M Ě S T O H O Ř I C E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "M Ě S T O H O Ř I C E"

Transkript

1 M Ě S T O H O Ř I C E Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Hořice Obsah: I. Úvod II. Principy a přínosy projektu III. Oprávněný zástupce zadavatele a realizátor projektu IV. Pracovní skupiny V. Analýza sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností Hořice VI. Sociodemografické údaje VII. Priority jednotlivých pracovních skupin VIII. Podkladové materiály

2 I. ÚVOD Komunitní plán sociálních služeb pro území obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice je dokumentem, který vznikl metodou, jež lze na úrovni obcí plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním specifikům i místním potřebám jednotlivých občanů. Tato moderní metoda počítá s názory celé komunity daného území a umožňuje občanům účast a zapojení se do procesu přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb. Základem je otevřená spolupráce zadavatelů s uživateli a poskytovateli sociálních služeb. Jde o partnerskou spolupráci mezi všemi účastníky, hledají se různé metody a formy oslovení a zapojení tak, aby žádná skupina nebyla diskriminována. Při tvorbě komunitního plánu jsou porovnány existující nabídky sociálních služeb se zjištěnými potřebami, které slouží jako podklad pro určení priorit v oblasti sociálních služeb. Představitelé samosprávy si plně uvědomují, že sociální služby jsou velmi významnou části aktivit státu i samosprávy. II. PRINCIPY A PŘÍNOSY PROJEKTU - zhotovení komunitního plánu v sociálních službách pro hořický region přinese zvýšení efektivnosti a kvality poskytovaných služeb - umožňuje přirozenou tvorbu mikroregionů a svazku obcí za účelem efektivního zajištění sociálních služeb - zvyšuje dostupnost a kvalitu sociálních služeb na místní úrovni - velkým přínosem je navázání úzké spolupráce s uživateli - zvyšuje se podíl občanů na rozhodování v oblasti poskytování sociálních služeb - poskytované sociální služby jsou pod veřejnou kontrolou - umožňuje větší efektivitu při vynakládání finančních prostředků na zajištění veřejných služeb, vícezdrojové financování na základě dohody partnerů - možnost čerpat finanční prostředky na sociální služby obce z rozpočtu kraje, státu, rozvojových fondů a programů - umožňuje propojení a stanovení potřebnosti sociálních služeb v návaznosti na další veřejné služby zdravotnictví, vzdělávací procesy, prevence kriminality, zaměstnanost, integrace národnostních menšin, protidrogová prevence - důkladná analýza potřeb pro jednotlivé cílové skupiny III. OPRÁVNĚNÝ ZÁSTUPCE ZADAVATELE A REALIZÁTOR PROJEKTU Paní Soňa Kerelová, místostarostka města a paní Hana Hvězdová, vedoucí odboru zdravotní a sociální péče

3 IV. PRACOVNÍ SKUPINY Při tvorbě komunitního plánu vznikly pracovní skupiny, které pracují pod vedením koordinátora. V každé pracovní skupině je zástupce zadavatele, uživatele a poskytovatele. Cílové skupiny uživatelů sociálních služeb: - senioři a zdravotně postižení občané - děti a mládež - prevence kriminality a volnočasové aktivity Realizátor projektu původně zamýšlel vytvořit čtvrtou pracovní skupinu ze starostů obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností města Hořice. Tento záměr se nepodařil realizovat. Složení pracovních skupin: 1. pracovní skupina senioři a zdravotně postižení občané - paní Jaroslava Voborníková, koordinátor - paní Milena Hanušová, Seniorklub - pan Vladimír Sychra, ÚSP Hořice - paní Helena Kunešová, DD Hořice - pan Ladislav Kolář, DD Chomutice Obora - Mgr. Jiří John, předseda sociální komise - paní Ladislava Tolárková, Svaz diabetiků Hořice - paní Dagmar Čapková, pečovatelská služba - pan Josef Körner a pan Bohumír Bičiště, Základní organizace sdružení postižených civilizačními chorobami Hořice 2. pracovní skupina děti a mládež - paní Vendulka Raisová, koordinátor - paní Jaroslava Srkalová, sociálně-právní ochrana dětí - Mgr. Hubáčková Radka, Speciální školy Hořice - paní Ducháčková Irena, Mateřská škola, Husova 2166, Hořice speciální třída - Mgr. Hana Richtermocová, místostarostka města - paní Iveta Dušková, Klub Klokánek asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Mgr. Jaroslava Toušová, Dům dětí a mládeže Hořice 3. pracovní skupina prevence kriminality a volnočasové aktivity - paní Helena Chýlová, koordinátor - Ing. František Doležal, Úřad práce Hořice - Ing. Viktor Wiesner, Městská policie Hořice - pan Pavel Horvát, Občanské sdružení ROS - paní Eva Gabrielová, odbor zdravotní a sociální péče - pan František Čakurda, odbor zdravotní a sociální péče

4 V. ANALÝZA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PUSOBNOSTÍ MĚSTA HOŘICE A DALŠÍ INSTITUCE POSKYTUJÍCÍ SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ Městský úřad Hořice, odbor zdravotní a sociální péče Vedoucí odboru: Hana Hvězdová Sídlo: Hořice, Žižkova 611 Dávky sociální péče, služby a dávky pro zdravotně postižené, obecné sociální poradenství, sociálně-právní ochrana dětí, kurátorství pro mládež a dospělé, přidělování bytů DPS, rozhodování o umístění do domova důchodců, rozhodování o zavedení pečovatelské služby, ustanovení zvláštního příjemce. Domov důchodců Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitelka: Helena Kunešová, DiS. Sídlo: Hořice, Riegrova 2111 Denní pobyt klientů, ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, dále nezbytné služby dle vyhl. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízení sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Zařízení organizuje a realizuje pro klienty různé volnočasové aktivity. Úspěšně a pravidelně se schází čtenářský kroužek, klub ruční zábavy, kroužek zpívání pro radost. Při práci s klientem je používána muzikoterapie a arteterapie. Důraz je kladen na pohybovou aktivitu obyvatel. Kapacita 188 lůžek. Počet žadatelů: 117 Dům s pečovatelskou službou Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Dagmar Čapková Sídlo: Hořice, Janderova 436 a chráněné bydlení - kapacita 25 bytových jednotek - poskytovaní sociálních služeb dle individuálních potřeb nájemců s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti - 1 azylový byt Počet žadatelů: 69

5 Terenní pečovatelská služba Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Dagmar Čapková Sídlo: Hořice, Janderova ul. čp poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, v platném znění ÚSP pro tělesně postižené Hořice v Podkrkonoší Zřizovatel: Královéhradecký kraj Ředitel: Vladimír Sychra Sídlo: Hořice, Strozziho 1333 Poskytované služba: Poskytování komplexní ústavní sociální péče pro dospělé občany tělesně postižené. Ústav zajišťuje kulturně zájmovou činnost, v rámci rozvoje schopností obyvatel / keramická dílna, ruční tkaní /. Ústavní výroba zajišťuje dobrovolnou pracovní činnost klientů. Kapacita 79 lůžek. Počet žadatelů: 36 Domov důchodců Obora Zřizovatel: Obec Chomutice Ředitel: Ladislav Kolář Sídlo: Chomutice Obora 11 Poskytované služba: Denní pobyt klientů, ubytování, stravování, ošetřovatelská péče, dále nezbytné služby dle vyhl. 82/1993 Sb. o úhradách za pobyt v zařízení sociální péče, ve znění pozdějších předpisů. Kapacita 37 lůžek. Počet žadatelů: 10 Terenní pečovatelská služba Chomutice Zřizovatel: Obec Chomutice Sídlo: Chomutice 4 - poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů Terenní pečovatelská služba Ostroměř Zřizovatel: Obec Ostroměř Sídlo: Ostroměř, T.G. Masaryka poskytuje pečovatelskou službu dle vyhlášky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

6 Dům s pečovatelskou službou Miletín Zřizovatel: Obec Miletín Sídlo: Miletín, Komenského 244 Miletín, Komenského chráněné bydlení - kapacita 14 bytových jednotek - poskytování sociálních služeb dle individuální potřeby nájemců s důrazem na posilování jejich autonomie a soběstačnosti Počet žadatelů: 8 Občanské sdružení ROS klub Hořice Vedoucí: Pavel Horvát Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 172 Jedná se o občanské sdružení, které pracuje s dětmi a mládeží. Činnost je zaměřena na rozvoj zájmové činnosti dětí romské národnostní menšiny. Jeho úkolem je podpora při zakládání zájmových kroužků, pomoc při organizování zájmových aktivit a účelného využívání volného času dětí, rozvoj aktivit, upevňující vztahy v rodinách. Zajištění práce terénního sociálního pracovníka. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR - Klub KLOKÁNEK Předsedkyně klubu: Iveta Dušková Sídlo: Dobrá Voda u Hořic 70 Sdružuje rodiny, které pečují o dítě se zdravotním problémem. Pomáhá rodinám překonat pocit osamění a bezradnosti v jejich obtížné životní situaci. Zajišťuje rodinám aktuální informace o stávajícím systému poskytování sociálních dávek pro rodiny se zdravotně postiženými dětmi. Pořádá odborné přednášky a semináře k jednotlivým druhům postižení za účasti odborníků. Organizuje tvůrčí dílny, víkendové psychorehabilitační pobyty, plavání, hiporehabilitaci, Den dětí, předvánoční setkání s pestrým programem a další akce. Mateřská škola Husova ul. Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitelka: Ladislava Dymáčková Sídlo: Hořice, Husova ul Dvě speciální třídy zřízené ve smyslu vyhl. MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách, speciálních třídách. Ve speciálních třídách je poskytována komplexní péče zdravotně postiženým dětem se specifickými vzdělávacími potřebami / speciální pedagogická činnost, chirofonetika a rehabilitace /.

7 Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR základní organizace Hořice Předseda: Josef Körner Sídlo: Hořice, K Obelisku 1361 Organizování rekondičních pobytů, sociální rehabilitace, poradenská činnost, kulturní a zájmová činnost, zdravotní osvěta. Územní organizace svazu diabetiků ČR Hořice Předsedkyně: Ladislava Tolárková Sídlo: Hořice, Janderova edukačně motivační program - zdravotní, sociální a humanitární pomoc pro diabetiky - organizování zdravotně výchovných akcí a motivačních programů pro diabetiky Dům dětí a mládeže Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitel: Mgr.Jaroslava Toušová Sídlo: Hořice, Čs. Armády 1821 Organizace uskutečňuje výchovně vzdělávací, případně rekreační činnost pro děti, mládež, případně jejich rodiče a další dospělé zájemce v jejich volném čase pravidelnou zájmovou činností, příležitostnou zájmovou činností, prázdninovou činností a soutěžemi. Úřad práce Jičín DiP Hořice Vedoucí: Ing. Patera František Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad zprostředkovává uchazečům o zaměstnání vhodné zaměstnání - výplata hmotného zabezpečení - eviduje volná pracovní místa, uchazeče o zaměstnání - vede evidenci vydaných pracovních povolení cizincům - poskytuje poradenské služby spojené se zaměstnáním, s volbou povolání - realizuje projekty aktivní politiky zaměstnanosti - vykonává kontrolní činnost na úseku zaměstnanosti Městská policie Hořice Zřizovatel: Město Hořice Vedoucí: Ing. Viktor Visner Sídlo: Hořice, nám. Jiřího z Poděbrad 226 Předmět činnosti: - přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku - dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití - odhaluje přestupky a jiné správní delikty - upozorňuje fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů - přispívá v rozsahu stanoveném tímto nebo jiným zákonem k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích

8 VI. SOCIODEMOGRAFICKÉ ÚDAJE NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PUSOBNOSTÍ MĚSTA HOŘICE Název města: Město Hořice, nám. J. z Poděbrad Hořice Počet obcí: 28 Výměra v ha: Počet obyvatel: / k / Z toho věk 15 64: 69,0 % Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem Hořice je vymezen územím obcí: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník Správní obvod obce s rozšířenou působností Hořice je vymezen územím obcí: Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Borek, Bříšťany, Cerekvice nad Bystřicí, Červená Třemešná, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Hořice, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Lukavec u Hořic, Miletín, Milovice u Hořic, Nevratice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Rohoznice, Sobčice, Sukorady, Tetín, Třebnouševes, Úhlejov, Vřesník Charakteristika územního celku Hořice: Geografická část: Územní celek Hořice leží v severozápadní části východních Čech. Sousedí na západě s územním celkem Jičín, na severu s územním celkem Nová Paka, na východě s územním celkem Dvůr Králové nad Labem a na jihu s územním celkem Hradec Králové a Nový Bydžov. Centrem územního celku je město Hořice, od hlavního města Prahy vzdálené asi 120 km. Celková rozloha celku je 188 km2.

9 Po stránce geografické je území celek charakterizován bohatou členitostí, různorodostí a pestrostí povrchových změn, leží na rozhraní rovin a hor. Nadmořská výška se pohybuje od 218 m. do 584 m. n. m. Hořický územní celek se zvedá z polabské nížiny do zvlněné jičínské pahorkatiny, pak náhle stoupá téměř o 300 m do krkonošského podhůří. Hořický územní celek lze charakterizovat spíše jako rovinný. Krajina kolem Hořic ohraničuje východní část okresu Jičín. Na sever od Hořic leží město Lázně Bělohrad. Krajina kolem Lázní Bělohrad a Miletína znamená předěl do podkrkonošského podhůří a za ní následuje oblast Novopacka. Většina vodních toků územního celku je tvořena drobnými toky. Nejvýznamnějšími vodníky toky jsou Javorka a Bysřice, jejíž horní povodí prochází středem územního celku a pokrývá největší část jeho plochy. Na území celku je sledováno 9 vodních nádrží, převážně rybničních. Demografická část: Územní celek Hořice je územně správním celkem, jehož politický, hospodářský, sociální a kulturní vývoj se uskutečňuje ve třech dílčích mikroregionech Hořicko, Miletínsko a Ostroměřsko. Počty obyvatel územního celku Hořice mají trvale sestupnou tendenci, přičemž se řadí mezi územní celky České republiky s největším úbytkem obyvatel za posledních 30 let. Klimatická část: Z hlediska klimatického spadá územní celek Hořice do mírného středoevropského pásma. Územní celek je charakterizován průměrným ročním úhrnem srážek 676 mm. Maximální srážky jsou registrovány v severní části / kolem 800 mm /, minimální pak v jižní části územního celku / kolem 600 mm /. Ztráty srážek podmíněné výparem a vsakem jsou větší v rovinném terénu v zalesněné oblasti, v místech výskytu písčitých hornin a na návětrné straně. Situace na trhu práce v roce 2003: Mikroregion Hořice jedná se o mikroregion, kde bylo k evidováno 655 uchazečů o zaměstnání, při míře nezaměstnanosti 7,85 %. Ke snížení hodnoty míry nezaměstnanosti v tomto regionu došlo vlivem mírného poklesu počtu uchazečů o zaměstnání. V tomto regionu již po řadu let nebylo investováno do nových projektů a vytváření nových pracovních míst.

10 Zabezpečení zdravotní péče Hořice: Odborost: Počet zdrav. zařízení: 001 praktický lékař pro dospělé praktický lékař pro děti a dorost praktický lékař stomatolog interní lékařství diabetologie revmatologie fyziatrie, balneologie a léč. rehabilitace tuberkulóza a respirační nemoci neurologie psychiatrie léčba alkoholismu a jiných toxikománií dermatovenerologie chirurgie dětská chirurgie gynekologie a porodnictví ortopedie otorinolaryngologie oftalmologie urologie zdravotnická záchranná služba radiodiagnostika fyzioterapeut absolvent SZŠ sestra domácí péče dopravní zdravotní služba 1 stomatologická laboratoř 3 Městská nemocnice Hořice Zřizovatel: Město Hořice Ředitel: Ing. Ladislav Dytrych Sídlo: Hořice, Riegrova 655 Druh a rozsah poskytované péče: - lůžka typu LDN - geriatrie, gynekologie a porodnictví, chirurgie, interní lékařství, kardiologie, oddělení klinické biochemie, rehabilitační péče absolvent SZŠ Alžběta Limberská agentura domácí péče Sídlo: Jičín, Jungmanova 57 Komplexní ošetřovatelská péče. Počet uživatelů: 60 klientů

11 Počet těžce zdravotně postižených osob s mimořádnými výhodami rok 2003: I. stupeň 111 osob II. stupeň 424 osob III. stupeň 215 osob Přehled o poskytnutých dávkách sociální péče za rok 2003: - počet poskytnutých dávek podmíněný soc. potřebností z toho uchazeči o zaměstnání příspěvek při péči o osobu blízkou 59 - příspěvek na zakoupení motorového vozidla 9 - příspěvek na zvláštní úpravu motorového vozidla 3 - příspěvek na úpravu bytu 7 - příspěvek na provoz motorového vozidla příspěvek na individuální dopravu 32 - příspěvek na zvýšené náklady příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 10

12 VII. PRIORITY JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍCH SKUPIN Průzkum potřeb uživatelů sociálních služeb Počet Procento Celkem vrácených dotazníků % Respondenti - muži 90 31,59% Respondenti - ženy ,45% Neuvedeno 17 5,96% Hodnocení významu sociálních služeb Počet odpovědí Průměrná známka Umístění v pobytovém zařízení (domov důchodců, ústav sociální péče aj.) 174 3,65 Poskytování služeb v domácím prostředí (peč. služba, osobní asistence aj.) 217 4,03 Zajištění denních služeb s návratem do domácího prostředí (stacionář, domovinky, 158 3,12 aj.) Dočasná pomoc pro osobu, která se stará o osobu blízkou (respitní péče aj.) 164 3,14 Zajištění dočasného náhradního ubytování pro osoby bez vlastního bydlení (azylové 138 2,56 domy, domy na půli cesty, aj.) Poradenství a odborná činnost pro lidi v akutní krizi (poradny, linky důvěry aj.) 150 2,35 Práce s neorganizovanou nebo ohroženou mládeží (streetwork) 145 2,91 Služby pro drogově závislé (kontaktní centra, terénní programy) 84 2,26 Podpora lidí sociálně či zdravotně handicapovaných v hledání a udržení si zaměstnání 171 3,16 Senioři a zdravotně postižení občané: cílová vize 1. Zajistit pečovatelskou službu na území obcí Hořického regionu. Po konzultacích s jednotlivými starosty vyplynulo, že potřebu zajištění pečovatelské služby si uvědomuje většina starostů. Nutno zahájit jednání se současnými poskytovateli PS se starosty obcí o podmínkách zajištění. Možnost rozdělení území na menší celky. Pečovatelskou službu je nutno provozovat dle individuálních potřeb klienta, umožnit klientům zůstat ve svém přirozeném prostředí bez nutnosti odcházet do domova důchodců, případně jiných typů ústavní péče. Pečovatelskou službu nutno zajistit celoročně a celodenně. Cílová skupina uživatelů se bude skládat ze seniorů, těžce zdravotně postižených a rodin s dětmi. Velmi vhodné se jeví kombinace pečovatelské služby se službami agentur domácí péče. Kvalitní zajištění pečovatelské služby je prioritou číslo jedna, která byla potvrzena jak uživateli, poskytovateli, tak i zadavatelem. Finanční zdroje: Město Hořice, obce v daném území, Královéhradecký kraj, granty Plán realizace: zahájit ihned, vytvořit nový záměr poskytování PS zajistí vedoucí PS

13 2. Výstavba chráněného bydlení - na základě průběžně zjišťovaných potřeb v PO3 Hořice využít forem kvalitních terénních služeb a návazných služeb spojených s možností využití forem chráněného bydlení. Předpokládaná cílová skupina budou osoby se sníženou soběstačností v důsledku zdravotního postižení nebo v důsledku pokročilého věku. Počet bytových jednotek 31. Nově vybudovaný objekt v Hořicích bude řešit i nové moderní, a hlavně hygienicky vyhovující zázemí pro pečovatelskou službu. Součástí objektu je denní stacionář pro seniory. Finanční zdroje: Město Hořice, státní dotace, Královéhradecký kraj Plán realizace: 2004 vydáno územní rozhodnutí, stavební rozhodnutí žádost o státní dotaci realizace 3. Zajistit respitní péči pro občany v PO3 Hořice služba umožňuje určitý čas na odpočinek / nemoc či hospitalizace / rodinám starajícím se o svého dlouhodobě nemocného nebo zdravotně postiženého člena, a to formou přechodného pobytu v sociálním zařízení. Finanční zdroje: Město Hořice, státní dotace, Královéhradecký kraj Plán realizace: řešit rozvojovým plánem v DD odpovídá ředitel DD 4. Vybudovat bezbariérový přístup do budovy Polikliniky I Přestavba vstupu do polikliniky, schodišťovou bariéru řešit šikmou schodišťovou plošinou. Předpokládané náklady 400 tis. Kč. Finanční zdroje: Královéhradecký kraj dotace, Město Hořice Plán realizace: do konce roku Vybudovat výtah v Domově důchodců Hořice - Vybudovat výtah, zastřešit spojovací terasu a provést úpravu terénu příjezdové komunikace. Předpokládané náklady 4,5 mil. Kč. Finanční zdroje: dotace MPSV ČR, Město Hořice Plán realizace: 2004 projektová dokumentace, stavební řízení realizace

14 Prevence kriminality, volnočasové aktivity: cílová vize 1. Otázka: Co by se mělo v Hořicích udělat, abychom se tady jako teenageři cítili lépe? Ze čtyř nabízených možností a z celkového počtu 498 respondentů: 363 (72,9%) respondentů uvedlo, že je třeba vybudovat nová veřejně přístupná sportoviště, případně opravit stávající 245 (49,2%) žáků uvedlo, že je třeba postavit park pro skejťáky 208 (41,8%) respondentů uvedlo, že je třeba zpřístupnit školní hřiště v době školních prázdnin, o sobotách a nedělích 302 (60,6%) žáků by chtělo otevřít klub pro teenagery, kde by se dal poslouchat muzika, zahrát šipky, malovat sprejem po zdech a povídat si 2. Další nápady na zlepšení existence v Hořicích z celkového počtu 498 respondentů: 187 (37,6%) respondentů by si přálo v Hořicích bazén 82 (16,5%) by si přálo diskotéku 76 (15,3%) by chtělo v Hořicích koupaliště 66 (13,3%) by uvítalo existenci (super)marketu 60 (12%) by si přálo mít v Hořicích kluziště 59 (11,8%) by chtělo zlepšit kvalitu chodníků a silnic 29 (5,8%) by chtělo více cyklostezek 28 (5,6%) by si přálo větší přístup k internetu 20 ( 4 %) by chtělo ve městě zábavní park

15 1. Neorganizovaná mládež zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Zařízení by mělo sloužit především pro děti ve věku let, měl by se dát prostor především dětem s nevyhraněnými zájmy a dětem problémovým. Bude nabízet osvojení komunikačních dovedností, osvojení schopnosti respektovat druhé, tolerovat názory druhých a prosazovat své názory. Zařízení bude poskytovat kvalifikované rady a informace dětem, které se ocitnou v krizové životní situaci. Finanční zdroje: Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: Věnovat zvýšenou pozornost práci se žáky základních škol Ve spolupráci s řediteli základních škol zajistit pro žáky 6 9 tříd sérii vzdělávacích programů se zaměřením na protidrogovou problematiku, práva dětí, kriminalitu, problematiku národnostních menšin Finanční zdroje: Město Hořice, granty Plán realizace: zahájení září 2004 odpovídá vedoucí odboru zdravotní a sociální péče 3. Vybudovat dětská hřiště ve městě. Průzkum na základních školách jasně ukázal, že budovat nová veřejně přístupná sportoviště je prioritou pro většinu žáků našich škol. V rámci pracovních skupin zazněl názor, že nejvhodnější by bylo vybudovat ve vytypovaných lokalitách dětská hřiště s jednoduchým dřevěným zařízením. Náměty na jejich vybavení viz fotodokumentace. Finanční zdroje: granty, Město Hořice, sponzorské dary Plán realizace: místo Smetanovy sady

16

17

18 Děti a mládež cílová vize 1. Zajištění osobní asistence a asistence pedagogů Pro integraci zdravotně postižených dětí ve vzdělávacím procesu je nutno zajistit osobní asistenci pro děti především v základních školách a školách speciálních. Finanční zdroje: Úřad práce Jičín, Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: zahájit ihned 2. Bezbariérová základní škola Na Habru Hořice Vzhledem ke svému umístění a výhodné dostupnosti do budovy byla Základní škola Na Habru Hořice vybrána jako nejvhodnější vzdělávací zařízení pro bezbariérovou úpravu. Dostupnost do všech podlaží bude zajištěna venkovní svislou schodišťovou plošinou, která je určena pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Předpokládané náklady na pořízení plošiny a související stavební úpravy 1 mil Kč. Finanční zdroje: státní dotace, granty, Město Hořice, Královéhradecký kraj Plán realizace: všechny stavební úpravy provádět již s tímto záměrem Svislá schodišťová plošina: Klub KLOKÁNEK - odpovídající prostory pro činnost Vytvořit odpovídají prostory pro činnost Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Klokánek. Rada Města Hořice na svém jednání schválila prostory pro zájmovou činnost v prostorách polikliniky Husova ul. Finanční zdroje: granty, Královéhradecký kraj, Město Hořice, Klokánek Plán realizace: ihned po dořešení majetkových vztahů k budově 4. Postupně řešit bezbariérové vstupy do budov v majetku města Cílem je postupné řešení bezbariérových přístupů do budov v majetku města, jedná se hlavně o školská, zdravotní, sociální, kulturní a sportovní zařízení. Zahájit jednání i s jinými institucemi, která mají sídla na území našeho města. Finanční zdroje: dotace, Královéhradecký kraj, Město Hořice Plán realizace: započato již v roce 2004, další průběžně

19 VIII. PODKLADOVÉ MATERIÁLY Příloha č. 1 - Příloha č. 2 - Příloha č. 3 - Příloha č. 4 - Příloha č. 5 - Příloha č. 6 - Příloha č. 7 - Struktura sítě sociálních služeb PO3 Hořice Statistická data Průzkum v ÚSP Hořice Vyhodnocení dotazníkové akce představy, přání a potřeby obyvatel Hořice Dotazníková akce Hořice, Dobrá Voda, Podhorní Újezd a Vojice Průzkum v Domově důchodců Hořice Průzkum v základních školách Komunitní plán sociálních služeb na území obce s rozšířenou působností zpracoval odbor zdravotnictví a sociálních péče za aktivní účasti obcí našeho regionu, organizací poskytujících sociální služby, nestátních organizací působících na našem území a po mnoha setkáních s obyvateli, kteří vyjádřili své potřeby a přání. Odbor zdravotní a sociální péče zodpovídá za sledování a vyhodnocování stanovených priorit a předkládá návrhy na změny v tomto komunitním plánu radě města. První verze komunitního plánu byla schválena Radou Města Hořice na svém jednání dne 11. srpna 2004 V Hořicích 26. července 2004

20

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické

Opatření. 5 4 1 2. Občané ohroženi sociálním vyloučením a etnické Zpráva o naplňování cílů a opatření komunitních plánů v lokalitách Olomouckého kraje za rok 2013 Název komunitního plánu 2. Komunitní plán sociálních služeb města Kojetína na období let 2012-2016 Časová

Více

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice

ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. území ORP Strakonice ANALÝZA POTŘEB POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB území ORP Strakonice 1 POSKYTOVATELÉ SOC. S LUŽEB A POSKYTOVANÉ SLUŽBY 1.1 Přehled poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Strakonice Centrum pro zdravotně

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky:

I. Úvod. Při diskusi pak měly lidem u stolů pomoci i následující otázky: Komunitní plánování sociálních služeb v Mladé Boleslavi Shrnutí 2. části veřejného setkání 17.4. 2007 v Mladé Boleslavi Budoucnost sociálních služeb v Mladé Boleslavi I. Úvod Více než 80 občanů Mladé Boleslavi

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 18 25.8.2004 Síť zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji k 31.12.2003

Více

Strategická část. stručná verze. k připomínkování

Strategická část. stručná verze. k připomínkování Strategická část stručná verze k připomínkování Vznik strategie, návaznost na ostatní dokumenty Strategická část Komunitního plánování sociálních služeb na území místní akční skupiny Chance in Nature Local

Více

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015

Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Příloha č. 5 Strategie podpory sociálních služeb v roce 2015 Výstupy v roce 37 odborné sociální poradenství Cíl C.7 Optimalizace sítě odborného sociálního poradenství Cíl D.1 Zajistit síť krizových poradenských

Více

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne

Ano 485 80,7% Spíše ano 80 13,3% Spíše ne 19 3,2% Ne 17 2,8% Ano Spíše ano Spíše ne Ne 1) Vidíte záměr města úřady pod jednou střechou jako přínosný? (všechny činnosti bývalého okresního úřadu, Městská policie, Úřad práce včetně dávek státní soc. podpory, Pozemkový úřad, posudkový lékař

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 3.6.2003 Síť zdravotnických zařízení v Jihočeském kraji v roce 2002 Touto aktuální

Více

Monitoring plnění opatření z KP

Monitoring plnění opatření z KP Příloha A stav k 31. 8. 2014 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění opatření z KP ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ číslo opatření název opatření plánované období realizace stav plnění

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SOCIÁLNÍ ODBOR VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: SOC/415/07 Krajský úřad Jihomoravského kraje VYŘIZUJE: Mgr. Josef Mauler TEL.: 519441029 Žerotínovo

Více

Monitoring plnění KP

Monitoring plnění KP Příloha A stav k 19. 3. 2013 číslo opatření KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA ČESKÁ LÍPA Monitoring plnění KP název opatření plánované období realizace ZJIŠTĚNÍ STAVU PLNĚNÍ stav plnění zásadní důvody

Více

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji

Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015. Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji Závěrečný workshop Zámek Kravaře, 17. 2. 2015 Komunikační vazby mezi realizátory Komunitního plánování v Moravskoslezském kraji 1 Základní informace o projektu Název: Sociální služby SOH Partner projektu:

Více

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti

touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Vážení žadatelé, touto cestou bychom vám rádi představili prioritní osu 3 Regionálního operačního programu pro region soudržnosti Střední Čechy. Tato prioritní osa je zaměřena na posílení rolí regionálních

Více

Analýza sociálních služeb města Kravaře

Analýza sociálních služeb města Kravaře Analýza sociálních služeb města Kravaře Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Obsah Úvod... 2 1. Základní informace...

Více

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín

Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín Zpracováno jako podkladový materiál pro tvorbu Komunitního plánu péče města - Děčín VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉ AKCE VE MĚSTĚ DĚČÍNĚ VYUŽITÍ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA DĚČÍNA (listopad 2004) Zpráva Vypracoval:

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

Základní zásady základní sociální

Základní zásady základní sociální Předmět úpravy Podmínky pro poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči Podmínky pro vydávání oprávnění k poskytování soc.služeb, pro výkon veřejné správy a inspekci soc.. služeb Předpoklady pro

Více

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný

Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních služeb. Komunitní plán města Slaný Analýzy poskytovatelů a příjemců sociálních Komunitní plán města Slaný 2007 Analýza poskytovatelů sociálních Zjištěné informace: podklad pro plánování rozvoje sociálních výchozí materiál pro Katalog poskytovatelů

Více

Zdravotnictví a sociální péče

Zdravotnictví a sociální péče Zdravotnictví a sociální péče I. Nestátní zdravotnická zařízení poskytující lůžkovou péči Zřízená Magistrátem hl. m. Prahy Městská nemocnice následné péče, 160 následná péče ošetřovatelsko rehabilitační

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

Služby sociální péče a služby sociální prevence

Služby sociální péče a služby sociální prevence Služby sociální péče a služby sociální prevence Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů upravuje tyto formy sociálních služeb: Podle typu sociální situace rozlišujeme

Více

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12.

Dodatek č. 1 k Střednědobému plánu rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009 2013 ze dne 17. 12. Zastupitelstvo města Frýdlant nad Ostravicí svým usnesením č. 6/4.1. ze dne 15. 9. 2011 podle ustanovení 84 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení

Vnitřní předpis č. 33 /2014. Veřejný závazek. Obsah: 1 - Služba DOZP Všebořice 2 - Služba Chráněné bydlení Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, středisko DOZP Všebořice Pod Vodojemem 312/3C, 400 10 Ústí nad Labem, IČ 751 49 541 Vnitřní předpis č. 33 /2014 Veřejný

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1

Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Příloha č. 6 Struktura financování sociálních služeb v Karlovarském kraji v letech 2011 2014 1 Azylové domy Celkové finanční zdroje v letech 2011-2014 1 Údaje ze žádostí poskytovatelů sociálních služeb

Více

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12

Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 Obsah Přehled právních předpisů upravujících sociální služby a příspěvek na péči... 10 Úvod... 12 ČÁST I. Podmínky poskytování sociálních služeb a příspěvku na péči.... 13 1. Příspěvek na péči... 14 1.1

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM sociální služba dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách - veřejně garantovaná Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant

Více

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD)

OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) OPZ - IP 2.3 KOMUNITNĚ VEDENÝ MÍSTNÍ ROZVOJ (CLLD) SEMINÁŘ PRO MAS PRAHA 29. 7. 2015 VĚCNÉ ZAMĚŘENÍ OPZ IP 2.3 CLLD Specifický cíl 2.3.1: Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti

Více

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb

Priorita VII. - Podpora pobytových služeb Opatření VII.1.: Udržení a rozvoj kapacity domova pro seniory. Dům seniorů Mladá Boleslav v současné době poskytuje pobytovou službu osobám, které v důsledku složitého zdravotního stavu, omezené soběstačnosti,

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením

3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením 3.7.1 PRIORITA: Rozvoj služeb na Vlachovobřezsku 3.7.1.1 Opatření 1 - Podpora seniorů a lidí se zdravotním postižením STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Malenicích pracuje Charita Malenice (je součást Diecézní

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

Setkání pracovních skupin Kravaře

Setkání pracovních skupin Kravaře Setkání pracovních skupin Kravaře Dana Diváková 10. 9. 2013 1 Co je komunitní plánování Komunitní plánování /dále jen KP/ je metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková

PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková PRÁVNÍ ÚPRAVA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V ČR Mgr. Ivana Štěpánková SPOLEČNÝ ZÁKLAD Zákon FS ČSSR č.100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení Zákon ČNR č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR

ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Informace o projektu ZUBNÍ OŠETŘENÍ BEZ BARIÉR Údaje o společnosti: MOBIDENT s.r.o. IČ: 02586517 DIČ: CZ02586517 Zápis do obchodního rejstříku Městského soudu v Praze: oddíl C, vložka 221039 Kontaktní

Více

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz

ZO ČSOP Vlašim Oblasti kde můžete pomoci: Kontakt a informace: Dagmar Tlustošová www.csopvlasim.cz ZO ČSOP Vlašim Český svaz ochránců přírody Vlašim je občanské sdružení, které se od roku 1990 věnuje péči o přírodu a krajinu Podblanicka. Věnujeme se praktické ochraně přírody (péči o přírodovědně cenné

Více

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb Českolipsko Op1-1 Zajištění pobytových odlehčovacích služeb Podpora vzniku sociální služby na základě zmapování skutečné poptávky pro osoby se zdravotním postižením i pro klienty cílové skupiny seniorů. Tento typ

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ

VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ VYHODNOCENÍ REALÍZACE CÍ LŮ A OPATR ENÍ AKČNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA BLANSKO PRO ROK 2012 Cílová skupina: Senioři Cíl 1 Podpora stávajících služeb Opatření 1.1 Odborné sociální poradenství - Naplněno.

Více

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1

OBSAH. ZÁKON č. 359/1999 Sb. O SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANĚ DĚTÍ... 1 OBSAH Autoři jednotlivých ustanovení..................................... XI Seznam zkratek............................................... XIII Seznam předpisů citovaných v komentáři..........................

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE SPRÁVNÍ OBVOD ORP HOŘICE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ Správní území města Hořice má rozlohu 21,4 km 2 a je členěno na 6 katastrálních území. K 1. 1. 2009 zde trvale žilo 9 074 obyvatel (zdroj:čsú).

Více

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01

Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Nový obor Sociální činnost 75-41-M/01 Čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou Zahájení výuky na SZŠ ÚO 1. 9. 2010, 1 třída, 30 žáků Vznikl sloučením oboru 75-41-M/003 Sociální péče - pečovatelská

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti

Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti Projekty Ústeckého kraje v sociální oblasti I. Realizované projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Sociální služby v Ústeckém kraji finanční zdroj: OP LZZ (prioritní osa 3, oblast

Více

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová

Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku. Mgr. Tereza Ţílová Doporučení v oblasti rozvoje komunitní péče pro lidi po poškození mozku Mgr. Tereza Ţílová Obsah prezentace Současná situace komunitní péče Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc

Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením. Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc Raná péče v ČR-preventivní komunitní služba pro rodiny dětí s postižením Mgr. Pavla Matyášová Společnost pro ranou péči 3. března 2012, Olomouc V ČR raná péče v systému sociálních služeb Raná péče je terénní

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center

B) cílová skupina osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby v krizi Podpora rozvoje nízkoprahových denních center Podporované aktivity sociálních služeb pro výzvy ROP Jihovýchod vyhlášené dne 12. 9. 2011 (příloha výzev do oblastí podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek a 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje Krajský úřad Ústeckého kraje odbor sociálních věcí KÚ ÚK 8. 10. 2014 1 Odbory krajského úřadu (KÚ) vykonávají: 1. Samosprávu dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích., v platném znění tzv. samostatná působnost

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 -

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY. Dílčí Komunitní plán sociálních služeb - 1 - Dílčí Komunitní plán sociálních služeb MĚSTO ŘÍČANY 2009-1 - 1.O B S A H 1. Obsah 2 2. Předmluva 3 3. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 4 4. Priority rozvoje služeb a

Více

Stanovy Farní charity Prachatice

Stanovy Farní charity Prachatice Stanovy Farní charity Prachatice Farní charita Prachatice je součástí římskokatolické církve. Jejím posláním je služba milosrdné lásky církve lidem v nouzi, a to bez ohledu na jejich rasu, národnost, náboženství

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek

Stanovy. Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek Stanovy Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek I. Název a sídlo 1) Název sdružení: Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s., klub Klokánek (

Více

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob

Priorita VI. - Řešení/podpora zaměstnávání ohrožených osob Opatření VI. 1.: Podpora zaměstnávání ohrožených osob Ze sociologického šetření prováděného v rámci komunitního plánování v Mladé Boleslavi vyplynulo, že problém získat a udržet si práci je pro dotazované

Více

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE

Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA DALŠÍ DOSTUPNÉ ZDROJE CENTRUM SOCIÁLNÍ PÉČE MĚSTA ŽAMBERK Albertova 357, 564 01 Žamberk tel.: 465 617 101,465 617 105, 465 617 111, e-mail: penzion.zamberk@tiscali.cz, petra.rysava@tiscali.cz Vnitřní pravidla č. 3/2008 NÁVAZNOST

Více

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014

NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 NÁVRH PRIORIT A OPATŘENÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP TIŠNOV NA OBDOBÍ 2013-2014 SYSTÉMOVÉ PRIORITY Priorita č. 1 Nastavení procesů komunitního plánování sociálních služeb na úrovni ORP Tišnov

Více

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec

Centrum sociálně zdravotních služeb. Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Centrum sociálně zdravotních služeb Ředitel: PhDr. Jindřich Kadlec Praha 6 - Bendova 1121 / 5 tel. 235 314 141, fax 235 300 474 Úvodem Centrum sociálně zdravotních služeb (dále CSZS) je samostatná příspěvková

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor řízení pomoci z ESF Role v implementační

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ VEŘEJNÝ ZÁVAZEK GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Posláním Geriatrického centra Je nabízet a zajistit takovou míru podpory seniorům, kterou skutečně potřebují při řešení nepříznivých sociálních situací

Více

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje

Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje Analýza priorit a návrhů v oblasti sociálních služeb Olomouckého kraje OSNOVA: 1. Úvod: 2. Popis územního a časového rozsahu jednotlivých komunitních plánů sociálních služeb /střednědobých plánů rozvoje

Více

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník

ZÁMĚRY TKS 2016. charita záměr realizátor cílová skupina. Charitní dům pro seniory Hnojník ZÁMĚRY TKS 2016 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Charita sv. Alexandra Podpora osob se, vybavenost chráněných dílen chráněné dílny a sociální Charity sv. Alexandra osoby zdravotně

Více

Výsledky dotací A 2013

Výsledky dotací A 2013 Návrh počítá s dodatečným navýšením MPSV pro rok 2013. V rámci tvorby návrhu na rozdělení dodatečného navýšení ze strany MPSV byla vytvořena rezerva v rámci částky alokované na z rozpočtu hradeckého kraje

Více

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce

Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce Závěry šetření potřebnosti služeb pro duševně nemocné v Karlovarském kraji a náčrt koncepce O.Pěč, B.Wenigová, J.Stuchlík Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví Projekt je financován z prostředků Evropského

Více

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE

INFORMACE O ZAKÁZCE INFORMACE O ZAKÁZCE Občanské sdružení D.R.A.K. Oblačná 450/1, 460 05 Liberec 5 Seminář "Dobrá praxe - IP5, 19.05.2015 Veřejná zakázka č. OLP/136/2014: Zajištění služby sociální prevence sociálně aktivizační služby pro rodiny

Více

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016

PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA. Databanka projektů na období 2012 až 2016 PREVENCE KRIMINALITY MĚSTA KRÁSNÁ LÍPA Databanka projektů na období 2012 až 2016 0 Zpracovatelský tým: PhDr. Leona Kupčíková (Ústav pro ekopolitiku, o.p.s.) Mgr. Lucie Hanková (Město Krásná Lípa) Hana

Více

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8

OBSAH. 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 OBSAH 1. SOCIÁLNÍ SLUŽBY... 3 Poskytovatelé sociálních služeb a poskytované služby na území Strakonicka... 8 2 SLUŽBY PRO SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIZENÉ.. 10 Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek...

Více

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009

Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Výroční zpráva projektu Komunitní plánování sociálních služeb Konicka za rok 2009 Projekt Komunitní plánování sociálních služeb Konicka byl předložen 8.9.2006 a doporučen k financování rozhodnutím ZOK

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev.

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015. Specifikace výzev. Leden 2015. Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Plán výzev ROP Moravskoslezsko na rok 2015 Specifikace výzev Leden 2015 Je uvedena specifikace nově zařazených výzev. Výzvy prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost Aktualizace 23.1.2015

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice

Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Analýza sociálních služeb obce Velké Hoštice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních

ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: 5.1 Udržení stávajících sociálních služeb terénních a ambulantních ČÁST 5 - CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍ SKUPINA ETNICKÉ MENŠINY: Název Cíle: Popis a zdůvodnění Cíle: Na která zjištění z analýz cíl reaguje Seznam opatření, které vedou k naplnění Cíle: 5.1 Udržení stávajících

Více

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod

Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Priority v oblasti sociálních služeb pro připravované výzvy ROP Jihovýchod Ve druhém pololetí 2011 plánuje Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod vyhlásit výzvy na aktivity sociální péče v následujících

Více

Analýza sociálních služeb obce Strahovice

Analýza sociálních služeb obce Strahovice Analýza sociálních služeb obce Strahovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS

ZÁMĚRY TKS 12. Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina. Útvar terénní péče CHPS ZÁMĚRY TKS 12 charita záměr realizátor cílová skupina požadovaná částka Podpora provozu Noclehárny sv. Martina Noclehárna sv. Martina osoby bez přístřeší Charita Bohumín Podpora Charitního domu pokojného

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán )

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 292 Vládní plán financování Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen Vládní plán ) Cílem Vládního plánu je

Více

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a

Vylučující d) c) Fyziologie --- --- --- Latina a lékařská terminologie --- --- --- --- --- Ošetřovatelské problémy a Ošetřovatelství B5341 Všeobecná sestra - prezenční bakalářské studium 5341R009 1. ročník Povinné předměty Podmiňující zápisem b) Podmiňující absolvováním Vylučující d) c) Latina a lékařská terminologie

Více

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb

Výstupy a shrnutí. Veřejného projednání na téma. Komunitní plán rozvoje sociálních služeb Výstupy a shrnutí Veřejného projednání na téma Komunitní plán rozvoje sociálních služeb 1. ÚVOD MČ Praha 14 na svém území uplatňuje principy místní Agendy 21 a významnou části zapojuje veřejnost do procesu

Více

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier

ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier ŽIVOT BEZ BARIÉR, O.S. www.zbb.cz www.facebook.com/zivotbezbarier HISTORIE A SOUČASNOST OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ŽIVOT BEZ BARIÉR Registrace sdružení 10. února 2004 Účel vzniku podpora integrace zdravotně

Více

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji

Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Systém péče o ohrožené děti v Pardubickém kraji Dokumenty vztahující se ke změnám v systému péče o ohrožené děti 2 Úmluva o právech dítěte (ratifikovaná ČR 1994) Evropská úmluva o lidských právech Národní

Více

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1

Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 Sociální zabezpečení v ČR 2 24.2.2014 1 1. Vznik a vývoj sociálního zabezpečení ve světě a na území Česka. Obecná teorie konstrukce dávky. 2. Struktura sociálního zabezpečení v ČR, organizace a provádění

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015

Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 Semináře k financování sociálních služeb v roce 2015 15., 16., 17. 9. 2014 Z individuálního projektu Karlovarského kraje V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby II Systém financování 2015

Více

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách

Navýšení kapacity pobytových služeb pro osoby s chronickým duševním onemocněním a osoby ohrožené závislostí na návykových látkách PRIORITY PRO CÍLOVOU SKUPINU OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM, OSOBY V KRIZI, ETNICKÉ MENŠINY Priorita 1 Podpora ambulantních a terénních služeb pro osoby bez přístřeší Opatření 1.1. Zřízení centra

Více