Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne 18. 9. 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Začátek: hodin Ukončení: hodin Přítomni: R. Zhořová, I. Ochrymčuková, V. Kovaříková, P. Kappelová, J. Konečná, J. Musilová, T. Zouhar, J. Zacpal Nepřítomni: K. Krátká, L. Beranová, L. Ždánský omluveni Hosté: E. Brázdová, A. Černohlávková, M. Růžička, Z. Kostřicová Místo konání: MŠ Sluníčko, Tišnov Program: 1. Komunitní škola na Tišnovsku 2. Žádosti o mimořádnou dotaci 3. Kronika města Tišnova (1999, 2000) 4. Různé ad 1) Na jednání komise byli přizváni členové spolku Hnízdo spolku pro komunitní vzdělávání, který chce v Tišnově založit komunitní školu (viz příloha č. 1). Pro založení školy a získání akreditace u MŠMT ČR je požadován souhlas obce se zřízením tohoto typu školy. Jednotliví členové komise vznášeli na přítomné dotazy týkající se vzdělávání ve škole či financování pedagogických pracovníků. Tyto informace jsou nutné i pro možnou investici města do rekonstrukce budovy bývalé školy v Jamném. Ocenění nutných stavebních úprav pro možnost zřízení malotřídní školy v Jamném provedl Ing. Oldřich Výleta (viz příloha č. 2). Výsledek jednání komise bude podkladem pro rozhodování Rady města Tišnova. Po odchodu členů spolku Hnízdo proběhla diskuze. Z dotazů vyplynulo, že členové spolku nemají dostatečné povědomí o právních předpisech týkajících se provozu školy v oblasti vzdělávání, projekt založení komunitní školy není dostatečně propracovaný a chybí zde garant, který by pomohl s řešením právních otázek založení a chodu komunitní školy. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská Rady města Tišnova doporučuje založení komunitní školy na Tišnovsku. Hlasování: 7/0/1 Komise kulturní a školská nedoporučuje umístění komunitní školy v budově ZŠ v Jamném a navrhuje využití jiných prostor, např. budovy ZŠ na Riegrově v Tišnově. Hlasování: 8/0/0

2 ad 2) Komisi byly předloženy k projednání dvě žádosti o mimořádnou finanční podporu z rozpočtu města Tišnova. Prvním žadatelem je sdružení Naboso o. s., které žádá město o finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na projekt Snow film fest v Tišnově. Druhým žadatelem je paní Mgr. MgA. Eva Kratochvílová, která žádá o finanční příspěvek ve výši Kč na projekt CD Královničky. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská doporučuje Radě města Tišnova schválit mimořádnou dotaci ve výši 3 000,- Kč pro občanské sdružení Naboso o. s. na podporu projektu Snow film fest v Tišnově. Hlasování: 8/0/0 Komise kulturní a školská doporučuje Radě města Tišnova neschválit mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč pro paní Mgr. MgA. Evu Kratochvílovou na podporu projektu CD Královničky. Hlasování: 8/0/0 ad 3) Komisi byly předloženy zápisy let 1999 a 2000 do kroniky města Tišnova. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská schvaluje zápis do kroniky města Tišnova za roky 1999 a 2000 dle přílohy č. 3. Hlasování: 8/0/0 ad 4) Pan Zacpal pozval přítomné členy na akci Výšlap na Čepičku, která se uskuteční dne v Předklášteří. Paní Zhořová pozvala všechny přítomné na akci Den zahrady, která se uskuteční dne v tělocvičně ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 v rámci doprovodných akcí Václavských hodů. Zapsala: B. Veverková Schválila: R. Zhořová

3

4 Příloha č. 1 Pracovní název projektu: Komunitní škola na Tišnovsku jsme: zatím neformální skupinka zhruba 15 rodin z Tišnova a okolí. usilujeme: Rádi bychom pro naše děti i pro děti z dalších rodin založili malotřídní školu, postavenou na kombinaci principů Montessori pedagogiky, Waldorfské a intuitivní pedagogiky. Inspirujeme se též filosofií tzv. svobodných demokratických škol. Jsme přesvědčeni, že děti jsou přirozeně motivovány se učit a rozvíjet, chceme jim k tomu vytvořit co nejlepší podnětné a bezpečné prostředí. Zakládáme tedy školu, kde je prostor pro individualitu dítěte, děti se učí skutečnými situacemi v reálném lidském světě, zároveň tráví mnohem více času v přírodě. Jako rodiče se chceme podílet na chodu a náplni školy, učit se spolu s dětmi, proto přívlastek komunitní. Charakteristiky školy Zřizovatel školy: školu bude jako neziskový projekt provozovat spolek Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání. Začátek fungování: září Struktura: zřizovatel podá žádost o zápis do školského rejstříku pro základní školu a školní družinu. Rozsah: zatím uvažujeme o prvním stupni, do budoucna bychom chtěli navázat i druhým stupněm. Kapacita: 1 až 2 věkově smíšené třídy. Celková kapacita školy by byla mezi 15 až cca 40 žáky. Pro zachování individuálního přístupu bychom rádi, aby na jednoho pedagoga připadalo maximálně 8 dětí. Prostory: Hledáme budovu se zahradou na kraji obce, nejlépe s možností vyjít přímo do volné krajiny. Podmínkou je přijatelná dostupnost hromadnou dopravou. Momentálně uvažujeme o bývalé školní budově v obci Jamné u Tišnova. Budova je v územním plánu vedená jako objekt využitelný pro školní zařízení. Personální zajištění: ředitel/ředitelka, pedagog/pedagožka, asistent/asistentka, družinář/družinářka (počet pedagogických pracovníků dle počtu dětí), (event. pracovník/ pracovnice výdejny obědů). Financování: Investiční náklady by vložili zakládající členové, zřizovatel bude pracovat na získávání grantů, sponzorských darů apod. V případě nutnosti si vezme půjčku, kterou bude splácet z příspěvků od státu a ze školného. Provozní náklady by pokrylo školné a příspěvky od MŠMT. Výše školného se odvíjí především od počtu dětí, ideálně by bylo školné symbolické, maximální výše cca 3000 Kč měsíčně. Školní stravování: V ideální podobě bude zřízena jídelna s výdejnou, v minimální variantě by děti docházely do blízké restaurace, která by se pro ten účel nechala zapsat do rejstříku školských zařízení (jednání s restaurací zatím nezačalo, preferujeme variantu zřídit výdejnu).

5 Příloha č. 2

6

7 Příloha č Úvod Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem vstoupila 12. března do NATO. V létě, konkrétně 11. srpna přibližně v době 11:30-14:00 hod., bylo možné pozorovat vzácný jev a to zatmění Slunce. Díky tomu se v tuto dobu téměř všude uklidnil ruch, a kdo mohl, pozoroval neobvyklé přírodní divadlo přes celofán, začouzená sklíčka, kotouče z diskety a další improvizované pomůcky k ochraně očí. Pás úplného zatmění procházel Evropou na jih od České republiky, ale i přesto bylo procento zatmění hodně velké, pro porovnání na severu Čech bylo zakryto 92% Slunce, v Českých Budějovicích dokonce 98,2% a v Brně a podobně i v Tišnově 96,2%. Obecní záležitosti Městská rada vybrala 8. března ve výběrovém řízení z pěti kandidátů nového tajemníka Městského úřadu, stal se jím Ing. Václav Šikula. Na konci května vyšlo 10. číslo Tišnov Fotorevue, články se mimo jiné věnují nejstarším tišnovským pečetím, ZUŠ Tišnov, sportovnímu klubu stolního tenisu, tišnovským včelařům, dějinám loutkového divadélka a z osobností výtvarníkovi Liborovi Balákovi a fotografovi Aleši Smékalovi. Na konci července vyšla kniha K. Fice a J. Zacpala Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří. Slavnostní přivítání knihy proběhlo až 11. října v Jamborově domě, součástí programu byla beseda s oběma hlavními autory i ostatními odborníky, kteří se na knize podíleli, a autogramiáda autorů. První náklad knihy byl rychle rozebrán, proto byla během podzimu dotištěna. Na začátku srpna byl zahájen provoz oficiálních internetových stránek města Tišnova. Stránky tvořilo tišnovské gymnázium v čele s Ing. R. Hortem a PC Servis. Od spuštění stránek byly základní informace o městě a okolí zobrazovány jak v češtině, tak i v anglickém a německém jazyce. Hospodaření obce Městská rada schválila zvýšení nájemného u bytů v majetku města o koeficient 1, 093 na období Nové ceny činí u bytů 1. kategorie 13,94 Kč/m 2, 2. kategorie 10,45 Kč/m 2, 3. kategorie 8,12 Kč/m 2 a u 4. kategorie 5,80 Kč/m 2. Firma Teplo T s.r.o. od 1. září snížila cenu tepla za 1 GJ o 5%, tedy z 311 na 295,50 Kč včetně DPH. Na podzim začala veřejná diskuze o dostavbě radnice. Ve velké zasedací místnosti radnice byly ve dnech 18. října 12. listopadu vystaveny všechny návrhy na řešení dostavby, ke kterým zde návštěvníci mohli v anketě vyjádřit svůj názor. Výstavba, doprava, spoje Cena vodného od 1. ledna byla 16,30 Kč a stočného 15,10 Kč bez DPH. Zkušební provoz Tišnovské televize skončil 1. března a bylo zahájeno komerční vysílání, které nabízelo i možnost zařazení reklamní či inzertní stránky do videotextové smyčky. Obrazové vysílání Tišnovské televize bylo zahájeno 27. května v 18:15. Obrazové

8 zpravodajství bylo vysíláno v třítýdenních intervalech s premiérou vždy ve čtvrtek a reprízou v sobotu a úterý. Od jara začali v Tišnově působit dva poskytovatelé internetu- Netline v zastoupení PC Servisu a Cesnet v zastoupení firmy Ycnega. Zjara byly zahájeny práce v ulici Cáhlovské, v rámci úprav byly rekonstruovány elektrické a plynové přípojky, veřejné osvětlení a následně povrch vozovky, chodníky a parkovací plochy. Práce skončily na konci května. Od 17. května byl v Městské knihovně zahájen provoz internetu. První měsíc byl k dispozici zdarma, proto byl neustále vytížen. Od poloviny června byl již zpoplatněn 1 Kč/ 1 min. a navíc provozním poplatkem 10 Kč. Veřejný život V kostele sv. Václava v Tišnově vystoupila 19. ledna hudební skupina Spirituál kvintet. ZUŠ Tišnov a Umělecké sdružení Tišnov uspořádaly 14. února v sále tišnovského kina Vzpomínku na Jiřího Bulise aneb Zpívání s Jaromírem Nohavicou. Kromě J. Nohavici vystoupili také pedagogové a sbor žáků ZUŠ Tišnov, violoncellistka Dagmar Barášová a na housle hrál a pořadem provázel Jan Beránek. V sokolovně se 9. dubna natáčel pořad Zuzany Bubílkové a Miloslava Šimka S politiky netančím. Ve dnech 30. dubna až 2. května se v prostorách tišnovské sokolovny a gymnázia konal další ročník Mezinárodní expozice minerálů. Moravská část značené dálkové cyklotrasy č.1, která spojuje Brno a Prahu, byla v Tišnově slavnostně otevřena 20. května. Otevření zahájili svým vystoupením členové Klubu historických bicyklistů, po té byla slavnostně přestřižena páska a následně cyklisté odjeli zdolat trasu Tišnov Bystřice nad Pernštejnem dlouhou asi 32 km. Otevření se účastnil i J. Zimovčák. Běh Terryho Foxe se v Tišnově podruhé běžel 22. května a současně s ním i Přespolní běh Klucaninou. Oslavy 70. výročí založení Podhoráckého muzea probíhaly června. Oslavy začaly v pátek na tišnovské radnici na místě, kde muzeum vzniklo seminářem k problematice Podhorácka a Podhoráckého muzea. Na zahájení promluvil ředitel Okresního muzea Brno - venkov Mgr. Antonín Reček a po té starosta Tišnova Ing. Petr Fruhwirt. Oslavy pokračovaly týž den v Předklášteří vernisáží výstavy 70 let Podhoráckého muzea a nové stálé expozice Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. stol. V sobotu byl připraven program pro děti. Během dne probíhala hudební a taneční vystoupení, vědomostní soutěž z historie Tišnova a Předkláštěří a představil se také jezdecký oddíl a soubor historického šermu. V neděli pak probíhala vernisáž výstavy pro veřejnost, na které opět promluvil Mgr. Antonín Reček a následně také vedoucí muzea PhDr. Josef Zacpal a PhDr. Irena Ochrymčuková. Oslavy zakončil v podvečer koncert skupiny Spirituál Kvintet v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli, který si poslechlo víc než 500 posluchačů. Už čtvrtý ročník festivalu Concentus Moraviae se konal ve dnech 5. června až 4. července na 15 místech jižní Moravy. Tentokrát se zaměřil na francouzskou hudbu 20. století. Festival se

9 konal pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála a francouzského velvyslance v ČR H. E. Philippa Costy. V Tišnově byly odehrány dva koncerty 20. a 27. června. V pondělí 21. června proběhla Tišnovem štafeta běžců Běhu míru Sri Chinmoye. Tato akce probíhala ve více než 70 zemích 5 kontinentů na trase delší než km. 1. ledna vyběhla z Lisabonu a 31. prosince skončila v Londýně. V Tišnově ji svou účastí podpořily tišnovské školy. Tradiční václavské hody tentokrát proběhly v sobotu 25. září. Na náměstí jsme mohli navštívit jarmark a svou hudbou program po celý den včetně večerní hodové zábavy doprovázela dechová hudba Vracovjáci. V neděli 1. listopadu sloužil slavnostní mši k 10. výročí svatořečení svaté Anežky České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří papežský nuncius v České republice Jeho Eminence arcibiskup Giovanni Coppa. Po mši navštívil i Tišnov a tišnovskou radnici, kde se podepsal do pamětní knihy města Tišnova. Již 47. burza minerálů se konala ve dnech listopadu. Opět překonala rekordy jak ve výstavní ploše, tak v počtu návštěvníků, minerály si přišlo prohlédnout platících návštěvníků, což je skoro o více než zjara a o víc než před rokem. Tišnovská sokolovna žila 20. listopadu sportem, nejdříve v rámci Sportovního odpoledne a následně byli během Galavečera vyhlášeni nejlepší sportovec a sportovní kolektiv za sezónu 1998/1999. Odpoledne byla možnost zhlédnout exhibiční zápasy ve fotbale, stolním tenise a házené, dále mistrovské utkání v basketbalu mužů a vystoupení Sokola. Během celého dne bylo také možné prohlédnout si ve foyer sokolovny vystavené prezentace jednotlivých sportovních klubů. Večer proběhla přehlídka sportovního oblečení značky Kappa, představení tišnovských sportovních klubů, vystoupili krasojezdci a gymnastky. Následovalo vyhlašování vítězů, jako první byly předány ceny vítězům čtenářské ankety Tišnovských novin. Nejlepším sportovcem se zde stal stolní tenista Vladimír Pařil a nejlepším družstvem stolní tenisté. Dále byla vyhlášena cena pořadatelů pro Sportovní hvězdu Tišnova, tedy nejlepšího tišnovského sportovce závodícího za mimotišnovský oddíl. Vítězem se stal cyklista Michal Vodička závodící za CK Brno, který byl také jako první uveden do Síně slávy tišnovského sportu. Večer vyvrcholil vyhlášením nejlepšího sportovce a sportovního družstva Tišnova za sezonu 1998/1999, výsledné pořadí bylo výsledkem hlasování 18 členů odborné poroty a ceny předávali speciální hosté večera cyklista Ján Svorada a lékař národního týmu hokejistů ČR MUDr. Zdeněk Ziegelbauer. Nejlepším sportovcem Tišnova se stal stolní tenista Rudolf Cvrkal a nejlepším družstvem stolní tenisté muži TTC Bika Tišnov A. Hudbou provázela celý program skupina Ha Kapela a po skončení oficiální části večera hrála k tanci skupina Malevil. Na Vánočním koncertě 28. listopadu vystoupili v sokolovně opět sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory. Tišnov navštívila 14. prosince Jiřina Bohdalová, její program bylo možné shlédnout v sokolovně, večer uváděl moderátor Petr Novotný. Školství V pátek 5. února se v Tišnově na obou základních školách konal zápis do prvních tříd. Městské zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 15. června zřizovací listinu Městského domu dětí a mládeže (DDM). Vznikla tak příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je náplň volného času dětí a mládeže. Prostory získala po 2 měsících stavebních úprav v ZŠ

10 Riegrova 312 a to 2 klubovny, kancelář, soc. zařízení a tělocvičnu. Ředitelkou se stala Mgr. Jana Helánová. Od 1. září byl DDM zařazen do sítě školských zařízení. 2. října proběhl v prostorách DDM za velkého zájmu veřejnosti Den otevřených dveří. Pásku slavnostně přestřihl místostarosta Ing. František Svoboda a ředitelka DDM Mgr. J. Helánová poděkovala všem, kteří se o vznik DDM zasloužili. V rámci dne otevřených dveří bylo možné navštívit ukázky jednotlivých kroužků a další atrakce pro děti. Ve stejné době na přelomu září a října byly postupně jednotlivé kroužky zahájeny. První den nového školního roku nastoupilo do 1. třídy na ZŠ Smíškova 60 dětí a na ZŠ Náměstí 28. října 93 dětí. Základní umělecká škola Tišnov oslavila 50 let od svého vzniku. Slavnostní večer se konal v pondělí 4. října v sokolovně. U příležitosti oslav byl vydán almanach, který přinesl doposud nejpodrobnější materiál o tradici tišnovské hudby a čtyři samostatné příspěvky o oborech dnešní ZUŠ hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném. Na večeru byly poprvé veřejnosti představeny varhany v prostorách mimo budovu ZUŠ, vystoupili vybraní žáci a premiéru zde měla oslavná skladba Miloše Štědroně věnovaná výročí umělecké školy v Tišnově, v níž se jako interpreti představili všichni současní pedagogové ZUŠ. Zazněly zde také písně Z. Svěráka a J. Uhlíře v podání sboru žáků ZUŠ. Sociální a zdravotní záležitosti V pondělí 13. září proběhla informativní schůzka se Zdeňkem Škromachem (ČSSD), předsedou parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Škromacha doprovázel tým zdravotnických odborníků, lékařů a lékařských poradců, poslanec Karel Černý a nový přednosta OkÚ Ing.arch. Vladislav Růžička. Na úvod seznámil tišnovský starosta Ing. P. Fruhwirt všechny s problematikou tišnovské nemocnice a nastínil možnosti dohod o odkupu budovy od současných majitelů. Následně proběhla prohlídka prostor nemocnice a na závěr diskuze, jejímž hlavním tématem bylo zajištění finančních prostředků pro odkup. Počasí Leden byl teplotně i srážkově podprůměrný, noční teploty byly jen slabě pod bodem mrazu, ve dne vystoupaly až na 7 C. 4 dny byla námraza, 25. ledna padal mrznoucí déšť. Sněžilo pouze 28. ledna, kromě toho byl celý leden bez sněhové pokrývky. V únoru ležela v Tišnově téměř celý měsíc sněhová pokrývka, noční teploty byly pod nulou, odpolední většinou šplhaly do plusových hodnot. Srážkově byl únor nadprůměrný, v měsíci padaly srážky celkem 21 dnů, z toho 12 dnů sněhové. Březen byl spíše teplejší měsíc a srážkově nadprůměrný, odpolední teploty byly stále nad nulou, ke konci měsíce se dostaly až na 17 C. Dubnové počasí bylo teplotně i srážkově nadprůměrné, noční teploty s výjimkou 4 dnů byly stále nad 0 C, odpolední ke konci měsíce vystoupaly na 22 C. V měsíci bylo 10 dnů srážkových, z toho 3 bouřkové. Květnová průměrná teplota byla vysoká a to 14,15 C, během května bylo 7 letních dnů a 1 tropický a celkem 13 dnů s celodenním slunečním svitem. Naproti tomu 15 dnů v měsíci pršelo a spadlo nadprůměrné množství srážek 90,6 mm. Červen byl teplejším měsícem, průměrná teplota byla 16,43 C a stejně jako v květnu spadlo nadprůměrné množství srážek, celkem 131,2 mm, z toho jenom 12. června 47,8 mm. I červenec byl teplotně nadprůměrný, devatenáctkrát se teplota vyšplhala na letní hodnoty a čtyřikrát na tropické, průměrná teplota byla 19,8 C. Opět hodně pršelo, během 10 deštivých dnů napršelo 123,7 mm srážek a 8. července 49,6 mm. Ani třetí letní měsíc nezůstal s teplotami pozadu, průměrná teplota měla hodnotu 17, 46 C a v měsíci bylo celkem 13 dnů letních a 2 tropické. Teplé počasí pokračovalo i v září, které bylo nejteplejším od roku Průměrná teplota byla 15,91 C, nejnižší noční teploty klesly na 7 C, nejvyšší odpolední vystoupaly až na 27 C.

11 Díky tomu jsme mohli v září zažít ještě 10 letních dní. Začátek podzimu ohlašovala pouze mlha, která se objevila dvanáctkrát. Říjen následoval trend předchozích měsíců a průměrná měsíční teplota 8,02 C byla opět nadprůměrná. Noční teploty klesly pod nulu jen pětkrát. Srážkově byl říjen také nadprůměrný, spadlo 65,4 mm srážek. Listopad byl poměrně teplý a mlhavý, typicky dušičkový. Zpočátku měsíce bylo deštivo, 2 dny se objevily i sněhové srážky. Sedmnáctkrát se objevila ranní mlha, 5 dnů se udržela celý den, slunečno po celý den bylo za celý měsíc pouze dvakrát. Poslední měsíc v roce se teploty vrátily k průměru, průměrná teplota byla -1,84 C. Noční teploty se udržely celý měsíc pod bodem mrazu, odpolední do poloviny měsíce byly v plusových hodnotách, po té už nulu nepřekročily ani přes den. V měsíci bylo celkem 15 srážkových dnů, z toho 7 sněhových, ve kterých napadlo 39 cm sněhů, díky čemuž jsme si mohli užít bílé Vánoce. Pohyb obyvatelstva K 1. lednu žilo v Tišnově obyvatel, během roku se narodilo 67 dětí a zemřelo 77 občanů. Do Tišnova se přistěhovalo 175 lidí, vystěhovalo se o 5 více, 180. Uzavřených sňatků bylo celkem 44, rozvedlo se 22 manželství. Na konci roku měl Tišnov obyvatel.

12 2000 Úvod Rok začal na náměstí chvilku po půlnoci shromážděním občanů, kteří sem přišli především shlédnout ohňostroj odpálený k oslavám milénia půl hodiny po půlnoci. Na náměstí bylo k dispozici i občerstvení. Volby do krajského zastupitelstva probíhaly12. listopadu. Zájem o ně nebyl velký, v Tišnově volilo 35,15% voličů, v kraji pouze 34,93%. Pořadí v Tišnově bylo následující - zvítězila Čtyřkoalice tvořená stranami KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU s 30,33% hlasů, druhá skončila ODS s 20,09% hlasů, třetí byla ČSSD s 19,25% hlasů, čtvrtá KSČM s 18,83% hlasů a pátí Nestraníci pro Moravu s 4,93% hlasů. V kraji bylo pořadí mírně odlišné, na druhé místo se dostala KSČM a odsunula ODS na třetí a ČSSD na čtvrtou pozici. Obecní záležitosti Ve čtvrtek 27. ledna byla ve výstavní síni Jamborova domu slavnostně uvedena kniha Jana Laciny a Vojtěcha Štolfy Květnice a příroda Tišnovska. Od 1. července došlo ke změně ve vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Dosud je vydávala Policie ČR, po změně přešly pod působnost Okresních úřadů příslušných dle místa trvalého pobytu občana. Žádost o vydání, provedení změn a vyzvednutí je možné provádět u každého Okresního úřadu nebo u Obecního úřadu pověřeného vedením matriky. V rámci II. etapy reformy veřejné správy měly přejít kompetence výkonu státní správy na úřady samospráv a to na vybrané obecní, případně krajské úřady. V seznamu obcí, na které měly být přeneseny kompetence okresních úřadů po skončení jejich činnosti, byly za okres Brno venkov pouze Brno a Ivančice a některé obce měly podle 1. návrhu spadat pod Blansko. Starostové obcí bývalého tišnovského okresu se proto na začátku září sešli, aby hledali cestu ke zlepšení situace tišnovského regionu. Na schůzce byl vyjádřen nesouhlas s návrhem podoby územního uspořádání pověřených měst a správních okrsků ve II. fázi reformy veřejné správy. Starostové iniciovali vznik sdružení právnických osob (obcí) s názvem Region Tišnovsko, jehož prostřednictvím chtěli prosazovat zájmy obcí. 4. září bylo předloženo ministru vnitra Stanislavu Grossovi memorandum ze setkání starostů. Hospodaření obce Tři tišnovská hřiště u gymnázia, u ZŠ Riegrova a běžecká dráha ZŠ Smíškova získala nový povrch, umělou trávu s křemičitým vsypem. Akce byla financována městem za přispění gymnázia a ZŠ Smíškova a byla zařazena do projektu prevence kriminality a protidrogové prevence dětí a mládeže v Tišnově. Hřiště byla nově otevřena na Den Tišnováků 10. června. Od 1. července se zvedlo nájemné u bytů v majetku města o koeficient 1,049. Nové ceny jsou u bytů 1. kategorie 14,62 Kč/m 2, u bytů 2. kategorie 10,96 Kč/m 2, u bytů 3. kategorie 8,52 Kč/m 2 a pro byty 4. kategorie 6,08 Kč/m 2. Výstavba, doprava, spoje Cena vodného stoupla od 1. ledna na 17,30 Kč a stočného na 16,10 Kč bez DPH. Na ulicích Družstevní, Jiráskově a Černohorské se na podzim rekonstruovala a rozšiřovala kanalizační síť s propojením na Hony za Kukýrnou. Tišnovská televize vysílala poprvé naživo 30. listopadu a to diskusní pořad na téma kabelová televize. Průběh diskuze bylo možné ovlivnit prostřednictvím telefonátů do studia.

13 Veřejný život V chrámu sv. Václava bylo uvedeno 9. ledna Vánoční chrámové dílo v provedení učitelů a žáků všech oborů tišnovské ZUŠ. Dílo bylo složeno z 5 tematických částí a doprovázeno průvodním slovem. V chrámu byla dvě navzájem odpovídající si hudební tělesa, součástí byla i videoprojekce výtvarných a tanečních děl žáků školy. V sokolovně jsme mohli 10. února zhlédnout divadelní hru Tři na lavičce s herci Květou Fialovou, Pavlem Nárožným a Ladislavem Trojanem. Módní přehlídka s titulem Svatba hraběte Draculyse konala v sokolovně 18. března. Mohli jsme obdivovat oděvy například od značek Litex s.r.o., Titex s.r.o., Rimika či Tylex a.s. Večerem provázeli Jana Musilová a Igor Ondříček, kteří program doplnili zpěvem známých muzikálových písní. O titul MINI MISS Aerobic se v Tišnově v soutěži pořádané DDM Tišnov utkala 1. dubna děvčata ve věku 6-16 let. Vystoupení hodnotila porota ve složení Eva Brázdová, Hana Studená a Bc. Jiří Dospíšil. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, kategorii 6-9 let vyhrála K. Kohoutková, v kategorii let zvítězila Š. Huláková a konečně kategorii let ovládla K. Kupková. Koncert Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva proběhl v sále kina 10. dubna. Ve dnech května se konala 25. jarní mezinárodní expozice minerálů. Všechny výstavní plochy byly tentokrát již 2 měsíce dopředu zamluvené. V rámci poslaneckého dne navštívil Tišnov 12. května Mgr. Bohuslav Sobotka (ČSSD), místopředseda rozpočtového výboru PČR. Setkal se se starostou Ing. Petrem Fruhwirtem a pracovníky úřadu, s kterými jednal na téma reformy veřejné správy a s tím souvisejícího přerozdělování daní do obecních a regionálních rozpočtů. Kromě Tišnova navštívil také Drásov a Předklášteří. Tišnovský Sokol uspořádal 20. května již 3. ročník Běhu Klucaninou a Běhu Terryho Foxe, toho se letos zúčastnilo 165 běžců a na dobročinné účely se vybralo Kč. Ve dnech června se uskutečnil 5. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae pod názvem Evropské barokní klávesy. V Tišnově bylo možné navštívit tentokrát pouze jeden koncert 8. června v kostele sv. Václava. Jednalo se o vystoupení Českých komorních sólistů a Věry Heřmanové (varhany), kteří přednesli skladby M. Haydna, F. X. Brixiho a F. Duranteho. Jako příprava na XIII. Všesokolský slet, který se konal v Praze na začátku července a jehož se zúčastnili i členové místního Sokola, proběhl 3. června Slet Sokolské župy Pernštejnské na hřišti u sokolovny v Tišnově. Vidět jsme mohli 10 sletových skladeb. Ve stejný den vyvrcholila v tišnovské hale kvalifikace staršího dorostu v basketbalu o postup do ligové soutěže. Soupeřem byla Slávia Kroměříž a domácí vyhráli poměrem 75:61. Po 30 letech se tak v následující sezoně vrátila do Tišnova basketbalová chlapecká dorostenecká liga. V rámci jubilejního roku 2000 uspořádalo město Tišnov ve spolupráci s dalšími subjekty 10. června Den Tišnováků. Za nádherného, snad až moc horkého, počasí bylo možné navštívit a shlédnou různé atrakce a společenské akce: - Oslava 80. výročí založení Gymnázia Tišnov po celý den probíhal Den otevřených dveří, hlavní částí programu školní akademie, která vykázala vysokou úroveň v předvedených vystoupeních, večer setkání absolventů a profesorů - Volejbalový turnaj družstev dorostenců na hřišti u gymnázia

14 - V DDM probíhala po oba víkendové dny výstava Plazi a leguáni, kterou navštívilo 600 návštěvníků, a bylo uspořádáno sportovní dopoledne pro děti a rodiče pod názvem Tišnovská miniolympiáda, soutěží se zúčastnilo 130 dětí - Den otevřených dveří proběhl na ZŠ Nám. 28. října, tišnovské ZUŠ a v Králově jeskyni, kde bylo otevřeno v sobotu i v neděli a cestu si do ní nalezlo téměř 600 návštěvníků - Na hřišti ZŠ Nám. 28. října probíhaly ukázky práce hasičů a kynologů - Na hřišti ZŠ Smíškova byla příležitost ověřit si svou fyzickou zdatnost - Během odpoledne se za velkého zájmu přihlížejících představili motorkáři a dvakrát projeli městem - V Jamborově domě výstava fotodokumentace restaurátorských prací Petra Bortlíka - Po celý den možnost projížděk městem na 4 fiakrech - V Podhoráckém muzeu v Předklášteří po celý víkend výstava Děti dětem práce dětí z MŠ Humpolka, Květnická, Předklášteří a Sluníčko - Taneční večer s country skupinou Malevil v Městském kulturním středisku Koupaliště bylo tuto sezonu otevřeno poprvé 17. června a to každý den mezi hodinou, za vstupné 20 Kč a snížené 10 Kč. Ve středu 23. srpna byli v brněnské katedrále slavnostně jmenováni vážení kněží a mezi nimi i tišnovský farář a děkan p. Josef Šindar kaplany Jeho Svatosti s právem užívat titul Monsignore. Hody tentokrát připadly na sobotu 30. září. Kromě tradičního programu jsme mohli zhlédnout a poslechnout vystoupení hudebních seskupení Maňána a Kvarteto Járy Cimrmana, skupiny historického šermu Victorius a na náměstí byla odsloužena i hodová bohoslužba za doprovodu skupiny Vlčnovjanka. Tato skupina hrála i na večerní taneční zábavě. V úterý 10. října zavítala do tišnovské sokolovny se svým koncertem Věra Martinová. V sobotu 14. října se uskutečnil již 30. ročník turistického pochodu Tišnovská padesátka. Na výběr bylo 5 tras v rozmezí km, které bylo možné zdolat i na kole, to výrazně prospělo počtu účastníků. Na trasy se vydalo 563 lidí, což byla rekordní účast. Sportovní odpoledne a galavečer s vyhlášením nejlepšího sportovce a sportovního kolektivu za sezonu se tentokrát konalo v sokolovně 21. října. Sedmnáctičlenná porota vybrala mezi jednotlivci jako nejlepší sportovce na 1. místě stolního tenistu Rudolfa Cvrkala, na 2. místě karatistu Libora Babáka a na 3. místě basketbalistu Tomáše Reindla. V družstvech se nejvýše umístili basketbalisté starší dorostenci, na 2. příčce stolní tenisté muži A a na 3. pozici družstvo tenistů dospělí A. Na vyhlášení bohužel chyběli ocenění sportovci, zúčastnil se ale zasloužilý učitel tělocvikář pan Jaroslav Hudec (91), kterého přivítaly hlasité ovace. Kromě vyhlašování byla během večera na programu módní přehlídka Ivety Řádkové s hostem Ivou Kubelkovou, vystoupení mistryně světa v krasojízdě Martiny Štěpánkové či vystoupení Ladi Kerndla. Podzimní expozice minerálů v jubilejním 25. ročníku se uskutečnila října. V sobotu burzu navštívil i ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Po té se setkal i se zastupiteli města a okolních obcí na setkání, kde hlavním tématem bylo získávání peněz na projekty z oblasti životního prostředí z programů Evropské unie či Fondu životního prostředí.

15 V pondělí 30. října vystoupil v sále kina Jiří Krampol se svým pořadem Životní příběhy Jiřího Krampola, který uváděl Michal Herzán. S představením Kafíčko, šéfe se v sokolovně 27. listopadu představili Josef Náhlovský a Josef Mladý. Humanitární organizace ADRA uspořádala benefiční koncert Podporujeme tišnovskou nemocnici, který se uskutečnil 8. prosince. Vystoupila zpěvačka, textařka a spisovatelka Eva Veškrnová a její manžel Bohumil. Výtěžek z koncertu byl věnován na zakoupení zdravotnického vybavení nemocnice. Vánoční koncert Marie Rottrové a orchestru SEPTET PLUS jsme si mohli v sále kina Svratka poslechnout 12. prosince. Vánoční pořad písniček s Dádou Patrasovou a jejími kamarádkami mohli děti i rodiče navštívit 16. prosince odpoledne v sokolovně. Školství V DDM byla 22. ledna slavnostně otevřena umělá lezecká stěna umístěná v tělocvičně na Riegrově ulici. Otevření doplnila i beseda a promítání s Radkem Jarošem věnující se výstupu na Mount Everest. Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2000/2001 proběhl na obou tišnovských základních školách 4. února mezi 14. a 17. hodinou. Ve dnech 8. a 9. března se konal zápis do všech mateřských škol v Tišnově. Do 1. třídy školního roku 2000/2001 nastoupilo v září na ZŠ Smíškova 49 dětí ve 2 třídách a na ZŠ Nám. 28. října 97 dětí ve 4 třídách. Gymnázium Tišnov slavilo 80 let od svého vzniku. Jednou z hlavních částí oslav byl studentský majáles 12. května. O hudební doprovod se celý den starala studentská skupina Jamm company. Dopoledne probíhala na půdě gymnázia volna prince a princezny majálesu z nižšího stupně gymnázia, tituly získal Ladislav Pařil a Eva Brázdová. Po té museli kandidáti z vyššího gymnázia zvládnout několik disciplín v boji o titul krále gymnázia nejlépe se jich zhostil a králem se stal Petr Křížan. Odpoledne prošel průvod studentů v kostýmech městem až na náměstí, kde byla zvolena královna majálesu, tou se stala Hana Zemanová. Den zakončila večerní diskotéka v sokolovně. Sociální a zdravotní záležitosti Na okružní cestě okresem Brno venkov se v listopadu zastavil v Tišnově ministr zdravotnictví Prof. MUDr. Bohumil Fišer. Navštívil tišnovskou nemocnici a Penzion - dům s pečovatelskou službou. Vyjádřil podporu dalšímu fungování nemocnice, pokud se vyřeší odkup od stávajících majitelů. Po dlouhých průtazích ze strany Okresního úřadu Brno venkov byla 15. prosince konečně podepsána v Tišnově na radnici smlouva na odkoupení tišnovské nemocnice od původních majitelů státem. Na připomínku dne, kdy se rozhodlo o zachování nemocnice v Tišnově a zároveň ke vstupu do nového tisíciletí byla u Pomníku české státnosti na ulici Svatopluka Čecha tentýž dne vysazena lípa. Počasí Leden byl chladný, průměrná teplota byla -3,05 C, teploty stouply nad nulu pouze odpoledne na konci měsíce, kdy přišla obleva. Měsíc byl srážkově nadprůměrný, celkem spadlo 103 mm srážek a napadlo 48 cm sněhu, z něhož část ležela v Tišnově celý měsíc.

16 V únoru pokračovalo oteplení z konce ledna, teploty klesaly mírně pod nulu pouze v noci, průměrná teplota byla 1,86 C. Nejvýše teplota vystoupala pětkrát až na 9 C.V měsíci bylo celkem 18 srážkových dní. Březen byl teplotně průměrný- průměrná teplota 3,97 C- ovšem na srážky rekordní. Celkem spadlo 176,9 mm a v měsíci bylo 23 srážkových dní, z toho 6 sněhových, ale sníh se záhy rozpouštěl. První letošní bouřka přišla už 9. března. Čtvrtý měsíc v roce byl teplotně rekordní, během měsíce se objevilo 8 letních dnů a průměrná teplota vystoupala na 11,75 C. Zato na srážky byl duben chudý, pršelo jen pětkrát. I květen byl teplotně nadprůměrný, letních dnů bylo dokonce 14 a průměrná teplota byla 15,19 C. Ovšem srážkově byl nadprůměrný, deštivých dnů bylo také 14 a celkem napršelo 94,2 mm srážek. Červen byl jako třetí měsíc v řadě teplotně nadprůměrný, 11 dnů bylo letních, 7 dokonce tropických, nejvyšší teplota byla naměřena 21. června a to 34,5 C. Průměrná teplota byla 17,59 C, 10 dnů bylo deštivých, z toho třikrát bouřky, ale úhrn srážek byl nízký. Červenec pokračoval ve vysokých teplotách pouze na počátku, kdy se objevily 2 dny tropické a 7 dnů letních, po té ale přišlo ochlazení 16. a 17. července až na 14 C. 21 dnů v měsíci bylo deštivých, z toho 6 bouřkových, celkově spadlo 181,5 mm srážek a průměrná teplota byla pouze 15,89 C. Srpen vyvážil chladnější červenec opět vysokými teplotami, průměrná teplota se vyšplhala na 18,88 C a v měsíci bylo celkem 12 dnů letních a 8 tropických. Ovšem i na srážky byl poměrně štědrý, během 10 srážkových dnů spadlo 90,2 mm srážek, z toho víc jak polovina při bouřce s kroupami 7. srpna. Září bylo po řadě výjimečných měsíců teplotně i srážkově průměrné. Průměrná teplota stoupla na 12,71 C. Po ránu se ve více než polovině dnů objevila ranní mlha. Říjen se stal nejteplejším říjnem za posledních 25 let. Průměrná teplota se vyšplhala na 10,16 C. Teploty klesly pod nulu pouze v noci mezi říjnem. Mlha po ránu byla celý měsíc téměř pravidlem. I listopad byl teplý, teplota s výjimkou 5 dnů byla stále nad nulou, během 9 dnů teplota stoupla až na 10 C. Průměrná teplota byla 5,62 C.Počasí bylo dušičkové, zatažené, čemuž odpovídá i nadprůměrná hodnota spadlých srážek 99,8 mm. Do 16. prosince pokračovalo teplé počasí s teplotami nad nulou, od 17. se objevily noční mrazy, 23. teplota klesla až na -12 C. Odpoledne se s výjimkou 6 dnů teplota držela v plusových hodnotách. Průměrná měsíční teplota byla 0,38 C. Z 15 srážkových dnů byly 2 sněhové, napadlo 19 cm sněhu. Pohyb obyvatelstva K 1. lednu 2000 žilo v Tišnově obyvatel. Během roku se narodilo 73 dětí a zemřelo 80 občanů. Do Tišnova se přistěhovalo 136 obyvatel a vystěhovalo 151. Bylo uzavřeno celkem 54 manželství a 24 manželství bylo rozvedeno. Celkově tedy bylo v Tišnově k 31. prosinci o 22 obyvatel méně,

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Odvod z výtěžku z provozování loterie 6% z výtěžku VHP Správní poplatky za VHP správní poplatek za užívání komunikace stavební povolení živnostenské listy odbor dopravy

Více

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015

Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015 Zápis z jednání Komise školské, pro děti, mládež a rodinu Rady města Tišnova ze dne 18. 6. 2015 Začátek: 16.00 hodin Ukončení: 17.30 hodin Přítomni: L. Borková, B. Bauer, J. Konečná, L. Šmardová, P. Kappelová,

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z Valné hromady 2012

Zápis z Valné hromady 2012 Zápis z Valné hromady 2012 SOKOL / 2012 / Valná hromada HISTORIE Datum Verze Popis Autor 12. 2. 2013 1 Vytvoření dokumentu David Hlaváč OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO 2012... 2 1.1 Zpráva

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor školství a sociálních věcí MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 20 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor školství a sociálních věcí Mgr. Vojtěch Bušina,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín

Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 8-2010 z 8. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17. 6. 2010 od 17. 00 hodin

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Kronika obce Sytno 2004

Kronika obce Sytno 2004 1.0. Obyvatelstvo a jeho migrace Kronika obce Sytno 2004 1.1.Významná životní výročí 80 let Hejhalová Marie 70 let Trochová Marta 65 let Šimanová Milada 60 let Kvarda Petr, Kvardová Marie, Šilhanová Marie,Hrubý

Více

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít

Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková Host: Mgr. Černý Omluven: ing. Vít Z á p i s ze zasedání školské rady při Základní škole a Mateřské škole Lázně Toušeň konaného dne 24. 11. 2011 od 18.00 Přítomni: PaedDr. Žídková, p. Vostřáková, sl. Hadrbolcová, p. Rystonová, p. Studničková

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013

Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Výroční zpráva společnosti GAUDEAMUS o.p.s. za rok 2013 Společnost GAUDEAMUS o.p.s byla založena dle zakládací smlouvy ze dne 5. 11. 1998 těmito

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Smíšeného pěveckého sboru

Smíšeného pěveckého sboru Přehled koncertů, akcí a vystoupení Smíšeného pěveckého sboru VOŠP a SPgŠ Litomyšl za školní rok 2007/08 zpracováno 19. 6. 2008 PODZIM 2007 20. 9. 2007 Koncert pro Městský úřad Litomyšl, Zámecké divadélko,

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015

Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Z Á P I S č. 2/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 10.02.2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014

Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Z Á P I S č. 1/2014 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 14.1.2014 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Bc. Zdenek Krutek - místopředseda Ing.arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková,

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 19. zasedání konaného dne 21.2.2012 Rada města Železný Brod po projednání 68/12rm schvaluje doplněný program dnešního zasedání rady města 69/12rm ruší odbor kultury a

Více

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010

O b e c N e d ě l i š t ě. Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 O b e c N e d ě l i š t ě Zasedání zastupitelstva obce č.2 /2010 ze dne 3.5.2010 Z á p i s : Přítomni: Ing. L. Podlipný, U. Stannerová, L. Bareš, J. Michálek, L. Mozdík, V. Otřísal, H. Fidranská Nepřítomni:

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011

Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Z Á P I S ZE 7. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 2. 3. 2011 Místo konání: Městský úřad Slaný Čas konání: 2. března 2011 Přítomni: RNDr. Ivo Rubík, p. Jaroslav Hložek, MUDr. Bohumil Vašek, p. Libor Dobner,

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ

HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ HISTORIE DRUŽEBNÍCH SETKÁNÍ Zborovice 1973 2013 Tesárske Mlyňany 1972 / 1973 1973 / 1974 zahájení družební spolupráce v prosinci roku 1972, dopisování kolektivů dětí 4 členové pedagogického sboru ze Zborovic

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 29/2014 konané dne 19. listopadu 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/29/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení

Z á p i s. 1. Zahájení, schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení Z á p i s z 16. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 23. září 2010 od 14:00 hodin v objektu Vyšší odborné školy a Střední průmyslové

Více

Kalendář událostí 3 obcí 2014

Kalendář událostí 3 obcí 2014 Kalendář událostí 3 obcí 2014 Ples SDH Prostřední Lánov - ples hasičů s tombolou 11. 1. 2014 Lánov Pořadatel: SDH Prostřední Lánov, Petr Paulů, 604 230 934 Myslivecký ples - tradiční ples myslivců s bohatou

Více

Výpis ze zápisu č. 1/14

Výpis ze zápisu č. 1/14 Město VELKÉ PAVLOVICE Výpis ze zápisu č. 1/14 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Velké Pavlovice, které se konalo ve čtvrtek dne 30. října 2014 v 18.00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Tento výpis

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009

USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 USNESENÍ ze schůze RM č. 15/2009 konané dne 17. června 2009 RM schvaluje: 1. Vyhlášení záměru pronájmu části pozemku parc. č. 1476/9 v k. ú. Tišnov části areálu letního kina v Tišnově o výměře cca 1 250

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Komentář k plnění rozpočtu

Komentář k plnění rozpočtu Příjmy: Komentář k plnění rozpočtu Správní poplatky položka 1361 evidence motorových a přípojných vozidel 3 858,1 tis.kč VHP 697,0 tis.kč za vydávání OP a cestovních dokladů 639,4 tis.kč živnostenské listy

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014

26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 Záznam ze zasedání konaného dne : 6.10.2014 26. mimořádné zasedání Zastupitelstva městské část PREZENCE č. 1 6.10.2014 13:01:27 JUDr. Blažek Pavel ODS Neprezentován JUDr. Bradáč Otakar ODS Přítomen Bundálek

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010

Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Tradiční oslavy hodů Obce Piňovice 2010 Projekt pořádání hodů v Piňovicích Jana Brázdová Rok 2009/10 0 Obsah 1. Název projektu... 2 2. Současný stav... 2 3. Základní informace o projektu... 2 4. Cíl projektu...

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise

Zápis č. 10 z jednání sportovní komise 1 Městský úřad Nové Město nad Metují Odbor finanční oddělení školství, kultury a sportu náměstí Republiky 6 549 01 Nové Město nad Metují Členové sportovní komise ST, TAJ, vrchní strážník MP Váš dopis značky/ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová

obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové Marta Schäferová 1 Rok 2011 obor typ soutěže soutěžící pedagog umístění Smyčcové nástroje Eva Bartáková L.Martinenko 2. místo Krajské kolo Smyčcové nástroje Marta Schäferová S. Sůva 1. místo Krajské kolo Smyčcové Národní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, POLICE NAD METUJÍ RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Porady, pedagogické rady, třídní schůzky Provozní porady 1. a 2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 09. 09. 2013 03.

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. K bodu 1 Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 5. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 16. května 2013 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru.

Z Á P I S č. 4/2012. ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Z Á P I S č. 4/2012 ze zasedání zastupitelstva Obce Pluhův Žďár, konaného v úterý dne 14. 8. 2012 ve společenské místnosti v Pluhově Žďáru. Dle prezenční listiny bylo přítomno 10 členů zastupitelstva.

Více

" Poznáváme svět našich přátel" Fotokniha projektu

 Poznáváme svět našich přátel Fotokniha projektu Mikroprojekt Regionu Bílé Karpaty Realizace 9/2013-6/2014 " Poznáváme svět našich přátel" CZ/FMP.10/0293 Spolufinancován EU, celkový rozpočet 7 743,- Eur. Fotokniha projektu FOND MIKROPROJEKTŮ Projekt

Více

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny)

konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Z á p i s ze zasedání Zastupitelstva obce Sirá konaného dne 29.12. 2010 od 17 hodin Přítomno: 7 členů zastupitelstva, 2 občanů obce Sirá (dle přiložené listiny) Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Petr Novák

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um.

Omluveni: Mgr. Jana Hlináková, Jiřina Mimrová, Ing. Kateřina Poludová Neomluveni: Bc. Alexandra Rybářová, Alena Losová, dipl. um. Zastupitelstva města Česká pro výchovu Strana č. 1 / 6 Přítomni: Bc. Eva Vlastníková, Mgr. Gabriela Fišarová (od 17:00), Mgr. Zdeněk Ježák (odchod 17:10), Mgr. Radim Fojtů, Mgr. Tomáš Vlček (odchod 17:10),

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání

Z á p i s. Zahájení a schválení závazného programu jednání, volba ověřovatele zápisu a schválení účasti hostů na jednání Z á p i s z 21. jednání výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 25. června 2015 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Karla Čapka 9-N2.903 Krajského

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Zápis z jednání Zastupitelstva obce Ruda nad Moravou č. 9 konaného dne 13. 12. 2011 v 17.00 hodin v sále Kulturního domu Na Záložně v Rudě nad Moravou Přítomni: 13 členů zastupitelstva Omluveni: p. Symerský,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 13/2012 konané dne 20. června 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/13/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatelku

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec

Vysokoškolské katolické hnutí Brno. Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno Martin Hájíček, Bc. Lenka Budková, Bc. Zdeněk Moravec Vysokoškolské katolické hnutí Brno občanské sdružení pastorace VŠ studentů organizace vzdělávacích, kulturních,

Více

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011

ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 ZPRÁVY Z ICM PRACHATICE 41/2011 Co chystáme tento týden? Opět realizujeme jeden z adaptačních kurzů. Tentokrát to bude pro Střední školu Vimperk. Žáků bude 27 a máme pro ně připraveny ledolamy, hry na

Více

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015

ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA ZPRAVODAJE MĚSTA ČELÁKOVIC 20. 1. 2015 ZÁPIS Č. 1/2015 Z JEDNÁNÍ KOMISE REDAKČNÍ RADA 20. 1. 2015 Přítomni: Ing. Petr Studnička předseda, PhDr. Radovan Havránek, pí Jana Poklopová, p. Martin Rych, p. Vladislav Švestka, Ing. arch. Ivan Vaňousek

Více

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007

Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Zápis z 5. zasedání školské rady 15. 10. 2007 Přítomni: L. Curylo, D. Kaniová, J. Kavala, M. Kracík, M. Pišková, M. Vavroš, J. Vejpustková Omluveni: L. Pospíšil, R. Zapletalová Hosté: A. Balnar, ředitel

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 10/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 10/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 20. května 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková Kontrola

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo městyse Chudenice schvaluje následující program zasedání: Městys Chudenice Zastupitelstvo městyse Chudenice Zápis ze 3. zasedání Zastupitelstva městyse Chudenice, konaného dne 17.12.2014, od 19:00 hodin v zasedací místnosti ÚM Přítomní zastupitelé: Mgr. Marcel

Více

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN

Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Z á p i s č. 1/2014 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 19. 11. 2014 OD 18,00 HODIN Přítomni: p. Balogh, p. Beran, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo

Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Zápis z moderované diskuze NEZISKOVKY a Znojmo Datum a čas konání: středa 29. 9. 2010 od 16:00 hodin Místo konání: Štukový sál Znojemské besedy Zástupci politických stran : Jan Petr Dušejovský, Znojmo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Z Á P I S č. 11/2015

Z Á P I S č. 11/2015 Z Á P I S č. 11/2015 z jednání rady města Libčice nad Vltavou konaného dne 21. 4. 2015 Přítomni: Ing. Jiří Lain, Ing. Vladimír Urbánek, Ing. Vít Penížek, Ph.D. Omluveni: Ing. Pavel Bartoš, MBA, František

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014

Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Hydrometeorologický a klimatický souhrn měsíce Meteoaktuality2014 LISTOPAD 2014 Autorství: Meteo Aktuality 1 Přehled dokumentu: Obsah Obecné shrnutí... 3 1. dekáda:...3 2. dekáda:...3 3. dekáda:...3 Podrobnější

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více