Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzdělávací programy. Česká republika má prvních devět Světových škol. společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání"

Transkript

1 Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni XII/2008 Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy, dějepis, zeměpis) Globální rozvojové vzdělávání Česká republika má prvních devět Světových škol Na pódium přichází učitel znojemského gymnázia Josef Černý a s úsměvem přebírá certifikát. Jeho škola je jednou z devíti českých škol, které mohou po více než ročním úsilí užívat mezinárodní certifikovanou značku Global schools. K předání těchto certifikátů došlo na závěrečné konferenci projektu Světová škola, která se uskutečnila 10. a 11. listopadu v areálu Centra ekologických aktivit Sluňákov v Horce nad Moravou. Už od rána se na místo sjížděly skupiny žáků i učitelů ze sedmi českých a čtyř slovenských škol, které se na projektu Světová škola podílely. Kromě hodnocení jejich účasti v projektu měli učitelé a studenti možnost prezentovat svou školu v rámci takzvaného open marketu, nebo se zúčastnit některého z workshopů na téma lidská práva, fair trade nebo změny klimatu. Josef Černý shrnuje, co všechno musela udělat jeho škola pro to, aby získala oprávnění užívat značku Světová škola: Nejprve jsme vypracovali takzvaný audit školy, ve kterém jsme zjistili, jak naše škola pracuje se třemi hlavními tématy projektu: lidská práva, klimatické změny a ekonomická globalizace. Poté jsme si vybrali konkrétní témata, kterým se budeme ve výuce i v projektových dnech podrobně věnovat. Jednalo se o adopci dětí na dálku, třídění odpadu a fair trade. Studenti znojemského gymnázia vytvořili plakáty, které informovaly o vybraných tématech ostatní žáky školy. Uspořádali řadu akcí, besed a promítání filmů. Během takzvaného banánového dne například žáci vybírali peníze za prodej banánů a ty pak použili na adopci afrických dětí. Díky podpoře učitelů i vedení školy se žákům povedlo na škole zavést systém třídění odpadů. S žáky posledního ročníku jsme se pokusili připravit film, který by zajímavým způsobem informoval o tématu fair trade. Nakonec jsme zjistili, že to byl úkol nad naše síly. Takže snad někdy v budoucnu, dodává Josef Černý. Projekt Světová škola funguje již od března roku 2006 a bude pokračovat i v nadcházejících letech. Kromě plnění kritérií potřebných k získání certifikátů se učitelé ze škol zapojených do projektu účastnili seminářů pořádaných lektory společnosti Člověk v tísni a učili se na nich, jak pracovat s tématy globální rozvojové výchovy metodami interaktivní výuky. Do projektu Světová škola je v současnosti zapojeno více než 200 škol z šesti evropských zemí a Thajska. Záštitu nad projektem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pokud byste chtěli získat podrobnější informace o projektu Světová škola, navštivte stránku Pokud byste měli zájem se do tohoto projektu přihlásit se svoji školou, kontaktujte Petru Skalickou na u Foto: Jan Šperl Člověk v tísni, o.p.s. Sokolská , Praha 2

2 Akce pro Afriku Poslední listopadovou středu se v Goethe-Institutu v Praze sešlo přes čtyřicet lidí se společným cílem: dozvědět se více informací o podobě vzdělávání v různých afrických zemích. U řečnického pultu se na odborném Symposiu vystřídalo se svými příspěvky šest hostů. Každý z nich se snažil přiblížit vzdělávání v afrických zemích z jiného úhlu pohledu. Jako první vystoupila Jana Korbelová z Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci ministerstva zahraničí. Ta představila českou koncepci zahraniční rozvojové spolupráce a projekty zaměřené na vzdělávání, které jsou v Africe realizovány s podporou českého ministerstva zahraničí. Michal Broža z Informačního centra OSN hovořil o Rozvojových cílích tisíciletí a jejich naplňování. Připomenul například to, že druhý Rozvojový cíl tisíciletí, který se týká vzdělávání, je zatím nejlépe splňovaným cílem. Specifika vzdělávacího systému Jihoafrické republiky a dalších afrických států popsal Otakar Hulec, historik a člen sdružení Společnost přátel Afriky. Jiří Plecitý ze společnosti Člověk v tísni se věnoval způsobům práce s učiteli v Africe a tomu, jak je důležité při vedení takových projektů spolupracovat s místní komunitou. Na Symposiu jsem ocenila především to, že na něj byli pozváni hosté, kteří měli s tématem zkušenosti z různých oborů a mohli jej tak přiblížit z více úhlů pohledu. Myslím si, že je velice důležité, aby se o globálních problémech dnešní doby mluvilo a aby byly informace k těmto tématům dostupné i širší veřejnosti. Mně samotné byly informace velice užitečné, protože píšu na katedře Andragogiky a personálního řízení FF UK bakalářskou práci na téma Vzdělávání v Africe jako součást rozvojové spolupráce. Jana Vaníčková účastnice projektu Akce pro Afriku Odpolední část programu otevřel film o vzdělávání v Etiopii. Následné panelové diskuze se zúčastnili lidé, kteří mají konkrétní zkušenosti se vzdělávacími projekty v Etiopii. Jedním z nich byl i Etiopan Daniel Messele, který se podílel na projektech společnosti Člověk v tísni a nyní studuje v ČR. Tato akce byla součástí mezinárodního projektu Akce pro Afriku. Zapojilo se do něj přes dvacet vysokoškolských studentů, kteří v květnu či v září absolvovali odborný workshop. Čtyři účastnice si poté připravily projektový den věnovaný Etiopii pro sedmáky na pražské základní škole v Londýnské ulici. Cílem tohoto projektu je seznámit mladé lidi s hlavními problémy rozvojových zemí a zapojit je do akcí, při kterých by s těmito problémy seznámili veřejnost, popisuje hlavní cíle projektu jeho koordinátorka Eva Látalová. Účastníci projektu proto v současnosti připravují společně se studenty ze zahraničí dokument, který přibližuje některé problémy v rozvojovém světě a apeluje na jejich řešení. Jeden z účastníků projektu pak bude mít možnost prezentovat tento výstup společně se zahraničními studenty zástupcům Evropské Komise v Bruselu. Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

3 Varianty Foto: Tomáš Přikryl Dneska máme globální rozvojovou výchovu. Na internetu. Student otevírá svůj notebook. Přihlašuje se do svého profilu. Otevírá si text o Rozvojových cílech tisíciletí. Když ho dočte, pošle na chatu dotaz lektorovi a začne psát esej, která je závěrečným úkolem této části. Tak může vypadat hodina kurzu globální rozvojové výchovy prostřednictvím e-learningu. Tuto metodu výuky nabízí vzdělávací program Varianty v pilotním kurzu 20 studentům pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od poloviny října do konce listopadu studenti a studentky absolvovali obecný úvod do problematiky globální rozvojové výchovy. V části nazvané Náš společný svět se seznámili s tématy jako globalizace, rozvoj nebo rozvojová spolupráce. Tato část byla rozdělena na tři úrovně. Každá z nich obsahovala podrobné texty k tématům, souhrn základních pojmů a odkazy na další zdroje a literaturu. Na konci každé úrovně plnili účastníci zadané úkoly, kterými byly odpovědi na otázky nebo chat s lektorem. Od konce listopadu se studenti rozdělili do tří specializací, které se podrobněji zaměřují na tři témata: lidská práva, ekonomická globalizace a změny klimatu. V každé z nich se dnes studenti podobnou metodou seznamují s tématem, které si zvolili. Součástí kurzu byla i dvě prezenční setkání, která se uskutečnila ve Svatém Janu pod Skalou. Na těchto setkáních měli budoucí učitelé možnost si vyzkoušet konkrétní práci s tématy globální rozvojové výchovy, tak jak ji budou moci využít při výuce ve školách. Důležitou částí pilotního kurzu je i odzkoušení celého kurzu a hledání technických nesrovnalostí, které se v kurzu objevují. Jsem přesvědčena, že tato forma výuky umožní studentům seznámit se s daným tématem systematičtěji než výuka klasickou formou přednášek a seminářů. Studenti mají možnost pracovat s texty individuálním tempem a korigovat své učení na základě individuálně poskytované zpětné vazby, říká vyučující Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jarmila Mojžíšová. Od začátku února spustí vzdělávací program Varianty otevřený e-learningový kurz globální rozvojové výchovy pro pedagogy středních škol. V nadcházejícím roce bude v zimním semestru na pedagogické fakultě Univerzity Karlovy otevřen další e-learningový kurz pro studenty a studentky. Pokud byste měli zájem absolvovat e-learningový kurz globálního rozvojového vzdělávání pro pedagogy, přihlaste se na ové

4 ČAS Bohouš a Dáša učí o lidských právech Společnost Člověk v tísni vydává novou příručku, která umožní středoškolským pedagogům pracovat s tématikou lidských práv prostřednictvím komiksových příběhů a metod interaktivního učení. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom všechno války, diktatury, svobodu slova, diskriminaci žen, právo na vzdělání, zacházení s vězni, vypráví student Bohouš v kavárně spolužačce Dáše. Oba dva jsou hlavními hrdiny komiksových příběhů, které uvozují jednotlivé kapitoly v této příručce. Jejím hlavním cílem je přiblížit a představit často nejasný a nejednoznačný pojem lidská práva. Texty a komiksové příběhy jsou doprovázeny aktivitou, kterou můžete využít přímo v hodinách, říká ředitelka vzdělávacího programu Varianty společnosti Člověk v tísni Petra Skalická. Autory textů jsou odborníci věnující se oblasti lidských práv: člen Rady vlády pro lidská práva Jan Kratochvíl, zakladatel Ligy lidských práv Jiří Kopal a Jiří Knitl z lidskoprávní sekce společnosti Člověk v tísni, která má s tématikou ochrany lidských práv dlouholeté zkušenosti. Aktivity do hodin pak vytvořili pracovníci vzdělávací sekce společnosti Člověk v tísni, kteří se tomuto tématu věnují v rámci globálního rozvojového vzdělávání. Podrobnější informace o publikaci najdete na stránce Objednat si ji můžete za cenu poštovného (90, Kč) na adrese Témata zpracovaná v příručce Bohouš a Dáša za lidská práva: diskriminace, svoboda projevu, dětská práva a právo na vzdělání, lidská práva a konflikty, terorismus a lidská práva, rozvoj a lidská práva. večer na kafe? No jasně! Google Lidská práva Charta OSN tribunál AKTIVITA Čau, kočko! Čágo, háro! Dáte si? 5 M Může Guma po pomlouvat Bohouše? Co potřebujeme: texty veřejně Cíle: Studenti na názorném příkladě dokumentují problémy s porušováním svobody projevu a šíření informací. Studenti vyvodí obecné závěry o kladech a záporech svobody projevu. texty veřejně přístupných kauz o svobodě projevu (internet viz popis lekce) Předpokládaný čas: jevu (internet Studenti vyberou podstatné informace z textu a sdělí je ostatním. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do diskuze. asi 45 min fi kapučínko! Jenom Turka. Hele, ta lidskoprávní problematika, to je kotel! Máš v tom v5echno - války, diktatury, svobodu slova, Diskriminaci žen jo! velikonoce! právo na vzdělání, zacházení s vězni krok MIN ČAS Pokládejte studentůmnásled následující otázky a nechte je vy- jádřit pomocí názorové škály svůj souhlas či nesouhlas formou přemístění na levou, resp. pravou část učebny (přední, zadní dle typu učebny ny). Po vyzvěte jednoho studenta (dob MIN ČAS krok (přední, zadní dle typu učebny). Po každé otázce vždy vyzvěte jednoho studenta (dobrovolníka) z každé sku- piny, aby vysvětlil (popsal) svůj postoj (zkušenost). Po každé otá obrovo Otázky (možno použít vlastní, typ volníka) z ka postoj (zkušeno Co tam děláš? Věštíš z kávové sedliny? tak trochu. Otázky (možno použít vlastní, typově podobné): Prohlásil o tobě někdo vědomou nepravdu? domou nepravdu? Může student otevřeně kritizovat učitele (školu)? Má svoboda projevu své hranice? u) naps Právo na svobodu projevu přináší řadu zajímavých kauz. Využijte veřejně přístupné kauzy na internetu např. web pro otevřenost veřejné správy (http://www.otevrete.cz) nebo zadejte ve vyhledávači porušení svobody projevu, kauzy svobody projevu. Vyberte kauzy dle potřeby (4 až 5 na třídu) a rozdejte je studentům (každému jednu). Samostatná práce Četl(a) nebo slyšel(a) jsi o někom (populárním) věci, které se ti zdály nepravděpodobné? ypově podobné): psat o někom vě Má právo novinář (např. bulváru) napsat o někom vě- Má právo novinář (např. bulváru) a rovněž je přijímat... (viz text) jedince má také své meze. zastávat, tak právo tyto názory a informace rozšiřovat Zdůrazněte, že svoboda projevu jako právo každého Vyzvěte studenty k prostudování dané kauzy a zadej- 36 Bohouš a Dáša za lidská práva te následující úkol pro jednotlivce: Vyberte zásadní informace k vysvětlení podstaty kauzy ostatním: kdo nebo co je ve sporu, jaké jsou argumenty protistran, zda bylo nalezeno řešení (dohoda), zda skončila kauza u soudu, jaký byl názor soudů (právníků), jaký je názor studenta. Skupinová práce Shromážděte studenty se stejnou kauzou do jedné skupiny, tj. 4 až 5 skupin. Studenti společně připraví krátkou prezentaci jejich kauzy. Vyzvěte zástupce skupin Poté, co se studenti usadí, definujte, co si představuje- me pod termínem svoboda projevu. čitele (školu)? 8 Bohouš a Dáša za lidská práva A co vidíš? Že máme nové téma! vo každého ředstavuje- pod svobodou projevu se skrývá jak právo názory BaD_LP06_final.indd 36 Kresba: Karel Jerie BaD_LP06_final.indd :53:20 Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

5 Nač má právo lidská bytost? (aktivita) Cíle: Studenti odvodí důvody pro existenci základní ochrany lidských práv. Studenti vysvětlí vlastními slovy pojem nedělitelnosti a univerzálnosti lidských práv. Studenti odlišují standardní a nestandardní podmínky života a uvedou příklady. Studenti se aktivně a konstruktivně zapojí do společné práce a diskuse. Studenti diskutují, vysvětlují a vhodně argumentují své návrhy. Studenti jsou motivováni k diskuzi o lidských potřebách a právech každého jedince. Předpokládaný čas: 45 min Co potřebujeme: Texty (viz rámečky) na fólii nebo kopie. Popis lekce: 1. 15min Zapište na tabuli (flipchart) do jedné poloviny slovo LIDSKÁ a do druhé PRÁVA. (Vysvětlete studentům, že pod pojmem lidská si pochopitelně představujeme člověka.) Pod pojem LIDSKÁ načrtněte kruh. Vyzvěte studenty, aby během brainstormingu navrhli vlastnosti, schopnosti, dovednosti či charakteristiky, které definují člověka jako lidskou bytost (na rozdíl od ostatních savců), a zapište je do načrtnutého kruhu. Příklady: schopnost mluvit, psát, studovat, vést válku, vyvíjet technologie, obecněji např. inteligence, solidarita atd. Nechte studenty navrhnout, co vše může ty charakteristiky rozvíjet, podporovat, chránit (na co mít právo ) a zapište vně kruhu př. studovat, inteligence vzdělávání, léčit zdravotní péče. Shrňte zapsané a diskutujte o následujících otázkách: Jaký je rozdíl mezi žitím ( plnohodnotným ) a přežíváním? Co lidé potřebují, aby mohli žít hodnotný život? Vysvětlete, že vše uvnitř kruhu souvisí s vymezením člověka, lidské bytosti (čím se liší od jiných savců) a vně se nachází vše nezbytné pro plnohodnotný život. Shromážděte návrhy na vysvětlení pojmu PRÁVA na druhé polovině tabule. Nalezněte společné prvky mezi návrhy a tím, co je třeba pro plnohodnotný život minut Se studenty diskutujte následující otázky: Jsou si lidé rovni? Mohou nám být některé z uvedených charakteristik odebrány? Zůstává člověk po ztrátě schopnosti mluvit člověkem? Co by se stalo, kdyby nám někdo (jednotlivec, vláda) chtěl některé potřeby (práva) odejmout? Přečtěte studentům tyto krátké výňatky ze Všeobecné deklarace lidských práv (UDHR): Všichni lidé rodí se svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství. (Článek 1) Každý má všechna práva a všechny svobody, stanovené touto deklarací, bez jakéhokoli rozlišování, zejména podle rasy, barvy, pohlaví, jazyka, náboženství, politického nebo jiného smýšlení, národnostního nebo sociálního původu, majetku, rodu nebo jiného postavení. (Článek 2) Skupinová práce: Rozdělte studenty do cca čtyř- až pětičlenných skupin a dejte jim následující tvrzení. Všechna lidská práva jsou univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. (Závěrečná deklarace Světové konference o lidských právech z roku 1993) Vyzvěte studenty, aby diskutovali o těchto pojmech a zapsali, co znamenají: univerzální, nedělitelná, vzájemně závislá a provázaná. Vyzvěte jednotlivé skupiny ke krátké prezentaci jejich závěrů min V rámci reflexe se společně pokuste rozdělit jednotlivé lidské vymoženosti zapsané během úvodní evokace vně kruhu (př. vzdělání, zdravotní péče atd.) do tří skupin: přežití (základní), důstojný život (standardní), nadstandardní život (luxusní). Studenti mohou případně provést samostatně písemně a na závěr společně diskutovat. Aktivita je převzata z příručky Bohouš a Dáša za lidská práva (Člověk v tísni, o.p.s., 2008) Zdroje: vseobecna-deklarace-lidskych-prav.pdf

6 Jeden svět na školách Kdo jiný? Společnost Člověk v tísni v létě zahájila v rámci programu Jeden svět na školách nový projekt, určený pro studenty (nejen) středních škol. Cílem projektu Kdo jiný? je prostřednictvím audiovizuálních materiálů motivovat a vést mladé lidi k aktivní občanské angažovanosti. Konkrétní AV materiály (dokumentární filmy, sociální reklamys apod.) by je měly upozornit na problémy a výzvy současného světa a zároveň by se měly stát motivací k jejich dalším aktivitám a projektům. Kdo jiný? chce mladým lidem ukázat, že iniciativa jednotlivců, případně skupin v dané komunitě, je tím, co může iniciovat pozitivní změny: Kdo jiný, než TY by to měl udělat? S využitím AV materiálů budou mladí lidé identifikovat aktuální problémy a témata, na jejichž řešení či ovlivnění by se mohli nějak aktivně podílet. Studenti za podpory učitele budou na jejich základě sami vytvářet vlastní projekty. V rámci projektu vznikne sada dokumentárních filmů, které svou tematikou budou pokrývat aktuální společenská témata a které mohou motivovat k občanské aktivitě. Součástí sady bude i příručka, která bude mj. obsahovat i manuál s metodikou pro realizaci projektů a příklady dobré praxe. Projekt je určen jak studentům ve školách, tak i neformálním skupinám mládeže, organizátorům a divákům Filmových klubů Jeden svět a dalším skupinám. V současné době probíhá pilotní fáze projektu, na jejímž základě bude následně celá sada dokončena a nabídnuta dalším zájemcům. Pokud vás myšlenka projektu zaujala a máte-li zájem se do jeho testovací fáze zapojit, kontaktujte koordinátory projektu na Mediální recepty pro školní kuchyně Mediálka, meďárna, medoška, létají školními třídami důvěrná označení průřezového tématu mediální výchovy, která se v souvislosti se školskou reformou objevila na základních a středních školách v České republice. V zahraničí je součástí vzdělávacího systému už léta, u nás je ale stále v začátcích. Zájmu o vhodné materiály vychází vstříc projekt Být v obraze, který učitelům na osmi DVD a v rozsáhlé příručce poskytuje podklady k tématům, jako je zpravodajství, reklama nebo zobrazování sexu a násilí v médiích. Význam, který masová média mají, je tak velký, a produkce, kterou nám nabízejí, do té míry neprůhledná, že žít s médii vyžaduje stále zřetelněji speciální přípravu, říká Radim Wolák z centra pro mediální studia na FSV UK. Cílem mediální výchovy je rozvíjení schopnosti žít s médii tak, aby měl jedinec jejich využívání co nejvíce pod vlastní kontrolou a dokázal je využít ve svůj prospěch. V prosinci se sada Být v obraze dočkala již druhého vydání a je k dispozici všem školám. Ukázky z filmů a aktivit jsou umístěny na Reakce pedagogů, kteří se sadou již pracují, potvrzují její velmi dobrou využitelnost v praxi. Více informací na Foto: Luboš Kotek Jeden svět na školách Člověk v tísni Sokolská , Praha

7 Zapojte se do on-line diskuzí Vzdělávací portál nabízí novou možnost, jak zařadit do výuky témata globální rozvojové výchovy. Můžete se i se svými žáky zapojit do on-line diskuzí se zajímavými hosty, kteří mají s tématy globální rozvojové výchovy bohatou osobní zkušenost. Otázky do diskuzí můžete vkládat většinou již několik týdnů před jejím konáním. Odpovědi na ně si můžete přečíst v určený den a hodinu nebo zpětně v archivu diskuzí. Mohou vám ve třídě nebo semináři sloužit jako nástroj k vyvolání další diskuze o vybraném tématu. Hostem první on-line diskuze byla novinářka a humanitární pracovnice Petra Procházková. Ta odpovídala na otázky týkající se nedávného válečného konfliktu mezi Ruskem a Gruzií a jeho dopadů na civilní obyvatelstvo. V druhé diskuzi kladli návštěvníci portálu dotazy Jiřímu Plecitému ze společnosti Člověk v tísni, který je koordinátorem našich projektů v Etiopii a Namibii. Otázky se týkaly těchto projektů, ale i obecně problematiky vzdělávání v afrických zemích. Z on-line diskuze s Petrou Procházkovou ( ) Michal Slepička: Dobrý den, mohla byste nám na základě vlastní zkušenosti popsat, jak prožívají válečný konflikt podobný tomu v Gruzii naši vrstevníci, tj. čtrnáctiletí či patnáctiletí? Petra Procházková: Dobrý den. Jak kde. Například v Afghánistánu a v Čečensku jsou už takhle staří chlapci verbováni do různých armád, oddílů či k partyzánům a stávají se z nich záhy vojáci. Holky jsou většinou doma. Když je válka tak dlouhotrvající a v rámci té země řekněme globální, přestávají fungovat školy, a děti jsou doma s matkou. Otec buď někde běhá se samopalem, nebo už byl zabit a nebo se snaží sehnat něco k snědku. A děti se snaží přežít. Jak ale říkám, dorostenci, jako jste vy, ti už válčí nebo pracují doma s matkou nebo žebrají nebo kradou. Prostě se snaží to období nějak přežít bez větší úhony. Z on-line diskuze s Jiřím Plecitým ( ) Michal Nosek: Rád bych se zeptal na situaci ve vzdělávání v Etiopii ve srovnání s ostatními africkými zeměmi? Je zde situace výrazně lepší nebo horší než ve zbytku Afriky? Jiří Plecitý: Situace ve školství je v Etiopii spíše horší než v ostatních státech Afriky a to především protože je nedostatek škol a pokud školy jsou tak jsou přeplněné (až 100 dětí ve třídě). To je dáno i tím, že v Etiopii je přes 80 mil. obyvatel. Na pomyslném žebříčku je jistě ještě horší situace například v Kongu. On-line diskuze v roce 2009 Hosty a termíny dalších on-line diskuzí sledujte na stránkách Varianty Člověk v tísni Sokolská , Praha

8 Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách aneb jak pracovat s tématem segregace nejen ve školství Příručka obsahuje CD-ROM se všemi texty a audiovizuálními materiály Metodická příručka pro učitele základních a středních škol o práci s tématem pravicový extremismu: Ideologie pravicového extremismu n (Neo)nacismus v českých zemích n Extremistická symbolika n Modelové aktivity Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2008 Člověk v tísni nabízí Varianty: didaktické materiály Nádvorník, O., Volfová, A. (ed.): Společný svět příručka globálního rozvojového vzdělávání, Člověk v tísni, Praha 2004 (cena 180, Kč) Lze objednat na Kratochvíl, J. (ed.): Bohouš a Dáša za lidská práva, Člověk v tísni, Praha 2006 (za cenu poštovného) Lze objednat na Příběhy ze špatné čtvrti Nikolai T.(ed): Příběhy ze špatné čtvrti Člověk v tísni, Praha 2007 (zdarma) Lze objednat na Chára, P., Nádvorník, O.: Bohouš a Dáša proti chudobě, Člověk v tísni, Praha 2006 (zdarma) Ke stažení na Günther Gugel / Uli Jäger Svět bez konfliktů Gugel G., Jäger U.: Svět bez konfliktů (Didaktické materiály pro výchovu k míru a globální vzdělávání ve školách) Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.v., 2007 (za cenu poštovného) Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Dovedu to pochopit? hrozby neonacismu Gabalová D. (ed): Dovedu to pochopit Hrozby neonacismu, Člověk v tísni, Praha 2008 (zdarma) Lze objednat na Jeden svět na školách: didaktické materiály Sada Dokumentární filmy o československých dějinách obsahuje 24 filmů mapujících nejdůležitější okamžiky československých dějin. Filmy lze zakoupit jako celou sadu nebo jednotlivě. Seznam filmů se synopsemi k dispozici na webových stránkách projektu. Tituly na VHS (299,- Kč) a DVD (349,- Kč) objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách Sada Být v obraze mediální vzdělávání s využitím audiovizuálních prostředků obsahuje 15 lekcí na 8 DVD s dokumentárními filmy a dalšími AV prostředky, které atraktivní formou naplňují požadavky průřezového tématu mediální výchova. Součástí sady je didaktická příručka. Sadu Být v obraze objednávejte vyplněním elektronické objednávky na webových stránkách cz. Cena za sadu je 2690 Kč. Vznik tohoto materiálu byl finančně podpořen Evropskou unií. Za obsah materiálu nese zodpovědnost organizace Člověk v tísni, informace zde uvedené nejsou oficiálním stanoviskem EU. Materiál je finančně podpořen Programem zahraniční rozvojové spolupráce ČR. Informace o nabídce seminářů, publikací a didaktických materiálů naleznete na a

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Na tržišti světa

Vzdělávací programy. společnosti Člověk v tísni. Na tržišti světa Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni VI/2008 Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy, dějepis, zeměpis) Foto: Tomáš Hrůza Na tržišti světa Na tržišti světa se na konci

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu:

Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Žádost o certifikaci Řídicí skupina ve škole Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích žádá o udělení titulu: Fairtradová škola Fairtradová vysoká škola Fairtradová fakulta Adresa školy:

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová

NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání. Kristýna Hrubanová NaZemi Centrum globálního rozvojového vzělávání Kristýna Hrubanová Kdo jsme NaZemi je česká nevládní organizace (2004-2011 Společnost pro Fair Trade) zaměřuje se na propojenost našeho spotřebního chování

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.

PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm. PREZENTACE STRUKTUROVANÉHO DIALOGU S MLÁDEŽÍ Národní pracovní skupina pro strukturovaný dialog s mládeží Mgr. Jan Husák E-mail: jan.husak@crdm.cz www.strukturovanydialog.cz CO JE STRUKTUROVANÝ DIALOG S

Více

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz

Studentské filmové kluby Jeden svět na školách. projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz Studentské filmové kluby Jeden svět na školách projekt společnosti Člověk v tísni www.jsns.cz O projektu ÈÈstudentské filmové kluby jsou součástí rozsáhlého vzdělávacího programu Jeden svět na školách,

Více

Zdravé klima v komunitních školách

Zdravé klima v komunitních školách Zdravé klima v komunitních školách Zajímavý název vzdělávacího programu Zdravé klima v komunitních školách v rámci průřezového tématu Zdravé klima v zájmovém a neformálním vzdělávání a také jeho zaměření

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka

Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Metodická příručka aktivity 7 Dobrovolnictví Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka Projekt CZ.1.07/3.1.00/37.0204 Další vzdělávání občanů Liberecka 1 I. ÚVOD Metodická př í řuc

Více

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ

VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ KONFERENCE VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ GOETHE INSTITUT / 10. PROSINCE 2015 KONCEPT Poskytnout prostor pro diskuzi o tématu aktivního zapojení mladých lidí do občanského a politického života v České republice.

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny

SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny SPŠS Vsetín v projektu Studenti čtou a píší noviny Kdy? říjen - listopad 2015 O co jde? Projekt Studenti čtou a píší noviny probíhá osmým rokem a každoročně se do něj zapojuje přes 400 škol a více než

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012

2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 2. POLOLETÍ ÚNOR 2012 V únoru zahájili učitelé práci na lekcích pro 2. pololetí školního roku 2011/2012 a vložili do e-learningového prostředí 1 2 lekce. Ve druhém pololetí bude práce na vkládání lekcí

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie

Ostrava, 11. února 2010. Seminář pro učitele geografie Ostrava, 11. února 2010 Seminář pro učitele geografie Globální a rozvojové vzdělávání informuje o problémech dlouhodobé chudoby a životech lidí v rozvinutých a v rozvojových zemích. směřuje k přijetí zodpovědnosti

Více

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory

Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Příprava lekce v knihovně o informační bezpečnosti pro děti a seniory Pavla Kovářová Kabinet informačních studií a knihovnictví Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Kdo z vás by teď přijal žádost

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, na které je možné se hlásit. Můžete se stát pořádající školou. V takovém případě se spojte s lektorem zvoleného kurzu a dohodněte si s ním termín jeho pořádání.

Více

Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje. Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013

Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje. Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013 Ustavující setkání členů otevřené sítě vzdělávacích institucí a lektorů Středočeského kraje Záznam o průběhu akce 18. 4. 2013 I Název projektu: Podpora inovačních přístupů v dalším vzdělávání I Klíčová

Více

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE

AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE AKTIVITY, DNY PROJEKTOVÉ VÝUKY PRAKTICKÁ CVIČENÍ ZÁŢITKOVÉ SEMINÁŘE Aktivity pro ţáky byly realizovány v rámci projektu na desítkách škol. Měly různý charakter, od praktických cvičení, přes projektovou

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit

V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit V. Přírodní vědy šablony klíčových aktivit Číslo klíčové aktivity V/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Malá didaktika innostního u ení.

Malá didaktika innostního u ení. 1. Malá didaktika činnostního učení. / Zdena Rosecká. -- 2., upr. a dopl. vyd. Brno: Tvořivá škola 2006. 98 s. -- cze. ISBN 80-903397-2-7 činná škola; vzdělávání; vyučovací metoda; vzdělávací program;

Více

Integrace. Sociální prostředí - politická geografie

Integrace. Sociální prostředí - politická geografie Předmět: Doporučený ročník: Vazba na ŠVP: Geografie 2. ročník, 3. ročník Sociální prostředí - politická geografie Cíle Studenti se pomocí atlasu seznámí s příklady geografických integrací. Studenti jmenují

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Rozšíření akreditace studijních oborů o kombinovanou formu studia s podporou různých forem e-learningu a dalších moderních didakticých metod (CZ.1.07/2.2.00/18.0023) Přijímací řízení zohledňující specifika

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Prezentace výsledků projektu

Prezentace výsledků projektu Prezentace výsledků projektu Název projektu: Zkrácený název projektu: registrační číslo projektu: Operační program : Příjemce podpory: Koordinátor projektu: Výuka k různosti jako součást multikulturní

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha

Cesta do školy. PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha PhDr.FilipRoubíček,Ph.D.,Praha Obor RVP ZV: Ročník: Časový rámec: (tematický okruh: závislosti, vztahy a práce s daty) 4. 7. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií 45 60 minut METODIKA MATERIÁL

Více

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství

Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Návrhy spolupráce se základními školami spádových obcí na podporu Valašskoklobouckého středního školství Kateřina Niková 5.7.2013 Obsah Úvodem 1 Vymezení pojmu spolupráce školy... 4 2 Návrhy spolupráce

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4.

Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. Dítě v krizi Šance pro děti? XI. celorepublikový seminář s mezinárodní účastí akreditace MŠMT ČR Č.j.: 15 853 / 2006-25 293 3. 4. června 2009, Zlín Vzdělání je pro všechny děti pokračování dlouhodobého

Více

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Vážení kolegové, níže naleznete seznam kurzů, které je možné si přes uvedený kontakt objednat pro vaši školu. Obsah i časový rozsah kurzů je možné na základě dohody přizpůsobit. Kromě pořádání kurzu na

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy

METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy METODICKÉ POZNÁMKY ke školním projektům environmentální výchovy Tyto metodické poznámky mají napomoci k uskutečnění několika různých školních projektů environmentální výchovy. Proto jsou psány tak, aby

Více

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská

VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ. Tereza Sečanská Tematický monitoring IT pro život Hotel DUO, Praha 9. 6. 2015 VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Tereza Sečanská NENECH SEBOU ZAMETAT! q projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ

Více

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS. Problémy Afriky. Problémy Afriky. Název učební jednotky (téma) Příprava na vyučování Zeměpisu s cíli v oblastech OSV a VMEGS Název učební jednotky (téma) Problémy Afriky Stručná anotace učební jednotky Žáci ve dvojicích formou brainstormingu určují, co pro ně znamená

Více

Cena pro učitele němčiny 2014/15

Cena pro učitele němčiny 2014/15 Cena pro učitele němčiny 2014/15 V soutěži Cena pro učitele němčiny 2014/15 budou oceněny kreativní a inovativní projekty výuky, které ve školním roce 2014/15 vytvoří učitelé němčiny mateřských, základních

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje

Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Akční plán EVVO Krajské koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Zlínského kraje Prioritní oblast 1: Opatření 1.1. Opatření 1.2. Opatření 1.3. Kvalitní vzdělávací a výukové programy Určení

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu.

Cíle projektu Žák vyjmenuje nejméně 6 živočichů žijících v lese a okolí, jejichž počet se mění se změnou klimatu. Název projektu: Les a klimatické změny Název školy: ZŠ Horymírova, Ostrava Jméno autora příkladu: Martina Doubravová, Jana Kindlmannová Anotace Projekt na téma Les a jeho mikroklima probíhal po dobu sedmi

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE Poslanecká sněmovna PČR Praha 28. 4. 2014 PREZENTACE PROJEKTU NENECH SEBOU ZAMETAT! projekt, který poukazuje na aktuální témata, která se týkají dnešní mládeže HLAVNÍ CÍLE PROJEKTU

Více

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina

Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Manuál byl vytvořen v rámci projekt Kruh propojení klíčových hráčů v oblasti vzdělávání dospělých v kraji Vysočina Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Blok strana 2 z 21 Typ materiálu 1 ÚVODNÍ INFORMACE...

Více

Rámcová osnova modulu

Rámcová osnova modulu Rámcová osnova modulu Název modulu: Lektorské dovednosti Tento modul je součástí akreditačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí. 1. Typ vzdělávání 1) Specializované profesní Obecné x 2. Oblast

Více

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV

VŠEOBECNÁ DEKLARACE LIDSKÝCH PRÁV Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 VŠEOBECNÁ

Více

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích

Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Jak učit o změnách klimatu: Průzkum stavu výuky na českých gymnáziích Srpen 2011 1 Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP. Shrnutí Předkládaná

Více

Vzdělávací programy. Globální rozvojové vzdělávání. ve školních osnovách? společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání

Vzdělávací programy. Globální rozvojové vzdělávání. ve školních osnovách? společnosti Člověk v tísni. Globální rozvojové vzdělávání Vzdělávací programy společnosti Člověk v tísni VI/2009 Globální rozvojové vzdělávání Globální rozvojové vzdělávání ve školních osnovách? Informační bulletin pro středoškolské pedagogy (společenské vědy,

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU

Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Seznam projektových workshopů a vzdělávacích akcí konaných mimo PF JU Název projektu: Čeština v praxi Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/07.0254 W 2010/1 Název akce: Základy redakční práce I. Garanti akce: doc. PhDr.

Více

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů

Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Činnost Sekce IVU a závěry ze seminářů Jana Nejezchlebová Co předcházelo? Konference Informační gramotnost vědomosti a dovednosti pro život V MZK proběhlo 9.ročníků Zaměření: učitelé, pedagogové, ředitelé

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC

PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC PLÁNY GENDEROVÉ ROVNOSTI 1. WORKSHOP PRACOVNÍ SKUPINY PRO ZMĚNU KLUB NKC 31. 3. 2015 1 PRACOVNÍ SKUPINA PRO ZMĚNU KLUBU NKC vznik leden 2015 68 členek a členů pro koho lidé, kteří chtějí změnu a chtějí

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.

Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE. Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí. reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31. Příloha č. 3 Smlouvy o stáži: ZPRÁVA O PRŮBĚHU TUZEMSKÉ STÁŽE Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí reg.č. CZ.1.07/2.4.00/31.0027 Jméno a příjmení účastníka: Adéla Chlumecká Jméno a příjmení

Více

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa)

Komunikační strategie v oblasti kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) kombinovaného studia Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice (FES UPa) Výstup konzultací v rámci projektu Rozvoj studijních programů, didaktických metod a inovování www.lunch4you.cz modelu řízení

Více

Vytvářejte si svoji identitu. Máme více identit? Adam Stępiński, Polsko. Vytvářejte si svoji identitu. nízká střední vysoká

Vytvářejte si svoji identitu. Máme více identit? Adam Stępiński, Polsko. Vytvářejte si svoji identitu. nízká střední vysoká Plán lekce Vytvářejte si svoji identitu 4.2 Máme více identit? Název aktivity Autor Téma Máme více identit? Adam Stępiński, Polsko Vytvářejte si svoji identitu Created by European Schoolnet in collaboration

Více

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE

PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE PROMĚNA STŘEDNÍCH ŠKOL V CENTRA CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Stručný výtah z projektové žádosti projektu UNIV 2 KRAJE Cílem projektu je proměna SŠ (především odborných) v centra celoživotního učení, tzn. otevřené

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce

Regionální konzultační centra. rok pomoci odborným školám k moderní výuce Regionální konzultační centra rok pomoci odborným školám k moderní výuce 8 Po celou dobu existence konzultačních center se jejich zástupci pravidelně scházejí na poradách s řídicím týmem projektu Kurikulum

Více

Dejme dětem prostor utvářet město!

Dejme dětem prostor utvářet město! Dejme dětem prostor utvářet město! první město dětí v ČR ožije na 3 týdny o letních prázdninách postaveno v zastřešené hale s přilehlým venkovním areálem veřejně přístupné 5 dní v týdnu od 10-17 hod. Do

Více

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků

Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků Unikátní putovní výstava BIBLE VČERA, DNES a ZÍTRA Základní informace o možnosti zapojení škol studentů a žáků Proč zapojit žáky a studenty do projektu: Do projektu výstavy Biblí (doprovodného programu)

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd.

1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. 1. Dyslexie: texty a hry pro děti s dyslexií orientace v textu, speciální úkoly, křížovky. / Marie Černá, Iva Strnadová. -- 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment 2006. 79 s. -- cze. ISBN 80-253-0277-6 dyslexie;

Více

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká

Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0. Božena Děcká Absolvent oboru knihovnictví - knihovník 2.0 Božena Děcká Stručná historie knihovnického vzdělávání v Brně 1/2 1952 1954 knihovnická větev pedagogického gymnázia 1954 1961 osvětová škola 1961 1996 Střední

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU Jak debatovat o Evropské unii Agora Central Europe společnost pro demokracii a kulturu Závěrečná zpráva Název projektu: Jak debatovat o Evropské unii projekt pro středoškolskou

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 INFORMAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM PLZEŇ, o.s. Obsah 1. Slovo úvodem...3 2. Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.1. Občanské sdružení Informační a vzdělávací centrum Plzeň...4 2.2.

Více

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM

SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM Hodnocení výuky studenty a studentkami, FHS UK, Letní semestr 2012 Kompletní hodnocení kurzu: SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST FIREM vyučující: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. kód: YMN078 odevzdané formuláře: 7

Více

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ

Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Grantový projekt Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje PRAXÍ KE KVALITĚ Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním

Více

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností

Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti uvědomění si souvislosti mezi právy a odpovědností 2. ODPOVĚDNOST ÚPLNÁ Zdroj: kol. Nové horizonty výchovy k občanství. Olomouc 2001, z latiny: responsibilita odpovědnost, od slova odpověď KOMU? Vůdci? Svědomí? Bohu? Cíl vymezení a ujasnění kategorie odpovědnosti

Více

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své

Systém ECTS: hraje důležitou úlohu při rozšiřování Boloňského procesu v globální dimenzi, kredity jsou klíčovým elementem (také kvůli své VÝSTUPY Z UČENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU, REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.1.07/2.2.00/28.0115

Více

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd

6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd 6.9 Pojetí vyučovacího předmětu Základy společenských věd Obecné cíle výuky ZSV Předmět a výuka ZSV je koncipována tak, aby žáky vedla k pochopení dění ve světě. Žáci se učí respektovat společenskou skutečnost,

Více

,,Dnes jím jako Konžan

,,Dnes jím jako Konžan ,,Dnes jím jako Konžan Během celého března probíhala akce s názvem,,dnes jím jako Konžan. Smyslem bylo přiblížit žákům zábavnou formou, jak vypadá život jejich vrstevníků v Kongu, co dělají, jak tráví

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole)

Základní škola Velký Šenov, okres Děčín. Školní vzdělávací program pro školní družinu. Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) Základní škola Velký Šenov, okres Děčín Školní vzdělávací program pro školní družinu Výňatek (celý dokument je k nahlédnutí ve škole) 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Konkrétní cíle

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Sdílení nápadů a myšlenek

Sdílení nápadů a myšlenek Sdílení nápadů a myšlenek Autoři: Mgr. Jaroslav Bezchleba, Ing. Eva Kašparová projekt Kruh Číslo projektu: CZ.1.07/3.2.09/01.0035 Popis sdílení nápadů a myšlenek Struktura popisu Každá forma sdílení nápadů

Více

Doporučené očekávané výstupy

Doporučené očekávané výstupy Doporučené očekávané výstupy Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech v gymnáziích METODICKÁ PODPORA Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Výchova k myšlení v evropských

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více