Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012"

Transkript

1 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

2 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15) protokolů dodatkových nebo revizních; některé neplatí nebo jsou překonány P_14: revizní protokol za účelem zvýšení účinnosti kontrolního mechanismu (2004, vstup v platnost VI/2010)

3 Úmluva a její protokoly články 2 až 18: práva a svobody, jejich omezení články 19 až 51: Soud a řízení před ním samostatné protokoly: P_1, P_4, P_6, P_7, (P_12), P_13 revizní protokol: P_11, následně P_14 plán: P_15 a P_16

4 Orgány Úmluvy dříve (do P_11): Komise, Soud, Výbor ministrů dnes (po P_11): Soud a Výbor ministrů Soud filtrace stížností (rozhodování o přijatelnosti) osvětlení skutkových otázek a právní posouzení smírčí řízení závazné rozsudky o odůvodněnosti Výbor ministrů dohled nad výkonem rozsudků Soudu

5 Evropský soud pro lidská práva vznik: 1959 (10 států, nepovinná jurisdikce) dnes: 2012 (47 států, povinná jurisdikce) 819 milionů obyvatel zemí Rady Evropy přes 60 tisíc podaných stížností ročně 150 tisíc nevyřízených stížností k 30/4/2012 tento celkový počet sice již nenarůstá, zvyšují se ale poměrně počty stížností, které nelze rychle odmítnout přes 60 % stížností směřuje jen na 5 států (RU, TK, IT, RO, UA) uspěje max. každý dvacátý stěžovatel

6 Struktura Soudu samosoudci tříčlenné výbory sedmičlenné senáty sekcí sedmnáctičlenný velký senát plénum (nerozhoduje kauzy) kancelář Soudu

7 Řízení před Soudem Podání stížnosti: v šestiměsíční lhůtě alespoň dopisem zpravidla nutné vyplnění formuláře, dodání příloh možno i v češtině riziko administrativního odmítnutí stížnosti Další řízení o stížnosti: povinnost reagovat na výzvy Soudu po oznámení stížnosti žalované vládě: povinnost používat jednací jazyk Soudu (Aj/Fj) povinnost právního zastoupení výjimky z těchto povinností

8 Řízení před Soudem Hlavní masy stížností: stížnosti se zjevným řešením (až 70 % nevyřízených) zjevně nepřijatelné (až 90 % podaných stížností, 58 % nevyřízených stížností) a priori důvodné (12 % nevyřízených) u ostatních stížností není řešení zjevné (30 % nevyřízených stížností; jsou předběžně přiděleny senátům) individuální a mezistátní stížnosti těch druhých je naprosté minimum neujaly se, ale přežívají (dnes GE_RU)

9 Řízení před Soudem Hlavní důvody nepřijatelnosti stížností: nevyčerpání vnitrostátních prostředků nápravy nedodržení šestiměsíční lhůty k podání stížnosti zjevná neopodstatněnost ztráta postavení oběti porušení Úmluvy neslučitelnost ratione materiae s Úmluvou neslučitelnost ratione personae s Úmluvou neslučitelnost ratione temporis s Úmluvou předložení věci jinému mezinárodnímu orgánu zneužití práva stížnosti absence závažné újmy + záchranná síť

10 Řízení před Soudem Filtrace stížností: hlavní instrument samosoudci pro zjevně nepřijatelné stížnosti stížnost se tak odmítá jen jako celek neveřejná rozhodnutí => informační dopisy

11 Řízení před Soudem Rozhodování o přijatelnosti stížností: stížnost lze prohlásit za nepřijatelnou kdykoli je to závazné pro zbytek řízení částečná rozhodnutí o přijatelnosti zásadní rozhodnutí senátu nebo velkého senátu oznámení (komunikace) stížnosti žalované vládě vláda může vznést námitky nepřijatelnosti neporušení: nejčastěji v prostých rozhodnutích

12 Řízení před Soudem Rozhodování o odůvodněnosti stížností: normálně rozhoduje senát sekce vzdání se pravomoci ve prospěch velkého senátu u stížností, které lze posoudit na základě ustálené judikatury, nově rozhoduje tříčlenný výbor vedení řízení výměna stanovisek ústní jednání předběžná opatření

13 Řízení před Soudem Rozhodnutí Soudu: rozhodnutí o (ne)přijatelnosti rozsudky ve věci samé jsou deklaratorní povahy X výjimky plnění: spravedlivé zadostiučinění alternativy (např. pilotní rozsudky) rozsudky ke spravedlivému zadostiučinění vyškrtnutí stížnosti ze seznamu případů smírné urovnání nebo jednostranné prohlášení vlády stažení stížnosti (vč. nečinnosti)

14 Řízení před Soudem Struktura rozhodnutí (rozsudku) Soudu: úvodní část, informace o řízení skutkový stav okolnosti případu příslušné vnitrostátní právo a praxe jiné mezinárodní dokumenty právní posouzení k jednotlivým namítaným porušením Úmluvy popř. ke spravedlivému zadostiučinění výroková část případná oddělená stanoviska

15 Řízení před Soudem Rozsudky Soudu: právní moc (senátní rozsudky x ostatní) tříměsíční lhůta žádost o postoupení věci velkému senátu závaznost rozsudků závaznost inter partes, efekt erga omnes dohled Výboru ministrů nad výkonem rozsudků implementační povinnosti států zaplatit spravedlivé zadostiučinění individuální opatření (restitutio in integrum) obecná (preventivní) opatření

16 Stížnosti proti České republice ročně jsou podány řádově stovky (až tisíce) stížností proti ČR (přesné počty již nejsou vykazovány) do 29/5/2011: 631 komunikovaných stížností Žádné porušení Úmluvy nezjištěno: 242 Zjištěná a formálně nebo fakticky uznaná porušení Úmluvy: 271 Stížnosti bez konečného rozhodnutí: 69 Stažené stížnosti: 49

17 Stížnosti proti České republice Zjištěná porušení délka řízení: 76 přístup k ÚS: 30 zbavení svobody: 23 spravedlivý soudní proces: 17 rodinný a soukromý život: 15 přístup k obecnému soudu: 13 prostředek nápravy: 12 vlastnictví: 9 svoboda projevu a sdružovací: 2 Ostatní: 5 Článek 1 P_1: 9 Článek 13: 12 Článek 8: 15 Článek 5: 23 diskriminace: 2 právo na život: 1 Článek 6: 136

18 Stížnosti proti České republice Zjištěná porušení délka civilního řízení: 54 přístup k ÚS: 30 rodinný život: 13 přístup k obecnému soudu: 13 délka opatrovnického řízení: 13 prostředek nápravy: 12 rovnost zbraní: 9 vlastnictví: 9 délka trestního řízení: 9 délka vazby: 7 zákonnost zbavení svobody: 5 délka řízení o propuštění: 5 spravedlivý trestní proces: 4 spravedlivost řízení o propuštění: 3 náhrada za protiprávní zbavení svobody: 3 veřejnost řízení: 2 soukromý život: 2 diskriminace: 2 svoboda sdružovací: 1 svoboda projevu: 1 spravedlivé civilní řízení: 1 právo na život: 1 nestrannost soudu: 1 Článek 6: 136 Ostatní: 5 Článek 1 P_1: 9 Článek 13: 12 Článek 8: 15 Článek 5: 23

19 Stížnosti proti České republice Finanční dopady z odsuzujících rozsudků (bez smírného dořešení): /ks ze smírných urovnání a jednostranných prohlášení vlády: /ks z odsuzujících rozsudků (bez smírného dořešení): ze smírných urovnání a jednostranných prohlášení vlády:

20 Informační zdroje Internetové stránky: Cour européenne des Droits de l Homme European Court of Human Rights => systém HUDOC Ministerstvo spravedlnosti překlady rozsudků a některých rozhodnutí Soudu: Ministerstvo spravedlnosti > Odborné činnosti > Zastupování státu před ESLP a VLP OSN > Vybraná rozhodnutí ESLP

21 Informační zdroje Publikace, např.: odborný časopis Soudní judikatura: Přehled rozsudků Evropského soudu pro lidská práva (nakl. Wolters Kluwer) odborná publikace Evropská úmluva o lidských právech. Komentář (2012, nakl. C. H. Beck)

22 Děkuji za pozornost.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva.

Pro informaci členů vlády. Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému soudu pro lidská práva. MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI Č. j.: 11/2011-KVZ-SP/1 V Praze dne 21. dubna 2011 Výtisk č. Pro informaci členů vlády Věc: Zpráva za rok 2010 o stavu vyřizování stížností podaných proti České republice k Evropskému

Více

Evropská úmluva o ochraně lidských práv

Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv Evropská úmluva o ochraně lidských práv ve znění Protokolů č. 11 a 14 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13 Text Úmluvy je předkládán ve znění novelizovaném ustanoveními

Více

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi

Evropský soud pro lidská práva. Otázky a Odpovědi Evropský soud pro lidská práva Otázky a Odpovědi Otázky a Odpovědi Co je Evropský soud pro lidská práva? Otázky a odpovědi byly vypracovány kanceláří Soudu. Předkládaný dokument nezavazuje Soud. Je určen

Více

ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11. s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13*

ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11. s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13* Czech version / version tchèque český překlad ÚMLUVA O OCHRANĚ LIDSKÝCH PRÁV A ZÁKLADNÍCH SVOBOD VE ZNĚNÍ PROTOKOLU č. 11 s Protokoly č. 1, 4, 6, 7, 12 a 13* Text Úmluvy byl novelizován ustanoveními Protokolu

Více

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost. I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost

Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost. I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost CES 2014/1 Pokyny pro vyplnění formuláře na stížnost I. Co je třeba vědět, než začnete vyplňovat formulář na stížnost Jaké stížnosti Soud posuzuje? Evropský soud pro lidská práva je mezinárodní soudní

Více

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 4.XI.1950 Podepsané vlády, členové Rady Evropy, majíce na zřeteli Všeobecnou deklaraci lidských práv vyhlášenou Valným shromážděním Organizace spojených

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2008 Vláda Zprávu projednala dne 1. června 2009. 1 Obsah Obsah... 2 Seznam zkratek používaných v textu... 5 I. OBECNÁ ČÁST... 6 1. Úvod... 6 2. Institucionální

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne 31. 12. 2008

Vyjádření stěžovatelů a vedlejšího účastníka ke stanovisku Vlády ČR ke stížnosti výše jmenovaných, ze dne 31. 12. 2008 European Court of Human Rights For attention of Ms. Claudia Westerdiek Section registrar Council of Europe F 67075 Strasbourg Cedex FRANCE V Praze, dne 30. dubna 2008 Ke stížnostem: 1) 38817/04 - Vomočil

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA PÁTÁ SEKCE VĚC BERGMANN proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 8857/08) ROZSUDEK ŠTRASBURK 27. října 2011 Tento rozsudek nabude právní moci za podmínek stanovených

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III.

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2002 III. 2 O b s a h I. Obecná část...1 1. Úvod...1 2. Institucionální zajištění...1 2.1. Rada vlády pro lidská práva...1 2.2. Rada vlády pro národnostní

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 4 3. Mezinárodní dimenze lidských práv... 5 3.1. OSN...

Více

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod

Lidská práva. Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Lidská práva Lidská práva jsou souhrnem práv a svobod, které jsou přisuzovány každé lidské bytosti. V minulosti byla tato práva přiznávána pouze vladařům a šlechtě, zatímco obyčejným lidem jen v malé míře

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006

Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2006 Vláda vzala Zprávu na vědomí usnesením ze dne 18. července 2007 č. 815. OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 5 1. ÚVOD... 5 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

Zpráva o stavu lidských práv v České republice

Zpráva o stavu lidských práv v České republice Zpráva o stavu lidských práv v České republice 2011 1 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST 1. Úvod... 4 2. Shrnutí... 4 3. Institucionální zajištění ochrany lidských práv... 7 4. Mezinárodní dimenze lidských práv... 7

Více

Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST. Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání.

Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST. Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání. IV. Odůvodnění A. OBECNÁ ČÁST 1. Název Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávních jednání. 2. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění

Více

Východiska a principy nového trestního řádu

Východiska a principy nového trestního řádu Východiska a principy nového trestního řádu II. I. Přehled, stav a zhodnocení platné právní úpravy Trestní právo procesní, jehož základním pramenem je trestní řád, je odvětvím práva, které upravuje trestní

Více

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007

III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 III. ZPRÁVA O STAVU LIDSKÝCH PRÁV V ČESKÉ REPUBLICE V ROCE 2007 OBSAH SEZNAM POUŽÍVANÝCH ZKRATEK...6 I. OBECNÁ ČÁST...7 1. ÚVOD...7 2. INSTITUCIONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV...8 3. MEZINÁRODNÍ

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT

RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT RADA EVROPY EVROPSKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA VELKÝ SENÁT VĚC D. H. A OSTATNÍ proti ČESKÉ REPUBLICE (stížnost č. 57325/00) ROZSUDEK ŠTRASBURK 13. listopadu 2007 Tento rozsudek je pravomocný. Může být předmětem

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. červenec - srpen Číslo 3/2013 UNCE Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva červenec - srpen Číslo 3/2013 V TOMTO ČÍSLE 1. Editorial 2. Novinky z mezinárodních mechanismů na ochranu lidských práv Protokol č. 16 k Evropské úmluvě

Více

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 7. volební období. červenec 2010

Jednací řád. CS Jednotná v rozmanitosti CS. 7. volební období. červenec 2010 Jednací řád 7. volební období červenec 2010 CS Jednotná v rozmanitosti CS Poznámka pro čtenáře: V souladu s rozhodnutími Parlamentu o používání rodově neutrálního jazyka v jeho dokumentech jednací řád

Více

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. leden - březen Číslo 1/2014. 1. Editorial 2.

UNCE. Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva. 1. Editorial V TOMTO ČÍSLE KONTAKT. leden - březen Číslo 1/2014. 1. Editorial 2. UNCE Bulletin Výzkumného centra pro lidská práva leden - březen Číslo 1/2014 V TOMTO ČÍSLE 1. Editorial 2. Téma EK navrhuje harmonizaci některých aspektů základních práv v kontextu trestního řízení Zpráva

Více

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ

NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ NÁVRH MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR červen 2007 OBSAH I. Úvod...3 II. Poznatky z jiných států...3 III. Stávající česká úprava východiska návrhu...5 IV. Navrhovaný

Více

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol

Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Výzkum veřejného ochránce práv k otázce etnického složení žáků bývalých zvláštních škol Osnova 1) Úvod 2) Možnosti ochránce realizovat výzkum v oblasti rovného zacházení 3) Rovný přístup ke vzdělání v

Více

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky

Česká republika Ústavní soud NÁLEZ. Jménem republiky Česká republika Ústavní soud NÁLEZ Jménem republiky Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Kateřiny Šimáčkové (soudkyně zpravodajky), soudkyně Ivany Janů a soudce Ludvíka Davida o ústavní

Více

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ

NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ NĚKOLIK POZNÁMEK K POSTAVENÍ POŠKOZENÉHO V TRESTNÍM ŘÍZENÍ EVA ŽATECKÁ - KATEŘINA PŘEPECHALOVÁ Masarykova Univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Autorky se ve svém příspěvku zabývají

Více