Uživatelská příručka pro Mac

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka pro Mac"

Transkript

1 Uživatelská příručka pro Mac

2 Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa disků Spouštění diagnostických aplikací...11 Aktualizace softwaru Čtení stavových kontrolek LED Zálohování a obnova složek Vytváření plánů zálohování Použití jednoduchého zálohování Vytvoření vlastního plánu zálohování Správa plánů zálohování Úpravy nastavení zálohování Odstraňování plánů zálohování Manuální zálohování Obnova souborů Rejstřík...i i

3 Začínáme Program Drive Manager nabízí následující funkce: Zálohování a obnovu pro ochranu údajů Diagnostiku disku pro kontrolu funkce disku Aktualizace na nejnovější verzi softwaru Vzhledem k tomu, že je disk konfigurován pro operační systém Windows, je nutné jej před instalací programu Drive Manager pro instalaci do počítače Macintosh připravit. Použití nástroje pro přeformátování disku Poznámka: Tato uživatelská příručka je určena pro celou řadu externích disků Seagate a Maxtor. Ikony, které vidíte na obrazovce, se proto mohou lišit od ikon zobrazených níže v závislosti na názvu instalovaného disku. Nástroj pro přeformátování disku automaticky disk připraví pro použití se systémem Macintosh a poté nainstaluje program Drive Manager. Chcete-li použít nástroj pro přeformátování disku: Krok 1: Připojte disk k počítači. Na ploše se objeví ikona disku FreeAgent Drive: Použití nástroje pro přeformátování disku 1

4 Krok 2: Poklepejte na ikonu FreeAgent Drive. Otevře se okno vyhledávače disku FreeAgent Drive: Obrázek 1: Vyhledávač disku FreeAgent Okno vyhledávače disku FreeAgent obsahuje i nástroj pro přeformátování disku. Krok 3: Poklepejte na ikonu MacInstall. Otevře se okno nástroje pro přeformátování disku: Obrázek 2: Nástroj pro přeformátování disku Použití nástroje pro přeformátování disku 2

5 Krok 4: Po přečtení popisu funkcí nástroje pro přeformátování disku provedete přeformátování disku pro systém Macintosh klepnutím na tlačítko Reformat (Přeformátovat). Další příprava softwaru proběhne automaticky. Zobrazí se následující: Nová disková jednotka je odpojena a přeformátována: Obrázek 3: Probíhá přeformátování Po skončení přeformátování se na ploše se objeví soubor Drive Manager.dmg: Otevře se okno Welcome (Vítejte) instalačního programu: Obrázek 4: Welcome (Vítejte) Použití nástroje pro přeformátování disku 3

6 Instalace softwaru Program Drive Manager je již uložen na disku a je připraven k instalaci do počítače. Chcete-li software nainstalovat: Krok 1: V okně Welcome (Vítejte) klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Otevře se okno Read Me (Čti mne): Obrázek 5: Read Me (Čti mne) Instalace softwaru 4

7 Krok 2: Po přečtení informací klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Otevře se okno Software License Agreement (Licenční smlouva k softwaru): Obrázek 6: Licenční smlouva k softwaru Krok 3: Klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Pro pokračování instalace je třeba, abyste vyjádřili souhlas: Obrázek 7: List s licenční smlouvou Instalace softwaru 5

8 Krok 4: Na listu klepněte na tlačítko Agree (Souhlasím). Otevře se okno Select a Destination (Vyberte umístění): Obrázek 8: Výběr umístění Krok 5: Vyberte svůj pevný disk systému Macintosh a klepněte na tlačítko Continue (Pokračovat). Poznámka: Program Drive Manager je možné instalovat pouze na spouštěcí jednotku. Otevře se okno Installation Type (Typ instalace): Obrázek 9: Typ instalace Instalace softwaru 6

9 Krok 6: Klepněte na položku Install (Instalovat). Budete vyzváni k restartování počítače: Obrázek 10: Výzva k restartování Krok 7: Klepněte na listu na tlačítko Continue Installation (Pokračovat v instalaci). V okně s indikátorem průběhu jsou zobrazeny informace o průběhu instalace: Obrázek 11: Instalace OneTouch 4 Instalace softwaru 7

10 Po dokončení instalace se otevře okno Restart (Restartovat): Obrázek 12: Restartovat Krok 8: Chcete-li restartovat počítač a instalaci dokončit, klepněte na tlačítko Restart (Restartovat). Po restartování počítače se na ploše objeví ikona Drive Manager: Instalace softwaru 8

11 Krok 9: Poklepejte na ikonu a otevře se aplikace Drive Manager: Obrázek 13: Aplikace Drive Manager Bezpečné vysouvání disků Je důležité, abyste dodržovali správný postup při vysouvání disků z počítače, a nedošlo tak během tohoto procesu ke ztrátě či poškození dat. Chcete-li bezpečně vysunout disk: Krok 1: Klepněte na ploše na ikonu disku, který chcete odpojit, a přetáhněte ji na ikonu Trash (Koš). Krok 2: Jakmile se ikona Trash (Koš) změní na ikonu Eject (Vysunout), ikonu disku myší pusťte: Krok 3: Jakmile ikona disku zmizí z plochy, odpojte napájení disku a jeho připojení přes USB. Bezpečné vysouvání disků 9

12 Správa disků Okno My Drives (Moje disky) představuje centrální bod, z něhož můžete zařízení ovládaná aplikací Drive Manager spravovat. Zobrazuje všechna zařízení ovládaná aplikací Drive Manager připojená k vašemu počítači: Obrázek 14: Moje disky Záložky v horní části okna umožňují přístup k funkcím disků a k nástrojům pro jejich správu. Poznámka: Externí disky se automaticky detekují a zobrazují v seznamu My Drives (Moje disky). Zjištění vašich zařízení může programu Drive Manager trvat několik sekund. Pokud se zařízení neobjeví, ujistěte se, zda je řádně připojeno a zapnuto. 10

13 Spouštění diagnostických aplikací Diagnostické aplikace používejte pro kontrolu funkce disků. Diagnostický nástroj provede své testy, aniž by to mělo dopad na data nacházející se na disku. Chcete-li spustit diagnostiku: Krok 1: Klepněte v okně My Drives (Moje disky) na tlačítko Diagnostic (Diagnostika). Indikátor průběhu zobrazuje průběh diagnostiky: Obrázek 15: Probíhá diagnostika Spouštění diagnostických aplikací 11

14 Po dokončení testu se výsledky zobrazí v okně My Drives (Moje disky): Obrázek 16: Diagnostika je dokončena Výše zobrazený disk funguje normálně. Pokud zjistí diagnostická aplikace během testování chybu, zobrazí se sériové číslo vadného zařízení spolu s pokynem kontaktovat společnost Seagate kvůli servisu a podpoře. Spouštění diagnostických aplikací 12

15 Aktualizace softwaru Funkce aktualizace softwaru vás automaticky jednou za měsíc informuje o tom, zda je váš software aktuální. O tom, zda je k dispozici aktualizace, se však také můžete přesvědčit manuálně nebo můžete funkci automatické aktualizace softwaru vypnout. Poznámka: Dostupnost aktualizací můžete zkontrolovat manuálně z libovolného okna, případně zde vypnout funkci automatické aktualizace. Chcete-li zkontrolovat dostupnost aktualizací nebo vypnout funkci aktualizace softwaru: Krok 1: Na panelu nabídek přejděte na příkaz Help > Software Update (Nápověda > Aktualizace softwaru). Obrázek 17: Aktualizace softwaru Aktualizace softwaru 13

16 Otevře se okno Software Update (Aktualizace softwaru): Obrázek 18: Aktualizace softwaru Krok 2: Chcete-li zapnout aktualizaci softwaru, zaškrtněte políčko Check for updates automatically (Kontrolovat aktualizace automaticky). Krok 3: Chcete-li aktualizace zkontrolovat ihned, klepněte na tlačítko Check Now (Zkontrolovat ihned). Pokud je daná aktualizace k dispozici, okno Software Update (Aktualizace softwaru) vám umožní ji stáhnout: Obrázek 19: Aktualizace softwaru je k dispozici Krok 4: Chcete-li stáhnout aktualizaci softwaru, klepněte na tlačítko OK. Indikátor průběhu zobrazuje postup stahování: Obrázek 20: Postup aktualizace softwaru Po stažení aktualizace softwaru se otevře uvítací okno průvodce instalací. Aktualizace softwaru 14

17 Krok 5: Při instalaci aktualizace postupujte podle pokynů tohoto průvodce. Je-li váš software aktuální, okno Software Update (Aktualizace softwaru) vám oznámí, že: Obrázek 21: Software je aktuální Krok 6: Klepněte na tlačítko OK. Čtení stavových kontrolek LED Disk je vybaven stavovou kontrolkou LED, která poskytuje informace o stavu disku: Obrázek 22: Kontrolka disku Popis kontrolky Rychle bliká Svítí bez blikání/jasně Bliká pomalu Svítí bez blikání/tlumeně Stav Chyba disku Zapnuto; neprobíhá datová aktivita Datová aktivita Pohotovostní režim Čtení stavových kontrolek LED 15

18 Zálohování a obnova složek Funkce zálohování a obnova vám umožňuje: vytvářet a spravovat více plánů zálohování, plánovat zálohování vybraných složek, upravovat nastavení zálohování, spustit okamžité zálohování, obnovovat zálohované soubory. Po provedení prvotního zálohování bude software OneTouch zálohovat změněné soubory v zálohovaných složkách podle harmonogramu, který můžete nastavit po klepnutí na tlačítko Back Up Now (Zálohovat ihned) v okně Backup (Zálohování). Můžete vytvořit plán zálohování pro zálohování všech složek nebo můžete pro různé sestavy složek vytvořit více plánů zálohování. Můžete použít jeden ze dvou typů plánu zálohování: Jednoduché zálohování: Předem konfigurované pro zálohování vaší domovské složky denně v 10:00 hodin. Vlastní zálohování: Vyberete složky, které se mají zálohovat, a nastavíte umístění zálohy a harmonogram. 16

19 Vytváření plánů zálohování Použití jednoduchého zálohování Jednoduché zálohování používejte pro zálohování své domovské složky, jež bude probíhat denně v 10 hodin. Chcete-li použít jednoduché zálohování: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). Zobrazí se okno Backup Plans (Plány zálohování): Obrázek 23: Harmonogram zálohování V seznamu Backup Plans (Plány zálohování) se zobrazí i položka Simple Backup (Jednoduché zálohování). Vytváření plánů zálohování 17

20 Při prvním otevření okna Backup Plans (Plány zálohování) se objeví na listu popis jednoduchého zálohování: Obrázek 24: Vítejte v jednoduchém zálohování Krok 2: Klepněte na listu na tlačítko OK. Vytváření plánů zálohování 18

21 Krok 3: Zaškrtněte políčko Enable Scheduled Backup (Zapnout plánované zálohování). Pro všechny dny je zálohování naplánováno na 10:00 hodin: Obrázek 25: Harmonogram jednoduchého zálohování Krok 4: Chcete-li plán jednoduchého zálohování přejmenovat, poklepejte v poli Backup Plans (Plány zálohování) na položku Simple Backup (Jednoduché zálohování). Položku je pak možné upravit a můžete zadat její nový název. Krok 5: Vyberte položku Simple Backup (Jednoduché zálohování) nebo název, který jste tomuto zálohování zadali, a klepněte na tlačítko Back Up Now (Zálohovat ihned). Vytváření plánů zálohování 19

22 Indikátor průběhu pod oknem záložky Schedule (Harmonogram) zobrazuje postup zálohování: Obrázek 26: Postup jednoduchého zálohování Jakmile je zálohování dokončeno, zobrazí se datum, čas a počet zálohovaných souborů: Obrázek 27: Jednoduché zálohování bylo dokončeno Vytváření plánů zálohování 20

23 Vytvoření vlastního plánu zálohování Chcete-li vybrat konkrétní složky pro zálohování a nastavit umístění a harmonogram zálohy: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). Zobrazí se okno záložky Backup Plans Schedule (Plány zálohování harmonogram): Obrázek 28: Plány zálohování Vytváření plánů zálohování 21

24 Krok 2: Chcete-li přidat vlastní zálohování, klepněte na znaménko plus (+) pod seznamem Backup Plans (Plány zálohování). V seznamu Backup Plans (Plány zálohování) se zobrazí i Untitled Backup (Nepojmenované zálohování). Obrázek 29: Vlastní plán zálohování Vytváření plánů zálohování 22

25 Krok 3: Chcete-li tento plán zálohování pojmenovat, poklepejte na položku untitled backup (Nepojmenované zálohování). Položku je pak možné upravit a můžete zadat její nový název: Obrázek 30: Pojmenování vlastního plánu zálohování Vytváření plánů zálohování 23

26 Krok 4: Vyberte položku untitled backup (Nepojmenované zálohování) nebo vámi zadaný název (na obrázku výše je to Custom Backup) a v okně záložky Schedule (Harmonogram) zaškrtněte políčko Enable Scheduled Backup (Zapnout zálohování podle harmonogramu). Tím dojde k aktivaci záložky Schedule (Harmonogram): Obrázek 31: Harmonogram plánu zálohování Krok 5: Vyberte dny a dobu, kdy má probíhat zálohování, a klepněte na tlačítko Options (Možnosti). Vytváření plánů zálohování 24

27 Krok 6: Zobrazí se možnosti zapínání/vypínání: Obrázek 32: Možnosti harmonogramu zálohování Krok 7: Nastavte možnosti zapínání/vypínání tak, aby vyhovovaly vašemu plánu zálohování, a klepněte na tlačítko OK. Vytváření plánů zálohování 25

28 Krok 8: V okně Backup Plans (Plány zálohování) klepněte na záložku Folders (Složky). Zobrazí se okno záložky Backup Plans Folders (Plány zálohování složky): Obrázek 33: Možnosti složek pro zálohování Vytváření plánů zálohování 26

29 Krok 9: Chcete-li procházet složky pro zálohování, klepněte na znaménko plus (+) pod oknem Folders (Složky). Zobrazí se list Open (Otevřít): Obrázek 34: Panel Drive Manager Vytváření plánů zálohování 27

30 Krok 10: Vyberte složku pro zálohování a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). V okně Folders (Složky) je nyní zobrazena cesta vámi vybrané složky: Obrázek 35: Cesta složky pro zálohování Krok 11: Opakujte kroky 9 a 10, dokud nevyberete všechny složky, které chcete zálohovat. Vytváření plánů zálohování 28

31 Krok 12: V okně Backup Plans (Plány zálohování) klepněte na záložku Destination (Umístění). Zobrazí se okno záložky Backup Plans Destination (Plány zálohování umístění): Obrázek 36: Plány zálohování umístění V seznamu se objeví disky aktuálně připojené k počítači. Vytváření plánů zálohování 29

32 Krok 13: Vyberte cílový disk pro zálohování a klepněte na tlačítko Set (Nastavit). Nyní se zobrazí název a sériové číslo vybraného disku: Obrázek 37: Bylo vybráno umístění pro plán zálohování Vytváření plánů zálohování 30

33 Správa plánů zálohování Úpravy nastavení zálohování Chcete-li upravit nastavení plánu zálohování: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). V okně Backup Plans (Plány zálohování) se zobrazí názvy a harmonogramy aktuálních plánů zálohování: Obrázek 38: Harmonogram plánu zálohování Krok 2: V seznamu Backup Plans (Plány zálohování) vyberte plán zálohování, který se má upravit. (a) Chcete-li upravit název plánu zálohování, poklepejte na příslušný název v seznamu Backup Plans (Plány zálohování). Položku je pak možné upravovat a můžete zadat nový název. (b) Chcete-li upravit harmonogram, vyberte nebo zrušte výběr dnů pro zálohování nebo změňte čas zálohování. (c) Chcete-li upravit možnosti zapínání/vypínání, klepněte na tlačítko Options (Možnosti), proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK. Správa plánů zálohování 31

34 Krok 3: V okně Backup Plans (Plány zálohování) klepněte na záložku Folders (Složky). Okno Folders (Složky) nyní zobrazuje cestu aktuálně vybraných složek: Obrázek 39: Cesta složky pro zálohování Správa plánů zálohování 32

35 Krok 4: Vyberte cestu a pod seznamem v okně Folders (Složky) klepněte na znaménko plus (+). Na listu Open (Otevřít) se zobrazí aktuálně vybraná složka: Obrázek 40: Výběr složky pro zálohování Krok 5: Vyberte jinou složku pro zálohování a klepněte na tlačítko Open (Otevřít). V okně Folders (Složky) je nyní zobrazena cesta vámi vybrané složky. Správa plánů zálohování 33

36 Krok 6: V okně Backup Plans (Plány zálohování) klepněte na záložku Destination (Umístění). Okno záložky Backup Plans Destination (Plány zálohování umístění) zobrazuje aktuální umístění zálohy: Obrázek 41: Plány zálohování umístění V seznamu se objeví disky aktuálně připojené k počítači. Krok 7: V případě potřeby vyberte jiný disk pro umístění zálohy a klepněte na tlačítko Set (Nastavit). Nyní se zobrazí název a sériové číslo vybraného disku. Správa plánů zálohování 34

37 Odstraňování plánů zálohování Plán zálohování pro jakýkoli disk Seagate nebo Maxtor připojený k počítači je možné odstranit. Chcete-li odstranit plán zálohování: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). V okně Backup Plans (Plány zálohování) se zobrazí vaše aktuální plány zálohování: Obrázek 42: Plány zálohování Krok 2: V okně Backup Plans (Plány zálohování) vyberte plán zálohování, který chcete odstranit. Krok 3: Klepněte na znaménko minus (-). Tím dojde k odstranění plánu zálohování ze seznamu Backup Plans (Plány zálohování). Správa plánů zálohování 35

38 Manuální zálohování Chcete-li manuálně spustit okamžité zálohování složek již vybraných pro zálohování: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). Zobrazí se okno Backup Plans (Plány zálohování): Obrázek 43: Plány zálohování Manuální zálohování 36

39 Krok 2: Klepněte na tlačítko Back Up Now (Zálohovat ihned). Indikátor průběhu pod záložkou Schedule (Harmonogram) zobrazuje postup zálohování. Jakmile bude zálohování dokončeno, zobrazí se datum a čas zálohování: Obrázek 44: Zálohování bylo dokončeno Manuální zálohování 37

40 Obnova souborů Při zálohování souborů ve vybraných složkách uloží aplikace Drive Manager deset (10) předchozích nebo historických verzí jednotlivých revidovaných souborů uložených na disku. Můžete obnovit konkrétní historickou verzi zálohovaného souboru podle data, kdy byla záloha pořízena, nebo je možné obnovit nejnovější verzi zálohovaného souboru. Chcete-li obnovit soubory: Krok 1: Klepněte na nástrojové liště na tlačítko Backup (Zálohování). Zobrazí se okno Backup Plans (Plány zálohování): Obrázek 45: Plány zálohování Krok 2: V seznamu Backup Plans (Plány zálohování) vyberte příslušný plán zálohování. Obnova souborů 38

41 Krok 3: Klepněte na tlačítko Restore files (Obnovit soubory). Zobrazí se list možností Restore (Obnova): Obrázek 46: Možnosti obnovy Seznam zobrazuje obsah zálohované složky. Krok 4: Vyberte soubory a podle uvážení i verze souborů, které se mají obnovit. Krok 5: Vyberte umístění, do něhož se mají soubory obnovit: (a) Chcete-li soubory obnovit do původního umístění v počítači, vyberte možnost Original (Původní). (b) Chcete-li soubory obnovit do dočasné složky Restore (Obnova), vyberte možnost Temporary (Dočasná). (c) Chcete-li procházet svým počítačem a vybrat jiné umístění, klepněte na tlačítko Choose (Vybrat). Krok 6: Klepněte na tlačítko Restore (Obnovit). Soubory se obnoví do vámi vybraného umístění. Obnova souborů 39

42 Rejstřík A Aktualizace softwaru 13 B Bezpečné vysouvání disků 9 I Instalace softwaru 4 M Manuální zálohování 36 O Obnova souborů 38 Odstraňování plánů zálohování 35 P Použití jednoduchého zálohování 17 Použití nástroje pro formátování 1 S Spouštění diagnostických aplikací 11 Správa disků 10 Aktualizace softwaru 13 Spouštění diagnostických aplikací 11 Správa plánů zálohování 31 Odstraňování plánů zálohování 35 Úpravy nastavení zálohování 31 U Úpravy nastavení zálohování 31 i

43 V Vytváření plánů zálohování 17 Použití jednoduchého zálohování 17 Vytvoření vlastního plánu zálohování 21 Vytvoření vlastního plánu zálohování 21 Z Začínáme 1 Bezpečné vysouvání disků 9 Instalace softwaru 4 Použití nástroje pro formátování 1 Zálohování a obnova složek 16 Manuální zálohování 36 Obnova souborů 38 Správa plánů zálohování 31 Vytváření plánů zálohování 17 ii

Uživatelská příručka pro Mac

Uživatelská příručka pro Mac Uživatelská příručka pro Mac Obsah Začínáme... 1 Použití nástroje pro přeformátování disku... 1 Instalace softwaru FreeAgent... 4 Bezpečné vysouvání disků... 9 Správa diskových jednotek...10 Aktualizace

Více

Pouze chytří lidé si přečtou příručku.

Pouze chytří lidé si přečtou příručku. Pouze chytří lidé si přečtou příručku. Obsah Začínáme... 1 Bezpečné zapnutí a vypnutí disku... 1 Odpojování zařízení esata a 1394... 2 Zařízení esata... 3 Zařízení 1394... 4 Instalace softwaru FreeAgent

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs

Aplikace Capture Pro. Referenční příručka. A-61640_cs Aplikace Capture Pro Referenční příručka A-61640_cs Začínáme s aplikací Kodak Capture Pro Tato příručka obsahuje jednoduché postupy pro rychlé zahájení práce, včetně instalace a spuštění aplikace Kodak

Více

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4

MD-3100 USB ADSL MODEM A B C D. Zapněte počítač Vložte instalační disk CD-ROM ZAP. 2 Nainstalujte ovladač. 3 Není potřeba žádná činnost 4 MD-300 USB ADSL MODEM Informace o výrobku A. Indikátor napájení (zap: připojeno k USB a zaputý počítač / vyp: nepřipojeno nebo vypnutý počítač B. Indikátor ADSL LINK (bliká: vyhledávání linky ADSL / svítí:

Více

Seagate Manager. Uživatelská příručka. pro použití s vaším diskem FreeAgent TM

Seagate Manager. Uživatelská příručka. pro použití s vaším diskem FreeAgent TM Seagate Manager Uživatelská příručka pro použití s vaším diskem FreeAgent TM Uživatelská příručka Seagate Manager pro použití s vaším diskem FreeAgent 1 Uživatelská příručka Seagate Manager pro použití

Více

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači

Memeo Instant Backup Průvodce rychlým. Krok 1: Vytvořte si bezplatný účet Memeo. Krok 2: Připojte vaše úložné zařízení k počítači Úvod Memeo Instant Backup představuje jednoduché řešení zálohování pro celý digitální svět. Automatickým a nepřetržitým zálohováním vašich cenných souborů na disku C aplikace Memeo Instant Backup chrání

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Instalační a uživatelská příručka 1304 Aplikace MESIresults je určena pro použití s automatickým zařízením měření indexu kotníkových tlaků (ABPI MD). Při použití USB kabelu může být zařízení ABPI MD připojeno

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Stručný průvodce 4. Instalační CD-ROM Instalace a nastavení skeneru Krok 1. Připojení skeneru k počítači Zkontrolujte zda je skener VYPNUTÝ.

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu.

Instalace hardwaru. 3. Připojte tiskový a úložný server TL-PS310U ke směrovači nebo přepínači/rozbočovači pomocí ethernetového kabelu. Instalace hardwaru Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/Vista/7 s instalačním CD diskem k tiskovému serveru USB zařízení s USB portem Instalace hardwaru

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti

Možnosti programu. KAPITOLA 5 Možnosti KAPITOLA 5 Možnosti Nastavení v možnostech programu a uživatelského rozhraní určují, jak se ZoomText spouští, ukončuje a indikuje na ploše systému. Můžete si také aktivovat automatickou aktualizaci, kdy

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY

FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY FIREMNÍ CERTIFIKÁT V APLIKACI PŘÍMÝ KANÁL NÁVOD PRO KLIENTY 1. POUŽITÍ FIREMNÍHO CERTIFIKÁTU 1.1 Stručný popis Firemní certifikát je nový typ certifikátu, který Vám umožní zrychlit a zjednodušit Vaši práci.

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENI 1. Skener 2. USB kabel 3. Napájecí kabel 4. Síťový adaptér 5. Uživatelská příručka 6. Instalační CD-ROM 1 INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Krok 1. Odemknutí skeneru

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

A701 Manuál aplikací

A701 Manuál aplikací A701 Manuál aplikací Revize: B007 (Srpen 2006) Obchodní značky Veškeré názvy značek a produktů jsou obchodními značkami nebo registrovanými obchodními značkami příslušných společností. Poznámka Informace

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data

Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Instalační průvodce pro EasyGate UMTS Data Tento instalační průvodce slouží pro rychlé nainstalování ovladačů pro EasyGate UMTS Data a zprovoznění internetového připojení pomocí HSDPA/GPRS. Vložené screenshoty

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Připojení fotoaparátu k počítači

Připojení fotoaparátu k počítači Prohlížení snímků na počítači je jen jednou z mnoha možností, jak si snímky užít. Můžete tisknout oblíbené snímky, stahovat je pomocí aplikačního softwaru z fotoaparátu do počítače a upravovat je, nebo

Více

Individuální nastavení počítače

Individuální nastavení počítače Individuální nastavení počítače Je pro vás systém Windows 7 nový? I když má tento systém mnoho společného s verzí systému Windows, kterou jste používali dříve, můžete potřebovat pomoc, než se v něm zorientujete.

Více

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ

Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ Uživatelská příručka Aktualizováno: 10. 8. 2017 Obsah Instalace pluginů pro formuláře na eportálu ČSSZ... 1 Obsah... 2 1 Přehled změn v tomto dokumentu...

Více

Instalační návod a Návod k obsluze

Instalační návod a Návod k obsluze Instalační návod a Návod k obsluze EKRUCBS Instalační návod a Návod k obsluze čeština Obsah Obsah Pro uživatele 2 1 Tlačítka 2 2 Stavové ikony 2 Pro instalačního technika 3 3 Přehled: Instalace a konfigurace

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Software602 FormApps Server

Software602 FormApps Server Software602 FormApps Server Instalace pluginů pro elektronické formuláře Aktualizováno: 13. 1. 2017 Software602 a.s. Hornokrčská 15 140 00 Praha 4 tel: 222 011 602 web: www.602.cz e-mail: info@602.cz ID

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows 98, ME Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

HP Backup and Recovery Manager

HP Backup and Recovery Manager HP Backup and Recovery Manager Příručka uživatele Verze 1.0 Obsah Úvod Instalace Postup při instalaci Jazyková podpora HP Backup and Recovery Manager Připomínky Naplánované zálohy Co je možné naplánovat?

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla dopad svých produktů

Více

Návod na zprovoznění studentské verze. aplikací firmy Autodesk

Návod na zprovoznění studentské verze. aplikací firmy Autodesk Návod na zprovoznění studentské verze aplikací firmy Autodesk upraveno dne 10. 9. 2017 pro verzi 2018 Obsah Poznámky... 1 1 Vytvoření účtu na stránkách Autodesk pokud ho už nemáte... 2 2 Výběr aplikace...

Více

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG)

Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) Návod na používání aplikace TV DIGITAL OnGuide(EPG) I. Instalace TV DIGITAL OnGuide Pokud máte aplikaci TVCenter 6 nainstalovanou z originálního CD, vložte tento disk do mechaniky Vašeho PC a počkejte

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV USB2 INSTALACE PCTV USB2 Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV USB2 po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV USB2 a ovladače,

Více

MS WINDOWS UŽIVATELÉ

MS WINDOWS UŽIVATELÉ uživatelské účty uživatelský profil práce s uživateli Maturitní otázka z POS - č. 16 MS WINDOWS UŽIVATELÉ Úvod Pro práci s počítačem v operačním systému MS Windows musíme mít založený účet, pod kterým

Více

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka

ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop. Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 pro Linux Desktop Stručná příručka ESET NOD32 Antivirus 4 poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. Produkt využívá skenovací jádro ThreatSense, které

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

IFTER-EQU Instalační manuál

IFTER-EQU Instalační manuál IFTER-EQU Instalační manuál Revize: Únor 2016 1 / 30 Obsah: 1 IFTER EQU Instalace softwaru 1.1 Rychlá instalace 1.1.1 Instalace na jeden počítač 1.1.2 Instalace na více počítačů 1.2 Pokročilá instalace

Více

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com

Diva 852 ISDN T/A. Návod k rychlé instalaci. www.eicon.com Diva 852 ISDN T/A Návod k rychlé instalaci www.eicon.com Obsah Obsah... 2 Úvod... 2 Kontrolky... 2 Zákaznický servis... 2 Instalace v systému Windows... 3 Instalace v poèítaèích Macintosh... 4 Instalace

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou v USA registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Důležité

Více

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE

NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE NÁVOD NA INSTALACI KARTY PCTV DELUXE INSTALACE PCTV DELUXE Tato část popisuje, jak nainstalovat PCTV Deluxe po hardwarové i softwarové stránce. Během instalace bude vytvořena programová skupina PCTV Deluxe

Více

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka

Zálohování a obnova. Uživatelská příručka Zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této

Více

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS

Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Podrobný návod na instalaci programu HiddenSMS Poslední aktualizace: 9. 6. 2009 Samotná instalace programu HiddenSMS se skládá ze dvou kroků: I. PŘIPOJENÍ TELEFONU S POČÍTAČEM - podrobný popis najdete

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card

českém Úvod Hardware Instalace ve Windows 98SE PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card PU007 Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 1 Port Parallel & 2 Port Serial PCI Card. Tento výrobek vám umožní jednoduše přidat

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná.

Interface LPG / CNG Bluetooth. Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz. U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. Interface LPG / CNG Bluetooth ProjektTECH Instrukce k instalaci a konfiguraci zařízení v1.0 cz U rozhraní bluetooth není instalace ovladače potřebná. (párovací kód: 1234) 1. Požadavky na hardware : - PC

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PŘED INSTALACÍ INSTALACE SOFTWARU PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana..................... 1 3

Více

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP

Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Návod pro připojení telefonu Sony Ericsson P900 jako modem přes datový kabel a pro Windows 2000/XP Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace softwaru Do počítače vložte

Více

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení

Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Požadavky pro konfiguraci internetového připojení Abyste mohli připojit přístupový bod k AP Manageru, musí být v položce TCP/IP vašeho počítače nastaveny následující parametry : Statická IP adresa: 192.168.1.x

Více

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka

Data Safe II. USB2.0 externí pevný disk. Uživatelská příručka Data Safe II USB2.0 externí pevný disk Uživatelská příručka Verze 2.0 Obsah 1 Začínáme 1.1 Zásady bezpečnosti 1.2 Systémové požadavky 1.3 Obsah balení 1.4 Pohledy na výrobek 1.5 Přehled prvků výrobku 2

Více

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.

TMU. USB teploměr. teploměr s rozhraním USB. měření teplot od -55 C do +125 C. 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00. USB teploměr teploměr s rozhraním USB měření teplot od -55 C do +125 C 26. května 2006 w w w. p a p o u c h. c o m 0188.00.00 Katalogový list Vytvořen: 30.5.2005 Poslední aktualizace: 26.5.2006 8:34 Počet

Více

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista

Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Konfigurace PPPoE připojení v OS Microsoft Windows Vista Předmluva Tento návod slouží k nastavení připojení k síti Internet prostřednictvím služby Internet ONE, která využívá připojování pomocí protokolu

Více

Základy bezdrátových sítí

Základy bezdrátových sítí Základy bezdrátových sítí Tato příručka vám pomůže vytvořit bezdrátové připojení mezi tiskárnou a počítači. Chcete-li pomoci s jinými síťovými připojeními, například s pevnou místní sítí LAN nebo s režimem

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt.

Antivirus: Proaktivně detekuje a likviduje známé i neznámé hrozby lépe než kterýkoliv jiný bezpečnostní produkt. Stručná příručka ESET Cybersecurity poskytuje špičkovou ochranu vašeho počítače před počítačovými hrozbami. ESET Cybersecurity využívá skenovací jádro ThreatSense, které bylo poprvé použito v uživateli

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. TM Norton AntiVirus Online Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget

INSTALAČNÍ MANUÁL. TME gadget INSTALAČNÍ MANUÁL TME gadget OBSAH 1 KROKY PŘED INSTALACÍ... 2 1.1 Kontrola operačního systému a internetového připojení... 2 1.2 Příprava instalačního souboru TMEgadget.exe... 2 2 INSTALACE... 2 2.1 Spuštění

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) INSTALACE A NASTAVENÍ SKENERU Postupujte krok po kroku podle postupu popsaného níže, aby se USB skener nainstaloval správně. Krok 1. Připojení skeneru k počítači 1. Připojte

Více

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě.

Uživatelská příručka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Uživatelská příručka Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec odstranila z tohoto návodu obálku, aby snížla

Více

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova

Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Aktualizace softwaru, zálohování a obnova Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M

Stručný průvodce instalací. TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M Stručný průvodce instalací TL-WN550G/TL-WN551GTL-WN650G/TL-WN651G Bezdrátový adaptér PCI 54M/108M 1 Tento Stručný průvodce instalací vás provede procesem instalace hardwaru a softwaru na Windows 2000 a

Více

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L

3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L 3G Mobilní internet USB modem AnyDATA ADU-520L (Příručka uživatele) AnyTime AnyPlace AnyWireless Data Solutions 2/21 Specifikace k řadě modemů AnyDATA Copyright 2009 AnyDATA Corporation. Všechna práva

Více

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka.

Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Uživatelská příručka Pokyny pro rychlou instalaci viz zadní obálka. Chráníme více lidí před více online hrozbami než kdokoli jiný na světě. Chraňte své životní prostředí. Je to správné. Společnost Symantec

Více

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1

Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 Začínáme s programem QuarkXPress 10.1 OBSAH Obsah Doplňková dokumentace...3 Požadavky na systém...4 Požadavky na systém: Mac OS X...4 Požadavky na systém: Windows...4 Instalování: Mac OS...5 Přidávání

Více