Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného"

Transkript

1

2 Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security within the framework of the 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to EU on 1st May 2004 pod č. JLS/2006/NGO/04 30 CE /00-89.

3 CSR společensky odpovědné chování místních firem sborník příkladů dobré praxe

4

5 Předmluva Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem. Naleznete v něm příběhy, inspirace i návody jak zavádět či rozvíjet různé aspekty konceptu tzv. společenské odpovědnosti firem, tedy konceptu dobrovolného a otevřeného přihlášení se firem ke spoluodpovědnosti za stav komunity, ve které firmy svou činnost vyvíjí. Konceptu, který přiznává, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, a naopak okolí ovlivňuje úspěch firmy. Ve sborníku naleznete příklady místních firem, převážně působících v ústeckém regionu, příklady firem působících na národní úrovni, ale i nadnárodních korporací, včetně zkušeností z okolních států Polska a Slovenska. Ačkoli je sborník určen především pracovníkům firem, kteří se tématem společenské odpovědnosti zabývají či o něm uvažují, věříme, že inspirace v něm mohou nalézt i všichni ti, kdo se podílí na rozvoji komunity, živoucího prostoru, kde se setkávají světy byznysů, institucí, občanských iniciativ i aktivních jedinců, s cílem spoluutvářet společnou budoucnost. Tomáš Krejčí Ředitel Komunitní nadace Euroregionu Labe

6 CSR Společensky odpovědné chování místních firem (sborník příkladů dobré praxe) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí nad Labem 2008 Sestavila: Kateřina Niklová Design a sazba: Tomáš Mácha, TM_DESIGN Tisk: Reproprint, s.r.o. Vydalo: občanské sdružení, Vita ISBN:

7 5 Úvod Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem vychází v rámci projektu Transparentní a protikorupční chování místních firem, jehož nositelem je Komunitní nadace Euroregionu Labe, a který byl spolufinancován z prostředků Evropské komise, DG Justice, Freedom and Security, v rámci programu Aktivity na podporu občanské společnosti v zemích, které 1. května 2004 přistoupily do EU. Základním cílem projektu je přispět k posílení transparentnosti, protikorupčního a společensky odpovědného chování místních firem, a to jak v rovině posilování a rozšiřování dovedností a znalostí HR a PR pracovníků regionálních firem v oblasti společenské odpovědnosti, tak v rovině zvyšování povědomí o tématu společenské odpovědnosti firem mezi zainteresovanými subjekty zaměstnavatelů a mezi odbornou veřejností a v neposlední řadě i v rovině zdokonalování systému anticipace vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů v tématu společenské odpovědnosti firem. Projekt sestává ze souboru vzdělávacích a podpůrných aktivit, založených na kombinaci tradičních (kurzů a školení) a moderních (e-learningových) výukových a asistenčních metod a přístupů poskytovaných regionálních firmám zapojeným do jeho realizace. Hlavní výstupem projektu je vyvinutá softwarová online aplikace, kombinující e-learningovou formu vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti firem a zároveň sloužící jako sebeevaluační a plánovací nástroj pro realizaci opatření a dílčích kroků v jednotlivých aspektech konceptu společenské odpovědnosti firmy. Proč projekt zaměřený na společensky odpovědné chování firem iniciuje a realizuje nadace, tedy nepodnikatelský subjekt, jehož smyslem by ze zákona mělo být především sdružování majetku pro dobrou věc? Odpověď je jednoduchá. Středem zájmu komunitních nadací není jen sdružování majetku pro dobrou věc, jejich posláním je především usilovat o zlepšování kvality života komunity, o vytváření neutrálního prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní samosprávy. Paralela s konceptem společenské odpovědnosti firem je zřejmá. Přidáme-li k tomu fakt, že místní firmy jsou jednou ze základních cílových skupin komunitní nadace, především v oblasti dárcovství, je k iniciaci takového projektu už jen krůček. Krůček, který jsme učinili s přesvědčením, že budou-li se místní firmy chovat společensky odpovědně, budou-li zohledňovat ve svých podnikatelských aktivitách jejich dopad na místní komunitu, zaměstnance a životní prostředí, bude se nám lépe dařit naplňovat naše poslání zlepšovat kvalitu života naší komunity.

8 6 Obsah Úvod Příklady dobré praxe od místních firem ABB s.r.o Allianz pojišťovna, a.s Českomoravský cement,a.s., nástupnická společnost Československá obchodní banka, a.s SKUPINA ČEZ GEOS, geodetické služby, v.o.s., Litoměřice Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s Metrostav a.s Severočeská plynárenská, a.s Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Skanska CZ a.s T-Mobile Czech Republic a.s VESKOM, spol. s r.o Příklady dobré praxe ze zahraničí Danone Sp. z o.o. (Polsko) KRONOSPAN SK, s.r.o. (Slovenská republika) U. S. Steel Košice, s.r.o. (Slovenská republika) O realizátorovi projektu

9 Příklady dobré praxe od místních firem

10 8 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 1: ABB s.r.o. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Společenská odpovědnost společnosti je přímo součástí strategie ABB a spadá do oblasti sustainability. Vychází z tzv. triple bottom line ekonomický, sociální a environmentální aspekt podnikání. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti před dvěma lety, byly tyto aktivity velmi omezené. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pravidlech pro podporované projekty. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? V současné době se ABB připravuje na mezinárodní podporu Speciálních olympiád národní hnutí pro celou ČR. V místě sídla společnosti spolupracujeme se sdružením Karlín Žije dál a další aktivity se odehrávají v dalších místech, kde ABB působí (Brno, Trutnov, Ostrava, Jablonec). Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? g Výrobní závody vyhovují normám ISO, podle posledních kontrol jsou hodnoty povoleného znečištění značně pod limity. g Máme vlastní procesy pokud jde o nakládání s plynem SF6. g Recyklace obalů. g Recyklace výrobků po skončení jejich životnosti. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Každý zaměstnanec má ve společnosti svůj osobní plán rozvoje. Jsou organizována pravidelná školení pro další vzdělávání, dle příslušného zařazení pracovníka. V současné době probíhá celoplošné školení zaměřené přímo na osobní rozvoj každého zaměstnance leadership challenge program jedná se o několikaletý projekt, realizovaný po celém světě. Cílem je, zdokonalení komunikačních dovedností a budování vztahů nejen na pracovišti. Vzhledem k oboru podnikání, o vedení jednotek nemají ženy zájem, nicméně podpora žen ve vedoucích funkcích je v oblastech HR, kontrolingu, komunikace a marketingu. Pokud je to možné, zaměstnáváme i osoby s postižením. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Spolupracujeme s technickými univerzitami a středními školami technického zaměření. Každoročně pořádáme soutěž Student award a spolupracujeme se studenty formou konzultací diplomových prací, vypisujeme i témata DP. Rovněž nabízíme vybraným studentům stáž v zahraničí a posléze zaměstnání v ABB. Kontakt: ABB s.r.o. Sokolovská Praha 8 Karlín Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum (http://www.blf.cz/aktivity/databaze.htm)

11 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 9 PŘÍKLAD ČÍSLO 2: Allianz pojišťovna, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Pojišťovny kdysi dávno vznikaly na myšlence společenské odpovědnosti. Lidé sdružovali prostředky pro případ, že by některému z nich vznikla škoda, kterou by mohli z tohoto společného fondu uhradit. Zpočátku se jednalo hlavně o škody, které způsobily požáry, v té době asi nejčastější příčiny škod. Na tyto tradice samozřejmě navazuje také Allianz, která byla založena již v roce 1890 v Berlíně. Již například v roce 1906 byla jednou z pojišťoven, které likvidovaly škody spojené se zemětřesením v San Franciscu, i do té doby největší námořní katastrofu potopení Titanicu v roce Dnes pojišťuje Allianz pokrokové průmyslové technologie a projekty: největší větrnou elektrárnu na světě v Kalifornii, nosnou raketu Ariane, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge v Hong Kongu, Eurotunel pod kanálem La Manche apod. Allianz se ale také zaměřuje na preventivní výzkum, aby k takovýmto velkým katastrofám nedocházelo, nebo aby se maximálně zmírnily jejich následky. Proto před 65 lety založila Allianz centrum pro technologie (ACT). Zabývá se výzkumem průmyslových technologií a technologií vozidel. Zkoumá příčiny nehod v mnoha oblastech, například železniční a silniční dopravě, letectví a kosmonautice, elektrárenství, průmyslových provozů nebo stavebnictví. Pracovníci Allianz centra pro technologie se například podíleli na technologickém dozoru a vylepšeních v evropském projektu nosné rakety Ariane. Zároveň vedli pilotní výzkumy v oblasti automobilové dopravy, vývoj bezpečnostních pásů, airbagů, opěrek hlavy, dětských sedaček, dopravě psů v autech a dalších projektech, které mohou snížit následky dopravních nehod. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše společnost angažuje? Allianz pojišťovna je úspěšnou firmou, která si uvědomuje svoji zodpovědnost vůči klientům, zaměstnancům i celé české společnosti. Proto se zaměřuje především na podporu dětských a mládežnických projektů nebo kulturních a charitativních aktivit. V roce 2005 se Allianz pojišťovna již posedmé stala generálním partnerem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Tento festival se za dobu, kdy ho naše společnost podporuje, stal největší a nejvýznamnější akcí svého druhu na světě. Také díky naší účasti mohou malí diváci navštěvovat všechna filmová představení festivalu zcela zdarma. Jako generální přítel divadla podporuje od konce roku 2003 Allianz pojišťovna loutkovou scénu hlavního města Prahy, Divadlo Minor. Jedná se o další projekt zaměřený na dětského diváka. Ročně toto divadlo navštíví přes diváků. Mezi naše další dlouholeté sponzorské aktivity patří podpora libereckého dětského pěveckého sboru Severáček, Pražského divadelního festivalu německého jazyka či Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě. Mimo tyto veřejně známé projekty podporujeme také mladé začínající umělce z řad operních pěvců a klasických hudebníků, aby mohli prohlubovat své schopnosti v zahraničních hudebních školách. V neposlední řadě Allianz nezapomíná na podporu projektů, které sice nejsou tak mediálně silné, ale o to jsou důležitější. Allianz pojišťovna je partnerem projektu Dětství bez úrazu, který se zaměřuje na aktivní prevenci úrazovosti dětí, která je v České republice stále výrazně větší než

12 10 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E ve vyspělých zemích západní Evropy. Allianz také přispěla na výstavbu integrovaného bydlení Domova Lenka, který v sobě bude spojovat prvek bydlení handicapovaných mladých lidí, kteří ukončili školní docházku na speciálních středních a učňovských školách. Tento projekt organizuje občanské sdružení ATLANT. Kromě výplaty pojistného plnění při velkých pojistných událostech Allianz poskytuje také nadstandardní projekty. Například po povodních v ČR v letech 1997 a 2002 financovala Allianz nákup záchranářské techniky, která sloužila při odstraňování následků povodní. Po katastrofě, která postihla jihovýchodní Asii, si Allianz zřídila nadaci Allianz Direct Help, na jejíž konto přispívali zaměstnanci Allianz z celého světa. Allianz AG věnovala na konto částku 1 milion eur a zaměstnanci vybrali částku 550 tisíc eur. Celkem Allianz Group věnovala na obnovu postižených oblastí v jihovýchodní Asii částku přesahující 2,6 milionu eur. Jak se Vaše společnost podílí na ochraně životního prostředí? Jako nevýrobní organizace, která poskytuje svým klientům kvalitní produkty z oblasti pojišťovnictví, máme výhodu, že naše produkty jsou stoprocentně ekologické. Nicméně samozřejmě se maximálně snažíme i v dalších oblastech jako je nakládání s odpady. V Allianz pojišťovně například důsledně uplatňujeme třídění odpadů a recyklaci papíru. Jedním z našich příspěvků pro zlepšení ekologie bylo také přestěhování Allianz pojišťovny do nové, moderní budovy, která splňuje nejnáročnější technologické požadavky na úsporu energií. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Allianz podporuje projektový způsob práce a plochou strukturu řízení, které všem zaměstnancům nabízejí možnost zapojit se do plnění strategických cílů. Odrazem sounáležitosti a rovnováhy mezi zájmy společnosti a preferencemi zaměstnanců je nízká fluktuace. Zároveň je také zdrojem stability a potenciálem k dalšímu růstu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má v Allianz pojišťovně silnou tradici založenou na pravidelném dialogu v rámci sjednávání rozvojových plánů u všech zaměstnanců včetně stanovení cílů. Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje: g Allianz Knowledge Academy. g Interní kurzy se zaměřením na vnitřní procesy, orientaci na zákazníka. g Odborné vzdělávání. g Jazykové kurzy v mnoha úrovních i formách výuky. g Vstupní školení pro nové zaměstnance. g Zahraniční vzdělávání pro vybrané specializace. g Podporu účasti zaměstnanců na konferencích a profesních setkáních. g Podporu mimopracovního vzdělávání (VŠ, znalecké zkoušky, ACCA). Firemní kultura vysokých výkonů je založena na otevřené komunikaci s jasně deklarovanými pravidly rovnoprávnosti a spolupráce. Společnost přijala za své firemní hodnoty, které směřují k naplnění poslání společnosti, podpoře týmové práce, ale také k prosazení individuálních schopností, systematického rozvoje talentů a identifikace klíčového potenciálu. Mezi významné prvky firemní kultury Allianz pojišťovny patří pravidelná setkávání zaměstnanců s managementem společnosti při různých oficiálních výročích či dalších interních příležitostech a mimopracovní setkání spolupracujících týmů tzv. teambuildingy, kterých mají možnost se každoročně účastnit všichni zaměstnanci společnosti. Kvalitním nástrojem firemní komunikace je časopis INFO, kde mají zaměstnanci možnost seznámit se s podstatnými událostmi ze

13 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 11 života společnosti i zveřejnit vlastní příspěvek. Široce využíván je také intranetový portál a další elektronická informační média. Allianz pojišťovna také výrazně podporuje mimopracovní sportovní aktivity zaměstnanců, každý rok pravidelně pořádáme letní a zimní sportovní hry, kterých se účastní cca 250 zaměstnanců a obchodních zástupců. Pro cyklisty pořádáme víkendový výlet na kolech do zajímavých míst naší vlasti, která nazýváme Cyklo Tour. Samozřejmostí jsou příspěvky na další sportovní aktivity, pronájem haly pro malou kopanou a volejbal a nově také bowlingové dráhy. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Samozřejmě nezapomínáme ani na vzdělávací projekty pro mladé lidi. V roce 2005 jsme byli jedním z hlavních partnerů soutěže Euromanager a pro letošní rok vstupujeme do projektu Junior Achievement, který v roce 1992 založil Tomáš Baťa. Programu se účastní zhruba studentů z celé České republiky. Allianz se tak zařadí mezi významné partnery projektu, kterými jsou Microsoft, KPMG, Pricewaterhouse- Coopers nebo Deloitte. Samozřejmostí jsou také možnosti stáží v Allianz pojišťovně a poskytování podkladů pro studentské seminární práce. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Finanční skupina Allianz vždy dbala na transparentnost a etiku podnikání. Jedním z hlavních dokumentů, které nastavují pravidla chování společností finanční skupiny a jejich zaměstnanců je Etický kodex zaměstnance Allianz. Tento dokument podtrhuje důraz kladený společností na profesionální chování zaměstnanců a dodržování interních pravidel. Etický kodex zaměstnance Allianz se samozřejmě, tak jako celá společnost, neustále vyvíjí. Poslední aktualizace a upřesnění proběhlo v roce 2005, kdy finanční skupina Allianz sjednotila znění Etického kodexu ve všech svých společnostech. Samozřejmostí je také otevřený přístup veřejnosti k informacím o Allianz. Veškeré informace o společnostech Allianz mohou zájemci nalézt také ve výročních zprávách jednotlivých společností, které jsou přístupné i na internetu. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Tato politika nám dává významnou konkurenční výhodu v úspoře nákladů, motivovanosti zaměstnanců a samozřejmě také ve vysoké image, kterou Allianz má. Ostatně to může potvrdit i ocenění Rhodos, které jsme v roce 2005 získali za nejlepší firemní image v kategorii pojišťoven. Kontakt: Allianz pojišťovna, a.s. Ke Švanici 656/ Praha 8 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

14 12 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 3: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice vaší firmy? Stavby a stavebnictví ovlivňují na dlouhou dobu prostředí, ve kterém žijeme. Stavebnictví tak má vliv i na celou společnost a na růst kvality života. Navrhování, výstavba a údržba budov a infrastruktury jsou základem pro ekonomický rozvoj a udržitelný růst. Přibližně 80% Evropanů žije ve městech a správně si uvědomují, že to, zda žijí dobře, je velmi ovlivněno úrovní městského znečištění a stavem bydlení ve vnitřním městě. Nové stavby budou mít prodloužený životní cyklus, musejí být energeticky méně náročné na provoz, použité materiály musejí spotřebovávat méně energie pro výrobu a musí byt recyklovatelné. Life Cycle Assessment LCA jak hodnotící parametr pro použité materiály a technologie výstavby patří mezi prvky, které budou naplňovat vize ve stavebnictví. S celkovým ročním obratem přes 1000 miliard je stavebnictví největší průmyslovou jednotkou v EU a tvoří ¼ celkového obratu. [Zdroj: European Construction Technology Platform (ECTP) A vision for a sustainable and competitive construction sector by 2030, February 2005] Beton, který je výsledný produkt našich tří hlavních aktivit výroby cementu, kameniva pro stavebnictví a vlastního betonu - je tradiční materiál, který již po staletí naplňuje požadavky lidí na zlepšení kvality života. S určitou nadsázkou lze říci, že beton, jako výrobek, byl od svého vzniku a prvního použití spojen s odpovědností ke společnosti. Vzhledem k tomu, že procesy výroby cementu jsou spojeny se spotřebou přírodních materiálů a energie, výroba cementu bude vždy mít vliv na životní prostředí. Této naší odpovědnosti jsme si dlouhodobě plně vědomi a průběžně investujeme do těch nejlepších dostupných technologií, které slouží k minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí. Společnost Českomoravský cement je součástí nadnárodní skupiny Heidelbergcement, která má sídlo v německém Heidelbergu. Skupina je aktivním členem WBCSD (Světově podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj) a v rámci tohoto uskupení je zakládajícím členem CSI (Iniciativa výrobců cementu pro udržitelný rozvoj). V jakých místně prospěšných aktivitách se angažujete? Spolupráce s obecními a místními zastupitelstvy v místech našich závodů je dlouhodobá a soustavná. Obě strany tak znají své dlouhodobé potřeby a aktuální problémy. Základní dlouhodobé priority, ve kterých se Českomoravský cement angažuje, jsou školství, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, kultura a sport na místní úrovni. Z celkového výčtu uveďme jen několik příkladů z roku Přístavba zdravotnického zařízení v Praze Radotíně, dostavba a přestavba místní knihovny v Radotíně, přestavba knihovny v Mokré, společně s Prefou Brno vznik betonových soch a jejich výstava na hradě Špilberk, tradiční podpora hudebního festivalu Talichův Beroun, výstavba ekologického vzdělávacího centra v Hostětíně, výstavba tělocvičny při Základní škole v Sivicích, příspěvek na rekonstrukci prostor Sdružení zdravotně postižených Králův Dvůr, finanční příspěvek na zakoupení přístrojů pro Nemocnici Milosrdných bratři v Brně a další a další.

15 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 13 Jak se vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Společnost Českomoravský cement se na ochraně životního prostředí podílí ve dvou zásadních oblastech: při vlastní výrobní činnosti a použitím svých výrobků. Vlastní výrobní činnost probíhá na zařízeních, která, často s velikou rezervou, splňují veškeré emisní limity. Používaní alternativních paliv a materiálů šetří přírodní (neobnovitelné) zdroje a současně přispívá k odstranění materiálů, které by bez využití v cementářství musely být ukládány jako odpad. Používaní alternativních paliv je dobrou ukázkou principů udržitelného rozvoje. Náhrada fosilních paliv alternativními palivy šetří neobnovitelné přírodní zdroje a využití biomasy jako paliva je přínosem i pro emise CO 2. Cementářská pec umožňuje z alternativních materiálů a paliv znovu získat a využít jak energii v nich obsaženou, tak i využít materiál, který v jiných případech znamená vznik popela a škváry. Mimo pozitiva při ochraně životního prostředí je použití těchto paliv pro nás ekonomicky výhodné. Druhá oblast je použití našich výrobků ve stavebnictví. Beton, jehož je námi vyráběný cement významnou součástí, je materiál, který je široce používán ve všech oblastech stavebnictví od bytové a občanské výstavby přes dopravní stavby až po stavby sloužící výhradně k ochraně životního prostředí, jako jsou například čistírny odpadních vod. Beton je recyklovatelný materiál. Českomoravský cement je společnost, která je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO Jaký je postoj vaší firmy vůči zaměstnancům? Společenská odpovědnost je pro nás velmi důležitá a zavazující a jsme přesvědčeni, že firemní kultura založena na dialogu se zaměstnanci povede v dlouhodobém výhledu k úspěšnému rozvoji společnosti Českomoravský cement. Přijímáme preventivní opatření a usilujeme tak o eliminaci všech rizik jak u pracovních úrazů, tak u nemoci z povolání. U někoho může z minulosti přetrvávat názor, že cementárna je provoz, kde je možné uplatnit se dokonce i bez kvalifikace. Českomoravský cement si je dobře vědom toho, že jedině zkušený tým kvalifikovaných odborníků je schopen uspokojovat současné nároky na přesnost, spolehlivost a kvalitu. Společnost nabízí zvyšovaní kvalifikace v rámci osobních programů růstu. Velký důraz je kladen na celkový vzhled závodu a vysokou kvalitu pracovního prostředí. Investice do úprav společných prostor, komunikací a sociálního zázemí byly jedny z prvních. Kolektivní smlouva upravující vztahy mezi společností a zaměstnanci obsahuje i celou řadu nadstandardních závazků, mezi jinými např. příspěvek všem zaměstnancům na důchodové pojištění, nebo týden dovolené navíc. Jak vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Českomoravský cement dlouhodobě spolupracuje s univerzitami v místech svých hlavních závodů s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Vysokým učením technickým v Brně. Z těchto dvou spolupracujících technických univerzit současně pochází i řada z 19 nových absolventů, kteří do naší společnosti nastoupili v posledních třech letech. Přijímání nových absolventů univerzit probíhá v období každoročního snižování počtu pracovníků. Významným partnerem je Českomoravský cement také pro Masarykovu univerzitu v Brně, se kterou má uzavřenu dohodu o spolupráci. Jedním z konkrétních výstupů této spolupráce je partnerská účast ČMC na jednom z mezinárodních tréninkových programů EU Leonardo. Podpora vysokému školství není jediný způsob, jak ČMC spolupracuje s mladými lidmi. Podpora místních sportovních klubů a podpora základních škol v obcích nebo městských částech, kde působíme, je dlouhodobou samozřejmostí. Jako konkrétní příklady z roku 2006 můžeme

16 14 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E uvést podporu Evropské Rady Studentů technických univerzit při pořádaní odborného akademického kurzu s názvem Safe Structural Design, příspěvek na činnost Junáka v Králově Dvoře nebo doplnění vybavení výpočetní technikou Základní školy v Mokré. Jak se vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Společnost Českomoravský cement vydala Politiku společnosti, se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci a je publikovaná jak na intranetu skupiny, tak je veřejně dostupná také na webových stránkách ČMC. Politika společnosti je vyhlášena v souladu s požadavky: g ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti g ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu g OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Další obecně platný dokument v Českomoravském cementu je Kodex chování a etických zásad v obchodním styku. Tento dokument je vydán na úrovni skupiny Heidelbergcement a je závazný pro všechny zaměstnance na nejrůznějších pracovních pozicích. Dokument pochopitelně nemůže postihnout veškeré situace, se kterými se zaměstnanci mohou setkat, ale základní principy uvedené v dokumentu by jim měly napomoci řešit většinu problémů vyskytujících se při výkonu práce. Jednat při kontaktu se zákazníky, dodavateli, státními úřady a obchodními partnery i sami mezi sebou poctivě a čestně a plnit své povinnosti profesionálním způsobem to jsou hlavní zásady zmíněného Kodexu. Co podle vás vaše firma společenskou odpovědností získala/získává? Chovat se odpovědně, být čestný, otevřený, být spolehlivý partner a dobrý soused, to všechno jsou přece docela přirozené potřeby slušných lidí. Důsledné uplatňování zásad společenské odpovědnosti a dobré jméno společnosti nám umožňuje mít dobré zákazníky, mít kvalitní a spolehlivé dodavatele, přijímat vzdělané a schopné odborníky. Dobré vztahy se sousedy nám umožňují realizaci rozvojových programů, které přispívají i k rozvoji regionů, ve kterých působíme. Hrdost zaměstnanců nad příslušností ke společnosti Českomoravský cement je to nejcennější, co firma společenskou odpovědností získává. Kontakt: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Mokrá Mokrá-Horákov Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

17 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 15 PŘÍKLAD ČÍSLO 4: Československá obchodní banka, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? ČSOB patří mezi organizace, kterým záleží na tom, v jakém prostředí podnikají, a které se chtějí aktivně na tvorbě zdravého prostředí podílet. ČSOB již řadu let provádí aktivity, které jsou součástí konceptu společenské odpovědnosti v chápání evropských firem. Mezi ně patří: etika podnikání, podpora vzdělání, podpora projektů zmírňujících následky živelných katastrof, ochrana životního prostředí, péče o zaměstnance, podpora aktivního života seniorů, či finanční podpora vybraných neziskových organizaci. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Například podporujeme Fond vzdělání Výboru dobré vůle (Nadace Olgy Havlové), který formou stipendií pomáhá mladým lidem překonat zdravotní či sociální handicapy. Dalším významným projektem je například podpora počítačové a internetové gramotnosti seniorů prostřednictvím finanční podpory projektu Internet pro seniory neziskové organizace ŽIVOT 90. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Naše banka nefinancuje společnosti, které nesplňují požadavky na ochranu životního prostředí dané legislativou České (a Slovenské) republiky a Evropské Unie nebo jsou v rozporu s požadavky EBRD/ IFC. ČSOB poskytuje investiční půjčky pro obnovu životního prostředí (v roce 2004 to byly 2 miliardy Kč) z toho nejvíc půjček pro úsporu tepelné energie. Banka u všech klientů, které úvěruje, zjišťuje, má-li společnost enviromentální audit nebo certifikát ISO pro péči o životní prostředí, dále má-li společnost dekontaminační projekty a stará-li se o minulé škody na životním prostředí. Banka minimalizuje svoje nároky na spotřebu energie a své zaměstnance vede ke třídění odpadů na pracovištích banky. Nová budova ústředí ČSOB je postavena jako zelená stavba. ČSOB je také hlavním partnerem festivalu EKOFILM, který pomáhá popularizovat ochranu životního prostředí (bližší informace na Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Banka o zaměstnance pečuje prostřednictvím vysokého počtu zaměstnaneckých výhod, které poskytuje nad rámec zákonných povinností, jako např. příspěvek na vzdělání a stravování, příspěvek na sport, kulturu a rekreaci, jeden týden dovolené nad rámec zákoníku práce, příspěvek na zdravotní aktivity, poskytnutí 2 dnů pracovního volna s náhradou mzdy bez lékařského potvrzení, sociální výpomoc, příspěvek při dlouhodobě nemoci, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění či výhody podporující týmovou spolupráci a sounáležitost s firmou. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? ČSOB má mezi studenty oblíbené programy pro studenty i absolventy vysokých i středních škol, které umožňují mladým lidem poznat pracovní prostředí v různých útvarech, aktivně se zapojit do pracovního dění a nakonec si vybrat pozici a zůstat v bance. Banka spolupracuje s UK v Praze (Institutem ekonomických studií, Matematicko-fyzikální fakultou, Centrem ekonomického výzkumu a dok. studia CERGE) a Vysokou školou umělecko-průmyslovou. Banka získala ocenění jako třetí nejžádanější zaměstnavatel roku volili studenti vysokých škol.

18 16 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? ČSOB si je vědoma, že rychlost inovací v bankovním sektoru je natolik vysoká, že se řada klientů ne vždy orientuje v nabídce jejích produktů a služeb. ČSOB je toho názoru, že transparentnost a kvalitu svých služeb zvýší právě posílením orientace klientů v bankovních službách a produktech. V tomto směru přišla ČSOB s několika iniciativami. V roce 2005 umístila na své webové stránky kalkulačku optimalizace bankovních poplatků. Dále počátkem roku 2006 zavedla zjednodušenou verzi sazebníku poplatků ČSOB pro drobné klienty (bylo zrušeno přes 200 položek sazebníku) a zřídila Zelenou informační linku, na které jsou klientům bezplatně zodpovídány všechny dotazy, které se sazebníku týkají. Další aktivitou je tzv. Klíčový plán, který představuje bezplatné poradenství na všech pobočkách ČSOB a distribuci CD (přímo do škol, formou přílohy MF Dnes atd.), jejímž prostřednictvím skupina ČSOB vzdělává širokou veřejnost v oblasti elektronického bankovnictví. Banka dále podporuje na úrovni České bankovní asociace přípravu vzdělávací kampaně pro bankovní klientelu, přípravu a zavádění kodexů v oblasti práv klientů, poskytování předsmluvních informací v oblasti hypotéčních úvěrů, zavádění opatření proti praní špinavých peněz atd. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Bance záleží na prostředí, v kterém podniká, a chce být jejím tvůrčím prvkem. Svou společensky odpovědnou politikou tak banka přispívá ke zdravé a silné veřejnosti, u které si těmito aktivitami upevňuje své nezadatelné místo. Kontakt: Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/ Praha 5 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

19 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 17 PŘÍKLAD ČÍSLO 5: SKUPINA ČEZ Jaký je kontext, v rámci kterého jsou uplatňovány myšlenky společenské odpovědnosti ve Vaší firmě? Jako moderní korporace s pevným ekonomickým základem považuje Skupina ČEZ společenskou odpovědnost za jeden z pilířů etiky podnikání. Veškeré činnosti posuzujeme z hlediska všeobecné prospěšnosti a předjímáme dopady na naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance, a z hlediska ochrany životního prostředí samozřejmě na všechny obyvatele naší země. Princip společenské odpovědnosti uplatňují ve svých činnostech všechny plně integrované společnosti Skupiny ČEZ. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Skupina ČEZ podporuje rozvoj regionů jak prostřednictvím Nadace ČEZ, která je pro společnost partnerem v oblasti dárcovství, tak i formou přímé pomoci. Klíčem k úspěšné spolupráci Nadace ČEZ je důkladná znalost prostředí, v němž Skupina ČEZ působí. Podpora směřuje především do tří oblastí do oblasti aktivit dětí a mládeže, podpory handicapovaných spoluobčanů a do oblasti rozvoje regionů České republiky. Na rozvoj kultury, zdraví, aktivit dětí a mládeže, podporu kvality života potřebných i životního prostředí rozdělila Nadace ČEZ v roce 2007 bezmála 168 milionů Kč, a podpořila tak celkem 525 projektů v celé České republice. V roce 2007 Nadace ČEZ počtvrté za sebou obhájila prvenství v žebříčku TOP Firemní filantrop v kategorii celkového objemu rozdělených prostředků. Souhrnná částka věnovaných nadačních příspěvků od začátku existence Nadace se přiblížila hodnotě 700 milionů Kč. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Skupina ČEZ realizuje pro udržení co nejmenšího negativního vlivu výroby elektrické energie na okolní životní prostředí nejrůznější opatření, které probíhají ve stejném sledu aktivit, jak probíhají reálně při výrobě elektřiny počínaje těžbou, přípravou a dopravou paliva přes výrobu elektrické energie až po její distribuci do místa spotřeby. Kromě technických opatření (např. sanace, rekultivace) využíváme i netechnická opatření zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí. Tím je například postupná aplikace systému environmentálního managementu (Environmental Management System EMS), který se stává součástí řízení společnosti. Implementace EMS byla v roce 2002 dokončena vydáním mezinárodního certifikátu potvrzujícího pro všechny provozované elektrárny shodu systému řízení s požadavky normy ISO Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Energetická společnost ČEZ je firmou, která průběžně vytváří podmínky pro rozvoj a motivaci svých pracovníků. Sociální politika, systém školení a dalšího vzdělávání, interní komunikace i dlouhodobě udržovaný sociální smír směřují k tomu, aby ve Skupině ČEZ pracovali lidé se zájmem o svou práci, kteří chtějí přinášet hodnoty ve prospěch prosperity firmy i jejích akcionářů. Trvalou pozornost věnuje Skupina ČEZ vzdělávání zaměstnanců. Při podpoře rozvoje osobností klíčových zaměstnanců firmy, rozšiřování jejich znalostí a dovedností, preferuje aktivní způsob řízení vlastního vzdělávání, kdy každý zaměstnanec má možnost aktivně ovlivňovat svůj vlastní plán osobního rozvoje a tím i svoji kariéru ve firmě. Aktuálním mottem vzdělávacího programu pro zaměstnance je: I když je firemní barva oranžová, vzdělávání a rozvoj mají ve Skupině ČEZ zelenou!.

20 18 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Dále se jedná o veřejná uznání a ocenění nejlepších zaměstnanců, která přinášejí silný motivační efekt a podporují kulturu orientovanou na vysoký výkon. I v roce 2007 proto byly předány již tradiční ceny generálního ředitele, tzv. CEO Award pro nejlepší jednotlivce i týmy, které přispěly ke zvýšení efektivity ve Skupině ČEZ. U dalšího ocenění nejlepších zaměstnanců jednotlivých společností a útvarů Skupiny ČEZ s názvem Čézar byla nastavena nová pravidla volby a navržena pro zaměstnance zajímavější forma odměny. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Vzdělávací program Skupiny ČEZ pod názvem Energie pro každého představila akciová společnost ČEZ již v roce Od roku 2006 nese nové jméno: Svět energie. Cílem programu je umožnit žákům, studentům i pedagogům aktivně zkoumat učební témata ze všech hledisek a souvislostí tak, aby někdejší mechanické memorování poznatků bylo nahrazeno tvořivým myšlením. Skupina ČEZ pamatuje také na vyhledávání talentů potenciálních zaměstnanců ČEZ. S tímto cílem organizuje ČEZ ve spolupráci se sdružením Amavet a projektem ASTRA soutěže vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže, soutěž vědeckotechnických projektů vysokoškolské mládeže, soutěž diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ a podporuje letní školy fyziky pro talentované studenty pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Skupina ČEZ ctí od počátku své existence zásadu transparentnosti. Významnou skupinou, která má ze zákona právo na veškeré relevantní informace o hospodářském a obchodním vývoji Skupiny ČEZ, jsou akcionáři. Při informování svých akcionářů Skupina ČEZ přísně dodržuje rovný přístup k relevantním informacím pro všechny účastníky kapitálového trhu. Nad rámec zákona vychází i z doporučení tzv. Kodexu pro správu a řízení společnosti. Politika transparentnosti v dialogu s veřejností přispívá trvale k pozitivnímu mediálnímu obrazu Skupiny ČEZ a k dobré pověsti otevřené a objektivní společnosti s odpovědným přístupem vůči široké veřejnosti. Zdrojem informací, a to nejen pro laickou veřejnost, je velké množství tištěných materiálů o Skupině ČEZ a jejích jednotlivých subjektech a oblastech souvisejících s jejich činností. Stěžejním místem pro komunikaci se širokou veřejností jsou však pravidelně aktualizované webové stránky kde je možné nalézt mnoho informací o celé Skupině ČEZ i potřebné kontakty. Webové stránky ČEZ též v praxi naplňují informační povinnost emitenta, povinnost aktuálně informovat o provozu jaderných elektráren a povinnost poskytovat další informace podle energetického zákona. Funkci komunikace s veřejností plní velmi dobře síť informačních center, která jsou v provozu u jaderných a vodních elektráren Skupiny ČEZ. Kontakt: ČEZ, a. s. Duhová 2/ Praha 4 Zdroj: ČEZ, Shrnutí zprávy o společenské odpovědnosti 2007

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010

Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 www.pwc.cz/csr Pomáháme kultivovat tržní prostředí Zpráva o společenské odpovědnosti 2010 Jak PwC Česká republika přispívá k rozvoji společnosti, v níž působí? foto Obsah Úvodní slovo Jiřího Mosera, řídícího

Více

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal

Zpráva o udržitelném rozvoji. skupiny Czech Coal 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 Zpráva o udržitelném rozvoji skupiny Czech Coal v roce 2005 je inspirována mezinárodní

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice

mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice mládež české republiky Informační publikace o dětech a mládeži v České republice 1 Několik slov úvodem Vážení přátelé, mezi dětmi a mládeží jsem velmi rád, pracoval jsem s nimi v rámci svého působení v

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2015 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Shrnutí...1 1. Úvod...2 2. Aktuální makroekonomická predikce ČR...3 3. Pokrok v implementaci doporučení Rady z roku 2014...5

Více

Vytváření sdílených hodnot 2012

Vytváření sdílených hodnot 2012 Vytváření sdílených hodnot 2012 Zpráva o společenské odpovědnosti Nestlé v České a Slovenské republice OBSAH 1 Přístup Nestlé k podnikání a společenské odpovědnosti 2 Hodnotový řetězec Nestlé 3 Zemědělství

Více

Nizozemsko obchodní partner ČR

Nizozemsko obchodní partner ČR Partneři přílohy II/III Náš společný hlas zní v Evropě silněji inzerce A151000472 Nizozemsko je v současnosti jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky. Naše firmy včetně řady společností

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE STRATEGIE ROZVOJE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE část: NÁVRHOVÁ ČÁST Strategická vize rozvoje kraje a globální cíl Specifické cíle a strategická opatření k jejich naplnění ZPRACOVATEL: Konsorcium firem GaREP, spol.

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí

Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY. Průvodce novou firemní (r)evolucí Vytváření SDÍLENÉ HODNOTY Průvodce novou firemní (r)evolucí Valerie Bockstette a Mike Stamp Doplněno českými případovými studiemi O FSG Hledáme lepší cesty, jak řešit společenské problémy FSG je nezisková

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356

Analýza oblasti práce s mládeží v Srbsku. Nezisková organizace. H.E.P.Y. o.s. Ivaňská 589, 691 25 Vranovice. Česká republika IČO: 22677356 Volný čas mládeže společná šance pro Vojvodinu, Srbsko i Evropu - Vytvoření systému udržitelného rozvoje smysluplného využití volného času mládeže Srbska v prostředí otevřené Evropy. Analýza oblasti práce

Více

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA

PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU STRAKONICKA PROGRAM SOCIÁLNÍHO A EKONOMICKÉHO ROZVOJE REGIONU Zadavatel : Sdružení obcí okresu Strakonice (finančně podpořeno MMR ČR v rámci Programu obnovy venkova) Zpracoval : ing. Jan Přikryl, CSc. PROODOS Praha

Více

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014

Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013. Datum publikování: 27. března 2014 Výroční zpráva společnosti UNIPETROL, a.s. za rok 2013 Datum publikování: 27. března 2014 Obsah Profil skupiny Unipetrol... 4 Úvodní slovo předsedy dozorčí rady... 7 Dopis akcionářům od předsedy představenstva

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN SOCIÁLNÍ INKLUZE A ZPŮSOB JEHO TVORBY Publikace k projektu NAPSI spolu! organizací IQ Roma servis, Člověk v tísni, SKOK, Socioklub a EAPN Česká republika EVROPSKÁ KOMISE Generální ředitelství

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Národní. program rozvoje vzdělávání. v České republice Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Národní program rozvoje vzdělávání v České republice Bílá kniha Praha 2001 Redakční skupina Jiří Kotásek (vedoucí), František Bacík, Jaromír Coufalík, Dana

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více