Money S3 verze INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ŘÍJEN/2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Money S3 verze 11.080. www.money.cz INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 ŘÍJEN/2010"

Transkript

1 Změny a novinky Money S Kniha jízd a cestovní náhrady 5 Moduly Účetní centrála a Účetní klient 6 Když se řekne tester Money S3 8 Co je nového v aktualizační verzi Představujeme nový modul Money S3 Slouží již v desítkách účetních kanceláří Rozhovor s manažerkou kontroly kvality INFORMAČNÍ BULLETIN PRO UŽIVATELE MONEY S3 Vážení uživatelé Money S3, společně s tradiční podzimní aktualizací držíte v rukou i každoroční bulletin Money News. Letos jsme jej ořezali na minimum a soustředili se hlavně na to, co Vás zajímá o Money S3 a co si z přiloženého DVD nainstalujete ano, letos poprvé se nám aktualizace nevešla na CD a bylo proto nutné zvětšit formát. Money S3 verze cestujete, velmi Vám zpříjemní práci. Služební cestu si totiž přímo v Money S3 celou naplánujete, vykreslíte na mapě včetně odhadu vzdáleností či času a hned také exportujete do cestovního příkazu i se zápočtem cestovních náhrad. ŘÍJEN/2010 Největší kus práce a zřejmě největší přínos pro Vás znamená nový modul Kniha jízd a cestovní náhrady. Modul nemá s jednoduchou Knihou jízd, jak ji znáte v Money S3, téměř nic společného. Hodně práce Vám může ušetřit zejména generátor knihy jízd, který dokáže ze zadaných častých jízd vytvořit úplnou knihu. Aby Vaše účetnictví vypadalo hezky a věrohodně, vygenerovaná jízda může mít jednou třeba 31 kilometrů, podruhé jen 29,8 kilometru atd. Další zajímavostí je práce s mapami. Podrobnou uliční mapu České i Slovenské republiky a silniční mapy celé Evropy v jiném tuzemském účetním programu nenajdete, a pokud hodně O Knize jízd a cestovních náhradách se více dozvíte na jiném místě tohoto časopisu, kde najdete i tradičně podrobný přehled novinek a změn v jednotlivých modulech. Z nich bych proto rád zmínil jen dvě věci. První z nich je synchronizace Adresáře s bankovním registrem Cribis. Pokud si ověřujete partnery ve veřejných databázích a máte pocit, že Vás hledání na internetu zdržuje od práce, ušetříme Vám jistě hodně času. Přímo v Adresáři totiž nově najdete semafory, které signalizují rizikovost obchodu se zákazníkem, včetně možnosti získat i podrobnější informace. Druhá novinka se vztahuje ke všem seznamům v Money S3. Podobně, jako se v ových klientech dají jednotlivé zprávy označit jednoduchou vlaječkou, můžete si v Money S3 označit různé doklady či karty. Pokud si tedy chcete zaznamenat, co je nutné zařídit a kvůli které transakci je nutné volat dodavateli, stačí jen kliknout na správné místo. A závěrem malá otázka: proč Vám vlastně v době internetu posíláme tištěné Money News? Myslíme si, že si za Vaši důvěru v náš systém zasloužíte rozpis novinek a změn v trochu přehlednější formě, než kterou umožňuje internetový prohlížeč. Papír je praktičtější a někteří z Vás navíc ocení spíše instalaci z DVD, než stahováním z internetu. Pokud ovšem dáváte přednost monitoru, stejné informace jako v tomto bulletinu najdete i na stránkách A chtěl bych Vám také doporučit další komunikační kanál: náš profil na Facebooku, ke kterému se nejrychleji dostanete přes adresu Pěkné čtení přeje Martin Cígler ředitel společnosti

2 NOVINKY A ZMĚNY Postup instalace aktualizační verze Money S3 1a. Jste-li uživatelé Money S3 verze nižší než : Reindexujte všechna data ve všech agendách původní verze.(v menu Agenda volba Datové soubory a následně tlačítko Reindexuj vše.) Verifikujte data. (V záložce Obecné zatrhněte korekci vadně uložených záznamů všech dat všech agend. Ověřte si, že nejsou nastavené žádné další verifikace v kterékoliv záložce. Spusťte tlačítkem Test na straně.) 1b. Jste-li uživatelé Money S3 verze a vyšší: Proveďte celkovou údržbu dat. (V menu Agenda volba Datové soubory zvolte Celková údržba dat a potvrďte tlačítkem Ano.) 3. V síťové instalaci (pro více PC) nejprve přeinstalujte Správce síťových licencí na serveru (na DVD v nabídce Ostatní), vyjměte DVD z počítače a počítač restartujte. Po restartu vložte DVD opět do mechaniky a tlačítkem Instalovat spusťte instalaci nové verze. Dále postupujte v Průvodci instalací pomocí tlačítka Další. 2. V lokální verzi (pro jedno PC) spusťte instalaci nové verze pomocí tlačítka Instalovat. Dále v Průvodci instalací postupujte tlačítkem Další. Po spuštění nové verze reindexujte všechna data ve všech agendách. Novinky a změny Money S3 ve verzi S NOVOU KNIHOU JÍZD NEJKRATŠÍ CESTOU K CÍLI S VYPLNĚNÝM CESTOVNÍM PŘÍKAZEM Počínaje verzí Money S můžete využít služeb nového modulu Kniha jízd a cestovní náhrady. Samostatně dopíše jízdy za několik měsíců zpátky, spolehlivě naplánuje nejkratší trasy po celé Evropě, včetně přesných mapových podkladů, vypočte veškeré náhrady za služební cesty a přenese je do účetnictví. Chcete vědět více? Podrobný popis modulu a další informace naleznete na stranách 5 a 6 tohoto zpravodaje. indikátor, se doporučuje při uzavírání obchodů, zejména pak obchodních případů většího objemu, být mimořádně opatrný. Jak na to: Součástí služby je tzv. Semafor CRIBIS, který prostřednictvím ikonky semaforu u jednotlivých adres přímo v Adresáři zobrazuje míru rizika obchodní spolupráce. Ukazatel se aktualizuje přímo v Money v seznamu Adresář pomocí tlačítka CRIBIS.CZ s nabídkou Aktualizace semaforu. Semafor CRIBIS.CZ zobrazuje stupně rizik v obchodních vztazích PŘIDEJTE SI VLASTNÍ POZNÁMKY A NÁZORNÉ VLAJEČKY K POLOŽKÁM SEZNAMŮ Ve všech seznamech dokladů, v adresáři, v účetním a peněžním deníku, v seznamech zásob, mezd, zaměstnanců a zakázek je nově možné označovat záznamy barevnými příznaky obdobně jako v MS Outlook. Generování knihy jízd probíhá v rychlých automatizovaných krocích, s možností náhledu na výsledek před uložením SEMAFOR VÁM POSVÍTÍ NA OBCHODNÍ PARTNERY V ADRESÁŘI Uživatelé Money S3 mají jako první v ČR k dispozici automatické propojení Adresáře s novou službou společnosti CCB Czech Credit Bureau, a.s., která poskytuje finanční informace o ekonomických subjektech a vedle kontaktu v adresáři zobrazí formou názorného grafického ukazatele semaforu informaci o možné rizikovosti vašich obchodních partnerů. Zelená barva znamená, že v obchodních vztazích postačí jen standardní opatrnost. U subjektu označeného oranžovou barvou by měl uživatel zvýšit ostražitost při uzavírání smluv a jiných obchodních aktivit. S firmou, u které svítí červený Jak na to: K označení slouží na levé straně seznamu sloupec s ikonou vlaječky, kde lze pomocí pravého tlačítka myši přiřadit záznamu zároveň Globální i Uživatelský příznak. Příznaky mají editovatelný popis, který se volbou Editace příznaků dá v jednotlivých seznamech nastavit individuálně. K záznamům označeným příznakem mohou další uživatelé, kteří mají v Přístupových právech zatržené pole Povolit editaci globálních nastavení, připojit p textový komentář vizualizovaný červeným trojúhelníčkem v pravém horním rohu políčka, podobně jako v MS Excel 2 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

3 MONEY S3 KONTROLA PŘIZNÁNÍ K DPH PŘED JEHO PODÁNÍM ŠETŘÍ ČAS V průvodci tiskem Přiznání k DPH nebo Souhrnného hlášení se označí červenou hvězdičkou pole, která zůstala prázdná. Jak na to: Pole označená hvězdičkou, která upozorní na nedostatečné vyplnění tiskopisů, oceníte zejména před elektronickým podáním. Při pohybu v průvodci budete na tuto skutečnost navíc i upozorněni. K vyplnění údajů vás program vybídne červenou hvězdičkou a upozorněním účetních konstant (synchronizace účetních konstant t a synchronizace účetní osnovy). Jak na to: Tlačítka pro vlastní synchronizaci jsou přemístěna do spodní části karty. Tlačítko pro synchronizaci účtové osnovy a tlačítko pro synchronizaci dalších parametrů z Připravených seznamů MODERNÍ DESIGN TISKOVEK PRO ZÁKAZNÍKY V Průvodci tiskem přiznání k DPH byl zaveden nový přepínač Použít koeficient ř. 52. Jak na to: Na straně průvodce 4/7 Upřesnění je nový přepínač. Pokud není zatržený, řádek 52 se v přiznání k DPH vůbec nevyplní, a to ani nulovou hodnotou. Při krácení nároku na odpočet daně lze použít koeficient č. 52 RYCHLEJŠÍ PÁROVÁNÍ ÚHRAD DÍKY SROVNÁNÍ SHODNÝCH ČÁSTEK Do Konfigurace hromadného párování úhrad pokladních a bankovních dokladů přibyla možnost Párovat pouze shodné částky úhrad. Jak na to: Pokud je přepínač s tímto nastavením aktivní, doklady se spárují jen v případě, kdy se shodují přesnou částkou bez ohledu na shody partnera nebo variabilního symbolu. Nové nastavení pro hromadné párování dokladů Vznikly nové formuláře s vylepšeným designem pro Faktury vystavené, Skladovou prodejku, Vystavený dodací list a Nabídky vystavené. Nové formuláře najdete v nabídce s označením 2010 (nový vzhled 2010). Tyto formuláře jsou implicitně nastavené u nově přidané agendy, nebo při nové instalaci programu. DOKLADY NOVĚ I S POZNÁMKAMI Z ADRESÁŘE Ve všech dokladech (pokladna, banka, interní doklad, závazek, pohledávka, přijatá a vystavená faktura, objednávkové a skladové doklady) je nyní možné tisknout poznámku z adresní karty. Jak na to: V poli Poznámka na Kartě adresáře napíšete libovolnou poznámku. Pokud chcete novou proměnnou tisknout, je potřeba si v Editoru formulářů upravit příslušný FRM soubor. Poznámku z Karty adresáře je možné tisknout POHODLNĚJŠÍ SYNCHRONIZACE ÚČETNÍCH KONSTANT Nabídka Pomůcky / Synchronizace účetních konstant hodnota zákonného pojištění se nově nebude synchronizovat. V menu Pomůcky došlo k úpravě průvodce pro synchronizaci CÍGLER SOFTWARE, a.s. 3

4 NOVINKY A ZMĚNY DOKLADY S MNOHA POLOŽKAMI JSOU NYNÍ KRATŠÍ A PŘEHLEDNĚJŠÍ V Nastavení účetního roku na záložce Obecné je možné zatržením přepínače Kumulovat položky faktur, skladových dokladů a objednávek při tisku sčítat v tiskových výstupech do jediné položky shodné skladové i neskladové položky faktur, skladových dokladů a objednávek. Jak na to: Za shodné se považují položky, které mají identický popis, cenu, sazbu a DPH, typ ceny, katalog, popř. číslo kmenové karty a skladu. KONEČNÝ PŘÍJEMCE V NÁKUPNÍCH OBJEDNÁVKÁCH Pro nákupní objednávky (objednávku vystavenou, nabídku přijatou a poptávku vystavenou) byla zavedena možnost zadat do adresy Konečného příjemce.. Jak na to: V záložce Konečný příjemce můžete přímo zadat adresní údaje konečného příjemce. Při tisku se kumulují shodné položky faktur, skladových dokladů a objednávek AUTOMATICKÝ PŘEVOD NEVYČERPANÉ DOVOLENÉ Na Kartě zaměstnance v záložce Mzdy/Sazby přibylo pole Převod nevyčerpané dovolené k Jak na to: Pomocí tlačítka Vypočítat se provede výpočet nevyčerpané dovolené z předchozího kalendářního roku. VLASTNÍ UŽIVATELSKÝ KÓD NA DOKLADECH Do hlaviček faktur vystavených, faktur přijatých, pokladních dokladů, závazků, pohledávek, objednávek a skladových dokladů je možné zadat jejich vlastní uživatelský kód. Podle něj lze doklady v seznamech třídit a vyhledávat. Jak na to: Do pole Uživatelský kód můžete zapsat libovolný text, např. číslo nebo čárový kód. Automatický převod zůstatků dovolené je možné uskutečnit i přes Hromadné změny v seznamu Zaměstnanců, kde je v Průvodci hromadnými změnami zaměstnanců na straně 2 potřeba nastavit u volby Nevyčerpaná dovolená hodnotu Vypočítat PREFEROVANÉ SKLADY PRO RYCHLEJŠÍ ORIENTACI V ZÁSOBÁCH Pro rychlejší navigaci mezi jednotlivými sklady byla na Kartu skladu doplněna možnost označení skladu jako Preferovaný sklad. Jak na to: Označíte-li sklad jako Preferovaný, zobrazí se ve spodní části seznamu Zásoby na skladě tlačítko označené kódem skladu jeho stiskem se zobrazí příslušný seznam zásob. Maximální počet preferovaných skladů je tři. Rychlé přepínání mezi sklady pomocí Preferovaného skladu V souvislosti s touto úpravou se změnily i tiskové formuláře Výplatní lístky, Karta zaměstnance, Mzdový list a Vyúčtování mezd, na kterých se zůstatky dovolené zobrazují jako Zůstatek staré dovolené / Nárok nová dovolená NOVÉ FORMULÁŘE PRO ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V nabídkách Zaměstnanci / Tisk / Hromadné oznámení zaměstnavatele a Mzdy / Tiskové sestavy / Vyúčtování zdravotních pojišťoven / Přehled o platbě pojistného byl doplněny nové formuláře pro Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnu, Revírní bratrskou pokladnu, Zdravotní pojišťovnu Metal-Aliance a Zdravotní pojišťovnu Média. 4 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

5 Nový modul Money S3: Kniha jízd a cestovní náhrady Také se často potýkáte s problémem, že potřebujete dopsat knihu jízd za několik měsíců zpátky? Nebo si rádi před cestou v pohodlí kanceláře naplánujete nejrychlejší trasu a chcete ji hned použít v knize jízd včetně výpočtu času nutného pro jízdu? A ocenili byste, kdyby váš program přímo připravil vyúčtování náhrad služební cesty a přenesl je do účetnictví? Pak je právě pro vás určený rozšiřující modul Money S3 Kniha jízd a cestovní náhrady. Jeho největší předností je generátor knihy jízd. Kromě ručního způsobu dovede kniha jízd generovat jízdy za dané období podle zadaného stavu tachometru, a to i tak, že chybějící jízdy doplní z cestovních příkazů mezi ty už zadané podle vaší databáze častých jízd. Nemusíte tak třeba denně vypisovat cesta do/z práce, systém to udělá za vás a navíc přidá i drobnou odchylku tak, aby cesta jednou měla například 28 km, podruhé pak 31 km. Tip pro náročné uživatele Rozšiřte potenciál vaší knihy jízd o podrobnější mapové podklady! Pokud chcete mít k dispozici jak v Money, tak i ve specializovaném programu podrobné cyklostezky, turistické značky a další detailní mapy, využijte nabídky Smart Maps od společnosti PLANstudio, která dodává podklady i pro portály mapy.cz či idnes.cz. Po instalaci budete moci s podrobnými mapami pracovat také přímo v Money S3. Více informací: Velkou výhodou je i integrovaná mapa České republiky, Slovenska a celé Evropy, do které můžete (podobně, jako to znáte ze softwarů GPS) umísťovat traťové body, přesouvat je a ihned v Money S3 si tak naplánovat cestu včetně času a způsobu dopravy. Na základě těchto údajů je vystavení cestovního příkazu otázkou chvilky. Cestovní náhrady využívají stávající seznamy zaměstnanců a vozidel, které však rozšiřují o nové záložky. Součástí nového modulu jsou i další seznamy. Kniha jízd Cestovní náhrady pro 1 vozidlo Cestovní náhrady pro 2 3 vozidla Cestovní náhrady pro 4 20 vozidel Cestovní náhrady pro neomezený počet vozidel Kč Kč Kč Kč Kniha jízd disponuje mapami ČR, SR a celé Evropy v měřítku 1: integrovanými přímo do Money S3. V české a slovenské mapě je možné vyhledávat podle ulic i popisných čísel, v evropské pak podle názvů měst a obcí. To vše bez nutnosti připojení k internetu! Při plánování trasy na mapě lze vyhledané trasové body přesouvat, měnit jejich pořadí a jinak je upravovat. Díky tomu svou pracovní cestu připravujete ve stejném rozhraní, ve kterém ji budete i evidovat a posléze také účtovat. Je jasné, že tím ušetříte mnoho času při postupném přepisování dat. Novou cestu jde zadat více způsoby: výběrem začátku a cíle přímo na mapě, volbou navštíveného partnera z Adresáře nebo destinace ze seznamu Evidovaných míst, případně i ručním zápisem. Cesty můžete podrobně rozdělit na etapy, nebo je zadat zjednodušeně bez nich. Modul doplní údaje GPS a další rozšiřující podrobnosti také do seznamů Adresáře. Více informací: Zkušební verzi stahujte na: (Kniha jízd a cestovní náhrady je součástí Money S3 Start) Cestovní příkazy dovedou zkontrolovat, zda necestuje zaměstnanec na nemocenské apod. Díky tomu se vyhnete zbytečným potížím v případě finanční kontroly. Zpětná rekonstrukce Knihy jízd probíhá dvěma způsoby: za prvé hromadným naplněním zvolenými jízdami, za druhé pak automatickým generováním jízd do koncového stavu tachometru. Zpětná rekonstrukce respektuje i případné ručně zadané jízdy a generované jízdy doplní do mezer. Kniha jízd disponuje širokou možností exportu: tisknout ji lze souhrnně nebo jednotlivě po zaměstnancích či vozidlech a měsících včetně mezisoučtů. Pro snazší evidenci nákladů na cesty nabízí možnost zadávat čerpání pohonných hmot a tisknout skutečnou průměrnou spotřebu evidovaných vozidel. Systém rozlišuje soukromé jízdy služebním vozidlem (kvůli povinnosti srážek z mezd) a služebních jízd soukromým vozidlem (kvůli povinnosti zaplacení silniční daně). Plánování trasy v Knize jízd je intuitivní CÍGLER SOFTWARE, a.s. 5

6 Cestovní příkazy Postup při vystavení cestovního příkazu je obdobný, jako při vyplňování běžného papírového formuláře. Pro opakované cesty lze vystavit souhrnný cestovní výkaz s definovanými parametry. Vystavení se dá výrazně zrychlit přetažením skutečné cesty z Knihy jízd (funguje obousměrně), nebo využitím seznamu často vystavovaných příkazů. Definicí přístupových práv je možné určit podřízené a nadřízené pracovníky, kteří mají oprávnění schválit konkrétní cestu. Cestovní příkazy se tak mohou nacházet ve stavech plánovaný, schválený, uskutečněný či schválený k zaúčtování. Systém automaticky pozná, zda se jedná o domácí či zahraniční cestu, a podle toho generuje náhrady, jízdné i stravné. Náklady na cestu lze přiřadit buď celému cestovnímu příkazu, nebo jednotlivým trasám to je výhodné při dílčí úpravě cestovného. Vytištěné cestovní příkazy vypadají prakticky stejně jako originální formuláře SEVT. Modul Cestovní náhrady je plně propojený s modulem Účetnictví. Přímo odsud tak lze vystavovat doklady: cestovní zálohy (respektive příkazy k úhradě a bankovní doklady) a vyúčtování cestovních příkazů (závazky), a to včetně evidence jednotlivých vazeb v seznamu cestovních příkazů i návazných dokladů. Vystavení cestovního příkazu Moduly Účetní centrála a Účetní klient používají desítky účetních kanceláří Od svého uvedení na trh na jaře 2010 nasbíraly moduly Účetní centrála a Účetní klient několik stovek uživatelů, mezi nimi několik desítek účetních a daňových kanceláří. Proč mají tyto moduly takový ohlas? Pro daňového či účetního profesionála paradoxně není nejtvrdším oříškem správně zaúčtovat všechny položky a pořídit bezchybné daňové přiznání. Často je mnohem náročnější vůbec zavést do systému prvotní doklady. Část účetních kanceláří používá terminálové servery, jejich instalace je však poměrně náročnou záležitostí a nevyhovuje všem klientům. Někteří z nich pořizují faktury v Excelu, jiní sice mají vlastní účetní program, ale i tak svému daňovému poradci nosí vytištěné doklady. Elektronické sdílení dat je mnohem jednodušší a rychlejší, přesto jej běžné účetní programy nepodporují v plné míře. Je sice samozřejmě možné posílat zálohu celé účetní agendy, tu však může upravovat vždy jen jedna strana. Pokud s ní tedy pracuje profesionální účetní ve své kanceláři, klient musí s fakturací čekat tak dlouho, než se mu upravená agenda vrátí. Moduly Účetní centrála a Účetní klient naštěstí celou problematiku řeší zcela jednoduchým způsobem, který nevyžaduje žádnou složitou instalaci. Klientovi dávají možnost pořizovat faktury mnohem pohodlněji než třeba v Excelu, účetní společnosti zase šetří čas a minimalizují chyby, vzniklé opisováním dokladů. Řešení je velmi jednoduché: klient vystavuje faktury v pohodlném prostředí Money S3. Přímo z něj, prostřednictvím modulu Účetní klient, je odesílá své účetní, která pořídí zbývající doklady a úhrady faktur. Zákazník všechny doklady vidí, ale ty, které poslal účetní společnosti, nemůže měnit. K importu dat zpět klientovi slouží modul Účetní centrála, přičemž vlastní přenos dat je rychlý a probíhá pomocí jednoduchého průvodce. Tip pro zájemce z řad účetních i jejich klientů Nekupujte zajíce v pytli a vyzkoušejte si oba moduly zdarma! Jsou totiž součástí bezplatné verze Money S3 Start, kterou můžete nainstalovat z Ta vám umožní vyzkoušet všechny funkce jak export dat z klienta na centrálu, tak i jejich import zpět. Cena modulů Účetní centrála Účetní klient Kč 990 Kč Objednávejte na shop.money.cz. O kvalitách modulů Účetní centrála a Účetní klient svědčí i jejich ocenění v prestižní soutěži IT Produkt roku 2010, pořádané vydavatelstvím IDG Czech, které si získaly především za svou inovativnost a snadnost použití. Nastavení celého přenosu trvá jen pár minut a to jak v účetní kanceláři, tak i u jejího klienta. Navíc není nutné instalovat žádný nový systém. Ihned po provedení objednávky a přidělení nového licenčního čísla se v Money S3 objeví nový modul, který je okamžitě připravený k použití. 6 Money News informační bulletin pro uživatele Money S3

7 Nový modul Účetní centrála se osvědčil v GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o. Účetní společnost GT-ÚČETNICTVÍ, s.r.o., patří k zavedeným brněnským účetním a daňověporadenským společnostem. Na trhu působí od roku 1992 a její hlavní činností je dodavatelské vedení účetnictví a jeho zpracování v systémech Money S3, S4 a S5 (podle preferencí klienta) až po konečné uzavření účetního roku a vypracování daňových přiznání. Vždycky mi vadilo, že naši zaměstnanci velkou část své pracovní doby fungovali spíše jako písaři než jako účetní profesionálové, říká ředitel společnosti, Ing. Tomáš Tehlár. Přestože používáme terminálové servery, které velmi zrychlí práci, z mnoha důvodů nebyly použitelné u všech našich klientů. Potřebovali jsme něco, co přenese data z jednoho Money S3 do druhého tak, aby bylo možné v obou dále pracovat. Pouhý přenos zálohovaných agend ale nepřipadal v úvahu. Branže Obchod Výroba Služby Zaměření Účetní a daňové poradenství Kraj Jihomoravský Místo Brno Kontaktní osoba Martin Mikyšek (CÍGLER SOFTWARE, a.s.) Počet uživatelů 8 Ostrý provoz od únor 2007 Roční obrat (mil. Kč) více Počet zaměstnanců více Právě tyto potíže vyřešila dvojice modulů Účetní centrála a Účetní klient. Klienti společnosti GT-ÚČETNICTVÍ pořizují faktury běžným způsobem v Money S3. Ve chvíli, kdy je nutné data přenést, provedou rychlý export prostřednictvím Účetního klienta na FTP či . Odtud pak pracovníci firmy GT-ÚČETNICTVÍ importují informace do Účetní centrály. Hlavní výhodou je to, že zatímco odborníci na datech pracují a provádějí zaúčtování, klient může dál pořizovat prvotní doklady; zamknutá je pouze úprava odeslaných a zatím zpět nedoručených položek. Modul Účetní centrála pro nás znamenal skvělou příležitost k mnohonásobnému zrychlení celého procesu výměny dat s klienty. To, co jsme přepisovali několik hodin nebo i dní, dnes proletí internetem během pár minut. Výrazně vyšší komfort ocenili i naši klienti nemusejí nám složitě vozit stohy papírových dokladů, nebo doručovat data na flash-disku a čekat na jejich zpracování, aby mohli opět začít pořizovat prvotní doklady, pochvaluje si Tomáš Tehlár. Funkci Semafor CRIBIS mají uživatelé Money S3 k dispozici jako první v ČR Posílené call centrum v novém sídle CÍGLER SOFTWARE Inovativní funkce SEMAFOR CRIBIS přináší všem uživatelům Money S3 zdarma informace o finančním zdraví obchodních partnerů jsou zobrazeny přímo v adresáři u jednotlivých záznamů. Díky jednoduché grafice barevných světel může uživatel získat včas informace o možných finančních problémech obchodních partnerů a předcházet tak situacím, jako je nesplácení pohledávek odběrateli, bankrot důležitého obchodního partnera apod. SEMAFOR CRIBIS dodává společnost CCB Czech Credit Bureau, a.s., která je více než 10 let důvěryhodným partnerem finančního sektoru a dodavatelem informačních služeb pro B2B sektor. Pokud uživateli nestačí orientační informace v podobě semaforu, může získat podrobnosti na adrese na kterou se dostane i přímou volbou z menu Money S3 Adresář / CRIBIS.cz / Objednávka služeb. Money S3 nabízí tuto funkci od října 2010 jako první účetní program v ČR. 1. srpna 2010 se brněnské sídlo společnosti Cígler Software přesunulo do nově zrekonstruovaných prostor v centru Brna s plochou téměř 2000 m 2. V rámci zlepšování poskytovaných služeb se v novém sídle bylo zároveň rozšířilo také oddělení technické podpory a bylo posíleno call centrum pro podporu uživatelů. Podle statistik si nové call centrum vede velmi dobře za posledních 30 dnů odbavilo více než 1700 hovorů, přičemž průměrný čekací čas ve frontě je 11,4 sec a 96 % veškerých hovorů je přijato do třiceti vteřin. Kromě služeb call centra je uživatelům Aktualizace k dispozici také celé řada užitelných on-line nástrojů za všechny připomeňte především Zákaznický portál na adrese díky kterému mají přístup k přehledu svých licencí, mohou klást on-line dotazy na technickou podporu, kontrolovat si stav své Aktualizace a stahovat aktuální verze Money S3. CÍGLER SOFTWARE, a.s. 7

8 Za hranicemi Money S3: ERP informační systémy Money S4 a Money S5 Účetní program Money S3 se svými než uživateli patří mezi nejrozšířenější systémy v ČR. Nicméně i on má svoje hranice. Stejně jako se osobní automobil nehodí pro převoz velkých nákladů, tak i Money S3 je určené spíše menším společnostem. Pokud jste ve svém podnikání úspěšní, rostete, logicky dochází k situaci, kdy od svého systému čekáte více funkcí, větší rychlost, schopnost zpracovat více dokladů více uživateli nebo speciální branžová řešení a samozřejmě také individuální přístup a řešení vašich nadstandardních požadavků. V tom případě jsme právě pro vás připravili řešení v podobě ERP informačních systémů Money S4 a Money S5. Money S4 je produkt velmi vhodný pro společnosti střední velikosti, které očekávají vlastnosti velkých ERP systémů, ale v současné době si nemohou dovolit investici v řádech statisíců korun. Mezi velké výhody patří nasazení celého řešení v řádu maximálně několika dnů a rychlé a bezpečné zpracování dat uložených na SQL Serveru. Více informací naleznete na Money S5 je určený spíše pro střední a větší společnosti, které potřebují robustní, výkonné a bezpečné ERP řešení s daty uloženými na SQL Serveru, vysokou míru přizpůsobivosti a řešení individuálních požadavků na funkčnost a řízení firemních procesů a informačních toků. Více informací naleznete na Společným jmenovatelem a velkou výhodou obou řešení pro uživatele Money S3 je rovněž bezproblémový přechod z Money S3, plně zajištěný výrobcem. Klíčová data aktuálního období jsou převedena 1:1 a k datu nasazení jste v práci schopni pokračovat ve vyšším systému, aniž byste některá data postrádali. Máte zájem o některé z vyšších řešení Money S4 nebo Money S5? Spojte se s námi a informujte se o volbě vhodného systému, možnostech nasazení a přizpůsobení vaším potřebám. Volejte nebo pište na o Když se řekne tester Money S3 Ptáme se Silvie Nechvátalové, manažerky kontroly kvality Cígler Software Silvie, co má za úkol tvé oddělení Testování Money S3? Stručně řečeno, náš tým ručí za to, že veškeré nové funkce v Money S3 odpovídají zadání, tedy že programátoři naprogramovali přesně to, co po nich chtěli analytici, obchodníci a technická podpora. Jakmile ověříme 100% funkčnost, provedeme zátěžové testy nových funkcí na extrémním množství dat a uživatelů. Co si mám představit pod extrémním množstvím dat? Pro ilustraci: náš testovací adresář má více než položek a sklady mají velikost přes 2 GB s položkami. Projde-li nová verze Money S3 zátěžovými testy, provádíme plošné testování všech funkcí, včetně těch starých: musíme projít a proklikat každou položku menu, každou funkci a každý doklad. Mimoto hledáme i případné chyby, které se přes veškeré úsilí občas do systému vloudí. Teprve pak můžeme zkontrolovat připravené instalační balíčky, určené k distribuci na DVD a na internetu. Typická práce testera tedy zdaleka nespočívá jen v prozkoušení, zda jde nová verze správně nainstalovat? To rozhodně ne. Ale když už jsme u té instalace v typickém testovacím cyklu každý z nás novou verzi kompletně nainstaluje a odinstaluje nejméně patnáctkrát, a to navíc na čtyřech různých verzích operačních systémů. Celkem tedy provedeme více než 300 kompletních instalací každé nové verze Money S3. Jak náročná je vaše práce? Velmi, především na čas. Větší verze Money S3 uvolňujeme třikrát ročně a každá z nich představuje dva, ale spíše tři měsíce intenzivní práce. Pod tím je nutné si představit minimum volných víkendů a žádné svátky. Dovolenou si pochopitelně bereme podle kalendáře verzí Money S3 a ne podle počasí. Máš nějaký recept, jak to všechno zvládnout? Musíš mít tu práci rád a vědět, že se můžeš spolehnout na celý tým. Pak to jde. Naštěstí mám také skvělou rodinu a děti. A když zbude chvilka času, provětráme s manželem některého z našich automobilových veteránů, to je náš velký koníček. Děkuji za rozhovor, Silvie. Chtěla bys na závěr něco popřát uživatelům Money S3? Uživatelům bych přála co nejvíce nových zajímavých funkcí Money, a zároveň také co nejméně legislativních změn zveřejněných na poslední chvíli, kterými nás legislativci občas zásobují. Kontakty BRNO CÍGLER SOFTWARE, a.s. Drobného 555/ Brno tel.: PRAHA CÍGLER SOFTWARE, a.s. Novodvorská 1010/14B Praha 4 tel.: LIBEREC CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o. 1. máje Liberec tel.: PLZEŇ CÍGLER SOFTWARE West, s.r.o. Lochotínská 442/ Plzeň 1 tel.: ČERVENÝ KOSTELEC: Patriot s.r.o., Sokolská 138, Červený Kostelec, tel.: , HRADEC KRÁLOVÉ: LAN Consult, spol. s r.o., Jižní 870, Hradec Králové, tel.: , OSTRAVA: GONA SYSTEM CZ s.r.o., Hlubinská 36, Ostrava, tel.: , cz PRAHA: JetSoft s.r.o., Záběhlická 65, Praha 10, tel.: , SKYLAB spol. s r.o., Zakouřilova 16/1170, Praha 4, tel.: , Ing. Jarmil Kuncek - S.A.P., Koněvova 90, Praha 3, tel.: , TŘEBÍČ: Dušan Klouda - K-systém, U Kuchyňky 2/180, Třebíč, tel.: , TŘEBOŇ: ARGON systems, Dukelská 133, Třeboň, tel.: , ÚSTÍ NAD LABEM: SOVA PC s.r.o., Ve struze 3464/3D, Ústí nad Labem, tel.: , VELKÉ MEZIŘÍČÍ: Falco computer, s.r.o., Pod Hradbami 2003/3, Velké Meziříčí, tel.: ,

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI:

ÚČETNICTVÍ, JAKÉ JSTE SI PŘÁLI: Informační bulletin pro uživatele Money S3 news Verze 13.010 řijen 2012 money.cz 4 Money S3 dostalo 8 Novinky a změny 16 Jak jsme pekli 19 Co se naučíte ve nový kabát podrobně třináctku Škole Money Stručný

Více

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1

Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Postup instalace aktualizační verze Money S3 str. 1 Jak správně nainstalovat novou verzi Money S3? Změny a novinky v nové verzi Money S3 11.070 str. 2 Nové funkce ekonomického programu v oblasti účetnictví,

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009

Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Aktualizace POHODA, release 9300 ŘÍJEN 2009 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2009 Ing. Petr Klička generální ředitel 9 Kolik podob má POHODA? 10 POHODA a Windows 7 11 Vyšperkovaný e-shop 12

Více

Moderní informační systém. www.money.cz

Moderní informační systém. www.money.cz Moderní informační systém www.money.cz PROFIL SPOLEČNOSTI, se zabývá vývojem a implementací moderních informačních a ekonomických systémů již více než dvacet let a dnes patří mezi nejrespektovanější české

Více

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz

informační systém money Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz money informační systém S5 Roztočte svůj byznys naplno www.money.cz Obsah Očima našich zákazníků Úvodem... 3... 4 Slovo ředitele... 5 Money S5: Podnikový informační sytém... 7 Systémová charakteristika...

Více

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013

www.pohoda.cz Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 Aktualizace POHODA, release 10500 ŘÍJEN 2013 POBOČKY A KONZULTAČNÍ KANCELÁŘE Jihlava, Za Prachárnou 45, tel.: 567 112 612, e-mail: info@stormware.cz Praha, U Družstva Práce 94, tel.: 224 941 057, e-mail:

Více

Návod pro instalaci nové verze Money S3 z přiloženého CD. Money S3 Kasa Standard

Návod pro instalaci nové verze Money S3 z přiloženého CD. Money S3 Kasa Standard 02/20052005 Obsah čísla Doporučení: Jak nainstalovat novou verzi Money S3 Novinka: Automatická tvorba a návrhy vzájemných zápočtů Novinka: Ceníkové sklady Novinka: Seznamy položek faktur Úplný přehled

Více

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka

Pracujeme s Money S3 podrobná příručka Pracujeme s Money S3 podrobná příručka V případě potíží Pokud budete mít jakýkoliv problém s instalací či provozem ekonomického systému, kontaktujte naši technickou podporu: On-line zdroje informací Rozcestník

Více

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10600 LEDEN 2014 obsah 2 Novinky ve verzi Leden 2014 14 Daňová přiznání TAX: užitečný doplněk pro podnikatele i firmy Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s.r.o. 16 Firmy

Více

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz

Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti. www.money.cz Účetní systém pro živnostníky a menší společnosti www.money.cz ÚČETNÍ SYSTÉM PRO ŽIVNOSTNÍKY A MENŠÍ SPOLEČNOSTI Money S3 je komplexní účetní a ekonomický software určený pro vedení účetních agend živnostníků,

Více

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9700 LEDEN 2011 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2011 Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 11 Jak na účetní a datovou uzávěrku v POHODĚ 12 DOSOVNÉ aneb Pošlete

Více

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení z produkce společnosti STORMWARE určené všem firmám, které používají ekonomicko-informační systém POHODA,

Více

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz

informační systém money Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz money informační systém S5 Průvodce systémem Nejmodernější technologické řešení www.money.cz OBSAH Řešení pro vaši společnost... 3 Flexibilní podnikový systém... 3 Vícevrstvá aplikace... 4 Vlastnosti systému...

Více

Novinky v modulech Banka a Pokladna

Novinky v modulech Banka a Pokladna Novinky v modulech Banka a Pokladna MONITOROVÁNÍ ULOŽENÝCH DAT NAPOJENÍ NA DOCHÁZKOVÉ SYSTÉMY JEDNODUCHÁ PRÁCE S POZASTÁVKAMI Vážení přátelé, na sklonku roku 2012 jsme pro Vás připravili již 34. číslo

Více

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz

JOURNAL 20. Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014. www.premier.cz JOURNAL 20 Magazín zákazníků společnosti PREMIER system listopad 2014 ODVOZENÁ VARIANTA LOGOTYPU (BAREVNOSTI) PRO MULTIMÉDIA Úvod...................................................... 3 Novinky v X5.1..............................................

Více

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9400 LEDEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Leden 2010 Ing. Petr Klička generální ředitel 5 Datové schránky 6 Datová a účetní uzávěrka 7 Jak na daňová přiznání 8

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10700 KVĚTEN 2014 Centrum Franze Kafky: víc než jen sbírka knih Věděli byste, kde hledat unikátní repliku soukromé knihovny spisovatele Franze Kafky? Jedno takové místo existuje.

Více

Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012

Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012 Aktualizace POHODA, release 10200 ŘÍJEN 2012 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2012 14 Efektivní řízení firmy pomocí nástrojů Business Intelligence Tomáš Prchal marketingový manažer 16 Instalační CD od ledna

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

WINSTROM Otázky a odpovědi

WINSTROM Otázky a odpovědi WINSTROM Otázky a odpovědi Obsah Instalace programu Winstrom Obecné Účetnictví Adresář Faktury vydané Faktury přijaté Banka Pokladna Sklad Objednávky Drobný majetek Investiční majetek Mzdy Kniha jízd Instalace

Více

EKONOM - účetní a evidenční systém 2

EKONOM - účetní a evidenční systém 2 EKONOM - účetní a evidenční systém 2 Obsah: 1 Koupili jste EKONOM... 10 1.1 Minimální systémové požadavky...10 1.2 Obecně k instalaci:...10 1.3 Dobré rady před instalací...10 1.4 Instalace...11 1.4.1 Instalace

Více

www.duna.cz Vážení zákazníci,

www.duna.cz Vážení zákazníci, magazín uživatelů a přátel 31 2009 Vážení zákazníci, v dalším, 31. čísle našeho občasníku MUP Vás seznámíme s novinkami v našich softwarových produktech, které již jsou dokončené a stručně i s některými

Více

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010

Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Aktualizace POHODA, release 9500 KVĚTEN 2010 Moje POHODA 1 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2010 Ing. Karel Nekuža obchodní ředitel 12 Aktualizace 13 POHODA ONLINE 14 Případová studie 16 POHODA E1 17 Efektivní

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek.

NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 *01 VÍCE NA STR. 6 10. fyzických osob (ze superhrubé mzdy) a nový výpočet nemocenských dávek. MAGAZÍN UŽIVATELŮ MONEY S3 *01 LEDEN 2008 NOVÁ VERZE MONEY S3 11.000 ZMĚNY A NOVINKY MONEY S3 VÍCE NA STR. 2 5 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY PLATNÉ OD 1. 1. 2008 VÍCE NA STR. 6 10 ZMĚNA SNÍŽENÉ SAZBY Z 5 % NA 9 %

Více

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014

Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 Aktualizace POHODA, release 10800 ŘÍJEN 2014 OBSAH 2 Novinky ve verzi Říjen 2014 11 Elektronická komunikace pro vlastníky datových schránek Tomáš Prchal marketingový manažer STORMWARE s. r. o. 12 Elektronická

Více

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015

Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Aktualizace POHODA, release 10900 LEDEN 2015 Každý rok v měsíci říjnu jsou chodníky v ulicích Jihlavy označeny bílou křídovou linkou, která vede k jedinému cíli, k filmu. Konkrétně k místu promítání dokumentárních

Více

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE

7 2011 INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE LEGISLATIVA» NÁVODY» ŠKOLENÍ» TIPY, TRIKY» SOUTĚŽE» NÁVODY» AKCE VYDÁNÍ LISTOPAD 7 2011 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SOFTWARE HLAVNÍ TÉMA UPGRADE DUEL 8 Ve zpravodaji

Více