MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání:"

Transkript

1 V Proseči dne MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis ze společného jednání: Zakladatelů, Správní rady, Nejvyššího orgánu Místního partnerství (Valné hromady), Rozhodovacího orgánu Místního partnerství. Datum: Čas: 15:00 Místo konání: zasedací místnost v budově, Proseč 125, Přítomni: Viz prezenční listiny Program 1. Zahájení jednání, přivítání všech účastníků Jednání Zakladatelů Změna Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. a aktualizace Zakládací smlouvy Změna Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s Změna Dozorčí rady MAS Litomyšlsko o.p.s Procedurální úkony podepsání Zakládací smlouvy Jednání Správní rady Volba předsedy Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s Rozpuštění Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s Rozpuštění Výběrové komise MAS Litomyšlsko o.p.s Aktualizace Statutu společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.... 5

2 4. Vznik Místního partnerství (organizační složky MAS Litomyšlsko o.p.s.) Jednání Nejvyššího orgánu (též Valná hromada) Místního partnerství Jednací řád Rozhodovací orgán Kontrolní orgán Výběrový orgán Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství Předseda Předseda Závěr Zahájení jednání, přivítání všech účastníků Všichni účastníci byli seznámeni s programem jednání. Návrhy na jeho změnu nepadly. 2. Jednání Zakladatelů Jednání se zúčastnilo 15 zakladatelů (viz prezenční listina) Změna Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. a aktualizace Zakládací smlouvy Zakladatelé nebo jejich zástupci byli seznámeni s vůlí jednoho z původních Zakladatelů uvedeného v původní Zakládací smlouvě ze dne Rudolfa Skřivana, IČ: vystoupit ze společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. Tato vůle byla dána najevo písemnou formou s úředně ověřeným podpisem (viz příloha č. 1 zápisu). Dále se zbývající Zakladatelé dohodli na aktualizovaném znění Zakládací smlouvy, kterou se rozhodli ještě téhož dne podepsat. 1) Město Proseč, Proseč č.p. 18, , IČ ) Obec Horky, Horky č.p. 55, Litomyšl, IČ ) Obec Bohuňovice, č.p.13, , Bohuňovice, IČ ) Obec Sedliště, Sedliště 46, Litomyšl IČ ) Obec Trstěnice, Trstěnice č.p. 238, Trstěnice, IČ

3 6) Obec Cerekvice nad Loučnou, č.p. 132, Cerekvice nad Loučnou, IČ ) Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice č.p.180, Morašice, IČ : ) Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská č.p. 369, Litomyšl, IČ : ) Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, se sídlem Chotovice č.p. 50, Chotovice, IČ ) Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, Litomyšl, IČ ) Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, Sloupnice, IČ ) Zemědělské družstvo Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd č.p. 471, Dolní Újezd, IČ ) Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p.392, Litomyšl, IČ ) Miloš Macek, Zemědělský podnikatel, Sedliště 71, Litomyšl, IČ ) Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl, IČ USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Zakladatelé společnosti akceptují vůli zakladatele Rudolfa Skřivana, IČ: vystoupit ze společnosti a souhlasí s uzavřením aktualizované Zakládací smlouvy a jejím podpisu zbývajícími Zakladateli (znění viz příloha č. 2 zápisu). Pro usnesení: Změna Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Všichni dosavadní členové Správní rady včetně jejího předsedy se odvolávají, nová Správní rada bude 6-ti členná a její nové personální obsazení je následující: František Bartoš, nar.: 16. prosince 1968 Bydliště: Poříčí u Litomyšle-Zrnětín č.p. 42, Poříčí u Litomyšle

4 Jan Macháček, nar.: 14. březen 1978 Bydliště: Proseč č.p. 367, Proseč Vlasta Dvořáková, nar.: 18. dubna 1972 Bydliště: Sedlec č.p. 15, Vraclav Luboš Šplíchal, nar: 25. května 1967 Bydliště: Budislav č.p. 105, Budislav Ing. Petr Faltys, nar: 16. března 1987 Bydliště: Poříčí u Litomyšle č.p. 107, Poříčí u Litomyšle Ladislav Chleboun, nar. 1. května 1962 Bydliště: Horní Sloupnice 91, Sloupnice Pro usnesení: Změna Dozorčí rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Zakladatelů MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Všichni dosavadní členové Dozorčí rady včetně jejího předsedy se odvolávají, nová Dozorčí rada bude 3členná a její nové personální obsazení je následující: Pavel Eliáš, nar. 8. dubna 1974 Bydliště: České Heřmanice č.p. 94, České Heřmanice Ing. Josef Sotona, nar. 22. března 1950 Bydliště: Trstěnice č.p. 102, Trstěnice Jiří Vopařil, nar. 10. ledna1955 Bydliště: Makov č.p. 29, Litomyšl Pro usnesení: Procedurální úkony podepsání Zakládací smlouvy

5 Zakladatelé MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo jimi pověření zástupci na základě úředně ověřené plné moci podepsali aktualizované znění Zakládací smlouvy (nově tedy v počtu 15). 3. Jednání Správní rady Jednání se zúčastnilo všech 6 členů správní rady (viz prezenční listina) Volba předsedy Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Předsedou Správní rady MAS Litomyšlsko se stává pan František Bartoš, nar. 16. prosince 1968, bydliště: Poříčí u Litomyšle - Zrnětín č.p. 42, Poříčí u Litomyšle Pro usnesení: 5 Zdržel/i se: Rozpuštění Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Správní rada odvolává všechny členy Programového výboru MAS Litomyšlsko o.p.s. Pro usnesení: Rozpuštění Výběrové komise MAS Litomyšlsko o.p.s. USNESENÍ Správní MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. odvolává všechny členy Výběrové komise. Pro usnesení: Aktualizace Statutu společnosti MAS Litomyšlsko o.p.s. Správní rada schvaluje nové znění Statutu společnosti, čímž dochází mimo jiné k zániku Programového Výboru a Výběrové komise a ke vzniku organizační složky společnosti s vlastními orgány (Nejvyšší orgán (též Valná hromada), Rozhodovací orgán, Kontrolní orgán a Výběrový orgán). USNESENÍ Správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2015:

6 Správní rada MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje Statut MAS Litomyšlsko o.p.s. (znění viz příloha č. 3. zápisu). Pro usnesení: 6 4. Vznik Místního partnerství (organizační složky MAS Litomyšlsko o.p.s.) Na jednání byli pozváni všichni zájemci o uzavření partnerských smluv s MAS Litomyšlsko o.p.s. (vstup do organizační složky Místní partnerství) nebo jejich zástupci. Po vytvoření organizační složky a příslušných orgánů předchozím schválením Zakládací smlouvy a Statutu tak došlo k podpisu partnerských smluv se všemi zájemci, čímž bylo naplněno Místní partnerství. Všechny osoby, které se takto staly Partnery MAS Litomyšlsko o.p.s. nebo jejich pověření zástupci jsou členy Nejvyššího orgánu (též Valné hromady) Místního partnerství. V této chvíli vstoupilo do partnerství 25 osob a subjektů: 1) Město Proseč, Proseč č.p. 18, Proseč, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Macháček 2) Obec Horky, Horky č.p. 55, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Martin Kubišta (na základě plné moci) 3) Obec Bohuňovice, Bohuňovice č.p. 13, , Bohuňovice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Jaromír Gregor 4) Obec Sedliště, Sedliště č.p. 46, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Ladislava Nováková (místostarostka obce) 5) Obec Trstěnice, Trstěnice č.p. 238, Trstěnice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Roman Kmošek 6) Obec Cerekvice nad Loučnou, Cerekvice nad Loučnou č.p. 132, Cerekvice nad Loučnou, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Josef Abraham 7) Zemědělské družstvo Růžový palouček, se sídlem Morašice č.p. 180, Morašice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Martin Střasák a Ing. Ladislav Tobek 8) Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská č.p. 369, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Luboš Šplíchal (na základě plné moci)

7 9) Oblastní charita Nové Hrady u Skutče, se sídlem Chotovice č.p. 50, Chotovice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Blanka Vopařilová 10) Komuniké o.p.s., Jaselská č.p. 778, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Tomáš Fiedler 11) Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Petr Faltys (na základě plné moci) 12) Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, Sloupnice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ladislav Chleboun (místopředseda) 13) Zemědělské družstvo Dolní Újezd, se sídlem Dolní Újezd č.p. 471, Dolní Újezd, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jan Pechanec (na základě plné moci) 14) Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p. 392, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Věra Dvořáková 15) Miloš Macek, Zemědělský podnikatel, Sedliště č.p. 71, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Miloš Macek 16) Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Radomil Kašpar 17) Michal Kortyš, Jiráskovo náměstí č.p. 55, Litomyšl, partnerskou smlouvu podepsal a jednat bude osobně 18) Římskokatolická farnost Proseč, Proseč č.p. 1, Proseč u Skutče, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Zdeněk Mach, zastupující osoba a statutární zástupce: Zdeněk Mach 19) Římskokatolická farnost Nové Hrady, Nové Hrady č.p. 48, Nové Hrady u Skutče, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Zdeněk Mach, zastupující osoba: Josef Roušar 20) Sdružení obcí Toulovcovy Maštale, Proseč č.p. 125, Proseč, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Macháček, zastupující osoba: Lucie Oherová 21) Řeznictví Sloupnice s.r.o., Dolní Sloupnice č.p. 134, Sloupnice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jaroslav Vaňous (místopředseda) 22) Komunitní škola České Heřmanice, České Heřmanice č.p. 50, České Heřmanice, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Lenka Vacková, zastupující osoba: Pavel Eliáš

8 23) Sdružení dobrovolných hasičů Česká Rybná, Proseč , IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Josef Holec 24) Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pivovarská 354/II., Vysoké mýto, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Ing. Jiří Zedníček 25) PP-GROUP.cz s.r.o., Proseč č.p. 378, Proseč Proseč, IČ: , partnerskou smlouvu podepsal/a: Jan Tomášek 5. Jednání Nejvyššího orgánu (též Valná hromada) Místního partnerství Z celkového počtu 25 partnerů se jednání Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. zúčastnilo 18 subjektů (viz prezenční listina). Žádná ze zájmových skupin ani veřejný sektor nepřesáhl 49 % hlasovacích práv. Byly tedy naplněny podmínky usnášeníschopnosti Jednací řád USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Nejvyšší orgán Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje svůj jednací řád (znění viz příloha č. 4. zápisu). Pro usnesení: Rozhodovací orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Nejvyšší orgán stanovil Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 6 členný a rozhodl o jeho obsazení: Mikroregion Litomyšlsko, Bří Šťastných č.p. 1000, Litomyšl, IČ Zástupce subjektu: František Bartoš, nar.: 16. prosince 1968, bydliště: Poříčí u Litomyšle-Zrnětín č.p. 42, Poříčí u Litomyšle Město Proseč, č.p. 18, Proseč, IČ Zástupce subjektu: Jan Macháček, nar.: 14. březen 1978, bydliště: Proseč č.p. 367, Proseč Farní charita Litomyšl, se sídlem Bělidla č.p. 392, Litomyšl, IČ Zástupce subjektu: Věra Dvořáková, nar.: 18. dubna 1972, bydliště: Sedlec č.p. 15, Vraclav

9 Zemědělské družstvo chovatelů a pěstitelů Litomyšl, se sídlem Zahájská 369, Litomyšl, IČ Zástupce subjektu: Luboš Šplíchal, nar: 25. května 1967, bydliště: Budislav č.p. 105, Budislav Stavební sdružení Boštík s.r.o., se sídlem Poříčí u Litomyšle č.p. 117, Litomyšl, IČ Zástupce subjektu: Ing. Petr Faltys, nar: 16. března 1987, bydliště: Poříčí u Litomyšle č.p. 107, Poříčí u Litomyšle Zemědělské družstvo Sloupnice, se sídlem Dolní Sloupnice č.p. 134, Sloupnice, IČ Zástupce subjektu: Ladislav Chleboun, nar. 1. května 1962, bydliště: Horní Sloupnice č.p. 91, Sloupnice Pro usnesení: Kontrolní orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 3/2015: Nejvyšší orgán stanovil Kontrolní orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 3členný a rozhodl o jeho obsazení: Komunitní škola České Heřmanice, České Heřmanice 50, České Heřmanice, IČ: Zástupce subjektu: Pavel Eliáš, nar. 8. dubna 1974, bydliště: České Heřmanice č.p. 94, České Heřmanice Obec Trstěnice, č.p. 238, Trstěnice, IČ: Zástupce subjektu: Ing. Josef Sotona, nar. 22. března 1950, bydliště: Trstěnice č.p. 102, Trstěnice Asociace soukromých zemědělců (ASZ) Svitavy a Ústí nad Orlicí, Pivovarská 354/II., Vysoké mýto, IČ: Zástupce subjektu: Jiří Vopařil, nar. 10. ledna 1955, bydliště: Makov č.p. 29, Litomyšl Pro usnesení: 18

10 5.4. Výběrový orgán USNESENÍ Nejvyššího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 4/2015: Nejvyšší orgán stanovil Výběrový orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. jako 11-ti členný a rozhodl o jeho obsazení: Michal Kortyš, nar: 28. června 1962, bydliště: Jiráskovo náměstí č.p. 55, Litomyšl Ing. Martina Červínková, nar: 17. února 1973, bydliště: J.E. Purkyně č.p. 1143, Litomyšl Obec Cerekvice nad Loučnou Zástupce subjektu: Ing. Josef Abraham, nar: 6. prosince 1960, bydliště: Cerekvice nad Loučnou č.p. 77, Cerekvice nad Loučnou Oblastní charita Nové Hrady Zástupce subjektu: Mgr. Alena Fiedlerová, nar: 7. září 1971, bydliště: Jaselská č.p. 778, Litomyšl Sbor dobrovolných hasičů Česká Rybná Zástupce subjektu: Miloslav Hurych, nar: 22.srpna 1974, bydliště: Česká Rybná č.p. 61, Proseč Zemědělské družstvo "Růžový palouček" Zástupce subjektu: Ing. Martin Střasák, nar. 2.října 1976, Bydliště: Javorník č.p. 2, Vysoké Mýto Markéta Tauerová, nar: 18. července 1978, bydliště: Sebranice č.p. 264, Sebranice Jafis s.r.o. Zástupce subjektu: Ing. Jiří Kysilka, nar: 29. září 1973, bydliště: Sebranice 324, Sebranice Řeznictví Sloupnice s.r.o. Zástupce subjektu: Ing. David Král, nar: 10. června 1987, bydliště: Bohouňovice II/51, Kostelec n. Č. Lesy, (od června trvalé bydliště: Lubná 309, Lubná) Stavební sdružení Boštík s.r.o. Zástupce subjektu: Pavel Jílek, nar: 20. února 1969, bydliště: Sebranice 95, Sebranice Sdružení obcí Toulovcovy Maštale Zástupce subjektu: Lucie Oherová, nar: 28. listopadu 1975, bydliště: Česká Rybná č.p. 143, Proseč Pro usnesení: 6

11 6. Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství Jednání Rozhodovacího orgánu Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. se zúčastnilo 6 subjekt/zástupců, přičemž byly splněny podmínky usnášeníschopnosti Předseda USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 1/2015: Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje předsednický subjekt Rozhodovacího orgánu, kterým se stává Mikroregion Litomyšlsko aktuálně zastoupený panem Františkem Bartošem. Pro usnesení: 5 Zdržel/i se: Předseda USNESENÍ Rozhodovacího orgánu Místního partnerství MAS Litomyšlsko o.p.s. č. 2/2015: Rozhodovací orgán Místního partnerství v rámci MAS Litomyšlsko o.p.s. schvaluje zaměstnance MAS Litomyšlsko o.p.s. Petra Vomáčku jako vedoucího zaměstnance pro realizaci SCLLD (strategie komunitně vedeného místního rozvoje). Pro usnesení: 6 7. Závěr Jednání všech orgánů MAS Litomyšlsko o.p.s. i orgánů organizační složky bylo ukončeno. Proseč František Bartoš (předseda Správní rady) (předseda Rozhodovacího orgánu) (ověřovatel zápisu) Petr Vomáčka ředitel MAS Litomyšlsko o.p.s. předsedající jednání a zapisovatel

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK /2002 Sb. Vyhláška k zákonu o účetnictví pro nepodnikatele

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK /2002 Sb. Vyhláška k zákonu o účetnictví pro nepodnikatele PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2014 504/2002 Sb. Vyhláška k zákonu o účetnictví pro nepodnikatele 1. OBECNÉ ÚDAJE popis účetní jednotky Název: MAS Litomyšlsko o. p. s. Sídlo: Proseč 125, 539 44 Proseč

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2010 Obsah 1.1 Představení MAS Litomyšlsko... 3 1.2 Strategický plán Leader... 3 1.3 Území působnosti MAS... 3 2.1 Zakladatelé... 5 2.2. Správní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2014 MAS Litomyšlsko o.p.s. 1 Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ MAS LITOMYŠLSKO O.P.S.... 3 1.1. Území působnosti MAS Litomyšlsko o.p.s.... 3 1.2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI A JEJICH PŘÍPADNÉ ZMĚNY... 5

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. MAS Litomyšlsko o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008. MAS Litomyšlsko o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2009 Obsah 1. Představení MAS Litomyšlsko o.p.s.... 3 2. Orgány společnosti... 4 3. Přehled činností MAS Litomyšlsko o.p.s. v roce 2008... 7 4. Zpráva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2012 MAS Litomyšlsko o.p.s. Červen 2013 1 Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ MAS LITOMYŠLSKO O.P.S.... 4 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 5 Zakladatelé... 5 Ředitel... 6 Správní rada... 6 Dozorčí rada...

Více

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Zakladatelů

MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Zakladatelů V Proseči dne 23. 10. 2013 MAS Litomyšlsko o.p.s. Zápis z jednání Zakladatelů Datum: 23. 10. 2013 Místo konání: zasedací místnost ubytovna Toulovec, Proseč Přítomni: Viz prezenční listina Omluveni: Viz

Více

Strategie rozvoje území MAS Litomyšlsko v letech 2014 2020

Strategie rozvoje území MAS Litomyšlsko v letech 2014 2020 Strategie rozvoje území MAS Litomyšlsko v letech 2014 2020 1 Obsah 1 Úvod s popisem základních informací... 5 1.1 Základní informace o MAS... 5 1.1.1 Stručný popis území... 5 1.1.2 Seskupení obcí v regionu...

Více

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost.

STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. STATUT MAS Litomyšlsko, obecně prospěšná společnost. Článek I. Základní ustanovení 1. Název Společnosti: MAS Litomyšlsko o.p.s. 2. Sídlo Společnosti: Proseč č.p. 125, 539 44 Proseč 3. IČ: 27506096 4. Společnost

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ROK 2011 MAS Litomyšlsko o.p.s. Duben 2012 1 Obsah 1. PŘEDSTAVENÍ MAS LITOMYŠLSKO O.P.S.... 3 2. ORGÁNY SPOLEČNOSTI... 4 3. PŘEHLED ČINNOSTÍ MAS LITOMYŠLSKO O.P.S. V ROCE 2011... 8 4. REALIZACE

Více

Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s.

Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. V Proseči dne 14.8.2013 Zápis z jednání správní rady MAS Litomyšlsko o.p.s. Termín: úterý 13.8.2013 17.00 hod Místo jednání: Zasedací místnost v budově kanceláře MAS Litomyšlsko, ubytovna Toulovec, Proseč

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 3. února 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Tomáš Háp Radek Šenkýř 3. zasedání

Více

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6

https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektid=isor%3a275803&typ=full&klic=vr6cq6 Stránka. 1 z 14 Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 1642 Datum zápisu: Spisová značka: B 1642 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové Obchodní

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady:

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015. Průběh a jednání a přijatá usnesení této valné hromady: ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 6. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 21.09.2015 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z.s. se sídlem v Bystřici 334, 739 95 Bystřice,, zaregistrovaná Krajským úřadem Moravskoslezského

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

POZVÁNKA. č.j. 001/2014

POZVÁNKA. č.j. 001/2014 č.j. 001/2014 POZVÁNKA Představenstvo akciové společnosti ALLCOMP, a.s. se sídlem Netvořice, Zelená č.p.65, PSČ 257 44, IČO: 27112292, zve na řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 22. 5. 2014

Více

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne

Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne Zápis z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 1. 11. 2014 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151

OSLAVKA, o.p.s. Sídlo: Masarykovo nám. 104, 675 71 Náměšť nad Oslavou IČO:276 80 151 ZÁPIS ze zasedání Pléna společnosti Oslavka, o.p.s., konaného dne 24. 3. 2015 od 14. hodin v prostorách CETT, Náměšť nad Oslavou Zapisovatel: administrativní pracovník Kateřina Horčičková Ověřovatel: Vladimír

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vysoké Mýto 1 1 Obecné

Více

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM

dle prezenční listiny všech 12 zástupců obcí ředitel SOTM Jan Řebíček DiS. Lucie Oherová - pracovnice SOTM Iveta Nováková - účetní SOTM Z á p i s z valné hromady SOTM, konané dne 17.prosince 2012 v 17.00hod. v zasedací místnosti sídla SOTM Proseč ====================================================== Přítomni: Hosté : Program: dle prezenční

Více

Z Á P I S. Přítomni: 5 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1.

Z Á P I S. Přítomni: 5 členů správní rady - prezenční listina je přílohou tohoto zápisu - příloha č. 1. Z Á P I S z 6. jednání Správní rady Místní akční skupiny Česká Kanada o.p.s. konané dne 4. prosince 2014 v kanceláři MAS -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s.,

Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s., Zápis z jednání zakladatelů Region Pošembeří o.p.s., které se konalo v úterý 27. ledna 2015 v 18:30 h v prostorách kanceláře MAS, Nám. A. z Pardubic 56, Český Brod Program jednání: 1. Zahájení jednání,

Více

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 14/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 14/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 23. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Mgr. Josef

Více

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů. Přepočet hlasů se neprovádí. Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas.

Veřejný sektor ani žádná ze zájmových skupin nemá více než 49 % hlasů. Přepočet hlasů se neprovádí. Každý člen valné hromady (partner) má 1 hlas. Zápis z jednání valné hromady partnerů místní akční skupiny (MAS) organizační složky Bystřička, o.p.s. se sídlem Velká Bystřice, Zámecké náměstí č.p. 79, PSČ 78353 IČ: 26882035 (dále také jako Společnost

Více

Strategie spolupráce obcí MAS Litomyšlsko o.p.s.

Strategie spolupráce obcí MAS Litomyšlsko o.p.s. Dodatek strategie MAS = Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS Strategie spolupráce obcí MAS Litomyšlsko o.p.s. Dokument Strategie spolupráce obcí (SSO) na platformě MAS je dodatkem Strategie

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www:

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, autopošta Litvínov tel./fax www: Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS z ustavující schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 01.11. 2014

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 5. VALNÉ HROMADY MAS Jablunkovsko, konané dne 30. 12. 2014 Valná hromada MAS Jablunkovsko, z. s. p. o. se sídlem v Bystřici 334, PSČ 739 95, IČ: 00739286, zaregistrovaná Krajským úřadem

Více

Zápis č. 1/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 1/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 1/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 4. března 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 1. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař

ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař ZÁPIS z I. zasedání Valné hromady MAS Vladař Termín konání: 04. 11. 2015 Místo konání: Zasedací místnost MěÚ Podbořany, Mírová 615, Podbořany Čas konání: 15:15 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Program:

Více

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech

Zápis. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Zápis zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 10. 11. 2014 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Polních Voděradech Přítomni: Slavomír Lahoda Musil Jaroslav Botoš Jozef Dočkal Pavel

Více

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM

Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Zápis č. 2/2015 Z Valné hromady SOTM, konané 12. května 2015 v 17.00 hodin v sídle SOTM Valná hromada byla řádně svolána, předseda konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina zástupců obcí, je tedy

Více

Bod č 2 - Schválení programu:

Bod č 2 - Schválení programu: Obec Drásov Zastupitelstvo obce Drásov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Drásov, konaného dne 16.9.2015 od 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu. 11/2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 2/2014 Datum konání: 17. června 2014 Místo: KD Katusice Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny Ing.

Více

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění:

POZVÁNKA. Návrh na usnesení k jednotlivým bodům pořadu jednání valné hromady a jeho zdůvodnění: POZVÁNKA na řádnou valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., se sídlem Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov, IČ 476 74 521, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY MAS HRUBÝ JESENÍK Místo konání: Bruntál Datum konání: 4. 12. 2014 V prvním bloku se konala Valná hromada MAS Hrubý Jeseník společně s VH MAS Nízký Jeseník, po schválení a podpisu

Více

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VALNÉ HROMADY Představenstvo společnosti Správa městských sportovišť Kolín, a.s. se sídlem Masarykova 1041, Kolín II, PSČ 280 02, IČ 27946576 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU která se bude

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů.

Je nutné, aby na valné hromadě byli přítomni nebo zastoupeni akcionáři nejméně s 30% hlasů tj.3130 hlasů. Zápis z řádné valné hromady Moravské zemědělské,akciové společnosti konané dne 24.června 2014 v zasedací místnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti v Prosenicích s tímto programem jednání: 1) Zahájení

Více

Zápis č. 3/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 3/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 3/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 11. února 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková, František Skála 3. zasedání

Více

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne

USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne USNESENÍ č. 6/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Sebranice konaného dne 13. 6. 2016 Program: 1) Schválení programu zastupitelstva obce 2) Obnova místní komunikace Třešňovka zadávací dokumentace,

Více

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4.

svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 ve 13,00 hodin v zasedací místnosti v sídle společnosti v Praze, Geologická 4. Představenstvo akciové společnosti AQUATEST a.s. se sídlem Praha 5, Geologická 4, PSČ: 152 00 IČ: 447 94 843 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 1189 svolává

Více

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015

Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Zápis ze zasedání Valné hromady MAS Bohdanečsko, z. s. konané dne 22. června 2015 Omluveni: Městsko-lázeňské informační centrum, o.p.s., ZŠ a MŠ Lázně Bohdaneč, Rybniční

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Představenstvo společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Teplice, Přítkovská 1689, IČO 49099451, registrované u Krajského soudu v Ústí nad Labem oddíl B, vložka 465

Více

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod.

Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově. dne v 9.00 hod. Pozvánka na zasedání valné hromady MAS Uničovsko o.p.s. zasedání se uskuteční v zasedací místnosti v Medlově dne 23.3. 2016 v 9.00 hod. Program: 1. volba zapisovatele 2. úvodní slovo předsedy správní rady

Více

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin

Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Zápis č. 1/2013 z Valné hromady SOTM, konané 7. března 2013 v budově sídla SOTM v 17.00 hodin Přítomni: dle prezenční listiny 1. jednání Valné hromady Sdružení obcí Toulovcovy Maštale v roce 2013 proběhlo

Více

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

Program jednání valné hromady:

Program jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY Představenstvo obchodní společnosti Rašelina a.s. se sídlem Soběslav, Na Pískách 488, PSČ 392 01, okres Tábor zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

Více

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 23. června 2016 POZVÁNKA NA NÁHRADNÍ VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp Kontrola usnesení

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti SEŽEV-REKO, a.s., IČ: 46904859, se sídlem Brno - Maloměřice, Jarní 898/50, PSČ 61400. Představenstvo společnosti SEŽEV-REKO, a.s. (dále jen společnost ) si

Více

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1.

3. Schválení programu Starosta obce pan M. Veselý seznámil přítomné s navrženým zněním programu. Navržený program zní takto: 1. Z Á P I S z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy konaného dne 07. 04. 2016 od 20,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Marek Veselý,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 8. února 2017 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s.

Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. Místní Akční Skupina Mladoboleslavský venkov, o. s. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY č. 1/2014 Datum konání: 11. února 2014 Místo: Skalsko čp. 18 Přítomni: Hosté: Ověřovatelé zápisu: dle prezenční listiny

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu společnosti MOPET CZ a.s. Představenstvo společnosti MOPET CZ a.s., IČO 247 59 023, se sídlem na adrese Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, zapsané v obchodním

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne , od 20:00 hodin. Obec Jersín Zastupitelstvo obce Jersín Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jersín, konaného dne 12. 11. 2014, od 20:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Statut společnosti MAS 21, o.p.s.

Statut společnosti MAS 21, o.p.s. MAS 21 SR/STATUT/2014/1 Tímto Statutem níže uvedeného dne, měsíce a roku správní rada obecně prospěšné společnosti MAS 21, o.p.s. (dále jen správní rada), příslušná podle odst. 4.2.1 písm. f/ zakládací

Více

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení

Místní akční skupina. Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT. Článek 1 Základní ustanovení Místní akční skupina Organizační složka MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. STATUT Článek 1 Základní ustanovení 1. Dne 3. 9. 2013 byla Zakládací smlouvou založena obecně prospěšná společnost MAS Vizovicko

Více

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ K USNESENÍM ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI KONANÉ DNE Kofola ČeskoSlovensko a.s. IČ: 242 61 980 sídlo: Nad Porubkou 2278/31a, Poruba, 708 00 Ostrava zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 10735 («Společnost») VÝSLEDKY

Více

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 25/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 25/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 8. října 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Host: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková Mgr.

Více

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 -

Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY. Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Místní akční skupina Podještědí, z. s. Liberecký kraj STANOVY Schváleno: Valná hromada MAS Podještědí, z.s. dne - 1 - Preambule Místní akční skupina Podještědí ( dále jen místní akční skupina či MAS) je

Více

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2016. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2016 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. května 2016 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání ZM/36/2016

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná

Přítomni členové rady Svazku: Ing Zdeněk Nejdl, Blanka Čebišová, Pavel Souček, Ing. Dana Bechynská, Ing. Josef Bumba, Hana Hajná Zápis z jednání 16. rady Svazku měst a obcí Rakovnicka, které se konalo ve středu 28.11.2012 od 10,00 hodin v kanceláři Svazku měst a obcí Rakovnicka, Husovo náměstí 255, Rakovník Přítomni členové rady

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014

Jednací řád. řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Jednací řád řádné valné hromady společnosti, konané dne 16. května 2014 Článek 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti, který schvaluje a rozhoduje všechny záležitosti uvedené

Více

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil

Přítomni dle prezenční listiny, která je uložena v sekretariátu zastupitelstva města. Omluven: PhDr. Jiří Pospíšil KP-ZM/442/2006/Z/8 Z Á P I S u ustavujícího (I.) zasedání Zastupitelstva města České Budějovice konaného dne 2. listopadu 2006 od 9:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města Přítomni dle prezenční

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová

Z á p i s. o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Z á p i s o průběhu 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová konaného dne 1. 11. 2016 v zasedací místnosti obecního úřadu Krasová Starosta zahájil 28. zasedání Zastupitelstva obce Krasová (dále jen zastupitelstvo

Více

Krátká Praha 10. Praha jednání Valné hromady Hutnictví železa, a.s., Krátká 39, Praha 10 Strašnice,

Krátká Praha 10. Praha jednání Valné hromady Hutnictví železa, a.s., Krátká 39, Praha 10 Strašnice, Krátká 39 100 00 Praha 10 Praha 4. 4. 2017 Pozvánka na Valnou hromadu Hutnictví železa, a.s. Představenstvo Hutnictví železa, a.s. na základě usnesení Dozorčí rady HŽ, a.s., svolává jednání Valné hromady

Více

9, 14, PSČ IČ:

9, 14, PSČ IČ: P O Z V Á N K A na valnou hromadu akciové společnosti SERENITY, a.s. se sídlem Praha 9, Libeň, Lihovarská čp. 1847/č. or. 14, PSČ 190 00 IČ: 257 66 538 -zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno.

Program zasedání : HLASOVÁNÍ: PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 Usnesení č. 1 bylo schváleno. Zápis z 12. veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18.12. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle

Více

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 13/2015. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 13/2015 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. června 2015 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 13. zasedání Rady

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 26/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 26/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Miloslav Hurych, Karel Hloušek, Radek Šenkýř, Tomáš Háp 26. zasedání Rady

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti SingHaus group a.s., se sídlem Ukrajinská 428/2, Vršovice, 101 00 Praha 10, IČ: 022 84 014 zapsané v obchodním rejstříku u Městského

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU V Kunovicích, dne 12. ledna 2016 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo akciové společnosti RAMET a.s., se sídlem Kunovice, Letecká 1110, PSČ 686 04, IČ: 25638891, zapsané v obchodním rejstříku

Více

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 25. srpna 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno

Výsledky hlasování : Pro 9x, Proti -0, Zdržel se - ( Hlasování č. 2) Usnesení č.2 bylo schváleno Zápis z ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 04. 11. 2014 od 19.00 hodin v obřadní místnosti dublovické radnice. Přítomni: Josef Hájek, Ing. Vladislav Brejška,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 11.11.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Dosavadní starosta Václav Šefčík (dále jako předsedající ) zahájil

Více

Zápis č. 7/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 7/2013. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 7/2013 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 26. března 2013 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, František Skála, Karel Hloušek, Mgr. Lenka Žežulková, Pavel Čermák

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Pozvánka na řádnou valnou hromadu Pozvánka na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti CENTRUM BABYLON, a.s. se sídlem Liberec, Nitranská 1, PSČ 460 02 IČ: 250 22 962 konanou dne 26. 6. 2014 od 11:00 hodin v zasedací místnosti (salónek

Více

Zápis z jednání valné hromady

Zápis z jednání valné hromady Zápis z jednání valné hromady Občanského sdružení PODBRDSKO, IČ: 270 51 935, sídlo: Chrást 15, 262 72 Březnice konané dne 30. 10. 2013 od 17:00 hod. v Chrástu Přítomni členové: Valné hromady se účastní

Více

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ

Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ Město Pec pod Sněžkou ZASTUPITELSTVO MĚSTA USNESENÍ z ustavujícího veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 15.11.2010 v 17.00 hodin v kavárně hotelu Horizont, čp. 141 v Peci pod Sněžkou Přítomni:

Více

Výroční zpráva. rok 2011

Výroční zpráva. rok 2011 Výroční zpráva rok 2011 Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, o.s. Obsah 1. Úvod... 3 2. Členové MAS... 4 3. Orgány a pracovní tým sdružení... 6 4. Jednání orgánů v r. 2010... 8 5. Vyhlášené

Více

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč

Zápis č. 21/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Zápis č. 21/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 30. září 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Hosté: Jan Macháček, Karel Hloušek, František Skála, Pavel Čermák, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 21. listopadu 2012, Praha

Usnesení. Představenstvo Hospodářské komory České republiky. 21. listopadu 2012, Praha Usnesení Představenstvo Hospodářské komory České republiky 21. listopadu 2012, Praha Přítomni: Březina Jan, Doležal Jiří, Dvořák Martin, Dvořák Miroslav, Dvořák Rostislav, Ernest Karel, Holec František,

Více

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne

Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané dne Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07 IČ 45 31 70 54 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 Usnesení řádné valné hromady Komerční banky, a. s., konané

Více

Zápis s ustanovujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Město ze dne Zahájení a seznámení s programem (Tomeček)

Zápis s ustanovujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Město ze dne Zahájení a seznámení s programem (Tomeček) OÚ/534/2006 Zápis s ustanovujícího veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Město ze dne 6.11. 2006 Místo zasedání : ZASEDÁCÍ MÍSTNOST NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE STARÉM MĚSTĚ Přítomni: 9. členů ZO Hymna,

Více

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení Statut MAS Zlatá cesta, o. p. s. Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. MAS Zlatá cesta, o. p. s. (dále jen společnost ) vznikla dne 3. srpna 2006 zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským

Více

Dohoda o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Bystřička, o.p.s., a o přistoupení dalších zakladatelů

Dohoda o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Bystřička, o.p.s., a o přistoupení dalších zakladatelů Dohoda o změně zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Bystřička, o.p.s., a o přistoupení dalších zakladatelů Níže uvedení a podepsaní účastníci se dnešního dne dohodli na této změně zakládací smlouvy

Více

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč

Zápis č. 5/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Zápis č. 5/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 29. září 2015 v obřadní místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 5. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s.

SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI. MAS Lužnicko o.p.s. SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI MAS Lužnicko o.p.s. uzavřená dnešního dne podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, v platném znění, (dále též jen zákon o o.p.s.

Více

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři.

Zápis 3/2014. ze zasedání zastupitelstva obce konaného v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Zápis 3/2014 ze zasedání zastupitelstva obce konaného 7.5. 2014 v 16,00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Litohoři. Přítomni: pí Lenka Venhodová, pí Jana Bártů, Ing. Helena Dreslová, p.bohumír

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více