VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 8 / Dne. 7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Sídlo školy: Dušejov 8, 88 Dušejov Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení 78 IZO ředitelství IČO: 74 Kontakty: ZŠ tel.: ředitelna kancelář účetní školní družina školní poradenské pracoviště 7 mobil (jednotl. pedag. pracovníci) MŠ tel.: kancelář MŠ ŠJ tel.: 7 74 kancelář vedoucí + kuchyň Internetové stránky: Bankovní spojení: KB Jihlava / Zřizovatel školy: Obec Dušejov Adresa: Dušejov 9, 88 Dušejov Školská rada pracuje ve složení: za zákonné zástupce: Irena Pechová, předsedkyně Eva Baráková Zdeňka Pechová za zřizovatele: MVDr. Petr Záboj Milan Růžička Tomáš Pech za pedagogický sbor: Hana Marková, Dis. Mgr. Lenka Kočková Mgr. Marcela Krejčová

3 A. Charakteristika školy Výchovně vzdělávací práce byla po zahájení školního roku / dne. září uskutečňována v sedmi třídách. až 9. postupného ročníku. Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zvláštnosti školy: Škola se dlouhodobě zabývá integrací žáků s autismem, s postižením tělesným, zrakovým a mentálním a integrací žáků s poruchami učení a chování. Škola byla i v tomto školním roce zařazena do systémového projektu MŠMT Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III, financovaného z Evropského sociálního fondu. Tento projekt se na naší škole uskutečnil na základě spolupráce pedagogů školy se speciální pedagožkou, která pracuje ve školním poradenském pracovišti. Zaměstnavatelem speciální pedagožky je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. Školní speciální pedagožka spolupracuje při práci s integrovanými i tolerovanými žáky nejen s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence, ale i s třídními učiteli, asistentkami pedagoga, s vychovatelkami školní družiny a s ostatními pedagogickými, případně nepedagogickými pracovníky školy.

4 Počty žáků ve třídách: Třída I.třída II.třída III.třída VI.třída VII.třída VIII.třída třída Celkem: 7 tříd Ročník. post. ročník. post. ročník. post. ročník 4. post. ročník. post. ročník. post. ročník 7. post. ročník 8. post. ročník 9. post. ročník 9 ročníků Počet žáků Počet chlapců Počet dívek Do naší školy docházejí žáci z obcí: Dušejov Hojkov Boršov Milíčov Jedlov + Mirošov Hubenov Jihlava Plandry Ježená Vyskytná,okr. PE Proseč pod Křem., okr. PE Opatov Pelhřimov Rančířov Celkem Celkem Integrovaní ž. 4

5 B. Přehled učebních plánů Vzdělávací programy: ŠVP Společně to dokážeme Zvláštní škola čj. 98/97- Podle školního vzdělávacího programu Společně to dokážeme jsme vyučovali v tomto školním roce ve všech ročnících. Podle učebního plánu Zvláštní škola byli vyučováni jeden žák ve. postupném ročníku, jeden žák v. postupném ročníku a jeden žák v 9. postupném ročníku. Učební plány byly realizovány v jednotlivých ročnících v těchto časových dotacích: Ročník. post. ročník. post. ročník. post. ročník 4. post. ročník. post. ročník. post. ročník 7. post. ročník 8. post. ročník 9. post. ročník Celkem Týdenní dotace vyučovacích hodin hodin hodin hodin hodin hodin 9 hodin hodin hodin hodin 4 hodin Výuka byla dělena v 9. postupném ročníku v předmětech anglický jazyk a výpočetní technika. Podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd mělo být vyučováno 4 hodin, ve skutečnosti bylo učiteli vyučováno 4 hodin, protože v některých předmětech - především výchovách - byly ročníky spojovány, aby se dosáhlo úspory úvazku učitelů. Na I. stupni byly ve spojených. +. a postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty spojeně samostatně byly vyučovány tyto hodiny: V. postupném ročníku: vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina anglického jazyka Ve. postupném ročníku:

6 vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina matematiky Ve 4. postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina konverzace v anglickém jazyce vyučovací hodina výtvarné výchovy V. postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina výpočetní techniky vyučovací hodiny výtvarné výchovy Tyto předměty byly vyučovány ve spojených ročnících na II. stupni: Předmět Spojené ročníky Počet hodin týdně Tělesná výchova. 9. dívky hodiny Tělesná výchova. 9. chlapci hodiny Výtvarná výchova.+ 7. hodiny Výtvarná výchova hodina Hudební výchova.+ 7. hodina Hudební výchova hodina Občanská výchova.+ 7. hodina Občanská výchova hodina Výchova ke zdraví hodina

7 Školní družina Školní družina pracovala ve dvou odděleních. Žáci. a. postupného ročníku a žáci z II. stupně (ze 7. a 8. postupného ročníku) navštěvovali I. oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků). Žáci. až. postupného ročníku navštěvovali II. oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků). Ranní provoz byl pro účastníky zajišťován denně v I. oddělení od, hod. (bylo vyhověno žádosti zákonných zástupců o posunutí začátku provozu ve školní družině o minut), po vyučování od, hodin do, hod. II. oddělení bylo v provozu v době, kdy kapacita I. oddělení nedostačovala, a to hodinu denně od, do, hod. Poplatky byly stanoveny ve výši 8,- Kč za měsíc. Během školního roku došlo k výměně na pracovní pozici jedné z vychovatelek. Od.. nastoupila Mgr. Tereza Kucianová místo Bc. Ludmily Zábojové.

8 C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Úvazek Ředitelka Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka 7. třídy Třídní učitelka 8. třídy Třídní učitel 9. třídy Učitelka,,,,,,,,, Praxe ve školství 9 let let 9 let let rok roků let 8 let roky Aprobace / studium Titul I.stupeň + Nj Nekvalifikovanost I.stupeň + Hv I.stupeň Český jazyk + Dějepis Zeměpis +Tělesná výchova Přírodopis + Vých. poradce Magisterské studium Mgr. I.stupeň + Vv, Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Ing. Bc. Mgr. Mezinárodní zkouška z Aj Učitel Učitelka Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Vychovatelka ŠD I.odd.,4,,,7,7,,47, let roky roky rok roků 4 roky 4 roků 4 roky Neaprobovanost Neaprobovanost Bakalářské studium Kurz asistenta pedagoga Kurz asistenta pedagoga Bakalářské studium Střední škola pedagogická Bakalářské studium, rok Andragogika (neaprobovanost),,,, let 9 let let let Nekvalifikovanost Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická Bc. Bc. Bc. Bc. (do.. ) Vychovatelka ŠD I.odd. Mgr. (od.. ) Vychovatelka ŠD-II.odd. Vedoucí předšk. a mimošk. výchovy Učitelka MŠ Učitelka MŠ Střední škola pedagogická + VOŠ DiS Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, pedagogických pracovníků, z toho ZŠ 9,87 uč. +, AP, celkem,7) ŠD,8 MŠ, pedagogických pracovníků Pan učitel, který má v naší organizaci druhý pracovní poměr, nastoupí i po prázdninách. Třem novým učitelkám ZŠ byla dodatkem prodloužena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

9 Nepedagogičtí pracovníci Nepedagog. pracovníci Úvazek Vzdělání, Praxe ve školství roky Účetní školy Školník Uklízečka Uklízečka Vedoucí šk. jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Školnice MŠ,,,,,,,, 4 roky 7 roků rok rok let let roky rok ÚSO SOU SOU ÚSO SOU SOU SOU SOU Ing. Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, nepedagogických pracovníků, z toho ZŠ,7 ŠJ,87 MŠ, nepedagogických pracovníků Z nepedagogických pracovníků skončila pracovní poměr k.. školnice MŠ (od.. nastoupila nová) a pomocná kuchařka ŠJ, která bude v případě, že bude možno zaměstnat (podle počtu přihlášených strávníků) další pracovní sílu, od nového školního roku znovu přijata do pracovního poměru. Dále skončila uklízečka ZŠ, která byla zaměstnána na částečný pracovní úvazek, která bude od září pokračovat.

10 Personální obsazení školy: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Norková Výchovný poradce: Ing. Jana Culková Speciální pedagog: Mgr. et Ing. Marta Kozdas (zaměstnankyně NÚOV Praha) Účetní: Ing. Iva Kourková Pedagogický sbor: Ivana Kamenárová Mgr. Petra Strnadová Mgr. Marcela Krejčová Mgr. Jana Hurdová Mgr. Lenka Kočková Ing. Jana Culková (.tř.) (.tř.) (.tř.) (.tř.) (7.tř.) (8.tř.) Bc. Erik Landecki (9.tř.) Mgr. Jana Jiráková Jaroslav Dušek Bc. Ludmila Zábojová (do.. ) Mgr. Tereza Kucianová (od.. ) Vychovatelky ŠD: Bc. Ludmila Zábojová (do.. ) Mgr. Tereza Kucianová (od.. Ivana Kamenárová Asistenti pedagoga: Bc. Nikola Křivková Miroslava Nováková Irena Veroňková Bc. Ilona Kameníková Anna Vašíčková Vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy: Učitelky MŠ Růžena Jandová Dana Arpášová Hana Marková, DiS Uklízečky: Marie Götthansová Marcela Vondrušková Školník: Školnice MŠ: Vladimír Šlechta Hana Dušáková (do.. ) Jana Zmátlová (od.. ) Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Marcela Vondrušková Marie Nováková Hana Tomanová Marcela Vondrušková

11 D. Údaje o přijímacím řízení Zápis do. třídy pro školní rok /4 se konal. ledna. Bylo zapsáno 4 dětí z mateřské školy. Ředitelka školy rozhodla, že dva chlapci dostanou odklad povinné školní docházky na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP v Jihlavě a dětského lékaře. Do první třídy tedy nastoupí. září dvanáct žáků. Povinnou školní docházku ukončilo žáků třídy + žák ukončil docházku v 8. postupném ročníku. Jedna žákyně 7. třídy bude pokračovat v tercii na jihlavském gymnáziu. Deset žáků odchází na střední školy ukončené maturitní zkouškou, sedm žáků bude navštěvovat učební obory. Na gymnázium se přihlásily 4 dívky. Tři budou studovat v Jihlavě, čtvrtá v Pelhřimově. Dvě žákyně a jeden žák odcházejí do Jihlavy studovat Střední odbornou školu sociální. Dva žáci budou studovat na Střední průmyslové škole v Jihlavě, obor elektrotechnika a strojírenství. Na Zemědělskou akademii do Humpolce odchází jeden žák. V přijímacím řízení se umístil na. místě. Na Střední školu stavební odcházejí tři žáci (na učební obor instalatérství, truhlář a elektrikář). Dva žáci budou studovat na Střední škole automobilní v Jihlavě (opravář motorových vozidel a autolakýrník). Jedna žákyně bude navštěvovat Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově (učební obor kadeřnice). Jeden žák bude studovat na Středním odborném učilišti v Třešti obor řezník. Všichni žáci byli přijati na ty obory, na které si podali přihlášku. Trička letošních absolventů, která jim byla předána na XI. rodičovském plese.

12 Přehled přijatých žáků na střední školy a střední odborná učiliště do. ročníku šk. r. /: počet střední škola Gymnázium Gymnázium Gymnázium Střední škola sociální Zemědělská akademie Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední škola automobilní SOŠ a SOU Třešť obor leté 4leté 4leté Sociální pracovník agrární podnikání strojírenství elektrotechnika instalatérství truhlář elektrikář Opravář motorových vozidel autolakýrník řezník sídlo SŠ Jihlava Jihlava Pelhřimov Jihlava Humpolec Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Třešť V průběhu školního roku do školy přestoupila žákyně z jiné základní školy do. Třídy a 4 žáci se odstěhovali (do jiné školy přesídlili z.,., 4. A 9. Postupného ročníku). V září jsme začínali s počtem žáků, školní rok jsme končili s počtem žáků 99). Absolventi ZŠ Dušejov 4 -

13 E. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Všichni žáci, kteří se hlásili na SŠ, byli na vybrané střední školy přijati.. Přehledy z klasifikačních porad Přehled chování: I. pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem II. pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 4 7 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 4 7 Přehled prospěchu: I. pololetí třída I. II. III. IV. V. VI. Průměrný prospěch,,4,9,,47,7 Vyznamenání 4 4 Samé výborné 8 4 Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými 4 Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem 4 7 VII. VIII.,44,84, II. pololetí třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Průměrný prospěch,7,4,9,,7,,48,,7 Vyznamenání Samé výborné Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem 4 7

14 Slavnostní zakončení školního roku v sokolovně dne 8... Prvňáčci vyprovázejí žáky 9. třídy při jejich posledním odchodu ze školy dne 8...

15 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Se žáky převážně II. stupně pracoval školní metodik prevence ve spolupráci se speciální pedagožkou (intervenční aktivity, práce se skupinou, screening) hlavně v hodinách občanské výchovy a se žáky v 8. a 9. třídě v hodinách výchovy ke zdraví. Minimální preventivní program byl zaměřen na: výchovu ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních schopností odstraňování nedostatků v chování vytváření pozitivního sociálního klimatu zvyšování sociální kompetence ad ) Škola je zapojena v projektu Zdravá škola a krát ročně pořádá Dny zdravých svačinek ad ) Každá třída si volí dva zástupce do Žákovského parlamentu, ve kterém se zároveň učí prezentovat zájmy tříd, a tím vyjadřovat svoje názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické principy. ad ) V tomto školním roce se naše pozornost obrátila k problémům vytváření třídních kolektivů. Od prosince 9 využíváme nabídky firmy ŠIK.CZ, kdy mohou žáci na televizní obrazovce nainstalované v I. poschodí školní budovy sledovat různé spoty s tématikou dopravní, zdravotní, sexuální a environmentální výchovy, dále ochrany osobnosti i s tématikou různých závislostí. Žáci se zde také dozvědí, kam se mohou obrátit v případě problémů, které se u nich mohou objevit v různých oblastech jejich života. ad 4) Byla věnována stálá pozornost rozvíjení speciálních školních aktivit pro žáky organizováním společných akcí (výlety, exkurze). Všichni jsme se snažili vytvářet pozitivní vztahy ve třídě, vést k tomu, aby žáci pomáhali slabším spolužákům. ad ) Žáci byli vedeni důsledně a systematicky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu a individualitu žáka. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce / si pedagogičtí pracovníci naší školy doplňovali, popř. rozšiřovali vzdělání: Bc. Erik Landecki dokončuje magisterské studium na FF UK Praha v oboru pedagogika učitelství pro střední školy. Asistentka pedagoga u integrovaného žáka. postupného ročníku Ilona Válková absolvovala bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně obor speciální pedagogika a získala titul Bc. Asistentka pedagoga u integrovaného žáka. postupného ročníku Nikola Křivková ukončila bakalářské studium oboru speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a získala titul Bc. Jana Hurdová, která v naší škole začala pracovat v tomto školním roce jako učitelka českého jazyka a dějepisu, své studium úspěšně ukončila obhajobou diplomové práce a získala titul Mgr. Paní Miroslava Nováková, která nastoupila jako asistentka pedagoga u integrované žákyně v 7. třídě, absolvovala Kurz asistenta pedagoga, čímž je plně kvalifikovaná pro svoji práci. Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek seminářů a školení NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a NÚOV Praha.

16 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní přivítání prvňáčků v obřadní síni. a přivítání ve škole žáky deváté třídy ZÁJMOVÉ KROUŽKY název. Papírák I. pololetí. Kroužek dovedných rukou. Sportovní hry 4. Florbal. Rozhlasový kroužek. Příprava na SŠ - Čj 7. Příprava na SŠ - M 8. Hudební kroužek 9. Cyklistický kroužek. Cestovatelský kroužek vedoucí Bc. Ludmila Zábojová Mgr. Marcela Norková Mgr. Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr. Jana Hurdová Mgr. Jana Hurdová Ing. Jana Culková Bc. Erik Landecki Mgr. Lenka Kočková Bc. Erik Landecki ročník I.st. I.st. I.st. I.st. I.+II.st. 9.tř. 9.tř..-9.tř. II.st. II.st. počet žáků

17 OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Testování Kvalita školy (Aj, Čj) Testování Kvalita školy (M, Př) Okresní kolo soutěže z anglického jazyka Okresní kolo Recitační soutěže Soutěž Poznej svou Vysočinu Okresní kolo Biologické olympiády Okresní kolo Matematické olympiády Testování MŠMT (Matematika) Testování MŠMT (Český jazyk) Dyslektická olympiáda v Třebíči Testování MŠMT (Anglický jazyk) Testování MŠMT (Matematika) Testování MŠMT (Anglický jazyk) Testování MŠMT (Český jazyk) 4 4 (. a 8.m.) (.m.) VII., JI, HU CU, LA JI HU KOČ CU CU DU, CU DU, HU KOZ DU, JI DU, CU DU, JI DU, HU VI., VII., VI. V. V. I.st. V. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník ORION FLORBAL Kuželka Cup VIII.-IX: KOČ LA Dopravní soutěž Mladý cyklista (Jihlava) Mc Donald s Cup Mc Donald s Cup PreventanCup (vybíjená) Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu 8 (.m.) IV.- XI. rodičovský ples I.-III. IV.- V. IV.- V. VI.-VII. VIII.- KU KOČ KOČ KOČ KOČ KOČ

18 AKCE PRO VEŘEJNOST datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Schůzka s rodiči prvňáčků Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Rozsvěcování vánočního stromu v Dušejově Vánoční besídka I pěvecký sbor NO, PU LA Informační odpoledne pro rodiče XI. rodičovský ples Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Informační odpoledne pro rodiče I. školní jarmark aneb Otvírání léta z vánoční besídky (. třída, 4. třída, 7. třída a 8. třída) 99 Všichni LA

19 AKCE VE ŠKOLE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Začátek výuky římskokatolického náboženství Exkurze do SOŠ a SOU Pelhřimov pro zájemce 8 Výchovný koncert Tůdle, nůdle Exkurze na ÚP JI a Pivovaru v Jihlavě MŠ + I.st TU Kuželka Cup Vyhodnocení soutěže v angl. jazyce (LITE) Enkauistika pro zájemce Dopravní výchova na DDH v Jihlavě Beseda v Místní knihovně o Praze Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ Představení Štědrý den na Horách Beseda v Městské knihovně v Jihlavě Lezecké centrum Jihlava Branný kurz tř. LVK v Krkonoších (do 9..) Branné cvičení Zápis do. třídy 98 4 VII.-tř. předškoláci MA, PU, KR, STR, KOZ, NO Exkurze BOSCH Jihlava + žák z VIII.tř. CU Dřevíčková dílnička Družinový karneval Dopravní výchova na DDH v Jihlavě První pomoc do škol (. část) První pomoc do škol (. část) III.ročník Pexesiády (spolu s Komunitní školou DU) První pomoc do škol (. část) Prevence dětských úrazů (beseda) 4 4 I.-V.tř. I.-V. IV.tř. VIII. VIII. I.st. VIII. III. KR ZÁ KU CU CU NO, KU CU STR Plavecký výcvik ( do 7..) Evropský den jazyků Začátek činnosti zájmových kroužků I. - I. - I.-VI. tř. I.-V.tř. tř. III. tř. III. tř. IV.tř. IV.-V.tř. I.-V.tř. VIII.tř. VI.-tř. I.- I.- ved. zájm. kroužků sestra Rita NO KR CU, LA LA JI NO ZÁ KR LA KR HU KOČ PU, KOČ Projekt Ochrana obojživelníků (do..) Čistá Vysočina Beseda o bezpečnosti silničního provozu 99 VII.-VIII. I.- III. LA+vyuč. II.st. STR Dopravní olympiáda + branný kurz První pomoc do škol (záchranáři) Exkurze u okresního soudu v Jihlavě III. letní dušejovská olympiáda Program s p. Hořákem (Záchranná stanice) Návštěva Městské knihovny v Jihlavě Slavnostní zakončení školního roku I.- VIII. I.- I. - VI.-VII. I.- CU LA HU, KOČ

20 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce ŠKOLNÍ VÝLETY NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU Datum Cíl Školní výlet Praha Školní výlet Martisicuro, Itálie (do..) Školní výlet Velké Meziříčko (do..) Školní výlet Vranov (do..) Počet žáků 7 Školní výlet.. třídy do Prahy Třída I.-V. VII.-VIII. VI. Ped. dozor KR, TU, AP LA, ŠLE CU, KOČ HU, KOČ

21 Školní výlet 9.třídy do Itálie Vysvětlivky: JI - Jana Jiráková HU - Jana Hurdová CU - Jana Culková LA - Erik Landecki KOČ - Lenka Kočková DU - Jaroslav Dušek KOZ - Marta Kozdas KU - Tereza Kucianová NO - Marcela Norková PU - Ivana Pulsová KR - Marcela Krejčová ZÁ - Ludmila Zábojová MA - Hana Marková STR - Petra Strnadová ŠLE - Vladimír Šlechta TU - třídní učitelé AP - asistenti pedagoga H. Údaje o výsledcích inspekce Inspekční tým ČŠI vedený inspektorkou Mgr. Evou Kořínkovou navštívil naší školu i mateřskou školu ve dnech. až... Předmětem inspekční činnosti bylo: a) získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí a žáků, o činnosti mateřské a základní školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů c) zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy V inspekční zprávě vydané 4.. vyžadovala ČŠI přijetí opatření těchto nedostatků: a) uvedení školního vzdělávacího programu pro základní a předškolní vzdělávání do souladu s rámcovým vzdělávacím programem a doplnění školního vzdělávacího plánu pro zájmové vzdělávání o podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami b) provést převedení žáků do vzdělávacího programu upraveného pro žáky s lehkým mentálním postižením v souladu s platnou legislativou c) uvádět v knize úrazů všechny požadované údaje a odesílat záznamy o úrazech ČŠI d) požádat zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu v mateřské škole e) do školního řádu ZŠ zapracovat pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek Všechny nedostatky, které inspekce shledala, byly administrativního rázu a byly již odstraněny.

22 I. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do podobných programů. J. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Žádný pedagogický pracovník si nedoplňoval nebo nerozšiřoval vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání.

23 K. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola byla zařazena i do III. etapy systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání RAMPS VIP Kariéra III. financovaného z Evropského sociálního fondu. Tato další etapa má název Rozvoj a metodická podpora poradenských pracovišť. I v letošním školním roce pracovala na pozici speciální pedagožky Mgr. et Ing. Marta Kozdas, která je placena na plný úvazek z tohoto projektu a je zaměstnankyní Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. Od.září jsme zahájili práci v projektu EU peníze školám (EUPŠ), který pokračoval i v tomto školním roce. Díky tomuto projektu, který trvá do 8.. 4, a který je hrazen z 9% z financí ESF a % vládou ČR, dostane škola finanční částku 7.84 Kč. Při přípravě tohoto projektu jsme vzali v úvahu potřeby žáků a školy a vybrali jsme tyto šablony: krát šablona I/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 4krát šablona III/ - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, krát šablona III/ - Vzdělání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií krát šablona IV/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol V letošním školním roce jsme finance čerpali na dovybavení učeben IC technikou a na financování přípravy DUMů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí. Ve školním roce / jsme na naší škole zahájili grantový projekt financovaný také z ESF v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem ZŠ a MŠ Dušejov podpora pedagogického asistentství v Kraji Vysočina. V tomto školním roce bylo uspořádáno 9 seminářů nejen pro asistenty pedagoga, ale všechny pedagogické pracovníky Kraje Vysočina. Semináře se konaly v nově upravené učebně ve. poschodí školní budovy s lektory z celého Kraje Vysočina, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru (lékaři, psychiatři, psychologové, speciální pedagogové, pracovníci SPC, PPP,..) I když se jako malá organizace potýkáme s finančními problémy (nejsme schopni náklady pokrýt z vlastního rozpočtu, protože finanční prostředky z kraje chodí se zpožděním), má náš projekt mezi účastníky velký úspěch a značnou spokojenost. Pátým rokem je naše škola zařazena do národní sítě programu Škola podporující zdraví.

24 L. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s různými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze VIP Kariéra (Vzdělávání Informace Poradenství Kariéra) Speciálně pedagogické centrum Jihlava Spolupráce školního poradenského pracoviště při zjišťování a uplatňování tolerance nebo integrace školou navrhovaných žáků a žáků s postižením Pedagogicko psychologická poradna Jihlava Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb (RAMPS VIP III) Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov Státní zdravotní ústav Praha Projekt Škola podporující zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt pro žáky 8. tříd. pomoc do škol Krajský úřad Kraje Vysočina Pomoc při vytváření a realizaci projektů v rámci projektu Škola odbor pro místní rozvoj podporující zdraví Úřad práce Jihlava Akce pro žáky 8. a 9. tř. k volbě povolání (besedy, exkurze, projekt) Obec Dušejov Komunitní škola vzdělávání rodičů i dětí Mateřská škola Dušejov (součást zařízení) Společné akce předškoláků a žáků. třídy Společná účast na akcích pro rodiče a veřejnost Společná účast na výchovně vzdělávacích akcích Sdružení rodičů, přátel a dospělých při ZŠ a MŠ Dušejov Sponzorské dary na nákup školního nábytku Organizace tradičního rodičovského plesu pro vycházející žáky Organizace I. školního jarmarku aneb Vítání léta ŠIK.CZ Hradec Králové Instalace obrazovky na chodbě školy (Školní informační kanál) Posílání tematických spotů přes internet Plavecká škola Delfín, Pelhřimov Plavecký výcvik pro děti MŠ a žáky I. st. ZŠ Záchranná stanice Chrástov Opakované besedy s p. Hořákem s tématikou ochrany zvířat Dům dětí a mládeže Jihlava Účast žáků na jejich soutěžích, olympiádách Účast na akcích pořádaných pro školy Asociace školních Žáci členy AŠSK

25 sportovních klubů JI Účast žáků na sportovních soutěžích Dětské dopravní hřiště Dopravní výchova pro žáky 4. třídy Jihlava Účast žáků školy na dopravních soutěžích NIDV Jihlava Vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky školy DKO Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Cinestar Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Jazyková škola LITE Účast žáků na jejich jazykových soutěžích Biskupství českobudějovické Výuka římskokatolického náboženství V Dušejově. srpna Zpracovala: Mgr. Marcela Norková, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj / 4 Dne 4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov,

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (úprava

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov

BULLETIN č. 29 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní školy a Mateřské školy Dušejov ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Dušejov 86, 588 05 Dušejov BULLETIN č. 29 Základní školy a Mateřské školy Dušejov IČO 75022401 Telefon:

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace. Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ústí nad Labem, Neštěmická 787/38, příspěvková organizace Neštěmická 787/38, 400 07 Ústí nad Labem Identifikátor: 600 085 635 Termín

Více

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015

Základní škola Vlkoš. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Základní škola Vlkoš Výroční zpráva o činnostech základní školy ve šk.roce 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy, adresa : Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, okres Hodonín,

Více

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 304/15 Dne 15. 10. 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2014/2015 1 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 Dodatek č. 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání vydán dne 1. 9. 2007 Úprava ŠVP pro školní rok

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007

Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky. Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 - Stodůlky Výroční zpráva školní rok 2006-2007 Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2013 2014 Č.j.: ZŠJeh/171/2014 Schváleno školskou radou dne 25.8.2014 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Vlastní hodnocení školy 2007/2008

Vlastní hodnocení školy 2007/2008 Vlastní hodnocení školy 2007/2008 I. Úvod Hodnocení školy vychází ze zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném as jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č.15/2005

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

BULLETIN č. 27 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE:

BULLETIN č. 27 INFORMACE PRO RODIČE ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: ZNOVU UVÁDÍME DŮLEŽITÉ ÚDAJE O ŠKOLE: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Dušejov 86, 588 05 Dušejov Základní školy a Mateřské školy Dušejov IČO 75022401 Telefon: Ředitelna

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Předškolní vzdělávání

Předškolní vzdělávání Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie ČCE Praha 5 Vlachova 1502, 155 00 Praha 5 identifikátor právnické osoby : 600 021 033 IČ : 71197613 Zřizovatel : Diakonie Českobratrské církve evangelické

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA

DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA DĚTSKÝ DOMOV, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA Sídliště Míru 40, HORNÍ PLANÁ 382 26, IČO 60084413 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 č. j. 787/2016 Práce výchovného poradce se řídí: Příloha

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace Čachrov 10, 339 01 Klatovy; IČO: 699 83 615 tel.: 378609 /311 ředitelna, /310 sborovna a kuchyně, /313 MŠ e-mail: reditel@skolacachrov.cz,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace. 742 73 Veřovice 276. Identifikátor školy: 600 138 216 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Veřovice, příspěvková organizace 742 73 Veřovice 276 Identifikátor školy: 600 138 216 Termín konání inspekce:

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-220/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-220/13-U Název právnické osoby Základní škola a Mateřská škola Křešice, okres Litoměřice vykonávající činnost školy: Sídlo: Bezručova

Více

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012

Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Základní škola a Mateřská škola Strunkovice nad Blanicí 384 26 Strunkovice nad Blanicí 202 Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní rok 2012 Vydaná dne 7. května 2013 Schválená školskou radou dne..

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36 Adresa: Základní škola Ostrava-Hrabůvka, Krestova 36, 700 30 Ostrava Identifikátor školy:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více