V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V Ý R O Č N Í Z P R Á V A"

Transkript

1 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

2 OBSAH Obsah 2 Úvodní slovo 3 Poslání a cíle centra 4 Vstup do centra a členství 4 Návštěvnost 5 Historie 6 Činnost v roce dopolední pravidelné programy 7 odpolední pravidelné programy 8 mimořádné akce 9 kurzy, kluby a poradny 10 Projekty Finanční zpráva 13 Orgány a lidé v organizaci 15 Partnerství 16 Poděkování 16 Pohled do roku Tiráž 18

3 ÚVODNÍ SLOVO Do rukou se Vám dostává výroční zpráva neziskové organizace Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice, zkráceně Mateřské centrum Beruška Strakonice. V roce 2011 se do činnosti mateřského centra promítla jedna zásadní změna, která měla vliv na jeho další chod a rozvoj. Velkou zkouškou udržení chodu centra se stalo září Organizace musela překonat období bez prostor, ve kterých by centrum působilo. Důvodem bylo stěhování centra z již malých nevyhovujících prostor do prostor větších, které jsou v majetku města Strakonice. Protože jsme však nechtěli ztratit s našimi klienty kontakt, snažili jsme se alespoň aktivity směřovat mimo centrum, což bylo v souběhu se stěhováním dosti náročné. Tehdy jsme si uvědomili důležitost soudržnosti dobrovolníků v naší organizaci. Jedině s jejich pomocí a pomocí jejich rodinných příslušníků jsme mohli v tak krátkém časovém období za měsíc září připravit nové prostory o velikosti 267 m2 a centrum do nich přestěhovat. Za to, že se nám tato akce povedla ke spokojenosti naší i všech klientů jim patří naše poděkování. Dobrovolníci nejsou placeni ne proto, že jsou bezcenní, ale proto, že jsou k nezaplacení (neznámý autor) Jako každým rokem bylo i v roce 2011 naším velkým úkolem získat finanční prostředky tak důležité pro chod a rozvoj centra. Společnými silami jsme zjišťovali, vyplňovali a učili se věci pro všechny z nás úplně nové. Snažili jsme se zorientovat ve světě dotací a grantů. Otevřely se před námi nové možnosti a příležitosti. Některé jsme využili a věříme, že další se podaří v příštích letech. V roce 2011 jsme již opakovaně získali finanční podporu MPSV, Úřadu práce ve Strakonicích, nadace KONABO, Zdravého města Strakonice a poprvé i Jihočeského kraje. I v tomto roce byla naše činnost podpořena mnoha sponzorskými dary menších donátorů z řad podnikatelských subjektů i soukromými osobami. Společná práce, sdílení radostí i starostí nás stmelilo a připravilo na další rok. Do roku 2012 vstupujeme v týmu, na který je spolehnutí. Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe (neznámý autor) 3

4 POSLÁNÍ A CÍLE CENTRA Nabídnout co největšímu počtu rodičů na mateřské či rodičovské dovolené možnost zapojení se do aktivního života. Cílem sdružení je posilovat rodinné vztahy, význam rodičovské výchovy, získávat a předávat členům a příznivcům poznatky o výchově, zdraví a psychologii rodinného života, obohatit děti o nové kamarády. Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice provozuje mateřské centrum od Jedná se o neziskové zařízení pro vzájemné setkávání a aktivní trávení volného času maminek na mateřské dovolené a jejich dětí, ale i dalších členů rodiny. Vytváří prostor pro komunikaci, výměnu zkušeností, hru dětí, vzdělávání, kulturu a svépomocné služby, čímž napomáhá maminkám vypořádávat se se zátěží a problémy, které celodenní péče o malé děti přináší, jako jsou společenská izolace, nedostatek žádoucích podnětů a pocity frustrace ze ztráty odbornosti během let mateřské dovolené. VSTUP DO CENTRA a ČLENSTVÍ Členskou základnu tvořilo od do celkově 81 členů. Mateřské centrum mimo to navštěvuje několik desítek rodičů s dětmi, kteří nejsou registrovanými členy členství není podmínkou pro vstup do centra. Kromě rodičů nás navštěvují také občané, kteří se zúčastňují jednotlivých akcí. Vstupné činilo do srpna ,- Kč za dospělého klienta, který nebyl členem organizace a děti zdarma. Od října 2011 vstup pro dospělého klienta činil 40,- Kč. Také jsme zvýhodnili vstup pro celé rodiny, abychom do centra přilákali i tatínky a prarodiče. Pro rodinné příslušníky člena byl vstup za 15,- Kč a vstup rodiny nečlenů činil celkem 60,- Kč pro obě osoby. 4

5 NÁVŠTĚVNOST Počet návštěv - ženy, muži, děti 52% 46% ženy muži děti 2% Návštěvy členů a nečlenů v MC Beruška po měsících v roce muži ženy děti 300 Počet návštěvníků LEDEN ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC 5

6 HISTORIE Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice provozuje mateřské centrum od Rok 2005: členská základna - 34 klientů, celkem 1674 návštěv členů i nečlenů. Rok 2006: členská základna - 63 klientů, celkem 3568 návštěv členů i nečlenů. Rok 2007: členská základna - 63 členů, celkem 4105 návštěv členů i nečlenů. Rok 2008: členská základna - 87 členů, celkem 5265 návštěv členů i nečlenů. Rok 2009: členská základna - 72 členů, celkem 6666 návštěv členů i nečlenů. Rok 2010: členská základna - 95 členů, celkem 6650 návštěv členů i nečlenů. Z uvedených statistik je zřejmé, že obliba našeho centra rostla. Počet návštěv v mateřském centru se zvyšoval. Návštěvy nebyly pouze náhodné, ale pro mnoho klientů se stalo mateřské centrum součástí jejich společenského života jsme se stali členem Sítě mateřských center. V naší práci nám velmi pomáhalo partnerství se Zdravým městem Strakonice a Městským kulturním střediskem ve Strakonicích. Beruška je držitelkou 5 rekordu se zápisem do České knihy rekordů. rekord v počtu nakreslených berušek na papír po dobu 2 hodin rekord v klouzání na klouzačce rekord v počtu postavených stanů na jednom místě rekord v počtu vypuštěných balónků s přáním Ježíškovi ekorekord v počtu sešlapaných lahví v plastovém sudu Poradny: Při mateřském centru funguje sociální poradna, kterou vede Bc. Šárka Nováčková, poradna opravdových plen a zdravého životního stylu a kurzy nošení dětí v šátcích a nosítkách vedený paní Jiřinou Tuháčkovou a paní Lenkou Manovou. 6

7 ČINNOST V ROCE 2011 Dopolední pravidelné programy Odpolední programy Mimořádné akce Kurzy, klub a poradny Dopolední pravidelné programy Všechny byly nízkoprahové a vedené maminkami dobrovolnicemi. Často se stalo, že to byly maminky, které mají pedagogické vzdělání, a proto měly programy velmi vysokou úroveň. Výtvarný a hravý program Vhodné pro děti cca od 2 let. Společně s rodiči se děti seznamovaly s různými výtvarnými technikami jako je malba prstovými barvami, kresba pastelkami, malba vodovkami na různé podklady. Velmi přitažlivé byly také prográmky, kde děti s rodiči vyráběly z přírodnin, papíru či keramické hlíny. Všechny činnosti byly motivovány ročním obdobím nebo blížícími se svátky (vánoce, Velikonoce..). Vždy si děti výrobek odnášely domů. Pohádkové úterky Úterky plné pohádkových postaviček, napínavých příběhů a poznání, že dobro nad zlem vítězí, se konaly od června-prosince Každý měsíc dobrovolnice připravily novou pohádku. Poslední úterý v měsíci byla pro děti připravena výtvarná dílnička, jejíž náplň byla v souladu s pohádkou. Hudební a pohybové hrátky Náplň činností je určen především pro děti od 2 let. Mnohdy však navštěvovaly prográmek děti už od 1,5 roku, neboť jim pohyb a hudba byla velmi blízká. V lichý týden probíhal program zaměřený spíše na pohybové hrátky s využitím mnoha náčiní (drátěnky, míče, tyče obruče..) a také nářadí (žíněnky, lavička...). Program v sudém týdnu pak byl zaměřen spíše na zpěv dětských písní, tanečky a hru na rytmické nástroje. Písně byly doprovázeny na elektronický klavír, který zaručoval vysokou aktivitu dětí. Hrátky s batolátky Program zaměřený na děti, které do centra přišly s rodiči a mají cca 1 rok nebo již samy chodí. Celý program byl koncipován jako jednolitý celek pohybu, písní, tanečků, říkadel a hrátek. Zde se upevňoval vzájemný vztah mezi rodičem a dítětem a také přivykání dětí na řízenou činnost. Hajánci Tento prográmek byl navštěvován především rodiči, kteří měli miminka ležící či sedící. Jak rodiče, tak děti se seznamovaly s novým prostředím centra a po nějakém čase jim byl nabízen program, jehož náplní byly říkačky, písničky od maminky či masírování miminek. Často si maminky vyměňovaly své zkušennosti a doporučovaly si praktiky, které se jim osvědčily. Každý měsíc proběhla beseda na zajímavé téma s oblasti výživy miminek. 7

8 Odpolední programy Nízkoprahovost byla dodržena především stálou veřejnou nabídkou na webových stránkách či v místním tisku. I tyto programy byly vedeny členkami centra zcela dobrovolně, a přesto na vysoké kvalitní úrovni. Barvínek od října Kutílci Každé středeční odpoledne probíhal program vhodný pro děti od cca 3 let. Rodiče byli přítomni, aby mohli dětem pomoci s náročnějšími výtvory. Děti se seznamovaly s mnoha výtvarnými technikami a při vyrábění drobných předmětů z různých materiálů získávaly zručnost a obratnost. Rozvoj fantasie byl však na prvním místě. Tanyny do června 2011 Pro děti od 3 let byl koncipován poslední nízkoprahový odpolední program. Celý byl založen na pohybu s hudbou. Děti se seznámily jak se základními jednoduchými tanečky jako je Cibulenka či Pásla ovečky, tak i s tanečky obtížnějšími, jako je Na trnky, Věneček či mazurka. Nechyběl ani improvizovaný pohyb podle moderní hudby, kdy děti mohly vyjádřit své pocity a nálady. Podařilo se uskutečnit i veřejné vystoupení. 8

9 Mimořádné akce Rok 2011 byl na tyto akce velmi bohatý. Akce se konaly většinou v odpoledních hodinách či o víkendu. LEDEN Dětský maškarní karneval; sekáč v Berušce; Masáže miminek; Přednáška o dětských alergiích; Dílnička pro rodiče výroba sněhuláků z květináčů; Taneční pro rodiče úvodní lekce; Angličtina pro rodiče úvodní lekce ÚNOR Přednáška na téma dětské příkrmy a vliv na zdraví dítěte; sekáč v Berušce BŘEZEN Numerologie čísla nejsou jen matematika; Vítání jara vynášení smrtky Morany; Přednáška o mléčné výživě vs. krabicové kravské mléko; Dílnička pro rodiče leptání skla DUBEN Pálení čarodějnic; Rodinné konstelace; Olympiáda stolních her; Velikonoční tvoření pro děti; Velikonoční dílnička pro dospělé; Přednáška na téma Lepek a jeho zavádění do kojenecké stravy; Přednáška: Zdravě a levně; Návštěva služebny městské policie; Sluníčkový týden KVĚTEN Přednáška na téma Očkování; Přednáška na téma Mléčná výživa, mlíčko s kaší; Beseda: Vše co patří k šátkování a plenkování; Významný den rodiny; Beseda: Homeopatie; Den matek s Beruškou ČERVEN Přednáška: Pitný režim; sekáč v Berušce; Táta dneska frčí aneb kulatý nesmysl v akci; Návštěva solné jeskyně; Meditační večer I.; Pohádkové podskalí oslava MDD; Přednáška: Správná podprsenka aneb mužům vstup zakázán PRÁZDNINY Pondělí 9:00 12:00 Kafíčkování v centru s dílničkou či zpívánky Úterý 9:00 13:00 Venkovní koupaliště Středa Výlety Čtvrtek, pátek zavřeno ČERVENEC Výlet do zábavního parku v Nepomuku Jízda na konících Plavání s Beruškou Beruška pod křídly lva zábavné odpoledne za podpory Generali Cyklovýlet do Mutěnic SRPEN V mateřské centrum probíhalo stěhování do větších prostor

10 ZÁŘÍ Během tohoto měsíce jsme prováděli úpravu nových prostor centra. Proběhly pouze dvě akce: Pouťování s Beruškou a Maškarní loučení s Beruškou ŘÍJEN Slavnostní otevření centra v nových prostorech; Pohybové hrátky; Beseda: Co je dobré vědět o kojenecké mléčné výživě; Beseda: Nemusíte na to být sami o drogové závislosti; Přednáška: První pomoc; Taneční pro dospělé otevření podzimního kurzu; LISTOPAD Počítačový kurz informační schůzka; Beseda: Vitamíny a minerální látky ve výživě nejen těch nejmenších; Drakiáda s opékáním; Dílnička pro dospělé výroba vánočních zvonečků; Úvodní přednáška: Cvičení na klouby a páteř; Meditační večer II. PROSINEC Mikulášská nadílka; Beruščina školička; dílnička pro maminky drátkování u punče; Živý Betlém hráliděti a rodiče z centra; počitačový kurz 2.informační schůzka Kurzy a poradny Kurz pískání na flétnu od října 2011 Hravou formou se v tomto kurzu děti seznamovaly se základy hraní na zobcovou flétnu. Zpěv a doprovod na kytaru dokresloval celkovou atmosféru setkání. Pískání na flétnu se stalo dobrou prevencí proti onemocnění horních cest dýchacích u malých návštěvníků. Kurz taneční pro dospělé Proběhl ve dvou bězích. Od ledna do března a od října do prosince Kurz angličtiny pro děti Proběhlo 10 základních lekcí a účastnilo se 12 dětí. Kurz byl přerušen stěhováním centra. Sociální poradna Na tuto poradnu se mohli obrátit lidé, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a potřebovali poradit. Mohli získat základní informace ohledně: dětí narozených mimo manželství určení či popření otcovství úpravy výživného, úpravy poměrů za doby trvání manželství i po rozvodu manželství neplacení výživného - trestní stíhání, vymáhání soudní cestou hradní rodinná péče - osvojení dětí, pěstounské péče hmotné situace rodiny s nezaopatřenými dětmi - sociální dávky týraných, zanedbávaných, zneužívaných dětí obětí domácího násilí (opakované psychické i fyzické napadení, vyhrožovaní, ponižování, sexuální násilí) sociální izolace oběti drog, workholismu, gamblingu a jiných závislostí a další informace 10

11 Plenková poradna Sloužila maminkám, které se rozhodly používat látkové pleny. Dověděly se rady, jak přebalovat své miminko tak, aby to přispívalo jeho zdraví, neškodilo přírodě a šetřilo vaše peníze. Plenkováním budou učit své dítě, že ne vše je jen na jedno použití. Dostaly odpovědi na otázky: Chcete používat látkové pleny a nevíte jaké? Máte info o plenách, ale chcete znát zkušenosti? Chcete si prohlédnout typy plenek a svrchních kalhotek v reálu? Kolik potřebujete jakých plen a svrchních kalhotek? Jakou variantu plenek a kalhotek zvolit? Jak plenky prát a ošetřovat? Poradna nošení dětí v šátcích a nosítkách Každou první středu v měsíci probíhalo setkávání maminek s paní Jiřinou Tuháčkovou, která má dlouholeté zkušennosti s nošením svých 3 dětí v šátku či nosítku. Maminky dostaly odpovědi na otázky typu: Zajímá Vás nošení dětí v šátcích? Chcete své dítě nosit zdravě? Nevíte, jaký vybrat šátek nebo ergonomické nosítko? Chcete se podělit o zkušenosti s nosítkem Ergo, Manduca, Papatum, Bondolino, Meitai aj.? Nejste si při vázání šátku jistá? Chcete si ušít nosítko Mei-tai? Nevíte, jak nosit své dítě v šátku během zimy? Víte, co je nevhodné, pokud má miminko problémy s kyčlemi? Hledáte další maminky, které také nosí své děti na těle? Webové stránky O veškerém dění v našem centru se veřejnost dozvídala nejen z místního tisku, z hlášení místního rozhlasu či elektronickou poštou, ale velkým pomocníkem informovanosti občanů jsou profesionálně sestavené webové stránky které administrátorka doplňuje pravidelně minimálně jednou za 3-4 dny. Jejich struktura však dovoluje návštěvníkům, aby mohli částečně rozhodovat o kvalitě samotných stránek či průběhu jednotlivých akcí. Domníváme se, že postupem času se z našich stránek stane spíše portál pro rodiče. Za rok 2011 jsme zaznamenali na stránkách cca návštěv a několikrát se stalo, že stránky byly otevřeny i ze zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, USA a dokonce i Austrálie). Na stránkách je velmi oblíben Bazárek pro maminky a omalovánky pro děti. 11

12 PROJEKTY 2011 Mateřské centrum Beruška Strakonice 2011 Na projekt bylo zažádáno o finanční dotaci Ministerstvo práce a sociálních věcí a Jihočeský kraj. Od MPSV jsme obdrželi částku ,- Kč a ta byla použita na úhradu částečného pracovního úvazek vedoucí mateřského centra. Od Jihočeského kraje jsme obdrželi ,- Kč na provoz a vybavení centra. V roce 2011 se může Beruška pochlubit 95 registrovanými členy. Mnoho dalších maminek však centrum navštěvuje bez členství. Rodina v akci Projekt, který byl součástí celostátní kampaně organizované Sítí mateřských center pod názvem Táta dneska frčí. Nadace KONABO přispělo finanční částkou ,- Kč. Obsahoval 4 akce: 1.akce - Pohádkové Podskalí 2.akce - Táta dneska frčí 3.akce - Loučení s prázdninami 4.akce - Živý Betlém 12

13 FINANČNÍ ZPRÁVA Náklady: Spotřeba materiálu Spotřeba energií Prodané zboží výrobky maminek Opravy a udržování budov Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní pokuty a penále Jiné ostatní náklady Poskytnuté členské příspěvky Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč 1 099,00 Kč 6 328,00 Kč 142,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 417,00 Kč 1 031,00 Kč 520,00 Kč 1 225,00 Kč ,00 Kč Výnosy: Tržba z prodeje služeb Tržba za prodané zboží Úroky Jiné ostatní výnosy Tržba z prodeje dlouhodobého nehmotného Přijaté příspěvky (dary) Přijaté členské příspěvky Provozní dotace Výnosy celkem ,00 Kč 7 475,00 Kč 11,82 Kč 2 469,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,82 Kč Hospodářský výsledek: -5054,18 Kč 13

14 Středisko MPSV Náklady Mzdové náklady Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč Výnosy Grant MPSV ,00 Kč Výnos celkem ,00 Kč HV 0,- Kč Středisko JčK Náklady Spotřeba materiálu DDHM Ostatní služby Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč Výnosy Grant JčK ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč HV ,-Kč Středisko ÚP Náklady Mzdové náklady Náklady celkem ,00 Kč ,00 Kč Výnosy Mzdové náklady ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč HV 0,-Kč Středisko KONABO Náklady Spotřeba materiálu Ostatní služby Náklady celkem 4 204,00 Kč 8 416,00 Kč ,00 Kč Výnosy Přijaté příspěvky ,00 Kč Výnosy celkem ,00 Kč HV -120,- Kč 14

15 ORGÁNY a LIDÉ V ORGANIZACI Představenstvo MC Beruška Předsedkyně sdružení (statutární zástupce) Andrea Lišková Kompetence: zastupování sdružení v úředních jednáních, v médiích, vedení sdružení Místopředsedkyně sdružení Ing. Petra Staňková Kompetence: pomoc a zastupování předsedkyně sdružení Hospodářka Mgr. Jitka Vápeníková Kompetence: příprava finančních podkladů k daň. přiznání, hospodaření s prostředky Členka představenstva Jana Zetochová Kompetence: pomoc při rozhodování o dění ve sdružení Členka představenstva Lenka Vlášková Kompetence: pomoc při rozhodování o dění ve sdružení Zaměstnanci centra Vedoucí mateřského centra (od ) Mgr. Jitka Vápeníková Kompetence: řízení centra, programové záležitosti, fundraising, jednání s úřady Pracovní úvazek: ½ hrazeno z dotace MPSV Koordinátorka (od ) Michaela Horejšová Koordinátorka (od ) Lenka Hurská Pracovní úvazek: 1 hrazeno z ÚP Strakonice Dobrovolnice Vedení dopoledních a odpoledních kroužků: Jitka Vápeníková, Bára Šejvarová, Michaela Horejšová, Hana Švíková, Šárka Nováčková, Petra Staňková, Andrea Lišková, Jiřina Tuháčková, Jana Zetochová, Petra Staňková 15

16 PARTNERSTVÍ Již 5. rok jsme členem Sítě mateřských center. Toto členství napomáhá naší organizaci v profesionálním vedení a kvalitní práci. Také v tomto roce pokračovalo partnerství se Zdravým městem Strakonice a velmi nás potěšilo nově vzniklé partnerství s Městským kulturním střediskem ve Strakonicích. Tato partnerství pomáhají naší organizaci s úspěšným pořádáním akcí pro celou veřejnost města Strakonice. PODĚKOVÁNÍ Na prvním místě patří poděkování našim nejbližším manželům, partnerům a dětem. Bez jejich podpory a velké míře tolerance by to nešlo. My, kteří v Berušce působíme si to plně uvědomujeme a tímto Vám děkujeme. Poděkování patří koordinátorce Michaele Horejšové, na kterou byly v době stěhování centra kladeny velmi vysoké nároky a ona je zvládala přes svůj požehnaný stav. Také její nástupkyně Lenka Hurská velmi pomohla při dobudování centra v období vánočních prázdnin, přestože provoz nebyl přerušen. Činnost centra bez této funkce by nebylo možno v plném rozsahu zabezpečit. Nedílnou součástí našeho dobře fungujícího pracovního týmu je také pozice vedoucí mateřského centra, ve které pracovala paní Mgr. Jitka Vápeníková. Přesto, že mělo centrum již 3 pracovní síly, bez dobrovolníků by nebylo možné zvládnout takovéto kvantum práce, které je v této výroční zprávě popsáno. Jsme rádi, že v dnešní době jsou ještě mezi námi lidé, kteří cítí potěchu i z činnosti nejen ziskové, ale pro dobro druhých. I zde chceme vyjádřit velké díky. V neposlední řadě děkujeme také našim partnerům a donátorům, ať už byli z podnikatelské či veřejné sféry, nebo samotní občané města Strakonice, kteří naši práci podpořili: MPSV, ÚP Strakonice, Jihočeskému kraji, Městskému úřadu Strakonice, Zdravému městu Strakonice, Komunitní nadace Konabo, firmě Montekord s.r.o., firmě Denios a.s, Měšťanskému pivovaru Strakonice,a.s., p. Milanu Staňkovi, p. Rudolfu Zetochovi, Síti mateřských center o.s., Milanu Vadlejchovi., 16

17 POHLED DO ROKU 2012 Rok 2011 pro naši organizaci byl rokem plným změn k lepšímu, ale také rokem, který ukázal naši schopnost vyrovnat se s některými nesnázemi. Do roku 2012 si s sebou odnášíme dobrý pocit z naší práce, který nás bude motivovat k další činnosti a také příslib nových větších prostor. Věříme, že díky tomu rozšíříme nabídku programů a aktivit našeho mateřského centra i mezi širokou veřejnost a že ke stávajícím členkám přibudou další. Utužíme současná přátelství a možná vzniknou i přátelství nová. - Tým MC Beruška - 17

18 TIRÁŽ Mateřské centrum Beruška Strakonice Výroční zpráva 2011 Redakce: Mgr. Jitka Vápeníková Finanční zpráva: Mgr. Jitka Vápeníková Grafická úprava Mgr. Jitka Vápeníková, Irena Kadečková Fotografie: archiv MC Beruška Strakonice Datum uzávěrky: Tisk: Tiskárna Strakonice, Heydukova 315, Strakonice Náklad: 60 ks Kontaktní a identifikační data Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Beruška Strakonice také Mateřské centrum Beruška Strakonice MC Beruška Strakonice Sídlo: Lidická 194, Strakonice Telefon: , Webové stránky: Číslo a datum registrace: , VS/1-1/61 583/05-R doplněno: , VS/1-1/61 583/05-R doplněno: , VS/1-1/61 583/05-R IČO: Číslo účtu: /0300 Statutární zástupkyně: Jana Zetochová předsedkyně 18

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK

MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK MATEŘSKÉ CENTRUM PALEČEK Výroční zpráva za rok 2014 Vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci Social Reporting Standard SRS (verze 2012) Obsah: Část A 1. Předmět zprávy 1.1 Rozsah 1.2 Cyklus

Více

Kašpárek Mělník, o.s.

Kašpárek Mělník, o.s. Rodinné centrum Kašpárek Mělník, o.s. Člen Sítě mateřských center ČR Výroční zpráva za rok 2011 www.kasparek-melnik.cz Poslání Posláním našeho sdružení je posilování hodnot rodiny a mezigeneračních vztahů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam. Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 vypracováno v souladu s pravidly stanovenými v rámci SRS (Social

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MC JABLÍČKO, zapsaný spolek Rodina je obojí, jak základní jednotkou společnosti, tak kořenem kultury. Je to neutuchající zdroj podpory, obhajoby, ujištění a emocionálního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Rodinné a mateřské centrum Vsetín, o.s. Asi už vím, kde se berou děti. Četla jsem nabídky cestovních kanceláří každý druhý let: DÍTĚ ZDARMA! dobrovolnice Stáňa PŘEDSTAVUJEME SE Slavnostní

Více

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost

I. Úvodní slovo. II. Historie a současnost VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 I. Úvodní slovo Julia Kristeva v rozhovoru s Pavlou Stańkovou Kőpplovou, (časopis Instinkt, říjen 2008) na otázku Co nejdůležitějšího může dát matka svým dětem? Možnost milovat. Možnost,

Více

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006

Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 1 Občanské sdružení CEMA Žamberk VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2 3 Úvodní slovo Při zhodnocení roku 2006 musím konstatovat, že byl pro naše sdružení přelomový a velice náročný. V roce, kdy sdružení oslavilo 10.

Více

PÁR SLOV ÚVODEM... VŠEM DĚKUJEME! NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI LASKAVÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE

PÁR SLOV ÚVODEM... VŠEM DĚKUJEME! NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI LASKAVÍ PARTNEŘI A SPOLUPRACUJÍCÍ ORGANIZACE NAŠI SPONZOŘI A DÁRCI KVĚTINÁŘSTVÍ LENKA BUREŠOVÁ ŠKOLNÍ A KANCELÁŘSKÉ POTŘEBY JAROSLAVA HOLÍKOVÁ MUDr. YVONA ZÁVOROVÁ PRIOR ČESKÉ BUDĚJOVICE KROPÍK AUDIO ZDENĚK ŘEZÁČ BEPANTHEN JEDNOTA ČB TERNO VICTORIA

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonekpraha@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA

MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA MATEŘSKÉ CENTRUM HVĚZDIČKA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 OBSAH Úvod 3 Založení a začátky MC Hvězdička 4 Poslání organizace 5 Struktura a fungování organizace 6 Lektoři v MC 7 Aktivity pro děti 8 Stálý program

Více

II. Historie a současnost

II. Historie a současnost I. Úvod... nechápu ženy, které říkají, že naplnění lze dosáhnout jenom prostřednictvím kariéry, bohatství nebo moci. Kariérou možná můžete svůj život nějak završit, ale mám pocit, že samotná práce se nemůže

Více

Mateřské centrum Parníček

Mateřské centrum Parníček Mateřské centrum Parníček Lysá nad Labem Zřizovatel: Občanské sdružení Pro dětský úsměv VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 ÚVOD Občanské sdružení Pro dětský úsměv, jehož hlavní činností je provoz Mateřského centra Parníček

Více

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita pomoc rodina pomoc rodina komunita pomoc rodina komunita

Více

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost.

pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. Rodičovské Centrum Domeček o.s. výroční zpráva za rok 2007 pohodové dítě pohodoví rodiče fungující rodina spokojená společnost. obsah: Úvodní slovo 4 Poslání a cíle 5 Zaměření činnosti Rodičovského Centra

Více

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru,

Úvodní slovo. Milí přátelé, spolupracovníci a podporovatelé Rodiny v centru, VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Obsah Úvodní slovo 2 Informace o organizaci 3 Lidé v organizaci 4 Výsledky naší práce po jednotlivých oblastech: Podpora fungující rodiny 9 Služby péče o děti 14 Podpora sociálně znevýhodněných

Více

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009

Výroční zpráva Výroční zpráv d 9 b q f gc i k t 3 2009 Výroční zpráva d 9b c qg f i t k 3 2009 Úvodem... Dostáváte do ruky výroční zprávu za rok 2009. V tomto roce jsme se zaměřili na zkvalitňování naši činnosti, zejména služeb azylového domu. V našem sdružení

Více

OBSAH. (Stěhování do nových prostor)

OBSAH. (Stěhování do nových prostor) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo str. 3 Kdo jsme str. 3 Poslání a cíle str. 3 Historie str. 3 Bez lidí by nebylo Pexeso str. 3 Organizační struktura str. 5 Shrnutí roku 2011 str. 6 Výhled 2012 str.

Více

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi

rok 2012 Mozaika o. s. Výroční zpráva rosteme se svými dětmi Mozaika o. s. rok Mozaika o.s., nestátní nezisková organizace Přívozní 1036/9, 410 02 Lovosice IČ: 228 334 04, Tel.: 774 045 397 web: www.rcmozaika.cz email: klara.pospisilova@rcmozaika.cz rosteme se svými

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA OS MATÝSEK ROUDNICE N. L. ROK 2008 OS Matýsek Roudnice nad Labem Školní 1803, 413 01 Roudnice nad. Labem Obsah 1. Úvodní slovo 3 2. Souhrn činnosti za rok 2008 4-12 3. Struktura organizace

Více

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže

Výroční zpráva 2012. Salesiánské kluby mládeže Výroční zpráva 2012 Salesiánské kluby mládeže Sídlo: Salesiánské kluby mládeže Kobyliské nám. 1000/1 182 00 Praha 8 Kobylisy IČ: 65398599 Číslo účtu: 1171059001/5500 Rada sdružení: Marek Sklenář Petr Vaculík

Více

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO

Výroční zpráva o činnosti. j 2 0 0. Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO 0 Výroční zpráva o činnosti j 2 0 0 8 v Občanské sdružení Rodinné centrum PEXESO s OBSAH Slovo úvodem..................................................... 3 Krátké představení Pexesa...........................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Občanské sdružení Pro dětský úsměv je zřizovatelem a provozovatelem Mateřského centra Parníček v Lysé nad Labem OBSAH: Úvodní slovo Aktivity MC Parníček Herna Pravidelný program Jednorázové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 OBČANSKÉ SDRUŽENÍ - MATEŘSKÉ CENTRUM JABLÍČKO VÝROČNÍ ZPRÁVA PRO ROK 2012 E. Floriánové 8, 466 01 Jablonec nad Nisou Tel. 773 270 271, 775 423 321 IČO 270 50 432 jablickomc@seznam.cz http://jablickomc.rajce.idnes.cz

Více

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009:

YMCA Praha o.s. Výbor YMCA Praha v roce 2009: výroční zpráva YMCA PRAHa 2009 YMCA Praha o.s. YMCA Praha je občanské sdružení, které má od r. 2001 samostatnou právní subjektivitu. Současně je kolektivním členem YMCA v ČR a patří tak do rodiny YMCA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážení přátelé, VÝROČNÍ ZPRÁVA KOLPINGOVA DÍLA ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 OBSAH Úvodní slovo Kolpingovo dílo České republiky Kolpingovo dílo ve světě Adolph Kolping Kolpingovo dílo v roce 2012 Terapeutická komunita Sejřek

Více

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Komunitní centrum Motýlek Sdružení na pomoc dětem s handicapy VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 1 PATRONKA MOTÝLKU Ester Janečková Každé dítě si potřebuje hrát a trávit příjemně svůj volný čas. Pro každé dítě to ale

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady

Výroční zpráva. občanského sdružení Rodina a dítě. Poděbrady Výroční zpráva občanského sdružení Rodina a dítě 2012 Poděbrady Obsah Úvodní slovo 2 Cíl činnosti 3 Co děláme 4 Historie MC 5 Statistika návštěvnosti 6 Pravidelné akce 7 Mimořádné akce 9 Projekty a kampaně

Více

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz

Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz Mateřské centrum Klub maminek Balónek Ke Kamýku 686/2, 142 00 Praha 4 Kamýk www.mcbalonek.cz, mcbalonek@centrum.cz VÝROČNÍ 2010 ZPRÁVA 1 KONTAKTNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název občanského sdružení:

Více

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010

Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Závěrečná práce posluchače kurzu Manažeři - kurz efektivního řízení 2009/2010 Název práce: Výroční zpráva Centrum MATÝSEK Jméno a příjmení autora: Iveta Fidlerová Rok: 2010 1 Obsah závěrečné práce 1. Úvod

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Obsah Obsah... 1 Úvodní slovo... 2 O Krušnohorském centru pro rodinu a sociální péči, o.s. (KCR)... 3 Činnost, události v roce 2011... 4 Činnost Mateřského centra Barborka...

Více