Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného"

Transkript

1

2 Projekt byl realizován v rámci Programme for transparent, anti-corruption and socially responsible behaviour of regional corporations kofinancovaného z European Commission, DG - Justice, Freedom and Security within the framework of the 2006 Actions in support of civil society in the Member States which acceded to EU on 1st May 2004 pod č. JLS/2006/NGO/04 30 CE /00-89.

3 CSR společensky odpovědné chování místních firem sborník příkladů dobré praxe

4

5 Předmluva Vážení čtenáři, dostává se Vám do rukou Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem. Naleznete v něm příběhy, inspirace i návody jak zavádět či rozvíjet různé aspekty konceptu tzv. společenské odpovědnosti firem, tedy konceptu dobrovolného a otevřeného přihlášení se firem ke spoluodpovědnosti za stav komunity, ve které firmy svou činnost vyvíjí. Konceptu, který přiznává, že žádná firma nefunguje pouze ve svých ekonomických vztazích, ale ovlivňuje také své okolí, a naopak okolí ovlivňuje úspěch firmy. Ve sborníku naleznete příklady místních firem, převážně působících v ústeckém regionu, příklady firem působících na národní úrovni, ale i nadnárodních korporací, včetně zkušeností z okolních států Polska a Slovenska. Ačkoli je sborník určen především pracovníkům firem, kteří se tématem společenské odpovědnosti zabývají či o něm uvažují, věříme, že inspirace v něm mohou nalézt i všichni ti, kdo se podílí na rozvoji komunity, živoucího prostoru, kde se setkávají světy byznysů, institucí, občanských iniciativ i aktivních jedinců, s cílem spoluutvářet společnou budoucnost. Tomáš Krejčí Ředitel Komunitní nadace Euroregionu Labe

6 CSR Společensky odpovědné chování místních firem (sborník příkladů dobré praxe) Komunitní nadace Euroregionu Labe, Ústí nad Labem 2008 Sestavila: Kateřina Niklová Design a sazba: Tomáš Mácha, TM_DESIGN Tisk: Reproprint, s.r.o. Vydalo: občanské sdružení, Vita ISBN:

7 5 Úvod Sborník příkladů dobré praxe v oblasti společensky odpovědného chování místních firem vychází v rámci projektu Transparentní a protikorupční chování místních firem, jehož nositelem je Komunitní nadace Euroregionu Labe, a který byl spolufinancován z prostředků Evropské komise, DG Justice, Freedom and Security, v rámci programu Aktivity na podporu občanské společnosti v zemích, které 1. května 2004 přistoupily do EU. Základním cílem projektu je přispět k posílení transparentnosti, protikorupčního a společensky odpovědného chování místních firem, a to jak v rovině posilování a rozšiřování dovedností a znalostí HR a PR pracovníků regionálních firem v oblasti společenské odpovědnosti, tak v rovině zvyšování povědomí o tématu společenské odpovědnosti firem mezi zainteresovanými subjekty zaměstnavatelů a mezi odbornou veřejností a v neposlední řadě i v rovině zdokonalování systému anticipace vzdělávacích potřeb zaměstnavatelů v tématu společenské odpovědnosti firem. Projekt sestává ze souboru vzdělávacích a podpůrných aktivit, založených na kombinaci tradičních (kurzů a školení) a moderních (e-learningových) výukových a asistenčních metod a přístupů poskytovaných regionálních firmám zapojeným do jeho realizace. Hlavní výstupem projektu je vyvinutá softwarová online aplikace, kombinující e-learningovou formu vzdělávání v oblasti společenské odpovědnosti firem a zároveň sloužící jako sebeevaluační a plánovací nástroj pro realizaci opatření a dílčích kroků v jednotlivých aspektech konceptu společenské odpovědnosti firmy. Proč projekt zaměřený na společensky odpovědné chování firem iniciuje a realizuje nadace, tedy nepodnikatelský subjekt, jehož smyslem by ze zákona mělo být především sdružování majetku pro dobrou věc? Odpověď je jednoduchá. Středem zájmu komunitních nadací není jen sdružování majetku pro dobrou věc, jejich posláním je především usilovat o zlepšování kvality života komunity, o vytváření neutrálního prostoru, ve kterém se mohou při hledání a iniciování společných vizí a řešení problémů sejít občané, podnikatelé, zástupci neziskových organizací spolu s představiteli místní a státní samosprávy. Paralela s konceptem společenské odpovědnosti firem je zřejmá. Přidáme-li k tomu fakt, že místní firmy jsou jednou ze základních cílových skupin komunitní nadace, především v oblasti dárcovství, je k iniciaci takového projektu už jen krůček. Krůček, který jsme učinili s přesvědčením, že budou-li se místní firmy chovat společensky odpovědně, budou-li zohledňovat ve svých podnikatelských aktivitách jejich dopad na místní komunitu, zaměstnance a životní prostředí, bude se nám lépe dařit naplňovat naše poslání zlepšovat kvalitu života naší komunity.

8 6 Obsah Úvod Příklady dobré praxe od místních firem ABB s.r.o Allianz pojišťovna, a.s Českomoravský cement,a.s., nástupnická společnost Československá obchodní banka, a.s SKUPINA ČEZ GEOS, geodetické služby, v.o.s., Litoměřice Hennlich Industrietechnik, spol. s r.o KS Kolbenschmidt Czech Republic, a. s Metrostav a.s Severočeská plynárenská, a.s Severočeské vodovody a kanalizace, a.s Skanska CZ a.s T-Mobile Czech Republic a.s VESKOM, spol. s r.o Příklady dobré praxe ze zahraničí Danone Sp. z o.o. (Polsko) KRONOSPAN SK, s.r.o. (Slovenská republika) U. S. Steel Košice, s.r.o. (Slovenská republika) O realizátorovi projektu

9 Příklady dobré praxe od místních firem

10 8 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 1: ABB s.r.o. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Společenská odpovědnost společnosti je přímo součástí strategie ABB a spadá do oblasti sustainability. Vychází z tzv. triple bottom line ekonomický, sociální a environmentální aspekt podnikání. S ohledem na ekonomickou situaci společnosti před dvěma lety, byly tyto aktivity velmi omezené. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o pravidlech pro podporované projekty. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? V současné době se ABB připravuje na mezinárodní podporu Speciálních olympiád národní hnutí pro celou ČR. V místě sídla společnosti spolupracujeme se sdružením Karlín Žije dál a další aktivity se odehrávají v dalších místech, kde ABB působí (Brno, Trutnov, Ostrava, Jablonec). Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? g Výrobní závody vyhovují normám ISO, podle posledních kontrol jsou hodnoty povoleného znečištění značně pod limity. g Máme vlastní procesy pokud jde o nakládání s plynem SF6. g Recyklace obalů. g Recyklace výrobků po skončení jejich životnosti. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Každý zaměstnanec má ve společnosti svůj osobní plán rozvoje. Jsou organizována pravidelná školení pro další vzdělávání, dle příslušného zařazení pracovníka. V současné době probíhá celoplošné školení zaměřené přímo na osobní rozvoj každého zaměstnance leadership challenge program jedná se o několikaletý projekt, realizovaný po celém světě. Cílem je, zdokonalení komunikačních dovedností a budování vztahů nejen na pracovišti. Vzhledem k oboru podnikání, o vedení jednotek nemají ženy zájem, nicméně podpora žen ve vedoucích funkcích je v oblastech HR, kontrolingu, komunikace a marketingu. Pokud je to možné, zaměstnáváme i osoby s postižením. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Spolupracujeme s technickými univerzitami a středními školami technického zaměření. Každoročně pořádáme soutěž Student award a spolupracujeme se studenty formou konzultací diplomových prací, vypisujeme i témata DP. Rovněž nabízíme vybraným studentům stáž v zahraničí a posléze zaměstnání v ABB. Kontakt: ABB s.r.o. Sokolovská Praha 8 Karlín Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum (

11 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 9 PŘÍKLAD ČÍSLO 2: Allianz pojišťovna, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? Pojišťovny kdysi dávno vznikaly na myšlence společenské odpovědnosti. Lidé sdružovali prostředky pro případ, že by některému z nich vznikla škoda, kterou by mohli z tohoto společného fondu uhradit. Zpočátku se jednalo hlavně o škody, které způsobily požáry, v té době asi nejčastější příčiny škod. Na tyto tradice samozřejmě navazuje také Allianz, která byla založena již v roce 1890 v Berlíně. Již například v roce 1906 byla jednou z pojišťoven, které likvidovaly škody spojené se zemětřesením v San Franciscu, i do té doby největší námořní katastrofu potopení Titanicu v roce Dnes pojišťuje Allianz pokrokové průmyslové technologie a projekty: největší větrnou elektrárnu na světě v Kalifornii, nosnou raketu Ariane, největší závěsný most na světě Tsing Ma Bridge v Hong Kongu, Eurotunel pod kanálem La Manche apod. Allianz se ale také zaměřuje na preventivní výzkum, aby k takovýmto velkým katastrofám nedocházelo, nebo aby se maximálně zmírnily jejich následky. Proto před 65 lety založila Allianz centrum pro technologie (ACT). Zabývá se výzkumem průmyslových technologií a technologií vozidel. Zkoumá příčiny nehod v mnoha oblastech, například železniční a silniční dopravě, letectví a kosmonautice, elektrárenství, průmyslových provozů nebo stavebnictví. Pracovníci Allianz centra pro technologie se například podíleli na technologickém dozoru a vylepšeních v evropském projektu nosné rakety Ariane. Zároveň vedli pilotní výzkumy v oblasti automobilové dopravy, vývoj bezpečnostních pásů, airbagů, opěrek hlavy, dětských sedaček, dopravě psů v autech a dalších projektech, které mohou snížit následky dopravních nehod. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše společnost angažuje? Allianz pojišťovna je úspěšnou firmou, která si uvědomuje svoji zodpovědnost vůči klientům, zaměstnancům i celé české společnosti. Proto se zaměřuje především na podporu dětských a mládežnických projektů nebo kulturních a charitativních aktivit. V roce 2005 se Allianz pojišťovna již posedmé stala generálním partnerem Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Tento festival se za dobu, kdy ho naše společnost podporuje, stal největší a nejvýznamnější akcí svého druhu na světě. Také díky naší účasti mohou malí diváci navštěvovat všechna filmová představení festivalu zcela zdarma. Jako generální přítel divadla podporuje od konce roku 2003 Allianz pojišťovna loutkovou scénu hlavního města Prahy, Divadlo Minor. Jedná se o další projekt zaměřený na dětského diváka. Ročně toto divadlo navštíví přes diváků. Mezi naše další dlouholeté sponzorské aktivity patří podpora libereckého dětského pěveckého sboru Severáček, Pražského divadelního festivalu německého jazyka či Koncertu lidí dobré vůle na Velehradě. Mimo tyto veřejně známé projekty podporujeme také mladé začínající umělce z řad operních pěvců a klasických hudebníků, aby mohli prohlubovat své schopnosti v zahraničních hudebních školách. V neposlední řadě Allianz nezapomíná na podporu projektů, které sice nejsou tak mediálně silné, ale o to jsou důležitější. Allianz pojišťovna je partnerem projektu Dětství bez úrazu, který se zaměřuje na aktivní prevenci úrazovosti dětí, která je v České republice stále výrazně větší než

12 10 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E ve vyspělých zemích západní Evropy. Allianz také přispěla na výstavbu integrovaného bydlení Domova Lenka, který v sobě bude spojovat prvek bydlení handicapovaných mladých lidí, kteří ukončili školní docházku na speciálních středních a učňovských školách. Tento projekt organizuje občanské sdružení ATLANT. Kromě výplaty pojistného plnění při velkých pojistných událostech Allianz poskytuje také nadstandardní projekty. Například po povodních v ČR v letech 1997 a 2002 financovala Allianz nákup záchranářské techniky, která sloužila při odstraňování následků povodní. Po katastrofě, která postihla jihovýchodní Asii, si Allianz zřídila nadaci Allianz Direct Help, na jejíž konto přispívali zaměstnanci Allianz z celého světa. Allianz AG věnovala na konto částku 1 milion eur a zaměstnanci vybrali částku 550 tisíc eur. Celkem Allianz Group věnovala na obnovu postižených oblastí v jihovýchodní Asii částku přesahující 2,6 milionu eur. Jak se Vaše společnost podílí na ochraně životního prostředí? Jako nevýrobní organizace, která poskytuje svým klientům kvalitní produkty z oblasti pojišťovnictví, máme výhodu, že naše produkty jsou stoprocentně ekologické. Nicméně samozřejmě se maximálně snažíme i v dalších oblastech jako je nakládání s odpady. V Allianz pojišťovně například důsledně uplatňujeme třídění odpadů a recyklaci papíru. Jedním z našich příspěvků pro zlepšení ekologie bylo také přestěhování Allianz pojišťovny do nové, moderní budovy, která splňuje nejnáročnější technologické požadavky na úsporu energií. Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Allianz podporuje projektový způsob práce a plochou strukturu řízení, které všem zaměstnancům nabízejí možnost zapojit se do plnění strategických cílů. Odrazem sounáležitosti a rovnováhy mezi zájmy společnosti a preferencemi zaměstnanců je nízká fluktuace. Zároveň je také zdrojem stability a potenciálem k dalšímu růstu. Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců má v Allianz pojišťovně silnou tradici založenou na pravidelném dialogu v rámci sjednávání rozvojových plánů u všech zaměstnanců včetně stanovení cílů. Systém vzdělávání zaměstnanců zahrnuje: g Allianz Knowledge Academy. g Interní kurzy se zaměřením na vnitřní procesy, orientaci na zákazníka. g Odborné vzdělávání. g Jazykové kurzy v mnoha úrovních i formách výuky. g Vstupní školení pro nové zaměstnance. g Zahraniční vzdělávání pro vybrané specializace. g Podporu účasti zaměstnanců na konferencích a profesních setkáních. g Podporu mimopracovního vzdělávání (VŠ, znalecké zkoušky, ACCA). Firemní kultura vysokých výkonů je založena na otevřené komunikaci s jasně deklarovanými pravidly rovnoprávnosti a spolupráce. Společnost přijala za své firemní hodnoty, které směřují k naplnění poslání společnosti, podpoře týmové práce, ale také k prosazení individuálních schopností, systematického rozvoje talentů a identifikace klíčového potenciálu. Mezi významné prvky firemní kultury Allianz pojišťovny patří pravidelná setkávání zaměstnanců s managementem společnosti při různých oficiálních výročích či dalších interních příležitostech a mimopracovní setkání spolupracujících týmů tzv. teambuildingy, kterých mají možnost se každoročně účastnit všichni zaměstnanci společnosti. Kvalitním nástrojem firemní komunikace je časopis INFO, kde mají zaměstnanci možnost seznámit se s podstatnými událostmi ze

13 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 11 života společnosti i zveřejnit vlastní příspěvek. Široce využíván je také intranetový portál a další elektronická informační média. Allianz pojišťovna také výrazně podporuje mimopracovní sportovní aktivity zaměstnanců, každý rok pravidelně pořádáme letní a zimní sportovní hry, kterých se účastní cca 250 zaměstnanců a obchodních zástupců. Pro cyklisty pořádáme víkendový výlet na kolech do zajímavých míst naší vlasti, která nazýváme Cyklo Tour. Samozřejmostí jsou příspěvky na další sportovní aktivity, pronájem haly pro malou kopanou a volejbal a nově také bowlingové dráhy. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Samozřejmě nezapomínáme ani na vzdělávací projekty pro mladé lidi. V roce 2005 jsme byli jedním z hlavních partnerů soutěže Euromanager a pro letošní rok vstupujeme do projektu Junior Achievement, který v roce 1992 založil Tomáš Baťa. Programu se účastní zhruba studentů z celé České republiky. Allianz se tak zařadí mezi významné partnery projektu, kterými jsou Microsoft, KPMG, Pricewaterhouse- Coopers nebo Deloitte. Samozřejmostí jsou také možnosti stáží v Allianz pojišťovně a poskytování podkladů pro studentské seminární práce. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Finanční skupina Allianz vždy dbala na transparentnost a etiku podnikání. Jedním z hlavních dokumentů, které nastavují pravidla chování společností finanční skupiny a jejich zaměstnanců je Etický kodex zaměstnance Allianz. Tento dokument podtrhuje důraz kladený společností na profesionální chování zaměstnanců a dodržování interních pravidel. Etický kodex zaměstnance Allianz se samozřejmě, tak jako celá společnost, neustále vyvíjí. Poslední aktualizace a upřesnění proběhlo v roce 2005, kdy finanční skupina Allianz sjednotila znění Etického kodexu ve všech svých společnostech. Samozřejmostí je také otevřený přístup veřejnosti k informacím o Allianz. Veškeré informace o společnostech Allianz mohou zájemci nalézt také ve výročních zprávách jednotlivých společností, které jsou přístupné i na internetu. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Tato politika nám dává významnou konkurenční výhodu v úspoře nákladů, motivovanosti zaměstnanců a samozřejmě také ve vysoké image, kterou Allianz má. Ostatně to může potvrdit i ocenění Rhodos, které jsme v roce 2005 získali za nejlepší firemní image v kategorii pojišťoven. Kontakt: Allianz pojišťovna, a.s. Ke Švanici 656/ Praha 8 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

14 12 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E PŘÍKLAD ČÍSLO 3: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice vaší firmy? Stavby a stavebnictví ovlivňují na dlouhou dobu prostředí, ve kterém žijeme. Stavebnictví tak má vliv i na celou společnost a na růst kvality života. Navrhování, výstavba a údržba budov a infrastruktury jsou základem pro ekonomický rozvoj a udržitelný růst. Přibližně 80% Evropanů žije ve městech a správně si uvědomují, že to, zda žijí dobře, je velmi ovlivněno úrovní městského znečištění a stavem bydlení ve vnitřním městě. Nové stavby budou mít prodloužený životní cyklus, musejí být energeticky méně náročné na provoz, použité materiály musejí spotřebovávat méně energie pro výrobu a musí byt recyklovatelné. Life Cycle Assessment LCA jak hodnotící parametr pro použité materiály a technologie výstavby patří mezi prvky, které budou naplňovat vize ve stavebnictví. S celkovým ročním obratem přes 1000 miliard je stavebnictví největší průmyslovou jednotkou v EU a tvoří ¼ celkového obratu. [Zdroj: European Construction Technology Platform (ECTP) A vision for a sustainable and competitive construction sector by 2030, February 2005] Beton, který je výsledný produkt našich tří hlavních aktivit výroby cementu, kameniva pro stavebnictví a vlastního betonu - je tradiční materiál, který již po staletí naplňuje požadavky lidí na zlepšení kvality života. S určitou nadsázkou lze říci, že beton, jako výrobek, byl od svého vzniku a prvního použití spojen s odpovědností ke společnosti. Vzhledem k tomu, že procesy výroby cementu jsou spojeny se spotřebou přírodních materiálů a energie, výroba cementu bude vždy mít vliv na životní prostředí. Této naší odpovědnosti jsme si dlouhodobě plně vědomi a průběžně investujeme do těch nejlepších dostupných technologií, které slouží k minimalizaci dopadů naší činnosti na životní prostředí. Společnost Českomoravský cement je součástí nadnárodní skupiny Heidelbergcement, která má sídlo v německém Heidelbergu. Skupina je aktivním členem WBCSD (Světově podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj) a v rámci tohoto uskupení je zakládajícím členem CSI (Iniciativa výrobců cementu pro udržitelný rozvoj). V jakých místně prospěšných aktivitách se angažujete? Spolupráce s obecními a místními zastupitelstvy v místech našich závodů je dlouhodobá a soustavná. Obě strany tak znají své dlouhodobé potřeby a aktuální problémy. Základní dlouhodobé priority, ve kterých se Českomoravský cement angažuje, jsou školství, zdravotnictví, ochrana životního prostředí, kultura a sport na místní úrovni. Z celkového výčtu uveďme jen několik příkladů z roku Přístavba zdravotnického zařízení v Praze Radotíně, dostavba a přestavba místní knihovny v Radotíně, přestavba knihovny v Mokré, společně s Prefou Brno vznik betonových soch a jejich výstava na hradě Špilberk, tradiční podpora hudebního festivalu Talichův Beroun, výstavba ekologického vzdělávacího centra v Hostětíně, výstavba tělocvičny při Základní škole v Sivicích, příspěvek na rekonstrukci prostor Sdružení zdravotně postižených Králův Dvůr, finanční příspěvek na zakoupení přístrojů pro Nemocnici Milosrdných bratři v Brně a další a další.

15 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 13 Jak se vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Společnost Českomoravský cement se na ochraně životního prostředí podílí ve dvou zásadních oblastech: při vlastní výrobní činnosti a použitím svých výrobků. Vlastní výrobní činnost probíhá na zařízeních, která, často s velikou rezervou, splňují veškeré emisní limity. Používaní alternativních paliv a materiálů šetří přírodní (neobnovitelné) zdroje a současně přispívá k odstranění materiálů, které by bez využití v cementářství musely být ukládány jako odpad. Používaní alternativních paliv je dobrou ukázkou principů udržitelného rozvoje. Náhrada fosilních paliv alternativními palivy šetří neobnovitelné přírodní zdroje a využití biomasy jako paliva je přínosem i pro emise CO 2. Cementářská pec umožňuje z alternativních materiálů a paliv znovu získat a využít jak energii v nich obsaženou, tak i využít materiál, který v jiných případech znamená vznik popela a škváry. Mimo pozitiva při ochraně životního prostředí je použití těchto paliv pro nás ekonomicky výhodné. Druhá oblast je použití našich výrobků ve stavebnictví. Beton, jehož je námi vyráběný cement významnou součástí, je materiál, který je široce používán ve všech oblastech stavebnictví od bytové a občanské výstavby přes dopravní stavby až po stavby sloužící výhradně k ochraně životního prostředí, jako jsou například čistírny odpadních vod. Beton je recyklovatelný materiál. Českomoravský cement je společnost, která je držitelem certifikátu podle ČSN EN ISO Jaký je postoj vaší firmy vůči zaměstnancům? Společenská odpovědnost je pro nás velmi důležitá a zavazující a jsme přesvědčeni, že firemní kultura založena na dialogu se zaměstnanci povede v dlouhodobém výhledu k úspěšnému rozvoji společnosti Českomoravský cement. Přijímáme preventivní opatření a usilujeme tak o eliminaci všech rizik jak u pracovních úrazů, tak u nemoci z povolání. U někoho může z minulosti přetrvávat názor, že cementárna je provoz, kde je možné uplatnit se dokonce i bez kvalifikace. Českomoravský cement si je dobře vědom toho, že jedině zkušený tým kvalifikovaných odborníků je schopen uspokojovat současné nároky na přesnost, spolehlivost a kvalitu. Společnost nabízí zvyšovaní kvalifikace v rámci osobních programů růstu. Velký důraz je kladen na celkový vzhled závodu a vysokou kvalitu pracovního prostředí. Investice do úprav společných prostor, komunikací a sociálního zázemí byly jedny z prvních. Kolektivní smlouva upravující vztahy mezi společností a zaměstnanci obsahuje i celou řadu nadstandardních závazků, mezi jinými např. příspěvek všem zaměstnancům na důchodové pojištění, nebo týden dovolené navíc. Jak vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Českomoravský cement dlouhodobě spolupracuje s univerzitami v místech svých hlavních závodů s Českým vysokým učením technickým v Praze a s Vysokým učením technickým v Brně. Z těchto dvou spolupracujících technických univerzit současně pochází i řada z 19 nových absolventů, kteří do naší společnosti nastoupili v posledních třech letech. Přijímání nových absolventů univerzit probíhá v období každoročního snižování počtu pracovníků. Významným partnerem je Českomoravský cement také pro Masarykovu univerzitu v Brně, se kterou má uzavřenu dohodu o spolupráci. Jedním z konkrétních výstupů této spolupráce je partnerská účast ČMC na jednom z mezinárodních tréninkových programů EU Leonardo. Podpora vysokému školství není jediný způsob, jak ČMC spolupracuje s mladými lidmi. Podpora místních sportovních klubů a podpora základních škol v obcích nebo městských částech, kde působíme, je dlouhodobou samozřejmostí. Jako konkrétní příklady z roku 2006 můžeme

16 14 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E uvést podporu Evropské Rady Studentů technických univerzit při pořádaní odborného akademického kurzu s názvem Safe Structural Design, příspěvek na činnost Junáka v Králově Dvoře nebo doplnění vybavení výpočetní technikou Základní školy v Mokré. Jak se vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Společnost Českomoravský cement vydala Politiku společnosti, se kterou jsou seznámeni všichni zaměstnanci a je publikovaná jak na intranetu skupiny, tak je veřejně dostupná také na webových stránkách ČMC. Politika společnosti je vyhlášena v souladu s požadavky: g ČSN EN ISO 9001 Systém managementu jakosti g ČSN EN ISO Systém environmentálního managementu g OHSAS Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Další obecně platný dokument v Českomoravském cementu je Kodex chování a etických zásad v obchodním styku. Tento dokument je vydán na úrovni skupiny Heidelbergcement a je závazný pro všechny zaměstnance na nejrůznějších pracovních pozicích. Dokument pochopitelně nemůže postihnout veškeré situace, se kterými se zaměstnanci mohou setkat, ale základní principy uvedené v dokumentu by jim měly napomoci řešit většinu problémů vyskytujících se při výkonu práce. Jednat při kontaktu se zákazníky, dodavateli, státními úřady a obchodními partnery i sami mezi sebou poctivě a čestně a plnit své povinnosti profesionálním způsobem to jsou hlavní zásady zmíněného Kodexu. Co podle vás vaše firma společenskou odpovědností získala/získává? Chovat se odpovědně, být čestný, otevřený, být spolehlivý partner a dobrý soused, to všechno jsou přece docela přirozené potřeby slušných lidí. Důsledné uplatňování zásad společenské odpovědnosti a dobré jméno společnosti nám umožňuje mít dobré zákazníky, mít kvalitní a spolehlivé dodavatele, přijímat vzdělané a schopné odborníky. Dobré vztahy se sousedy nám umožňují realizaci rozvojových programů, které přispívají i k rozvoji regionů, ve kterých působíme. Hrdost zaměstnanců nad příslušností ke společnosti Českomoravský cement je to nejcennější, co firma společenskou odpovědností získává. Kontakt: Českomoravský cement, a.s., nástupnická společnost Mokrá Mokrá-Horákov Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

17 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 15 PŘÍKLAD ČÍSLO 4: Československá obchodní banka, a.s. Jak myšlenka společenské odpovědnosti zapadá do vize, strategie a tradice Vaší firmy? ČSOB patří mezi organizace, kterým záleží na tom, v jakém prostředí podnikají, a které se chtějí aktivně na tvorbě zdravého prostředí podílet. ČSOB již řadu let provádí aktivity, které jsou součástí konceptu společenské odpovědnosti v chápání evropských firem. Mezi ně patří: etika podnikání, podpora vzdělání, podpora projektů zmírňujících následky živelných katastrof, ochrana životního prostředí, péče o zaměstnance, podpora aktivního života seniorů, či finanční podpora vybraných neziskových organizaci. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Například podporujeme Fond vzdělání Výboru dobré vůle (Nadace Olgy Havlové), který formou stipendií pomáhá mladým lidem překonat zdravotní či sociální handicapy. Dalším významným projektem je například podpora počítačové a internetové gramotnosti seniorů prostřednictvím finanční podpory projektu Internet pro seniory neziskové organizace ŽIVOT 90. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Naše banka nefinancuje společnosti, které nesplňují požadavky na ochranu životního prostředí dané legislativou České (a Slovenské) republiky a Evropské Unie nebo jsou v rozporu s požadavky EBRD/ IFC. ČSOB poskytuje investiční půjčky pro obnovu životního prostředí (v roce 2004 to byly 2 miliardy Kč) z toho nejvíc půjček pro úsporu tepelné energie. Banka u všech klientů, které úvěruje, zjišťuje, má-li společnost enviromentální audit nebo certifikát ISO pro péči o životní prostředí, dále má-li společnost dekontaminační projekty a stará-li se o minulé škody na životním prostředí. Banka minimalizuje svoje nároky na spotřebu energie a své zaměstnance vede ke třídění odpadů na pracovištích banky. Nová budova ústředí ČSOB je postavena jako zelená stavba. ČSOB je také hlavním partnerem festivalu EKOFILM, který pomáhá popularizovat ochranu životního prostředí (bližší informace na Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Banka o zaměstnance pečuje prostřednictvím vysokého počtu zaměstnaneckých výhod, které poskytuje nad rámec zákonných povinností, jako např. příspěvek na vzdělání a stravování, příspěvek na sport, kulturu a rekreaci, jeden týden dovolené nad rámec zákoníku práce, příspěvek na zdravotní aktivity, poskytnutí 2 dnů pracovního volna s náhradou mzdy bez lékařského potvrzení, sociální výpomoc, příspěvek při dlouhodobě nemoci, příspěvek na životní pojištění a penzijní připojištění či výhody podporující týmovou spolupráci a sounáležitost s firmou. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? ČSOB má mezi studenty oblíbené programy pro studenty i absolventy vysokých i středních škol, které umožňují mladým lidem poznat pracovní prostředí v různých útvarech, aktivně se zapojit do pracovního dění a nakonec si vybrat pozici a zůstat v bance. Banka spolupracuje s UK v Praze (Institutem ekonomických studií, Matematicko-fyzikální fakultou, Centrem ekonomického výzkumu a dok. studia CERGE) a Vysokou školou umělecko-průmyslovou. Banka získala ocenění jako třetí nejžádanější zaměstnavatel roku volili studenti vysokých škol.

18 16 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? ČSOB si je vědoma, že rychlost inovací v bankovním sektoru je natolik vysoká, že se řada klientů ne vždy orientuje v nabídce jejích produktů a služeb. ČSOB je toho názoru, že transparentnost a kvalitu svých služeb zvýší právě posílením orientace klientů v bankovních službách a produktech. V tomto směru přišla ČSOB s několika iniciativami. V roce 2005 umístila na své webové stránky kalkulačku optimalizace bankovních poplatků. Dále počátkem roku 2006 zavedla zjednodušenou verzi sazebníku poplatků ČSOB pro drobné klienty (bylo zrušeno přes 200 položek sazebníku) a zřídila Zelenou informační linku, na které jsou klientům bezplatně zodpovídány všechny dotazy, které se sazebníku týkají. Další aktivitou je tzv. Klíčový plán, který představuje bezplatné poradenství na všech pobočkách ČSOB a distribuci CD (přímo do škol, formou přílohy MF Dnes atd.), jejímž prostřednictvím skupina ČSOB vzdělává širokou veřejnost v oblasti elektronického bankovnictví. Banka dále podporuje na úrovni České bankovní asociace přípravu vzdělávací kampaně pro bankovní klientelu, přípravu a zavádění kodexů v oblasti práv klientů, poskytování předsmluvních informací v oblasti hypotéčních úvěrů, zavádění opatření proti praní špinavých peněz atd. Co podle Vás Vaše firma svou společensky odpovědnou politikou získala/získává? Bance záleží na prostředí, v kterém podniká, a chce být jejím tvůrčím prvkem. Svou společensky odpovědnou politikou tak banka přispívá ke zdravé a silné veřejnosti, u které si těmito aktivitami upevňuje své nezadatelné místo. Kontakt: Československá obchodní banka, a.s. Radlická 333/ Praha 5 Zdroj: webové stránky organizace Business Leaders Forum

19 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E 17 PŘÍKLAD ČÍSLO 5: SKUPINA ČEZ Jaký je kontext, v rámci kterého jsou uplatňovány myšlenky společenské odpovědnosti ve Vaší firmě? Jako moderní korporace s pevným ekonomickým základem považuje Skupina ČEZ společenskou odpovědnost za jeden z pilířů etiky podnikání. Veškeré činnosti posuzujeme z hlediska všeobecné prospěšnosti a předjímáme dopady na naše zákazníky, akcionáře, zaměstnance, a z hlediska ochrany životního prostředí samozřejmě na všechny obyvatele naší země. Princip společenské odpovědnosti uplatňují ve svých činnostech všechny plně integrované společnosti Skupiny ČEZ. V jakých místně prospěšných aktivitách se Vaše firma angažuje? Skupina ČEZ podporuje rozvoj regionů jak prostřednictvím Nadace ČEZ, která je pro společnost partnerem v oblasti dárcovství, tak i formou přímé pomoci. Klíčem k úspěšné spolupráci Nadace ČEZ je důkladná znalost prostředí, v němž Skupina ČEZ působí. Podpora směřuje především do tří oblastí do oblasti aktivit dětí a mládeže, podpory handicapovaných spoluobčanů a do oblasti rozvoje regionů České republiky. Na rozvoj kultury, zdraví, aktivit dětí a mládeže, podporu kvality života potřebných i životního prostředí rozdělila Nadace ČEZ v roce 2007 bezmála 168 milionů Kč, a podpořila tak celkem 525 projektů v celé České republice. V roce 2007 Nadace ČEZ počtvrté za sebou obhájila prvenství v žebříčku TOP Firemní filantrop v kategorii celkového objemu rozdělených prostředků. Souhrnná částka věnovaných nadačních příspěvků od začátku existence Nadace se přiblížila hodnotě 700 milionů Kč. Jak se Vaše firma podílí na ochraně životního prostředí? Skupina ČEZ realizuje pro udržení co nejmenšího negativního vlivu výroby elektrické energie na okolní životní prostředí nejrůznější opatření, které probíhají ve stejném sledu aktivit, jak probíhají reálně při výrobě elektřiny počínaje těžbou, přípravou a dopravou paliva přes výrobu elektrické energie až po její distribuci do místa spotřeby. Kromě technických opatření (např. sanace, rekultivace) využíváme i netechnická opatření zodpovědného přístupu k ochraně životního prostředí. Tím je například postupná aplikace systému environmentálního managementu (Environmental Management System EMS), který se stává součástí řízení společnosti. Implementace EMS byla v roce 2002 dokončena vydáním mezinárodního certifikátu potvrzujícího pro všechny provozované elektrárny shodu systému řízení s požadavky normy ISO Jaký je postoj Vaší firmy vůči zaměstnancům? Energetická společnost ČEZ je firmou, která průběžně vytváří podmínky pro rozvoj a motivaci svých pracovníků. Sociální politika, systém školení a dalšího vzdělávání, interní komunikace i dlouhodobě udržovaný sociální smír směřují k tomu, aby ve Skupině ČEZ pracovali lidé se zájmem o svou práci, kteří chtějí přinášet hodnoty ve prospěch prosperity firmy i jejích akcionářů. Trvalou pozornost věnuje Skupina ČEZ vzdělávání zaměstnanců. Při podpoře rozvoje osobností klíčových zaměstnanců firmy, rozšiřování jejich znalostí a dovedností, preferuje aktivní způsob řízení vlastního vzdělávání, kdy každý zaměstnanec má možnost aktivně ovlivňovat svůj vlastní plán osobního rozvoje a tím i svoji kariéru ve firmě. Aktuálním mottem vzdělávacího programu pro zaměstnance je: I když je firemní barva oranžová, vzdělávání a rozvoj mají ve Skupině ČEZ zelenou!.

20 18 S B O R N Í K P Ř Í K L A D Ů D O B R É P R A X E Dále se jedná o veřejná uznání a ocenění nejlepších zaměstnanců, která přinášejí silný motivační efekt a podporují kulturu orientovanou na vysoký výkon. I v roce 2007 proto byly předány již tradiční ceny generálního ředitele, tzv. CEO Award pro nejlepší jednotlivce i týmy, které přispěly ke zvýšení efektivity ve Skupině ČEZ. U dalšího ocenění nejlepších zaměstnanců jednotlivých společností a útvarů Skupiny ČEZ s názvem Čézar byla nastavena nová pravidla volby a navržena pro zaměstnance zajímavější forma odměny. Jak Vaše firma spolupracuje s mladými lidmi (studenty/univerzitami)? Vzdělávací program Skupiny ČEZ pod názvem Energie pro každého představila akciová společnost ČEZ již v roce Od roku 2006 nese nové jméno: Svět energie. Cílem programu je umožnit žákům, studentům i pedagogům aktivně zkoumat učební témata ze všech hledisek a souvislostí tak, aby někdejší mechanické memorování poznatků bylo nahrazeno tvořivým myšlením. Skupina ČEZ pamatuje také na vyhledávání talentů potenciálních zaměstnanců ČEZ. S tímto cílem organizuje ČEZ ve spolupráci se sdružením Amavet a projektem ASTRA soutěže vědeckotechnických projektů středoškolské mládeže, soutěž vědeckotechnických projektů vysokoškolské mládeže, soutěž diplomových a doktorandských prací Cena ČEZ a podporuje letní školy fyziky pro talentované studenty pořádané Fakultou jadernou a fyzikálně-inženýrskou ČVUT a Matematicko-fyzikální fakultou UK. Jak se Vaše firma zasazuje o zkvalitnění a transparentnost své podnikatelské praxe? Skupina ČEZ ctí od počátku své existence zásadu transparentnosti. Významnou skupinou, která má ze zákona právo na veškeré relevantní informace o hospodářském a obchodním vývoji Skupiny ČEZ, jsou akcionáři. Při informování svých akcionářů Skupina ČEZ přísně dodržuje rovný přístup k relevantním informacím pro všechny účastníky kapitálového trhu. Nad rámec zákona vychází i z doporučení tzv. Kodexu pro správu a řízení společnosti. Politika transparentnosti v dialogu s veřejností přispívá trvale k pozitivnímu mediálnímu obrazu Skupiny ČEZ a k dobré pověsti otevřené a objektivní společnosti s odpovědným přístupem vůči široké veřejnosti. Zdrojem informací, a to nejen pro laickou veřejnost, je velké množství tištěných materiálů o Skupině ČEZ a jejích jednotlivých subjektech a oblastech souvisejících s jejich činností. Stěžejním místem pro komunikaci se širokou veřejností jsou však pravidelně aktualizované webové stránky kde je možné nalézt mnoho informací o celé Skupině ČEZ i potřebné kontakty. Webové stránky ČEZ též v praxi naplňují informační povinnost emitenta, povinnost aktuálně informovat o provozu jaderných elektráren a povinnost poskytovat další informace podle energetického zákona. Funkci komunikace s veřejností plní velmi dobře síť informačních center, která jsou v provozu u jaderných a vodních elektráren Skupiny ČEZ. Kontakt: ČEZ, a. s. Duhová 2/ Praha 4 Zdroj: ČEZ, Shrnutí zprávy o společenské odpovědnosti 2007

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání

Udržitelný rozvoj ve Skupině ČSOB. způsob našeho podnikání ve Skupině způsob našeho podnikání životní komunitu Skupina je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v ČR je součástí mezinárodní bankopojišťovací Skupiny KBC je dlouhodobou jedničkou ve financování

Více

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů

Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Výsledky výzkumného projektu Společenská odpovědnost firem působících v českém prostředí v roce 2012 Základní výstup prvostupňové třídění údajů Organizátor výzkumného projektu: Business Leaders Forum Praha

Více

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz

Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika kpmg.cz KPMG v České republice 2 Společenská odpovědnost v KPMG Česká republika Staráme se o dění kolem nás. Společenská odpovědnost je součástí naší firemní

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014

ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 ZPRÁVA O SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI ROK 2014 O SPOLEČNOSTI PSG - International a.s. je moderní a dynamicky se rozvíjející skupina, která působí na trhu v České republice i v zahraničí od svého založení v

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Společenská odpovědnost firem

Společenská odpovědnost firem Společenská odpovědnost firem 15. 2. 2007 Krátce o historii... Diskuze o CSR jsou téměř 3 desetiletí staré, datují se od prvního Dne země v USA v roce 1970 1970 a 1980 CSR se posouvá dopředu pod tíhou

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE

PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE PRIORITNÍ OSY A JEJICH SPECIFICKÉ CÍLE V rámci jednotlivých prioritních os pracujeme s tzv. specifickými cíli. Objem finančních prostředků bude vždy předmětem vyhlášené výzvy. Vzhledem k vývoji čerpání

Více

1. Politika integrovaného systému řízení

1. Politika integrovaného systému řízení 1. Politika integrovaného systému řízení V rámci svého integrovaného systému řízení (IMS) deklaruje společnost AARON GROUP spol. s r.o. jednotný způsob vedení a řízení organizace, který splňuje požadavky

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Společenská odpovědnost firem CSR

Společenská odpovědnost firem CSR Společenská odpovědnost firem CSR Akce pořádaná v rámci Individuálního projektu Karlovarského kraje Poskytování sociálních služeb v Karlovarském kraji, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB

ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB ZÁKLADNÍ NABÍDKA SLUŽEB CROSSLINE SERVICES s.r.o. Jeremiášova 870 155 00 Praha 5 IČO: 241 43 065 DIČ: CZ24143065 Kontaktní osoba: Ing. Veronika Kimmer GSM: +420 777 755 618 veronika.kimmer@crosslineservices.cz

Více

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová

Základy managementu Řízení lidí. Ing. Ivana Pražanová Základy managementu Řízení lidí Ing. Ivana Pražanová Historie Lidé na začátku minulého století hlavně nositeli fyzické síly Normy, úkolová mzda, personální agenda metody řízení Postupně se práce stala

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP

Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Předběžné posouzení využití finančního nástroje v IROP Příloha č. 3 Závěrečné zprávy Projektu Zhodnocení komplementarit se zvýhodněnými bankovními produkty v ČR Níže uvedené produkty a jejich charakteristiky

Více

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci

DOTAZNÍK. Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost. Základní údaje o organizaci Cena hejtmana kraje za společenskou odpovědnost DOTAZNÍK Základní údaje o organizaci Organizace: Sídlo organizace: Kategorie: (*nehodící se škrtá) do 50 do 250 nad 250 zaměstnanců Zmocněnec pro jednání:

Více

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management

Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Vzdělávání a zaškolení zaměstnanců PER Personální management Bc. PER Martina Personální Wagnerová management 1.4.2013 Fakulta textilní Technické univerzity v Liberci OBSAH 0 ÚVOD. 3 1 VZDĚLÁVÁNÍ A ZAŠKOLENÍ

Více

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.

Etikav reálném podnikatelskémprostředí. Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. Etikav reálném podnikatelskémprostředí Ing. JiříCieńciała, CSc. předsedapředstavenstvaa generální ředitel TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. GE Kodex chování 2 Dodržujte všechny příslušné zákony a regulační pravidla,

Více

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí

A.K.N. občanské sdružení. A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí A.K.N. občanské sdružení A s o ciace k o m u n i t n í c h n a d a cí v Česk é republice I n f o r m a c e o činnosti u příležitosti p r v n í h o v ý r očí vzniku organizace září 2006 září 2007 Poslání

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Operační programy pro léta 2007-2013 (3) Prezentace pro školení v rámci modulu Venkovská politika pro projekt OP RLZ 4.1. JMK Víme co chceme odborné vzdělávání obecních zastupitelstev na Vyškovsku Rostěnice-Zvonovice,

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009

ČSOB Municipální program. specializované služby pro obce, města a kraje. Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 ČSOB Municipální program specializované služby pro obce, města a kraje Setkání starostů Ústeckého kraje, Terezín 3.3.2009 Obsah 1. Municipální program 2. Poradenství EU fondy 3. Komunální financování 3.1.

Více

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz

čle 500 zaregistrovaných neziskových organizací Tel: +420 602 329 942 E-mail: vosatka@byznysprospolecnost.cz 22 členských firem13 let zkušeností 10 členů leadership týmu 5 od-2borných partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO partnerů 50 spolupracujích firem 500 zaregistrovaných NNO 7 455 členských

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje?

ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013. Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ KATALOG 2013 Motto: Víte, kde jsou Vaše zdroje? ODBORNÉ PORADENSTVÍ PRO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ AL-Consulting s.r.o. Metody strategického poradenství v dnešní době

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO)

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ Odborového svazu ECHO na volební období 2013-2018 (schváleno dne 6.6.2013 2. sjezdem OS ECHO) Odborový svaz ECHO (dále jen svaz) je svobodné, demokratické, otevřené a na principech

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

Systém environmentálního řízení

Systém environmentálního řízení EMS Systém environmentálního řízení Pavel Růžička, MŽP Seminář k environmentální politice pro MSP Brno, 14.12.2007 Systémy environmentálního řízení Systematický přístup k ochraně ŽP ve všech směrech podnikatelské

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2015-2017 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský

Více

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s.

Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování. Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. Udržitelné hospodaření s energií ve městech a obcích legislativa a financování Miroslav Šafařík PORSENNA o.p.s. 1 2000 Udržitelný scénář vývoje spotřeby energie spotřeba PEZ (PJ) 1800 1600 1400 1200 1000

Více

... technika v souladu s přírodou

... technika v souladu s přírodou ... technika v souladu s přírodou filozofie Všechny oblasti podnikání společnosti TEDOM spojuje společná filozofie - efektivní a ekologické využití energetických palivových zdrojů. Tuto filozofii naplňujeme

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Letmý pohled na Evropskou investiční banku

Letmý pohled na Evropskou investiční banku Letmý pohled na Evropskou investiční banku Jako banka EU poskytujeme finanční prostředky na životaschopné a udržitelné investiční projekty v Evropě i mimo Evropu a nabízíme odborné poradenství. Našimi

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko)

Shrnutí MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA. DOBRICH (Bulharsko) MĚSTO DOBRICH ENERGETICKY NEZÁVISLÁ MUNICIPALITA DOBRICH (Bulharsko) Shrnutí Město Dobrich je jedno ze zakladatelů organizace Bulgarian Municipal Energy Efficiency Network EcoEnergy (bulharská síť EcoEnergy

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020

STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 STRATEGICKÉ CÍLE ČSSZ PRO OBDOBÍ 2014 2020 OBSAH POSLÁNÍ ČSSZ... 3 VIZE ČSSZ... 3 STRATEGICKÉ CÍLE PRO OBDOBÍ 2014 2020... 4 1. Klientský přístup a posílení významného postavení ČSSZ mezi orgány veřejné

Více

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ

SKUPINA AWT SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST A DOBROVOLNICTVÍ Co přinese Evropský rok dobrovolnictví? Zastoupení Evropské komise v ČR, Praha, 15. 2. 2011 PROFIL Jeden z klíčových hráčů na trhu dopravy a logistiky ve střední

Více

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena

Více

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE INICIATIVA SPOLEČENSTVÍ EQUAL PODROBNĚJŠÍ INFORMACE Popis iniciativy a jejího cíle Iniciativa EQUAL je definována čl. 20 (1) Nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o Strukturálních fondech,

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

KOMORA SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST KOMERČNÍ SFÉRY Ing. Milan Venclík, MBA SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÁ FIRMA Společenská odpovědnost firem (Corporate SocialResponsibility CSR) se stala fenoménem současné doby. Přestože

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009

Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009. Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Podnik podporující zdraví Antonín Rákos - Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Praha, 19. 11. 2009 Konzultační den v SZÚ, listopad 2009 Obsah prezentace 1. Představení společnosti 2. Systém EMS a BOZP, Bezpečný

Více

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising

Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Rozvoj finanční kapacity - Fundraising Mgr. Michal Jarolímek České Budějovice 13. 5. 2010 a 10. 6. 2010 ZDROJE : veřejné

Více

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011

3M Česko. Olga Svědínková. Building HR vision. Září 2011 3M Česko Olga Svědínková Building HR vision Září 2011 HR vize byla stanovena na základě rozsáhlé týmové diskuse Naše kulturní vize 3M Česko je naše bude naplněna, když si každý z nás, zaměstnanců, bude

Více

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem

Výzkumná potřeba (budoucí výzkumný projekt) 1) Název: Výzkum ochrany objektů a prostor malých letišť s mezinárodním provozem Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie

Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR. Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Interní CSR kampaň S láskou k budoucnosti Tchibo Praha (ČR/SR) a Ogilvy PR Grand Prix IIK, 3.ročník, kategorie 6, Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie komunikace CSR ve společnosti Tchibo ČR a SR

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7.

OBSAH: Poslání 2. Rok 2006 2. Činnost 3. Dárci a partneři 4. Granty 4. Rozvoj 5. Organizační struktura 7. Kontakty 7. OBSAH: Poslání 2 Rok 2006 2 Činnost 3 Dárci a partneři 4 Granty 4 Rozvoj 5 Organizační struktura 7 Kontakty 7 Finanční zpráva 8 Zhodnocení pravidla pro omezení nákladů na správu nadačního fondu 10 Poslání

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci

CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci 1 CSR a firemní dobročinnost Filantropie Sponzorství Dobrovolníci Filantropie, sponzorství, dobrovolnictví se může uplatňovat vůči všem osobám bez rozdílu věku, pohlaví, zdraví atd. Soustředíme se na

Více

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE

JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE JAK NA KOMPETENČNÍ MODEL PŘÍPADOVÁ STUDIE FLEXIBILITA ZODPOVĚDNOST INICIATIVA SAMOSTATNOST RESPEKT VYTRVALOST POKORA NEJNIŽŠÍ NEZAMĚSTANOST ZA POSLEDNÍCH 7 LET DVOJNÁSOBNÝ POČET VOLNÝCH PRACOVNÍCH MÍST

Více

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH

NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH NÁSTROJE PODPORUJÍCÍ STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ V OBCÍCH MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR OPERAČNÍ PROGRAM LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Odbor regionální politiky Konference 10. června 2015 TÉMATA PREZENTACE Metodiky

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR

PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR PODPORA SOCIÁLNÍHO PODNIKÁNÍ v ČR 2. 12. 2014 Týn nad Vltavou Jitka Čechová Sociální podnikání podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí propojuje oblast sociální, ekonomickou

Více

ISO 9001- ISO TS16949

ISO 9001- ISO TS16949 Zkušenosti firem se zaváděním systému managementu jakosti ISO 9001- ISO TS16949 Zpracoval: Jaroslav KYSELA Každý z nás preferuje kvalitu. Kupujeme kvalitnější zboží. Kvalita za rozumnou cenu. Kvalitu

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK

ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU PŘÍJEMCE DALŠÍ ÚČASTNÍK Výsledky 1. veřejné soutěže programu na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA Seznam projektů nedoporučených k podpoře: (seřazeno dle čísla projektu) ČÍSLO TD010006

Více

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA?

JESSICA. Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných investic a růstu v městských oblastech. Co je JESSICA? Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí JESSICA Nový způsob využívání finančních zdrojů EU na podporu udržitelných

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe?

První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? První zelená síť Vodafone Příklad dobré praxe? Kateřina Husová, Senior Specialist Corporate Responsibility Konference Budoucnost, kterou chceme 15.3.2012 v NTK Praha-Dejvice Jak funguje telekomunikační

Více

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007

ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2007 ZPRÁVA O VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 27 Vážení čtenáři, Lovochemie, a.s., věnuje ochraně životního prostředí mimořádnou pozornost. Postupné snižování emisí do všech složek životního prostředí, vytváření

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014

FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 FUNDRAISINGOVÝ PLÁN 2014 Česká asociace paraplegiků CZEPA realizuje projekt vzdělávání zaměstnanců a zkvalitnění fundraisingu, který je podpořen Evropskou unií a rozpočtem České republiky. Evropský sociální

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více