Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mikroregion obcí Památkové zóny 1866"

Transkript

1 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, Všestary tel.: fax: mobil (předseda): Jaké jsou uzávěrky dalších čísel zpravodaje? Redakční uzávěrka pro zpravodaj 2/2009 je Redakční rada přivítá každý příspěvek, který bude aktuálně spadat do našeho mikroregionu. Vyhrazuje si však právo o rozhodnutí o jeho uveřejnění. Příspěvky, které by vzhledem k rozsahu zpravodaje, měli být stručné, zasílejte prostřednictvím svého Obecního úřadu. Co se událo? 28. listopadu se sešla v Nedělištích Valná hromada svazku, na které byl schválen plán práce na rok 2009 a byly projednány i možnosti při čerpání prostředků z dotačních titulů Královéhradeckého kraje. Byl zde také vyhodnocen projekt na dovybavení dětských hřišť a sportovišť, který byl podpořen z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje. Josef Macháček Ilustrační obrázek: dovybavení dětských hřišť a sportovišť 1

2 Benátky Obecní úřad Benátky, Benátky, Smiřice tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: St Co se u nás událo Rekonstrukce budovy bývalé prodejny pokračuje a snad se vše stihne do konce roku. Všichni jste určitě zaregistrovali, že se upravil nejen prostor okolo tohoto objektu, ale nový obecní úřad dostal nový kabát. Uvnitř bylo nutné provést kompletní rekonstrukci rozvodu el. energie, včetně přemístění ovladače veřejného osvětlení, dále se vybudovalo nové ústřední topení. Součástí rekonstrukce jsou i vnitřní úpravy zdí, snížení stropů, byla zabudována nová okna atd. V nově zrekonstruovaném objektu bude nejen Obecní úřad, ale v oddělené části i knihovna (vchod z bývalé rampy). Doufáme, že co nejdříve po Novém roce Vás budeme moci pozvat i k prohlídce nově upravených vnitřních prostor. Skončil čas vánoční, čas sváteční a nyní je také čas k zhodnocení roku uplynulého. V roce 2008 se nám podařilo začít s budováním nového hřiště pro děti, první kroky byly udělány - přístupová cesta, osazení hřiště brankami na fotbal, usazení laviček a hraček pro nejmenší.pokračování této akce už máme naplánované na příští rok srovnání povrchu hřiště, nákup dalších hraček pro děti. O hřiště je však třeba pečovat a proto obec zakoupila traktůrek na úpravu ploch. Ten bude využit i pro údržbu ostatních veřejných prostranství. Také se nám podařilo uskutečnit záměr přebudovat budovu bývalé nevyužité prodejny na nový obecní úřad a knihovnu. V naší malé obci není jednoduché uskutečnit takovéto projekty, a tak doufáme, že vše dopadne dle našich představ a že i v příštím roce budeme schopni pro Vás zlepšit vybavení naší obce. Všem našim občanům a také čtenářům přejeme vše nejlepší do Nového roku Tomáš Bouček, Iveta Nepplová 2

3 Čistěves Obecní úřad Čistěves, Čistěves, Nechanice mobil (starosta): úřední hodiny: Po web: Podzim v Čistěvsi Během letošního podzimu se v Čistěvsi podařilo dotáhnout několik dalších věcí. Proběhla kolaudace nových cest Nad Obecním úřadem a K Šustu a obě tyto komunikace slouží ke spokojenosti občanů. Za účasti České spořitelny se dodělává plot u dětského hřiště, díky němuž budou naše děti při svých hrách i mírných rošťárnách opět trochu bezpečnější. Veliké dílo se zdařilo, s pomocí dotace od ministerstva kultury, při opravě pomníku Polního myslivce na okraji lesa Svíbu. Toto ojedinělé sochařské dílo je jako nové; opravdu stojí za shlédnutí. Naši přátelé z Rožnova pod Radhoštěm, kteří se k pomníku došli podívat, byli přímo nadšeni a tento pocit neminul ani mne. K Myslivci se ještě vyrábí rozebíratelný přístřešek, který jej bude chránit od podzima do jara před rozmary počasí. Nejen dobré věci nám ale podzim přinesl. Nějaký chytrák, který si myslí, že je na světě jen on, vyhodil podle cesty na Chlum dvanáct pneumatik i s disky a aby toho nebylo dost, tak při kraji lesa Holá jsou další čtyři pneumatiky, padesátilitrový barel a krásné kožené křeslo!!! V příkopech, které se zjara brigádně vyčistily, už zase najdete vyhozené igelitky s domovním nepořádkem. To až zůstává rozum stát, co si to kdo dovoluje a s jakou bezohledností. A tak pachatelům těchto nepravostí vzkazujeme, ať se přihlásí na Obecním úřadě, je tam pro ně připraveno správní řízení s mastnou pokutou. Obchod manželů Jaklových zase pro změnu navštívili zloději. Další sorta, která se neštítí ničeho a tak doufejme, že se nevyhnou zasloužené odplatě a budou dopadeni. Svým činem nepoškodili jen majitele, ale i všechny obyvatele Čistěvsi, kteří služeb obchodu využívají. Od paní Boženy Klazarové jsem se dozvěděl jednu z pověstí o vzniku jména obce Čistěves, která se zachovala v lidovém podání dodnes. To kdysi dávno šli Čechami dva pocestní. Šli už několik dní pustým krajem, až došli na kopec, za nímž se jim otevřel výhled dolů. A tam spatřili po dlouhé době lidská stavení. A jeden z nich zvolal tehdejším nářečím: Čistě! Ves! A tak měl dát obci jméno. A ještě zbývá připomenout, že jsme se v letošním podzimu také dobře bavili. 20. září proběhl u Bumbálky dětský den. Osmnáct dětí si zahrálo mnoho her, při nichž vyhráli plno sladkostí a v upomínku dostali hezký diplom. Odpoledne příjemně přešlo do milého sousedského posezení s hojnou účastí, kdy se u táboráku také zpívalo. 6. prosince Obecní úřad praskal ve švech. To nás navštívilo nebeské poselstvo sv. Mikuláše s andělem a s čertem. Doslova historicky bohatá účast s věkovým rozptylem od dvou a půl měsíce po téměř osmdesát let byla svědkem mnoha odhalených hříchů, básniček, písniček i slibů nápravy. A Mikulášův koš byl plný sladkostí a vitamínů, které 3

4 děti dostaly. Hezké odpoledne, které zůstane v dušičkách našich maličkých zapsáno možná po celý život. Jaroslav Balcar Za celé zastupitelstvo chci všem občanům popřát do nadcházejícího nového roku 2009 hodně zdraví,pracovní i osobní úspěchy. Panu Jaroslavu Balcarovi poděkovat za zachycení života v obci a všem, kteří se aktivně zapojili při řešení obecních problémů. Ing. Anna Ludvová 4

5 Hořiněves Obecní úřad Hořiněves, Hořiněves čp. 73, Hořiněves mobil (starosta): , tel/fax: , úřední hodiny: Po a St a , web: Vážení spoluobčané dovolte mi, abych Vám popřála jménem zastupitelstva obce Hořiněves vše dobré v novém roce, v roce Přeji Vám především hodně zdraví, žádné špatné zprávy a události a hodně životní pohody. Jana Kuthanová, starostka obce Historie obce - z kroniky obce Hořiněves Oprava Hankova domu, pokračování - adaptační práce v roce V lednu byla provedena elektrická instalace v celém domě. V jarních měsících se začalo s konzervačními pracemi. Nejdříve v zadní části traktu, tj. nynější muzeum. Vše se muselo řádně očistit od nánosů po tak zvané mazanině a pak se všechny vnitřní trámy dvakrát konzervovaly. Potom se provedla konzervace stropních trámů v nynější zasedačce a těsně před otevřením byla provedena konzervace formanky. V červenci provedli zástupci Státního národního písemnictví, Dr. Závodský instalaci výstavních panelů v muzeu včetně osvětlení, navržené Státní památkovou péčí a provedené výtvarníkem Janem Smržem. Řemeslnickými pracemi byly osazeny všechny dveře včetně natření a okování. Tuto práci provedli řemeslníci: p. Široký a Fr. Všetečka podle příslušných dokumentací. Byl také proveden obtížný podkop silnice pro uložení kabelu el. Vedení k rozvodné skříní. Na závěr dokončovacích prací bylo provedeno zakrytí celého půdního podlaží škvárobetonovou vrstvou včetně izolačního pokrytí. Terénní úpravy kol objektu budou provedeny podle slíbené dokumentace od Krajské památkové péče z Pardubic. Po jednání v Praze s příslušnými experty bude doplněno muzeum a vybavena zasedačka. 1. Události v obci Rozsvěcení stromečků v Hořiněvsi a v Žíželevsi advent začal v našich obcích slavnostně. V Hořiněvsi si pro stromeček místní děti ze Základní školy a mateřské školy připravily bohatý program. Od dětí ze školky jsme se zaposlouchali do pásma básniček a písniček a školní děti nás pozvaly do kouzla večerníčkových pohádek. V Žíželevsi místní děti zazpívaly stromečku a rozdaly perníčky, které samy vyráběly v knihovně. Nebezpečný odpad v roce proběhl sběr nebezpečného odpadu. Tento svoz byl v hojné míře využíván, občané např. vytřídili 52 kg olejů, 530 kg barev, lepidel a pryskyřic, 465 kg TV a 17 ks lednic. Náklady na svoz nebezpečného 5

6 a velkoobjemového odpadu jsou hrazeny z rozpočtu obce. Pracovníci Oú v době svozu nebezpečného odpadu jsou připraveni převzít i velkoobjemový odpad, který je též možno uložit i jindy po dohodě na Oú. Třídění odpadu v obcích závěrem loňského roku jsme rozšířili možnost třídění v obcích. Přibyly nádoby na bílé sklo a na papír a na dvou místech (Oú Hořiněves a knihovna Žíželeves) jsou umístěny nádoby od firmy Asekol s.r.o. - kde mají občané možnost odevzdat drobné elektrozařízení z domácností (s výjimkou zářivek a baterií) např. fény, mixéry, varné konvice, ale také počítačové komponenty a to myš, klávesnice atd.. Informace OÚ: V závěru roku jsme obdrželi příjemnou zprávu z kanceláře pana poslance Kafky. Pro rok 2009 jsme získali ze státního rozpočtu dotaci ve výši 300 tis.kč na dokončení výměny šindelové střešní krytiny na Muzeu V. Hanky jsme podali žádost do Regionálního operačního programu Nuts II Severovýchod na projekt: Sportovní víceúčelové hřiště a tenisové hřiště Hořiněves. V prosinci jsme též podali žádost do Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na projekt: Oprava chodníku v místní části Žíželeves. Také ZŠ Hořiněves se zapojila s žádosti do grantového programu Královéhradeckého kraje na volnočasové aktivity školy. Z usnesení zastupitelstva obce: ZO schválili dokončení studie odkanalizování obce v plném rozsahu a ve všech variantách. ZO pověřilo starostku k vyhlášení výzvy více zájemcům na zpracování projektové dokumentace odkanalizování obce dle varianty II, v návaznosti na podání žádosti o grant Královéhradeckého kraje na zpracování projektové dokumentace ZO schválilo Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti dle zák. č.128/2000 Sb., o obcích, na výkon přestupkové agendy ve správním obvodu obce Hořiněves dle zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích, mezi Městem Smiřice a Obcí Hořiněves. Smlouva bude uzavřena od roku 2009 na dobu neurčitou. ZO schválilo zahájení projektové přípravy parcely Špuk, Velký kus I.etapa. ZO schválilo na základě vyhlášeného záměru č.13/2008 uzavření smlouvy na nájem nebytových prostor v čp.6 (jedna místnost v hasičské zbrojnici) v místní části Jeřičky k rekreačním účelům. Foto Oslavy 770 zájemci o fotografie z této akce si mohou CD objednat na OÚ Hořiněves. 6

7 Odpady rok 2009 cena v letošním roce bude navýšena o 10 %, celkovou cenu ovlivňují v letošním roce dvě základní skutečnosti, a to novela zákona o odpadech, kdy se zvyšuje poplatek za uložení odpadu na skládkách a stagnace odbytu separovaných složek směsného komunálního odpadu. Občané platí v ceně pouze za likvidaci komunálního odpadu, separovaný odpad je pro občany bezplatný. Poplatky za svoz komunálního odpadu je možné v letošním roce uhradit do konce měsíce února na OÚ v Hořiněvsi a v Obecní knihovně v Žíželevsi. Místní poplatek za psy je podle vyhlášky č.1/2004 splatný do konce měsíce února, výše poplatku se v letošním roce nemění. Zdravotní středisko ordinace praktického lékaře Změna ordinační doby od : Po 6,30 12,30 Út 6,30 12,30 St 12,00 18,00 Čt 6,30 12,30 Pá 6,30 10,30 Pacienti se mohou od ledna objednávat ústně i telefonicky. MUDr. Jaromír Salaba, telefon: Základní škola a mateřská škola Komunitní škola Od 1. ledna 2009 se Základní škola a mateřská škola v Hořiněvsi stává komunitní školou, o čemž rozhodlo na podnět ředitelky školy obecní zastupitelstvo. Název komunitní škola znamená, že škola poskytuje vzdělávání nejen dětem školou povinným, ale i dalším skupinám obyvatel obce a okolí (komunity), např. mládeži, maminkám na mateřské dovolené, ekonomicky činným občanům i seniorům. Komunitní vzdělávání probíhá formou různých kurzů, od celoročních přes krátkodobé nebo jednorázové, setkávání při společných činnostech, jako např. cvičení pro ženy, nebo výletech a slavnostech. Škola rozdala v minulých týdnech přes 200 dotazníků, ve kterých mají občané možnost vyjádřit svá přání o který typ kurzu by měli zájem. Na základě vyhodnocení těchto dotazníků budou potom organizovány kurzy. Již v prosinci se uskutečnil kurz zhotovení adventního věnce. Ve škole se sešlo 20 žen, mnohé s dětmi nebo vnoučaty, a pod odborným vedením si každá vyrobila svůj adventní věnec. 7

8 Na únor plánujeme podobný kurz, a to výrobu bižuterie (náušnic, náramků a náhrdelníků), tento kurz je již nyní z poloviny obsazen, další zájemkyně se mohou hlásit na telefonu školy ( ). Počet míst v kurzu je omezen na 20. Do konce školního roku se uskuteční ještě několik jednorázových kurzů či setkání, od září plánujeme celoroční kurz anglického jazyka, kurz obsluhy počítače pro dospělé i seniory (i na ten je již několik přihlášených), ale třeba také taneční pro dospělé. Naším cílem je, aby se Základní škola a mateřské škola v Hořiněvsi stala centrem obce, kde se při společných činnostech mohou setkávat a zároveň se vzdělávat obyvatelé obce i okolí. Mgr. Naděžda Petrusová ředitelka školy Základní škola výroba adventních věnců dne 28. listopadu proběhl ve škole kurz při kterém si mohli zájemci, za odborné pomoci, vyrobit vlastní adventní věnec. Zájem byl velký. 8

9 2. Co se chystá Velikonoční jarmark na návsi před kostelem sv. Prokopa v Hořiněvsi Obecní knihovna Hořiněves - otevírací doba knihovny: úterý čtvrtek TJ Sokol Sokolskohasičský bál v sokolovně od 20,00 hod Dětský karneval v sokolovně TJ Sokol Valná hromada TJ Sokol pronájem sokolovny Obecní bál obce Neděliště Oddíl kopané okresní soutěž dorostu, naši mladí začínající dorostenci pod trenérským vedením pana Jana Hejtmana st., získali v podzimní části soutěže zatím 3 body. Vzhledem k tomuto výsledku je jistě čeká náročná zimní příprava a v jarní části soutěže předvedou určitě již výsledek o něco lepší. Oddíl kopané okresní soutěž IV. A třída muži pod vedením Miroslava Fejka se pohybují ve středu tabulky. Co se chystá pálení čarodějnic, 30. ročník Sedláčkova pochodu Oddíl sport pro všechny Organizuje pravidelné cvičení žen v tělocvičně ZŠ. Cvičení se koná každou středu od 18,30 do 19,30 kondiční aerobik a od 19,30 20,30 taneční aerobik. Cvičení se koná pod profesionální vedením cvičitelky aerobiku Šárky. Další zájemci se mohou hlásit od února Dále se připravuje dětský karneval a jubilejní 30. ročník pochodu Jana Sedláčka. Žíželeves Historie sepsáno dne 6.listopadu 1918 o slavnostní schůzi obecního zastupitelstva Žíželeves a Jeřičky za přítomnosti podepsaných členů obecního výboru. Program: za příčinou stanovení programu důstojné oslavy vstupu do šťastného svobodného státu a dáni průchodu radosti vymaněni se z jařma třistaleté poroby, která počala Bílou Horou a končí dnem 28. října t.r. prohlášením Českoslovanského státu. Volné návrhy: Aby se oslovil důstojně tento velevýznamný den jednohlasně navrženo a schváleno darovati pro vdovy a sirotky po Českých legionářích z obecního majetku 500 Kor. V. Honěk - starosta 9

10 Obecní knihovna Žíželeves zizeleves.unas.cz Úterý - 9,00 10,00 Čtvrtek 16,00-18,00 Rozsvěcení stromečku a zapálení první adventní svíčky v Žíželevsi Letošní advent začaly malé děti zazpíváním vánoční písničky Rolničky, rolničky, a poté co rozdaly perníčky, které samy vyrobily v knihovně, jsme společně zapálili první svíčku na krásném adventním věnci. Krásný věnec vyrobila Vendula Jarošová. Při rozsvícené svíčce probíhalo přátelské setkání. Pouť v Žíželevsi Přípravný výbor letos obnovuje pravidelné schůzky 5. února 2009 od 18,00 hod. v obecní knihovně. Program: návrh programu letošní slavnosti, která se bude konat v neděli dne a jeho zajištění. Jeřičky pronájem hasičské zbrojnice Dne byl vyhlášen záměr č.13/2008 na nájem nebytových prostor v čp. 6 v Jeřičkách. Jediný zájemce o pronájem části této budovy, se kterým byla sepsána smlouva, ji bude využívat k rekreačním účelům se závazkem uvolnit pronajatý prostor v době konání voleb. 10

11 Máslojedy Obecní úřad Máslojedy, Máslojedy, Smiřice mobil (starosta): úřední hodiny: St Začíná být skutečností, že skončil již osmý rok dvacátého prvního století. Rok magických osmiček, jak mu někteří říkali... Bývalo zvykem, že touto dobou bylo již vše schované pod sněhem. Již několik let tomu bohužel tak není. Ne, že by nám sníh scházel při každodenní cestě do práce, ale určitě chybí těm nejmladším. Ale nechci psát o radovánkách našich dětí, ale chci v souvislosti s tím připomenout jednu nepříjemnou skutečnost. Právě při cestách do práce vidíme, že někteří naší spoluobčané si pletou krajnice komunikací, příkopy, někdy i polní cesty se skládkou odpadů. Igelitové tašky, různých barev i velikostí, naplněné odpady jsou nehezkou ozdobou naší přírody. Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky na likvidaci komunálního odpadu. Obec musí zajistit uklizení příkopů, odvoz, financování, vše na účet nás všech. Vtíravé reklamy, barevné kontejnery, prezentace firem a stejně to nefunguje tak jak by mělo. Jak se zachovat v okamžiku, když si všineme, že někdo udělal chybu? Zlobit se, zasmát se, upozornit ho na to? Navrhnout možnost, jak chybu odstranit? Nejčastěji se setkáme s přístupem apatického občana, který se chová podle starého čínského přísloví o třech opicích, které nevidí zlo, neslyší zlo, neříkají zlo. Jedním s faktorů, který ovlivňuje dobré jméno naší vesnice, je i její vzhled (až k hranicím katastrálního území). Obec dělají občané, a tak jako se dobré jméno firmy hájí vhodným příjemně vypadajícím, čistým oblečením, tak se na dobrém jménu obce spolupodílí všichni občané, především vzhledem svých domů, pořádkem a příjemně vypadajícím okolím. Každoročně vynakládáme nemalé finanční prostředky na údržbu a vzhled obce, je nemilé, když nám to kazí ostatní. Z činností roku uplynulého bych chtěla připomenout, že se nám podařilo oplotit dětské hřiště, v současné době máme 43 dětí ve věku do 15 let. V příštím roce máme v plánu vybudovat hřiště pro ty větší. Ani v roce 2009 nás určitě nezklamou hasiči se svými pravidelnými akcemi a neúnavní hráči šipek, se kterými se rádi sejdeme na turnaji o pohár starostky obce. Na začátku března se již tradičně sejdeme na jarním setkání občanů. Jak to tak vypadá, budeme i v tomto roce mít milou povinnost přivítat nové občánky. Již po několik let za sebou máme možnost v naší malé obci přivítat více děti najednou, v roce 2008 to byli tři chlapci a dvě holčičky. A na ty nejmladší se přijde na začátku prosince podívat čert a Mikuláš. Před námi je již devátý rok jednadvacátého století. Každou středu od 18. hodin na Vás čekáme na obecním úřadě, abychom vyslechli Vaše požadavky, názory, podněty a připomínky. Do nového roku Vám všem přeji hodně zdraví, štěstí, lásky, spokojenosti a radosti z dobře vykonané práce. 11 Blanka Karešová

12 Neděliště Obecní úřad Neděliště, Neděliště, Všestary mobil (starosta): , tel/fax: úřední hodiny: Po , web: Co se událo v obci za uplynulé období nebo čeho se občané Nedělišť zúčastnili: Výstava ovoce, zeleniny a květin Český zahrádkářský svaz Neděliště pořádal ve dnech v zasedací místnosti obecního úřadu tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin. Čtrnáct vystavovatelů předvedlo více než 40 druhů jablek a hrušek, bohatý výběr zeleniny a zavařenin, pestré barvy květin zejména chryzantém. Výstavu shlédlo více než 100 návštěvníků včetně dětí z místní mateřské školy. Kuželkářský turnaj v Rychnově nad Kněžnou V sobotu uspořádal Sportovní klub Neděliště zájezd na kuželky do Rychnova nad Kněžnou. 28 účastníků turnaje, rozdělených do 14 dvojic, včetně 80-ti letého pana Haňáčka, čtyři hodiny urputně bojovalo o zlato stříbro a bronz. Není podstatné, kdo na kterém místě skončil, ale to že se všem kuželky moc líbily a že všichni byli se zájezdem spokojeni. 12

13 Mikulášská nadílka V sobotu uspořádal Sportovní klub Neděliště ve spolupráci s Obecním úřadem Neděliště již tradiční Mikulášskou nadílku, tentokráte spojenou s masopustem. Deštivé a chladné počasí sice odradilo většinu rodičů s dětmi od tradičního průvodu od koupaliště, přesto byla klubovna sportovního klubu plná dětí i dospělých. V klubovně na děti a jejich doprovod již čekal Mikuláš s dalším Pánem pekla. Děti jednotlivě předstupovaly před Mikuláše, který je buď pochválil za to, že byly hodné, nebo pohrozil, že zlobily a za přednesenou básničku nebo písničku je obdaroval malým balíčkem sladkostí. Po této nadílce proběhla dětská diskotéka. Akce se zúčastnilo asi 34 dětí ve věku od 1 do 15 let. Fotbal naše mužstvo ve 4. třídě A sehrálo poslední zápas podzimu. Doma porazilo mužstvo Dohalice B 1:0. Našemu mužstvu patří v tabulce 2. místo s 31-ti body. Plánované akce již tradiční ples občanů Nedělišť, který se tentokrát bude pořádat v Hoříněvsi SKN opět pořádá zájezd na kuželky do Rychnova nad Kněžnou. Obecní úřad informuje V roce 2008 se v naší obci výrazně rozšířil systém třídění odpadů o další druhy, nápojové kartony a papír. Náklady na tento systém hradí obec ze svého rozpočtu, jednotlivé občany to nestojí nic, naopak se jim snižuje objem odpadu v popelnicích a mohou ušetřit na poplatcích za jejich vyvážení. Přesto jsou mezi námi jedinci, kteří odpady pálí na svých zahradách a zamořují ovzduší jedovatými zplodinami. Kromě konfliktů se sousedy tito lidé riskují velmi citelné pokuty, protože závažným způsobem porušují zákon o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. v platném znění. 13

14 Sendražice Obecní úřad Sendražice, Sendražice, tel/fax: web: úřední hodiny: Po Oslava 100 let Nádherné životní jubileum 100 let oslavila 12. listopadu naše občanka paní Julie Smrčková. V současné době pobývá kvůli zhoršené pohyblivosti v hradecké LDN. Tam ji v předvečer jejích významných kulatin navštívili i zástupci obce v čele s panem starostou. Paní Smrčková měla radost z krásných květin, dárků a velikého dortu. Z rádia jen pro ni zahráli oblíbenou písničku. Paní Julie Smrčková pochází od Havlíčkova Brodu. Mládí prožila u Moravských Budějovic. Pracovala v zemědělství. Byla veselá, ráda tančila, cvičila v Sokole, hrála i ochotnické divadlo. A stále si zpívala. Byla také velmi statečná, prakticky sama vychovala své dvě děti, protože manžel z pracovních důvodů k rodině téměř pořád jen dojížděl. Ke změně došlo v roce 1952, kdy se s manželem přestěhovala do Prahy. Zde pak pomohla s výchovou dvou vnuček dvojčat, za kterými několik let dojížděla přes celou Prahu. Posledních 29 let prožila v Sendražicích. 14

15 Hasiči 31. října 2008 Sbor dobrovolných hasičů slavnostně otevřel nově zařízenou zasedací místnost v místní hasičské zbrojnici. Za účasti starosty obce pana Václava Horáka st. byla předána k užívání. Malé slavnosti se též zúčastnili člen Okresního výkonného výboru bratr Václav Bárta st., starosta okrsku bratr Jan Medaš, zástupci SDH z Nedělišť a Předměřic. Pozvání neodmítli ani místostarosta obce ing. Bäumelt a kronikářka ing. Dušková, která vše zdokumentovala. Výlet jižní Morava 18. října se uskutečnil výlet na jižní Moravu. Účastníci nejdříve navštívili mariánský chrám barokního stavitele Santiniho v Křtinách, potom přejeli do Mikulova, kde zhlédli krásné prostory místního zámku a zájezd ukončili posezením ve vinném sklípku. Přání do nového roku Všem občanům přejeme, ať zdraví, úspěch a pohoda Vás provázejí celým rokem

16 Střezetice OÚ Střezetice, Střezetice, Všestary tel/fax: mobil (starosta): web: úřední hodiny: Po Z prázdnin jsme se přehoupli do prvního podzimního měsíce. Bez ohledu na počasí nechal obecní úřad opět přistavit velkoobjemové kontejnery na odpad ze zahrad. Ač byl podzim ještě daleko, kontejnery se podařilo naplnit okamžitě, a to dvakrát. Aby se zabránilo pálení zahradního odpadu, kontejnery se objevily na našich návsích ještě jednou v říjnu a opět se okamžitě naplnily. Všem občanům, kteří využívají tuto možnost likvidace zahradního odpadu a nepálí jej, děkujeme za jejich přístup k této problematice. Společenskou akcí č.1 bylo v říjnu otevření knihovny v nových prostorách bývalého skladu prodejny ve Střezeticích. Knihovna slouží dnes i jako místo, kde se pořádají kurzy angličtiny nebo jiné zájmové aktivity pro širokou veřejnost. 16

17 V krásném větrném nedělním říjnovém odpoledni se na poli za hasičskou zbrojnicí ve Střezeticích sešlo téměř na dvě desítky menších či větších draků. Ti co vsadili na klasiku, slavili úspěch. Domácích draků bylo k vidění minimum, zato byly k vidění i téměř profesionální výtvory. Body za snahu a účast míří ke všem zúčastněným. V říjnu jsme také 2x zavítali k volebním urnám, abychom doplnili Senát Parlamentu České republiky a zastupitelstvo Královéhradeckého kraje. V 1. kole dorazilo k urnám v našich obcích 52% voličů a k druhému hlasování přišlo už jen 35%. Na konci listopadu jsme se sešli v širokém počtu u zpívání koled a rozsvěcení vánočního stromu u prodejny ve Střezeticích. Oproti loňskému sychravému počasí byla letos jen zima, přesto dvěma desítkám dětí a jejich programu tleskala stovka přihlížejících. Za pěkné vystoupení patří dík všem zúčastněným. Týden nato proběhlo v sále hostince ve Střezeticích tradiční setkání občanů spojené s kulturním vystoupením, které přiblížilo život a tvorbu Karla Hašlera. Pěknému vystoupení přihlíželo sedm desítek diváků (fotografie na konci příspěvku). 17

18 Následující den patřila hospoda dětem a čertům. Tradičně hojná účast byla letos slabší, ale na vystoupení čertů ani Mikuláše to vliv nemělo. Před nadílkou děti zhlédly pohádku O šípkové růžence v podání loutkového Divadla Drak z Hradce Králové. V polovině prosince byly zbourány nevzhledné záchody u železniční zastávky v Dlouhých Dvorech a byla provedena probírka smrčků v obecním lese. Krásné stromky z probírky byly poté k prodeji před hospodou ve Střezeticích za výhodnou cenu. Pro svůj stromek si přišli dvě desítky lidí. 18

19 Události V uplynulém období jsme nezaznamenali žádný přírůstek. Rozloučili jsme se s panem Františkem Zámečníkem ze Střezetic a paní Libuší Volfovou z Dlouhých Dvorů. Významné životní jubileum oslavila Marie Hesounová ze Střezetic a paní Černohorská z Dlouhých Dvorů. Stříbrnou svatbu oslavili manželé Miloslav a Blanka Fofovi, zlatou svatbu oslavili manželé Jaroslav a Marie Novotných a manželé František a Věra Hnikovi, všichni ze Střezetic. Všem oslavencům ještě jednou blahopřejeme! Plánované akce - Ples Klubu žen 31. ledna 2009 Informace obecního úřadu Zastupitelstvo obce na svém jednání dne schválilo dvě nové vyhlášky obce Střezetice, a sice vyhlášku č.1/2008 o místních poplatcích a vyhlášku č.2/2008, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Především vyhláška č.1/2008 o místních poplatcích je důležitá, protože jsou v ní změněny sazby poplatků a některé poplatky v ní jsou nové. Znění obou vyhlášek si můžete prostudovat ve vývěsních skříňkách obecního úřadu, na webových stránkách nebo Vám informace podají na obecním úřadu ve Střezeticích. Zajímavosti z historie - rok 1921 v tomto roce byl uvolněn veškerý obchod se zemědělskými výrobky,následkem toho stouply ceny a platilo se za pšenici 285 Kč, žito 265, ječmen 224, oves 231 a brambory 75 Kč. Jeden kg hovězího mas stál 12K 70 hal. vepřového 19K 60 hal.. Pěkná kráva s teletem stále ,- Kč. Počasí během jara a léta bylo převážně suché, úroda však byla pěkná. koncem června přišla prudká bouře s vichřicí, která rozmetala všechny žitné mandele na polích tak, že těžko se obilí z jednoho pole oddělovalo od druhého.také škody na ovocném stromoví i staveních byly způsobeny. Dne 9. července zemřel v královéhradecké nemocnici Josef Kučera, jediný legionář ze zdejší obce. tragiku jeho mladého života zničeného válkou zvyšuje ta okolnost, že byl jedinným synem a podporovatelem svých chudých rodičů Ludvíka Kučery a jeho manželky Aloisie, rozené Tlapové. Jeho pohřbu na hřbitov probluzský zúčastnilo se celé okolí, legionáři z celého okresu a čestná rota vojenská z Hradce Králové. 11. září utrpěl těžký úraz Bohuslav Bednář z čp. 39 při jízdě na kole. k úrazu připojila se prudká otrava - tetanus a zraněný dne zemřel. 19

20 Obecní účty: Příjem ,- / Vydání ,- / Zůstatek ,- / Aktiva obecního jmění ,-/ Pasiva obecního jmění ,- /Jmění obce ,-. Z toho je patrno, že obec střezetická dobře hospodařila. Ochotnický spolek Masaryk Spolek měl v tomto roce bohatou činnost. 1. ledna sehrána divadelní hra Ta naše Máňa, veselohra od Skružného v režii Josefa Ornsta. Ceny míst byly stanoveny takto: I. Kč 6,-, II. Kč 5,-, k stání Kč 3,- z čistého zisku bylo dáno 100,- Kč na pomník padlým. 8. února pořádán večer s Masopustní ostatky, při kterém dávána hra Zlaté srdéčko a 27. února hrána divadelní hra Bezejmenná, 17. dubna hrána opereta Lucifer, která byla 2 dubna opakována. v květnu vypracovány nové stanovy spolku a všichni členové složily 5. květny slib, že tyto stanovy budou zachovávati a slib potvrdili vlastnoručními podpisy. 25. května konala se společná schůze spolku ochotníků s obecním zastupitelstvem, na které byly projednány záležitosti týkající se slavnosti při odhalení pomníku padlým ve světové válce. Slavnostní odhalení pomníku bylo stanoveno na 12. červen. Ochotnický spolek převzal na sebe veškerou činnost zábavní a propagační. 5. června bylo provedeno zvaní na slavnost po okolních obcích průvodem alegorických vozů. Celkový náklad na postavení pomníku byl Kč 50 hal. Tradiční setkání občanů spojené s kulturním vystoupením v sále hostince ve Střezeticích 20

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 724 184 485 Valná hromada svazku

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Obecní úřad Všestary, Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz mobil (předseda): 721 562 521 Jaké jsou uzávěrky

Více

Jankovská ročenka. rok 2011

Jankovská ročenka. rok 2011 Jankovská ročenka rok 2011 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás přivítal na stránkách nové Jankovské ročenky. Máme tu zimní období, venku je ještě velký nečas, a proto je vhodné zbilancovat si předešlý

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 DOMOV Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2007 ROZMARY LEDNOVÉHO POČASÍ V NAŠICH LESÍCH NOVÉ SPORTOVNÍ HŘIŠTĚ VŠEM ZDARMA V lednu jsme všichni očekávali bohatou sněhovou nadílku, procházky zasněženou krajinou,

Více

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let.

V dubnu oslaví svá malá i velká jubilea celkem 85 našich občanů i občánků ve věku od 2 do 83 let. č. 3/2014 vydáno dne 04.04.2014 Vydavatel Obec Bulovka, se sídlem Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant, IČ 00262692. Místo vydání Bulovka č.p.101, 464 01 Frýdlant Vydáváno 1x měsíčně. Tel./fax: 482 343 006,

Více

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec)

ZPRAVODAJ OBCE. ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ZPRAVODAJ OBCE P E T R O V I C E ročník 6, číslo 4/2013 (říjen, listopad, prosinec) ========================================================= SLOVO STAROSTKY =========================================================

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Jaroslav Koutský Malířská dílna Barvy, štětce nachystali, s chutí do práce se dali. Přesto musí na své děti starý malíř dohlížeti! Vůle pevná, vše se daří, radost vidět ze všech tváří. Na okénku vyrůstají

Více

Oucmanický zpravodaj leden 2014

Oucmanický zpravodaj leden 2014 Leden 24. 1. 2014 Kalendář akcí 1. pololetí 2014 Hasičský ples SDH Leden Přednáška o zdraví p. Opat Seniorský klub Únor Zpívání s harmonikou Seniorský klub Únor Beseda nad kronikou Seniorský klub Únor

Více

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr)

zima OBSAH RYCHLÉ INFORMACE www.obec-kunovice.cz MK ČR E 20196 04/2014 (výběr) zima 2014 MK ČR E 20196 04/2014 RYCHLÉ INFORMACE Vážení čtenáři, milí spoluobčané, jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát krásné Vánoce,

Více

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice

na okraj Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice Gymnázium a St ední odborná škola Moravské Bud jovice na okraj Do všech obor p ijímáme absolventy 9. ro ník ZŠ. 79-41-K/41 GYMNÁZIUM Nov otevíráme DV T ÍDY (celkem 60 žák )! 68-43-M/01 VE EJNOSPRÁVNÍ INNOST

Více

Hasiči na Kvíčale slaví stovku

Hasiči na Kvíčale slaví stovku Vydává Obecní úřad v Batňovicích květen 2013 Hasiči na Kvíčale slaví stovku V roce 1913, po příkladu sousedních obcí, se i kvíčalští sousedé rozhodli založit dobrovolný hasičský sbor. O založení hasičského

Více

Úvodní slovo starosty

Úvodní slovo starosty Úvodní slovo starosty Vážení spoluobčané! Skončila plesová sezona, a to je neklamným znamením, že začne jarní období. Podle kalendáře by jaro již mělo být tady, ale počasí v posledních dnech tomu nenasvědčuje.

Více

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010

Vážení čtenáři, občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 Ořechovský louskáček občasník obce Ořechov léto 2010 1/2010 + Vážení čtenáři, vítáme Vás u stránek letního vydání Ořechovského louskáčku. Přejeme Vám, aby letošní léto po studeném a deštivém jaru přineslo

Více

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem

PŘEDMĚŘICKÝ. zpravodaj ZDARMA. PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník. Základní škola Předměřice nad Labem PŘEDMĚŘICKÝ zpravodaj ZDARMA PROSINEC 2013 Vydává Obecní úřad Předměřice nad Labem jako informační věstník Základní škola Předměřice nad Labem TJ Slavoj Předměřice nad Labem fotbal Mateřská školka Mikuláš

Více

Svatoňovický zpravodaj

Svatoňovický zpravodaj Svatoňovický zpravodaj Vážení spoluobčané, máme za sebou několik týdnů letošního roku a dostává se k vám pravidelný zpravodaj naší obce. Nadešla chvíle vyhodnocení zrealizovaných akcí a to hlavně z pohledu

Více

Libnatovské noviny ÚNOR 2013

Libnatovské noviny ÚNOR 2013 ˇ Libnatovské noviny ÚNOR 2013 Oslavy 120. výročí založení SDH Libňatov Libňatovské noviny - 2 - Úvodní slovo starosty obce Vážení spoluobčané! Držíte v rukách Libňatovské noviny s datem únor 2013 a jistě

Více

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu

Zpravodaj. Pivovar a divadlo ve Mžanech? Vybíjená, olympiáda a cyklistický výlet i letos v mikroregionu Zpravodaj číslo 1-2014 www.nechanicko.cz Náklad 3500ks Mžany - Pivovar Lindr Mžany dnes vzniká na místě bývalé hospody a divadla U Rybů, později hospody U Smrku. Plánovaný komplex počítá s obnovením divadla,

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice

Čtvrtletník obce Dlouhoňovice DLO HOŇOVICKÝ Čtvrtletník obce Dlouhoňovice CENA 6 Kč OBČASNÍK č. 62 2/2014 Setkání s důchodci Poslední květnová neděle patřila dlouhoňovickým důchodcům. Pozvání přijalo 73 spoluobčanů a strávili příjemné

Více

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním

Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012. V čase adventním rožďalovicko Cena: 40 Kč Obecní zpravodaj pro občany Rožďalovic, Ledeček, Viničné Lhoty, Podlužan a Hasiny číslo 3 4/2012 V čase adventním Doba přípravy na Vánoce se nazývá advent. Toto označení pochází

Více

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE

POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE POŘÍČSKÝ ZPRAVODAJ PROSINEC 2013 ÚŘAD INFORMUJE ŠKOLY MĚSTYSE SPOLKY KULTURA SPORT RŮZNÉ INZERCE ÚŘAD INFORMUJE Slovo starosty Máme za sebou další volby, tentokrát předčasné. Změní se něco, budeme se mít

Více

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů.

640 let od založení obce Bernartice nad Odrou a 130 let od založení Sboru dobrovolných hasičů. Vážení spoluobčané, v sobotu 28. června 2014 se za nádherného letního počasí uskutečnil v Březovém háji tradiční Den obce. Ten letošní byl však přece jenom něčím výjimečný. V tomto kalendářním roce si

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň

FLORIÁN. Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň LEDEN - ÚNOR 2014 FLORIÁN 1 FLORIÁN Informační zpravodaj městyse Lázně Toušeň Škola se vrací do budovy úřadu městyse Lázně Toušeň 18. listopadu roku 2013 bylo úspěšně završeno úsilí mnoha lidí a děti se

Více

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e

S lo vo st aros ty S lo vo t aj emn ic e Vážení občané, Slovo starosty úvodem bych chtěl poděkovat za vaši účast v uplynulých komunálních volbách a rovněž za to, že vám není vývoj města lhostejný a že se touto formou podílíte na jeho rozvoji.

Více

Občasník č. 1 Duben 2010

Občasník č. 1 Duben 2010 Občasník č. 1 Duben 2010 Přišel jsem si pro pomlázku Přišel jsem si pro pomlázku, nastavuji dlaň, běžím rychle přes dva vrchy jako hbitá laň. Běžím rychle jako zajíc, chci se vás dnes ptát, kolik vy mně

Více

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011

Slovo starosty. Výtah z 12. jednání zastupitelstva obce, konaného 24. 11. 2011 foto: www.nejzahradnictvi.cz V poslední době se poměrně často setkáváme ve všech médiích s různými pohledy na naše školství. Dovolte mi, abych i já vyjádřil svůj názor na tuto součást našeho celospolečenského

Více

Zpravodaj obce Velký Ořechov

Zpravodaj obce Velký Ořechov Zpravodaj obce Velký Ořechov Číslo 7 Prosinec 2009 Počet výtisků: 230 Tel./Fax: 577 996 034 Email: velkyorechov@velkyorechov.cz WWW: www.velkyorechov.cz Vydává: Obec Velký Ořechov Redakční rada: Alena

Více

Sbor dobrovolných hasičů Všemina

Sbor dobrovolných hasičů Všemina červen 2014 Číslo 2 Ročník XVI. V LISTĚ NALEZNETE: Sbor dobrovolných hasičů Všemina Z jednání zastupitelstva obce Ze všeminské matriky str. 2 Příjemně prožitý květnový den Naši jubilanti MO ČČK str. 3

Více