Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného"

Transkript

1

2 Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security within the framework of the 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to EU on 1st May 2004 pod č. JLS/2006/NGO/04 30 CE /00-89.

3 CSR společensky odpovědné chování místních firem sborník příkladů dobré praxe

4

5 Předmluva Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem. Naleznete v něm příběhy, inspirace i návody jak zavádět či rozvíjet různé aspekty konceptu tzv. společenské odpovědnosti firem, tedy konceptu dobrovolného a otevřeného přihlášení se firem ke spoluodpovědnosti za stav komunity, ve které firmy svou činnost vyvíjí. Konceptu, který přiznává, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, a naopak okolí ovlivňuje úspěch firmy. Ve sborníku naleznete příklady místních firem, převážně působících v ústeckém regionu, příklady firem působících na národní úrovni, ale i nadnárodních korporací, včetně zkušeností z okolních států Polska a Slovenska. Ačkoli je sborník určen především pracovníkům firem, kteří se tématem společenské odpovědnosti zabývají či o něm uvažují, věříme, že inspirace v něm mohou nalézt i všichni ti, kdo se podílí na rozvoji komunity, živoucího prostoru, kde se setkávají světy byznysů, institucí, občanských iniciativ i aktivních jedinců, s cílem spoluutvářet společnou budoucnost. Tomáš Krejčí Ředitel Komunitní nadace Euroregionu Labe

6 CSR Společensky odpovědné chování místních firem (sborník příkladů dobré praxe) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí nad Labem 2008 Sestavila: Kateřina Niklová Design a sazba: Tomáš Mácha, TM_DESIGN Tisk: Reproprint, s.r.o. Vydalo: občanské sdružení, Vita ISBN:

7 5 Úvod Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem vychází v rámci projektu Transparentní a protikorupční chování místních firem, jehož nositelem je Komunitní nadace Euroregionu Labe, a který byl spolufinancován z prostředků Evropské komise, DG Justice, Freedom and Security, v rámci programu Aktivity na podporu občanské společnosti v zemích, které 1. května 2004 přistoupily do EU. Základním cílem projektu je přispět k posílení transparentnosti, protikorupčního a společensky odpovědného chování místních firem, a to jak v rovině posilování a rozšiřování dovedností a znalostí HR a PR pracovníků regionálních firem v oblasti společenské odpovědnosti, tak v rovině zvyšování povědomí o tématu společenské odpovědnosti firem mezi zainteresovanými subjekty zaměstnavatelů a mezi odbornou veřejností a v neposlední řadě i v rovině zdokonalování systému anticipace vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů v tématu společenské odpovědnosti firem. Projekt sestává ze souboru vzdělávacích a podpůrných aktivit, založených na kombinaci tradičních (kurzů a školení) a moderních (e-learningových) výukových a asistenčních metod a přístupů poskytovaných regionálních firmám zapojeným do jeho realizace. Hlavní výstupem projektu je vyvinutá softwarová online aplikace, kombinující e-learningovou formu vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti firem a zároveň sloužící jako sebeevaluační a plánovací nástroj pro realizaci opatření a dílčích kroků v jednotlivých aspektech konceptu společenské odpovědnosti firmy. Proč projekt zaměřený na společensky odpovědné chování firem iniciuje a realizuje nadace, tedy nepodnikatelský subjekt, jehož smyslem by ze zákona mělo být především sdružování majetku pro dobrou věc? Odpověď je jednoduchá. Středem zájmu komunitních nadací není jen sdružování majetku pro dobrou věc, jejich posláním je především usilovat o zlepšování kvality života komunity, o vytváření neutrálního prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní samosprávy. Paralela s konceptem společenské odpovědnosti firem je zřejmá. Přidáme-li k tomu fakt, že místní firmy jsou jednou ze základních cílových skupin komunitní nadace, především v oblasti dárcovství, je k iniciaci takového projektu už jen krůček. Krůček, který jsme učinili s přesvědčením, že budou-li se místní firmy chovat společensky odpovědně, budou-li zohledňovat ve svých podnikatelských aktivitách jejich dopad na místní komunitu, zaměstnance a životní prostředí, bude se nám lépe dařit naplňovat naše poslání zlepšovat kvalitu života naší komunity.

8 6 Obsah Úvod Příklady dobré praxe od místních firem ABB s.r.o Allianz pojišťovna, a.s Českomoravský cement,a.s., nástupnická společnost Československá obchodní banka, a.s SKUPINA ČEZ GEOS, geodetické služby, v.o.s., Litoměřice Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s Metrostav a.s Severočeská plynárenská, a.s Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Skanska CZ a.s T-Mobile Czech Republic a.s VESKOM, spol. s r.o Příklady dobré praxe ze zahraničí Danone Sp. z o.o. (Polsko) KRONOSPAN SK, s.r.o. (Slovenská republika) U. S. Steel Košice, s.r.o. (Slovenská republika) O realizátorovi projektu

9 Příklady dobré praxe od místních firem

10 8 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 1: ABB s.r.o. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Společenská odpovědnost společnosti je přímo součástí strategie ABB a spadá do oblasti sustainability. Vychází z tzv. triple bottom line ekonomický, sociální a environmentální aspekt podnikání. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti před dvěma lety, byly tyto aktivity velmi omezené. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pravidlech pro podporované projekty. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? V současné době se ABB připravuje na mezinárodní podporu Speciálních olympiád národní hnutí pro celou ČR. V místě sídla společnosti spolupracujeme se sdružením Karlín Žije dál a další aktivity se odehrávají v dalších místech, kde ABB působí (Brno, Trutnov, Ostrava, Jablonec). Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? g Výrobní závody vyhovují normám ISO, podle posledních kontrol jsou hodnoty povoleného znečištění značně pod limity. g Máme vlastní procesy pokud jde o nakládání s plynem SF6. g Recyklace obalů. g Recyklace výrobků po skončení jejich životnosti. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Každý zaměstnanec má ve společnosti svůj osobní plán rozvoje. Jsou organizována pravidelná školení pro další vzdělávání, dle příslušného zařazení pracovníka. V současné době probíhá celoplošné školení zaměřené přímo na osobní rozvoj každého zaměstnance leadership challenge program jedná se o několikaletý projekt, realizovaný po celém světě. Cílem je, zdokonalení komunikačních dovedností a budování vztahů nejen na pracovišti. Vzhledem k oboru podnikání, o vedení jednotek nemají ženy zájem, nicméně podpora žen ve vedoucích funkcích je v oblastech HR, kontrolingu, komunikace a marketingu. Pokud je to možné, zaměstnáváme i osoby s postižením. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Spolupracujeme s technickými univerzitami a středními školami technického zaměření. Každoročně pořádáme soutěž Student award a spolupracujeme se studenty formou konzultací diplomových prací, vypisujeme i témata DP. Rovněž nabízíme vybraným studentům stáž v zahraničí a posléze zaměstnání v ABB. Kontakt: ABB s.r.o. Sokolovská Praha 8 Karlín Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum (http://www.blf.cz/aktivity/databaze.htm)

11 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 9 PŘÍKLAD ČÍSLO 2: Allianz pojišťovna, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Pojišťovny kdysi dávno vznikaly na myšlence společenské odpovědnosti. Lidé sdružovali prostředky pro případ, že by některému z nich vznikla škoda, kterou by mohli z tohoto společného fondu uhradit. Zpočátku se jednalo hlavně o škody, které způsobily požáry, v té době asi nejčastější příčiny škod. Na tyto tradice samozřejmě navazuje také Allianz, která byla založena již v roce 1890 v Berlíně. Již například v roce 1906 byla jednou z pojišťoven, které likvidovaly škody spojené se zemětřesením v San Franciscu, i do té doby největší námořní katastrofu potopení Titanicu v roce Dnes pojišťuje Allianz pokrokové průmyslové technologie a projekty: největší větrnou elektrárnu na světě v Kalifornii, nosnou raketu Ariane, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge v Hong Kongu, Eurotunel pod kanálem La Manche apod. Allianz se ale také zaměřuje na preventivní výzkum, aby k takovýmto velkým katastrofám nedocházelo, nebo aby se maximálně zmírnily jejich následky. Proto před 65 lety založila Allianz centrum pro technologie (ACT). Zabývá se výzkumem průmyslových technologií a technologií vozidel. Zkoumá příčiny nehod v mnoha oblastech, například železniční a silniční dopravě, letectví a kosmonautice, elektrárenství, průmyslových provozů nebo stavebnictví. Pracovníci Allianz centra pro technologie se například podíleli na technologickém dozoru a vylepšeních v evropském projektu nosné rakety Ariane. Zároveň vedli pilotní výzkumy v oblasti automobilové dopravy, vývoj bezpečnostních pásů, airbagů, opěrek hlavy, dětských sedaček, dopravě psů v autech a dalších projektech, které mohou snížit následky dopravních nehod. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše společnost angažuje? Allianz pojišťovna je úspěšnou firmou, která si uvědomuje svoji zodpovědnost vůči klientům, zaměstnancům i celé české společnosti. Proto se zaměřuje především na podporu dětských a mládežnických projektů nebo kulturních a charitativních aktivit. V roce 2005 se Allianz pojišťovna již posedmé stala generálním partnerem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Tento festival se za dobu, kdy ho naše společnost podporuje, stal největší a nejvýznamnější akcí svého druhu na světě. Také díky naší účasti mohou malí diváci navštěvovat všechna filmová představení festivalu zcela zdarma. Jako generální přítel divadla podporuje od konce roku 2003 Allianz pojišťovna loutkovou scénu hlavního města Prahy, Divadlo Minor. Jedná se o další projekt zaměřený na dětského diváka. Ročně toto divadlo navštíví přes diváků. Mezi naše další dlouholeté sponzorské aktivity patří podpora libereckého dětského pěveckého sboru Severáček, Pražského divadelního festivalu německého jazyka či Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě. Mimo tyto veřejně známé projekty podporujeme také mladé začínající umělce z řad operních pěvců a klasických hudebníků, aby mohli prohlubovat své schopnosti v zahraničních hudebních školách. V neposlední řadě Allianz nezapomíná na podporu projektů, které sice nejsou tak mediálně silné, ale o to jsou důležitější. Allianz pojišťovna je partnerem projektu Dětství bez úrazu, který se zaměřuje na aktivní prevenci úrazovosti dětí, která je v České republice stále výrazně větší než

12 10 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E ve vyspělých zemích západní Evropy. Allianz také přispěla na výstavbu integrovaného bydlení Domova Lenka, který v sobě bude spojovat prvek bydlení handicapovaných mladých lidí, kteří ukončili školní docházku na speciálních středních a učňovských školách. Tento projekt organizuje občanské sdružení ATLANT. Kromě výplaty pojistného plnění při velkých pojistných událostech Allianz poskytuje také nadstandardní projekty. Například po povodních v ČR v letech 1997 a 2002 financovala Allianz nákup záchranářské techniky, která sloužila při odstraňování následků povodní. Po katastrofě, která postihla jihovýchodní Asii, si Allianz zřídila nadaci Allianz Direct Help, na jejíž konto přispívali zaměstnanci Allianz z celého světa. Allianz AG věnovala na konto částku 1 milion eur a zaměstnanci vybrali částku 550 tisíc eur. Celkem Allianz Group věnovala na obnovu postižených oblastí v jihovýchodní Asii částku přesahující 2,6 milionu eur. Jak se Vaše společnost podílí na ochraně životního prostředí? Jako nevýrobní organizace, která poskytuje svým klientům kvalitní produkty z oblasti pojišťovnictví, máme výhodu, že naše produkty jsou stoprocentně ekologické. Nicméně samozřejmě se maximálně snažíme i v dalších oblastech jako je nakládání s odpady. V Allianz pojišťovně například důsledně uplatňujeme třídění odpadů a recyklaci papíru. Jedním z našich příspěvků pro zlepšení ekologie bylo také přestěhování Allianz pojišťovny do nové, moderní budovy, která splňuje nejnáročnější technologické požadavky na úsporu energií. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Allianz podporuje projektový způsob práce a plochou strukturu řízení, které všem zaměstnancům nabízejí možnost zapojit se do plnění strategických cílů. Odrazem sounáležitosti a rovnováhy mezi zájmy společnosti a preferencemi zaměstnanců je nízká fluktuace. Zároveň je také zdrojem stability a potenciálem k dalšímu růstu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má v Allianz pojišťovně silnou tradici založenou na pravidelném dialogu v rámci sjednávání rozvojových plánů u všech zaměstnanců včetně stanovení cílů. Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje: g Allianz Knowledge Academy. g Interní kurzy se zaměřením na vnitřní procesy, orientaci na zákazníka. g Odborné vzdělávání. g Jazykové kurzy v mnoha úrovních i formách výuky. g Vstupní školení pro nové zaměstnance. g Zahraniční vzdělávání pro vybrané specializace. g Podporu účasti zaměstnanců na konferencích a profesních setkáních. g Podporu mimopracovního vzdělávání (VŠ, znalecké zkoušky, ACCA). Firemní kultura vysokých výkonů je založena na otevřené komunikaci s jasně deklarovanými pravidly rovnoprávnosti a spolupráce. Společnost přijala za své firemní hodnoty, které směřují k naplnění poslání společnosti, podpoře týmové práce, ale také k prosazení individuálních schopností, systematického rozvoje talentů a identifikace klíčového potenciálu. Mezi významné prvky firemní kultury Allianz pojišťovny patří pravidelná setkávání zaměstnanců s managementem společnosti při různých oficiálních výročích či dalších interních příležitostech a mimopracovní setkání spolupracujících týmů tzv. teambuildingy, kterých mají možnost se každoročně účastnit všichni zaměstnanci společnosti. Kvalitním nástrojem firemní komunikace je časopis INFO, kde mají zaměstnanci možnost seznámit se s podstatnými událostmi ze

13 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 11 života společnosti i zveřejnit vlastní příspěvek. Široce využíván je také intranetový portál a další elektronická informační média. Allianz pojišťovna také výrazně podporuje mimopracovní sportovní aktivity zaměstnanců, každý rok pravidelně pořádáme letní a zimní sportovní hry, kterých se účastní cca 250 zaměstnanců a obchodních zástupců. Pro cyklisty pořádáme víkendový výlet na kolech do zajímavých míst naší vlasti, která nazýváme Cyklo Tour. Samozřejmostí jsou příspěvky na další sportovní aktivity, pronájem haly pro malou kopanou a volejbal a nově také bowlingové dráhy. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Samozřejmě nezapomínáme ani na vzdělávací projekty pro mladé lidi. V roce 2005 jsme byli jedním z hlavních partnerů soutěže Euromanager a pro letošní rok vstupujeme do projektu Junior Achievement, který v roce 1992 založil Tomáš Baťa. Programu se účastní zhruba studentů z celé České republiky. Allianz se tak zařadí mezi významné partnery projektu, kterými jsou Microsoft, KPMG, Pricewaterhouse- Coopers nebo Deloitte. Samozřejmostí jsou také možnosti stáží v Allianz pojišťovně a poskytování podkladů pro studentské seminární práce. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Finanční skupina Allianz vždy dbala na transparentnost a etiku podnikání. Jedním z hlavních dokumentů, které nastavují pravidla chování společností finanční skupiny a jejich zaměstnanců je Etický kodex zaměstnance Allianz. Tento dokument podtrhuje důraz kladený společností na profesionální chování zaměstnanců a dodržování interních pravidel. Etický kodex zaměstnance Allianz se samozřejmě, tak jako celá společnost, neustále vyvíjí. Poslední aktualizace a upřesnění proběhlo v roce 2005, kdy finanční skupina Allianz sjednotila znění Etického kodexu ve všech svých společnostech. Samozřejmostí je také otevřený přístup veřejnosti k informacím o Allianz. Veškeré informace o společnostech Allianz mohou zájemci nalézt také ve výročních zprávách jednotlivých společností, které jsou přístupné i na internetu. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Tato politika nám dává významnou konkurenční výhodu v úspoře nákladů, motivovanosti zaměstnanců a samozřejmě také ve vysoké image, kterou Allianz má. Ostatně to může potvrdit i ocenění Rhodos, které jsme v roce 2005 získali za nejlepší firemní image v kategorii pojišťoven. Kontakt: Allianz pojišťovna, a.s. Ke Švanici 656/ Praha 8 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

14 12 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 3: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice vaší firmy? Stavby a stavebnictví ovlivňují na dlouhou dobu prostředí, ve kterém žijeme. Stavebnictví tak má vliv i na celou společnost a na růst kvality života. Navrhování, výstavba a údržba budov a infrastruktury jsou základem pro ekonomický rozvoj a udržitelný růst. Přibližně 80% Evropanů žije ve městech a správně si uvědomují, že to, zda žijí dobře, je velmi ovlivněno úrovní městského znečištění a stavem bydlení ve vnitřním městě. Nové stavby budou mít prodloužený životní cyklus, musejí být energeticky méně náročné na provoz, použité materiály musejí spotřebovávat méně energie pro výrobu a musí byt recyklovatelné. Life Cycle Assessment LCA jak hodnotící parametr pro použité materiály a technologie výstavby patří mezi prvky, které budou naplňovat vize ve stavebnictví. S celkovým ročním obratem přes 1000 miliard je stavebnictví největší průmyslovou jednotkou v EU a tvoří ¼ celkového obratu. [Zdroj: European Construction Technology Platform (ECTP) A vision for a sustainable and competitive construction sector by 2030, February 2005] Beton, který je výsledný produkt našich tří hlavních aktivit výroby cementu, kameniva pro stavebnictví a vlastního betonu - je tradiční materiál, který již po staletí naplňuje požadavky lidí na zlepšení kvality života. S určitou nadsázkou lze říci, že beton, jako výrobek, byl od svého vzniku a prvního použití spojen s odpovědností ke společnosti. Vzhledem k tomu, že procesy výroby cementu jsou spojeny se spotřebou přírodních materiálů a energie, výroba cementu bude vždy mít vliv na životní prostředí. Této naší odpovědnosti jsme si dlouhodobě plně vědomi a průběžně investujeme do těch nejlepších dostupných technologií, které slouží k minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí. Společnost Českomoravský cement je součástí nadnárodní skupiny Heidelbergcement, která má sídlo v německém Heidelbergu. Skupina je aktivním členem WBCSD (Světově podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj) a v rámci tohoto uskupení je zakládajícím členem CSI (Iniciativa výrobců cementu pro udržitelný rozvoj). V jakých místně prospěšných aktivitách se angažujete? Spolupráce s obecními a místními zastupitelstvy v místech našich závodů je dlouhodobá a soustavná. Obě strany tak znají své dlouhodobé potřeby a aktuální problémy. Základní dlouhodobé priority, ve kterých se Českomoravský cement angažuje, jsou školství, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, kultura a sport na místní úrovni. Z celkového výčtu uveďme jen několik příkladů z roku Přístavba zdravotnického zařízení v Praze Radotíně, dostavba a přestavba místní knihovny v Radotíně, přestavba knihovny v Mokré, společně s Prefou Brno vznik betonových soch a jejich výstava na hradě Špilberk, tradiční podpora hudebního festivalu Talichův Beroun, výstavba ekologického vzdělávacího centra v Hostětíně, výstavba tělocvičny při Základní škole v Sivicích, příspěvek na rekonstrukci prostor Sdružení zdravotně postižených Králův Dvůr, finanční příspěvek na zakoupení přístrojů pro Nemocnici Milosrdných bratři v Brně a další a další.

15 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 13 Jak se vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Společnost Českomoravský cement se na ochraně životního prostředí podílí ve dvou zásadních oblastech: při vlastní výrobní činnosti a použitím svých výrobků. Vlastní výrobní činnost probíhá na zařízeních, která, často s velikou rezervou, splňují veškeré emisní limity. Používaní alternativních paliv a materiálů šetří přírodní (neobnovitelné) zdroje a současně přispívá k odstranění materiálů, které by bez využití v cementářství musely být ukládány jako odpad. Používaní alternativních paliv je dobrou ukázkou principů udržitelného rozvoje. Náhrada fosilních paliv alternativními palivy šetří neobnovitelné přírodní zdroje a využití biomasy jako paliva je přínosem i pro emise CO 2. Cementářská pec umožňuje z alternativních materiálů a paliv znovu získat a využít jak energii v nich obsaženou, tak i využít materiál, který v jiných případech znamená vznik popela a škváry. Mimo pozitiva při ochraně životního prostředí je použití těchto paliv pro nás ekonomicky výhodné. Druhá oblast je použití našich výrobků ve stavebnictví. Beton, jehož je námi vyráběný cement významnou součástí, je materiál, který je široce používán ve všech oblastech stavebnictví od bytové a občanské výstavby přes dopravní stavby až po stavby sloužící výhradně k ochraně životního prostředí, jako jsou například čistírny odpadních vod. Beton je recyklovatelný materiál. Českomoravský cement je společnost, která je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO Jaký je postoj vaší firmy vůči zaměstnancům? Společenská odpovědnost je pro nás velmi důležitá a zavazující a jsme přesvědčeni, že firemní kultura založena na dialogu se zaměstnanci povede v dlouhodobém výhledu k úspěšnému rozvoji společnosti Českomoravský cement. Přijímáme preventivní opatření a usilujeme tak o eliminaci všech rizik jak u pracovních úrazů, tak u nemoci z povolání. U někoho může z minulosti přetrvávat názor, že cementárna je provoz, kde je možné uplatnit se dokonce i bez kvalifikace. Českomoravský cement si je dobře vědom toho, že jedině zkušený tým kvalifikovaných odborníků je schopen uspokojovat současné nároky na přesnost, spolehlivost a kvalitu. Společnost nabízí zvyšovaní kvalifikace v rámci osobních programů růstu. Velký důraz je kladen na celkový vzhled závodu a vysokou kvalitu pracovního prostředí. Investice do úprav společných prostor, komunikací a sociálního zázemí byly jedny z prvních. Kolektivní smlouva upravující vztahy mezi společností a zaměstnanci obsahuje i celou řadu nadstandardních závazků, mezi jinými např. příspěvek všem zaměstnancům na důchodové pojištění, nebo týden dovolené navíc. Jak vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Českomoravský cement dlouhodobě spolupracuje s univerzitami v místech svých hlavních závodů s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Vysokým učením technickým v Brně. Z těchto dvou spolupracujících technických univerzit současně pochází i řada z 19 nových absolventů, kteří do naší společnosti nastoupili v posledních třech letech. Přijímání nových absolventů univerzit probíhá v období každoročního snižování počtu pracovníků. Významným partnerem je Českomoravský cement také pro Masarykovu univerzitu v Brně, se kterou má uzavřenu dohodu o spolupráci. Jedním z konkrétních výstupů této spolupráce je partnerská účast ČMC na jednom z mezinárodních tréninkových programů EU Leonardo. Podpora vysokému školství není jediný způsob, jak ČMC spolupracuje s mladými lidmi. Podpora místních sportovních klubů a podpora základních škol v obcích nebo městských částech, kde působíme, je dlouhodobou samozřejmostí. Jako konkrétní příklady z roku 2006 můžeme

16 14 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E uvést podporu Evropské Rady Studentů technických univerzit při pořádaní odborného akademického kurzu s názvem Safe Structural Design, příspěvek na činnost Junáka v Králově Dvoře nebo doplnění vybavení výpočetní technikou Základní školy v Mokré. Jak se vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Společnost Českomoravský cement vydala Politiku společnosti, se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci a je publikovaná jak na intranetu skupiny, tak je veřejně dostupná také na webových stránkách ČMC. Politika společnosti je vyhlášena v souladu s požadavky: g ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti g ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu g OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Další obecně platný dokument v Českomoravském cementu je Kodex chování a etických zásad v obchodním styku. Tento dokument je vydán na úrovni skupiny Heidelbergcement a je závazný pro všechny zaměstnance na nejrůznějších pracovních pozicích. Dokument pochopitelně nemůže postihnout veškeré situace, se kterými se zaměstnanci mohou setkat, ale základní principy uvedené v dokumentu by jim měly napomoci řešit většinu problémů vyskytujících se při výkonu práce. Jednat při kontaktu se zákazníky, dodavateli, státními úřady a obchodními partnery i sami mezi sebou poctivě a čestně a plnit své povinnosti profesionálním způsobem to jsou hlavní zásady zmíněného Kodexu. Co podle vás vaše firma společenskou odpovědností získala/získává? Chovat se odpovědně, být čestný, otevřený, být spolehlivý partner a dobrý soused, to všechno jsou přece docela přirozené potřeby slušných lidí. Důsledné uplatňování zásad společenské odpovědnosti a dobré jméno společnosti nám umožňuje mít dobré zákazníky, mít kvalitní a spolehlivé dodavatele, přijímat vzdělané a schopné odborníky. Dobré vztahy se sousedy nám umožňují realizaci rozvojových programů, které přispívají i k rozvoji regionů, ve kterých působíme. Hrdost zaměstnanců nad příslušností ke společnosti Českomoravský cement je to nejcennější, co firma společenskou odpovědností získává. Kontakt: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Mokrá Mokrá-Horákov Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

17 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 15 PŘÍKLAD ČÍSLO 4: Československá obchodní banka, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? ČSOB patří mezi organizace, kterým záleží na tom, v jakém prostředí podnikají, a které se chtějí aktivně na tvorbě zdravého prostředí podílet. ČSOB již řadu let provádí aktivity, které jsou součástí konceptu společenské odpovědnosti v chápání evropských firem. Mezi ně patří: etika podnikání, podpora vzdělání, podpora projektů zmírňujících následky živelných katastrof, ochrana životního prostředí, péče o zaměstnance, podpora aktivního života seniorů, či finanční podpora vybraných neziskových organizaci. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Například podporujeme Fond vzdělání Výboru dobré vůle (Nadace Olgy Havlové), který formou stipendií pomáhá mladým lidem překonat zdravotní či sociální handicapy. Dalším významným projektem je například podpora počítačové a internetové gramotnosti seniorů prostřednictvím finanční podpory projektu Internet pro seniory neziskové organizace ŽIVOT 90. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Naše banka nefinancuje společnosti, které nesplňují požadavky na ochranu životního prostředí dané legislativou České (a Slovenské) republiky a Evropské Unie nebo jsou v rozporu s požadavky EBRD/ IFC. ČSOB poskytuje investiční půjčky pro obnovu životního prostředí (v roce 2004 to byly 2 miliardy Kč) z toho nejvíc půjček pro úsporu tepelné energie. Banka u všech klientů, které úvěruje, zjišťuje, má-li společnost enviromentální audit nebo certifikát ISO pro péči o životní prostředí, dále má-li společnost dekontaminační projekty a stará-li se o minulé škody na životním prostředí. Banka minimalizuje svoje nároky na spotřebu energie a své zaměstnance vede ke třídění odpadů na pracovištích banky. Nová budova ústředí ČSOB je postavena jako zelená stavba. ČSOB je také hlavním partnerem festivalu EKOFILM, který pomáhá popularizovat ochranu životního prostředí (bližší informace na Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Banka o zaměstnance pečuje prostřednictvím vysokého počtu zaměstnaneckých výhod, které poskytuje nad rámec zákonných povinností, jako např. příspěvek na vzdělání a stravování, příspěvek na sport, kulturu a rekreaci, jeden týden dovolené nad rámec zákoníku práce, příspěvek na zdravotní aktivity, poskytnutí 2 dnů pracovního volna s náhradou mzdy bez lékařského potvrzení, sociální výpomoc, příspěvek při dlouhodobě nemoci, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění či výhody podporující týmovou spolupráci a sounáležitost s firmou. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? ČSOB má mezi studenty oblíbené programy pro studenty i absolventy vysokých i středních škol, které umožňují mladým lidem poznat pracovní prostředí v různých útvarech, aktivně se zapojit do pracovního dění a nakonec si vybrat pozici a zůstat v bance. Banka spolupracuje s UK v Praze (Institutem ekonomických studií, Matematicko-fyzikální fakultou, Centrem ekonomického výzkumu a dok. studia CERGE) a Vysokou školou umělecko-průmyslovou. Banka získala ocenění jako třetí nejžádanější zaměstnavatel roku volili studenti vysokých škol.

18 16 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? ČSOB si je vědoma, že rychlost inovací v bankovním sektoru je natolik vysoká, že se řada klientů ne vždy orientuje v nabídce jejích produktů a služeb. ČSOB je toho názoru, že transparentnost a kvalitu svých služeb zvýší právě posílením orientace klientů v bankovních službách a produktech. V tomto směru přišla ČSOB s několika iniciativami. V roce 2005 umístila na své webové stránky kalkulačku optimalizace bankovních poplatků. Dále počátkem roku 2006 zavedla zjednodušenou verzi sazebníku poplatků ČSOB pro drobné klienty (bylo zrušeno přes 200 položek sazebníku) a zřídila Zelenou informační linku, na které jsou klientům bezplatně zodpovídány všechny dotazy, které se sazebníku týkají. Další aktivitou je tzv. Klíčový plán, který představuje bezplatné poradenství na všech pobočkách ČSOB a distribuci CD (přímo do škol, formou přílohy MF Dnes atd.), jejímž prostřednictvím skupina ČSOB vzdělává širokou veřejnost v oblasti elektronického bankovnictví. Banka dále podporuje na úrovni České bankovní asociace přípravu vzdělávací kampaně pro bankovní klientelu, přípravu a zavádění kodexů v oblasti práv klientů, poskytování předsmluvních informací v oblasti hypotéčních úvěrů, zavádění opatření proti praní špinavých peněz atd. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Bance záleží na prostředí, v kterém podniká, a chce být jejím tvůrčím prvkem. Svou společensky odpovědnou politikou tak banka přispívá ke zdravé a silné veřejnosti, u které si těmito aktivitami upevňuje své nezadatelné místo. Kontakt: Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/ Praha 5 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

19 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 17 PŘÍKLAD ČÍSLO 5: SKUPINA ČEZ Jaký je kontext, v rámci kterého jsou uplatňovány myšlenky společenské odpovědnosti ve Vaší firmě? Jako moderní korporace s pevným ekonomickým základem považuje Skupina ČEZ společenskou odpovědnost za jeden z pilířů etiky podnikání. Veškeré činnosti posuzujeme z hlediska všeobecné prospěšnosti a předjímáme dopady na naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance, a z hlediska ochrany životního prostředí samozřejmě na všechny obyvatele naší země. Princip společenské odpovědnosti uplatňují ve svých činnostech všechny plně integrované společnosti Skupiny ČEZ. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Skupina ČEZ podporuje rozvoj regionů jak prostřednictvím Nadace ČEZ, která je pro společnost partnerem v oblasti dárcovství, tak i formou přímé pomoci. Klíčem k úspěšné spolupráci Nadace ČEZ je důkladná znalost prostředí, v němž Skupina ČEZ působí. Podpora směřuje především do tří oblastí do oblasti aktivit dětí a mládeže, podpory handicapovaných spoluobčanů a do oblasti rozvoje regionů České republiky. Na rozvoj kultury, zdraví, aktivit dětí a mládeže, podporu kvality života potřebných i životního prostředí rozdělila Nadace ČEZ v roce 2007 bezmála 168 milionů Kč, a podpořila tak celkem 525 projektů v celé České republice. V roce 2007 Nadace ČEZ počtvrté za sebou obhájila prvenství v žebříčku TOP Firemní filantrop v kategorii celkového objemu rozdělených prostředků. Souhrnná částka věnovaných nadačních příspěvků od začátku existence Nadace se přiblížila hodnotě 700 milionů Kč. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Skupina ČEZ realizuje pro udržení co nejmenšího negativního vlivu výroby elektrické energie na okolní životní prostředí nejrůznější opatření, které probíhají ve stejném sledu aktivit, jak probíhají reálně při výrobě elektřiny počínaje těžbou, přípravou a dopravou paliva přes výrobu elektrické energie až po její distribuci do místa spotřeby. Kromě technických opatření (např. sanace, rekultivace) využíváme i netechnická opatření zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí. Tím je například postupná aplikace systému environmentálního managementu (Environmental Management System EMS), který se stává součástí řízení společnosti. Implementace EMS byla v roce 2002 dokončena vydáním mezinárodního certifikátu potvrzujícího pro všechny provozované elektrárny shodu systému řízení s požadavky normy ISO Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Energetická společnost ČEZ je firmou, která průběžně vytváří podmínky pro rozvoj a motivaci svých pracovníků. Sociální politika, systém školení a dalšího vzdělávání, interní komunikace i dlouhodobě udržovaný sociální smír směřují k tomu, aby ve Skupině ČEZ pracovali lidé se zájmem o svou práci, kteří chtějí přinášet hodnoty ve prospěch prosperity firmy i jejích akcionářů. Trvalou pozornost věnuje Skupina ČEZ vzdělávání zaměstnanců. Při podpoře rozvoje osobností klíčových zaměstnanců firmy, rozšiřování jejich znalostí a dovedností, preferuje aktivní způsob řízení vlastního vzdělávání, kdy každý zaměstnanec má možnost aktivně ovlivňovat svůj vlastní plán osobního rozvoje a tím i svoji kariéru ve firmě. Aktuálním mottem vzdělávacího programu pro zaměstnance je: I když je firemní barva oranžová, vzdělávání a rozvoj mají ve Skupině ČEZ zelenou!.

20 18 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Dále se jedná o veřejná uznání a ocenění nejlepších zaměstnanců, která přinášejí silný motivační efekt a podporují kulturu orientovanou na vysoký výkon. I v roce 2007 proto byly předány již tradiční ceny generálního ředitele, tzv. CEO Award pro nejlepší jednotlivce i týmy, které přispěly ke zvýšení efektivity ve Skupině ČEZ. U dalšího ocenění nejlepších zaměstnanců jednotlivých společností a útvarů Skupiny ČEZ s názvem Čézar byla nastavena nová pravidla volby a navržena pro zaměstnance zajímavější forma odměny. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Vzdělávací program Skupiny ČEZ pod názvem Energie pro každého představila akciová společnost ČEZ již v roce Od roku 2006 nese nové jméno: Svět energie. Cílem programu je umožnit žákům, studentům i pedagogům aktivně zkoumat učební témata ze všech hledisek a souvislostí tak, aby někdejší mechanické memorování poznatků bylo nahrazeno tvořivým myšlením. Skupina ČEZ pamatuje také na vyhledávání talentů potenciálních zaměstnanců ČEZ. S tímto cílem organizuje ČEZ ve spolupráci se sdružením Amavet a projektem ASTRA soutěže vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže, soutěž vědeckotechnických projektů vysokoškolské mládeže, soutěž diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ a podporuje letní školy fyziky pro talentované studenty pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Skupina ČEZ ctí od počátku své existence zásadu transparentnosti. Významnou skupinou, která má ze zákona právo na veškeré relevantní informace o hospodářském a obchodním vývoji Skupiny ČEZ, jsou akcionáři. Při informování svých akcionářů Skupina ČEZ přísně dodržuje rovný přístup k relevantním informacím pro všechny účastníky kapitálového trhu. Nad rámec zákona vychází i z doporučení tzv. Kodexu pro správu a řízení společnosti. Politika transparentnosti v dialogu s veřejností přispívá trvale k pozitivnímu mediálnímu obrazu Skupiny ČEZ a k dobré pověsti otevřené a objektivní společnosti s odpovědným přístupem vůči široké veřejnosti. Zdrojem informací, a to nejen pro laickou veřejnost, je velké množství tištěných materiálů o Skupině ČEZ a jejích jednotlivých subjektech a oblastech souvisejících s jejich činností. Stěžejním místem pro komunikaci se širokou veřejností jsou však pravidelně aktualizované webové stránky kde je možné nalézt mnoho informací o celé Skupině ČEZ i potřebné kontakty. Webové stránky ČEZ též v praxi naplňují informační povinnost emitenta, povinnost aktuálně informovat o provozu jaderných elektráren a povinnost poskytovat další informace podle energetického zákona. Funkci komunikace s veřejností plní velmi dobře síť informačních center, která jsou v provozu u jaderných a vodních elektráren Skupiny ČEZ. Kontakt: ČEZ, a. s. Duhová 2/ Praha 4 Zdroj: ČEZ, Shrnutí zprávy o společenské odpovědnosti 2007

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.

Etika v podnikání. Pracovní sešit úkoly. Vzdělávací oblast: Ing. Vilém Kunz, Ph.D. AC Innovation s.r.o. Projekt: Praktický průvodce ekonomikou aneb My se trhu nebojíme! Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.34/02.0039 Vzdělávací oblast: Etika v podnikání Ing. Vilém Kunz, Ph.D. Ústecký kraj

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Fondy Evropské unie Fondy Evropské unie Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Jejich prostřednictvím

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK

Příprava RIS LK OS 1. Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Příprava RIS LK OS 1 Problematika Udržitelné spotřeby a výroby coby součást RIS LK Definice USV Udržitelná spotřeba a výroba (USV) je založena na výrobě a službách, včetně jejich spotřeby, které zajišťují

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL

PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL PERSPEKTIVNÍ ZAMĚSTNAVATEL Společnost Lovochemie, a.s. je významným zaměstnavatelem Ústeckého kraje. Svým zaměstnancům poskytujeme zázemí stabilní a prosperující společnosti. Pro posílení motivace, spokojenosti

Více

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK

Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Cena Ústeckého kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 zaměstnanců nad 50 zaměstnanců

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE

VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE VAZBY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA JINÉ NÁSTROJE Projekt Tvorba Strategie a Společného akčního plánu v oblasti rozvoje lidských zdrojů v Libereckém kraji I CZ.1.04/4.1.01/C4.00015 I je financován

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ

Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Příloha Politika etického chování ODPOVĚDNOST ZA DODRŽOVÁNÍ POLITIKY ETICKÉHO CHOVÁNÍ Rada jednatelů společnosti ČEZ Energetické služby, s.r.o. si plně uvědomuje a bez výhrad přijímá odpovědnost ve smyslu

Více

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM

ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM ASOCIACE SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÝCH FIREM Žádný člověk není ostrovem, nikdo není sám pro sebe... www.spolecenskaodpovednostfirem.cz IMPLEMENTACE VZDĚLÁVÁNÍ O asociaci

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument.

Kraj: Plzeňský kraj. Pořadí významnosti prioritní oblasti pro kraj (1,2, ) Vazba na regionální strategický dokument. Určení prioritních oblastí a identifikace hlavních oblastí podpory s uvedením vazby na Integrované hlavní směry strategie Evropa 2020 a na regionální strategické y Kraj: Plzeňský kraj Prioritní oblast

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává

Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává Společenská odpovědnost - nabídnout víc, než co zákon vyžaduje a společnost očekává 1. ročník konference: Společenská odpovědnost v organizacích veřejné správy, 19. 11. 2013 Brno JUDr. Věra Vojáčková,

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009 Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Systém EMS a BOZP, Bezpečný

Více

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce)

Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) DOTAZNÍK Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost veřejný sektor ostatní organizace (mimo obce) Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Odpovědný zástupce/odpovědná zástupkyně:

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE

IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ ZLÍNSKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 20. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace.

Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí. Úvodní informace. Úvodní informace. Závěrečná konference Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Pobeskydí Třanovice, 27. 4. 2015 Úvodní informace Posláním (misí) této strategie je přispět k všestrannému rozvoji Pobeskydí prostřednictvím

Více

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména:

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU. Vnitřní předpis stanovuje standardy vnitřního hodnocení kvality. Předpis upravuje zejména: PRAVIDLA SYSTÉMU ZAJIŠŤOVÁNÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ A VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY VZDĚLÁVACÍ, TVŮRČÍ A S NIMI SOUVISEJÍCÍCH ČINNOSTÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020

Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 EVROPSKÁ KOMISE Brusel, 26. srpna Shrnutí dohody o partnerství s Českou republikou, 2014 2020 Obecné informace Dohoda o partnerství (DP) s Českou republikou se týká pěti fondů: Evropského fondu pro regionální

Více

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku

Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Barum Continental, spol. s r. o. Otrokovice Ing. Libor Láznička, Ph.D. Kunín 5. 12. 2012 Celospolečenská odpovědnost v praxi výrobního podniku Všeobecné

Více

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Obecná priorita A1: PODPORA KOMPETENCÍ K PODNIKAVOSTI, INICIATIVĚ A KREATIVITĚ U ŽÁKŮ A STUDENTŮ STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL PODKLAD PRO JEDNÁNÍ MINITÝMU PRO PODPORU PODNIKAVOSTI, INICIATIVY A KREATIVITY Formulace kritérií splnění dílčích cílů se opírala rovněž o souhrnné výsledky dotazníkového šetření potřeb na školách pro

Více

Příklad regionální strategie RLZ

Příklad regionální strategie RLZ Motto: Vize je uskutečňovaná myšlenka. Dobrá strategie je strategie realizovaná. Poslání strategie RLZ Nastolení systémové změny, zaměřené na zvyšování konkurenceschopnosti kraje a státu prostřednictvím

Více

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ

Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb. Samota 224, Jesenice, IČ Domov Krajánek, poskytovatel sociálních služeb Samota 224, 270 33 Jesenice, IČ 71209867 Tel.: 313 599 219, e-mail: sunkovsky@domovjesenice.cz, www.domovjesenice.cz -------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s.

Představenstvo je tříčlenné. V tříčlenné dozorčí radě je jeden zástupce zaměstnanců CHOVSERVISU a.s. Profil Společnosti Společnost CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové byla založena 4. května 1992. V současnosti má základní kapitál ve výši 66 milionů korun (2,5 mil. ), vlastní kapitál činí přibližně 150 mil.

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování služeb Závazný metodický pokyn č. 1 Druh služby: Domov pro seniory ETICKÝ

Více

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012

Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Akční plán Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011-2012 Cílem Akčního plánu Koncepce environmentální výchovy a osvěty Olomouckého kraje pro roky 2011 2012 (dále jen Akční

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D.

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Ing. ALENA OULEHLOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim

Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim www.tuv-sud.cz Povinnosti a příležitosti v oblasti energetické efektivnosti Projekt SPICE3 Tomáš Chadim Praha, 3. 4. 2015 Obsah prezentace 1. Představení partnera SCHP, společnosti s.r.o. 2. Aktuální povinnosti

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ INSTAND OBSAH: 1. Poslání a cíle občanského sdružení Instand... 2 2. Přehled projektů v roce 2005... 3 2.1 Projekty probíhající v roce 2005... 3 2.2 Připravované

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF

DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF DOTAČNÍ INFO K 16. 11. 2015 MPSV - ESF Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu 11.11.2015 Číslo výzvy: 035 Výzva platí od: 11. listopad

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k Výzvě č. 02 k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný popis podporovaných

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ?

JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? JSOU KRITÉRIA NÁRODNÍ CENY ČR ZA SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST NÁROČNÁ? Ing. Alena Plášková, CSc. OSTRAVA 2009 1 Národní cena kvality ČR Společenská odpovědnost organizací Cíl programu: Přispět k prosazení

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST

Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST . Tematická sekce NSZM ČR ZAPOJOVÁNÍ MLADÝCH LIDÍ DO ROZVOJE MĚST Litoměřice, 15. května 2014 www.zdravamesta.cz/mva-sekce Akce je součástí projektu NSZM ČR "Mládež v akci? Ano, v obci!", který je realizován

Více

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání

Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání Analýza zvyšování kvality ve vzdělávání pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji v rámci oblasti podpory 1.1 Operačního programu Vzdělávání

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ

Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity. Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ Lidské zdroje pro Skupinu ČEZ náborové aktivity Jihlava 1.7.2011 Linda Štraubová Strategický nábor Skupiny ČEZ SKUPINA ČEZ SE PŘEDSTAVUJE akciová společnost ČEZ byla zaloţena v roce 1992, hlavním akcionářem

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

2008-2010 PŘÍLOHA 3: PROVÁZANOST OPATŘENÍ PRIORIT PROGRAMU S VYBRANÝMI KONCEPCEMI A PLÁNY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Program rozvoje Královéhradeckého 2008-2010 I. Priorita Podnikání a zaměstnanost Priority / opatření PRK A) Podpora stávajících firem jako stabilizujícího prvku regionální ekonomiky a zaměstnanosti 1.

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Evropská dimenze odborného vzdělávání

Evropská dimenze odborného vzdělávání Olomouc 3-4.2.2011 Evropská dimenze odborného vzdělávání Miroslav Procházka miroslav.prochazka@nuov.cz Konference projektu UNIV 2 KRAJE Cíl a struktura prezentace Cíl: informovat o aktuálním stavu představ

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků

N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků N á v r h Program podpory projektů regionů národních parků Kritéria pro výběr k podpoře (hodnocení): odpovídají hodnotícím kritériím Příloh III pro programy 2 a 3, s tím, že dodatečným kritériem bude územní

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Olomouckého kraje Návrh KAP č.1 Pracovní setkání zpracovatelů MAP Olomouckého kraje Olomouc, Krajský úřad - kongresový sál, 28. 11. 2016 RNDr. Bronislava Vláčilová Věcná manažerka projektu KAP Představení

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010

Kritéria hodnocení. Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb České školní inspekce ve školním roce 2009/2010 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIBUŠ Libušská PRAHA 4 - LIBUŠ ZDRAVÉ MĚSTO A MÍSTNÍ AGENDA 21 Praha-Libuš Akční Plán zlepšování procesu MÍSTNÍ AGENDY 21 Plán zlepšování je nástrojem, pomocí něhož je Komisí pro udržitelný rozvoj MČ Praha-Libuš stanoveno, jakého zlepšení

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu)

Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Komunikační plán projektu ReStEP pro cílové skupiny (mimo veřejnou správu) Regional Sustainable Energy Policy based on the Interactive Map of Sources (ReStEP) (LIFE10 ENV/CZ/000649) Praha, červen 2013

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více