Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva za oblast školství, kultury a sportu. Pro jednání RM 10. 1. 2011 www.kostelecno.cz"

Transkript

1 Zpráva za oblast školství, kultury a sportu Pro jednání RM

2 Školy a školská zařízení zřizovaná městem Mateřské školy zřizuje město dvě. Celkem je umístěno v 7 třídách 164 dětí a 25 kosteleckých dětí dojíždí do MŠ ve Chlenech. Do Chlen je organizována doprava radiobusem, na kterou město částečně přispívá. Licence byla prodloužena i na rok S dopravcem byl uzavřen dodatek smlouvy, je podmínkou vydání licence.školné v mateřských školách ředitelky stanovily na 400,- Kč/měsíčně.Nedostatek míst ve městě by vyřešilo zřízení další třídy od nového školního roku 2011/2012 v MŠ Krupkova v uvolněných prostorách po změně způsobu stravování ze školní jídelny na výdejnu. Vyžaduje to však investici ve výši Kč 3,5mil. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí - má nyní tři první třídy s 59 žáky. Celkový počet žáků na škole je 536 dětí, z toho 91 dětí se vzdělává na Skále. Škola se významně zapojuje do projektů, především se jedná o rozvojové programy MŠMT a projekty spolufinancované z EU. Do roku 2011 potrvá projekt Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Ve spolupráci s MAS Nad Orlicí škola vytvořila projekt zřízení komunitní školy v pracovišti Na Skále. Ten umožní vzdělávání obyvatel této městskéčásti v oblastech ICT a AJ. Vybavení bude po ukončení projektu k dispozici žákům školy. Neúspěšným projektem se stal projekt revitalizace budovy v Kostelecké Lhotě, ze které mělo vzniknout Ekologické centrum. Škola učí celkem v 5 budovách. Na Palackého náměstí je nutností vybudování nových uzamykatelných šaten. V budově na Skále proběhla o prázdninách rekonstrukce výdejny nákladem ,- Kč.

3 Přestavba výdejny v budově ZŠ v Drtinově ulici na Skále proběhla během letních prázdnin nákladem ,- Kč, první třída byla vybavena 10 novými PC (komunitní škola projekt MAS Nad Orlicí)

4 Demografický vývoj Přehled počtů dětí nastupujících do 1.tříd počet dětí / / / / / / / / /2014 školní rok

5 Dům dětí a mládeže je další příspěvkovou organizací, kterou město zřizuje. Toto školské zařízení poskytuje zájmové vzdělávání, vzdělávací aktivity, činnosti pro naplnění volného času se zaměřením na různé oblasti. Pravidelná zájmová činnost se uskutečňuje ve 28 zájmových kroužcích a klubech, je zapojováno 474 účastníků. Činnost probíhá od začátku října do konce května. Dále kromě interních zaměstnanců je zapojeno18 externích pracovníků a tři dobrovolníci. Příležitostnou zájmovou činností jsou výukové programy a kurzy a další akce pro veřejnost (49 akcí s účastí dětí a dospělých), soutěže, olympiády. Letní činností byl tábor pro nejmenší (21 dětí) a expedice Orlice (15 rybářů). Základní umělecká škola F.I.Tůmy je pátou příspěvkovou organizací zřizovanou městem, poskytuje základy vzdělávání v jednotlivých uměleckých oborech, hudebním, výtvarném, tanečníma literárně dramatickém. Škola má odloučené pracoviště ve Vamberku a v Častolovicích v budovách ZŠ, zřízené za účelem, aby děti nemusely dojíždět za hudebním vzděláním z okolních obcí až do Kostelce. Škola vzdělává 414 žáků. Na škole působí 14 interních a 5 externích pedagogů. Žáci se dobře zapojují do kulturního dění ve městě (např. kostelecké posvícení, hudební festival F.I.Tůmy, vánoční ulička, Šumná Orlice) a účastní se soutěží od školních až po národní kola koncertů, přehlídek a dalších vystoupení. Zmínila bych ocenění saxofonového kvarteta ze 6.9. na setkání účastníků celostátních kol soutěží vyhlašovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v sále Zastupitelstva Královéhradeckého kraje v září 2010.

6 Obnova kulturních památek ve městě V loňském roce byla dokončena II. etapa restaurování kulturní památky (jedné z nejstarších v regionu) sloupu se sochou sv. Jana Nepomuckého. I. etapa proběhla v roce 2009, na druhou etapu byl podán projekt ke Královéhradeckému kraji, nebyl podpořen, financováno z rozpočtu města kap. obnovy památek.

7 Oprava vandalského poškození Sloupu Nejsvětější Trojice Sloup Nejsvětější Trojice Palackého nám. byl restaurován v červenci V dubnu 2010 byl vandalsky poničen. Na architektuře ve vrcholové partii došlo ke stržení sousoší, byla otlučena profilace schodiště. Restaurátor apeluje v závěrečné zprávě na vlastníka památky (město) provést vkusnou trvalou zábranu proti možnému poškození parkujícími vozidly, např. jednoduchými kovanými sloupky se řetězy. Asfalt po obvodu v šíři 1m odstranit a nahradit dlažbou ze žulových kostek.

8 Vybrané kulturní akce v roce 2010, 7. tradiční ples Kostelecka v pátek 19. února 2010

9 8. ročník Šumné Orlice ročník připravujeme na Tomuto ročníku tradiční akce velmi přálo počasí. Plánovaná trasa cyklovýletu vedla po trase sakrálních staveb Týnišťska z Palackého náměstí. Navštívili jsme kostel v Šachově, Borohrádku. Albrechticích a Týništi n.o. Cíl byl na farní zahradě, kde se konal závěrečný koncert.

10 Před startem cyklovýletu David Vávra a Radovan Lipus ještě odvolili ve volební místnosti na Rabštejně.

11 A takhle nás přivítali v Šachově.

12 XIV. Setkání Kostelců ČR XX. Setkání se uskuteční v Červeném Kostelci Se uskutečnilo v Kostelci nad Černými lesy 19. června Do fondu setkání je schváleno zasílání příspěvku ve výši 4,- Kč na obyvatele Štafeta konání jubilejního 20. setkání pro rok 2011 byla předána do Červeného Kostelce.

13 Kostelecké posvícení V roce 2010 se konalo v rámci projektu s přáteli polského města Bielawa. Sobota ve slunečním svitu přivítala tradiční trh staročeských řemesel a dalších prodejců. Staročeské hospoda a bohatá nabídka kulturně gurmánského programu. Akci moderoval Eduard Hrubeš. příště

14 Pravidelně se konajícířemeslný prodej s nabídkou dobrého jídla a pití na Palackého náměstí, celodenní kulturní program na dvou pódiích, sportovní desetiboj na víceúčelovém sportovišti za sokolovnou

15 Hudební festival F.I.Tůmy Hudební festival k poctě rodáka, barokního skladatele Františka Ignáce Antonína Tůmy, byl třídenní a to Koncerty proběhly v kostele J. A. Komenského a děkanském chrámu sv. Jiří.

16 Vánoční ulička, Mikuláš K potěšení lidu kosteleckého, jakož i lidu z okolí, proběhl jarmark s ukázkami rukodělné tvorby, vystoupení pěveckého sboru Kvítek, příjezd Mikuláše, čertů a anděla, taneční show a rozsvícení vánočního stromu a vánoční výzdoby města

17

18

19 Tělovýchova a sport, využití volného času Z rozpočtu města bylo v oblasti sportu a volnočasových aktivit dětí a mládeže podpořeno v roce projektů podaných 21 zájmovými organizacemi v celkovéčástce Kč schválené v rozpočtu města. Odborným posouzením technického stavu proběhlo v červnu loňského roku také zařízení v areálu stadionu mládeže z pohledu zhodnocení rizik vedoucích k možnému úrazu dětí.

20 Městská knihovna Kostelec nad Orlicí 4 plné pracovní úvazky Výpůjční doba celkem 35 hodin týdně na obou odděleních Pověřená knihovna Počet registrovaných čtenářů k tj % z počtu obyvatel Počet výpůjček k ks Archivace novinových článků Regionální fond pouze prezenčně Výtah:technická pouze do konce roku 2011

21 Regionální funkce městské knihovny Pro rok úvazek na regionální funkce rozdělený na 0,5 úvazku pro Kostelec n.o. a 0,5 úvazku pro Týniště n.o. Hrazeno z grantu Královéhradeckého kraje v celkové výši Kč Oblast Kostelec n.o zahrnuje 26 knihoven včetně 3 profesionálních Týniště nad Orlicí, Doudleby nad Orlicí a Častolovice Výstavní sál 6 výstav ročně včetně doprovodných programů pro školy a veřejnost Velký zájem škol viz reference v tisku Hrazeno z grantu Knihovna 21. stolení nebo sponzorsky Velká vánoční akce pro děti Pojištění výstav a jejich dopravy nutno řešit

22 Konec prezentace. Děkuji za pozornost. Předkládá: Lenka Faltysová

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012

Výroční zpráva školy o činnosti a hospodaření Školní rok 2011/2012 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva školy o činnosti

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-818/14-B. Středisko volného času Hodonín. nám. B. Martinů 5, 695 03 Hodonín Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-818/14-B Název právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČO 49939386 Identifikátor 600030512 Právní forma

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013

Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Zahradní slavnost Kociánka 9. 6. 2013 Kroužky Adrenalin a Vodák dovádějí v bazénu - leden 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA šk. rok 2012/2013 OBSAH 1. Základní údaje... 3 2. Charakteristika zařízení... 3 3. Personální

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010 2011 1. Úvod Základní škola T.G. Masaryka (T.G.Masaryka 396, Borohrádek) je příspěvková organizace, zřizovatelem je Město Borohrádek. Ve funkci ředitelky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA GUTHA-JARKOVSKÉHO KOSTELEC NAD ORLICÍ Č.J. : ZS-GJ-KNO 416/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011, Základní škola Gutha-Jarkovského

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009

Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 PELLYHO DOMY Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2008-31. 8. 2009 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Organizační

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2012 2013 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608

Výroční zpráva školy. Školní rok 2013/2014. Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Výroční zpráva školy Školní rok 2013/2014 Základní škola Ústí nad Orlicí, Školní 75 Ústí nad Orlicí 562 04 tel.: 465 523 109 IČ: 75018608 Obsah 1. Údaje školy:... 1 2. Údaje zřizovatele:... 1 3. Vzdělávací

Více

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011

Základní škola Blansko, Erbenova 13. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2010/2011 Základní škola Blansko, Erbenova 13 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010/2011 V Blansku dne 5.10.2011 Č.j. ERB/448/11 A.12./A 10 Mgr. Věra Gottwaldová ředitelka školy 1 Obsah : I. Základní údaje

Více

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji

Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji Děti, mládež a volný čas v Olomouckém kraji nabídka využití volného času dětí a mládeže středisky volného času, vybranými nestátními neziskovými organizacemi a informačními centry pro mládež v Olomouckém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013-2014 o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva byla schválena provozní poradou dne 8. 10. 2014 Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10.

Více

Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu.

Město Dubí zřizuje 7 škol: 4 školy mateřské, 2 školy základní a 1 základní uměleckou školu. Bilance za rok 2014 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 5 / 2010 0 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ D o v o l u j e m e s i V á s p o z v a t d o n o v ě o t e v ř e n é otevřeno od neděle 2. května 2010 Muzeum je otevřeno o

Více

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009

Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81. Výroční zpráva 2008-2009 Základní škola a Mateřská škola Mírová, příspěvková organizace, Mimoň, Mírová 81 Výroční zpráva 2008-2009 - 1 - - - 1. O b s a h A. ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 1. Základní údaje o škole str. 2-3 2. Organizace

Více

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013

Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy a Mateřské školy Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2012/2013 zpracoval Ing. Josef Stieborský, ředitel školy

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Výroční zpráva 2012/2013 Učební plány V roce 2012/2013 jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání POMÁHÁME DĚTEM VKROČIT DO ŽIVOTA. Zahájení školního roku Školní rok byl

Více

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Benešov nad Ploučnicí, příspěvková organizace IZO 600076211 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2009-2010 Benešov nad Ploučnicí, 31. srpen 2010 Mgr. Dagmar Tesarčíková

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008

PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují. Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 PELLYHO DOMY - Centrum celoživotního vzdělávání Police nad Metují Příloha k monitorovací zprávě za období 1. 9. 2007-31. 8. 2008 1. Organizační složka Centrum kultury a vzdělávání (CKV) Pellyho domy Původní

Více

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti DDM Neratovice ve školním roce 2011/2012 Základní údaje o středisku volného času Zřizovatel: Město Neratovice, okres Mělník se sídlem Neratovice,

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 3 / 2009 0 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ODHALENÍ POMNÍKU FRANTIŠKA SEYKORY Dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní ODHALENÍ POMNÍKU FRANTIŠKA SEYKORY, které se koná v

Více

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí

Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Bilance za rok 2013 Odbor školství a sociálních věcí Práci odboru školství zajišťuje vedoucí odboru paní Bc. Veronika Lipertová a dvě odborné referentky, z nichž jedna zajišťuje agendu sociálních věcí

Více

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ

ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ ZPRAVODAJ A 6 / 2009 0 M Ě STA KOSTELEC NAD ORLICÍ ORLICE WWW.KOSTELECNO.CZ DESTINAČNÍ SPOLEČNOST ORLICKÉ HORY A PODORLICKO VYHLAŠUJE DOPROVODNOU SOUTĚŽ K AKCI HOMOLSKÉ SCHODY 2009 HOMOLŠTÍ O ANDĚ Ě LÉ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola, Frýdlant, okres Liberec Purkyňova 510, 464 01 Frýdlant 482 312 197/ ředitelka 482 772 795 IČO: 63154617 zakladni-skola@volny.cz Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Školská rada schválila dne: 13.11.2014 Zpracovala: Mgr. Věra Dunajčíková Dne : 15.9.2014 Základní informace o škole a) název a sídlo školy Základní škola, Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2013/2014 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011

PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 MĚSTSKÝ DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE TÝN NAD VLTAVOU www.ddmtyn,cz PLÁN ČINNOSTI 2011 /2012 a HODNOCENÍ ČINNOSTI 2010/2011 Obsah : 1. Úvod 2. Zájmové vzdělávání 3. Personální zabezpečení 4. Materiální a technické

Více