MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, Liberec 1. adffda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz"

Transkript

1 MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, Liberec 1 adffda

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NAŠE ČINNOST Mateřské centrum Krteček... 4 Programy pro rodiče s dětmi... 4 Hlídání dětí... 4 Vzdělávací kurzy a besedy... 5 Letní rodinný tábor Miniškolka pro předškolní děti... 6 Příměstské tábory Jazykové centrum Generace... 8 Děti skupinové kurzy... 8 Dospělí skupinové kurzy... 8 Dospělí individuální kurzy Volnočasové aktivity... 9 Zájmové kroužky pro děti... 9 Cvičení pro dospělé Výkon sociálně právní ochrany dětí Projekty Klub zdraví Národní týden manželství (NTM) Generace Víry (GV) FINANČNÍ ZPRÁVA PODĚKOVÁNÍ PŘÍLOHA 1 SEZNAM AKCÍ PŘÍLOHA 2 FOTOGRAFIE PROSTORY OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 Rok 2014 byl rokem stability a růstu. Díky finanční podpoře z různých zdrojů jsme se mohli nejen plně věnovat našemu poslání ve stávajících programech, ale dát také prostor novějším projektům. Od září jsme spustili provoz jazykového centra. Pozitivně se rozvíjela spolupráce s OSPOD, díky čemuž se nám rozšířila oblast sociálních služeb a navázali jsme spolupráci s hradeckým dětským krizovým centrem Nomia. Rozkvět přinesl nové otázky týkající se rozsahu naší činnosti, sladění všech poskytovaných programů, zkvalitňování našich služeb, týmové spolupráce a našeho poslání. Tento rok byl pro nás plný výzev, které nás motivují 1 k hledání nových cest.

3 PREAMBULE Občanské sdružení Centrum Generace, o. s., založené , s identifikačním číslem se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, se souhlasem všech svých členů rozhodlo o změně právní formy na obecně prospěšnou společnost dne 8. prosince Centrum Generace, o.p.s. bylo zapsáno 8. ledna 2014 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, spisová značka 511. Centrum Generace je rodinné, vzdělávací, volnočasové a křesťanské centrum, jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nové vztahy, setkávat se, kvalitně trávit volný čas, vyměňovat si své zkušenosti, vzdělávat se a zapojit se do společnosti spolu se svojí rodinou. Centrum Generace se prostřednictvím svých služeb snaží předcházet negativním jevům v rodině, podporovat její funkčnost a mezigenerační soužití. Činnost Centra se zaměřuje také na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu integrace a socializace. Za účelem naplnění poslání poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: a) Provozování mateřského centra Krteček zaměřeného na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných; b) Poskytování volnočasových a vzdělávacích programů a akcí; c) Výkon sociálně-právní ochrany dětí v programu podpory pěstounských rodin, rodin sociálně znevýhodněných, rodin s dítětem zdravotně postiženým, v programech prevence a ochrany dětí před škodlivými vlivy. 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Se změnou právní formy Centra Generace se změnila i organizační struktura obecně prospěšné společnosti. Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel, který je statutárním orgánem. Osobami v právním postavení zakladatelů společnosti jsou Petr Činčala, PhD. a Mgr. Karla Činčalová. Členové správní rady jsou Ing. Tomáš Činčala, Mgr. Magdalena Čížková a Světluše Jiráňová. Předsedou správní rady je Světluše Jiráňová. Funkční období členů je tříleté. Ředitelkou obecně prospěšné společnosti je Mgr. Karla Činčalová. Členové dozorčí rady jsou Petr Činčala, PhD., Lenka Paurová a Jan Krpata. Předseda dozorčí rady je Petr Činčala, PhD. Funkční období členů je tříleté. V organizaci v roce 2014 pracovalo celkem 5 zaměstnanců: Světluše Jiráňová, Lenka Baginská, Bc. Gabriela Zemanová, Lenka Paurová, která se vrátila do práce po mateřské dovolené, a od 1. září také Andrea Dedeciusová. Daniela Činčalová po mateřské dovolené po dohodě již znovu nenastoupila a ukončila pracovní poměr 11. dubna lidí odvedlo práci na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti (lektorská činnost, poradenství, úklid, vychovatelky). V aktivitách pracuje více než 15 pravidelných i příležitostných dobrovolníků. 2

4 2. NAŠE ČINNOST Centrum Generace orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a jeho činnost se rozděluje do 6 základních oblastí: Mateřské centrum, Miniškolka, Jazykové centrum, Volnočasové aktivity, Výkon sociálně-právní ochrany dětí a Projekty. I přestože je největší pozornost zaměřena především na programy pro rodiče s dětmi, doufáme, že v nabídce Centra Generace najde každý něco pro sebe či svoji rodinu. MATEŘSKÉ CENTRUM MINIŠKOLKA JAZYKOVÉ CENTRUM PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI AKCE VÝLETY VZDĚLÁVACÍ BESEDY LETNÍ RODINNÝ TÁBOR HLÍDÁNÍ BROUČCI MOTÝLCI LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VČELKY JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PROJEKTY ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI DRAMAŤÁK DOVEDNÍČEK CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ CVIČENÍ NA MÍČÍCH PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN PORADENSTVÍ ASISTOVANÝ KONTAKT DOUČOVÁNÍ GENERACE GOSPEL CHOIR NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ KLUB ZDRAVÍ GENERACE VÍRY JÓGA POWER JÓGA PREVENTIVNÍ PROGRAMY MŠ, ZŠ 3

5 2.1. MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Mateřské centrum nabízí příjemné prostředí pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti. Probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00, v odpoledních hodinách také v úterý od 15:00 do 18:00 a ve středu od 16:00 do 19:00 a nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi a celé rodiny. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně vzdělávacími programy. V rámci MC probíhá také program integrace sociálně slabých a zdravotně znevýhodněných. Mateřské centrum reaguje na současnou situaci společnosti, ve které hodnota rodiny ustupuje do pozadí, např. z důvodu většího důrazu na kariéru. Důležitost rané výchovy dětí a nutnost vzdělávání v rodičovských kompetencích jsou často z různých důvodů podceňovány. Rodina zvláště v raném věku dítěte je základním stavebním kamenem pro další rozvoj dítěte. Rodičem se nerodíme, ale stáváme, z čehož vzniká potřeba učení se býti dobrými, zodpovědnými a vyrovnanými rodiči svého dítěte. Krteček nabízí příjemnou atmosféru, ve které je možné navazovat dobré vztahy, konzultovat výchovný i jiný problém v rodině či získávat poznatky o správném rozvoji a péči o dítě. Rodičům je tak umožňován kontakt s okolím a předchází se tak pocitům samoty a izolace od společnosti. PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny, za tímto účelem jsou pro rodiče s dětmi vytvořeny tréninkové aktivity: cvičení, tvoření, pečení, malování a zpívánky, které metodicky připravují rodiče na práci s jejich dítětem a jsou vytvořeny k podpoře tělesné, výtvarné i hudební stránky dítěte a jeho vyváženému rozvoji. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Doplňkovou službou je také krátkodobé hlídání dětí, které rodiče hojně využívají. MC KRTEČEK PROGRAM zpíváme, tvoříme, cvičíme a učíme se novým věcem společně. 4

6 VZDĚLÁVACÍ KURZY A BESEDY V rámci mateřského centra pořádáme vzdělávací kurzy a besedy pro rodiče s odbornými lektory. Vzdělávání se zaměřuje zejména na výchovu dětí, rodinné a partnerské vztahy, zvyšování rodičovských kompetencí, zdravý životní styl a slaďování pracovního a rodinného života. LETNÍ RODINNÝ TÁBOR Letní rodinný tábor je tradiční a vyhledávanou letní aktivitou pro rodiny s dětmi, která je vyvrcholením programů v rámci MC Krteček. Tento ročník probíhal již po druhé ve spolupráci s jabloneckým mateřským centrem Jablíčko v rekreačním areálu v Bílém Potoce, okres Frýdlant. Tábor byl určen pro rodiče s dětmi (případně pro prarodiče s vnoučaty) a nabídl možnost společného smysluplného trávení volného času v kolektivu vrstevníků i rodiny, možnost získání nových zkušeností a zajímavých zážitků v krásné přírodě Jizerských hor. Tématem tábora 2014 bylo cestování Letem světem, kdy děti i dospělí společně vyrazili do světa, aby zjistili, jak pomoci skřítkům zachránit jejich les, který chřadnul. Během jednotlivých dní účastníci poznávali odlišnosti kultur a etnik, podnebí, zvířat a rostlin celkem 4 kontinentů. V průběhu tohoto týdne se děti i dospělí nechali vtáhnout do příběhu, procestovali svět a zapojili se do pomoci skřítkům a jejich lesu. Program byl rozdělen na bloky pro různé věkové skupiny dětí, pro dospělé i rodiny. Tábor byl realizován v 6 programových dnech, důraz byl kladen na kvalitní trávení času, spolupráci účastníků, zdravý životní styl, psychomotorický vývoj dětí a vztahy. V rámci letního tábora probíhala integrace rodin s dítětem se zdravotním handicapem a integrace rodiny sociálně znevýhodněné. V roce 2014 uskutečnilo 252 rodičů 871 návštěv mateřského centra Krteček v rámci 85 programových dnů. Proběhlo 170 tréninkových aktivit pro rodiče s dětmi a 32 vzdělávacích besed a seminářů na zajímavá témata pro 257 účastníků. Hlídání dětí bylo využito 90x. Letního rodinného tábora se zúčastnilo celkem 42 rodin (59 dospělých a 79 dětí od 0 do 15 let). LETNÍ RODINNÝ TÁBOR už aby bylo zase léto! 5

7 2.2. MINIŠKOLKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI PRAVIDELNÝ PROVOZ MINIŠKOLKY Provoz Miniškolky pro předškolní děti je zajišťován od pondělí do pátku po celý den od 7:30 do 16:30. Děti mohou navštěvovat školku 2 5 dní v týdnu v dopoledním či celodenním režimu. Pravidelný provoz Miniškolky je od září do června. Cílem programu Miniškolky Krteček je vytvářet při hře a při práci s dětmi přirozeně hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v komorním kolektivu postupně učí vnímat a respektovat se navzájem. Děti mohou prožít tvořivé dny ve společnosti vrstevníků bez maminky a tatínka. Pro naše nejmenší je připraven program v jednotlivých blocích s výtvarnými činnostmi, zpěvem, cvičením a hrami. Přirozeně je respektována i potřeba volné hry a dostatečný pohyb venku na čerstvém vzduchu. Děti chodí na procházky k přehradě, do okolních parků či na hřiště. V závislosti na počasí, na aktuálním složení dětí a dle míry adaptace dětí na kolektiv vyrážíme i do divadla, organizujeme poznávací výlety, chodíme do ZOO apod. Pro děti od ukončeného 2. roku věku máme otevřenou třídičku Broučků, děti od 3 let navštěvují oddělení Motýlků a děti, které využívají celotýdenního provozu školky, patří do skupinky Včelky. Každá ze skupin má kapacitu od 12 do 15 dětí. Celková kapacita Miniškolky je 40 míst. Všechny skupiny mají k dispozici prostory vybavené tělocvičny s trampolínou, horolezeckou stěnou, gumovými míči, lavičkami, dřevěnou průlezkou a dalším vybavením vhodným pro různorodé činnosti dětí, dvě herny s širokým výběrem hraček a didaktických pomůcek a výtvarnou dílničku, kde mohou tvořit, malovat, modelovat, péct, vystřihovat a vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Tato místnost se využívá také jako jídelna pro děti v době svačin a obědů. U všech dětí se dbá na řádné stravování, pitný režim a upevňování základních hygienických návyků. Miniškolka je dobrá alternativa k mateřské školce a slouží k efektivní předškolní přípravě. Program Miniškolky v roce 2014 využilo na různě dlouhou dobu 79 rodičů pro 83 dětí. MINIŠKOLKA KRTEČEK Strejdo, pojď si s námi hrát! 6

8 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Příměstské tábory jsou letní alternativou k programu Miniškolky Krteček, která je přes letní prázdniny zavřená. Týdny příměstských táborů jsou určeny pro předškolní děti, které jsou schopny zvládnout celodenní program bez mámy a táty. Děti společně s kvalifikovaným personálem navštívily svět pohádek a prožily týdny plné různorodých aktivit odpovídající jejich věku. Program zahrnoval výtvarné a tvůrčí činnosti, hudební a pohybové aktivity, dramatickou výchovu, výlety do blízkého okolí Liberce a další. Děti prožily spoustu zábavy, zahrály si na malé herce, učily se spolupráci, rozvíjely se všemi směry a trávily smysluplně a aktivně týden či více se svými vrstevníky. Příměstský tábor probíhal po 4 týdny a zúčastnilo se 42 dětí. V rámci integrace se do příměstského tábora zapojilo jedno handicapované dítě. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JAZYKOVÉ KURZY English is fun! 7

9 2.3. JAZYKOVÉ CENTRUM GENERACE Vycházíme vstříc Vašim představám. Jazykové centrum Generace zahájilo svoji činnost v září 2014 v nově pronajatém prostoru ve 4. patře naší budovy. Nápad na doplnění našich služeb o širší nabídku jazyků vznikl o letních prázdninách a projekt se zrealizoval hlavně díky zapojení Mgr. Dany Jiruškové, která je koordinátorkou jazykového centra a zároveň lektorkou. Nabídka jazykového centra směřuje k dětem i dospělým a obsahuje skupinové kurzy pro děti, skupinové a individuální kurzy pro dospělé v anglickém a německém jazyce. DĚTI SKUPINOVÉ KURZY Učebna Jazykového centra poskytuje ideální zázemí pro jazykové vzdělávání dětí v kurzech, probíhajících formou malých skupinek rozdělených podle věku. V kratších 45 minutových výukových celcích se děti vydávají na dobrodružné výpravy do světa, který je obklopuje. Při práci se plně využívá kreativita, hravost a představivost dětí. Svět dětí je světem hry, a tak i cizí jazyk může být přirozeným komunikačním prostředkem, který lze při hře nenásilně aplikovat. Děti proto při společných setkáních zpívají, cvičí, tančí zkrátka objevují radost ze společné hry. Samotná výuka jazyka tak probíhá jen jakoby mimochodem, spontánně, především formou zážitku a prostřednictvím pozitivních emocí. Každý měsíc jsou pak na webové stránky vyvěšovány informace o probírané látce a tématech, tzv. Zprávy z AJ hrou. Dětských anglických kurzů se zúčastnilo celkem 8 dětí. DOSPĚLÍ SKUPINOVÉ KURZY Skupinové kurzy pro dospělé se rozdělují na klasické a konverzační kurzy, přičemž každý z nich se zaměřuje na jiné dovednosti. Klasický kurz je zaměřen na obecnou angličtinu s důrazem na rozvoj všech oblastí při učení se jazyku. Lekce jsou cíleny na mluvení se správnou výslovností, rozvoj čteného a mluveného slova, gramatiku, psaní a rozvoj slovní zásoby. V rámci kurzu se využívají učebnice New English File, které jsou vhodným studijním materiálem k rozvoji výše uvedených dovedností. Na rozdíl od klasických kurzů jsou konverzační kurzy zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby s důrazem na využití v běžné konverzaci; dbá se především na plynulost projevu. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, přičemž témata je možno dle domluvy doplnit či pozměnit. Konverzační kurz kombinuje několik metod výuky, jako například diskuze na základě článků či poslechu, práci ve dvojicích a hraní rolí. V tomto kurzu se nevyužívá jedna učebnice, nýbrž různé materiály zaměřené na vybraná témata. Skupinové kurzy AJ navštěvovalo 20 studentů. DOSPĚLÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZY Dalším typem kurzů je kurz individuální, který je nabízen pro ty zájemce, kteří nemohou či nechtějí docházet do skupinových jazykových kurzů. Individuální lekce jsou flexibilní alternativou skupinových kurzů; student si sám určuje tempo výuky, její frekvenci a zaměření. Studijní materiály lze zvolit či upravit po konzultaci s lektorem. Individuálně se vzdělávalo pravidelně 7 studentů v anglickém jazyce a jeden student v jazyce německém. 8

10 2.4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Volnočasové aktivity jsou doplňkovými programy pro naši cílovou skupinu, které obohacují možnosti trávení volného času rodičů i dětí. Rodiče u nás v odpoledních hodinách mohou najít nabídku zájmových kroužků pro děti zaměřených na rozvoj jejich kreativních dovedností nebo se sami odreagovat při cvičení jógy či cvičení na míčích. ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Pro děti v předškolním věku jsme ve školním roce nabízeli dvě odpolední volnočasové aktivity: výtvarný kroužek Dovedníček (2 skupiny, celkem 17 dětí) a dva kroužky angličtiny Let s play, rozdělené dle věku, do kterých se zapojilo 11 dětí. V novém školním roce se nabídka zájmových kroužků rozšířila o dramatický kroužek, který navštěvovalo 7 dětí. Výtvarný kroužek Dovedníček jako velmi oblíbená aktivita pro děti se otevřel opět ve dvou skupinách dle věku a účastnilo se ho celkem 16 dětí. CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ V roce 2014 jsme v pravidelných týdenních intervalech nabízeli tři typy cvičení pro dospělé: cvičení na míčích, power jógu a jógu. Zdravotní cvičení na míčích s Drahomírou Brázdilovou navštěvovalo pravidelně 8 10 osob. Posilovacího cvičení Power jógy s Martinou Komárkovou v první polovině roku využilo přes 20 lidí, dlouholetou spolupráci s lektorkou jsme však v září po domluvě ukončili a v novém školním roce již tento druh cvičení nebyl zařazen do naší nabídky. Cvičení jógy s lektorkou Jiřinkou Lafantovou se stalo velmi oblíbeným a navštěvovalo jej pravidelně i nepravidelně více než 25 osob. ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Kdo si hraje, nezlobí 9

11 2.5. VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Centrum Generace je od držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Toto pověření opravňuje k výkonu následujících činností a bylo v roce 2014 vykonáváno v uvedeném rozsahu: poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ( 11 odst. 1 písm. a) zákona): podpora sociálně znevýhodněných rodin ve spolupráci s OSPOD 8 rodin; doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin 6 dětí; asistované kontakty dětí s rodiči mimo společnou domácnost 2 rodiny; pobytová aktivita integrace 1 sociálně znevýhodněné rodiny na letním rodinném táboře; poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené ( 11 odst. 1 písm. b) zákona) poskytování asistenční služby a integrace handicapovaných dětí do aktivit Miniškolky a volnočasových programů 2 rodiny; pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ( 11 odst. 1 písm. c) zákona): proběhlo 170 tréninkových aktivit pro rodiče s dětmi a 32 vzdělávacích besed a seminářů na zajímavá témata pro 257 účastníků (více viz kapitola Mateřské centrum Krteček); vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ( 31 a 32 zákona): preventivní programy pro děti z MŠ 2 programy v Miniškolce Krteček; preventivní programy pro 2. st. ZŠ 17 programů pro tři základní školy na území Liberce a Jablonce nad Nisou pro přibližně 400 studentů na témata: Přátelství a láska; Sex, AIDS a vztahy; Image a charakter; Kyberšikana; Jak si nenechat ublížit; zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti ( 40 zákona): byla navázána spolupráce s Dětským krizovým centrem Nomia v Hradci Králové a pod jejich metodickým vedením bylo poskytováno odborné poradenství ve spolupráci s OSPOD; zřizovat a provozovat výchovně rekreační tábory pro děti ( 43 zákona): tato činnost nebyla vykonávána; uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b ( 48 odst. 2 písm. d) zákona): v roce 2014 měla organizace celkem 15 rodin, se kterými uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče; 10

12 poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče podle 47b, při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout ( 48 odst. 2 písm. f) zákona): v rámci dohod o výkonu pěstounské péče byly poskytovány rodinám příslušné služby díky klíčovým pracovníkům a odborným lektorům; na poskytování podpory pěstounské péče byl čerpán státní příspěvek podle 47d zákona 359/1999Sb., o kterém bylo účtováno podle platné směrnice MPSV; poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ( 11 odst. 1 písm. d), 11 odst. 2 písm. c) zákona); odborné poradenství a pomoc žadatelům byla poskytována nárazově 2 osobám; vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ( 19a odst. 1 písm. b), 48 odst. 2 písm. g) zákona): organizace pracuje s širokou klientelou rodin s dětmi a veřejnosti, kde využívá osobních kontaktů k rozhovorům a místní propagaci (nástěnky, letáky, výstavy). Připravuje novou podobu webu pro lepší zpřístupnění informací v této oblasti a plánuje další aktivity pro náhradní rodiny; organizace se zapojila do Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů působící při KÚ LK. VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Víkendové setkání pěstounů 11

13 2.6. PROJEKTY Centrum Generace realizuje řadu projektů různého zaměření, avšak všechny projekty protíná myšlenka zdravých vztahů, osobnostního rozvoje, vytváření komunity a osvětová činnost. GENERACE GOSPEL CHOIR Generace Gospel Choir je pěvecký sbor s přibližně 40 aktivními členy, kteří zpívají v liberecké sekci. Gospel není klasický sbor, ale komunita nadšených amatérských zpěváků, kteří rádi zpívají pro sebe i pro druhé, jsou rádi spolu a oblíbili si žánr gospel (potažmo spirituál a worship) pro jeho energičnost, pozitivní náladu a duchovní texty. Liberecký soubor vznikl v roce 2007 a v roce 2012 podpořil vznik dalšího souboru v Jablonci nad Nisou pod Centrem Generace Jablonec, který má nyní také ke 40 zpěvákům. Oba dva soubory spolu úzce spolupracují a jsou propojeny, společně vystupují a vzájemně se podporují. V roce 2014 Generace Gospel Choir oslavil 8. narozeniny a vystupoval celkem na 24 akcích v Liberci, v Jablonci nad Nisou a blízkém okolí při různých příležitostech. Vystoupení probíhala jako samostatné koncerty v době Velikonoc, Adventu či při jiných příležitostech pro místní i širokou veřejnost; v rámci větších akcí jako např. Jablonecké slavnosti; pro organizace jako např. Hospic sv. Zdislavy či Domov důchodců Český Dub; i pro privátnější účely např. vystoupení na svatbách. Gospelový soubor výtěžkem z koncertů podporuje vzdělávání bangladéšské holčičky v rámci projektu Paprsky naděje ve spolupráci s občanským sdružením Samari. Bangladéšské děti podporují také další jednotlivci. GENERACE GOSPEL CHOIR Oh, happy day 12

14 KLUB ZDRAVÍ Kluby zdraví jsou zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví. Jsou v nich praktikovány principy zdravého životního stylu ve všech jeho oblastech a nabízeny aktivity pro ty, kteří mají zájem o zdravý životní styl. Klub zdraví pořádá přednášky pro veřejnost, semináře s ochutnávkami, recepty a možnost objednání zdravějších potravin za zvýhodněné ceny. Členové klubu zdraví žijí podle principu NEWSTART a aktivně jej představují dalším lidem. Program NEWSTART zahrnuje následujících osm faktorů: Nutrition Výživa; Exercise - Pohyb, cvičení; Water - Voda, hydroterapie; Sunshine - Sluneční svit; Temperance - Střídmost a vyváženost; Air - Vzduch, dýchaní; Rest - Odpočinek, spánek; Trust - Důvěra v Boha a pozitivní životní orientace. Např. na letním rodinném táboře se vaří zdravá a chutná jídla, táborové recepty jsou účastníkům po skončení tábora poskytnuty na našich webových stránkách a je o ně velký zájem. V roce 2014 Klub zdraví probíhal od poloviny roku pravidelně každé 3. pondělí v měsíci, pořádal výlety, výstavy a další akce za podpory Libereckého kraje. Pravidelných setkání se účastní 3 12 osob. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ (NTM) První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Jeden ze zakládajících členů Centra Generace, Petr Činčala, PhD., se inspiroval právě ve Velké Británii a v roce 2007 uspořádal společně s přípravným výborem první Národní týden manželství v České republice s podporou několika partnerů. Iniciativa je pořádaná již každoročně ve valentýnském týdnu. Cíle NTM: posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství, propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. NTM v České republice v roce 2014 proběhl již po osmé, byl slavnostně zahájen tiskovou konferencí v budově MPSV pod záštitou náměstka Jana Dobeše. Na tiskové konferenci kromě dalších řečníků vystoupil spisovatel a psychiatr Max Kašparů a herečka a moderátorka Ester Janečková. Téma osmého ročníku vyjadřuje motto Ohromné maličkosti s podtitulem malé kroky k lepším vztahům. Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojuje řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv, i celá města jako např. Jablonec n. Nisou. Na desítkách míst probíhaly aktivity na podporu zdravých manželských vztahů jako diskuze, přednášky, kurzy, obnovy manželských slibů, vydání a prodej nových knih a další zajímavé akce. 13

15 GENERACE VÍRY (GV) Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledá nový přístup ke křesťanství, nabízí vhled do Biblického poselství, vytváří prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízí setkání ve skupině nebo individuálně, a také přátelství i praktickou pomoc v životě. Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkávání s lidmi a s Bohem. Za střed setkávání nepovažuje kostel, ale osobní vztah k Bohu a k lidem. Základními znaky jsou: laický způsob vedení, nízkonákladovost, malé skupinky a aktivní komunita. Generace Víry má základnu v libereckém Centru Generace a v současné době působí nejen v Liberci, ale i v Jablonci n. N v mateřském centru Jablíčko. Na podzim roku 2013 se stala Generace víry oficiálním sborem Církve adventistů sedmého dne. Setkání probíhají každou sobotu dopoledne v prostorách Centra Generace a navštěvuje ho pravidelně okolo 30 lidí včetně dětí. Pro děti je připraven zajímavý a různorodý program formou sobotní školky, pro dospělé zamyšlení a diskuze okolo jednoho stolu. Často se podnikají akce jako výlety, grill párty, atd. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ Ohromné maličkosti GENERACE VÍRY 14

16 3. FINANČNÍ ZPRÁVA Předkládáme přehled o hospodaření Centra Generace v roce Obsahuje náklady převážně na realizaci hlavní činnosti poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v preambuli tohoto dokumentu. Organizace vykonává hospodářskou činnost pouze doplňkově a to dle zakládací listiny: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výsledek hospodaření v roce 2014 je Kč. FINANČNÍ ZPRÁVA CENTRA GENERACE, O. S. ZA ROK NÁKLADY NÁKLADY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Spotřebované nákupy Kč Kč Kč Služby Kč Kč 0 Kč Osobní náklady Kč Kč 0 Kč Ostatní náklady Kč Kč 0 Kč Poskytnuté příspěvky Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč FINANČNÍ ZPRÁVA CENTRA GENERACE, O.P.S. ZA ROK VÝNOSY VÝNOSY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MPSV odbor rodinné politiky Kč Kč 0 Kč Liberecký kraj Kč Kč 0 Kč Statutární město Liberec Kč Kč 0 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Tržby za vlastní výkony a zboží Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Přijaté příspěvky a dary Kč Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč Kč Celkem: Kč Kč Kč 15

17 4. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za podpoření aktivit projektů To zásadní v životě nám dává rodina a Pomáháme slabším z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Poděkování patří také libereckému Krajskému úřadu za finanční podporu mateřského centra Krteček a letního rodinného tábora. Děkujeme statutárnímu městu Liberec za finanční podporu Klubu zdraví. Za finanční podporu děkujeme také neziskovým organizacím České sdružení Církve adventistů sedmého dne příspěvek na provoz, nadaci ADRA podpora projektu My chceme taky na tábor, nadace Euronisa podpora projektu Pomáháme slabším zvládnout školu. Za podporu a spolupráci děkujeme dále firmám: SEDRUS, s.r.o., RealSan Group, SE, LUKRA Contact, s.r.o., Formcad, s.r.o., Ing. Jiří Nevrlý - ENSTROM. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Poděkování patří celému týmu Centra Generace, zaměstnancům, a zvlášť dobrovolníkům za mimořádné nasazení ve věci naplňování cílů a poslání organizace v souladu s našimi hodnotami ve prospěch občanů. Seznam všech sponzorů, kterým upřímně děkujeme za jakoukoliv podporu, najdete na našich webových stránkách: DĚKUJEME! Tým Centra Generace VÝHLED DO ROKU 2015 Následující rok je pro nás velkou křižovatkou cest, které se před námi otevřely a za které jsme vděčni. Být na rozcestí znamená možnost, ale i potřebu volby. Čeká nás proto rozhodování, kterými cestami se dát, ať se zdají klikaté nebo jsou přímější, kolik času a energie tomu věnovat, kde v tom má místo každý z nás a možná i z Vás. Za Centrem Generace stojí tým lidí, kteří se rozhodli k tomuto úkolu přistoupit zodpovědně a s chutí. Věřím, že díky Bohu a vzájemné lásce budeme schopni dostát našemu poslání. Nehledáme snadné návody pro život, ale žijeme víru v to, že cílem je právě cesta. Ujít extra míli kvůli druhému je mottem, které možná naši cestu prodlužuje, ale činí ji smysluplnou. Mgr. Karla Činčalová Ředitelka o.p.s. 16

18 PŘÍLOHA 1 SEZNAM AKCÍ 2014 LEDEN: MC Krteček: Narozeninová párty Krtečkovi 8. narozeniny Vzdělávací besedy: Děti a jejich peníze do začátku (Galina Veselá) Výživa dětí (Olinka Šipoš) Psychomotorický vývoj (Olinka Šipoš) Stavební spoření a hypotéky (Galina Veselá) Klub zdraví: Překyselení organismu (Helena Stuchlíková) Generace Gospel Choir: Tříkrálový koncert v jabloneckém sboru CASD ÚNOR: Vzdělávací besedy Zelené potraviny (Petra Vejvodová) Domácí lékař (Olinka Šipoš) Pečujeme o miminko (Olinka Šipoš) EEG Biofeedback (Veronika Charvátová) Rodinné systémy a jejich změny po narození dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Bílkoviny, sacharidy a tuky (Helena Stuchlíková) Národní týden manželství na téma Ohromné maličkosti : Seminář na téma Ohromné maličkosti : Malé kroky k velkým vztahům Tvoření a pečení s rodinou tématikou Výtvarná soutěž: Radost z maličkostí Miniškolka: Výlet do ekologického střediska Střevlík v Oldřichově Návštěva krajské knihovny Generace Gospel Choir: Oslava 7. narozenin Gospelu BŘEZEN: MC Krteček: Maškarní bál Bazárek dětského oblečení a hraček Vzdělávací besedy: Výživa dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Emoční vývoj dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Význam ovoce a zeleniny (Helena Stuchlíková) 17

19 DUBEN: MC Krteček: Velikonoční vyrábění s Bigshotem Vzdělávací besedy: Očkování dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Finanční rozvaha rodiny (Galina Veselá) Emoční vývoj dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Léčivé účinky ovoce (Helena Stuchlíková) Generace Gospel Choir: Velikonoční koncert v kostele na Perštýně Velikonoční koncert ve sboru CASD v Jablonci nad Nisou Velikonoční koncert v kostele v Pulečném Koncert v kostele v Držkově KVĚTEN: MC Krteček: Výlet se skřítkem Vráťou do Vratislavického lesa Vzdělávací besedy: Psychomotorický vývoj u dětí 0 24 měsíců (Mgr. Olinka Śipoš) Co potřebujeme vědět o výchově dětí (Mgr. Hana Heindorferová) Děti a internet (Mgr. Jana Drbohlavová) Očkování II (Mgr. Olinka Šipoš) Klub zdraví: Léčivé účinky zeleniny (Helena Stuchlíková) Miniškolka: Výlet do ZOO Pohádkový les Vystoupení pro mamky a taťky Generace Gospel Choir: Koncert v Krásné u Pěnčína v rámci poutě sv. Josefa Gospelová svatba Dáši a Alexe Koncert v bazilice v Jablonném v Podještědí Koncert v kostele nejsvětější trojice ve Vratislavicích Vystoupení v domově důchodců Český dub ČERVEN: MC Krteček: Akce pro táty vstup do MC s celou rodinou po celý červen zdarma (Slavíme den otců!) Vzdělávací besedy: Nošení miminek a dětí (Mudr. Anna Kšírová) Letní produkty JUST (Pavlína Bartošová) Miniškolka: Výlet a program o včelách do Radčic Generace Gospel Choir: Vystoupení v Eurocentru (Open Air) v rámci akce Jablonec sobě 18

20 ČERVENEC A SRPEN: Letní rodinný tábor v Bílém potoce (týdenní pobyt) Příměstské tábory pro předškolní děti (4 týdny) Generace Gospel Choir Gospelový víkendový workshop na Branžeži ZÁŘÍ: Den otevřených dveří: Ukázka volnočasových aktivit pro děti Představení všech činností Centra Generace Ochutnávka zdravé výživy Zábava nejen pro děti (program MC Krteček, horolezecká stěna, trampolína, skákací hrad) Celodenní program Vzdělávací besedy: Očkování dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Klub zdraví: Zdravé svačiny (Mgr. Jana Drbohlavová) Generace Gospel Choir: Vystoupení v Orlím hnízdě v Harcově (open air) Vystoupení v rámci jabloneckých slavností ŘÍJEN: MC Krteček: Bazárek dětského oblečení a hraček Vzdělávací besedy a semináře: Zdravý úsměv První pomoc (Záchranná služba) Co nevíme o parazitech? (Mgr. Olinka Šipoš) Nošení miminek v šátku (Anna Kšírová) Jak zvládnout pubertu (Mgr. Hana Heindorferová) Seminář Agrese je OK (Mgr. Václav Šneberger, Liga otevřených mužů) Klub zdraví: Zdravé večeře (Mgr. Jana Drbohlavová) Miniškolka: Pohádka O Popelce v Lidových sadech Generace Gospel Choir: Koncert v mateřském centru Brumlík ve Stráži nad Nisou Vystoupení pro Hospic sv. Zdislavy Zápis do knihy života 19

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 5 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 5 1.2 Prostory využívané

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Vážené čtenářky, vážení čtenáři, v ruce držíte výroční zprávu organizace Náhradním rodinám, o. p. s. za rok 2014. Tento rok byl čtvrtým v naší historii podpory náhradních rodin a

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu Charity Frýdek Místek za rok 2013. Je v ní stručně popsáno dění loňského roku, tak jak jsme je prožívali my v naší Charitě.

Více

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

7. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 7. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2013 květen 2014 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROZBOR HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI Komunitní středisko KONTAKT LIBEREC příspěvková organizace Obsah 1 Základní údaje o organizaci... 4 1.1 Vymezení hlavní činnosti... 4 1.2 Prostory využívané

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015

6. průběžná zpráva o naplňování. Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 6. průběžná zpráva o naplňování Střednědobé rozvojové koncepce sociálních služeb v Plzni pro období let 2008-2015 Bilance období: červen 2012 květen 2013 Zpracoval: Odbor sociálních služeb Magistrátu města

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě.

Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Povinnost učit je důsledek lásky k lidem; povinnost učit se je důsledkem lásky k pravdě. Sv. Augustin Úvod I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný

Více

výroční zpráva YMCA Praha 2011

výroční zpráva YMCA Praha 2011 výroční zpráva YMCA Praha 2011 YMCA Praha o. s. YMCA Praha je občanské sdružení s vlastní právní subjektivitou. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA na celém světě. YMCA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19

VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 VÝROČNÍ ZPRÁVA RODINNÉ CENTRUM PEXESO 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 PEXESO 1 Z 19 KONTAKTY Rodinné centrum Pexeso, občanské sdružení registrováno Ministerstvem vnitra ČR dne 23. 1. 2006 pod číslem VS /1 1/62961/06

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2013 2014 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Obsah 1 Základní údaje o škole 4 1.1 Základní

Více

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso!

Výroční zpráva 2014. vystřihněte si pexeso! VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Výroční zpráva 2014 vystřihněte si pexeso! Střediska Triangl, Stopa čápa, Komunitní centrum Amaro Phurd Pražská, Komunitní centrum ZIP, Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Modrý

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2010 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 724 050 492 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz www.jablicko.estranky.cz

Více

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010.

Darujte s námi Putovní výstava projektů podpořených Komunitní nadací Euroregionu Labe a realizovaných v roce 2010. Komunitní nadace Euroregionu Labe je nevládní nezisková organizace, která usiluje o otevřené lidské společenství a zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Louny, Teplice a Ústí nad Labem.

Více

OBSAH. akce vždy ráda přijedu.

OBSAH. akce vždy ráda přijedu. 2 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO O SDRUŽENÍ cíle sdružení strategické cíle orgány a jejich činnost organizační schéma významné události z historie organizace AKCE SDRUŽENÍ 1. benefiční akce - Pálení čarodějnic burza

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o. s. Nejlepší výchovná metoda je obstarat dítěti dobrou matku. Christian Morgenstern Aby vybrala nejlepšího otce svým dětem, má žena znát, v čem

Více