Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání"

Transkript

1 Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni XII/2008 Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy, dějepis, zeměpis) Globální rozvojové vzdělávání Česká republika má prvních devět Světových škol Na pódium přichází učitel znojemského gymnázia Josef Černý a s úsměvem přebírá certifikát. Jeho škola je jednou z devíti českých škol, které mohou po více než ročním úsilí užívat mezinárodní certifikovanou značku Global schools. K předání těchto certifikátů došlo na závěrečné konferenci projektu Světová škola, která se uskutečnila 10. a 11. listopadu v areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Už od rána se na místo sjížděly skupiny žáků i učitelů ze sedmi českých a čtyř slovenských škol, které se na projektu Světová škola podílely. Kromě hodnocení jejich účasti v projektu měli učitelé a studenti možnost prezentovat svou školu v rámci takzvaného open marketu, nebo se zúčastnit některého z workshopů na téma lidská práva, fair trade nebo změny klimatu. Josef Černý shrnuje, co všechno musela udělat jeho škola pro to, aby získala oprávnění užívat značku Světová škola: Nejprve jsme vypracovali takzvaný audit školy, ve kterém jsme zjistili, jak naše škola pracuje se třemi hlavními tématy projektu: lidská práva, klimatické změny a ekonomická globalizace. Poté jsme si vybrali konkrétní témata, kterým se budeme ve výuce i v projektových dnech podrobně věnovat. Jednalo se o adopci dětí na dálku, třídění odpadu a fair trade. Studenti znojemského gymnázia vytvořili plakáty, které informovaly o vybraných tématech ostatní žáky školy. Uspořádali řadu akcí, besed a promítání filmů. Během takzvaného banánového dne například žáci vybírali peníze za prodej banánů a ty pak použili na adopci afrických dětí. Díky podpoře učitelů i vedení školy se žákům povedlo na škole zavést systém třídění odpadů. S žáky posledního ročníku jsme se pokusili připravit film, který by zajímavým způsobem informoval o tématu fair trade. Nakonec jsme zjistili, že to byl úkol nad naše síly. Takže snad někdy v budoucnu, dodává Josef Černý. Projekt Světová škola funguje již od března roku 2006 a bude pokračovat i v nadcházejících letech. Kromě plnění kritérií potřebných k získání certifikátů se učitelé ze škol zapojených do projektu účastnili seminářů pořádaných lektory společnosti Člověk v tísni a učili se na nich, jak pracovat s tématy globální rozvojové výchovy metodami interaktivní výuky. Do projektu Světová škola je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud byste chtěli získat podrobnější informace o projektu Světová škola, navštivte stránku Pokud byste měli zájem se do tohoto projektu přihlásit se svoji školou, kontaktujte Petru Skalickou na u Foto: Jan Šperl Člověk v tísni, o.p.s. Sokolská , Praha 2

2 Akce pro Afriku Poslední listopadovou středu se v Goethe-Institutu v Praze sešlo přes čtyřicet lidí se společným cílem: dozvědět se více informací o podobě vzdělávání v různých afrických zemích. U řečnického pultu se na odborném Symposiu vystřídalo se svými příspěvky šest hostů. Každý z nich se snažil přiblížit vzdělávání v afrických zemích z jiného úhlu pohledu. Jako první vystoupila Jana Korbelová z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ministerstva zahraničí. Ta představila českou koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a projekty zaměřené na vzdělávání, které jsou v Africe realizovány s podporou českého ministerstva zahraničí. Michal Broža z Informačního centra OSN hovořil o Rozvojových cílích tisíciletí a jejich naplňování. Připomenul například to, že druhý Rozvojový cíl tisíciletí, který se týká vzdělávání, je zatím nejlépe splňovaným cílem. Specifika vzdělávacího systému Jihoafrické republiky a dalších afrických států popsal Otakar Hulec, historik a člen sdružení Společnost přátel Afriky. Jiří Plecitý ze společnosti Člověk v tísni se věnoval způsobům práce s učiteli v Africe a tomu, jak je důležité při vedení takových projektů spolupracovat s místní komunitou. Na Symposiu jsem ocenila především to, že na něj byli pozváni hosté, kteří měli s tématem zkušenosti z různých oborů a mohli jej tak přiblížit z více úhlů pohledu. Myslím si, že je velice důležité, aby se o globálních problémech dnešní doby mluvilo a aby byly informace k těmto tématům dostupné i širší veřejnosti. Mně samotné byly informace velice užitečné, protože píšu na katedře Andragogiky a personálního řízení FF UK bakalářskou práci na téma Vzdělávání v Africe jako součást rozvojové spolupráce. Jana Vaníčková účastnice projektu Akce pro Afriku Odpolední část programu otevřel film o vzdělávání v Etiopii. Následné panelové diskuze se zúčastnili lidé, kteří mají konkrétní zkušenosti se vzdělávacími projekty v Etiopii. Jedním z nich byl i Etiopan Daniel Messele, který se podílel na projektech společnosti Člověk v tísni a nyní studuje v ČR. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Akce pro Afriku. Zapojilo se do něj přes dvacet vysokoškolských studentů, kteří v květnu či v září absolvovali odborný workshop. Čtyři účastnice si poté připravily projektový den věnovaný Etiopii pro sedmáky na pražské základní škole v Londýnské ulici. Cílem tohoto projektu je seznámit mladé lidi s hlavními problémy rozvojových zemí a zapojit je do akcí, při kterých by s těmito problémy seznámili veřejnost, popisuje hlavní cíle projektu jeho koordinátorka Eva Látalová. Účastníci projektu proto v současnosti připravují společně se studenty ze zahraničí dokument, který přibližuje některé problémy v rozvojovém světě a apeluje na jejich řešení. Jeden z účastníků projektu pak bude mít možnost prezentovat tento výstup společně se zahraničními studenty zástupcům Evropské Komise v Bruselu. Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

3 Varianty Foto: Tomáš Přikryl Dneska máme globální rozvojovou výchovu. Na internetu. Student otevírá svůj notebook. Přihlašuje se do svého profilu. Otevírá si text o Rozvojových cílech tisíciletí. Když ho dočte, pošle na chatu dotaz lektorovi a začne psát esej, která je závěrečným úkolem této části. Tak může vypadat hodina kurzu globální rozvojové výchovy prostřednictvím e-learningu. Tuto metodu výuky nabízí vzdělávací program Varianty v pilotním kurzu 20 studentům pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od poloviny října do konce listopadu studenti a studentky absolvovali obecný úvod do problematiky globální rozvojové výchovy. V části nazvané Náš společný svět se seznámili s tématy jako globalizace, rozvoj nebo rozvojová spolupráce. Tato část byla rozdělena na tři úrovně. Každá z nich obsahovala podrobné texty k tématům, souhrn základních pojmů a odkazy na další zdroje a literaturu. Na konci každé úrovně plnili účastníci zadané úkoly, kterými byly odpovědi na otázky nebo chat s lektorem. Od konce listopadu se studenti rozdělili do tří specializací, které se podrobněji zaměřují na tři témata: lidská práva, ekonomická globalizace a změny klimatu. V každé z nich se dnes studenti podobnou metodou seznamují s tématem, které si zvolili. Součástí kurzu byla i dvě prezenční setkání, která se uskutečnila ve Svatém Janu pod Skalou. Na těchto setkáních měli budoucí učitelé možnost si vyzkoušet konkrétní práci s tématy globální rozvojové výchovy, tak jak ji budou moci využít při výuce ve školách. Důležitou částí pilotního kurzu je i odzkoušení celého kurzu a hledání technických nesrovnalostí, které se v kurzu objevují. Jsem přesvědčena, že tato forma výuky umožní studentům seznámit se s daným tématem systematičtěji než výuka klasickou formou přednášek a seminářů. Studenti mají možnost pracovat s texty individuálním tempem a korigovat své učení na základě individuálně poskytované zpětné vazby, říká vyučující Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jarmila Mojžíšová. Od začátku února spustí vzdělávací program Varianty otevřený e-learningový kurz globální rozvojové výchovy pro pedagogy středních škol. V nadcházejícím roce bude v zimním semestru na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy otevřen další e-learningový kurz pro studenty a studentky. Pokud byste měli zájem absolvovat e-learningový kurz globálního rozvojového vzdělávání pro pedagogy, přihlaste se na ové

4 ČAS Bohouš a Dáša učí o lidských právech Společnost Člověk v tísni vydává novou příručku, která umožní středoškolským pedagogům pracovat s tématikou lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a metod interaktivního učení. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom všechno války, diktatury, svobodu slova, diskriminaci žen, právo na vzdělání, zacházení s vězni, vypráví student Bohouš v kavárně spolužačce Dáše. Oba dva jsou hlavními hrdiny komiksových příběhů, které uvozují jednotlivé kapitoly v této příručce. Jejím hlavním cílem je přiblížit a představit často nejasný a nejednoznačný pojem lidská práva. Texty a komiksové příběhy jsou doprovázeny aktivitou, kterou můžete využít přímo v hodinách, říká ředitelka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Petra Skalická. Autory textů jsou odborníci věnující se oblasti lidských práv: člen Rady vlády pro lidská práva Jan Kratochvíl, zakladatel Ligy lidských práv Jiří Kopal a Jiří Knitl z lidskoprávní sekce společnosti Člověk v tísni, která má s tématikou ochrany lidských práv dlouholeté zkušenosti. Aktivity do hodin pak vytvořili pracovníci vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, kteří se tomuto tématu věnují v rámci globálního rozvojového vzdělávání. Podrobnější informace o publikaci najdete na stránce Objednat si ji můžete za cenu poštovného (90, Kč) na adrese Témata zpracovaná v příručce Bohouš a Dáša za lidská práva: diskriminace, svoboda projevu, dětská práva a právo na vzdělání, lidská práva a konflikty, terorismus a lidská práva, rozvoj a lidská práva. večer na kafe? No jasně! Google Lidská práva Charta OSN tribunál AKTIVITA Čau, kočko! Čágo, háro! Dáte si? 5 M Může Guma po pomlouvat Bohouše? Co potřebujeme: texty veřejně Cíle: Studenti na názorném příkladě dokumentují problémy s porušováním svobody projevu a šíření informací. Studenti vyvodí obecné závěry o kladech a záporech svobody projevu. texty veřejně přístupných kauz o svobodě projevu (internet viz popis lekce) Předpokládaný čas: jevu (internet Studenti vyberou podstatné informace z textu a sdělí je ostatním. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do diskuze. asi 45 min fi kapučínko! Jenom Turka. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom v5echno - války, diktatury, svobodu slova, Diskriminaci žen jo! velikonoce! právo na vzdělání, zacházení s vězni krok MIN ČAS Pokládejte studentůmnásled následující otázky a nechte je vy- jádřit pomocí názorové škály svůj souhlas či nesouhlas formou přemístění na levou, resp. pravou část učebny (přední, zadní dle typu učebny ny). Po vyzvěte jednoho studenta (dob MIN ČAS krok (přední, zadní dle typu učebny). Po každé otázce vždy vyzvěte jednoho studenta (dobrovolníka) z každé sku- piny, aby vysvětlil (popsal) svůj postoj (zkušenost). Po každé otá obrovo Otázky (možno použít vlastní, typ volníka) z ka postoj (zkušeno Co tam děláš? Věštíš z kávové sedliny? tak trochu. Otázky (možno použít vlastní, typově podobné): Prohlásil o tobě někdo vědomou nepravdu? domou nepravdu? Může student otevřeně kritizovat učitele (školu)? Má svoboda projevu své hranice? u) naps Právo na svobodu projevu přináší řadu zajímavých kauz. Využijte veřejně přístupné kauzy na internetu např. web pro otevřenost veřejné správy (http://www.otevrete.cz) nebo zadejte ve vyhledávači porušení svobody projevu, kauzy svobody projevu. Vyberte kauzy dle potřeby (4 až 5 na třídu) a rozdejte je studentům (každému jednu). Samostatná práce Četl(a) nebo slyšel(a) jsi o někom (populárním) věci, které se ti zdály nepravděpodobné? ypově podobné): psat o někom vě Má právo novinář (např. bulváru) napsat o někom vě- Má právo novinář (např. bulváru) a rovněž je přijímat... (viz text) jedince má také své meze. zastávat, tak právo tyto názory a informace rozšiřovat Zdůrazněte, že svoboda projevu jako právo každého Vyzvěte studenty k prostudování dané kauzy a zadej- 36 Bohouš a Dáša za lidská práva te následující úkol pro jednotlivce: Vyberte zásadní informace k vysvětlení podstaty kauzy ostatním: kdo nebo co je ve sporu, jaké jsou argumenty protistran, zda bylo nalezeno řešení (dohoda), zda skončila kauza u soudu, jaký byl názor soudů (právníků), jaký je názor studenta. Skupinová práce Shromážděte studenty se stejnou kauzou do jedné skupiny, tj. 4 až 5 skupin. Studenti společně připraví krátkou prezentaci jejich kauzy. Vyzvěte zástupce skupin Poté, co se studenti usadí, definujte, co si představuje- me pod termínem svoboda projevu. čitele (školu)? 8 Bohouš a Dáša za lidská práva A co vidíš? Že máme nové téma! vo každého ředstavuje- pod svobodou projevu se skrývá jak právo názory BaD_LP06_final.indd 36 Kresba: Karel Jerie BaD_LP06_final.indd :53:20 Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

5 Nač má právo lidská bytost? (aktivita) Cíle: Studenti odvodí důvody pro existenci základní ochrany lidských práv. Studenti vysvětlí vlastními slovy pojem nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv. Studenti odlišují standardní a nestandardní podmínky života a uvedou příklady. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do společné práce a diskuse. Studenti diskutují, vysvětlují a vhodně argumentují své návrhy. Studenti jsou motivováni k diskuzi o lidských potřebách a právech každého jedince. Předpokládaný čas: 45 min Co potřebujeme: Texty (viz rámečky) na fólii nebo kopie. Popis lekce: 1. 15min Zapište na tabuli (flipchart) do jedné poloviny slovo LIDSKÁ a do druhé PRÁVA. (Vysvětlete studentům, že pod pojmem lidská si pochopitelně představujeme člověka.) Pod pojem LIDSKÁ načrtněte kruh. Vyzvěte studenty, aby během brainstormingu navrhli vlastnosti, schopnosti, dovednosti či charakteristiky, které definují člověka jako lidskou bytost (na rozdíl od ostatních savců), a zapište je do načrtnutého kruhu. Příklady: schopnost mluvit, psát, studovat, vést válku, vyvíjet technologie, obecněji např. inteligence, solidarita atd. Nechte studenty navrhnout, co vše může ty charakteristiky rozvíjet, podporovat, chránit (na co mít právo ) a zapište vně kruhu př. studovat, inteligence vzdělávání, léčit zdravotní péče. Shrňte zapsané a diskutujte o následujících otázkách: Jaký je rozdíl mezi žitím ( plnohodnotným ) a přežíváním? Co lidé potřebují, aby mohli žít hodnotný život? Vysvětlete, že vše uvnitř kruhu souvisí s vymezením člověka, lidské bytosti (čím se liší od jiných savců) a vně se nachází vše nezbytné pro plnohodnotný život. Shromážděte návrhy na vysvětlení pojmu PRÁVA na druhé polovině tabule. Nalezněte společné prvky mezi návrhy a tím, co je třeba pro plnohodnotný život minut Se studenty diskutujte následující otázky: Jsou si lidé rovni? Mohou nám být některé z uvedených charakteristik odebrány? Zůstává člověk po ztrátě schopnosti mluvit člověkem? Co by se stalo, kdyby nám někdo (jednotlivec, vláda) chtěl některé potřeby (práva) odejmout? Přečtěte studentům tyto krátké výňatky ze Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR): Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (Článek 1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (Článek 2) Skupinová práce: Rozdělte studenty do cca čtyř- až pětičlenných skupin a dejte jim následující tvrzení. Všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. (Závěrečná deklarace Světové konference o lidských právech z roku 1993) Vyzvěte studenty, aby diskutovali o těchto pojmech a zapsali, co znamenají: univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. Vyzvěte jednotlivé skupiny ke krátké prezentaci jejich závěrů min V rámci reflexe se společně pokuste rozdělit jednotlivé lidské vymoženosti zapsané během úvodní evokace vně kruhu (př. vzdělání, zdravotní péče atd.) do tří skupin: přežití (základní), důstojný život (standardní), nadstandardní život (luxusní). Studenti mohou případně provést samostatně písemně a na závěr společně diskutovat. Aktivita je převzata z příručky Bohouš a Dáša za lidská práva (Člověk v tísni, o.p.s., 2008) Zdroje: vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf

6 Jeden svět na školách Kdo jiný? Společnost Člověk v tísni v létě zahájila v rámci programu Jeden svět na školách nový projekt, určený pro studenty (nejen) středních škol. Cílem projektu Kdo jiný? je prostřednictvím audiovizuálních materiálů motivovat a vést mladé lidi k aktivní občanské angažovanosti. Konkrétní AV materiály (dokumentární filmy, sociální reklamys apod.) by je měly upozornit na problémy a výzvy současného světa a zároveň by se měly stát motivací k jejich dalším aktivitám a projektům. Kdo jiný? chce mladým lidem ukázat, že iniciativa jednotlivců, případně skupin v dané komunitě, je tím, co může iniciovat pozitivní změny: Kdo jiný, než TY by to měl udělat? S využitím AV materiálů budou mladí lidé identifikovat aktuální problémy a témata, na jejichž řešení či ovlivnění by se mohli nějak aktivně podílet. Studenti za podpory učitele budou na jejich základě sami vytvářet vlastní projekty. V rámci projektu vznikne sada dokumentárních filmů, které svou tematikou budou pokrývat aktuální společenská témata a které mohou motivovat k občanské aktivitě. Součástí sady bude i příručka, která bude mj. obsahovat i manuál s metodikou pro realizaci projektů a příklady dobré praxe. Projekt je určen jak studentům ve školách, tak i neformálním skupinám mládeže, organizátorům a divákům Filmových klubů Jeden svět a dalším skupinám. V současné době probíhá pilotní fáze projektu, na jejímž základě bude následně celá sada dokončena a nabídnuta dalším zájemcům. Pokud vás myšlenka projektu zaujala a máte-li zájem se do jeho testovací fáze zapojit, kontaktujte koordinátory projektu na Mediální recepty pro školní kuchyně Mediálka, meďárna, medoška, létají školními třídami důvěrná označení průřezového tématu mediální výchovy, která se v souvislosti se školskou reformou objevila na základních a středních školách v České republice. V zahraničí je součástí vzdělávacího systému už léta, u nás je ale stále v začátcích. Zájmu o vhodné materiály vychází vstříc projekt Být v obraze, který učitelům na osmi DVD a v rozsáhlé příručce poskytuje podklady k tématům, jako je zpravodajství, reklama nebo zobrazování sexu a násilí v médiích. Význam, který masová média mají, je tak velký, a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že žít s médii vyžaduje stále zřetelněji speciální přípravu, říká Radim Wolák z centra pro mediální studia na FSV UK. Cílem mediální výchovy je rozvíjení schopnosti žít s médii tak, aby měl jedinec jejich využívání co nejvíce pod vlastní kontrolou a dokázal je využít ve svůj prospěch. V prosinci se sada Být v obraze dočkala již druhého vydání a je k dispozici všem školám. Ukázky z filmů a aktivit jsou umístěny na Reakce pedagogů, kteří se sadou již pracují, potvrzují její velmi dobrou využitelnost v praxi. Více informací na Foto: Luboš Kotek Jeden svět na školách Člověk v tísni Sokolská , Praha

7 Zapojte se do on-line diskuzí Vzdělávací portál nabízí novou možnost, jak zařadit do výuky témata globální rozvojové výchovy. Můžete se i se svými žáky zapojit do on-line diskuzí se zajímavými hosty, kteří mají s tématy globální rozvojové výchovy bohatou osobní zkušenost. Otázky do diskuzí můžete vkládat většinou již několik týdnů před jejím konáním. Odpovědi na ně si můžete přečíst v určený den a hodinu nebo zpětně v archivu diskuzí. Mohou vám ve třídě nebo semináři sloužit jako nástroj k vyvolání další diskuze o vybraném tématu. Hostem první on-line diskuze byla novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Ta odpovídala na otázky týkající se nedávného válečného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií a jeho dopadů na civilní obyvatelstvo. V druhé diskuzi kladli návštěvníci portálu dotazy Jiřímu Plecitému ze společnosti Člověk v tísni, který je koordinátorem našich projektů v Etiopii a Namibii. Otázky se týkaly těchto projektů, ale i obecně problematiky vzdělávání v afrických zemích. Z on-line diskuze s Petrou Procházkovou ( ) Michal Slepička: Dobrý den, mohla byste nám na základě vlastní zkušenosti popsat, jak prožívají válečný konflikt podobný tomu v Gruzii naši vrstevníci, tj. čtrnáctiletí či patnáctiletí? Petra Procházková: Dobrý den. Jak kde. Například v Afghánistánu a v Čečensku jsou už takhle staří chlapci verbováni do různých armád, oddílů či k partyzánům a stávají se z nich záhy vojáci. Holky jsou většinou doma. Když je válka tak dlouhotrvající a v rámci té země řekněme globální, přestávají fungovat školy, a děti jsou doma s matkou. Otec buď někde běhá se samopalem, nebo už byl zabit a nebo se snaží sehnat něco k snědku. A děti se snaží přežít. Jak ale říkám, dorostenci, jako jste vy, ti už válčí nebo pracují doma s matkou nebo žebrají nebo kradou. Prostě se snaží to období nějak přežít bez větší úhony. Z on-line diskuze s Jiřím Plecitým ( ) Michal Nosek: Rád bych se zeptal na situaci ve vzdělávání v Etiopii ve srovnání s ostatními africkými zeměmi? Je zde situace výrazně lepší nebo horší než ve zbytku Afriky? Jiří Plecitý: Situace ve školství je v Etiopii spíše horší než v ostatních státech Afriky a to především protože je nedostatek škol a pokud školy jsou tak jsou přeplněné (až 100 dětí ve třídě). To je dáno i tím, že v Etiopii je přes 80 mil. obyvatel. Na pomyslném žebříčku je jistě ještě horší situace například v Kongu. On-line diskuze v roce 2009 Hosty a termíny dalších on-line diskuzí sledujte na stránkách Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

8 Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příručka obsahuje CD-ROM se všemi texty a audiovizuálními materiály Metodická příručka pro učitele základních a středních škol o práci s tématem pravicový extremismu: Ideologie pravicového extremismu n (Neo)nacismus v českých zemích n Extremistická symbolika n Modelové aktivity Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2008 Člověk v tísni nabízí Varianty: didaktické materiály Nádvorník, O., Volfová, A. (ed.): Společný svět příručka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, Praha 2004 (cena 180, Kč) Lze objednat na Kratochvíl, J. (ed.): Bohouš a Dáša za lidská práva, Člověk v tísni, Praha 2006 (za cenu poštovného) Lze objednat na Příběhy ze špatné čtvrti Nikolai T.(ed): Příběhy ze špatné čtvrti Člověk v tísni, Praha 2007 (zdarma) Lze objednat na Chára, P., Nádvorník, O.: Bohouš a Dáša proti chudobě, Člověk v tísni, Praha 2006 (zdarma) Ke stažení na Günther Gugel / Uli Jäger Svět bez konfliktů Gugel G., Jäger U.: Svět bez konfliktů (Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách) Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.v., 2007 (za cenu poštovného) Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Gabalová D. (ed): Dovedu to pochopit Hrozby neonacismu, Člověk v tísni, Praha 2008 (zdarma) Lze objednat na Jeden svět na školách: didaktické materiály Sada Dokumentární filmy o československých dějinách obsahuje 24 filmů mapujících nejdůležitější okamžiky československých dějin. Filmy lze zakoupit jako celou sadu nebo jednotlivě. Seznam filmů se synopsemi k dispozici na webových stránkách projektu. Tituly na VHS (299,- Kč) a DVD (349,- Kč) objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách Sada Být v obraze mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků obsahuje 15 lekcí na 8 DVD s dokumentárními filmy a dalšími AV prostředky, které atraktivní formou naplňují požadavky průřezového tématu mediální výchova. Součástí sady je didaktická příručka. Sadu Být v obraze objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách cz. Cena za sadu je 2690 Kč. Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen Evropskou unií. Za obsah materiálu nese zodpovědnost organizace Člověk v tísni, informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem EU. Materiál je finančně podpořen Programem zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Informace o nabídce seminářů, publikací a didaktických materiálů naleznete na a

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských

Více

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Interaktivní metody ve výuce. Vážené ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé,

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Interaktivní metody ve výuce. Vážené ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé, Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni X/2007 Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy, dějepis, zeměpis) Vážené ředitelky a ředitelé, učitelky a učitelé, v tomto bulletinu

Více

TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011. Úvod. Cíle projektu

TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011. Úvod. Cíle projektu TransBorders Czech Republic Austria, 2010-2011 Úvod Projekt s názvem Přes hranice Česka a Rakouska ( TransBorders Czech Republic Austria ) je interaktivním projektem z oblasti ochrany lidských práv, který

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských v základním vzdělávání METODICKÁ PODPORA Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských Výchova k myšlení v evropských a globálních

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY KOŘENY EVROPSKÉ UNIE Projekt OP VK: Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání Název materiálu

Více

Zasedání OSN: Je možné změnit svět?

Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Zasedání OSN: Je možné změnit svět? Cíle aktivity: - Seznámit se s Rozvojovými cíli tisíciletí - Rozvíjet dovednosti vyhledávat a zpracovávat informace z různých zdrojů. - Simulovat jednání OSN Cílová

Více

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6

GV9. výstupy PT OBV + MPVZ. Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT. Globalizace A1, A2, A5, A7, A8, A10, A14 M_V0 D_8V4 OV_5V3 GV_5V2 GV_5V3 GV_5V6 GV9 výstupy PT Téma OSV VDO MKV VMEGS EV MV ČT OBV + MPVZ nabídka (není povinná) aktivit vedoucích k naplňování jednotlivých výstupů indikátory a měřitelné výstupy (nabídka) Globalizace vysvětlení pojmu

Více

Integrace. Sociální prostředí - politická geografie

Integrace. Sociální prostředí - politická geografie Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Geografie 2. ročník, 3. ročník Sociální prostředí - politická geografie Cíle Studenti se pomocí atlasu seznámí s příklady geografických integrací. Studenti jmenují

Více

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VŠEOBECNÁ

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: doc.phdr.jana Kutnohorská, CSc. Organizace:Ostravská univerzita v Ostravě Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-E-1/1-2 Délka modulu 33 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2

GENERATION EUROPE. Generation Europe Česká republika Vratislavova 5/59 128 00 Praha 2 GENERATION EUROPE Nezisková organizace Generation Europe, (GE) byla založena v roce 2002 a působí především v oblasti vzdělávání s dlouhodobým zájmem o inovace a nové koncepty (zkušenostní a zážitkové

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání

Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Můj žák má vztah se šičkou z Kambodže Toto je leták o globálním rozvojovém vzdělávání Šička Prem Sreyroth z Kambodže Co přináší globální rozvojové vzdělávání pedagogům? Získáte kompetence pro rozvíjení

Více

Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a jejich vazba na lidská práva

Rozvojové cíle tisíciletí (MDGs) a jejich vazba na lidská práva Seznam materiálů, zdrojů informací a metod pro vzdělávání o lidských právech a interkulturní vzdělávání (včetně MDGs) dostupných v češtině, angličtině, francouzštině a ruštině Rozvojové cíle tisíciletí

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

Téma Stručná anotace Počet h o d

Téma Stručná anotace Počet h o d Pořadové číslo: 11 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Český jazyk. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

E-learning na ZŠ a SŠ

E-learning na ZŠ a SŠ E-learning na ZŠ a SŠ Ve 21. století si už nelze představit vzdělávací proces bez využití informačních a komunikačních technologií. Jde jen o to, abychom si byli vědomi všech možností, ale i úskalí, jež

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Projektový záměr Obsah projektového záměru: Co je cílem projektu: která témata je potřeba na škole podpořit a proč ve vztahu k ŠVP? Kolik žáků bude mít užitek z toho, že se budou

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze

Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Světoví odborníci na humanitární pomoc se sejdou 31. března v Praze Humanitární pomoc na křižovatce, to je téma 1. Humanitárního kongresu, který pořádají největší české neziskové organizace už v sobotu

Více

Příklad dobré praxe IXX

Příklad dobré praxe IXX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IXX pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 5 Prevence kriminality Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-3/1-2 Délka modulu 15 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín, okres Karviná PLÁN MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Jana Smítalová Projednáno na a schváleno PR: 10. 9. 2014

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech

Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace Školní řád pro ZŠ při Dětské odborné léčebně Ch. G. Masarykové v Bukovanech Na základě ustanovení zákona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí

Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Rozvoj a hodnocení klíčových kompetencí v ŠVP Workshop: Hodnocení klíčových kompetencí Lektor: PhDr. Josef Filouš, Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí KOMPETENCE K UČENÍ Individualizovat vyučovací metody

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných

INFORMAČNÍ BULLETIN. Projekt TVÁ BUDOUCNOST 9/2007. 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Klub úspěšných INFORMAČNÍ BULLETIN 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP 9/2007 Dne 20. 9. 2007 proběhlo v Hotelu DAKOL v Petrovicích u Karviné 9. pracovní setkání RP Budoucnost a Rady RP. Na setkání byli všem

Více

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy

PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Palackého 524 769 01 Holešov www.gymhol.cz PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI kolující flipy Název projektu Číslo projektu Číslo a název klíčové aktivity Označení DUM Název školy

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Public relations v sociálních službách Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Pilotní kurz lektorů SP CSR

Pilotní kurz lektorů SP CSR Pilotní kurz lektorů SP CSR j Přednášející: ing. Zdeňka Telnarová, Ph.D. Organizace: Ostravská univerzita Název projektu: Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti

Více

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová

Fenomén MOOC. Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Fenomén MOOC Ondřej Šteffl Jaroslava Simonová Březen 2014 Co to je MOOC? pojem Massive Open Online Course (MOOC /mu:k/) vznikl v roce 2008 online kurz, jehož cílem je umožnit neomezenou účast a volný

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov)

Akční plán. Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) Ročník(y): Mgr.Alena Bauerová (ZŠ Karla staršího ze Žerotína, Bludov) ZŠ, druhý stupeň šestý Výchova k občanství 1hodina týdně Měsíc říjen listopad prosinec leden únor duben Vo Potřebujeme jeden druhého

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík

A PEER LEARNING. Tomáš Botlík Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech Krajská knihovna, Karlovy Vary 26. 11. 2014 A PEER LEARNING Tomáš Botlík NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata,

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž

Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž Hrdinové budoucnosti Vědecká soutěž Vážení učitelé, společnost BASF se zastoupením v České republice a její partneři by vás rádi pozvali k účasti na vědecké soutěži, která probíhá v druhé polovině školního

Více

Výuka chemie ve škole - problémy a jejich řešení

Výuka chemie ve škole - problémy a jejich řešení Výuka chemie ve škole - problémy a jejich řešení Milena Koleva, Technická univerzita v Gabrovo (Bulharsko) kolevamilena@hotmail.com Abstraktní V posledních letech došlo k odeznění zájem o vědách, včetně

Více

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha

Kulatý stůl Centrum školského managementu. PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Kulatý stůl Centrum školského managementu PaedDr. Nataša Mazáčová, Ph.D. Pedagogická fakulta UK Praha Struktura sdělení Informace o práci střediska ped.praxí na PedfUK Systém fakultních škol a fakultních

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky

Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Zkušenost s prezentací osobnosti Tomáše G. Masaryka a obdobím I. republiky Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Muzeum T. G. Masaryka v Lánech Zámek Lány Objekty a místa spjaté s osobností T. G. Masaryka v Lánech

Více

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami

Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Název projektu: Pojďme spolu vzdělávání vedoucích NNO, zaměřené na činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.17/01.0011 Název operačního programu: Operační program

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU

DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Kamil Činátl Jaroslav Pinkas a kolektiv DĚJINY VE FILMU FILM VE VÝUCE DĚJEPISU Ústav pro studium totalitních režimů Praha 2014 Kniha vznikla v rámci projektu Dějepis v 21. století: multimediální aplikace

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli

Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045 Okresní hospodářská komora Karviná www.hkok.cz Představení

Více

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše

Dětský úsvit. Třináctá komnata dětské duše Dětský úsvit Třináctá komnata dětské duše Dítě se nerodí s negativními pocity vůči sobě. Všechny děti si myslí, že jsou úžasné. Jak se však po čase začnou skutečně cítit, je do značné míry ovlivněním,

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Občanská nauka Kód modulu On-H-2/1 Délka modulu 16 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu Povinný Pojetí

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod

ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Klíčové otázky. Úvod ŽIDŮM VSTUP ZAKÁZÁN! Nikdo však tehdy netušil, že od zákazů pěstovat holuby, rybařit, chovat papouška a kanárky, povede cesta ke komínům pecí osvětimských krematorií. Nakonec směli židé jen zemřít. Karel

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Příklad dobré praxe XVIII

Příklad dobré praxe XVIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XVIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Milan Adamec 2010

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU METODIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ NA INTERNETU Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Charakteristika programu

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída

Masová média. 3 ročník učebních oborů / U3A, U3B Vytvořeno Srpen 2013 Autor materiálu. Ročník studia/třída Masová média Mediální výchova Masová média VY_32_INOVACE_02_02_01 Prezentace obsahuje vysvětlení pojmu masová média, stručnou historii televize, novin, rozhlasu a internetu. Žáci se zamyslí nad významem

Více

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7

A s i - m i l o v a n í, o.s. Koresp.: Pekařská 44 Heřmanova 15 678 01 Blansko 170 00 Praha 7 Občanské sdružení ASI-MILOVANÍ Výroční zpráva za rok 2008 Úvod V roce 2008 se v české společnosti začali s nebývalou silou projevovat myšlenky propagující nepřátelské postoje vůči Romům a cizincům. To

Více

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí.

Position paper. Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Position paper Podpora inkluzívního vzdělávání romských dětí. Východiska současné situace 2 Dlouhodobě se odborníci v oblasti pedagogiky a sociálního začleňování zabývají rolí vzdělávání v řešení sociálního

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006

NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006 NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. NÁVRH PROJEKTU 2006 Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 NÁVRH PROJEKTU 2006 NEVIDITELNÉ OBĚTI KOMUNISMU III. Kanada06 červenec srpen

Více

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo

Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Zpráva o realizaci komunitního plánování sociálních služeb v regionu Znojmo Posláním komunitního plánování je zajistit, aby sociální služby fungovaly a rozvíjely se podle potřeb těch, kdo je využívají

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Základní lidská práva

Základní lidská práva Základní lidská práva MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_18_16 Tématický celek: Člověk

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY

ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY VÝUKOVÉ PROGRAMY - Pro výukové programy je maximální počet dětí ve třídě stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem). ZPOPLATNĚNÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY ANYANA

Více

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11.

Workshop Sociální podnikání - vzdělávání. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. Workshop Sociální podnikání - vzdělávání Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Technická univerzita v Liberci Banská Bystrice 21. 11. 2013 Na Technické univerzitě v Liberci na Ekonomické fakultě se vyučuje

Více