VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I, , IČ: , tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Děčín listopad 2013 Vypracoval : Ing. Jana Vacková

2 1. SPOLEČNÁ ČÁST 1.1 Základní charakteristika školy Náev : Sídlo: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní. Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I Součástí organiace : Středisko VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín I, Středisko SPŠ strojní a dopravní, Slovanská 1000/55, Děčín VI, Středisko DM, Čs. armády 1, Děčín I Středisko ŠJ, Čs. armády 1, Děčín I IČO: Telefon: Středisko Čs. armády Středisko Slovanská Středisko DM Středisko ŠJ Fax : Webové stránky: Náev řiovatele: Sídlo řiovatele: Ústecký kraj Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Právní forma organiace : Příspěvková organiace říená krajem Zřiovací listina vydána : Datum aložení školy : 1905 (2012 sloučena) Datum ařaení do sítě : Datum ápisu do rejstříku: Kapacity aříení: Střední průmyslová škola SPŠ 800 žáků Vyšší odborná škola VOŠ 300 žáků 1

3 Domov mládeže DM 90 lůžek Školní jídelna ŠJ 400 jídel Předmět činnosti organiace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace byla říena a účelem poskytování vdělávání a výchovy žáků a studentů, je součástí výchovně vdělávací soustavy. Předmětem činnosti organiace je poskytování vyššího a středního odborného vdělání a ubytování v souladu s právními předpisy, ejména ákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, ákladním, středním, vyšším odborném a jiném vdělávání (školský ákon) v platném nění. Organiace provouje doplňkovou činnost v souladu se řiovací listinou k lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odborností svých aměstnanců a a účelem dosažení isku v oblasti ubytovacích služeb. 2

4 1.2 Organiace a říení, údaje o pracovnících školy Přehled aměstnanců školy Ředitel školy Ing. Jana Vacková Statutární ástupce ředitele: Ing. Jana Fenclová Zástupce ředitele: Ing. Josef Šlapák Ing. Miroslav Dlask Ing. Karel Hospodka Asistent ředitele a vedoucí studijního odd. Pavla Reimerová DiS. Asistent ředitele Jana Švarcová Ekonomka: Ing. Veronika Klímová Mdová účetní: Eva Hojková (do ) Monika Trešlová (od ) Účetní: Ludmila Knotková Správce budov: Luděk Machala Hospodářka: Kateřina Sýkorová Zdeňka Holadová Knihovnice: Marie Liščáková Jaroslava Karafiátová Správce sítě Ing. Marek Havlík Vedoucí DM: Diana Vojtíšková Vedoucí školní jídelny: Zuana Kokšteinová Pedagogové:: 78 Vychovatelky DM : Alena Konopíková, Danuše Lukáčová, Blanka Žirovnická Další pracovníci školy: školník/ce: 2 Milan Brada, Lenka Danitová elektrikář, údržbář: Oto Danita pomocný údržbář: Miloš Knotek kuchařka: 3 Jitka Vepřovská, Helena Špringlová, Věra Zárubová (do 11/2012,) Michaela Fiedlerová (od 11/2012) uklíečka: 9 Jana Helclová, Pavla Hercíková, Jiřina Jedličková, Jiří Navrátil, Jana Patková, Paverová, Simona Prahová, Stanislava Procháková, Jitka Tupá Pracovníci celkem: pedagogičtí 38, provoní Poradní orgány ředitele školy školská rada porada vedení školy předmětové komise pedagogická rada SPŠ pedagogická rada VOŠ 3

5 Školská rada Školská rada pracovala ve školním roce 2012/13 ve složení: členové ŠR: a řiovatele: Ing. Petr Sukdol Robin Kubec a žáky a studenty: Miloslav Beneš Richard Kanka a pedagogy: Ing. Marcela Dočkalová Ing. Karla Zemanová vaní hosté s hlasem poradním: Mgr. Jitka Jetmarová Jakub Flek Ing. Pavel Ulip Školská rada má svá jednání dvakrát ročně, jedno jednání se uskutečňuje v podimním termínu a druhé jednání v jarním termínu. První jednání proběhlo Bylo projednáno a schváleno sestavení nové školské rady společné pro obě střediska včetně volby nového předsedy. Dále byla projednána a schválena Výroční práva a rok 2011/2012 vlášť a středisko VOŠ a SPŠ stavební a vlášť a část SPŠ strojní a dopravní. V diskui bylo řešeno apojení školy do projektu Šablony, probíhající rekonstrukce budov na středisku VOŠ a SPŠ stavební, datové a telefonické propojení obou středisek. Druhé jednání proběhlo Byl projednán a schválen jednací řád školské rady, nový školní řád a vnitřní řády pro jednotlivá střediska. Dále se rada abývala plánovaným přesunem části dopravní e střediska SPŠ strojní na středisko VOŠ a SPŠ stavební, probírány byly také výsledky přijímacího říení po 1.kole. Z ekonomické oblasti byla projednána finanční práva o hospodaření a rok 2012 a ropočet na rok Z diskue vyplynula potřeba abývat se drahým působem vytápění na středisku SPŠ strojní a hledat možná řešení tohoto problému. Zpracovala Ing. Karla Zemanová Porada vedení školy Porady vedení školy probíhají jednou týdně ve složení: ředitel ástupci ředitele asistent ředitele 4

6 Předmětové komise Schůky předmětových komisí probíhají čtvrtletně, případně podle potřeby. PK společenských věd ( CJL, DEJ, OBN) PK přírodovědná PK tělesné výchovy PK jayků PK strojírenství PK elektro PK výpočetní techniky PK dopravy PK stavební PK dílenského vyučování PK stavební praxe Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Mgr. Irena Horová Fd, Ha, Ks, Sč Mgr. Václav Jelínek Bř, De, Mg, Ná, Pa, Vl Mgr. Jana Roudnická Hr, Pá, Pe, Sy Mgr. Jitka Jetmarová Bž, Dh, Fd, Hn, Jl, Sk, Ši, Ve Ing. Zdeněk Forman Dk, Fb, Mi, Šl Ing. Jindřich Tuar Be, Kr, Sn Ing. Marek Havlík Br, Ma, Pm, To Ing. Karla Zemanová H, Hos, Hou, Hů, Gt, Kc, Kv, Mo, Nv, Tk, Vá, Št Ing. Alice Turanská Ča, Ky, Dčá, Mt, Up, Nv, Hr, Fi, Pt, p. Václav Zeman Ba, Šv, Vš p. Jiří Procháka Mt, Sý, Kd 5

7 Pedagogická rada SPŠ Skládá se pedagogických pracovníků SPŠ a vedoucí vychovatelky DM. Scháí se jednou týdně pro běžnou činnost a čtvrtletně formou klasifikační porady Pedagogická rada VOŠ Skládá se pedagogických pracovníků VOŠ a vedoucí studijního oddělení. Scháí se jednou týdně pro běžnou činnost a pololetně formou klasifikační porady Pedagogičtí pracovníci školy Přehled dle vyučovaných předmětů Učitel Zkr. Vyučuje Ing. Luboš Bambas Ba1 ELM, ELT, ZAE, PRA PhDr. Jiří Belis Bs HIS, KUK, PPR, PRA Ing. Otakar Beneš Be AUT, ELM, ENG, ESP, ETE, SIZ Václav Beneš Bn PRA Bc. Martin Beran Br INF1, IKT Mgr. Jiří Blažek Bž AJ Mgr. Josef Břeina Bř MAT Mgr. Hana Cermonová uvolněna - Magistrát Města Děčín Petra Čapková, DiS. Ča KPS, POS, NPS, CAD Oto Danita Da PRA David Del Maschio Ma AJ, EAT, IKT, MIT Tomáš Denkstein De Ing. Miroslav Dlask Dk ástupce ř., KCV, CAD, DEG, STR Ing. Marcela Dočkalová Dč REK, DEG, ARC, ODK, DAR Olga Drahošová Dh AJ Ing. Jana Fenclová Fn ástupce ř., BEK, SME, STK Ing. Karel Ficenec Fi MOT, KOP, ZES Ing. Zdeněk Forman Fo FYZ, DST, FYT, KOM, STJ Ing. Dana Freibergova Fb KCV, MEC, NC, STO, TEK Mgr. Kateřina Fridrichová Fd vých. poradce, NJ, SPV Mgr. Vilma Gottwaldová Gt DOZ, NJ, LOP, PLA, VOC, ZEM 6

8 Josef Hanal H DOP, LOG, PRA Eva Hojková Hj PhDr. Šárka Havelková Ha CJL, OPS, OBN Ing. Bc. Marek Havlík Hk IKT, ISY, PVP, TVP Ing. Jaroslav Horák Hr ZES, TEP, PRA Mgr. Irena Horová Ho CJL Aleš Hořejš Hš1 PRA Ing. Karel Hospodka Hos ástupce ř., DOP, LOS, ZAT, ZED Jiří Houška Hou Mgr. František Hradecký Hd MAT, TEV Mgr. Mária Hrnčířová Hn AJ Bc. Jindřiška Hůlová Hu PRA Ing. Kateřina Iwanejko Iw na MD Mgr. Václav Jelínek Jk FYZ, MAT, MAA Mgr. Lenka Jelínková Jl vých. poradce, AJ Mgr. Jitka Jetmarová Je NJ Jan Kadlec Kd STM, PRA Ludmila Knotková Kn Ing. Petr Krchov Kr ELM, SES Petr Kryl, DiS. Ky KPS, POS, URS, ODK Mgr. Libuše Křesťanová Ks CJL, DEJ Ing. Jitka Kudrová Kv Ing. Václav Matuna Mt GEO, GMZ, ZAS Ing. Lenka Michnová Mi KOM, STT Bc. Miluše Moravcová Mo1 LOS, ZEV, PRA Mgr. Zuana Morongová Mg1 CHE, MAT Ing. Hana Novotná Nv EKO, FIK, PSD, UCE Mgr. Jindřiška Novotná Ná MAT Ing. Klaudia Novotná No ZES, SAT, KOP, GRP, DOS, NDS, UDS Mgr. Hana Pánková Pá MAT, TEV Mgr. Jiří Pech Pe1 NJ, TEV Ing. Danouš Pletánek Pe ZSM, DKK, STA1 7

9 Bc. Jan Pomichálek Pm IKT, TVP Jiří Procháka Pr PRA Mgr. Jana Roudnická Ro BIO, TEV, OBN, PRN Ing. Jana Řeníková Ře ODK, KUK Mgr. Alexandra Sklenářová Sk vých. poradce, NJ Ing. Jaroslav Svrčina Sn CIT, ELM, ELT, UEE, ZAE PaedDr. Naděžda Svrčinová Sč CJL, DEJ Mgr. Alois Sýkora Sý TEV Mgr. Markéta Šimková Ši1 AJ Ing. Ivo Šindelář Ši SMS, INS, ZKT, STM, GZS, STK,MOT Ing. Josef Šlapák Šl ástupce řed. Ing. Miloš Šteffl Št CVD Jiřá Švejcar Šv1 NC, PRA Mgr. Petra Tomková Tm na MD Ing. Vladimír Trnka Tk1 IKT, SDT, PRA Ing. Alice Turanská Tu POS, URS, GRP, CAD, KPS, NPS, INF Ing. Jindřich Tuar Tu END, ENE, EZV, MZV, ZAE, ELT Ing. Pavel Ulip Up VSP, VSE, ROZ, ORS, EKO, STP, SPV Ing. Martina Vábererová Vb PRA Ing. Jana Vacková Vk ředitelka, ZSM, DKK, STA1 Alois Váša Vš PRA Mgr. Alena Veselá Ve AJ RNDr. Jindra Vlčková Vl DEG, FYZ, MAT, SME Václav Zeman Ze PRV, PRA Ing. Karla Zemanová Zm ZEP, UCE, PRA 8

10 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické působilosti Další vdělávání Údaje o dalším vdělávání pedagogických pracovníků na středních školách Typ vdělávání Semináře Kury Funkční školení Odborné vdělávací akce Studium poskytující stupeň vdělání Náev vdělávací akce Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Forma Počet Studium VŠ Dálk. 1 Studium VOŠ Ped. studium Dálk. 1 Vých poradce 1 Funkční studium F1 Školení ást. řed. Metodik prevence 1 Jaykové kury 2 Školení maturity Školení ESF, projekty 6 Naše meinár. konference 10 Ostatní odhad Celkem

11 1.3 Struktura vdělávací nabídky Senam studijních oborů : Střední průmyslová škola M/01 Strojírenství střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Elektrotechnika střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Stavebnictví střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Provo a ekonomika dopravy střední vdělání s maturitou denní forma M/006 Provo a ekonomika dopravy střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Technické lyceum střední vdělání s maturitou denní forma Vyšší odborná škola N/03 Inženýrské stavitelství vyšší odborné vdělání denní forma N/03 Inženýrské stavitelství vyšší odborné vdělání dálková forma N/06 Ochrana památek a krajiny vyšší odborné vdělání denní forma N/06 Ochrana památek a krajiny vyšší odborné vdělání dálková forma Ve školním roce 2012/2013 se na střední odborné škole vyučovalo ve všech 1. až 3. ročnících podle nových ŠVP. Poue u oboru Provo a ekonomika dopravy se vyučovalo podle původního vdělávacího programu, a to poue jako dobíhajícího ve čtvrtém ročníku. Ve vyšší odborné škole byly vyučovány oba obory podle nových akreditací. 1.4 Odborná a meinárodní spolupráce s organiacemi Se stavebními firmami, organiacemi a školami našeho oboru již tradičně spolupracujeme řadu let. V uplynulém roce probíhala spolupráce v těchto formách: - externí výuka odborníků praxe (především na VOŠ) - odborné přednášky a exkure - účast odbor. vyučujících na odborných seminářích - konultace náplně a rosahu učebních osnov - materiální pomoc při realiaci exkurí, ajišťování pomůcek - soutěže vyhlášené stavebními firmami pro stavební školy - půlroční praxe studentů VOŠ u firem - konultace a oponentura absolventských prací studentů VOŠ Spolupráce s vysokými školami ČVUT Praha, VUT Brno,VŠBTU Ostrava a TU Drážďany byla mimo jiné jako i v jiných letech aměřena na spolupráci při pořádání konference o želeničním stavitelství. Již 11. odbornou konferenci s želeniční tématikou pořádala ve dnech 20. a 21. února 2013 VOŠ a SPŠ Děčín. Téma semináře Diagnostika na želeniční dopravní cestě 2013 přilákalo rekordní počet 210 účastníků celé republiky i e ahraničí. Seminář se konal pod áštitou generálního ředitele Správy želeniční dopravní cesty Ing. Jiřího Koláře a a účinné spolupráce se SŽDC, s.o. - Technickou ústřednou dopravní cesty Praha a Oblastní 10

12 komorou ČKAIT Ústí nad Labem. Další aktivity: - jsme členy asociace středních škol - jsme členy asociace vyšších odborných škol - jsme členy asociace školních sportovních klubů - jsme přidruženými členy STOP společnosti pro technologie ochrany památek - naše škola je členem správní rady Sdružení Interoperabilita želeniční infrastruktury 1.5 Údaje o výnamných školních a mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2012/13 jsme se účastnili nebo jsme byli pořadateli těchto akcí: Adaptační kur 1.ročníků Branný kur 2.roč. Bury škol Démosthénes na Letné Dny otevřených dveří DRAFT V2Z Exkure do firem ( Wienerberger ) FOR ARCH Praha výstava 4.ročníky Jaykový pobyt - žáci NJ Jaykový pobyt Anglie KB BLOK soutěž pro 3.ročníky SPŠ stavební Lyžařský kur Maturitní plesy Mladý speditér Návštěvy divadelních představení Okresní finále ve volejbalu, florbalu, plavání, stolním tenisu Předávání maturitních vysvědčení na ámku a v aule školy Předávání diplomů absolventům VOŠ na ámku Příběhy bepráví Scio testy 4. ročníky Seminář Beton a betonové konstrukce Seminář Diagnostika na ŽDC 2013 SOČ školní, krajské, národní kolo Sportovní kury Soutěž v grafických programech Č. Budějovice Školní a okresní kolo Pišqworky Školní kolo olympiády ČJ, AJ, NJ turnaje ve velké kopané - Poháru Josefa Masopusta. V3Z seminář a koušky Vánoční jídy - Modelové želenice VOŠ seminář SŽDC Závěrečné exkure 11

13 1.6 Problematika výchovného poradenství ve škole a prevence soc. patologických jevů Funkci výchovné poradkyně astávala Mgr. Kateřina Fridrichová ( Středisko ČSA 10,Děčín 1), Mgr. Alexandra Sklenářová (Středisko Slovanská, Děčín 6). Organiací prevence je pověřena Mgr. Lenka Jelínková. Pro žáky i rodiče jsou na obou střediscích vyhraeny pravidelné konultační hodiny v průběhu týdne. Mimo tuto dobu le schůku s poradcem sjednat individuálně dle potřeby. Výchovné poradkyně spolupracují s PPP, SPC, OSPOD a dalšími poradenskými pracovišti. Těžiště práce: pomoc při překonávání adaptačních potíží při přechodu na SŠ práce se studenty s vývojovými poruchami učení a chování a s tělesným, resp. smyslovým postižením poskytování informací o dalších možnostech studia (VŠ a VOŠ) a administrace přihlášek spolupráce s IPS Úřadu práce příprava studentů 4. ročníků na vstup do aměstnání atd. V roce jsme se ve výchovném poradenství aměřili na několik oblastí, nichž jako nejdůležitější vidím práci se studenty se špatnými studijními výsledky. Zde jsme se ve spolupráci s třídními učiteli snažili jistit příčiny školního neúspěchu, v některých případech jsme jednali s rodiči. To bylo ejména tehdy, kdy špatný prospěch byl spojen s velkou absencí. Pracovali jsme s žáky s PUP, snažili se je integrovat a připravit jim podmínky pro úspěšné složení maturitní koušky. Další oblastí je nábor nových studentů na naši školu. Zde jsme naváali na úspěšnou spolupráci s výchovnými poradci e ákladních škol. Pravidelně se účastňujeme bur škol ( Duchcov, Ústí nad Labem, Most, Rumburk, Nový Bor, Česká Lípa, Děčín) a snažíme se oslovit co nejvíce žáků devátých tříd. Tradiční náborová soutěž Pec nám spadla, tentokrát s návem Ten dělá to a ten as tohle,přivede do naší školy velké množství potenciálních žáků. V rámci kariérního poradenství prostředkováváme studentům informace o vysokých školách, upoorňujeme na další možnosti studia, včetně naší VOŠ, pomáháme s administrativou a vyplňováním žádostí o přijetí. Naši studenti se také společně účastnili dne otevřených dveří na VŠ v Prae. Využíváme i osobních kontaktů k tomu, abychom na naši školu vali ástupce firem a studentům ukáali další možnosti, kde se ucháet o práci. V oblasti prevence sociopatologických jevů jsme se aměřili ejména na prevenci kouření, je třeba v působení na studenty v tomto směru nadále jednotně působit. Dále jsme spolupracovali s policií ČR, pro žáky jsou připravovány besedy v oblasti prevence kriminality. Zpracovala Mgr. Alexandra Sklenářová a Mgr. Kateřina Fridrichová 12

14 1.7 Hodnocení ICT Ve školním roce 2012/2013 došlo pohledu ICT k několika důležitým měnám. Škola ukončila členství v akademické síti Cesnet2, která ajišťovala internetovou konektivitu střediska Slovanská. Připojení střediska Čs. armády ůstalo achováno jako primární s tím, že shodný poskytovatel vybudoval bedrátovou příčku mei oběma středisky. Spojová rychlosti 100 Mb ajišťuje kromě internetových přenosů také spojení obou lokálních sítí a telefonních ústředen. Duplicitně provoované ekonomické a školní agendy byly e střediska Slovanská v prvním pololetí školního roku migrovány do centrály Čs. armády. V případě školní agendy Bakaláři toto bohužel ahrnulo poue aktuální ročníky. S centraliací dat souvisí kompletní rekonfigurace všech pracovišť střediska Slovanská tak, aby mohli vyučující nadále hladce pracovat se školními agendami, tj. primárně s průběžnou klasifikací žáků a studentů. V polovině roku byla spuštěna nova www preentace školy, běžící na redakčním systému Drupal. Současně padlo rohodnutí o přechodu na novou doménu prumkadc.c. Ta se stala i doménou poštovní. Provo vlastního Exchange serveru střediska Slovanská je omeen ve prospěch cloudového řešení společnosti Microsoft. Poštovní schránky jsou nyní konistentní napříč celou školou. Závěrem školního roku byla úspěšně ukončena první část sloučené veřejné akáky projektů šablon pro SŠ obou středisek. Zakoupené vybavení ahrnuje stolní počítače pro jednu kompletní učebnu ve středisku Čs. armády a větší množství notebooků a projekčního vybavení primárně pro středisko Slovanská. Zpracoval Ing. Marek Havlík 1.8 Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2012/13 neproběhla žádná inspekce na pedagogickou činnost. Proběhla poue kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodech na sociální abepečení a na státní politiku aměstnanosti. V rámci tohoto šetření nabyly jištěny nedostatky. 1.9 Spolupráce s odborovými organiacemi Při škole pracují 2 odborové organiace. Jedna při středisku Čs. armády, druhá při středisku Letná. Prostředky FKSP byly v tomto roce čerpány na : kulturní a sportovní akce oslava Dne učitelů akončení školního roku turnaj v bowlingu vitamínové prostředky odměny při životních jubileích příspěvek na stravování ve školní jídelně 1.10 Činnost Sdružení přátel VOŠ a SPŠ stavební Děčín o.s. Dne byl na ustavující schůi a přítomnosti třídních důvěrníků, členů bývalé Rady rodičů při SPŠS a D Děčín VI a VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I a členů pedagogického sboru VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín volen výbor a přijaty stanovy Přátel VOŠ a SPŠ Děčín. 13

15 Na výroční členské schůi konané dne a (vhledem ke dvěma budovám) byla přednesena práva o činnosti a o hospodaření sdružení a období leden 2013 listopad Výdaje Přátel VOŠ a SPŠ Děčín - Školní rok 2012/2013 Příspěvky ,-- Kč Sportovní akce ,-- Kč Kulturní akce 8 307,-- Kč Exkure 6 843,-- Kč Znalostní soutěže 4 971,-- Kč Zájmová činnost 1 052,-- Kč Zajištění maturitních koušek ,-- Kč Ostatní 7 316,-- Kč Odměny aktivním žákům ,-- Kč Celkem: ,-- Kč příjem: ,-- vydání : ,-- Sportovní akce: Kulturní akce: Exkure: Znalostní soutěže: Zájmová činnost: Ostatní: Odměny žákům: přeskok přes švihadlo, startovné volejbal dívky, krajský přebor v šachu, soutěž Velihod háení na koš, OF v basketbalu, šplh, odměny střelba, startovné kopaná Pohár přátelství, branný ávod, vodácký sportovní kur, KK v orientačním běhu, cyklistický sportovní kur, odměna pro nejrychlejšího běžce, sportovní den, Velká cena Letné v pětiboji, podimní běh odměny pro soutěžící, Pohár J. Masopusta startovné, účast žáka na MS v triatlonu recitační soutěž Čtvrtlístek, filmové představení Polibek od Putina, návštěva divadelního představení Moliére, návštěva divadelního představení Hamleton, návštěva divadelního představení Máchův máj, divadelní představení Chabrus line, program při slavnostním předávání maturitních vysvědčení, školní akademie rekviity Jaderný reaktor.., Lidé a peníe -, Louny Legios, hvědárna Teplice, Stretech Praha, exkure Berlín, školní kolo v AJ, architektonická soutěž, SOŠ školní kolo, jayková soutěž v Lounech, Niesse elktro 2000, celostátní soutěž v programování CAD, krajské kolo v soutěži Preentariáda, energetická maturita, modelářský kroužek odměna p. Luštincovi práce v kroužku tiskopisy, raítko Přátel VOŠ a SPŠ Děčín, koušky ČéDéS, rekviity školní akademie, kelímky na sportovní den, náboje do vduchovky na sportovní den, náborová akce Praha Student Cup a repreentaci školy v růných soutěžích, a práci ve třídě, a vynamenání u maturitní koušky, a výborný prospěch Zpracovala Jana Švarcová 14

16 2. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 2.1. Učební plány oborů SPŠ pro školní rok 2011/ M/01 Strojírenství 15

17 16

18 26-41-M/01 Elektrotechnika 17

19 18

20 19

21 36-47-M/01 Stavebnictví 20

22 37-41-M/01 Provo a ekonomika dopravy 21

23 22

24 78-42-M/01 Technické lyceum 23

25 2.2. Přehledy tříd a oborů vdělávání Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Celkem Obor 1A A A A Stavebnictví 1B B B T1A 23 7 D D D T1B 23 6 T T T E1A 23 0 E2A 13 0 E3A 18 0 E4A Provo a ekonomika dopravy Elektrotechnika E1B 12 0 E2B 12 0 E3B 17 0 E4B S S2 7 0 S3 8 0 S Strojírenství L1 7 1 L2 7 1 L3 7 1 L Technické lyceum 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení 2 S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení Přijímací říení pro školní rok 2013/14 Přijímací říení do 1. ročníků všech nabíených oborů se konalo v termínech: 1.kolo 22. a kolo Přijímací říení Přihlášeno Přijato 1. kolo kolo 1 1 Další kola 2 2 Přijato dodatečně 0 Počet odvolání 0 Přijato na odvolání 0 Skutečně nastoupilo

26 2.4. Výsledky výchovy a vdělávání Celkový prospěch žáků 1. pololetí 25

27 Celkový prospěch žáků 2. pololetí 26

28 Přehled hodnocení v jednotlivých předmětech na konci šk. roku 2012/

29 28

30 2.5. Maturitní koušky Termíny maturitních koušek : období typ koušky datum konání jarní didaktické testy profilová část praktická 13. a profilová část ústní třídy:t4, D4, E4B, 4.A, 4.B třídy: E4A, S4, L4 podimní didaktické testy praktická část 9.9. a profilová část a Třídy Počet žáků jarní termín podimní termín celkem Neukončilo ročník Maturitu konalo Uspělo / toho vynamenání Neuspělo(+náhrada) Přihlášených žáků Neukončilo ročník Maturitu konalo Uspělo Opravu + náhradu bude konat Uspělo Opravu+náhrada může konat 4.A / B E4B T / D náh L náh S / E4A ročník opakuje 29

31 3. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 3.1. Učební plány oborů VOŠ pro školní rok 2012/ N/03 Inženýrské stavitelství aměření Želeniční stavitelství denní forma vdělávání Náev vdělávacího programu Kód a náev oboru vdělávání Forma Inženýrské stavitelství N/.. Stavebnictví Denní Typ Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem modulu Období Modul Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Cií jayk 1) 0/2 0/2 0/2 0/2-0/3 0/11 A,k Matematika I 2/2 2/ /4, k, k Deskriptivní geometrie 0/2 0/ /4 k Informatika I 0/2 0/2 Architektura - - 2/ /0 k Poemní stavitelství 2/0 2/ /2, k, k Stavební materiály a stroje 3/ /0, k Geologie a mechanika emin 2/ /1 k Zakládání staveb - 2/ /0 k Inženýrské stavitelství 2/ /0, k Pevnost a pružnost - 2/ /1, k Statika I - 2/1 2/ /2, k, k Dřevěné a kovové konstrukce - - 3/ /1, k Betonové konstrukce / /1, k Zkušebnictví a technologie / /1 Geodéie - - 2/1 2/ /2 k, k Stavebnictví a životní prostředí / /0 Všeobecná ekonomie 2/ /0 k Veřejné stavební právo - - 2/ /0 Povinné moduly 30

32 Povinně volitelné moduly Povinně volitelné moduly dle aměření Želeniční stavitelství Silniční stavitelství Organiace a říení staveb /0 2/0 Podniková ekonomika /1 3/1, k Ropočtování /2 0/2 Odborná praxe 0/3 0/3 0/3 0/3 16-0/12 týdnů 16 týdnů Tělesná výchova 2) 0/2 0/2 0/2 0/ /8 Grafické projektování II 2) 0/2 0/ /4 Informatika II 2) - - 0/2 0/ /4 Fyika 3) 2/ /2 Základy stavební mechaniky 4) 1/ /1 Údržba, rekonstrukce a opravy /0 2/0 staveb 2) Katastr nemovitostí a /0 2/0 poemkové úpravy 2) Lidské droje 2) /0 2/0 Želeniční provo - - 2/ /0, k Želeniční stavitelství - 2/0 2/0 4/0-2/0 10/0 A, k, k, k, k Mosty /0 4/0 A k Technologie práce /0-2/0 5/0 A, k, k Silniční a tunelové stavby /0 3/0 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Stavba silnic a dálnic - 2/0 1/1 4/ /1 A, k, k, k Městské komunikace - - 2/0 3/ /0 A, k, k Želeniční stavby /0 3/0, k Mosty /0 4/0 A k Podemní stavby /0 2/0, k 31

33 Vodohospodářské stavby Volitelné moduly Dopravní inženýrství /1 1/1 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Hydrologie a hydraulika 2/0 2/0, k Stavby hydrotechnické - - 2/0 2/ /0 A, k, k Krajinné inženýrství /0 2/0 k Vodárenství a úprava vody - - 2/0 2/0-2/0 6/0 A, k, k, k Stokování a čištění odpadních /0-3/0 6/0 A vod k, k Vodohospodářský provo /0 4/0 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Další cií jayk 0/2 0/ /4 Matematika II - - 1/1 1/ /2 Statika II / /1 Počet týdenních vyučovacích hodin teoretické přípravy pro studenta: Počet týdenních vyučovacích hodin praktické přípravy pro studenta Celkový počet hodin teoretické přípravy a období: Celkový počet hodin praktické přípravy a období: Počet koušek: Počet klasifikovaných ápočtů: (2) (11) Počet ápočtů: Počet kreditů: Kur výuky geodéie v terénu 1 1 týden týden Kur ochrany člověka a mimořádných okolností 1den 1den 1den 3dny Vysvětlivky: 1) Student si volí anglický jayk nebo německý jayk (pravidla ten, který studoval na střední škole) 2) Student si volí vždy jeden modul nabídky pro jednotlivá období. 3) Modul je určen poue pro absolventy středních škol se stavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 4) Modul je určen poue pro absolventy středních škol s nestavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 32

34 36-41-N/03 Inženýrské stavitelství aměření Želeniční stavitelství dálková forma vdělávání Náev vdělávacího programu Kód a náev oboru vdělávání Forma Inženýrské stavitelství N/.. Stavebnictví Dálková Typ modulu Povinné moduly Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. roč Celkem Období Modul Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Cií jayk 1) A,k Matematika I , k, k Deskriptivní geometrie k Informatika I Architektura k Poemní stavitelství , k, k Stavební materiály a stroje 12 12, k Geologie a mechanika emin 8 8 k Zakládání staveb k Inženýrské stavitelství 12 12, k Pevnost a pružnost 12 12, k Statika I , k, k Dřevěné a kovové konstrukce , k, k Betonové konstrukce , k, k Zkušebnictví a technologie 8 8 Geodéie k, k Stavebnictví a životní prostředí 6 6 Všeobecná ekonomie k 33

35 Povinně volitelné moduly dle aměření Povinně volitelné moduly Želeniční stavitelství Silniční stavitelství Veřejné stavební právo 8 8 Organiace a říení staveb 8 8 Podniková ekonomika 14 14,k Ropočtování 8 8 Odborná praxe Fyika 3) Základy stavební mechaniky 4) Údržba, rekonstrukce a 6 opravy staveb 2) Katastr nemovitostí a 6 poemkové úpravy 2) Lidské droje 2) 6 Želeniční provo 10 10, k Želeniční stavitelství A, k, k, k, k, k Mosty A, k, k Technologie práce A, k, k, k Silniční a tunelové stavby Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Stavba silnic a dálnic A, k, k, k, k,k Městské komunikace A, k, k Želeniční stavby 12 12, k Mosty A, k, k Podemní stavby k, k

36 Vodohospodářské stavby Dopravní inženýrství k Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Hydrologie a hydraulika 10 10, k Stavby hydrotechnické A, k, k, k Krajinné inženýrství k Vodárenství a úprava vody A, k, k,k Stokování a čištění odpadních vod A, k, k, k Vodohospodářský provo 12 12, k Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Celkový počet hodin teoretické přípravy a období: Celkový počet hodin praktické přípravy a období: Počet koušek: 4 3 3(2) 4 4(5) Počet klasifikovaných ápočtů: 1 3 3(4) 1 2(1) Počet ápočtů: Počet kreditů: Vysvětlivky: 1) Student si volí anglický jayk nebo německý jayk (pravidla ten, který studoval na střední škole) 2) Student si volí vždy jeden modul nabídky pro jednotlivá období. 3) Modul je určen poue pro absolventy středních škol se stavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 4) Modul je určen poue pro absolventy středních škol s nestavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2010/11 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Zlín, srpen 2011 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kadaň, Komenského 562, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 1 Obsah 1. Základní údaje o škole 3 2. Školská rada SPŠS a OA Kadaň

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2005 Sb. (a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.) Název školy: Střední odborná škola, Blatná, V Jezárkách 745 Sídlo školy: Blatná,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Ing. O l dřich Synek Vyšší odborná škola, Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Ing. O l dřich Synek ředitel VOŠ a SŠA, Zábřeh, U Dráhy 6 Podklady za

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/08 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/08 Zlín, srpen 2008 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2011 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, NYMBURK, V KOLONII 1804 V Kolonii 1804, NYMBURK 288 46, tel.325512154, fax 325512764, e-mail: cop@copnb.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, LIBEREC 1, Masarykova 3, příspěvková organizace Masarykova 3, 460 84 Liberec 1, tel. 485 100 113, fax 485 100 063, e-mail sekretariat@pslib.cz,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva střední školy za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára Praha 4, Družstevní ochoz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace. 5. května 620, 432 01 Kadaň VÝROČNÍ ZPRÁVA Consultum bene iuventae est Mládí v dobrých rukou Gymnázium, Kadaň, 5. května 620, příspěvková organizace 5. května 620, 432 01 Kadaň Předkládá: Mgr. Tomáš Oršulák, Ph.D., ředitel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 2013-2014 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Pardubice, Štefánikova 325 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště CZECH REPUBLIC, 686 57, NÁDRAŽNÍ 22 Obsah:

Více

Sigmundova SŠs, Lutín

Sigmundova SŠs, Lutín Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín, J. Sigmunda 242, 783 49 Lutín V Lutíně dne 25. září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Mgr. Pavel Michalík ředitel Schválena školskou

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009 / 2010 (a hospodaření školy za hospodářský rok 2009) dle 10 e) odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. ve znění platných novel ( v textu jen zákon ) a 7 odst.

Více

Střední odborné učiliště Nové Strašecí

Střední odborné učiliště Nové Strašecí 1. Základní údaje o škole Střední odborné učiliště Nové Strašecí Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí Zřizovatel : Středočeský kraj, Praha 5, Zborovská 11 IČO : 14 802 201 IZO : 107 820 536 Kontakty :

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY A OBCHODNÍ AKADEMIE UHERSKÝ BROD Nivnická 1781, 688 01 Uherský Brod školní rok 2012/2013 Obsah zprávy: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 Výroční zpráva o činnosti školy 2007/2008 SPŠ a VOŠ Písek O b s a h Základní údaje o škole............. 2 Přehled oborů vzdělání......... 3 Přehled pracovníků školy.... 4 Údaje o přijímacím řízení.........

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012 / 2013 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400 01 Ústí nad Labem Zřizovatel: Ústecký kraj Sídlo zřizovatele:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, Září 2009 2008 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední průmyslová škola, Frýdek Místek Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008 2009 Září 2009 Střední průmyslová škola, Frýdek Místek, příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2011/2012 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, OBCHODNÍ AKADEMIE A JAZYKOVÁ ŠKOLA S PRÁVEM STÁTNÍ JAZYKOVÉ ZKOUŠKY, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / Září. října 9, Frýdek-Místek

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ŠKOLA ŽELEZNIČNÍ A STAVEBNÍ ŠUMPERK, BULHARSKÁ 8 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2012-2013 (Zpracováno v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 10, odst. 3, vyhláškou MŠMT č. 15/2005 Sb., včetně novely

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jiřího Ortena Kutná Hora, Jaselská 932 2013/2014 Strana (celkem 24) 1 1. Základní údaje o škole Výroční zpráva školy 2013/2014 Název školy: Gymnázium Jiřího Ortena Sídlo: Jaselská

Více

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14

Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2013/14 Střední průmyslová škola Zlín, tř. T. Bati 4187, 762 47 Zlín Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Zlín, září 2014 Obsah 1. Základní údaje o škole, charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací

Více

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 říjen 2014 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most

Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most Dělnická 21, 434 01 Most Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013 2 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012-2013 O b s a h Úvodní slovo... 5 O škole... 7 Základní údaje... 7 Školská rada... 10 Integrovaný

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín Obsah 1. Gymnázium 4 Charakteristika školy 4 Školská rada 5 Sdružení

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více