VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012/2013"

Transkript

1 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I, , IČ: , tel.: , VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012/2013 Děčín listopad 2013 Vypracoval : Ing. Jana Vacková

2 1. SPOLEČNÁ ČÁST 1.1 Základní charakteristika školy Náev : Sídlo: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní. Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I Součástí organiace : Středisko VOŠ a SPŠ stavební, Čs. armády 10, Děčín I, Středisko SPŠ strojní a dopravní, Slovanská 1000/55, Děčín VI, Středisko DM, Čs. armády 1, Děčín I Středisko ŠJ, Čs. armády 1, Děčín I IČO: Telefon: Středisko Čs. armády Středisko Slovanská Středisko DM Středisko ŠJ Fax : Webové stránky: Náev řiovatele: Sídlo řiovatele: Ústecký kraj Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Právní forma organiace : Příspěvková organiace říená krajem Zřiovací listina vydána : Datum aložení školy : 1905 (2012 sloučena) Datum ařaení do sítě : Datum ápisu do rejstříku: Kapacity aříení: Střední průmyslová škola SPŠ 800 žáků Vyšší odborná škola VOŠ 300 žáků 1

3 Domov mládeže DM 90 lůžek Školní jídelna ŠJ 400 jídel Předmět činnosti organiace: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace byla říena a účelem poskytování vdělávání a výchovy žáků a studentů, je součástí výchovně vdělávací soustavy. Předmětem činnosti organiace je poskytování vyššího a středního odborného vdělání a ubytování v souladu s právními předpisy, ejména ákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, ákladním, středním, vyšším odborném a jiném vdělávání (školský ákon) v platném nění. Organiace provouje doplňkovou činnost v souladu se řiovací listinou k lepšímu využití všech svých hospodářských možností a odborností svých aměstnanců a a účelem dosažení isku v oblasti ubytovacích služeb. 2

4 1.2 Organiace a říení, údaje o pracovnících školy Přehled aměstnanců školy Ředitel školy Ing. Jana Vacková Statutární ástupce ředitele: Ing. Jana Fenclová Zástupce ředitele: Ing. Josef Šlapák Ing. Miroslav Dlask Ing. Karel Hospodka Asistent ředitele a vedoucí studijního odd. Pavla Reimerová DiS. Asistent ředitele Jana Švarcová Ekonomka: Ing. Veronika Klímová Mdová účetní: Eva Hojková (do ) Monika Trešlová (od ) Účetní: Ludmila Knotková Správce budov: Luděk Machala Hospodářka: Kateřina Sýkorová Zdeňka Holadová Knihovnice: Marie Liščáková Jaroslava Karafiátová Správce sítě Ing. Marek Havlík Vedoucí DM: Diana Vojtíšková Vedoucí školní jídelny: Zuana Kokšteinová Pedagogové:: 78 Vychovatelky DM : Alena Konopíková, Danuše Lukáčová, Blanka Žirovnická Další pracovníci školy: školník/ce: 2 Milan Brada, Lenka Danitová elektrikář, údržbář: Oto Danita pomocný údržbář: Miloš Knotek kuchařka: 3 Jitka Vepřovská, Helena Špringlová, Věra Zárubová (do 11/2012,) Michaela Fiedlerová (od 11/2012) uklíečka: 9 Jana Helclová, Pavla Hercíková, Jiřina Jedličková, Jiří Navrátil, Jana Patková, Paverová, Simona Prahová, Stanislava Procháková, Jitka Tupá Pracovníci celkem: pedagogičtí 38, provoní Poradní orgány ředitele školy školská rada porada vedení školy předmětové komise pedagogická rada SPŠ pedagogická rada VOŠ 3

5 Školská rada Školská rada pracovala ve školním roce 2012/13 ve složení: členové ŠR: a řiovatele: Ing. Petr Sukdol Robin Kubec a žáky a studenty: Miloslav Beneš Richard Kanka a pedagogy: Ing. Marcela Dočkalová Ing. Karla Zemanová vaní hosté s hlasem poradním: Mgr. Jitka Jetmarová Jakub Flek Ing. Pavel Ulip Školská rada má svá jednání dvakrát ročně, jedno jednání se uskutečňuje v podimním termínu a druhé jednání v jarním termínu. První jednání proběhlo Bylo projednáno a schváleno sestavení nové školské rady společné pro obě střediska včetně volby nového předsedy. Dále byla projednána a schválena Výroční práva a rok 2011/2012 vlášť a středisko VOŠ a SPŠ stavební a vlášť a část SPŠ strojní a dopravní. V diskui bylo řešeno apojení školy do projektu Šablony, probíhající rekonstrukce budov na středisku VOŠ a SPŠ stavební, datové a telefonické propojení obou středisek. Druhé jednání proběhlo Byl projednán a schválen jednací řád školské rady, nový školní řád a vnitřní řády pro jednotlivá střediska. Dále se rada abývala plánovaným přesunem části dopravní e střediska SPŠ strojní na středisko VOŠ a SPŠ stavební, probírány byly také výsledky přijímacího říení po 1.kole. Z ekonomické oblasti byla projednána finanční práva o hospodaření a rok 2012 a ropočet na rok Z diskue vyplynula potřeba abývat se drahým působem vytápění na středisku SPŠ strojní a hledat možná řešení tohoto problému. Zpracovala Ing. Karla Zemanová Porada vedení školy Porady vedení školy probíhají jednou týdně ve složení: ředitel ástupci ředitele asistent ředitele 4

6 Předmětové komise Schůky předmětových komisí probíhají čtvrtletně, případně podle potřeby. PK společenských věd ( CJL, DEJ, OBN) PK přírodovědná PK tělesné výchovy PK jayků PK strojírenství PK elektro PK výpočetní techniky PK dopravy PK stavební PK dílenského vyučování PK stavební praxe Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Vedoucí Členové Mgr. Irena Horová Fd, Ha, Ks, Sč Mgr. Václav Jelínek Bř, De, Mg, Ná, Pa, Vl Mgr. Jana Roudnická Hr, Pá, Pe, Sy Mgr. Jitka Jetmarová Bž, Dh, Fd, Hn, Jl, Sk, Ši, Ve Ing. Zdeněk Forman Dk, Fb, Mi, Šl Ing. Jindřich Tuar Be, Kr, Sn Ing. Marek Havlík Br, Ma, Pm, To Ing. Karla Zemanová H, Hos, Hou, Hů, Gt, Kc, Kv, Mo, Nv, Tk, Vá, Št Ing. Alice Turanská Ča, Ky, Dčá, Mt, Up, Nv, Hr, Fi, Pt, p. Václav Zeman Ba, Šv, Vš p. Jiří Procháka Mt, Sý, Kd 5

7 Pedagogická rada SPŠ Skládá se pedagogických pracovníků SPŠ a vedoucí vychovatelky DM. Scháí se jednou týdně pro běžnou činnost a čtvrtletně formou klasifikační porady Pedagogická rada VOŠ Skládá se pedagogických pracovníků VOŠ a vedoucí studijního oddělení. Scháí se jednou týdně pro běžnou činnost a pololetně formou klasifikační porady Pedagogičtí pracovníci školy Přehled dle vyučovaných předmětů Učitel Zkr. Vyučuje Ing. Luboš Bambas Ba1 ELM, ELT, ZAE, PRA PhDr. Jiří Belis Bs HIS, KUK, PPR, PRA Ing. Otakar Beneš Be AUT, ELM, ENG, ESP, ETE, SIZ Václav Beneš Bn PRA Bc. Martin Beran Br INF1, IKT Mgr. Jiří Blažek Bž AJ Mgr. Josef Břeina Bř MAT Mgr. Hana Cermonová uvolněna - Magistrát Města Děčín Petra Čapková, DiS. Ča KPS, POS, NPS, CAD Oto Danita Da PRA David Del Maschio Ma AJ, EAT, IKT, MIT Tomáš Denkstein De Ing. Miroslav Dlask Dk ástupce ř., KCV, CAD, DEG, STR Ing. Marcela Dočkalová Dč REK, DEG, ARC, ODK, DAR Olga Drahošová Dh AJ Ing. Jana Fenclová Fn ástupce ř., BEK, SME, STK Ing. Karel Ficenec Fi MOT, KOP, ZES Ing. Zdeněk Forman Fo FYZ, DST, FYT, KOM, STJ Ing. Dana Freibergova Fb KCV, MEC, NC, STO, TEK Mgr. Kateřina Fridrichová Fd vých. poradce, NJ, SPV Mgr. Vilma Gottwaldová Gt DOZ, NJ, LOP, PLA, VOC, ZEM 6

8 Josef Hanal H DOP, LOG, PRA Eva Hojková Hj PhDr. Šárka Havelková Ha CJL, OPS, OBN Ing. Bc. Marek Havlík Hk IKT, ISY, PVP, TVP Ing. Jaroslav Horák Hr ZES, TEP, PRA Mgr. Irena Horová Ho CJL Aleš Hořejš Hš1 PRA Ing. Karel Hospodka Hos ástupce ř., DOP, LOS, ZAT, ZED Jiří Houška Hou Mgr. František Hradecký Hd MAT, TEV Mgr. Mária Hrnčířová Hn AJ Bc. Jindřiška Hůlová Hu PRA Ing. Kateřina Iwanejko Iw na MD Mgr. Václav Jelínek Jk FYZ, MAT, MAA Mgr. Lenka Jelínková Jl vých. poradce, AJ Mgr. Jitka Jetmarová Je NJ Jan Kadlec Kd STM, PRA Ludmila Knotková Kn Ing. Petr Krchov Kr ELM, SES Petr Kryl, DiS. Ky KPS, POS, URS, ODK Mgr. Libuše Křesťanová Ks CJL, DEJ Ing. Jitka Kudrová Kv Ing. Václav Matuna Mt GEO, GMZ, ZAS Ing. Lenka Michnová Mi KOM, STT Bc. Miluše Moravcová Mo1 LOS, ZEV, PRA Mgr. Zuana Morongová Mg1 CHE, MAT Ing. Hana Novotná Nv EKO, FIK, PSD, UCE Mgr. Jindřiška Novotná Ná MAT Ing. Klaudia Novotná No ZES, SAT, KOP, GRP, DOS, NDS, UDS Mgr. Hana Pánková Pá MAT, TEV Mgr. Jiří Pech Pe1 NJ, TEV Ing. Danouš Pletánek Pe ZSM, DKK, STA1 7

9 Bc. Jan Pomichálek Pm IKT, TVP Jiří Procháka Pr PRA Mgr. Jana Roudnická Ro BIO, TEV, OBN, PRN Ing. Jana Řeníková Ře ODK, KUK Mgr. Alexandra Sklenářová Sk vých. poradce, NJ Ing. Jaroslav Svrčina Sn CIT, ELM, ELT, UEE, ZAE PaedDr. Naděžda Svrčinová Sč CJL, DEJ Mgr. Alois Sýkora Sý TEV Mgr. Markéta Šimková Ši1 AJ Ing. Ivo Šindelář Ši SMS, INS, ZKT, STM, GZS, STK,MOT Ing. Josef Šlapák Šl ástupce řed. Ing. Miloš Šteffl Št CVD Jiřá Švejcar Šv1 NC, PRA Mgr. Petra Tomková Tm na MD Ing. Vladimír Trnka Tk1 IKT, SDT, PRA Ing. Alice Turanská Tu POS, URS, GRP, CAD, KPS, NPS, INF Ing. Jindřich Tuar Tu END, ENE, EZV, MZV, ZAE, ELT Ing. Pavel Ulip Up VSP, VSE, ROZ, ORS, EKO, STP, SPV Ing. Martina Vábererová Vb PRA Ing. Jana Vacková Vk ředitelka, ZSM, DKK, STA1 Alois Váša Vš PRA Mgr. Alena Veselá Ve AJ RNDr. Jindra Vlčková Vl DEG, FYZ, MAT, SME Václav Zeman Ze PRV, PRA Ing. Karla Zemanová Zm ZEP, UCE, PRA 8

10 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické působilosti Další vdělávání Údaje o dalším vdělávání pedagogických pracovníků na středních školách Typ vdělávání Semináře Kury Funkční školení Odborné vdělávací akce Studium poskytující stupeň vdělání Náev vdělávací akce Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Jednodenní Vícedenní Forma Počet Studium VŠ Dálk. 1 Studium VOŠ Ped. studium Dálk. 1 Vých poradce 1 Funkční studium F1 Školení ást. řed. Metodik prevence 1 Jaykové kury 2 Školení maturity Školení ESF, projekty 6 Naše meinár. konference 10 Ostatní odhad Celkem

11 1.3 Struktura vdělávací nabídky Senam studijních oborů : Střední průmyslová škola M/01 Strojírenství střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Elektrotechnika střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Stavebnictví střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Provo a ekonomika dopravy střední vdělání s maturitou denní forma M/006 Provo a ekonomika dopravy střední vdělání s maturitou denní forma M/01 Technické lyceum střední vdělání s maturitou denní forma Vyšší odborná škola N/03 Inženýrské stavitelství vyšší odborné vdělání denní forma N/03 Inženýrské stavitelství vyšší odborné vdělání dálková forma N/06 Ochrana památek a krajiny vyšší odborné vdělání denní forma N/06 Ochrana památek a krajiny vyšší odborné vdělání dálková forma Ve školním roce 2012/2013 se na střední odborné škole vyučovalo ve všech 1. až 3. ročnících podle nových ŠVP. Poue u oboru Provo a ekonomika dopravy se vyučovalo podle původního vdělávacího programu, a to poue jako dobíhajícího ve čtvrtém ročníku. Ve vyšší odborné škole byly vyučovány oba obory podle nových akreditací. 1.4 Odborná a meinárodní spolupráce s organiacemi Se stavebními firmami, organiacemi a školami našeho oboru již tradičně spolupracujeme řadu let. V uplynulém roce probíhala spolupráce v těchto formách: - externí výuka odborníků praxe (především na VOŠ) - odborné přednášky a exkure - účast odbor. vyučujících na odborných seminářích - konultace náplně a rosahu učebních osnov - materiální pomoc při realiaci exkurí, ajišťování pomůcek - soutěže vyhlášené stavebními firmami pro stavební školy - půlroční praxe studentů VOŠ u firem - konultace a oponentura absolventských prací studentů VOŠ Spolupráce s vysokými školami ČVUT Praha, VUT Brno,VŠBTU Ostrava a TU Drážďany byla mimo jiné jako i v jiných letech aměřena na spolupráci při pořádání konference o želeničním stavitelství. Již 11. odbornou konferenci s želeniční tématikou pořádala ve dnech 20. a 21. února 2013 VOŠ a SPŠ Děčín. Téma semináře Diagnostika na želeniční dopravní cestě 2013 přilákalo rekordní počet 210 účastníků celé republiky i e ahraničí. Seminář se konal pod áštitou generálního ředitele Správy želeniční dopravní cesty Ing. Jiřího Koláře a a účinné spolupráce se SŽDC, s.o. - Technickou ústřednou dopravní cesty Praha a Oblastní 10

12 komorou ČKAIT Ústí nad Labem. Další aktivity: - jsme členy asociace středních škol - jsme členy asociace vyšších odborných škol - jsme členy asociace školních sportovních klubů - jsme přidruženými členy STOP společnosti pro technologie ochrany památek - naše škola je členem správní rady Sdružení Interoperabilita želeniční infrastruktury 1.5 Údaje o výnamných školních a mimoškolních aktivitách Ve školním roce 2012/13 jsme se účastnili nebo jsme byli pořadateli těchto akcí: Adaptační kur 1.ročníků Branný kur 2.roč. Bury škol Démosthénes na Letné Dny otevřených dveří DRAFT V2Z Exkure do firem ( Wienerberger ) FOR ARCH Praha výstava 4.ročníky Jaykový pobyt - žáci NJ Jaykový pobyt Anglie KB BLOK soutěž pro 3.ročníky SPŠ stavební Lyžařský kur Maturitní plesy Mladý speditér Návštěvy divadelních představení Okresní finále ve volejbalu, florbalu, plavání, stolním tenisu Předávání maturitních vysvědčení na ámku a v aule školy Předávání diplomů absolventům VOŠ na ámku Příběhy bepráví Scio testy 4. ročníky Seminář Beton a betonové konstrukce Seminář Diagnostika na ŽDC 2013 SOČ školní, krajské, národní kolo Sportovní kury Soutěž v grafických programech Č. Budějovice Školní a okresní kolo Pišqworky Školní kolo olympiády ČJ, AJ, NJ turnaje ve velké kopané - Poháru Josefa Masopusta. V3Z seminář a koušky Vánoční jídy - Modelové želenice VOŠ seminář SŽDC Závěrečné exkure 11

13 1.6 Problematika výchovného poradenství ve škole a prevence soc. patologických jevů Funkci výchovné poradkyně astávala Mgr. Kateřina Fridrichová ( Středisko ČSA 10,Děčín 1), Mgr. Alexandra Sklenářová (Středisko Slovanská, Děčín 6). Organiací prevence je pověřena Mgr. Lenka Jelínková. Pro žáky i rodiče jsou na obou střediscích vyhraeny pravidelné konultační hodiny v průběhu týdne. Mimo tuto dobu le schůku s poradcem sjednat individuálně dle potřeby. Výchovné poradkyně spolupracují s PPP, SPC, OSPOD a dalšími poradenskými pracovišti. Těžiště práce: pomoc při překonávání adaptačních potíží při přechodu na SŠ práce se studenty s vývojovými poruchami učení a chování a s tělesným, resp. smyslovým postižením poskytování informací o dalších možnostech studia (VŠ a VOŠ) a administrace přihlášek spolupráce s IPS Úřadu práce příprava studentů 4. ročníků na vstup do aměstnání atd. V roce jsme se ve výchovném poradenství aměřili na několik oblastí, nichž jako nejdůležitější vidím práci se studenty se špatnými studijními výsledky. Zde jsme se ve spolupráci s třídními učiteli snažili jistit příčiny školního neúspěchu, v některých případech jsme jednali s rodiči. To bylo ejména tehdy, kdy špatný prospěch byl spojen s velkou absencí. Pracovali jsme s žáky s PUP, snažili se je integrovat a připravit jim podmínky pro úspěšné složení maturitní koušky. Další oblastí je nábor nových studentů na naši školu. Zde jsme naváali na úspěšnou spolupráci s výchovnými poradci e ákladních škol. Pravidelně se účastňujeme bur škol ( Duchcov, Ústí nad Labem, Most, Rumburk, Nový Bor, Česká Lípa, Děčín) a snažíme se oslovit co nejvíce žáků devátých tříd. Tradiční náborová soutěž Pec nám spadla, tentokrát s návem Ten dělá to a ten as tohle,přivede do naší školy velké množství potenciálních žáků. V rámci kariérního poradenství prostředkováváme studentům informace o vysokých školách, upoorňujeme na další možnosti studia, včetně naší VOŠ, pomáháme s administrativou a vyplňováním žádostí o přijetí. Naši studenti se také společně účastnili dne otevřených dveří na VŠ v Prae. Využíváme i osobních kontaktů k tomu, abychom na naši školu vali ástupce firem a studentům ukáali další možnosti, kde se ucháet o práci. V oblasti prevence sociopatologických jevů jsme se aměřili ejména na prevenci kouření, je třeba v působení na studenty v tomto směru nadále jednotně působit. Dále jsme spolupracovali s policií ČR, pro žáky jsou připravovány besedy v oblasti prevence kriminality. Zpracovala Mgr. Alexandra Sklenářová a Mgr. Kateřina Fridrichová 12

14 1.7 Hodnocení ICT Ve školním roce 2012/2013 došlo pohledu ICT k několika důležitým měnám. Škola ukončila členství v akademické síti Cesnet2, která ajišťovala internetovou konektivitu střediska Slovanská. Připojení střediska Čs. armády ůstalo achováno jako primární s tím, že shodný poskytovatel vybudoval bedrátovou příčku mei oběma středisky. Spojová rychlosti 100 Mb ajišťuje kromě internetových přenosů také spojení obou lokálních sítí a telefonních ústředen. Duplicitně provoované ekonomické a školní agendy byly e střediska Slovanská v prvním pololetí školního roku migrovány do centrály Čs. armády. V případě školní agendy Bakaláři toto bohužel ahrnulo poue aktuální ročníky. S centraliací dat souvisí kompletní rekonfigurace všech pracovišť střediska Slovanská tak, aby mohli vyučující nadále hladce pracovat se školními agendami, tj. primárně s průběžnou klasifikací žáků a studentů. V polovině roku byla spuštěna nova www preentace školy, běžící na redakčním systému Drupal. Současně padlo rohodnutí o přechodu na novou doménu prumkadc.c. Ta se stala i doménou poštovní. Provo vlastního Exchange serveru střediska Slovanská je omeen ve prospěch cloudového řešení společnosti Microsoft. Poštovní schránky jsou nyní konistentní napříč celou školou. Závěrem školního roku byla úspěšně ukončena první část sloučené veřejné akáky projektů šablon pro SŠ obou středisek. Zakoupené vybavení ahrnuje stolní počítače pro jednu kompletní učebnu ve středisku Čs. armády a větší množství notebooků a projekčního vybavení primárně pro středisko Slovanská. Zpracoval Ing. Marek Havlík 1.8 Výsledky inspekční činnosti Ve školním roce 2012/13 neproběhla žádná inspekce na pedagogickou činnost. Proběhla poue kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodech na sociální abepečení a na státní politiku aměstnanosti. V rámci tohoto šetření nabyly jištěny nedostatky. 1.9 Spolupráce s odborovými organiacemi Při škole pracují 2 odborové organiace. Jedna při středisku Čs. armády, druhá při středisku Letná. Prostředky FKSP byly v tomto roce čerpány na : kulturní a sportovní akce oslava Dne učitelů akončení školního roku turnaj v bowlingu vitamínové prostředky odměny při životních jubileích příspěvek na stravování ve školní jídelně 1.10 Činnost Sdružení přátel VOŠ a SPŠ stavební Děčín o.s. Dne byl na ustavující schůi a přítomnosti třídních důvěrníků, členů bývalé Rady rodičů při SPŠS a D Děčín VI a VOŠ a SPŠ stavební, Děčín I a členů pedagogického sboru VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní Děčín volen výbor a přijaty stanovy Přátel VOŠ a SPŠ Děčín. 13

15 Na výroční členské schůi konané dne a (vhledem ke dvěma budovám) byla přednesena práva o činnosti a o hospodaření sdružení a období leden 2013 listopad Výdaje Přátel VOŠ a SPŠ Děčín - Školní rok 2012/2013 Příspěvky ,-- Kč Sportovní akce ,-- Kč Kulturní akce 8 307,-- Kč Exkure 6 843,-- Kč Znalostní soutěže 4 971,-- Kč Zájmová činnost 1 052,-- Kč Zajištění maturitních koušek ,-- Kč Ostatní 7 316,-- Kč Odměny aktivním žákům ,-- Kč Celkem: ,-- Kč příjem: ,-- vydání : ,-- Sportovní akce: Kulturní akce: Exkure: Znalostní soutěže: Zájmová činnost: Ostatní: Odměny žákům: přeskok přes švihadlo, startovné volejbal dívky, krajský přebor v šachu, soutěž Velihod háení na koš, OF v basketbalu, šplh, odměny střelba, startovné kopaná Pohár přátelství, branný ávod, vodácký sportovní kur, KK v orientačním běhu, cyklistický sportovní kur, odměna pro nejrychlejšího běžce, sportovní den, Velká cena Letné v pětiboji, podimní běh odměny pro soutěžící, Pohár J. Masopusta startovné, účast žáka na MS v triatlonu recitační soutěž Čtvrtlístek, filmové představení Polibek od Putina, návštěva divadelního představení Moliére, návštěva divadelního představení Hamleton, návštěva divadelního představení Máchův máj, divadelní představení Chabrus line, program při slavnostním předávání maturitních vysvědčení, školní akademie rekviity Jaderný reaktor.., Lidé a peníe -, Louny Legios, hvědárna Teplice, Stretech Praha, exkure Berlín, školní kolo v AJ, architektonická soutěž, SOŠ školní kolo, jayková soutěž v Lounech, Niesse elktro 2000, celostátní soutěž v programování CAD, krajské kolo v soutěži Preentariáda, energetická maturita, modelářský kroužek odměna p. Luštincovi práce v kroužku tiskopisy, raítko Přátel VOŠ a SPŠ Děčín, koušky ČéDéS, rekviity školní akademie, kelímky na sportovní den, náboje do vduchovky na sportovní den, náborová akce Praha Student Cup a repreentaci školy v růných soutěžích, a práci ve třídě, a vynamenání u maturitní koušky, a výborný prospěch Zpracovala Jana Švarcová 14

16 2. STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA 2.1. Učební plány oborů SPŠ pro školní rok 2011/ M/01 Strojírenství 15

17 16

18 26-41-M/01 Elektrotechnika 17

19 18

20 19

21 36-47-M/01 Stavebnictví 20

22 37-41-M/01 Provo a ekonomika dopravy 21

23 22

24 78-42-M/01 Technické lyceum 23

25 2.2. Přehledy tříd a oborů vdělávání Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Třída Žáků Dívek Celkem Obor 1A A A A Stavebnictví 1B B B T1A 23 7 D D D T1B 23 6 T T T E1A 23 0 E2A 13 0 E3A 18 0 E4A Provo a ekonomika dopravy Elektrotechnika E1B 12 0 E2B 12 0 E3B 17 0 E4B S S2 7 0 S3 8 0 S Strojírenství L1 7 1 L2 7 1 L3 7 1 L Technické lyceum 1. ročník ročník ročník ročník Celkem Údaje o integrovaných žácích Druh postižení : Počet žáků Sluchové postižení - Zrakové postižení - S vadami řeči - Tělesné postižení 2 S kombinací postižení - S vývojovými poruchami učení Přijímací říení pro školní rok 2013/14 Přijímací říení do 1. ročníků všech nabíených oborů se konalo v termínech: 1.kolo 22. a kolo Přijímací říení Přihlášeno Přijato 1. kolo kolo 1 1 Další kola 2 2 Přijato dodatečně 0 Počet odvolání 0 Přijato na odvolání 0 Skutečně nastoupilo

26 2.4. Výsledky výchovy a vdělávání Celkový prospěch žáků 1. pololetí 25

27 Celkový prospěch žáků 2. pololetí 26

28 Přehled hodnocení v jednotlivých předmětech na konci šk. roku 2012/

29 28

30 2.5. Maturitní koušky Termíny maturitních koušek : období typ koušky datum konání jarní didaktické testy profilová část praktická 13. a profilová část ústní třídy:t4, D4, E4B, 4.A, 4.B třídy: E4A, S4, L4 podimní didaktické testy praktická část 9.9. a profilová část a Třídy Počet žáků jarní termín podimní termín celkem Neukončilo ročník Maturitu konalo Uspělo / toho vynamenání Neuspělo(+náhrada) Přihlášených žáků Neukončilo ročník Maturitu konalo Uspělo Opravu + náhradu bude konat Uspělo Opravu+náhrada může konat 4.A / B E4B T / D náh L náh S / E4A ročník opakuje 29

31 3. VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA 3.1. Učební plány oborů VOŠ pro školní rok 2012/ N/03 Inženýrské stavitelství aměření Želeniční stavitelství denní forma vdělávání Náev vdělávacího programu Kód a náev oboru vdělávání Forma Inženýrské stavitelství N/.. Stavebnictví Denní Typ Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník Celkem modulu Období Modul Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Cií jayk 1) 0/2 0/2 0/2 0/2-0/3 0/11 A,k Matematika I 2/2 2/ /4, k, k Deskriptivní geometrie 0/2 0/ /4 k Informatika I 0/2 0/2 Architektura - - 2/ /0 k Poemní stavitelství 2/0 2/ /2, k, k Stavební materiály a stroje 3/ /0, k Geologie a mechanika emin 2/ /1 k Zakládání staveb - 2/ /0 k Inženýrské stavitelství 2/ /0, k Pevnost a pružnost - 2/ /1, k Statika I - 2/1 2/ /2, k, k Dřevěné a kovové konstrukce - - 3/ /1, k Betonové konstrukce / /1, k Zkušebnictví a technologie / /1 Geodéie - - 2/1 2/ /2 k, k Stavebnictví a životní prostředí / /0 Všeobecná ekonomie 2/ /0 k Veřejné stavební právo - - 2/ /0 Povinné moduly 30

32 Povinně volitelné moduly Povinně volitelné moduly dle aměření Želeniční stavitelství Silniční stavitelství Organiace a říení staveb /0 2/0 Podniková ekonomika /1 3/1, k Ropočtování /2 0/2 Odborná praxe 0/3 0/3 0/3 0/3 16-0/12 týdnů 16 týdnů Tělesná výchova 2) 0/2 0/2 0/2 0/ /8 Grafické projektování II 2) 0/2 0/ /4 Informatika II 2) - - 0/2 0/ /4 Fyika 3) 2/ /2 Základy stavební mechaniky 4) 1/ /1 Údržba, rekonstrukce a opravy /0 2/0 staveb 2) Katastr nemovitostí a /0 2/0 poemkové úpravy 2) Lidské droje 2) /0 2/0 Želeniční provo - - 2/ /0, k Želeniční stavitelství - 2/0 2/0 4/0-2/0 10/0 A, k, k, k, k Mosty /0 4/0 A k Technologie práce /0-2/0 5/0 A, k, k Silniční a tunelové stavby /0 3/0 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Stavba silnic a dálnic - 2/0 1/1 4/ /1 A, k, k, k Městské komunikace - - 2/0 3/ /0 A, k, k Želeniční stavby /0 3/0, k Mosty /0 4/0 A k Podemní stavby /0 2/0, k 31

33 Vodohospodářské stavby Volitelné moduly Dopravní inženýrství /1 1/1 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Hydrologie a hydraulika 2/0 2/0, k Stavby hydrotechnické - - 2/0 2/ /0 A, k, k Krajinné inženýrství /0 2/0 k Vodárenství a úprava vody - - 2/0 2/0-2/0 6/0 A, k, k, k Stokování a čištění odpadních /0-3/0 6/0 A vod k, k Vodohospodářský provo /0 4/0 k Grafické projektování I - 0/2 0/2 0/ /6 Konstrukční projekt - - 0/3 0/3-0/4 0/10 k k k Další cií jayk 0/2 0/ /4 Matematika II - - 1/1 1/ /2 Statika II / /1 Počet týdenních vyučovacích hodin teoretické přípravy pro studenta: Počet týdenních vyučovacích hodin praktické přípravy pro studenta Celkový počet hodin teoretické přípravy a období: Celkový počet hodin praktické přípravy a období: Počet koušek: Počet klasifikovaných ápočtů: (2) (11) Počet ápočtů: Počet kreditů: Kur výuky geodéie v terénu 1 1 týden týden Kur ochrany člověka a mimořádných okolností 1den 1den 1den 3dny Vysvětlivky: 1) Student si volí anglický jayk nebo německý jayk (pravidla ten, který studoval na střední škole) 2) Student si volí vždy jeden modul nabídky pro jednotlivá období. 3) Modul je určen poue pro absolventy středních škol se stavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 4) Modul je určen poue pro absolventy středních škol s nestavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 32

34 36-41-N/03 Inženýrské stavitelství aměření Želeniční stavitelství dálková forma vdělávání Náev vdělávacího programu Kód a náev oboru vdělávání Forma Inženýrské stavitelství N/.. Stavebnictví Dálková Typ modulu Povinné moduly Ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. roč Celkem Období Modul Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Př/Cv Cií jayk 1) A,k Matematika I , k, k Deskriptivní geometrie k Informatika I Architektura k Poemní stavitelství , k, k Stavební materiály a stroje 12 12, k Geologie a mechanika emin 8 8 k Zakládání staveb k Inženýrské stavitelství 12 12, k Pevnost a pružnost 12 12, k Statika I , k, k Dřevěné a kovové konstrukce , k, k Betonové konstrukce , k, k Zkušebnictví a technologie 8 8 Geodéie k, k Stavebnictví a životní prostředí 6 6 Všeobecná ekonomie k 33

35 Povinně volitelné moduly dle aměření Povinně volitelné moduly Želeniční stavitelství Silniční stavitelství Veřejné stavební právo 8 8 Organiace a říení staveb 8 8 Podniková ekonomika 14 14,k Ropočtování 8 8 Odborná praxe Fyika 3) Základy stavební mechaniky 4) Údržba, rekonstrukce a 6 opravy staveb 2) Katastr nemovitostí a 6 poemkové úpravy 2) Lidské droje 2) 6 Želeniční provo 10 10, k Želeniční stavitelství A, k, k, k, k, k Mosty A, k, k Technologie práce A, k, k, k Silniční a tunelové stavby Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Stavba silnic a dálnic A, k, k, k, k,k Městské komunikace A, k, k Želeniční stavby 12 12, k Mosty A, k, k Podemní stavby k, k

36 Vodohospodářské stavby Dopravní inženýrství k Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Hydrologie a hydraulika 10 10, k Stavby hydrotechnické A, k, k, k Krajinné inženýrství k Vodárenství a úprava vody A, k, k,k Stokování a čištění odpadních vod A, k, k, k Vodohospodářský provo 12 12, k Grafické projektování I Konstrukční projekt k k k k k Celkový počet hodin teoretické přípravy a období: Celkový počet hodin praktické přípravy a období: Počet koušek: 4 3 3(2) 4 4(5) Počet klasifikovaných ápočtů: 1 3 3(4) 1 2(1) Počet ápočtů: Počet kreditů: Vysvětlivky: 1) Student si volí anglický jayk nebo německý jayk (pravidla ten, který studoval na střední škole) 2) Student si volí vždy jeden modul nabídky pro jednotlivá období. 3) Modul je určen poue pro absolventy středních škol se stavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů. 4) Modul je určen poue pro absolventy středních škol s nestavebním aměřením. Tento modul je určen k vyrovnání vstupních nalostí studentů

Maturitní zkouška podzim 2015

Maturitní zkouška podzim 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A Ústní zkoušky společné a profilové části MZ: 15.9. 2015 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl, DiS. CJL Mgr. Irena Horová PaedDr.

Více

Ing. Pavel Votrubec. Z důvodu pracovní neschopnosti Ing. J. Kudrové byla 28.8.2013 změněna komise V. takto: Ing. Jan Kadeřábek

Ing. Pavel Votrubec. Z důvodu pracovní neschopnosti Ing. J. Kudrové byla 28.8.2013 změněna komise V. takto: Ing. Jan Kadeřábek Společná část didaktické testy a písemné práce: 2. - 6.9. 2013 dle jednotného schématu Praktická část z odborných předmětů: 9.-10. 9. 2013 pro všechny třídy Ústní zkoušky společné a profilové části MZ

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014/2015. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2014/2015. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.c VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organiace Čs. armády 10, Děčín I, 405 02, IČ: 47274689, tel.: 412516136, www.prumkadc.c VÝROČNÍ ZPRÁVA školní

Více

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace

DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY. DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace DODATEČNÉ A OPRAVNÉ ZKOUŠKY ve školním roce 2014/2015 Obory: STAVEBNICTVÍ PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY Místo konání: Čs.armády 10, Děčín I DODATEČNÉ ZKOUŠKY neklasifikace Pondělí 24. 8. 2015 od 11,00hodin

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 200/2010 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí bakalářského kombinovaného studia je program specialiačního

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Školní rok 2013/2014

Školní rok 2013/2014 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Střední školy stavební - HORSTAV Olomouc Školní rok 2013/2014 pracoviště školy: U Hradiska 4 Gorazdovo nám. 1 779 00 Olomouc 772 00 Olomouc IČ 713 40 807 tel: 585 206

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium

filozofická fakulta nabízí kombinované bakalářské studium filoofická fakulta nabíí kombinované bakalářské studium ŠKOLSKÝ MANAGEMENT ve studijním roce 2010/2011 STUDIJNÍ SKUPINA MLADÁ BOLESLAV Součástí studijního plánu bakalářského kombinovaného studia je program

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 9. dubna 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 9. dubna 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AM, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016

Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Pedagogicko-organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování ve školním roce 2015/2016 začne v úterý 1. září 2015. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz

Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386. www.spss-mel.cz Střední průmyslová škola stavební, Mělník, Českobratrská 386 www.spss-mel.cz Obor studijní obor: 36-47-M/01 Stavebnictví zaměření: Pozemní stavitelství Stavitelství a architektonická tvorba Kontakty na

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram

Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity,okr. Příbram ZŠ a MŠ Dolní Hbity,okres Příbram je od 1.1. 2003 je příspěvkovou organizací. Zřizovatel školy: Obec Dolní Hbity Organizace je vedena u Českého statistického úřadu Praha pod identifikačním číslem: 71 00

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, BRNO, JANA BROSKVY 3 Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity přidružená škola UNESCO PSČ: 643 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Základní škola

Více

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 8. dubna 2013. Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 8. dubna 2013 Třídy: 1. AN, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Změna názvu školy, úprava webu Studentská média - Ekonom TV Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední škola podnikatelská HERMÉS MB s.r.o. Laurinova 1049, 293 01 Mladá Boleslav IČO: 25 602 951 IZO: 110 012 895 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2011 / 2012 V Mladé Boleslavi dne 26. září 2012 Mgr. Vilma

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personální zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN

Setkání s rodiči. 23. listopadu 2015. Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Setkání s rodiči 23. listopadu 2015 Třídy: 1. AO, 1. AM, 2. AO, 2. AM, 3. AM, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - první čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy v uplynulém čtvrtletí

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství

Učební plán. Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Verze: 02, Datum: 19.1.2010, Platnost: 1.9.2010 RVP 23-41-M/01 Strojírenství Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Strojírenství - Technologie a konstrukce 2010 Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma 1 ročníkový Povinné

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2010 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU

DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU DODATEK Č.1 K ORGANIZAČNÍMU ŘÁDU S účinností od 4.9.2014 Střední škola želeniční, technická a služeb, Šumperk Gen. Krátkého 30, 787 01 Šumperk 1 Ředitelka Střední školy železniční, technické a služeb,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2007/2008. Základní škola a mateřská škola, Hlušice. Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Základní škola a mateřská škola, Hlušice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2007/2008 Projednáno se školní radou dne:.. Projednáno na pedagogické radě dne:. Vypracoval : Ing.Vladimír Kožíšek Obsah: 1. Základní

Více

Charakteristika školy a její vybavení

Charakteristika školy a její vybavení Charakteristika školy a její vybavení Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky je krajská příspěvková organizace. Škola má celkem 26 učeben, 18

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 NADACE GREEN FIELDS, obecně prospěšná společnost Vyškov, Komenského 7 Výroční zpráva za rok Datum zápisu: 12. února 1998 Spisová značka: O 45 vedená u Krajského soudu v Brně Název: NADACE GREEN FIELDS,

Více

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ

2012/2013 INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ INFORMACE O ČTYŘLETÉM MATURITNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA A STŘEDNÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V HOLEŠOVĚ Zlínská 991, 769 01 Holešov, tel.: 974 685 111, e-mail:

Více

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Základní informace - gymnázium adresa: Pontassievská 3, 669 02 Znojmo ředitel: RNDr. Leoš Gretz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I. Základní charakteristika školy Vyšší odborná škola a Střední pedagogická škola 794 01 Krnov, Jiráskova 1a právní forma: příspěvková organizace IČO: 00 60 12 92 IZO

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Organizace školního roku 2013/2014

Organizace školního roku 2013/2014 Organizace školního roku 2013/2014 Vyučování a prázdniny Období školního vyučování začne v pondělí 2. září 2013. První pololetí končí ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období školního vyučování ve druhém pololetí

Více

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č.

Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153. č. Vyhláška ředitele Soukromé střední školy PRAKTIK s. r. o. se sídlem Tyršova 59, Horní Benešov IČ: 25826484; IZO: 600 016 153 č. 01/2015 Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Na základě

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Střední průmyslová škola stavební, Brno, Kudelova 8 PSČ: 662 51, tel.: 545 321 210, fax: 545 211 169, IČO: 00559466 Bankovní spojení: Komerční banka Brno-Černá Pole, č. účtu: 99835621/0100 E-mail: sps.kudelova@bm.orgman.cz,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2013 Základní škola má právní subjektivitu od 1. 1. 1996, od 1. 9. 1996 je součástí právního subjektu mateřská škola. Hospodaření jednotlivých součástí školy je sledováno

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán školy školní rok 2010/2011

Plán školy školní rok 2010/2011 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Most, Jana Palacha 1534, příspěvková organizace. Plán školy školní rok 2010/2011 Organizace práce školy vychází z těchto bodů: I. Zvyšovat

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KRÁSNÁ LÍPA, příspěvková organizace Školní 10, 407 46 Krásná Lípa, tel.: 412 383 315, 412 383 297, e-mail: zsklipa@interdata.cz ZŠ MŠ PŘÍLOHA VZ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ rok

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2012 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2012 1.Příjmy provozní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013

Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Rozbor hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Obsah: 1. Rozpočet poskytnutý KÚ ÚK 1.1. NIV státní rozpočet 1.2. Fond kulturních a sociálních věcí 2. Rozpočet poskytnutý zřizovatelem 2.1. Rozpočet na

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181

Mateřská škola a Základní škola, Želešice. Sadová 530, 664 43 Želešice. tel./fax : 547 225 129. mobil : 731 109 181 Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice tel./fax : 547 225 129 mobil : 731 109 181 e-mail adresa: skolahrou.zelesice@volny.cz http://skolahrou.atlasweb.cz Z p r á v a o č

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, Palackého 49, 757 01 Valašské Meziříčí ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2013-2014 Slavnostní

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 rok 2014 Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563 Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2014 1.Příjmy provozní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

Plán akcí na školní rok 2006/2007

Plán akcí na školní rok 2006/2007 Plán akcí na školní rok 2006/2007 Měsíc Zaměření Zodpovídá Srpen 2006 28. 8. 2006 (Po) - od 9:00 h porada pedagogických pracovníků ŘŠ, - od 10:30 h komisionální zkoušky Členové ZK 29. 8. 2006 - od 9:00

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009. Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2009 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO :

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 Základní škola a Mateřská škola Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4, příspěvková organizace Kamenná 404/4, Jablonec nad Nisou 466 01 tel. 483 319 948, e-mail zskamennajbc@seznam.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TUPOLEVOVA Dobratická 525, 199 00 Praha Letňany, odloučené pracoviště MŠ Havířovská 476, Praha 9 tel.: 286 920 533, e-mail: reditel@tupolevka.cz, http:// www.tupolevka.cz

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz

Z Á K L A D N Í Š K O L A O L O M O U C, S t u p k o v a 16 585 415 207, 581 111 201 www.zs-stupkova.cz Výroční zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh rozpočtu na rok 2011 V souladu se zákonem ČNR č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále Z), ve znění pozdějších

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více