Samsung Smartphone SGH-i600. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Samsung Smartphone SGH-i600. Uživatelská příručka"

Transkript

1 Samsung Smartphone SGH-i600 Uživatelská příručka

2 Obsah KAPITOLA 1 Začínáme Obsah balení Seznámení s telefonem Vložení karty SIM Vložení baterie Nabíjení telefonu Zapnutí a vypnutí telefonu KAPITOLA 2 Základní informace Použití Výchozí obrazovky Obrazovka nabídky Start Zadávání textu Přizpůsobení telefonu Použití rychlého spouštění Hledání položek Uzamčení tlačítek Použití volitelné paměťové karty Přidání nebo odebrání programů Správa certifikátů Resetování telefonu Použití nápovědy online SIM Application Toolkit KAPITOLA 3 Synchronizace Instalace programu ActiveSync Úprava nastavení připojení Připojení telefonu k počítači Synchronizace informací Úprava nastavení synchronizace KAPITOLA 4 Funkce volání Zapnutí a vypnutí funkce telefonu

3 Použití obrazovky Vytáčení Vytáčení Pokročilé funkce volání Přijetí nebo odmítnutí hovoru Možnosti v průběhu hovoru Funkce související s hovory Přizpůsobení funkcí telefonu KAPITOLA 5 Zprávy, Internet a MSN Messenger Zprávy Program Internet Explorer Pocket MSN Čtečka RSS KAPITOLA 6 Organizér Kontakty Kalendář D-Den Úkoly Poznámkový blok Hlasové poznámky Alarmy Světový čas KAPITOLA 7 Multimédia Fotoaparát Windows Media Player Podcast Správce obsahu KAPITOLA 8 Další programy Hry Kalkulačka Konvertor Stopky

4 Hlasové ovládání Prohlížeč Správce aktualizací Průzkumník Správce úloh KAPITOLA 9 Připojení Přenášení dat pomocí Bluetooth Připojení k počítači prostřednictvím rozhraní USB Sdílení připojení Internetu Připojení k Internetu nebo k síti Použití vysokorychlostního připojení Wi-Fi KAPITOLA 10 Řešení problémů Obecné problémy Problémy při hovorech Problémy s napájením a kapacitou baterií Problémy s programy KAPITOLA 11 Regulativní doložky Informace o certifikaci SAR Doložka pro Evropskou unii Důležité bezpečnostní informace Bezpečnostní opatření pro napájecí jednotku Péče a údržba Licenční smlouva s koncovým uživatelem společnosti Microsoft POPIS DALŠÍCH PRÁV A OMEZENÍ

5 Důležitá bezpečnostní upozornění Před použitím mobilního telefonu si přečtěte tyto pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Vždy nejprve zastavte a zaparkujte vozidlo. Vypněte telefon při doplňování paliva Nepoužívejte telefon u čerpací stanice nebo v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon v letadle Mobilní telefony mohou způsobit rušení různých přístrojů. Použití mobilního telefonu v letadle je nezákonné a také nebezpečné. Vypněte telefon v blízkosti jakýchkoliv zdravotnických přístrojů Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou využívat přístroje citlivé na elektromagnetické záření na rádiových frekvencích. Postupujte vždy podle platných pravidel nebo předpisů. Rušení Všechny mobilní telefony mohou být ovlivněny rušením, které může narušit jejich funkci. Zvláštní předpisy Dodržujte všechny zvláštní předpisy platné v daném místě a vždy vypněte telefon, kdykoliv je jeho použití zakázáno, nebo v případě, že jeho použití může způsobit rušení nebo nebezpečí. 5

6 Odolnost proti vodě Tento telefon není odolný proti vodě. Uchovávejte jej v suchu. Vhodné používání Používejte telefon pouze v normální poloze (držený u ucha). Pokud je telefon zapnutý, vyhněte se zbytečnému kontaktu s anténou. Tísňová volání Zadejte číslo tísňové služby platné v daném místě astiskněte. Udržujte telefon mimo dosah dětí Telefon a jeho části včetně příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí. Příslušenství a baterie Používejte jen baterie a příslušenství, například náhlavní sady a datové kabely, schválené společností Samsung. Použití jakéhokoliv neautorizovaného příslušenství může poškodit telefon a může být nebezpečné. UPOZORNĚNÍ: Telefon by mohl explodovat, pokud bude baterie vyměněna za nesprávný typ. Použité baterie likvidujte podle pokynů výrobce. Dlouhodobý poslech náhlavní sady při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. 6

7 Kvalifikovaný servis Tento telefon může instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaný servisní personál. Nedodržení tohoto pokynu může mít za následek ztrátu platnosti záruky. Další podrobné bezpečnostní informace naleznete v části Důležité bezpečnostní informace na straně

8 kapitola 1 Začínáme Blahopřejeme vám k nákupu nového mobilního telefonu. V této kapitole se seznámíte s přípravou telefonu, jeho součástmi a postupem dobíjení baterie. Obsah balení Balení obsahuje následující součásti: Zařízení Datový kabel pro počítač Baterie a Stručná příručka Cestovní adaptér Disky CD-ROM* Stereofonní náhlavní souprava * Jeden disk obsahuje software Microsoft ActiveSync a doplňkový software a programy, druhý Uživatelskou příručku ve formátu PDF. Kromě toho si můžete u místního prodejce výrobků Samsung zakoupit následující příslušenství: Nabíječku/adaptér do auta Cestovní adaptér Datový kabel Mono a stereo náhlavní soupravu Bluetooth Standardní baterii Sadu handsfree Bluetooth do auta Kabelovou náhlavní soupravu Bluetooth adaptér do portu USB Poznámka: Položky dodané s telefonem a příslušenství dostupné u prodejců výrobků Samsung se může lišit v závislosti na zemi nebo mobilním operátorovi. 8

9 Začínáme Seznámení s telefonem Pohled zepředu Vypínací tlačítko/tlačítko rychlého seznamu Tlačítka hlasitosti Konektor pro sluchátka, adaptér a datový kabel Tlačítko OK Levé kontextové tlačítko Tlačítko Domů/ Správce úloh Tlačítko volání/hlasitý odposlech Objektiv přední kamery Sluchátko Displej Čtyřsměrové navigační tlačítko Pravé kontext. tlačítko Sluchátko Tlačítko Zpět/ Vymazat Klávesnice QWERTY/ Tlačítka zvláštních funkcí Mikrofon 9

10 Začínáme Pohled zezadu Slot pro kartu microsd Kolečko Reproduktor Objektiv zadního fotoaparátu Tlačítko zpět/ vymazat/ fotoaparát Kryt baterie 10

11 Začínáme Tlačítka telefonu Tlačítko / ~ Popis Dlouhým stisknutím telefon zapnete nebo vypnete. Krátkým stisknutím zobrazíte obrazovku Rychlý seznam. Stisknutím přejdete z libovolného programu na Výchozí obrazovku. Dlouhým stisknutím otevřete Správce úloh. Stisknutím provedete příkaz uvedený na displeji bezprostředně nad tlačítkem. Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Stisknutím vymažete znaky ve vstupním textovém poli. Stisknutím lze procházet položky seznamu. Stisknutím přesunete kurzor ve vstupním textovém poli. Stisknutím potvrdíte výběr nebo zadání. Stisknutím zobrazíte obrazovku pro vytáčení. Stisknutím vytočíte číslo nebo přijmete volání. Stisknutím ukončíte hovor nebo program. Dlouhým stisknutím uzamknete tlačítka. Stisknutím můžete zadávat čísla, znaky asymboly. Stisknutím vymažete napsané znaky. Po stisknutí se v textovém vstupním poli pro příští znak použije symbol z horní části tlačítka. Stisknutím potvrdíte výběr nebo zadání. Stisknutím ve vstupním textovém poli vložíte konec řádku. 11

12 Začínáme Tlačítko Popis Stisknutím přepnete ve vstupním textovém poli mezi velkými a malými písmeny. Stisknutím přepnete mezi textovým režimem (abc) a numerickým režimem (123). Stisknutím přepnete režim zadávání textu. Stisknutím vložíte mezeru. Dlouhým stisknutím vložíte znak mezinárodní předvolby (+). Dlouhým stisknutím na Výchozí obrazovce lze aktivovat nebo deaktivovat Tichý profil. Stisknutím spustíte program Zprávy. Stisknutím nastavíte hlasitost sluchátek areproduktoru. Stisknutím ztlumíte vyzvánění při příchozím hovoru. Dlouhým stisknutím hovor odmítnete. Stisknutím se vrátíte na předchozí obrazovku. Dlouhým stisknutím spustíte nastavený program. Vložení karty SIM Když si objednáte služby mobilního operátora, obdržíte vylamovací kartu SIM, na které budou uloženy údaje oslužbě, například kód PIN, případné volitelné služby a řada dalších podrobností. Miniaturní karty SIM uchovávejte mimo dosah malých dětí. Poškrábáním nebo ohnutím může snadno dojít k poškození karty SIM a jejích kontaktů, proto s kartou zacházejte opatrně. Před vyjmutím baterie při vkládání karty SIM se vždy ujistěte, že je telefon vypnutý. 12

13 Začínáme Vložení karty SIM 1. Sejměte kryt baterie. 2. Zasuňte kartu SIM podle obrázku, přičemž zlaté kontakty karty musí směřovat dolů. Poté vložte baterii. Viz postup na další straně. Vyjmutí karty SIM Chcete-li kartu SIM vyjmout, vytáhněte kartu z držáku způsobem uvedeným na obrázku. 13

14 Začínáme Vložení baterie Telefon je napájen dobíjecí lithium-iontovou baterií (Li-Ion). Postup při vložení baterie 1. Sejměte kryt baterie, pokud je nasazen. 2. Vložte baterii do prostoru pro baterii způsobem uvedeným na obrázku. 3. Nasaďte zpět kryt baterie. Vyjmutí baterie 1. Je-li telefon zapnutý, vypněte jej dlouhým stisknutím tlačítka, dokud se nezobrazí obrazovka vypnutí. 2. Odstraňte kryt baterie. 3. Baterii nadzvedněte a vytáhněte ji z telefonu. 14

15 Začínáme Nabíjení telefonu Pro nabíjení telefonu používejte nabíječky nebo adaptéry schválené společností Samsung. 1. Konektor cestovního adaptéru zasuňte do zdířky na levém boku telefonu. 2. Zapojte cestovní adaptér do standardní elektrické zásuvky. 3. Po ukončení dobíjení odpojte cestovní adaptér od elektrické zásuvky. 4. Odpojte cestovní adaptér od telefonu. Poznámka: V průběhu nabíjení nevyjímejte baterii. Může dojít k chybné funkci nebo k poškození telefonu. 15

16 Začínáme Upozornění na slabou baterii Je-li baterie velmi slabá, zobrazí telefon ikonu velmi slabé baterie ( ) a zprávu s upozorněním. V takovém případě baterii nabijte. Zapnutí a vypnutí telefonu Telefon se zapíná dlouhým stisknutím tlačítka. Telefon se přihlásí do domovské sítě azačne z ní přijímat signál. Nyní můžete telefonovat nebo přijímat hovory a používat programy. Telefon se vypíná dlouhým stisknutím tlačítka. 16

17 kapitola 2 Základní informace V této kapitole jsou uvedeny základní informace o používání telefonu, např. úprava nastavení a používání nápovědy online. Použití Výchozí obrazovky Po zapnutí telefonu se zobrazí Výchozí obrazovka, tj. obrazovka základního režimu. Výchozí obrazovku můžete také otevřít z kteréhokoli programu stisknutím tlačítka. Na Výchozí obrazovce jsou na první pohled patrné důležité informace pro daný den či přijaté zprávy. Můžete také rychle přejít k naposledy použitým programům. Stavové ikony signalizují aktuální stav telefonu. Viz další strana. Panel rychlého přístupu: Umožňuje zobrazit schůzky, zmeškané hovory nebo přijaté zprávy a otevřít naposledy použité programy. Stisknutím levého kontextového tlačítka otevřete nabídku Start, v níž lze přejít k požadovanému programu. Stisknutím pravého kontextového tlačítka spustíte program Kontakty. 17

18 Základní informace Stavový pruh V horním řádku stavového pruhu se zobrazují ikony se signalizací aktuálního stavu telefonu. Kromě jiného se zobrazují následující ikony: Ikona Popis Zobrazuje sílu signálu. Může se zobrazit také následující stav služeb: : Jste mimo dosah použitelné sítě. : Funkce telefonu je vypnuta. Zobrazí se, pokud probíhá hovor. Zobrazí se, pokud probíhá datové volání. Zobrazí se, je-li aktuální hovor podržen. Zobrazí se, pokud síť umožňuje připojení GPRS. Je-li připojení GPRS aktivní, zobrazí se ikona. Zobrazí se, pokud se nacházíte mimo domovskou síť a využíváte připojení GPRS jiné sítě (roaming). Zobrazí se, pokud síť umožňuje připojení 3G (UMTS). Zobrazí se, je-li aktivní funkce Wi-Fi. Také signalizuje stav připojení Wi-Fi: : Telefon se připojuje k síti Wi-Fi. : Je navázáno spojení prostřednictvím Wi-Fi. Zobrazuje stav baterie. Počet čárek je úměrný zbývající kapacitě baterie. Je-li již baterie velmi slabá, zobrazí se. Zobrazí se, pokud je v aktuálním profilu nastaven vyzváněcí tón na Žádné. Další informace naleznete na straně

19 Základní informace Ikona Popis Zobrazí se, pokud je v aktuálním profilu nastaven typ vyzvánění na Tichý režim nebo je vnastavení Zvuky nastaven vyzváněcí tón na Vibrace. Zobrazí se také, je-li nastaven profil Tichý. Další informace naleznete na straně 27. Signalizuje, že lze volat prostřednictvím linky 1 nebo 2 (služba sítě). Zobrazí se, pokud se nacházíte mimo domovskou síť ajste přihlášeni se do jiné sítě (roaming). Zobrazí se, pokud se nacházíte v oblasti Home Zone, pokud máte tuto službu aktivovanou. Zobrazí, je-li aktivní funkce Bluetooth. Další informace naleznete na straně 147. Zobrazí se, je-li telefon spojen s náhlavní soupravou Bluetooth. Zobrazí se, dojde-li při synchronizaci k chybě. Zobrazí se po přijetí textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy. Zobrazí se po přijetí rychlé zprávy. Zobrazí se po přijetí hlasové zprávy. : Nová hlasová zpráva na lince 1. : Nová hlasová zpráva na lince 2. : Nová hlasová zpráva na obou linkách. Zobrazí se, pokud jste zmeškali nějaké hovory. Zobrazí se, pokud jste nastavili přesměrování příchozích hovorů na jiný cíl. 19

20 Základní informace Přístup k informacím na Výchozí obrazovce Na Výchozí obrazovce můžete použít některý z naposledy spuštěných programů, zobrazit naplánované schůzky, zobrazit zmeškané hovory nebo nepřečtené zprávy, zobrazit soubory v telefonu nebo na volitelné paměťové kartě. Přístup k informacím z Výchozí obrazovky 1. Na Výchozí obrazovce přejděte pomocí navigačních tlačítek nebo kolečka na požadovanou položku na panelu rychlého přístupu a stiskněte tlačítko. 2. Použijte položky nabízené vybraným programem. Další informace o těchto položkách naleznete v pokynech pro jednotlivé úlohy v této příručce. 3. Stisknutím tlačítka nebo se vrátíte na Výchozí obrazovku. Přizpůsobení Výchozí obrazovky Výchozí obrazovku si můžete přizpůsobit podle svých představ. Nastavení vlastností Výchozí obrazovky 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Displej Výchozí obrazovka. 3. Navigačními tlačítky Nahoru a Dolů přejděte na požadovanou možnost a její nastavení změňte navigačními tlačítky Vlevo nebo Vpravo. 20

21 Základní informace K dispozici jsou následující volby: Vzhled výchozí obraz.: Vyberte požadovaný vzhled Výchozí obrazovky. Barevné schéma: Vyberte požadované barevné schéma Výchozí obrazovky. Obrázek pozadí: Vyberte požadovaný obrázek pozadí Výchozí obrazovky. Časový limit: Určete dobu, po které se telefon vrátí do zobrazení Výchozí obrazovky, není-li používán. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Změna funkce pravého kontextového tlačítka Ve výchozím nastavení je na Výchozí obrazovce přiřazena pravému kontextovému tlačítku obrazovka Kontakty. Funkci tohoto tlačítka můžete změnit. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Další... Výchozí obrazovka Nastavení RSK. 3. Vyberte požadovaný program. 4. Do pole Zobrazený název zadejte název, pod kterým má být program na Výchozí obrazovce zobrazen. 5. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Poznámka: V závislosti na instalovaném softwaru nemusí být tato položka k dispozici. 21

22 Základní informace Obrazovka nabídky Start V nabídce Start máte přístup ke všem programům telefonu. Stisknutím kontextového tlačítka Start na Výchozí obrazovce otevřete obrazovku nabídky Start. Styl nabídky Start lze změnit. Stiskněte kontextové tlačítko Start, vyberte Nastavení Displej Styl Start menu. Poté vyberte požadovanou možnost. Otevření programů nebo složek Pomocí navigačních tlačítek přejděte na program nebo složku a stisknutím tlačítka je otevřete. Přepínání mezi programy Telefon podporuje současné zpracování více úloh (multitasking). Může být spuštěno více programů současně a mezi programy lze přepínat. Z kteréhokoli programu můžete přejít na Výchozí obrazovku stisknutím tlačítka nebo. Požadovaný program poté otevřete z panelu rychlého přístupu nebo z nabídky Start. 22

23 Základní informace Poznámka: Je-li aktivní spojení GPRS, stisknutím tlačítka dojde k jeho ukončení. Chcete-li spojení zachovat, přejděte na Výchozí obrazovku opakovaným stisknutím tlačítka nebo. Ukončení programů Běžící programy lze ukončit pomocí Správce úloh. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start a poté kontextové tlačítko Další. 2. Vyberte možnost Nástroje Správce úloh. 3. Přejděte na program a stiskněte kontextové tlačítko Zastavit. Chcete-li ukončit všechny spuštěné programy, stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Ukončit vše. Zadávání textu Pro snadné a rychlé zadávání textu je telefon vybaven klávesnicí s rozložením QWERTY. Text můžete zadávat podobně jako na klávesnici počítače. Tlačítka jsou v dolní polovině popsána písmeny a v horní polovině čísly a symboly. Stisknutím příslušného tlačítka zadáte požadovaný znak. Chcete-li zadat horní znak, stiskněte nejprve tlačítko. Kurzorem lze pohybovat pomocí navigačních tlačítek. Chcete-li znak odstranit, stiskněte. Kromě toho můžete používat následující funkční tlačítka: : vymazání znaku, : vložení konce řádku, 23

24 Základní informace : vložení velkého písmene nebo přepnutí do režimu psaní velkých písmen, : změna režimu zadávání textu. Lze přepínat mezi režimem ABC a režimem T9, ve kterém se nabízejí slova vyhovující dosud zadaným znakům. Pro vkládání čísel asymbolů jsou k dispozici také režimy 123 a Symbol. Jazyk režimu T9 lze změnit pomocí možnosti Jazyk. : přepnutí na režim 123. Přizpůsobení telefonu Nastavení telefonu můžete přizpůsobit tak, aby vyhovovala vašemu způsobu práce. Místní nastavení Formáty čísel, měny, času a data lze upravit podle dané země. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Další... Místní nastavení. 3. V jednotlivých polích vyberte požadované možnosti. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 5. Změníte-li možnosti Jazyk nebo Národní prostředí, stiskněte kontextové tlačítko OK. Poté je třeba telefon vypnout a poté zapnout, aby se změny projevily. 24

25 Základní informace Nastavení času a data Pomocí volby Datum a čas lze nastavit datum, čas a časové pásmo. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Datum a čas. 3. Vyberte časové pásmo a zadejte aktuální datum a čas. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Poznámka: Formát zobrazení data a času můžete změnit vnabídce Místní nastavení. Nastavení řízení spotřeby Kapacitu baterie můžete šetřit nastavením vypínání displeje a podsvícení klávesnice a displeje nebo úpravou jasu displeje. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Řízení spotřeby. 3. Vyberte nastavení řízení spotřeby: Baterie: Umožňuje zkontrolovat zbývající kapacitu baterie. Vyp. podsvícení při napájení z bat. po: Umožňuje vybrat dobu, po kterou zůstává displej svítit v době, kdy telefon nepoužíváte. Vyp. podsvícení při napájení z AC po: Umožňuje vybrat dobu, po kterou zůstává displej svítit při dobíjení. 25

26 Základní informace Vypnout displej po: Umožňuje vybrat dobu, po kterou na displeji zůstane zobrazení. V pohotovostním režimu přechází telefon po určité době do režimu spánku, takže má velmi malou spotřebu. Jas displeje: Umožňuje nastavit jas displeje. Zapnout podsvícení kláves: Umožňuje určit dobu, kdy bude použito podsvícení kláves. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Nastavení usnadnění Umožňuje nastavit možnosti usnadňující přístup k funkcím. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Usnadnění. 3. Vyberte požadovanou možnost. Velikost systémového písma: Umožňuje nastavit velikost písma na displeji. Doba opakování stisknutí: Umožňuje nastavit dobu mezi dvěma stisknutími stejné klávesy při zadávání textu. Doba pro potvrzení: Umožňuje nastavit dobu, po které uplyne časový limit pro nepotvrzené zadání. Hlasitost vyzvánění při hovoru: Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění během hovoru. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Poznámka: V závislosti na instalovaném softwaru nemusí být tato položka k dispozici. 26

27 Základní informace Nastavení zvuků Umožňuje nastavit zvuky pro různé události telefonu. Nastavení zvuků a upozornění Telefon upozorňuje různými způsoby na naplánovanou událost, na přijatou zprávu nebo při stisknutí tlačítek telefonu. Máte-li například naplánovánu schůzku, jste upozorněni takto: Zazní zvuk, který můžete zvolit, začne blikat kontrolka LED nebo telefon začne vibrovat. Typ upozornění na jednotlivé události nebo příslušné zvuky můžete změnit. Postup při volbě vyzváněcího tónu: 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Zvuky Vyzváněcí tón. 3. Vyberte požadovaný vyzváněcí tón. 4. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Postup při volbě typu a zvuků upozornění: 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Zvuky Ostatní zvuky. 3. Vyberte událost, pro kterou chcete určit zvuk. 4. Vyberte typ upozornění nebo vyzváněcí tón. 5. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 27

28 Základní informace Poznámky: Vyzváněcí tóny ve formátu WAV nebo MID můžete stáhnout do telefonu z Internetu. Chcete-li použít jako vyzváněcí tón soubor MP3 nebo WMA, musí být tyto soubory uloženy v úložišti telefonu nebo na paměťové kartě. Změna zvukového profilu Pomocí profilů lze nastavit a přizpůsobit zvuky telefonu pro různé události nebo prostředí a poté používat celou skupinu nastavení najednou. Aktuálně vybraný profil se zobrazí na Výchozí obrazovce. Postup při výběru profilu: 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Profily. Zobrazí se seznam profilů. 3. Vyberte požadovaný profil. Vyberete-li možnost Automatický, budou se podle položek vkalendáři automaticky nastavovat profily Normální a Schůzka. Poznámky: Profil lze rychle změnit. Stiskněte tlačítko a z Rychlého seznamu vyberte požadovaný profil. Profil Tichý lze rychle aktivovat nebo deaktivovat, dlouhým stisknutím tlačítka na Výchozí obrazovce. 28

29 Základní informace Postup při úpravě profilu: 1. Na obrazovce Profily přejděte na požadovaný profil. 2. Stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Upravit. 3. Změňte nastavení v jednotlivých polích. Dostupné možnosti se mohou lišit podle vybraného profilu. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Poznámky: Chcete-li obnovit výchozí nastavení všech profilů, stiskněte v seznamu profilů kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Obnovit výchozí. Pokud u profilu Náhlavní souprava nastavíte typ vyzvánění na Tichý režim nebo Vibrace, musíte hovory přijímat ručně iv případě, že je aktivována funkce Automatická odpověď po:. Informace o vlastníkovi Informace o vlastníkovi identifikují vlastníka nebo uživatele telefonu. Pro případ ztráty telefonu zde zadejte kontaktní informace. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Další... Informace ovlastníkovi. 3. Vyplňte jednotlivá pole. 4. Po dokončení stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 29

30 Základní informace Zasílání zpráv o chybách Telefon je vybaven funkcí Zasílání zpráv o chybách, která informuje o chybách v programu, které mohou vést k selhání systému telefonu. Tuto funkci můžete povolit nebo zakázat. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Další... Zasílání zpráv o chybách. 3. Vyberte Povolit nebo Zakázat astiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Nastavení zabezpečení Pomocí možností v nabídce Zabezpečení můžete chránit telefon a kartu SIM před zneužitím. Uzamčení telefonu Telefon lze chránit funkcí Zámek zařízení. Je-li tato funkce povolena, telefon se po určité době nečinnosti zamkne. Poznámka: I při zamknutém telefonu můžete přijímat hovory. Postup při zamknutí telefonu: 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Zabezpečení Zámek zařízení. 3. Vyberte možnost Dotázat se, není-li zařízení použito po dobu a vyberte dobu, po kterou telefon vdobě nečinnosti vyčká, než se uzamkne. 30

31 Základní informace 4. Přejděte na pole Typ hesla avyberte typ hesla. Jednoduchý kód PIN: Použijte číselné heslo. Bezpečné alfanumerické: Použijte alfanumerické heslo. Heslo musí obsahovat více než 7 znaků a obsahovat alespoň 3 velká nebo malá písmena, čísla nebo interpunkční znaménka. 5. Heslo zadejte do pole Heslo:. 6. Totéž heslo zadejte do pole Potvrzení hesla:. 7. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 8. Stiskněte kontextové tlačítko Ano. Poznámka: Telefon lze uzamknout ručně stisknutím tlačítka a výběrem možnosti Zámek zařízení v Rychlém seznamu. Postup při odemčení telefonu: 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Odemknout. 2. Zadejte heslo a stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Aktivace zadávání kódu PIN karty SIM Je-li aktivováno zadávání kódu PIN SIM karty, musíte při každém zapnutí telefonu nebo vložení vaší karty SIM do jiného telefonu zadat kód PIN dodaný s kartou. V důsledku toho nemůže žádná osoba, která nezná váš kód PIN, použít kartu SIM bez vašeho svolení. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Zabezpečení Povolit PIN karty SIM. 3. Zadejte kód PIN a stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 31

32 Základní informace Uzamčení karty SIM Je-li karta SIM uzamčena, lze telefon použít pouze saktuální kartou SIM. Chcete-li použít jinou kartu SIM, musíte zadat heslo pro odemčení karty SIM. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Zabezpečení Povolit zámek SIM. 3. Zadejte heslo pro vaši kartu SIM a stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 4. Opět zadejte heslo pro účely potvrzení a stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Změna kódu PIN2 Kód PIN2 se používá pro některé funkce podporované kartou SIM. Kód PIN2 dodaný s kartou SIM můžete změnit na nový kód. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Zabezpečení Změnit kód PIN2. 3. Zadejte aktuální kód PIN2, poté nový kód PIN2 a zadání opakujte pro potvrzení. 4. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Změna hesla pro blokování hovorů Výchozí heslo pro blokování hovorů poskytnuté operátorem můžete změnit. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Další... Zabezpečení Změna hesla. 32

33 Základní informace 3. Zadejte staré heslo, poté nové heslo a zadání hesla opakujte pro účely potvrzení. 4. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Nastavení bočního tlačítka Přiřazení programu uživatelskému funkčnímu tlačítku lze změnit. 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Vyberte Nastavení Nastavení bočního tlačítka. 3. Vyberte požadovaný program. 4. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Nastavení klávesových zkratek nabídky Tlačítka s čísly lze použít jako klávesové zkratky pro přímý přístup k určitým programům v nabídce Start. Poznámka: Tlačítkům s čísly lze také na obrazovce Kontakty přiřadit jako položky rychlé volby telefonní čísla, ové adresy nebo webové stránky. Podrobnosti o nastavení seznamu rychlé volby naleznete na straně

34 Základní informace Přiřazení zkratky tlačítku 1. Na Výchozí obrazovce stiskněte kontextové tlačítko Start. 2. Přejděte na program, který chcete tlačítku přiřadit. 3. Stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Přidat rychlou volbu. 4. V poli Název můžete změnit nabídnuté označení rychlé volby. 5. V poli Přiřazení klávesy vyberte tlačítko a stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Přístup do nabídky pomocí klávesové zkratky Na Výchozí obrazovce použijte některý z následujících postupů: V případě jednočíselných klávesových zkratek dlouze stiskněte číselné tlačítko. V případě dvoučíselných klávesových zkratek stiskněte první číselné tlačítko a poté dlouze stiskněte druhé číselné tlačítko. Použití rychlého spouštění Telefon je vybaven funkcí rychlého spuštění, která umožňuje vytvořit zkratky pro oblíbené programy, webové stránky, soubory nebo složky a rychle je používat. Použití rychlého spouštění: V režimu nečinnosti dlouze stiskněte kolečko. Na pravé straně displeje se zobrazí okno rychlého spouštění. 34

35 Základní informace Přidání položek do nabídky rychlého spouštění 1. V okně rychlého spouštění vyberte ikonu Upravit ( ). 2. Stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Přidat typ položky, kterou chcete přidat. 3. Vyberte program, zadejte adresu URL nebo vyberte soubor nebo složku. 4. Chcete-li přidat další položku, opakujte kroky 2 a Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Přístup k položkám rychlého spouštění V okně rychlého spouštění přejděte pomocí tlačítek Nahoru nebo Dolů na požadovanou položku a stiskněte tlačítko. Změna pořadí položek v okně rychlého spouštění 1. V okně rychlého spouštění vyberte ikonu Upravit ( ). 2. Přejděte na požadovanou položku. 3. Stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte položku Přesunout. 4. Pomocí tlačítek Nahoru a Dolů přesuňte vybranou položku na požadovanou pozici. 5. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. Odstranění položky z funkce rychlého spouštění 1. V okně rychlého spouštění vyberte ikonu Upravit ( ). 2. Přejděte na požadovanou položku. 3. Stiskněte kontextové tlačítko Nabídka a vyberte možnost Odstranit. 4. Stisknutím kontextového tlačítka Ano odstranění potvrďte. 5. Stiskněte kontextové tlačítko Hotovo. 35

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-09002A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

SGH-E500. Uživatelská příručka

SGH-E500. Uživatelská příručka SGH-E500 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Nedodržení následujících opatření může být nebezpečné nebo nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení. Nejdříve

Více

SGH-X461 Uživatelská p íručka

SGH-X461 Uživatelská p íručka SGH-X461 Uživatelská p íručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy iďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka

PLAY. Rozšířená uživatelská příručka PLAY Rozšířená uživatelská příručka Obsah Důležité informace...6 Android popis systému...7 Aplikace...7 Začínáme...8 Uvedení do provozu...8 Zapnutí telefonu...9 Zámek obrazovky...9 Průvodce nastavením...9

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Nokia 700 - Uživatelská příručka

Nokia 700 - Uživatelská příručka Nokia 700 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 7 Vložení paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Nabíjení baterie přes rozhraní USB

Více

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka

Nokia X3-00 - Uživatelská příručka Nokia X3-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 6 Klávesy a součásti 6 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení a vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 11 Anténa GSM

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru na dálku 7 Aktualizace softwaru přístroje

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 6 Síťové služby 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací v aktuálním stavu 8 Nápověda

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

GT-I9100. Uživatelská příručka

GT-I9100. Uživatelská příručka GT-I900 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17

Telefonování...13 Uskutečňování a přijímání hovorů...13 Kontakty...14 Rychlé vytáčení...17 Další funkce volání...17 Obsah Začínáme...3 Přehled telefonu...4 Zapnutí telefonu...5 Nápověda...6 Nabíjení baterie...6 Maximalizace výdrže baterie...6 Ikony na obrazovce...8 Přehled nabídek...9 Procházení nabídek...10 Paměť médií...11

Více

Nokia E52 - Uživatelská příručka

Nokia E52 - Uživatelská příručka Nokia E52 - Uživatelská příručka 6.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 O vašem přístroji 5 Síťové služby 6 Správa digitálních práv 6 Hledání nápovědy 8 Podpora 8 Udržování softwaru přístroje a aplikací

Více

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH

S5200 S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE. P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200. P ÍRUâKA UÎIVATELE P/N : MMBB0192719 (1.0) H. âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 âesky SLOVENSKY ENGLISH S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE P ÍRUâKA UÎIVATELE S5200 P ÍRUâKA UÎIVATELE Obsah této pfiíruãky se mûïe li it od va eho telefonu v závislosti na softwaru telefonu nebo mobilním

Více

GT-I8350. Uživatelská příručka

GT-I8350. Uživatelská příručka GT-I8350 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung tento přístroj uspokojí

Více

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka

Nokia C5-00 - Uživatelská příručka Nokia C5-00 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 8 Tlačítka a části 8 Instalace karty SIM a baterie 8 Vložení

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

GT-I9300. Uživatelská příručka

GT-I9300. Uživatelská příručka GT-I9300 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Hledání nápovědy 6 Nápověda v přístroji 6 Podpora 6 Aktualizace softwaru přístroje a aplikací z přístroje 7 Aktualizace

Více

GT-I8000. Uživatelská příručka

GT-I8000. Uživatelská příručka GT-I8000 Uživatelská příručka Nejdříve si přečtěte tyto informace! V případě, že byste potřebovali bližší informace, instrukce či tipy k přístroji, máte k dispozici následující možnosti: Nápověda (ve vašem

Více

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka Nokia 6700 classic - Uživatelská příručka 3.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Obecné informace 5 O vašem přístroji 5 Síťové služby 5 Přístupové kódy 6 Služba nastavení konfigurace 6 My Nokia 6 Stažení

Více

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka Nokia 6303 classic - Uživatelská příručka 9214013 3. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Tlačítka a součásti 5 Instalace SIM karty a baterie 5 Vložení a vyjmutí paměťové karty 6 Nabíjení baterie

Více

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz GT-I850 Uživatelská příručka Používání této příručky Děkujeme, že jste si pořídili mobilní telefon značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým

Více

GT-S7530. Uživatelská příručka

GT-S7530. Uživatelská příručka GT-S7530 Uživatelská příručka www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje příslušné národní limity SAR o hodnotě 2,0 W/kg. Specifické maximální hodnoty SAR naleznete v části s informacemi o SAR této příručky.

Více

Nokia 500 - Uživatelská příručka

Nokia 500 - Uživatelská příručka Nokia 500 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty 9 Vložení paměťové karty 10 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14 První použití

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-19406A Czech. 11/2009. Rev. 1.2. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více