Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání"

Transkript

1 Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni XII/2008 Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy, dějepis, zeměpis) Globální rozvojové vzdělávání Česká republika má prvních devět Světových škol Na pódium přichází učitel znojemského gymnázia Josef Černý a s úsměvem přebírá certifikát. Jeho škola je jednou z devíti českých škol, které mohou po více než ročním úsilí užívat mezinárodní certifikovanou značku Global schools. K předání těchto certifikátů došlo na závěrečné konferenci projektu Světová škola, která se uskutečnila 10. a 11. listopadu v areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Už od rána se na místo sjížděly skupiny žáků i učitelů ze sedmi českých a čtyř slovenských škol, které se na projektu Světová škola podílely. Kromě hodnocení jejich účasti v projektu měli učitelé a studenti možnost prezentovat svou školu v rámci takzvaného open marketu, nebo se zúčastnit některého z workshopů na téma lidská práva, fair trade nebo změny klimatu. Josef Černý shrnuje, co všechno musela udělat jeho škola pro to, aby získala oprávnění užívat značku Světová škola: Nejprve jsme vypracovali takzvaný audit školy, ve kterém jsme zjistili, jak naše škola pracuje se třemi hlavními tématy projektu: lidská práva, klimatické změny a ekonomická globalizace. Poté jsme si vybrali konkrétní témata, kterým se budeme ve výuce i v projektových dnech podrobně věnovat. Jednalo se o adopci dětí na dálku, třídění odpadu a fair trade. Studenti znojemského gymnázia vytvořili plakáty, které informovaly o vybraných tématech ostatní žáky školy. Uspořádali řadu akcí, besed a promítání filmů. Během takzvaného banánového dne například žáci vybírali peníze za prodej banánů a ty pak použili na adopci afrických dětí. Díky podpoře učitelů i vedení školy se žákům povedlo na škole zavést systém třídění odpadů. S žáky posledního ročníku jsme se pokusili připravit film, který by zajímavým způsobem informoval o tématu fair trade. Nakonec jsme zjistili, že to byl úkol nad naše síly. Takže snad někdy v budoucnu, dodává Josef Černý. Projekt Světová škola funguje již od března roku 2006 a bude pokračovat i v nadcházejících letech. Kromě plnění kritérií potřebných k získání certifikátů se učitelé ze škol zapojených do projektu účastnili seminářů pořádaných lektory společnosti Člověk v tísni a učili se na nich, jak pracovat s tématy globální rozvojové výchovy metodami interaktivní výuky. Do projektu Světová škola je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud byste chtěli získat podrobnější informace o projektu Světová škola, navštivte stránku Pokud byste měli zájem se do tohoto projektu přihlásit se svoji školou, kontaktujte Petru Skalickou na u Foto: Jan Šperl Člověk v tísni, o.p.s. Sokolská , Praha 2

2 Akce pro Afriku Poslední listopadovou středu se v Goethe-Institutu v Praze sešlo přes čtyřicet lidí se společným cílem: dozvědět se více informací o podobě vzdělávání v různých afrických zemích. U řečnického pultu se na odborném Symposiu vystřídalo se svými příspěvky šest hostů. Každý z nich se snažil přiblížit vzdělávání v afrických zemích z jiného úhlu pohledu. Jako první vystoupila Jana Korbelová z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ministerstva zahraničí. Ta představila českou koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a projekty zaměřené na vzdělávání, které jsou v Africe realizovány s podporou českého ministerstva zahraničí. Michal Broža z Informačního centra OSN hovořil o Rozvojových cílích tisíciletí a jejich naplňování. Připomenul například to, že druhý Rozvojový cíl tisíciletí, který se týká vzdělávání, je zatím nejlépe splňovaným cílem. Specifika vzdělávacího systému Jihoafrické republiky a dalších afrických států popsal Otakar Hulec, historik a člen sdružení Společnost přátel Afriky. Jiří Plecitý ze společnosti Člověk v tísni se věnoval způsobům práce s učiteli v Africe a tomu, jak je důležité při vedení takových projektů spolupracovat s místní komunitou. Na Symposiu jsem ocenila především to, že na něj byli pozváni hosté, kteří měli s tématem zkušenosti z různých oborů a mohli jej tak přiblížit z více úhlů pohledu. Myslím si, že je velice důležité, aby se o globálních problémech dnešní doby mluvilo a aby byly informace k těmto tématům dostupné i širší veřejnosti. Mně samotné byly informace velice užitečné, protože píšu na katedře Andragogiky a personálního řízení FF UK bakalářskou práci na téma Vzdělávání v Africe jako součást rozvojové spolupráce. Jana Vaníčková účastnice projektu Akce pro Afriku Odpolední část programu otevřel film o vzdělávání v Etiopii. Následné panelové diskuze se zúčastnili lidé, kteří mají konkrétní zkušenosti se vzdělávacími projekty v Etiopii. Jedním z nich byl i Etiopan Daniel Messele, který se podílel na projektech společnosti Člověk v tísni a nyní studuje v ČR. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Akce pro Afriku. Zapojilo se do něj přes dvacet vysokoškolských studentů, kteří v květnu či v září absolvovali odborný workshop. Čtyři účastnice si poté připravily projektový den věnovaný Etiopii pro sedmáky na pražské základní škole v Londýnské ulici. Cílem tohoto projektu je seznámit mladé lidi s hlavními problémy rozvojových zemí a zapojit je do akcí, při kterých by s těmito problémy seznámili veřejnost, popisuje hlavní cíle projektu jeho koordinátorka Eva Látalová. Účastníci projektu proto v současnosti připravují společně se studenty ze zahraničí dokument, který přibližuje některé problémy v rozvojovém světě a apeluje na jejich řešení. Jeden z účastníků projektu pak bude mít možnost prezentovat tento výstup společně se zahraničními studenty zástupcům Evropské Komise v Bruselu. Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

3 Varianty Foto: Tomáš Přikryl Dneska máme globální rozvojovou výchovu. Na internetu. Student otevírá svůj notebook. Přihlašuje se do svého profilu. Otevírá si text o Rozvojových cílech tisíciletí. Když ho dočte, pošle na chatu dotaz lektorovi a začne psát esej, která je závěrečným úkolem této části. Tak může vypadat hodina kurzu globální rozvojové výchovy prostřednictvím e-learningu. Tuto metodu výuky nabízí vzdělávací program Varianty v pilotním kurzu 20 studentům pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od poloviny října do konce listopadu studenti a studentky absolvovali obecný úvod do problematiky globální rozvojové výchovy. V části nazvané Náš společný svět se seznámili s tématy jako globalizace, rozvoj nebo rozvojová spolupráce. Tato část byla rozdělena na tři úrovně. Každá z nich obsahovala podrobné texty k tématům, souhrn základních pojmů a odkazy na další zdroje a literaturu. Na konci každé úrovně plnili účastníci zadané úkoly, kterými byly odpovědi na otázky nebo chat s lektorem. Od konce listopadu se studenti rozdělili do tří specializací, které se podrobněji zaměřují na tři témata: lidská práva, ekonomická globalizace a změny klimatu. V každé z nich se dnes studenti podobnou metodou seznamují s tématem, které si zvolili. Součástí kurzu byla i dvě prezenční setkání, která se uskutečnila ve Svatém Janu pod Skalou. Na těchto setkáních měli budoucí učitelé možnost si vyzkoušet konkrétní práci s tématy globální rozvojové výchovy, tak jak ji budou moci využít při výuce ve školách. Důležitou částí pilotního kurzu je i odzkoušení celého kurzu a hledání technických nesrovnalostí, které se v kurzu objevují. Jsem přesvědčena, že tato forma výuky umožní studentům seznámit se s daným tématem systematičtěji než výuka klasickou formou přednášek a seminářů. Studenti mají možnost pracovat s texty individuálním tempem a korigovat své učení na základě individuálně poskytované zpětné vazby, říká vyučující Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jarmila Mojžíšová. Od začátku února spustí vzdělávací program Varianty otevřený e-learningový kurz globální rozvojové výchovy pro pedagogy středních škol. V nadcházejícím roce bude v zimním semestru na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy otevřen další e-learningový kurz pro studenty a studentky. Pokud byste měli zájem absolvovat e-learningový kurz globálního rozvojového vzdělávání pro pedagogy, přihlaste se na ové

4 ČAS Bohouš a Dáša učí o lidských právech Společnost Člověk v tísni vydává novou příručku, která umožní středoškolským pedagogům pracovat s tématikou lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a metod interaktivního učení. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom všechno války, diktatury, svobodu slova, diskriminaci žen, právo na vzdělání, zacházení s vězni, vypráví student Bohouš v kavárně spolužačce Dáše. Oba dva jsou hlavními hrdiny komiksových příběhů, které uvozují jednotlivé kapitoly v této příručce. Jejím hlavním cílem je přiblížit a představit často nejasný a nejednoznačný pojem lidská práva. Texty a komiksové příběhy jsou doprovázeny aktivitou, kterou můžete využít přímo v hodinách, říká ředitelka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Petra Skalická. Autory textů jsou odborníci věnující se oblasti lidských práv: člen Rady vlády pro lidská práva Jan Kratochvíl, zakladatel Ligy lidských práv Jiří Kopal a Jiří Knitl z lidskoprávní sekce společnosti Člověk v tísni, která má s tématikou ochrany lidských práv dlouholeté zkušenosti. Aktivity do hodin pak vytvořili pracovníci vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, kteří se tomuto tématu věnují v rámci globálního rozvojového vzdělávání. Podrobnější informace o publikaci najdete na stránce Objednat si ji můžete za cenu poštovného (90, Kč) na adrese Témata zpracovaná v příručce Bohouš a Dáša za lidská práva: diskriminace, svoboda projevu, dětská práva a právo na vzdělání, lidská práva a konflikty, terorismus a lidská práva, rozvoj a lidská práva. večer na kafe? No jasně! Google Lidská práva Charta OSN tribunál AKTIVITA Čau, kočko! Čágo, háro! Dáte si? 5 M Může Guma po pomlouvat Bohouše? Co potřebujeme: texty veřejně Cíle: Studenti na názorném příkladě dokumentují problémy s porušováním svobody projevu a šíření informací. Studenti vyvodí obecné závěry o kladech a záporech svobody projevu. texty veřejně přístupných kauz o svobodě projevu (internet viz popis lekce) Předpokládaný čas: jevu (internet Studenti vyberou podstatné informace z textu a sdělí je ostatním. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do diskuze. asi 45 min fi kapučínko! Jenom Turka. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom v5echno - války, diktatury, svobodu slova, Diskriminaci žen jo! velikonoce! právo na vzdělání, zacházení s vězni krok MIN ČAS Pokládejte studentůmnásled následující otázky a nechte je vy- jádřit pomocí názorové škály svůj souhlas či nesouhlas formou přemístění na levou, resp. pravou část učebny (přední, zadní dle typu učebny ny). Po vyzvěte jednoho studenta (dob MIN ČAS krok (přední, zadní dle typu učebny). Po každé otázce vždy vyzvěte jednoho studenta (dobrovolníka) z každé sku- piny, aby vysvětlil (popsal) svůj postoj (zkušenost). Po každé otá obrovo Otázky (možno použít vlastní, typ volníka) z ka postoj (zkušeno Co tam děláš? Věštíš z kávové sedliny? tak trochu. Otázky (možno použít vlastní, typově podobné): Prohlásil o tobě někdo vědomou nepravdu? domou nepravdu? Může student otevřeně kritizovat učitele (školu)? Má svoboda projevu své hranice? u) naps Právo na svobodu projevu přináší řadu zajímavých kauz. Využijte veřejně přístupné kauzy na internetu např. web pro otevřenost veřejné správy (http://www.otevrete.cz) nebo zadejte ve vyhledávači porušení svobody projevu, kauzy svobody projevu. Vyberte kauzy dle potřeby (4 až 5 na třídu) a rozdejte je studentům (každému jednu). Samostatná práce Četl(a) nebo slyšel(a) jsi o někom (populárním) věci, které se ti zdály nepravděpodobné? ypově podobné): psat o někom vě Má právo novinář (např. bulváru) napsat o někom vě- Má právo novinář (např. bulváru) a rovněž je přijímat... (viz text) jedince má také své meze. zastávat, tak právo tyto názory a informace rozšiřovat Zdůrazněte, že svoboda projevu jako právo každého Vyzvěte studenty k prostudování dané kauzy a zadej- 36 Bohouš a Dáša za lidská práva te následující úkol pro jednotlivce: Vyberte zásadní informace k vysvětlení podstaty kauzy ostatním: kdo nebo co je ve sporu, jaké jsou argumenty protistran, zda bylo nalezeno řešení (dohoda), zda skončila kauza u soudu, jaký byl názor soudů (právníků), jaký je názor studenta. Skupinová práce Shromážděte studenty se stejnou kauzou do jedné skupiny, tj. 4 až 5 skupin. Studenti společně připraví krátkou prezentaci jejich kauzy. Vyzvěte zástupce skupin Poté, co se studenti usadí, definujte, co si představuje- me pod termínem svoboda projevu. čitele (školu)? 8 Bohouš a Dáša za lidská práva A co vidíš? Že máme nové téma! vo každého ředstavuje- pod svobodou projevu se skrývá jak právo názory BaD_LP06_final.indd 36 Kresba: Karel Jerie BaD_LP06_final.indd :53:20 Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

5 Nač má právo lidská bytost? (aktivita) Cíle: Studenti odvodí důvody pro existenci základní ochrany lidských práv. Studenti vysvětlí vlastními slovy pojem nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv. Studenti odlišují standardní a nestandardní podmínky života a uvedou příklady. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do společné práce a diskuse. Studenti diskutují, vysvětlují a vhodně argumentují své návrhy. Studenti jsou motivováni k diskuzi o lidských potřebách a právech každého jedince. Předpokládaný čas: 45 min Co potřebujeme: Texty (viz rámečky) na fólii nebo kopie. Popis lekce: 1. 15min Zapište na tabuli (flipchart) do jedné poloviny slovo LIDSKÁ a do druhé PRÁVA. (Vysvětlete studentům, že pod pojmem lidská si pochopitelně představujeme člověka.) Pod pojem LIDSKÁ načrtněte kruh. Vyzvěte studenty, aby během brainstormingu navrhli vlastnosti, schopnosti, dovednosti či charakteristiky, které definují člověka jako lidskou bytost (na rozdíl od ostatních savců), a zapište je do načrtnutého kruhu. Příklady: schopnost mluvit, psát, studovat, vést válku, vyvíjet technologie, obecněji např. inteligence, solidarita atd. Nechte studenty navrhnout, co vše může ty charakteristiky rozvíjet, podporovat, chránit (na co mít právo ) a zapište vně kruhu př. studovat, inteligence vzdělávání, léčit zdravotní péče. Shrňte zapsané a diskutujte o následujících otázkách: Jaký je rozdíl mezi žitím ( plnohodnotným ) a přežíváním? Co lidé potřebují, aby mohli žít hodnotný život? Vysvětlete, že vše uvnitř kruhu souvisí s vymezením člověka, lidské bytosti (čím se liší od jiných savců) a vně se nachází vše nezbytné pro plnohodnotný život. Shromážděte návrhy na vysvětlení pojmu PRÁVA na druhé polovině tabule. Nalezněte společné prvky mezi návrhy a tím, co je třeba pro plnohodnotný život minut Se studenty diskutujte následující otázky: Jsou si lidé rovni? Mohou nám být některé z uvedených charakteristik odebrány? Zůstává člověk po ztrátě schopnosti mluvit člověkem? Co by se stalo, kdyby nám někdo (jednotlivec, vláda) chtěl některé potřeby (práva) odejmout? Přečtěte studentům tyto krátké výňatky ze Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR): Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (Článek 1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (Článek 2) Skupinová práce: Rozdělte studenty do cca čtyř- až pětičlenných skupin a dejte jim následující tvrzení. Všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. (Závěrečná deklarace Světové konference o lidských právech z roku 1993) Vyzvěte studenty, aby diskutovali o těchto pojmech a zapsali, co znamenají: univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. Vyzvěte jednotlivé skupiny ke krátké prezentaci jejich závěrů min V rámci reflexe se společně pokuste rozdělit jednotlivé lidské vymoženosti zapsané během úvodní evokace vně kruhu (př. vzdělání, zdravotní péče atd.) do tří skupin: přežití (základní), důstojný život (standardní), nadstandardní život (luxusní). Studenti mohou případně provést samostatně písemně a na závěr společně diskutovat. Aktivita je převzata z příručky Bohouš a Dáša za lidská práva (Člověk v tísni, o.p.s., 2008) Zdroje: vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf

6 Jeden svět na školách Kdo jiný? Společnost Člověk v tísni v létě zahájila v rámci programu Jeden svět na školách nový projekt, určený pro studenty (nejen) středních škol. Cílem projektu Kdo jiný? je prostřednictvím audiovizuálních materiálů motivovat a vést mladé lidi k aktivní občanské angažovanosti. Konkrétní AV materiály (dokumentární filmy, sociální reklamys apod.) by je měly upozornit na problémy a výzvy současného světa a zároveň by se měly stát motivací k jejich dalším aktivitám a projektům. Kdo jiný? chce mladým lidem ukázat, že iniciativa jednotlivců, případně skupin v dané komunitě, je tím, co může iniciovat pozitivní změny: Kdo jiný, než TY by to měl udělat? S využitím AV materiálů budou mladí lidé identifikovat aktuální problémy a témata, na jejichž řešení či ovlivnění by se mohli nějak aktivně podílet. Studenti za podpory učitele budou na jejich základě sami vytvářet vlastní projekty. V rámci projektu vznikne sada dokumentárních filmů, které svou tematikou budou pokrývat aktuální společenská témata a které mohou motivovat k občanské aktivitě. Součástí sady bude i příručka, která bude mj. obsahovat i manuál s metodikou pro realizaci projektů a příklady dobré praxe. Projekt je určen jak studentům ve školách, tak i neformálním skupinám mládeže, organizátorům a divákům Filmových klubů Jeden svět a dalším skupinám. V současné době probíhá pilotní fáze projektu, na jejímž základě bude následně celá sada dokončena a nabídnuta dalším zájemcům. Pokud vás myšlenka projektu zaujala a máte-li zájem se do jeho testovací fáze zapojit, kontaktujte koordinátory projektu na Mediální recepty pro školní kuchyně Mediálka, meďárna, medoška, létají školními třídami důvěrná označení průřezového tématu mediální výchovy, která se v souvislosti se školskou reformou objevila na základních a středních školách v České republice. V zahraničí je součástí vzdělávacího systému už léta, u nás je ale stále v začátcích. Zájmu o vhodné materiály vychází vstříc projekt Být v obraze, který učitelům na osmi DVD a v rozsáhlé příručce poskytuje podklady k tématům, jako je zpravodajství, reklama nebo zobrazování sexu a násilí v médiích. Význam, který masová média mají, je tak velký, a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že žít s médii vyžaduje stále zřetelněji speciální přípravu, říká Radim Wolák z centra pro mediální studia na FSV UK. Cílem mediální výchovy je rozvíjení schopnosti žít s médii tak, aby měl jedinec jejich využívání co nejvíce pod vlastní kontrolou a dokázal je využít ve svůj prospěch. V prosinci se sada Být v obraze dočkala již druhého vydání a je k dispozici všem školám. Ukázky z filmů a aktivit jsou umístěny na Reakce pedagogů, kteří se sadou již pracují, potvrzují její velmi dobrou využitelnost v praxi. Více informací na Foto: Luboš Kotek Jeden svět na školách Člověk v tísni Sokolská , Praha

7 Zapojte se do on-line diskuzí Vzdělávací portál nabízí novou možnost, jak zařadit do výuky témata globální rozvojové výchovy. Můžete se i se svými žáky zapojit do on-line diskuzí se zajímavými hosty, kteří mají s tématy globální rozvojové výchovy bohatou osobní zkušenost. Otázky do diskuzí můžete vkládat většinou již několik týdnů před jejím konáním. Odpovědi na ně si můžete přečíst v určený den a hodinu nebo zpětně v archivu diskuzí. Mohou vám ve třídě nebo semináři sloužit jako nástroj k vyvolání další diskuze o vybraném tématu. Hostem první on-line diskuze byla novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Ta odpovídala na otázky týkající se nedávného válečného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií a jeho dopadů na civilní obyvatelstvo. V druhé diskuzi kladli návštěvníci portálu dotazy Jiřímu Plecitému ze společnosti Člověk v tísni, který je koordinátorem našich projektů v Etiopii a Namibii. Otázky se týkaly těchto projektů, ale i obecně problematiky vzdělávání v afrických zemích. Z on-line diskuze s Petrou Procházkovou ( ) Michal Slepička: Dobrý den, mohla byste nám na základě vlastní zkušenosti popsat, jak prožívají válečný konflikt podobný tomu v Gruzii naši vrstevníci, tj. čtrnáctiletí či patnáctiletí? Petra Procházková: Dobrý den. Jak kde. Například v Afghánistánu a v Čečensku jsou už takhle staří chlapci verbováni do různých armád, oddílů či k partyzánům a stávají se z nich záhy vojáci. Holky jsou většinou doma. Když je válka tak dlouhotrvající a v rámci té země řekněme globální, přestávají fungovat školy, a děti jsou doma s matkou. Otec buď někde běhá se samopalem, nebo už byl zabit a nebo se snaží sehnat něco k snědku. A děti se snaží přežít. Jak ale říkám, dorostenci, jako jste vy, ti už válčí nebo pracují doma s matkou nebo žebrají nebo kradou. Prostě se snaží to období nějak přežít bez větší úhony. Z on-line diskuze s Jiřím Plecitým ( ) Michal Nosek: Rád bych se zeptal na situaci ve vzdělávání v Etiopii ve srovnání s ostatními africkými zeměmi? Je zde situace výrazně lepší nebo horší než ve zbytku Afriky? Jiří Plecitý: Situace ve školství je v Etiopii spíše horší než v ostatních státech Afriky a to především protože je nedostatek škol a pokud školy jsou tak jsou přeplněné (až 100 dětí ve třídě). To je dáno i tím, že v Etiopii je přes 80 mil. obyvatel. Na pomyslném žebříčku je jistě ještě horší situace například v Kongu. On-line diskuze v roce 2009 Hosty a termíny dalších on-line diskuzí sledujte na stránkách Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

8 Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příručka obsahuje CD-ROM se všemi texty a audiovizuálními materiály Metodická příručka pro učitele základních a středních škol o práci s tématem pravicový extremismu: Ideologie pravicového extremismu n (Neo)nacismus v českých zemích n Extremistická symbolika n Modelové aktivity Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2008 Člověk v tísni nabízí Varianty: didaktické materiály Nádvorník, O., Volfová, A. (ed.): Společný svět příručka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, Praha 2004 (cena 180, Kč) Lze objednat na Kratochvíl, J. (ed.): Bohouš a Dáša za lidská práva, Člověk v tísni, Praha 2006 (za cenu poštovného) Lze objednat na Příběhy ze špatné čtvrti Nikolai T.(ed): Příběhy ze špatné čtvrti Člověk v tísni, Praha 2007 (zdarma) Lze objednat na Chára, P., Nádvorník, O.: Bohouš a Dáša proti chudobě, Člověk v tísni, Praha 2006 (zdarma) Ke stažení na Günther Gugel / Uli Jäger Svět bez konfliktů Gugel G., Jäger U.: Svět bez konfliktů (Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách) Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.v., 2007 (za cenu poštovného) Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Gabalová D. (ed): Dovedu to pochopit Hrozby neonacismu, Člověk v tísni, Praha 2008 (zdarma) Lze objednat na Jeden svět na školách: didaktické materiály Sada Dokumentární filmy o československých dějinách obsahuje 24 filmů mapujících nejdůležitější okamžiky československých dějin. Filmy lze zakoupit jako celou sadu nebo jednotlivě. Seznam filmů se synopsemi k dispozici na webových stránkách projektu. Tituly na VHS (299,- Kč) a DVD (349,- Kč) objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách Sada Být v obraze mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků obsahuje 15 lekcí na 8 DVD s dokumentárními filmy a dalšími AV prostředky, které atraktivní formou naplňují požadavky průřezového tématu mediální výchova. Součástí sady je didaktická příručka. Sadu Být v obraze objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách cz. Cena za sadu je 2690 Kč. Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen Evropskou unií. Za obsah materiálu nese zodpovědnost organizace Člověk v tísni, informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem EU. Materiál je finančně podpořen Programem zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Informace o nabídce seminářů, publikací a didaktických materiálů naleznete na a

Bohouš a Dáša za lidská práva

Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Bohouš a Dáša za lidská práva Materiál vznikl v rámci projektu Světová škola (Global Action Schools). Jeho vznik byl finančně podpořen Evropskou unií a Ministerstvem zahraničních

Více

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Inspirace pro nový školní rok? Učitelské lázně aneb Cesta do neznáma XII/2009

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Inspirace pro nový školní rok? Učitelské lázně aneb Cesta do neznáma XII/2009 Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni Informační bulletin pro pedagogy XII/2009 Inspirace pro nový školní rok? Učitelské lázně aneb Cesta do neznáma Každý z nás si čas od času potřebuje odpočinout

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA ROZVOJOVÝCH STUDIÍ Kristýna TILLOVÁ Global Curriculum Project jako nástroj globálního rozvojového vzdělávání Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky

Na STOPĚ. začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Na STOPĚ začleňování globálních témat do výuky Lenka Dudková, Kristýna Tillová a kol. Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o. p. s.

Více

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách

Začínáme s GRV. případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme s GRV případová studie k začleňování globálního rozvojového vzdělávání na českých školách Začínáme

Více

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol

Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol Rozvojové vzdělávání - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Manuál pro učitele 2. stupně základních škol - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ

ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ ÚVODNÍ SLOVO 3 MEDIÁLNÍ VÝCHOVA NA PŘÍMĚSTSKÉM TÁBOŘE 5 MÉDIA PRO ŽIVOT 9 MEDIÁLNÍ ŠKOLA KURZY ROZVOJE MEDIÁLNÍ INTELIGENCE MLADÝCH 17 MEDIÁLNÍ VÝCVIK JUNIORŮ 23 SLOVO MÁ MÉDIUM 31 MEDIÁLNÍ GRAMOTNOST

Více

Bohouš a Dáša. proti chudobě

Bohouš a Dáša. proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Bohouš a Dáša proti chudobě Člověk v tísni společnost při České televizi, o.p.s. Všechna práva vyhrazena. Autoři: Mgr. Ondřej Nádvorník, Mgr. Petr

Více

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú ÚVOD 1 GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 METODY 3 ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Zvíře Aktivita 2: Hic sunt leones Aktivita 3: Změna je život 4 TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Jak globálně vzdělávat

Jak globálně vzdělávat Jak globálně vzdělávat Katalog materiálů a nástrojů psaných v češtině určených pro globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchovu se zvláštním zřetelem k tématu fair trade Dokument vznikl s finanční

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ Varianty Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Sokolská 18, 120 00 Praha 2 www.varianty.cz/grv grv@varianty.cz Člověk v tísni, společnost při ČT, o. p. s. Všechna práva

Více

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II.

jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. jeden svět na školách Kdo jiný? Příklady dobré Praxe II. JEDEN SVĚT NA ŠKOLÁCH Člověk v tísni, o. p. s. Šafaříkova 24, 120 00 Praha 2 www.jsns.cz e-mail:jsns@jsns.cz Editorky: Markéta Břešťanová, Jana

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

Svět podle demokracie náměty k výuce

Svět podle demokracie náměty k výuce Svět podle demokracie náměty k výuce 1 Svět podle demokracie náměty k výuce Člověk v tísni, o. p. s., 2012 Obsah ÚVODEM... 8 Část první: Náměty na vzdělávací aktivity autorů projektu Svět podle demokracie

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání

Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání Metodické doporučení pro výuku mezinárodního humanitárního práva v oborech středního vzdělávání Obsah 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Mezinárodní humanitární právo... 2 2. 1 Pojem mezinárodní humanitární

Více

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE

Obsah Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 5 - ODKAZY, ZDROJE Obsah O Ú - ÚVOD 1 - GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 2 - METODY 3 - ÚVODNÍ AKTIVITY Aktivita 1: Bingo Aktivita 2: Různé úhly pohledu 4 - TÉMATA GLOBÁLNÍHO ROZVOJOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ 4.1. HUMANITÁRNÍ POMOC Teorie

Více

Metodika Stopy. totality

Metodika Stopy. totality Metodika Stopy totality Metodika Stopy totality Obsah: ÚVOD Několik vět k reflexi projektu Stopy totality PROJEKTOVÁ ČÁST Projekt Stopy totality a projektové vyučování Vzdělávací cíl projektu Obsah projektu

Více

Škola součást komunity

Škola součást komunity Škola součást komunity Bulletin k projektu Komunitní škola Střední odborná škola Ústí nad Labem, Stará 100, p. o. (www.ulsos.cz) Evropská obchodní akademie, Děčín (www.oadc.cz) Střední škola sociální Perspektiva

Více

Závěrečná zpráva za rok 2010 Analýza materiálů pro výuku předmětů ze společenskovědní oblasti (kromě učebnic)

Závěrečná zpráva za rok 2010 Analýza materiálů pro výuku předmětů ze společenskovědní oblasti (kromě učebnic) Závěrečná zpráva za rok 2010 Analýza materiálů pro výuku předmětů ze společenskovědní oblasti (kromě učebnic) Zpracovali: Mgr. et Mgr. Aleš Franc, Mgr. Alena Hesová Obsah 1. Úvod... 2 2. Analýza dotazníkového

Více

filmové kluby jeden svět

filmové kluby jeden svět rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti Člověk v tísni rady doporučení zkušenosti filmové kluby jeden svět Jeden svět na školách, projekt společnosti

Více

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM

ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM ÚVODNÍ SLOVO 5 RASISMUS JE PĚKNÁ NUDA 7 OTEVŘENÝ MULTIKULTURNÍ KLUB ICM 11 MULTIKULTURNÍ KOMUNITNÍ CENTRUM PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ 15 KŘÍŽEM KRÁŽEM KULTUROU 19 JAK SE ŽIJE 23 NEJDŘÍV NAJDU SEBE, POTOM POZNÁM

Více

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU

ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT OD MYŠLENKY K REALIZACI PROJEKTU OBSAH 1 PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT...3 2 OBLASTI, Z KTERÝCH PROGRAM ŠKOLA PRO UDRŽITELNÝ ŽIVOT ČERPÁ, A KTERÝCH SE DOTÝKÁ...4 2.1 Udržitelný

Více

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol

Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Projekt Centrum nových metod a příležitostí ve vzdělávání, reg. č. CZ.1.07/1.2.00/14.0011 Vzdělávání v oblasti práv dítěte pro studenty středních škol Obr. 1 - Titulka Tento projekt je spolufinancován

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí Obsah: 1. Úvodní slovo předsedkyně správní rady Jarmily Knight 2 2.

Více

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež

KOnference NEformálního Vzdělávání. Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež KOnference NEformálního Vzdělávání Česká národní agentura Mládež OBSAH Úvod........................... 3 Česká národní agentura Mládež

Více

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2014. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2014 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více