Money S3 verze INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ŘÍJEN/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Money S3 verze 11.080. www.money.cz INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ŘÍJEN/2010"

Transkript

1 Změny a novinky Money S Kniha jízd a cestovní náhrady 5 Moduly Účetní centrála a Účetní klient 6 Když se řekne tester Money S3 8 Co je nového v aktualizační verzi Představujeme nový modul Money S3 Slouží již v desítkách účetních kanceláří Rozhovor s manažerkou kontroly kvality INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 Vážení uživatelé Money S3, společně s tradiční podzimní aktualizací držíte v rukou i každoroční bulletin Money News. Letos jsme jej ořezali na minimum a soustředili se hlavně na to, co Vás zajímá o Money S3 a co si z přiloženého DVD nainstalujete ano, letos poprvé se nám aktualizace nevešla na CD a bylo proto nutné zvětšit formát. Money S3 verze cestujete, velmi Vám zpříjemní práci. Služební cestu si totiž přímo v Money S3 celou naplánujete, vykreslíte na mapě včetně odhadu vzdáleností či času a hned také exportujete do cestovního příkazu i se zápočtem cestovních náhrad. ŘÍJEN/2010 Největší kus práce a zřejmě největší přínos pro Vás znamená nový modul Kniha jízd a cestovní náhrady. Modul nemá s jednoduchou Knihou jízd, jak ji znáte v Money S3, téměř nic společného. Hodně práce Vám může ušetřit zejména generátor knihy jízd, který dokáže ze zadaných častých jízd vytvořit úplnou knihu. Aby Vaše účetnictví vypadalo hezky a věrohodně, vygenerovaná jízda může mít jednou třeba 31 kilometrů, podruhé jen 29,8 kilometru atd. Další zajímavostí je práce s mapami. Podrobnou uliční mapu České i Slovenské republiky a silniční mapy celé Evropy v jiném tuzemském účetním programu nenajdete, a pokud hodně O Knize jízd a cestovních náhradách se více dozvíte na jiném místě tohoto časopisu, kde najdete i tradičně podrobný přehled novinek a změn v jednotlivých modulech. Z nich bych proto rád zmínil jen dvě věci. První z nich je synchronizace Adresáře s bankovním registrem Cribis. Pokud si ověřujete partnery ve veřejných databázích a máte pocit, že Vás hledání na internetu zdržuje od práce, ušetříme Vám jistě hodně času. Přímo v Adresáři totiž nově najdete semafory, které signalizují rizikovost obchodu se zákazníkem, včetně možnosti získat i podrobnější informace. Druhá novinka se vztahuje ke všem seznamům v Money S3. Podobně, jako se v ových klientech dají jednotlivé zprávy označit jednoduchou vlaječkou, můžete si v Money S3 označit různé doklady či karty. Pokud si tedy chcete zaznamenat, co je nutné zařídit a kvůli které transakci je nutné volat dodavateli, stačí jen kliknout na správné místo. A závěrem malá otázka: proč Vám vlastně v době internetu posíláme tištěné Money News? Myslíme si, že si za Vaši důvěru v náš systém zasloužíte rozpis novinek a změn v trochu přehlednější formě, než kterou umožňuje internetový prohlížeč. Papír je praktičtější a někteří z Vás navíc ocení spíše instalaci z DVD, než stahováním z internetu. Pokud ovšem dáváte přednost monitoru, stejné informace jako v tomto bulletinu najdete i na stránkách A chtěl bych Vám také doporučit další komunikační kanál: náš profil na Facebooku, ke kterému se nejrychleji dostanete přes adresu Pěkné čtení přeje Martin Cígler ředitel společnosti

2 NOVINKY A ZMĚNY Postup instalace aktualizační verze Money S3 1a. Jste-li uživatelé Money S3 verze nižší než : Reindexujte všechna data ve všech agendách původní verze.(v menu Agenda volba Datové soubory a následně tlačítko Reindexuj vše.) Verifikujte data. (V záložce Obecné zatrhněte korekci vadně uložených záznamů všech dat všech agend. Ověřte si, že nejsou nastavené žádné další verifikace v kterékoliv záložce. Spusťte tlačítkem Test na straně.) 1b. Jste-li uživatelé Money S3 verze a vyšší: Proveďte celkovou údržbu dat. (V menu Agenda volba Datové soubory zvolte Celková údržba dat a potvrďte tlačítkem Ano.) 3. V síťové instalaci (pro více PC) nejprve přeinstalujte Správce síťových licencí na serveru (na DVD v nabídce Ostatní), vyjměte DVD z počítače a počítač restartujte. Po restartu vložte DVD opět do mechaniky a tlačítkem Instalovat spusťte instalaci nové verze. Dále postupujte v Průvodci instalací pomocí tlačítka Další. 2. V lokální verzi (pro jedno PC) spusťte instalaci nové verze pomocí tlačítka Instalovat. Dále v Průvodci instalací postupujte tlačítkem Další. Po spuštění nové verze reindexujte všechna data ve všech agendách. Novinky a změny Money S3 ve verzi S NOVOU KNIHOU JÍZD NEJKRATŠÍ CESTOU K CÍLI S VYPLNĚNÝM CESTOVNÍM PŘÍKAZEM Počínaje verzí Money S můžete využít služeb nového modulu Kniha jízd a cestovní náhrady. Samostatně dopíše jízdy za několik měsíců zpátky, spolehlivě naplánuje nejkratší trasy po celé Evropě, včetně přesných mapových podkladů, vypočte veškeré náhrady za služební cesty a přenese je do účetnictví. Chcete vědět více? Podrobný popis modulu a další informace naleznete na stranách 5 a 6 tohoto zpravodaje. indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný. Jak na to: Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS, který prostřednictvím ikonky semaforu u jednotlivých adres přímo v Adresáři zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce. Ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu. Semafor CRIBIS.CZ zobrazuje stupně rizik v obchodních vztazích PŘIDEJTE SI VLASTNÍ POZNÁMKY A NÁZORNÉ VLAJEČKY K POLOŽKÁM SEZNAMŮ Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook. Generování knihy jízd probíhá v rychlých automatizovaných krocích, s možností náhledu na výsledek před uložením SEMAFOR VÁM POSVÍTÍ NA OBCHODNÍ PARTNERY V ADRESÁŘI Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů. Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený Jak na to: K označení slouží na levé straně seznamu sloupec s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň Globální i Uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně. K záznamům označeným příznakem mohou další uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit p textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka, podobně jako v MS Excel 2 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

3 MONEY S3 KONTROLA PŘIZNÁNÍ K DPH PŘED JEHO PODÁNÍM ŠETŘÍ ČAS V průvodci tiskem Přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která zůstala prázdná. Jak na to: Pole označená hvězdičkou, která upozorní na nedostatečné vyplnění tiskopisů, oceníte zejména před elektronickým podáním. Při pohybu v průvodci budete na tuto skutečnost navíc i upozorněni. K vyplnění údajů vás program vybídne červenou hvězdičkou a upozorněním účetních konstant (synchronizace účetních konstant t a synchronizace účetní osnovy). Jak na to: Tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty. Tlačítko pro synchronizaci účtové osnovy a tlačítko pro synchronizaci dalších parametrů z Připravených seznamů MODERNÍ DESIGN TISKOVEK PRO ZÁKAZNÍKY V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden nový přepínač Použít koeficient ř. 52. Jak na to: Na straně průvodce 4/7 Upřesnění je nový přepínač. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou. Při krácení nároku na odpočet daně lze použít koeficient č. 52 RYCHLEJŠÍ PÁROVÁNÍ ÚHRAD DÍKY SROVNÁNÍ SHODNÝCH ČÁSTEK Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad. Jak na to: Pokud je přepínač s tímto nastavením aktivní, doklady se spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu. Nové nastavení pro hromadné párování dokladů Vznikly nové formuláře s vylepšeným designem pro Faktury vystavené, Skladovou prodejku, Vystavený dodací list a Nabídky vystavené. Nové formuláře najdete v nabídce s označením 2010 (nový vzhled 2010). Tyto formuláře jsou implicitně nastavené u nově přidané agendy, nebo při nové instalaci programu. DOKLADY NOVĚ I S POZNÁMKAMI Z ADRESÁŘE Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty. Jak na to: V poli Poznámka na Kartě adresáře napíšete libovolnou poznámku. Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor. Poznámku z Karty adresáře je možné tisknout POHODLNĚJŠÍ SYNCHRONIZACE ÚČETNÍCH KONSTANT Nabídka Pomůcky / Synchronizace účetních konstant hodnota zákonného pojištění se nově nebude synchronizovat. V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci CÍGLER SOFTWARE, a.s. 3

4 NOVINKY A ZMĚNY DOKLADY S MNOHA POLOŽKAMI JSOU NYNÍ KRATŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek. Jak na to: Za shodné se považují položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu. KONEČNÝ PŘÍJEMCE V NÁKUPNÍCH OBJEDNÁVKÁCH Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadat do adresy Konečného příjemce.. Jak na to: V záložce Konečný příjemce můžete přímo zadat adresní údaje konečného příjemce. Při tisku se kumulují shodné položky faktur, skladových dokladů a objednávek AUTOMATICKÝ PŘEVOD NEVYČERPANÉ DOVOLENÉ Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k Jak na to: Pomocí tlačítka Vypočítat se provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku. VLASTNÍ UŽIVATELSKÝ KÓD NA DOKLADECH Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek, objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód. Podle něj lze doklady v seznamech třídit a vyhledávat. Jak na to: Do pole Uživatelský kód můžete zapsat libovolný text, např. číslo nebo čárový kód. Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců, kde je v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců na straně 2 potřeba nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat PREFEROVANÉ SKLADY PRO RYCHLEJŠÍ ORIENTACI V ZÁSOBÁCH Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad. Jak na to: Označíte-li sklad jako Preferovaný, zobrazí se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě tlačítko označené kódem skladu jeho stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři. Rychlé přepínání mezi sklady pomocí Preferovaného skladu V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená NOVÉ FORMULÁŘE PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V nabídkách Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele a Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného byl doplněny nové formuláře pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média. 4 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

5 Nový modul Money S3: Kniha jízd a cestovní náhrady Také se často potýkáte s problémem, že potřebujete dopsat knihu jízd za několik měsíců zpátky? Nebo si rádi před cestou v pohodlí kanceláře naplánujete nejrychlejší trasu a chcete ji hned použít v knize jízd včetně výpočtu času nutného pro jízdu? A ocenili byste, kdyby váš program přímo připravil vyúčtování náhrad služební cesty a přenesl je do účetnictví? Pak je právě pro vás určený rozšiřující modul Money S3 Kniha jízd a cestovní náhrady. Jeho největší předností je generátor knihy jízd. Kromě ručního způsobu dovede kniha jízd generovat jízdy za dané období podle zadaného stavu tachometru, a to i tak, že chybějící jízdy doplní z cestovních příkazů mezi ty už zadané podle vaší databáze častých jízd. Nemusíte tak třeba denně vypisovat cesta do/z práce, systém to udělá za vás a navíc přidá i drobnou odchylku tak, aby cesta jednou měla například 28 km, podruhé pak 31 km. Tip pro náročné uživatele Rozšiřte potenciál vaší knihy jízd o podrobnější mapové podklady! Pokud chcete mít k dispozici jak v Money, tak i ve specializovaném programu podrobné cyklostezky, turistické značky a další detailní mapy, využijte nabídky Smart Maps od společnosti PLANstudio, která dodává podklady i pro portály mapy.cz či idnes.cz. Po instalaci budete moci s podrobnými mapami pracovat také přímo v Money S3. Více informací: Velkou výhodou je i integrovaná mapa České republiky, Slovenska a celé Evropy, do které můžete (podobně, jako to znáte ze softwarů GPS) umísťovat traťové body, přesouvat je a ihned v Money S3 si tak naplánovat cestu včetně času a způsobu dopravy. Na základě těchto údajů je vystavení cestovního příkazu otázkou chvilky. Cestovní náhrady využívají stávající seznamy zaměstnanců a vozidel, které však rozšiřují o nové záložky. Součástí nového modulu jsou i další seznamy. Kniha jízd Cestovní náhrady pro 1 vozidlo Cestovní náhrady pro 2 3 vozidla Cestovní náhrady pro 4 20 vozidel Cestovní náhrady pro neomezený počet vozidel Kč Kč Kč Kč Kniha jízd disponuje mapami ČR, SR a celé Evropy v měřítku 1: integrovanými přímo do Money S3. V české a slovenské mapě je možné vyhledávat podle ulic i popisných čísel, v evropské pak podle názvů měst a obcí. To vše bez nutnosti připojení k internetu! Při plánování trasy na mapě lze vyhledané trasové body přesouvat, měnit jejich pořadí a jinak je upravovat. Díky tomu svou pracovní cestu připravujete ve stejném rozhraní, ve kterém ji budete i evidovat a posléze také účtovat. Je jasné, že tím ušetříte mnoho času při postupném přepisování dat. Novou cestu jde zadat více způsoby: výběrem začátku a cíle přímo na mapě, volbou navštíveného partnera z Adresáře nebo destinace ze seznamu Evidovaných míst, případně i ručním zápisem. Cesty můžete podrobně rozdělit na etapy, nebo je zadat zjednodušeně bez nich. Modul doplní údaje GPS a další rozšiřující podrobnosti také do seznamů Adresáře. Více informací: Zkušební verzi stahujte na: (Kniha jízd a cestovní náhrady je součástí Money S3 Start) Cestovní příkazy dovedou zkontrolovat, zda necestuje zaměstnanec na nemocenské apod. Díky tomu se vyhnete zbytečným potížím v případě finanční kontroly. Zpětná rekonstrukce Knihy jízd probíhá dvěma způsoby: za prvé hromadným naplněním zvolenými jízdami, za druhé pak automatickým generováním jízd do koncového stavu tachometru. Zpětná rekonstrukce respektuje i případné ručně zadané jízdy a generované jízdy doplní do mezer. Kniha jízd disponuje širokou možností exportu: tisknout ji lze souhrnně nebo jednotlivě po zaměstnancích či vozidlech a měsících včetně mezisoučtů. Pro snazší evidenci nákladů na cesty nabízí možnost zadávat čerpání pohonných hmot a tisknout skutečnou průměrnou spotřebu evidovaných vozidel. Systém rozlišuje soukromé jízdy služebním vozidlem (kvůli povinnosti srážek z mezd) a služebních jízd soukromým vozidlem (kvůli povinnosti zaplacení silniční daně). Plánování trasy v Knize jízd je intuitivní CÍGLER SOFTWARE, a.s. 5

6 Cestovní příkazy Postup při vystavení cestovního příkazu je obdobný, jako při vyplňování běžného papírového formuláře. Pro opakované cesty lze vystavit souhrnný cestovní výkaz s definovanými parametry. Vystavení se dá výrazně zrychlit přetažením skutečné cesty z Knihy jízd (funguje obousměrně), nebo využitím seznamu často vystavovaných příkazů. Definicí přístupových práv je možné určit podřízené a nadřízené pracovníky, kteří mají oprávnění schválit konkrétní cestu. Cestovní příkazy se tak mohou nacházet ve stavech plánovaný, schválený, uskutečněný či schválený k zaúčtování. Systém automaticky pozná, zda se jedná o domácí či zahraniční cestu, a podle toho generuje náhrady, jízdné i stravné. Náklady na cestu lze přiřadit buď celému cestovnímu příkazu, nebo jednotlivým trasám to je výhodné při dílčí úpravě cestovného. Vytištěné cestovní příkazy vypadají prakticky stejně jako originální formuláře SEVT. Modul Cestovní náhrady je plně propojený s modulem Účetnictví. Přímo odsud tak lze vystavovat doklady: cestovní zálohy (respektive příkazy k úhradě a bankovní doklady) a vyúčtování cestovních příkazů (závazky), a to včetně evidence jednotlivých vazeb v seznamu cestovních příkazů i návazných dokladů. Vystavení cestovního příkazu Moduly Účetní centrála a Účetní klient používají desítky účetních kanceláří Od svého uvedení na trh na jaře 2010 nasbíraly moduly Účetní centrála a Účetní klient několik stovek uživatelů, mezi nimi několik desítek účetních a daňových kanceláří. Proč mají tyto moduly takový ohlas? Pro daňového či účetního profesionála paradoxně není nejtvrdším oříškem správně zaúčtovat všechny položky a pořídit bezchybné daňové přiznání. Často je mnohem náročnější vůbec zavést do systému prvotní doklady. Část účetních kanceláří používá terminálové servery, jejich instalace je však poměrně náročnou záležitostí a nevyhovuje všem klientům. Někteří z nich pořizují faktury v Excelu, jiní sice mají vlastní účetní program, ale i tak svému daňovému poradci nosí vytištěné doklady. Elektronické sdílení dat je mnohem jednodušší a rychlejší, přesto jej běžné účetní programy nepodporují v plné míře. Je sice samozřejmě možné posílat zálohu celé účetní agendy, tu však může upravovat vždy jen jedna strana. Pokud s ní tedy pracuje profesionální účetní ve své kanceláři, klient musí s fakturací čekat tak dlouho, než se mu upravená agenda vrátí. Moduly Účetní centrála a Účetní klient naštěstí celou problematiku řeší zcela jednoduchým způsobem, který nevyžaduje žádnou složitou instalaci. Klientovi dávají možnost pořizovat faktury mnohem pohodlněji než třeba v Excelu, účetní společnosti zase šetří čas a minimalizují chyby, vzniklé opisováním dokladů. Řešení je velmi jednoduché: klient vystavuje faktury v pohodlném prostředí Money S3. Přímo z něj, prostřednictvím modulu Účetní klient, je odesílá své účetní, která pořídí zbývající doklady a úhrady faktur. Zákazník všechny doklady vidí, ale ty, které poslal účetní společnosti, nemůže měnit. K importu dat zpět klientovi slouží modul Účetní centrála, přičemž vlastní přenos dat je rychlý a probíhá pomocí jednoduchého průvodce. Tip pro zájemce z řad účetních i jejich klientů Nekupujte zajíce v pytli a vyzkoušejte si oba moduly zdarma! Jsou totiž součástí bezplatné verze Money S3 Start, kterou můžete nainstalovat z Ta vám umožní vyzkoušet všechny funkce jak export dat z klienta na centrálu, tak i jejich import zpět. Cena modulů Účetní centrála Účetní klient Kč 990 Kč Objednávejte na shop.money.cz. O kvalitách modulů Účetní centrála a Účetní klient svědčí i jejich ocenění v prestižní soutěži IT Produkt roku 2010, pořádané vydavatelstvím IDG Czech, které si získaly především za svou inovativnost a snadnost použití. Nastavení celého přenosu trvá jen pár minut a to jak v účetní kanceláři, tak i u jejího klienta. Navíc není nutné instalovat žádný nový systém. Ihned po provedení objednávky a přidělení nového licenčního čísla se v Money S3 objeví nový modul, který je okamžitě připravený k použití. 6 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

7 Nový modul Účetní centrála se osvědčil v GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. Účetní společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., patří k zavedeným brněnským účetním a daňověporadenským společnostem. Na trhu působí od roku 1992 a její hlavní činností je dodavatelské vedení účetnictví a jeho zpracování v systémech Money S3, S4 a S5 (podle preferencí klienta) až po konečné uzavření účetního roku a vypracování daňových přiznání. Vždycky mi vadilo, že naši zaměstnanci velkou část své pracovní doby fungovali spíše jako písaři než jako účetní profesionálové, říká ředitel společnosti, Ing. Tomáš Tehlár. Přestože používáme terminálové servery, které velmi zrychlí práci, z mnoha důvodů nebyly použitelné u všech našich klientů. Potřebovali jsme něco, co přenese data z jednoho Money S3 do druhého tak, aby bylo možné v obou dále pracovat. Pouhý přenos zálohovaných agend ale nepřipadal v úvahu. Branže Obchod Výroba Služby Zaměření Účetní a daňové poradenství Kraj Jihomoravský Místo Brno Kontaktní osoba Martin Mikyšek (CÍGLER SOFTWARE, a.s.) Počet uživatelů 8 Ostrý provoz od únor 2007 Roční obrat (mil. Kč) více Počet zaměstnanců více Právě tyto potíže vyřešila dvojice modulů Účetní centrála a Účetní klient. Klienti společnosti GT-ÚČETNICTVÍ pořizují faktury běžným způsobem v Money S3. Ve chvíli, kdy je nutné data přenést, provedou rychlý export prostřednictvím Účetního klienta na FTP či . Odtud pak pracovníci firmy GT-ÚČETNICTVÍ importují informace do Účetní centrály. Hlavní výhodou je to, že zatímco odborníci na datech pracují a provádějí zaúčtování, klient může dál pořizovat prvotní doklady; zamknutá je pouze úprava odeslaných a zatím zpět nedoručených položek. Modul Účetní centrála pro nás znamenal skvělou příležitost k mnohonásobnému zrychlení celého procesu výměny dat s klienty. To, co jsme přepisovali několik hodin nebo i dní, dnes proletí internetem během pár minut. Výrazně vyšší komfort ocenili i naši klienti nemusejí nám složitě vozit stohy papírových dokladů, nebo doručovat data na flash-disku a čekat na jejich zpracování, aby mohli opět začít pořizovat prvotní doklady, pochvaluje si Tomáš Tehlár. Funkci Semafor CRIBIS mají uživatelé Money S3 k dispozici jako první v ČR Posílené call centrum v novém sídle CÍGLER SOFTWARE Inovativní funkce SEMAFOR CRIBIS přináší všem uživatelům Money S3 zdarma informace o finančním zdraví obchodních partnerů jsou zobrazeny přímo v adresáři u jednotlivých záznamů. Díky jednoduché grafice barevných světel může uživatel získat včas informace o možných finančních problémech obchodních partnerů a předcházet tak situacím, jako je nesplácení pohledávek odběrateli, bankrot důležitého obchodního partnera apod. SEMAFOR CRIBIS dodává společnost CCB Czech Credit Bureau, a.s., která je více než 10 let důvěryhodným partnerem finančního sektoru a dodavatelem informačních služeb pro B2B sektor. Pokud uživateli nestačí orientační informace v podobě semaforu, může získat podrobnosti na adrese na kterou se dostane i přímou volbou z menu Money S3 Adresář / CRIBIS.cz / Objednávka služeb. Money S3 nabízí tuto funkci od října 2010 jako první účetní program v ČR. 1. srpna 2010 se brněnské sídlo společnosti Cígler Software přesunulo do nově zrekonstruovaných prostor v centru Brna s plochou téměř 2000 m 2. V rámci zlepšování poskytovaných služeb se v novém sídle bylo zároveň rozšířilo také oddělení technické podpory a bylo posíleno call centrum pro podporu uživatelů. Podle statistik si nové call centrum vede velmi dobře za posledních 30 dnů odbavilo více než 1700 hovorů, přičemž průměrný čekací čas ve frontě je 11,4 sec a 96 % veškerých hovorů je přijato do třiceti vteřin. Kromě služeb call centra je uživatelům Aktualizace k dispozici také celé řada užitelných on-line nástrojů za všechny připomeňte především Zákaznický portál na adrese díky kterému mají přístup k přehledu svých licencí, mohou klást on-line dotazy na technickou podporu, kontrolovat si stav své Aktualizace a stahovat aktuální verze Money S3. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 7

8 Za hranicemi Money S3: ERP informační systémy Money S4 a Money S5 Účetní program Money S3 se svými než uživateli patří mezi nejrozšířenější systémy v ČR. Nicméně i on má svoje hranice. Stejně jako se osobní automobil nehodí pro převoz velkých nákladů, tak i Money S3 je určené spíše menším společnostem. Pokud jste ve svém podnikání úspěšní, rostete, logicky dochází k situaci, kdy od svého systému čekáte více funkcí, větší rychlost, schopnost zpracovat více dokladů více uživateli nebo speciální branžová řešení a samozřejmě také individuální přístup a řešení vašich nadstandardních požadavků. V tom případě jsme právě pro vás připravili řešení v podobě ERP informačních systémů Money S4 a Money S5. Money S4 je produkt velmi vhodný pro společnosti střední velikosti, které očekávají vlastnosti velkých ERP systémů, ale v současné době si nemohou dovolit investici v řádech statisíců korun. Mezi velké výhody patří nasazení celého řešení v řádu maximálně několika dnů a rychlé a bezpečné zpracování dat uložených na SQL Serveru. Více informací naleznete na Money S5 je určený spíše pro střední a větší společnosti, které potřebují robustní, výkonné a bezpečné ERP řešení s daty uloženými na SQL Serveru, vysokou míru přizpůsobivosti a řešení individuálních požadavků na funkčnost a řízení firemních procesů a informačních toků. Více informací naleznete na Společným jmenovatelem a velkou výhodou obou řešení pro uživatele Money S3 je rovněž bezproblémový přechod z Money S3, plně zajištěný výrobcem. Klíčová data aktuálního období jsou převedena 1:1 a k datu nasazení jste v práci schopni pokračovat ve vyšším systému, aniž byste některá data postrádali. Máte zájem o některé z vyšších řešení Money S4 nebo Money S5? Spojte se s námi a informujte se o volbě vhodného systému, možnostech nasazení a přizpůsobení vaším potřebám. Volejte nebo pište na o Když se řekne tester Money S3 Ptáme se Silvie Nechvátalové, manažerky kontroly kvality Cígler Software Silvie, co má za úkol tvé oddělení Testování Money S3? Stručně řečeno, náš tým ručí za to, že veškeré nové funkce v Money S3 odpovídají zadání, tedy že programátoři naprogramovali přesně to, co po nich chtěli analytici, obchodníci a technická podpora. Jakmile ověříme 100% funkčnost, provedeme zátěžové testy nových funkcí na extrémním množství dat a uživatelů. Co si mám představit pod extrémním množstvím dat? Pro ilustraci: náš testovací adresář má více než položek a sklady mají velikost přes 2 GB s položkami. Projde-li nová verze Money S3 zátěžovými testy, provádíme plošné testování všech funkcí, včetně těch starých: musíme projít a proklikat každou položku menu, každou funkci a každý doklad. Mimoto hledáme i případné chyby, které se přes veškeré úsilí občas do systému vloudí. Teprve pak můžeme zkontrolovat připravené instalační balíčky, určené k distribuci na DVD a na internetu. Typická práce testera tedy zdaleka nespočívá jen v prozkoušení, zda jde nová verze správně nainstalovat? To rozhodně ne. Ale když už jsme u té instalace v typickém testovacím cyklu každý z nás novou verzi kompletně nainstaluje a odinstaluje nejméně patnáctkrát, a to navíc na čtyřech různých verzích operačních systémů. Celkem tedy provedeme více než 300 kompletních instalací každé nové verze Money S3. Jak náročná je vaše práce? Velmi, především na čas. Větší verze Money S3 uvolňujeme třikrát ročně a každá z nich představuje dva, ale spíše tři měsíce intenzivní práce. Pod tím je nutné si představit minimum volných víkendů a žádné svátky. Dovolenou si pochopitelně bereme podle kalendáře verzí Money S3 a ne podle počasí. Máš nějaký recept, jak to všechno zvládnout? Musíš mít tu práci rád a vědět, že se můžeš spolehnout na celý tým. Pak to jde. Naštěstí mám také skvělou rodinu a děti. A když zbude chvilka času, provětráme s manželem některého z našich automobilových veteránů, to je náš velký koníček. Děkuji za rozhovor, Silvie. Chtěla bys na závěr něco popřát uživatelům Money S3? Uživatelům bych přála co nejvíce nových zajímavých funkcí Money, a zároveň také co nejméně legislativních změn zveřejněných na poslední chvíli, kterými nás legislativci občas zásobují. Kontakty BRNO CÍGLER SOFTWARE, a.s. Drobného 555/ Brno tel.: PRAHA CÍGLER SOFTWARE, a.s. Novodvorská 1010/14B Praha 4 tel.: LIBEREC CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o. 1. máje Liberec tel.: PLZEŇ CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. Lochotínská 442/ Plzeň 1 tel.: ČERVENÝ KOSTELEC: Patriot s.r.o., Sokolská 138, Červený Kostelec, tel.: , HRADEC KRÁLOVÉ: LAN Consult, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, tel.: , OSTRAVA: GONA SYSTEM CZ s.r.o., Hlubinská 36, Ostrava, tel.: , cz PRAHA: JetSoft s.r.o., Záběhlická 65, Praha 10, tel.: , SKYLAB spol. s r.o., Zakouřilova 16/1170, Praha 4, tel.: , Ing. Jarmil Kuncek - S.A.P., Koněvova 90, Praha 3, tel.: , TŘEBÍČ: Dušan Klouda - K-systém, U Kuchyňky 2/180, Třebíč, tel.: , TŘEBOŇ: ARGON systems, Dukelská 133, Třeboň, tel.: , ÚSTÍ NAD LABEM: SOVA PC s.r.o., Ve struze 3464/3D, Ústí nad Labem, tel.: , VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Falco computer, s.r.o., Pod Hradbami 2003/3, Velké Meziříčí, tel.: ,

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je třeba věnovat zvýšenou pozornost správnému

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Zálohové faktury. Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Zaúčtování úhrad s ohledem na kontrolní hlášení v ERP Money Při tvorbě zálohových faktur je potřeba věnovat zvýšenou pozornost správnému zaúčtování

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty

Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Modul Účetní centrála Efektivní řešení pro přenos dokladů mezi účetními firmami a jejich klienty Copyright 2009 CÍGLER SOFTWARE, a.s. Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Účetní centrála / Účetní klient...

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55. Nastavení základní konfigurace. Číselníky. Účetnictví Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2011.1.55 V Přerově 15. února 2011 Nastavení základní konfigurace Základní parametry a sazby přidán parametr pro zamykání evidenčních dokladů v

Více

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu

Zvláštní režim DPH. podnikový informační systém (ERP) k modulu Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Evidence nákupu a prodeje cestovních služeb, použitého zboží, uměleckých děl, sběratelských předmětů a starožitností Vykazování DPH ve zvláštním režimu

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti

k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) RPDP Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti (dále RPDP) je specifická

Více

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům

Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům ON-LINE PŘÍSTUP K FIREMNÍM DATŮM Průvodce on-line přístupem k účetním a firemním datům Oprávnění zaměstnanci klienta mohou pracovat s účetními a dalšími firemními daty 24 hod. denně, 7 dní v týdnu. Zřízením

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM

PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM PŘEHLED FUNKCÍ PROGRAMU KROK ZA KROKEM Základní informace: Program byl konstruován především pro komplexní zpracování zakázek ve společnosti. Je postaven obecně, specializované funkce byly však přizpůsobeny

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP)

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Aktivní saldo Představení modulu je samostatně prodávaná nadstavba modulu Účetnictví. Podává přehled o stavu a pohybech saldokontních účtů a slouží

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Verze Express

Více

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Jak správně nainstalovat novou verzi Money S3? Změny a novinky v nové verzi Money S3 11.070 str. 2 Nové funkce ekonomického programu v oblasti účetnictví,

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

Allegro release 2.00 ( do )

Allegro release 2.00 ( do ) Allegro release 2.00 (19.8.2016 do 16.9.2016) Účetnictví Tisk účetních reportů Do tisku účetních reportů (sestava dle uživatelské definice) byla doplněna možnost místo sloupce předchozího období tisknout

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I Ú / Ú... 1 Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient verze 12.000 a vyšší...1 On-line...1 Off-line...1 Ú / Ú...3 Modul Účetní

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Elektronická evidence tržeb (EET)

Elektronická evidence tržeb (EET) Úvod Elektronická evidence tržeb (EET) Podle zákona o evidenci tržeb 112/2016 Sb. (ZoET) byla do Money doplněna funkčnost evidování tržeb. V navigátoru přibyl nový modul EET, který obsahuje dva uzly: Účtenky

Více

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD

DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD V Přerově 22. prosince 2015 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2016.1.16 Upozornění: Následující text je jen stručným výčtem změn, podrobnější popis k jednotlivým novinkám najdete

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) ARES Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Využití systému v Money Administrativní registr ekonomických subjektů je informační systém, který eviduje všechny subjekty registrované v České republice,

Více

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a

Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Kontrolní hlášení DPH (CZ) od verze Klient 5.12.a Podle novely Zákona o DPH mají plátci DPH od 1.1.2016 povinnost podávat Kontrolní hlášení DPH. Hlášení se podává v elektronické podobě ve formátu XML.

Více

Propojení Money S3 s TaxEditem

Propojení Money S3 s TaxEditem Propojení Money S3 s TaxEditem účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P M S3 TE... 1 Technická podpora... 1 Práce s programem TaxEdit, přenos dat a formuláře...1 Propojení Money S3 s TaxEditem...1

Více

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop.

Po registraci modulu E-SHOPY se v programu DUEL zpřístupní nabídky Seznam e-shopů a Objednávky přijaté - e-shop. Modul E-SHOP Jedním z doplňků ke skladům v programu DUEL je modul E-SHOPY, který umožňuje synchronizaci mezi databází programu DUEL a fyzickým e-shopem. Synchronizace dat je optimalizována pro použití

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) bránou Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Komunikace bránou s platební Komunikace ERP Money s platební bránou je 3D modul ERP systému Money určený pro automatické stahování a zaúčtování pohybů

Více

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0

RPDP v DUEL 8. Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 RPDP v DUEL 8 Režim přenesení daňové povinnosti v programu DUEL verze 8.0 1. Nastavení potřebných parametrů účtované firmy Agenda: Parametry firmy (Ctrl+H / Parametry firmy) Záložka Parametry firmy: hlavička

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE

K O S Y S. E k o n o m i c k ý s y s t é m. Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE 1 K O S Y S E k o n o m i c k ý s y s t é m Uživatelská příručka DEMOVERZE, STARTVERZE Verze 15.0 Leden 2005 KSoft je registrovaná ochranná známka ÚPVČR 069822 178822, KOSYS je registrovaná ochranná známka

Více

Ceník ekonomického software a služeb

Ceník ekonomického software a služeb 1. Dodací podmínky 6K spol. s r.o., Praha 9, Paříkova 7 Ceník ekonomického software a služeb od 15.06.2015 1.1. Předmětem dodávky ekonomického software je poskytnutí uživatelských práv k programovému vybavení,

Více

Allegro release 2.01 ( do )

Allegro release 2.01 ( do ) Allegro release 2.01 (16.9.2016 do 7.10.2016) Účetnictví Účtování faktur Byly prohozeny vstupy datum zaúčtování a datum fakturace. Nyní se nejdříve zadává datum zaúčtování, podle kterého se přednastaví

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

1. Podmínky chodu aplikace

1. Podmínky chodu aplikace 1 / 15 1. Podmínky chodu aplikace Licenční instalace určení pro značku, lokální instalace, nebo síťová licencovaná MAS serverem. 1.1. Instalace podpory MicroCat na lokální stanici Na dané stanici musí

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.04 + 2.05 (12.11.2016 do 23.12.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví Položky k úhradě příští týden Nová aplikace pro dashboard počet dokladů s datem splatnosti dnes + 7 dní Účtování

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

Přechod na síťovou verzi programu

Přechod na síťovou verzi programu Přechod na síťovou verzi programu Poslední aktualizace 25.10.2013 Přechod na síťovou verzi programu 1 Realizace počítačové sítě 3 2 Původní počítač bude provozován jako server 3 2.1 Průběh... nové síťové

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA DUNA modul EET OBSAH 1. ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB (EET)... 1 1.1. Nastavení EET... 1 1.2. Číselník Formy úhrad... 3 1.3. EET v agendě Kasa... 3 1.4. EET ve vystavených fakturách... 4 1.5. EET v pokladním dokladu...

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu

Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Návod k použití automatizovaného formuláře cestovního příkazu Tento formulář je navržen speciálně pro vyúčtování pracovní cesty, při které se používá soukromé vozidlo nebo vozidlo z půjčovny. Usnadňuje

Více

Modul Účetní centrála

Modul Účetní centrála Modul Účetní centrála Money S3 - Účetní centrála 1 Obsah Instalace modulu Účetní centrála / Účetní klient... 2 Účetní centrála / Účetní klient... 5 Modul Účetní centrála šetří práci a čas účetních a jejich

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10.

Z verze 10.1g na verzi 11.1d. 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH. Z verze 10.1e na verzi 10. Z verze 10.1g na verzi 11.1d 1 Nové: Formulář DPH pro rok 2011 2 Nové: Kopírování A a B v přiznání k DPH Z verze 10.1e na verzi 10.1g 1. Oprava: Výkazy v závěrce Z verze 10.1c na verzi 10.1e 1. Oprava:

Více

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence//

Obratová předvaha. Platby. Pohledávky. Účty. Upomínky. Otevřené pozice. >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// Platby Obratová předvaha Pohledávky Upomínky Účty Otevřené pozice >TimeLine finanční účetnictví Mini Účetní evidence// www.tlfi.de >Ergonomie// TimeLine Mini- finanční účetnictví je vhodný pro nákladově

Více

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví

Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví Přechod z daňové evidence na podvojné účetnictví účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O P.. 1 1. Varianta - Založení nového účetního roku... 1 2. Varianta - Založení nové agendy v Money S3...

Více

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise

Manuál pro uživatele aplikace FUEL 2000 Enterprise aplikace FUEL 2000 Enterprise Zpracoval: Ondřej Bejšovec JS Petrol s.r.o. Autor programu: UNICODE Systems, s.r.o. Ruská ul.14 674 01 Třebíč IČO: 26224992-1 - Úvod a přihlášení do systému 1) O systému Srdcem

Více

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze

Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze Změny a opravy v systému DUNA MZDY, verze 2010.3.01 PERZONALISTIKA V Přerově, 18. října 2010 Evidence pracovníků - Na záložce OÚ další byly u adres (trvalé bydliště a korespondenční adresa) doplněny položky

Více

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady

Dokumentace k modulu. podnikový informační systém (ERP) Praktické příklady Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Hromadné Praktické příklady odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání e-mailů s doklady či

Více

Nápověda k systému CCS Carnet Mini

Nápověda k systému CCS Carnet Mini Nápověda k systému CCS Carnet Mini Manuál k aplikaci pro evidenci knihy jízd Vážený zákazníku, vítejte v našem nejnovějším systému pro evidenci knihy jízd - CCS Carnet Mini. V následujících kapitolách

Více

Dynavix 10: Evidence jízd

Dynavix 10: Evidence jízd Dynavix 10: Evidence jízd Stručný návod k použití Copyright 2004-2011 Telematix Software a.s. Všechna práva vyhrazena. Úvod Nadstandardní funkce Evidence jízd doplněná o funkci sledování spotřeby umožňuje

Více

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz

Navedení počátečních stavů. Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat. www.money.cz Navedení počátečních stavů Přechod na Money S4 bez převodu účetních dat www.money.cz 2 Money S4 Navedení počátečních stavů Navedení počátečních stavů Účetnictví je kontinuální proces. Při přechodu na nový

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek:

Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: FKSP (sociální fond) 1 Tento dokument je určen oprávněným uživatelům programového vybavení Avensio Software za těchto podmínek: 1. Celý text musí být ponechán v původním znění bez úprav a se zahrnutím

Více

Modul Outlook2Money. www.money.cz

Modul Outlook2Money. www.money.cz Modul Outlook2Money www.money.cz 2 Money S5 Outlook2Money Základní popis modulu Modul O2M (Outlook2Money) umožňuje uživatelům evidovat v Money e-mailovou komunikaci vedenou v MS Outlook 2010 ve formě přijatých

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe

Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od Exact Globe Výpis z evidence pro daňové účely podle 92a, platný od 1.1.2012 Exact Globe Obsah Úvod... 4 Základní nastavení... 5 Kódy DPH... 5 Instalace... 7 Product Update 403 a vyšší... 7 Product Update 402 a nižší...

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013

1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 1. Změna sazby DPH od 1. 1. 2013 Od 1.1.2013 bude v platnosti nová základní a snížená sazba DPH. V souvislosti s novou sazbou DPH 21% a 15% zavádíme nové kódy DPH pro základní i sníženou sazbu. POSTUP

Více

Elektronické výpisy v BankKlientovi

Elektronické výpisy v BankKlientovi Elektronické výpisy v BankKlientovi Nastavení oprávnění pro změnu parametru účtu Nově Vám v BankKlientu přibylo oprávnění pro změnu parametru účtu. Toto oprávnění Vám dává možnost měnit nastavení účtu

Více

Upgrade programu MARK leden 2014

Upgrade programu MARK leden 2014 Upgrade programu MARK leden 2014 Vážení uživatelé, posíláme Vám upgrade s úpravami pro zpracování účetní závěrky za rok 2013 a s některými dalšími úpravami. Postup instalace: Doporučujeme provést instalaci

Více

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI

JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI JAK PRACOVAT SE ZÁLOHOVÝMI FAKTURAMI Jak pracovat se zálohovými fakturami Pro STEREO 22 je připraven metodický postup pořizování jednotlivých dokladů v procesu zálohových plateb a vyúčtování, včetně jejich

Více

CLIENT SERVERARCHITEKTURA

CLIENT SERVERARCHITEKTURA Systém WAK INTRA umožňuje automatické sestavení výkazu Kontrolní hlášení DPH (dále jen KH) dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o DPH platné od 1.1.2016. Úpravy aplikace byly navrženy tak, aby kladly na

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE ODESLANÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní zákon o DPH. Pro plátce DPH je zapotřebí zaručit, aby nový algoritmus nápočtu daňové doloženosti a daňového přiznání správně

Více

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3

ucetni-program-pohoda.cz Uživatelský návod a nastavení Instalace str. 2 Uživatelské práva str. 3 ucetni-program-pohoda.cz 2010 PVM výrobní modul pro ekonomický systém POHODA Vaše konkurenční výhoda při vyřizování odběratelských objednávek, plánování a realizaci výroby, nákupu materiálu a služeb. Uživatelský

Více

51 Docházka externistů

51 Docházka externistů 51 Docházka externistů Uživatelský modul Docházka externistů slouží ke zpracování podkladu pro výpočet mzdy všem externím zaměstnancům. Za externí zaměstnance jsou považováni ti, kteří nemají účet v informačním

Více

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika

Použití informačního systému Helios Orange Personalistika Použití informačního systému Helios Orange Personalistika 2014 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontakty... 3 2 Obecné... 4 3 Školení, lékařské prohlídky... 5 3.1 1. krok kategorie školení, lékařských prohlídek...

Více

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR

EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR EVIDENCE DPH V KNIZE DOŠLÝCH FAKTUR Od verze 8.05.2 Od 1. 4. 2011 se změní pravidla pro uplatnění odpočtu u daňových dokladů tak, že odpočet může být realizován nejdříve v tom zdaňovacím období, ve kterém

Více

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede

Následně je již možné provést vlastní přenos číselníků do Dotykačky a to v menu Sklad / Akce / Dotykačka / Export. Zde systém nejprve provede Adresář Nové údaje pro zadání fyzické osoby s možností kontroly insolvence V adresáři firem je nyní možné zapsat i údaje o fyzické osobě. Pokud zároveň budete mít placenou funkci Credit Check hlídání insolvence

Více

Allegro release ( do )

Allegro release ( do ) Allegro release 2.08 2.09 (25.1.2017 do 17.2.2016) Symbol označuje nové aplikace Účetnictví EET Allegro nově podporuje zasílání příjmů do registru EET. Kompletní popis implementace a obsluhy je popsán

Více

Identifikační a kontaktní údaje

Identifikační a kontaktní údaje Dokumentace Informačního systému Sisyfos Fakturace faktury vydané Identifikační a kontaktní údaje Obchodní jméno Právní forma Sídlo Adresa pro písemný styk Statutární zástupce Řešitel Alef Jeseník, s.r.o.

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2012 a 12/2011 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2011 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Modul Kniha jízd. www.money.cz

Modul Kniha jízd. www.money.cz Modul Kniha jízd www.money.cz 2 Money S5 Kniha jízd Obsah a funkce modulu Kniha jízd Modul Kniha jízd tvoří v menu Money S5 samostatný uzel, ve kterém jsou umístěné funkčně provázané základní seznamy určené

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz

Přenesení daňové povinnosti. Metodika vykazování DPH. www.money.cz Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH www.money.cz 2 Money S5 Přenesení daňové povinnosti Metodika vykazování DPH v režimu přenesení daňové povinnosti Režim přenesení daňové povinnosti (dále

Více

06/2008 Novinková dokumentace

06/2008 Novinková dokumentace 06/2008 Novinková dokumentace N E W S 0 6 / 2 0 0 8 KONFIGURACE PŘECHODU NA EUR...2 ZBOŽÍ A CENY...3 CENÍKOVÉ KARTY UMOŽŇUJÍ PŘIPOJIT VÍCERO OBRÁZKŮ... 3 HROMADNÉ NAPLNĚNÍ SMLUVNÍCH CEN PŘES MARK. VÝBĚR...

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze

MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze MANUÁL SQL Ekonom 2017 verze 17.3.1.1. Vážení uživatelé ekonomických a informačních systémů od naší společnosti. Přinášíme Vám novou aktualizaci informačního systému SQL Ekonom ve verzi 17.3.1.1. Obsahem

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle

Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle www.money.cz 2 Money S4 Z Money S3 do Money S4 snadno a rychle Instalace Money S4 Instalace produktu Money S4 je velmi snadná a intuitivní, instalační program uskuteční

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

Novinky v programu Stravné 4.47

Novinky v programu Stravné 4.47 Novinky v programu Stravné 4.47 Nový pokladní dialog (S44701/S) dialog pro přihlášky a odhlášky lze lépe ovládat myší. Umístění: tlačítka kap. 3. Základní činnosti. Pokladní dialog Nastavení stravovacích

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

Novinky v programu Stravné 4.55

Novinky v programu Stravné 4.55 Novinky v programu Stravné 4.55 Tisk potvrzení o uhrazené částce za školné V souladu se Zákonem České národní rady č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu a se Zákonem č. 247/2014 Sb. o poskytování služby péče

Více

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz

Hromadné odesílání e-mailů. Praktické příklady. www.money.cz Hromadné odesílání e-mailů Praktické příklady www.money.cz 2 Money S4 Hromadné odesílání e-mailů Hromadné odesílání e-mailů z prostředí Money Program Money nabízí řadu možností, jak konfigurovat odesílání

Více