Škodovák. Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků. Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škodovák. Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků. Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky"

Transkript

1 Škodovák číslo 9 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2006 Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky

2 Vážení spolupracovníci, je příjemné moci v polovině roku konstatovat, že se Škodovce daří naplňovat ambiciózní cíle, které si na letošek stanovila. Firmám skupiny ŠKODA HOLDING se podařilo získat velké množství nových zakázek, a to jak na zahraničních, tak i domácích trzích. Jen za první čtyři měsíce roku v hodnotě jedenáct miliard korun. Mezi ty klíčové kontrakty v oblasti klasické energetiky patří například rekonstrukce tuzemské elektrárny Tušimice a získání několika zakázek na náročných trzích západní Evropy, o kterých jsme již informovali. Významným úspěchem oboru dopravního strojírenství Škodovky je rámcová smlouva na dodávku dalších třiceti kusů příměstských jednotek EJ 471, kterou uzavřela společnost ČKD VAGONKA. Mezi nejdůležitější kontrakty ŠKODA TRANSPORTATION patří i dodávka série tramvají pro hlavní město Praha, kterou bude firma plnit po období několika let. Zhodnotíme-li výše uvedené úspěchy, je jasné, že dávají velmi dobrý předpoklad dalšího stabilního růstu celé skupiny. Škoda v minulém roce pracovala v nové, redukované sestavě. Po úspěšně dokončené oborové restrukturalizaci v uplynulých letech se dnes aktivity skupiny opírají o dva nosné obory - klasickou energetiku a dopravní strojírenství. A ekonomické ukazatele i nové zakázky dokazují, že tahle strategie je správná. Věřím, že dobré výsledky roku loňského i první části roku letošního jsou pro nás všechny i výzvou pro budoucnost. Miloš Kratochvíl, finanční ředitel ŠKODA HOLDING a.s. ŠKODA POWER sbírá úspěchy ve Skandinávii.... strana 5 Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky....strana 6 Nejlepší nováček objevil profesi tak trochu náhodou.... strana 8 Prvoligovou FC Viktoria Plzeň povede Michal Bílek....strana 11

3 Novinky ze společností Skupina ŠKODA HOLDING byla v roce 2005 úspěšná Skupina ŠKODA HOLDING zakončila rok 2005 provozním ziskem 532 milionů korun a vykázala tržby 7,336 miliardy korun. Jsou to konsolidované údaje podle českých účetních standardů (CAS). Zisk po zdanění dosáhl 565 milionů korun. Na tržbách se export podílel šedesáti procenty. Nejvíce Škodovka vyvezla do zemí Evropské unie, celých čtyřiačtyřicet procent produkce. Následovaly trhy Asie s dvaceti sedmi procenty, země bývalého SNS s dvanáctiprocentním podílem a Amerika s deseti procenty. Na celkových tržbách měl největší podíl obor dopravního strojírenství, následovaný oborem energetiky. Společnost ŠKODA získala v roce 2005 řadu významných zakázek v tuzemsku i v zahraničí. Dceřiné firmě ŠKODA TRANSPORTATION se podařilo s nízkopodlažními tramvajemi proniknout na polský trh, pokračování budou mít dodávky pro hlavní město Praha. ŠKODA POWER získala kontrakty v řadě států Evropské unie (turbosoustrojí pro dánský Amager, pro švédské Mönsteras a Värö), v jihovýchodní Evropě (paroplynový cyklus pro elektrárnu v Záhřebu a v Bukurešti, projekt Erdemir v Turecku). S cílem posílit svoje postavení založila přímo v Indii obchodně-inženýrskou společnost ŠKODA POWER Pvt.Ltd. Úspěchy ŠKODA POWER v zahraniční v loňském a na začátku letošního roku se výrazně odrazily také domácím trhu: ŠKODA POWER se bude jako dodavatel účastnit modernizace uhelné elektrárny Tušimice II. Výsledků loňského roku Škodovka dosáhla v oborově zeštíhlené sestavě. V roce 2005 už skupina ŠKODA HOL- DING totiž pracovala ve zcela jiné, výrazně pozměněné sestavě než dříve: bez firem konsorcia ŠKODA STEEL a ŠKODA JS, ŠKODA TS a ŠKODA Gear. Společenství však naopak posílilo o pražskou společnost VÚKV a ostravskou firmu ČKD VAGONKA. V závěru roku 2005 přešla pod nového majitele také poslední dceřiná společnost určená v rámci restrukturalizace k odprodeji: ŠKODA MACHINE TOOL. Skupina ŠKODA pokračovala v loňském roce ve stanovené strategii: rozvíjet dva hlavní obory - klasickou energetiku a dopravní strojírenství. Kam Škoda vyvážela? Přestože firma vlivem restrukturalizace podnikala v méně oborech, nově Fúze spojila HQU a ŠKODA HOLDING Na konci června 2006 se završí proces fúze společností HQU INTERNA- TIONAL a.s. a ŠKODA HOLDING a.s. Veškerá aktiva ŠKODY byla v uplynulém období právě v těchto dvou společnostech, které mají jediného koncového vlastníka společnost AP- PIAN. Fúze tak znamená logické sjednocení vlastnické struktury v rámci skupiny ŠKODA HOLDING. Náročný proces přípravy fúze trval několik měsíců. Výše uvedeným krokem dochází ke spojení obou společností v jediný subjekt. Samotný proces fúze nemá jakýkoli vliv na chod výrobních společností skupiny a znamená ve své podstatě jediné zachování kontinuity firmy ŠKODA HOLDING při současném významném zjednodušení vnitřních vztahů a procesů. přijaté zakázky dosáhly v roce 2005 téměř čtrnáct miliard korun, sděluje generální ředitel ŠKODA HOLDING Jiří Zapletal. Je to více, než se podařilo získat o rok dříve s více dceřinými firmami, říká Jiří Zapletal. Výsledky firmy i nově přijaté zakázky prokázaly, že kroky vedoucí k zeštíhlení společnosti a důsledná orientace na dva hlavní výrobní obory, jsou správné. Nastoupený trend potvrzuje i letošní rok. Jenom za první čtyři měsíce skupina získala zakázky v hodnotě jedenáct miliard korun, dokumentuje úspěšné tažení finanční ředitel Škodovky Miloš Kratochvíl. Na konci roku 2005 ve společenství ŠKODA pracovalo 4135 zaměstnanců, z toho devět stovek v zahraničí. Titulní foto: ŠKODA POWER představila úspěchy na veletrhu Power Gen Europe ŠKODOVÁK, informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Vydává ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň IČO , MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Pavel Novák, telefon , fax , vychází v nákladu 5000 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik 3

4 Novinky ze společností Průtah městem může vést areálem Škodovky Vést severojižní průtah Plzní od Karlových Varů na Klatovy přes část areálu plzeňské Škodovky je možné. Právě na tom se shodli zástupci vedení města s manažery společnosti ŠKODA HOLDING na jednání, kterého se účastnili i generální ředitel Škodovky Jiří Zapletal a plzeňský primátor Miroslav Kalous. Připravovanou stavbu, kterou bude financovat Ředitelství silnic a dálnic, má urychlit právě vstřícný verdikt Škody. Vedení části průtahu skrze Škodovku navíc omezí rozsah nutných demolic ve městě při výstavbě nové silnice. Zmírnily by se tak negativní dopady stavby, řekl plzeňský primátor Miroslav Kalous. Spolupráce města a podniku pomáhá vytvořit státu podmínky, aby mohl zainvestovat průtah areálem Škodovky. V průběhu následujícího období obě strany určí náklady, které s touto variantou budou souviset a po společném projednání je předloží Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Především bude nutné řešit přemístění některých technologií v rámci areálu, specifikovat jeho dopravní obslužnost zvenčí i zevnitř, uvedla mluvčí ŠKODA HOLDING Radka Pistoriusová. Během několika měsíců by měla za účasti Ředitelství silnic a dálnic vzniknout studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dokumentace pro územní rozhodnutí. Začátek stavby bych viděl nejdříve v letech 2009 až 2010, uvedl plzeňský primátor. Dvouproudá silnice ze sídliště Lochotín do městské části Bory by mohla vést škodováckým areálem pouze zhruba v délce dvou kilometrů. Magistrála by vstoupila do Škodovky první branou v Tylově ulici. Ještě před ní, před křižovatkou Kotkovy a Skvrňanské ulice, se rozdvojí. Stavba s mimoúrovňovým křížením ukrojí část autobusového nádraží. Dva pruhy z jihu by vznikly v Korandově a v Kotkově ulici. Škodovácký úsek by vyústil pátou branou v Borské ulici a poté by pokračoval ke kruhovému objezdu v Sukově ulici a dále na Klatovy. Zloději kovů hlídce neunikli Chytit zloděje přímo při činu. Přesně tenhle tah se povedl mužům z hlídky společnosti B.A. DORA, která zajišťuje ochranu areálu Škodovky v Plzni. Na začátku všeho stála zpráva o krádežích měděných kabelů určených pro výrobu vozů metra a tramvají. Cenný materiál se ztrácel přímo z dílny ve ŠKODA TRANSPORTATION. Začali jsme proto tenhle prostor tajně střežit, tak, abychom mohli zadržet pachatele přímo při dalším pokusu o krádež, popisuje vedoucí provozní oblasti Plzeň společnosti B.A. DORA Lubor Klíma. A třetí noc od začátku celé akce se pobertové objevili na dílnách znovu. Padesát minut po půlnoci zaslechli členové hlídky, že se někdo pokouší přes dva a půl metru vysoký drátěný plot dostat do střeženého prostoru. Za chvíli se už objevily dvě postavy, které se s jistotou pohybovaly ve tmě mezi pracovními stoly a materiálem. Bylo jasné, že se na místě vyznají. Pak zloději sejmuli ze stojanu měděné kabely a chystali se je odnést. A v té chvíli je zadrželi dva muži naší hlídky, kteří celé jejich počínání sledovali, popisuje úspěšný zásah strážců Lubor Klíma. Hlídka u pachatelů nalezla klíč od zadního vchodu do budovy dílen. Přivolaní policisté následně zjistili, dva pachatelé - čtyřiadvacetiletý Slovák a o dva roky mladší komplic z Kutnohorska - nebyli v budově poprvé. Při dalším vyšetřování policie zjistila, že oba výtečníci mají na svědomí škodu ve výši zhruba 180 tisíc korun. Premiér si prohlédl výrobní zázemí Škody Výrobní zázemí firmy ŠKODA TRANS- PORTATION si prohlédl v rámci své návštěvy Plzně premiér České republiky Jiří Paroubek. Toho zaujala například výroba tramvají pro hlavní město Prahu. Výrobky Škodovky jsou na světové úrovni a není pochyb, že jsou schopny obstát v konkurenci, prohlásil při návštěvě škodovácké dceřiné společnosti Jiří Paroubek. Při prohlídce výrobních prostor si předseda vlády prohlédl i hrubou stavbu nové lokomotivy či rekonstruované vozy pražského metra. Střípky z tisku Výroba podporuje zaměstnanost Výroba jednotek 471 v ostravské Vagonce se významně podílí na podpoře zaměstnanosti v regionu severní Moravy a Slezska. Dává jistotu nejméně 400 pracovních míst v samotné společnosti ČKD VAGONKA, dalších tři sta míst tvoří u dodavatelů v regionu Ostravska. Několik tisíc pracovních míst pak tato výroba generuje u stovky dalších dodavatelů na území dalších regionů České republiky, uvedl generální ředitel Českých drah Josef Bazala. Příměstské patrové jednotky s nízkopodlažním nástupem řady 471 budou České dráhy využívat postupně na všech příměstských tratích v pražské a ostravské aglomeraci. Technický týdeník, 1. června Průmysl jede naplno Dobře se v cizině daří například plzeňské společnosti ŠKODA POWER, která vyrábí součásti elektráren. Letos dokončila kontrakt na opravu turbíny v Indii za několik desítek milionů korun. Doufá přitom, že jí tahle zakázka otevře dveře k dalším obchodníkům na bouřlivě se rozvíjejícím indickém trhu. Nedávno navíc získala šestisetmilionovou zakázku v Litvě. MF Dnes, 17. května Autotec plný novinek Letošní, již jedenáctý ročník mezinárodní výstavy užitkových vozů na brněnském výstavišti se opět stává dostaveníčkem odborníků i laiků, kteří se zabývají užitkovými vozidly i vším, co s nimi souvisí Za pozornost stojí trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus, realizovaný na základě autobusu Citelis a vystavovaný ŠKODA ELECTRIC. Lastauto omnibus, 8. června 4

5 Zprávy ze společností Plzeň se představila v senátu, Škodovka na akci nechyběla Stovky návštěvníků přilákaly Plzeňské dny v Senátu České republiky, které se odehrály o posledním květnovém víkendu v areálu pražských Valdštejnských zahrad. Cílem této víkendové akce bylo přiblížit zájemcům západočeskou metropoli, kterou proslavila například Škodovka či proslulý pivovar. Kontrakt má pro dceřinou škodováckou společnost velký význam jde totiž o první dodávku turbín Škoda na švédský trh a zároveň první referenci této velikosti do průmyslové výroby papíru a celulózy. Zakázku na dodávku strojovny s kondenzační odběrovou parní turbínou 50 MW podepsala společnost ŠKODA POWER v dubnu loňského roku. Zakázka zahrnovala i projekční práce, řízení projektu, montáž a uvedení do provozu a školení obsluhy. Skupina Södra je největší švédskou společností lesních vlastníků a sdružuje čtyři významné skupiny. Samotná Södra Cell je pak jedním z největších světových výrobců průmyslové celulózy pro široké spektrum výroby papíru, přiblížila zaměření zákazníka Anna Janelová ze ŠKODA POWER. Švédská zakázka není jediným úspěchem ŠKODA POWER na severu Evropy. Firma nedávno například vyhrála v souboji s konkurencí zakázku pro finskou ocelárnu v Torniu. Tamnímu podniku, který patří k největším svého druhu ve Evropě, dodá plzeňská společnost turbínu s dalším příslušenstvím, včetně montáže a uvedení do provozu. Právě ŠKODA HOLDING proto na informačních panelech představila současné dění ve firmě, tak, aby návštěvníci poznali nejnovější výrobky společnosti a směřování, kterým se firma ubírá. Seznámit veřejnost s Plzní tradiční i neznámou asi tak by se dal ve zkratce vyjádřit cíl pořadatelů. Po oba dva dny byl pro návštěvníky v nádherných prostorách Valdštejnských zahrad připraven bohatý kulturní program, v jehož rámci vystoupili plzeňští umělci, umělecká sdružení, pěvecké, herecké a taneční soubory. Informační centrum zase návštěvníkům nabízelo řadu tipů na výlety za památkami i zábavou. Valdštejnské zahrady na Malé Straně patří mezi hojně navštěvovaná místa pražského historického centra, během volných dní sem najde cestu kolem čtyř tisíc návštěvníků z domova i ze zahraničí. Škodovácká turbína zamířila do Švédska Už v lednu příštího roku začne sloužit v komerčním provozu nová turbína, kterou pro švédského zákazníka vyrobila ŠKODA POWER. Plzeňská firma už dokončila kontrolní montáž turbíny a celá zakázka už zamířila do rukou společnosti Södra Cell AB v jižním Švédsku. Hodnota zakázky se blíží třem stovkám milionů korun. Ve Finsku má za sebou Škodovka už úspěšně dokončené projekty - jde například o modernizaci elektrárny Hanasaari a dodávku turbosoustrojí pro elektrárnu Seinajöki. 5

6 Zprávy ze společností Konference ukázala trendy energetiky Úspěchy na poli vývoje turbin s nadkritickými parametry představila na odborné konferenci společnost ŠKODA POWER. Ta uspořádala setkání s názvem Elektrárenské bloky a turbíny s nadkritickými parametry společně se Západočeskou univerzitou. S vlastním řešením vysoce účinného zařízení pro elektrárny přichází škodovácká společnost v době, kdy na trhu sílí poptávka po takových výrobcích. Vyspělé země Evropy, stejně jako asijští obři Indie a Čína - ti všichni plánují efektivněji a ekologičtěji využívat své zásoby uhlí a tedy stavět nové zdroje. Stranou tohoto trendu nezůstává ani česká energetika ČEZ připravuje výstavbu nových takzvaně nadkritických bloků 660 MW v Ledvicích a Počeradech. Nová zařízení mají mít účinnost výrazně vyšší než čtyřicet procent, snaha je do budoucna posunout tento ukazatel přes padesát procent. Taková účinnost umožní investorům rychlejší návratnost vložených prostředků, sděluje generální ředitel ŠKODA POWER Jan Musil. Plzeňská konference přinesla přednášky s vysoce kvalitním a přínosným obsahem. Firmě ŠKODA POWER se podařilo získat na toto dvoudenní setkání představitele hlavního zákazníka, kterým je česká firma ČEZ, s kvalitními přednáškami vystoupili specialisté a přední odborníci z několika firem Plzeňská firma představila úspěchy na veletrhu Power Gen Europe 2006 Předvést firmu ŠKODA POWER jako úspěšného výrobce, dodavatele a ukázat ji jako dynamickou, konkurenceschopnou firmu. Získat nové informace o dění v oboru, o konkurenci. A v neposlední řadě uspořádat setkání se zákazníky i dodavateli. Takové byly hlavní cíle zástupců plzeňské ŠKODA POWER na veletrhu Power Gen Europe, který se v letošním roce konal na přelomu května a června v areálu výstaviště v Kolíně nad Rýnem v Německu. A právě dceřiná škodovácká firma patří už tradičně k velkým vystavovatelům. Power Gen však není pouhou výstavou. Současně s veletrhem organizátoři každoročně pořádají konferenci, která i letos nabídla velmi obsáhlý program - více než 150 příspěvků se dotýkalo aktuálních témat z oblasti energetiky. I zde nezůstala ŠKODA POWER stranou. Prezentaci o vývoji koncové oběžné lopatky 1220 milimetrů, kterou vyvinula ŠKODA POWER společně s italskou firmou Ansaldo Energia, přednesl na konferenci Karel Duchek, ředitel pro Rozvoj ŠKODA POWER. A jak právě on zhodnotil letošní zaměření konference? Tento rok se na Power Genu neobjevilo příliš mnoho technických novinek. Přednášky byly více zaměřené na ekonomii provozu elektráren, zvláště v souvislosti s omezováním emisí a povolenkami, Kyotským protokolem a zvyšováním účinnosti bloků jako jedním z nástrojů snižování emisí. Nastává období oživení uhelné energetiky, které se dotkne například Německa, Itálie a dalších zemí, přibližuje Karel Duchek. Prezentace představily například některé výsledky z projektu COMTES, což je součást velkého projektu zvyšování teploty páry klasických elektráren na úroveň 700 stupňů Celsia a cílovou účinnost vyšší než 50 procent. Takovéto razantní zvýšení teploty umožní použití niklových slitin, jejichž praktické vlastnosti a technologické možnosti ověřuje právě projekt COM- TES, říká Karel Duchek. 6 6

7 Zprávy ze společností i škol zastoupení měli Energoprojekt Praha, ŠKODA PRAHA, Akademie věd ČR, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, ŠKODA Výzkum, Vítkovice výzkum a vývoj. Špičkovou kvalitu měla i vystoupení předních specialistů ze zahraničí, konkrétně z Francie, Německa, Dánska, Rakouska. Svůj příspěvek na téma perspektivy české energetiky přednesl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Bis. Energetika nyní prochází významnou etapou - výrobci nových zařízení pro oblast nadkritických parametrů zvyšují vstupní parametry páry, zejména pak teplotu a tlak. V současné době se hledají stále efektivnější metody spalování uhlí s cílem zvýšení účinnosti a snížení emisních limitů. Výsledkem jsou vysoké parametry páry teplota a tlak. Pro turbíny s nadkritickými parametry páry s teplotou C a tlakem okolo 280 barů je zásadní použití komponent z vysokoteplotních materiálů, přičemž design turbíny se výrazně nemění. Diskutované vysokoteplotní materiály, ale i komponenty nakupujeme podobně jako naši konkurenti od špičkových evropských výrobců například z Německa, Rakouska, Francie, říká Jan Musil. V řešení navazujeme na naše bloky 500 MW. Konstrukci turbin s nadkritickými parametry jsme přizpůsobili pro použití vysokoteplotních materiálů a zkonstruovali jsme novou průtočnou část turbíny s maximální účinností. Materiálově technologickou problematiku, konkrétně dlouhodobé creepové testy, svařování a obrábění, máme plně zvládnutou. Výzkum a vývoj, stejně tak technologické ověření pro uvedené vysokoteplotní materiály, proběhly úspěšně ve Škodovce v letech 1992 až 2005, uzavírá Jan Musil. pokračování na str. 10 P. J. Ennis, Forschungszentrum Julich, Německo Na výrobu zařízení pro parametry páry do 620 stupňů Celsia může ŠKODA POWER využít konstrukčního řešení, které používá u svých osvědčených turbin vysokého výkonu. Klíčovou otázkou je v této kategorii materiál, ten může Škoda koupit u špičkových evropských dodavatelů. Budoucností energetiky jsou zařízení pro teploty kolem sedmi set stupňů, to je věc nejen zdokonalení materiálů ale také i konstrukce. V této oblasti ŠKODA POWER provádí vlastní výzkum, přichází s vlastním řešením, takže může být dodavatelem i takového moderního zařízení. Právě ve výzkumu a vývoji udělala plzeňská ŠKODA POWER v posledním období velký krok kupředu. A samozřejmě tak i sílí její konkurenční pozice na trhu, kde nyní roste poptávka po nových zařízeních. Velký boom zaznamenává v současné době energetický trh v Evropě, ale i v Asii, konkrétně třeba v Číně. Tam všude je velký zájem o zařízení s vysokou účinností. Tohoto boomu by mohla ŠKODA POWER využít, potenciál na to má. A jaké poznatky si odnesli reprezentanti ŠKODA POWER na veletrhu? Radek Vojáček, ředitel pro Nákup: V letošním roce bylo možno z pohledu Nákupu sledovat na Power Genu pokračování trendu v naplněnosti kapacit dodavatelů především v oblasti strojírenské metalurgie, obrábění rozměrově náročnějších dílů a s tím spojených dodávek jako například převodovek, generátorů, čerpadel a vodokružných vývěv. Na základě získaných nových kontraktů z České republiky a západní Evropy bylo možno též zaznamenat výrazné zvýšení zájmu o spolupráci při dodávkách pro ŠKODA POWER. Vladimír Novák, úsek Obchod: Během výstavy jsme prezentovali společnost několika způsoby šitými na míru našim návštěvníkům - s velmi známými a významnými klienty byly naplánovány schůzky formálního či neformálního charakteru. Setkali jsme se se zástupci společností, s nimiž v současné době ŠKODA POWER spolupracuje na aktuálních nebo potenciálních projektech. Možné zákazníky a dodavatele, návštěvníky našeho stánku, jsme informovali detailněji o naší společnosti a na jejich všetečné dotazy odpovídal veletržní tým tvořený zástupci různých útvarů ŠKODA POWER. Uzavřením výstavních bran však pro nás POWER GEN zdaleka nekončí. Nyní je třeba roztřídit získané kontakty, navázat na první setkání a v neposlední řadě se rovněž poučit z drobných nedostatků, které naše působení na výstavě mělo. Po splnění těchto úkolů si teprve můžeme říci, že naše účast na POWER GEN EUROPE 2006 byla efektivní. Daniel Procházka, úsek Obchod: Kromě přínosů samotné výstavy již popsaných mými kolegy vidím jako zajímavé a užitečné společné setkání nás všech, kteří jsme se za ŠKO- DA POWER expozice zúčastnili, a to po oficiální části, mimo brány výstaviště. V běžném pracovním shonu se obtížně hledá čas promluvit si neformálně se všemi o pracovních i osobních věcech. A i to je podle mého názoru důležité pro dobře fungující tým. 7

8 Pavel Dvořák: před dvěma roky student, teď vítěz kategorie nováček roku ve Škodovce Firma ŠKODA HOLDING každoročně vyhlašuje nejlepší zaměstnance celého společenství. V letošním roce přibyly dvě nové kategorie nováček roku a nejlepší inovátor. Vítězové nových kategorií, stejně jako ostatní nej pracovníci získali hodinky značky Omega, takzvané bondovky. A kdo se může stát nováčkem roku společnosti pro daný rok? Tuhle kategorii bychom klidně mohli přejmenovat na kategorii nejlepší absolvent. Nejlepším nováčkem se totiž může stát pouze zaměstnanec, kterému je méně než 30 let, není ve společnosti zaměstnán déle než tři roky a již za toto relativně krátké období se stal významným členem pracovního týmu ve společnosti, která ho nominovala. Za rok 2005 se stal nováčkem roku Pavel Dvořák, výpočtář trakčních motorů společnosti ŠKODA ELECTRIC. Jaký jste zažíval pocit při vyhlašování vítězů? Jaký to byl pocit? Ještě nikdy jsem nebyl takto významně oceněn a musím se přiznat, že jsem byl velice nervózní, Těsná spolupráce Škody a dodavatelů přinese výhody všem zúčastněným Plnit vysoké požadavky zákazníků na kvalitu, spolehlivost a špičkové parametry to vše musí ve stále větší míře zajišťovat výrobci vozidel pro veřejnou dopravu. A protože ŠKODA TRANSPORTATION chce patřit ke světovým lídrům v oboru, hledá cestu, jak zlepšit spolupráci s dodavateli všech částí nových tramvají, lokomotiv, vozů metra či příměstských jednotek. Právě role dodavatelů je velmi důležitá. Dnes už nemohou stačit jen běžné, formální dodavatelsko-odběratelské vztahy. Proto ŠKODA TRANSPORTATION připravuje založení takzvaného klastru - tedy seskupení podniků, které na výrobě vozidel spolupracují, vysvětluje Václav Trkovský z Rozvoje ŠKODA HOLDING. Podle něj by mohly podniky lépe pracovat na inovacích, nebo například na zkrácení doby vývoje a výroby a snížení nákladů jednotlivých produktů. Spolupráce by podpořila ekonomický růst a konkurenceschopnost všech jeho členů. Velmi významné je i to, že klastr navíc může získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. 8

9 Téma když jsem uslyšel své jméno. Získané ocenění pro mě znamená především motivaci k další práci, rád bych odváděl pokud možno stejné nebo lepší pracovní výsledky. V čem spočívá práce výpočtáře trakčních motorů a jak jste tuto profesi objevil? Nejprve bych odpověděl na druhou část otázky. Tuto profesi jsem objevil vlastně náhodou. Během doktorandského studia jsem jaksi přemýšlel o vedlejší pracovní činnosti v oboru, kde bych získal nějaké praktické vědomosti, a tak jsem se začal ptát. Samozřejmě jsem začal nejprve ve svém okolí na univerzitě a právě tam mi poradili naší společnost. Činnost výpočtáře není zcela jednoduchá. Než výpočtář započne vlastní výpočet trakčního motoru, musí se dokonale seznámit se specifikací zákazníka a popřípadě s ním komunikovat ohledně nedostatků zadání. Potom lze začít vlastní návrh. Samozřejmě, že během návrhu je potřebná komunikace s ostatními členy konstrukční kanceláře ohledně konstrukce jednotlivých částí stroje. Pokud se v této fázi narazí na nějaké obtíže, které vyžadují zásah do zadání, je zapotřebí opět domluva se zákazníkem a tyto problémy odstranit. Mezi tyto problémy patří většinou požadavky Ing. Pavel Dvořák Nejlepší nováček roku 2005 ve společenství ŠKODA Věk: 28 let Vzdělání: ZČU FEL, obor Elektrické přístroje Doba zaměstnání ve ŠKODA: 1 rok Průběh praxe: před nástupem na trvalý pracovní poměr ve ŠKODA ELECTRIC pracoval ve zdejším BU Trakční motory šest měsíců na půl úvazku. Od června 2005 v této společnosti pracuje trvale jako výpočtář trakčních motorů. na rozměry. Po úspěšném návrhu stroje výpočtář předá vypočtené údaje dalším konstruktérům.. A to je velice stručný náhled do činnosti výpočtáře. Jste vedoucím jednoho studenta v rámci Trainee programu, pokračujete v doktorském studiu, jste vedoucím diplomové práce, k tomu běžné zaměstnání zbude vám vůbec nějaký čas na vaše koníčky? Ano, to je pravda, všechny tyto činnosti jsou samozřejmě velice časově náročné a je složité ve všem podávat dobré výsledky. Proto se snažím oddělovat od sebe jednotlivé aktivity a vždy se snažím vyšetřit čas na každou zvlášť, abych se jí mohl plně věnovat. Bohužel, na mé koníčky mi toho času moc nezbude, ale občas si ho prostě udělám Co je nejvíce potřeba pro to, aby člověk něčeho dosáhl? Štěstí, vůle, trpělivost, kontakty, peníze nebo něco jiného? To je složitá otázka. Každý by si měl ujasnit své priority, co vlastně od života očekává a čeho v něm chce dosáhnout. Někomu stačí pohoda a spokojený život, jiný zase prahne po bohatství a slávě K tomu, aby člověk něčeho ve svém životě dosáhl, je samozřejmě nejdůležitější vůle a chuť svou myšlenku realizovat plus kapitál, kontakty a myslím, že také podpora od svých nejbližších Podpora se týká úhrady části nákladů na projekty, které posílí inovace a konkurenceschopnost finálního výrobce i jeho dodavatelů. V prvním roce po založení klastru mohou prostředky z Evropské unie dosáhnout až 75 procent uznatelných nákladů, ve druhém 65 procent a ve třetím 55 procent, vypočítává Václav Trkovský. Díky spolupráci jednotlivých firem v klastru by bylo možné také zvyšovat spolehlivost, kvalitu výrobků, modularitu vozidel i komponentů. Práce na založení klastru běží naplno. Na půdě Západočeské univerzity se na konci května uskutečnil již druhý workshop, jehož náplní bylo projednání pravidel fungování a konkrétního zaměření zmíněného společenství podniků kolem ŠKODA TRANSPORTATION, říká Václav Trkovský. Zaměření klastru by se ale nemělo týkat jen kolejových vozidel, tedy lokomotiv, příměstských jednotek, tramvají a metra, ale také trolejbusů. Oborová sdružení výrobců a dodavatelů jsou ověřenou formou spolupráce podniků v zemích západní Evropy. Například v Itálii a Německu jsou klastry velmi oblíbné. Někde dokonce fungují i nad rámec jedné země, říká jednatel Institutu průmyslového managamentu Robert Caithaml. Podle mají právě klastry velkou budoucnost i v tuzemsku. Proto velice kladně hodnotím snahu ŠKODA TRANSPORTATION připojit se k tomuto trendu, dodává Caithaml. Z výrobních podniků se přípravy klastru účastní jako vedoucí firma ŠKODA TRANSPORTATION (lokomotivy, tramvaje, metro), dále ČKD VAGONKA (příměstské jednotky), ŠKODA ELECT- RIC (pohony, trakční motory, trolejbusy), WIKOV MGI (převodovky), IGE-CZ (pohony dveří), PARS KOMPONENTY (dveře), ZOD-VDO Zálší (okna), Lekov, Alfa Union, DI-ELCOM (elektrické přístroje a vybavení), Tribotec (mazání okolků a pískovače), ŠKODA TVC (nápravový sběrač a další díly), Air Čeňkov (sedadla), Savea Krušná Hora (laminátové díly) a další. Podporu v oblasti výzkumu a vývoje, zkoušek, spolehlivosti, zlepšování procesů ve výrobě a řízení podniku v klastru poskytnou zejména VÚKV (vývoj a zkoušky), ŠKODA VÝ- ZKUM (zkoušky), IPM (metodická podpora klastru), ZČU (výzkum, procesy), Univerzita Pardubice (výzkum), Alopex (spolehlivost). 9

10 Studenti sbírali zkušenosti v projektech Škody Závěrečným představením projektů zakončili studenti první ročník Trainee programu, který pořádala plzeňská Škodovka. První osmička vysokoškoláků tak má za sebou roční účast v projektech dceřiných společností Škody, řadu přednášek a exkurzí, speciální kurz angličtiny a kurz komunikačních a prezentačních dovedností. Prezentace projektů se konala v polovině června za účasti konzultantů a personálních ředitelů dceřiných společností. Na závěr studenti obdrželi certifikáty o absolvování Trainee programu a šek na částku deset tisíc korun. Zajímavostí je, že všichni absolventi Trainee programu si témata projektů ponechali jako témata diplomových prací. Budou tedy se Škodovkou spolupracovat i nadále, uvedla mluvčí společnosti Radka Pistoriusová. Trainee program je určený pro studenty 4. ročníků technických univerzit, a to Západočeské univerzity v Plzni, ČVUT v Praze a Univerzity v Pardubicích. Do prvního ročníku se přihlásilo šestnáct zájemců, z nich po vstupním rozhovoru vybrala firma osm studentů. Spolupráce Škodovky se studenty je mnohem širší, než zmíněný Trainee program. Firma připravuje pro vysokoškolské studenty například projekt Cena Emila Škody za nejlepší diplomovou práci. V časopise pro studenty ŠKODA news pro univerzity zase studenti kromě informací přímo z firmy najdou témata diplomových prací, přihlášku do dalšího ročníku Trainee programu a informace o novém stipendijním programu, který startuje v září Soutěž Konference ukázala trendy... pokračování ze strany 7 Plány investovat v České republice do výstavby nových energetických zdrojů, které využívají jako palivo uhlí, jsou v souladu s tím, co se děje v západní Evropě. Tam je trend podobný, i co se týká například velikosti uvažovaných nových elektrárenských bloků s vysokou účinností, říká Zdeněk Vlček z Energoprojektu Praha. Podle něj plzeňská konference pořádaná firmou ŠKODA POWER přišla s velmi zajímavým záběrem témat. Počínaje třeba špičkovými materiálovými analýzami, přes prezentaci vědeckých výpočtů z oblasti dynamiky lopatek až po to, jak vypadá konstrukce moderního zařízení s nadkritickými parametry. Příspěvky se dotkly globálních témat v oblasti nákupu a současné situace na energetickém trhu, říká Zdeněk Vlček. Odborníci ocenili i propojení ŠKODA POWER na výzkumná centra, vědecké instituce doma i v zahraničí a také schopnost firmy získané poznatky využívat v praxi. Spolupráce firem jako je ŠKODA POWER, Energoprojekt, výzkumných pracovišť a vysokých škol je velmi důležitá pro rozvoj celé české energetiky, uvedl například náměstek ministra Jiří Bis z ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme pro vás - zaměstnance ŠKODA HOLDING a jejích dceřiných firem - soutěž, která se týká života naší společnosti. Ti z vás, kdo zašlou správnou odpověď na následující otázky, budou zařazeni do slosování - výherce získá poukaz do sítě stylových značkových restaurací, dle výběru v Plzni, Praze, či Ostravě. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně em. Nezapomeňte uvést vaše jméno, název společnosti a kontakt. Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, Těšíme se na vaše odpovědi. Vítězem minulého kola se stává Jiří Hirsch ze společnosti ČKD VAGONKA. Gratulujeme. Soutěžní otázka: V které zemi se letos konala tradiční světová výstava Power Gen, na které vystavovala i ŠKODA POWER? a) v Německu b) ve Francii Skupina Transportation vystavovala Na několik červnových dní se stala Ostrava stala hlavním městem kolejové dopravy. Právě v severomoravské metropoli se totiž uskutečnil sedmý ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays. Prezentovalo se na něm celkem 122 firem z České republiky i zahraniční. Chybět nemohly společnosti skupiny Transportation - například domácí ČKD VAGONKA, dodavatel elektrických jednotek řady 471 pro České dráhy. Na programu prezentací skupiny Škoda byla i nová lokomotiva řady 380 pro České dráhy vyvíjená v Plzni. Letošní ročník akce potvrdil stoupající úroveň veletrhu Czech Raildays. 10

11 Sport Nový kouč prvoligové Plzně Michal Bílek nechce záchranářské starosti Úspěšný československý reprezentant, muž ověnčený titulem Fotbalista roku, a nyní už zkušený trenér povede do příští sezóny prvoligové mužstvo FC Viktoria Plzeň. Novým koučem klubu, jehož hlavním partnerem je ŠKODA POWER, se stal jednačtyřicetiletý Michal Bílek. Smlouva s Viktorkou zní na tříleté období, ve funkci trenéra Bílek nahradil Františka Straku, který po misi v Plzni přijal angažmá v rakouském Innsbrucku. Chceme, aby Viktoria byla nejen nejúspěšnějším týmem našeho regionu, ale aby se natrvalo usadila v první lize a reprezentovala celý náš region i vůči zahraničí. Trenér Bílek je nejen trenér s potřebnou kvalifikací, ale i hráčskou a trenérskou praxí, řekl prezident klubu a předseda představenstva Viktorie Plzeň Ladislav Valášek. Cíl pro nadcházející sezonu? Nový trenér má jasno. Chceme se vyvarovat toho, co prožívala Plzeň v závěru minulé sezony, tedy bojů o udržení až do poslední chvíle. Tyto problémy už tady nechceme, rezolutně tvrdí Michal Bílek. Změny se dotknou i hráčského týmu. Stávající kádr je kvalitní, je zde spousta mladých a perspektivních hráčů, kteří úspěšně nastupují v reprezentačních výběrech. Přesto lze tým doplňovat, řekl Bílek. Do prvoligového týmu už přišel čtyřiadvacetiletý útočník Jan Rezek, který naposledy hrával za ruský klub Kuban Krasnodar. V české lize oblékal dresy Teplic a pražské Sparty. Je to mladý, ale už mezinárodně ostřílený hráč. Přesně takového hráče potřebujeme, řekl Ladislav Valášek z Viktorie. Plzeňský klub získal i ostravského gólmana Michala Daňka. Ten se ve svých necelých třiadvaceti letech může pochlubit mistrovským titulem s Baníkem Ostrava. Urostlý Daněk bere nabídku Viktorie jako výzvu. Vím, že to nebude lehké, ale chci se o místo poprat, řekl. Změny zasáhly i realizační tým Viktorie. Prvním asistentem zůstává i nadále Michal Petrouš, tým nově posílí Zdeno Frťala. Trenérem gólmanů bude Pavel Průša, který v minulosti oblékal dres Viktorie a který v Plzni žije. Příprava na nový ročník Gambrinus ligy pod vedením trenéra Michala Bílka začala Tři otázky pro Michala Bílka Jak jste spokojen s přestupem z Blšan do Plzně? Nyní budu působit v klubu, který stojí na pevných základech, proto jsem také nabídku Viktorie přivítal. Je pro mě úplně nová situace. Ale musím říci, že jsem i v Blšanech trénoval rád, byla to obrovská zkušenost. Jaký herní styl by pod vaším vedením měl tým vyznávat? Chtěli bychom hrát aktivně, napadat tým soupeře už na jeho polovině. Od hráčů vyžaduji co nejvyšší nasazení, velkou aktivitu. Moderní pojetí fotbalu, žádné pouhé čekání na chyby soupeře. Tedy styl, který by se měl divákům líbit? Chceme předvádět kvalitní fotbal, přilákat na stadion co nejvíce fanoušků. v pondělí 19. června. Na hráče Viktorie postupně čeká deset přípravných zápasů. Kromě vzájemné konfrontace s tuzemskými prvoligovými týmy se plzeňský tým utká i s řeckým mužstvem Škoda Xanthi a kyperským družstvem Aris Limassol. Bylo by pochopitelně optimální, kdyby se do začátku přípravy kádr stabilizoval, vysvětlil nový trenér Michal Bílek. Nový kouč Michal Bílek pózuje s prezidentem klubu Ladislavem Valáškem před dresem Viktorie. Vizitka nového trenéra FC Viktoria Plzeň Reprezentant, účastník mistrovství světa 1990 v Itálii, ve své hráčské kariéře oblékal dresy Sparty Praha, španělského týmu Betis Sevilla, po návratu ze zahraničí hrál ve Viktorii Žižkov a Teplicích. Jako trenér působil naposledy v Blšanech, předtím u reprezentační osmnáctky, v Teplicích a na Kostarice. Bývalý vynikající záložník se rovněž může pochlubit titulem Fotbalista roku, který získal za rok

12 Energetici hráli a relaxovali na Viktorce Ani deštivé a chladné počasí nepokazilo dobrou náladu účastníkům sobotního sportovního odpoledne, které připravilo vedení ŠKODA POWER spolu s odborovou organizací ZO OS KOVO pro své zaměstnance na stadionu FC Viktoria Plzeň. Už tradičně se utkal fotbalový tým zaměstnanců s týmem managementu. Zápas tentokrát vyhrálo mužstvo managementu těsným poměrem 2:1. Fanoušci fotbalových týmů a návštěvníci akce se měli možnost jako obvykle občerstvit, poslechnout si příjemnou hudbu a zajít na autogramiádu hráčů FC Viktoria Plzeň. Právě prvoligový tým Viktorky společnost ŠKODA POWER sponzoruje.

číslo 26 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. listopad 2007 Škodováci budou pracovat v novém

číslo 26 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. listopad 2007 Škodováci budou pracovat v novém Škodovák číslo 26 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. listopad 2007 Škodováci budou pracovat v novém Světový kongres řešil budoucnost energetiky Nová turbína posílí elektrárnu Ledvice Vážení

Více

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon

číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Škodovák číslo 21 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2007 Temelín: úpravy přinesou zvýšený výkon Výstavba nového zázemí jde podle plánu ŠKODA POWER získala další kontrakt v Rusku

Více

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům

Škodovák. Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl. Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Škodovák číslo 13 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. říjen 2006 Expozici Škody v Berlíně nikdo nepřehlédl Nový typ turbíny už míří k zákazníkům Areál Škodovky se otevřel návštěvníkům Vážení

Více

číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory

číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory Škodovák číslo 16 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. leden 2007 Škoda vyvíjí nové motory Vzdělávací programy budou šité na míru Firmy vyhlásily nejlepší zaměstnance Vážení spolupracovníci,

Více

Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice

Škodovák. Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích. Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice Škodovák číslo 47 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 8/2009 Nová tramvaj prochází testy na pražských tratích Škoda uspěla na Slovensku Veletrhy ukázaly nové trendy v energetice Vážení spolupracovníci,

Více

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik

Škodovák. Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích. Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Škodovák číslo 72 Informační časopis skupiny ŠKODA 11-12/2011 Nová lokomotiva jezdí na slovenských tratích Techmania získala stamiliony na rozvoj V Číně vzniká škodovácký podnik Jménem vedení společnosti

Více

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král

Škodovák. Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Škodovák číslo 77 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2012 Na návštěvu Škodovky přijel švédský král Rekordmanka mezi tramvajemi zamířila do Rigy ŠKODA BIKE Marathony jelo více než 2000 lidí! Vážení spolupracovníci,

Více

Škodovák. Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu

Škodovák. Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu Škodovák číslo 11 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2006 Vítězný tým pojede na víkend za sto tisíc! Vyrůstají nové haly pro ŠKODA TRANSPORTATION Zlepšovatelé využijí speciální dílnu

Více

Škodovák. Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat další vozy

Škodovák. Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat další vozy Škodovák číslo 48 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 9/2009 Škodovka za ForCity veze z Brna Zlatou medaili! V Ostravě vzniklo nové sportoviště se znakem šípu Pars nova bude modernizovat

Více

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova

číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Škodovák číslo 30 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. březen 2008 Škodovka posílila o šumperskou firmu Pars nova Italové přivítali plzeňské tramvaje ŠKODA TRANSPORTATION vyhlásila nejlepší

Více

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej

číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Škodovák číslo 35 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. srpen 2008 Nová lokomotiva vyjela na zkušební kolej Stravování? Ve firemních restauracích s pestrou nabídkou Škoda posílila o vývojovou

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími Škodovák číslo 63 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdí v běžném provozu s cestujícími MOVO investuje, získalo nové špičkové zázemí Firmy volily nejlepší zaměstnance

Více

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku

Škodovák. První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovák číslo 54 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. 3/2010 První tramvaj pro Rigu začíná jezdit v Lotyšsku Škodovka nabízí programy pro mladé Rusko zasáhla krize, Sibelektroprivod ale sílí

Více

Trainee program ŠKODA POWER 3/2007. Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC. - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč

Trainee program ŠKODA POWER 3/2007. Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC. - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč III. ročník 3/2007 Trainee program - nastartujte svou kariéru již nyní Vyřešte problém za 1000 Kč ŠKODA POWER - perspektivní zaměstanavatel Představujeme vám ŠKODA ELECTRIC 2 Milé studentky, milí studenti,

Více

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Škoda news 2-3/2011. Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN. VII. ročník 2-3/2011 Chystá se další ročník studentských programů Škodě přibývají zahraniční zakázky, stojí o posily svého týmu! Vyberte si téma odborných prací! Slavnostní předání certifikátů. Foto AGN.

Více

(no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina

(no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina Časopis ŠKODA HOLDING a.s. pro studenty univerzit // 1. číslo / 2005 (no name)* Brigády ŠKODABIKE Unikátní projekt Výzkum mezi studenty Studenti a ŠKODA Technická angličtina Slovo ředitele Vážené studentky,

Více

ŠKODABIKE je tu! Témata

ŠKODABIKE je tu! Témata VI. ročník 1/2010 Oblíbený BIKE je tu! Témata diplomových prací vyberte si! Praxe ve firmě přináší náskok Trainee program nastartuje kariéru 2 Milé studentky, milí studenti, další číslo časopisu, který

Více

Škodovák. Pars nova dokončila projekt Regionova. Zprávy ze společností

Škodovák. Pars nova dokončila projekt Regionova. Zprávy ze společností Škodovák Zprávy ze společností číslo 83 Informační časopis skupiny ŠKODA 1/2013 Pars nova dokončila projekt Regionova Zaměstnanci mohou využít výhodný benefit ŠKODA ELECTRIC získala prestižní zakázku 1

Více

číslo 22 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červenec 2007 ŠKODA POWER prezentovala úspěchy na evropském veletrhu

číslo 22 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červenec 2007 ŠKODA POWER prezentovala úspěchy na evropském veletrhu Škodovák číslo 22 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červenec 2007 ŠKODA POWER prezentovala úspěchy na evropském veletrhu Výroba trolejbusů získala nové zázemí CityElefant je plný novinek

Více

Škodovák. Škoda posílila o novou společnost. Zprávy ze společností. Nejlepší zaměstnanci získali ocenění Okřídlený šíp slaví devadesát let

Škodovák. Škoda posílila o novou společnost. Zprávy ze společností. Nejlepší zaměstnanci získali ocenění Okřídlený šíp slaví devadesát let Škodovák Zprávy ze společností číslo 89 Informační časopis skupiny ŠKODA 11, 12/2013 Škoda posílila o novou společnost Nejlepší zaměstnanci získali ocenění Okřídlený šíp slaví devadesát let 1 Vážené spolupracovnice,

Více

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu!

Škodovák. Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky. Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Škodovák číslo 70 Informační časopis skupiny ŠKODA 9/2011 Praha předvedla tramvaje a metro ze Škodovky Slovenské dráhy slavnostně představily push-pull z Ostravy ŠKODA CROSS je tu! Vážení spolupracovníci,

Více

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence

časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence magazín časopis zaměstnanců čkd group ročník 5 / číslo 2 / 2012 1927 2012 Značka ČKD slaví 85 let své existence u obsah editorial Vážené kolegyně, vážení kolegové, končíme rok 2012. Je dobré, že skupina

Více

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži

Škodovák. Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky. Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Škodovák číslo 67 Informační časopis skupiny ŠKODA 5/2011 Trolejbus pro Řím úspěšně absolvoval klíčové zkoušky Škoda protestuje proti praktikám konkurence Jednopodlažní jednotka je už v montáži Vážené

Více

Škodovák. ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy

Škodovák. ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy Škodovák číslo 69 Informační časopis skupiny ŠKODA 7, 8/2011 ŠKODA VAGONKA má nový kontrakt pro Litvu! Metro pro Čínu bude mít plzeňské srdce Slovenskou lokomotivu čekají první jízdy Vážené kolegyně, vážení

Více

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ

ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 1 / ČÍSLO 3 / 2008 ZNAČKA ČKD SI PŘIVEZLA OCENĚNÍ Z MSV V BRNĚ str. 3 Kyslík do magnitogorských hutí požene ČKD str. 10 Inovační podniky startují z Vysočan

Více

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč

ZVVZ má v Rusku první dodávku na klíč INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ ZAMĚSTNANCŮ, AKCIONÁŘŮ A OBCHODNÍCH PARTNERŮ STROJÍRENSKÉ SPOLEČNOSTI 2 www.zvvz.cz Listopad 2007 GROUP. 2 Divize Výroba se otevírá externím odběratelům. První vlaštovkou by měla být

Více

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011

ZPRAVODAJ. Regionální. Podnikatelský. Budeme mít třetí největší univerzitu v ČR? čtěte str. 8. ročník 11. březen 2011 Čtvrtletník Sdružení pro rozvoj MSK a Krajské hospodářské komory MSK ročník 11 Regionální březen 2011 Podnikatelský ZPRAVODAJ 1 Kraj má jako první v ČR pakt zaměstnanosti str. 9 Z obsahu: Moravskoslezský

Více

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku!

Škodovák. Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Škodovák číslo 65 Informační časopis skupiny ŠKODA 3/2011 Škodovácká lokomotiva úspěšně jezdila v Rakousku! Dodávka tramvají pro Brno jde do finále Na fotbalový šampionát se pojede i novinkou ze Škody!

Více

Škodovák. Nové poukázky: na sport, kulturu i vzdělání! Přednášky vzbudily velký zájem Škodovka podporuje charitu

Škodovák. Nové poukázky: na sport, kulturu i vzdělání! Přednášky vzbudily velký zájem Škodovka podporuje charitu Škodovák číslo 29 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. únor 2008 Nové poukázky: na sport, kulturu i vzdělání! Přednášky vzbudily velký zájem Škodovka podporuje charitu Vážení spolupracovníci,

Více

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky

magazín Energie je již dnes strategická surovina, Společnost ČKD PRAHA DIZ získala v posledním období dvě významné zakázky magazín ČASOPIS ZAMĚSTNANCŮ ČKD GROUP ROČNÍK 2 / ČÍSLO 1 / 2009 Energie je již dnes strategická surovina, říkají společně generální ředitel Ing. Jan Musil, CSc., a přední expert ČKD GROUP na energetiku

Více