C6 Bezpečnost dat v Internetu. 2. HTTP komunikace 3. HTTPS komunikace 4. Statistiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C6 Bezpečnost dat v Internetu. 2. HTTP komunikace 3. HTTPS komunikace 4. Statistiky"

Transkript

1 C6 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v Internetu 1. Počíta tačová bezpečnost 2. HTTP komunikace Statistiky

2 2 Cíle cvičen ení C6 Bezpečnost dat v Internetu 1. Charakterizovat počíta tačovou bezpečnost. 2. Objasnit HTTP komunikaci. 3. Objasnit HTTPS komunikaci.

3 3 Kritéria ria bezpečnosti Počíta tačov ová bezpečnost Důvěrnost rnost (Confidentiality) Bráníme neautorizovanému čtení dat. Integrita (Integrity) Integrita Bráníme neautorizované modifikaci dat. Dostupnost (Availability) Dostupnost Zajišťujeme oprávn vněnému uživateli přístup p k datům v okamžiku jejich potřeby. Integrita Důvěrnost Bezpečnost Dostupnost

4 4 Autentizace a autorizace Počíta tačov ová bezpečnost Autentizace Ověř ěření totožnosti subjektu (uživatele, počíta tače, ). Autorizace Přístupové právo pro přístup p stup k určit itému souboru nebo pro provedení určit ité akce.

5 5 Protokol HTTP HTTP komunikace Obecně definuje pravidla pro komunikaci mezi klientem a serverem. Definuje tvar přenp enášených informací,, možnosti a nálen ležitosti dotazu a odpovědi. di. Verze 0.9 Velmi jednoduchá,, sloužila pouze k posílání dat po Internetu bez další ších informací o jejich obsahu. Verze 1.0 (RFC 1945) Doplněna na o hlavičky, popisující typ a atributy přenášených dat, další hlavičky obsahují pomocné informace či i parametry předp edávané mezi klientem a serverem. Verze 1.1 (RFC 2616) Řeší další požadavky, jako jsou hierarchická struktura proxy,, využívání cache,, trvalé spojení mezi klientem a serverem, nebo požadavky na virtuáln lní servery.

6 6 Činnost innost protokolu HTTP HTTP komunikace HTTP 1.0 Klient pošle požadavek na server, server klientovi odpoví a komunikace se uzavírá. Pro získz skání další ších dat musí klient navázat nové spojení. HTTP 1.1 Zavádí možnost trvalého spojení (klient pos (klient posílá všechny své požadavky na server a server mu po tomto spojení posílá své odpovědi) di). Trvalé spojení je chápáno jako implicitní (klient může e předpoklp edpokládat, dat, že e server udržuje uje trvalé spojení a naopak). Trval Spojení zůstává otevřeno, eno, dokud klient, nebo server spojení neukončí.

7 7 Formát t dotazu a odpovědi di HTTP komunikace Dotaz (request) Obsahuje dotazový řádek, hlavičky prázdný řádek a tělo t dotazu (můž Dotaz metoda cesta verze_http hlavičky [CRLF] tělo Odpověď ky (blíže e popisují dotaz), ůže e být prázdn zdné): ěď (response) Obsahuje stavový řádek, hlavičky a obsah odpovědi: di: verze_http stavový_kód d popis hlavičky [CRLF] obsah odpovědi di

8 8 Ukázka komunikace HTTP komunikace Dotaz GET / HTTP/1.1 Host: Connection: close User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1) Accept-Encoding: gzip Accept-Charset Charset: : ISO ,UTF-8;q=0.7,*;q=0.7 Cache-Control: Control: no-cache Accept-Language: de,en;q=0.7,en =0.7,en-us;q=0.3 Referer: : sniffer.net/ [CRLF] dotazový řádek hlavičky prázdný řádek

9 Odpověď 9 HTTP komunikace HTTP/ OK Server: nginx/ Date: Mon, 21 Mar :41:40 GMT Content-Type: text/html; charset=utf =UTF-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Cache-Control: Control: max-age=0, age=0, no-cache, must-revalidate Set-Cookie: city=mw==; Domain=.seznam.cz seznam.cz; ; expires=tue, 22-Mar Mar :41:40 GMT; Path=/ Set-Cookie: hint=mtmwmdczmjkwmcwwow MTMwMDczMjkwMCwwOw==; Domain=.seznam.cz seznam.cz; ; expires=wed, 25-Feb Feb :41:40 GMT; Path=/ X-XRDS-Location: Expires: Mon, 21 Mar :41:40 GMT Pragma: : no-cache Content-Encoding: gzip [CRLF] <!DOCTYPE html> <html xmlns:fb="http://www.facebook.com/2008/fbml"> <head> <meta http-equiv="content equiv="content-type" content="text/html; charset=utf =utf-8" /> <meta http-equiv="x equiv="x-ua-compatible" content="ie=8" /> <meta name="application-name" name" content="seznam.cz Seznam.cz" " /> <title>seznam Najdu tam, co hledám</title> <!-- generated-date date - 19: > stavový řádek hlavičky prázdný řádek obsah odpovědi </body> </html>

10 10 HTTP komunikace Standardně nejsou HTTP požadavek ani odpověď serveru nijak šifrované. To se týká i: uživatelských jmen a hesel, osobních údajů vkládaných do formulářů adresa, datum narození, rodné číslo. slo. Pokud mám někdo přístup p k síťovs ové infrastruktuře, kudy data procházej zejí, může e je odposlouchávat. To se týká i hackerů,, kteří se dostali k přepp epínačům, směrova rovačům m apod. po cestě

11 11 Příklad HTTP komunikace HTTP komunikace Start Spustit Spustit cmd GET /

12 12 Protokol HTTPS (HyperText Transport Protocol Secure) Nadstavba protokolu HTTP. Komunikace je zabezpečena ena protokolem SSL (Secure Sockets Layer) nebo TLS (Transport Layer Security SSL/TLS zajišťuje: Důvěrnost přenp enášených dat Data jsou symetricky šifrována. Integritu přenp enášených dat Data jsou zabezpečena ena pomocí MAC Code). Autentizaci Transport Layer Security). MAC (Message Authentication Jako výchozí je povinná autentizace serveru.

13 13 Průběh h SSL/TLS Client/Browser Client Hello Server Hello Key Exchange Server Cipher Suite Negotiation HTTP GET Data Transfer

14 14 Autentizace v HTTPS Standardně je povinná autentizace serveru. Když se klient (např.. webový prohlížeč) připojuje k (webovému) serveru mám jistotu, že e se připojil p ke správn vnému serveru. To je důled ležité při i zadávání hesel, čísel platebních karet apod. Phishing

15 15 Server posílá certifikát t serveru. Certifikát t uvádí jméno serveru a veřejný ejný klíč serveru. Protokol SSL/TLS dále d ověř ěří,, zda server mám k dispozici soukromý klíč odpovídaj dající certifikovanému veřejn ejnému klíči. Data se šifrují veřejným ejným klíčem serveru, jen správný server bude umět dešifrovat.

16 16 Certifikát Certifikát t serveru je podepsán vydávaj vající certifikační autoritou (CA). Tato podepisující CA musí být považov ována za důvěryhodnou. d Její certifikát t musí být uložen v seznamu důvěryhodných d CA.

17 17 Seznam důvěryhodných d CA Seznamy jsou uloženy v prohlížečích. Internet Explorer bere seznam z OS. Seznamy je možné konfigurovat. Na počátku jsou v seznamu i desítky CA, o kterých jste nikdy neslyšeli eli Těm m všem v automaticky důvěřd ěřujete.

18 18 Seznam důvěryhodných d CA ve WIE

19 19 Seznam důvěryhodných d CA v Google Chrome

20 20 Seznam důvěryhodných d CA v Mozilla Firefox

21 21 Certifikát t není podepsaný důvěryhodnou CA

22 22 Pokud přesto p pokračujete: Ve WIE červená výplň panelu Adresa, oznámen mení, že e certifikát je chybný.

23 Přid idání CA mezi důvěryhodn d ryhodné 23

24 24 Certifikát t je v pořádku Ve WIE bílá výplň panelu Adresa, znak zámku. z

25 25 EV (Extended Validation) certifik certifikát podepsaný důvěryhodnou d CA Má vyšší míru důvěry d ve shodu vlastníka domény s webovým serverem. Technicky ten stejný standard X.509 (s drobnou poznámkou). CA si více v ce žadatele o EV certifikát proklepne. Ve WIE zelená výplň panelu Adresa, informace o organizaci vlastnící tento certifikát. t.

26 26 Důvěra, nebo nedůvěra Pokud certifikát t není podepsán důvěryhodnou CA, nemusí to automaticky znamenat špatnou stránku. Naopak certifikát t podepsaný důvěryhodnou CA nemusí znamenat, že e na webové stránce nemůž ůže e být nějaký malware. Jednoduché řešení/návody pro uživatele u neexistují.

27 27 Jak zjistit, jaká CA podepsala certifikát t serveru?

28 Zobrazení certifikátů 28

29 29 Verze protokolů SSL a TLS Existuje několik n verzí protokolů: SSL 1.0, 2.0, 3.0; TLS 1.0, 1.1, 1.2. Dnes se považuj ují za bezpečné: SSL 3.0; TLS 1.0 nebo novější ší. Nastavení ve WIE Nástroje Možnosti Internetu Up Upřesnit Zabezpečen ení

30 Analýza aktivity na portech 80 a Statistiky

31 31 Platné SSL certifikáty ty Statistiky

32 32 Kontrola certifikátu tu Statistiky Jméno počíta tače, časová platnost od-do, do, platný podpis, podpis vytvořen důvěryhodnou CA,

33 33 Chyby při p i ověř ěření certifikátů Statistiky 2010

34 Statistiky

35 35 Úkoly do samostudia C6 Bezpečnost dat v Internetu 1. Charakterizovat počíta tačovou bezpečnost. 2. Objasnit HTTP a HTTPS komunikaci. 3. Vyhledat důvěryhodnd ryhodné certifikační autority a prohlédnout si certifikáty. ty.

dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen

dostupným datům k datům, ochrana a zabezpečen ení datových i k volně dostupným datům, 2. Zabezpečen Aplikovaná informatika Ochrana přístupu k volně dostupným datům, zabezpečený vzdálený přístup k datům, ochrana a zabezpečení datových úložišť. ZEMÁNEK, Z. PLUSKAL,D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání

Více

Administrace Unixu a sítí

Administrace Unixu a sítí Administrace Unixu a sítí inet6 adr: fe80::210:a4ff:fee1:9e5d/64 Rozsah:Linka AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1 RX packets:66690 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název

Hlavička dokumentu obsahuje metadata, která se vztahují k celému dokumentu. Definují např. název 01 - HTML, HTTP, webový server, Apache httpd Základní pojmy X/HTML Hypertext Hypertext je informační systém, který zobrazuje informace v textu, který obsahuje návěstí odkazující na upřesnění nebo zdroje

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar

UNIVERZITA PARDUBICE. Fakulta elektrotechniky a informatiky. Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar UNIVERZITA PARDUBICE Fakulta elektrotechniky a informatiky Elektronická pošta, její zabezpečení a ochrana proti spamu Michal Kašpar Bakalářská práce 2012 Prohlášení autora Prohlašuji, že jsem tuto práci

Více

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE Otázka 22 Zadání Předmět: A7B32KBE Aplikovaná kryptografie a bezpečnost. Adresáře veřejných klíčů. Revokace klíče a revokační certifikáty. Vztahy důvěry. Autentizace uţivatele v systému, autentizace stanice

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Bezpečnost ASP.NET aplikací. ASP.NET Web Application Security. Marek Pavelek BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Marek Pavelek Un ico rn Co lle ge 20 11 Un ico rn Co lle ge, V K ap slo vn ě 27 67 /2, P ra h a 3, 1 30 00 Ná ze v p rá ce v ČJ: Ná ze v p rá ce v AJ: Be zp e čno st AS P. NET ap lika

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

Protokol HTTP. Ondřej Dolejš

Protokol HTTP. Ondřej Dolejš Protokol HTTP Ondřej Dolejš 17.5.2007 Úvod HTTP Hypertext transport protocol, jak už z názvu vyplývá, původně sloužil k přenosu Hypertextových dokumentů. Dnes však již pomocí rozšíření MIME může přenášet

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

Šifrování dat, kryptografie

Šifrování dat, kryptografie Metody a využití Šárka Vavrečková Ústav informatiky, FPF SU Opava sarka.vavreckova@fpf.slu.cz Poslední aktualizace: 5. prosince 201 Úvod do kryptografie Kryptografie a kryptoanalýza Co to je kryptografie

Více

SSL Secure Sockets Layer

SSL Secure Sockets Layer SSL Secure Sockets Layer internetové aplikační protokoly jsou nezabezpečené SSL vkládá do architektury šifrující vrstvu aplikační (HTTP, IMAP,...) SSL transportní (TCP, UDP) síťová (IP) SSL poskytuje zabezpečenou

Více

Kerio Connect. Kerio Technologies

Kerio Connect. Kerio Technologies Kerio Connect Příručka uživatele Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál je uživatelskou příručkou k produktu Kerio Connect 7.4. Změny vyhrazeny. Aktuální

Více

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých

Uživatel v síti. Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům. vzniká řada problémů dříve nebývalých A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark Uživatel v síti Internet je globální, podléhá ale lokálním vlivům zákony regulační opatření etika kulturní zvyklosti jazyková specifika

Více

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují

Elektronická pošta. elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec. základní principy popisují Elektronická pošta elementární služba, výchozí pro některé další jedna z prvních síťových služeb vůbec v Internetu: protokol SMTP existují i další poštovní systémy, zpravidla propojeny s internetovou poštou

Více

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek

GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek GP webpay: Seznámení se systémem, vytváření objednávek červenec 2013 OBSAH: ÚVOD... 3 GP WEBPAY POPIS APLIKACE... 3 GP WEBPAY 3-D STANDARD... 4 GP WEBPAY POPIS ZPRACOVÁNÍ... 6 GP WEBPAY VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY...

Více

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video;

schopni popsat způsoby vytvoření vlastní www stránky; umět vytvořit vlastní fotogalerii, vložit video; POKYNY KE STUDIU 1 Rozšiřující data na Internetu Pracovní materiály Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 4 WWW SLUŽBA Čas ke studiu: 2 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete:

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox FX Hosting Webový prohlížeč verze 1.5.0.3 Linux Verze 1.02 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech......3 2Úvod...4 2.1Komu je příručka určena...4 2.2Jak pracovat s příručkou......4 2.2.1Co

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s.

Kernun Clear Web Příručka administrátora. Trusted Network Solutions, a.s. Kernun Clear Web Příručka administrátora Trusted Network Solutions, a.s. 22. července 2015 Kernun Clear Web Copyright 2000 2015 Trusted Network Solutions, a.s. 2 Obsah 1 Kernun Clear Web 4 2 Uvedení do

Více

C5 Bezpečnost dat v PC

C5 Bezpečnost dat v PC C5 T1 Vybrané kapitoly počíta tačových s sítí Bezpečnost dat v PC 1. Počíta tačová bezpečnost 2. Symetrické šifrování 3. Asymetrické šifrování 4. Velikost klíče 5. Šifrování a dešifrov ifrování 6. Steganografie

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Fio podpis. Verze 4.0.7

Fio podpis. Verze 4.0.7 Fio podpis Verze 4.0.7 15.5.2015 Obsah 1 Úvod... 3 2 Instalace Fio podpis... 3 2.1 Instalace Java... 3 2.2 Nastavení prostředí... 3 3 Ovládání... 5 3.1 Konfigurace - nastavení aplikace... 5 3.1.1 Vytvoření

Více

Groupware Server 6. Příručka administrátora

Groupware Server 6. Příručka administrátora Groupware Server 6 Příručka administrátora Obsah Prostředí administrátorského programu... 6 Administrace... 7 Řízení... 8 Probíhající spojení... 8 Správa fronty... 9 Statistika spojení... 9 Proxy pro služby...

Více

Úvod do počítačových sítí (NSWI141) Libor Forst, SISAL MFF UK. Literatura. Obecné atributy komunikace. Porovnání komunikací

Úvod do počítačových sítí (NSWI141) Libor Forst, SISAL MFF UK. Literatura. Obecné atributy komunikace. Porovnání komunikací Úvod do počítačových sítí (NSWI141) Libor Forst, MFF UK Základní pojmy z oblasti komunikací Vrstevnatý model sítě (OSI vs. TCP/IP, adresace, multiplexing,...) plikační vrstva (DNS, FTP, email, web, VoIP,...)

Více

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073

Diplomová práce. Implementace technologie SET. Petr Slabý 740326/0073 740326/0073 1. Úvod 1.1 Úvod diplomové práce Práce popisuje technologii SET (Secure Electronic Transaction) - protokolu vytvořeného k elektronickému obchodování na Internetu. Zadání této práce vzniklo

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.0.0. Změny vyhrazeny.

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka uživatele Kerio Technologies 2013 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje uživatelská rozhraní produktu Kerio Control ve verzi 7.4. Aplikace Kerio

Více