ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006"

Transkript

1 ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2006

2 Introductory Word ÚVODNÍ SLOVO When we are young we are living our life with a thought that the real and authentic will come. When we grow old, we uderstand that we live our life right now. Every minute we live on a full speed is a non-repeateable miracle. And that we wish to you. Věříme, že Život 90 je společenstvím lidí, kteří nechtějí jen brát a dožadovat se svých práv. Věříme, že jsme společenstvím lidí, kteří jsou dospělí, a proto chtějí a dokáží odpovídat sami za sebe. Nevidíme cestu v tom, že staří budou jen vznášet nároky a požadavky, že budou vyzdvihovat své zásluhy a zahořkle kárat mladé. Vidíme cestu v tom, že senioři sami nabídnou svou pomoc a účast na řešení problémů celé společnosti. Jan a Blanka Lormanovi Table of Contens OBSAH Civil Association Zivot 90 List of Services Provided Help in Crisis and Counselling Public Relations Services Health Care as part of Social Services Volunteers and Activation Programmes Financial Management Sponzors and Donors Theatre U Valsu Občanské sdružení ŽIVOT 90 strana 2 Organizační struktura ŽIVOTa 90 strana 3 Krizová pomoc a poradenství strana 4 Public Relations strana 8 Servis strana 9 Zdravotní a zdravotně sociální služby strana 10 Dobrovolníci a aktivizační programy strana 12 Finanční zdroje strana 16 Sponzoři a dárci strana 20 Divadlo 90 U Valšů strana 21 Ministerstvo zdravotnictví ČR Ministerstvo kultury ČR

3 Program Domov je doma je souhrnem služeb podporujících život seniorů, především osamělých, společensky znevýhodněných a zdravotně postižených, v jejich vlastních domovech, v přirozeném prostředí, na které jsou zvyklí. Je to projekt pro 95% lidí starších 60 let. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2006 The programme which we chose to call Home is at Home is a summary of services which seek to support older people, especially those among them who are lonely and socialy disadvantaged, as well as people with disabilities in their homes, their natural environment. It is a project for 95% of people over the age of 60.

4 Civil Association Zivot 90 Seat: Karolíny Světlé 18, Praha 1 Czech Republic OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 Sídlo: Karolíny Světlé 18, Praha 1, Česká republika Our mission is to improve the quality of life of the whole society by developing humanitarian activities which help to solve the problems of the elderly, whom we help to live an active and meaningful life in their homes as long as possible. We wish to guide them through the sunset of their lives, and make sure that none needs to be ashamed of old age. Poslání: Jsme tu proto, abychom zlepšovali kvalitu života celé společnosti tím, že budeme přispívat svou humanitární činností k řešení problémů seniorů, kterým umožníme aktivně a smysluplně žít v jejich vlastním domově tak dlouho, jak je to jen možné a budeme je provázet podzimem života tak, aby se nikdo nemusel za své stáří stydět. Členové výboru: Květa Fialová, Ing. Jan Horal, Marie Hradecká, MUDr. Zdeněk Kalvach, Ing. Jaroslav Kula, Mgr. Jan Lorman (předseda a zakladatel), Mgr. Blanka Lormanová (zakladatelka), Ing. Zdeněk Placher (1. místopředseda), JUDr. Gabriela Rybková, Emma Srncová, Ing. Milan Strnad, Mgr. Vlastimil Venclík. Členové revizní komise: Václav Bublík (předseda), Ing. Anna Kubištová, Věra Indrová, Jana Leopoldová, Mgr. Anna Kuttelvašerová Top management ŽIVOTa 90: Mgr. Jan Lorman (ředitel), JUDr. Oldřich Staněk (tajemník), Mgr. Blanka Lormanová (manažerka sekce dobrovolníků a aktivizačních programů), Mgr. Augustin Valko (manažer sekce zdravotních a zdravotně-sociálních služeb, Bc. Robert Pitrák (manažer sekce krizové pomoci a poradenství), Ing. Václav Voda (ekonomický a fi nanční manažer), Oldřich Bubrle (manažer sekce PR), Luděk Vinohradník (manažer sekce servis) Členství v EURAG (Evropský svaz seniorů); HelpAge International, Londýn; AGE (Evropská platforma starších lidí), Montréal; ECEN (Síť seniorských organizací střední a východní Evropy), Londýn. Spolupráce s organizacemi: Help the Aged Velká Británie, The American Association of Retired Persons (AARP) USA, Age Concern England Velká Británie, European Network of Older Volunteers (ENOV), Lange Aktiv Bleiben Hamburg, NGO Futures Consultancy in Fundraising and Capacity Building Washington, Retired and Senior Volunteer Programme (RSVP) England, Senioren Kreis St. Karl Boromäus Nürnberg, Sozialwerk Berlin, Spolek přátel Norimberk Praha, Stadt Nürnberg Sídlo: ul. Karolíny Světlé 18, , Praha 1, Česká republika; IČ: ; DIČ: CZ Registrace: Ministerstvo vnitra České republiky č. VSP/ R, ; Působnost: Česká republika; Náš běžný účet: IBAN CZ , BIC GIBACZPX, měna CZK, ČS a.s., Praha 1, Rytířská 29; Telefon: , Fax: ; Senior telefon: ; E mail: webová stránka: Branch Offices of Zivot 90 POBOČKY ŽIVOTa 90 Hradec Králové Ředitelka: Bc. Pavlína Stašová; Předseda výboru: Mgr. Josef Staša; Členové výboru: Jana Flídrová, Eva Jančovičová, Jana Koubová, Bc. Pavlina Stašová, Mgr. Josef Staša; Projekt Areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany: vedoucí Bc. Pavlina Stašová; Projekt Servis domácí péče pečovatelská služba: vedoucí pro služby v domě Harmonie I, aktivizační, kulturní a vzdělávací programy: Monika Malá; vedoucí pro služby v terénu: Jana Hájková; Projekt Informační centrum podávání informací 24 hodin denně, projekt realizován v rámci projektu Areíon; Telefon: ředitelka: ; Fax: ; E mail: Pečovatelská služba: ; Dispečink tísňové péče a informační centrum: , mobil ; Adresa pobočky: tř. Dr. Edvarda Beneše 1747, Hradec Králové; IČ: ; Číslo účtu: /0800 Jihlava Ředitelka pobočky: Ing. Zuzana Pěchotová; Předsedkyně výboru: Věra Šerá; Členové výboru: Václav Plánka, Ing. Zuzana Pěchotová, JUDr. Dana Táborská, RNDr. Ivan Růžička; Sekce infomediální: Ing. Zuzana Pěchotová, Šárka Divišová; Sekce zdravotně sociální: Ing. Zuzana Pěchotová, Bc. Blanka Netolická, DiS, Jarmila Hubáčková, DiS; Sekce dobrovolníků: Ing. Zuzana Pěchotová, Bc. Blanka Netolická, DiS; Komplex projektů Domov je doma (sociální služby pro seniory a zdravotně postižené); I. Řídící a informační centrum: Senior telefon ( hodin denně), Styk s veřejností (společenské akce, vzdělávací přednášky, zájezdy, časopis ŽIVOTNÍK a knihovna); II. AREÍON: Tísňové volání (24 hodin denně); III. osobní asistence (asistence školní, osobní a pracovní); Management ŽIVOTa 90 Jihlava: Ing. Zuzana Pěchotová, ředitelka pobočky, Bc. Blanka Netolická, DiS, vedoucí osobní asistence, Jarmila Hubáčková, DiS, manažerka tísňové péče AREÍON, Blanka Štroblová, ekonomka, MUDr. Zuzana Zatloukalová, lékařka; Telefon: , ; Infolinka života 90: ; E mail: jihlava.cz; Adresa pobočky: Žižkova ulice 89 (budova České pojišťovny 2. patro), Jihlava; IČ: ; Číslo účtu: /6800 VOLKSBANKCZ a.s., pobočka Jihlava, Benešova 15 Zruč nad Sázavou Předseda organizačního výboru a ředitel: Zdeněk Jelínek; 1. místopředseda: Mgr. Jitka Černá; 2. místopředseda: Vladimír Vyšohlíd; Ostatní členové výboru: PhDr. Běla Hejná, Ing. Miroslav Jurek, Marie Sombergová, Anna Doležalová; Sekce zdravotně sociálních služeb: Areíon tísňová péče pro seniory a zdravotně postižené občany; Sekce krizové pomoci a poradenství: Senior telefon, Linka domácího násilí, Informační centrum; Sekce aktivizačních programů: Seniorská pěší a autobusová turistika, Sešlosti seniorů; Klubová činnost: Významná výročí seniorů, Vánoční projížďka Prahou; Sekce dobrovolníků: Dobrovolnická činnost; Adresa pobočky: Sad Míru 789, Zruč nad Sázavou; Telefon: , ; mybox.cz, web: Informační centrum: Benešova 649, Kutná Hora, Tel.: , Senior telefon: ; Linka domácího násilí pro seniory: ; IČ STRANA 2 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ŽIVOTa 90 Zivot 90 Organizational Setup ŘEDITELSTVÍ Directorate Činnosti ředitele sdružení, tajemníka a sekretářky, přičemž ředitel je statutárním orgánem sdružení s nejvyšší schvalovací pravomocí a zodpovědností. Pracovníci sekce poskytují nejbližší servis statutárnímu orgánu sdružení. Účast sekce ředitelství v domácích a zahraničních strukturách Účast na konferencích a seminářích doma i ve světě KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Senior telefon Databáze informací Informační a poradenské centrum (IPC) a další odborné poradenství Sociální inzerce pro seniory Mens Sana Seniorum trénink paměti ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Tísňová péče AREÍON Pečovatelská služba Domácí péče Respitní a rehabilitační centrum Půjčovna kompenzačních pomůcek DOBROVOLNÍCI A AKTIVIZAČNÍ PROGRAMY Akademie seniorů vzdělávání klubová činnost pohybové aktivity reminiscence terapie kultura módní přehlídky sešlosti seniorů Centrum pražských dobrovolníků seniorů vyhledávání, nábor zařazování výcvik databáze péče o dobrovolníky Klubová kavárnička U Elišky Vánoční projížďky Divadlo U Valšů Senior Bazary SERVIS Dopravní služby pro seniory PUBLIC RELATIONS Časopis Generace Zpravodaj Senioři Dny seniorů FINANČNÍ ZDROJE Help in Crisis and Counselling Help Line for the elderly: Information database Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Advertising for the elderly Mens Sana Seniorum memory training Health social care services AREÍON Distress care Nursing services Home care Health counselling Psychological and psychiatric care Respite care and physical therapy Compensation aids rental Volunteer and Activation Programmes Academy for the Elderly (learning programmes) cultural activities social events Christmas sightseeing in Prague other activities organized with the help of volunteers U Elisky club café Charity second-hands Service Transport services for the elderly Public Relations Generation magazine Newsletter for the elderly (bulletin) annual cultural event and fair for the elderly from all over the Czech Republic Days for Older People Financial Management Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90 STRANA 3

6 Help in Crisis Counselling Manager: Mr. Robert Pitrak KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer sekce: Bc. Robert Pitrák Help Line for the Elderly a service available 24 hours a day and 7 days a week. It aims to: assist people in crisis or difficulty and their families in resolving their situation provide counselling provide first aid offer the clients information which helps them to deal with their problem help families taking care of seriously ill elderly people keep in contact with lone clients through regular phone calls deal with third parties on behalf of the clients and in their interest represent the clients in official proceedings help the clients stay in touch with the community arrange for the clients therapy, activation and educational services conduct on the site inquiries SENIOR TELEFON Sociální služba Seniortelefon je telefonická krizová pomoc - linka zaměřená na seniory v ČR, kteří se nacházejí v těžké životní situaci. Seniortelefon je od nízkoprahovou krizovou telefonní linkou, která je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V roce 2006 Seniortelefon úspěšně navázal na předchozí léta. Sociální služba telefonické krizové pomoci byla poskytována v souladu se Standardy kvality sociálních služeb a standardy služby. Pracoviště je obsazeno odbornými pracovníky s vysokoškolským vzděláním sociálního zaměření a se speciálním výcvikem telefonické krizové intervence. Pracoviště Seniortelefonu je potřebně technicky vybaveno a řeší krizové situace seniorů, kteří prožívají naléhavou a neodkladnou nouzi. Pracovišti Seniortelefonu se podařilo zlepšit informovanost a orientaci seniorů v sociální a zdravotní problematice, v sociálně právní ochraně, zlepšit všeobecnou informovanost o aktuálním dění a tím pozitivně působit na změnu životního stylu seniorů ve prospěch aktivního, připraveného a informovaného stáří. Pracoviště Seniortelefonu provádí sociální šetření - při návštěvách seniorů naši pracovníci zjišťují rozsah další nutné pomoci. Tam, kde není nutná odborná pomoc, docházejí k seniorům dobrovolníci v koordinaci se sekcí Aktivizačních programů a dobrovolníků. Cílem činností pracoviště Seniortelefonu je poskytnout klientovi bezpečí, podporu, naději a odborné vedení, aby pocítil úlevu, aby se zvýšila jeho schopnost krizovou situaci zvládat a aby se vrátil na předkrizovou úroveň. Senior telefon poskytoval službu v následujícím rozsahu: řešení naléhavých a neodkladných situací (krize) odkrývání a řešení abusu starších lidí poskytnutí krizového lůžka v respitní části Domu Portus rady jednotlivým klientům s nabídkou různých možností řešení aktivní pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a odborné instituce informace o vybraných tématech starších komplexní řešení problémů podporu ve vztahu k rodinám, které doma pečují o těžce nemocné a hledají informace a pomoc doprovázení pro osamělé seniory, pravidelné kontaktování, nabídky účasti na aktivitách a akcích, vytváří a vede databázi kontaktů vyjednávání v zájmu klienta s třetí osobou zastupování klienta při úředním jednání poradenství odborné a obecné kontakt se společenským prostředím terapie (aktivační, výchovné a vzdělávací služby) místní sociální šetření Zaznamenání Týrání/Zneužívání v r. 2006; celkem 186 x STRANA 4 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90

7 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer sekce: Bc. Robert Pitrák Help in Crisis Counselling Manager: Mr. Robert Pitrak Kvantitativní údaje - evidence hovorů v roce 2006 bylo uskutečněno celkem hovorů (z toho 714 kauz, 77 suicidálních tendencí, 186 abusů terapeutická skupina klub Kontakt uskutečnila 41 setkání s průměrným počtem 9 osob na jednom setkání Number of calls: Intervention: Contact Club: 41 meetings with average attendance of 9 people V projektu je využívána dobrovolnická práce. Dobrovolníci zajišťují tzv. přátelské návštěvy. Celkový počet dobrovolníků v roce 2006 byl 27, během roku navštěvovali 23 klientů. Odpracovali přibližně 1794 hodin. DATABÁZE INFORMACÍ Poptávka seniorské veřejnosti po informacích na Senior telefonu a v Informačním centru je zároveň impulsem pro distribuci informací do celostátního tisku a médií a pro zpracování potřebných témat ve vlastních tiskovinách ŽIVOTa 90 ve zpravodaji Senioři, časopisu Generace a různých brožurách a letácích Prostřednictvím databáze, která obsahuje více jak záznamů, jsme zvýšili informovanost seniorů a jejich rodin. Databáze Informační a mediální centrum sbírá, aktualizuje a zároveň distribuuje informace mezi veřejnost. Aktualizace se provádí průběžně, u specifi ckých informací několikrát ročně, resp. dle potřeb. ŽIVOT 90 spolupracuje s obvodními úřady, zdravotně sociálními odbory nemocnic, nestátními subjekty zaměřenými na pomoc seniorům, domovy důchodců, ústavy sociální péče atd. Jsou to především informace z těchto oblastí: sociálního poradenství sociální péče a pomoci sociální prevence sociální podpory důchodového zabezpečení praktické rady pro seniory nabídka aktivit z oblasti sportu, zájmových činností, hobby informace z oblasti vzdělávání pro seniory kultura cestování a slevy pro seniory zahraničí kontakty + zkušenosti Distribuce probíhá především těmito informačními kanály ŽIVOTa 90: Senior telefon krizová a poradenská linka pro seniory Informační centrum pro starší lidi a jejich blízké v Domě Portus Plnobarevný dvouměsíčník časopis Generace Zpravodaj Senioři Dny seniorů Distribuce informací je prováděna hromadnými sdělovacími prostředky, speciálními tiskovinami ŽIVOTa 90, dále letáky a informačními materiály. Information database The information database contains information regarding: organizations providing social services social support retirement security practical advice hobbies and sports learning opportunities for older people cultural events travelling The information is distributed mainly through: the Help Line for the Elderly the Information and Counselling Centre in Portus House the Generation magazine the newsletter Days of Older People annuall event SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ V roce 2006 projekt SOCIÁLNÍ A DALŠÍ ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO SENIORY A JEJICH BLÍZKÉ úspěšně navázal na rok 2005 se stálou nabídkou poradenství pro seniory. Základními činnostmi poskytované sociální služby bylo: 1. Sociální poradenství 2. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 3. Sociálně terapeutické činnosti 4. Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další činnosti poskytnuté službami Sociálního a odborného poradenství: Sociální šetření u klienta v jeho přirozeném prostředí (doma) a poskytnutí sociální služby sociálního a odborného poradenství v jeho přirozeném prostředí (doma) Databáze informací pro seniory Provázanost na další sociální a zdravotní služby v komplexu Domu PORTUS. V současné době realizujeme poradenství zaměřené na: 1. SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ: informace a pomoc při problémech s nízkou životní úrovní seniorů,orientace v sociálních dávkách, pomoc imobilním, vážně nemocným, nevidomým a hůře orientovaným seniorům při vyřizování nejrůznějších záležitostí sociálního charakteru, např. zařízení sociální služby, získání potřebné kompenzační pomůcky, pomoc při vyřizování žádostí o umístění v domovech důchodců 2. PORADENSTVÍ K VYUŽITÍ SOCIÁLNÍCH A OŠETŘOVATELSKÝCH SLUŽEB: informace a pomoc při orientaci ve službách vhodných pro konkrétního klienta 3. SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ: právnické rady a konzultace v otázkách majetkoprávních a trestných činů, přestupků, sociálního a důchodového zabezpečení, rodinného práva, nájmů a pronájmů, formulování a ukládání závěti. Konzultace a sepisování žádostí, smluv, dohod, žalob, závětí Information and Counselling Centre and other specialist advisory services Available types of counselling: 1. Counselling on social issues (social benefits, social support etc.) 2. Counselling on access to social (including home care) services 3. Counselling in legal matters 4. Psychological counselling 5. Counselling in financial matters 6. Counselling on inter generation relations 7. Psycho somatic counselling 8. Pastoral counselling 9. Organization and advertising of complementary services (meetings, lectures, guided trips etc.) Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90 STRANA 5

8 Help in Crisis Counselling Manager: Mr. Robert Pitrak KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer sekce: Bc. Robert Pitrák 4. PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ: slouží ke korigování sociálního napětí v rodině, při mezigeneračních problémech, depresích ve stáří 5. FINANČNÍ PORADENSTVÍ PRO SENIORY: slouží pro seniory, kteří mají problémy s domácím fi nančním hospodařením, apod. 6. MEZIGENERAČNÍ PORADENSTVÍ: jedná se o poradnu poskytující porady ve složité vztahové rodinné problematice seniorům a jejich blízkým 7. PSYCHOSOMATICKÉ PORADENSTVÍ: slouží pro seniory s psychiatrickým onemocněním 8. PASTORAČNÍ PORADNA: pomáhá v řešení naléhavých situací klientů - podpora pro hledání vlastní orientace, pomoc v krizi smyslu života, obětem sekt, i těm, kdo mají pochybnosti týkající se víry, křesťanství či smyslu života, poskytuje duchovní doprovázení. 9. POŘÁDÁNÍ A INZERCE DOPLŇKOVÝCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽEB: besedy, přednášky, pobyty v přírodě s průvodcem, sociální inzerce pro seniory v tisku Poradenství - pracovní hodiny poradců v roce 2006: 1. Sociální poradenství pro seniory Po, Út, Čt 9,00-12,00 a 13,00-16,00; St 9,00-12,00 a 13,00-18,00 2. Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci Po, St, Čt (terén) 8,00-16,00 3. Sociálně-právní úterý a středa 9,00-16,30 4. Psychologické a Mezigenerační pondělí (na objednání); pátek 8,00-16,00 5. Finanční poradenství pro seniory každý 2. čtvrtek v měsíci 6. Pastorační poradna pátek na objednání 7. Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) Po, Út, Čt 9,00-12,00 a 13,00-16,00; St 9,00-12,00 a 13,00-18,00 8. Psychosomatická (psychiatrická) poradna předávání klientů, na objednání 9. poradnami ve formě novinových příloh pro čtenáře ve speciálních tiskovinách a v časopisu GENERACE 10. formou pořádání doplňkových sociálních služeb (sociální inzerce, besedy, přednášky pro seniory, apod.) Kvantitativní údaje Poradenství: Informační a poradenské centrum pro starší lidi a jejich blízké sociální poradenství pro seniory 3545 osobních kontaktů, 5088 dotazů, 776 telefonních kontaktů, korespondence 107 Sociální poradenství pro klienty po předchozí krizové intervenci včetně terénu 375 intervencí osobních, 435 telefonických intervencí, 27 intervencí v terénu Sociálně-právní 421 intervencí Psychologické a Mezigenerační 124 intervencí Finanční poradenství pro seniory 41 intervencí Pastorační poradna 5 intervencí Podpora svépomocných služeb (osobní inzerce) podaných inzerátů, 208 odpovědí Psychosomatická (psychiatrická) poradna předány 4 intervence Přednášky pro odbornou veřejnost - 6 přednášek za účasti 205 posluchačů V projektu je využívána dobrovolnická práce. Dobrovolníci zajišťují přednáškovou činnost jako přednášející. Poradenství v Informačním a poradenském centru pro seniory a jejich blízké v roce 2006 podle témat rodina, samota mezigen. vztahy jiné finance 7% 2% 6% bydlení 2% 11% 11% týrání 59% sociální 2% zdraví STRANA 6 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90

9 KRIZOVÁ POMOC A PORADENSTVÍ Manažer sekce: Bc. Robert Pitrák Help in Crisis Counselling Manager: Mr. Robert Pitrak SOCIÁLNÍ INZERCE PRO SENIORY PODPORA SVÉPOMOCNÝCH SLUŽEB Vážným problémem stáří je pocit osamění, izolovanosti, nepotřebnosti, chybí možnost scházet se s lidmi, mít možnost navazovat nové mezilidské vztahy a kontakty. Každý osamělý, nemocný i handicapovaný senior si může podat inzerát, který mu usnadní najít si nového životního partnera nebo najít přátele, které spojuje stejná záliba v zahrádce, v domácnosti, a mnoho dalšího. Inzeráty jsou zveřejňovány ve vysílání Českého rozhlasu, ve zpravodaji Senioři a v časopise Generace. Kvantitativní údaje: Počet podaných inzerátů: 132 Počet odpovědí: 208 Advertising for older people Advertisements are broadcast in Czech Radio and published in the Generation magazine and in the newsletter. Number of advertisements published: 132 Number of responses: 208 MENS SANA SENIORUM TRÉNINK PAMĚTI Na základě zájmu z široké seniorské veřejnosti probíhaly tradiční oblíbené kurzy tréninku paměti pro seniory. Někteří absolventi navštěvovali kurzy v návaznosti na předešlé návštěvy psychologické poradny. Projekt MENS SANA SENIORUM pozitivně ovlivňuje proces psychického stárnutí. Jde o metody zaměřené především na postupy, jimiž lze dosáhnout prevence úbytku psychické výkonnosti a psychosociální adaptibility ve starším věku. V rámci projektu MENS SANA SENIORUM je v provozu psychosociální poradna pro klienty, kteří se ocitají v situacích, v kterých si neví rady - např. v příbuzenských vztazích, při problémech s bydlením nebo se svým vlastním onemocněním. Jsou to konzultace v otázkách osobní hygieny, individuální formy psychoterapie a psychologické podpory při závažných životních situacích a krizích seniorského věku. Současně je v této poradně prověřována indikace u klientů, kteří se hlásí do kurzů Tréninku paměti. Kvantitativní údaje: Počet absolventů kurzů tréninků paměti 26 absolventů, 3 kurzy Počet klientů psychologické poradny 124 Mens Sana Seniorum memory training Memory training slows down the process of psychological ageing. It uses methods focused on preventing the decline of psychological perfor mance and maintaining psycho social adaptability in older age. The training provided in the form of 6 week runs, each including 12 lessons for a group of people, is delivered by professional trainers. Number of trainees who completed the memory training course: 26 Number of clients of the psycho social counselling in 2006: 124 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90 STRANA 7

10 Public Relations Manager: Mr. Oldrich Bubrle PUBLIC RELATIONS Manažer sekce: Oldřich Bubrle Generation magazine Bi monthly designed for the 50+ age category. It seeks to encourage older people to remain active, boost their self confidence and keep them interested in public affairs. Generation offers up-to-date information as well as retrospective glances. It has a wide reading community, is available in all regions of the Czech Republic and since recently also in Slovakia and other EU states. ČASOPIS GENERACE Celobarevný dvouměsíčník je určen začínajícím i pokročilým seniorům. Povzbuzuje seniory k aktivitě a přináší aktuální informace i historická témata. Pomáhá nacházet cesty ke zkvalitnění a zpestření jejich života. Čtenářský okruh je široký, neomezuje se jen na seniory. Předplatitele má ve všech krajích České republiky, na Slovensku i některých státech EU. Pořádá setkání se čtenáři, spolupracuje na akci Internet pro seniory, přináší informace, které pomáhají seniorům lépe se vyrovnávat s nástrahami moderních technologií. Vychází i speciální číslo, které bylo v tomto roce zaměřeno na téma Senior: Klient a pacient. K časopisu pořádáme áme i kulturní pořady, čtenářské i předplatitelské soutěže. Cena je 15 Kč, celoroční předplatné činí 120Kč. Rozsah: 60 stran formátu A4. Časopis lze objednat telefonicky na čísle , nebo em na adrese či písemnou formou na adresu redakce: Časopis Generace, Karoliny Světlé 18, Praha 1. Informace o předplatném jsou též na nebo na stránkách sdružení Newsletter for the elderly Monthly informing about a variety of cultural, educational and leisure activities and events held in Portus House and elsewhere, providing important telephone numbers, offering services and space for advertising. SENIOŘI ZPRAVODAJ DOMU PORTUS Poskytuje každý měsíc informace o činnosti v Domě Portus a upozorňuje na akce Života 90. Soustřeďuje informace o telefonních kontaktech, kulturních programech, vycházkách, kurzech, nabízí služby, poskytuje prostor osobní inzerci. Formát A5, cena 10Kč, celoroční předplatné 150Kč SENIORSKÁ MÍLE 2006 Běh Seniorská míle vznikl jako součást sportovní části Dnů seniorů. Běžel se na trati z Kampy na Žofín, dne 7. října. Účastnili se nejen běžci z České republiky, ale i ze Slovenska. Pro účastníky jsou přichystané hodnotné ceny, vítěz obdržel poukaz na lázeňský pobyt pro dvě osoby. V kategorii ženy se účastnilo 9 a v kategorii muži 20 běžců. Nejstaršímu účastníkovi bylo 86 let. STRANA 8 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90

11 SERVIS Manažer sekce: Luděk Vinohradník Service Manager: Ludek Vinohradnik DOPRAVA SENIORŮ Od roku 1996 do roku 2004 jsme provozovali dopravu imobilních seniorů speciálně upraveným mikrobusem. V roce 2004 jsme pořídili nový automobil pro přepravu seniorů, protože starý automobil dosloužil (r. výroby 1996) a jeho další provoz byl z hlediska oprav fi nančně nákladný a neefektivní. Tuto službu realizujeme jako reakci na poptávku po službách spojených s dopravou seniorů. V rámci dopravních služeb nabízíme dopravu osob za sociálními a zdravotnímu službami. Provoz auta a s tím spojené výdaje hradíme do současné doby z vlastních zdrojů - sponzorských darů, sbírek, převážený klient se též částečně podílí na úhradě ujetých kilometrů. Jedná se o bezpečnou a plně vyhovující formu osobní dopravy na přání klientů z řad seniorské veřejnosti. Transport of older people Since 1996 we have been providing transport for immobile clients, in our own, specially adapted minibus, which can be order at the Help Line or at the reception desk of House PORTUS Doprava zdravotně postižených osob je problémem, jehož řešení z mnoha nejrůznějších důvodů není na požadované úrovni. Tělesně postižený občan prakticky nemá možnost využívat běžnou hromadnou dopravu, což v případě mnohých z nich znamená nemožnost volného pohybu, například za účelem návštěvy lékaře, nákupů nebo za kulturou. V roce 2006 bylo ujeto celkem km a přepraveno 823 benefi cientů, z toho bylo 697 ZP. Dopravu si lze telefonicky objednat na recepci ŽIVOTa 90 na tel. čísle nebo na Senior telefonu například k lékaři, do nemocnice, do lázní, na rehabilitaci apod. Automobil také mimo jiné umožňuje účast seniorů na kulturních a společenských akcích, ať už jde o návštěvu muzea, shlédnutí divadelního představení nebo třeba jen přátelské posezení mezi vrstevníky u kávy a čaje v příjemné klubové atmosféře. Automobil umožňuje starším lidem mnohdy i po několika letech navštívit místa, která navštěvovali v mládí a která jsou dnes pro ně jen těžko dostupná. Tímto jsme přispěli k: Usnadnění pohybu seniorům za sociálně zdravotními službami po městě Integraci postižených seniorů a z toho plynoucí zlepšení psychického stavu starších lidí Častější, a tím i účinnější návštěvy zdravotnických zařízení Zvýšení stupně nezávislosti postižených osob a z toho plynoucí větší procento seniorů, kteří zůstanou i nadále bydlet ve svých domovech a nebudou se muset stěhovat do domova důchodců. Zapojení seniorských dobrovolníků Mikrobus Renault Trafic věnoval o.s. ŽIVOT 90 ROTARY CLUB PRAGUE INTERNATIONAL v roce 2006 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90 STRANA 9

12 Health care and health social care services Manager: Mr. Augustin Valko ZDRAVOTNÍ A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Manažer sekce: Mgr. Augustin Valko Distress Care Service This long distance control unit serves older clients with disabilities and lonely people. The clients state of health is monitored 24 hours a day, which enables them to live an independent life in their home environment. In case of emergency (fall, injury, rapid deterioration of health, assault) the client sends a call to the control unit by simply pushing a button. The staff of the help line can immediately arrange for professional assistance. First aid is also organized if the sensors in the client s flat do not signal any movement for a prolonged period of time. Number of installations : 181 Help calls transmitted to first aid service: 105 To medical emergency duty: 10 To the Czech or State police: 42 To the fire - brigade: 5 Emergency team of Life 90: 99 Others (relatives, neighbours): 96 Total number of departures: 360 Contacts with clients: Number of monitored clients on : 814 Average clients age: 81,8 years number of clients older than 90 years: 100 TÍSŇOVÁ PÉČE AREÍON Tísňová péče AREÍON slouží seniorům, zdravotně postiženým nebo osamělým občanům. Stav klientů je po celých 24 hodin monitorován a to jim umožňuje samostatný život v jejich vlastním domově. V případě krizové situace - pád, zhoršení zdravotního stavu, napadení, apod. - zašle klient pomocí stisku tísňového tlačítka (zavěšeného na krku) do dispečinku zprávu. Pracovníci tísňové péče se okamžitě s bytem propojí, zjistí klientův stav a potřeby, a rychle zorganizují odbornou pomoc. Klienti jsou pravidelně pracovníky dispečinku kontaktováni, při zhoršení zdravotního stavu dle potřeby, např. každou hodinu. Počet instalací systémů tísňové péče v roce 2006: 181 Počet tísňových volání předaných: rychlé záchranné službě: 105 lékařské pohotovosti: 10 obvodnímu lékaři: 3 Policii ČR nebo Městské policii: 42 hasičům: 5 pohotovosti ŽIVOTa 90: 99 ostatním (příbuzní, sousedé): 96 Celkový počet zásahů uskutečněných na tísňová volání: 360 Počet kontaktů s klientem: Počet monitorovaných klientů k : 814 Průměrný věk klientů k : 81,8 roků (z toho 100 klientů ve věku 90 let a více) Nursing services Care executed by nurses at client s home based on the medical prescription of GP. Number of clients on : 87 Number of outputs: Average clients age: 82,5 years PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Služby poskytované klientům tísňové péče, dalším seniorům a zdravotně postiženým občanům: pomoc při základní hygienické péči, nákupech, přípravě a podávání stravy, údržbě domácnosti a doprovodech. Na této činnosti se podílí tým pečovatelek a pečovatelů. Počet klientů k : 87 Počet výkonů služby k : z toho: výkonů poskytující pomoc při sebeobsluze výkonů poskytující pomoc při zajištění domácnosti Průměrný věk klientů k : 82,5 let STRANA 10 Výroční zpráva občanského sdružení ŽIVOT 90 Annual Report of Civic Association ZIVOT 90

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení

IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004. obèanské sdru ení IVOT 90 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R 2 0 0 4 obèanské sdru ení Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008

Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008 Občanské sdružení ŽIVOT 90 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ( ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008) ŽIVOT 90 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 ANNUAL REPORT FOR THE YEAR 2008 1 OBSAH Úvodní slovo 3 Občanské sdružení ŽIVOT 90

Více

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ

ivot 90 V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ V ÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 A NNUAL R EPORT FOR THE YEAR 2003 ivot 90 HUMANITÁRNÍ OBÈANSKÉ SDRU ENÍ Program Domov je doma je souhrnem slu eb podporujících ivot starých lidí, pøedevším osamìlých, spoleèensky

Více

Život 90 občanské sdružení

Život 90 občanské sdružení Výroční zpráva 2011 Život 90 občanské sdružení Karoliny Světlé 18 Praha 1 110 00 sekretariat@zivot90.cz www.zivot90.cz facebook: Život 90, o.s. Jsme tu proto, abychom prohlubovali kvalitu života celé společnosti

Více

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4

OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 ŽIVOT 90, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO 3 2. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ŽIVOT 90 4 2.1 Poslání občanského sdružení ŽIVOT 90 4 2.2 Kdo jsme a co seniorům nabízíme 4 2.3 Orgány o. s. ŽIVOT

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín Svaz tělesně postižených v České republice, o.s. Karlínské náměstí 12, 186 00 Praha 8 - Karlín VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STP V ČR, O.S.... 3 1.1 Historie... 3 1.2 Poslání a cíle...

Více

Vánoční projížďku Prahou

Vánoční projížďku Prahou Senioři Zpravodaj Domu PORTUS LISTOPAD 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. Blíží se předvánoční doba, kdy se každý těší na zvláštní atmosféru svátků klidu a míru. Jsou však mezi námi starší

Více

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ

Senioři. Dědova, ne babiččina mísa. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Senioři Zpravodaj Domu PORTUS PROSINEC 2009 ROČNÍK VIII. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST 10. 12. 2009 v DIVADLE U VALŠŮ Hrát, zpívat a tančit bude dětský folklorní soubor ROSÉNKA, vedený

Více

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21

Úvodní slovo, Poslání charity... 2. Základní údaje... 4. Charitní domov Otrokovice... 5. Nový domov Otrokovice... 21 OBSAH Úvodní slovo, Poslání charity... 2 Organizační struktura........ 3 Základní údaje..... 4 Charitní domov Otrokovice... 5 Odlehčovací služba 9 Charitní ošetřovatelská služba Otrokovice... 12 Charitní

Více

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009

Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Domov Sue Ryder Výroční zpráva za rok 2009 Správní rada: Mgr. Robert Kaňka - předseda RNDr. Lydie Roskovcová - místopředsedkyně Ing. Evžen Kočenda Ing. Václav

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. www.pestalozzi.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 www.pestalozzi.cz Obsah Výroční zpráva 2010 Annual report 2010 Česká verze English version 1 2 Úvodní slovo... 1 O společnosti 2/1 Řídící orgány... 3 1 About the company 1/1 Managing

Více

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb

Obsah katalogu: Typologie sociálních služeb - 1 - - 2 - Typologie sociálních služeb Obsah katalogu: Magistrát města Mladá Boleslav Odbor sociálních věcí 1) Oddělení sociálně právní ochrany dětí - péče o děti 2) Oddělení sociálně právní ochrany dětí

Více

Vážení spoluobčané, Obsah:

Vážení spoluobčané, Obsah: Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou druhý Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících, který byl zpracován v rámci komunitního plánování sociálních služeb na Lipensku. První

Více

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA

SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA SOCIÁLNÍ PRŮVODCE DĚČÍNSKA INFORMAČNÍ KATALOG STATUTÁRNÍHO MĚSTA DĚČÍN Krizová telefonní čísla Hasiči... 150 Záchranná služba... 155 Městská policie... 156 Policie... 158 Úřady a instituce Magistrát města

Více

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB

komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 1 PŘEHLED POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH A DOPROVODNÝCH SLUŽEB Praha 2008 komunitn.qxd 12.5.2008 14:10 StrÆnka 2 NEPRODEJNÉ V roce 2008 pro MČ Praha 7 vydal Kulturní dům

Více

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících

Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského. Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka. předsedy. předsedy. Českomoravské jednoty neslyšících 2014 Úvodní slovo pana Mgr. Oty Panského předsedy Českomoravské jednoty neslyšících Úvodní slovo pana Pavla Pastrnka předsedy Oblastní unie neslyšících Olomouc Vážení čtenáři, Vážení přátelé, je mi velkou

Více

Výroèní zpráva 2008. Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Výroèní zpráva 2008. Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s. Obsah Výroèní zpráva 2008 Èeská verze Annual report 2008 English version 1 Úvodní slovo... 1 1 About the company 2 O spoleènosti 1/1 Managing authorities... 23 1/2 History... 23 2/1 Řídící orgány... 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP. rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA občanského sdružení ESET-HELP rok 2006 1. Úvodní slovo představenstva sdružení OBSAH 1.1. Vznik, poslání a cíle sdružení 1.2. Hlavní cílové skupiny 2. Přehled činnosti

Více

Občanské sdružení Spirála

Občanské sdružení Spirála Občanské sdružení Spirála VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2013 let pomoci lidem v krizi Obsah O ORGANIZACI ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ STRUKTURA SLUŽEB, PROGRAMŮ V ROCE 2013 PÉČE O OBČANY V KRIZI CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup

Registrovaná služba dle zákona č. 108/2006 Sb., (zákona o sociálních službách). Zařízení s bezbariérovým vstupem. Zařízení nemá bezbariérový vstup Katalog sociálních služeb ve městě Český Krumlov 2008 VYDALO MĚSTO ČESKÝ KRUMLOV V RÁMCI KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2008 Katalog.indd 1 1.12.2008 12:35:59 Registrovaná služba dle zákona č.

Více

CHARITA )5»'(. 0«67(.

CHARITA )5»'(. 0«67(. CHARITA 1 2 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE Vážení přátelé, uběhl další rok a opět nastal čas bilancování. Dovolte mi, abych vás pozval ke společnému ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 nad Výroční zprávou naší Charity

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, MUDr.Elena Turnovská

Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, MUDr.Elena Turnovská Výroční zpráva Dům tří přání, o. s. 2009 Úvodní slovo 2 Vážení přátelé, kolegové a příznivci našeho sdružení, dostává se Vám do rukou výroční zpráva občanského sdružení Dům tří přání za rok 2009.Tento

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY HAVLÍČKŮV BROD ZA ROK 2012 Některé sociální služby Oblastní charity Havlíčkův Brod (Charitní domov pro matky s dětmi Havlíčkův Brod, encéčko nízkoprahové centrum pro děti a mládež Světlá nad Sázavou, Byty sociální rehabilitace Humpolec,

Více

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT 2014 ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA CZECH RED CROSS ANNUAL REPORT humanita nestrannost neutralita nezávislost dobrovolnost jednota světovost humanity impartiality neutrality independence voluntary

Více

ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů

ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů Senioři Zpravodaj Domu PORTUS PROSINEC 2011 ROČNÍK X. CENA 10 Kč VYDÁVÁ ŽIVOT 90, o. s. VÁNOČNÍ SEŠLOST se koná 14. prosince 2011 od 16:00 hodin v Divadle 90 U Valšů Putování do Betléma s Josefem Krčkem

Více

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko

Úvodní slovo. PhDr. Jaroslava Králová starostka města Blansko Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou Informační průvodce sociálními službami na Blanensku. V přehledu najdete seznam institucí, které v této oblasti působí, a kontakty na poskytovatele

Více

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah VÝROČNÍ ZPRÁVA, 2009 Obsah 1. ÚVOD............................................ 2 11.SOCIÁLNÍ SLUŽBY................................... 4 1. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Drom.....................

Více