Výroční zpráva Bankovní akademie Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. za školní rok 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Bankovní akademie Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. za školní rok 2015/2016"

Transkript

1 Výroční zpráva Bankovní akademie Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle platného zápisu v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT k Bankovní akademie Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele, jejich a telefon. PhDr. Dana Brdková- ředitelka, tel , Ing. Mgr. Lara Turinová zástupkyně ředitelky, tel , Webové stránky školy (současná adresa) Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita (podle rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku). Střední škola IZO Cílová kapacita: 500 žáků denního studia, 200 žáků dálkového studia 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku škola kód název oboru / vzdělávacího programu cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) Střední škola K/81 Gymnázium 200 Střední škola K/41 Gymnázium 100 dálkové Střední škola M/01 Ekonomika a podnikání 150 Střední škola M/02 Ekonomické lyceum 150 Střední škola M/01 Ekonomika a podnikání 100 dálkové 6. Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2014/2015: a. nové obory / programy 0 b. zrušené obory / programy 0 c. 7. Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb (do závorky uveďte vlastníka objektu): a. uvedená v rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku Kodaňská 54/10, Praha 10(MČ Praha 10) b. jiná Estonská 500, Praha 10

2 8. Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Internetové připojeni: 2x Mb/s - GTS Novera (WiFi Miracle) 2. ADSL 8Mb/s GTS Novera Fyzické Servery: 2x 1. Fujitsu Siemens 2x2,66GH, 4GB RAM 2. AMD Athlon X , 2GBRAM Počítačové učebny: 1x 1. 24x - PC+LCD, dataprojektor + 1 interaktivní tabule, plátno, ozvučení (Kodaňská) Multimediální učebny: 12 učeben PC+LCD, dataprojektor, ozvučení a 1 interaktivní tabule Výuka ve střední odborné škole probíhá od v Kodaňské ulici č. 54, Praha 10. V budově je celkem 12 učeben využívaných školou a 1 PC učebna a přírodovědná laboratoř. 2 učebny se používají na dělenou výuku, zejména výuku jazyků. Učebny jsou průběžně vybavovány moderní výpočetní technikou, PC, dataprojektory, interaktivní tabulí apod. Žákům je k dispozici volně přístupná studovna s PC připojenými na internet. Bankovní akademie v Kodaňské ulici má k dispozici nově zrekonstruovanou budovu propojenou s prostory Vysoké školy finanční a správní v Estonské ulici. K vedení školní matriky a zpracovávání údajů používá škola program Bakalář. Ve spolupráci s Vysokou školou finanční a správní mohou pedagogové i žáci školy bezplatně využívat knihovnu vysoké školy. Budova gymnázia v Kodaňské ulici má bezbariérový přístup umožňující integraci zdravotně handicapovaných žáků. 9. Školská rada datum ustanovení: Složení školské rady Bankovní akademie: Za zřizovatele: Dr. Bohuslava Šenkýřová, Mgr. Emil Šenkýř, Dis., Ing. Zuzana Balžanková Za pedagogický sbor: Ing. Mgr. Lara Turinová, Mgr. Jiří Soukup, PhDr. Kamil Kotlík Ph.D. Za rodiče nezletilých žáků: Mgr. Eva Žilková zástupce rodičů Gymnázia, JUDr. Jan Kubíček zástupce rodičů Gymnázia, Jiří Urban zástupce rodičů Střední odborné školy Za zletilé žáky: Klára Kubíčková, žákyně oktávy Gymnázia 2

3 II. Pracovníci školské právnické osoby 1. Pedagogičtí pracovníci za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte a. počty osob (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem Gymnázium ,26 6 0, ,57 SOŠ ,71 6 0, ,87 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků (stav ke dni vyplnění zahajovacího výkazu) škola Gymnázium škola SOŠ počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 20 95% nekvalifikovaných 1 5% počet pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných 16 94,8% nekvalifikovaných 1 6% c. další vzdělávání pedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 3 ČŠI 2 NIVD, ČŠI kurzy 2 ICŽV 2 BA doplňkové pedagogické studium školský management 1 ředitelské studium 1 UHK rozšiřování aprobace 2 Metody výuky Ma, Bi 4 NIVD, Descartes jiné (uvést jaké) 1 Nová maturita 2 Cermat 3

4 d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho počet učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace (dle zákona o ped. prac.) celkem (fyzické osoby) 9 8 rodilý mluvčí Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 7 5,16 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků počet zaměření počet účastníků vzdělávací instituce semináře 0 0 kurzy 1 Správní řád 1 Soukromý subjekt jiné (uvést jaké) 0 0 4

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (ZŠ, SŠ, konzervatoře a VOŠ) (za každou školu vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte) 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium SOŠ 4 35 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 1 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 1 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 5 z toho nebylo povoleno opakování: 4 - přestoupili z jiné školy: 6 - přestoupili na jinou školu: 1 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 b. vzdělávání při zaměstnání (uvádějte údaje ze zahajovacích výkazů) škola počet tříd / skupin počet žáků / studentů Gymnázium 4 17 SOŠ 2 32 Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku (údaje uveďte za každou školu samostatně, neuvádějte počty duplicitně): - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 0 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 5 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 2 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 0 2. Průměrný počet žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele (stav dle zahajovacího výkazu) a. denní vzdělávání 5

6 škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium 18,3 6,7 SOŠ 8,8 3,5 b. vzdělávání při zaměstnání škola průměrný počet žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný počet žáků / studentů na učitele Gymnázium 4,3 2,1 SOŠ 16 2,7 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji (stav dle zahajovacího výkazu) škola kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM Gymnázium SOŠ počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí počet žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů (po opravných zkouškách a doklasifikaci) denní vzdělávání škola Gymnázium SOŠ z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 26 neprospělo 9 opakovalo ročník počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 95,3 % 30 85,7% 6

7 průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta 100,9 z toho neomluvených 1,2 92,4 5,4 b) vzdělávání při zaměstnání škola Gymnázium SOŠ z celkového počtu žáků / studentů: prospělo s vyznamenáním 1 neprospělo 10 opakovalo ročník počet žáků / studentů s uzavřenou klasifikací do tj. % z celkového počtu žáků/studentů 35,3% průměrný počet zameškaných hodin na žáka / studenta z toho neomluvených % Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií Závěrečné škola ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání 0 0 počet žáků, kteří konali zkoušku 0 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 0 0 neprospěl 0 0 7

8 Maturitní zkoušky MATURITNÍ ZKOUŠKY MATURITNÍ ZKOUŠKY škola denní vzdělávání Gymnáziu m denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání vzdělávání při zaměstnání SOŠ Gymnázium SOŠ počet žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu prospěl s vyznamenáním počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 4 9 neprospěl absolutoria ABSOLUTORIA škola denní vzdělávání SOŠ vzdělávání při zaměstnání SOŠ počet žáků, kteří konali zkoušku 0 0 z toho konali zkoušku opakovaně 0 0 počet žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 0 0 prospěl s vyznamenáním 0 0 počet žáků, kteří byli hodnoceni prospěl 0 0 neprospěl Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2016/2017 a. Základní školy počet přihlášek celkem počet přijatých celkem počet odkladů povinné školní docházky x x x b. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ (za každou skupinu oborů vzdělání vyplňte vždy samostatné řádky, podle potřeby je v tabulkách přidejte; skupina oborů je např. 63 Ekonomika a administrativa) skupina oborů vzdělání, kód, název SOŠ - Ekonomika a podnikání, M/01 8

9 počet přihlášek celkem 23 počet kol přijímacího řízení celkem 2 Přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru 17 z toho v 1. kole 15 z toho ve 2. kole 2 z toho v dalších kolech 0 z toho na odvolání 0 počet nepřijatých celkem 5 počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: M/01 3 obor: M/02 15 počet přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/ b) Gymnázia délka vzdělávání 4 roky 6 let 8 let počet přihlášek celkem počet kol přijímacího řízení celkem přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 (denní vzdělávání) počet přijatých celkem včetně přijatých na autoremeduru z toho v 1. kole z toho ve 2. kole z toho v dalších kolech z toho na odvolání počet nepřijatých celkem počet volných míst po přijímacím řízení (obor, počet míst) obor: K/ obor: K/ počet přijatých ke studiu při zaměstnání do 1. ročníků pro školní rok 2016/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Počty cizinců z jednotlivých zemí (dle zahajovacího výkazu). Zkušenosti se začleňováním cizinců a příslušníků národnostních menšin. Čínská lidová republika 4 Izrael 1 Kazachstán 1 Makedonie 1 Mongolsko 1 Moldavská republika 1 Polská republika 1 9

10 Ruská federace 11 Slovenská republika 4 Ukrajina 7 Velká Británie 1 Vietnamská socialistická republika 14 Zkušenosti s žáky cizinci jsou vesměs velmi pozitivní. Jedná se o jedince silně motivované ke studiu. Škola pořádá pro tyto žáky kurzy českého jazyka, zaměřené jednak na rozvoj komunikativních dovedností, jednak na přípravu k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Ve škole nestudují žáci ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Škola nemá speciální třídy. Zvýšenou pozornost věnujeme žákům s kázeňskými problémy a také žákům cizincům. Integraci žáků věnují pozornost třídní učitelé, výchovná poradkyně i metodička primární prevence patologických jevů. K porozumění mezi žáky přispívají i projekty, při kterých poznávají odlišnosti kulturního prostředí spolužáků, zaměřené na zvyky, svátky a jídla jednotlivých zemí a oblastí. Výchovná poradkyně ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli, vyučujícími i rodiči vytváří podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, škola zajišťuje realizaci doporučení pedagogicko-psychologické poradny ve výchovně vzdělávacím procesu. Na škole znovu zahájil svou činnost Studentský parlament. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Nadaným žákům je ve škole věnována pozornost jsou systematicky podporováni, zapojováni do projektů, vědomostních soutěží a olympiád. Škola nabízí řadu zájmových útvarů pro podporu rozvoje nadání žáků i v jiných oblastech než je výuka, žáci využívají jazykový kroužek, sportovní kroužek, tvůrčí psaní, šachový kroužek a podobně. 10. Ověřování výsledků vzdělávání Maturitního tréninku, který pořádá společnost SCIO se zúčastnili žáci denního studia SOŠ v podzimním i jarním termínu. Výsledky testů z angličtiny byly nad celostátním průměrem. Žáci denního studia gymnázia i SOŠ se zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan. Žáci SOŠ uspěli v obvodním kole Finanční gramotnosti. Žák primy se stal vítězem krajského kola Zeměpisné olympiády, žáci školy postoupili do obvodního kola olympiády z dějepisu, z biologie, matematiky a z češtiny. Žákyně septimy se umístila na předním místě soutěže Angličtinář roku. 11. Školní vzdělávací programy Školní vzdělávací programy denního studia jsou vypracovány a výuka probíhá podle nich, byly zahájeny práce na aktualizaci učebních osnov vyšších ročníků gymnázia. Koordinátorka ŠVP se připravovala na změny ve školském zákoně. 12. Vzdělávací programy VOŠ Ve školním roce 2012/13 byla ukončena výuka posledního ročníku VOŠ v denní i dálkové formě. Aktuálně škola nepočítá s otvíráním nových ročníků VOŠ Jazykové vzdělávání a jeho podpora Jako první jazyk je vždy vyučován jazyk anglický. Jako druhý jazyk je nabízen jazyk francouzský, německý a španělský. V dálkovém studiu se na škole vyučoval i jazyk ruský, z něhož se na škole poprvé maturovalo. Žáci SOŠ se učí dva jazyky od prvního ročníku, žáci denního gymnázia od druhého ročníku a žáci dálkového gymnázia od prvního ročníku. V septimě gymnázia proběhl kurz FCE. Na škole působil rodilý mluvčí americký lektor, který vedl hodiny konverzace ve všech ročnících gymnázia. Výuka jazyka byla podpořena kroužkem němčiny pro začátečníky. 10

11 IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání (Jazyková škola a Domovy mládeže) 1. Jazyková škola a. Počty kurzů a posluchačů (uvádějte údaje ze zahajovacího výkazu) Vyučovaný jazyk Základní kurzy Střední kurzy Vyšší kurzy Dálkové vzdělávání Jiné kurzy počet počet počet počet počet počet počet počet posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů posluchačů kurzů počet kurzů počet posluchačů Celkem b. Výsledek státních jazykových zkoušek Posluchači, kteří složili státní jazykovou zkoušku v tom základní v tom všeobecnou v tom speciální Počet celkem z toho vlastní posluchači % úspěšnost z celkově přihlášených c. Mezinárodně uznávané zkoušky Druhy zkoušek, výsledky přihlášených, zkušenosti školy. d. Další údaje o posluchačích a vzdělávání 2. Domovy mládeže (samostatné i při školách) a. Vybavení domova mládeže (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) Počet ložnic celkem 1 až 3 lůžkových 4 až 6 lůžkových v tom 7 až 10 lůžkových 11 a více lůžkových Společenské místnosti a klubovny počet 11

12 b. Počty ubytovaných žáků podle typu školy (údaje uvádějte ze zahajovacího výkazu) typ školy základní (vč. speciálních) gymnázium SOŠ konzervatoř SOU, OU a U speciální a praktické SŠ VOŠ jiné (specifikujte) celkem počet ubytovaných z toho ze škol zřizovaných HMP c. Žádosti o ubytování v domově mládeže - počet žádostí celkem.. - z toho počet žádostí, kterým nebylo vyhověno - nejčastější důvody nevyhovění žádosti d. Změny v počtech ubytovaných v průběhu školního roku Důvody, počty. e. Další údaje o ubytovaných f. Využití Domovů mládeže v době školních prázdnin 12

13 V. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Ve škole pracuje výchovná poradkyně a preventistka sociálně patologických jevů. Každá má jasně určené kompetence. Výchovná poradkyně spolupracuje s PPP zejména pro Prahu 3 a 10. Věnuje se žákům s SPU i s ohledem na jejich potřeby při maturitních zkouškách. Úzce spolupracuje s rodiči, organizuje výchovné komise, pravidelně se věnuje žákům a rodičům v konzultačních hodinách. Zajišťuje rovněž kariérové poradenství (volba povolání, volba dalšího studia), účastní se s žáky maturitních ročníků Veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus.. 2. Prevence rizikového chování Ve škole se nevyskytly žádné problémy přesahující běžný rámec chování. Pozornost věnujeme zejména prevenci šikany, kyberšikany, xenofobie a posilujeme vědomí právní odpovědnosti po dosažení zletilosti. Probíhá pravidelná komunikace třídních učitelů a vedení školy s rodiči, třídní schůzky se konají pravidelně. Všichni vyučující mají zveřejněné konzultační hodiny pro žáky i rodiče, svoji pravidelnou pomoc nabízí výchovná poradkyně i metodička primární prevence. Škola uspořádala celodenní projekt k tématům Výchova ke zdraví, Ochrana obyvatel za mimořádných okolností a poskytování 1. pomoci. Škola prezentuje svoje aktivity na webových stránkách, při Dnech otevřených dveří. K minimalizaci sociálně patologických jevů přispívá i osobní přístup pedagogů k žákům Bankovní akademie obdržela opakovaně certifikát Rodiče vítáni. Škola má vytvořen Minimální preventivní program: Ve školním roce 2015/2016 se v jeho rámci uskutečnily ve škole následující akce: vícedenní akce: - lyžařský výcvikový kurz -Krkonoše - třídenní pobyt v Lužických horách a v Českém ráji Globální geopark UNESCO - adaptační kurz pro první ročníky gymnázia a SOŠ jednodenní akce: - památník Lidice, památník K. Čapka ve Strži, Park Mirákulum - výstava Polní nemocnice Lékařů bez hranic -- bruslení ve Stromovce - Národní technické muzeum expozice Technika v domácnosti, Chemie kolem nás - festival Jeden svět na školách - beseda o šikaně Mezipatra, Queer festival - beseda s Policií ČR na téma Šikana, Život s občanským průkazem - přednášky vysokoškolských pedagogů z katedry práva a kriminalistiky VŠFS - přednáška o Evropské unii a unijní politice - - povodí Botiče botanická vycházka - celodenní cyklistické výlety (okolí Prahy, Voděradské bučiny) - odborné exkurze žáků SOŠ (návštěva ČNB) - návštěvy představení divadla v anglickém jazyce - Týden vědy a techniky AV ČR podpora sportovních aktivit - Středoškolský turnaj v golfu, v beach volejbalu, přehazované, minifotbalu - Sportovně geografické cvičení orientační pochod/běh, přespolní běh - Odznak všestrannosti olympijských vítězů - Poprask 13

14 - pražskými údolími na kole - bruslení ve Stromovce - cyklistické výlety - Voděradské bučiny projekty: - putovní výstava Karel IV. A další akce ke kulturnímu výročí - cesta císařovny Elišky: Z Karlíka na Karlštějn - procházka Prahou po stopách Karla IV. - návštěva výstavy Civitas Carolina - muzeum Karlova mostu výstava Karel IV. a Kampa - hudební projekt We are the World - Projekty: bezpečnost, 1. pomoc, dopravní bezpečnost a dobrovolnictví - nižší gymnázium 3. Ekologická výchova a environmentální výchova V rámci ekologické a environmentální výchovy se škola zaměřuje na rozličné aktivity, které odpovídají věku žáků a studijnímu zaměření jednotlivých částí škol. rozvoj ekologického myšlení: ZOO Praha adopce zvířete, projekt Planeta 3000, projekt Energie budoucnosti Projekt Vím, proč jím? Vím, proč jím! zdravý životní styl a udržitelný rozvoj Přednáška Ing. Milan Havel: Odpady kde se berou a kde končí Zeměpisná exkurze Dolní Berounka Exkurze Stará čistírna odpadních vod Bubeneč Film + přednáška: Východní Afrika kolébka lidstva, Indie všechny barvy Orientu 4. Multikulturní výchova Školní prostředí je multietnické a multikulturní výchova probíhá zcela přirozeně vzhledem k většímu počtu žáků cizinců. Ve výuce jsou využívány zkušenosti žáků z jejich domovských zemí. Jejich spolužáci mají možnost se seznámit s odlišnými kulturními prvky a zvyklostmi. Významným prvkem začlenění žáků Prvkem začlenění cizinců je nabídka výuky Českého jazyka pro cizince a tematické projekty. tematické projekty: - Mikuláššké předvánoční dílny - Mercado espanol - Food day - využití multikulturních prvků, národní kuchyně - Eurolyra Tábor recitační soutěž 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Ve škole jsou využívány poznatky z ekonomických předmětů i z ekologických aktivit. Ekonomické poznatky jsou vhodnou měrou prezentovány i žákům gymnázia, kteří byli zapojeni do projektu a soutěže z finanční gramotnosti. Škola vede žáky k chování, které podporuje udržitelný rozvoj (otázky plýtvání energiemi, surovinami a potravinami a podobně). K těmto tématům byly uspořádány také 2 přednášky s besedou, přednášeli odborníci z katedry ekonomie VŠFS. V tercii, kvartě a oktávě gymnázia byly probírány tematické celky Světa práce. Konference Evropská ekonomika návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy - lyžařský výcvikový kurz - Krkonoše - adaptační kurz pro první ročníky gymnázia a SOŠ - soutěž pražských škol v atletice - soutěže ve florbalu a fotbalu - beachvolejbalový turnaj - celoškolní sportovní den - Odznak všestrannosti olympijských vítězů 14

15 - vzdělávací a poznávací zájezdy (Kutná Hora, Dobříš, Konopiště) 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) zájmové mimoškolní aktivity: - podnikatelský kroužek 5 - toulky Prahou 6 - Klub mladého diváka 8 - konverzace s rodilým mluvčím 6 - fiktivní firma 10 podpora kultury projevu a estetické výchovy: - Noc s Andersenem - Hledání baroka Schwarzenberský palác komentovaná prohlídka - Muzeum Kampa workshop - Výstava + dílna Goap Tvořte jako Warhol - exkurze v MF Dnes - Velikonoční dílna ve Stanici mladých přírodovědců - Ateliér Jiřího Trnky na Chvalském zámku - Praha kubistická - Židovské muzeum Praha - Halloween Party - šachový turnaj podpora uplatnění poznatků v praxi: Banka akademia účast žáků na Regionálním a Mezinárodním veletrhu fiktivních firem organizace akcí na propagaci školy: - Den s médii - Běh bankou - Schola Pragensis 8. Soutěže účast v olympiádách: - z českého jazyka (oblastní kolo) - z angličtiny (krajské kolo) - z německého jazyka (oblastní kolo) - ze španělského jazyka (krajské kolo) - z francouzštiny (školní kolo) - ze zeměpisu (celorepublikové kolo) - z dějepisu - z matematiky - z biologie (oblastní kolo) - IVT (krajské kolo) účast ve vědomostních soutěžích: - matematický klokan - pišqworky - finanční gramotnost - Pražský globus 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola je prostřednictvím Fiktivní firmy Banka akademia spoluorganizátorem mezinárodního setkání středních odborných škol s ekonomickým zaměřením Veletrh fiktivních firem. Plní úlohu centrální banky na Regionálním i Mezinárodním veletrhu fiktivní firem. 15

16 10. Spolupráce právnické osoby s partnery BA využívá zázemí Společenství škol a spolupráci s Vysokou školou finanční a správní a Institutem celoživotního vzdělávání, spolupracuje s místní samosprávou, základními školami (zejména se Základní školou Karla Čapka) a s pedagogicko-psychologickými poradnami. Škola věnuje velkou pozornost zajištění a kvalitnímu průběhu praxe žáků i zpracování zprávy z praxe. Při organizování povinné měsíční praxe studentů třetího ročníku spolupracujeme s finančními institucemi zejména ČSOB, Českou spořitelnou, Kooperativou, Českou podnikatelskou pojišťovnou,a pod. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou Vzdělávání určené pro veřejnost (celoživotní učení). typ vzdělávání odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace jiné (uvést jaké) zaměření počet účastníků určeno pro dospělé / žáky akreditace MŠMT ano / ne 12. Další aktivity, prezentace Pro žáky základních a středních škol připravujeme tradičně soutěže Den s médii a Běh bankou. Účastní se jich pravidelně žáci mnohých základních škol z Prahy i Středočeského kraje. Tyto soutěže pomáhají rozvíjet finanční gramotnost žáků a také doplňují jejich poznatky z mediální výchovy. Navíc přispívají k propagaci Bankovní akademie Střední odborné školy. Bankovní akademie se pravidelně na celopražské přehlídce středních a vyšších odborných škol Schola Pragensis. Bankovní akademie Střední odborná škola provozuje pro posílení praktické stránky výuky od svého založení Fiktivní firmu Banka akademia. Žáci vyšších ročníků Střední odborné školy pomáhají zajišťovat Regionální i Mezinárodní veletrh fiktivních firem, v němž působí Banka akademia jako spolupořadatel a ústřední banka veletrhu. Žáci si zde prakticky vyzkoušejí odborné poznatky z výuky bankovnictví a pojišťovnictví a procvičí běžnou i odbornou komunikaci v angličtině i schopnost prezentovat školu. Velmi hezkou tradicí je rovněž pořádání maturitního plesu a vítání žáků prvních ročníků. Tuto akci realizujeme ve spolupráci s VŠFS v rámci Společenství škol. V rámci Společenství škol proběhla opět ve Žlutých lázních akce Open party před zahájením nového školního roku s bohatým sportovním a kulturním programem pro žáky, rodiče a přátele školy. Bankovní akademie byla spolupořadatelem řečnické soutěže mladých talentů Mladý Demosthenes, ve školním roce 2015/2016 se stala také spolupořadatelem celopražského kola oblíbené soutěže, rozvíjející logiku a taktiku pišqworky Žáci školy se tradičně zúčastnili v květnu 2016 charitativní akce Český den proti rakovině. 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin V době prázdnin jsou budovy k dispozici Vysoké škole finanční a správní. 16

17 VI. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2015/2016 Ve dnech května 2016 a května 2016 proběhla na BA kontrola ČŠI k dodržování právních předpisů v průběhu maturit v jarním zkušebním období. Všechny sledované oblasti byly bez závad, jediná výtka se týkala termínu obhajoby maturitních prací 4. ročníku Ekonomického lycea, který měl být stanoven po datu vydání závěrečného vysvědčení. Nešlo o závažné porušení zákona a vedení školy ihned přijalo opatření k nápravě. Kontrola ČŠI ve školní jídelně v budově gymnázia Kodaňská ulice, Praha 10 se konala dubna 2012 se závěrem, že v žádném bodu kontrolního zjištění nebylo shledáno porušení příslušných právních předpisů. 2. Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2015/2016 Ve sledovaném období proběhlo ověření výkazu zisku a ztráty a způsobu vynaložení dosaženého výsledku hospodaření k K danému období nemá ještě škola k dispozici výrok auditora. 17

18 VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2015 *) Bankovní akademie Gymnázium a Střední odborná škola, a.s. Výnosy Dotace ,00 Školné ,00 Školné - poplatky ,00 Ostatní výnosy ,00 Kurzy externí ,00 Smlouva o outsourcingu ,00 Projekty ,00 Smlouva o spolupráci ,00 Kurzy vnitřní - studenti ,00 Kurzy vnitřní - zaměstnanci ,00 Výnosy celkem ,00 Náklady Mzdy ,00 Odměny členům stat.org ,00 zák. pojištění ,00 reklama a inzerce ,00 majetek do 40tis. 0,00 Knihy do knihovny ,00 Nájemné ,00 Spotřeba energií ,00 Úklid ,00 Opravy a údržba ,00 Provozní náklady ,00 Ostatní služby ,00 Outsourcing ,00 Odpisy ,00 Náklady celkem ,00 Zisk **) ,00 *) pozn. Účetní období účetní jednotky je školní rok tj. období od do ; účetní závěrka, ze které uvedené hodnoty vychází, nebyla k okamžiku sestavení přehledu o hospodaření doposud auditována. **) před zdaněním 18

19 VIII. Další informace Bankovní akademie - Gymnázium a Střední odborná škola je součástí Společenství škol, které poskytuje výchovu a vzdělávání od předškolního až po vysokoškolské. Na ně pak navazuje program celoživotního vzdělávání. Škola realizuje také dálkové vzdělávání v oboru Gymnázium všeobecné, délka studia 4 roky. V tomto studiu nabízíme individuální konzultace, takže tato forma je vhodná i pro sportovce, časově vytížené či zdravotně znevýhodněné studenty. V září 2013 bylo otevřeno dálkové studium rovněž v SOŠ, obor Ekonomika a podnikání, tím škola reagovala na aktuální poptávku na trhu práce. Škola opakovaně získala certifikát Rodiče vítáni, udělovaný společností EDUin, o.p.s. O vánočních prázdninách 2014/2015 došlo v původním sídle školy Vlkova 12 na Praze 3 k havárii vodovodního potrubí, která způsobila vytopení učeben, kabinetů, kanceláří i technického zázemí. Vedení školy okamžitě uzavřelo prostory a zajistilo vyklizení a vysoušení objektu a ve spolupráci s majitelem byly provedeny i radikální stavební úpravy. Vzhledem k rozsahu uvedené havárie a skutečnosti, že prostředí nevyhovovalo zcela hygienickým předpisům, byla přesunuta výuka ihned do budovy v Kodaňské ulici, aby nedošlo k ohrožení zdravotního stavu žáků a učitelů. Ke dni proběhlo úplné přestěhování do budovy Kodaňská 54/10 na Praze 10. V této souvislosti bylo požádáno o změnu sídla školy, protože došlo ke změně funkce budovy Vlkova 12, Praha 3. Sídlo školy bylo trvale změněno zápisem do školského rejstříku k Výuka gymnázia i střední odborné školy probíhala ve školním roce 2015/2016 v denním i dálkovém studiu na adrese Kodaňská 54/10, Praha 10. Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů Výroční zpráva byla v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou Bankovní akademie Gymnázia a Střední odborné školy, a. s. dne 11. října V Praze dne 12. října 2016 PhDr. Dana Brdková, ředitelka Bankovní akademie Gymnázia a Střední odborné školy, a.s. Výroční zprávu zašlete na odbor školství a mládeže MHMP, oddělení regionálního školství, nejpozději do 15. října Výroční zpráva musí být v souladu s 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. a v souladu s 168 zákona č. 561/2004 Sb. schválena školskou radou. Kopii dokumentu, kterým školská rada schválila výroční zprávu, k ní přiložte. 19

20 18 zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 15/0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 0 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 0 e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. (2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím". 20

21

22

23

24

25

26

27

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Osnova pro výroční zprávu základních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 213/214 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 214, případně po

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva o činnosti BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy za školní rok 2012/2013 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2013, případně po opravných zkouškách

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI BANKOVNÍ AKADEMIE Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy a.s. ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy podle rozhodnutí

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2007/2008 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2008, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata

Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata Výroční zpráva základní školy za školní rok 2015/2016 Univerzitní základní školy a mateřské školy Lvíčata I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení dle

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2004/2005 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2005, případně po opravných zkouškách a doklasifikování,

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 212/213 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 213 Základní umělecká, Praha 6, Nad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2014/2015. I. Základní údaje o škole. ředitelky: Eva Osvaldová tel/fax 235365398 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 204/205 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68 407

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 16 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 214/215 I. Základní údaje

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Střední odborné učiliště služeb 90 00 Praha

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO

Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO Mateřská škola Čtyřlístek, Praha 2, Římská 27 IČO 70891028 Podklady pro zpracování Výroční zprávy o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy hl.m. Prahy za šk. rok 2014/2015 Předškolní vzdělávání 1. vzdělávací

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2011/2012 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Střední odborné učiliště služeb, Praha 9, Novovysočanská 5 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Střední odborné učiliště služeb Praha 9 190 00 Praha 9,

Více

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006

Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 Výroční zpráva středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2005/2006 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2006, případně po opravných zkouškách a dokončení klasifikace,

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011

Výroční zpráva školy za školní rok 2010 / 2011 Pertoldova 3373, Praha 4,43 00, tel,fax: 2 444 02 02 e-mail: ekonoma.soa@email.cz www.ekonoma.cz Výroční zpráva školy za školní rok 200 / 20. Základní údaje o škole, školském zařízení.. Název školy EKONOMA

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016. I. Základní údaje o škole Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2015/2016 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/1879 IČO 68

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145

Výroční zpráva. Statutární zástupce Mgr. Miroslav Hajn, e mail: mhajn.tkp@email.cz, tel.: 222319145 Výroční zpráva I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2014 Taneční konzervatoř hlavního města Prahy, Křížovnická 81/7,

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY Praha 1, U Půjčovny 4, telefon ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA, U PŮJČOVNY 4 Praha, U Půjčovny 4, telefon 4 4 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 5/6 I. Základní údaje o škole. Základní umělecká škola, Praha, U Půjčovny

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013/2014 Střední odborná škola specializační a Vyšší odborná škola ARITA, spol. s r. o. říjen 2014 ředitelka školy Mgr. Pavla Šarapatková I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.

Více

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014

Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 Osnova pro výroční zprávu středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a školských zařízení za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje jsou podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax

Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 2013/2014. I. Základní údaje o škole. ředitel: Eva Osvaldová tel/fax Výroční zpráva základních umělecké školy za školní rok 20/204 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny 2. Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 68

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 GYMNÁZIUM A SOŠ, ROKYCANY MLÁDEŽNÍKŮ 1115, 337 01 ROKYCANY telefon, fax 371 725 363 IČO : 48 38 02 96 www: www.gasos-ro.cz rancova@gasos-ro.cz Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE:

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Brno, Gajdošova 3. Gajdošova 3, 615 00 Brno. Identifikátor školy: 600 108 007 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Brno, Gajdošova 3 Gajdošova 3, 615 00 Brno Identifikátor školy: 600 108 007 Termín konání inspekce: 7. a 8. prosinec 2006

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014

Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Práce výchovného poradce Oblasti činnosti, úkoly a harmonogram pro školní rok 2013/2014 Výchovný poradce: Ing. Monika Hodaňová Konzultační hodiny: Konzultace se domlouvají individuálně osobně, telefonicky

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:

Organizace školního roku 2013/2014. Termínový kalendář pro studenty. Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9: Organizace školního roku 2013/2014 Termínový kalendář pro studenty 1. pololetí Zahájení školního roku sekunda-oktáva 8:30, prima-9:30 2.9.2013 Logická olympiáda registrace soutěžících 1.8.-30.9.2013 Podzimní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy norma : 15/2005 typ : Vyhláška oblasti : Školy VYHLÁŠKA ze dne 27. prosince 2004 č. 15/2005 Sb.,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1030/10-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1030/10-S Gymnázium Františka Palackého, Neratovice, Masarykova 450 Adresa: Masarykova 450, 277 11 Neratovice Identifikátor:

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 19/2009 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2008/2009 sestavená

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva Střední školy dostihového sportu a jezdectví za školní rok 200/20 I. Základní údaje o škole, školském zařízení. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3. 8.

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů

Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů Příloha č. 1 Popis hlavních úkolů ÚKOL č. 1 Školní rok 2010/2011 Inspekce v mateřských školách 1.1 Zjišťování a hodnocení souladu ŠVP s právními předpisy a RVP PV 1.2 Získávání a analyzování informací

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323. Pivovarská 323, Domažlice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium J.Š.Baara, Domažlice, Pivovarská 323 Pivovarská 323, 344 42 Domažlice Identifikátor školy: 600 008 908 Termín konání inspekce: 7.,

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121. Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38, 120 00 Praha 2, tel.: 224 255 121 19/2013 Výroční zpráva Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 za školní rok 2012/2013 sestavená podle 10 odst. (3) zákona

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2013/2014 V Praze dne 14.10.2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Přesný název právnické osoby Gymnázium Christiana Dopplera 1. Ředitel a statutární zástupce ředitele Mgr. Renata Pauchová, tel.: 724 374 242, pauchova@gchd.cz Mgr. Milan Klouček,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Modrý klíč základní škola speciální a mateřská škola speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Modrý klíč základní speciální a mateřská speciální, o.p.s. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole Název školy: Modrý klíč základní speciální

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Domova mládeže a školní jídelny Pobřežní 6, Praha 8, 186 00 za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o domově mládeže a školní jídelně Domov mládeže a školní jídelna, Praha 8, Pobřežní

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého 1 Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2008/2009 S O U K R O M É G Y M N A S I U M J O S E F A Š K V O R E C K É H O a) Soukromé

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého Výroční zpráva o škole za školní rok 2013/2014 PLZEŇSKÁ 117/39, 150 00 PRAHA 5 TELEFON +420 224 262 286 E MAIL: INFO@SGJS.CZ WEB: HTTP://WWW.SGJS.CZ Výroční zpráva

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Výroční zpráva sestavená podle 10 odst. (3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 1 Výroční zpráva o činnosti Střední školy gastronomické a hotelové s.r.o. za šk. rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1.1. Přesný název školy, školského zařízení podle posledního

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné.

Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Školu zřizuje Kraj Vysočiny, studium je bezplatné. Škola svou nabídkou pokrývá jak všeobecné, tak i odborné vzdělávání. Umožňuje tím možnost studia uchazečům z celého moravskobudějovického regionu a tím

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O STAVU A ROZVOJI VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY V PLZEŇSKÉM KRAJI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ údaje za školní rok 2011/2012 Název školy dle zařazení v rejstříku škol: Základní škola a Základní umělecká

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2011/2012 V Praze dne Výroční zpráva za školní rok 20011/2012 I. Základní údaje o škole, školském

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013

Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17. Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební, Praha 1, Dušní 17 Výroční zpráva za šk. rok 2012/2013 V Praze dne 14.10.2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2011/2012 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 010 164/99-5009 Oblastní pracoviště: č. 1 Signatura: ba4os201 Obvodní pracoviště: Praha INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborná škola pro sluchově postižené,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2013/2014 Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření. Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43. za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření Hotelové školy, Praha 10, Vršovická 43 za školní rok 2010/2011 Hotelová škola Vršovická 43, Praha 10 Výroční zpráva 2010/ 2011 Stránka 1 I. Základní údaje o škole,

Více

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015

Tematická zpráva. Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Tematická zpráva Kontrola průběhu maturitní zkoušky v jarním a podzimním zkušebním období 2015 Praha, říjen 2015 1 Úvod V minulých letech po zavedení nové maturitní zkoušky prováděla Česká školní inspekce

Více