Rodičovská péče v prevenci předčasného ukončování školní docházky v Romské komunitě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rodičovská péče v prevenci předčasného ukončování školní docházky v Romské komunitě"

Transkript

1 Rodičovská péče v prevenci předčasného ukončování školní docházky v Romské komunitě Valya Ivanova Kredit: Valya Ivanova 1

2 Tento průzkum je součástí projektu PREVENT, sítě 10 evropských měst, které se rozhodly spojit v oblasti problematiky Předčasného ukončování školní docházky (ESL). PREVENT vznikl v kontextu URBACT II, programu iniciovaného Evropskou komisí na podporu měst při výměně a sdílení osvědčených zkušeností na poli městského rozvoje. Účelem dotazníku bylo shromažďovat informace z partnerských měst projektu Prevent s cílem vypracování studie o problematice rodiny a ukončování školy v Romské komunitě. Studie byla realizována v období od Deset evropských měst bylo vyzváno k účasti na průzkumu, sedm z nich reagovalo na tuto výzvu. Město Catania v Itálii a město Haag v Nizozemí nemají zvláštní politiku nebo osvědčené zkušenosti, které by sdíleli, protože na jejich území nežije Romské obyvatelstvo. Město Mnichov v Německu na výzvu nereagovalo. Vyvozuji z toho, ze zde pravděpodobně není velká Romská komunita, nebo se touto otázkou nezabývají. V sedmi dalších městech Antwerpy, Stockholm, Sofie, Ústí nad Labem, Gijón, Nantes a Talin se liší stupeň úvahy nad tímto tématem. Problémy zapojování Romských rodičů do prevence ESL jejich dětí jsou sice často podobné, politiky jednotlivých měst se však v těchto sedmi evropských městech liší také díky historii a prostředí Romských občanů. Město Antwerpy Natasja Naegels : Manažerka pro Romské projekty, Středisko pro integraci v Antwerpách Životní podmínky romských rodin v Antwerpách Romská populace v Antwerpách žije v domech spolu se všemi ostatními komunitami. Nežijí v samostatných sídlištích nebo čtvrtích. Romská populace žije většinou ve 3 oblastech Antwerp: Antwerpy- Sever, Deurne-Sever a Hoboken-Kiel-Valaar. Tyto oblasti jsou typickými oblastmi, kde žije velké množství přistěhovalců, uprchlíků a nedokumentovaných přistěhovalců. Vzhledem k nízkým nákladům na bydlení a blízkosti do centra města jsou tyto oblasti obývány převážně chudými lidmi. Romská populace je jednou z komunit žijících na tomto území. Historicky se přistěhovalci usazovali v chudších částech města. Dnes zde nachází ubytování široké spektrum přistěhovalců. Některé části vykazují převažující výskyt určitých etnických skupin (například v obvodu Borgerhout stále žije velká marocká komunita a jižní část města láká mnoho tureckých obyvatel). Ostatní části, například severní část města, je velmi chudá, láká mnoho (ilegálních / nedokumentovaných) přistěhovalců. Zapojení romských rodičů do vzdělání jejich dětí Romské děti čelí veškerým překážkám, které brání ostatním znevýhodněným dětem získat dobré vzdělání, a to často ve značném rozsahu. Obvykle žijí v nuzných podmínkách bydlení, s vysokou mírou chudoby. Rodiče nemusí spatřovat v docházce svých dětí do školy velký přínos a dávají přednost tomu, aby jejich děti pomáhaly 2

3 podporovat rodinu finančně. Mají jiné priority a jsou zaměřeny na přežití. Dalším zvykem Romské komunity, který může být na překážku vzdělání dětí, jsou předčasná manželství a narození dětí. Romské dívky jsou také někdy ponechány doma, aby se staraly o mladší sourozence. Romské obyvatelstvo v Antwerpách jsou relativně noví přistěhovalci, kteří nevědí mnoho o škole a vzdělání. Mnoho Romů je negramotných, nebo mají velmi nízkou úroveň vzdělání a vzdělávací systém neznají nebo mu nedůvěřují. Romští žáci mají tendenci způsobovat poměrně dost problémů školám: nepravidelná docházka, nedostatek struktury, negramotnost, omezené finanční zdroje a jiné priority. Pokud školy kontaktují romské rodiče a žádají je o spolupráci při řešení těchto záležitostí, vnímají je jako nedostatečně se zapojující. Romští rodiče se omezeně účastní schůzek s učiteli. Vzdělání je považováno za věc a odpovědnost školy. Školní prostředí a domácí prostředí jsou považována za dva různé subjekty. Rodiče jsou odpovědní za děti doma, učitelé mají své povinnosti ve škole. Toto jsou samostatné záležitosti. Romští rodiče nemuseli sami navštěvovat školu, nebo měli špatné zkušenosti v domovské zemi díky rasismu ve škole, takže se školy straní. Mnoho Romů má velmi nízkou úroveň vzdělání, nebo je negramotných. Nemohou svým dětem pomoci s jejich domácím úkolem. I když se chtějí zapojit, nemají pro to základní způsobilosti. Rodiče lze zapojit do některých školních činností, pokud jsou přizpůsobeny způsobilostem a zájmům Romů. 1 Pokud je školy chtějí oslovit, není příliš těžké zapojit rodiče do nízkoprofilových činností. Mimoškolní činnosti V těchto oblastech se mladým lidem a dětem nabízí několik mimoškolních aktivit: komunitní centra pro mladé, sporty, výtvarné a řemeslné kroužky, hudba. Některým z těchto iniciativ se daří zapojovat romské děti. Například: iniciativa `KIDS' v severní části města, kde žije mnoho Romů, má mnoho romských dětí mezi svými klienty. KIDS je komunitní centrum pro mládež a je to projekt, který se přímo zaměřuje na děti z chudého sociálně-ekonomického prostředí. Romské děti mají hodně svobody, hrají si venku samy a je snadné je oslovit a zapojit do aktivit ve čtvrti. Jsou doslova vyzvedávány z ulic a náměstí. Není příliš obtížné zapojovat Romské děti do nabízených mimoškolních činností, pokud jsou zdarma. Požadavek poplatku za účast se zdá být hranicí. Kontakt s rodiči je zpravidla obtížnější. Považují své děti za dospělé a dost samostatné na to, aby si šly za svými vlastními aktivitami. Rodiče nemusí mít základní způsobilosti, aby byli schopni se angažovat, nebo se nemusí chtít zapojovat. Problémy, se kterými se romští rodiče střetávají každý den z hlediska školních záležitostí Oslovování Romů a jejich zapojování do vzdělání jejich dětí ovlivňuje a ztěžuje velké množství faktorů: nedostatek vnitřní organizace skupiny skutečnost, že v rámci romské skupiny existuje značná diverzita nedostatek zástupců Romů jazyková bariéra: omezené znalosti vlámštiny nedostatek vzdělání nedostatek znalosti organizace vlámské společnosti kulturní bariéry: nedostatek dochvilnosti, skupinové kultury, izolace pocit pronásledování: sebe-identifikace jako obětí společnosti chudoba zdravotní záležitosti záležitosti psychologického zdraví hygiena 1. Romské ženy například mohou vařit při školních oslavách, ve škole může být oslavován Mezinárodní den Romů. 3

4 Jedním z hlavních problémů, se kterým se romští rodiče střetávají každý den z hlediska školních záležitostí, je právní statut. Mnoho Romů bydlí v Belgii ilegálně a nemohou čerpat výhody z žádné finanční podpory, právní konzultace nebo příspěvků na děti. Žijí v chudobě. Situace bydlení je nestabilní a jejich finanční situace jim vnucuje strategie přežití (žebrání, neformální pracovní okruh, malé podniky). Děti hrají podstatnou roli při zajišťování příjmu. Romové žijí v režimu přežívání s krátkodobými cíli, které kolidují s dlouhodobými cíli vzdělání. V logice přežití není škola prioritou. Dalším problémem je individuální historie. Romové přijíždějí do Belgie s nízkou úrovní vzdělání a stěží nějakým nebo žádným školním vzděláním. Úroveň negramotnosti je velmi vysoká. Pokud do školy chodili ve své domovské zemi, většinou navštěvovali školy v ghettech a mají negativní zkušenosti se školou. A pokud i získali nějaké vzdělání, nezaručilo by jim získání zaměstnání. Nechodí do školky a začínají školní docházku pozdě. To způsobuje zpoždění od samého počátku. Následné rozdíly ve věku jsou demotivující. Sociálně-kulturní profil je také závažný problém, se kterým se romští rodiče setkávají co se týče záležitostí školy. Rodiče často nemají o školu zájem. Domácí prostředí není velmi stimulující. V rodině nebo ve skupině sobě rovných vrstevníků často nejsou žádné dobré příklady. Rozdíly v hodnotách jsou obrovské. Romové mají skupinovou kulturu, která se střetává s naší individuální kulturou a s naším individualistickým vzdělávacím systémem. Sourozenci jsou někdy zásadní pro dobrý příklad pro ostatní děti. Mají také praktickou funkci: sourozenci by mohli být zapojeni jako tlumočníci. U dívek by tato situace mohla být nevýhodou. Dívky jsou možná někdy nuceny zůstat doma a starat se o mladší sourozence. ESL se projevuje záškoláctvím, vyloučením, problémy s učením, nedostatkem motivace, sociálními problémy - vysokým stupněm chudoby, nedostatkem hygieny, špatnými podmínkami bydlení, nedostatkem podpory školy a špatnou orientací. V Belgii neexistuje oficiální statistika o ESL Romů. Vzhledem k tomu, že Romové jsou etnická skupina a ne národnost, nejsou registrovaní. Odhadujeme počet Romů v Antwerpách na základě zkušenosti a "neformálních" registrací. Formální etnická registrace je však v Belgii kontroverzní praxe. Záležitosti pohlaví Zvykem romské komunity, který může být na překážku vzdělání dětí, jsou předčasná manželství a zakládání rodiny a rození dětí. Přechod ze základního na středoškolské vzdělání je často problematický, protože naráží na pubertu, kdy jsou romské děti považovány za dospělé, a očekává se, že založí rodinu. Romské dívky mohou opouštět školu v tomto věku, protože se začínají připravovat na manželství. Romské dívky jsou někdy ponechány doma, aby se staraly o mladší sourozence. Očekávání vůči dívkám se také liší od očekávání vůči chlapcům: Dívky a ženy by podle očekávání se měly stát matkami a zůstat v domácnosti. Nepředpokládá se, že by pracovaly. Jejich hodnota se měří jejich vlastnostmi jako matky, manželky, snachy, ne podle jejich vzdělání nebo kariéry. Legislativní rámec, skutečné podmínky Romové mají stejná práva a povinností jako jakákoliv jiná komunita v Antwerpách. V Antwerpách žije 176 různých národností. U všech se předpokládá, že získají vzdělání, které je povinností od 6 do 18 let. Vzhledem k tak rozmanitému obyvatelstvu jsou Romové pouze jednou z mnoha národností. Nejsou předmětem žádného zvláštního zákona. Jejich školní vzdělání je paralelní se školním vzděláním jakéhokoliv jiného obyvatele v Antwerpách. Romové vyčnívají z důvodu značného množství záškoláctví, chudoby a mnoha dalších problémů, které byly popsány. To znamená, že potřebují zvláštní pozornost, a romští mediátoři hrají v této oblasti významnou roli. Osvědčené příklady z praxe Mnoho osvědčených zkušeností se vyvinulo z práce s rodiči zaměřené na lepší vzdělání Romů. Například: Organizace informačních sezení zaměřených na Romskou populaci. Setkání byla organizována na téma "důležitost školního vzdělání - a "volnočasové činnosti pro děti". Setkání byla zorganizována v srbochorvatštině, albánštině a romském jazyce. Naše organizace zaměstnává 4 romské mediátory. Zajišťují zásadní spojení mezi školami a Romskými rodinami. Romští mediátoři jsou nejúspěšnější osvědčenou praxí při práci s romskými rodiči. 4

5 Na národní úrovni ve "Federálním akčním plánu začleňování Romů", je toto jedna realizovaná politika/strategie z plánovaných akcí, která povzbuzuje zapojení rodičů do školního prospěchu jejich dětí. Plán zmiňuje tento cíl, nevysvětluje však jak tohoto cíle dosáhnout. 2 Středisko pro integraci v Antwerpách poskytuje školicí setkání pro školy (učitele, ředitele, mediátory) na téma komunikace s romskými rodiči. Jedná se o krátký školicí program trvající 3 hodiny, který se zaměřuje na poskytování informací o Romech a jejich kultuře, a nabízí účastníkům nové nástroje při řešení problémů způsobených účastí Romů v jejich organizaci. Školy investují do školení pouze omezené množství času. Je velmi ucelené, díky čemuž je přístupné pro mnoho lidí. Školicí program poskytuje nové náhledy a nové nástroje pro řešení problémů. Lidé, kteří navštěvují toto školicí sezení, odcházejí domů s novým přístupem a upraveným názorem. Školicí setkání jsou vedena jako pokud možno maximálně přístupná a nízkoprofilová. Interakce a účast účastníků je důležitou částí školicího programu. Tyto aktivity se ukázaly jako vysoce úspěšné, s velmi pozitivní zpětnou vazbou. Vytvořila se síť partnerské práce. Byla zavedena síť učitelů ve spolupráci se Školským odborem města. Konají se zde následující aktivity: byla vytvořena síť učitelů, ředitelů a dalších vzdělávacích aktérů síť je přístupná pro všechny učitele, ředitele a vzdělávací asistenty, kteří pracují s romskými žáky síť je vedena odborníkem na romské záležitosti pomocí metodiky Intervize (metoda učení se od vrstevníků ve skupině sobě rovných vedených předsedou, zaměřující se na zlepšení osobního fungování pracovníků a na zlepšování školního prostředí a vzdělávacího systému) jsou řešeny problémy při jednání s romskými žáky poslední 2 roky byly organizovány obecné konference na téma Romové a vzdělání, s roční mírou účasti přes 100 účastníků síť zve externí odborníky na různá témata síť zve zástupce různých sociálních organizací, aby přišli a prezentovali své služby rozvoj sítě podpůrných služeb a organizací cílený na pomoc učitelům a školám při práci se zranitelnou romskou komunitou v chudých životních podmínkách. Tyto politiky jsou financovány několika programy financování. 4 mediátoři jsou financováni belgickou federální vládou, jako součást Akčního plánu pro integraci Romů. Natasja Naegels, která je odpovědná za školicí semináře, je placená v rámci pevného úvazku ve Středisku pro integraci v Antwerpách. Manažer pro romské projekty je placen v rámci obecného financování střediska vlámským ministrem vnitřních věcí. 2. Federální akční plán, běžící od roku 2012, je plán, který měl být vypracován každým členským státem EU, se zaměřením na začleňování Romů. 5

6 Město Stockholm Rosario Alí Taikon manažer pro romské projekty, ONG Sensus Stockholm Životní podmínky romských rodin ve Stockholmu Ve Švédsku žije až Romů. Všechna čísla o přesném počtu Romské populace v zemi jsou přibližná, protože neexistuje statistika na základě etnické registrace. Nejvíce Romů žije ve Stockholmu a Malmö. Největší část Romů v Malmö představují přistěhovalci, kteří se liší od Stockholmu, kde jsou Romové většinou Švédové. Romové žijí v oblasti zvané ghetto. V porovnání s jinými zeměmi mají tyto oblasti relativně vysokou úroveň. Jsou vybaveny vodou a elektrickou energií, ale zůstávají izolovány. Je zde velká koncentrace přistěhovalců. Lidé zde žijí v bytech a dobrá infrastruktura zajišťuje přístup do nemocnic, škol, knihoven a obchodů. Tento Stockholmský městský obvod s romským obyvatelstvem se jmenuje Rynkeby. Zapojení rodičů do procesu školy Úroveň vzdělání romských rodičů je všeobecně velmi nízká. Je proto přirozené, že se tolik nezapojují do školního procesu nebo mimoškolních aktivit svých dětí. V minulosti bylo zapojení rodičů do procesu školy velmi špatné. Rodiče se v minulosti například velmi zřídka scházeli s učiteli, aby si s nimi pohovořili o školním prospěchu svých dětí. Byl poté zaveden systém romských mediátorů, kteří pomáhají rodičům pochopit školní systém. Mediátoři hrají důležitou a velmi pozitivní roli v dobrém vedení dětí ve škole. Ve Stockholmu existuje také povolání asistenta učitele nebo učitele v mateřském jazyce, který vytváří spojení mezi romskou komunitou a školou. Romské děti jsou někdy diskriminovány jejich spolužáky. To děti odrazuje chodit do školy každý den. Kromě toho rodiče nechápou důležitost navštěvování školy, často z toho mají strach, protože oni sami nemají dobré školní vzdělání, takže nenutí své děti chodit do školy. Dalším aspektem zapojování rodičů do vzdělání dětí je učení romského jazyka, romské hudby a tance. Mimoškolní aktivity V oblasti Rynkeby, kde žijí ve Stockholmu Romové, jsou nabízeny speciální mimoškolní aktivity nejen pro romské děti, ale pro všechny děti z přistěhovaleckého prostředí. Některé z těchto aktivit jsou práce s domácími úkoly nebo akce, které jsou součástí krátkodobých projektů. Celý tento proces je organizován několika neziskovými organizacemi ve spolupráci s Magistrátem Stockholmu. Problémy, se kterými se romští rodiče střetávají každý den z hlediska školních záležitostí Hlavní problémy, se kterými se střetávají romští rodiče každý den ohledně školy, je nedostatek prostoru, který věnují učitelé rodičům. Pan Taikon konstatuje, že toto považuje za druh formální diskriminace. Švédský vzdělávací systém vychází ze švédského kulturního prostředí, které znesnadňuje interakci romských rodičů nebo rodin s přistěhovaleckým původem. Dalším každodenním problémem je silný odpor rodičů vůči škole, protože před 30 lety učitelé otevřeně diskriminovali romské studenty. ESL se projevuje záškoláctvím, problémy s učením, nedostatkem motivace, špatnou orientací a diskriminací. Neexistují žádné fyzické obtíže bránící přístupu do školy jako instituce, ale romské děti potřebují někdy 6

7 podporu navíc a motivaci proto, aby překročili práh dveří školy. Ve Stockholmu neexistuje síť partnerské spolupráce v oblasti záležitostí vzdělání Romů, ale partneři se kterými by mohlo být dobré spolupracovat v těchto záležitostech, jsou všechno romští organizátoři v zemi, obcích, Národním školském úřadě a romští učitelé. Záležitosti pohlaví Mnoho dívek opouští škol předčasně a brzy se vdává. Mnoho chlapců opouští školu a začíná brzy pracovat. Pokud jsou v rodině lépe vzdělaní sourozenci, mohou pomoci svým sestrám a bratrům ve školním procesu. Průměrný věk opouštění školy v Romské komunitě je kolem 16 let a není běžné, že by Romové pokračovali ve studiu na univerzitě. Romové mají ve Švédsku statut národní menšiny, což znamená, že mají speciální práva vyplývající z jazyka, kultury a vzdělání. Jako národní menšina mohou Romové využívat finanční prostředky z projektů demonstrujících jejich kulturu, integraci, literaturu atd. Co se týče vzdělání, romští studenti by mohli mít speciálního pracovníka ve škole, který mluví jejich rodným jazyk. Bohužel mají Romové dokonce speciální práva, toto často škola nerespektuje, protože některé školy si to nemohou dovolit. Legislativní rámec, skutečné podmínky Neexistuje přímo diskriminační legislativa, ale způsob, jakým jsou realizovány určité zákony, nasvědčuje o určitých diskriminačních aspektech. Chce-li Rom požádat o práci, často existuje tolik kritérií pro danou profesní pozici co se týče úrovně vzdělání a profesionálních zkušeností, že se Romové ani nesnaží svou žádost poslat. Pan Rosario poukazuje na další diskriminační aspekt. Plat romských mediátorů je nižší než plat jiných osob, které vykonávají naprosto stejnou práci asistence během konferencí atd. Rovnost pohlaví je zásadní záležitostí ve švédské společnosti. "Žena a muž by měli být placeni stejně ve stejné pracovní pozici. Pokud ale hovoříme o etnické rovnosti, neprojevují Švédové k této otázce stejnou citlivost." 7

8 8

9 Město Gijón Adriana Ene Mediátor mezi kulturami, Accem Gijón Marisa Martinez Gonzalez Místní zástupce, Accem Gijón Životní podmínky romských rodin v Gijónu Většina romských rodin v Gijónu žije v centrálních čtvrtích města. Tyto oblasti jsou snadno dostupné, s cenově dostupnými nájmy ve starších budovách. Školní sdružení nabízejí řadu mimoškolních aktivit: různé druhy sportů, kulturní aktivity, podporu vzdělání a jazykové kurzy. Mnoho aktivit je organizováno v létě pro budování rovnováhy mezi pracovním a rodinným životem. Romové se do těchto aktivit zapojují, pokud se účastní mnoho lidí ze stejné rodiny. Co se týče situace v Antwerpách a ve Stockholmu, zapojení rodičů do života školy je nízké z důvodu nedostatku modelů dobrého vzdělání rodičů a špatné úrovně znalosti španělštiny. Zapojení rodičů do procesu školy Romští rodiče jsou často nevzdělaní a negramotní, což ztěžuje dětem přístup k bezplatným městským zdrojům nabízeným různými organizacemi. Hlavním problémem, kterému čelí romští rodiče, jsou ekonomické zdroje rodiny a jazyková bariéra. Všeobecně účast rodičů v sociálním životě je nízká, ale zásadní roli hrají neziskové organizace s konkrétními programy cílenými na romskou komunitu a snaží se podporovat a podněcovat aktivnější účast. Sourozenci jsou zapojování do školního procesu, protože romské rodiny mají často mnoho dětí. Bratři chodí spolu do stejné školy a pomáhají si navzájem s domácími úkoly. Sestry jsou často odpovědné za péči o menší děti. Problémy, se kterými se romští rodiče střetávají každý den z hlediska školních záležitostí U této populace nejsou žádné konkrétní problémy v přístupu ke vzdělávacímu systému, protože děti jsou v Gijónu přijímány do nejbližší školy podle místa zaregistrovaného bydliště. Pro lepší přijetí standardů existujících ve vzdělávacím systému však město potřebuje programy pro sociální začleňování, kde je velmi důležitá role mediace a sociálního vzdělávání. Existují určité národní politiky, zaměřené na omezování opuštění školy v rámci této skupiny. Jsou to například programy, které propagují zapojení žen do pracovního trhu. ESL se projevuje nepravidelnou docházkou do školy a nedostatkem znalostí španělštiny. Síť partnerské spolupráce v této záležitosti je Městská nadace odpovědná za sociální služby, mediátory, pracovníky Accem, školy, zdravotní střediska a asociace. Nadace Accem zahájila spolupráci s Městskými sociálními službami Gijonu v roce 2005 v rámci výzkumné a diagnostické skupiny v romské problematice. Byla provedena studie s mediátory, pracovníky v oblasti vzdělávání, kteří dobře znají romský jazyk, zvyky, návyky a kulturní kodexy. Skvělé by bylo zapojení do této sítě romského vzdělávacího poradenství a školního centra, které mají, nebo mohou mít studenty této skupiny. Podporu v Gijónu poskytuje program Accem Intervention, komunitní partner, spolu s etnickou menšinovou skupinou Východní Evropa a 9

10 dále přistěhovalci se speciálními problémy. Pro ESL Romů v Gijónu neexistuje oficiální statistika. Určitá statistika publikovaná v ukazuje, že negramotnost žen je vyšší než u mužů. ESL se projevuje záškoláctvím, vyloučením, problémy s učením, nedostatkem motivace, sociálními problémy a špatnou orientací. Legislativní rámec, skutečné podmínky Z hlediska legislativy jsou zákony ve Španělsku týkající se vzdělání stejné pro všechny. Školní docházka je povinná pro všechny děti od 6 do 16 let. Instituce dohlíží na ochranu nezletilých a na to, aby byl prosazován zákon s podporou svazů a nevládních neziskových organizací. Osvědčené příklady z praxe Osvědčenými dobrými zkušenostmi v rodičovské péči při prevenci ESL v Romské komunitě je role vzdělávacího systému a sociálních služeb v Gijónu napomáhající tomu, aby tato skupina nebyla zanedbávána. Město propaguje osvědčené zkušenosti při prevenci záškoláctví ve státní základní škole s významným množstvím romské populace přicházející z Rumunska. Tento projekt běží v základní škole, kde je 25% studentů z přistěhovaleckou historií, 43% zahraničních studentů jsou rumunské národnosti. Projekt zahrnoval žáky ve věku 3-12 let a jejich rodiny. Jedná se rozsáhlý program zaměřený na spolužití a sbližování kultur. Základní myšlenkou je, že společná odpovědnost sdílená mezi rodinami a školou zlepšuje prospěch dětí ve škole a zamezuje předčasnému ukončení školní docházky. Projekt láká méně zapojené rodiny do školy prostřednictvím sdílení jejich volnočasových a kulturních aktivit. Dalším cílem je udržovat romskou identitu a podporovat začlenění všech studentů. Jedná se o intervence komunity do teritoria (účast školy, rodičovských sdružení, společenských subjektů pracujících s menšinami, Rumunským velvyslanectvím, místními a regionálními orgány). Charakteristikou programu je flexibilnější docházka, ovládání jazyka a kompenzační vzdělávací projekt, projekt vedení rodinného vzdělávání realizovaný Sociálními službami na podporu rodičů při výchově jejich dětí. 10

11 Město Sofie Irena Dimitrova Ředitelka, Ředitelství prevence, integrace, sportu a turistického ruchu, Město Sofie Dimitar Dimitrov ředitel programu "Roma", Institut otevřené společnosti Sofie Životní podmínky romských rodin v Sofii Romské rodiny žijí hlavně v městském obvodě Fakulteta, největším romském obvodě v Sofii, ale také v Hristo Botev a Filipovtsi. Přístup k veřejným službám je omezený, z důvodu špatné infrastruktury. V této čtvrti mají Romové přístup k elektrické energii a pitné vodě. Ve Fakulteta je skutečný problém s legislativou u budov, které lidé obývají. V tomto obvodě, kde žije Romů, chodí děti obecně do 75 základních škol, které jsou segregované. Děti tak chodí do školy až do 7. třídy a pak školu opouštějí. Obecně je úroveň škol v romských obvodech velmi nízká a není zde přímá doprava do jiných škol s multikulturním prostředím. Irena Dimitrova dodává, že za poslední dva roky došlo k určitým zlepšením ve Fakulteta: nová sociální centra, sběr odpadu, lepší infrastruktura a hygienické podmínky. Ilegální stavba velkého množství domů ztěžuje intervenci města. Zapojení romských rodičů do vzdělání jejich dětí Dimitar Dimitrov se domnívá, že tvrzení, že Romové nevidí hodnotu vzdělání, je mýtus. Tento mýtus vznikl v Bulharsku během posledních 15 let. Hlavním důvodem je sociálně-ekonomická situace komunity, která je vylučuje z politického, ekonomického a občanského života země. To vedlo ke stigmatizaci Romů. Stali se "hlavním důvodem mnoha problémů v bulharské společnosti." Dalším uměle vytvořeným mýtem je to, že Romové jsou líní, nechtějí posílat své děti do školy a chtějí pouze využívat výhody vyplývající ze sociálních služeb státu. Pravda je, že před demokratickými změnami v Bulharsku tyto problémy neexistovaly. Před rokem 1989 chodil každý do školy a měl práci. Po pádu Berlínské zdi byla většina bulharských továren privatizována a zavřena. Za této ekonomické krize byli Romové první propuštění a první, kdo upadl do velké chudoby. Měsíční příjem romské rodiny v Bulharsku je dnes pod hranicí chudoby (méně než 300 BGN za měsíc). Pokud někdo nedokáže uspokojit své základní potřeby, aby mohl existovat, vzdělání není prioritou. Kromě toho se romští rodiče příliš nezapojují do vzdělání svých dětí, protože oni sami nemají dostatečnou úroveň vzdělání. Problémy, se kterými se romští rodiče střetávají každý den z hlediska školních záležitostí Podle D. Dimitrova je sociálně-ekonomická situace hlavním důvodem pro opouštění školy romskými dětmi. Škola je pro romské rodiče studená a distancovaná instituce. Rodiče jsou často kontaktováni v okamžiku, kdy nastane problém s dítětem, nikdy ne z důvodu pochvaly. Prospěch studentů v segregovaných školách je nižší díky nižší úrovni těchto škol. Romské děti nemluví 11

12 vždy bulharsky. Učitelé nejsou dostatečně připraveni pro práci s touto skupinou. Kredit: Valya Ivanova Mimoškolní činnosti Každá škola nabízí mimoškolní aktivity: sporty, cizí jazyk (bulharský jazyk pro Romy), hudbu, tanec atd. Výběr je nejhorší v segregovaných školách. Aby tedy mohlo dítě využívat mimoškolní aktivity, musí být zapsáno do školy umístěné mimo romský obvod, což není běžnou praxí. D. Dimitrov vysvětluje, že v krátkodobých projektech existují speciální aktivity pro Romy. Jediným problémem je, že tyto praxe nejsou udržitelné. Radostina Mihaylova je romskou mediátorkou. Zdůrazňuje, že mimoškolní aktivity rozvíjejí často individuální schopnosti a vytvářejí větší zájem o školu. ESL se projevuje záškoláctvím díky nepříliš přátelskému školnímu prostředí a nedostatku dobře připravených profesionálů pro práci s romskou komunitou. Diskriminace je významným důvodem pro nedostatek motivace Romů navštěvovat školu. Není k dispozici žádná oficiální statistika o opouštění školy Romy v Bulharsku, protože neexistuje žádná statistika ohledně etnik. Záležitosti pohlaví Existují skupiny Romů, kteří jsou konzervativní a vyznávají romskou kulturu. V tomto případě se dívky brzy vdávají a mají děti, což zastavuje jejich vzdělávací proces. Nejedná se však o většinu Romů, kteří dodržují tento zvyk. Osvědčené zkušenosti Institut otevřené společnosti Sofie nabízí stipendijní programy. Romští studenti v celé zemi, kteří mají zájem o studium medicíny, mohou využívat granty. Evidujeme vysokou poptávku: 600 žádostí o 200 stipendií. Kritéria: prospěch, motivace, profesionální profil. Stipendium pokryje poplatky za univerzitu a náklady na bydlení na 1 rok. Program začal v roce 2010 se 30 osobami. Dnes je do programu zapojeno již 120 příjemců. Magistrát Sofie má pilotní model pro sociální začleňování romských dětí do vzdělávacích institucí budováním způsobilostí a nabalovacích aktivit. "Škola začleňování" je název projektu, jehož cílem je dosáhnout velkého počtu dětí zapsaných do předškolních zařízení pro romské děti, rozvíjející současně podmínky pro adaptaci a dovednosti pro život a studium v multikulturním prostředí. Pro realizaci tohoto projektu se město rozhodlo zlepšit dopravní spojení obvodu Fakulteta s ostatními částmi města. Magistrát města Sofie zajišťuje denní přepravu romských dětí z obvodu "Fakulteta" do 5 škol, kde tento projekt běží. Největší výzvou v projektu je získat důvěru romských rodičů, kteří žijí v těsné komunitě a motivovat je k tomu, 12

13 aby se stali aktivními účastníky ve školním životě. Určité způsoby aby tyto výzvy přinesly výsledek, je spolupráce se sofijským Městským centrem pro děti. Centrum využívá metody formálního a neformálního vzdělání, učí a pomáhá rodičům jak pochopit a komunikovat s jejich dětmi za pomoci romských školních mediátorů. Do projektu je zapojeno 5 romských mediátorů. Jejich rolí je nejen v doprovázet dětí v autobusu a zůstat s nimi celý den ve škole, ale také vytvářet spojovací článek s rodiči, kteří nemají dostatek důvěry v systém vzdělání. Mediátoři využívají pedagogické školicí semináře, s cílem umožňovat a zprostředkovávat komunikaci mezi romskou komunitou a vzdělávacími institucemi. Projekt "Škola začleňování" zahrnuje průvodce pro rodiče obsahující informace o postupech pro zápis do školy, školním řádu, pracovnících, tradicích, požadavcích, ale také rady jak komunikovat s jejich dětmi. Jsou zde informace o aktivitách veřejných a soukromých center poskytující služby, neformálním a mimoškolním vzdělání, sportovních kroužcích a centrech, které nabízejí sportovní učební tréninkové programy a výuku bezplatně a propagaci škol, které realizují aktivity v multikulturním prostředí. Todor Chobanov, náměstek starosty pro kulturu, školství a sport v Sofii, zdůrazňuje další osvědčené zkušenosti letní školy. Rodiče a děti se zapojují každé léto a zabývají se odstraňováním problémů s učením. Pořádají se hodiny matematiky, literatury, historie atd., obecně nejužitečnější jsou další hodiny kurzů bulharského jazyka. Irena Dimitrova dodává, že před dvěma lety byl přijat nový zákon, který vyžaduje účast každého dítěte zapsaného do školy. V případě neomluvené absence je rodině zastaveno vyplácení sociálních dávek. Romové dnes vnímají vzdělání jako příležitost uspět a možnost lepšího začlenění do společnosti. 13

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná

Sborník příkladů dobré praxe. Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Sborník příkladů dobré praxe Projekt Práce s romskou komunitou ve městě Karviná Obsah Sborník příkladů dobré praxe Úspěšné metody a praxe na poli sociálního začleňování z Belgie a Nizozemska Praha, Karviná,

Více

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky V rámci projektu PREVENT Zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky. Zpracoval v období červen říjen

Více

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21

Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Tato publikace vznikla v rámci projektu o.s. Slovo 21 Vzájemná komunikace = lepší integrace II za odborné podpory IOM Praha. V rámci projektu byly podniknuty studijní cesty do Vídně, Amsterodamu, Lisabonu

Více

Monitorovací zpráva občanské společnosti

Monitorovací zpráva občanské společnosti Monitorovací zpráva občanské společnosti o plnění národní strategie integrace Romů a akčního plánu Dekády v ČESKÉ REPUBLICE v roce 2012 DECADE OF ROMA INCLUSION 2005-2015 Monitorovací zpráva občanské společnosti

Více

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství

Příběhy ze špatné čtvrti. aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příběhy ze špatné čtvrti aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Tomáš Nikolai (ed.) EDITOR: Mgr. Tomáš

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Roma MATRIX Příručka dobré praxe 4. Integrace romských a neromských dětí a rodičů v oblasti vzdělávání Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství.

Více

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení

Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Rovný přístup ke vzdělávání v České republice: situace a doporučení Michaela Šojdrová Zonna Bařinková Irena Borkovcová Radek Dlouhý

Více

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ

DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ DEMOGRAFICKÉ ZMĚNY V EVROPSKÝCH MĚSTECH PRAKTIKY MĚST PRO AKTIVNÍ ZAČLEŇOVÁNÍ OBSAH Strana 2. Analytický přehled 10. Birmingham - Dětské centrum sv. Tomáše 12. Boloňa - Projekt 6+ a projekt Dva na jednoho

Více

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013)

Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) Strategie začleňování mladých lidí se znevýhodněním do programu Mládež v akci (2007 2013) 1. Politické souvislosti 2 2. Definice mladých lidí s omezenými příležitostmi 3 3. Definice integračních projektů

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362

profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 Průvodce problematikou profesní orientace osob s hendikepem Výstup projektu č. 2011 1 TR1 LEO04 245362 2011 2013 Obsah Úvod 3 Kapitola 1 11 Hlavní cílová skupina aktivit organizace Kapitola 2 18 Cesty

Více

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ Estonsko Slovensko Švédsko 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Portugalsko 1 2 3 4 VYUŢITÍ MEZINÁRODNÍCH ZKUŠENOSTÍ PRO ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI MLADÝCH OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ ato str OHROŢENÝCH NEZAMĚSTNANOSTÍ

Více

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA

NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ NÁVRH KONCEPCE PŘÍSTUPU STÁTU K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ DEPRIVOVANÝCH ČÁSTÍ MĚST OBÝVANÝCH PŘEVÁŽNĚ OBČANY ROMSKÉHO ETNIKA Pracovní verze Praha září 2008 1 Obsah Úvod I. Upadající

Více

Nadace Open Society Fund Praha

Nadace Open Society Fund Praha Martina Novotná 2015 Nadace Open Society Fund Praha OBSAH 1.ÚVOD 5 2. PRÁCE S RODIČI: ROZVOJ RODIČOVSKÝCH KOMPETENCÍ 7 2.1. ZÁKLADNÍ PRINCIPY - ZMOCŇOVÁNÍ A PARTICIPACE 8 2.2. MOTIVACE RODIČŮ ROZVÍJET

Více

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc

Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče. Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Evropský rámec kvality pro služby dlouhodobé péče Zásady a doporučení pro kvalitu života a důstojnost starších lidí vyžadujících péči a pomoc Musíme chodit do postele pravidelně každý den v 6 a o víkendech

Více

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT

Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O GRANT Příručka pro žadatele o grant Strana 1/46 OBSAH: 1. ČÁST ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU INICIATIVY

Více

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE

Rodina a sociálněprávní PŘÍRUČKA PRO OBCE Rodina a sociálněprávní ochrana dítěte PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Rodina a sociálně-právní ochrana dítěte 2 Příručka pro obce / Rodina a sociálně-právní ochrana

Více

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH

AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Připomínky k Agentuře pro sociální začleňování Lýdia Poláčková Připomínky jsou vepsány do tohoto materiálu zelenou kurzívou na str. 24 25. III. AGENTURA PRO SOCIÁLNÍ ZAČLEOVÁNÍ V ROMSKÝCH LOKALITÁCH Obsah

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU

PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU PŘEDŠKOLNÍ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE A NA ISLANDU METODIKA DENNÍ PÉČE O DĚTI V PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZEN ÍCH NÁVRH POSTUPU PRO ZLEPŠENÍ STÁVAJÍCÍ SIT UACE V ČR TATO METO DIK A VZNI KL A V RÁM CI PRO JEKTU VÝMĚNA

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ Linda Sokačová Jitka Kolářová v rámci projektu Rovné šance 2007 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013)

Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice ReferNet (2013) OBSAH A. Předčasné odchody ze vzdělávání v České republice: definice a statistické údaje...2 A.1 Definice... 2 A.2 Statistické údaje...

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice

Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace v České republice a strategické směrnice Romského vzdělávacího fondu Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Roma Education Fund Rozvoj vzdělávání Romů v České republice Hodnocení situace

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová

Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny. Olga Nešporová Kamila Svobodová Nestátní sféra v oblasti podpory rodin a služeb pro rodiny Olga Nešporová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006,

Více

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy

Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy Zpracování podkladů pro tvorbu střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na území hlavního města Prahy (závěrečná zpráva) Zpracovatelé: NEWTON Solutions Focused, a.s. Sídlo: Politických vězňů 912/10

Více

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových

Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových Národní systém uznávání výsledků neformálního a informálního učení. Situace v České republice a doporučení ze strany romských žen a neziskových organizací OS Slovo 21 Romská ženská skupina Manushe říjen

Více

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky

Roma MATRIX Příručka dobré praxe. 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Roma MATRIX Příručka dobré praxe 7. Romské komunitní zdravotní mediátorky Tato publikace byla vytvořena s finanční podporou programu Evropské unie Základní práva a občanství. Za obsah publikace odpovídá

Více

České grassroots organizace jdou do Evropy

České grassroots organizace jdou do Evropy České grassroots organizace jdou do Evropy Případová studie projektu Grassroots Europe for Local Wellbeing Vojtěch Černý Agora CE Obsah O realizátorovi projektu v ČR 4 1. Úvod 5 2. Popis projektu Grassroots

Více