Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice Malé figurky vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro rok 2011/ 2012 Popis: Malé figurky jsou součástí celoškolního projektu realizovaného v mateřské škole, základní škole, internátě a dětském domově v Ivančicích ve školním roce 2011/2012. Malé figurky vycházejí z projektu pro starší žáky Figurky aneb hrajeme si každý den, který je inspirován Figurkovou školičkou. 1

2 Figurková školička (FŠ) přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak s pomocí techniky. Je to původní výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností. Je to cesta jak se naučit přemýšlet a nejen mechanicky konzumovat nabídnuté. (PhDr. Iveta Míková, Figurková školička, příručka pro učitele a instruktory, Figurka o.p.s. 2010). Učitelky MŠ absolvovaly dne školení lektorů Figurkové školičky a získaly tak nejen materiály,a le i oprávnění podle této metodiky pracovat. Materiálně je projekt Malé figurky podpořen podílem z grantu Nadace Komerční banky, který získalo Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením (ve výši Kč), za nějž se nakoupily nezbytné pomůcky. MŠ dostala jako celek magnetickou šachovnici 10 x 10 polí, 100 barevných koleček a část skládačky figurek. Pro motivaci i obsah Malých figurek každá třída MŠ využije vlastní dětem blízkou společenskou hru pexeso, člověče nezlob se, domino.. Malé figurky chtějí zábavnou a zajímavou formou přivést děti k aktivnímu trávení volného času (hraním nikoliv sledováním), zvládání a ovládání sebe sama v herních situacích a k přirozenému nastolování a uplatňování pravidel. Malé figurky budou podporovat aktivitu, činorodost i tvořivost dětí. Hrát si budeme nejen se všemi hračkami ve školce při námětových hrách, ale naučíme se i základní společenské hry (aspoň pexeso) a vyzkoušíme si i hry v tělocvičně a v přírodě. Jednotlivé herní činnosti budou akční (opravdu se bude něco hrát nebo na něco hrát) a realizované společně s dětmi ve spojení s týdenním rozhovorem ( PAS dle možností). Malé figurky budeme dětem prezentovat takovým způsobem, aby nebyly pouze pasivními hráči, ale aby se s co největším počtem her ztotožnily a hrály si je i samy bez vedení tety. Na Malé figurky si připravíme i vhodné pomůcky a materiál. Určitě budeme využívat nejenom koupené hry, ale samy si také nějaké vyrobíme. I Malé figurky budou pozorně sledovat přírodní změny (pozitivní i negativní - odpadky) na školní zahradě (environmentální výchova), ke kterým bude v průběhu školního roku docházet. Využijeme např. venku hru přírodní 2

3 pexeso (děti hledají v terénu dvojníka předmětu, kterého jim ukážu třeba druhou šišku, stejný list ze stromu, stejný plod, stejný odpadek). Nezapomeneme ani na sportovní hry osvojíme si honěnou, základ vybíjené (třeba vybíjenou všichni proti všem), budeme nacvičovat střelbu do koše aj. Projekt Malé figurky nezapomene ani na oslavy, které jsou součástí života a jsou zařazeny v samostatné nabídce patří sem Vánoce, Velikonoce, narozeniny dětí apod. Součástí oslav bude hraní her. Projekt Malé figurky podpoří i multikulturalitu přenosem her původem z jiného prostředí. Významné zážitky z projektu Malé figurky budou zaznamenávány, a to různým způsobem fotografiemi či obrázkovým deníkem a následně využívány pro rozvoj komunikačních dovedností. Cíle: Projekt Malé figurky chce vytvořit bohatou zážitkovou základnu pro rozvoj slovní zásoby i celkových komunikačních dovedností každého dítěte. Projekt Malé figurky chce posílit fyzikou zdatnost všech dětí hraním sportovně zaměřených her a rozvíjet motorické dovednosti spojené s přirozeným pohybem v terénu (hry typu šipkovaná, hledání pokladu) a jednoduchými pracovními činnostmi spojenými s výrobou herních pomůcek a přiměřenými schopnostem dětí. Malé figurky chtějí podpořit samostatnost každého dítěte (oblékání, obouvání, sebeobsluhu) včetně samostatného rozhodování, a to např. hravým motivačním systémem nebo námětovými hrami (oblékání panenek, vaření a prostírání pro panenky). Malé figurky se chtějí stát námětem výtvarných a rukodělných činností, a to především samovýrobou vlastních herních pomůcek herních plánů, rozličných figurek, hracích karet, hracích objektů. Projekt Malé figurky je rozdělen do čtyř tematických bloků podle ročních období, které se však mohou prolínat a proplétat s následujícími cíli: 3

4 Hrajeme si na zahradě - PODZIM Cíl: Aktivní činorodý pohyb venku ve školní zahradě Hrát si na zahradě stopovaná, hledání pokladu - prozkoumávání okolí školky, úspěšná adaptace na školu Nastavit si vlastní pravidla chování během her Zapojit se do pracovních činností na zahradě sklizeň, úklid listí Pozorovat změny v přírodě tvorba např. vlastního pexesa s námětem počasí Spolupodílet se na budování herního plánu pro některou z her (panák, člověče, šachovnice ) Hrajeme si ve třídě - ZIMA Cíl: Osvojit si základy vybraných společenských her Osvojit si základy sportovních her hody, kopy, honěné Osvojit si základní osobní údaje (jméno, počet let, bydliště podle schopností jednotlivých dětí) Rozvíjet vlastní dovednosti hele, co už umím! Poznávat sebe sama měření, otisky ( pexeso z nich), moje oblíbené chutě (chuťové pexeso), moje oblíbené barvy, moje oblíbené hračky, moje věci (poznám, co je moje), moje rodina, Hrajeme si se zvířátky JARO Cíl: Být obratný a šikovný jako.. Poznat vybraná a blízká zvířátka, pozorovat je, napodobovat je (hrát si na ně) Zjistit, která zvířátka žijí u nás na zahradě a v okolí školy a pozorovat je Vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému chránit naše zvířátka a pečovat o ně Zvířátka objevovat více smysly zrakem, sluchem i hmatem 4

5 Hrajeme si venku - LÉTO Cíl: Hrát si venku na dětském hřišti, na sportovním hřišti, v terénu zahrady Naučit se společnou venkovní hru Pohybovat se bezpečně Všímat si zajímavostí venku, pozorovat je, hrát si s nimi Vědět co je na naší zahradě zajímavého Vypravit se na velkou cestu - výlet Každý tematický blok nabízí řadu volitelných témat, která jsou vnímána jako nabídka a mohou být v jednotlivých třídách MŠ využita různým způsobem. Témata musí být vždy zpracována činnostně ne povídání, ale konání Dle aktuální situace mohou být realizována témata odlišná. Tematické bloky se do třídní knihy zapisují postupně (je pravděpodobné, že v průběhu roku dojde ke změnám). Pohybové a manipulační činnosti na principu nápodoby vhodné pro zařazení u dětí předškolního vě ku a vycházející z Figurkové školičky s barevnou šachovnicí rozlišování základních barev směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru; řazení předmětů podle směrové orientace umísťování předmětů podle pokynů manipulace s jednoduchými předměty rozlišování pravá levá 5

6 rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty s hmatovou šachovnicí - vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.); netradiční výtvarné techniky prostorová tvorba a modelování (papír, textilie, stavebnice, hlína, modelovací hmoty) využití různorodých tradičních i netradičních materiálů a jejich kombinací rozvíjení hmatové percepce, manipulace s předměty, úchopy předmětů různých tvarů, velikosti a z různých materiálů rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty se čtvercovou sítí jako šachovnice (pexesa) třídění předmětů podle tvaru, velikosti, povrchu cvičení sluchové paměti; napodobování různých zvuků rozlišování zvuků v přírodě (hlasy zvířat, zpěv ptáků apod.) tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných předmětů, obrázků, fotografií rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty písmena první písmeno jména, ukázaného předmětu porovnávání a přiřazování číslic třídění a řazení předmětů podle různých kritérií Pravidelné činnosti v rámci projektu Malé figurky v propojení s projektem Figurky vypracovaným pro žáky ZŠ: 6

7 Hraní s Figurkovou školičkou Hraní dalších společenských her Sportovní aktivity ve střelbě všeho druhu, turnaje Výlety za rozhlednami, na věže, na hrady, zámky, za koňmi Projektové celoškolní dny jednou za čtvrt roku zapojení, vybraná spoluúčast Výtvarné a pracovní činnosti s náměty figurek výroba čepiček, figurek, dekorací, herních plánů Doporučené a využitelné www stránky: en.wikipedia.org/wiki/board_game 7

8 Naše zahrada Výstup: Poznat herní místa na zahradě Roční doby Výstup: Pozorovat změnu ročních dob v jedné zahradní lokalitě Počasí Výstup: Pozorovat a zaznamenávat aktuální počasí na zahradě Činnosti Výstup: Hrát si na zahradníky Hrajeme si na zahradě Ovoce Výstup: Seznámit se s ovocem na zahradě (sklidit, ochutnat,..) Skluzavka a houpačky Výstup: Hrát si bezpečně Hřiště Výstup: Naučit se společnou hru Zelenina Výstup: Seznámit se se zeleninou na zahradě (sklidit, ochutnat,..) 8

9 Hele, co dokážu! Výstup: Naučit se jednoduchou sportovní činnost házet na cíl Hele, co umím! Výstup: Vyrobit vlastnoručně něco na hraní Co mi chutná Výstup: Vybrat si, co mi chutná, pojmenovat chutě Vím, kdo jsem Výstup: Umět se představit, znát svůj věk, bydliště Hrajeme si ve třídě Moje rodina Výstup: Popsat vlastní rodinu Oblečení Výstup: Poznat si vlastní oblečení, popsat jej Moje tělo Výstup: Znát svoje tělo - obkreslené a vystřihnuté vlastní tělo, otisky, odlitky V tělocvičně Výstup: Zapojit se do společné hry 9

10 Hmatem, sluchem Výstup: Některá zvířátka poznat podle pohlazení nebo podle zvuku Vodní zvířátka Výstup: Poznat kdo žije ve vodě Zvířátka na louce Výstup: Poznat život na louce Mazlíčci Výstup: Půjčit si mazlíčka do školky a postarat se o něj Hrajeme si se zvířátky Zvířátka v lese Výstup: Objevit kdo žije v lese (Exkurze do obory za divočáky, výprava do lesa za mravenci) Zvířátka na farmě Výstup: Navštívit farmu a vědět kdo tam žije Jsem šikovný, obratný jako Výstup: Zvládnout opičí dráhu se všemi nástrahami Zvířátka na dvoře Výstup: Navštívit domácí hospodářství a poznat domácí zvířátka 10

11 11

12 Hřiště Výstup: Umět společnou hru na hřišti Bezpečnost Výstup: Pohybovat se bezpečně, odlišit zahradu a silnici Oblečení Výstup: Obléknout se ke hrám venku podle počasí Den dětí Výstup: Zapojit se do her na Dni dětí Dopravní značky Výstup: Upozornit na dopravní značky v blízkosti školky Hrajeme si venku Výlet Výstup: Vědět, kam na výlet jedeme a co tam budeme dělat Les Výstup: Překonávat přírodní překážky Doprava Výstup: Hrát si s různými dopravními prostředky, cestovat Zahrada Výstup: Pečovat o vybrané místo na zahradě 12

13 Zahradní slavnost Výstup: Připravit si program na Zahradní slavnost.. slaví narozeniny Výstup: Připravit a užít si narozeninovou oslavu, připravit si občerstvení, zahrát si hru Čert, Mikuláš Výstup: Připravit se na setkání s Mikulášem, naučit se básničku Tematický blok Maminka má svátek Výstup: Popřát mamince k svátku a připravit jí dárek OSLAVY Cíl: Společně prožívat a užívat si velké svátky Vánoce Výstup: Těšit se na Vánoce, vyrobit si vánoční ozdobu, upéct cukroví Loučení Výstup: Slavnostně se rozloučit s odcházejícími spolužáky Velikonoce Výstup: Těšit se na Velikonoce, naučit se koledu 13

14 Evaluace projektu malé figurky 11 / 12 : Cíl: Výstup: Kdo hodnotí: Jakým způsobem hodnotí: Rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností Zapsat a procvičovat sdělení v deníku Zapsat a procvičovat slova a věty Logopedka SPC Školní psycholog Pravidelné záznamy V květnu stav aktivní a pasivní slovní zásoby do záznamu o dítěti doplní Zvýšení fyzické zdatnosti Rozvoj orientace na zahradě v logopedickém sešitu Pravidelně konat vycházky po zahradě i mimo zahradu Vytyčit si a procvičovat pohyb po stezce obratnosti na zahradě Vhodným motivačním způsobem označit vybraná místa na zahradě (bazének s lekníny, skleník, dvůr s kaštany, vyhlídku na Ivančice, ) Bezpečně se pohybovat po zahradě podle pokynů Učitelka MŠ Učitelka MŠ učitelka MŠ Vyhodnocení pohybu na vytyčené stezce obratnosti na zahradě v září a v červnu učitelka MŠ do záznamů o dítěti Připravená zkouška v září a v červnu, výsledky zaznamenány do záznamu Samostatnost při oblékání a obouvání Samostatné provedení jednoduchého praktického úkolu Rozvoj výtvarných a rukodělných Samostatně se oblékat a obouvat před pobytem venku Učitelka MŠ Každodenně sleduje a pokroky zaznamenává čtvrtletně do osobních záznamů každého dítěte Plnit vhodné zadané úkoly Učitelka MŠ Každý týden vyhodnocuje vystavuje splněné úkoly s komentářem v šatně a na chodbě, pokroky zaznamenává do čtvrtletních osobních záznamů dítěte Vlastnoručně vyrábět Učitelka MŠ Vkládá s komentářem do portfolia dítěte 14

15 dovedností Dítě a jeho tělo oblast biologická 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj všech smyslů Vytváření podmínek pro rozvoj fyzické zdatnosti a prostorové orientace Vytváření příležitostí pro rozvoj praktických dovedností Osvojování poznatků a získávání dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody Zajišťování zdravých životních podmínek každému dítěti Individuální manipulační činnosti / v logopedii, při strukturovaném učení, v centrech aktivit / Pozorování na zahradě využívání všech smyslů Pobyty na zahradě Pohybové hry a činnosti Sebeobsluha, objevování a zkoumání, přiměřené pracovní činnosti Příprava na pobyt venku vybavení dle počasí, venkovní teploty a následných činností Příprava cestovní lékárničky Každodenní pobyt v přírodě Každodenní zdravá strava a pitný režim Sluchově rozlišovat rytmus, zvuk a ticho Zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky malý, velkým těžký, lehký, rozlišovat vůně, vnímat hmatem, rozlišovat chutě Zvládnout základní pohybové dovedností a prostorovou orientaci pohyb po nerovné cestě, přes překážky, listím, v blátě Jednoduché pracovní činnosti sběr ovoce, sklizeň zeleniny, hrabání, zametání, okopávání, pletí, sázení, zalévání Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky postarat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, postarat se o své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se, chodit na záchod / Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Mít povědomí o první pomoci v případě úrazu, vědět, kde hledat v případě potřeby pomoc Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživě 15

16 každý den ve školce Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Jazyk a řeč Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj řečových schopnosti a receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění / a produktivních /výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování / jazykových dovedností Rozvoj komunikativních dovednosti a kultivovaného projevu Osvojování poznatků a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální, neverbální / pohybové, dramatické, výtvarné, hudební / Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a užívání gest Prohlížení a čtení nejen pohádkových knížek Ranní přivítání Komentování všech zážitků a aktivit Společné rozhovory Vyprávění podle obrazového materiálu Vytváření pojmového slovníku v logopedii Práce s vlastním obrázkovým deníkem se zápisem přímé řeči v bublinách Pojmenování většiny předmětů ve školce písemnou formou Během vycházek sledování vybraných dopravních značek / přechod, STOP, Pozor vlak!, Pozor hasiči!, Nemocnice / včetně porozumění obsahu Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči Sledovat příběh, pohádku Projevovat zájem o knížky, sledovat divadelní představení pro děti Zúčastnit se rozhovoru / naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, zeptat se sledovat řečníka / Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Reagovat na pokyn Pojmenovat něco zajímavého z toho, čím je dítě obklopeno Učit se nová slova Popsat situaci v deníku Rozlišovat některé obrazné symboly / piktogramy, orientační značky, dopravní značky / Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, některá slova Poznat napsané své jméno 16

17 17

18 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 /12 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření příležitosti pro rozvoj, zpřesňování a kultivování smyslového vnímání Přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů během pobytů venku a ve školce, rozhovory o výsledcích pozorování Záměrné pozorování sledovaných objektů a pojmenovávání jejich vlastností velikost, barva, tvar, chuť, vůně, zvuky Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Konkrétní operace s materiálemtřídění, přiřazování, porovnávání Využívat všech smyslů pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Prakticky porovnávat, třídit, přiřazovat podle určitého pravidla Vytváření podmínek pro rozvoj vlastní tvořivosti všech dětí Zabezpečování rozvoje elementárních představ o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla / Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Námětové hry a činnosti Činnosti zaměřené a poznávání vět, slov, písmen, číslic, značek, piktogramů, obrazců Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, pohybových Poznat věty, slova v deníku, poznat slova v logopedickém sešitu, poznat své jméno i svou značku 18

19 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Sebepojetí, city a vůle Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj osobní spokojenosti a pozitivních citů ve vztahu k sobě samému Činnosti zajišťující spokojenost, radost a veselí Spontánní hra Uvědomovat si svou samostatnost Rozhodovat o svých činnostech, ovlivňovat skupinové činnosti Zabezpečování podmínek pro získání relativní citové samostatnosti každého dítěte Umožňování takového rozvoje poznatků, schopností a dovedností, které umožní vyjadřovat své prožitky a dojmy Rozvíjení schopnosti vytvářet citové vazby, rozvíjet je a plně prožívat city Ranní rituály, přivítání Režim dne Motivované rozhovory Motivované činnosti Pobyty venku s množstvím zážitků Dramatické činnosti napodobování různých typů chování, mimické vyjadřování nálad úsměv, pláč, zloba, údiv, vážnost Odloučit se na určitou dobu od maminky Zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, dramaticky Být citlivé ve vztahu ke všemu živému 19

20 Dítě a ten druhý oblast interpersonální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému Zabezpečování ochrany osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým Společné aktivity nejrůznějšího zaměření Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i ostatních Navázat kontakt s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Odmítnout nepříjemnou komunikaci verbálně i neverbálně Bránit se násilí jiného dítěte Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými, v případě potřeby zavolat o pomoc 20

21 Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Rozvíjení schopnosti žít ve Aktivity pro přirozenou adaptaci dítěte Začlenit se do třídy a zařadit se mezi společenství ostatních lidí / v prostředí školky ranní přivítání své vrstevníky, respektovat jejich spolupracovat, spolupodílet se /, Spoluvytváření jasných a rozdílné vlastnosti, schopnosti a přináležet ke skupině dětí v naší školce srozumitelných pravidel soužití ve skupině dětí dovednosti Řídit se nastavenými pravidly soužití Adaptovat se na život ve škole, aktivně Vytváření podmínek pro seznamování všech dětí se světem lidí, kultury a umění, a osvojování základních poznatků o prostředí, v němž děti žijí Návštěvy kulturních míst představení MěKS v Ivančicích,divadlo Radost v Brně, návštěvy zajímavých i celoškolních - akcí vhodných pro předškolní děti Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí dítě, dospělý, teta, profesní role Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty / dobro, zlo / v jednání lidí poslouchání a sledování pohádek zvládat požadavky z prostředí školy Chovat se zdvořile Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách pomocí pohádek 21

22 Dítě a svět oblast environmentální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Seznamování s místem a s prostředím, ve kterém Při pobytech venku pozorujeme zahradu a život na ní, okolní přírodu, kulturní i technické objekty v blízkosti Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí žijeme a vytváříme školy Osvojit si elementární poznatky o k němu pozitivní vztah Podílíme se na tvorbě přírodního prostředí vlastními činnostmi vlastní truhlík, záhonek, úklid zahrady okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, Rozvoj úcty k životu ve všech formách Na zahradě pozorujeme životní podmínky, stav životního prostředí Pečujeme o nejbližší přírodní prostředí školní zahradu Pozorujeme mravence na zahradě Pozorujeme život v bazénku Dlouhodobě se staráme o vlastní květináč, truhlík, záhonek Smysluplně využíváme přírodní materiál Třídíme a uklízíme odpad Tvoříme z odpadového materiálu zajímavé a jemu pochopitelné Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod a upozorňovat na ně Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí a dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí a živé tvory Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Pravidelně pozorujeme přírodní prostředí, výsledky zaznamenáváme obrázky, piktogramy a činnosti přizpůsobujeme aktuálním podmínkám Před pobytem venku společně vyhodnocujeme okolnosti počasí - a přizpůsobujeme se oblečením a obutím Podle přírodních podmínek měníme i naplánované činnosti Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Poznat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžným změnám 22

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Putujeme se Sluníčkem po celý rok Mateřská škola Sluníčko Šumperk, Evaldova 25, Odloučené pracoviště : Šumavská 15 1. Integrovaný blok: Seznámení se Sluníčkem Doporučená témata:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NUČICE okres Praha západ, příspěvková organizace Kubrova 136, 252 16 Nučice, IČO: 49855255 tel: 311 670 678 www.zs-nucice.cz info@zs-nucice.cz PŘÍLOHA Č. 4 Roční plán pro

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01

DOUBRAVKY. Začínáme spolu. Školní vzdělávací program mateřské školy. v Doubravčicích. Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Školní vzdělávací program mateřské školy DOUBRAVKY v Doubravčicích Začínáme spolu Adresa školy:mateřská škola Doubravka, Doubravčice 232, 282 01 Kontakt:Doubravčice 232, Doubravčice, 282 01 IČO:712 95

Více

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí.

Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dvanáct je měsíců a každý z nich jinou čepici nosí. Jsem človíček šikovný a samostatný. V Jablonci nad Nisou 1.1.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje...

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit.

Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. Svět kolem nás Jen to, co člověk miluje, bude také chránit. - 1 - Svět kolem nás Tento projekt je zaměřen na ekologickou výchovu. Vychází z celoročního programu naší MŠ Náš rok, z programů Mgr. Jany Modré

Více

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012

Školní vzdělávací program byl projednán na pedagogické radě dne 29. 8. 2012. Tento školní vzdělávací program platí od 1. 9. 2012 Mateřská škola a školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KRTEČKOVA DOBRODRUŽSTVÍ, aneb JEN SI DĚTI VŠIMNĚTE, CO JE KRÁSY NA SVĚTĚ Školní

Více

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152

Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace 435 26 Bečov č. 17, tel. 476 110 317, 476 110 368, fax 476 120 152 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání PUTOVÁNÍ

Více

Čtyři roční období Paleta barev

Čtyři roční období Paleta barev Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání Čtyři roční období Paleta barev Školní rok 2015/18 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 5. Účinnost od : 19. 1. 2015 O b s a h : 1. Identifikační

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Klíček, Hradec Králové, Urxova 342 Č.j. MŠ 36/2010 upravená verze platná od 1.3.2010 Obsah: 1. Identifikační údaje... 4 2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima.

,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Základní škola a Mateřská škola Kopidlno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motto:,,Jaro, léto, podzim, zima - ve školce je vždycky prima. Program byl zpracován pro školní rok 2009/2010

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE

KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KOUZELNÝ ČAS VE ŠKOLCE Základní škola a Mateřská škola Šakvice, příspěvková organizace Hlavní 41,691 67 Šakvice, IČO 70826129 1 OBSAH: 1. Základní údaje

Více

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK

VENCLÍKŮV TVOŘIVÝ ROK Strana :: 1 / 37 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Zpracováno podle RVP pro předškolní vzdělávání Zpracoval Schválil Funkce Koordinátorka tvorby ŠVP Ředitelka školy Jméno Mgr. Kateřina Dufková

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

FIGURKY. aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

FIGURKY. aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN FIGURKY aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN celoroční celoškolní tematický projekt školní rok: 2011/2012 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 1 FIGURKY aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN jsou

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Putování časem se sluníčkem

Putování časem se sluníčkem Základní škola a Mateřská škola Psáry, okres Praha západ Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Putování časem se sluníčkem Motto: Od úsměvu k úsměvu, ať je Ti vždy do zpěvu! Sídlo organizace:

Více