Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice. Malé figurky"

Transkript

1 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Široká 42, Ivančice Malé figurky vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pro rok 2011/ 2012 Popis: Malé figurky jsou součástí celoškolního projektu realizovaného v mateřské škole, základní škole, internátě a dětském domově v Ivančicích ve školním roce 2011/2012. Malé figurky vycházejí z projektu pro starší žáky Figurky aneb hrajeme si každý den, který je inspirován Figurkovou školičkou. 1

2 Figurková školička (FŠ) přichází s nápadem propojení rozvoje jedince pomocí edukativních činností i podpory interpersonálních a vrstevnických kontaktů hrou a vzděláváním jak v tradičním pojetí, tak s pomocí techniky. Je to původní výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu, schopností a dovedností. Je to cesta jak se naučit přemýšlet a nejen mechanicky konzumovat nabídnuté. (PhDr. Iveta Míková, Figurková školička, příručka pro učitele a instruktory, Figurka o.p.s. 2010). Učitelky MŠ absolvovaly dne školení lektorů Figurkové školičky a získaly tak nejen materiály,a le i oprávnění podle této metodiky pracovat. Materiálně je projekt Malé figurky podpořen podílem z grantu Nadace Komerční banky, který získalo Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením (ve výši Kč), za nějž se nakoupily nezbytné pomůcky. MŠ dostala jako celek magnetickou šachovnici 10 x 10 polí, 100 barevných koleček a část skládačky figurek. Pro motivaci i obsah Malých figurek každá třída MŠ využije vlastní dětem blízkou společenskou hru pexeso, člověče nezlob se, domino.. Malé figurky chtějí zábavnou a zajímavou formou přivést děti k aktivnímu trávení volného času (hraním nikoliv sledováním), zvládání a ovládání sebe sama v herních situacích a k přirozenému nastolování a uplatňování pravidel. Malé figurky budou podporovat aktivitu, činorodost i tvořivost dětí. Hrát si budeme nejen se všemi hračkami ve školce při námětových hrách, ale naučíme se i základní společenské hry (aspoň pexeso) a vyzkoušíme si i hry v tělocvičně a v přírodě. Jednotlivé herní činnosti budou akční (opravdu se bude něco hrát nebo na něco hrát) a realizované společně s dětmi ve spojení s týdenním rozhovorem ( PAS dle možností). Malé figurky budeme dětem prezentovat takovým způsobem, aby nebyly pouze pasivními hráči, ale aby se s co největším počtem her ztotožnily a hrály si je i samy bez vedení tety. Na Malé figurky si připravíme i vhodné pomůcky a materiál. Určitě budeme využívat nejenom koupené hry, ale samy si také nějaké vyrobíme. I Malé figurky budou pozorně sledovat přírodní změny (pozitivní i negativní - odpadky) na školní zahradě (environmentální výchova), ke kterým bude v průběhu školního roku docházet. Využijeme např. venku hru přírodní 2

3 pexeso (děti hledají v terénu dvojníka předmětu, kterého jim ukážu třeba druhou šišku, stejný list ze stromu, stejný plod, stejný odpadek). Nezapomeneme ani na sportovní hry osvojíme si honěnou, základ vybíjené (třeba vybíjenou všichni proti všem), budeme nacvičovat střelbu do koše aj. Projekt Malé figurky nezapomene ani na oslavy, které jsou součástí života a jsou zařazeny v samostatné nabídce patří sem Vánoce, Velikonoce, narozeniny dětí apod. Součástí oslav bude hraní her. Projekt Malé figurky podpoří i multikulturalitu přenosem her původem z jiného prostředí. Významné zážitky z projektu Malé figurky budou zaznamenávány, a to různým způsobem fotografiemi či obrázkovým deníkem a následně využívány pro rozvoj komunikačních dovedností. Cíle: Projekt Malé figurky chce vytvořit bohatou zážitkovou základnu pro rozvoj slovní zásoby i celkových komunikačních dovedností každého dítěte. Projekt Malé figurky chce posílit fyzikou zdatnost všech dětí hraním sportovně zaměřených her a rozvíjet motorické dovednosti spojené s přirozeným pohybem v terénu (hry typu šipkovaná, hledání pokladu) a jednoduchými pracovními činnostmi spojenými s výrobou herních pomůcek a přiměřenými schopnostem dětí. Malé figurky chtějí podpořit samostatnost každého dítěte (oblékání, obouvání, sebeobsluhu) včetně samostatného rozhodování, a to např. hravým motivačním systémem nebo námětovými hrami (oblékání panenek, vaření a prostírání pro panenky). Malé figurky se chtějí stát námětem výtvarných a rukodělných činností, a to především samovýrobou vlastních herních pomůcek herních plánů, rozličných figurek, hracích karet, hracích objektů. Projekt Malé figurky je rozdělen do čtyř tematických bloků podle ročních období, které se však mohou prolínat a proplétat s následujícími cíli: 3

4 Hrajeme si na zahradě - PODZIM Cíl: Aktivní činorodý pohyb venku ve školní zahradě Hrát si na zahradě stopovaná, hledání pokladu - prozkoumávání okolí školky, úspěšná adaptace na školu Nastavit si vlastní pravidla chování během her Zapojit se do pracovních činností na zahradě sklizeň, úklid listí Pozorovat změny v přírodě tvorba např. vlastního pexesa s námětem počasí Spolupodílet se na budování herního plánu pro některou z her (panák, člověče, šachovnice ) Hrajeme si ve třídě - ZIMA Cíl: Osvojit si základy vybraných společenských her Osvojit si základy sportovních her hody, kopy, honěné Osvojit si základní osobní údaje (jméno, počet let, bydliště podle schopností jednotlivých dětí) Rozvíjet vlastní dovednosti hele, co už umím! Poznávat sebe sama měření, otisky ( pexeso z nich), moje oblíbené chutě (chuťové pexeso), moje oblíbené barvy, moje oblíbené hračky, moje věci (poznám, co je moje), moje rodina, Hrajeme si se zvířátky JARO Cíl: Být obratný a šikovný jako.. Poznat vybraná a blízká zvířátka, pozorovat je, napodobovat je (hrát si na ně) Zjistit, která zvířátka žijí u nás na zahradě a v okolí školy a pozorovat je Vytvářet a podporovat pozitivní vztah ke všemu živému chránit naše zvířátka a pečovat o ně Zvířátka objevovat více smysly zrakem, sluchem i hmatem 4

5 Hrajeme si venku - LÉTO Cíl: Hrát si venku na dětském hřišti, na sportovním hřišti, v terénu zahrady Naučit se společnou venkovní hru Pohybovat se bezpečně Všímat si zajímavostí venku, pozorovat je, hrát si s nimi Vědět co je na naší zahradě zajímavého Vypravit se na velkou cestu - výlet Každý tematický blok nabízí řadu volitelných témat, která jsou vnímána jako nabídka a mohou být v jednotlivých třídách MŠ využita různým způsobem. Témata musí být vždy zpracována činnostně ne povídání, ale konání Dle aktuální situace mohou být realizována témata odlišná. Tematické bloky se do třídní knihy zapisují postupně (je pravděpodobné, že v průběhu roku dojde ke změnám). Pohybové a manipulační činnosti na principu nápodoby vhodné pro zařazení u dětí předškolního vě ku a vycházející z Figurkové školičky s barevnou šachovnicí rozlišování základních barev směrová orientace v řadě, na ploše, v prostoru; řazení předmětů podle směrové orientace umísťování předmětů podle pokynů manipulace s jednoduchými předměty rozlišování pravá levá 5

6 rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty s hmatovou šachovnicí - vlastnosti materiálu a jeho užití (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.); netradiční výtvarné techniky prostorová tvorba a modelování (papír, textilie, stavebnice, hlína, modelovací hmoty) využití různorodých tradičních i netradičních materiálů a jejich kombinací rozvíjení hmatové percepce, manipulace s předměty, úchopy předmětů různých tvarů, velikosti a z různých materiálů rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty se čtvercovou sítí jako šachovnice (pexesa) třídění předmětů podle tvaru, velikosti, povrchu cvičení sluchové paměti; napodobování různých zvuků rozlišování zvuků v přírodě (hlasy zvířat, zpěv ptáků apod.) tvorba a rozvíjení slovní zásoby pomocí reálných předmětů, obrázků, fotografií rozvíjení hrubé i jemné motoriky, uchopování předmětů manipulační činnosti s předměty písmena první písmeno jména, ukázaného předmětu porovnávání a přiřazování číslic třídění a řazení předmětů podle různých kritérií Pravidelné činnosti v rámci projektu Malé figurky v propojení s projektem Figurky vypracovaným pro žáky ZŠ: 6

7 Hraní s Figurkovou školičkou Hraní dalších společenských her Sportovní aktivity ve střelbě všeho druhu, turnaje Výlety za rozhlednami, na věže, na hrady, zámky, za koňmi Projektové celoškolní dny jednou za čtvrt roku zapojení, vybraná spoluúčast Výtvarné a pracovní činnosti s náměty figurek výroba čepiček, figurek, dekorací, herních plánů Doporučené a využitelné www stránky: en.wikipedia.org/wiki/board_game 7

8 Naše zahrada Výstup: Poznat herní místa na zahradě Roční doby Výstup: Pozorovat změnu ročních dob v jedné zahradní lokalitě Počasí Výstup: Pozorovat a zaznamenávat aktuální počasí na zahradě Činnosti Výstup: Hrát si na zahradníky Hrajeme si na zahradě Ovoce Výstup: Seznámit se s ovocem na zahradě (sklidit, ochutnat,..) Skluzavka a houpačky Výstup: Hrát si bezpečně Hřiště Výstup: Naučit se společnou hru Zelenina Výstup: Seznámit se se zeleninou na zahradě (sklidit, ochutnat,..) 8

9 Hele, co dokážu! Výstup: Naučit se jednoduchou sportovní činnost házet na cíl Hele, co umím! Výstup: Vyrobit vlastnoručně něco na hraní Co mi chutná Výstup: Vybrat si, co mi chutná, pojmenovat chutě Vím, kdo jsem Výstup: Umět se představit, znát svůj věk, bydliště Hrajeme si ve třídě Moje rodina Výstup: Popsat vlastní rodinu Oblečení Výstup: Poznat si vlastní oblečení, popsat jej Moje tělo Výstup: Znát svoje tělo - obkreslené a vystřihnuté vlastní tělo, otisky, odlitky V tělocvičně Výstup: Zapojit se do společné hry 9

10 Hmatem, sluchem Výstup: Některá zvířátka poznat podle pohlazení nebo podle zvuku Vodní zvířátka Výstup: Poznat kdo žije ve vodě Zvířátka na louce Výstup: Poznat život na louce Mazlíčci Výstup: Půjčit si mazlíčka do školky a postarat se o něj Hrajeme si se zvířátky Zvířátka v lese Výstup: Objevit kdo žije v lese (Exkurze do obory za divočáky, výprava do lesa za mravenci) Zvířátka na farmě Výstup: Navštívit farmu a vědět kdo tam žije Jsem šikovný, obratný jako Výstup: Zvládnout opičí dráhu se všemi nástrahami Zvířátka na dvoře Výstup: Navštívit domácí hospodářství a poznat domácí zvířátka 10

11 11

12 Hřiště Výstup: Umět společnou hru na hřišti Bezpečnost Výstup: Pohybovat se bezpečně, odlišit zahradu a silnici Oblečení Výstup: Obléknout se ke hrám venku podle počasí Den dětí Výstup: Zapojit se do her na Dni dětí Dopravní značky Výstup: Upozornit na dopravní značky v blízkosti školky Hrajeme si venku Výlet Výstup: Vědět, kam na výlet jedeme a co tam budeme dělat Les Výstup: Překonávat přírodní překážky Doprava Výstup: Hrát si s různými dopravními prostředky, cestovat Zahrada Výstup: Pečovat o vybrané místo na zahradě 12

13 Zahradní slavnost Výstup: Připravit si program na Zahradní slavnost.. slaví narozeniny Výstup: Připravit a užít si narozeninovou oslavu, připravit si občerstvení, zahrát si hru Čert, Mikuláš Výstup: Připravit se na setkání s Mikulášem, naučit se básničku Tematický blok Maminka má svátek Výstup: Popřát mamince k svátku a připravit jí dárek OSLAVY Cíl: Společně prožívat a užívat si velké svátky Vánoce Výstup: Těšit se na Vánoce, vyrobit si vánoční ozdobu, upéct cukroví Loučení Výstup: Slavnostně se rozloučit s odcházejícími spolužáky Velikonoce Výstup: Těšit se na Velikonoce, naučit se koledu 13

14 Evaluace projektu malé figurky 11 / 12 : Cíl: Výstup: Kdo hodnotí: Jakým způsobem hodnotí: Rozvoj slovní zásoby a komunikativních dovedností Zapsat a procvičovat sdělení v deníku Zapsat a procvičovat slova a věty Logopedka SPC Školní psycholog Pravidelné záznamy V květnu stav aktivní a pasivní slovní zásoby do záznamu o dítěti doplní Zvýšení fyzické zdatnosti Rozvoj orientace na zahradě v logopedickém sešitu Pravidelně konat vycházky po zahradě i mimo zahradu Vytyčit si a procvičovat pohyb po stezce obratnosti na zahradě Vhodným motivačním způsobem označit vybraná místa na zahradě (bazének s lekníny, skleník, dvůr s kaštany, vyhlídku na Ivančice, ) Bezpečně se pohybovat po zahradě podle pokynů Učitelka MŠ Učitelka MŠ učitelka MŠ Vyhodnocení pohybu na vytyčené stezce obratnosti na zahradě v září a v červnu učitelka MŠ do záznamů o dítěti Připravená zkouška v září a v červnu, výsledky zaznamenány do záznamu Samostatnost při oblékání a obouvání Samostatné provedení jednoduchého praktického úkolu Rozvoj výtvarných a rukodělných Samostatně se oblékat a obouvat před pobytem venku Učitelka MŠ Každodenně sleduje a pokroky zaznamenává čtvrtletně do osobních záznamů každého dítěte Plnit vhodné zadané úkoly Učitelka MŠ Každý týden vyhodnocuje vystavuje splněné úkoly s komentářem v šatně a na chodbě, pokroky zaznamenává do čtvrtletních osobních záznamů dítěte Vlastnoručně vyrábět Učitelka MŠ Vkládá s komentářem do portfolia dítěte 14

15 dovedností Dítě a jeho tělo oblast biologická 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj všech smyslů Vytváření podmínek pro rozvoj fyzické zdatnosti a prostorové orientace Vytváření příležitostí pro rozvoj praktických dovedností Osvojování poznatků a získávání dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a osobní pohody Zajišťování zdravých životních podmínek každému dítěti Individuální manipulační činnosti / v logopedii, při strukturovaném učení, v centrech aktivit / Pozorování na zahradě využívání všech smyslů Pobyty na zahradě Pohybové hry a činnosti Sebeobsluha, objevování a zkoumání, přiměřené pracovní činnosti Příprava na pobyt venku vybavení dle počasí, venkovní teploty a následných činností Příprava cestovní lékárničky Každodenní pobyt v přírodě Každodenní zdravá strava a pitný režim Sluchově rozlišovat rytmus, zvuk a ticho Zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky malý, velkým těžký, lehký, rozlišovat vůně, vnímat hmatem, rozlišovat chutě Zvládnout základní pohybové dovedností a prostorovou orientaci pohyb po nerovné cestě, přes překážky, listím, v blátě Jednoduché pracovní činnosti sběr ovoce, sklizeň zeleniny, hrabání, zametání, okopávání, pletí, sázení, zalévání Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky postarat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, postarat se o své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se, chodit na záchod / Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony Mít povědomí o první pomoci v případě úrazu, vědět, kde hledat v případě potřeby pomoc Mít povědomí o významu aktivního pohybu a zdravé výživě 15

16 každý den ve školce Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Jazyk a řeč Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj řečových schopnosti a receptivních /vnímání, naslouchání, porozumění / a produktivních /výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování / jazykových dovedností Rozvoj komunikativních dovednosti a kultivovaného projevu Osvojování poznatků a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální, neverbální / pohybové, dramatické, výtvarné, hudební / Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, vokální činnosti Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků a užívání gest Prohlížení a čtení nejen pohádkových knížek Ranní přivítání Komentování všech zážitků a aktivit Společné rozhovory Vyprávění podle obrazového materiálu Vytváření pojmového slovníku v logopedii Práce s vlastním obrázkovým deníkem se zápisem přímé řeči v bublinách Pojmenování většiny předmětů ve školce písemnou formou Během vycházek sledování vybraných dopravních značek / přechod, STOP, Pozor vlak!, Pozor hasiči!, Nemocnice / včetně porozumění obsahu Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo řeči Sledovat příběh, pohádku Projevovat zájem o knížky, sledovat divadelní představení pro děti Zúčastnit se rozhovoru / naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, zeptat se sledovat řečníka / Domluvit se slovy i gesty, improvizovat Reagovat na pokyn Pojmenovat něco zajímavého z toho, čím je dítě obklopeno Učit se nová slova Popsat situaci v deníku Rozlišovat některé obrazné symboly / piktogramy, orientační značky, dopravní značky / Sledovat očima zleva doprava Poznat některá písmena a číslice, některá slova Poznat napsané své jméno 16

17 17

18 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 /12 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření příležitosti pro rozvoj, zpřesňování a kultivování smyslového vnímání Přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů a jevů během pobytů venku a ve školce, rozhovory o výsledcích pozorování Záměrné pozorování sledovaných objektů a pojmenovávání jejich vlastností velikost, barva, tvar, chuť, vůně, zvuky Motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností Konkrétní operace s materiálemtřídění, přiřazování, porovnávání Využívat všech smyslů pozorovat, postřehovat, všímat si nového, změněného, chybějícího Prakticky porovnávat, třídit, přiřazovat podle určitého pravidla Vytváření podmínek pro rozvoj vlastní tvořivosti všech dětí Zabezpečování rozvoje elementárních představ o znakových systémech a jejich funkci / abeceda, čísla / Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty Námětové hry a činnosti Činnosti zaměřené a poznávání vět, slov, písmen, číslic, značek, piktogramů, obrazců Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech konstruktivních, výtvarných, pohybových Poznat věty, slova v deníku, poznat slova v logopedickém sešitu, poznat své jméno i svou značku 18

19 Dítě a jeho psychika oblast psychologická 11 / 12 Sebepojetí, city a vůle Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření podmínek pro rozvoj osobní spokojenosti a pozitivních citů ve vztahu k sobě samému Činnosti zajišťující spokojenost, radost a veselí Spontánní hra Uvědomovat si svou samostatnost Rozhodovat o svých činnostech, ovlivňovat skupinové činnosti Zabezpečování podmínek pro získání relativní citové samostatnosti každého dítěte Umožňování takového rozvoje poznatků, schopností a dovedností, které umožní vyjadřovat své prožitky a dojmy Rozvíjení schopnosti vytvářet citové vazby, rozvíjet je a plně prožívat city Ranní rituály, přivítání Režim dne Motivované rozhovory Motivované činnosti Pobyty venku s množstvím zážitků Dramatické činnosti napodobování různých typů chování, mimické vyjadřování nálad úsměv, pláč, zloba, údiv, vážnost Odloučit se na určitou dobu od maminky Zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, dramaticky Být citlivé ve vztahu ke všemu živému 19

20 Dítě a ten druhý oblast interpersonální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Vytváření pravidel chování ve vztahu k druhému Zabezpečování ochrany osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s dětmi i dospělými Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i dospělým Společné aktivity nejrůznějšího zaměření Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i ostatních Navázat kontakt s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad Odmítnout nepříjemnou komunikaci verbálně i neverbálně Bránit se násilí jiného dítěte Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými, v případě potřeby zavolat o pomoc 20

21 Dítě a společnost - oblast sociálně kulturní 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Rozvíjení schopnosti žít ve Aktivity pro přirozenou adaptaci dítěte Začlenit se do třídy a zařadit se mezi společenství ostatních lidí / v prostředí školky ranní přivítání své vrstevníky, respektovat jejich spolupracovat, spolupodílet se /, Spoluvytváření jasných a rozdílné vlastnosti, schopnosti a přináležet ke skupině dětí v naší školce srozumitelných pravidel soužití ve skupině dětí dovednosti Řídit se nastavenými pravidly soužití Adaptovat se na život ve škole, aktivně Vytváření podmínek pro seznamování všech dětí se světem lidí, kultury a umění, a osvojování základních poznatků o prostředí, v němž děti žijí Návštěvy kulturních míst představení MěKS v Ivančicích,divadlo Radost v Brně, návštěvy zajímavých i celoškolních - akcí vhodných pro předškolní děti Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí dítě, dospělý, teta, profesní role Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty / dobro, zlo / v jednání lidí poslouchání a sledování pohádek zvládat požadavky z prostředí školy Chovat se zdvořile Utvořit si představu o pravidlech chování a společenských normách pomocí pohádek 21

22 Dítě a svět oblast environmentální 11 / 12 Dílčí cíle: Vzdělávací nabídka: Očekávané výstupy Seznamování s místem a s prostředím, ve kterém Při pobytech venku pozorujeme zahradu a život na ní, okolní přírodu, kulturní i technické objekty v blízkosti Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí žijeme a vytváříme školy Osvojit si elementární poznatky o k němu pozitivní vztah Podílíme se na tvorbě přírodního prostředí vlastními činnostmi vlastní truhlík, záhonek, úklid zahrady okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, Rozvoj úcty k životu ve všech formách Na zahradě pozorujeme životní podmínky, stav životního prostředí Pečujeme o nejbližší přírodní prostředí školní zahradu Pozorujeme mravence na zahradě Pozorujeme život v bazénku Dlouhodobě se staráme o vlastní květináč, truhlík, záhonek Smysluplně využíváme přírodní materiál Třídíme a uklízíme odpad Tvoříme z odpadového materiálu zajímavé a jemu pochopitelné Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod a upozorňovat na ně Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí a dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí a živé tvory Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám Pravidelně pozorujeme přírodní prostředí, výsledky zaznamenáváme obrázky, piktogramy a činnosti přizpůsobujeme aktuálním podmínkám Před pobytem venku společně vyhodnocujeme okolnosti počasí - a přizpůsobujeme se oblečením a obutím Podle přírodních podmínek měníme i naplánované činnosti Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Poznat, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžným změnám 22

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu

Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu 3. INTEGROVANÝ BLOK Název: OBJEVUJI SKRYTÁ TAJEMSTVÍ SVĚTA HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR Zdokonalování v oblasti jemné i hrubé motoriky, koordinace pohybu v přírodním terénu Rozšiřování poznatků o přírodě,

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Homolová Kateřina Mikurdová Hana

Homolová Kateřina Mikurdová Hana BAREVNÁ ANGLIČTINA Homolová Kateřina Mikurdová Hana Charakteristika a náplň zájmové činnosti na školní rok 2015/2016 Základním cílem zájmové aktivity Barevná angličtina je seznámit děti s cizím jazykem,

Více

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI

1. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015. Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI Školní rok 2014/2015 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: UČÍM SE ŽÍT S DRUHÝMI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ - učení se

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Poznávám své tělo, své schopnosti HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ

ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ ZÁŘÍ JÁ A MOJE OKOLÍ PODTÉMA - Krtek se představuje Krtek a kamarádi Krtek na návštěvě Krtek se loučí s létem : - rozvoj řečových schopností - rozvoj komunikativních dovedností - získání relativní citové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!''

,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' Motto:,, Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat, porozumím!,, JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA- V NAŠÍ ŠKOLCE JE NÁM PRIMA!'' 4 Integrované bloky: Jaro je zelené Léto je príma Podzim

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014

Školní vzdělávací program. Mateřská škola Chotusice. školní rok 2013/2014 Školní vzdělávací program Mateřská škola Chotusice školní rok 2013/2014 Stránka 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček

PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ. Dětská skupina Malíček PLÁN VÝCHOVY, PÉČE A VZDĚLÁVÁNÍ Dětská skupina Malíček Při definování Plánu výchovy, péče a vzdělávání jsme se inspirovali v Rámcovém programu pro předškolní vzdělávání. Začlenili jsme zde také filozofie,

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

Poznáváme svět přírody

Poznáváme svět přírody Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Družstevní čtvrť 3149 695 03 Hodonín IČO 65766628 e-mail: mshod.druzstevni@centrum.cz webové stránky: www.mspestrokvitek.cz Poznáváme

Více

Školní vzdělávací program Pracovní výchova

Školní vzdělávací program Pracovní výchova Školní vzdělávací program Pracovní výchova Sebeobsluha Očekávané výstupy z RVP Očekávané výstupy z ŠVP Učivo Poznámky Žák by měl: Žák by měl: Průřezová témata - zvládnout základní hygienické návyky a sebeobslužné

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Základní vize Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí,s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního

Více

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu :

Cílem školy je : Vzdělávací obsah Školní vzdělávací činnosti integrované bloky. Název školního vzdělávacího programu : Charakteristika ŠVP Mateřská škola je celodenní mateřskou školou, jejímž cílem je příprava dětí do života a na základní školu. Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem

Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Třídní vzdělávací plán ŠVP PV Rok s kocourkem Matyášem Integrovaný blok Tématický okruh (celek) Témata Co je nám nejblíže To jsou moji kamarádi CO JE KOLEM NÁS Co najdeme v naší třídě Už znáš celou školku

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009

Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Pracovní činnosti úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizován ve vyučovacím předmětu Pracovní činnosti. Předmět je vyučován

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Pracovní činnosti ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Pracovní činnosti Předmět Pracovní činnosti vytváří příležitosti pro vytvoření

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

Osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí 7. Jaro Po ledové zimě uvidíme první změny v počasí - začne se oteplovat a vyrostou první jarní květiny. Poznáme jejich tvar, barvu, vůni název. První jarní den přivítáme vlastnoručně vyrobenou Mařenou,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 1. Ruku v ruce Integrovaný blok je zaměřen na adaptaci nových dětí. Ty se seznámí s prostředím školy a jejím okolím, se zaměstnanci a ostatními dětmi. Naučí se znát své jméno a svou značku, umět se představit

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Svět kolem nás Motto: Co slyšíš, zapomeneš; co vidíš, pamatuješ si; co prožiješ, tomu rozumíš. Čínské přísloví CHARAKTERISTIKA: Školní vzdělávací program Svět kolem nás klade

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace Stará Rudná 121, 793 35 Rudná pod Pradědem, IČ: 73184934 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Datum : 1.4.2009 PROCHÁZKA PO

Více

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život

Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Příloha VIII Vzdělávací oblasti ŠVP pro přípravné třídy Škola učí pro život Vzdělávací oblasti - Dítě a jeho tělo modrý kamínek; - Dítě a jeho psychika žlutý kamínek; - Dítě a ten druhý červený kamínek;

Více

Třídní vzdělávací program

Třídní vzdělávací program Žlutá třída Třídní vzdělávací program Název třídy: Žlutá Třídní učitelky: Ladislava Nováková, Bc. Nikola Radová Analýza skupiny: Počet dětí:28 Věkové složení:2,5-7 Předškolní děti:4 Odkladové děti:2 Mladší

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II..

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A JEHO SVĚT PRVOUKA 2. NAVRÁTILOVÁ OSV- I. VDO-II.. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Orientuje se v okolí školy Orientuje se v budově školy Bezpečně

Více

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom

1 den v MŠ. Psych-poz. Soc. MŠ. bio-tělo. Psych-prož. Vím, kde mám značku. Bio- sebe Inter. -kom Září 1. třída Míša jde do MŠ Seznamování s novým prosředím 1 den v MŠ Psych-poz Vzáří... D1 str.10 D32/D1.3 posilování vztahu k MŠ Začlenění dětí do třídy Radost v MŠ psych-sebep radostný vstup do MŠ Seznamování

Více

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - I. období (1. 2. ročník) Charakteristika předmětu Výuka tvoří úvod do cizojazyčného vzdělávání žáků. V tomto období je nejdůležitější probouzení zájmu o výuku angličtiny a vytváření kladného

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK

METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VERZE: 25/04/2014 KOMPLEXNÍ METODICKÁ POMŮCKA PRO PŘEDŠKOLNÍ VĚK VŠECHNO, CO MÁ DÍTĚ UMĚT A ZNÁT PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLY PŘEHLEDNĚ A NA JEDNOM MÍSTĚ KLOKANŮV KUFR MOHOU

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Čemukoliv se učíš, učíš se pro sebe. Petronius Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Č.j. 344/2010/2

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu ve všech ročnících 1. stupně v časové dotaci 1 vyučovací hodiny týdně. PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Oblast Člověk a svět práce postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede žáky k získání základních uživatelských dovedností v

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Předmět: PRVOUKA Ročník: 1. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo Přesahy a vazby MÍSTO, KDE ŽIJEME Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Vyznačí

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence

Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence Téma, cíle Vzdělávací oblast Průřezová Kompetence témata Foukej, foukej větříčku (září, říjen, listopad) Komunikace s dospělým i kamarádem Učit se reagovat na pokyny a dění okolo nás Učit se sdělovat pocity

Více

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary

Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro přípravnou třídu Základní školy Marie Curie-Sklodowské a mateřské školy Jáchymov, okres Karlovy Vary 1. Identifikační údaje Oficiální název : Školní vzdělávací program pro

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je utvořen vzdělávacím obsahem vzdělávacího

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015

EKOŠKOLA (ECO SCHOOLS) PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY PRO ROK 2014-2015 Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 Tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: VÝTVARNÉ ČINNOSTI A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Volitelný předmět Výtvarné činnosti má časovou dotaci 2 hodiny v u. Výuka

Více

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam.

Č.j. MŠ 479/2015 HO ŠVP příloha č.2. Mateřská škola Studénka. Odloučené pracoviště Butovická 106. Telefon: 552 302 759. Email: ms.butovicka@seznam. Mateřská škola Studénka Odloučené pracoviště Butovická 106 Telefon: 552 302 759 Email: ms.butovicka@seznam.cz Školní vzdělávací program Pro předškolní vzdělávání ZE ŠKOLKY DO SVĚTA Školní vzdělávací program

Více

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou

DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou DODATEK ŠVP Program_- Angličtina hrou Účinnost a platnost od 1.9.2015 Vypracovala: Bc. Renata Šibravová Mateřská škola Veltruská, Veltruská 560, Praha 9, 190 00 1 Angličtina hrou metodou Wattsenglish Seznámení

Více

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500

BAREVNÝ ZVONEČEK. Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 Mateřská škola Zvoneček, Mělník, příspěvková organizace Dukelská 2598, Mělník 276 01 IČO: 750 33 500 BAREVNÝ ZVONEČEK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Závaznost: Změny: Vypracovala:

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Mateřská škola Holubice TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Koťátka Motto: DĚTI JSOU ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ Holubice, září 2015 Zpracoval kolektiv MŠ OBSAH TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU: 1. CHARAKTERISTIKA PROGRAMU A

Více

Prvouka DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Prvouka DÍL I. Charakteristika předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Prvouka DÍL I. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Prvouka je zařazen v 1. - 6. ročníku v hodinové dotaci 2 až 5 hodin týdně. Ve všech ročnících

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy

,,TROJKA. Školní vzdělávací program přípravné třídy Školní vzdělávací program přípravné třídy,,trojka Školní vzdělávací program základní školy Antonína Baráka v Lovosicích, Sady pionýrů 361/4, Lovosice 410 02 Podrobné rozpracování jednotlivých témat výuky

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více