Škodovák. Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků. Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Škodovák. Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků. Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky"

Transkript

1 Škodovák číslo 9 Informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s. červen 2006 Skupina ŠKODA HOLDING dosahuje výborných výsledků Skandinávie stojí o turbíny z Plzně Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky

2 Vážení spolupracovníci, je příjemné moci v polovině roku konstatovat, že se Škodovce daří naplňovat ambiciózní cíle, které si na letošek stanovila. Firmám skupiny ŠKODA HOLDING se podařilo získat velké množství nových zakázek, a to jak na zahraničních, tak i domácích trzích. Jen za první čtyři měsíce roku v hodnotě jedenáct miliard korun. Mezi ty klíčové kontrakty v oblasti klasické energetiky patří například rekonstrukce tuzemské elektrárny Tušimice a získání několika zakázek na náročných trzích západní Evropy, o kterých jsme již informovali. Významným úspěchem oboru dopravního strojírenství Škodovky je rámcová smlouva na dodávku dalších třiceti kusů příměstských jednotek EJ 471, kterou uzavřela společnost ČKD VAGONKA. Mezi nejdůležitější kontrakty ŠKODA TRANSPORTATION patří i dodávka série tramvají pro hlavní město Praha, kterou bude firma plnit po období několika let. Zhodnotíme-li výše uvedené úspěchy, je jasné, že dávají velmi dobrý předpoklad dalšího stabilního růstu celé skupiny. Škoda v minulém roce pracovala v nové, redukované sestavě. Po úspěšně dokončené oborové restrukturalizaci v uplynulých letech se dnes aktivity skupiny opírají o dva nosné obory - klasickou energetiku a dopravní strojírenství. A ekonomické ukazatele i nové zakázky dokazují, že tahle strategie je správná. Věřím, že dobré výsledky roku loňského i první části roku letošního jsou pro nás všechny i výzvou pro budoucnost. Miloš Kratochvíl, finanční ředitel ŠKODA HOLDING a.s. ŠKODA POWER sbírá úspěchy ve Skandinávii.... strana 5 Výstavy a konference ukázaly úspěchy Škodovky....strana 6 Nejlepší nováček objevil profesi tak trochu náhodou.... strana 8 Prvoligovou FC Viktoria Plzeň povede Michal Bílek....strana 11

3 Novinky ze společností Skupina ŠKODA HOLDING byla v roce 2005 úspěšná Skupina ŠKODA HOLDING zakončila rok 2005 provozním ziskem 532 milionů korun a vykázala tržby 7,336 miliardy korun. Jsou to konsolidované údaje podle českých účetních standardů (CAS). Zisk po zdanění dosáhl 565 milionů korun. Na tržbách se export podílel šedesáti procenty. Nejvíce Škodovka vyvezla do zemí Evropské unie, celých čtyřiačtyřicet procent produkce. Následovaly trhy Asie s dvaceti sedmi procenty, země bývalého SNS s dvanáctiprocentním podílem a Amerika s deseti procenty. Na celkových tržbách měl největší podíl obor dopravního strojírenství, následovaný oborem energetiky. Společnost ŠKODA získala v roce 2005 řadu významných zakázek v tuzemsku i v zahraničí. Dceřiné firmě ŠKODA TRANSPORTATION se podařilo s nízkopodlažními tramvajemi proniknout na polský trh, pokračování budou mít dodávky pro hlavní město Praha. ŠKODA POWER získala kontrakty v řadě států Evropské unie (turbosoustrojí pro dánský Amager, pro švédské Mönsteras a Värö), v jihovýchodní Evropě (paroplynový cyklus pro elektrárnu v Záhřebu a v Bukurešti, projekt Erdemir v Turecku). S cílem posílit svoje postavení založila přímo v Indii obchodně-inženýrskou společnost ŠKODA POWER Pvt.Ltd. Úspěchy ŠKODA POWER v zahraniční v loňském a na začátku letošního roku se výrazně odrazily také domácím trhu: ŠKODA POWER se bude jako dodavatel účastnit modernizace uhelné elektrárny Tušimice II. Výsledků loňského roku Škodovka dosáhla v oborově zeštíhlené sestavě. V roce 2005 už skupina ŠKODA HOL- DING totiž pracovala ve zcela jiné, výrazně pozměněné sestavě než dříve: bez firem konsorcia ŠKODA STEEL a ŠKODA JS, ŠKODA TS a ŠKODA Gear. Společenství však naopak posílilo o pražskou společnost VÚKV a ostravskou firmu ČKD VAGONKA. V závěru roku 2005 přešla pod nového majitele také poslední dceřiná společnost určená v rámci restrukturalizace k odprodeji: ŠKODA MACHINE TOOL. Skupina ŠKODA pokračovala v loňském roce ve stanovené strategii: rozvíjet dva hlavní obory - klasickou energetiku a dopravní strojírenství. Kam Škoda vyvážela? Přestože firma vlivem restrukturalizace podnikala v méně oborech, nově Fúze spojila HQU a ŠKODA HOLDING Na konci června 2006 se završí proces fúze společností HQU INTERNA- TIONAL a.s. a ŠKODA HOLDING a.s. Veškerá aktiva ŠKODY byla v uplynulém období právě v těchto dvou společnostech, které mají jediného koncového vlastníka společnost AP- PIAN. Fúze tak znamená logické sjednocení vlastnické struktury v rámci skupiny ŠKODA HOLDING. Náročný proces přípravy fúze trval několik měsíců. Výše uvedeným krokem dochází ke spojení obou společností v jediný subjekt. Samotný proces fúze nemá jakýkoli vliv na chod výrobních společností skupiny a znamená ve své podstatě jediné zachování kontinuity firmy ŠKODA HOLDING při současném významném zjednodušení vnitřních vztahů a procesů. přijaté zakázky dosáhly v roce 2005 téměř čtrnáct miliard korun, sděluje generální ředitel ŠKODA HOLDING Jiří Zapletal. Je to více, než se podařilo získat o rok dříve s více dceřinými firmami, říká Jiří Zapletal. Výsledky firmy i nově přijaté zakázky prokázaly, že kroky vedoucí k zeštíhlení společnosti a důsledná orientace na dva hlavní výrobní obory, jsou správné. Nastoupený trend potvrzuje i letošní rok. Jenom za první čtyři měsíce skupina získala zakázky v hodnotě jedenáct miliard korun, dokumentuje úspěšné tažení finanční ředitel Škodovky Miloš Kratochvíl. Na konci roku 2005 ve společenství ŠKODA pracovalo 4135 zaměstnanců, z toho devět stovek v zahraničí. Titulní foto: ŠKODA POWER představila úspěchy na veletrhu Power Gen Europe ŠKODOVÁK, informační časopis společnosti ŠKODA HOLDING a.s., Vydává ŠKODA HOLDING a.s., Tylova 1/57, Plzeň IČO , MK ČR 10556, Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, kontakty: manažer vnitřní komunikace Pavel Novák, telefon , fax , vychází v nákladu 5000 kusů měsíčně, tisk Kalous & Skřivan s.r.o., grafická úprava Marcel Šik 3

4 Novinky ze společností Průtah městem může vést areálem Škodovky Vést severojižní průtah Plzní od Karlových Varů na Klatovy přes část areálu plzeňské Škodovky je možné. Právě na tom se shodli zástupci vedení města s manažery společnosti ŠKODA HOLDING na jednání, kterého se účastnili i generální ředitel Škodovky Jiří Zapletal a plzeňský primátor Miroslav Kalous. Připravovanou stavbu, kterou bude financovat Ředitelství silnic a dálnic, má urychlit právě vstřícný verdikt Škody. Vedení části průtahu skrze Škodovku navíc omezí rozsah nutných demolic ve městě při výstavbě nové silnice. Zmírnily by se tak negativní dopady stavby, řekl plzeňský primátor Miroslav Kalous. Spolupráce města a podniku pomáhá vytvořit státu podmínky, aby mohl zainvestovat průtah areálem Škodovky. V průběhu následujícího období obě strany určí náklady, které s touto variantou budou souviset a po společném projednání je předloží Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Státnímu fondu dopravní infrastruktury. Především bude nutné řešit přemístění některých technologií v rámci areálu, specifikovat jeho dopravní obslužnost zvenčí i zevnitř, uvedla mluvčí ŠKODA HOLDING Radka Pistoriusová. Během několika měsíců by měla za účasti Ředitelství silnic a dálnic vzniknout studie posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a dokumentace pro územní rozhodnutí. Začátek stavby bych viděl nejdříve v letech 2009 až 2010, uvedl plzeňský primátor. Dvouproudá silnice ze sídliště Lochotín do městské části Bory by mohla vést škodováckým areálem pouze zhruba v délce dvou kilometrů. Magistrála by vstoupila do Škodovky první branou v Tylově ulici. Ještě před ní, před křižovatkou Kotkovy a Skvrňanské ulice, se rozdvojí. Stavba s mimoúrovňovým křížením ukrojí část autobusového nádraží. Dva pruhy z jihu by vznikly v Korandově a v Kotkově ulici. Škodovácký úsek by vyústil pátou branou v Borské ulici a poté by pokračoval ke kruhovému objezdu v Sukově ulici a dále na Klatovy. Zloději kovů hlídce neunikli Chytit zloděje přímo při činu. Přesně tenhle tah se povedl mužům z hlídky společnosti B.A. DORA, která zajišťuje ochranu areálu Škodovky v Plzni. Na začátku všeho stála zpráva o krádežích měděných kabelů určených pro výrobu vozů metra a tramvají. Cenný materiál se ztrácel přímo z dílny ve ŠKODA TRANSPORTATION. Začali jsme proto tenhle prostor tajně střežit, tak, abychom mohli zadržet pachatele přímo při dalším pokusu o krádež, popisuje vedoucí provozní oblasti Plzeň společnosti B.A. DORA Lubor Klíma. A třetí noc od začátku celé akce se pobertové objevili na dílnách znovu. Padesát minut po půlnoci zaslechli členové hlídky, že se někdo pokouší přes dva a půl metru vysoký drátěný plot dostat do střeženého prostoru. Za chvíli se už objevily dvě postavy, které se s jistotou pohybovaly ve tmě mezi pracovními stoly a materiálem. Bylo jasné, že se na místě vyznají. Pak zloději sejmuli ze stojanu měděné kabely a chystali se je odnést. A v té chvíli je zadrželi dva muži naší hlídky, kteří celé jejich počínání sledovali, popisuje úspěšný zásah strážců Lubor Klíma. Hlídka u pachatelů nalezla klíč od zadního vchodu do budovy dílen. Přivolaní policisté následně zjistili, dva pachatelé - čtyřiadvacetiletý Slovák a o dva roky mladší komplic z Kutnohorska - nebyli v budově poprvé. Při dalším vyšetřování policie zjistila, že oba výtečníci mají na svědomí škodu ve výši zhruba 180 tisíc korun. Premiér si prohlédl výrobní zázemí Škody Výrobní zázemí firmy ŠKODA TRANS- PORTATION si prohlédl v rámci své návštěvy Plzně premiér České republiky Jiří Paroubek. Toho zaujala například výroba tramvají pro hlavní město Prahu. Výrobky Škodovky jsou na světové úrovni a není pochyb, že jsou schopny obstát v konkurenci, prohlásil při návštěvě škodovácké dceřiné společnosti Jiří Paroubek. Při prohlídce výrobních prostor si předseda vlády prohlédl i hrubou stavbu nové lokomotivy či rekonstruované vozy pražského metra. Střípky z tisku Výroba podporuje zaměstnanost Výroba jednotek 471 v ostravské Vagonce se významně podílí na podpoře zaměstnanosti v regionu severní Moravy a Slezska. Dává jistotu nejméně 400 pracovních míst v samotné společnosti ČKD VAGONKA, dalších tři sta míst tvoří u dodavatelů v regionu Ostravska. Několik tisíc pracovních míst pak tato výroba generuje u stovky dalších dodavatelů na území dalších regionů České republiky, uvedl generální ředitel Českých drah Josef Bazala. Příměstské patrové jednotky s nízkopodlažním nástupem řady 471 budou České dráhy využívat postupně na všech příměstských tratích v pražské a ostravské aglomeraci. Technický týdeník, 1. června Průmysl jede naplno Dobře se v cizině daří například plzeňské společnosti ŠKODA POWER, která vyrábí součásti elektráren. Letos dokončila kontrakt na opravu turbíny v Indii za několik desítek milionů korun. Doufá přitom, že jí tahle zakázka otevře dveře k dalším obchodníkům na bouřlivě se rozvíjejícím indickém trhu. Nedávno navíc získala šestisetmilionovou zakázku v Litvě. MF Dnes, 17. května Autotec plný novinek Letošní, již jedenáctý ročník mezinárodní výstavy užitkových vozů na brněnském výstavišti se opět stává dostaveníčkem odborníků i laiků, kteří se zabývají užitkovými vozidly i vším, co s nimi souvisí Za pozornost stojí trolejbus Škoda 25 Tr Irisbus, realizovaný na základě autobusu Citelis a vystavovaný ŠKODA ELECTRIC. Lastauto omnibus, 8. června 4

5 Zprávy ze společností Plzeň se představila v senátu, Škodovka na akci nechyběla Stovky návštěvníků přilákaly Plzeňské dny v Senátu České republiky, které se odehrály o posledním květnovém víkendu v areálu pražských Valdštejnských zahrad. Cílem této víkendové akce bylo přiblížit zájemcům západočeskou metropoli, kterou proslavila například Škodovka či proslulý pivovar. Kontrakt má pro dceřinou škodováckou společnost velký význam jde totiž o první dodávku turbín Škoda na švédský trh a zároveň první referenci této velikosti do průmyslové výroby papíru a celulózy. Zakázku na dodávku strojovny s kondenzační odběrovou parní turbínou 50 MW podepsala společnost ŠKODA POWER v dubnu loňského roku. Zakázka zahrnovala i projekční práce, řízení projektu, montáž a uvedení do provozu a školení obsluhy. Skupina Södra je největší švédskou společností lesních vlastníků a sdružuje čtyři významné skupiny. Samotná Södra Cell je pak jedním z největších světových výrobců průmyslové celulózy pro široké spektrum výroby papíru, přiblížila zaměření zákazníka Anna Janelová ze ŠKODA POWER. Švédská zakázka není jediným úspěchem ŠKODA POWER na severu Evropy. Firma nedávno například vyhrála v souboji s konkurencí zakázku pro finskou ocelárnu v Torniu. Tamnímu podniku, který patří k největším svého druhu ve Evropě, dodá plzeňská společnost turbínu s dalším příslušenstvím, včetně montáže a uvedení do provozu. Právě ŠKODA HOLDING proto na informačních panelech představila současné dění ve firmě, tak, aby návštěvníci poznali nejnovější výrobky společnosti a směřování, kterým se firma ubírá. Seznámit veřejnost s Plzní tradiční i neznámou asi tak by se dal ve zkratce vyjádřit cíl pořadatelů. Po oba dva dny byl pro návštěvníky v nádherných prostorách Valdštejnských zahrad připraven bohatý kulturní program, v jehož rámci vystoupili plzeňští umělci, umělecká sdružení, pěvecké, herecké a taneční soubory. Informační centrum zase návštěvníkům nabízelo řadu tipů na výlety za památkami i zábavou. Valdštejnské zahrady na Malé Straně patří mezi hojně navštěvovaná místa pražského historického centra, během volných dní sem najde cestu kolem čtyř tisíc návštěvníků z domova i ze zahraničí. Škodovácká turbína zamířila do Švédska Už v lednu příštího roku začne sloužit v komerčním provozu nová turbína, kterou pro švédského zákazníka vyrobila ŠKODA POWER. Plzeňská firma už dokončila kontrolní montáž turbíny a celá zakázka už zamířila do rukou společnosti Södra Cell AB v jižním Švédsku. Hodnota zakázky se blíží třem stovkám milionů korun. Ve Finsku má za sebou Škodovka už úspěšně dokončené projekty - jde například o modernizaci elektrárny Hanasaari a dodávku turbosoustrojí pro elektrárnu Seinajöki. 5

6 Zprávy ze společností Konference ukázala trendy energetiky Úspěchy na poli vývoje turbin s nadkritickými parametry představila na odborné konferenci společnost ŠKODA POWER. Ta uspořádala setkání s názvem Elektrárenské bloky a turbíny s nadkritickými parametry společně se Západočeskou univerzitou. S vlastním řešením vysoce účinného zařízení pro elektrárny přichází škodovácká společnost v době, kdy na trhu sílí poptávka po takových výrobcích. Vyspělé země Evropy, stejně jako asijští obři Indie a Čína - ti všichni plánují efektivněji a ekologičtěji využívat své zásoby uhlí a tedy stavět nové zdroje. Stranou tohoto trendu nezůstává ani česká energetika ČEZ připravuje výstavbu nových takzvaně nadkritických bloků 660 MW v Ledvicích a Počeradech. Nová zařízení mají mít účinnost výrazně vyšší než čtyřicet procent, snaha je do budoucna posunout tento ukazatel přes padesát procent. Taková účinnost umožní investorům rychlejší návratnost vložených prostředků, sděluje generální ředitel ŠKODA POWER Jan Musil. Plzeňská konference přinesla přednášky s vysoce kvalitním a přínosným obsahem. Firmě ŠKODA POWER se podařilo získat na toto dvoudenní setkání představitele hlavního zákazníka, kterým je česká firma ČEZ, s kvalitními přednáškami vystoupili specialisté a přední odborníci z několika firem Plzeňská firma představila úspěchy na veletrhu Power Gen Europe 2006 Předvést firmu ŠKODA POWER jako úspěšného výrobce, dodavatele a ukázat ji jako dynamickou, konkurenceschopnou firmu. Získat nové informace o dění v oboru, o konkurenci. A v neposlední řadě uspořádat setkání se zákazníky i dodavateli. Takové byly hlavní cíle zástupců plzeňské ŠKODA POWER na veletrhu Power Gen Europe, který se v letošním roce konal na přelomu května a června v areálu výstaviště v Kolíně nad Rýnem v Německu. A právě dceřiná škodovácká firma patří už tradičně k velkým vystavovatelům. Power Gen však není pouhou výstavou. Současně s veletrhem organizátoři každoročně pořádají konferenci, která i letos nabídla velmi obsáhlý program - více než 150 příspěvků se dotýkalo aktuálních témat z oblasti energetiky. I zde nezůstala ŠKODA POWER stranou. Prezentaci o vývoji koncové oběžné lopatky 1220 milimetrů, kterou vyvinula ŠKODA POWER společně s italskou firmou Ansaldo Energia, přednesl na konferenci Karel Duchek, ředitel pro Rozvoj ŠKODA POWER. A jak právě on zhodnotil letošní zaměření konference? Tento rok se na Power Genu neobjevilo příliš mnoho technických novinek. Přednášky byly více zaměřené na ekonomii provozu elektráren, zvláště v souvislosti s omezováním emisí a povolenkami, Kyotským protokolem a zvyšováním účinnosti bloků jako jedním z nástrojů snižování emisí. Nastává období oživení uhelné energetiky, které se dotkne například Německa, Itálie a dalších zemí, přibližuje Karel Duchek. Prezentace představily například některé výsledky z projektu COMTES, což je součást velkého projektu zvyšování teploty páry klasických elektráren na úroveň 700 stupňů Celsia a cílovou účinnost vyšší než 50 procent. Takovéto razantní zvýšení teploty umožní použití niklových slitin, jejichž praktické vlastnosti a technologické možnosti ověřuje právě projekt COM- TES, říká Karel Duchek. 6 6

7 Zprávy ze společností i škol zastoupení měli Energoprojekt Praha, ŠKODA PRAHA, Akademie věd ČR, ČVUT Praha, ZČU Plzeň, ŠKODA Výzkum, Vítkovice výzkum a vývoj. Špičkovou kvalitu měla i vystoupení předních specialistů ze zahraničí, konkrétně z Francie, Německa, Dánska, Rakouska. Svůj příspěvek na téma perspektivy české energetiky přednesl náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Bis. Energetika nyní prochází významnou etapou - výrobci nových zařízení pro oblast nadkritických parametrů zvyšují vstupní parametry páry, zejména pak teplotu a tlak. V současné době se hledají stále efektivnější metody spalování uhlí s cílem zvýšení účinnosti a snížení emisních limitů. Výsledkem jsou vysoké parametry páry teplota a tlak. Pro turbíny s nadkritickými parametry páry s teplotou C a tlakem okolo 280 barů je zásadní použití komponent z vysokoteplotních materiálů, přičemž design turbíny se výrazně nemění. Diskutované vysokoteplotní materiály, ale i komponenty nakupujeme podobně jako naši konkurenti od špičkových evropských výrobců například z Německa, Rakouska, Francie, říká Jan Musil. V řešení navazujeme na naše bloky 500 MW. Konstrukci turbin s nadkritickými parametry jsme přizpůsobili pro použití vysokoteplotních materiálů a zkonstruovali jsme novou průtočnou část turbíny s maximální účinností. Materiálově technologickou problematiku, konkrétně dlouhodobé creepové testy, svařování a obrábění, máme plně zvládnutou. Výzkum a vývoj, stejně tak technologické ověření pro uvedené vysokoteplotní materiály, proběhly úspěšně ve Škodovce v letech 1992 až 2005, uzavírá Jan Musil. pokračování na str. 10 P. J. Ennis, Forschungszentrum Julich, Německo Na výrobu zařízení pro parametry páry do 620 stupňů Celsia může ŠKODA POWER využít konstrukčního řešení, které používá u svých osvědčených turbin vysokého výkonu. Klíčovou otázkou je v této kategorii materiál, ten může Škoda koupit u špičkových evropských dodavatelů. Budoucností energetiky jsou zařízení pro teploty kolem sedmi set stupňů, to je věc nejen zdokonalení materiálů ale také i konstrukce. V této oblasti ŠKODA POWER provádí vlastní výzkum, přichází s vlastním řešením, takže může být dodavatelem i takového moderního zařízení. Právě ve výzkumu a vývoji udělala plzeňská ŠKODA POWER v posledním období velký krok kupředu. A samozřejmě tak i sílí její konkurenční pozice na trhu, kde nyní roste poptávka po nových zařízeních. Velký boom zaznamenává v současné době energetický trh v Evropě, ale i v Asii, konkrétně třeba v Číně. Tam všude je velký zájem o zařízení s vysokou účinností. Tohoto boomu by mohla ŠKODA POWER využít, potenciál na to má. A jaké poznatky si odnesli reprezentanti ŠKODA POWER na veletrhu? Radek Vojáček, ředitel pro Nákup: V letošním roce bylo možno z pohledu Nákupu sledovat na Power Genu pokračování trendu v naplněnosti kapacit dodavatelů především v oblasti strojírenské metalurgie, obrábění rozměrově náročnějších dílů a s tím spojených dodávek jako například převodovek, generátorů, čerpadel a vodokružných vývěv. Na základě získaných nových kontraktů z České republiky a západní Evropy bylo možno též zaznamenat výrazné zvýšení zájmu o spolupráci při dodávkách pro ŠKODA POWER. Vladimír Novák, úsek Obchod: Během výstavy jsme prezentovali společnost několika způsoby šitými na míru našim návštěvníkům - s velmi známými a významnými klienty byly naplánovány schůzky formálního či neformálního charakteru. Setkali jsme se se zástupci společností, s nimiž v současné době ŠKODA POWER spolupracuje na aktuálních nebo potenciálních projektech. Možné zákazníky a dodavatele, návštěvníky našeho stánku, jsme informovali detailněji o naší společnosti a na jejich všetečné dotazy odpovídal veletržní tým tvořený zástupci různých útvarů ŠKODA POWER. Uzavřením výstavních bran však pro nás POWER GEN zdaleka nekončí. Nyní je třeba roztřídit získané kontakty, navázat na první setkání a v neposlední řadě se rovněž poučit z drobných nedostatků, které naše působení na výstavě mělo. Po splnění těchto úkolů si teprve můžeme říci, že naše účast na POWER GEN EUROPE 2006 byla efektivní. Daniel Procházka, úsek Obchod: Kromě přínosů samotné výstavy již popsaných mými kolegy vidím jako zajímavé a užitečné společné setkání nás všech, kteří jsme se za ŠKO- DA POWER expozice zúčastnili, a to po oficiální části, mimo brány výstaviště. V běžném pracovním shonu se obtížně hledá čas promluvit si neformálně se všemi o pracovních i osobních věcech. A i to je podle mého názoru důležité pro dobře fungující tým. 7

8 Pavel Dvořák: před dvěma roky student, teď vítěz kategorie nováček roku ve Škodovce Firma ŠKODA HOLDING každoročně vyhlašuje nejlepší zaměstnance celého společenství. V letošním roce přibyly dvě nové kategorie nováček roku a nejlepší inovátor. Vítězové nových kategorií, stejně jako ostatní nej pracovníci získali hodinky značky Omega, takzvané bondovky. A kdo se může stát nováčkem roku společnosti pro daný rok? Tuhle kategorii bychom klidně mohli přejmenovat na kategorii nejlepší absolvent. Nejlepším nováčkem se totiž může stát pouze zaměstnanec, kterému je méně než 30 let, není ve společnosti zaměstnán déle než tři roky a již za toto relativně krátké období se stal významným členem pracovního týmu ve společnosti, která ho nominovala. Za rok 2005 se stal nováčkem roku Pavel Dvořák, výpočtář trakčních motorů společnosti ŠKODA ELECTRIC. Jaký jste zažíval pocit při vyhlašování vítězů? Jaký to byl pocit? Ještě nikdy jsem nebyl takto významně oceněn a musím se přiznat, že jsem byl velice nervózní, Těsná spolupráce Škody a dodavatelů přinese výhody všem zúčastněným Plnit vysoké požadavky zákazníků na kvalitu, spolehlivost a špičkové parametry to vše musí ve stále větší míře zajišťovat výrobci vozidel pro veřejnou dopravu. A protože ŠKODA TRANSPORTATION chce patřit ke světovým lídrům v oboru, hledá cestu, jak zlepšit spolupráci s dodavateli všech částí nových tramvají, lokomotiv, vozů metra či příměstských jednotek. Právě role dodavatelů je velmi důležitá. Dnes už nemohou stačit jen běžné, formální dodavatelsko-odběratelské vztahy. Proto ŠKODA TRANSPORTATION připravuje založení takzvaného klastru - tedy seskupení podniků, které na výrobě vozidel spolupracují, vysvětluje Václav Trkovský z Rozvoje ŠKODA HOLDING. Podle něj by mohly podniky lépe pracovat na inovacích, nebo například na zkrácení doby vývoje a výroby a snížení nákladů jednotlivých produktů. Spolupráce by podpořila ekonomický růst a konkurenceschopnost všech jeho členů. Velmi významné je i to, že klastr navíc může získat finanční prostředky z fondů Evropské unie. 8

9 Téma když jsem uslyšel své jméno. Získané ocenění pro mě znamená především motivaci k další práci, rád bych odváděl pokud možno stejné nebo lepší pracovní výsledky. V čem spočívá práce výpočtáře trakčních motorů a jak jste tuto profesi objevil? Nejprve bych odpověděl na druhou část otázky. Tuto profesi jsem objevil vlastně náhodou. Během doktorandského studia jsem jaksi přemýšlel o vedlejší pracovní činnosti v oboru, kde bych získal nějaké praktické vědomosti, a tak jsem se začal ptát. Samozřejmě jsem začal nejprve ve svém okolí na univerzitě a právě tam mi poradili naší společnost. Činnost výpočtáře není zcela jednoduchá. Než výpočtář započne vlastní výpočet trakčního motoru, musí se dokonale seznámit se specifikací zákazníka a popřípadě s ním komunikovat ohledně nedostatků zadání. Potom lze začít vlastní návrh. Samozřejmě, že během návrhu je potřebná komunikace s ostatními členy konstrukční kanceláře ohledně konstrukce jednotlivých částí stroje. Pokud se v této fázi narazí na nějaké obtíže, které vyžadují zásah do zadání, je zapotřebí opět domluva se zákazníkem a tyto problémy odstranit. Mezi tyto problémy patří většinou požadavky Ing. Pavel Dvořák Nejlepší nováček roku 2005 ve společenství ŠKODA Věk: 28 let Vzdělání: ZČU FEL, obor Elektrické přístroje Doba zaměstnání ve ŠKODA: 1 rok Průběh praxe: před nástupem na trvalý pracovní poměr ve ŠKODA ELECTRIC pracoval ve zdejším BU Trakční motory šest měsíců na půl úvazku. Od června 2005 v této společnosti pracuje trvale jako výpočtář trakčních motorů. na rozměry. Po úspěšném návrhu stroje výpočtář předá vypočtené údaje dalším konstruktérům.. A to je velice stručný náhled do činnosti výpočtáře. Jste vedoucím jednoho studenta v rámci Trainee programu, pokračujete v doktorském studiu, jste vedoucím diplomové práce, k tomu běžné zaměstnání zbude vám vůbec nějaký čas na vaše koníčky? Ano, to je pravda, všechny tyto činnosti jsou samozřejmě velice časově náročné a je složité ve všem podávat dobré výsledky. Proto se snažím oddělovat od sebe jednotlivé aktivity a vždy se snažím vyšetřit čas na každou zvlášť, abych se jí mohl plně věnovat. Bohužel, na mé koníčky mi toho času moc nezbude, ale občas si ho prostě udělám Co je nejvíce potřeba pro to, aby člověk něčeho dosáhl? Štěstí, vůle, trpělivost, kontakty, peníze nebo něco jiného? To je složitá otázka. Každý by si měl ujasnit své priority, co vlastně od života očekává a čeho v něm chce dosáhnout. Někomu stačí pohoda a spokojený život, jiný zase prahne po bohatství a slávě K tomu, aby člověk něčeho ve svém životě dosáhl, je samozřejmě nejdůležitější vůle a chuť svou myšlenku realizovat plus kapitál, kontakty a myslím, že také podpora od svých nejbližších Podpora se týká úhrady části nákladů na projekty, které posílí inovace a konkurenceschopnost finálního výrobce i jeho dodavatelů. V prvním roce po založení klastru mohou prostředky z Evropské unie dosáhnout až 75 procent uznatelných nákladů, ve druhém 65 procent a ve třetím 55 procent, vypočítává Václav Trkovský. Díky spolupráci jednotlivých firem v klastru by bylo možné také zvyšovat spolehlivost, kvalitu výrobků, modularitu vozidel i komponentů. Práce na založení klastru běží naplno. Na půdě Západočeské univerzity se na konci května uskutečnil již druhý workshop, jehož náplní bylo projednání pravidel fungování a konkrétního zaměření zmíněného společenství podniků kolem ŠKODA TRANSPORTATION, říká Václav Trkovský. Zaměření klastru by se ale nemělo týkat jen kolejových vozidel, tedy lokomotiv, příměstských jednotek, tramvají a metra, ale také trolejbusů. Oborová sdružení výrobců a dodavatelů jsou ověřenou formou spolupráce podniků v zemích západní Evropy. Například v Itálii a Německu jsou klastry velmi oblíbné. Někde dokonce fungují i nad rámec jedné země, říká jednatel Institutu průmyslového managamentu Robert Caithaml. Podle mají právě klastry velkou budoucnost i v tuzemsku. Proto velice kladně hodnotím snahu ŠKODA TRANSPORTATION připojit se k tomuto trendu, dodává Caithaml. Z výrobních podniků se přípravy klastru účastní jako vedoucí firma ŠKODA TRANSPORTATION (lokomotivy, tramvaje, metro), dále ČKD VAGONKA (příměstské jednotky), ŠKODA ELECT- RIC (pohony, trakční motory, trolejbusy), WIKOV MGI (převodovky), IGE-CZ (pohony dveří), PARS KOMPONENTY (dveře), ZOD-VDO Zálší (okna), Lekov, Alfa Union, DI-ELCOM (elektrické přístroje a vybavení), Tribotec (mazání okolků a pískovače), ŠKODA TVC (nápravový sběrač a další díly), Air Čeňkov (sedadla), Savea Krušná Hora (laminátové díly) a další. Podporu v oblasti výzkumu a vývoje, zkoušek, spolehlivosti, zlepšování procesů ve výrobě a řízení podniku v klastru poskytnou zejména VÚKV (vývoj a zkoušky), ŠKODA VÝ- ZKUM (zkoušky), IPM (metodická podpora klastru), ZČU (výzkum, procesy), Univerzita Pardubice (výzkum), Alopex (spolehlivost). 9

10 Studenti sbírali zkušenosti v projektech Škody Závěrečným představením projektů zakončili studenti první ročník Trainee programu, který pořádala plzeňská Škodovka. První osmička vysokoškoláků tak má za sebou roční účast v projektech dceřiných společností Škody, řadu přednášek a exkurzí, speciální kurz angličtiny a kurz komunikačních a prezentačních dovedností. Prezentace projektů se konala v polovině června za účasti konzultantů a personálních ředitelů dceřiných společností. Na závěr studenti obdrželi certifikáty o absolvování Trainee programu a šek na částku deset tisíc korun. Zajímavostí je, že všichni absolventi Trainee programu si témata projektů ponechali jako témata diplomových prací. Budou tedy se Škodovkou spolupracovat i nadále, uvedla mluvčí společnosti Radka Pistoriusová. Trainee program je určený pro studenty 4. ročníků technických univerzit, a to Západočeské univerzity v Plzni, ČVUT v Praze a Univerzity v Pardubicích. Do prvního ročníku se přihlásilo šestnáct zájemců, z nich po vstupním rozhovoru vybrala firma osm studentů. Spolupráce Škodovky se studenty je mnohem širší, než zmíněný Trainee program. Firma připravuje pro vysokoškolské studenty například projekt Cena Emila Škody za nejlepší diplomovou práci. V časopise pro studenty ŠKODA news pro univerzity zase studenti kromě informací přímo z firmy najdou témata diplomových prací, přihlášku do dalšího ročníku Trainee programu a informace o novém stipendijním programu, který startuje v září Soutěž Konference ukázala trendy... pokračování ze strany 7 Plány investovat v České republice do výstavby nových energetických zdrojů, které využívají jako palivo uhlí, jsou v souladu s tím, co se děje v západní Evropě. Tam je trend podobný, i co se týká například velikosti uvažovaných nových elektrárenských bloků s vysokou účinností, říká Zdeněk Vlček z Energoprojektu Praha. Podle něj plzeňská konference pořádaná firmou ŠKODA POWER přišla s velmi zajímavým záběrem témat. Počínaje třeba špičkovými materiálovými analýzami, přes prezentaci vědeckých výpočtů z oblasti dynamiky lopatek až po to, jak vypadá konstrukce moderního zařízení s nadkritickými parametry. Příspěvky se dotkly globálních témat v oblasti nákupu a současné situace na energetickém trhu, říká Zdeněk Vlček. Odborníci ocenili i propojení ŠKODA POWER na výzkumná centra, vědecké instituce doma i v zahraničí a také schopnost firmy získané poznatky využívat v praxi. Spolupráce firem jako je ŠKODA POWER, Energoprojekt, výzkumných pracovišť a vysokých škol je velmi důležitá pro rozvoj celé české energetiky, uvedl například náměstek ministra Jiří Bis z ministerstva průmyslu a obchodu České republiky. Vážené kolegyně a kolegové, připravili jsme pro vás - zaměstnance ŠKODA HOLDING a jejích dceřiných firem - soutěž, která se týká života naší společnosti. Ti z vás, kdo zašlou správnou odpověď na následující otázky, budou zařazeni do slosování - výherce získá poukaz do sítě stylových značkových restaurací, dle výběru v Plzni, Praze, či Ostravě. Odpovědi zasílejte na adresu redakce, případně em. Nezapomeňte uvést vaše jméno, název společnosti a kontakt. Sídlo redakce Tylova 57, Plzeň, Těšíme se na vaše odpovědi. Vítězem minulého kola se stává Jiří Hirsch ze společnosti ČKD VAGONKA. Gratulujeme. Soutěžní otázka: V které zemi se letos konala tradiční světová výstava Power Gen, na které vystavovala i ŠKODA POWER? a) v Německu b) ve Francii Skupina Transportation vystavovala Na několik červnových dní se stala Ostrava stala hlavním městem kolejové dopravy. Právě v severomoravské metropoli se totiž uskutečnil sedmý ročník mezinárodního veletrhu Czech Raildays. Prezentovalo se na něm celkem 122 firem z České republiky i zahraniční. Chybět nemohly společnosti skupiny Transportation - například domácí ČKD VAGONKA, dodavatel elektrických jednotek řady 471 pro České dráhy. Na programu prezentací skupiny Škoda byla i nová lokomotiva řady 380 pro České dráhy vyvíjená v Plzni. Letošní ročník akce potvrdil stoupající úroveň veletrhu Czech Raildays. 10

11 Sport Nový kouč prvoligové Plzně Michal Bílek nechce záchranářské starosti Úspěšný československý reprezentant, muž ověnčený titulem Fotbalista roku, a nyní už zkušený trenér povede do příští sezóny prvoligové mužstvo FC Viktoria Plzeň. Novým koučem klubu, jehož hlavním partnerem je ŠKODA POWER, se stal jednačtyřicetiletý Michal Bílek. Smlouva s Viktorkou zní na tříleté období, ve funkci trenéra Bílek nahradil Františka Straku, který po misi v Plzni přijal angažmá v rakouském Innsbrucku. Chceme, aby Viktoria byla nejen nejúspěšnějším týmem našeho regionu, ale aby se natrvalo usadila v první lize a reprezentovala celý náš region i vůči zahraničí. Trenér Bílek je nejen trenér s potřebnou kvalifikací, ale i hráčskou a trenérskou praxí, řekl prezident klubu a předseda představenstva Viktorie Plzeň Ladislav Valášek. Cíl pro nadcházející sezonu? Nový trenér má jasno. Chceme se vyvarovat toho, co prožívala Plzeň v závěru minulé sezony, tedy bojů o udržení až do poslední chvíle. Tyto problémy už tady nechceme, rezolutně tvrdí Michal Bílek. Změny se dotknou i hráčského týmu. Stávající kádr je kvalitní, je zde spousta mladých a perspektivních hráčů, kteří úspěšně nastupují v reprezentačních výběrech. Přesto lze tým doplňovat, řekl Bílek. Do prvoligového týmu už přišel čtyřiadvacetiletý útočník Jan Rezek, který naposledy hrával za ruský klub Kuban Krasnodar. V české lize oblékal dresy Teplic a pražské Sparty. Je to mladý, ale už mezinárodně ostřílený hráč. Přesně takového hráče potřebujeme, řekl Ladislav Valášek z Viktorie. Plzeňský klub získal i ostravského gólmana Michala Daňka. Ten se ve svých necelých třiadvaceti letech může pochlubit mistrovským titulem s Baníkem Ostrava. Urostlý Daněk bere nabídku Viktorie jako výzvu. Vím, že to nebude lehké, ale chci se o místo poprat, řekl. Změny zasáhly i realizační tým Viktorie. Prvním asistentem zůstává i nadále Michal Petrouš, tým nově posílí Zdeno Frťala. Trenérem gólmanů bude Pavel Průša, který v minulosti oblékal dres Viktorie a který v Plzni žije. Příprava na nový ročník Gambrinus ligy pod vedením trenéra Michala Bílka začala Tři otázky pro Michala Bílka Jak jste spokojen s přestupem z Blšan do Plzně? Nyní budu působit v klubu, který stojí na pevných základech, proto jsem také nabídku Viktorie přivítal. Je pro mě úplně nová situace. Ale musím říci, že jsem i v Blšanech trénoval rád, byla to obrovská zkušenost. Jaký herní styl by pod vaším vedením měl tým vyznávat? Chtěli bychom hrát aktivně, napadat tým soupeře už na jeho polovině. Od hráčů vyžaduji co nejvyšší nasazení, velkou aktivitu. Moderní pojetí fotbalu, žádné pouhé čekání na chyby soupeře. Tedy styl, který by se měl divákům líbit? Chceme předvádět kvalitní fotbal, přilákat na stadion co nejvíce fanoušků. v pondělí 19. června. Na hráče Viktorie postupně čeká deset přípravných zápasů. Kromě vzájemné konfrontace s tuzemskými prvoligovými týmy se plzeňský tým utká i s řeckým mužstvem Škoda Xanthi a kyperským družstvem Aris Limassol. Bylo by pochopitelně optimální, kdyby se do začátku přípravy kádr stabilizoval, vysvětlil nový trenér Michal Bílek. Nový kouč Michal Bílek pózuje s prezidentem klubu Ladislavem Valáškem před dresem Viktorie. Vizitka nového trenéra FC Viktoria Plzeň Reprezentant, účastník mistrovství světa 1990 v Itálii, ve své hráčské kariéře oblékal dresy Sparty Praha, španělského týmu Betis Sevilla, po návratu ze zahraničí hrál ve Viktorii Žižkov a Teplicích. Jako trenér působil naposledy v Blšanech, předtím u reprezentační osmnáctky, v Teplicích a na Kostarice. Bývalý vynikající záložník se rovněž může pochlubit titulem Fotbalista roku, který získal za rok

12 Energetici hráli a relaxovali na Viktorce Ani deštivé a chladné počasí nepokazilo dobrou náladu účastníkům sobotního sportovního odpoledne, které připravilo vedení ŠKODA POWER spolu s odborovou organizací ZO OS KOVO pro své zaměstnance na stadionu FC Viktoria Plzeň. Už tradičně se utkal fotbalový tým zaměstnanců s týmem managementu. Zápas tentokrát vyhrálo mužstvo managementu těsným poměrem 2:1. Fanoušci fotbalových týmů a návštěvníci akce se měli možnost jako obvykle občerstvit, poslechnout si příjemnou hudbu a zajít na autogramiádu hráčů FC Viktoria Plzeň. Právě prvoligový tým Viktorky společnost ŠKODA POWER sponzoruje.

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky

Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Schopnosti českého jaderného průmyslu Budoucnost českých firem v oblasti jaderné energetiky Ing. Josef Perlík ŠKODA JS a.s. Praha, 11.dubna 2013 Reference Rekonstrukce a modernizace klasických tepelných

Více

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS -

- Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - - Referát na konferenci CZECH RAILDAYS - Návrh kvalitního systému regionální železniční dopravy v MS kraji Úvod, význam železnice pro Moravskoslezský kraj. Stručné představení Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského

Více

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s.

Mezinárodní strojírenský veletrh. 4.10.2011, Brno. Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. "Jaderná energetika jako impuls pro export velkých investičních celků" Mezinárodní strojírenský veletrh 4.10.2011, Brno Ing. Josef Perlík, ŠKODA JS a.s. PROJEKT MIR.1200 EVOLUČNÍ TECHNOLOGIE Reaktor projektu

Více

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014

ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 ŠKODA AUTO HR MARKETING 24. 11. 2014 Milníky ŠKODA AUTO 2018 Následovat koncernovou strategii 2011 Nová korporátní identita 1991 Vstup do koncernu VW 2 Hodnoty značky ŠKODA SVÝM ZÁKAZNÍKŮM ROZUMÍME, VŽDY

Více

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans

final report M0BILITY LOGISTICS MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 www.bvv.cz/eurotrans www.bvv.cz/eurotrans M0BILITY LOGISTICS BUSINESS SERVICE MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ VELETRH 8 9 10 10 2013 final report Nultý ročník veletrhu EUROTRANS přinesl vystavovatelům nové obchody Mezinárodní dopravní

Více

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední?

PERSONÁLNÍ PROJEKT ABSOLVENT Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? Veletrh pracovních a studijních příležitostí Kam po střední? 28. dubna 2008 (10:00 16:00) DK Peklo - dům kultury města Plzně Pobřežní 10, Plzeň centrum Pořádá: Stavovská unie studentů ZČU v Plzni Tylova

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem

Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Koncepce rozvoje a řízení FK Ústí nad Labem Současný stav klubu V minulosti neexistovalo profesionální řízení a základní marketingová a obchodní strategie klubu Díky deklarované podpoře vlastníka klubu

Více

Vzdělávání v inovacích

Vzdělávání v inovacích Inovace ve vzdělávání Vzdělávání v inovacích Praha, 6.prosince 2007 ESF JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací Inkubátor RLZ při

Více

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce

CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem. Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce CzechTrade podporuje spolupráci mezi firmou a designérem Když se potká skvělý designér a kvalitní výrobce Plastia Lenka Novotná, jednatelka firmy Plastia s.r.o. Jdeme cestou originality a vysoké přidané

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme BAUMA 2016 Mezinárodní veletrh stavebních strojů a vozidel, stavebního nářadí a příslušenství Obor: stavebnictví BAUMA je světově nejdůležitějším veletrhem ve stavebním

Více

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii

Role flexibilní pracovní síly v personální strategii Personální společnost Manpower oslovila v říjnu 2009 více než 41.000 zaměstnavatelů ze 35 zemí a oblastí, aby zjistila více informací o současné roli flexibilní pracovní síly v personální strategii různých

Více

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem

Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Restrukturalizace a zvyšování efektivity firem Ing. Tomáš Pastrňák, MBA Předseda výboru České asociace interim managementu Člen představenstva krajské hospodářské komory MSK Člen komise pro majetek a hospodářskou

Více

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014

Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 Ví tkovice Golden Tour Ostrava 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu

Více

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí

24.-26.5.2005, Hradec nad Moravicí VEŔEJNÁ SOUTĚŽ VE VÝZKUMU A VÝVOJI VYHLAŠOVANÁ MPO ČR Chlumský Miroslav - MPO ČR, Praha, e-mail : chlumskym@mpo.cz Jedna z důležitých aktivit Ministerstva průmyslu a obchodu ve vztahu k podnikatelské sféře

Více

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s.

Vize Plzně jako vzorového města elektromobility. Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. Vize Plzně jako vzorového města elektromobility Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. 25. března, 2013 Představení společnosti PMDP, a.s. Počet zaměstnanců 855 Dopravní výkon Vozový park Počet linek

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme SUBCON 2015 Jediný britský veletrh s jednoznačným zaměřením na subdodávky & výrobu & technologie Zastoupení všech úrovní v oblasti strojírenského dodavatelského řetězce

Více

Golden Tour Pardubice 2014

Golden Tour Pardubice 2014 2014 spojte příjemné s užitečným udělejte něco pro své zaměstnance zviditelněte svou společnost dejte vzniknout novým obchodním kontaktům zapojte se do nejvýznamnějšího projektu svého druhu ve střední

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme METALLOOBRABOTKA. SVARKA 2015 Obor: kovoobrábění Kovoobrábění v Rusku patří tradičně a dlouhodobě k jednomu z nejperspektivnějších a nejpřitažlivějších odvětví. Obrovské

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem

Klíčové faktory úspěchu spolupráce průmyslu s výzkumem VÝZKUMNÉ CENTRUM PRO STROJÍRENSKOU VÝROBNÍ TECHNIKU A TECHNOLOGII České vysoké učení technické v Praze, fakulta strojní Horská 3, 128 00 Praha 2, tel.: +420 221 990 900, fax: +420 221 990 999 http://rcmt.cvut.cz

Více

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace

*OBSAH PREZENTACE. 1) Evropské dotace v novém programovacím období. 2) Nástroj ITI. 3) Hradecko-pardubická aglomerace * *OBSAH PREZENTACE 1) Evropské dotace v novém programovacím období 2) Nástroj ITI 3) Hradecko-pardubická aglomerace 2 *EVROPSKÁ POLITIKA 2014-2020 STRATEGIE EVROPA 2020 Inteligentní růst» rozvíjet ekonomiku

Více

Svaz účetních regionální organizace

Svaz účetních regionální organizace Svaz účetních regionální organizace Po té, co jsme si v našem seriálu ke 45. výročí založení Svazu účetních udělali procházku historií, mezinárodními vztahy a jeho celorepublikovým významem, podíváme se

Více

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz...

Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Přemýšlíte o investici do nového stroje? Příštích 60 sekund vám můžete ušetřit hodně peněz... Správně hned od začátku Rozdíl je v chytrém způsobu práce Začít správně hned od začátku je více než dobrý nápad,

Více

Výroční zpráva 2013H

Výroční zpráva 2013H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2013H (1.4.2013 31.3.2014) 1. Úvodní slovo ředitele společnosti: Společnosti AZ KLIMA a.s. dokončila proces změny vlastnické struktury a

Více

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku

Vnitř ní informace. ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku ČEZ, a. s. IČ 45274649 Vnitř ní informace ČEZ kupuje projekt 600MW větrné farmy v Rumunsku Skupina ČEZ a společnost Continental Wind Partners LLC včera večer uzavřely prodej projektu výstavby sousedících

Více

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ CZ.1.07/2.4.00/17.0080 Rozvoj spolupráce formou stáží a odborných praxí v oblasti řízení letového provozu, VŠB TU Ostrava SČLP STRATEGIE LETECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDIJNÍ A INFORMAČNÍ BROŽÚRA Prof. Ing. Rudolf

Více

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě

Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Zpráva o Digitální cestě k prosperitě Milena Tvrdíková Milena Tvrdíková Katedra aplikované informatiky, VŠB- Technická Univerzita Ostrava Sokolská třída 33. 701 21Ostrava 1 milena.tvrdikova@vsb.cz Ve vyspělých

Více

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY květen-červen 2014 TENTO ZPRAVODAJ JE FINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Co se děje v projektu. Drazí přátelé, máme tu závěr. Rok a půl utekl neskutečně rychle a

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

ENERGETICKÉ FÓRUM. Kluzná ložiska.

ENERGETICKÉ FÓRUM. Kluzná ložiska. Kluzná ložiska. Klíčově důležité součásti pro spolehlivý provoz řady technických zařízení. Vývoj a výzkum kluzných ložisek v býv. Československu probíhal na několika pracovištích. Kromě nám nejbližší Škody

Více

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková

Metodika poradenství. Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Metodika poradenství Vypracovali: Jiří Šupa Edita Kremláčková Úvod V následujícím textu je popsán způsob vedení rozhovoru s klientem, jehož cílem je pomoci klientovi prozkoumat jeho situaci, která ho přivedla

Více

školy představení společnosti

školy představení společnosti školy představení společnosti ondřejovická strojírna historie 2/21 Ondřejovická strojírna má dlouholetou historii, která sahá do roku 1899. Již v tomto roce zde byla zavedena strojírenská výroba zaměřená

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER SOFTWARE, s.r.o. Za hospodářský rok 2006 (období od 01.09.2006 do 31.8.2007) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 31.3.2008 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu

Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Špičkoví technici podmínka konkurenceschopnosti českého průmyslu Jan Světlík, prezident NSK Ostrava, 23. 04. 2013 NÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ KLASTR je dobrovolné sdruţení organizací, zaloţené v roce 2003, které

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Školení je šance Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2010-2012 Komplexní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY T-MAPY AMOS

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPO MONGOLIA 2015 Mezinárodní veletrh se zaměřením na těžbu a stavebnictví Místo konání: Buyant Ukhaa Sportpalace, Ulánbátar, Mongolsko Datum konání: 23.-25. března 2015

Více

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz

Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Podpora inovační výkonnosti (ano, ale...) Anna Kadeřábková Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz Ročenka konkurenceschopnosti 2006-2007 Růst a stabilita Globalizace Konkurenceschopnost Institucionální

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku.

MIR-1200. Modernized International Reactor. Projekt nejen pro energetiku. MIR-1200 Modernized International Reactor Projekt nejen pro energetiku. Milan Kohout, člen představenstva a obchodní ředitel ŠKODA JS a.s. IVD ČR a jeden z největších jaderných tendrů ve světě Praha, 22.

Více

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna

Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Tisková zpráva Odstartoval jedenáctý ročník soutěže Zlatá koruna Praha, 11. března 2013 11. ročník soutěže Zlatá koruna startuje letos symbolicky 11. března. Od dnešního dne mohou finanční společnosti

Více

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou

Kienbaum International Praha, 05. října 2011. Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Kienbaum International Praha, 05. října 2011 Aktuální situace v odměňování v ČR ve srovnání se západní, východní a střední Evropou Agenda 1. O nás» Představení společnosti Kienbaum 2. Odměňování v České

Více

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o.

Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Výroční zpráva společnosti ZONER software, s.r.o. Za hospodářský rok 2007 (období od 01.09.2007 do 31.8.2008) Zpracoval: Milan Behro, jednatel společnosti V Brně dne 28.2. 2009 Obsah: 1. Základní identifikační

Více

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů

Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství. Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Praktické zkušenosti s klastrováním v českém nábytkářství Ing. Radek Brychta předseda Klastru českých nábytkářů Potřebujeme hledat nové způsoby podpory českého nábytkářství? Jaká je kondice českého nábytkářského

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá

Průmysl 4.0 revoluceprobíhá Průmysl 4.0 revoluceprobíhá IX. Hospodářská diskuze k tématu roku ČNOPK Mandarin Oriental hotel 16. listopadu 2015 Průmyslová revoluce Fenoménem dneška je propojování internetu, věcí, služeb a lidí a obrovský

Více

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 V. ZÁVĚR Účelem projektu CzechAccelerator 2011 2014 je podporovat příležitosti inovativních českých firem na zahraničních trzích. Projekt doposud podpořil necelé

Více

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY

TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY POZNAMENEJTE SI! DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 21. 23. 4. 2015 HRADEC KRÁLOVÉ Kongresové výstavní a společenské centrum ALDIS www.dnytepen.cz www.tscr.cz www.exponex.cz Pořadatel: Teplárenské sdružení

Více

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002

VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 VRCHOLOVÍ ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍCI ELI BEAMLINES Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/42.0002 Termín realizace: 6.8.2012-30.6.2015 Stručný obsah projektu: Hlavním cílem projektu je prostřednictvím přenosu know-how

Více

Veletrhy a výstavy. III. přednáška

Veletrhy a výstavy. III. přednáška Veletrhy a výstavy III. přednáška Komunikační specifika veletrhů a výstav 1. slouží ke komunikaci informací v daném oboru 2. představují i širší komunikační souvislosti 3. časoprostorová danost 4. působení

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Na zahraničních trzích se vyznáme

Na zahraničních trzích se vyznáme Na zahraničních trzích se vyznáme EXPODREV 2014 Mezinárodní odborný veletrh dřevoobráběcího průmyslu Obor: dřevoobráběcí průmysl Veletrh ExpoDrev 2014 je mezinárodní událostí na poli dřevozpracujícího

Více

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství

OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC. Partnerství OPEN DAYS 2009 LOCAL EVENTS ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC Partnerství 1 INDEX Středočeský kraj...3 Olomoucký kraj...4 Plzeňský kraj...5 Zlínský kraj...6 2 Středočeský kraj (Regional Partnership on Transition

Více

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH

E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ. NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ V PARDUBICÍCH Pro Centre s.r.o. Jana.biskova@procentre.eu telefon 606628873 www.procentre.eu E F E K T I V N Í V Z D Ě L Á V Á N Í ZAMĚSTNANCŮ NABÍZÍME VÁM OTEVŘENÉ KURZY OBDOBÍ 1. pololetí 2016 REALIZOVANÉ PŘEVÁŽNĚ

Více

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014

Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Partnerství Mistrovství Evropy v baseballu 2014 Proč spolupracovat s ČBA Baseball má v České republice dlouholetou tradici. Tento sport se na našem území hraje téměř 100 let. V roce 2013 slaví společně

Více

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak?

Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? Matematika s chutí Proč? S kým? A jak? První otázka Proč jsme se rozhodli realizovat projekt Matematika s chutí? Důvod první: Motivace a vztah k matematice Od roku 2003 (PISA věnovaná především matematice)

Více

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka

Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností 30. 5. 2. 6. 2011, Rekreační středisko Nová Louka Rekreační středisko Nová Louka Intenzivní výcvik sociálních dovedností (dále jen výcvik) je jednou z klíčových

Více

Výroční zpráva 2012H

Výroční zpráva 2012H Výroční zpráva společnosti AZ KLIMA a. s. za hospodářské období 2012H (1.4.2012 31.3.2013) 1. Úvodní slovo generálního ředitele: Vznik společnosti AZ KLIMA a.s. (původní název BWY Czech a.s.) je výsledkem

Více

Stavebnictví v roce 2007 a 2008

Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Stavebnictví v roce 2007 a 2008 Jaké bylo české stavebnictví v roce 2007? Celková čísla vyznívají příznivě růst celkové produkce + 6,7 % stavební práce přesáhly poprvé 500 miliard Kč průměrná mzda vzrostla

Více

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program

ILP Institute for leading people. Basic Four. vzdělávací program Basic Four vzdělávací program Cílem vzdělávacího programu Basic Four je poskytnout vedoucím pracovníkům v sociálních službách ucelené vzdělávání, které jim poskytne znalosti a dovednosti ve všech oblastech,

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan

Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. Radim Farana děkan 1 Fakulta strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Radim Farana děkan Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISO 9001 : 2001 CQS 2258/2007 CZ 2258/2007 2 Nové talenty pro vědu

Více

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter

Company. Vydání 4, říjen 2012. newsletter Company Vydání 4, říjen 2012 Úvod Vážení zákazníci, je nám potěšením s Vámi sdílet další vydání aktualit z naší společnosti. Období od září je převážně ve znamení veletrhů, kterých se účastníme nejen s

Více

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014

KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY ZS ENERGIE 2014 KLÍČOVÉ AKTIVITY- 2 WORKSHOPY Název workshopu: Elektrotechnická zařízení v dopravě Účastníci workshopu: Studenti a akademičtí pracovníci Univerzity Pardubice Místo konání:

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

CHINA TOURS PRESS KIT

CHINA TOURS PRESS KIT CHINA TOURS PRESS KIT Vytvořila agentura Stance Communications Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O CESTOVNÍ KANCELÁŘI... 2 2. ZVLÁŠTNOSTI ZÁJEZDŮ CK CHINA TOURS... 3 3. CHINA TOURS PODPORUJE... 5 4. OCENĚNÍ...

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů partnerských škol do projektu se zaměstnavateli Projekt: Propojení praxe s výukou mechatroniky a automatizace pro žáky středních odborných škol a učilišť, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/54.0057 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ze společného odborného semináře zapojených učitelů

Více

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka

Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Název projektu: Interní školení zaměstnanců Školíme se vzájemně Společnost: Microsoft s.r.o. Autor: Martina Šmidochová, personální ředitelka Obsah: 1. Úvodní informace o projektu 2. Popis stávající situace,

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015

Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Bedřich Ščerban 27. 7. 2015 Prezentace HC Dukla Jihlava,s.r.o. Historie Od roku 1956, kdy vzniklo hokejové mužstvo HC DUKLA JIHLAVA, uběhlo mnoho let. Převážnou část z této doby patřilo naše mužstvo mezi

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014

Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR. Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 Podpora aplikovaného výzkumu a vývoje v ČR Setkání technologických platforem Praha, 19. září 2014 MŠMT odpovědnost za vysoké školství, vzdělávání a výzkum Systém podpory VaVaI v ČR Rozpočet TA ČR Výdaje

Více

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010

POZVÁNKA. na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe. Trh pracovních příležitostí 2010 POZVÁNKA na třetí ročník kontraktačního setkání studentů a firem z praxe Trh pracovních příležitostí 2010 Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita v Brně Lednice, 23. února 2010 Cíle setkání Zahradnická

Více

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014

Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství. Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Konference STROJÍRENSTVÍ OSTRAVA 2014 Růstové faktory českého strojírenství Ing. Jan Světlík, prezident NSK 17. 04. 2014 Limitující faktory: Osvědčené motory růstu: inovace a obchod Energetická strategie

Více

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice

PROČ PRÁVĚ MY? Ústí nad Labem. Most Letohrad. Praha Karviná. Jihlava. Hradec Králové. Pardubice PROČ PRÁVĚ MY? Největší klub ve východních Čechách Perspektivita dlouhodobého vývoje Obsazeny všechny nejvyšší soutěže Výchova mladých hráčů reprezentující klub i Českou republiku na Mistrovství světa

Více

31.10.2011. TESCAN, a.s. TESCAN a Evropské projekty. Jaroslav Klíma, předseda představenstva Říjen 2011

31.10.2011. TESCAN, a.s. TESCAN a Evropské projekty. Jaroslav Klíma, předseda představenstva Říjen 2011 1 TESCAN, a.s. TESCAN a Evropské projekty Jaroslav Klíma, předseda představenstva Říjen 2011 2 TESCAN, a.s. TESCAN a evropské projekty Kdo je TESCAN? Historie TESCANu v evropských projektech Proč se zapojujeme

Více

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE

Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Krize a recese: příležitost pro prosperitu firmy? RNDr. Evžen Korec, CSc. 25.10.2013, VŠE Osnova RNDr. Evžen Korec, CSc. vědecká kariéra podnikatel a developer EKOSPOL a.s. vývoj strategie a firemní kultura

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání

ZÁKLADNÍ ÚDAJE. 17. března 2015, Společenský dům, Prostějov. Distribuovány účastníkům konference v den konání ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název konference: Termíny a místa konání: Generální partner: Hlavní partner: Mediální partner: Materiály partnerů: Odborní garanti: Produkce a organizační zajištění: Cílová skupina: 43.

Více

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA

Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání ČMA POSLÁNÍ MA Poslání: Poslání: 1. Zvyšovat presti prestiž manaerské manažerské profese. 2. Pomáhat kultivovat prostedí prostředí českého e managementu. 3. Rozvíjet manae manažerské způsobilosti,

Více

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž?

Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Černé uhlí nerostné bohatství nebo surovinová přítěž? Dr.-Ing. Ján Fabián ředitel pro rozvoj a strategii, OKD, a.s. 10. prosince 2012, Praha Surovinová politika a surovinová bezpečnost ČR Uhlí nejdemokratičtěji

Více

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012

Význam inovací pro firmy v současném. Jan Heřman 26. říjen 2012 Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 26. říjen 2012 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného záměru IGA 2 Inovační management, který je realizován v letech 2012 2013. Je registrován

Více

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy

Získávání zakázek jako východisko z krize. CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy Získávání zakázek jako východisko z krize CzechTrade Služby CzechTrade s důrazem na veletrhy 2 Český trh se nemůže vyhnout globální krizi. Krize zásadním způsobem mění trh a urychluje trendy nastartované

Více

Popis projektu. Klíčové aktivity

Popis projektu. Klíčové aktivity Zvyšování motivace k technickému vzdělávání Výše finanční podpory : 7 195 707,16 Doba realizace: 1.9.2012 31.10.2014 Poskytovatel: Jihočeský kraj, grantové schéma Prioritní osa: Počáteční vzdělávání Operační

Více

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání

Vzdělávací seminář Jak sladit rodinu a zaměstnání Žamberk Občanské sdružení CEMA Žamberk 7. 10.1. a 14.-16.1. 2013 Školilo se 13 žen, službu hlídání dětí využilo 6 maminek. Super zajištěný seminář, příjemné lektorky, obnovení starých a získání nových

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2007 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 3 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 5 Nejvýznamnější události roku 2007... 7 Hospodářské

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem

Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Unikátní projekt v ČR na podporu efektivity komunikace se zákazníkem Ročník 2010/11 garant a pořadatel projektu společnost win-win institute Zaměření Specializace Marketingová komunikace Vytváření komunikačních

Více

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům.

Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Vize Být předním světovým dodavatelem v oblasti komplexního řešení zpracování plechu a přitom si zachovat individuální přístup k zákazníkům. Mise Zpřístupňujeme zákazníkům moderní výrobní technologie,

Více

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK

Leady & MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Integrace Microsoft Dynamics CRM s aplikacemi Leady a MERK Strana 1 z 12 Obsah 1. Leady... 3 a. Shrnutí... 3 b. Popis modulu... 3 c. Technické podrobnosti o modulu... 5 2. MERK... 6 a. Shrnutí... 6 b.

Více

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009

ČEZ PROTI KRIZI. Praha, 17. února 2009 ČEZ PROTI KRIZI Praha, 17. února 2009 PŘICHÁZÍME S INICIATIVOU: ČEZ PROTI KRIZI ČEZ PROTI KRIZI více práce zaměstnavatelům uvolnění peněz živnostníkům pomoc lidem postiženým krizí Prosperovat můžeme jen

Více