MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, Liberec 1. adffda.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. adffda. www.centrumgenerace.cz"

Transkript

1 MOTTO: Ujít extra míli VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, Liberec 1 adffda

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA CENTRUM GENERACE, O.P.S. OBSAH 2014 PREAMBULE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA NAŠE ČINNOST Mateřské centrum Krteček... 4 Programy pro rodiče s dětmi... 4 Hlídání dětí... 4 Vzdělávací kurzy a besedy... 5 Letní rodinný tábor Miniškolka pro předškolní děti... 6 Příměstské tábory Jazykové centrum Generace... 8 Děti skupinové kurzy... 8 Dospělí skupinové kurzy... 8 Dospělí individuální kurzy Volnočasové aktivity... 9 Zájmové kroužky pro děti... 9 Cvičení pro dospělé Výkon sociálně právní ochrany dětí Projekty Klub zdraví Národní týden manželství (NTM) Generace Víry (GV) FINANČNÍ ZPRÁVA PODĚKOVÁNÍ PŘÍLOHA 1 SEZNAM AKCÍ PŘÍLOHA 2 FOTOGRAFIE PROSTORY OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2014 Rok 2014 byl rokem stability a růstu. Díky finanční podpoře z různých zdrojů jsme se mohli nejen plně věnovat našemu poslání ve stávajících programech, ale dát také prostor novějším projektům. Od září jsme spustili provoz jazykového centra. Pozitivně se rozvíjela spolupráce s OSPOD, díky čemuž se nám rozšířila oblast sociálních služeb a navázali jsme spolupráci s hradeckým dětským krizovým centrem Nomia. Rozkvět přinesl nové otázky týkající se rozsahu naší činnosti, sladění všech poskytovaných programů, zkvalitňování našich služeb, týmové spolupráce a našeho poslání. Tento rok byl pro nás plný výzev, které nás motivují 1 k hledání nových cest.

3 PREAMBULE Občanské sdružení Centrum Generace, o. s., založené , s identifikačním číslem se sídlem v Liberci, Palachova 504/7, se souhlasem všech svých členů rozhodlo o změně právní formy na obecně prospěšnou společnost dne 8. prosince Centrum Generace, o.p.s. bylo zapsáno 8. ledna 2014 do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl O, spisová značka 511. Centrum Generace je rodinné, vzdělávací, volnočasové a křesťanské centrum, jehož posláním je poskytovat bezpečný prostor pro děti, rodiče a prarodiče, kde mohou navazovat nové vztahy, setkávat se, kvalitně trávit volný čas, vyměňovat si své zkušenosti, vzdělávat se a zapojit se do společnosti spolu se svojí rodinou. Centrum Generace se prostřednictvím svých služeb snaží předcházet negativním jevům v rodině, podporovat její funkčnost a mezigenerační soužití. Činnost Centra se zaměřuje také na rodiny ohrožené a rodiny dysfunkční a pomáhá jim v procesu integrace a socializace. Za účelem naplnění poslání poskytuje veřejnosti tyto obecně prospěšné služby: a) Provozování mateřského centra Krteček zaměřeného na integraci sociálně a zdravotně znevýhodněných; b) Poskytování volnočasových a vzdělávacích programů a akcí; c) Výkon sociálně-právní ochrany dětí v programu podpory pěstounských rodin, rodin sociálně znevýhodněných, rodin s dítětem zdravotně postiženým, v programech prevence a ochrany dětí před škodlivými vlivy. 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Se změnou právní formy Centra Generace se změnila i organizační struktura obecně prospěšné společnosti. Orgány společnosti jsou správní rada, dozorčí rada a ředitel, který je statutárním orgánem. Osobami v právním postavení zakladatelů společnosti jsou Petr Činčala, PhD. a Mgr. Karla Činčalová. Členové správní rady jsou Ing. Tomáš Činčala, Mgr. Magdalena Čížková a Světluše Jiráňová. Předsedou správní rady je Světluše Jiráňová. Funkční období členů je tříleté. Ředitelkou obecně prospěšné společnosti je Mgr. Karla Činčalová. Členové dozorčí rady jsou Petr Činčala, PhD., Lenka Paurová a Jan Krpata. Předseda dozorčí rady je Petr Činčala, PhD. Funkční období členů je tříleté. V organizaci v roce 2014 pracovalo celkem 5 zaměstnanců: Světluše Jiráňová, Lenka Baginská, Bc. Gabriela Zemanová, Lenka Paurová, která se vrátila do práce po mateřské dovolené, a od 1. září také Andrea Dedeciusová. Daniela Činčalová po mateřské dovolené po dohodě již znovu nenastoupila a ukončila pracovní poměr 11. dubna lidí odvedlo práci na základě dohody o provedení práce, případně dohody o pracovní činnosti (lektorská činnost, poradenství, úklid, vychovatelky). V aktivitách pracuje více než 15 pravidelných i příležitostných dobrovolníků. 2

4 2. NAŠE ČINNOST Centrum Generace orientuje své aktivity na spoluobčany všech generací a jeho činnost se rozděluje do 6 základních oblastí: Mateřské centrum, Miniškolka, Jazykové centrum, Volnočasové aktivity, Výkon sociálně-právní ochrany dětí a Projekty. I přestože je největší pozornost zaměřena především na programy pro rodiče s dětmi, doufáme, že v nabídce Centra Generace najde každý něco pro sebe či svoji rodinu. MATEŘSKÉ CENTRUM MINIŠKOLKA JAZYKOVÉ CENTRUM PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI AKCE VÝLETY VZDĚLÁVACÍ BESEDY LETNÍ RODINNÝ TÁBOR HLÍDÁNÍ BROUČCI MOTÝLCI LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY VČELKY JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI JAZYKOVÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ INDIVIDUÁLNÍ JAZYKOVÉ KURZY VOLNOČASOVÉ AKTIVITY VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ PROJEKTY ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI DRAMAŤÁK DOVEDNÍČEK CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ CVIČENÍ NA MÍČÍCH PODPORA PĚSTOUNSKÝCH RODIN PODPORA SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÝCH RODIN PORADENSTVÍ ASISTOVANÝ KONTAKT DOUČOVÁNÍ GENERACE GOSPEL CHOIR NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ KLUB ZDRAVÍ GENERACE VÍRY JÓGA POWER JÓGA PREVENTIVNÍ PROGRAMY MŠ, ZŠ 3

5 2.1. MATEŘSKÉ CENTRUM KRTEČEK Mateřské centrum nabízí příjemné prostředí pro rodiče na mateřské dovolené a jejich děti. Probíhá každé úterý a čtvrtek od 8:30 do 13:00, v odpoledních hodinách také v úterý od 15:00 do 18:00 a ve středu od 16:00 do 19:00 a nabízí časový a místní prostor pro setkávání rodičů s malými dětmi a celé rodiny. Kromě relaxace a výměny zkušeností s péčí o děti slouží k dalšímu vzdělávání a vedení k aktivní podpoře psychomotorického vývoje dětí výchovně vzdělávacími programy. V rámci MC probíhá také program integrace sociálně slabých a zdravotně znevýhodněných. Mateřské centrum reaguje na současnou situaci společnosti, ve které hodnota rodiny ustupuje do pozadí, např. z důvodu většího důrazu na kariéru. Důležitost rané výchovy dětí a nutnost vzdělávání v rodičovských kompetencích jsou často z různých důvodů podceňovány. Rodina zvláště v raném věku dítěte je základním stavebním kamenem pro další rozvoj dítěte. Rodičem se nerodíme, ale stáváme, z čehož vzniká potřeba učení se býti dobrými, zodpovědnými a vyrovnanými rodiči svého dítěte. Krteček nabízí příjemnou atmosféru, ve které je možné navazovat dobré vztahy, konzultovat výchovný i jiný problém v rodině či získávat poznatky o správném rozvoji a péči o dítě. Rodičům je tak umožňován kontakt s okolím a předchází se tak pocitům samoty a izolace od společnosti. PROGRAMY PRO RODIČE S DĚTMI Cílem je zdravý vývoj dětí a podpora pečující rodiny, za tímto účelem jsou pro rodiče s dětmi vytvořeny tréninkové aktivity: cvičení, tvoření, pečení, malování a zpívánky, které metodicky připravují rodiče na práci s jejich dítětem a jsou vytvořeny k podpoře tělesné, výtvarné i hudební stránky dítěte a jeho vyváženému rozvoji. HLÍDÁNÍ DĚTÍ Doplňkovou službou je také krátkodobé hlídání dětí, které rodiče hojně využívají. MC KRTEČEK PROGRAM zpíváme, tvoříme, cvičíme a učíme se novým věcem společně. 4

6 VZDĚLÁVACÍ KURZY A BESEDY V rámci mateřského centra pořádáme vzdělávací kurzy a besedy pro rodiče s odbornými lektory. Vzdělávání se zaměřuje zejména na výchovu dětí, rodinné a partnerské vztahy, zvyšování rodičovských kompetencí, zdravý životní styl a slaďování pracovního a rodinného života. LETNÍ RODINNÝ TÁBOR Letní rodinný tábor je tradiční a vyhledávanou letní aktivitou pro rodiny s dětmi, která je vyvrcholením programů v rámci MC Krteček. Tento ročník probíhal již po druhé ve spolupráci s jabloneckým mateřským centrem Jablíčko v rekreačním areálu v Bílém Potoce, okres Frýdlant. Tábor byl určen pro rodiče s dětmi (případně pro prarodiče s vnoučaty) a nabídl možnost společného smysluplného trávení volného času v kolektivu vrstevníků i rodiny, možnost získání nových zkušeností a zajímavých zážitků v krásné přírodě Jizerských hor. Tématem tábora 2014 bylo cestování Letem světem, kdy děti i dospělí společně vyrazili do světa, aby zjistili, jak pomoci skřítkům zachránit jejich les, který chřadnul. Během jednotlivých dní účastníci poznávali odlišnosti kultur a etnik, podnebí, zvířat a rostlin celkem 4 kontinentů. V průběhu tohoto týdne se děti i dospělí nechali vtáhnout do příběhu, procestovali svět a zapojili se do pomoci skřítkům a jejich lesu. Program byl rozdělen na bloky pro různé věkové skupiny dětí, pro dospělé i rodiny. Tábor byl realizován v 6 programových dnech, důraz byl kladen na kvalitní trávení času, spolupráci účastníků, zdravý životní styl, psychomotorický vývoj dětí a vztahy. V rámci letního tábora probíhala integrace rodin s dítětem se zdravotním handicapem a integrace rodiny sociálně znevýhodněné. V roce 2014 uskutečnilo 252 rodičů 871 návštěv mateřského centra Krteček v rámci 85 programových dnů. Proběhlo 170 tréninkových aktivit pro rodiče s dětmi a 32 vzdělávacích besed a seminářů na zajímavá témata pro 257 účastníků. Hlídání dětí bylo využito 90x. Letního rodinného tábora se zúčastnilo celkem 42 rodin (59 dospělých a 79 dětí od 0 do 15 let). LETNÍ RODINNÝ TÁBOR už aby bylo zase léto! 5

7 2.2. MINIŠKOLKA PRO PŘEDŠKOLNÍ DĚTI PRAVIDELNÝ PROVOZ MINIŠKOLKY Provoz Miniškolky pro předškolní děti je zajišťován od pondělí do pátku po celý den od 7:30 do 16:30. Děti mohou navštěvovat školku 2 5 dní v týdnu v dopoledním či celodenním režimu. Pravidelný provoz Miniškolky je od září do června. Cílem programu Miniškolky Krteček je vytvářet při hře a při práci s dětmi přirozeně hravé, aktivní prostředí, v němž se děti v komorním kolektivu postupně učí vnímat a respektovat se navzájem. Děti mohou prožít tvořivé dny ve společnosti vrstevníků bez maminky a tatínka. Pro naše nejmenší je připraven program v jednotlivých blocích s výtvarnými činnostmi, zpěvem, cvičením a hrami. Přirozeně je respektována i potřeba volné hry a dostatečný pohyb venku na čerstvém vzduchu. Děti chodí na procházky k přehradě, do okolních parků či na hřiště. V závislosti na počasí, na aktuálním složení dětí a dle míry adaptace dětí na kolektiv vyrážíme i do divadla, organizujeme poznávací výlety, chodíme do ZOO apod. Pro děti od ukončeného 2. roku věku máme otevřenou třídičku Broučků, děti od 3 let navštěvují oddělení Motýlků a děti, které využívají celotýdenního provozu školky, patří do skupinky Včelky. Každá ze skupin má kapacitu od 12 do 15 dětí. Celková kapacita Miniškolky je 40 míst. Všechny skupiny mají k dispozici prostory vybavené tělocvičny s trampolínou, horolezeckou stěnou, gumovými míči, lavičkami, dřevěnou průlezkou a dalším vybavením vhodným pro různorodé činnosti dětí, dvě herny s širokým výběrem hraček a didaktických pomůcek a výtvarnou dílničku, kde mohou tvořit, malovat, modelovat, péct, vystřihovat a vyzkoušet si nejrůznější výtvarné techniky. Tato místnost se využívá také jako jídelna pro děti v době svačin a obědů. U všech dětí se dbá na řádné stravování, pitný režim a upevňování základních hygienických návyků. Miniškolka je dobrá alternativa k mateřské školce a slouží k efektivní předškolní přípravě. Program Miniškolky v roce 2014 využilo na různě dlouhou dobu 79 rodičů pro 83 dětí. MINIŠKOLKA KRTEČEK Strejdo, pojď si s námi hrát! 6

8 PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY Příměstské tábory jsou letní alternativou k programu Miniškolky Krteček, která je přes letní prázdniny zavřená. Týdny příměstských táborů jsou určeny pro předškolní děti, které jsou schopny zvládnout celodenní program bez mámy a táty. Děti společně s kvalifikovaným personálem navštívily svět pohádek a prožily týdny plné různorodých aktivit odpovídající jejich věku. Program zahrnoval výtvarné a tvůrčí činnosti, hudební a pohybové aktivity, dramatickou výchovu, výlety do blízkého okolí Liberce a další. Děti prožily spoustu zábavy, zahrály si na malé herce, učily se spolupráci, rozvíjely se všemi směry a trávily smysluplně a aktivně týden či více se svými vrstevníky. Příměstský tábor probíhal po 4 týdny a zúčastnilo se 42 dětí. V rámci integrace se do příměstského tábora zapojilo jedno handicapované dítě. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY JAZYKOVÉ KURZY English is fun! 7

9 2.3. JAZYKOVÉ CENTRUM GENERACE Vycházíme vstříc Vašim představám. Jazykové centrum Generace zahájilo svoji činnost v září 2014 v nově pronajatém prostoru ve 4. patře naší budovy. Nápad na doplnění našich služeb o širší nabídku jazyků vznikl o letních prázdninách a projekt se zrealizoval hlavně díky zapojení Mgr. Dany Jiruškové, která je koordinátorkou jazykového centra a zároveň lektorkou. Nabídka jazykového centra směřuje k dětem i dospělým a obsahuje skupinové kurzy pro děti, skupinové a individuální kurzy pro dospělé v anglickém a německém jazyce. DĚTI SKUPINOVÉ KURZY Učebna Jazykového centra poskytuje ideální zázemí pro jazykové vzdělávání dětí v kurzech, probíhajících formou malých skupinek rozdělených podle věku. V kratších 45 minutových výukových celcích se děti vydávají na dobrodružné výpravy do světa, který je obklopuje. Při práci se plně využívá kreativita, hravost a představivost dětí. Svět dětí je světem hry, a tak i cizí jazyk může být přirozeným komunikačním prostředkem, který lze při hře nenásilně aplikovat. Děti proto při společných setkáních zpívají, cvičí, tančí zkrátka objevují radost ze společné hry. Samotná výuka jazyka tak probíhá jen jakoby mimochodem, spontánně, především formou zážitku a prostřednictvím pozitivních emocí. Každý měsíc jsou pak na webové stránky vyvěšovány informace o probírané látce a tématech, tzv. Zprávy z AJ hrou. Dětských anglických kurzů se zúčastnilo celkem 8 dětí. DOSPĚLÍ SKUPINOVÉ KURZY Skupinové kurzy pro dospělé se rozdělují na klasické a konverzační kurzy, přičemž každý z nich se zaměřuje na jiné dovednosti. Klasický kurz je zaměřen na obecnou angličtinu s důrazem na rozvoj všech oblastí při učení se jazyku. Lekce jsou cíleny na mluvení se správnou výslovností, rozvoj čteného a mluveného slova, gramatiku, psaní a rozvoj slovní zásoby. V rámci kurzu se využívají učebnice New English File, které jsou vhodným studijním materiálem k rozvoji výše uvedených dovedností. Na rozdíl od klasických kurzů jsou konverzační kurzy zaměřeny na zopakování a rozšíření slovní zásoby s důrazem na využití v běžné konverzaci; dbá se především na plynulost projevu. Jednotlivé lekce jsou tematicky zaměřeny, přičemž témata je možno dle domluvy doplnit či pozměnit. Konverzační kurz kombinuje několik metod výuky, jako například diskuze na základě článků či poslechu, práci ve dvojicích a hraní rolí. V tomto kurzu se nevyužívá jedna učebnice, nýbrž různé materiály zaměřené na vybraná témata. Skupinové kurzy AJ navštěvovalo 20 studentů. DOSPĚLÍ INDIVIDUÁLNÍ KURZY Dalším typem kurzů je kurz individuální, který je nabízen pro ty zájemce, kteří nemohou či nechtějí docházet do skupinových jazykových kurzů. Individuální lekce jsou flexibilní alternativou skupinových kurzů; student si sám určuje tempo výuky, její frekvenci a zaměření. Studijní materiály lze zvolit či upravit po konzultaci s lektorem. Individuálně se vzdělávalo pravidelně 7 studentů v anglickém jazyce a jeden student v jazyce německém. 8

10 2.4. VOLNOČASOVÉ AKTIVITY Volnočasové aktivity jsou doplňkovými programy pro naši cílovou skupinu, které obohacují možnosti trávení volného času rodičů i dětí. Rodiče u nás v odpoledních hodinách mohou najít nabídku zájmových kroužků pro děti zaměřených na rozvoj jejich kreativních dovedností nebo se sami odreagovat při cvičení jógy či cvičení na míčích. ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Pro děti v předškolním věku jsme ve školním roce nabízeli dvě odpolední volnočasové aktivity: výtvarný kroužek Dovedníček (2 skupiny, celkem 17 dětí) a dva kroužky angličtiny Let s play, rozdělené dle věku, do kterých se zapojilo 11 dětí. V novém školním roce se nabídka zájmových kroužků rozšířila o dramatický kroužek, který navštěvovalo 7 dětí. Výtvarný kroužek Dovedníček jako velmi oblíbená aktivita pro děti se otevřel opět ve dvou skupinách dle věku a účastnilo se ho celkem 16 dětí. CVIČENÍ PRO DOSPĚLÉ V roce 2014 jsme v pravidelných týdenních intervalech nabízeli tři typy cvičení pro dospělé: cvičení na míčích, power jógu a jógu. Zdravotní cvičení na míčích s Drahomírou Brázdilovou navštěvovalo pravidelně 8 10 osob. Posilovacího cvičení Power jógy s Martinou Komárkovou v první polovině roku využilo přes 20 lidí, dlouholetou spolupráci s lektorkou jsme však v září po domluvě ukončili a v novém školním roce již tento druh cvičení nebyl zařazen do naší nabídky. Cvičení jógy s lektorkou Jiřinkou Lafantovou se stalo velmi oblíbeným a navštěvovalo jej pravidelně i nepravidelně více než 25 osob. ZÁJMOVÉ KROUŽKY PRO DĚTI Kdo si hraje, nezlobí 9

11 2.5. VÝKON SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Centrum Generace je od držitelem pověření k sociálně-právní ochraně dětí dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). Toto pověření opravňuje k výkonu následujících činností a bylo v roce 2014 vykonáváno v uvedeném rozsahu: poskytovat pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě ( 11 odst. 1 písm. a) zákona): podpora sociálně znevýhodněných rodin ve spolupráci s OSPOD 8 rodin; doučování dětí ze sociálně znevýhodněných rodin 6 dětí; asistované kontakty dětí s rodiči mimo společnou domácnost 2 rodiny; pobytová aktivita integrace 1 sociálně znevýhodněné rodiny na letním rodinném táboře; poskytovat nebo zprostředkovat poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené ( 11 odst. 1 písm. b) zákona) poskytování asistenční služby a integrace handicapovaných dětí do aktivit Miniškolky a volnočasových programů 2 rodiny; pořádat v rámci poradenské činnosti přednášky a kurzy zaměřené na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou ( 11 odst. 1 písm. c) zákona): proběhlo 170 tréninkových aktivit pro rodiče s dětmi a 32 vzdělávacích besed a seminářů na zajímavá témata pro 257 účastníků (více viz kapitola Mateřské centrum Krteček); vykonávat činnost zaměřenou na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku ( 31 a 32 zákona): preventivní programy pro děti z MŠ 2 programy v Miniškolce Krteček; preventivní programy pro 2. st. ZŠ 17 programů pro tři základní školy na území Liberce a Jablonce nad Nisou pro přibližně 400 studentů na témata: Přátelství a láska; Sex, AIDS a vztahy; Image a charakter; Kyberšikana; Jak si nenechat ublížit; zřizovat a provozovat zařízení odborného poradenství pro péči o děti ( 40 zákona): byla navázána spolupráce s Dětským krizovým centrem Nomia v Hradci Králové a pod jejich metodickým vedením bylo poskytováno odborné poradenství ve spolupráci s OSPOD; zřizovat a provozovat výchovně rekreační tábory pro děti ( 43 zákona): tato činnost nebyla vykonávána; uzavírání dohody o výkonu pěstounské péče podle 47b ( 48 odst. 2 písm. d) zákona): v roce 2014 měla organizace celkem 15 rodin, se kterými uzavřela Dohodu o výkonu pěstounské péče; 10

12 poskytovat výchovnou a poradenskou péči osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče podle 47b, při výkonu pěstounské péče a sledovat výkon pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout ( 48 odst. 2 písm. f) zákona): v rámci dohod o výkonu pěstounské péče byly poskytovány rodinám příslušné služby díky klíčovým pracovníkům a odborným lektorům; na poskytování podpory pěstounské péče byl čerpán státní příspěvek podle 47d zákona 359/1999Sb., o kterém bylo účtováno podle platné směrnice MPSV; poskytovat odborné poradenství a pomoc žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče ( 11 odst. 1 písm. d), 11 odst. 2 písm. c) zákona); odborné poradenství a pomoc žadatelům byla poskytována nárazově 2 osobám; vyhledávat fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností ( 19a odst. 1 písm. b), 48 odst. 2 písm. g) zákona): organizace pracuje s širokou klientelou rodin s dětmi a veřejnosti, kde využívá osobních kontaktů k rozhovorům a místní propagaci (nástěnky, letáky, výstavy). Připravuje novou podobu webu pro lepší zpřístupnění informací v této oblasti a plánuje další aktivity pro náhradní rodiny; organizace se zapojila do Pracovní skupiny pro vyhledávání náhradních rodičů působící při KÚ LK. VÝKON SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Víkendové setkání pěstounů 11

13 2.6. PROJEKTY Centrum Generace realizuje řadu projektů různého zaměření, avšak všechny projekty protíná myšlenka zdravých vztahů, osobnostního rozvoje, vytváření komunity a osvětová činnost. GENERACE GOSPEL CHOIR Generace Gospel Choir je pěvecký sbor s přibližně 40 aktivními členy, kteří zpívají v liberecké sekci. Gospel není klasický sbor, ale komunita nadšených amatérských zpěváků, kteří rádi zpívají pro sebe i pro druhé, jsou rádi spolu a oblíbili si žánr gospel (potažmo spirituál a worship) pro jeho energičnost, pozitivní náladu a duchovní texty. Liberecký soubor vznikl v roce 2007 a v roce 2012 podpořil vznik dalšího souboru v Jablonci nad Nisou pod Centrem Generace Jablonec, který má nyní také ke 40 zpěvákům. Oba dva soubory spolu úzce spolupracují a jsou propojeny, společně vystupují a vzájemně se podporují. V roce 2014 Generace Gospel Choir oslavil 8. narozeniny a vystupoval celkem na 24 akcích v Liberci, v Jablonci nad Nisou a blízkém okolí při různých příležitostech. Vystoupení probíhala jako samostatné koncerty v době Velikonoc, Adventu či při jiných příležitostech pro místní i širokou veřejnost; v rámci větších akcí jako např. Jablonecké slavnosti; pro organizace jako např. Hospic sv. Zdislavy či Domov důchodců Český Dub; i pro privátnější účely např. vystoupení na svatbách. Gospelový soubor výtěžkem z koncertů podporuje vzdělávání bangladéšské holčičky v rámci projektu Paprsky naděje ve spolupráci s občanským sdružením Samari. Bangladéšské děti podporují také další jednotlivci. GENERACE GOSPEL CHOIR Oh, happy day 12

14 KLUB ZDRAVÍ Kluby zdraví jsou zastřešeny občanským sdružením Život a zdraví. Jsou v nich praktikovány principy zdravého životního stylu ve všech jeho oblastech a nabízeny aktivity pro ty, kteří mají zájem o zdravý životní styl. Klub zdraví pořádá přednášky pro veřejnost, semináře s ochutnávkami, recepty a možnost objednání zdravějších potravin za zvýhodněné ceny. Členové klubu zdraví žijí podle principu NEWSTART a aktivně jej představují dalším lidem. Program NEWSTART zahrnuje následujících osm faktorů: Nutrition Výživa; Exercise - Pohyb, cvičení; Water - Voda, hydroterapie; Sunshine - Sluneční svit; Temperance - Střídmost a vyváženost; Air - Vzduch, dýchaní; Rest - Odpočinek, spánek; Trust - Důvěra v Boha a pozitivní životní orientace. Např. na letním rodinném táboře se vaří zdravá a chutná jídla, táborové recepty jsou účastníkům po skončení tábora poskytnuty na našich webových stránkách a je o ně velký zájem. V roce 2014 Klub zdraví probíhal od poloviny roku pravidelně každé 3. pondělí v měsíci, pořádal výlety, výstavy a další akce za podpory Libereckého kraje. Pravidelných setkání se účastní 3 12 osob. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ (NTM) První Národní týden manželství byl uspořádán ve Velké Británii v roce 1998 a od té doby se tam koná každoročně. Jeden ze zakládajících členů Centra Generace, Petr Činčala, PhD., se inspiroval právě ve Velké Británii a v roce 2007 uspořádal společně s přípravným výborem první Národní týden manželství v České republice s podporou několika partnerů. Iniciativa je pořádaná již každoročně ve valentýnském týdnu. Cíle NTM: posílit vztahy v manželství a zvýraznit potřebu zabývat se otázkou vztahových dovedností jako předpokladů dobrého manželství, připomenout si alespoň jednou za rok rozmanitost a krásu manželství jako základu života rodiny, motivovat laickou a odbornou veřejnost, média i veřejně známé osobnosti, aby alespoň jednou za rok podpořili důležitost manželství, propagovat programy i iniciativy zaměřené na rozvoj manželských vztahů. NTM v České republice v roce 2014 proběhl již po osmé, byl slavnostně zahájen tiskovou konferencí v budově MPSV pod záštitou náměstka Jana Dobeše. Na tiskové konferenci kromě dalších řečníků vystoupil spisovatel a psychiatr Max Kašparů a herečka a moderátorka Ester Janečková. Téma osmého ročníku vyjadřuje motto Ohromné maličkosti s podtitulem malé kroky k lepším vztahům. Do Národního týdne manželství se jako každoročně zapojuje řada občanských organizací, společenských středisek, manželských poraden, církví i městských samospráv, i celá města jako např. Jablonec n. Nisou. Na desítkách míst probíhaly aktivity na podporu zdravých manželských vztahů jako diskuze, přednášky, kurzy, obnovy manželských slibů, vydání a prodej nových knih a další zajímavé akce. 13

15 GENERACE VÍRY (GV) Projekt Generace Víry je otevřená skupina lidí, kteří se rozhodli přeložit křesťanství do srozumitelného jazyka, protože jsou přesvědčeni, že má mnoho co říci. Hledá nový přístup ke křesťanství, nabízí vhled do Biblického poselství, vytváří prostor pro diskusi, poznání, osobní i duchovní růst, nabízí setkání ve skupině nebo individuálně, a také přátelství i praktickou pomoc v životě. Smyslem setkávání Generace Víry je zastavit se v rušném běhu světa, nalézat hodnoty, které platí a vydat se na cestu k Bohu. Je to setkávání s lidmi a s Bohem. Za střed setkávání nepovažuje kostel, ale osobní vztah k Bohu a k lidem. Základními znaky jsou: laický způsob vedení, nízkonákladovost, malé skupinky a aktivní komunita. Generace Víry má základnu v libereckém Centru Generace a v současné době působí nejen v Liberci, ale i v Jablonci n. N v mateřském centru Jablíčko. Na podzim roku 2013 se stala Generace víry oficiálním sborem Církve adventistů sedmého dne. Setkání probíhají každou sobotu dopoledne v prostorách Centra Generace a navštěvuje ho pravidelně okolo 30 lidí včetně dětí. Pro děti je připraven zajímavý a různorodý program formou sobotní školky, pro dospělé zamyšlení a diskuze okolo jednoho stolu. Často se podnikají akce jako výlety, grill párty, atd. NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ Ohromné maličkosti GENERACE VÍRY 14

16 3. FINANČNÍ ZPRÁVA Předkládáme přehled o hospodaření Centra Generace v roce Obsahuje náklady převážně na realizaci hlavní činnosti poskytováním obecně prospěšných služeb uvedených v preambuli tohoto dokumentu. Organizace vykonává hospodářskou činnost pouze doplňkově a to dle zakládací listiny: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Výsledek hospodaření v roce 2014 je Kč. FINANČNÍ ZPRÁVA CENTRA GENERACE, O. S. ZA ROK NÁKLADY NÁKLADY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST Spotřebované nákupy Kč Kč Kč Služby Kč Kč 0 Kč Osobní náklady Kč Kč 0 Kč Ostatní náklady Kč Kč 0 Kč Poskytnuté příspěvky Kč Kč 0 Kč Celkem: Kč Kč Kč FINANČNÍ ZPRÁVA CENTRA GENERACE, O.P.S. ZA ROK VÝNOSY VÝNOSY CELKEM HLAVNÍ ČINNOST HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MPSV odbor rodinné politiky Kč Kč 0 Kč Liberecký kraj Kč Kč 0 Kč Statutární město Liberec Kč Kč 0 Kč Státní příspěvek na výkon pěstounské péče Tržby za vlastní výkony a zboží Kč Kč 0 Kč Kč Kč Kč Přijaté příspěvky a dary Kč Kč 0 Kč Ostatní Kč Kč Kč Celkem: Kč Kč Kč 15

17 4. PODĚKOVÁNÍ Děkujeme Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR za podpoření aktivit projektů To zásadní v životě nám dává rodina a Pomáháme slabším z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Poděkování patří také libereckému Krajskému úřadu za finanční podporu mateřského centra Krteček a letního rodinného tábora. Děkujeme statutárnímu městu Liberec za finanční podporu Klubu zdraví. Za finanční podporu děkujeme také neziskovým organizacím České sdružení Církve adventistů sedmého dne příspěvek na provoz, nadaci ADRA podpora projektu My chceme taky na tábor, nadace Euronisa podpora projektu Pomáháme slabším zvládnout školu. Za podporu a spolupráci děkujeme dále firmám: SEDRUS, s.r.o., RealSan Group, SE, LUKRA Contact, s.r.o., Formcad, s.r.o., Ing. Jiří Nevrlý - ENSTROM. Děkujeme za finanční, věcnou i jakoukoliv další podporu všem ostatním dárcům, příznivcům a podporovatelům. Poděkování patří celému týmu Centra Generace, zaměstnancům, a zvlášť dobrovolníkům za mimořádné nasazení ve věci naplňování cílů a poslání organizace v souladu s našimi hodnotami ve prospěch občanů. Seznam všech sponzorů, kterým upřímně děkujeme za jakoukoliv podporu, najdete na našich webových stránkách: DĚKUJEME! Tým Centra Generace VÝHLED DO ROKU 2015 Následující rok je pro nás velkou křižovatkou cest, které se před námi otevřely a za které jsme vděčni. Být na rozcestí znamená možnost, ale i potřebu volby. Čeká nás proto rozhodování, kterými cestami se dát, ať se zdají klikaté nebo jsou přímější, kolik času a energie tomu věnovat, kde v tom má místo každý z nás a možná i z Vás. Za Centrem Generace stojí tým lidí, kteří se rozhodli k tomuto úkolu přistoupit zodpovědně a s chutí. Věřím, že díky Bohu a vzájemné lásce budeme schopni dostát našemu poslání. Nehledáme snadné návody pro život, ale žijeme víru v to, že cílem je právě cesta. Ujít extra míli kvůli druhému je mottem, které možná naši cestu prodlužuje, ale činí ji smysluplnou. Mgr. Karla Činčalová Ředitelka o.p.s. 16

18 PŘÍLOHA 1 SEZNAM AKCÍ 2014 LEDEN: MC Krteček: Narozeninová párty Krtečkovi 8. narozeniny Vzdělávací besedy: Děti a jejich peníze do začátku (Galina Veselá) Výživa dětí (Olinka Šipoš) Psychomotorický vývoj (Olinka Šipoš) Stavební spoření a hypotéky (Galina Veselá) Klub zdraví: Překyselení organismu (Helena Stuchlíková) Generace Gospel Choir: Tříkrálový koncert v jabloneckém sboru CASD ÚNOR: Vzdělávací besedy Zelené potraviny (Petra Vejvodová) Domácí lékař (Olinka Šipoš) Pečujeme o miminko (Olinka Šipoš) EEG Biofeedback (Veronika Charvátová) Rodinné systémy a jejich změny po narození dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Bílkoviny, sacharidy a tuky (Helena Stuchlíková) Národní týden manželství na téma Ohromné maličkosti : Seminář na téma Ohromné maličkosti : Malé kroky k velkým vztahům Tvoření a pečení s rodinou tématikou Výtvarná soutěž: Radost z maličkostí Miniškolka: Výlet do ekologického střediska Střevlík v Oldřichově Návštěva krajské knihovny Generace Gospel Choir: Oslava 7. narozenin Gospelu BŘEZEN: MC Krteček: Maškarní bál Bazárek dětského oblečení a hraček Vzdělávací besedy: Výživa dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Emoční vývoj dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Význam ovoce a zeleniny (Helena Stuchlíková) 17

19 DUBEN: MC Krteček: Velikonoční vyrábění s Bigshotem Vzdělávací besedy: Očkování dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Finanční rozvaha rodiny (Galina Veselá) Emoční vývoj dítěte (Mgr. Hana Heindorferová) Klub zdraví: Léčivé účinky ovoce (Helena Stuchlíková) Generace Gospel Choir: Velikonoční koncert v kostele na Perštýně Velikonoční koncert ve sboru CASD v Jablonci nad Nisou Velikonoční koncert v kostele v Pulečném Koncert v kostele v Držkově KVĚTEN: MC Krteček: Výlet se skřítkem Vráťou do Vratislavického lesa Vzdělávací besedy: Psychomotorický vývoj u dětí 0 24 měsíců (Mgr. Olinka Śipoš) Co potřebujeme vědět o výchově dětí (Mgr. Hana Heindorferová) Děti a internet (Mgr. Jana Drbohlavová) Očkování II (Mgr. Olinka Šipoš) Klub zdraví: Léčivé účinky zeleniny (Helena Stuchlíková) Miniškolka: Výlet do ZOO Pohádkový les Vystoupení pro mamky a taťky Generace Gospel Choir: Koncert v Krásné u Pěnčína v rámci poutě sv. Josefa Gospelová svatba Dáši a Alexe Koncert v bazilice v Jablonném v Podještědí Koncert v kostele nejsvětější trojice ve Vratislavicích Vystoupení v domově důchodců Český dub ČERVEN: MC Krteček: Akce pro táty vstup do MC s celou rodinou po celý červen zdarma (Slavíme den otců!) Vzdělávací besedy: Nošení miminek a dětí (Mudr. Anna Kšírová) Letní produkty JUST (Pavlína Bartošová) Miniškolka: Výlet a program o včelách do Radčic Generace Gospel Choir: Vystoupení v Eurocentru (Open Air) v rámci akce Jablonec sobě 18

20 ČERVENEC A SRPEN: Letní rodinný tábor v Bílém potoce (týdenní pobyt) Příměstské tábory pro předškolní děti (4 týdny) Generace Gospel Choir Gospelový víkendový workshop na Branžeži ZÁŘÍ: Den otevřených dveří: Ukázka volnočasových aktivit pro děti Představení všech činností Centra Generace Ochutnávka zdravé výživy Zábava nejen pro děti (program MC Krteček, horolezecká stěna, trampolína, skákací hrad) Celodenní program Vzdělávací besedy: Očkování dětí (Mgr. Olinka Šipoš) Klub zdraví: Zdravé svačiny (Mgr. Jana Drbohlavová) Generace Gospel Choir: Vystoupení v Orlím hnízdě v Harcově (open air) Vystoupení v rámci jabloneckých slavností ŘÍJEN: MC Krteček: Bazárek dětského oblečení a hraček Vzdělávací besedy a semináře: Zdravý úsměv První pomoc (Záchranná služba) Co nevíme o parazitech? (Mgr. Olinka Šipoš) Nošení miminek v šátku (Anna Kšírová) Jak zvládnout pubertu (Mgr. Hana Heindorferová) Seminář Agrese je OK (Mgr. Václav Šneberger, Liga otevřených mužů) Klub zdraví: Zdravé večeře (Mgr. Jana Drbohlavová) Miniškolka: Pohádka O Popelce v Lidových sadech Generace Gospel Choir: Koncert v mateřském centru Brumlík ve Stráži nad Nisou Vystoupení pro Hospic sv. Zdislavy Zápis do knihy života 19

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011

CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 CENTRUM GENERACE, o. s. Výroční zpráva za rok 2011 Můžeme žít z toho, co získáme, kvalita života však závisí na tom, co dáme. Autor neznámý Co je Centrum Generace? Centrum Generace je občanské sdružení,

Více

Rodinné centrum MOZAIKA o.s.

Rodinné centrum MOZAIKA o.s. Rodinné centrum MOZAIKA o.s. nezisková organizace Mgr. Alena Ptáčková Ing. Bc. Jana Kovaříková Co naše skupina chtěla? rodinné bezbariérové centrum pro místní obyvatele místo setkávání pro aktivity, vzdělání,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. adffda. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1. www.centrumgenerace.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S. Palachova 504/7, 460 01 Liberec 1 adffda www.centrumgenerace.cz Motto: Je větší radost dávat než dostávat! (Bible) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 CENTRUM GENERACE, O.P.S.

Více

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla

Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011. Motto: Naděje má křídla Výroční zpráva Obecně prospěšné společnosti Butterfly-Aid za rok 2011 Motto: Naděje má křídla 1 Obsah 1. Úvod - Slovo ředitelky 3 2. Struktura o.p.s... 3-4 3. Poslání a cíle 4 4. Historie společnosti 4-5

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

Mateřské centrum slaví 2 roky

Mateřské centrum slaví 2 roky Mateřské centrum slaví 2 roky ohlédnutí za loňským rokem Mateřské centrum svou činností a programem zaměřeným na ty nejmenší rozvíjí a podporuje jejich psychomotorický vývoj řečové dovednosti jemnou motoriku

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 HISTORIE 2006 2009 rozvíjení aktivit pro rodiny s nejmenšími dětmi (cvičení maminek s miminky, cvičení pro

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace za rok 2010 Nezajímá mě, příteli, jaké náboženství vyznáváš a zda jsi zbožný nebo ne. Důležité pro mne je to, jak jednáš s rodinou a přáteli, jak se

Více

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s.

Výroční zpráva. Centrum Generace, o. s. Výroční zpráva 2012 Hodnota našeho člověčího života je závislá na hodnotách, které jsou v nás. Lidé si stvořují svůj lidský svět; je v něm to, co do něho vkládáme. Josef Čapek Centrum Generace, o. s. Palachova

Více

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT.

PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. PŘIJĎTE SI VYROBIT A VÁNOČNĚ SE NALADIT. Srdečně Vás zveme na vánoční setkání do školy. Kdy? 21. 12. 2015 Kde? v ZŠ Lochovice V kolik? 15.00-17.30 hod. Program: 15.00 - slavnostní zahájení výstavy u starého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. datum registrace na MVČR: 28. 5. 2008 IČO: 22734155 DIČ: CZ 22734155. číslo účtu: 236578722/0300 Poštovní spořitelna VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 název organizace: organizační forma: sídlo: Rodinné centrum ROUTA, o.s. občanské sdružení Prokopa Holého 1269, Čelákovice 250 88 provozovna RC: prostory MC Čelákovice Stankovského 1650,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové aktivity

Více

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci.

POSLÁNÍ A CÍLE POMOC V PRAVÝ ČAS. Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Výroční zpráva 2012 Vážení přátelé, kamarádi a příznivci. Rok dvoutisící dvanáctý byl pro nás rokem zrodu. Zrození mnohdy předchází hlubší uvažování nad tím, jak nově zrozený bude svou existenci prožívat

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení SPOLEČNÝ DEN Sídlo: Na Okraji 35, Praha 6, 162 00, IČO: 22832335 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Občanské sdružení Společný den působí již od roku 2006 ve čtvrti Petřiny jako místo pro pohybové

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007

Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Výroční zpráva občanského sdružení Centrum Generace* za rok 2007 Skutečně šťastni budou jen ti z vás, kteří budou chtít sloužit a objeví, jak se to dělá Albert Schweitzer Co je Centrum Generace? Centrum

Více

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME.

Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Mateřská školka Září ŠKOLKA, KDE SPOLEČNĚ ROSTEME. Témata I. Osobnost učitele II. Potřeby dětí III. Partnerský přístup IV. Emoce a jak na ně V. O nás VI. Kobereček VII. Průvodníček VIII. Měsíční témata

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Úvodní slovo. Informace o organizaci

Úvodní slovo. Informace o organizaci Výroční zpráva 2013 Vážení přátelé, Úvodní slovo dostává se Vám do rukou první výroční zpráva obecně prospěšné společnosti Elim Vsetín, o.p.s. Společnost byla založena v roce 2013 s cílem převzetí aktivit,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení Mateřské centrum Myška o.s. IČO: 22852654, sídlo: Náměstí 82, 334 52 Merklín Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika činnost 3. Činnost v průběhu roku 4. Výhled na

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Centrum pro dítě a rodinu Valika

Centrum pro dítě a rodinu Valika Centrum pro dítě a rodinu Valika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 0 1. Úvodní slovo Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou první výroční zpráva Centra pro dítě a rodinu Valika, o.s. Přestože se zpráva nazývá

Více

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele

LUXOR PODĚBRADY. poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY. Informace pro zájemce a žadatele LUXOR PODĚBRADY poskytovatel sociálních služeb DOMOV PRO SENIORY Informace pro zájemce a žadatele Domov pro seniory Luxor Poděbrady Poskytuje sociální služby seniorům, kteří potřebují pomoc nebo celodenní

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein

Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein HOSPIC V MOSTĚ, O.P.S. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Pouze život,který žijeme pro ostatní, stojí zato. Albert Einstein Obecně prospěšná společnost byla založena 7.dubna 2000 a 28. července 2000 byla zapsána

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež

ODBORNÁ PRAXE. SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D. Zařízení pro děti a mládež ODBORNÁ PRAXE SOCIÁLNÍ ČINNOST školní rok 2014/15 třída 3. D Zařízení pro děti a mládež Hlavním obsahovým okruhem odborné praxe ve 3. ročníku tvoří téma Péče o dítě. Praktická výuka probíhala jako průběžná

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ,

INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. 1 Obsah 1. Slovo úvodem... 3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň... 4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...

Více

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK

STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAJÁK Článek I Úvodní ustanovení 1. Název: MAJÁK o.p.s. 2. Sídlo: Liberec 14, Konopná 776, PSČ 460 14 3. IČO 25 40 52 76 4. Právní forma právnické osoby: Obecně prospěšná

Více

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015

Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Moravské Budějovice Volnočasové aktivity pro veřejnost 2014/2015 Děti s rodiči Hraní v orlovně Každé pondělí dopoledne od 6. října. Rodiče si mohou se svými dětmi přijít pohrát do prostor orlovny a využít

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 Obsah výroční zprávy: 1. Charakteristika společnosti 2. Aktivity v roce 2009 3. Poděkování sponzorům 4. Hospodaření Helias Ústí nad Labem o.p.s 5. Přílohy Úvod: Organizace: Helias

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Přepeře,okres Semily příspěvková organizace ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NÁZEV: PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY TÉMATA ŠKOLNÍHO PLÁNU PUTOVÁNÍ SE SKŘÍTKY SKŘÍTEK VODNÍ OBLASTI počasí, změny počasí, vodní

Více

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014

Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Výroční zpráva občanského sdružení Dubíčko za rok 2014 Občanské sdružení Dubíčko nezisková organizace Dlouhá 105/5, 417 02 Dubí 2 IČO: 26984563 DIČ: CZ 26984563 email : dubicko@centrum.cz www.osdubicko.cz

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý.

Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Podporujeme pečující rodiče a profesionály. Cílem je samostatnější dítě s handicapem a psychicky stabilní rodič/dospělý. Alfa Human Service už od roku 2000 poskytuje podporu a vzdělávání: pečujícím rodičům

Více

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč

PROGRAM - Květen 2014. návštěvy v terénu, tzn.že Vás i miminko navštívíme doma, vstup 50,-Kč Klub Ratolest Provozovaný Oblastní charitou Blansko při Centru PRO Blansko, Sladkovského 2b,Blansko 678 01, tel.516411400mob.731428369,e-mail:ratolest.blansko@charita.cz http:/www.blansko.charita.cz/ 28.dubna

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012. FAUST, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 FAUST, o. s. HISTORIE FAUST, o. s. Sdružení bylo založeno v říjnu 1999. K hlavním cílům činnosti sdružení patří: pomoc rodičům a blízkým uživatelů návykových látek, prevence

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice

1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice 1.) Název realizovaného projektu: Zdravý život ve zdravém prostředí Základní školy Votice Základní škola Votice, tel 317813322, e-mail: zsvotice@centrum.cz Vedoucí programu: Mgr.Simona Korešová Datum vzniku

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Občanské sdružení Květina

Občanské sdružení Květina Občanské sdružení Květina Jeníkov 74, Oldřichov u Duchcova, 417 24 Tel.: +420 721 568 898,, IČO: 27038645 e-mail: oskvetina@centrum.cz, www.oskvetina.ic.cz Výroční zpráva za rok 2007 1/1 Obsah Výroční

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit

- Cvičení/Plavání/Výtvarka/Zpívánky s hýbánky na plavání záloha 100,-Kč, možné zakoupit Program září 2014 30.8. 2014 sobota od 12,30 hod Půlmaraton Moravským krasem Nám Republiky Blansko- přijďte podpořit běh za OCH Blansko, budeme mít i stánek s vyráběním a aroma poradnou!!! 1.září 2014

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň

I. Údaje o zařízení. Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň I. Údaje o zařízení Adresa: Mateřská škola Vrčeň, okres Plzeň jih, příspěvková organizace Vrčeň 137, 335 41 Vrčeň Telefon: 378 609 695 mateřská škola 378 609 619 školní jídelna E-mail: ms@vrcen.cz www.stránky:

Více

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015

Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 Seznam osob pověřených k výkonu SPOD v Plzeňském kraji stav k 1. 1. 2015 1. Salesiánské středisko mládeže dům dětí a mládeže Plzeň Sídlo: Revoluční 151/98, 312 07 Plzeň Telefon: 377 266 953 Aktuální pověření

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014

Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 Výroční zpráva o. s. Hrádeček Červený Hrádek za rok 2014 1. Základní informace 2. Zpráva o činnosti 3. Hospodaření 1 1. Základní informace Organizace: Hrádeček Červený Hrádek o. s. Se sídlem: Červený Hrádek

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Standardy kvality sociálně-právní ochrany dětí poskytované Poradnou pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum sociálních služeb Vyškov, o. p. s. PORADNA PRO RODINU, MANŽELSTVÍ A MEZILIDSKÉ VZTAHY Smetanovo nábřeží 27, Vyškov, tel.: 517 333 909, mobil: 733 525 998 poradna@psychologie.vys.cz www.psychologie.vys.cz

Více

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 NÁRODNÍ INICIATIVA PRO ŽIVOT (dále jen NIŽ) je státem zaregistrovaná obecně prospěšná společnost, jejíž cílem je ochrana základního lidského práva,

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Velký vůz Sever Organizační jednotka občanského sdružení Velký vůz Představení organizace Statutární zástupce ředitelka: Mgr. Veronika Uhlířová Cíle a poslání Pobočka pražského občanského

Více

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka

Organizace: NOVÁ TROJKA. Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Organizace: NOVÁ TROJKA Projekt 1: PRÁZDNINOVÝ PROGRAM PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2015 aneb Za pohádkou pohádka z kouzelného kukátka Celkové náklady na projekt: 451 524 Kč DOTACE: 210 000 Kč Cíl projektu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

6.24 Literární seminář volitelný předmět

6.24 Literární seminář volitelný předmět VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 6.24 Literární seminář volitelný předmět CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Literární seminář je jako

Více

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ

PROGRAMY. občanského sdružení. pro děti, mládež, rodinu a komunitu VOLNOČASOVÉ SOCIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ 02/09 občanské sdružení Posláním o. s. Neposeda je napomáhat svou činností k rozvoji občanské společnosti na území Prahy 21 a okolí, zejména podporováním aktivit pro děti, mládež a rodinu. Naším cílem

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011

Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Výroční zpráva společnosti InHelp,o.p.s. za rok 2011 Identifikace organizace: InHelp, o.p.s. Sídlem: 5. Května 3, 289 23 Milovice IČ: 27923151 Tato z práva zahrnuje popis činnosti společnosti InHelp, o.p.s.

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň

Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň. Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň Mírové náměstí 120, 432 01 Kadaň Závěrečná zpráva o činnosti 2014 Obsah Kontaktní údaje... 3 Adresa:... 3 Úvodní slovo... 3 Přehled činnosti... 5 Statistika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více