Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, Všestary tel.: fax: mobil (předseda): Jaké jsou uzávěrky dalších čísel zpravodaje? Redakční uzávěrka pro zpravodaj 2/2009 je Redakční rada přivítá každý příspěvek, který bude aktuálně spadat do našeho mikroregionu. Vyhrazuje si však právo o rozhodnutí o jeho uveřejnění. Příspěvky, které by vzhledem k rozsahu zpravodaje, měli být stručné, zasílejte prostřednictvím svého Obecního úřadu. Co se událo? 28. listopadu se sešla v Nedělištích Valná hromada svazku, na které byl schválen plán práce na rok 2009 a byly projednány i možnosti při čerpání prostředků z dotačních titulů Královéhradeckého kraje. Byl zde také vyhodnocen projekt na dovybavení dětských hřišť a sportovišť, který byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Josef Macháček Ilustrační obrázek: dovybavení dětských hřišť a sportovišť 1

2 Benátky Obecní úřad Benátky, Benátky, Smiřice tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: St Co se u nás událo Rekonstrukce budovy bývalé prodejny pokračuje a snad se vše stihne do konce roku. Všichni jste určitě zaregistrovali, že se upravil nejen prostor okolo tohoto objektu, ale nový obecní úřad dostal nový kabát. Uvnitř bylo nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodu el. energie, včetně přemístění ovladače veřejného osvětlení, dále se vybudovalo nové ústřední topení. Součástí rekonstrukce jsou i vnitřní úpravy zdí, snížení stropů, byla zabudována nová okna atd. V nově zrekonstruovaném objektu bude nejen Obecní úřad, ale v oddělené části i knihovna (vchod z bývalé rampy). Doufáme, že co nejdříve po Novém roce Vás budeme moci pozvat i k prohlídce nově upravených vnitřních prostor. Skončil čas vánoční, čas sváteční a nyní je také čas k zhodnocení roku uplynulého. V roce 2008 se nám podařilo začít s budováním nového hřiště pro děti, první kroky byly udělány - přístupová cesta, osazení hřiště brankami na fotbal, usazení laviček a hraček pro nejmenší.pokračování této akce už máme naplánované na příští rok srovnání povrchu hřiště, nákup dalších hraček pro děti. O hřiště je však třeba pečovat a proto obec zakoupila traktůrek na úpravu ploch. Ten bude využit i pro údržbu ostatních veřejných prostranství. Také se nám podařilo uskutečnit záměr přebudovat budovu bývalé nevyužité prodejny na nový obecní úřad a knihovnu. V naší malé obci není jednoduché uskutečnit takovéto projekty, a tak doufáme, že vše dopadne dle našich představ a že i v příštím roce budeme schopni pro Vás zlepšit vybavení naší obce. Všem našim občanům a také čtenářům přejeme vše nejlepší do Nového roku Tomáš Bouček, Iveta Nepplová 2

3 Čistěves Obecní úřad Čistěves, Čistěves, Nechanice mobil (starosta): úřední hodiny: Po web: Podzim v Čistěvsi Během letošního podzimu se v Čistěvsi podařilo dotáhnout několik dalších věcí. Proběhla kolaudace nových cest Nad Obecním úřadem a K Šustu a obě tyto komunikace slouží ke spokojenosti občanů. Za účasti České spořitelny se dodělává plot u dětského hřiště, díky němuž budou naše děti při svých hrách i mírných rošťárnách opět trochu bezpečnější. Veliké dílo se zdařilo, s pomocí dotace od ministerstva kultury, při opravě pomníku Polního myslivce na okraji lesa Svíbu. Toto ojedinělé sochařské dílo je jako nové; opravdu stojí za shlédnutí. Naši přátelé z Rožnova pod Radhoštěm, kteří se k pomníku došli podívat, byli přímo nadšeni a tento pocit neminul ani mne. K Myslivci se ještě vyrábí rozebíratelný přístřešek, který jej bude chránit od podzima do jara před rozmary počasí. Nejen dobré věci nám ale podzim přinesl. Nějaký chytrák, který si myslí, že je na světě jen on, vyhodil podle cesty na Chlum dvanáct pneumatik i s disky a aby toho nebylo dost, tak při kraji lesa Holá jsou další čtyři pneumatiky, padesátilitrový barel a krásné kožené křeslo!!! V příkopech, které se zjara brigádně vyčistily, už zase najdete vyhozené igelitky s domovním nepořádkem. To až zůstává rozum stát, co si to kdo dovoluje a s jakou bezohledností. A tak pachatelům těchto nepravostí vzkazujeme, ať se přihlásí na Obecním úřadě, je tam pro ně připraveno správní řízení s mastnou pokutou. Obchod manželů Jaklových zase pro změnu navštívili zloději. Další sorta, která se neštítí ničeho a tak doufejme, že se nevyhnou zasloužené odplatě a budou dopadeni. Svým činem nepoškodili jen majitele, ale i všechny obyvatele Čistěvsi, kteří služeb obchodu využívají. Od paní Boženy Klazarové jsem se dozvěděl jednu z pověstí o vzniku jména obce Čistěves, která se zachovala v lidovém podání dodnes. To kdysi dávno šli Čechami dva pocestní. Šli už několik dní pustým krajem, až došli na kopec, za nímž se jim otevřel výhled dolů. A tam spatřili po dlouhé době lidská stavení. A jeden z nich zvolal tehdejším nářečím: Čistě! Ves! A tak měl dát obci jméno. A ještě zbývá připomenout, že jsme se v letošním podzimu také dobře bavili. 20. září proběhl u Bumbálky dětský den. Osmnáct dětí si zahrálo mnoho her, při nichž vyhráli plno sladkostí a v upomínku dostali hezký diplom. Odpoledne příjemně přešlo do milého sousedského posezení s hojnou účastí, kdy se u táboráku také zpívalo. 6. prosince Obecní úřad praskal ve švech. To nás navštívilo nebeské poselstvo sv. Mikuláše s andělem a s čertem. Doslova historicky bohatá účast s věkovým rozptylem od dvou a půl měsíce po téměř osmdesát let byla svědkem mnoha odhalených hříchů, básniček, písniček i slibů nápravy. A Mikulášův koš byl plný sladkostí a vitamínů, které 3

4 děti dostaly. Hezké odpoledne, které zůstane v dušičkách našich maličkých zapsáno možná po celý život. Jaroslav Balcar Za celé zastupitelstvo chci všem občanům popřát do nadcházejícího nového roku 2009 hodně zdraví,pracovní i osobní úspěchy. Panu Jaroslavu Balcarovi poděkovat za zachycení života v obci a všem, kteří se aktivně zapojili při řešení obecních problémů. Ing. Anna Ludvová 4

5 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám popřála jménem zastupitelstva obce Hořiněves vše dobré v novém roce, v roce Přeji Vám především hodně zdraví, žádné špatné zprávy a události a hodně životní pohody. Jana Kuthanová, starostka obce Historie obce - z kroniky obce Hořiněves Oprava Hankova domu, pokračování - adaptační práce v roce V lednu byla provedena elektrická instalace v celém domě. V jarních měsících se začalo s konzervačními pracemi. Nejdříve v zadní části traktu, tj. nynější muzeum. Vše se muselo řádně očistit od nánosů po tak zvané mazanině a pak se všechny vnitřní trámy dvakrát konzervovaly. Potom se provedla konzervace stropních trámů v nynější zasedačce a těsně před otevřením byla provedena konzervace formanky. V červenci provedli zástupci Státního národního písemnictví, Dr. Závodský instalaci výstavních panelů v muzeu včetně osvětlení, navržené Státní památkovou péčí a provedené výtvarníkem Janem Smržem. Řemeslnickými pracemi byly osazeny všechny dveře včetně natření a okování. Tuto práci provedli řemeslníci: p. Široký a Fr. Všetečka podle příslušných dokumentací. Byl také proveden obtížný podkop silnice pro uložení kabelu el. Vedení k rozvodné skříní. Na závěr dokončovacích prací bylo provedeno zakrytí celého půdního podlaží škvárobetonovou vrstvou včetně izolačního pokrytí. Terénní úpravy kol objektu budou provedeny podle slíbené dokumentace od Krajské památkové péče z Pardubic. Po jednání v Praze s příslušnými experty bude doplněno muzeum a vybavena zasedačka. 1. Události v obci Rozsvěcení stromečků v Hořiněvsi a v Žíželevsi advent začal v našich obcích slavnostně. V Hořiněvsi si pro stromeček místní děti ze Základní školy a mateřské školy připravily bohatý program. Od dětí ze školky jsme se zaposlouchali do pásma básniček a písniček a školní děti nás pozvaly do kouzla večerníčkových pohádek. V Žíželevsi místní děti zazpívaly stromečku a rozdaly perníčky, které samy vyráběly v knihovně. Nebezpečný odpad v roce proběhl sběr nebezpečného odpadu. Tento svoz byl v hojné míře využíván, občané např. vytřídili 52 kg olejů, 530 kg barev, lepidel a pryskyřic, 465 kg TV a 17 ks lednic. Náklady na svoz nebezpečného 5

6 a velkoobjemového odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce. Pracovníci Oú v době svozu nebezpečného odpadu jsou připraveni převzít i velkoobjemový odpad, který je též možno uložit i jindy po dohodě na Oú. Třídění odpadu v obcích závěrem loňského roku jsme rozšířili možnost třídění v obcích. Přibyly nádoby na bílé sklo a na papír a na dvou místech (Oú Hořiněves a knihovna Žíželeves) jsou umístěny nádoby od firmy Asekol s.r.o. - kde mají občané možnost odevzdat drobné elektrozařízení z domácností (s výjimkou zářivek a baterií) např. fény, mixéry, varné konvice, ale také počítačové komponenty a to myš, klávesnice atd.. Informace OÚ: V závěru roku jsme obdrželi příjemnou zprávu z kanceláře pana poslance Kafky. Pro rok 2009 jsme získali ze státního rozpočtu dotaci ve výši 300 tis.kč na dokončení výměny šindelové střešní krytiny na Muzeu V. Hanky jsme podali žádost do Regionálního operačního programu Nuts II Severovýchod na projekt: Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves. V prosinci jsme též podali žádost do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: Oprava chodníku v místní části Žíželeves. Také ZŠ Hořiněves se zapojila s žádosti do grantového programu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity školy. Z usnesení zastupitelstva obce: ZO schválili dokončení studie odkanalizování obce v plném rozsahu a ve všech variantách. ZO pověřilo starostku k vyhlášení výzvy více zájemcům na zpracování projektové dokumentace odkanalizování obce dle varianty II, v návaznosti na podání žádosti o grant Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle zák. č.128/2000 Sb., o obcích, na výkon přestupkové agendy ve správním obvodu obce Hořiněves dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, mezi Městem Smiřice a Obcí Hořiněves. Smlouva bude uzavřena od roku 2009 na dobu neurčitou. ZO schválilo zahájení projektové přípravy parcely Špuk, Velký kus I.etapa. ZO schválilo na základě vyhlášeného záměru č.13/2008 uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor v čp.6 (jedna místnost v hasičské zbrojnici) v místní části Jeřičky k rekreačním účelům. Foto Oslavy 770 zájemci o fotografie z této akce si mohou CD objednat na OÚ Hořiněves. 6

7 Odpady rok 2009 cena v letošním roce bude navýšena o 10 %, celkovou cenu ovlivňují v letošním roce dvě základní skutečnosti, a to novela zákona o odpadech, kdy se zvyšuje poplatek za uložení odpadu na skládkách a stagnace odbytu separovaných složek směsného komunálního odpadu. Občané platí v ceně pouze za likvidaci komunálního odpadu, separovaný odpad je pro občany bezplatný. Poplatky za svoz komunálního odpadu je možné v letošním roce uhradit do konce měsíce února na OÚ v Hořiněvsi a v Obecní knihovně v Žíželevsi. Místní poplatek za psy je podle vyhlášky č.1/2004 splatný do konce měsíce února, výše poplatku se v letošním roce nemění. Zdravotní středisko ordinace praktického lékaře Změna ordinační doby od : Po 6,30 12,30 Út 6,30 12,30 St 12,00 18,00 Čt 6,30 12,30 Pá 6,30 10,30 Pacienti se mohou od ledna objednávat ústně i telefonicky. MUDr. Jaromír Salaba, telefon: Základní škola a mateřská škola Komunitní škola Od 1. ledna 2009 se Základní škola a mateřská škola v Hořiněvsi stává komunitní školou, o čemž rozhodlo na podnět ředitelky školy obecní zastupitelstvo. Název komunitní škola znamená, že škola poskytuje vzdělávání nejen dětem školou povinným, ale i dalším skupinám obyvatel obce a okolí (komunity), např. mládeži, maminkám na mateřské dovolené, ekonomicky činným občanům i seniorům. Komunitní vzdělávání probíhá formou různých kurzů, od celoročních přes krátkodobé nebo jednorázové, setkávání při společných činnostech, jako např. cvičení pro ženy, nebo výletech a slavnostech. Škola rozdala v minulých týdnech přes 200 dotazníků, ve kterých mají občané možnost vyjádřit svá přání o který typ kurzu by měli zájem. Na základě vyhodnocení těchto dotazníků budou potom organizovány kurzy. Již v prosinci se uskutečnil kurz zhotovení adventního věnce. Ve škole se sešlo 20 žen, mnohé s dětmi nebo vnoučaty, a pod odborným vedením si každá vyrobila svůj adventní věnec. 7

8 Na únor plánujeme podobný kurz, a to výrobu bižuterie (náušnic, náramků a náhrdelníků), tento kurz je již nyní z poloviny obsazen, další zájemkyně se mohou hlásit na telefonu školy ( ). Počet míst v kurzu je omezen na 20. Do konce školního roku se uskuteční ještě několik jednorázových kurzů či setkání, od září plánujeme celoroční kurz anglického jazyka, kurz obsluhy počítače pro dospělé i seniory (i na ten je již několik přihlášených), ale třeba také taneční pro dospělé. Naším cílem je, aby se Základní škola a mateřské škola v Hořiněvsi stala centrem obce, kde se při společných činnostech mohou setkávat a zároveň se vzdělávat obyvatelé obce i okolí. Mgr. Naděžda Petrusová ředitelka školy Základní škola výroba adventních věnců dne 28. listopadu proběhl ve škole kurz při kterém si mohli zájemci, za odborné pomoci, vyrobit vlastní adventní věnec. Zájem byl velký. 8

9 2. Co se chystá Velikonoční jarmark na návsi před kostelem sv. Prokopa v Hořiněvsi Obecní knihovna Hořiněves - otevírací doba knihovny: úterý čtvrtek TJ Sokol Sokolskohasičský bál v sokolovně od 20,00 hod Dětský karneval v sokolovně TJ Sokol Valná hromada TJ Sokol pronájem sokolovny Obecní bál obce Neděliště Oddíl kopané okresní soutěž dorostu, naši mladí začínající dorostenci pod trenérským vedením pana Jana Hejtmana st., získali v podzimní části soutěže zatím 3 body. Vzhledem k tomuto výsledku je jistě čeká náročná zimní příprava a v jarní části soutěže předvedou určitě již výsledek o něco lepší. Oddíl kopané okresní soutěž IV. A třída muži pod vedením Miroslava Fejka se pohybují ve středu tabulky. Co se chystá pálení čarodějnic, 30. ročník Sedláčkova pochodu Oddíl sport pro všechny Organizuje pravidelné cvičení žen v tělocvičně ZŠ. Cvičení se koná každou středu od 18,30 do 19,30 kondiční aerobik a od 19,30 20,30 taneční aerobik. Cvičení se koná pod profesionální vedením cvičitelky aerobiku Šárky. Další zájemci se mohou hlásit od února Dále se připravuje dětský karneval a jubilejní 30. ročník pochodu Jana Sedláčka. Žíželeves Historie sepsáno dne 6.listopadu 1918 o slavnostní schůzi obecního zastupitelstva Žíželeves a Jeřičky za přítomnosti podepsaných členů obecního výboru. Program: za příčinou stanovení programu důstojné oslavy vstupu do šťastného svobodného státu a dáni průchodu radosti vymaněni se z jařma třistaleté poroby, která počala Bílou Horou a končí dnem 28. října t.r. prohlášením Českoslovanského státu. Volné návrhy: Aby se oslovil důstojně tento velevýznamný den jednohlasně navrženo a schváleno darovati pro vdovy a sirotky po Českých legionářích z obecního majetku 500 Kor. V. Honěk - starosta 9

10 Obecní knihovna Žíželeves zizeleves.unas.cz Úterý - 9,00 10,00 Čtvrtek 16,00-18,00 Rozsvěcení stromečku a zapálení první adventní svíčky v Žíželevsi Letošní advent začaly malé děti zazpíváním vánoční písničky Rolničky, rolničky, a poté co rozdaly perníčky, které samy vyrobily v knihovně, jsme společně zapálili první svíčku na krásném adventním věnci. Krásný věnec vyrobila Vendula Jarošová. Při rozsvícené svíčce probíhalo přátelské setkání. Pouť v Žíželevsi Přípravný výbor letos obnovuje pravidelné schůzky 5. února 2009 od 18,00 hod. v obecní knihovně. Program: návrh programu letošní slavnosti, která se bude konat v neděli dne a jeho zajištění. Jeřičky pronájem hasičské zbrojnice Dne byl vyhlášen záměr č.13/2008 na nájem nebytových prostor v čp. 6 v Jeřičkách. Jediný zájemce o pronájem části této budovy, se kterým byla sepsána smlouva, ji bude využívat k rekreačním účelům se závazkem uvolnit pronajatý prostor v době konání voleb. 10

11 Máslojedy Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, Smiřice mobil (starosta): úřední hodiny: St Začíná být skutečností, že skončil již osmý rok dvacátého prvního století. Rok magických osmiček, jak mu někteří říkali... Bývalo zvykem, že touto dobou bylo již vše schované pod sněhem. Již několik let tomu bohužel tak není. Ne, že by nám sníh scházel při každodenní cestě do práce, ale určitě chybí těm nejmladším. Ale nechci psát o radovánkách našich dětí, ale chci v souvislosti s tím připomenout jednu nepříjemnou skutečnost. Právě při cestách do práce vidíme, že někteří naší spoluobčané si pletou krajnice komunikací, příkopy, někdy i polní cesty se skládkou odpadů. Igelitové tašky, různých barev i velikostí, naplněné odpady jsou nehezkou ozdobou naší přírody. Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky na likvidaci komunálního odpadu. Obec musí zajistit uklizení příkopů, odvoz, financování, vše na účet nás všech. Vtíravé reklamy, barevné kontejnery, prezentace firem a stejně to nefunguje tak jak by mělo. Jak se zachovat v okamžiku, když si všineme, že někdo udělal chybu? Zlobit se, zasmát se, upozornit ho na to? Navrhnout možnost, jak chybu odstranit? Nejčastěji se setkáme s přístupem apatického občana, který se chová podle starého čínského přísloví o třech opicích, které nevidí zlo, neslyší zlo, neříkají zlo. Jedním s faktorů, který ovlivňuje dobré jméno naší vesnice, je i její vzhled (až k hranicím katastrálního území). Obec dělají občané, a tak jako se dobré jméno firmy hájí vhodným příjemně vypadajícím, čistým oblečením, tak se na dobrém jménu obce spolupodílí všichni občané, především vzhledem svých domů, pořádkem a příjemně vypadajícím okolím. Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky na údržbu a vzhled obce, je nemilé, když nám to kazí ostatní. Z činností roku uplynulého bych chtěla připomenout, že se nám podařilo oplotit dětské hřiště, v současné době máme 43 dětí ve věku do 15 let. V příštím roce máme v plánu vybudovat hřiště pro ty větší. Ani v roce 2009 nás určitě nezklamou hasiči se svými pravidelnými akcemi a neúnavní hráči šipek, se kterými se rádi sejdeme na turnaji o pohár starostky obce. Na začátku března se již tradičně sejdeme na jarním setkání občanů. Jak to tak vypadá, budeme i v tomto roce mít milou povinnost přivítat nové občánky. Již po několik let za sebou máme možnost v naší malé obci přivítat více děti najednou, v roce 2008 to byli tři chlapci a dvě holčičky. A na ty nejmladší se přijde na začátku prosince podívat čert a Mikuláš. Před námi je již devátý rok jednadvacátého století. Každou středu od 18. hodin na Vás čekáme na obecním úřadě, abychom vyslechli Vaše požadavky, názory, podněty a připomínky. Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z dobře vykonané práce. 11 Blanka Karešová

12 Neděliště Obecní úřad Neděliště, Neděliště, Všestary mobil (starosta): , tel/fax: úřední hodiny: Po , web: Co se událo v obci za uplynulé období nebo čeho se občané Nedělišť zúčastnili: Výstava ovoce, zeleniny a květin Český zahrádkářský svaz Neděliště pořádal ve dnech v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Čtrnáct vystavovatelů předvedlo více než 40 druhů jablek a hrušek, bohatý výběr zeleniny a zavařenin, pestré barvy květin zejména chryzantém. Výstavu shlédlo více než 100 návštěvníků včetně dětí z místní mateřské školy. Kuželkářský turnaj v Rychnově nad Kněžnou V sobotu uspořádal Sportovní klub Neděliště zájezd na kuželky do Rychnova nad Kněžnou. 28 účastníků turnaje, rozdělených do 14 dvojic, včetně 80-ti letého pana Haňáčka, čtyři hodiny urputně bojovalo o zlato stříbro a bronz. Není podstatné, kdo na kterém místě skončil, ale to že se všem kuželky moc líbily a že všichni byli se zájezdem spokojeni. 12

13 Mikulášská nadílka V sobotu uspořádal Sportovní klub Neděliště ve spolupráci s Obecním úřadem Neděliště již tradiční Mikulášskou nadílku, tentokráte spojenou s masopustem. Deštivé a chladné počasí sice odradilo většinu rodičů s dětmi od tradičního průvodu od koupaliště, přesto byla klubovna sportovního klubu plná dětí i dospělých. V klubovně na děti a jejich doprovod již čekal Mikuláš s dalším Pánem pekla. Děti jednotlivě předstupovaly před Mikuláše, který je buď pochválil za to, že byly hodné, nebo pohrozil, že zlobily a za přednesenou básničku nebo písničku je obdaroval malým balíčkem sladkostí. Po této nadílce proběhla dětská diskotéka. Akce se zúčastnilo asi 34 dětí ve věku od 1 do 15 let. Fotbal naše mužstvo ve 4. třídě A sehrálo poslední zápas podzimu. Doma porazilo mužstvo Dohalice B 1:0. Našemu mužstvu patří v tabulce 2. místo s 31-ti body. Plánované akce již tradiční ples občanů Nedělišť, který se tentokrát bude pořádat v Hoříněvsi SKN opět pořádá zájezd na kuželky do Rychnova nad Kněžnou. Obecní úřad informuje V roce 2008 se v naší obci výrazně rozšířil systém třídění odpadů o další druhy, nápojové kartony a papír. Náklady na tento systém hradí obec ze svého rozpočtu, jednotlivé občany to nestojí nic, naopak se jim snižuje objem odpadu v popelnicích a mohou ušetřit na poplatcích za jejich vyvážení. Přesto jsou mezi námi jedinci, kteří odpady pálí na svých zahradách a zamořují ovzduší jedovatými zplodinami. Kromě konfliktů se sousedy tito lidé riskují velmi citelné pokuty, protože závažným způsobem porušují zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. 13

14 Sendražice Obecní úřad Sendražice, Sendražice, tel/fax: web: úřední hodiny: Po Oslava 100 let Nádherné životní jubileum 100 let oslavila 12. listopadu naše občanka paní Julie Smrčková. V současné době pobývá kvůli zhoršené pohyblivosti v hradecké LDN. Tam ji v předvečer jejích významných kulatin navštívili i zástupci obce v čele s panem starostou. Paní Smrčková měla radost z krásných květin, dárků a velikého dortu. Z rádia jen pro ni zahráli oblíbenou písničku. Paní Julie Smrčková pochází od Havlíčkova Brodu. Mládí prožila u Moravských Budějovic. Pracovala v zemědělství. Byla veselá, ráda tančila, cvičila v Sokole, hrála i ochotnické divadlo. A stále si zpívala. Byla také velmi statečná, prakticky sama vychovala své dvě děti, protože manžel z pracovních důvodů k rodině téměř pořád jen dojížděl. Ke změně došlo v roce 1952, kdy se s manželem přestěhovala do Prahy. Zde pak pomohla s výchovou dvou vnuček dvojčat, za kterými několik let dojížděla přes celou Prahu. Posledních 29 let prožila v Sendražicích. 14

15 Hasiči 31. října 2008 Sbor dobrovolných hasičů slavnostně otevřel nově zařízenou zasedací místnost v místní hasičské zbrojnici. Za účasti starosty obce pana Václava Horáka st. byla předána k užívání. Malé slavnosti se též zúčastnili člen Okresního výkonného výboru bratr Václav Bárta st., starosta okrsku bratr Jan Medaš, zástupci SDH z Nedělišť a Předměřic. Pozvání neodmítli ani místostarosta obce ing. Bäumelt a kronikářka ing. Dušková, která vše zdokumentovala. Výlet jižní Morava 18. října se uskutečnil výlet na jižní Moravu. Účastníci nejdříve navštívili mariánský chrám barokního stavitele Santiniho v Křtinách, potom přejeli do Mikulova, kde zhlédli krásné prostory místního zámku a zájezd ukončili posezením ve vinném sklípku. Přání do nového roku Všem občanům přejeme, ať zdraví, úspěch a pohoda Vás provázejí celým rokem

16 Střezetice OÚ Střezetice, Střezetice, Všestary tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: Po Z prázdnin jsme se přehoupli do prvního podzimního měsíce. Bez ohledu na počasí nechal obecní úřad opět přistavit velkoobjemové kontejnery na odpad ze zahrad. Ač byl podzim ještě daleko, kontejnery se podařilo naplnit okamžitě, a to dvakrát. Aby se zabránilo pálení zahradního odpadu, kontejnery se objevily na našich návsích ještě jednou v říjnu a opět se okamžitě naplnily. Všem občanům, kteří využívají tuto možnost likvidace zahradního odpadu a nepálí jej, děkujeme za jejich přístup k této problematice. Společenskou akcí č.1 bylo v říjnu otevření knihovny v nových prostorách bývalého skladu prodejny ve Střezeticích. Knihovna slouží dnes i jako místo, kde se pořádají kurzy angličtiny nebo jiné zájmové aktivity pro širokou veřejnost. 16

17 V krásném větrném nedělním říjnovém odpoledni se na poli za hasičskou zbrojnicí ve Střezeticích sešlo téměř na dvě desítky menších či větších draků. Ti co vsadili na klasiku, slavili úspěch. Domácích draků bylo k vidění minimum, zato byly k vidění i téměř profesionální výtvory. Body za snahu a účast míří ke všem zúčastněným. V říjnu jsme také 2x zavítali k volebním urnám, abychom doplnili Senát Parlamentu České republiky a zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. V 1. kole dorazilo k urnám v našich obcích 52% voličů a k druhému hlasování přišlo už jen 35%. Na konci listopadu jsme se sešli v širokém počtu u zpívání koled a rozsvěcení vánočního stromu u prodejny ve Střezeticích. Oproti loňskému sychravému počasí byla letos jen zima, přesto dvěma desítkám dětí a jejich programu tleskala stovka přihlížejících. Za pěkné vystoupení patří dík všem zúčastněným. Týden nato proběhlo v sále hostince ve Střezeticích tradiční setkání občanů spojené s kulturním vystoupením, které přiblížilo život a tvorbu Karla Hašlera. Pěknému vystoupení přihlíželo sedm desítek diváků (fotografie na konci příspěvku). 17

18 Následující den patřila hospoda dětem a čertům. Tradičně hojná účast byla letos slabší, ale na vystoupení čertů ani Mikuláše to vliv nemělo. Před nadílkou děti zhlédly pohádku O šípkové růžence v podání loutkového Divadla Drak z Hradce Králové. V polovině prosince byly zbourány nevzhledné záchody u železniční zastávky v Dlouhých Dvorech a byla provedena probírka smrčků v obecním lese. Krásné stromky z probírky byly poté k prodeji před hospodou ve Střezeticích za výhodnou cenu. Pro svůj stromek si přišli dvě desítky lidí. 18

19 Události V uplynulém období jsme nezaznamenali žádný přírůstek. Rozloučili jsme se s panem Františkem Zámečníkem ze Střezetic a paní Libuší Volfovou z Dlouhých Dvorů. Významné životní jubileum oslavila Marie Hesounová ze Střezetic a paní Černohorská z Dlouhých Dvorů. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Miloslav a Blanka Fofovi, zlatou svatbu oslavili manželé Jaroslav a Marie Novotných a manželé František a Věra Hnikovi, všichni ze Střezetic. Všem oslavencům ještě jednou blahopřejeme! Plánované akce - Ples Klubu žen 31. ledna 2009 Informace obecního úřadu Zastupitelstvo obce na svém jednání dne schválilo dvě nové vyhlášky obce Střezetice, a sice vyhlášku č.1/2008 o místních poplatcích a vyhlášku č.2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Především vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích je důležitá, protože jsou v ní změněny sazby poplatků a některé poplatky v ní jsou nové. Znění obou vyhlášek si můžete prostudovat ve vývěsních skříňkách obecního úřadu, na webových stránkách nebo Vám informace podají na obecním úřadu ve Střezeticích. Zajímavosti z historie - rok 1921 v tomto roce byl uvolněn veškerý obchod se zemědělskými výrobky,následkem toho stouply ceny a platilo se za pšenici 285 Kč, žito 265, ječmen 224, oves 231 a brambory 75 Kč. Jeden kg hovězího mas stál 12K 70 hal. vepřového 19K 60 hal.. Pěkná kráva s teletem stále ,- Kč. Počasí během jara a léta bylo převážně suché, úroda však byla pěkná. koncem června přišla prudká bouře s vichřicí, která rozmetala všechny žitné mandele na polích tak, že těžko se obilí z jednoho pole oddělovalo od druhého.také škody na ovocném stromoví i staveních byly způsobeny. Dne 9. července zemřel v královéhradecké nemocnici Josef Kučera, jediný legionář ze zdejší obce. tragiku jeho mladého života zničeného válkou zvyšuje ta okolnost, že byl jedinným synem a podporovatelem svých chudých rodičů Ludvíka Kučery a jeho manželky Aloisie, rozené Tlapové. Jeho pohřbu na hřbitov probluzský zúčastnilo se celé okolí, legionáři z celého okresu a čestná rota vojenská z Hradce Králové. 11. září utrpěl těžký úraz Bohuslav Bednář z čp. 39 při jízdě na kole. k úrazu připojila se prudká otrava - tetanus a zraněný dne zemřel. 19

20 Obecní účty: Příjem ,- / Vydání ,- / Zůstatek ,- / Aktiva obecního jmění ,-/ Pasiva obecního jmění ,- /Jmění obce ,-. Z toho je patrno, že obec střezetická dobře hospodařila. Ochotnický spolek Masaryk Spolek měl v tomto roce bohatou činnost. 1. ledna sehrána divadelní hra Ta naše Máňa, veselohra od Skružného v režii Josefa Ornsta. Ceny míst byly stanoveny takto: I. Kč 6,-, II. Kč 5,-, k stání Kč 3,- z čistého zisku bylo dáno 100,- Kč na pomník padlým. 8. února pořádán večer s Masopustní ostatky, při kterém dávána hra Zlaté srdéčko a 27. února hrána divadelní hra Bezejmenná, 17. dubna hrána opereta Lucifer, která byla 2 dubna opakována. v květnu vypracovány nové stanovy spolku a všichni členové složily 5. květny slib, že tyto stanovy budou zachovávati a slib potvrdili vlastnoručními podpisy. 25. května konala se společná schůze spolku ochotníků s obecním zastupitelstvem, na které byly projednány záležitosti týkající se slavnosti při odhalení pomníku padlým ve světové válce. Slavnostní odhalení pomníku bylo stanoveno na 12. červen. Ochotnický spolek převzal na sebe veškerou činnost zábavní a propagační. 5. června bylo provedeno zvaní na slavnost po okolních obcích průvodem alegorických vozů. Celkový náklad na postavení pomníku byl Kč 50 hal. Tradiční setkání občanů spojené s kulturním vystoupením v sále hostince ve Střezeticích 20

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011

Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 Závěrečný účet obce Těchlovice za rok 2011 (dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V roce 2011 se uskutečnilo celkem 6 veřejných zasedání,

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e mail: rusinov@seznam.cz Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 2.9.2015

Více

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání:

Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Omluveni: Hosté: Průběh jednání: 1 Zápis - 8. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 7. 12. 2015. Přítomni: Jana Kuthanová, Helena Pavlíková, Petr Černý, Renata Festová, Vítězslav Hátle, Josef Hušek, Milan Novák, Otakar Rejfek Omluveni:

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany ve Staněticích 23.2.2013 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku p. Odvody 5) Zpráva hospodáře p. Kruml František 6) Zpráva strojníka p.

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- Zápis z mimořádného veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6.12.2002 a 12.12.2002 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích.

Poslední valná hromada se konala 14. února roku 2003 v hasičské zbrojnici v Kateřinicích. Vážení bratři a setry, vážení hosté. je tady skoro polovina roku roku 2005. Je tedy ten správný čas zhodnotit uplynulý rok, bilancujeme úspěchy i neúspěchy a zamyslet se na rokem letošním. Poslední valná

Více

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * *

KUL TURNI KRONIKA. Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * KUL TURNI, KRONIKA Centra sociálních služeb Kojetín * * * * * * * * * * * * 2008 Centrum sociálních služeb Kojetín organizuje pro své obyvatele na domech s pecovatelskou službou a návštevníky Klubu duchodcu

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava.

DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. BŘEZEN 2014 (vyšlo 31 3. 2014) DŘETOVICKÝ M ĚSÍČNÍK Obec Dřetovice, evid.č. MK ČR E 10584, neprodejný výtisk Stručné info. Jarní ples 21.3.2014. Akce Rodinného centra. Maškarní bál. Májová zábava. Placená

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní :

Šaroun M., Žilka L., Klepl M., Ing. Končický Milan, Ing. Štefanová Zdena, Havlíčková Hana. ostatní : Zápis z veřejného mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27.2.2004 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009

O b e c. M i k u l o v. Z á p i s č. 3/2009 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 3/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 16.3.2009 od 18:00 hodin na Obecním úřadě Mikulov - zasedací místnost. Přítomno: 5 resp.6

Více

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010

Informace Obecního úřadu Uhřice občasník. leden 2011. Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 OBEC UHŘICE Informace Obecního úřadu Uhřice občasník leden 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřice prosinec 2010 Zastupitelstvo obce Uhřice: - schvaluje navržené ověřovatele zápisu - schvaluje

Více

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52

Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Křenovický zpravodaj Únor 2009 Zdarma vydává obec Křenovice ročník 52 Ze zasedání zastupitelstva * Firma BÁRTEK ROZHLASY s.r.o. přišla s nabídkou na instalaci bezdrátového rozhlasu formou domácích přijímačů

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok:

Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Heřmanov 2011 Milí čtenáři, obyvatelé naší malé, milé vesnice. Již popáté Vám přinášíme krátkou rekapitulaci všeho, co nám přinesl uplynulý rok: Leden V lednu proběhla každoroční Tříkrálová sbírka, při

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Sbor dobrovolných hasičů

Sbor dobrovolných hasičů Sbor dobrovolných hasičů V sobotu 12. ledna 2013 se v místním pohostinství konala od 16 hod. Výroční valná hromada SDH Lhoty u Potštejna. Za práci s mládeží bylo uděleno Čestné uznání Janu Havlovi, Lukáši

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014

Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Z Á P I S z Výroční valné hromady okrsku Zahořany v Zahořanech 25.1.2014 Program: 1) Zahájení: p. Dolejš 2) Volba návrhové komise p. Dolejš 3) Zpráva o činnosti okrsku p. Dolejš 4) Zpráva velitele okrsku

Více

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Dobrovolný svazek obcí Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Hořiněves 73, 503 16 Hořiněves Královehradecký kraj Závěrečný účet za rok 2012 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Svazek obcí Mikroregion obcí

Více

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 18. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2013. Přítomni: Kuthanová Jana, Rejfek Otakar, Hušek Josef, Renata Festová, Hojda Jan, Novák Milan, Pavlíková Helena Omluveni: Černý Petr, Hátle Vítězslav

Více

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře

OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře OBSAH PAMĚTNÍ KNIHY strana Obsah pamětní knihy 3 7 Současný stav pamětních knih obce 8 9 Elektronická pamětní kniha 9 10 Životopis kronikáře 11 Úvodem k pamětním knihám 11 Úvodem k obci 11 13 Úvodem k

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce S v i n a ř o v konaného dne 15.12.2010 v 18.00 v zasedací místnosti OÚ Pozn.: v zápise jsou přitomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu Přítomni: prezenční

Více

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři,

1/2014. Náš obecní kronikář. Vážení čtenáři, 1/2014 Vážení čtenáři, vítám Vás u prvního letošního čísla našeho Zpravodaje, kterým se Vám snažíme již čtvrtým rokem přinášet informace o dění v obci i místních spolcích. V letošním roce nás kromě jiného

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2006

V Ř E S K O V Á K květen 2006 Úvodní slovo V Ř E S K O V Á K květen 2006 Vážení spoluobčané, v letošním roce jsme se zavázali, že dokončíme úpravy na místě bývalého kluziště. Na tomto místě by mělo vzniknout travnaté hřiště. Akci jsme

Více

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9.

Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. INFOKANÁL HUKVALDY Program Infokanálu Hukvaldy od 13. 9. Vysílání Janáček 12/2010 od 1:00,5:00,9:00,13:00,17:00,21:00 hodin Vysílání TV Mikroregiony 33/2010 od 2:00,6:00,10:00,14:00,18:00,22:00 hodin Den

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Veřejné zasedání č. 13 / 05

Veřejné zasedání č. 13 / 05 Veřejné zasedání č. 13 / 05 Dne 15.3.2005 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,, p. Havlík, p.hošek,p.ing.pacholík,

Více

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice

Výroční zpráva SDH Suhrovice. Rok 2014. Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Výroční zpráva SDH Suhrovice Rok 2014 Vypracoval Ladislav Bartoň, starosta SDH Suhrovice Dovolte mi, abych Vás informoval prostřednictvím výroční zprávy o stavu a činnosti SDH Suhrovice v uplynulém roce

Více

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013

Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Zpráva o činnosti SDH Slavkovice za rok 2013 Vážené sestry, vážení bratři, milí vzácní hosté, rok s rokem se sešel a opět jsme tu, abychom zhodnotili, co se povedlo či nepovedlo, v čem bychom se mohli

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2010 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích

Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Z Á P I S o průběhu 10.-tého zasedání Zastupitelstva Obce Svinošice, konaného dne 10.11.2006 ve Svinošicích Starosta Josef Hemzal zahájil 10.-té zasedání Zastupitelstva obce Svinošice (dále jen zastupitelstvo

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 5. 11. 2012 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013

Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 7. 2013 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:02

Více

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2.

13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. 13. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 13.8.2012. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Hušek Josef, Hátle Vítězslav, Hojda Jan Omluveni: Renata Festová, Otakar Rejfek, Černý Milan, Novák

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE

ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE ZPRAVODAJ OBCE SOBCICE Ročník 14 číslo 2 listopad 2014 Ohlédnutí za čtyřletým obdobím Pojďte se s námi poohlédnout za čtyřletým obdobím 2010-2014 Zastupitelstva obce Sobčice ve složení: J. Horník, M. Krejčová,

Více

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání:

2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Omluveni: Hosté: Program zasedání: 2. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 17.1.2011. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Festová Renata, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Novák Milan, Hušek Josef, Mgr.Hojda Jan, Th.D. Omluveni:

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KRÁSENSKO ZA ROK 2009 ÚDAJE O OBCI Adresa : OBEC KRÁSENSKO, Krásensko 123, 683 04 Drnovice Telefonické spojení : starostka obce : 517 385 463, mobil : 604 280 416 účetní obce : 517

Více

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč

Návrh rozpočtu 2015. Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Návrh rozpočtu 2015 Pol. Par. Příjmy Popis v tis.kč Schválený rozpočet 2014 Návrh rozpočtu 2015 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 1950 2200 dle předpokladu 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 110 50 dle

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu

1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu 1. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 13.12.2010 v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Jiří Špindler, Martin Roušal, Iva Šmatláková, Miroslav Horák, Jaroslav

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Obec Sviny Čj.9 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sviny, které se konalo dne 19. 11. 2006 Přítomni: Hrušková Věra, Kašparová Anna, Radosta Jan, David František, ing. Havelda Martin, ing. David František,

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Převzetí Domova sv. Moniky

Převzetí Domova sv. Moniky KRONIKA 2008 Převzetí Domova sv. Moniky 1. 1. 2008 jsme převzali od Centra zdravotních a sociálních služeb města Liberce Domov pro matky s dětmi v tísni, který dostal jméno Domov sv. Moniky. Maškarní karneval

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 19. ročník únor 2013 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 7. února 2013 Usnesením č. 4/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Hatín Zveřejněno: 31.3.2010 Sejmuto: 15.3.2010 Datum : 30.3. 2010 Začátek : 19.00 Místo : OÚ Hatín Zasedání řídil : starosta Ing. Jiří Boček Přítomní členové zastupitelstva

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE

ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE ZPRAVODAJ HORECKÉ A NEDAŘÍŽSKÉ OBCE Vážení čtenáři, přinášíme Vám druhé letošní číslo zpravodaje, ve kterém se dočtete něco málo z dění v naších obcích. Z obsahu: z jednání zastupitelstva, z historie obce,

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011.

BRÁZDIMSKÉ Noviny ZE ŽIVOTA V OBCI. prosinec 2011. Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. BRÁZDIMSKÉ Noviny prosinec 2011 ZE ŽIVOTA V OBCI Vážení spoluobčané, blíží se konec roku a tak vám přinášíme poslední vydání novin v roce 2011. Dne 10.12.2011 pro vás členové zastupitelstva připravili

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

LUDĚK MÍČEK starosta obce

LUDĚK MÍČEK starosta obce Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vás všechny pozdravil na stránkách našeho zpravodaje. Zima nám utekla a myslím si, že ke spokojenosti nás všech. Naše nově zakoupena sněžná fréza vyjela jednou, ale alespoň

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým syndromem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Aprílový rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, duben 2005 Podzimní rekondiční pobyt, ORBITA Rožnov pod Radhoštěm, říjen 2005 MANDLOVÉ OČI sdružení rodin a přátel osob s Downovým

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Holín v zasedací místnosti Obecního úřadu v Holíně dne 8. prosince 2011 Jednání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta. V úvodu uvedl, že jednání zastupitelstva

Více

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ...

Obecní Úřad Milejovice. Milejovice. na období ... Místní program obnovy venkova obce Milejovice na období 2011 2015... Milan Vacek starosta... Michal Fouček místostarosta stránka 1 z 10 1.Obsah 1.Obsah...2 2.Úvod...3 2.1.Charakteristika obce...3 2.2.Výsledky

Více

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00

Rozpočet na rok 2012. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 9 585 000,00 Rozpočet na rok 2012 a)příjmy paragraf název rok 2012 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 1 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 900 000,00 1113 Daň z příjmů fyz. osob z

Více

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014

Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě č. 11 dne 16. 9. 2014 Program: 1. Zahájení a kontrola přijatých usnesení, 2. Dílčí informace o hospodaření obce k 31. 8. 2014, 3. Majetkoprávní vyrovnání

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 3.12.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 1 č.j. 7/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 25.6.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 25.6.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 25.6.2015 20:45

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti

IV. OBECNÍ PLES. Závody pro děti Vážení spoluobčané, dostáváte první číslo Občasníku OÚ Rájec, vydávané v roce, kdy proběhnou volby do Poslanecké sněmovny PČR, do Senátu a na podzim volby do zastupitelstev obcí. Je na každém z Vás, koho

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25

DC Lokomotiva Stádlec. SDH Slavňovice počet členů: 25 poskytnutý příspěvek v roce: 2011 11.000,- DC Lokomotiva Stádlec 2012 11.500,- 2013 13.000,- 15.000,- navrhuji přiznat příspěvek ve výši: 15.000,-Kč - došipná (turnaj pro veřejnost) - šipkový vánoční turnaj.

Více

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity

Rozsvícení vánočního stromku. Brigáda- Podzimní úklid Horní Hbity 4/2013 Vážení a milí čtenáři, vítám Vás u dalšího čísla našeho Zpravodaje, které uzavírá již jeho třetí kompletní ročník. Předvánoční období plné shonu máme již téměř za sebou a čekají nás svátky, které

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol

Výroční zpráva 2011. Tělocvičná jednota SOKOL Písty. Předkládá výbor TJ.Sokol Výroční zpráva 2011 Tělocvičná jednota SOKOL Písty Předkládá výbor TJ.Sokol Obsah I. Úvod II. Údaje o organizaci III. Činnost v roce 2011 IV. Finanční zpráva V. Revizní zpráva VI. Plán činnosti na rok

Více

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2015 dle rozpočtových opatření č. 1/2015 P Ř Í J M Y 1 000 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00

Více