školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "školní rok 2012 2013"

Transkript

1 Výroční zpráva Výroční zpráva Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32, příspěvková organizace Schváleno Školskou radou dne školní rok Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Mgr. Blanka Ježková

2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech školy 1.5. Charakteristika školy 1.6. Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1. Vzdělávací programy 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1. Základní údaje o pracovnících školy 3.2. Údaje o pedagogických pracovnících 3.3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 3.4. Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1. Zápis k povinné školní docházce 4.2. Výsledky přijímacího řízení 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2. Údaje o zameškaných hodinách 5.3. Údaje o integrovaných žácích 5.4. Komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 7.2. Účast žáků školy v soutěžích a ve sportovních soutěžích 7.3. Prezentace školy 8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 9. Základní údaje o hospodaření školy 10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 13. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 14. VZ o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 adresa školy Havlíčkova 1830/32, Litoměřice právní forma příspěvková organizace IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka: Mgr. Blanka Ježková zástupce ředitelky: Mgr. Vladimír Cikner Kontakt tel.: , fax: Zřizovatel název zřizovatele Město Litoměřice adresa zřizovatele Mírové náměstí 15/7, Litoměřice kontakt tel.: Součásti školy kapacita Základní škola 780 Školní družina 140 Školní klub Základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků Počet žáků na oddělení na třídu pedagoga 1. stupeň ZŠ stupeň ZŠ ,2 13,87 Školní družina ,25 30,25 Školní klub ,2 Přípravná třída Komentář: Některé hodiny odučeny učiteli vyučujícími na 1. i 2. stupni. 3

4 1.5. Charakteristika školy Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 patří mezi větší školy v Litoměřicích, jejíž zaměření je sportovně technické. Jako jediná škola ve městě využívá dílny a zaměřuje se na technickou dovednost a zručnost žáků. Škola je tvořena jednotlivými pavilony: pavilony pro 1. a 2. stupeň, prostory školní družiny, jídelna 2 tělocvičny. Součástí areálu je velké travnaté hřiště s běžeckým oválem, dále 3 hřiště s umělým povrchem a osvětlením. Tím jsou vytvořeny velmi dobré podmínky pro širokou nabídku volnočasových aktivit pro žáky i veřejnost. Vybavenost pro výuku i prostorové možnosti jsou velmi dobré. Průběžně dochází k obnovování majetku a drobným úpravám. Učebny, herny, školní klub Odborné pracovny, knihovna, multimediální učebna, počítačové učebny 13 Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Ano Sportovní zařízení Hřiště travnaté + 3 hřiště s umělým povrchem, 2 tělocvičny Dílny Využívány k výuce Žákovský nábytek Třídy vybaveny novými lavicemi Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Moderní vybavení, interaktivní tabule, dataprojektory Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Odpovídá moderním trendům výuky. Vybavení kabinetů, laboratoří a učeben pomůckami Odpovídá základním požadavků, nutno obnovit. Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou Odpovídá, nutno obnovit Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt Mgr. Vladimír CIKNER 4

5 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího plánu pro základní vzdělávání Havlíček. Plán je platný od se 4 dodatky. 5

6 3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy Počet pracovníků celkem 34 Počet učitelů ZŠ 20 Počet vychovatelů ŠD 4 Počet asistentek pedagoga 2 Počet správních zaměstnanců ZŠ Údaje o pedagogických pracovnících Ve škole pracovalo 10 pedagogů na I.stupni a v přípravné třídě. Na II. stupni 10 pedagogů v aprobacích Tv - Z, Tv D, Čj D, M Z, Fy Ch Př, Aj, Nj. 20 pedagogů bylo zaměstnáno na základě pracovní smlouvy a 1 pedagog na DPP. V rámci projektu RAMPS VIP III spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, byl na škole zaměstnán školní psycholog a dále pro žáky ze sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí a pro žáka se zdravotním postižením 2 asistentky pedagoga. 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků Odborná kvalifikace % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 2. stupně 90 Vychovatelky ŠD Údaje o nepedagogických pracovnících Ve škole je zaměstnáno 8 nepedagogický pracovníků ekonomka, školník, 2 správci školního sportovního areálu a 4 uklízečky. 6

7 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd Počet dětí u zápisu počet dětí přijatých do první třídy z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 12/ Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 3 0 soukromá gymnázia 0 0 církevní gymnázia 0 0 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb. učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 4 2 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 26 2 celkem 7

8 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu školní rok 2012/ pololetí P R O S P Ě C H CELKOVÝ Třída Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli I.A II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A CELKEM/POČET PROCENT v PRŮMĚR

9 Přehled o prospěchu školní rok 2012/ pololetí P R O S P Ě C H CELKOVÝ Třída Celkem Vyznamenání Prospěli Neprospěli I.A II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A CELKEM/POČET PROCENT PRŮMĚR

10 Přehled o chování školní rok 2012/ pololetí ŽÁKŮ CHOVÁNÍ Třída Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé I.A II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A CELKEM/POČET PROCENT V PRŮMĚR

11 Přehled o chování školní rok 2012/ pololetí ŽÁKŮ CHOVÁNÍ Třída Celkem Velmi dobré Uspokojivé Neuspokojivé I.A II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A CELKEM/POČET PROCENT V PRŮMĚR

12 Celkový přehled školní rok 2012/2013 Počet žáků Pochvala TU NTU Důtka Pochvala ŘŠ TU Důtka 2. stupeň z ŘŠ chování 3. stupeň z chování I.A II.A II.B III.A III.B IV.A IV.B V.A V.B VI.A VII.A VII.B VIII.A IX.A Celkem

13 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 1. pololetí Ž Á K Ů ABSENCE CELKEM VE TŘÍDĚ PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená I.A ,52 29,52 II.A ,25 22,25 II.B ,94 32,94 III.A ,40 26,40 III.B ,53 21,53 IV.A ,79 32,79 IV.B ,44 35,44 V.A ,19 55,19 V.B ,73 48,73 VI.A ,74 37,74 VII.A ,00 36,00 VII.B ,18 59,94 0,24 VIII.A ,27 67,15 0,12 IX.A ,62 41,58 0,04 CELKEM/POČET x x x PROCENT v V x x x PRŮMĚR ,60 39,57 0,03 13

14 2. pololetí Ž Á K Ů CELKEM VE TŘÍDĚ ABSENCE PRŮMĚR NA ŽÁKA Třída Celkem Celkem Omluvená Neomluvená Celkem Omluvená Neomluvená I.A ,09 47,09 II.A ,06 39,06 II.B ,06 43,06 III.A ,45 43,45 III.B ,18 38,18 IV.A ,32 43,32 IV.B ,33 55,33 V.A ,00 58,00 V.B ,33 65,33 VI.A ,22 42,22 VII.A ,33 66,33 VII.B ,76 82,41 0,35 VIII.A ,04 82,62 3,42 IX.A ,92 78,88 0,04 CELKEM/POČET x x x PROCENT v v 99 1 x x x PRŮMĚR ,99 56,64 0, Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení: Ročník Počet žáků Sluchové postižení Zrakové postižení S vadami řeči Tělesné postižení S kombinací postižení S vývojovými poruchami učení

15 5.4 Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu Organizace výchovně vzdělávacího procesu školy Hlavním cílem výchovně vzdělávací činnosti školy je poskytování kvalitního základního vzdělávání všem žákům. V současné době se škola profiluje jako sportovně technická. V rámci ŠVP pro základní vzdělávání jsou využívány učebny výpočetní techniky i dílny. Vzhledem k velmi dobrým podmínkám pro tělesnou výchovu, byly žákům nabídnuty, v rámci povinně volitelných předmětů, hodiny sportovní výchovy a dále keramika a semináře z matematiky, přírodopisu a českého jazyka. Žáci dosáhli v tomto školním roce úspěchů, jak ve školních sportovních soutěžích na všech úrovních, tak v jazykových a předmětových soutěžích. Pro zájemce o rekreační sport, z řad žáků, rodičů i široké veřejnosti, je ve volném čase, o víkendech i prázdninách, k dispozici školní sportovní areál městské sportoviště, kde dohled a údržbu provádí 2 správci hřiště. Ve školní družině pracovala 4 oddělení, která vyvíjela vlastní aktivity v průběhu celého školního roku. Akce, které byly zorganizovány nejen pro žáky, ale i pro rodiče, se setkaly s velkým zájmem a ohlasem. Především příměstská prázdninová družina byla naplněna do posledního místa. Školní družina dále organizovala i pravidelnou činnost v rámci zájmových kroužků. Zájemci z řad žáků se pravidelně zúčastňují většiny zájmových soutěží a olympiád vyhlašovaných pro ZŠ, ve škole pracuje velmi aktivně školní sportovní klub (AŠSK ČR). Škola se nadále zúčastňuje úspěšně místních a okresních sportovních přeborů ZŠ basketbal, atletika, Pohár rozhlasu, MC Donald s Cup minikopaná, aerobic, florbal a vybíjená. Výuka výpočetní techniky je prováděna ve 4 počítačových učebnách, včetně učebny pro I.stupeň, která je vybavena notebooky. V současné době je žákům k dispozici přes 60 počítačů připojených k vysokorychlostnímu internetu. Jsou využívány jak k výuce, tak i k používání ve volném čase. Pokračuje spolupráce se sportovními oddíly TJ Slovan Litoměřice a Veslařským oddílem Litoměřice. 15

16 Žáci vybírali z těchto volitelných předmětů: 7. třídy německý jazyk, sportovní výchova, informatika, 8. třídy německý jazyk, sportovní výchova, keramika, 9. třídy německý jazyk, sportovní výchova, seminář z matematiky. V rámci Školního klubu mohli žáci navštěvovat řadu zájmových útvarů: Lyžování Atletika Flétna Modelář Divadelní Míčové hry Turistika Florbal V rámci Školní družiny byly pro žáky organizovány následující zájmové kroužky: Atletika Míčové hry Společenské tance Tenis Minikopaná McDś Gymnastika Florbal Taneční podložky Počítače 16

17 Práce se žáky se specifickými vývojovými poruchami a vadami řeči Třídní učitelé zpracovali individuální vzdělávací programy, se kterými byli seznámeni žáci, rodiče žáků a poté byly tyto plány předloženy k posouzení školským poradenským zařízením - SPC a PPP. Následně se s plány seznámili vyučující daných tříd. Ve škole pracovaly 3 skupiny žáků v DAP (poruchy a obtíže dyslektické, dysgrafické, dysortografické a grafomotorické) pod vedením kvalifikovaných a odborně proškolených pedagogických pracovníků. Dyslektickou ambulantní poradnu navštěvovalo 15 žáků I. stupně a 5 žáků II. stupně. Na činnost DAP si škola vytvořila již v minulých letech dostatek pomůcek a metodických materiálů, další potřeby byly pořízeny i v letošním roce. Docházka většiny žáků byla pravidelná, žáci plnili pokyny vyučujících. Spolupráce s rodiči žáků byla vcelku dobrá. U většiny žáků došlo ke zmírnění poruch a obtíží. Všichni vedoucí DAP zpracovali písemné zprávy o celoroční činnosti. Náprava řeči a logopedických obtíží žáků byla realizována ve 3 logopedických ambulancích, ve kterých působili učitelé s kvalifikací pro speciální pedagogiku. Péče o žáky je prováděna v úzkém kontaktu s rodiči, pracovníky poradenských pracovišť (konzultace s rodiči či poradenskými pracovišti, konzultace se speciálním pedagogem působícím ve škole). Na základě žádosti školy bylo zřizovatelem povoleno zřízení přípravné třídy od školního roku 2007/2008. Tato třída úspěšně pokračovala i ve školním roce 2012/2013 k velké spokojenosti rodičů. Zpráva o činnosti výchovného poradce V průběhu školního roku byly plněny tyto stálé úkoly: práce s integrovanými dětmi, byla prováděna poradenská činnost pro rodiče i žáky, probíhala spolupráce mezi školou a SPC a PPP Litoměřice, aktuálně byly řešeny výchovné a výukové problémy žáků (výchovné komise) a realizovány akce týkající se volby povolání vycházejících žáků. Pravidelně se konaly porady s ředitelem školy, s asistenty pedagogů, s preventistkou sociálně-patologických jevů a s paní psycholožkou. 17

18 Přípravná třída Od roku 2007 je pravidelně otevírána přípravná třída pro žáky s nutností vyrovnání vývoje dítěte a přípravy na školní docházku. Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo přípravnou třídu 12 žáků. V průběhu celého školního roku vyjadřovali rodiče velkou spokojenost s fungováním přípravné třídy. 10 žáků, kteří navštěvovali přípravnou třídu nastoupilo na naší škole do 1. třídy. Měli možnost se v průběhu roku dobře poznat a vytvořit základ třídního kolektivu 1. třídy. K velmi dobrému fungování přípravné třídy přispělo metodické vedení pracovníků SPC. Průběh a výsledky vzdělávání Ve všech předmětech bylo dosaženo cílů vzdělávání pro jednotlivé ročníky, při výuce byly respektovány individuální vzdělávací potřeby žáků, využívány různé formy a metody práce pro motivaci žáků, pedagogové spolupracovali s poradenskými pracovišti (SPC, PPP). Materiální podpora výuky Pro kvalitní a efektivní výuku byla využívána didaktická technika v odborných učebnách (učebna F, Ch, Hv, interaktivní tabule, PC učebny). Pro názornost byly organizovány exkurze a tematické výlety. V hodinách byly využívány moderní formy a metody výuky (zejména prožitkové, skupinové, činnostní učení, kritické učení). Vyučující vhodným způsobem podporovali osobnostní a sociální rozvoj žáků. Byla upřednostňována pozitivní motivace k dosažení osobnostního maxima žáka. Interakce a komunikace Žáci byli vedeni k dodržování dohodnutých pravidel v komunikaci s pedagogy i mezi sebou. Měli možnost vyjádřit vlastní názor (např. ve třídě, na žákovském parlamentu) a obhájit si ho. Hodnocení žáků probíhá v souladu s Pravidly pro hodnocení prospěchu a chování, které jsou součástí školního řádu. 18

19 6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Jméno a příjmení školního Mgr. Eliška Reissmüllerová metodika prevence /ŠMP/ Telefon na ŠMP na ŠMP počet Školní metodik prevence 1 Kumulovaná funkce s výchovným poradcem, NE Vlastní Sám NE kabinet S výchovným poradcem NE S jinými pedagogy ANO Školní preventivní tým *) ANO *) metodik prevence, výchovný poradce, psycholog Použité zkratky: MPP Minimální preventivní program RCH Rizikové chování DDM Dům dětí a mládeže ŠMP Školní metodik prevence 19

20 Získané finanční prostředky určené na prevenci RCH Škola žádala formou grantů, Účel Získaná celková částka víceúčelových dotací, atd. od: Šablony VII/I Prevence rizikového chování Kč Naše třída Adaptační kurz Kč. Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky v oblasti prevence RCH Název a odborné zaměření vzdělávání Konference Vzdělávání v primární prevenci o krok dál Počet hodin Datum konání Realizátor organizace, odborník Klinika adiktologie1.lfuk v Praze Osobnostní rozvoj pedagoga , , , , 2012 Dolní Dvůr seminář Komunikace Teach Team, s. r. o. 20 Mgr. Nováčková, PhDr. Kramerová Počet školených pedagogů 1 Školní psycholog 21 Vzdělávací akce pro ŠMP v oblasti prevence RCH Počet Datum konání hodin Porady s okresní metodičkou prevence Osobnostní rozvoj pedagoga , , , , 2012 Program prevence a řešení kyberšikany a dalšího elektronického násilí Aktuální stav drogové scény a problematika návykových látek ve škole , , Realizátor organizace, odborník PPP Litoměřice Teach Team, s. r. o. Národní centrum bezpečného internetu Praha PPP Litoměřice Nová cesta k léčbě šikany PPP Teplice Jak porozumět tomu, co se děje ve třídě PPP Teplice 20

21 Všechny vzdělávací akce byly přínosné. Škola podala žádost o dotační program Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji - Seminář pro pedagogy Společně, kterým jsme chtěli posílit spolupráci, sounáležitost a respekt v kolektivu pedagogů. Žádost nebyla úspěšná. Spolupráce a koordinace uvnitř sboru je základem ke kvalitní primární prevenci na škole. Spolupráce s ostatními pedagogy Všichni pracovníci školy se snaží spolupracovat a odhalovat negativní jevy a společnými silami je řešit. V letošním roce pracoval ve škole Školní preventivní tým, který se scházel dle potřeby a řešil případné problémové situace na škole. Tento tým pracoval ve složení metodička prevence, výchovná poradkyně a školní psycholožka. Práce Školního preventivního týmu se nám velice osvědčila. Aktivity pro rodiče v oblasti prevence RCH Rodiče neměli zájem o besedy na téma rizikové chování, proto využívali třídní učitelé třídní schůzky k informování rodičů o různých formách rizikového chování a o nebezpečí pro jejich děti. SRDPŠ + Rada rodičů se uskutečnily ve dnech , 9. 1., , a Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči (Výlety, brigády, dny otevřených dveří, táborák, sportovní aktivity, kulturní akce, ) Název aktivity Datum konání Vedoucí programu 1.Tvořivá dílna pro rodiče Školní družina 2. Mikulášské řádění Školní družina 3.Maškarní karneval Školní družina 4. Předškolák 8 krát Školní psycholog + 3 pedagog. I.st 5. Den otevřených dveří Ped. pracovníci 6. Výstava dětských výtvarných prací MÚ Ltm Ped. pracovníci 7. Vítání občánků Školní družina Velikonoční jarmark Pedagog I.st. 9. Dětský den Školní družina 10.Tříkrálová sbírka Pedagog II. stup. 11.Zasaď svůj strom pedagogové I. stup. 12. Prázdninová škola Školní družina 13.Cvičení pro rodiče s dětmi Školní družina 21

22 Preventivní aktivity pro žáky ve výuce Název aktivity Zaměření (např. prevence drogových závislostí, šikany ) Datum konání Věková skupina Realizátor 1. Naše třída Adaptační kurz A Pedagog I.st Bezpečná cesta do školy Dopravní výchova PT, 1.třídy Policie ČR, DDM Rozmarýn 2. Kamarádství, přátelství,láska Beseda-mezilidské vztahy A, B PhDr.Dobišová DDM Rozmarýn 3. Dopravní hřiště Bezpečnost silničního provozu 3 krát ve školním 4. A, B DDM Rozmarýn 4. Podívej se sám na sebe Prevence užívání návykových látek, způsoby odmítání,zážitkové činnosti roce Ekonomické minimum 6. Zdravá pětka Zdravý životní styl A, B ZŠ Havlíčkova +PPP Mgr. Davídková Finanční gramotnost A DDM Rozmarýn 7. Alkohol a kouření Prevence návykových látek, nebezpečí závislosti, zdravý životní styl 8. Sekty a křesťanství Nebezpečí sekt, zdravé sebevědomí 9. Drogy Prevence návykových látek, nebezpečí závislosti, zdravý životní styl. 10.Program Zdravé zuby 11.Program Víš co jíš? 12. Prevence rizikového chování A, B 5. A, B 2. A, B 7. B 7. A Albert Agentura Lektor Martin Růžička A Agentura Lektor Martin Růžička A Agentura Lektor Martin Růžička Zdravý životní styl říjen třída vyučující 1.stupně Zdravý životní styl A DDM Rozmarýn p.halbigová Pozitivní vrstevnické A, 5. B ZŠ Havlíčkova vztahy PPP Legální návykové látkyalkohol,energetické nápoje Legální návykové látkytabák Bezpečné chování na internetu 22

23 13.Partnerské vztahy a manželství 14. Rasismus a xenofobie 15. Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí Zdravý životní styl, význam manželství Kamarádství, předsudky, tolerance,pozitivní morální hodnoty Zodpovědnost a bezpečné sexuálním chování B 7. A Agentura Lektor Martin Růžička A Agentura Lektor Martin Růžička A Agentura Lektor Martin Růžička 16. Drogy trochu jinak Interaktivní program B Asistenka pedagoga 17.Čas proměn Anatomie člověka říjen 6. A Pedagog II. stup. 18. Policie náš ochránce 19. Kolektiv, vztahy mezi spolužáky a jejich řešení 20. Seznam se bezpečně na internetu 21.Poruchy příjmu Bezpečnost, činnost Policie a dalších složek IZS Řešení špatných vztahů mezi spolužáky A,5. B ÚO PČR B Školní psycholožka Interaktivní program A 2 pedagog II. stup. Zdravý životní styl potravy 22. Den s armádou Bezpečnost, činnost Policie a dalších složek IZS 9. A Školní psycholožka A, 1. A Armáda ČR, MěÚ Ltm 23. Den bez úrazů Předcházení úrazům A, 2. B DDM Rozmarýn 24. Hrou proti AIDS Bezpečný sex, přenosné nemoci A, 7. B Zdravotní ústav Ústí nad Labem Vyučující i žáci hodnotili všechny preventivní akce jako zajímavé a přínosné. Jediná připomínka byla k programu Sekty a křesťanství (Agentura Lektor), kdy žáci nepochopili tuto problematiku, byla pro ně nesrozumitelná. S lektorem bude domluveno jiné téma. V rámci dotačního programu Prevence rizikového chování v Ústeckém kraji škola žádala o finanční prostředky na projekt specifické primární prevence Škola plná pohody. Cílem tohoto projektu bylo vybavit školu potřebami k preventivním aktivitám, podpořit úsilí pedagogů, zlepšit klima školy, posílit pozitivní vazby, zapojit žáky, učitele i veřejnost do preventivních činností. Finanční prostředky jsme bohužel nezískali. Volnočasové aktivity na škole Školní družina Školní kluby Školní kroužky počet počet počet oddělení zapojených počet klubů zapojených počet kroužků počet dětí * dětí dětí

24 Kroužky: Míčové hry, počítače, florbal, keramika, gymnastika, taneční podložky, atletika, McDonald s, základy tenisu, turistika, dílny, společenské tance, modelářství, lyžování, fotografování, flétna, divadelní, šikulka Nespecifická primární prevence na škole Je realizována řadou dalších aktivit (mimoškolní akce), které slouží k rozvoji harmonické osobnosti žáků, rozvíjejí nadání, zájmů, pohybových a sportovní dovedností. Dávají žákům možnost zažít úspěch. Akce školy v průběhu školního roku: Poznávací výlety Ozdravné pobyty, LVZ Hry III. tisíciletí Račice Spolupráce s organizací SEVER (ochrana přírody) Školní parlament Třídnické hodiny Přírodovědná soutěž a besedy Spolupráce s nadací ADRA při Ceně Michala Velíška Návštěva divadelních představení DKHM Ltm., Divadlo Ústí nad Labem, Praha, Návštěva galerie a muzea v Ltm. Spolupráce s knihovnou KHM v Ltm.- Pasování na rytíře čtenářského řádu, besedy Sběrové akce Projektové dny- Den zdraví, Zábavné učení, Voda Sportovní soutěže Návštěva výstav v DDM Rozmarýn (Vánoce, Velikonoce) Mikulášská nadílka akce žáků II. stupně pro žáky I. stupně Tříkrálová sbírka Soutěž v recitaci Matemetický Cvrček a Klokan Cyklohappening Návštěva Solné jeskyně v Ltm. Velikonoční jarmark Den dětí Běh do Máchových schodů Olympiády Dětské fórum Vydávání školního časopisu Spolupráce školy při řešení výskytu rizikového chování s odborníky Při řešení výskytu rizikového chování škola spolupracovala s OSPOD MěÚ Litoměřice, Pedagogicko-psychologickou poradnou Litoměřice a v neposlední řadě se školní psycholožkou. 24

25 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 7.1 Údaje o významných školních i mimoškolních aktivitách Akce úkol Září Zahájení školního roku Pedagogická rada Schůzka SRPDŠ Bezpečná cesta do školy OR AŠSK Hry III. tisíciletí Den bez aut cyklohappening CHKO Mostná hora 2.B, 5.B Školní parlament Vítání občánků Dopravní výchova 4.A Dopravní výchova 4.B DKHM 5. A, B Atletický čtyřboj Říjen Praktická ekologie - Mgr. Peterka Přespolní běh Ploskovice SRDPŠ Pasování na rytíře krásného slova 2.A,B DKHM Velká policejní pohádka Rada rodičů, Třídní schůzky, CHKO Sever PT Knihovna PT Přespolní běh KF Ústí n.l. CHKO Poznej svůj strom Knihovna 4.A Knihovna 5. A,B Sběrová akce Školní kolo ve florbalu Knihovna 5.A Beseda o šikaně Cesta za lesními skřítky Soutěž Drak Strašidelné spaní Dny zdraví Správná pětka Listopad Galerie 1.B, 4.B Plavání 8.A,B 25

26 Kapradí ADRA cena Michala Velíška Knihovna 3.B Školní kolo ChO KKHM 2.A Škola roč Plavání Pedagogická rada Projektový den Škola hrou Tvořivá dílna pro rodiče Miniházená pro I. stupeň Městské kolo OVOV Čtení s kuřetem - Albatros DKHM 1.A, 3.A Knihovna 4.A Plavání okresní přebor Prevence PPP 8.A Orion florbal Cup Pasování na čtenáře Slavnostní předání slabikářů Atletika pro děti projekt ČAS a KÚ Prosinec DKHM, Galerie I. st Mikulášská nadílka I. st. Florbal Florbal Olympiáda Čj DDM Rozmarýn 2.A, 4.A Koncert ZUŠ I. st. a 6. třída Knihovna 5.B Projektový den II. st. Vánoce Vánoční jarmark I. st. film Prevence beseda Betel Pythagoriáda Vánoční besídky a soutěže Vánoční Drážďany Leden Tříkrálová sbírka Výstava Minigalerie na MěÚ Litoměřice Přednáška CHKO 1.A, 1.B Den otevřených dveří Přednáška CHKO 3.A Ptáci Divadlo KHM 5.A, 5.B Předškolák Přednáška CHKO Netopýři 1.A, 1.B Beseda Zdravá výživa 8.A, 8.B. Pythagoriáda 6. a 8. třída Projektový den, Bethel (prevence) 26

27 Divadlo KHM Rumcajs 1.A, 1.B MO okresní kolo Vysvědčení Parlament Filmové představení třída a I. st. Únor Zápis do prvních tříd Přehazovaná okresní finále Maškarní rej ŠD Krajské kolo v přehazované Divadlo KHM 5 tř. Olympiáda Aj Olympiáda Nj Litoměřický masopust Nejlepší chemik Litoměřicka Krajské kolo Nj Výstava MěÚ práce žáků školy Lyžařský výcvikový zájezd Hrátky na sněhu Školní kolo recitační soutěž Okresní kolo recitační soutěže Březen Basketbal tř. OF finále Výtvarná soutěž Rozmarýn Divadlo KHM O pračlovíčkovi 1.A, 1.B, 2.B Plavání Zeměpisná olympiáda Matematický klokan Velikonoční jarmark Den Země Beseda Kriminalita dětí a mládeže 7.A, 8.A Loutkové představení Přehazovaná 4. a 5. tř. Pythagoriáda okresní kolo Projektový den Velikonoční jarmark Aerobic marathon FO okresní kolo Veslařská regata Výstava Sport léto vystoupení Atletika pro děti Duben Archimediáda Litoměřická laťka, Předškolák Prevental cup Beseda Policie 8.A, 8.B Dětský den bez úrazu 2. ročník 27

28 Projektový den Voda Dopravní hřiště 4.A Den Země s Rozmarýnem 1. st. Předškolák Mladý cyklista Květen OZP Plavání 2. st. Minifotbal třídy Archimediáda ŠD praxe SpGŠ Předškolák Kinderiáda Pohár Rozhlasu atletika 6, 7 Pohár Rozhlasu atletika 8, 9 Předškolák Do života bez karambolu 9. tř. Okrskové kolo atletika I. stupeň Jazykový zájezd - Anglie Červen ŠD den dětí Atletika pro děti projekt pro I. st. + MŠ Dětský den škola Divadlo Most I. stupeň Atletika nejmladší žactvo Státní zdravotní ústav Hrou proti AIDS Parlament Týden s armádou Výlety, exkurze Evakuační místo povodně Dům Naděje (67 osob) Vysvědčení 28

29 7.2 Účast žáků školy v soutěžích a ve sportovních soutěžích Druh soutěže Účastníků ve školním kole Účastníků v okr. kole Účastníků ve vyšším kole Úspěšnost (počet míst v okr. a vyšším kole) Atletický čtyřboj Běh do Máchových schodů 18 1 Basketbal 20 9 Běh zámeckým parkem 26 3 Bezpečně do školy 16 Dopravní soutěž 8 1 Florbal Futsal 11 Halová kopaná Hry třetího tisíciletí 12 Kinderiáda 10 Lehká atletika Matematický klokan 85 McDonald s Cup Miniházená Olympiáda biologická 20 Olympiáda dějepisná 15 1 Olympiáda matematická 3 Olympiáda v českém jazyce 37 Olympiáda v německém jazyce OVOV 8 1 Plavání 11 Pohár rozhlasu 28 3 Přírodovědný klokan 23 Pythagoriáda Recitační soutěž 32 1 Vybíjená Výtvarné soutěže Zimní přírodovědná soutěž 14 Celkem

30 7.3 Prezentace školy Škola vyvíjí činnost také v rámci aktivit vůči veřejnosti, či jiným organizacím. V této oblasti byly organizovány následující akce: Den otevřených dveří ve škole leden Městské sportoviště v areálu školy Spolupráce s MŠ účast na školních jarmarcích (velikonoční, vánoční), využití učebny VT, Sportování v tělocvičně školy, využívání školního hřiště pravidelné celoroční aktivity Spolupráce se SPgŠ Litoměřice, realizace praxe, pomoc studentek při akcích pořádaných školou Zapojení do projektů litoměřických škol (Kapradí, ZŠ Na Valech, Lingua Universal) Vzdělávací centrum Podkrušnohoří Žatec pronájem učebny pro pořádání rekvalifikačních kurzů Webové stránky prezentace školy Zapojení do akcí a aktivit pořádaných Městem Litoměřice Dny zdraví, ekologické aktivity, bezpečnost silničního provozu, Cyklohappening a jiných. Soutěže vyhlašované OR AŠSK, DDM Rozmarýn Kulturní představení dle nabídky kulturních institucí Školní parlament Školní časopis Spolupráce se sportovními oddíly v Litoměřicích Slovan Litoměřice basketbal dívky, Veslařský oddíl Litoměřice Veslařská regata na trenažerech pro žáky ZŠ Pořadatelství okrskového kola McDonald s cupu Pořadatelství městského kola OVOV Pořadatelství okresního finále ve vybíjené Prevental cup 30

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32

Výroční zpráva. školní rok 2013 2014. Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Výroční zpráva školní rok 2013 2014 Základní škola Litoměřice, Havlíčkova 32 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Základní údaje o součástech

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2010/2011 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2011/2012 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 příspěvková organizace města Litoměřice www.skolanavalech.cz Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Obsah výroční zprávy Obsah 1. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora

Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40, 284 01 Kutná Hora Výroční zpráva o činnosti školy 2013-2014 O b s a h: Str. Údaje 2-5 Základní údaje o škole 5-8 Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje

Více

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Telefon: 487 883 951-3 Fax: 487 883 958 e-mail: zsduba@atlas.cz www: http://zsduba.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 Základní škola Dubá, okres Česká Lípa Základní škola Dubá Telefon: 487 883 951-3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Základní škola Dubá Telefon:

Více

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce

Obsah: Část VI.: Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 6.1 Provedené kontroly ze strany České školní inspekce Obsah: Část I. : Základní charakteristika školy 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně technické podmínky školy 1.6 Údaje o škole 1.7 Údaje o sdružení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/08 Obsah 1.Základní charakteristika školy...5 1.1.Škola...5 1.2.Zřizovatel...5 1.3.Součásti

Více

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary

Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Základní škola Karlovy Vary, Poštovní 19, příspěvková organizace 360 01 Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Karlovy Vary Poštovní 19, příspěvková organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel. 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu web: zsbenese.eu

Více

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420

Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 Masarykova základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové Plotiště, P. Jilemnického 420 VÝROČNÍ ZPRÁVA O činnosti školy za školní rok 2011 2012 Předkládá: PaedDr. Ilona Hojná ředitelka školy 1. Základní

Více

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40

Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 Výroční zpráva ZŠ Kutná Hora, Kamenná stezka 40 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 70877564 IZO 102226440 identifikátor školy 6000046320 vedení školy Základní

Více