Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice Malé figurky vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro rok 2011/ 2012 Popis: Malé figurky jsou součástí celoškolního projektu realizovaného v mateřské škole, základní škole, internátě a dětském domově v Ivančicích ve školním roce 2011/2012. Malé figurky vycházejí z projektu pro starší žáky Figurky aneb hrajeme si každý den, který je inspirován Figurkovou školičkou. 1

2 Figurková školička (FŠ) přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak s pomocí techniky. Je to původní výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností. Je to cesta jak se naučit přemýšlet a nejen mechanicky konzumovat nabídnuté. (PhDr. Iveta Míková, Figurková školička, příručka pro učitele a instruktory, Figurka o.p.s. 2010). Učitelky MŠ absolvovaly dne školení lektorů Figurkové školičky a získaly tak nejen materiály,a le i oprávnění podle této metodiky pracovat. Materiálně je projekt Malé figurky podpořen podílem z grantu Nadace Komerční banky, který získalo Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením (ve výši Kč), za nějž se nakoupily nezbytné pomůcky. MŠ dostala jako celek magnetickou šachovnici 10 x 10 polí, 100 barevných koleček a část skládačky figurek. Pro motivaci i obsah Malých figurek každá třída MŠ využije vlastní dětem blízkou společenskou hru pexeso, člověče nezlob se, domino.. Malé figurky chtějí zábavnou a zajímavou formou přivést děti k aktivnímu trávení volného času (hraním nikoliv sledováním), zvládání a ovládání sebe sama v herních situacích a k přirozenému nastolování a uplatňování pravidel. Malé figurky budou podporovat aktivitu, činorodost i tvořivost dětí. Hrát si budeme nejen se všemi hračkami ve školce při námětových hrách, ale naučíme se i základní společenské hry (aspoň pexeso) a vyzkoušíme si i hry v tělocvičně a v přírodě. Jednotlivé herní činnosti budou akční (opravdu se bude něco hrát nebo na něco hrát) a realizované společně s dětmi ve spojení s týdenním rozhovorem ( PAS dle možností). Malé figurky budeme dětem prezentovat takovým způsobem, aby nebyly pouze pasivními hráči, ale aby se s co největším počtem her ztotožnily a hrály si je i samy bez vedení tety. Na Malé figurky si připravíme i vhodné pomůcky a materiál. Určitě budeme využívat nejenom koupené hry, ale samy si také nějaké vyrobíme. I Malé figurky budou pozorně sledovat přírodní změny (pozitivní i negativní - odpadky) na školní zahradě (environmentální výchova), ke kterým bude v průběhu školního roku docházet. Využijeme např. venku hru přírodní 2

3 pexeso (děti hledají v terénu dvojníka předmětu, kterého jim ukážu třeba druhou šišku, stejný list ze stromu, stejný plod, stejný odpadek). Nezapomeneme ani na sportovní hry osvojíme si honěnou, základ vybíjené (třeba vybíjenou všichni proti všem), budeme nacvičovat střelbu do koše aj. Projekt Malé figurky nezapomene ani na oslavy, které jsou součástí života a jsou zařazeny v samostatné nabídce patří sem Vánoce, Velikonoce, narozeniny dětí apod. Součástí oslav bude hraní her. Projekt Malé figurky podpoří i multikulturalitu přenosem her původem z jiného prostředí. Významné zážitky z projektu Malé figurky budou zaznamenávány, a to různým způsobem fotografiemi či obrázkovým deníkem a následně využívány pro rozvoj komunikačních dovedností. Cíle: Projekt Malé figurky chce vytvořit bohatou zážitkovou základnu pro rozvoj slovní zásoby i celkových komunikačních dovedností každého dítěte. Projekt Malé figurky chce posílit fyzikou zdatnost všech dětí hraním sportovně zaměřených her a rozvíjet motorické dovednosti spojené s přirozeným pohybem v terénu (hry typu šipkovaná, hledání pokladu) a jednoduchými pracovními činnostmi spojenými s výrobou herních pomůcek a přiměřenými schopnostem dětí. Malé figurky chtějí podpořit samostatnost každého dítěte (oblékání, obouvání, sebeobsluhu) včetně samostatného rozhodování, a to např. hravým motivačním systémem nebo námětovými hrami (oblékání panenek, vaření a prostírání pro panenky). Malé figurky se chtějí stát námětem výtvarných a rukodělných činností, a to především samovýrobou vlastních herních pomůcek herních plánů, rozličných figurek, hracích karet, hracích objektů. Projekt Malé figurky je rozdělen do čtyř tematických bloků podle ročních období, které se však mohou prolínat a proplétat s následujícími cíli: 3

4 Hrajeme si na zahradě - PODZIM Cíl: Aktivní činorodý pohyb venku ve školní zahradě Hrát si na zahradě stopovaná, hledání pokladu - prozkoumávání okolí školky, úspěšná adaptace na školu Nastavit si vlastní pravidla chování během her Zapojit se do pracovních činností na zahradě sklizeň, úklid listí Pozorovat změny v přírodě tvorba např. vlastního pexesa s námětem počasí Spolupodílet se na budování herního plánu pro některou z her (panák, člověče, šachovnice ) Hrajeme si ve třídě - ZIMA Cíl: Osvojit si základy vybraných společenských her Osvojit si základy sportovních her hody, kopy, honěné Osvojit si základní osobní údaje (jméno, počet let, bydliště podle schopností jednotlivých dětí) Rozvíjet vlastní dovednosti hele, co už umím! Poznávat sebe sama měření, otisky ( pexeso z nich), moje oblíbené chutě (chuťové pexeso), moje oblíbené barvy, moje oblíbené hračky, moje věci (poznám, co je moje), moje rodina, Hrajeme si se zvířátky JARO Cíl: Být obratný a šikovný jako.. Poznat vybraná a blízká zvířátka, pozorovat je, napodobovat je (hrát si na ně) Zjistit, která zvířátka žijí u nás na zahradě a v okolí školy a pozorovat je Vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému chránit naše zvířátka a pečovat o ně Zvířátka objevovat více smysly zrakem, sluchem i hmatem 4

5 Hrajeme si venku - LÉTO Cíl: Hrát si venku na dětském hřišti, na sportovním hřišti, v terénu zahrady Naučit se společnou venkovní hru Pohybovat se bezpečně Všímat si zajímavostí venku, pozorovat je, hrát si s nimi Vědět co je na naší zahradě zajímavého Vypravit se na velkou cestu - výlet Každý tematický blok nabízí řadu volitelných témat, která jsou vnímána jako nabídka a mohou být v jednotlivých třídách MŠ využita různým způsobem. Témata musí být vždy zpracována činnostně ne povídání, ale konání Dle aktuální situace mohou být realizována témata odlišná. Tematické bloky se do třídní knihy zapisují postupně (je pravděpodobné, že v průběhu roku dojde ke změnám). Pohybové a manipulační činnosti na principu nápodoby vhodné pro zařazení u dětí předškolního vě ku a vycházející z Figurkové školičky s barevnou šachovnicí rozlišování základních barev směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru; řazení předmětů podle směrové orientace umísťování předmětů podle pokynů manipulace s jednoduchými předměty rozlišování pravá levá 5

6 rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty s hmatovou šachovnicí - vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.); netradiční výtvarné techniky prostorová tvorba a modelování (papír, textilie, stavebnice, hlína, modelovací hmoty) využití různorodých tradičních i netradičních materiálů a jejich kombinací rozvíjení hmatové percepce, manipulace s předměty, úchopy předmětů různých tvarů, velikosti a z různých materiálů rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty se čtvercovou sítí jako šachovnice (pexesa) třídění předmětů podle tvaru, velikosti, povrchu cvičení sluchové paměti; napodobování různých zvuků rozlišování zvuků v přírodě (hlasy zvířat, zpěv ptáků apod.) tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných předmětů, obrázků, fotografií rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty písmena první písmeno jména, ukázaného předmětu porovnávání a přiřazování číslic třídění a řazení předmětů podle různých kritérií Pravidelné činnosti v rámci projektu Malé figurky v propojení s projektem Figurky vypracovaným pro žáky ZŠ: 6

7 Hraní s Figurkovou školičkou Hraní dalších společenských her Sportovní aktivity ve střelbě všeho druhu, turnaje Výlety za rozhlednami, na věže, na hrady, zámky, za koňmi Projektové celoškolní dny jednou za čtvrt roku zapojení, vybraná spoluúčast Výtvarné a pracovní činnosti s náměty figurek výroba čepiček, figurek, dekorací, herních plánů Doporučené a využitelné www stránky: en.wikipedia.org/wiki/board_game 7

8 Naše zahrada Výstup: Poznat herní místa na zahradě Roční doby Výstup: Pozorovat změnu ročních dob v jedné zahradní lokalitě Počasí Výstup: Pozorovat a zaznamenávat aktuální počasí na zahradě Činnosti Výstup: Hrát si na zahradníky Hrajeme si na zahradě Ovoce Výstup: Seznámit se s ovocem na zahradě (sklidit, ochutnat,..) Skluzavka a houpačky Výstup: Hrát si bezpečně Hřiště Výstup: Naučit se společnou hru Zelenina Výstup: Seznámit se se zeleninou na zahradě (sklidit, ochutnat,..) 8

9 Hele, co dokážu! Výstup: Naučit se jednoduchou sportovní činnost házet na cíl Hele, co umím! Výstup: Vyrobit vlastnoručně něco na hraní Co mi chutná Výstup: Vybrat si, co mi chutná, pojmenovat chutě Vím, kdo jsem Výstup: Umět se představit, znát svůj věk, bydliště Hrajeme si ve třídě Moje rodina Výstup: Popsat vlastní rodinu Oblečení Výstup: Poznat si vlastní oblečení, popsat jej Moje tělo Výstup: Znát svoje tělo - obkreslené a vystřihnuté vlastní tělo, otisky, odlitky V tělocvičně Výstup: Zapojit se do společné hry 9

10 Hmatem, sluchem Výstup: Některá zvířátka poznat podle pohlazení nebo podle zvuku Vodní zvířátka Výstup: Poznat kdo žije ve vodě Zvířátka na louce Výstup: Poznat život na louce Mazlíčci Výstup: Půjčit si mazlíčka do školky a postarat se o něj Hrajeme si se zvířátky Zvířátka v lese Výstup: Objevit kdo žije v lese (Exkurze do obory za divočáky, výprava do lesa za mravenci) Zvířátka na farmě Výstup: Navštívit farmu a vědět kdo tam žije Jsem šikovný, obratný jako Výstup: Zvládnout opičí dráhu se všemi nástrahami Zvířátka na dvoře Výstup: Navštívit domácí hospodářství a poznat domácí zvířátka 10

11 11

12 Hřiště Výstup: Umět společnou hru na hřišti Bezpečnost Výstup: Pohybovat se bezpečně, odlišit zahradu a silnici Oblečení Výstup: Obléknout se ke hrám venku podle počasí Den dětí Výstup: Zapojit se do her na Dni dětí Dopravní značky Výstup: Upozornit na dopravní značky v blízkosti školky Hrajeme si venku Výlet Výstup: Vědět, kam na výlet jedeme a co tam budeme dělat Les Výstup: Překonávat přírodní překážky Doprava Výstup: Hrát si s různými dopravními prostředky, cestovat Zahrada Výstup: Pečovat o vybrané místo na zahradě 12

13 Zahradní slavnost Výstup: Připravit si program na Zahradní slavnost.. slaví narozeniny Výstup: Připravit a užít si narozeninovou oslavu, připravit si občerstvení, zahrát si hru Čert, Mikuláš Výstup: Připravit se na setkání s Mikulášem, naučit se básničku Tematický blok Maminka má svátek Výstup: Popřát mamince k svátku a připravit jí dárek OSLAVY Cíl: Společně prožívat a užívat si velké svátky Vánoce Výstup: Těšit se na Vánoce, vyrobit si vánoční ozdobu, upéct cukroví Loučení Výstup: Slavnostně se rozloučit s odcházejícími spolužáky Velikonoce Výstup: Těšit se na Velikonoce, naučit se koledu 13

14 Evaluace projektu malé figurky 11 / 12 : Cíl: Výstup: Kdo hodnotí: Jakým způsobem hodnotí: Rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností Zapsat a procvičovat sdělení v deníku Zapsat a procvičovat slova a věty Logopedka SPC Školní psycholog Pravidelné záznamy V květnu stav aktivní a pasivní slovní zásoby do záznamu o dítěti doplní Zvýšení fyzické zdatnosti Rozvoj orientace na zahradě v logopedickém sešitu Pravidelně konat vycházky po zahradě i mimo zahradu Vytyčit si a procvičovat pohyb po stezce obratnosti na zahradě Vhodným motivačním způsobem označit vybraná místa na zahradě (bazének s lekníny, skleník, dvůr s kaštany, vyhlídku na Ivančice, ) Bezpečně se pohybovat po zahradě podle pokynů Učitelka MŠ Učitelka MŠ učitelka MŠ Vyhodnocení pohybu na vytyčené stezce obratnosti na zahradě v září a v červnu učitelka MŠ do záznamů o dítěti Připravená zkouška v září a v červnu, výsledky zaznamenány do záznamu Samostatnost při oblékání a obouvání Samostatné provedení jednoduchého praktického úkolu Rozvoj výtvarných a rukodělných Samostatně se oblékat a obouvat před pobytem venku Učitelka MŠ Každodenně sleduje a pokroky zaznamenává čtvrtletně do osobních záznamů každého dítěte Plnit vhodné zadané úkoly Učitelka MŠ Každý týden vyhodnocuje vystavuje splněné úkoly s komentářem v šatně a na chodbě, pokroky zaznamenává do čtvrtletních osobních záznamů dítěte Vlastnoručně vyrábět Učitelka MŠ Vkládá s komentářem do portfolia dítěte 14

15 dovedností Dítě a jeho tělo oblast biologická 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj všech smyslů Vytváření podmínek pro rozvoj fyzické zdatnosti a prostorové orientace Vytváření příležitostí pro rozvoj praktických dovedností Osvojování poznatků a získávání dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody Zajišťování zdravých životních podmínek každému dítěti Individuální manipulační činnosti / v logopedii, při strukturovaném učení, v centrech aktivit / Pozorování na zahradě využívání všech smyslů Pobyty na zahradě Pohybové hry a činnosti Sebeobsluha, objevování a zkoumání, přiměřené pracovní činnosti Příprava na pobyt venku vybavení dle počasí, venkovní teploty a následných činností Příprava cestovní lékárničky Každodenní pobyt v přírodě Každodenní zdravá strava a pitný režim Sluchově rozlišovat rytmus, zvuk a ticho Zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky malý, velkým těžký, lehký, rozlišovat vůně, vnímat hmatem, rozlišovat chutě Zvládnout základní pohybové dovedností a prostorovou orientaci pohyb po nerovné cestě, přes překážky, listím, v blátě Jednoduché pracovní činnosti sběr ovoce, sklizeň zeleniny, hrabání, zametání, okopávání, pletí, sázení, zalévání Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky postarat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, postarat se o své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se, chodit na záchod / Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Mít povědomí o první pomoci v případě úrazu, vědět, kde hledat v případě potřeby pomoc Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživě 15

16 každý den ve školce Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Jazyk a řeč Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj řečových schopnosti a receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění / a produktivních /výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování / jazykových dovedností Rozvoj komunikativních dovednosti a kultivovaného projevu Osvojování poznatků a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální, neverbální / pohybové, dramatické, výtvarné, hudební / Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a užívání gest Prohlížení a čtení nejen pohádkových knížek Ranní přivítání Komentování všech zážitků a aktivit Společné rozhovory Vyprávění podle obrazového materiálu Vytváření pojmového slovníku v logopedii Práce s vlastním obrázkovým deníkem se zápisem přímé řeči v bublinách Pojmenování většiny předmětů ve školce písemnou formou Během vycházek sledování vybraných dopravních značek / přechod, STOP, Pozor vlak!, Pozor hasiči!, Nemocnice / včetně porozumění obsahu Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči Sledovat příběh, pohádku Projevovat zájem o knížky, sledovat divadelní představení pro děti Zúčastnit se rozhovoru / naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, zeptat se sledovat řečníka / Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Reagovat na pokyn Pojmenovat něco zajímavého z toho, čím je dítě obklopeno Učit se nová slova Popsat situaci v deníku Rozlišovat některé obrazné symboly / piktogramy, orientační značky, dopravní značky / Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, některá slova Poznat napsané své jméno 16

17 17

18 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 /12 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření příležitosti pro rozvoj, zpřesňování a kultivování smyslového vnímání Přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů během pobytů venku a ve školce, rozhovory o výsledcích pozorování Záměrné pozorování sledovaných objektů a pojmenovávání jejich vlastností velikost, barva, tvar, chuť, vůně, zvuky Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Konkrétní operace s materiálemtřídění, přiřazování, porovnávání Využívat všech smyslů pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Prakticky porovnávat, třídit, přiřazovat podle určitého pravidla Vytváření podmínek pro rozvoj vlastní tvořivosti všech dětí Zabezpečování rozvoje elementárních představ o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla / Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Námětové hry a činnosti Činnosti zaměřené a poznávání vět, slov, písmen, číslic, značek, piktogramů, obrazců Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, pohybových Poznat věty, slova v deníku, poznat slova v logopedickém sešitu, poznat své jméno i svou značku 18

19 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Sebepojetí, city a vůle Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj osobní spokojenosti a pozitivních citů ve vztahu k sobě samému Činnosti zajišťující spokojenost, radost a veselí Spontánní hra Uvědomovat si svou samostatnost Rozhodovat o svých činnostech, ovlivňovat skupinové činnosti Zabezpečování podmínek pro získání relativní citové samostatnosti každého dítěte Umožňování takového rozvoje poznatků, schopností a dovedností, které umožní vyjadřovat své prožitky a dojmy Rozvíjení schopnosti vytvářet citové vazby, rozvíjet je a plně prožívat city Ranní rituály, přivítání Režim dne Motivované rozhovory Motivované činnosti Pobyty venku s množstvím zážitků Dramatické činnosti napodobování různých typů chování, mimické vyjadřování nálad úsměv, pláč, zloba, údiv, vážnost Odloučit se na určitou dobu od maminky Zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, dramaticky Být citlivé ve vztahu ke všemu živému 19

20 Dítě a ten druhý oblast interpersonální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému Zabezpečování ochrany osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým Společné aktivity nejrůznějšího zaměření Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i ostatních Navázat kontakt s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Odmítnout nepříjemnou komunikaci verbálně i neverbálně Bránit se násilí jiného dítěte Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými, v případě potřeby zavolat o pomoc 20

21 Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Rozvíjení schopnosti žít ve Aktivity pro přirozenou adaptaci dítěte Začlenit se do třídy a zařadit se mezi společenství ostatních lidí / v prostředí školky ranní přivítání své vrstevníky, respektovat jejich spolupracovat, spolupodílet se /, Spoluvytváření jasných a rozdílné vlastnosti, schopnosti a přináležet ke skupině dětí v naší školce srozumitelných pravidel soužití ve skupině dětí dovednosti Řídit se nastavenými pravidly soužití Adaptovat se na život ve škole, aktivně Vytváření podmínek pro seznamování všech dětí se světem lidí, kultury a umění, a osvojování základních poznatků o prostředí, v němž děti žijí Návštěvy kulturních míst představení MěKS v Ivančicích,divadlo Radost v Brně, návštěvy zajímavých i celoškolních - akcí vhodných pro předškolní děti Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí dítě, dospělý, teta, profesní role Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty / dobro, zlo / v jednání lidí poslouchání a sledování pohádek zvládat požadavky z prostředí školy Chovat se zdvořile Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách pomocí pohádek 21

22 Dítě a svět oblast environmentální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Seznamování s místem a s prostředím, ve kterém Při pobytech venku pozorujeme zahradu a život na ní, okolní přírodu, kulturní i technické objekty v blízkosti Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí žijeme a vytváříme školy Osvojit si elementární poznatky o k němu pozitivní vztah Podílíme se na tvorbě přírodního prostředí vlastními činnostmi vlastní truhlík, záhonek, úklid zahrady okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, Rozvoj úcty k životu ve všech formách Na zahradě pozorujeme životní podmínky, stav životního prostředí Pečujeme o nejbližší přírodní prostředí školní zahradu Pozorujeme mravence na zahradě Pozorujeme život v bazénku Dlouhodobě se staráme o vlastní květináč, truhlík, záhonek Smysluplně využíváme přírodní materiál Třídíme a uklízíme odpad Tvoříme z odpadového materiálu zajímavé a jemu pochopitelné Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod a upozorňovat na ně Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí a dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí a živé tvory Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Pravidelně pozorujeme přírodní prostředí, výsledky zaznamenáváme obrázky, piktogramy a činnosti přizpůsobujeme aktuálním podmínkám Před pobytem venku společně vyhodnocujeme okolnosti počasí - a přizpůsobujeme se oblečením a obutím Podle přírodních podmínek měníme i naplánované činnosti Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Poznat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžným změnám 22

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. Rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie 8. Můj domov Děti se seznámí se slovem domov, co to znamená Kde jsem rád Vytvářením radostné atmosféry se přiblížíme ke Dni matek, vyzdobíme celou školku před tímto svátek. Připravíme pro maminky přáníčka

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA

PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA PLÁN NA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 LESNÍ KLUB JURTA Platnost od: 1.3.2012 Zřizovatel, právní forma: Občanské sdružení Jurta Kontakt: www.jurta.cz/lesni_klub Mgr. Petra Tanglová 725 182 397 Adresa: Pěší 9, Děčín

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání zpracovaný podle RVP ZV s názvem : Člověk přírodě - příroda člověku ZÁKLADNÍ ŠKOLA okres Praha-východ ODOLENA VODA, Školní 200 Příloha 2 1.1.1 Školní vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY

Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Školní vzdělávací program pro školní družinu VESELÉ RYBIČKY Základní škola a Mateřská škola Šakvice příspěvková organizace Hlavní 41, 691 67 Šakvice, IČO 708 261 129 1 Identifikační údaje: Název programu:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Vzdělávací program pro přípravnou třídu

Vzdělávací program pro přípravnou třídu Vzdělávací program pro přípravnou třídu (Příloha školního vzdělávacího programu Škola porozumění ze dne 20. 6. 2007 Základní školy Praha 3 Havlíčkovo náměstí 10/300) Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace odloučené pracoviště Kokořínská 1616, Mělník 276 01 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Školní vzdělávací

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní škola Marie Curie-Sklodowské a mateřská škola Jáchymov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si a objevujeme svět Zpracovala Helena Daníčková (zástupce ŘŠ pro MŠ) Projednán

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM

S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Zaměření vzdělávacího programu pro školní rok 2011/2012 S MYŠKOU A RYBKOU KROKEM, PROJDEME CELÝM ŠKOLNÍM ROKEM Charakteristika dětské skupiny,,ruce, oči, uši, pusa, nos, naučím se s nimi dost! Vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015

Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Plán EVVO ZŠ a MŠ Křetín 2014-2015 Počet žáků: 55. Ředitelka školy: Mgr. Ivana Pfefrová Koordinátor environmentální výchovy: Ludmila Kroupová Zpracovala: Ludmila Kroupová 1. Charakteristika EVVO 2. Cíle

Více

Z pohádky do pohádky

Z pohádky do pohádky Školní vzdělávací program Mateřská škola Žirafka Z pohádky do pohádky Pohádky jsou staré jako lidstvo samo. Pomáhají upevňovat víru v to, že dobro vždy zvítězí nad zlem, ale zároveň říkají, že se člověk

Více

14. Labyrint živý plot se zónami na hry

14. Labyrint živý plot se zónami na hry 14. Labyrint živý plot se zónami na hry Kouzelná zahrada staveniště a pískoviště - labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na stavbaře převoz auty, kolečkem

Více

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě

Přípravná třída. Základní údaje o přípravné třídě 1 Přípravná třída Základní údaje o přípravné třídě Třída byla zřízena podle pokynu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA SEZIMOVO ÚSTÍ, 9. KVĚTNA 489, OKRES TÁBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 1 OBSAH: str. 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika zařízení

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod

Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A JEHO SVĚT Týdenní počet hodin 12 hod z toho 1.stupeň 12 hod 2.stupeň 0 hod Vyučovací předměty Prvouka Vlastivěda Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávaní v této vzdělávací

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Barevný svět kolem nás MŠ Tyršovka MŠ Karásek 1 Téma ŠVP pro rok 2014/2015: Barevný svět kolem nás (platnost po dobu 3 let) Vzdělávací obsah slouží pedagogům naší mateřské školy

Více

FIGURKY. aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN

FIGURKY. aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN FIGURKY aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN celoroční celoškolní tematický projekt školní rok: 2011/2012 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice, Široká 42 1 FIGURKY aneb HRAJEME SI KAŽDÝ DEN jsou

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí

Vzdělávání dětí. Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Vzdělávání dětí Vzdělávání dětí probíhá podle Školního vzdělávacího programu Svět očima dětí Motto: Dětství je považováno za plnohodnotnou součást života a ne za přípravu na dospělost Jedním z hlavních

Více

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA

PROJEKT ZVÍŘÁTKA. 2. třída SLUNÍČKA PROJEKT ZVÍŘÁTKA 2. třída SLUNÍČKA 2. třída Sluníčka Školní rok: 2011/2012 Projekt: ZVÍŘÁTKA Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného bloku:

Více

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence:

5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce. 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň. Klíčové kompetence: 5.9. Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce 5.9.1. Pracovní výchova pro 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních

Více

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY

1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY Podtémata: Jdeme do školky Poznávám kamarády Rozděl se o jablíčko Kamarádím 1. tematický okruh: ČAS NA KAMARÁDY s vitamíny Dílčí cíl: Vzdělávací aktivity: Hlavní očekávané výstupy: Ke kompetencím: Dítě

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015

Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2. Popis integrovaných bloků ročního plánu. Duhová kulička. pro školní rok 2014/2015 Příloha ŠVP Učíme se pro život č. 2 Popis integrovaných bloků ročního plánu Duhová kulička pro školní rok 2014/2015 Č. j. 53/ŘŠ/2014 ZÁŘÍ MODRÉ NEBE NAD HLAVOU Charakteristika: Cílem bloku je adaptace

Více

Přišel barevný podzim

Přišel barevný podzim Naše mateřská škola Pedagogický záměr: pomoci dětem s adaptací na nové prostředí, seznámit se s novými kamarády a učitelkami, stanovit si pravidla soužití ve třídě Využití projektu: projekt má napomoci

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

ŠVP pro předškolní vzdělávání

ŠVP pro předškolní vzdělávání ŠVP pro předškolní vzdělávání MŠ Rožmitál na Šumavě; MŠ Bujanov MOTTO : Zdravá výuka II. OBSAH DOKUMENTU I. Identifikační údaje II. Obsah dokumentu III. Obecná charakteristika školy IV. Charakteristika

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1 PŘEDKLADATEL: Název školy: Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace Adresa školy: Šrámkova 4, 747 05 Opava 5 Právní forma:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014

Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace. Plán práce školní družiny. školní rok 2013/2014 Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 Září 2. - 6. 9. VDO Seznámení s řádem ŠD, chování, bezpečnost, vzájemné vztahy, pravidla, poučení,

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

5. Karnevalové veselí

5. Karnevalové veselí 5. Karnevalové veselí Děti se doví, co je Masopust, že ho provází veselí, tanec a zpěv. Proč se pořádají karnevaly, jak se na ně oblékáme. Vytváříme radostnou náladu v době Masopustu. Dovíme se, proč hrajeme

Více

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ROZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁŘÍ Krok k dospělosti, začátek školy, zrání v sadu a lese 1) Změny, které tento měsíc přinesl do života lidí 2) Změny v přírodě, začátek

Více