Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Usnesení. z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ"

Transkript

1 Usnesení z 25. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 13. listopadu 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 25/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo ověřovateli zápisu MVDr. Jarmila Dobeše a Ing. Josefa Kaluse. Z 25/02 Volba návrhové komise Zastupitelstvo města zvolilo návrhovou komisi ve složení: Ing. Bohdan Mikušek, Ing. Jan Odstrčil, Ing. Josef Vrátník. Z 25/03 Žádost o výkup technické infrastruktury Beskydská vyhlídka 1. Zastupitelstvo města v souladu se Zásadami Města Valašské Meziříčích pro výkup technické infrastruktury od soukromých investorů schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o výkupu technické infrastruktury pro výstavbu 36 rodinných domků v lokalitě Šafaříkova Štěpánov mezi Městem Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: a společností H&B Real kom. spol. se sídlem Smetanova 1484, Vsetín, IČ: za cenu odpovídající 50 % celkově prokazatelně vynaložených uznatelných nákladů, maximálně však do výše 12 mil. Kč bez DPH. 2. Kupní cena bude uhrazena v pěti rovnoměrných ročních splátkách, a to po kolaudaci TI a jejím převzetí Městem Valašské Meziříčí s tím, že první splátka bude uhrazena z rozpočtu města Valašské Meziříčí v roce Zastupitelstvo města ukládá Radě města zařadit do návrhu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 částku ve výši 5 mil. Kč na úhradu výkupů TI od soukromých investorů v souladu se Zásadami Města Valašské Meziříčí pro výkup technické infrastruktury od soukromých investorů. Mgr. Chajdrna Z 25/04 Zařazení finančních prostředků na vypracování dokumentace Studie a analýza cyklistické dopravy Města Valašské Meziříčí do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2009 Zastupitelstvo města schvaluje zařazení částky ve výši maximálně ,- Kč na vypracování dokumentace Studie a analýza cyklistické dopravy města Valašské Meziříčí do výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok Mgr. Chajdrna 1

2 Z 25/05 Cena vodného a stočného pro rok 2009 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci o ceně vodného a stočného pro rok 2009, přednesenou starostou města Jiřím Částečkou. Mgr. Chajdrna Z 25/06 Přijetí neinvestičního transferu ve výši ,- Kč z Fondu kultury Zlínského kraje na projekt 44. Mezinárodní festival poezie 1. Zastupitelstvo města schvaluje přijetí neinvestičního transferu ve výši ,- Kč do rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 pro příspěvkovou organizaci Kulturní zařízení města Valašského Meziříčí určeného na projekt 44. Mezinárodní festival poezie. 2. Zastupitelstvo města schvaluje navýšení rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 o finanční částku ve výši ,- Kč, a to následovně: - v příjmové části u dotací na položku 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů pod účelovým znakem 00090, - ve výdajové části ,- Kč na orj. 3, oddíl ( ) 3319, položku 5331, org KZ účelová dotace Mezinárodní festival poezie, ÚZ se zvýšením závazného ukazatele orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. Z 25/07 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 2 VIS 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 celkem ve výši ,- Kč následovně: ,- Kč z orj. 2, oddílu ( ) 6171, položky 6125, org Technické vybavení (nad ,- Kč) na orj. 2, oddíl ( ) 6171, položku 5137, org Technické vybavení (do ,- Kč), ,- Kč z orj. 2, oddílu ( ) 6171, položky 6125, org Technické vybavení (nad ,- Kč) na orj. 2, oddíl ( ) 6171, položku 5171, org Údržba a opravy výpočetní techniky. 2. Zastupitelstvo města schvaluje ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 zvýšení závazného ukazatele u orj. 2 VIS běžné výdaje o ,- Kč. 2

3 Z 25/08 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 3 OŠKS 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 celkem ve výši ,- Kč následovně: ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3113, položky 6121, org Budovy, haly, stavby (školy a školská zařízení) na orj. 3, oddíl ( ) 3111, položku 6121, org Stavební úpravy kuchyně MŠ Vyhlídka, ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3412, položky 5169, org. 353 ST SERVIS správa zimního stadionu (služby) na orj. 3, oddíl ( ) 3412, položku 6121, org. 362 ST SERVIS správa zimního stadionu (investice), ,- Kč z orj. 3, oddílu ( ) 3324, položky 6127, org Nákup uměleckých děl - soutěž na orj. 3, oddíl ( ) 3319, položku 5169, org Služby a práce. 2. Zastupitelstvo města schvaluje ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 snížení závazného ukazatele u orj. 3 OŠKS běžné výdaje o ,- Kč. Z 25/09 Rozpočtová opatření přesuny ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 6 OKS 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtová opatření - přesuny finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 celkem ve výši ,- Kč následovně: ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Poličná Nad ulicí a Kouty, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Podlesí U Zgrapy, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Krhová Na Rybníčkách, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Krhová Osyčí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Drobné požadavky občanů na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Podlesí Podhájí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3745, položky 6121, org Projektová dokumentace zeleň na orj. 6, oddíl ( ) 3745, položku 6121, org Revitalizace zámeckého parku Kinských, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 6409, položku 6121, org SÚ objektu č. 29, 3

4 ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 3633, položku 6121, org IS Poličná Kouty nad Ulicí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 2321, položku 6121, org Čistá řeka Bečva II, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 3745, položku 6121, org Revitalizace zámeckého parku Kinských, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 2310, položku 6121, org Prodloužení vodovodu Hrachovec - Vichury, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení VM Palackého, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 3412, položku 6121, org Rekonstrukce fotbalového hřiště Krhová, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3633, položky 6121, org Prodloužení IS v ulici J. Hýžové na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení podlesí Podhájí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2310, položky 6121, org Prodloužení vodovodního řadu Krhová za Jehličnou na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení podlesí Podhájí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 6409, položky 6121, org Inženýrská činnost odd. technického na orj. 6, oddíl ( ) 3631, položku 6121, org Prodloužení veřejného osvětlení Podlesí Podhájí, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Rekonstrukce zámku Žerotínů - jižní křídlo na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Rekonstrukce zámku Žerotínů fasáda zadního nádvoří na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3639, položky 6121, org Projektové a průzk. práce připrav. staveb na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 3322, položky 6121, org Rekonstrukce schodků Mostní - stavba na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2321, položky 6121, org Projektová dokumentace ČŘB II. na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2219, položky 6121, org Rek. dopr. obslužnosti sportov. areálu na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org

5 Místní komunikace - opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Projektová dokumentace - silnice na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5169, org Inženýrská činnost - silnice se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Stříbrná - Křížkovského rekonstrukce na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace - opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Dopravní značky nové na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Komunikace - opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč, ,- Kč z orj. 6, oddílu ( ) 2212, položky 6121, org Dopravní značky nové na orj. 6, oddíl ( ) 2212, položku 5171, org Dopravní značky - opravy se zvýšením závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. 2. Zastupitelstvo města schvaluje ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 zvýšení závazného ukazatele u orj. 6 OKS běžné výdaje o ,- Kč. Z 25/10 Žádost o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení (VIII.) Zastupitelstvo města schvaluje přidělení finančních prostředků formou úvěrů ze Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB) dle přílohy č. 1. Z 25/11 Změna rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v souvislosti se skutečně přidělenými dotacemi na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené, na dávky pomoci v hmotné nouzi, ostatní dávky a na výplatu příspěvku na péči Zastupitelstvo města schvaluje změnu rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 v souvislosti se změnou výše dotačních vztahů na sociální dávky dle přílohy č. 2. 5

6 Z 25/12 Žádost o změnu účelu čerpání příspěvku grantu v oblasti kultury Zastupitelstvo města schvaluje změnu účelu použití čerpání příspěvku grantu v oblasti kultury Dětskému folklornímu souboru OVEČKY dle předloženého návrhu. Ing. Skácalová Z 25/13 Informace o personálních otázkách Rozvojové agentury VIA o. p. s. a obsazení statutárních orgánů společnosti 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí personální situaci v Rozvojové agentuře VIA o. p. s.. 2. Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Mgr. Daniela Olivíka a Ing. Vladimíra Vašici na členství ve Správní radě Rozvojové agentury VIA o. p. s. ke dni Zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci Mgr. Jiřího Pernického na členství v Dozorčí radě Rozvojové agentury VIA o. p. s. ke dni Zastupitelstvo města navrhuje členy Správní rady Rozvojové agentury VIA o. p. s.: Ing. Petr Daniš na období 2 let, Vlastislav Navrátil na období 3 let, Mgr. Jiří Pernický na období 1 roku, Ing. Jan Odstrčil na období 1 roku, Mgr. Jan Trčka na období 2 let. 5. Zastupitelstvo města jmenuje členem Dozorčí rady Rozvojové agentury VIA o. p. s. MVDr. Jarmila Dobeše na období 1 roku. 6. Zastupitelstvo města schvaluje úpravu Zakládací listiny Rozvojové agentury VIA o. p. s., a to tak, že se v článku IX. Vypouští bod č. 4. T: Ihned Zodp.: Mgr. Lacinová Z 25/14 Zpráva o plnění hygienických podmínek v základních a mateřských školách zřizovaných Městem Valašské Meziříčí 1. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o plnění hygienických podmínek v základních a mateřských školách zřizovaných Městem Valašském Meziříčí. 2. Zastupitelstvo města schvaluje postupné řešení nevyhovujících hygienických podmínek v základních a mateřských školách zřizovaných Městem Valašské Meziříčí s tím, že v rozpočtu města Valašské Meziříčí pro rok 2009 bude na tato opatření vyčleněna částka 2 mil. Kč. 3. Zastupitelstvo města provede v roce 2009 vyhodnocení dopadů schválené varianty optimalizace základního školství na území města Valašské Meziříčí. Ing. Skácalová 6

7 Z 25/15 Žádost Základní umělecké školy Valašské Meziříčí o prominutí nájmu za rok Zastupitelstvo města schvaluje příspěvek Základní umělecké škole Valašské Meziříčí, IČ: ve výši ,- Kč na činnosti školy. 2. Zastupitelstvo města schvaluje zápočet provozního příspěvku Základní umělecké školy Valašské Meziříčí proti nájmu za rok Ing. Skácalová Z 25/16 Další využití budovy bývalého Středního odborného učiliště potravinářského ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města ukládá vedení města dopracovat dopady záměru přemístění Městského úřadu Valašské Meziříčí z budovy na ul. Zašovská čp. 784 a Městské policie Valašské Meziříčí z budovy na ul. Křižkovského čp. 103 do budovy bývalého Středního odborného učiliště potravinářského na ul. Sokolská čp. 638 ve Valašském Meziříčí. Z 25/17 Žádost pana xxx xxx, paní xxx xxx a paní xxx xxx o prodej pozemku p. č. 1907/13 o výměře 42 m 2 a části pozemku p. č. 1907/1 o výměře 164 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č. 1907/11 o výměře 43 m 2, pozemku p. č. 1907/12 o výměře 41 m 2, pozemku p. č. 1907/13 o výměře 42 m 2 a části pozemku p. č. 1907/1 o výměře 164 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město. Z 25/18 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 700 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 2512/1 o výměře cca 700 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 7

8 Z 25/19 Žádost pana xxx xxx o prodej pozemku p. č o výměře 163 m 2 a části pozemku p. č o výměře cca 57 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej pozemku p. č o výměře 163 m 2 a části pozemku p. č o výměře cca 57 m 2, vše v k. ú. Krásno nad Bečvou. Z 25/20 Žádost manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 626/1 o výměře cca 80 m 2, části pozemku p. č. 625/6 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 616 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Krhová Zastupitelstvo města nevyhovuje žádosti o vyhlášení záměru na prodej části pozemku p. č. 626/1 o výměře cca 80 m 2, části pozemku p. č. 625/6 o výměře cca 100 m 2 a části pozemku p. č. 616 o výměře cca 100 m 2, vše v k. ú. Krhová. Z 25/21 Žádost paní xxx a xxx xxx o revokaci usnesení č. Z 22/32 ze dne o prodeji pozemku p. č. 2317/2 o výměře 74 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 22/32 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: 1. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na směnu části pozemku p. č. 2317/2 o výměře 26 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. 2. Zastupitelstvo města vyhlašuje záměr na prodej části pozemku p. č. 2317/2 o výměře 48 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město. Z 25/22 Žádost manželů xxx a xxx xxx o revokaci usnesení č. Z 19/42 ze dne o prodeji pozemku č. 03 p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 19/42 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku č. 03 p. č. 1553/10 o výměře 733 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město manželům xxx a xxx xxx dle předloženého návrhu za cenu 650,- Kč/m 2 v lokalitě Stínadla II pro výstavbu rodinného domu v souladu se schválenými podmínkami a studií zpracovanou xxx xxx xxx a GPL č /

9 Z 25/23 Žádost pana xxx xxx, manželů xxx a xxx xxx a manželů xxx a xxx xxx o prodej pozemku p. č. 2191/1 o výměře 2615 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí - město 1. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2191/1 o výměře cca 450 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město panu xxx xxx za cenu 423,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 2. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2191/1 o výměře cca 150 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město manželům xxx a xxx xxx ze cenu 423,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. 3. Zastupitelstvo města neschvaluje prodej části pozemku p. č. 2191/1 o výměře cca 800 m 2 v k. ú. Valašské Meziříčí město manželům xxx a xxx xxx za cenu 424,- Kč/m 2 dle předloženého návrhu. Z 25/24 Žádost manželů xxx a xxx xxx, pana xxx xxx a manželů xxx a xxx xxx o snížení kupní ceny pozemku p. č. 204/1 o výměře 466 m 2 a pozemku p. č. 204/2 o výměře 146 m 2, vše v k. ú. Křivé Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 39/17 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 204/1 o výměře 466 m 2 a pozemku p. č. 204/2 o výměře 146 m 2, vše k. ú. Křivé manželům xxx a xxx xxx podíl ¼, panu xxx xxx podíl ¼ a manželům xxx a xxx xxx podíl 2/4 dle předloženého návrhu za cenu 100,- Kč/m 2. Z 25/25 Žádost pana xxx xxx xxx o snížení kupní ceny za prodej pozemku p. č. 468/6 o výměře 100 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 22/62 ze dne , a to tak, že se původní text usnesení ruší a nahrazuje se novým textem takto: Zastupitelstvo města schvaluje prodej pozemku p. č. 468/6 o výměře 100 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou panu xxx xxx xxx dle předloženého návrhu za cenu 65,- Kč/m 2. 9

10 Z 25/26 Revokace usnesení č. Z 16/22 ze dne prodej části pozemku p. č. 144/1 o výměře cca 1300 m 2 v k. ú. Hrachovec Zastupitelstvo města revokuje své usnesení č. Z 16/22 ze dne , a to tak, že se ruší v plném rozsahu. Z 25/27 Žádost pana xxx xxx o výkup id. 1/12 p. č. 1537/2 o výměře 270 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou Zastupitelstvo města schvaluje výkup id. 1/12 pozemku p. č. 1537/2 o výměře 270 m 2 v k. ú. Krásno nad Bečvou od pana xxx xxx dle předloženého návrhu za cenu 100,- Kč/m 2. Z 25/28 Jednoduchá pozemková úprava v k. ú. Hrachovec, lokalita Pod Veselou Zastupitelstvo města schvaluje plán společných zařízení jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Hrachovec, lokalita Pod Veselou dle předloženého návrhu. Z 25/29 Bezúplatný převod pozemku p. č o výměře 2346 m 2 a pozemku p. č. 2480/84 o výměře 831 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Valašské Meziříčí Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č o výměře 2346 m 2 a pozemku p. č. 2480/84 o výměře 831 m 2, vše v k. ú. Valašské Meziříčí město z ČR Pozemkového fondu České republiky do vlastnictví Města Valašské Meziříčí se sídlem Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Z 25/30 Bezúplatný převod pozemku p. č. 1381/3 o výměře 1159 m 2 vlastnictví Zlínského kraje v k. ú. Křivé do Zastupitelstvo města schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1381/3 o výměře 1159 m 2 v k. ú. Křivé Zlínskému kraji se sídlem Třída T. Bati 21, Zlín, IČ: dle předloženého návrhu. 10

11 Z 25/31 Schválení převodu obchodního podílu společnosti BUSSUM HOUSE s. r. o. a změny společenské smlouvy 1. Zastupitelstvo města schvaluje převod obchodního podílu od pana Pieta Vermeulena za cenu ,- Kč a od společnosti Kadmos Beheer B. V. se sídlem Nassaulaan 24, 6861 DC Oosterbeek za cenu ,- Kč ve společnosti BUSSUM HOUSE, s. r. o. se sídlem Křížkovského 109, Valašské Meziříčí, IČ: ve prospěch nabyvatele Města Valašské Meziříčí, Náměstí 7, Valašské Meziříčí, IČ: Zastupitelstvo města schvaluje v souladu převodem obchodního podílu ve společnosti BUSSUM HOUSE, s. r. o. se sídlem Křížkovského 109, Valašské Meziříčí, IČ: změnu společenské smlouvy. JUDr. Ivánek Z 25/32 Rozpočtové opatření - přesun ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 u orj. 8 OF 1. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření přesun finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 ve výši ,- Kč z orj. 8, oddílu ( ) 6171, položky 5163, org Služby peněžních ústavů na orj. 8, oddíl ( ) 6171, položky 6202, org Nákup majetkových podílů v Bussum House. 2. Zastupitelstvo města schvaluje ve výdajové části rozpočtu města Valašské Meziříčí na rok 2008 snížení závazného ukazatele u orj. 8 OF běžné výdaje o ,- Kč. 3. Zastupitelstvo města navrhuje do funkce jednatele společnosti BUSSUM HOUSE, s. r. o. se sídlem Křížkovského 109, Valašské Meziříčí, IČ: místostarostu města Mgr. Jiřího Pernického. Z 25/33 Zajištění dopravní obslužnosti sportovního areálu a vyhodnocení provozu linky MHD č za období červen říjen 2008 Zastupitelstvo města schvaluje úpravu jízdního řádu linky MHD č do areálu sportovišť ve Valašském Meziříčí dle předloženého návrhu. Mgr. Chajdrna 11

12 Z 25/34 Návrh společnosti CTP Invest, spol. s r. o. ze dne 7. listopadu 2008 Zastupitelstvo města bere na vědomí dopis společnosti CTP Invest, spol. s r. o., se sídlem Central Trade Park D1 1571, Humpolec, IČ: ze dne JUDr. Ivánek Z 25/35 Žádost Občanského sdružení Fondu Heidi Janků a Rostislava Klesly pro opuštěné a handicapované děti 1. Zastupitelstvo města souhlasí s bezplatným uveřejněním loga Občanského sdružení Fondu Heidi Janků a Rostislava Klesly pro opuštěné a handicapované děti se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov, IČ: ve Valašskomeziříčském zpravodaji. 2. Zastupitelstvo města nesouhlasí s poskytnutím finanční pomoci Občanskému sdružení Fondu Heidi Janků a Rostislava Klesly pro opuštěné a handicapované děti se sídlem Za Sušárnou 391, Mořkov, IČ: dle předloženého návrhu. Bc. Ptáčková Z 25/36 Výsledky průběžné veřejnosprávní kontroly akce Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Valašském Meziříčí Zastupitelstvo města bere na vědomí výsledky průběžné veřejnosprávní kontroly akce Rekonstrukce fotbalového stadionu ve Valašském Meziříčí a předložený materiál zpracovaný zástupci komise pro kontrolu rekonstrukce fotbalového hřiště. Ing. Plevová Valašské Meziříčí 13. listopadu 2008 Jiří Částečka starosta města Mgr. Dagmar Lacinová místostarostka města 12

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 16. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 28. února 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 16/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha Mgr. Chajdrna Usnesení z 68. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2009 v 11:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 68/01 Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky

Více

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. dubna 2007 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 6/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 29. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. ledna 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 29/01 Udělení věcného daru prvnímu občánkovi města Valašské Meziříčí

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Jiří Částečka. T: Ihned Zodp.: Ing. Josef Matocha Ing. Zdeněk Studeník Usnesení ze 43. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 23. října 2012 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 43/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 99. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 25. srpna 2010 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 99/01 Výkazy obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r. o. ke dni

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 81. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 15. prosince 2009 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 81/01 Hospodaření obchodní společnosti Městské lesy a zeleň, s. r.

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 14 konaného dne 24. dubna 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o odkoupení pozemků v okolí domu č. p. 911 2. Žádost o odkoupení pozemků

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha. Úhrada nákladů souvisejících s činností organizace Usnesení z 36. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 6. května 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 36/01 Návrh na vyřazení majetku města Valašské Meziříčí Rada města schvaluje

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Jiří Částečka Usnesení ze 73. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 1. října 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 73/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu paní

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 20. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 26. června 2008 v 9:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 20/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Ing. Matocha pí Rachůnková Usnesení ze 45. řádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 16. září 2008 v 8:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 45/01 Ztráty a nálezy Rada města schvaluje bezúplatný převod 1 ks jízdního

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva města Vizovice dne 11. 03. 2013 Zastupitelstvo města Vizovice přijalo na svém zasedání dne 11. 03. 2013 následující

Více

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Usnesení z 97. mimořádného zasedání Rady města Valašské Meziříčí konaného dne 14. července 2010 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ 97/01 Přijetí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši

Více

bod č. 20 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Finanční transakce

bod č. 20 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Finanční transakce bod č. 20 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 36. Termín zasedání: 6. 5. 2014 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Ing. Zdeněk Studeník, vedoucí Odboru finančního; Melanie

Více

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy

Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy Usnesení z 22. jednání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 30. září 2009 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Zákupy (č. usnesení 167/09 180/09) [hr]

Více

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města

Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne Program. Kontrola plnění usnesení ZM. Společnosti s majetkovou účastí města Usnesení z 11. zasedání ZM konaného dne 27. 4. 2016 Program 16/011/002/00/00 - Program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh ZM schvaluje program 11. zasedání Zastupitelstva města Zábřeh. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení.

Usn. RM č. 290/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení. Město Ostrov Usnesení z 10. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 28. dubna 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 290/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 23. 11. 2015 Informace ředitelky PO MSKS o činnosti v r. 2015 (mat. č. 381/2015) Usnesení č. 380/2015 informace ředitelky příspěvkové organizace

Více

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010

M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ. ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 M ě s t o K l á š t e r e c n a d O h ř í USNESENÍ ze 26. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 29. dubna 2010 Usn. č. 2767/26/2010 volí ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. Miroslav Andrle, p. Jiří

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 08. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 21.04.2011 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích

U S N E S E N Í. z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Boskovice konaného dne 28.04.2014 v 16:00 hodin v zámeckém skleníku v Boskovicích Zastupitelstvo města bere na vědomí: předložené a projednané materiály

Více

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Bc. Robert Stržínek. R 13/02 Výkazy obchodní korporace ST SERVIS s.r.o. ke dni

Usnesení. T: Ihned Zodp.: Bc. Robert Stržínek. R 13/02 Výkazy obchodní korporace ST SERVIS s.r.o. ke dni Usnesení z 13. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 18. března 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ R 13/01 Volba ověřovatelů zápisu Rada města zvolila ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp.

U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. U snesení z 24. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 18. 09. 2014 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ čp. 139 1. Organizační záležitosti 24/1.1 Program 24. zasedání

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města.

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 22.10.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 15 členů

Více

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 24. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 10. září 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl, František Jurčák,

Více

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře

Město Kravaře. Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře Město Kravaře Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 20. 4. 2016 v zasedací místnosti Rady a Zastupitelstva města Kravaře usn. čís. 11.92/2016-11. 99/2016 Mgr. Monika Brzesková

Více

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení z 9. řádného jednání Rady města Ostrov konaného dne 24. dubna 2007 od 13.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 294/07 Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014

USNESENÍ Zastupitelstva MČ Praha Dolní Měcholupy číslo 37/1 ze dne 14. 4. 2014 číslo 37/1 Bezpečnostní situace - informaci strážníka městské policie o bezpečnostní situaci v městské části Praha Dolní Měcholupy za měsíce únor a březen 2014 číslo 37/2 Rozpočtové změny - zvýšení rozpočtu

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 81. schůzi dne 7. 8. 2006 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 7. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 24. 6. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/7/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U s n e s e n í. ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U s n e s e n í ze 30. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 24. 04. 2012 v 08,00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Kancelář tajemnice 30/1.1 Žádost o úpravu rozpočtu doporučuje

Více

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města

MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města bod č. 3 MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Číslo zasedání: 35. Termín zasedání: 13. 3. 2014 Předkládá: Jiří Částečka, starosta Zpracoval(a): Michaela Stromšíková; Lenka Stromšíková, referent Odboru

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

Rada města Usnesení č. 05/09

Rada města Usnesení č. 05/09 Rada města Usnesení č. 05/09 z jednání rady města konaného dne 9.3.2009 Usnesení obsahuje: 5 stran, body č. 141-184 RM schvaluje 141) žádost paní E. F. o pozastavení splátek dluhu na nájemném v době od

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 23.07.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 16 členů

Více

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice

Město Sezemice. Zastupitelstvo města Sezemice. Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Město Sezemice Zastupitelstvo města Sezemice Den konání jednání: 13.09.2016 Výpis usnesení zastupitelstva města ze zasedání Zastupitelstva města Sezemice Místo jednání: zasedací místnost, Husovo nám. 790,

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 69. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 30. září 2002 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 2. Kontrola

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO

MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO MĚSTO SKALNÁ ZASTUPITELSTVO Usnesení z jednání Zastupitelstva města Skalná č. ZM 01 /2015, které se uskutečnilo dne 12. 02. 2015 v zasedací místnosti Městské sportovní haly ve Skalné, Sportovní č.p. 412,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013

69. SCHŮZE. A. Žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Nejdku na Nejdecký pohár 2013, který se konal dne 25. 5. 2013 ZÁPIS USNESENÍ 4. ČERVNA 2013 R A D A MĚSTA NEJDKU 69. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Cingroš, p. Drobný Omluveni: 0 Hosté: 0 Rada města schvaluje předložený program jednání

Více

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích.

Město Horažďovice. 19. zasedání zastupitelstva města. konané dne 8. 3. 2010 v 18.00 hod. v Kulturním domě v Horažďovicích. Město Horažďovice Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn USNESENÍ z 8. zasedání Zastupitelstva města Špindlerův Mlýn v roce 2013 které se konalo dne 16. 9. 2013 v 16:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ ve Špindlerově Mlýně 1/8/2013-Z Zastupitelstvo města schvaluje

Více

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení

O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y. Usnesení O b e c O t o v i c e o k r e s K a r l o v y V a r y ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP)

usnesení číslo: 835/44Z/2014 Návrh rozpočtového opatření č. 50/2014-4. MŠ Sládkova 742/II Jindřichův Hradec (dotace OPŽP) 44. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 27.8.2014 usnesení číslo: 831/44Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Ing. Petra Blížilová - mluvčí - Pavel Körner - Mgr.

Více

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice

U S N E S E N Í. 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice - 1 - Příloha k zápisu 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice konaného dne 25.1.2010 U S N E S E N Í 76. zasedání Rady MČ Brno-Židenice 1. Schválení programu 76/2010 zasedání Rady MČ Brno-Židenice a jmenování

Více

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany

Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Městský úřad Morkovice-Slížany Náměstí 29, 768 33 Morkovice-Slížany Informace o konání zasedání zastupitelstva, podaná v souladu s ustanovením 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 78. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 17. prosince 2013 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle presenční listiny MUDr. Miroslav

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Návrh 1. úpravy rozpočtu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Více

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce 34/01/2013- RO U Příloha k usnesení z 34. zasedání rady obce konané dne 14. 1. 2013 v 17 hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: pan Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Petr Vojkůvka, Ing. Pavla Novosadová

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 06.06.2011 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2015- ZO U. Příloha k usnesení. z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2015- ZO U Příloha k usnesení z 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2015 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomní : dle prezenční listiny Vypracování usnesení : JUDr. Milan

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 28. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 26. září 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usnesení. přísp. 2007

Usnesení. přísp. 2007 Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 29.10.2007 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 21 členů

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici

Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Lomnice, VZO/09/2011, konaného 16.11.2011 v obřadní místnosti Obecního úřadu v Lomnici Usnesení č. 370/2011 - Určení ověřovatelů zápisu schvaluje ověřovatelem

Více

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 11 Vydána dne 28.1.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 337. Zpráva o vyřízení interpelací 338. Zpráva o činnosti

Více

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í. ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 25.6.2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Deml, Hruška, Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, Ing. Louda,

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0

124. SCHŮZE. A. Žádost o změnu čerpání dotace z rozpočtu města Nejdku u organizace JoN Jde o Nejdek, o. s. termín: ihned zodpovídá: OE 4-0-0 ZÁPIS USNESENÍ 19. ŘÍJNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 124. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Kaššák Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 70. schůze Rady města Stříbra konané dne 8. září 2010 od 14.07 hodin I. BERE NA VĚDOMÍ: Rada města Stříbra: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním: Splněno:

Více

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul.

86/5/2000 - Odprodej pozemku parc.č. 542/14 o výměře 990 m2 v k.ú. Nový Bydžov v ul. - ze zasedání městského zastupitelstva v Novém Bydžově konaného dne 11.10.2000 ve Velké zasedací síni Městského úřadu Nový Bydžov Přítomni: Deml, Havlík, Hruška, Kruliš, PhMr. Kubánková, Kunt, ing. Louda,

Více

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od

Rada obce Usnesením č. 21/289 schválila vytvoření pracovního místa pomocný dělník. Pracovní smlouvu na dobu neurčitou s platností od OBEC Mosty u Jablunkova Usnesení rady obce Usnesení z 21. schůze rady obce Mosty u Jablunkova konané dne 20. 10. 2015 Usnesením č. 21/287 schválila pořad 21. schůze rady obce konané dne 20. 10. 2015 Usnesením

Více

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin

Příloha k usnesení. z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin 9/06/2015- RO-U Příloha k usnesení z 9. zasedání rady obce konané dne 1.6.2015 v kanceláři starosty obce v 17. hodin Přítomni: Bc. Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka, Ing.

Více

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ

Zápis. z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Zápis z 35. řádné schůze Rady města Valašské Meziříčí konané dne 15. prosince 2015 v 9:00 hodin v malé zasedací místnosti MěÚ Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny Mgr. Zdislava

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,

a v souladu s ustanovením 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 20/12/2012- ZO U Příloha k usnesení z 20. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17. 12. 2012 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Program: 1. Zpráva kontrolního

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 59. schůzi 09.11.2009 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného

USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného USNESENÍ 5. zasedání Zastupitelstva města Třebíče konaného 15.09.2016 1/5/ZM/2016 Zahájení a schválení programu zasedání Zastupitelstva města Třebíče č. 5/2016 a volba ověřovatelů zápisu program 5. zasedání

Více

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM

U S N E S E N Í. 1. Zahájení, schválení programu, určení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelky Tisk 400/ /ZM U S N E S E N Í z 26. zasedání Zastupitelstva města Němčice nad Hanou, ve volebním období 2010-2014, které bylo řádně svoláno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, dne 5. 12.

Více

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni

ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni ZÁPIS č. 3/2010 z veřejného zasedání obecního zastupitelstva Obce Mezouň konaného dne 25. 3. 2010 v budově OÚ v Mezouni Přítomni: Ing. Miroslav Hrubý, Karel Jelínek, Vladimír Holovský, Hana Kailová, Libor

Více

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013

Usnesení. ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Usnesení ze 14. zasedání zastupitelstva obce Bravantice dne 25.3.2013 Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí: v tomto roce bude probíhat po dohodě s Povodím Odry odtěžování nánosu toku Sezina

Více