Bezpečnost IT v biomedicíně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost IT v biomedicíně"

Transkript

1 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Pojednání o disertační práci Ing. Anna Schlenker Bezpečnost IT v biomedicíně Postgraduální doktorské studium biomedicíny Vedoucí disertační práce: Studijní obor: Ing. Milan Šárek, CSc. Biomedicínská informatika Praha 2013

2 Obsah Úvod (viz. též příloha 5) 2 1 Identifikace a autentizace (viz též příloha 5) Identifikace uživatele Základní kategorie obecné identifikace Identifikace osoby Autentizace uživatele Multifaktorová autentizace Biometrické charakteristiky Anatomicko-fyziologické biometrické charakteristiky (viz též příloha 1, 2 a 3) Otisky prstů a dlaní Geometrie tvaru ruky Snímání krevního řečiště dlaně nebo hřbetu ruky Rozpoznávání obličeje a jeho částí Snímání oční duhovky nebo sítnice Behaviorální biometrické charakteristiky (viz též příloha 4, 5 a 6) Dynamika stisku počítačových kláves Dynamika pohybu myší Srovnání biometrických metod (viz též příloha 3 a 5) Metriky pro srovnání aplikací využívajících dynamiku stisku počítačových kláves Neuronové sítě pro dynamiku stisku počítačových kláves Základy neuronových sítí Matematický model neuronu a neuronové sítě Vícevrstvé neuronové sítě Výběr neuronové sítě (viz též příloha 6 a 7) Backpropagation Kohonenovy samoorganizační mapy Counterpropagation Parametrická backpropagation Metoda GUHA Pilotní aplikace AnickaKeys Struktura aplikace Implementace v jazyce C Popis aplikace Uživatelské rozhraní aplikace Závěr 33 Seznam použité literatury 34 Seznam příloh 37 1

3 Tabulka 2.1: Porovnání kontaktních a bezkontaktních senzorů otisků prstů. Typ senzoru Výhody Nevýhody Optický kontaktní není odolný vůči nečistotám není hygienický nerozpozná živou tkáň Elektronický kontaktní odolný vůči nečistotám není hygienický nerozpozná živou tkáň Kapacitní kontaktní není odolný vůči nečistotám nerozpozná živou tkáň není hygienický Teplotní kontaktní rozpozná živou tkáň není hygienický Optický bezkontaktní odolný vůči nečistotám nerozpozná živou tkáň Ultrazvukový bezkontaktní odolný vůči nečistotám nerozpozná živou tkáň Tabulka 2.2 ukazuje hlavní výhody a nevýhody ostatních anatomicko-fyziologických a behaviorálních charakteristik. Kromě výše uvedených aspektů jsme porovnávali také možnost průběžného ověřování, nutnost snímání ve stejné pozici (v tabulce 2.2 použita zkratka SP) a obtížnost/snadnost použití. Tabulka 2.2: Porovnání anatomicko-fyziologických a behaviorálných biometrických charakteristik. Charakteristika Výhody Nevýhody Geometrie tvaru odolný vůči nečistotám nerozpozná živou tkáň ruky vyžaduje skenování ve SP není hygienický Bezkontaktní snímání nevyžaduje skenování ve SP bez možnosti průběžné kontroly krevního řečiště rozpozná živou tkáň odolný vůči nečistotám Snímání obličeje odolný vůči nečistotám časově náročný rozpozná živou tkáň nevyžaduje skenování ve SP s možností průběžné kontroly Snímání duhovky rozpozná živou tkáň nevyžaduje skenování ve SP Snímání sítnice odolný vůči nečistotám uživatelsky nepřívětivý nevyžaduje skenování ve SP časově náročný Dynamika stisku počítačových kláves s možností průběžné kontroly nenáročný na hardware Tabulka 2.3 porovnává vybrané metody z hlediska stability biometrických charakteristik a časové náročnosti. V tabulce jsou uvedené empirické odhady. Ukazuje se, že neexistuje žádná metoda, která by byla ideální, tzn. že 17

4 Pokud mezi sebou vzájemně propojíme dva nebo více neuronů, dostaneme neuronovou síť. Neurony se mezi sebou propojují tak, že výstup neuronu je spojen se vstupem stejného nebo jiného neuronu. Obvykle je neuron propojen s více neurony najednou. Počet neuronů sítě a způsob propojení mezi nimi určuje tzv. topologii (architekturu) neuronové sítě. Graficky lze topologii neuronové sítě vyjádřit orientovaným grafem, jehož uzly reprezentují jednotlivé neurony a hrany vzájemná propojení neuronů (viz Obr. 3.2) [34]. Stavy všech neuronů v síti určují tzv. stav neuronové sítě a synaptické váhy všech spojů představují tzv. konfiguraci neuronové sítě [33]. Obrázek 3.2: Příklad cyklické (vlevo) a acyklické (vpravo) architektury neuronové sítě (podle [33]). Neuronová síť se v čase vyvíjí, mění se propojení a stav neuronů, adaptují se váhy. V souvislosti se změnou těchto charakteristik v čase je účelné celkovou dynamiku neuronové sítě rozdělit do do tří dynamik a uvažovat pak tři režimy práce sítě [33]: 1. Organizační dynamika specifikuje architekturu sítě a její případnou změnu. Změna topologie se většinou uplatňuje v rámci adaptivního režimu tak, že síť je v případě potřeby rozšířena o další neurony a příslušné spoje. Rozlišujeme zde v zásadě dva typy architektury [33]: (a) Cyklická (rekurentní) topologie v síti existuje skupina neuronů, která je zapojena v kruhu (viz Obr. 3.2). (b) Acyklická (dopředná) topologie v síti neexistuje cyklus a všechny cesty vedou jedním směrem (viz Obr. 3.2). U acyklické neuronové sítě lze neurony rozdělit to tzv. vrstev, které jsou uspořádány tak, že spoje mezi neurony vedou jen z nižších vrstev do vyšších a obecně mohou přeskočit jednu nebo více vrstev [33]. Speciálním případem takové architektury je tzv. vícevrstvá neuronová síť. 2. Aktivní dynamika specifikuje počáteční stav sítě a způsob jeho změny v čase při pevné topologii a konfiguraci. Podle toho, zda neurony mění svůj stav nezávisle na sobě nebo je jejich aktualizace řízena centrálně, rozlišujeme asynchronní a synchronní modely neuronových sítí [33]. 3. Adaptivní dynamika specifikuje počáteční konfiguraci sítě a jakým způsobem se mění váhy v síti v čase. Všechny možné konfigurace sítě tvoří tzv. váhový prostor sítě [33]. Cílem adaptace je nalézt takovou konfiguraci sítě 21

5 Seznam použité literatury [1] RSA SecurID [Internet] 2012 [cited 2012 Sep 15]. Available from: [2] Svenda, P. Keystroke Dynamics [Internet] 2001 [cited 2012 Jul 28]. Available from: /petr /docs /KeystrokeDynamics2001.pdf [3] Identity Assurance as a Service: AdmitOne Security [Internet] 2010 [cited 2012 Aug 4]. Available from: [4] Monrose F, Rubin D. Keystroke dynamics as a biometric for authentication. Future Generation Computer Systems. 2002;16(4): [5] Zimmermann P. PGP Source Code and Internals. MIT Press; [6] Rak R, Matyáš V, Říha Z. Biometrie a identita člověka: ve forenzních a komerčních aplikacích. Grada, Praha; [7] Ježek V. Systémy automatické identifikace. Praha: Grada, [8] Matyas SM, Stapleton J. A Biometric Standard for Information Management and Security. Computers & Security. 2000;19(2): [9] Rouse M. Multifactor authentication (MFA) [Internet] 2007 [cited 2012 Aug 10]. Available from: searchsecurity.techtarget.com /definition /multifactor-authentication-mfa [10] RSA Data Loss Prevention (DLP) Suite. RSA, The Security Division of EMC: Security Solutions for Business Acceleration [Internet] 2010 [cited 2010 Oct 28]. Available from: <http://www.rsa.com/node.aspx?id=3426> [11] Cravotta N. Looking under the surface of fingerprint scanners. EDN [Internet] 2000 [cited 2013 Aug 28]. Available from: Looking_under_the_surface_of_finger_print_scanners.php [12] Bicz W., et al. Fingerprint structure imaging based on an ultrasound camera. NDTnet [Internet] 1998 [cited 2013 Aug 28]. Available from: [13] Jain A, Bolle R, Pankarti S. Biometrics: personal identification in networked society. New York: Springer; [14] Zhang D. Automated biometrics: technologies and systems. Norwell, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, [15] Jorgensen Z, Yu T. On Mouse Dynamics as a Behavioral Biometric for Authentication. Proceedings of the 6th ACM Symposium on Information, Computer and Communications Security; New York: ACM; P

Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně

Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně Původní práce cs37 Biometrické metody pro aplikace v biomedicíně Anna Schlenker 1,2, Milan Šárek 3 1 Centrum biomedicínské informatiky, Ústav informatiky AV ČR, Praha, Česká republika 2 Ústav hygieny a

Více

Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně

Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně cs18 Původní práce Behaviorální biometrie pro multifaktorovou autentizaci v biomedicíně Anna Schlenker 1,2, Milan Šárek 3 1 EuroMISE centrum, Ústav informatiky, AV ČR, v.v.i., Praha, ČR 2 Ústav hygieny

Více

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky

VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Uzamykací obrazovka pro Android používající biometriky Biometric-based Android Lock Screen 2014 Bc. Rostislav

Více

VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU

VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU Doc. Ing. Roman Rak, Ph.D. Prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr.h.c. VERIFIKACE OSOBY NA ZÁKLADĚ OVĚŘOVÁNÍ JEJÍHO PODPISU 1. ÚVOD V souvislosti s ručně psaným písmem rozeznáváme několik základních

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY AUTENTIZAČNÍ PRINCIPY A METODY V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Cagáň Učitelství pro 2. stupeň ZŠ,

Více

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z LETNÍ ŠKOLY MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY INFORMATIKY A KOGNITIVNÍ VĚDY

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z LETNÍ ŠKOLY MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY INFORMATIKY A KOGNITIVNÍ VĚDY SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Z LETNÍ ŠKOLY MEZIOBOROVÉ PŘÍSTUPY INFORMATIKY A KOGNITIVNÍ VĚDY Fakulta informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové Projekt Informační, kognitivní a interdisciplinární podpora

Více

Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet

Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Josef Dufek Zabezpečení a autentizace ve Wi-Fi síti BerNet Bakalářská práce 2012 Prohlášení

Více

Fyzická bezpečnost. Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D.

Fyzická bezpečnost. Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu. Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. Fyzická bezpečnost Téma: Elektrická zabezpečovací signalizace, vstupní systémy, biometrická kontrola vstupu Ing. Kamil Halouzka, Ph.D. kamil.halouzka@unob.cz Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Identifikace uživatele Informačním systémem

Identifikace uživatele Informačním systémem Identifikace uživatele Informačním systémem Jan Čapek Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Anotation Within presented article is discussed problem of user identification

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Modelování dat charakterizujících virtuální server pomocí Kohonenových samoorganizujících se map Bc. Ivana Broklová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ

PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ PROPOJOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH APLIKACÍ Renáta Bílková Ústav systémového inženýrství a informatiky, FES, Univerzita Pardubice Abstract The number of enterprice applications (e.g. information systems and other

Více

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR

Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR za podpory MŠMT ČR Konkurenceschopnost absolventů IT oborů VŠ a VOŠ na trhu práce v ČR Hlavní výsledky projektu verze 1.1 ze dne 18.5. 2007 Autoři: Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc. Prof. Ing. Petr Doucek.

Více

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE

4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE 4IT450 CASE - Computer Aided Systems Engineering Závěrečná práce na téma: Řízení projektů metodou PRINCE2 s vazbou na Nástroje CASE Vypracovaly: Čapková Lenka, Hanusová Lucie, Klápová Nikola, LS 2010/2011

Více

Informační systém pro řízení projektu vývoje software

Informační systém pro řízení projektu vývoje software ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ KATEDRA KYBERNETIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE Informační systém pro řízení projektu vývoje software Praha, 2002 Jan Breznay Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Automatická identifikace entit

Automatická identifikace entit Bankovní institut vysoká škola, a. s. Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Automatická identifikace entit Bakalářská práce Autor: Lukáš Toman Informační technologie, MPIS Vedoucí práce:

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Podnikové informační systémy Business Information Systems Marie Horká Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Bakalářské práce Podnikové informační systémy

Více

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie

Informační systémy. 11.1 Informační systémy a informační technologie 11 Informační systémy Důležitým nástrojem podniků jsou informační systémy, které pomáhají podnikům efektivně fungovat v mnoha oblastech. Tato kapitola je věnována úvodu do oblasti informačních systémů.

Více

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace

Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Analýza platformy SAP ECC 6 jako řídícího nástroje komunikace Bakalářská práce Marie Humlová, DiS. Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

Česká zemědělská universita v Praze. Simulační modelování vodohospodářských soustav

Česká zemědělská universita v Praze. Simulační modelování vodohospodářských soustav Česká zemědělská universita v Praze Fakulta životního prostředí Katedra aplikované geoinformatiky a územního plánování Simulační modelování vodohospodářských soustav Ing. Jiří Sovina, Ph.D. 2010 Ing. Jiří

Více

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT

NÁVRH WWW STRÁNEK PRO PODPORU ŘÍZENÍ FIRMY DESIGN WWW PAGES FOR ENTERPRISE MANAGEMENT SUPPORT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1. Základní pojmy databázové technologie Úvod Databáze a databázové technologie mají velký vliv na rostoucí používání počítačů. Bylo by správné říci, že databáze hrají kritickou roli

Více

Modelování dynamiky informačních toků v sociálních sítích

Modelování dynamiky informačních toků v sociálních sítích Modelování dynamiky informačních toků v sociálních sítích Jiří Jelínek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta, Branišovská 3, 370 05 České Budějovice, Česká Republika jelinek.fm@gmail.com

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS NÁVRH IMPLEMENTACE AGENDY OBCHODNÍ PRÍPAD

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8

MASARYKOVA UNIVERZITA. Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE. Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj aplikací pro Windows Phone 8 a portace na Windows 8 Brno, 2014 Bc. Václav Holuša Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Katedra informačních technologií Studijní program: Aplikovaná informatika Obor: Informační systémy a technologie Diplomant: Bc. Nikos Margaris

Více

Evidence návštěv na pracovišti

Evidence návštěv na pracovišti Evidence návštěv na pracovišti Accounting of visitors on working place Mgr. Marcela Tučková Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Obsahem diplomové práce je tvorba databázové aplikace v prostředí Microsoft Access

Více

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID

Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID Bezdrátový přenos energie využívaný u technologií RFID The Wireless Transmission of Energy Used in RFID Bc. Petr Hlavica Diplomová práce 2013 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2013 4 ABSTRAKT

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2012 Bc. Martin Mariška UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY DIPLOMOVÁ PRÁCE 2012 Bc. Martin Mariška Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky AGENTOVĚ ORIENTOVANÉ SIMULAČNÍ MODELY PROVOZU

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Katedra informatiky Analýza počítačové sítě na kolejích OPF Karviná Diplomová práce Karviná 2007 Tomáš Petránek SLEZSKÁ UNIVERZITA V

Více