VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj. 8 / Dne. 7. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /

2 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Sídlo školy: Dušejov 8, 88 Dušejov Právní forma: Příspěvková organizace Identifikátor zařízení 78 IZO ředitelství IČO: 74 Kontakty: ZŠ tel.: ředitelna kancelář účetní školní družina školní poradenské pracoviště 7 mobil (jednotl. pedag. pracovníci) MŠ tel.: kancelář MŠ ŠJ tel.: 7 74 kancelář vedoucí + kuchyň Internetové stránky: Bankovní spojení: KB Jihlava / Zřizovatel školy: Obec Dušejov Adresa: Dušejov 9, 88 Dušejov Školská rada pracuje ve složení: za zákonné zástupce: Irena Pechová, předsedkyně Eva Baráková Zdeňka Pechová za zřizovatele: MVDr. Petr Záboj Milan Růžička Tomáš Pech za pedagogický sbor: Hana Marková, Dis. Mgr. Lenka Kočková Mgr. Marcela Krejčová

3 A. Charakteristika školy Výchovně vzdělávací práce byla po zahájení školního roku / dne. září uskutečňována v sedmi třídách. až 9. postupného ročníku. Součástí organizace je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Zvláštnosti školy: Škola se dlouhodobě zabývá integrací žáků s autismem, s postižením tělesným, zrakovým a mentálním a integrací žáků s poruchami učení a chování. Škola byla i v tomto školním roce zařazena do systémového projektu MŠMT Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb VIP III, financovaného z Evropského sociálního fondu. Tento projekt se na naší škole uskutečnil na základě spolupráce pedagogů školy se speciální pedagožkou, která pracuje ve školním poradenském pracovišti. Zaměstnavatelem speciální pedagožky je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. Školní speciální pedagožka spolupracuje při práci s integrovanými i tolerovanými žáky nejen s výchovnou poradkyní a školním metodikem prevence, ale i s třídními učiteli, asistentkami pedagoga, s vychovatelkami školní družiny a s ostatními pedagogickými, případně nepedagogickými pracovníky školy.

4 Počty žáků ve třídách: Třída I.třída II.třída III.třída VI.třída VII.třída VIII.třída třída Celkem: 7 tříd Ročník. post. ročník. post. ročník. post. ročník 4. post. ročník. post. ročník. post. ročník 7. post. ročník 8. post. ročník 9. post. ročník 9 ročníků Počet žáků Počet chlapců Počet dívek Do naší školy docházejí žáci z obcí: Dušejov Hojkov Boršov Milíčov Jedlov + Mirošov Hubenov Jihlava Plandry Ježená Vyskytná,okr. PE Proseč pod Křem., okr. PE Opatov Pelhřimov Rančířov Celkem Celkem Integrovaní ž. 4

5 B. Přehled učebních plánů Vzdělávací programy: ŠVP Společně to dokážeme Zvláštní škola čj. 98/97- Podle školního vzdělávacího programu Společně to dokážeme jsme vyučovali v tomto školním roce ve všech ročnících. Podle učebního plánu Zvláštní škola byli vyučováni jeden žák ve. postupném ročníku, jeden žák v. postupném ročníku a jeden žák v 9. postupném ročníku. Učební plány byly realizovány v jednotlivých ročnících v těchto časových dotacích: Ročník. post. ročník. post. ročník. post. ročník 4. post. ročník. post. ročník. post. ročník 7. post. ročník 8. post. ročník 9. post. ročník Celkem Týdenní dotace vyučovacích hodin hodin hodin hodin hodin hodin 9 hodin hodin hodin hodin 4 hodin Výuka byla dělena v 9. postupném ročníku v předmětech anglický jazyk a výpočetní technika. Podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd mělo být vyučováno 4 hodin, ve skutečnosti bylo učiteli vyučováno 4 hodin, protože v některých předmětech - především výchovách - byly ročníky spojovány, aby se dosáhlo úspory úvazku učitelů. Na I. stupni byly ve spojených. +. a postupných ročnících vyučovány téměř všechny předměty spojeně samostatně byly vyučovány tyto hodiny: V. postupném ročníku: vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina anglického jazyka Ve. postupném ročníku:

6 vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina matematiky Ve 4. postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodiny českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina přírodovědy vyučovací hodina konverzace v anglickém jazyce vyučovací hodina výtvarné výchovy V. postupném ročníku: vyučovací hodiny anglického jazyka vyučovací hodina českého jazyka vyučovací hodina matematiky vyučovací hodina vlastivědy vyučovací hodina výpočetní techniky vyučovací hodiny výtvarné výchovy Tyto předměty byly vyučovány ve spojených ročnících na II. stupni: Předmět Spojené ročníky Počet hodin týdně Tělesná výchova. 9. dívky hodiny Tělesná výchova. 9. chlapci hodiny Výtvarná výchova.+ 7. hodiny Výtvarná výchova hodina Hudební výchova.+ 7. hodina Hudební výchova hodina Občanská výchova.+ 7. hodina Občanská výchova hodina Výchova ke zdraví hodina

7 Školní družina Školní družina pracovala ve dvou odděleních. Žáci. a. postupného ročníku a žáci z II. stupně (ze 7. a 8. postupného ročníku) navštěvovali I. oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků). Žáci. až. postupného ročníku navštěvovali II. oddělení školní družiny (zapsaných bylo účastníků). Ranní provoz byl pro účastníky zajišťován denně v I. oddělení od, hod. (bylo vyhověno žádosti zákonných zástupců o posunutí začátku provozu ve školní družině o minut), po vyučování od, hodin do, hod. II. oddělení bylo v provozu v době, kdy kapacita I. oddělení nedostačovala, a to hodinu denně od, do, hod. Poplatky byly stanoveny ve výši 8,- Kč za měsíc. Během školního roku došlo k výměně na pracovní pozici jedné z vychovatelek. Od.. nastoupila Mgr. Tereza Kucianová místo Bc. Ludmily Zábojové.

8 C. Údaje o pracovnících školy Pedagogičtí pracovníci Pedagogičtí pracovníci Úvazek Ředitelka Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka. třídy Třídní učitelka 7. třídy Třídní učitelka 8. třídy Třídní učitel 9. třídy Učitelka,,,,,,,,, Praxe ve školství 9 let let 9 let let rok roků let 8 let roky Aprobace / studium Titul I.stupeň + Nj Nekvalifikovanost I.stupeň + Hv I.stupeň Český jazyk + Dějepis Zeměpis +Tělesná výchova Přírodopis + Vých. poradce Magisterské studium Mgr. I.stupeň + Vv, Mgr. Mgr. Mgr. Mgr. Ing. Bc. Mgr. Mezinárodní zkouška z Aj Učitel Učitelka Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Asistentka pedagoga Vychovatelka ŠD I.odd.,4,,,7,7,,47, let roky roky rok roků 4 roky 4 roků 4 roky Neaprobovanost Neaprobovanost Bakalářské studium Kurz asistenta pedagoga Kurz asistenta pedagoga Bakalářské studium Střední škola pedagogická Bakalářské studium, rok Andragogika (neaprobovanost),,,, let 9 let let let Nekvalifikovanost Střední škola pedagogická Střední škola pedagogická Bc. Bc. Bc. Bc. (do.. ) Vychovatelka ŠD I.odd. Mgr. (od.. ) Vychovatelka ŠD-II.odd. Vedoucí předšk. a mimošk. výchovy Učitelka MŠ Učitelka MŠ Střední škola pedagogická + VOŠ DiS Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, pedagogických pracovníků, z toho ZŠ 9,87 uč. +, AP, celkem,7) ŠD,8 MŠ, pedagogických pracovníků Pan učitel, který má v naší organizaci druhý pracovní poměr, nastoupí i po prázdninách. Třem novým učitelkám ZŠ byla dodatkem prodloužena pracovní smlouva na dobu neurčitou.

9 Nepedagogičtí pracovníci Nepedagog. pracovníci Úvazek Vzdělání, Praxe ve školství roky Účetní školy Školník Uklízečka Uklízečka Vedoucí šk. jídelny Vedoucí kuchařka Kuchařka Pomocná kuchařka Školnice MŠ,,,,,,,, 4 roky 7 roků rok rok let let roky rok ÚSO SOU SOU ÚSO SOU SOU SOU SOU Ing. Na všech zařízeních naší školy pracovalo přepočtených 7, nepedagogických pracovníků, z toho ZŠ,7 ŠJ,87 MŠ, nepedagogických pracovníků Z nepedagogických pracovníků skončila pracovní poměr k.. školnice MŠ (od.. nastoupila nová) a pomocná kuchařka ŠJ, která bude v případě, že bude možno zaměstnat (podle počtu přihlášených strávníků) další pracovní sílu, od nového školního roku znovu přijata do pracovního poměru. Dále skončila uklízečka ZŠ, která byla zaměstnána na částečný pracovní úvazek, která bude od září pokračovat.

10 Personální obsazení školy: Ředitelka školy: Mgr. Marcela Norková Výchovný poradce: Ing. Jana Culková Speciální pedagog: Mgr. et Ing. Marta Kozdas (zaměstnankyně NÚOV Praha) Účetní: Ing. Iva Kourková Pedagogický sbor: Ivana Kamenárová Mgr. Petra Strnadová Mgr. Marcela Krejčová Mgr. Jana Hurdová Mgr. Lenka Kočková Ing. Jana Culková (.tř.) (.tř.) (.tř.) (.tř.) (7.tř.) (8.tř.) Bc. Erik Landecki (9.tř.) Mgr. Jana Jiráková Jaroslav Dušek Bc. Ludmila Zábojová (do.. ) Mgr. Tereza Kucianová (od.. ) Vychovatelky ŠD: Bc. Ludmila Zábojová (do.. ) Mgr. Tereza Kucianová (od.. Ivana Kamenárová Asistenti pedagoga: Bc. Nikola Křivková Miroslava Nováková Irena Veroňková Bc. Ilona Kameníková Anna Vašíčková Vedoucí předškolní a mimoškolní výchovy: Učitelky MŠ Růžena Jandová Dana Arpášová Hana Marková, DiS Uklízečky: Marie Götthansová Marcela Vondrušková Školník: Školnice MŠ: Vladimír Šlechta Hana Dušáková (do.. ) Jana Zmátlová (od.. ) Vedoucí ŠJ: Kuchařky: Marcela Vondrušková Marie Nováková Hana Tomanová Marcela Vondrušková

11 D. Údaje o přijímacím řízení Zápis do. třídy pro školní rok /4 se konal. ledna. Bylo zapsáno 4 dětí z mateřské školy. Ředitelka školy rozhodla, že dva chlapci dostanou odklad povinné školní docházky na základě žádosti zákonných zástupců a doporučení PPP v Jihlavě a dětského lékaře. Do první třídy tedy nastoupí. září dvanáct žáků. Povinnou školní docházku ukončilo žáků třídy + žák ukončil docházku v 8. postupném ročníku. Jedna žákyně 7. třídy bude pokračovat v tercii na jihlavském gymnáziu. Deset žáků odchází na střední školy ukončené maturitní zkouškou, sedm žáků bude navštěvovat učební obory. Na gymnázium se přihlásily 4 dívky. Tři budou studovat v Jihlavě, čtvrtá v Pelhřimově. Dvě žákyně a jeden žák odcházejí do Jihlavy studovat Střední odbornou školu sociální. Dva žáci budou studovat na Střední průmyslové škole v Jihlavě, obor elektrotechnika a strojírenství. Na Zemědělskou akademii do Humpolce odchází jeden žák. V přijímacím řízení se umístil na. místě. Na Střední školu stavební odcházejí tři žáci (na učební obor instalatérství, truhlář a elektrikář). Dva žáci budou studovat na Střední škole automobilní v Jihlavě (opravář motorových vozidel a autolakýrník). Jedna žákyně bude navštěvovat Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště v Pelhřimově (učební obor kadeřnice). Jeden žák bude studovat na Středním odborném učilišti v Třešti obor řezník. Všichni žáci byli přijati na ty obory, na které si podali přihlášku. Trička letošních absolventů, která jim byla předána na XI. rodičovském plese.

12 Přehled přijatých žáků na střední školy a střední odborná učiliště do. ročníku šk. r. /: počet střední škola Gymnázium Gymnázium Gymnázium Střední škola sociální Zemědělská akademie Střední průmyslová škola Střední průmyslová škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední stavební škola Střední škola automobilní SOŠ a SOU Třešť obor leté 4leté 4leté Sociální pracovník agrární podnikání strojírenství elektrotechnika instalatérství truhlář elektrikář Opravář motorových vozidel autolakýrník řezník sídlo SŠ Jihlava Jihlava Pelhřimov Jihlava Humpolec Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Jihlava Třešť V průběhu školního roku do školy přestoupila žákyně z jiné základní školy do. Třídy a 4 žáci se odstěhovali (do jiné školy přesídlili z.,., 4. A 9. Postupného ročníku). V září jsme začínali s počtem žáků, školní rok jsme končili s počtem žáků 99). Absolventi ZŠ Dušejov 4 -

13 E. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků. Úspěšnost v přijímacím řízení na střední školy Všichni žáci, kteří se hlásili na SŠ, byli na vybrané střední školy přijati.. Přehledy z klasifikačních porad Přehled chování: I. pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem II. pololetí třída Napomenutí třídního učitele Důtka třídního učitele Důtka ředitele školy Chování velmi dobré Chování uspokojivé Chování neuspokojivé Žáků celkem I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 4 7 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. 4 7 Přehled prospěchu: I. pololetí třída I. II. III. IV. V. VI. Průměrný prospěch,,4,9,,47,7 Vyznamenání 4 4 Samé výborné 8 4 Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými 4 Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem 4 7 VII. VIII.,44,84, II. pololetí třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Průměrný prospěch,7,4,9,,7,,48,,7 Vyznamenání Samé výborné Počet dostatečných Počet žáků s dostatečnými Počet nedostatečných Počet žáků s nedostatečnými Žáků celkem 4 7

14 Slavnostní zakončení školního roku v sokolovně dne 8... Prvňáčci vyprovázejí žáky 9. třídy při jejich posledním odchodu ze školy dne 8...

15 F. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Se žáky převážně II. stupně pracoval školní metodik prevence ve spolupráci se speciální pedagožkou (intervenční aktivity, práce se skupinou, screening) hlavně v hodinách občanské výchovy a se žáky v 8. a 9. třídě v hodinách výchovy ke zdraví. Minimální preventivní program byl zaměřen na: výchovu ke zdravému životnímu stylu posilování komunikačních schopností odstraňování nedostatků v chování vytváření pozitivního sociálního klimatu zvyšování sociální kompetence ad ) Škola je zapojena v projektu Zdravá škola a krát ročně pořádá Dny zdravých svačinek ad ) Každá třída si volí dva zástupce do Žákovského parlamentu, ve kterém se zároveň učí prezentovat zájmy tříd, a tím vyjadřovat svoje názory, diskutovat o problémech a přijímat demokratické principy. ad ) V tomto školním roce se naše pozornost obrátila k problémům vytváření třídních kolektivů. Od prosince 9 využíváme nabídky firmy ŠIK.CZ, kdy mohou žáci na televizní obrazovce nainstalované v I. poschodí školní budovy sledovat různé spoty s tématikou dopravní, zdravotní, sexuální a environmentální výchovy, dále ochrany osobnosti i s tématikou různých závislostí. Žáci se zde také dozvědí, kam se mohou obrátit v případě problémů, které se u nich mohou objevit v různých oblastech jejich života. ad 4) Byla věnována stálá pozornost rozvíjení speciálních školních aktivit pro žáky organizováním společných akcí (výlety, exkurze). Všichni jsme se snažili vytvářet pozitivní vztahy ve třídě, vést k tomu, aby žáci pomáhali slabším spolužákům. ad ) Žáci byli vedeni důsledně a systematicky k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech, respektující identitu a individualitu žáka. G. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Ve školním roce / si pedagogičtí pracovníci naší školy doplňovali, popř. rozšiřovali vzdělání: Bc. Erik Landecki dokončuje magisterské studium na FF UK Praha v oboru pedagogika učitelství pro střední školy. Asistentka pedagoga u integrovaného žáka. postupného ročníku Ilona Válková absolvovala bakalářské studium na Masarykově univerzitě v Brně obor speciální pedagogika a získala titul Bc. Asistentka pedagoga u integrovaného žáka. postupného ročníku Nikola Křivková ukončila bakalářské studium oboru speciální pedagogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a získala titul Bc. Jana Hurdová, která v naší škole začala pracovat v tomto školním roce jako učitelka českého jazyka a dějepisu, své studium úspěšně ukončila obhajobou diplomové práce a získala titul Mgr. Paní Miroslava Nováková, která nastoupila jako asistentka pedagoga u integrované žákyně v 7. třídě, absolvovala Kurz asistenta pedagoga, čímž je plně kvalifikovaná pro svoji práci. Svoje vzdělání si doplňovali i ostatní pedagogičtí pracovníci v rámci nabídek seminářů a školení NIDV Jihlava, Vysočina Education Jihlava, SPC Jihlava a NÚOV Praha.

16 H. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti Slavnostní přivítání prvňáčků v obřadní síni. a přivítání ve škole žáky deváté třídy ZÁJMOVÉ KROUŽKY název. Papírák I. pololetí. Kroužek dovedných rukou. Sportovní hry 4. Florbal. Rozhlasový kroužek. Příprava na SŠ - Čj 7. Příprava na SŠ - M 8. Hudební kroužek 9. Cyklistický kroužek. Cestovatelský kroužek vedoucí Bc. Ludmila Zábojová Mgr. Marcela Norková Mgr. Marcela Krejčová Ivana Pulsová Mgr. Jana Hurdová Mgr. Jana Hurdová Ing. Jana Culková Bc. Erik Landecki Mgr. Lenka Kočková Bc. Erik Landecki ročník I.st. I.st. I.st. I.st. I.+II.st. 9.tř. 9.tř..-9.tř. II.st. II.st. počet žáků

17 OLYMPIÁDY A SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Testování Kvalita školy (Aj, Čj) Testování Kvalita školy (M, Př) Okresní kolo soutěže z anglického jazyka Okresní kolo Recitační soutěže Soutěž Poznej svou Vysočinu Okresní kolo Biologické olympiády Okresní kolo Matematické olympiády Testování MŠMT (Matematika) Testování MŠMT (Český jazyk) Dyslektická olympiáda v Třebíči Testování MŠMT (Anglický jazyk) Testování MŠMT (Matematika) Testování MŠMT (Anglický jazyk) Testování MŠMT (Český jazyk) 4 4 (. a 8.m.) (.m.) VII., JI, HU CU, LA JI HU KOČ CU CU DU, CU DU, HU KOZ DU, JI DU, CU DU, JI DU, HU VI., VII., VI. V. V. I.st. V. SPORTOVNÍ SOUTĚŽE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník ORION FLORBAL Kuželka Cup VIII.-IX: KOČ LA Dopravní soutěž Mladý cyklista (Jihlava) Mc Donald s Cup Mc Donald s Cup PreventanCup (vybíjená) Pohár rozhlasu Pohár rozhlasu 8 (.m.) IV.- XI. rodičovský ples I.-III. IV.- V. IV.- V. VI.-VII. VIII.- KU KOČ KOČ KOČ KOČ KOČ

18 AKCE PRO VEŘEJNOST datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Schůzka s rodiči prvňáčků Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Rozsvěcování vánočního stromu v Dušejově Vánoční besídka I pěvecký sbor NO, PU LA Informační odpoledne pro rodiče XI. rodičovský ples Informační odpoledne pro rodiče Třídní schůzky SRPDŠ Informační odpoledne pro rodiče I. školní jarmark aneb Otvírání léta z vánoční besídky (. třída, 4. třída, 7. třída a 8. třída) 99 Všichni LA

19 AKCE VE ŠKOLE datum aktivita počet žáků třída pedagog. pracovník Začátek výuky římskokatolického náboženství Exkurze do SOŠ a SOU Pelhřimov pro zájemce 8 Výchovný koncert Tůdle, nůdle Exkurze na ÚP JI a Pivovaru v Jihlavě MŠ + I.st TU Kuželka Cup Vyhodnocení soutěže v angl. jazyce (LITE) Enkauistika pro zájemce Dopravní výchova na DDH v Jihlavě Beseda v Místní knihovně o Praze Mikulášská nadílka v MŠ a ZŠ Představení Štědrý den na Horách Beseda v Městské knihovně v Jihlavě Lezecké centrum Jihlava Branný kurz tř. LVK v Krkonoších (do 9..) Branné cvičení Zápis do. třídy 98 4 VII.-tř. předškoláci MA, PU, KR, STR, KOZ, NO Exkurze BOSCH Jihlava + žák z VIII.tř. CU Dřevíčková dílnička Družinový karneval Dopravní výchova na DDH v Jihlavě První pomoc do škol (. část) První pomoc do škol (. část) III.ročník Pexesiády (spolu s Komunitní školou DU) První pomoc do škol (. část) Prevence dětských úrazů (beseda) 4 4 I.-V.tř. I.-V. IV.tř. VIII. VIII. I.st. VIII. III. KR ZÁ KU CU CU NO, KU CU STR Plavecký výcvik ( do 7..) Evropský den jazyků Začátek činnosti zájmových kroužků I. - I. - I.-VI. tř. I.-V.tř. tř. III. tř. III. tř. IV.tř. IV.-V.tř. I.-V.tř. VIII.tř. VI.-tř. I.- I.- ved. zájm. kroužků sestra Rita NO KR CU, LA LA JI NO ZÁ KR LA KR HU KOČ PU, KOČ Projekt Ochrana obojživelníků (do..) Čistá Vysočina Beseda o bezpečnosti silničního provozu 99 VII.-VIII. I.- III. LA+vyuč. II.st. STR Dopravní olympiáda + branný kurz První pomoc do škol (záchranáři) Exkurze u okresního soudu v Jihlavě III. letní dušejovská olympiáda Program s p. Hořákem (Záchranná stanice) Návštěva Městské knihovny v Jihlavě Slavnostní zakončení školního roku I.- VIII. I.- I. - VI.-VII. I.- CU LA HU, KOČ

20 Školní kolo olympiády v anglickém jazyce ŠKOLNÍ VÝLETY NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU Datum Cíl Školní výlet Praha Školní výlet Martisicuro, Itálie (do..) Školní výlet Velké Meziříčko (do..) Školní výlet Vranov (do..) Počet žáků 7 Školní výlet.. třídy do Prahy Třída I.-V. VII.-VIII. VI. Ped. dozor KR, TU, AP LA, ŠLE CU, KOČ HU, KOČ

21 Školní výlet 9.třídy do Itálie Vysvětlivky: JI - Jana Jiráková HU - Jana Hurdová CU - Jana Culková LA - Erik Landecki KOČ - Lenka Kočková DU - Jaroslav Dušek KOZ - Marta Kozdas KU - Tereza Kucianová NO - Marcela Norková PU - Ivana Pulsová KR - Marcela Krejčová ZÁ - Ludmila Zábojová MA - Hana Marková STR - Petra Strnadová ŠLE - Vladimír Šlechta TU - třídní učitelé AP - asistenti pedagoga H. Údaje o výsledcích inspekce Inspekční tým ČŠI vedený inspektorkou Mgr. Evou Kořínkovou navštívil naší školu i mateřskou školu ve dnech. až... Předmětem inspekční činnosti bylo: a) získávání a analyzování informací o vzdělávání dětí a žáků, o činnosti mateřské a základní školy, sledování a hodnocení efektivnosti vzdělávací soustavy b) zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních vzdělávacích programů c) zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy V inspekční zprávě vydané 4.. vyžadovala ČŠI přijetí opatření těchto nedostatků: a) uvedení školního vzdělávacího programu pro základní a předškolní vzdělávání do souladu s rámcovým vzdělávacím programem a doplnění školního vzdělávacího plánu pro zájmové vzdělávání o podmínky vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami b) provést převedení žáků do vzdělávacího programu upraveného pro žáky s lehkým mentálním postižením v souladu s platnou legislativou c) uvádět v knize úrazů všechny požadované údaje a odesílat záznamy o úrazech ČŠI d) požádat zřizovatele o výjimku z počtu dětí na třídu v mateřské škole e) do školního řádu ZŠ zapracovat pravidla pro udělování pochval a jiných ocenění a ukládání napomenutí a důtek Všechny nedostatky, které inspekce shledala, byly administrativního rázu a byly již odstraněny.

22 I. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojila do podobných programů. J. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání Žádný pedagogický pracovník si nedoplňoval nebo nerozšiřoval vzdělání v rámci celoživotního vzdělávání.

23 K. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola byla zařazena i do III. etapy systémového projektu MŠMT Rozvoj a zdokonalení integrovaného, informačního a poradenského systému v oblasti vzdělávání a volby povolání RAMPS VIP Kariéra III. financovaného z Evropského sociálního fondu. Tato další etapa má název Rozvoj a metodická podpora poradenských pracovišť. I v letošním školním roce pracovala na pozici speciální pedagožky Mgr. et Ing. Marta Kozdas, která je placena na plný úvazek z tohoto projektu a je zaměstnankyní Národního ústavu pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze. Od.září jsme zahájili práci v projektu EU peníze školám (EUPŠ), který pokračoval i v tomto školním roce. Díky tomuto projektu, který trvá do 8.. 4, a který je hrazen z 9% z financí ESF a % vládou ČR, dostane škola finanční částku 7.84 Kč. Při přípravě tohoto projektu jsme vzali v úvahu potřeby žáků a školy a vybrali jsme tyto šablony: krát šablona I/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti, 4krát šablona III/ - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT, krát šablona III/ - Vzdělání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií krát šablona IV/ - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol V letošním školním roce jsme finance čerpali na dovybavení učeben IC technikou a na financování přípravy DUMů (digitálních učebních materiálů) pedagogických pracovníků pro práci s interaktivní tabulí. Ve školním roce / jsme na naší škole zahájili grantový projekt financovaný také z ESF v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost s názvem ZŠ a MŠ Dušejov podpora pedagogického asistentství v Kraji Vysočina. V tomto školním roce bylo uspořádáno 9 seminářů nejen pro asistenty pedagoga, ale všechny pedagogické pracovníky Kraje Vysočina. Semináře se konaly v nově upravené učebně ve. poschodí školní budovy s lektory z celého Kraje Vysočina, kteří jsou uznávanými odborníky ve svém oboru (lékaři, psychiatři, psychologové, speciální pedagogové, pracovníci SPC, PPP,..) I když se jako malá organizace potýkáme s finančními problémy (nejsme schopni náklady pokrýt z vlastního rozpočtu, protože finanční prostředky z kraje chodí se zpožděním), má náš projekt mezi účastníky velký úspěch a značnou spokojenost. Pátým rokem je naše škola zařazena do národní sítě programu Škola podporující zdraví.

24 L. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Během tohoto školního roku jsme spolupracovali s různými partnery při plnění úkolů ve vzdělávání: Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Praze VIP Kariéra (Vzdělávání Informace Poradenství Kariéra) Speciálně pedagogické centrum Jihlava Spolupráce školního poradenského pracoviště při zjišťování a uplatňování tolerance nebo integrace školou navrhovaných žáků a žáků s postižením Pedagogicko psychologická poradna Jihlava Rozvoj a metodická podpora školních a školských poradenských služeb (RAMPS VIP III) Pedagogicko psychologická poradna Pelhřimov Státní zdravotní ústav Praha Projekt Škola podporující zdraví Krajský úřad Kraje Vysočina odbor zdravotnictví Projekt pro žáky 8. tříd. pomoc do škol Krajský úřad Kraje Vysočina Pomoc při vytváření a realizaci projektů v rámci projektu Škola odbor pro místní rozvoj podporující zdraví Úřad práce Jihlava Akce pro žáky 8. a 9. tř. k volbě povolání (besedy, exkurze, projekt) Obec Dušejov Komunitní škola vzdělávání rodičů i dětí Mateřská škola Dušejov (součást zařízení) Společné akce předškoláků a žáků. třídy Společná účast na akcích pro rodiče a veřejnost Společná účast na výchovně vzdělávacích akcích Sdružení rodičů, přátel a dospělých při ZŠ a MŠ Dušejov Sponzorské dary na nákup školního nábytku Organizace tradičního rodičovského plesu pro vycházející žáky Organizace I. školního jarmarku aneb Vítání léta ŠIK.CZ Hradec Králové Instalace obrazovky na chodbě školy (Školní informační kanál) Posílání tematických spotů přes internet Plavecká škola Delfín, Pelhřimov Plavecký výcvik pro děti MŠ a žáky I. st. ZŠ Záchranná stanice Chrástov Opakované besedy s p. Hořákem s tématikou ochrany zvířat Dům dětí a mládeže Jihlava Účast žáků na jejich soutěžích, olympiádách Účast na akcích pořádaných pro školy Asociace školních Žáci členy AŠSK

25 sportovních klubů JI Účast žáků na sportovních soutěžích Dětské dopravní hřiště Dopravní výchova pro žáky 4. třídy Jihlava Účast žáků školy na dopravních soutěžích NIDV Jihlava Vzdělávací činnost pro pedagogické pracovníky školy DKO Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Cinestar Jihlava Účast na programech z jejich nabídky Jazyková škola LITE Účast žáků na jejich jazykových soutěžích Biskupství českobudějovické Výuka římskokatolického náboženství V Dušejově. srpna Zpracovala: Mgr. Marcela Norková, ředitelka školy Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Dušejov, příspěvková organizace Čj / 4 Dne 4 4 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok /4 Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Dušejov,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Kroměříž 2012 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kroměříž 2013 OBSAH I. ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE... 2 II. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY...

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 zpracovaná v souladu s ustanovením zákona č. 561/20005 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. za školní rok 2013/2014 Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti za školní rok 2013/2014 Strážnice Mgr. Petr Tomeček 1. 9. 2014 ředitel školy Obsah Výroční zprávy o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELIV okres Pelhřimov 394 44 ŽELIV 220 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012-2013 V Želivě 11. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Marie Dolejšová řed. školy 1. Základní údaje o škole Název:

Více

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Bohumín Čs. armády 1026 okres Karviná, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013/2014 1 OBSAH strana I. Základní údaje o škole 3 (název,

Více

za školní rok 2011/2012

za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 dle 7 zákona č. 225/2009 Sb. Strakonice 8. října 2012 ředitel školy: Mgr. Josef Mráz Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012, ZŠ Strakonice, ul.

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola bratří Fričů Ondřejov nám. 9. května čp. 68, 251 65 Ondřejov IČO: 70989541 Tel. 323 649 227 E mail: reditelna@zsondrejov.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2013/2014 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 2. 10. 2014 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ Unhošť za školní rok 2013/2014 Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Základní údaje o součástech školy 1.5 Materiálně-technické podmínky školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy S t r á n k a 1 Základní škola Bruntál, Školní 2 Školní 2, 79201, Bruntál PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy Tel. 554 717 886, mobil 775535669, e-mail: reditelka@zspetrin.cz, www.zspetrin.cz

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy

10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň. Výroční zpráva o činnosti školy 10. základní škola Plzeň, nám. Míru 6, příspěvková organizace 301 00 Plzeň Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 / 2012 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole.. 3 2. Personální zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Z Š L i b č i c e n a d V l t a v o u, o k r e s P r a h a z á p a d 5. k v ě t n a 6 8 2 5 2 6 6 L i b č i c e n a d V l t a v o u tel.: 233 930 826 e-mail: skola@ skola.libcice.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice

Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní 222 763 15 Slušovice http://www.zsslusovice.cz 2 Výroční zpráva o činnosti základní školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2008/09 Obsah 1.Základní charakteristika školy...6 1.1.Škola...6 1.2.Zřizovatel...6 1.3.Součásti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava,Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace IČO: 70 99 53 62 tel: 59 624 17 39 fax: 59 624 79 48 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 1 Obsah: a. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2011 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2011 2012 Pedagogická rada schválila dne 4. 9. 2012 Školská rada schválila dne 24. 10. 2012 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2010/2011 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město

Více