Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne 18. 9. 2014"

Transkript

1 Zápis z jednání Komise kulturní a školské Rady města Tišnova ze dne Začátek: hodin Ukončení: hodin Přítomni: R. Zhořová, I. Ochrymčuková, V. Kovaříková, P. Kappelová, J. Konečná, J. Musilová, T. Zouhar, J. Zacpal Nepřítomni: K. Krátká, L. Beranová, L. Ždánský omluveni Hosté: E. Brázdová, A. Černohlávková, M. Růžička, Z. Kostřicová Místo konání: MŠ Sluníčko, Tišnov Program: 1. Komunitní škola na Tišnovsku 2. Žádosti o mimořádnou dotaci 3. Kronika města Tišnova (1999, 2000) 4. Různé ad 1) Na jednání komise byli přizváni členové spolku Hnízdo spolku pro komunitní vzdělávání, který chce v Tišnově založit komunitní školu (viz příloha č. 1). Pro založení školy a získání akreditace u MŠMT ČR je požadován souhlas obce se zřízením tohoto typu školy. Jednotliví členové komise vznášeli na přítomné dotazy týkající se vzdělávání ve škole či financování pedagogických pracovníků. Tyto informace jsou nutné i pro možnou investici města do rekonstrukce budovy bývalé školy v Jamném. Ocenění nutných stavebních úprav pro možnost zřízení malotřídní školy v Jamném provedl Ing. Oldřich Výleta (viz příloha č. 2). Výsledek jednání komise bude podkladem pro rozhodování Rady města Tišnova. Po odchodu členů spolku Hnízdo proběhla diskuze. Z dotazů vyplynulo, že členové spolku nemají dostatečné povědomí o právních předpisech týkajících se provozu školy v oblasti vzdělávání, projekt založení komunitní školy není dostatečně propracovaný a chybí zde garant, který by pomohl s řešením právních otázek založení a chodu komunitní školy. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská Rady města Tišnova doporučuje založení komunitní školy na Tišnovsku. Hlasování: 7/0/1 Komise kulturní a školská nedoporučuje umístění komunitní školy v budově ZŠ v Jamném a navrhuje využití jiných prostor, např. budovy ZŠ na Riegrově v Tišnově. Hlasování: 8/0/0

2 ad 2) Komisi byly předloženy k projednání dvě žádosti o mimořádnou finanční podporu z rozpočtu města Tišnova. Prvním žadatelem je sdružení Naboso o. s., které žádá město o finanční příspěvek ve výši 3 000,- Kč na projekt Snow film fest v Tišnově. Druhým žadatelem je paní Mgr. MgA. Eva Kratochvílová, která žádá o finanční příspěvek ve výši Kč na projekt CD Královničky. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská doporučuje Radě města Tišnova schválit mimořádnou dotaci ve výši 3 000,- Kč pro občanské sdružení Naboso o. s. na podporu projektu Snow film fest v Tišnově. Hlasování: 8/0/0 Komise kulturní a školská doporučuje Radě města Tišnova neschválit mimořádnou dotaci ve výši ,- Kč pro paní Mgr. MgA. Evu Kratochvílovou na podporu projektu CD Královničky. Hlasování: 8/0/0 ad 3) Komisi byly předloženy zápisy let 1999 a 2000 do kroniky města Tišnova. Návrh usnesení: Komise kulturní a školská schvaluje zápis do kroniky města Tišnova za roky 1999 a 2000 dle přílohy č. 3. Hlasování: 8/0/0 ad 4) Pan Zacpal pozval přítomné členy na akci Výšlap na Čepičku, která se uskuteční dne v Předklášteří. Paní Zhořová pozvala všechny přítomné na akci Den zahrady, která se uskuteční dne v tělocvičně ZŠ Tišnov, nám. 28. října 1708 v rámci doprovodných akcí Václavských hodů. Zapsala: B. Veverková Schválila: R. Zhořová

3

4 Příloha č. 1 Pracovní název projektu: Komunitní škola na Tišnovsku jsme: zatím neformální skupinka zhruba 15 rodin z Tišnova a okolí. usilujeme: Rádi bychom pro naše děti i pro děti z dalších rodin založili malotřídní školu, postavenou na kombinaci principů Montessori pedagogiky, Waldorfské a intuitivní pedagogiky. Inspirujeme se též filosofií tzv. svobodných demokratických škol. Jsme přesvědčeni, že děti jsou přirozeně motivovány se učit a rozvíjet, chceme jim k tomu vytvořit co nejlepší podnětné a bezpečné prostředí. Zakládáme tedy školu, kde je prostor pro individualitu dítěte, děti se učí skutečnými situacemi v reálném lidském světě, zároveň tráví mnohem více času v přírodě. Jako rodiče se chceme podílet na chodu a náplni školy, učit se spolu s dětmi, proto přívlastek komunitní. Charakteristiky školy Zřizovatel školy: školu bude jako neziskový projekt provozovat spolek Hnízdo - spolek pro komunitní vzdělávání. Začátek fungování: září Struktura: zřizovatel podá žádost o zápis do školského rejstříku pro základní školu a školní družinu. Rozsah: zatím uvažujeme o prvním stupni, do budoucna bychom chtěli navázat i druhým stupněm. Kapacita: 1 až 2 věkově smíšené třídy. Celková kapacita školy by byla mezi 15 až cca 40 žáky. Pro zachování individuálního přístupu bychom rádi, aby na jednoho pedagoga připadalo maximálně 8 dětí. Prostory: Hledáme budovu se zahradou na kraji obce, nejlépe s možností vyjít přímo do volné krajiny. Podmínkou je přijatelná dostupnost hromadnou dopravou. Momentálně uvažujeme o bývalé školní budově v obci Jamné u Tišnova. Budova je v územním plánu vedená jako objekt využitelný pro školní zařízení. Personální zajištění: ředitel/ředitelka, pedagog/pedagožka, asistent/asistentka, družinář/družinářka (počet pedagogických pracovníků dle počtu dětí), (event. pracovník/ pracovnice výdejny obědů). Financování: Investiční náklady by vložili zakládající členové, zřizovatel bude pracovat na získávání grantů, sponzorských darů apod. V případě nutnosti si vezme půjčku, kterou bude splácet z příspěvků od státu a ze školného. Provozní náklady by pokrylo školné a příspěvky od MŠMT. Výše školného se odvíjí především od počtu dětí, ideálně by bylo školné symbolické, maximální výše cca 3000 Kč měsíčně. Školní stravování: V ideální podobě bude zřízena jídelna s výdejnou, v minimální variantě by děti docházely do blízké restaurace, která by se pro ten účel nechala zapsat do rejstříku školských zařízení (jednání s restaurací zatím nezačalo, preferujeme variantu zřídit výdejnu).

5 Příloha č. 2

6

7 Příloha č Úvod Česká republika spolu s Polskem a Maďarskem vstoupila 12. března do NATO. V létě, konkrétně 11. srpna přibližně v době 11:30-14:00 hod., bylo možné pozorovat vzácný jev a to zatmění Slunce. Díky tomu se v tuto dobu téměř všude uklidnil ruch, a kdo mohl, pozoroval neobvyklé přírodní divadlo přes celofán, začouzená sklíčka, kotouče z diskety a další improvizované pomůcky k ochraně očí. Pás úplného zatmění procházel Evropou na jih od České republiky, ale i přesto bylo procento zatmění hodně velké, pro porovnání na severu Čech bylo zakryto 92% Slunce, v Českých Budějovicích dokonce 98,2% a v Brně a podobně i v Tišnově 96,2%. Obecní záležitosti Městská rada vybrala 8. března ve výběrovém řízení z pěti kandidátů nového tajemníka Městského úřadu, stal se jím Ing. Václav Šikula. Na konci května vyšlo 10. číslo Tišnov Fotorevue, články se mimo jiné věnují nejstarším tišnovským pečetím, ZUŠ Tišnov, sportovnímu klubu stolního tenisu, tišnovským včelařům, dějinám loutkového divadélka a z osobností výtvarníkovi Liborovi Balákovi a fotografovi Aleši Smékalovi. Na konci července vyšla kniha K. Fice a J. Zacpala Tišnovsko. Vlastivěda kraje od Pernštejna k Veveří. Slavnostní přivítání knihy proběhlo až 11. října v Jamborově domě, součástí programu byla beseda s oběma hlavními autory i ostatními odborníky, kteří se na knize podíleli, a autogramiáda autorů. První náklad knihy byl rychle rozebrán, proto byla během podzimu dotištěna. Na začátku srpna byl zahájen provoz oficiálních internetových stránek města Tišnova. Stránky tvořilo tišnovské gymnázium v čele s Ing. R. Hortem a PC Servis. Od spuštění stránek byly základní informace o městě a okolí zobrazovány jak v češtině, tak i v anglickém a německém jazyce. Hospodaření obce Městská rada schválila zvýšení nájemného u bytů v majetku města o koeficient 1, 093 na období Nové ceny činí u bytů 1. kategorie 13,94 Kč/m 2, 2. kategorie 10,45 Kč/m 2, 3. kategorie 8,12 Kč/m 2 a u 4. kategorie 5,80 Kč/m 2. Firma Teplo T s.r.o. od 1. září snížila cenu tepla za 1 GJ o 5%, tedy z 311 na 295,50 Kč včetně DPH. Na podzim začala veřejná diskuze o dostavbě radnice. Ve velké zasedací místnosti radnice byly ve dnech 18. října 12. listopadu vystaveny všechny návrhy na řešení dostavby, ke kterým zde návštěvníci mohli v anketě vyjádřit svůj názor. Výstavba, doprava, spoje Cena vodného od 1. ledna byla 16,30 Kč a stočného 15,10 Kč bez DPH. Zkušební provoz Tišnovské televize skončil 1. března a bylo zahájeno komerční vysílání, které nabízelo i možnost zařazení reklamní či inzertní stránky do videotextové smyčky. Obrazové vysílání Tišnovské televize bylo zahájeno 27. května v 18:15. Obrazové

8 zpravodajství bylo vysíláno v třítýdenních intervalech s premiérou vždy ve čtvrtek a reprízou v sobotu a úterý. Od jara začali v Tišnově působit dva poskytovatelé internetu- Netline v zastoupení PC Servisu a Cesnet v zastoupení firmy Ycnega. Zjara byly zahájeny práce v ulici Cáhlovské, v rámci úprav byly rekonstruovány elektrické a plynové přípojky, veřejné osvětlení a následně povrch vozovky, chodníky a parkovací plochy. Práce skončily na konci května. Od 17. května byl v Městské knihovně zahájen provoz internetu. První měsíc byl k dispozici zdarma, proto byl neustále vytížen. Od poloviny června byl již zpoplatněn 1 Kč/ 1 min. a navíc provozním poplatkem 10 Kč. Veřejný život V kostele sv. Václava v Tišnově vystoupila 19. ledna hudební skupina Spirituál kvintet. ZUŠ Tišnov a Umělecké sdružení Tišnov uspořádaly 14. února v sále tišnovského kina Vzpomínku na Jiřího Bulise aneb Zpívání s Jaromírem Nohavicou. Kromě J. Nohavici vystoupili také pedagogové a sbor žáků ZUŠ Tišnov, violoncellistka Dagmar Barášová a na housle hrál a pořadem provázel Jan Beránek. V sokolovně se 9. dubna natáčel pořad Zuzany Bubílkové a Miloslava Šimka S politiky netančím. Ve dnech 30. dubna až 2. května se v prostorách tišnovské sokolovny a gymnázia konal další ročník Mezinárodní expozice minerálů. Moravská část značené dálkové cyklotrasy č.1, která spojuje Brno a Prahu, byla v Tišnově slavnostně otevřena 20. května. Otevření zahájili svým vystoupením členové Klubu historických bicyklistů, po té byla slavnostně přestřižena páska a následně cyklisté odjeli zdolat trasu Tišnov Bystřice nad Pernštejnem dlouhou asi 32 km. Otevření se účastnil i J. Zimovčák. Běh Terryho Foxe se v Tišnově podruhé běžel 22. května a současně s ním i Přespolní běh Klucaninou. Oslavy 70. výročí založení Podhoráckého muzea probíhaly června. Oslavy začaly v pátek na tišnovské radnici na místě, kde muzeum vzniklo seminářem k problematice Podhorácka a Podhoráckého muzea. Na zahájení promluvil ředitel Okresního muzea Brno - venkov Mgr. Antonín Reček a po té starosta Tišnova Ing. Petr Fruhwirt. Oslavy pokračovaly týž den v Předklášteří vernisáží výstavy 70 let Podhoráckého muzea a nové stálé expozice Měšťanský obytný interiér z přelomu 19. a 20. stol. V sobotu byl připraven program pro děti. Během dne probíhala hudební a taneční vystoupení, vědomostní soutěž z historie Tišnova a Předkláštěří a představil se také jezdecký oddíl a soubor historického šermu. V neděli pak probíhala vernisáž výstavy pro veřejnost, na které opět promluvil Mgr. Antonín Reček a následně také vedoucí muzea PhDr. Josef Zacpal a PhDr. Irena Ochrymčuková. Oslavy zakončil v podvečer koncert skupiny Spirituál Kvintet v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Porta coeli, který si poslechlo víc než 500 posluchačů. Už čtvrtý ročník festivalu Concentus Moraviae se konal ve dnech 5. června až 4. července na 15 místech jižní Moravy. Tentokrát se zaměřil na francouzskou hudbu 20. století. Festival se

9 konal pod záštitou ministra kultury Pavla Dostála a francouzského velvyslance v ČR H. E. Philippa Costy. V Tišnově byly odehrány dva koncerty 20. a 27. června. V pondělí 21. června proběhla Tišnovem štafeta běžců Běhu míru Sri Chinmoye. Tato akce probíhala ve více než 70 zemích 5 kontinentů na trase delší než km. 1. ledna vyběhla z Lisabonu a 31. prosince skončila v Londýně. V Tišnově ji svou účastí podpořily tišnovské školy. Tradiční václavské hody tentokrát proběhly v sobotu 25. září. Na náměstí jsme mohli navštívit jarmark a svou hudbou program po celý den včetně večerní hodové zábavy doprovázela dechová hudba Vracovjáci. V neděli 1. listopadu sloužil slavnostní mši k 10. výročí svatořečení svaté Anežky České v bazilice Nanebevzetí Panny Marie v Předklášteří papežský nuncius v České republice Jeho Eminence arcibiskup Giovanni Coppa. Po mši navštívil i Tišnov a tišnovskou radnici, kde se podepsal do pamětní knihy města Tišnova. Již 47. burza minerálů se konala ve dnech listopadu. Opět překonala rekordy jak ve výstavní ploše, tak v počtu návštěvníků, minerály si přišlo prohlédnout platících návštěvníků, což je skoro o více než zjara a o víc než před rokem. Tišnovská sokolovna žila 20. listopadu sportem, nejdříve v rámci Sportovního odpoledne a následně byli během Galavečera vyhlášeni nejlepší sportovec a sportovní kolektiv za sezónu 1998/1999. Odpoledne byla možnost zhlédnout exhibiční zápasy ve fotbale, stolním tenise a házené, dále mistrovské utkání v basketbalu mužů a vystoupení Sokola. Během celého dne bylo také možné prohlédnout si ve foyer sokolovny vystavené prezentace jednotlivých sportovních klubů. Večer proběhla přehlídka sportovního oblečení značky Kappa, představení tišnovských sportovních klubů, vystoupili krasojezdci a gymnastky. Následovalo vyhlašování vítězů, jako první byly předány ceny vítězům čtenářské ankety Tišnovských novin. Nejlepším sportovcem se zde stal stolní tenista Vladimír Pařil a nejlepším družstvem stolní tenisté. Dále byla vyhlášena cena pořadatelů pro Sportovní hvězdu Tišnova, tedy nejlepšího tišnovského sportovce závodícího za mimotišnovský oddíl. Vítězem se stal cyklista Michal Vodička závodící za CK Brno, který byl také jako první uveden do Síně slávy tišnovského sportu. Večer vyvrcholil vyhlášením nejlepšího sportovce a sportovního družstva Tišnova za sezonu 1998/1999, výsledné pořadí bylo výsledkem hlasování 18 členů odborné poroty a ceny předávali speciální hosté večera cyklista Ján Svorada a lékař národního týmu hokejistů ČR MUDr. Zdeněk Ziegelbauer. Nejlepším sportovcem Tišnova se stal stolní tenista Rudolf Cvrkal a nejlepším družstvem stolní tenisté muži TTC Bika Tišnov A. Hudbou provázela celý program skupina Ha Kapela a po skončení oficiální části večera hrála k tanci skupina Malevil. Na Vánočním koncertě 28. listopadu vystoupili v sokolovně opět sourozenci Ulrychovi se skupinou Javory. Tišnov navštívila 14. prosince Jiřina Bohdalová, její program bylo možné shlédnout v sokolovně, večer uváděl moderátor Petr Novotný. Školství V pátek 5. února se v Tišnově na obou základních školách konal zápis do prvních tříd. Městské zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 15. června zřizovací listinu Městského domu dětí a mládeže (DDM). Vznikla tak příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je náplň volného času dětí a mládeže. Prostory získala po 2 měsících stavebních úprav v ZŠ

10 Riegrova 312 a to 2 klubovny, kancelář, soc. zařízení a tělocvičnu. Ředitelkou se stala Mgr. Jana Helánová. Od 1. září byl DDM zařazen do sítě školských zařízení. 2. října proběhl v prostorách DDM za velkého zájmu veřejnosti Den otevřených dveří. Pásku slavnostně přestřihl místostarosta Ing. František Svoboda a ředitelka DDM Mgr. J. Helánová poděkovala všem, kteří se o vznik DDM zasloužili. V rámci dne otevřených dveří bylo možné navštívit ukázky jednotlivých kroužků a další atrakce pro děti. Ve stejné době na přelomu září a října byly postupně jednotlivé kroužky zahájeny. První den nového školního roku nastoupilo do 1. třídy na ZŠ Smíškova 60 dětí a na ZŠ Náměstí 28. října 93 dětí. Základní umělecká škola Tišnov oslavila 50 let od svého vzniku. Slavnostní večer se konal v pondělí 4. října v sokolovně. U příležitosti oslav byl vydán almanach, který přinesl doposud nejpodrobnější materiál o tradici tišnovské hudby a čtyři samostatné příspěvky o oborech dnešní ZUŠ hudebním, tanečním, literárně dramatickém a výtvarném. Na večeru byly poprvé veřejnosti představeny varhany v prostorách mimo budovu ZUŠ, vystoupili vybraní žáci a premiéru zde měla oslavná skladba Miloše Štědroně věnovaná výročí umělecké školy v Tišnově, v níž se jako interpreti představili všichni současní pedagogové ZUŠ. Zazněly zde také písně Z. Svěráka a J. Uhlíře v podání sboru žáků ZUŠ. Sociální a zdravotní záležitosti V pondělí 13. září proběhla informativní schůzka se Zdeňkem Škromachem (ČSSD), předsedou parlamentního výboru pro zdravotnictví a sociální věci. Škromacha doprovázel tým zdravotnických odborníků, lékařů a lékařských poradců, poslanec Karel Černý a nový přednosta OkÚ Ing.arch. Vladislav Růžička. Na úvod seznámil tišnovský starosta Ing. P. Fruhwirt všechny s problematikou tišnovské nemocnice a nastínil možnosti dohod o odkupu budovy od současných majitelů. Následně proběhla prohlídka prostor nemocnice a na závěr diskuze, jejímž hlavním tématem bylo zajištění finančních prostředků pro odkup. Počasí Leden byl teplotně i srážkově podprůměrný, noční teploty byly jen slabě pod bodem mrazu, ve dne vystoupaly až na 7 C. 4 dny byla námraza, 25. ledna padal mrznoucí déšť. Sněžilo pouze 28. ledna, kromě toho byl celý leden bez sněhové pokrývky. V únoru ležela v Tišnově téměř celý měsíc sněhová pokrývka, noční teploty byly pod nulou, odpolední většinou šplhaly do plusových hodnot. Srážkově byl únor nadprůměrný, v měsíci padaly srážky celkem 21 dnů, z toho 12 dnů sněhové. Březen byl spíše teplejší měsíc a srážkově nadprůměrný, odpolední teploty byly stále nad nulou, ke konci měsíce se dostaly až na 17 C. Dubnové počasí bylo teplotně i srážkově nadprůměrné, noční teploty s výjimkou 4 dnů byly stále nad 0 C, odpolední ke konci měsíce vystoupaly na 22 C. V měsíci bylo 10 dnů srážkových, z toho 3 bouřkové. Květnová průměrná teplota byla vysoká a to 14,15 C, během května bylo 7 letních dnů a 1 tropický a celkem 13 dnů s celodenním slunečním svitem. Naproti tomu 15 dnů v měsíci pršelo a spadlo nadprůměrné množství srážek 90,6 mm. Červen byl teplejším měsícem, průměrná teplota byla 16,43 C a stejně jako v květnu spadlo nadprůměrné množství srážek, celkem 131,2 mm, z toho jenom 12. června 47,8 mm. I červenec byl teplotně nadprůměrný, devatenáctkrát se teplota vyšplhala na letní hodnoty a čtyřikrát na tropické, průměrná teplota byla 19,8 C. Opět hodně pršelo, během 10 deštivých dnů napršelo 123,7 mm srážek a 8. července 49,6 mm. Ani třetí letní měsíc nezůstal s teplotami pozadu, průměrná teplota měla hodnotu 17, 46 C a v měsíci bylo celkem 13 dnů letních a 2 tropické. Teplé počasí pokračovalo i v září, které bylo nejteplejším od roku Průměrná teplota byla 15,91 C, nejnižší noční teploty klesly na 7 C, nejvyšší odpolední vystoupaly až na 27 C.

11 Díky tomu jsme mohli v září zažít ještě 10 letních dní. Začátek podzimu ohlašovala pouze mlha, která se objevila dvanáctkrát. Říjen následoval trend předchozích měsíců a průměrná měsíční teplota 8,02 C byla opět nadprůměrná. Noční teploty klesly pod nulu jen pětkrát. Srážkově byl říjen také nadprůměrný, spadlo 65,4 mm srážek. Listopad byl poměrně teplý a mlhavý, typicky dušičkový. Zpočátku měsíce bylo deštivo, 2 dny se objevily i sněhové srážky. Sedmnáctkrát se objevila ranní mlha, 5 dnů se udržela celý den, slunečno po celý den bylo za celý měsíc pouze dvakrát. Poslední měsíc v roce se teploty vrátily k průměru, průměrná teplota byla -1,84 C. Noční teploty se udržely celý měsíc pod bodem mrazu, odpolední do poloviny měsíce byly v plusových hodnotách, po té už nulu nepřekročily ani přes den. V měsíci bylo celkem 15 srážkových dnů, z toho 7 sněhových, ve kterých napadlo 39 cm sněhů, díky čemuž jsme si mohli užít bílé Vánoce. Pohyb obyvatelstva K 1. lednu žilo v Tišnově obyvatel, během roku se narodilo 67 dětí a zemřelo 77 občanů. Do Tišnova se přistěhovalo 175 lidí, vystěhovalo se o 5 více, 180. Uzavřených sňatků bylo celkem 44, rozvedlo se 22 manželství. Na konci roku měl Tišnov obyvatel.

12 2000 Úvod Rok začal na náměstí chvilku po půlnoci shromážděním občanů, kteří sem přišli především shlédnout ohňostroj odpálený k oslavám milénia půl hodiny po půlnoci. Na náměstí bylo k dispozici i občerstvení. Volby do krajského zastupitelstva probíhaly12. listopadu. Zájem o ně nebyl velký, v Tišnově volilo 35,15% voličů, v kraji pouze 34,93%. Pořadí v Tišnově bylo následující - zvítězila Čtyřkoalice tvořená stranami KDU-ČSL, Unie svobody, ODA a DEU s 30,33% hlasů, druhá skončila ODS s 20,09% hlasů, třetí byla ČSSD s 19,25% hlasů, čtvrtá KSČM s 18,83% hlasů a pátí Nestraníci pro Moravu s 4,93% hlasů. V kraji bylo pořadí mírně odlišné, na druhé místo se dostala KSČM a odsunula ODS na třetí a ČSSD na čtvrtou pozici. Obecní záležitosti Ve čtvrtek 27. ledna byla ve výstavní síni Jamborova domu slavnostně uvedena kniha Jana Laciny a Vojtěcha Štolfy Květnice a příroda Tišnovska. Od 1. července došlo ke změně ve vyřizování občanských průkazů a cestovních dokladů. Dosud je vydávala Policie ČR, po změně přešly pod působnost Okresních úřadů příslušných dle místa trvalého pobytu občana. Žádost o vydání, provedení změn a vyzvednutí je možné provádět u každého Okresního úřadu nebo u Obecního úřadu pověřeného vedením matriky. V rámci II. etapy reformy veřejné správy měly přejít kompetence výkonu státní správy na úřady samospráv a to na vybrané obecní, případně krajské úřady. V seznamu obcí, na které měly být přeneseny kompetence okresních úřadů po skončení jejich činnosti, byly za okres Brno venkov pouze Brno a Ivančice a některé obce měly podle 1. návrhu spadat pod Blansko. Starostové obcí bývalého tišnovského okresu se proto na začátku září sešli, aby hledali cestu ke zlepšení situace tišnovského regionu. Na schůzce byl vyjádřen nesouhlas s návrhem podoby územního uspořádání pověřených měst a správních okrsků ve II. fázi reformy veřejné správy. Starostové iniciovali vznik sdružení právnických osob (obcí) s názvem Region Tišnovsko, jehož prostřednictvím chtěli prosazovat zájmy obcí. 4. září bylo předloženo ministru vnitra Stanislavu Grossovi memorandum ze setkání starostů. Hospodaření obce Tři tišnovská hřiště u gymnázia, u ZŠ Riegrova a běžecká dráha ZŠ Smíškova získala nový povrch, umělou trávu s křemičitým vsypem. Akce byla financována městem za přispění gymnázia a ZŠ Smíškova a byla zařazena do projektu prevence kriminality a protidrogové prevence dětí a mládeže v Tišnově. Hřiště byla nově otevřena na Den Tišnováků 10. června. Od 1. července se zvedlo nájemné u bytů v majetku města o koeficient 1,049. Nové ceny jsou u bytů 1. kategorie 14,62 Kč/m 2, u bytů 2. kategorie 10,96 Kč/m 2, u bytů 3. kategorie 8,52 Kč/m 2 a pro byty 4. kategorie 6,08 Kč/m 2. Výstavba, doprava, spoje Cena vodného stoupla od 1. ledna na 17,30 Kč a stočného na 16,10 Kč bez DPH. Na ulicích Družstevní, Jiráskově a Černohorské se na podzim rekonstruovala a rozšiřovala kanalizační síť s propojením na Hony za Kukýrnou. Tišnovská televize vysílala poprvé naživo 30. listopadu a to diskusní pořad na téma kabelová televize. Průběh diskuze bylo možné ovlivnit prostřednictvím telefonátů do studia.

13 Veřejný život V chrámu sv. Václava bylo uvedeno 9. ledna Vánoční chrámové dílo v provedení učitelů a žáků všech oborů tišnovské ZUŠ. Dílo bylo složeno z 5 tematických částí a doprovázeno průvodním slovem. V chrámu byla dvě navzájem odpovídající si hudební tělesa, součástí byla i videoprojekce výtvarných a tanečních děl žáků školy. V sokolovně jsme mohli 10. února zhlédnout divadelní hru Tři na lavičce s herci Květou Fialovou, Pavlem Nárožným a Ladislavem Trojanem. Módní přehlídka s titulem Svatba hraběte Draculyse konala v sokolovně 18. března. Mohli jsme obdivovat oděvy například od značek Litex s.r.o., Titex s.r.o., Rimika či Tylex a.s. Večerem provázeli Jana Musilová a Igor Ondříček, kteří program doplnili zpěvem známých muzikálových písní. O titul MINI MISS Aerobic se v Tišnově v soutěži pořádané DDM Tišnov utkala 1. dubna děvčata ve věku 6-16 let. Vystoupení hodnotila porota ve složení Eva Brázdová, Hana Studená a Bc. Jiří Dospíšil. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích, kategorii 6-9 let vyhrála K. Kohoutková, v kategorii let zvítězila Š. Huláková a konečně kategorii let ovládla K. Kupková. Koncert Roberta Křesťana a skupiny Druhá tráva proběhl v sále kina 10. dubna. Ve dnech května se konala 25. jarní mezinárodní expozice minerálů. Všechny výstavní plochy byly tentokrát již 2 měsíce dopředu zamluvené. V rámci poslaneckého dne navštívil Tišnov 12. května Mgr. Bohuslav Sobotka (ČSSD), místopředseda rozpočtového výboru PČR. Setkal se se starostou Ing. Petrem Fruhwirtem a pracovníky úřadu, s kterými jednal na téma reformy veřejné správy a s tím souvisejícího přerozdělování daní do obecních a regionálních rozpočtů. Kromě Tišnova navštívil také Drásov a Předklášteří. Tišnovský Sokol uspořádal 20. května již 3. ročník Běhu Klucaninou a Běhu Terryho Foxe, toho se letos zúčastnilo 165 běžců a na dobročinné účely se vybralo Kč. Ve dnech června se uskutečnil 5. ročník mezinárodního hudebního festivalu 13 měst Concentus Moraviae pod názvem Evropské barokní klávesy. V Tišnově bylo možné navštívit tentokrát pouze jeden koncert 8. června v kostele sv. Václava. Jednalo se o vystoupení Českých komorních sólistů a Věry Heřmanové (varhany), kteří přednesli skladby M. Haydna, F. X. Brixiho a F. Duranteho. Jako příprava na XIII. Všesokolský slet, který se konal v Praze na začátku července a jehož se zúčastnili i členové místního Sokola, proběhl 3. června Slet Sokolské župy Pernštejnské na hřišti u sokolovny v Tišnově. Vidět jsme mohli 10 sletových skladeb. Ve stejný den vyvrcholila v tišnovské hale kvalifikace staršího dorostu v basketbalu o postup do ligové soutěže. Soupeřem byla Slávia Kroměříž a domácí vyhráli poměrem 75:61. Po 30 letech se tak v následující sezoně vrátila do Tišnova basketbalová chlapecká dorostenecká liga. V rámci jubilejního roku 2000 uspořádalo město Tišnov ve spolupráci s dalšími subjekty 10. června Den Tišnováků. Za nádherného, snad až moc horkého, počasí bylo možné navštívit a shlédnou různé atrakce a společenské akce: - Oslava 80. výročí založení Gymnázia Tišnov po celý den probíhal Den otevřených dveří, hlavní částí programu školní akademie, která vykázala vysokou úroveň v předvedených vystoupeních, večer setkání absolventů a profesorů - Volejbalový turnaj družstev dorostenců na hřišti u gymnázia

14 - V DDM probíhala po oba víkendové dny výstava Plazi a leguáni, kterou navštívilo 600 návštěvníků, a bylo uspořádáno sportovní dopoledne pro děti a rodiče pod názvem Tišnovská miniolympiáda, soutěží se zúčastnilo 130 dětí - Den otevřených dveří proběhl na ZŠ Nám. 28. října, tišnovské ZUŠ a v Králově jeskyni, kde bylo otevřeno v sobotu i v neděli a cestu si do ní nalezlo téměř 600 návštěvníků - Na hřišti ZŠ Nám. 28. října probíhaly ukázky práce hasičů a kynologů - Na hřišti ZŠ Smíškova byla příležitost ověřit si svou fyzickou zdatnost - Během odpoledne se za velkého zájmu přihlížejících představili motorkáři a dvakrát projeli městem - V Jamborově domě výstava fotodokumentace restaurátorských prací Petra Bortlíka - Po celý den možnost projížděk městem na 4 fiakrech - V Podhoráckém muzeu v Předklášteří po celý víkend výstava Děti dětem práce dětí z MŠ Humpolka, Květnická, Předklášteří a Sluníčko - Taneční večer s country skupinou Malevil v Městském kulturním středisku Koupaliště bylo tuto sezonu otevřeno poprvé 17. června a to každý den mezi hodinou, za vstupné 20 Kč a snížené 10 Kč. Ve středu 23. srpna byli v brněnské katedrále slavnostně jmenováni vážení kněží a mezi nimi i tišnovský farář a děkan p. Josef Šindar kaplany Jeho Svatosti s právem užívat titul Monsignore. Hody tentokrát připadly na sobotu 30. září. Kromě tradičního programu jsme mohli zhlédnout a poslechnout vystoupení hudebních seskupení Maňána a Kvarteto Járy Cimrmana, skupiny historického šermu Victorius a na náměstí byla odsloužena i hodová bohoslužba za doprovodu skupiny Vlčnovjanka. Tato skupina hrála i na večerní taneční zábavě. V úterý 10. října zavítala do tišnovské sokolovny se svým koncertem Věra Martinová. V sobotu 14. října se uskutečnil již 30. ročník turistického pochodu Tišnovská padesátka. Na výběr bylo 5 tras v rozmezí km, které bylo možné zdolat i na kole, to výrazně prospělo počtu účastníků. Na trasy se vydalo 563 lidí, což byla rekordní účast. Sportovní odpoledne a galavečer s vyhlášením nejlepšího sportovce a sportovního kolektivu za sezonu se tentokrát konalo v sokolovně 21. října. Sedmnáctičlenná porota vybrala mezi jednotlivci jako nejlepší sportovce na 1. místě stolního tenistu Rudolfa Cvrkala, na 2. místě karatistu Libora Babáka a na 3. místě basketbalistu Tomáše Reindla. V družstvech se nejvýše umístili basketbalisté starší dorostenci, na 2. příčce stolní tenisté muži A a na 3. pozici družstvo tenistů dospělí A. Na vyhlášení bohužel chyběli ocenění sportovci, zúčastnil se ale zasloužilý učitel tělocvikář pan Jaroslav Hudec (91), kterého přivítaly hlasité ovace. Kromě vyhlašování byla během večera na programu módní přehlídka Ivety Řádkové s hostem Ivou Kubelkovou, vystoupení mistryně světa v krasojízdě Martiny Štěpánkové či vystoupení Ladi Kerndla. Podzimní expozice minerálů v jubilejním 25. ročníku se uskutečnila října. V sobotu burzu navštívil i ministr životního prostředí Miloš Kužvart. Po té se setkal i se zastupiteli města a okolních obcí na setkání, kde hlavním tématem bylo získávání peněz na projekty z oblasti životního prostředí z programů Evropské unie či Fondu životního prostředí.

15 V pondělí 30. října vystoupil v sále kina Jiří Krampol se svým pořadem Životní příběhy Jiřího Krampola, který uváděl Michal Herzán. S představením Kafíčko, šéfe se v sokolovně 27. listopadu představili Josef Náhlovský a Josef Mladý. Humanitární organizace ADRA uspořádala benefiční koncert Podporujeme tišnovskou nemocnici, který se uskutečnil 8. prosince. Vystoupila zpěvačka, textařka a spisovatelka Eva Veškrnová a její manžel Bohumil. Výtěžek z koncertu byl věnován na zakoupení zdravotnického vybavení nemocnice. Vánoční koncert Marie Rottrové a orchestru SEPTET PLUS jsme si mohli v sále kina Svratka poslechnout 12. prosince. Vánoční pořad písniček s Dádou Patrasovou a jejími kamarádkami mohli děti i rodiče navštívit 16. prosince odpoledne v sokolovně. Školství V DDM byla 22. ledna slavnostně otevřena umělá lezecká stěna umístěná v tělocvičně na Riegrově ulici. Otevření doplnila i beseda a promítání s Radkem Jarošem věnující se výstupu na Mount Everest. Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2000/2001 proběhl na obou tišnovských základních školách 4. února mezi 14. a 17. hodinou. Ve dnech 8. a 9. března se konal zápis do všech mateřských škol v Tišnově. Do 1. třídy školního roku 2000/2001 nastoupilo v září na ZŠ Smíškova 49 dětí ve 2 třídách a na ZŠ Nám. 28. října 97 dětí ve 4 třídách. Gymnázium Tišnov slavilo 80 let od svého vzniku. Jednou z hlavních částí oslav byl studentský majáles 12. května. O hudební doprovod se celý den starala studentská skupina Jamm company. Dopoledne probíhala na půdě gymnázia volna prince a princezny majálesu z nižšího stupně gymnázia, tituly získal Ladislav Pařil a Eva Brázdová. Po té museli kandidáti z vyššího gymnázia zvládnout několik disciplín v boji o titul krále gymnázia nejlépe se jich zhostil a králem se stal Petr Křížan. Odpoledne prošel průvod studentů v kostýmech městem až na náměstí, kde byla zvolena královna majálesu, tou se stala Hana Zemanová. Den zakončila večerní diskotéka v sokolovně. Sociální a zdravotní záležitosti Na okružní cestě okresem Brno venkov se v listopadu zastavil v Tišnově ministr zdravotnictví Prof. MUDr. Bohumil Fišer. Navštívil tišnovskou nemocnici a Penzion - dům s pečovatelskou službou. Vyjádřil podporu dalšímu fungování nemocnice, pokud se vyřeší odkup od stávajících majitelů. Po dlouhých průtazích ze strany Okresního úřadu Brno venkov byla 15. prosince konečně podepsána v Tišnově na radnici smlouva na odkoupení tišnovské nemocnice od původních majitelů státem. Na připomínku dne, kdy se rozhodlo o zachování nemocnice v Tišnově a zároveň ke vstupu do nového tisíciletí byla u Pomníku české státnosti na ulici Svatopluka Čecha tentýž dne vysazena lípa. Počasí Leden byl chladný, průměrná teplota byla -3,05 C, teploty stouply nad nulu pouze odpoledne na konci měsíce, kdy přišla obleva. Měsíc byl srážkově nadprůměrný, celkem spadlo 103 mm srážek a napadlo 48 cm sněhu, z něhož část ležela v Tišnově celý měsíc.

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE

ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZÁPIS DO KRONIKY MĚSTA KOPŘIVNICE ZA ROK 1999 1. OBSAH I. ÚVOD 1. Obsah 2-3 2. Úvod 4 II. PRUBĚH ROKU 1. Kopřivnický kalendář 5-10 2. Počasí 10-13 III. OBYVATELSTVO 1. Všeobecné údaje 14 2. Demografické

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2003 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice a ve světě 5 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná zasedání MZ 9 Matrika 10 Věci

Více

Roční zápis do kroniky

Roční zápis do kroniky Roční zápis do kroniky Rok 2010 1 Obsah Úvod... 2 Veřejné události... 2 Politický život ve městě Lanškroun... 3 Zprávy o činnosti některých odborů městského úřadu... 4 Partnerská města... 6 Chronologický

Více

Kronika. obce Radotín. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 2001 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Radotínská škola oslavila v letošním roce 100 let od otevření budovy ZŠ. Ale kam zmizela budova radotínské školy? (Záběr z filmu Mach a Šebestová

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2004 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obnovení tradice Vítání občánků Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných 7 Veřejná

Více

P o č a s í. Leden. Únor

P o č a s í. Leden. Únor R O K 2 0 1 3 P o č a s í Leden Začátkem měsíce ledna bylo úplně bez sněhu. Ranní teploty se pohybovaly kolem nuly, bylo mokro a mlhavo. Po nesmělých poprašcích začalo sněžit po 10. lednu a postupně napadlo

Více

Kronika města Chodova za rok 2000

Kronika města Chodova za rok 2000 Kronika města Chodova za rok 2000 Úvod Poslední rok starého milénia, rok 2000, byl z rozhodnutí OSN vyhlášen Mezinárodním rokem kultury a Mezinárodním rokem díkuvzdání. Přesto řada událostí nenasvědčovala,

Více

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře

KRONIKA MĚSTA ÚVALY. Od 1. ledna do 31. prosince 2006 STŘEDOČESKÝ KRAJ. Razítko města a podpis starosty. Podpis kronikáře KRONIKA MĚSTA ÚVALY STŘEDOČESKÝ KRAJ Od 1. ledna do 31. prosince 2006 Razítko města a podpis starosty Podpis kronikáře Kronikářský záznam za rok 2006 obsahuje 66 stran, slovy: šedesátšest stran, od č.

Více

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A

T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A T L U M A Č O V S K Á K R O N I K A 2 0 0 8 - 29 - R O K 2 0 0 8 Jen málokterá událost 20. století zasáhla českou společnost tak, jak pražské jaro roku 1989. Letos jsme si připomněli 40. výročí této události.

Více

R O K 2 0 0 8. P o č a s í

R O K 2 0 0 8. P o č a s í R O K 2 0 0 8 P o č a s í Leden Začátkem ledna leželo asi 5 cm sněhu a bylo umrzlo. Nejnižší ranní lednová teplota klesla 5.ledna na 7 stupňů a díky větru lezl mráz do těla. Od 8. ledna se začalo oteplovat

Více

Kronika městské části Brno-Slatina

Kronika městské části Brno-Slatina Kronika městské části Brno-Slatina rok 2006 Obsah I. Hlavní události jubilejního roku 2006...4 1. Ve znamení 700. výročí od první autentické písemné zmínky o Slatině...4 2. Výstava Slatina kdysi a dnes...4

Více

Odhalení památníku obětem holocaustu

Odhalení památníku obětem holocaustu měsíčník :: číslo 7 / 2008 :: vychází 26. 6. 2008 červenec 2008 neprodejné Odhalení památníku obětem holocaustu V Kutné Hoře byl 5. června odhalen Památník obětem holocaustu, který je po více než 66 letech

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2005 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Základní umělecká škola po rekonstrukci 2 Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 6 Místní úřad Radotín Správa věcí veřejných

Více

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah:

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2008. Obsah: Obsah: - Z jednání zastup. města - Z jednání rady města - Seznamujeme Vás s MÚ v Chropyni - Kapitoly z dějin hudby - Co najdeme v kronikách - Policisté v mateřské škole - Co nás zděsilo - Daroval svou

Více

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého.

ROK 2011. S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. ROK 2011 Jaké změny nás čekají v roce 2011? S údery hodin oznamující příchod roku 2011 vstoupila do života lidí v Česku řada změn. A týkají se prakticky každého. PLATY Od ledna se zásadně změnilo odměňování

Více

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Kronika města Chodova za rok 2006 Úvod Rok 2006 začal na Slovensku tragicky zemí otřásla nehoda vojenského letounu An-24, který dopravoval vojáky vracející se z vojenské mise v Kosovu. Letoun se zřítil

Více

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro.

ročník XXV. květen 2015 číslo 5 U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. ročník XXV. květen 2015 číslo 5 vyšlo 29. 4. 2015 www.tisnov.cz U tišnovského kostela sv. Václava se probouzí jaro. Foto: Miroslav Zavadil MOMENTKA Z VERNISÁŽE VÝSTAVY ANEŽKY TURKOVÉ Galerie Jamborův dům

Více

Městský úřad STRÁŽNICE

Městský úřad STRÁŽNICE 1 2 2 4 Informace z městské rady Městský úřad STRÁŽNICE http://www.straznice-mesto.cz USNESENÍ ze 78. zasedání Rady města Strážnice konané dne 10. 3. Osobní údaje byly dle zákona č. 101/00 Sb. z textu

Více

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod

Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod Kronika města Chodova za rok 2007 Úvod V symbolický den 7.7.2007 byly zveřejněny výsledky celosvětového hlasování o nových sedmi divech světa jsou jimi Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro v Brazílii,

Více

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková

KRONIKA OBCE. sepsala: Irena Kozáková KRONIKA OBCE 1 9 9 8 sepsala: Irena Kozáková 1998 KRONIKA OBCE RADOTÍN O b s a h str. Politické klima doby 2 Mimořádné události 3-10 Volby Posvícení Misijní středisko Dvojí výročí Počasí 11 Správa věcí

Více

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y

K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y K R O N I K A M Ě S T A Š T Í T Y 2 0 1 3 1 I. Ú V O D Mezinárodní situace Po půlroční vládě Kypru se 1.ledna 2013 ujalo předsednictví EU Irsko. Francouzští vojáci zahájili intervenci v Mali, aby vládě

Více

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014

11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1. MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 LISTY 11 / 2014 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 11 / 2014 Výsledky voleb do Zastupitelstva města v Lysé nad Labem v 10/2014 Okrsek č. l 2 3 4

Více

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě.

Čtvrtá akce teroristů v západním světě. Ničivé přírodní živly ve světě. 2005 1 7.července 2005 ochromila Londýn série výbuchů v metru a v autobusech. Desítky mrtvých a stovky zraněných má na svědomí neznámá buňka organizace Al-Kajda. Zdá se, že svět byl odsouzen do nechtěné

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 20 12 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 1 2 O B S A H 1. Úvodní slovo starosty 3 2. Stručná charakteristika města Tišnova 7 3. Struktura veřejné správy města Tišnova 17 4. Organizace zřizované městem Tišnovem 33 5. Významné

Více

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě

ZPRAVODAJ. Českobrodský. Co nového Osobnost roku 2012. Ze společnosti 80. výročí basketu. Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Ročník 52. / leden 2013 / ZDARMA www.cesbrod.cz Českobrodský ZPRAVODAJ Co nového Osobnost roku 2012 Ze společnosti 80. výročí basketu Ze společnosti Ashia Grzesik v Českém Brodě Z historie Bývalý kapucínský

Více

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ

KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ KRONIKA MĚSTA KOLÍNA STŘEDOČESKÝ KRAJ 2012 0 Obsah: 1. Životopis kronikáře 2. Zápisy z roku 2012 a. Politický, veřejný a hospodářský život I. Leden II. Únor Prvním kolínským občánkem roku 2012 Ludmila

Více

Investice do školství nové třídy i nábytek

Investice do školství nové třídy i nábytek Telefonní seznam MěÚ str. 3 XIII. Historický jarmark ve fotografiích II. Motoden v základní škole speciální str. 4 str. 8 Investice do školství nové třídy i nábytek Zadní budova ZŠ Dvorské, v níž se od

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

KRONIKA OBCE Vranovice 2010

KRONIKA OBCE Vranovice 2010 KRONIKA OBCE Vranovice 2010 1 2 O bsah Vranovický rok 2010 úvodní přehled...5 Správa obce Vranovice v roce 2010...5 Rychlý přehled dění v roce 2010...9 Rok 2010 v Česku a ve světě...12 Co se v roce 2010

Více

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotín. Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotín 2000 Kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 3 Události v České republice 4 Místní úřad Radotín 5 Veřejná zasedání MZ 5 Správa věcí veřejných 6 Matrika 7 Finance 8 Domovní

Více