Školní vzdělávací program Cestovní ruch M/02 Cestovní ruch

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program Cestovní ruch 65-42-M/02 Cestovní ruch"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Cestovní ruch 6--M/0 Cestovní ruch držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00

2 Strana (celkem 8) Školní vzdělávací program 6--M/0 Cestovní ruch ŠVP CR Schválení pro použití v organizaci Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Zdeněk Kneslík zástupce ředitelky Schválil Mgr. Libuše Kolářová ředitelka Identifikace a platnost Verze dokumentu 0 Zn. řízené kopie: Archivní označení dokumentu ŠVP_6M0 _Cestovní_ruch.doc 0-CR-Borovina Stanovená platnost dokumentu od Perioda pravidelné revize rok Řízenou kopii ověřil Jméno: Mgr. Libuše Kolářová Podpis: Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

3 Dokument je duševním vlastnictvím organizace Hotelová škola a je předmětem obchodního tajemství organizace. ŠVP CR Školní vzdělávací program 6--M/0 Cestovní ruch (c) 008 Hotelová škola Třebíč Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

4 Držitelé dokumentů rozdělovník: Zápis o seznámení s obsahem záznam: Č. v. Funkce Jméno Podpis Funkce Jméno Podpis Změnový list, přehled verzí a záznam revizí Změnový list Číslo Důvod změny Změnu zanesl Účinnost změny Nové strany: zrušené strany: Datum Jméno Podpis od Přehled verzí Číslo verze Důvod verze Platí od 00 Původní verze Změna hodinové dotace u. cizích jazyků.9.0 Pravidelné revize dokumentu Číslo revize: Datum Podpis Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

5 Obsah OBSAH... ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 7 PROFIL ABSOLVENTA... 8 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.... Popis celkového pojetí vzdělávání.... Organizace výuky.... Způsob hodnocení žáků Způsoby hodnocení teoretického vyučování Způsoby hodnocení praxe Způsoby hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Zohlednění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce Zohlednění žáků u maturitní zkoušky Poskytování poradenských služeb ve škole Realizace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Způsob ukončení vzdělávání... 0 PŘEHLED ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁNÍ V RVP DO ŠVP... 6 UČEBNÍ PLÁN Učební plán Přehled využití týdnů ve školním roce Poznámky k učebnímu plánu Aplikace klíčových kompetencí, průřezových témat a gramotností do vyučovacích předmětů Mezipředmětové vztahy UČEBNÍ OSNOVY (PREAMBULE + ROZPISY UČIVA) ČESKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ANGLICKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání NĚMECKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ANGLICKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání NĚMECKÝ JAZYK Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání MATEMATIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání KULTURNÍ A LITERÁRNÍ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

6 7.9. Rozpis učiva a výsledků vzdělávání TĚLESNÁ VÝCHOVA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání EKONOMIKA Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ÚČETNICTVÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání MARKETING A MANAGEMENT Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání DĚJINY KULTURY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ZEMĚPIS CESTOVNÍHO RUCHU Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání CESTOVNÍ RUCH Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání PRŮVODCOVSTVÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání UBYTOVACÍ A STRAVOVACÍ SLUŽBY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání UČEBNÍ PRAXE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání ANGLICKÁ KOMUNIKACE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání NĚMĚCKÁ KOMUNIKACE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání OBCHODNÍ KORESPONDENCE Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání FIKTIVNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání SEMINÁŘ ZE SPOLEČENSKÝCH VĚD Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání SEMINÁŘ Z INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání SEMINÁŘ Z MATEMATIKY Pojetí vyučovacího předmětu Rozpis učiva a výsledků vzdělávání... 8 POPIS MATERIÁLNÍHO A PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ VÝUKY Popis materiálních podmínek výuky Popis personálního zabezpečení výuky... 7 Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

7 9 CHARAKTERISTIKA SPOLUPRÁCE SE SOCIÁLNÍMI PARTNERY SOCIÁLNÍ STUDIE Problematika uplatnění absolventa Vzdělanostní struktura obyvatelstva České republiky Studijní dráha absolventů středních škol a hodnocení perspektiv jejich uplatnění Hodnocení perspektiv pracovního uplatnění Nezaměstnanost absolventů středních škol Proměny zaměstnanosti Uplatnitelnost absolventů středních škol z hlediska požadavků zaměstnavatelů DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ PROVEDENÉ ŠKOLOU Vyhodnocení dotazníku SOCIÁLNÍ PARTNEŘI Přehled sociálních partnerů Spolupráce se zahraničními partnery programy Evropské unie Spolupráce s odbornými partnery Organizování akcí regionálního a celostátního charakteru Odborné semináře ve spolupráci s odbornými partnery Odborné kurzy Místa odborné praxe žáků oboru Cestovní ruch... 8 Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 6 ARC: ŠVP CR

8 Úvodní identifikační údaje Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitelky: Hotelová škola Třebíč Sirotčí, 67 0 Třebíč Kraj Vysočina Cestovní ruch 6 M/0 Cestovní ruch střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Mgr. Libuše Kolářová Kontakty pro komunikaci se školou Telefon: Fax: Internetová adresa: Platnost ŠVP: od. září 0 počínaje prvním ročníkem ŠVP schválila: Mgr. Libuše Kolářová Dne: L. S.... Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 7 ARC: ŠVP CR

9 Profil absolventa Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitelky: Hotelová škola Třebíč Sirotčí, 67 0 Třebíč Kraj Vysočina Cestovní ruch 6 M/0 Cestovní ruch střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Mgr. Libuše Kolářová Kontakty pro komunikaci se školou Telefon: Fax: Internetová adresa: Uplatnění absolventa v praxi Absolventi oboru Cestovního ruchu se mohou uplatnit především v komplexu služeb cestovního ruchu. Budou vykonávat odborné činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích řízení ve všech organizačně právních formách podnikání a veřejné správy v cestovním ruchu. Jedná se především o služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, internetového prodeje, průvodcovské, asistenční, konferenční, informační, programové, produktové, lázeňské, sportovně rekreační a další turistické služby. Absolventi se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří a cestovních agentur, dále jako jejich průvodci a delegáti a také jako odborní referenti pro tvorbu turistických produktů, propagaci a prodej. Další oblastí uplatnění jsou pracovní pozice v informačních, turistických a kulturních centrech, na úseku ubytovacích služeb jako pracovníci recepce, rezervačních oddělení, směnárny, concierge, konferenčních a asistenčních služeb, v oblasti veřejné správy na úseku rozvoje cestovního ruchu a jeho propagace. Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 8 ARC: ŠVP CR

10 Žáci jsou vedeni k tomu, aby si dále rozšiřovali své všeobecné a odborné znalosti v dalším studiu v systému školního vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách, dále i formou samostudia tak, aby byli schopni uplatnit se na domácím i mezinárodním trhu práce. Odborné kompetence ve službách cestovního ruchu Vzdělávání v oboru směřuje k tomu, aby si žáci vytvořili na základě svých schopností a studijních předpokladů následující kompetence: odborné kompetence vykonávat a organizovat činnosti služeb cestovního ruchu: o absolvent organizuje a poskytuje jednotlivé služby cestovního ruchu, o připravuje podklady pro tvorbu produktů, sestavuje nabídku pro různé formy cestovního ruchu a různé skupiny klientů, o využívá informační technologie při vyhledávání a poskytování informací, o připravuje, provádí a vyhodnocuje průvodcovské služby, o sleduje trendy a moderní formy cestovního ruchu a snaží se je aplikovat při práci, o nabízí a zajišťuje ubytovací služby, o organizuje a vykonává činnosti recepce a koordinuje je s činnostmi ostatních úseků hotelu, o prezentuje služby hotelu a ostatních kategorií turistického ubytování, o zabezpečuje stravovací služby, respektuje stravovací zvyklosti klientů, o komunikuje v cizím jazyce v potřebné míře pro porozumění se zahraničním hostem, používá běžnou odbornou terminologii, odborné kompetence vykonávat obchodně podnikatelské aktivity ve službách cestovního ruchu: o orientuje se v obchodně podnikatelských aktivitách subjektů cestovního ruchu a v právních aspektech podnikání v cestovním ruchu, o zabezpečuje hlavní činnosti při nakládání s oběžným i dlouhodobým majetkem, o zajišťuje základní operace personálního řízení, o využívá marketingové nástroje k sestavení nabídky a propagaci produktů, organizuje průzkum trhu, výsledky vyhodnocuje, o provádí účetní operace s oběžným a dlouhodobým majetkem, vede podnikovou administrativu, eviduje pohyb majetku, surovin, výrobků a služeb, o kalkuluje ceny výrobků a služeb a smluvně zajišťuje jejich odbyt, Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 9 ARC: ŠVP CR

11 o využívá ekonomické informace k řízení, zná způsoby vyhodnocování výsledků hospodaření, odborné kompetence k dosažení kvality své práce, produktů a služeb: o chápe kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku, o dodržuje stanovené standardy a předpisy, o zohledňuje požadavky klientely, odborné kompetence k ekonomickému jednání v souladu se strategií udržitelného rozvoje: o uvědomuje si význam a užitečnost práce, její finanční a společenské ohodnocení, o posuzuje efektivnost práce, její vliv na životní prostředí i na sociální stránku, o nakládá s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými produkty hospodárně a s ohledem na životní prostředí, odborné kompetence k dodržování bezpečnosti a ochraně zdraví při práci: o chápe bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví, o dodržuje základní právní předpisy z bezpečnosti práce a požární prevence, o zná systém péče o zdraví občanů, o poskytne první pomoc při úrazu nebo náhlém onemocnění. Ke splnění obecných cílů středního odborného vzdělávání je nutné rozvíjet klíčové osobnostní a komunikativní kompetence, a to zejména v těchto oblastech: kompetence k učení, tj. efektivně se učit, vyhodnocovat dosažené výsledky a správně si stanovit reálné cíle, kompetence k řešení problémů, tj. žáci se učí řešit samostatně pracovní i mimopracovní problémové situace a dokáží se na jejich řešení podílet s jinými lidmi, komunikativní kompetence, tj. žáci se přiměřeně vyjadřují v písemné i ústní formě v různých situacích, aktivně se učí diskutovat, uplatňují odbornou terminologii. Zpracují administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i souvislé texty. Dodržují jazykové a stylistické normy, jazykové kompetence, tj. dosáhnou jazykové způsobilosti potřebné pro komunikaci v cizojazyčném prostředí ve dvou cizích jazycích. Používají cizí jazyk v míře potřebné pro pracovní uplatnění v příslušné profesi, tj. porozumí běžné odborné terminologii a pracovním pokynům v písemné i ústní formě. Chápou výhody znalosti cizích jazyků pro životní i pracovní uplatnění, Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 0 ARC: ŠVP CR

12 sociální kompetence, tj. žáci dokáží odhadnout možné důsledky svého chování, adekvátně reagují na způsob jednání druhých lidí, umí přijmout radu i kritiku, dokáží se přiměřeně adaptovat na měnící se životní a pracovní podmínky a dokáží jednat v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování, kompetence matematické a informačně-technologické, tj. žáci dokáží použít a převádět běžné matematicko-fyzikální jednotky, číst a vytvářet různé formy grafického znázornění, aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů, dokáží pracovat s osobním počítačem a dalšími prostředky komunikačních technologií, pracují se základním aplikačním programovým vybavením, komunikují elektronickou poštou, prostředky on-line a využívají internet. Způsob ukončení vzdělávání Studium je ukončeno maturitní zkouškou, dokladem o dosaženém vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

13 Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitelky: Hotelová škola Třebíč Sirotčí, 67 0 Třebíč Kraj Vysočina Cestovní ruch 6 M/0 Cestovní ruch střední vzdělání s maturitní zkouškou čtyřleté denní studium Mgr. Libuše Kolářová Kontakty pro komunikaci se školou Telefon: Fax: Internetová adresa: POPIS CELKOVÉHO POJETÍ VZDĚLÁVÁNÍ Hotelová škola Třebíč poskytuje stupeň středního vzdělání s maturitní zkouškou a stupeň středního vzdělání s výučním listem v oborech, které jsou zaměřeny na služby v obchodě a veřejném stravování, hotelnictví a cestovním ruchu, doplněné dalšími obory, které se službami souvisí. Strategie školy se zaměřuje na výchovu eurostudenta schopného integrace v rámci evropského trhu práce, studenta flexibilního, odborně a jazykově vybaveného, ochotného se dále vzdělávat pro život v současné společnosti. Škola uplatňuje ve své práci principy řízení kvality na bázi mezinárodního standardu ČSN EN ISO 900 :00 klíčovým principem je princip trvalého zlepšování, který provází všechny činnosti a aktivity školy. Pojetí ŠVP Cestovní ruch je na naší škole koncipované spíše šířeji s ohledem na podmínky cestovního ruchu na Vysočině. Vysočina nepatří mezi oblasti specifické, např. horské či lázeňské, a proto je ŠVP zpracován obecněji tak, aby absolvent ovládal techniky nutné pro výkon podnikatelských aktivit v cestovním ruchu a dalších službách, které se v komplexu Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

14 podílejí na uspokojování potřeb účastníků cestovního ruchu. Jedná se především o služby ubytovací, stravovací, dopravní, zprostředkovací, průvodcovské, v informačních turistických centrech, služby lázeňské, služby spojené s tvorbou náplně volného času turistů a další. Případně byl schopen samostatné podnikatelské činnosti v daném oboru. Vzdělávací koncepce školy vychází ze vzájemné součinnosti a propojenosti teoretické a praktické výuky, reaguje na potřeby dnešních zaměstnavatelů, využívá dostupných zdrojů ve školství, rozvíjí výchovně vzdělávací aktivity nad rámec standardní výuky ve smyslu rozvoje kompetencí a akcentuje princip spoluodpovědnosti žáka za vlastní vzdělávání. V teoretickém vyučování je podporováno využívání moderních metod učení (týmová práce, sebereflexe, práce s odbornou literaturou atd.) za podpory kvalitních didaktických pomůcek a techniky (interaktivní tabule, ICT technika, odborný software atd.). Mezi zvláště podporované oblasti vzdělávání na naší škole patří jazykové vzdělávání, které je dále rozvíjeno a prohlubováno v následujících aktivitách, které zahrnují: přípravu a účast žáků na vícedenním zahraničním vzdělávacím pobytu doplněném zpracováním konkrétních úkolů během pobytu, účast žáků v projektech vzdělávacích programů Leonardo da Vinci, Socrates a dalších, v rámci nichž vycestují na stáže do zemí EU (Německo, Finsko, Španělsko, Portugalsko), absolvování zahraniční praxe v zařízeních cestovního ruchu v Německu, Řecku a případně dalších zemích. Praktické vyučování je do výuky zařazováno v průběhu celého studia. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny v podmínkách reálného provozu školní jídelny, školní recepce a na smluvních pracovištích a provozovnách v rámci České republiky a v zahraničí. Absolvování praxí v zařízeních cestovního ruchu v Karlových Varech, v Praze, v Lednici, na Šumavě a dalších vybraných pracovištích významně rozvíjí odborné kompetence a celkově formuje osobnost budoucích manažerů, vede je ke kulturnímu společenskému vystupování a komunikaci prostřednictvím kultivovaného zevnějšku. Praxe probíhá např. v lázeňských zařízeních, památkových objektech, cestovních kancelářích, informačních centrech při průvodcovských činnostech apod. Prezentace žáků na veřejnosti je nedílnou součástí vzdělávání a patří k ní zajišťování propagačních akcí školy, různých společenských a gastronomických akcí pro veřejnost Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

15 (veletrhy, recepce apod.), organizování přehlídek (Vánoční výstava, Junior Show) a pořádání celostátních odborných soutěží ve spolupráci s významnými firmami a partnery školy. Při teoretickém i praktickém vzdělávání jsou žáci vedeni k osobnostnímu rozvoji, k flexibilitě a kreativitě, ke kritickému myšlení a k akceptování nutnosti celoživotního vzdělávání. Uplatnitelnost absolventa školy na mezinárodním trhu práce zvyšují tzv. dodatek k maturitnímu vysvědčení Europass, který usnadňuje uznání odborné kvalifikace absolventa v zahraničí a další části Europassu, deklarující jeho pracovní zkušenosti získané na zahraničních praxích a stážích. Začlenění PT Průřezová témata jsou vhodně zařazena do jednotlivých předmětů (viz učební osnovy). Dále jsou aplikována při různých akcích a projektech organizovaných školou (adaptační kurz, LVVZ, exkurze, soutěže, stáže, zpracování praktické maturitní zkoušky atd.). Žáci tak rozvíjí sociální a environmentální kompetence, osvojují si kompetence pro uplatnění se na trhu práce a kompetence k práci s moderními ICT technologiemi.. ORGANIZACE VÝUKY Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium. Teoretická výuka probíhá dle rozvrhu v učebnách vybavených moderní audiovizuální technikou (jazykové učebny, učebny výpočetní techniky, učebny s interaktivní tabulí atd.) a v odborných učebnách (recepce, školní jídelna). Pro výuku cizích jazyků a odborných předmětů se třídy dělí na skupiny. Praktické vyučování zahrnuje učební praxi a odbornou praxi. Odborná praxe se uskutečňuje v blocích na pracovištích fyzických a právnických osob a může probíhat i v období hlavních prázdnin. V souladu s vyhlášky č. 6/00 Sb. o organizaci školního roku v platném znění končí období teoretického vyučování ve. pololetí v dřívějším termínu, který zkrácený o počet vyučovacích dnů odpovídajících délce praxe. Vyučovací předmět učební praxe je realizován ve. ročníku na pracovištích smluvních partnerů školy. Rozsah praxe je vyjádřen v učebním plánu počtem týdenních vyučovacích hodin a v zájmu efektivního využití pracovišť je sloučen do vícedenních celků. Hodiny teoretické výuky odpadající v době realizace praxe jsou v týdenních učebních plánech adekvátně navýšeny. Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

16 K dalším organizačním formám výuky patří: exkurze (zpravidla jednodenní, komplexně rozvíjí odborné a osobnostní postoje žáků): exkurze s odborným zaměřením (TOP hotel Praha, Corinthia Towers, S. E. N. Senorady, EA BUSINESS Jihlava, ve finančních institucích ČNB Praha, obchodní banka, finanční úřad, živnostenský úřad), exkurze v rámci společenskovědního a estetického vzdělávání (Literární Třebíčsko, Historie a současnost Prahy, Městská knihovna Třebíč, Historické památky Třebíče, Bijásek projekt ve spolupráci s MKS Třebíč, návštěva divadelního představení), exkurze zaměřené na utváření interkulturních vztahů poznávací exkurze do Velké Británie nebo německy hovořících zemí. soutěže (podporují motivaci a seberealizaci, vlastní kreativitu a aktivitu žáků): oblast jazyková (školní a regionální kola konverzačních soutěží v anglickém a německém jazyce), oblast sportovní (středoškolské hry v atletice, florbalu a basketbalu, okresní pohár v odbíjené, okresní soutěže v přespolním běhu, plavání, basketbalu a kopané, dále středoškolský pohár ve squashi, Hotelovka cup ve florbalu atd.), oblast ekonomických předmětů oblast humanitních předmětů (olympiáda v českém jazyce, Wolkerův Prostějov, Europanostra, Europasecura). odborné kurzy (několikadenní intenzivní výukové bloky): ICT kurzy rezervační systémy, internetový prodej služeb cestovního ruchu, recepční evidenční systémy (Fidelio), průvodcovství, barmanský, kurzy vyřezávání ovoce a zeleniny. prezentace firem a institucí ve státní správě jako součást exkurzí ve firmách nebo samostatné prezentace a přednášky ve škole, projekty (komplexně rozvíjí odborné i klíčové kompetence žáků, často přesahují rámec školního prostředí a jsou spojené s praxí): týmový projekt poznávacího zájezdu pro mladší ročníky, projekt Turisté vítáni ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, vzdělávací projekt EU Leonardo da Vinci mobility žáků, školní projekt Vánoční výstava prezentace oboru široké veřejnosti, školní projekt Junior show přehlídka činnosti školy spojená s pořádáním mezinárodních a republikových soutěží (Junior Carving Cup, Junior Present, Junior Jogging), M.R.K.E.V, další projekty ve spolupráci se sociálními partnery. Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč ARC: ŠVP CR

17 . ZPŮSOB HODNOCENÍ ŽÁKŮ Při hodnocení chování a prospěchu v teoretickém i praktickém vyučování pedagogové vychází ze školského zákona a z klasifikačního řádu, který je součástí školního řádu školy.. ZPŮSOBY HODNOCENÍ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ Ověřování získaných kompetencí se v teoretickém vyučování provádí ústně a písemně (řešení příkladů, otevřených úloh, testů). Žáci ve stěžejních předmětech vypracují na konci každého pololetí tzv. srovnávací test, který vyhodnocuje zvládnutí učiva daného předmětu za období školního roku. Srovnávací testy slouží nejen pro zhodnocení znalostí žáků, ale i k dlouhodobému statistickému sledování vývoje úrovně získaných kompetencí. U ústního projevu se hodnotí nejen faktické znalosti, ale i komunikační schopnosti a úroveň používání odborných výrazů. U písemných prací se hodnotí (dle předmětu) i grafická stránka projevu. Do celkového hodnocení se zahrnuje také hodnocení referátů, projektových prací, domácích úkolů a aktivita žáků. Dle interního klasifikačního řádu musí každý žák získat za pololetí minimálně tři známky, dovoluje-li to charakter předmětu, je žák alespoň jednou hodnocen ústně.. ZPŮSOBY HODNOCENÍ PRAXE Účast na učební praxi je nezbytnou podmínkou pro postoupení žáka do vyššího ročníku studia. Při hodnocení se zohledňuje přístup žáka k práci, plnění zadaných úkolů, kvalita provedené práce, dodržování bezpečnostních a hygienických předpisů, schopnost a způsob komunikace se zákazníkem, odpovědnost a iniciativa žáka na základě hodnocení v deníku praxe. Součástí hodnocení žáka je i hodnocení jím zpracované prezentace v PowerPointu, jejíž součástí musí být charakteristika zařízení, kde žák konal praxi, a používání kritických bodů v praxi..6 ZPŮSOBY HODNOCENÍ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ A PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Hodnocení klíčových kompetencí a průřezových témat se provádí v jednotlivých předmětech (viz učební osnovy). Jde o komplexní hodnocení nejen samotných znalostí, ale i o jejich prezentaci žákem, o hodnocení kultivovanosti projevu, schopnosti a úrovně komunikace žáka, Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 6 ARC: ŠVP CR

18 schopnosti aplikovat získané kompetence, schopnosti žáka pracovat v týmu, schopnosti organizovat zadanou činnost a schopnosti pracovat s různými didaktickými pomůckami a technikou..7 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH.7. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je na naší škole realizováno v souladu s příslušnými ustanoveními školského zákona a prováděcích předpisů. Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. K žákům přistupujeme individuálně dle doporučení školního poradenského zařízení. Vzdělávání těchto žáků se uskutečňuje pomocí různých podpůrných opatření. Forma i obsah vzdělávání žáka a míra podpůrných opatření se stanoví podle speciálních potřeb žáka. Ředitelka školy může žákovi se speciálními vzdělávacími potřebami povolit vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemného doporučení školního poradenského zařízení..7. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných Přístup k nadaným a mimořádně nadaným žákům se uskutečňuje v souladu s ustanoveními školského zákona a prováděcími předpisy. Mimořádně nadaným žákem je osoba, jejíž rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a v sociálních dovednostech. Naše škola podporuje žáky projevující nadání v určitých oblastech, a to jak v teoretických, tak i praktických předmětech, vytváří podmínky pro rozvoj nadání svých žáků. Žáci se pravidelně účastní soutěží a olympiád, kde jsou za své výkony oceňováni, což zvyšuje jejich motivaci. Ředitelka školy může mimořádně nadanému žákovi povolit vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu na základě písemného doporučení školního poradenského zařízení. Při podpoře rozvíjení nadání těchto žáků se zároveň snažíme minimalizovat problémy a odstraňovat nedostatky, s nimiž se může nadaný žák potýkat..7. Zohlednění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce U žáků s diagnostikovanými poruchami učení se řídíme doporučeními ze školského poradenského zařízení. Žáci by měli potvrzení předat výchovnému poradci během září, ten Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 7 ARC: ŠVP CR

19 se způsobem zohlednění seznámí všechny vyučující. Obecně lze říci, že ve výuce se u těchto žáků snažíme: tolerovat pomalejší tempo, preferovat ústní zkoušení, v jazycích tolerovat do jisté míry fonetické psaní, v předmětu Český jazyk volit spíše doplňovací cvičení, v případě diktátů je možné zkrátit rozsah, v předmětu Matematika těchto žáků hodnotit jednotlivé kroky, napomoci k prvnímu kroku a nehodnotit pouze výsledek, rozepisovat postupy do jednotlivých kroků, hyperaktivní žáky zaměstnat různými činnostmi, tolerovat změny pracovního tempa, při výraznějším selhání po dohodě žáka přezkoušet jinou formou, v případě doporučení umožnit používání kompenzačních pomůcek. Je třeba si uvědomit, že míra znevýhodnění může být u těchto žáků různá, zohlednění se pak liší v závislosti na typu poruchy a dle individuálního doporučení školského poradenského zařízení..7. Zohlednění žáků u maturitní zkoušky Školský zákon definuje žáka se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním jako žáka se speciálními vzdělávacími potřebami. Školský zákon dále stanovuje, že podmínky konání MZ budou upraveny výhradně žákům se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním. Vyhláška o maturitní zkoušce zavádí v souvislosti s MZ žáků se SVP termín žák s přiznaným uzpůsobením podmínek pro konání MZ (žák s PUP MZ). Žák s PUP MZ je zařazen do jedné ze čtyř kategorií podle typu speciálních vzdělávacích potřeb a do jedné ze skupin I III podle míry požadovaných uzpůsobení. K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky je třeba předložit odborný posudek, který vypracuje příslušné školské poradenské zařízení. Žák podá řediteli maturitní přihlášku se zatrženým polem, jímž je specifikováno, že se jedná o žáka s PUP pro konání MZ, uvede příslušnou kategorii a skupinu a přiloží originál posudku. Ředitel na základě posudku umožní žákovi konat MZ za uzpůsobených podmínek. Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 8 ARC: ŠVP CR

20 Koncepce maturitní zkoušky pro žáky s PUP MZ je odvozena od MZ pro žáky intaktní, pouze některé aspekty MZ jsou doplněny nebo upraveny: posudek školského poradenského zařízení, proces přihlašování k MZ, uzpůsobené podmínky konání maturitní zkoušky (např. navýšení časového limitu v rozmezí 00 %), odlišné zkušební schéma, odlišný způsob záznamu odpovědí, odlišné hodnocení výsledků zkoušky. Kritéria hodnocení výsledků zkoušek jsou shodná s kritérii hodnocení intaktních žáků. Výjimku představují úpravy kritérií pro hodnocení písemné práce a ústní zkoušky u některých skupin žáků s PUP MZ (dle posudku školského poradenského zařízení a metodického pokynu CERMATu). Výsledky MZ žáků s PUP MZ jsou považovány za naprosto rovnocenné s výsledky intaktních žáků..7. Poskytování poradenských služeb ve škole Ve škole působí dva výchovní poradci jeden poskytuje poradenské služby žákům studijních oborů, druhý je zaměřen na žáky učebních oborů. V pravidelném čase je žákům, rodičům a pedagogům nabízena možnost konzultací, při nichž se společně s výchovným poradcem snaží řešit výchovné či vzdělávací problémy. V souladu se školským zákonem se výchovní poradci zaměřují na: a) prevenci školní neúspěšnosti, b) péči o neprospívající žáky, c) odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků z jiného kulturního prostředí a sociálně znevýhodněných žáků, d) podporu vzdělávání nadaných a mimořádně talentovaných žáků, e) kariérové poradenství, f) primární prevenci sociálně patologických jevů, Hotelová škola Třebíč, Sirotčí, 67 0 Třebíč 9 ARC: ŠVP CR

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník

Školní vzdělávací program Kadeřník 69-51-H/01 Kadeřník Školní vzdělávací program Kadeřník 69-5-H/0 Kadeřník držitelka certifikátu kvality č. Q-09C/08 dle ČSN EN ISO 900 : 00 Strana (celkem 46) Školní vzdělávací program 69-5-H/0 Kadeřník ŠVP KA Schválení pro

Více

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch. RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch RVP: 65 42 M/01 Hotelnictví Platnost: od 1. 9. 2010 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12, 370 01 Č. Budějovice Zřizovatel: Jihočeský kraj Název školního vzdělávacího programu:

Více

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program HOTELOVÁ ŠKOLA KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/01 Hotelnictví OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2011 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium

Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ MANAGEMENT denní studium Soukromá střední odborná škola a soukromé střední odborné učiliště BEAN, s.r.o. Českobrodská 32a, Praha 9 Školní vzdělávací program kód a název vzdělávání: 78-42-M/02 Ekonomické lyceum Název ŠVP: SPORTOVNÍ

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus

Hotelová škola. Bosonožská 9, 625 00 Brno. Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus Hotelová škola Bosonožská 9, 625 00 Brno Školní vzdělávací program Hotelnictví a turismus od 1. 9. 2009 Úvodní identifikační údaje o škole: Název a adresa školy: Zřizovatel: Název školního vzdělávacího

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU

Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Školní vzdělávací program SLUŽBY CESTOVNÍHO RUCHU KÓD A NÁZEV OBORU VZDĚLÁNÍ: 65-42-M/02 CESTOVNÍ RUCH OBSAH ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO

Více

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium)

Školní vzdělávací program. Management v gastronomii. (nástavbové studium) Školní vzdělávací program Management v gastronomii (nástavbové studium) Školní vzdělávací program byl ve smyslu 168 odst. 1) písm. a) školského zákona projednán školskou radou dne 30. 8. 2012 se souhlasným

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od 1. 9. 2013 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky 761 342 01 Sušice Telefon: 376 524 662 Fax: 376

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Hotelová škola, Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Komenského 156/III 290 60 Poděbrady Zřizovatel:

Více

Úvodní identifikační údaje

Úvodní identifikační údaje Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Vyšší odborná škola a Střední škola hotelová SČMSD Pelhřimov s.r.o., Slovanského bratrství 1664 393 01 Pelhřimov Zřizovatel: SČMSD Název školního vzdělávacího

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Střední škola zdravotnická a zemědělsko-ekonomická, Vyškov náměstí Svobody 50, 682 01 Vyškov Detašované pracoviště: Komenského 7, 682 11 Vyškov Školní vzdělávací program Kód a název oboru vzdělání: 63

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie platný od 1. září 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno

Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno Střední škola umění a designu, stylu a módy a Vyšší odborná škola, Brno ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ PODNIKÁNÍ A PROPAGACE Obor vzdělání: 31-41-M/01 Textilnictví Úvodní identifikační údaje Název

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, TÁBOR, Jiráskova 1615 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63-41-M/02 Obchodní akademie zaměření: Mezinárodní obchod a podnikání platný od 1. září 2013 počínaje

Více

Podnikání nástavba denní

Podnikání nástavba denní RVP 64 41 - L/51 Podnikání Školní vzdělávací program Podnikání nástavba denní Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum Název školy: Adresa školy: Zřizovatel: Podorlické sdružení

Více

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o.

Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Střední odborná škola, Stromořadí 420, Uničov, s.r.o. Stromořadí 420, 783 91 Uničov Obor vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Platnost ŠVP: od 1. 9. 2012

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02

OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Ekonomické lyceum 78-42-M/02 OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Ekonomické lyceum 78-42-M/02 Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 2.1 Uplatnění absolventa

Více

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP

CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP školní vzdělávací program Cestovní ruch (2012) Cestovní ruch CESTOVNÍ RUCH (2012) Kompletní ŠVP PLACE HERE Cestovní ruch (2012) Identifikační údaje 1 Identifikační údaje Název ŠVP Cestovní ruch (2012)

Více

Informační technologie

Informační technologie RVP 18-20-M/01 Informační technologie Školní vzdělávací program Informační technologie Zaměření: Programování, vývoj aplikací a robotika Identifikační údaje Střední škola Podorlické vzdělávací centrum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA. 1. 4. ročník. Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obchodní akademii ÁMOS OA 1. 4. ročník Gymnázium Valašské Klobouky Komenského 60 Valašské Klobouky Verze 3 1 OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 PROFIL ABSOLVENTA... 5 2.1

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku. Aplikace osobních počítačů STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA a VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA Kladno, Jana Palacha 1840 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu:

Více