1 Kyberšikana Co je kyberšikana? Jak se kyberšikana projevuje? Happy Slapping Happy slapping a trestní právo...

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Kyberšikana...3 1.1 Co je kyberšikana?...3. 1.2 Jak se kyberšikana projevuje?...5. 2 Happy Slapping...7 2.1 Happy slapping a trestní právo..."

Transkript

1 [Zadejte text.]

2 Obsah 1 Kyberšikana Co je kyberšikana? Jak se kyberšikana projevuje? Happy Slapping Happy slapping a trestní právo (Cyber)stalking Cyberstalker a jeho motivace Obrana Základní projevy cyberstalkingu Sexting Sexting a právo Online hry Zdravotní rizika Problémy v sociálním světě Jak se stavět k online hraní Jak snížit u dětí rizika vzniku závislosti na on-line hrách (desatero) Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit Nebezpečný obsah Jak zabránit šíření nebezpečného obsahu Nezákonný obsah Co dělat s nezákonným obsahem Škodlivost nebezpečného obsahu Několik rad, jak reagovat na nebezpečný obsah Jak zvýšit ochranu a bezpečí svých dětí při užívání internetu Zajímejte se! Věnujte se dětem a buďte s nimi Nezapomínejte na sebe IT dovednosti 1

3 8.1.3 Rady a návody Buďte pozorní ke změnám Buďte důslední! Určete hranice a povinnosti Rady a návody Softwarové zabezpečení počítače Windows Live Zabezpečení rodiny Instalace a základní nastavení Změna nastavení a sledování potomka Norton Online Family Vliv na dětskou psychiku O programu Hlavní funkce Bezpečnost dětí na internetu - deset tipů pro rodiče iužitečné odkazy Slovníček pojmů Použité zdroje Příklady Násilná petice na Facebooku jako zbraň kyberšikany Star Wars Kid Příklad cyberstalkingu Případy sextingu v zahraničí Případy sextingu v ČR IT dovednosti 2

4 1 Kyberšikana Pedagog či rodič nemusí být expertem na internet a komunikační a informační technologie, aby mohl se svými žáky hovořit o rizicích, které s sebou nese jejich používání. Nebojte se proto s dětmi hovořit o tom, co jim internet a mobilní zařízení přinášejí, jak je používají a s kým se v kyberprostoru setkávají. Povídejte si s nimi také o jejich roli v prostředí internetu, o jejich online identitě. Hovořte o tom, jaká specifika má komunikace, když člověk nestojí druhému tváří v tvář a jaká má taková komunikace úskalí. Předejte svým studentům, že i v prostředí internetu platí morální a etická pravidla. 1.1 Co je kyberšikana? Kyberšikana je jednou z forem psychické šikany a řadí se mezi sociálně patologické jevy. O kyberšikaně hovoříme, pokud agresor oběť úmyslně, zpravidla opakovaně ohrožuje, pronásleduje a týrá psychicky a zneužívá k tomu moderní komunikační nástroje a internet. Stejně jako u jiných forem šikany je primárním cílem útočníka ublížit oběti. Tato forma šikany je nová tím, že se její zbraní staly moderní komunikační technologie - mobilní telefon, , chat, sociální sítě. Odehrává se ve virtuálním světě, zpravidla bez přímého kontaktu, v kyberprostoru. Nová je také v tom, že se agresorem může stát kdokoli, že oběti šikany tváří v tvář dává možnost odvety a že se stále častěji stává prostředkem msty. Obětí (i pachatelem) kyberšikany se může za určitých konstelací stát prakticky kdokoli. Stejně jako šikana tváří v tvář se kyberšikana vyznačuje nerovným vztahem, zneužitím síly, postavení a moci, absencí soucitu a respektu k potřebám oběti. Děti - oběti kyberšikany budou zpravidla zároveň obětí šikany školní. Obecně predisponuje k roli oběti zvýšená zranitelnost (vulnerabilita) dítěte. Ohroženy (kyber)šikanou mohou být děti jakýmkoli způsobem se lišící: děti s intelektovým hendikepem i děti nadprůměrně inteligentní, děti studium zanedbávající i děti ve studiu nadstandardně poctivé, děti s hrubými způsoby i děti s těmi nejjemnějšími atd. Neplatí vždy, že dítě musí být určitým způsobem oslabené či handicapované. I dítě asertivní, inteligentní i jinak zdatné se může stát obětí. Jsou známy případy, kdy se v rámci šikany tváří v tvář dítě aktivně postavilo útočníkům a ti pak přesunuli násilí a zvýšili jeho rafinovanost právě prostřednictvím elektronické komunikace. Protože je školní IT dovednosti 3

5 šikana/kyberšikana projevem poruchy vztahů ve skupině, záleží na vývoji kolektivu, kde se konkrétní dítě ocitá a na práci pedagoga se skupinovými vztahy. Prostorová neomezenost Kyberšikana se neomezuje jen na prostory třídy nebo školní dvůr: kyberšikana prostřednictvím mobilních telefonů a internetu pronásleduje dítě i v jeho domově, které tak nemá před elektronickými útoky úniku. Časová neomezenost Stejně jako prostorově, je kyberšikana neomezená i časově. Nekončí se školním zvoněním a trvá tak dlouho, dokud má oběť zapnutý internet nebo mobil, většinou tedy 24 hodin denně. Široké sociální dopady S tím, jak snadno se na internetu šíří digitální obsah, je jednoduché rozšířit i fotografii, video nebo text, který někoho ponižuje, šíří o něm nepravdivé nebo popudlivé informace. Nejsnazší je to v sociálních sítích, na portálech pro sdílení videí a veřejných chatech, kde má k takovým materiálům přístup každý uživatel internetu. U rozvinutých šikan dochází k veřejnému hlasování, peticím, masovým komentářům na úkor oběti. S počtem diváků úměrně narůstá i frustrace oběti. Obtížná rozpoznatelnost Kyberšikana jako jedna z forem psychické šikany nepůsobí viditelné modřiny a krvavé šrámy. Může proto zůstat svému okolí dlouho skrytá. Přesto působí zranění neméně vážná a obtížně léčitelná (např. úzkostné poruchy, posttraumatické poruchy, deformuje rozvoj sociálních a morálních kompetencí). Proto je důležité rozvíjet citlivost k signálům elektronického násilí mezi žáky a nepodceňovat je. Anonymita Anonymita posiluje účinnost násilných zpráv a útoků. Přestože s velkou pravděpodobností bude útočník ze stejného kolektivu jako oběť, často zůstane záměrně skrytý, aby zvýšil strach a utrpení oběti. Stačí vytvořit falešný profil na sociální síti, neznámou ovou adresu či zřídit simkartu s novým číslem, a oběť se nikdy nemusí dozvědět, kdo na ni útočí. Každé desáté české dítě zažilo kyberšikanu IT dovednosti 4

6 V Českých podmínkách existují dva základní výzkumy. Výzkum projektu Minimalizace šikany, provedený v roce 2009 společností MediaResearch, ukázal, že 10 % českých dětí bylo v posledním půlroce obětí kyberšikany. Při šetření se zjistilo, že téměř polovina obětí vůbec netušila, že může v jejich případě jít o kyberšikanu. Výzkum Centra prevence rizikové virtuální komunikace hovoří o číslech mnohem vyšších. Dle tohoto výzkumu bylo obětí některé z formy kyberšikany více než 59 % školních dětí. V rámci celoevropského výzkumu EU Kids online uvádí zkušenost s elektronickou šikanou 8 % českých dětí ve věku 9-16 let. Sociální sítě a děti Profil v některé ze sociálních sítí má 72 % českých dětí (v ČR se v naprosté většině jedná o Facebook). Ve věku mezi 13 a 16 lety má profil 90 % dětí, mezi 9 a 12 lety 52 % dětí (zdroj: EU Kids online). Přitom věková hranice pro uživatele je v pravidlech užívání Facebooku stanovena na 13 let. Na Facebooku je přes 7,5 milionu dětí pod 13 let. 1.2 Jak se kyberšikana projevuje? Mobilní telefony Mobilní telefon je nejčastějším prostředkem šikanování. Většina školních dětí disponuje vlastním telefonem a ten je první zbraní po ruce. Mobilní telefon bývá zneužíván k zasílání výhružných a urážlivých SMS, opakovanému prozvánění, nepříjemným hovorům, fotografování a natáčení dehonestujících videí. Agresivní zprávy často přicházejí z neznámých telefonních čísel. U rozvinutějších šikan může dojít až k zavalení oběti zprávami a telefonáty z mnoha čísel. Zneužíván bývá i telefon oběti. Bývá uváděn jako kontakt v nejrůznějších falešných inzerátech, oběť je pak bombardována nechtěnými dotazy a kontakty (jako např. poskytovatel erotických služeb, výhodného prodeje, zájemce o seznámení). Videoportály Nejrůznější ponižující videa obvykle spatří světlo světa na některém z portálů pro sdílení videí, nejčastěji na YouTube, kde je oběť kyberšikany zachycená na videu vystavena veřejnému posměchu. Když se oběť o takovém videu dozví, má možnost požadovat jeho smazání, a to u autora videa nebo se může obrátit přímo na YouTube. Požádat o pomoc s odstraněním takového materiálu může rovněž na Horké lince, intervenčním centru pro boj se škodlivým či nezákonným obsahem na internetu, IT dovednosti 5

7 y a chaty Posílání výhružných ů a zpráv, nevyžádaných obrázků (např. pornografických), spamování, krádež hesla k u a jeho následné zneužití tak je možné zneužít nebo chat k šikanování. ová komunikace obvykle probíhá mezi dvěma lidmi a kyberšikana tak je zcela soukromá. Chaty umožňují komunikaci i skupiny lidí, před kterou může agresor oběť ponižovat, urážet nebo ji vytěsňovat ze skupiny diskutujících. Webové stránky Webovou stránku může vytvořit kdokoliv, tedy i člověk, který chce stránku zneužít k útoku na někoho jiného. Veřejnosti tak zpřístupní např. stránku s ponižujícími fotkami a videi oběti, doplní je o pikantní komentáře a dá prostor i ostatním uživatelům, aby se k materiálům dle libosti vyjádřili. Sociální sítě Mezi dospívajícími stále oblíbenější sociální sítě jsou ideálním místem pro nenápadnou i zcela otevřenou kyberšikanu: zveřejňování fotografií a vide bez vědomí oběti, jízlivé komentování profilu oběti a posílání nadávek, vytěsňování ze skupiny vrstevníků pomluvami a urážkami. Ke kyberšikaně může být také zneužit falešný profil oběti, vytvořený někým jiným, kde se oběť projevuje a vyjadřuje společensky nepřijatelným způsobem. IT dovednosti 6

8 2 Happy Slapping Happy Slapping, v doslovném překladu něco jako veselé fackování, označuje natáčení reálného fyzického napadení nic netušící oběti. Zpravidla se jedná o útok na náhodně vybranou, kolemjdoucí oběť, se kterou nemá útočník žádný specifický vztah. Jeden nebo více útočníků napadne oběť a další z agresorů celý útok natáčí na kameru nebo mobilní telefon. Motivace pachatelů bývají jiné než u kyberšikany. Cílem je získat maximálně šokující, originální, často co nejbrutálnější, ale autentické video, které agresoři zveřejní na některém z portálů pro sdílení videí a těší se z rostoucího počtu zhlédnutí. Důsledky útoků mohou být fatální. Pořízení takového videa bývá iniciačním rituálem pro přijetí do různých mladistvých skupin. Nicméně natáčení fyzického nebo sexuálního útoku a její následné zveřejnění může být prostředkem k týrání kyberšikanované oběti. Ruku v ruce s tím jde zároveň obecná dostupnost takové zábavy. V současné době má chytrý telefon a neomezený přístup k internetu vpodstatě každý. Takže možnosti takové video vytvořit, sdílet i shlédnout jsou takřka neomezené. Jedním z nejtragičtějších příkladů je případ polské studentky Anny Holmann. Natočení sexuálního útoku ve škole předcházelo dlouhodobé ponižování a ataky ze strany spolužáků. Anna ponížení neunesla a zaplatila životem. 2.1 Happy slapping a trestní právo V České republice happy slappingové jednání není trestným činem, ale není ani beztrestné. Např. situace, kdy útočník z ničeho nic napadne tyčí kolemjdoucí oběť, zatímco je natáčen komplicem, a následně spolu umístí video na internet, může být posouzena pravděpodobně hned jako několik trestných činů: např. těžké ublížení na zdraví (při ochrnutí aj. podobném dopadu), nepřekažení trestného činu a neoznámení trestného činu (ze strany komplice), následně neposkytnutí první pomoci. Záležet bude vždy na konkrétním průběhu jednání. V úvahu proto připadá např. i podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, ohrožování výchovy dítěte, schvalování trestného činu, podněcování k trestnému činu aj. (při méně závažném jednání půjde nejčastěji o některý z přestupků proti občanskému soužití). Některé evropské státy mají Happy Slapping přímo zakotven v trestně právních předpisech. Ve Francii je Happy Slapping IT dovednosti 7

9 trestným činem od roku 2007, v Anglii byl první rozsudek za happy slappingový útok vynesen v roce Útočníci se mohou bránit, že své oběti nechtěli způsobit nic špatného. Na řadu pak přichází dokazování, zda útočník věděl či mohl vědět o možném nežádoucím dopadu svého jednání, a zda jej chtěl způsobit. Přihlíží se např. ke způsobu provedení útoku, vztahu mezi útočníkem a obětí, motivaci a osobním vlastnostem útočníka. IT dovednosti 8

10 3 (Cyber)stalking Stalking neboli nebezpečné pronásledování je takové jednání, kdy se pachatel zaměří na konkrétní osobu, kterou dlouhodobě pronásleduje, obtěžuje ji, vyhrožuje jí nebo jí blízkým osobám, a tím ve své oběti vyvolává pocity strachu. Zneužívání nových online a mobilních technologií k pronásledování se označuje jako Cyberstalking. Stalking, na rozdíl od kyberšikany a happy slappingu, je zakotven v trestním zákoně a je trestným činem (nebezpečné pronásledování, 354 TZ). Pronásledování bývá také prostředkem týrání v rámci šikany a kyberšikany. Nejčastějšími oběťmi stalkingu jsou bývalí partneři, osoby, jež neopětují city stalkera, celebrity, politici apod. Kybernetičtí lovci (cyberstalkers nebo obecněji stalkers, stalkeři), používají k získávání kontaktů různé promyšlené postupy a pomocí nich si vybírají své oběti v chat roomech, diskusních fórech, prostřednictvím ů, spamováním (mnohonásobným zasíláním nevyžádané pošty), obtěžováním v živém online rozhovoru nebo i slovesným napadáním (tzv. flaming), případně zanecháváním nepřístojných vzkazů v návštěvních knihách, zasíláním virů apod. Charakteristická je pro stalkery, resp. cyberstalkery, jejich vytrvalost a systematičnost. Postavy a charaktery těchto lovců, které jsou často smyšlené, a o to nebezpečnější, poukazují skutečně na ty nejhorší typy lidí pohybující se v prostředí Internetu. Přestože je jich mezi uživateli sítě menšina, můžeme se s nimi skrytě i přímo setkat i my. 3.1 Cyberstalker a jeho motivace Cyberstalker může mít k dispozici informace o své oběti z reálného světa, například od starého kamaráda či kamarádky, nebo dokonce spolužáka. Nicméně cyberstalker zřejmě nikdy svou oběť ve skutečném světě nepotkal a může si ji vybrat za svůj cíl jen proto, že mu připadá nějakým způsobem zranitelná. Je pravděpodobné, že se pokusí naplánovat kontakt se svou obětí přístupem k telefonním číslům, použitím u apod. Motivací, která podporuje cyberstalking, je snaha o získání moci nad obětí, a to především pomocí strachu. Zdroj jeho síly spočívá ve znalosti oběti a v informacích o ní. Shání je proto, aby jeho vyhrožování a hrozby vypadaly realističtěji a aby mohl postupně u oběti vyvolávat stále větší strach. Schopnost vyděsit a následně kontrolovat oběť roste právě s IT dovednosti 9

11 množstvím informací, které cyberstalker o oběti získá. Stalkeři používají telefonní čísla, adresy, ale i osobní koníčky a záliby k tomu, aby zaútočili na soukromí svých obětí. Zjistí si, které věci dokážou oběť rozrušit, a tuto informaci použijí k jejímu dalšímu obtěžování. I v online prostředí lze najít opravdové přátele a, stejně jako ve skutečném světě, se můžeme s online přáteli pohádat anebo se k nám občas mohou chovat i protivně. To jsou situace často spojené právě s přátelstvím ať už je online, nebo offline. My i naši přátelé se můžeme jak v běžné osobní komunikaci, tak i skrz Internet dokonce bavit i vzájemným škádlením, popuzováním, jemnými urážkami, vyprávěním vtipů nebo nadávkami. Nemusí nám to vadit, protože se známe a na takové komunikaci jsme se případně i dohodli. Víme ale, že pokud zajdeme příliš daleko, přítel nám to dá najevo a my se mu můžeme omluvit. 3.2 Obrana Bohužel existují situace, při kterých se stalker rozhodne svou oběť pronásledovat. Může nebo také vůbec nemusí znát svou oběť v reálném životě. Oběť nebude určitě souhlasit s urážkami nebo zastrašováním a, a to je typické, bude touto zkušeností neobyčejně vyděšena. Naopak stalker bude mít z terorizování své oběti potěšení. Co můžeme udělat pro to, abychom předešli výše uvedeným situacím? Odpověď není snadná, přesto je důležité: Být při komunikaci velmi opatrný: ne každý je tím, za koho vystupuje. Pečlivě si rozmyslet příslib nového a úžasného vztahu. Zvážit, zda nehledáme lásku na špatném místě. Vytyčit si hranice s ohledem na komunikaci sexuální povahy a dodržovat je. Neodpovídat a nijak nereagovat na posměchy a hrozby. Upozornit na tyto hrozby a posměchy moderátora chatu, pokud je to možné. Může to pomoci i jiným uživatelům, resp. potenciálním obětem. Vyhnout se rozdávání osobních kontaktů upravit si osobní profil a všechny informace osobní povahy odstranit. Ignorovat, příp. zablokovat jakéhokoliv uživatele, který nás obtěžuje. 3.3 Základní projevy cyberstalkingu Opakované a dlouhodobé pokusy kontaktovat oběť pomocí ů, telefonátů, SMS zpráv, zasíláním vzkazů na ICQ, Skype, Facebooku, různé druhy chatu. IT dovednosti 10

12 Obsah těchto zpráv může být příjemný až veselý, ale též urážející, zastrašující. Výjimkou nejsou zprávy původně příjemné, snažící se získat odpověď či kontakt oběti, které se stávají urážejícími, nevkusnými či zastrašujícími. V rámci snahy kontaktovat oběť je využívána široká paleta citů (vyhrožování, vydírání, vyvolávání pocitu viny apod.). Demonstrování moci a síly stalkera Stalker ve svých projevech dává důraz na přímé či nepřímé výhrůžky, které v oběti budí oprávněný strach a obavy. Výjimkou zde nejsou ani výhrůžky přímého násilí (i zabitím). V oblasti elektronických médií se stalker většinou omezuje na různé druhy výhrůžek, které opírá o poznatky o oběti (vím, kde jsi, co děláš, vidím tě, vím, co máš na sobě ). Stalker může také vyhrožovat fyzickým útokem na oběť či její blízké. Stalker se vydává za oběť Často také dochází k tomu, že stalker jako útočník označuje sám sebe za oběť. Předstírá, že se mu oběť mstí, může na oběť podat i trestní oznámení. Veřejně demonstruje, co vše pro daného člověka dělá, jak se pro něj obětuje apod. Tím se snaží obrátit veřejné mínění na svou stranu. Snaha poškodit reputaci oběti stalkerem V rámci stalkingu/kyberstalkingu také dochází ke snahám stalkera očernit oběť, například šířením nepravdivých informací v okolí oběti (práce, rodina, přátelé, sousedé). Kyberstalking se například projevuje tak, že útočník vytvoří falešnou internetovou stránku/blog, kde o oběti zveřejňuje nepravdivé informace ve snaze snížit její důvěryhodnost, reputaci apod. Tyto informace šíří synchronními i asynchronními komunikačními kanály (chat, ICQ, Skype, , Wikipedie, sociální sítě apod.). IT dovednosti 11

13 4 Sexting Pojem sexting je složeninou slov sex a texting. Označuje zasílání elektronických zpráv (sms, mms, ů atd.) či sdílení materiálu s erotickým a sexuálním podtextem. Zpravidla se jedná především o sexuálně orientované komentáře, odhalené fotografie a videa. Sexting je fenoménem hlavně u dospívajících (významně vyšší výskyt u dětí nad 15 let než u mladších skupin zjistil výzkum E-bezpečí, 2012), u dívek i chlapců. Mladí lidé objevující vztahy a toužící po slávě hrdě odesílají své fotografie a videa s očekáváním obdivu. Neuvědomují si, že se vystavují vysokému riziku vydírání, zneužívání a veřejného posměchu. Takové fotografie mohou pro adresáta v budoucnu znamenat prostředek k nátlaku či k zesměšnění, mohou dítě nebo jeho blízké ohrozit v budoucích vztazích i zaměstnání. Sexting probíhá nejčastěji mezi vrstevníky, výjimkou ale není ani cílené zasílání odhalených fotografií neznámým lidem (z chatu, seznamky) za úplatu. V některých zemích je sexting tvrdě postihován, v USA je trestným činem (mladiství odesílající sexuálně orientovaní se stávají sexuálními delikventy s trvalým záznamem). V roce 2012 zrealizoval tým Centra prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci ve spoluprací s firmou Seznam.cz rozsáhlý výzkum zaměřený na rizika spojená s využíváním internetu v populaci dětí. Výzkum se zaměřoval rovněž na oblast sextingu. Podle výsledků výzkumu sexting v ČR realizuje cca 7-9 % populace dětí. 7,23 % dětí na internet v roce 2012 umístilo svou "sexy" fotografii nebo video, na kterých jsou částečně nebo úplně nazí. 4.1 Sexting a právo Případy sextingu se v ČR řeší individuálně, některé jsou vyhodnoceny jako přestupek, jiné jako trestný čin (záleží na druhu intimních materiálů šířených internetem a na způsobu jejich pořízení). Některé případy lze také řešit občanskoprávní cestou. Osoby starší 15 let mohou mít sex (nedopouští se trestného činu). Nesmí se při tom však fotografovat, natáčet nebo dokonce vést deník (do 18 let). Pak by se mohlo jednat o výrobu a držení dětské pornografie. IT dovednosti 12

14 Právní restrikce neberou ohled na skutečnou vůli osob, které mají chránit. Nepřiznávají osobám mladším 18 let právo rozhodovat o tom, zda chtějí být pornograficky zobrazeny, dokonce ani právo, aby se samy zobrazily způsobem, který lze označit jako pornografický. Materiály pořízené v rámci sextingu se často řadí do tzv. dětské pornografie. Ta se definuje jako pornografie, v níž jsou zobrazeny děti jako sexuální aktéři nebo objekty (soulož, masturbace, nahota atd.). Je důležité upozornit, že dítě je podle zákona osoba mladší 18 let (nikoli 15!). IT dovednosti 13

15 5 Online hry Závislost na on-line hrách se řadí do skupiny závislostí na internetu nebo počítači. Jelikož internet poskytuje mnoho možností, závislost se může projevit různě. Nejenom jako hraní her (především pak on-line her), ale také často jako chatování, brouzdání nebo například on-line nakupování. V dnešní době stále nových technologií a rychlého vývoje se objevují stále nové možnosti. Se světem on-line her se otevírá virtuální realita, která nabízí zdánlivou možnost vytvářet si jiný (lepší) svět. V něm je možné prožívat dobrodružství, realizovat své představy a dosáhnout úspěchu a ocenění mnohem snadněji, příjemněji a za kratší dobu než v reálném životě. Virtuální svět nabízí lákavou možnost dosahovat snadno a pohodlně cílů nebo prožít napětí. Dnes již většina mladých lidí a dětí někdy vyzkoušela počítačovou hru. Hra dokáže velmi rychle strhnout a může být velmi obtížné od ní odejít. Největším rizikem pro vyvolání závislosti jsou takzvané MMORPG (Massively multiplayer online role playing game), tedy masové internetové hry. Jednotliví hráči se při nich vžívají do nejrůznějších hrdinských rolí a setkávají se prostřednictvím internetu s ostatními. Pokud dítěti pořídíte počítačovou hru, například strategickou, stráví u ní ze začátku možná poměrně hodně hodin, ale hra má svůj začátek a konec. Časem ohraná hra omrzí a dítě ji odloží. Avšak hry typu MMORPG tím, že jsou v nich neustále přítomni hráči, se stále mění a vyvíjejí a nemá tak vlastně svůj konec. Realita on-line hry pokračuje, i když hráč opustí hru a odpojí se z internetu. U hráče tak vzniká stále silnější touha být připojen co možná nejdéle, aby o něco nepřišel. Kromě této nutkavé potřeby mu hra poskytuje dosažení úspěchů v poměrně krátkém čase a hráč si tak může kompenzovat neúspěchy z reálného života. Podle odborníků ale kritériem chorobného on-line hráčství není jen počet hodin strávených ve hře, ale spíše ztráta sociálních vztahů a sociálního fungování ve skutečném světě. Hráče postupně přestává zajímat cokoliv z jeho běžného života. Nemůže odolat pokušení věnovat všechen svůj volný čas, a nejen ten, virtuálnímu prostoru. A jaké jsou faktory ukazující na hrozící závislost? IT dovednosti 14

16 Hra baví hráče dlouhodobě stále stejně, zatímco u jiných po čase nadšení a zájem o novou hru opadá Hráč zanedbává hygienu a jídlo, práci či učení; naopak využívá stimulační drogy, aby udržel svou pozornost Přednost je dávána mezilidským vztahům vytvořeným přes internet před reálnými Hráč má nutkavé myšlenky na hraní U hráče se projevuje nervozita, když někde není přístup k internetu Hráč ztrácí zájem o okolní dění a reálný svět Poruchy spánku 5.1 Zdravotní rizika Nadměrné sezení u počítače je nesporně spjato s mnohými problémy spojenými s nedostatkem pohybu, s nepravidelným stravováním a s nedostatečným pitným režimem. Typickým příkladem je obezita, jejíž nárůst v posledních letech lze asi zčásti připsat na vrub počítačovým hrám. Dále se uvádí i rizika kardiovaskulárních nemocí, cukrovky a různých onemocnění pohybového systému. Asi každý náruživější uživatel PC se už setkal s méně nebezpečnými, avšak nepříjemnými následky typu bolestí v šíji a v ramenou, bolestí v zádech anebo v zápěstí. Hráč Často se v souvislosti s hraním mluví o poškozování zraku. Jak jsem již naznačil výše, není to tak jednoduché. To, jestli dívání do monitoru pomůže či přitíží, závisí jistě na mnoha faktorech včetně toho, zda si dělá hráč přestávky a jak dlouho celkem u počítače sedí. V některých případech může dojít až k počítačovém zrakovém syndromu projevujícímu se napětím očí, jejich únavou, podrážděním, zčervenáním a rozmazaným a dvojitým viděním. V důsledku nadměrného hráčství může též dojít k poruchám sluchu (příliš hlasité zvukové efekty) či chrupu (zanedbávání hygienických návyků). Občas se v souvislosti s hrami píše o riziku virtuální nevolnosti a epilepsie. 5.2 Problémy v sociálním světě Náruživý hráč investuje většinu volného času do své virtuální identity, a tak postupně ztrácí sílu jeho identita reálná. Může se propadnout do světa za monitorem tolik, že postupně přestane plnit povinnosti plynoucí z normální existence zhorší se mu studijní výsledky nebo ho ze školy dokonce vyhodí, přestane se zajímat o své nejbližší, o rodinu nebo v případě těch starších o partnera. Tématem jeho života se stává hra a nejraději se stýká s ostatními hráči. Ztratí tak většinu normálních sociálních kontaktů a kotev v IT dovednosti 15

17 offline existenci. Postupně se u hráčů omezuje schopnost navazovat normální vztahy s lidmi, což je přivádí až do sociální izolace. Nadměrné hráčství úzce souvisí s tématem závislosti na internetu, kterému se budeme věnovat v jiné části seriálu. A opět, nic není tak jednoznačné. Téma her se stalo mezi školáky oblíbeným, a tak může celkový nezájem o ně vést až k vypadnutí z kolektivu. Hraní též často může představovat formu úniku z tíživé rodinné či jiné situace problém je pak třeba hledat a řešit jinde, než v hraní samotném. 5.3 Jak se stavět k online hraní Dostáváme se k zásadní otázce, kterou asi řeší většina dnešních rodičů. Hry v současnosti představují docela běžnou součást života dětí, tudíž je nelze jen tak opomíjet. Na prvním místě stojí vždy komunikace s dítětem a pochopení toho, co hry pro dítě představují. Vyrovnaný rodič přistupuje ke světu za monitorem bez předsudků a nehledá problémy tam, kde nejsou. Ideální by bylo dle mého názoru, kdyby si dospělý hru spustil a zkusil na vlastní kůži, o čem to je. Zároveň je výhodné přimět dítě k dodržování jistého rozvrhu omezujícího pobyt u PC, případně ho u PC kontrolovat (samozřejmě toto dost závisí na věku dítěte). Určitě je dobré ukázat svému potomkovi i jiné způsoby trávení volného času (sport, umělecké kroužky atp.) a jít v tomto jako rodič příkladem, to znamená například nesedět po práci až do večera u televize. 5.4 Jak snížit u dětí rizika vzniku závislosti na on-line hrách (desatero) Věnujte svým dětem dostatek pozornosti, povídejte si s nimi, hrajte si s nimi, zajímejte se o to, co je baví, co chtějí, kam směřují, co se jim nelíbí či co je trápí. Respektujte je jako svébytné bytosti a podporujte jejich osobnostní růst. Dejte svým dětem osobní příklad aktivního a smysluplného trávení volného času. Zapojujte je do společných volnočasových aktivit, motivujte je k rozvíjení jejich koníčků, sportů či uměleckých aktivit. Sledujte chod celého rodinného systému a snažte se jej (sami či za pomoci odborníků) udržovat v souladu a rovnováze. Krize a konflikty mezi rodiči se často promítnou jako problémy jejich dětí. Vytvářejte společně s dětmi jejich svět takový, aby neměly potřebu vytvářet si nový ve virtuálním prostoru. Oceňujte je, a to nejen za výkon. Dejte jim najevo lásku za to, jací jsou. Dítě se tak naučí mít zdravě rádo sebe sama, mít zdravé sebehodnocení a nebude si muset kompenzovat svou zdánlivou nedostatečnost ve virtuálním světě, kde se proměňuje za hrdiny či obávané padouchy. IT dovednosti 16

18 Umožněte jim zažívat každodenní drobné úspěchy. Nezahrnujte je výčty jejich nedostatků, chyb a neúspěchů. Nebudou mít potom potřebu uspokojovat svou touhu po úspěchu ve virtuálním světě, kde restart umožní i zmrtvýchvstání a vynulování totálního krachu. Učte své děti zdravému užívání PC a internetu. Jděte jim příkladem, než byste zakazovali a nařizovali. Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu ke stránkám s obsahem nevhodným pro děti. Sledujte pravidelně to, co vaše děti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned od začátku, přijmou ho děti mnohem lépe. PC a internet je dnes běžná součást života, umožněte dětem si osvojit zdravé dovednosti práce s internetem, limitujte však čas trávený hrami, chatováním a podobnými činnostmi na maximálně půlhodinu denně a v tom buďte důslední. Pokud se přesto u vašeho dítěte objeví problém s nepřiměřeným užíváním internetu (hry, chatování, brouzdání), nezavírejte před tím oči. Současně však přijměte svůj díl odpovědnosti a nenahlížejte na to jako na výlučný problém vašeho dítěte, nýbrž jako na symptom, jímž se projevuje nějaký problém ve fungování celé vaší rodiny. IT dovednosti 17

19 6 Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět Sociální sítě (ve skutečnosti společenské sítě, anglické social network znamená společenská ) si podmanily svět a využívá je prakticky polovina světové populace. Největší sociální sítí na světě je Facebook (www.facebook.com) s více než 1,2 mld. uživatelů celosvětově a více než 4 miliony uživatelů v České republice (více než polovina české internetové populace). Vedle Facebooku existují další sociální sítě Google+, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest coby nejznámější zahraniční, Spolužáci.cz, Lidé.cz a Libimseti.cz coby nejznámější a největší české. Facebook je největší, nejrozšířenější a používají ho prakticky všechny děti. Počínaje šestou třídou najdete ve třídě výjimečně pouze několik dětí, které ho nepoužívají. Sociální sítě se ničím neliší od Internetu jako takového. Jde vždy o veřejný prostor znamená to, že cokoliv na sociální síť (internet) umístíte, umisťujete do veřejného prostoru a může to vidět kdokoliv. Jakékoliv přísliby ochrany soukromí neexistují k neveřejným zveřejněným informacím se vždy mohou dostat hackeři, útočníci, malware (škodlivé software), kdokoliv kdo se náhodou dostal k počítači s uživatelem přihlášeným na Facebook. Prakticky kterékoliv heslo je možné rozlousknout a u dětí (obzvlášť u nich) platí, že používají hesla nedostatečná, sdílejí je s dalšími lidmi. Sociální sítě (a zejména Facebook) bohužel vzbuzují v uživatelích falešné zdání bezpečí a soukromí. Historie Facebooku je plná příkladů selhání Facebooku v otázce ochrany soukromí uživatelů vlivem chyb programátorů, bezpečnostních chyb, ale i postupné rušení původních omezení. To co Facebook ještě před pár lety považoval za soukromé je dnes chápáno jako veřejné. A postupem času se stává běžně, že doposud soukromé informace Facebook promění na veřejně viditelné. Facebook (a sociální sítě) mohou být prospěšnou pomůckou, za předpokladu, že jsou používány správně a k prospěšným účelům. Platí zde ale, že se dobrý sluha, může proměnit ve zlého pána. Hrozby pro soukromí jsou velké a zejména děti a mládež neumí dostatečně rozpoznat, kde začíná hranice nezveřejňovat. Značnou nevýhodou je fakt, že starší generace neumějí Facebook používat, obávají se ho, vyhýbají se mu. A nevědí tedy, jakým způsobem funguje, nemohou dětem a mládeži poradit, nevědí jak reagovat, čeho si všímat. V praxi to zpravidla znamená i to, že rodiče IT dovednosti 18

20 dnešních dětí Facebook nepoužívají, nebo ho neumějí používat. Stejně tak jako řada učitelů. Rodiče mohou být se svými dětmi přáteli na Facebooku a ve většině případů tomu tak je. V některých případech rodiče vlastní i přihlašovací údaje svých dětí a mohou tak skutečně vidět, co jejich dětí na Facebooku dělají. Pokud heslo nevlastní, děti mohou před rodiči úspěšně skrývat, co dělají (volbou toho co jim povolí vidět). Vždy platí, že nejlepší cesta je důvěra mezi rodiči a dětmi, taková, která rodičům umožní kontrolovat profily dětí v jejich přítomnost, nejlépe na základě požadavku dětí samotných. Zásadním nedostatkem Facebooku (a všech zahraničních sociálních sítí) je skutečnost, že jsou provozovány zahraniční společností, která zpravidla nemá žádnou funkční uživatelskou podporu. V případě Facebooku neexistují mailové adresy ani telefony. Případné stížnost v závažných případech (například šikana) jsou řešeny formuláři s mizernou (spíše žádnou) odezvou. A pro řešení těchto závažných případů je nutné hledat pomoci jinde zpravidla tam, kde se jim podařilo vytvořit kontakt na evropské ústředí Facebooku. Pomoc s problémy na Facebooku mohou děti a mládež hledat pouze u rodičů, pokud se týká problém školy, měly by ho oznámit a řešit i se školou. Pokud je potřeba zásahu, zejména v případě šikany či něčeho vážnějšího, je možné se obracet na Horkou linku (www.ohlaste.horkalinka.cz) nebo na Linku bezpečí (www.linkabezpeci.cz, ). Dnešní děti a mládež jsou s počítači a mobilními telefony spojeni nebývalou měrou pokud se budete ptát co dnes děti a mládež čtou, tak na prvním místě jsou textové zprávy. Následují magazíny, y a sociální sítě. Vedle mobilních telefonů výrazně stoupá rozšíření tabletů, ty se v budoucnu stanou jedním z nejčastějších míst, kde dospělí i děti budou používat sociální sítě. V řadě případů jsou tato zařízení vybavena fotoaparáty a velmi snadným způsobem, jak cokoliv vyfotit a okamžitě umístit na internet (na sociální síť). Z uvedeného také plyne, že děti a mládež mohou Facebook využívat velmi intenzivně. V rozsahu od několika desítek minut až několik hodin denně. Není výjimkou, že na něm tráví až šest hodin denně, prakticky veškerý volný čas. A zejména veškerý čas, který tráví u počítače. Pokud mají mobilní telefon s internetovým připojením, budou používat Facebook i zde. Využívání internetu, počítačů a sociálních sítí může v řadě případů u dětí a mládeže přerůst v závislost. Pokud někdo na Facebooku tráví šest a více hodin denně, lze již hovořit IT dovednosti 19

Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit

Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Metodický materiál Nebezpečný a nezákonný obsah na internetu a jak s ním naložit Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro

Více

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1

Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Daniel Bradbury Dočekal, V 1.0 2015/1 Soukromí? Co to je? 38% z dětí na Facebooku má méně než 13 let 4 děti ze 100 na Facebooku má 6 a méně roků? Je možné mít na Facebooku soukromí? Ideální věk pro založení

Více

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková

Téma: Kyberšikana a bezpečný internet. Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková Téma: Kyberšikana a bezpečný internet Vypracovala: Mgr. Kateřina Heráková jakékoliv chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat, nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí zahrnuje

Více

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti

2005 2007 Saferinternet.cz. Reálná nebezpečí internetu pro děti Reálná nebezpečí internetu pro děti Národní uzel bezpečnějšího internetu Pavel Vichtera koordinátor projektu Saferinternet.cz t. 605 252 963 e-mail: vichtera@saferinternet.cz Národní uzel bezpečného internetu

Více

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012

PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 PRAHA BEZPEČNĚ ONLINE 2012 Sociální sítě v pojetí žáků a školní výuky Daniel Bradbury Dočekal, 10. prosince 2012 Co víme o dětech v Evropě? Děti ve věku 9 16 let tráví online v průměru 88 minut denně.

Více

Kraje pro bezpečný internet

Kraje pro bezpečný internet Projekt zaměřený na prevenci elektronického násilí a kriminality, zejména té páchané na dětech a mezi dětmi. V ČR realizován od roku 2014. Edukační online portál www.kpbi.cz Realizuje 10 krajů ČR, Asociace

Více

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM.

STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu zaslaného ženě, která utekla od přítele poté, co ji

Více

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín

Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Základní škola a Mateřská škola, Deblín okres Brno venkov, příspěvková organizace, Deblín 277, 664 75 Deblín Bezpečně na internetu Příručka pro rodiče Tato brožurka obsahuje základní informace, které se

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace

Více

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ

MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ MÁM TĚ POŘÁD NA OČÍCH! NIKDY SE TĚ NEVZDÁM. STALKING NEBEZPEČNÉ PRONÁSLEDOVÁNÍ TY MI NEUTEČEŠ! NESKUTEČNĚ TĚ MILUJU A CHCI S TEBOU ŽÍT. Láska je život. Nikdo mě nezastaví. Najdu si tě všude. Citát z dopisu

Více

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů.

Aktualizovat operační systém a programy. Tyto aktualizace obsahují prvky zabezpečení systému i různých programů. Při práci a pohybu na Internetu hrozí nám i našemu počítačovému vybavení řada nebezpečí. Řekneme si, jak postupovat, aby práce s Internetem neohrozila naše soukromí, nebo techniku, kterou využíváme. Ohrožení

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting sociální sítě komunikace s

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Září 2009 Mgr.Olga Čadilová ŠIKANA Charakteristika šikany Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

DOSPĚLÍ SE ONLINE CHOVAJÍ MNOHDY HŮŘE NEŽ DĚTI. Daniel Bradbury Dočekal 2015/11

DOSPĚLÍ SE ONLINE CHOVAJÍ MNOHDY HŮŘE NEŽ DĚTI. Daniel Bradbury Dočekal 2015/11 DOSPĚLÍ SE ONLINE CHOVAJÍ MNOHDY HŮŘE NEŽ DĚTI Daniel Bradbury Dočekal 2015/11 Vždyť nás šmíruje NSA!? Čeho se více bojíte? a) NSA, KGB, FBI, GCHQ, NBÚ, FÚ b) Útoku mimozemšťanů c) Cizích neznámých lidí

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Slovy nelze popsat, co jsem cítila - izolaci, odmítání, nejistotu, depresi a další pocity. Myslím, že nejhorší

Více

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ

ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ ŠIKANA, EXTRÉMNÉ PROJEVY AGRESE, KYBERŠIKANA, STALKING A JINÉ OBTĚŽOVÁNÍ Školní program proti šikaně 2015/2016 Metodický podklad Metodický pokyn k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Více

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013

Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2013 Cíl výzkumu kyberšikana z hlediska oběti a útočníka, dále též rodiče a učitele osobní údaje (sdílení, zasílání) sexting komunikace s neznámými

Více

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA

MĚSTSKÁ POLICIE BRNO. KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 JSME TÝM PRO BEZPEČNÉ MĚSTO TÍSŇOVÁ LINKA Statutární město Brno Městská policie Brno Štefánikova 43 602 00 Brno Tel.: 541 124 111 E-mail: podatelna@mpb.cz KONFERENCE BEZPEČNĚ NA INTERNETU 22. listopadu 2012 Statutární město Brno Městská policie

Více

Co je to sociální síť?

Co je to sociální síť? Sociální sítě Co je to sociální síť? Sociální síť je webová služba, která umožňuje jednotlivcům: vybudování veřejného nebo poloveřejného profilu v omezeném systému vytvořit seznam uživatelů, s nimiž něco

Více

Rizika sociálních sítí

Rizika sociálních sítí SOCIÁLNÍ SÍTĚ Co je sociální síť Sociální sítě umožňují sdílení zážitků s vašimi přáteli, ale i s cizími lidmi, kterým to dovolíte Existuje mnoho typů - vznikající na základě rodinných vazeb, kamarádů,

Více

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu)

Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň. Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, 565 01 Choceň Program proti šikanování (je součástí minimálního preventivního programu) Charakteristika šikanování: Šikanování je jakékoliv chování, jehož

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: Sociální sítě Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět

Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Metodický materiál Rizika sociálních sítí a co by děti měly vědět Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT

ŠIKANA A KYBERŠIKANA JAK SE BRÁNIT projekt: Vzdělávání napříč KHK A KYBER JAK SE BRÁNIT autor Mgr. Jiří Sixta žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Autor: Mgr. Jiří Sixta Projekt: Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Žadatel: Českomoravská

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 Centrum odborného vzdělávání v elektrotechnice a ICT Mít bezpečné auto: Aktivní bezpečnost (jízdní asistenti) Pasivní bezpečnost Dodržovat pravidla silničního provozu Přizpůsobit jízdu stavu vozovky a provozu Předvídat možné situace Nemůže se mi nic stát?

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE!

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu srdečně zvou školy k účasti. Městská část Praha 14 a Národní centrum bezpečnějšího internetu realizují

Více

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14.

PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. PRAHA 14 BEZPEČNĚ ONLINE POKRAČUJE! I v letošním roce usilujeme o bezpečnější internet a mobilní technologie pro děti Prahy 14. Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, Městská část Praha 14 ve spolupráci

Více

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ

KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ KYBERKRIMINALITA: AKTUÁLNÍ HROZBY A PREVENCE PRO MLADÉ UŽIVATELE Z POHLEDU NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU ING. JIŘÍ PALYZA CYBER SECURITY 2014, 4. ÚNORA 2014 RIZIKA SPOJENÁ S UŽÍVÁNÍM INTERNETU

Více

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2. stupeň ŠIKANA A NÁSILÍ Pro koho je program určen? Program je určen pro žáky a žákyně 2. stupně základních škol (primárně 6. a 7. třídy) a nižších ročníků

Více

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Internet. Komunikace a přenosy dat. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Internet Komunikace a přenosy dat Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Komunikace po síti Elektronická pošta IRC internet relay chat (odvozen webchat) Instant Messagement

Více

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková

Národní centrum bezpečnějšího internetu. Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu Mgr. Markéta Kalousková Národní centrum bezpečnějšího internetu ONLINE HELPLINE Provozuje dvě důležité linky: ONLINE HOTLINE Nezákonný obsah můžete nahlásit: http://internet-hotline.cz

Více

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby

Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Projekt Násilí na pracovištích v oblasti zdravotnictví a sociální péče Pracovní násilí a jeho podoby Ing. Iva Merhautová, MBA Násilí na pracovištích Násilí na pracovištích se stalo stejným rizikem jako

Více

Kyberšikana a bezpečnost dětí

Kyberšikana a bezpečnost dětí ZVYŠOVÁNÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ A SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Kyberšikana a bezpečnost dětí Mgr. Vladimíra Sehnalová, Ph.D. Prevence rizikového chování

Více

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013

Ročník: 1. Zpracováno dne: 20. 8. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_RUMJI_TELOCVIK_13 Název materiálu: Prevence úrazů a nemocí Tematická oblast: Tělesná výchova 1. ročník Anotace: Úrazy představují závažný zdravotnický problém. Cílempráce

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 2.4 Smíšená šikana 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 3.1 Odpovědnost

Více

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova

Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Datum: 20. dubna 2015 ZŠ Poděbradova Sociální síť je internetová služba Na sociálních sítích můžete komunikovat s přáteli a přidávat různé příspěvky Každá sociální síť je zaměřena na jinou tematiku Nejznámější

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Program proti šikanování ve škole Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 3. Odpovědnost školy a pedagogických pracovníků 4. Prevence proti šikanování a) program b) vzdělávání c) informování d) spolupráce

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: On-line komunikace Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Všeobecné smluvní podmínky užívání

Všeobecné smluvní podmínky užívání Všeobecné smluvní podmínky užívání služeb poskytovaných na serveru Ovcee.cz (dále jen Podmínky ) Nahráním souboru na server Ovcee.cz nebo zaregistrováním se a vytvořením účtu uživatele souhlasí uživatel

Více

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana

CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept. Příloha č. 7 Kyberšikana CO DĚLAT, KDYŽ- INTERVENCE PEDAGOGA Rizikové chování ve školním prostředí - rámcový koncept Příloha č. 7 Kyberšikana Typ rizikového chování Pojem kyberšikana (někdy se používají i cizí výrazy kyber-mobbing,

Více

Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí

Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí Zábava bez problémů aneb tipování, online hry, seznamky jak zůstat v bezpečí Úvod vítejte v kurzu Díky internetu si můžeme užívat spoustu zábavy. Můžeme třeba hrát online hry s ostatními, seznamovat se,

Více

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti

Aktuální informace o elektronické bezpečnosti Aktuální informace o elektronické bezpečnosti a digitální vydírání, fenomén současnosti? Jiří Palyza, Národní centrum bezpečnějšího internetu Konference Řešení kybernetické kriminality, KÚ Kraje Vysočina,

Více

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová

Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí Mgr. Martina Viewegová Psychologie dětské oběti kyberšikany a dalšího elektronického násilí" Mgr. Martina Viewegová Kyberprostor je prostor, který je časově i prostorově neomezený. Dítě to na rozdíl od dospělého ví. Ví, že nepomůže

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.O288 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_57 Jméno autora: Pischová Třída/ročník: PVS 1

Více

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.

Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ Ostrava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka. Bc. Romana Ráblová Kontakt: RablovaR@seznam.cz Školní informační centrum ZŠ strava Hrabůvka, Provaznická 64, p.o. www.zsprovaznicka.cz Lapeni v síti Člověk a jeho potřeby Co potřebuje člověk k životu?

Více

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337

Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Práce s uživateli sociálních sítí v poradenských zařízeních. Tomáš Velička KÚ MSK Krajský školský koordinátor prevence 595 622 337 Netolismus: chorobná závislost na tak zvaných virtuálních drogách, mezi

Více

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014

UNICEF ČR. Bezpečnost dětí a mobilní technologie. Miroslav Uřičař, 20.5.2014 UNICEF ČR Bezpečnost dětí a mobilní technologie Miroslav Uřičař, 20.5.2014 Používání Internetu a mobilních telefonů věková hranice klesá Omezení dětí při používání internetu (čas není to jediné.) Jaké

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Centrum prevence rizikové virtuální komunikace NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE 2 ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU E-BEZPEČÍ

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz

Seminář pro rodiče ŠIKANA. Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz Seminář pro rodiče ŠIKANA Markéta Exnerová Centrum primární prevence Semiramis o.s. exnerova@os-semiramis.cz tlaky na dítě Šikana je.. Úmyslné a opakované ubližování slabšímu (neschopnému obrany) jedincem

Více

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE

NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE NEBEZPEČÍ ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE ZPRÁVA Z VÝZKUMNÉHO ŠETŘENÍ REALIZOVANÉHO V RÁMCI PROJEKTU PREVENCE NEBEZPEČNÝCH KOMUNIKAČNÍCH PRAKTIK SPOJENÝCH S ELEKTRONICKOU KOMUNIKACÍ PRO PEDAGOGY A NEPEDAGOGY (406/08/P106)

Více

Jak se moderní technika zneužívá k šikanování?

Jak se moderní technika zneužívá k šikanování? KYBERŠIKANA Co je to kyberšikana a jak se projevuje? Kyberšikana je palčivý problém, který se rychle rozšiřuje i do českých škol a dětských kolektivů. Obecně se jako kyberšikana označuje užití komunikační

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Sociální sítě Nejrozšířenější sociální sítě: Facebook: cca 500 milionů uživatelů Twitter: Posílání krátkých zpráv do délky

Více

Program proti šikanování

Program proti šikanování Program proti šikanování (Součást Minimálního preventivního programu) Zpracováno podle MP Č.j.24 246/2008-6 Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška Školní rok 2013/2014 Obsah 1.Charakteristika šikanování,

Více

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů

Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012. projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Bezpečně v kyberprostoru Brno 22.11.2012 projekt zaměřený na omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů Cíle projektu Hlavní cíl projektu omezení rozšiřování nebezpečných počítačových jevů. Vedlejší

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ. Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Příloha minimálního preventivního programu ZŠ Jedovnice I. Tento program vznikl na základě Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování

Více

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013.

Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013. Škola ZŠ V Zahrádkách Program proti šikanování ve škole Č.j.: Účinnost od: 1.1. 2012 Spisový znak: 4.5 Skartační znak: S 10 Změny: od 2.9. 2013 Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování

Více

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE

E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Centrum PRVoK Aktivity projektu E-BEZPEČÍ & E-SYNERGIE Kamil Kopecký & René Szotkowski Co je E-Bezpečí E-Bezpečí je projekt, zaměřený na prevenci, vzdělávání,

Více

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI

SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI Prezentace hlavních závěrů z výzkumu SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI SEXUÁLNÍ NÁSILÍ OČIMA ČESKÉ VEŘEJNOSTI 2016 1 METODA VÝZKUMU Kvantitativní výzkum na reprezentativním vzorku populace ČR ve věku

Více

Program proti šikaně ve škole

Program proti šikaně ve škole Program proti šikaně ve škole Obsah Předmět 1. Základní body specifické primární prevence šikanování 2. Vymezení základních pojmů 2.1 Šikanování 2.2 Verbální šikana 2.3 Fyzická šikana 3. Odpovědnost školy

Více

KYBERŠIKANA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

KYBERŠIKANA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ. Metodický materiál pro pedagogické pracovníky KYBERŠIKANA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ Metodický materiál pro pedagogické pracovníky Národní centrum bezpečnějšího internetu 2012 KYBERŠIKANA VE ŠKOLNÍM PROSTŘEDÍ Metodický materiál pro pedagogické pracovníky

Více

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH?

CO JE MARKETING V SOCIÁLNÍCH MÉDIÍCH? Sociální média rychle dotahují email jako hlavní způsob zasílání zpráv a informací online. Facebook má více než 1 bilion uživatelů, více než 55 milionů zpráv je denně vystaveno na Twitteru a mnoha dalších

Více

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku

Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku Trestný čin /přečin/ nebezpečné pronásledování podle 354 tr. zákoníku - dlouhodobé pronásledování jiného - tím, že pachatel vyhrožuje ublížením na zdraví nebo jinou újmou oběti nebo oběti osobám blízkým

Více

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek

25.10.2011 Š I K A N A. nprap. Bc. David Chládek Š I K A N A nprap. Bc. David Chládek Šikana Úmyslné a opakované ubližování slabšímu jedincem nebo skupinou Fyzická Psychická Ponižování lidské důstojnosti Porucha vztahů ve skupině Šikana Je problémem

Více

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012.

Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Vytvořili žáci 7. třídy ZŠ Vacov v rámci projektového dne 17. 10. 2012. Kyberšikana je šikanování jiné osoby (ubližování, obtěžování, ztrapňování) s využitím internetu či jiných informačních technologií.

Více

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech

Kybernetická kriminalita páchaná na dětech POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU Kybernetická kriminalita páchaná na dětech Doc. RNDr. Josef POŽÁR, CSc. Tato prezentace byla zpracována v rámci Projektu vědeckovýzkumného

Více

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana

Program proti šikanování 1. Právní východiska. 2. Předmět. 3. Vymezení pojmu šikana Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Program proti šikanování 1. Právní východiska Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci

Více

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě

DUM č. 12 v sadě. 36. Inf-12 Počítačové sítě projekt GML Brno Docens DUM č. 12 v sadě 36. Inf-12 Počítačové sítě Autor: Lukáš Rýdlo Datum: 06.05.2014 Ročník: 3AV, 3AF Anotace DUMu: sociální sítě Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Strategie elektronické bezpečnosti. kraje Vysočina

Strategie elektronické bezpečnosti. kraje Vysočina Strategie elektronické bezpečnosti kraje Vysočina 2010-2013 Verze 1.1 tel.: 564 602 348, fax: 564 602 432, e-mail: posta@kr-vysocina.cz, internet: www.kr-vysocina.cz IČ: 70890749, bankovní spojení: Volksbank

Více

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Číslo a název sady: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů

Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Masarykova Univerzita, Fakulta Sociálních Studií Kyberšikana v ČR v perspektivě aktuálních výzkumů Mgr. Alena Černá Úvod Kyberšikana je kolektivní označení forem šikany prostřednictvím elektronických médií,

Více

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok,

Seminární práce. Téma. Jméno, Příjmení, rok, Seminární práce Téma Jméno, Příjmení, rok, Obsah 1. O projektu... 2 2. Procházení webu... 2 3. Phishing... 3 a. Co dělat, pokud se stanu obětí phishingu?... 3 b. Falešné webové stránky neboli Spoofing...

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY

NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY NEBEZPEČÍ KYBERŠIKANY Kyberšikanu (cyberbullying) definujeme jako zneužití ICT (informačních komunikačních technologií), zejména pak mobilních telefonů a internetu, k takovým činnostem, které mají někoho

Více

VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ

VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ VÝZNAM BEZPEČNOSTI MOBILNÍCH PLATFOREM JDE RUKU V RUCE S ROSTOUCÍ POPULARITOU SMARTPHONŮ Bohdan Vrabec PCS spol. s r.o. b.vrabec@pcs.cz www.dataguard.cz Založena v roce 1992 Zeměření na IT bezpečnost Poskytování

Více

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V

TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V TRENDY PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ONLINE PROSTŘEDÍ A ROLE NÁRODNÍHO CENTRA BEZPEČNĚJŠÍHO INTERNETU. SEMINÁŘ ZKUŠENOSTI DĚTÍ S NÁSILÍM 24.10.2013 ING. JIŘÍ PALYZA PHDR. ŠÁRKA SOUDKOVÁ, PH.D. RIZIKA SPOJENÁ S

Více

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů

2016/2017. Nabídkový katalog preventivních programů 2016/2017 Nabídkový katalog preventivních programů NABÍDKA PROGRAMŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE POSKYTOVANÝCH CHARITNÍM STŘEDISKEM MAJÁK Cílem programů primární prevence je účinné a systematické předcházení rizikovým

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE

PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Základní škola Jablonné nad Orlicí Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 IČO: 00 85 66 73 tel: 465 642 208 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz PROGRAM PROTI ŠIKANOVÁNÍ VE ŠKOLE Účinnost od: 1.12.2009 Vypracovali:

Více

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne

Název školy: 2. Znáš ve svém okolí někoho, kdo šikanuje jiné děti? a) ano b) ne PŘÍLOHA č. 1 DOTAZNÍK PRO ŽÁKY Název školy: Třída: Jsem: chlapec - dívka 1. Co podle tebe znamená výraz šikana? a) opakované posmívání a zesměšňování b) bití c) braní a poškozování věcí d) vymáhání věcí

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS. Mgr. Barbora Hanáková

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS. Mgr. Barbora Hanáková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SE ZAMĚŘENÍM NA NETOLISMUS Mgr. Barbora Hanáková 31.10. 2016 Podkladem pro tvorbu části MPP byla moje práce na téma netolismus Termínem netolismus se obecně označuje závislost

Více

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ na Střední škole automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace Úvodní ustanovení Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu E-bezpečí Základní informace o projektu Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími

Více

Nástrahy kybeprostoru

Nástrahy kybeprostoru Nástrahy kybeprostoru Aleš Padrta apadrta@cesnet.cz 26.11.2014, Řešení kyberkriminality a elektronického násilí páchaného na dětech a dětmi, Karlovy Vary 1 CESNET, z.s.p.o. Sdružení Připojení akademických

Více

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Prevence kriminality Policie ČR. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 12.3.2012 Prevence kriminality Policie ČR Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Pracovníci prevence KŘP LK Preventivně informační skupiny jsou zřízeny na všech územních odborech v rámci Libereckého

Více

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita

Policie České republiky. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. senioři a kriminalita Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje senioři a kriminalita Jihočeský kraj základní údaje rozloha 10 056 km 2 počet obyvatel 630 063 62 obyvatel/km 2 počet obcí 623 délka

Více

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny:

Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole. Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Základní škola,jungmannova 660,Roudnice n.l. Program proti šikanování ve škole Č.j.:2/2009 Účinnost od:1.4.2009 Spisový znak: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah 1. Předmět 2. Vymezení základních pojmů 2.1

Více

Typy bezpečnostních incidentů

Typy bezpečnostních incidentů Typy bezpečnostních incidentů Aleš Padrta CESNET, z. s. p. o. Praha 12.12. 2008 Obsah Úvodní slovo Co je to bezpečnostní incident Klasifikace bezpečnostních incidentů Pojmy související s bezpečnostními

Více

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů

Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Vnímání přátelství na internetových sociálních sítích mezi žáky a učiteli z pohledů učitelů Cíle: - zjistit, jak vnímají různí pedagogové přátelství na sociálních sítích a seznámit se s jejich osobními

Více

Identifikátor materiálu: ICT-3-15

Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Identifikátor materiálu: ICT-3-15 Předmět Téma sady Informační a komunikační technologie Téma materiálu Sociální sítě Autor Ing. Bohuslav Nepovím Anotace Student si procvičí / osvojí sociální sítě. Druh

Více

Dětská delikvence v prostředí internetu

Dětská delikvence v prostředí internetu i-bezpečná škola reg. číslo: CZ.1.07/1.3.50/01.0014 Metodický materiál Dětská delikvence v prostředí internetu Tento projekt je prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost financován

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald. Program proti šikanování

Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald. Program proti šikanování Masarykova základní škola a mateřská škola Kunvald Program proti šikanování Příloha č. 2 ke směrnici Školní řád, č.j. 56/2016 1. 1. Charakteristika šikanování Šikanování je jakékoliv chování, jehož záměrem

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 aneb Snadné psaní bez pravidel Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Finanční trh je přesycen finančními poradci a zprostředkovali pojištění. Určitě využíváte všechny dostupné aplikace

Více

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě

Aktuální hrozby internetu. 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Aktuální hrozby internetu 1.Trojské koně (malware) 2.Phishing 3.Sociální sítě Trojské koně Viz předchozí hodina. Škodlivý program, který v počítači vytváří podmínky pro přijímání dalších škodlivých programů.

Více