ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÍTĚZSLAVY KAPRÁLOVÉ, BRNO, PALACKÉHO TŘÍDA 70 VÝROČNÍ ZPRÁVA Zpracovala: Jana Sapáková, ředitelka školy

2 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Personální zabezpečení 4. Účast pedagogických pracovníků na DVVP 5. Organizace oborů, přehled učebních plánů 6. Údaje o přijímacím řízení 7. Výsledky vzdělávání žáků 8. Úspěch žáků v přijímacím řízení na vyšší typ školy na základě talentových zkoušek 9. Organizace soutěží a přehlídek 10. Přehled aktivit a prezentací školy na veřejnosti 11. Mezinárodní aktivity 12. Spolupráce s jinými zařízeními a organizacemi 13. Propagační činnost 14. Materiálně - technické a prostorové vybavení školy 15. Informace o odloučeném pracovišti 16. Ekonomické zajištění činnosti 17. Údaje o výsledcích z kontrol a inspekcí 18. Závěr

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Základní umělecká škola Vítězslavy Kaprálové, Brno, Palackého třída 70 Sídlo: Brno, Palackého třída 70, PSČ Kontakty: Tel./fax: , mobil: , Odloučené pracoviště: Brno, Palackého třída 146, Brno, Blanenská 1, Jméno ředitelky: Jana Sapáková Právní forma: Příspěvková organizace s právní subjektivitou Datum zřízení školy: Datum zařazení do sítě škol: Datum zařazení do rejstříku škol: Celková kapacita: 940 žáků Identifikátor zařízení: IČO: IZO: Název a adresa zřizovatele: Jihomoravský kraj právní forma: kraj, IČO: adresa: Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ 60182

4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Škola poskytuje základy uměleckého vzdělávání v oboru hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém. Současné zaměření školy charakterizuje motivační název: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství. Jedním z našich hlavních cílů je pěstovat v žácích radost z umělecké činnosti - z hudby, tance, výtvarných i literárnědramatických aktivit. Ve všech vyučovaných oborech chceme v dětech i mladých lidech rozvíjet jejich nadání a přirozenou potřebu a schopnost uměleckého vyjadřování. Snažíme se podporovat rozvoj emotivnosti, fantazie, představivosti a vlastní invence. Důležitým prvkem naší pedagogické práce je podpora rodinné umělecké tradice. Naší snahou je poskytnout žákům základy uměleckých disciplín a vypěstovat v nich vztah k národní kulturní tradici i ke kulturním hodnotám obecně. Za významný motiv uměleckého vzdělávání považujeme výchovu našich žáků ke vztahu k nemateriálním, tj. k duchovním hodnotám. Z každého našeho žáka chceme vychovat člověka citově bohatého, kultivovaného, který je nejen uměleckou individualitou, ale který je zároveň schopen přátelské spolupráce s pedagogy i spolužáky. Chceme být pro děti i mládež, kterou vzděláváme, vzorem po stránce umělecké i lidské.

5 3. PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ - ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH Ve školním roce 2011/2012 měla škola 43 pedagogických pracovníků / 2 MD/ a 5 provozních pracovníků Titul Jméno pedagoga Nejvyšší dosažené vzdělání Škola Bartl Leoš Vyšší odborné Konzervatoř Brno MgA. Bednařík Radim Vysokoškolské AMU Praha Bc. Borský Pavel Vysokoškolské VŠMU Bratislava Mga. Boudjaoui Jana Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Brázdová Miroslava Vysokoškolské Pedagogická fakulta MU Brno Čermáková Naděžda Vyšší odborné Konzervatoř Brno Černý Josef Vyšší odborné Konzervatoř Brno PhDr. Davidová Jana Vysokoškolské Filozofická fakulta MU Brno Mgr. Dembická Marta Vysokoškolské Filozofická fakulta MU Brno Dvorská Olga Vyšší odborné Konzervatoř Brno Mgr. Feldmann Pavel Vysokoškolské JAMU Brno Herák Milan Vyšší odborné Konzervatoř Brno Hermannová Soňa Vyšší odborné Konzervatoř Brno Mgr. Hurníková-Zachrlová Kamila Vysokoškolské Pedagogická fakulta MU Brno MgA. Chauduri Jana Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Jandová Blanka Vysokoškolské Filozofická fakulta MU Brno Mgr. Jankovská Helena Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Jelíková Marcela Vysokoškolské JAMU Brno Kachlířová Erika Vyšší odborné Konzervatoř Brno Mgr. Klement Jiří Vysokoškolské JAMU Brno Kovářová Dagmar Vyšší odborné Konzervatoř Brno Krčová Hana Vyšší odborné Konzervatoř Brno MgA. Krejčí Lukáš Vysokoškolské JAMU Brno MgA. Křivá Zuzana Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Kyseláková Alena Vysokoškolské AMU Praha Malanová Marta Vyšší odborné Konzervatoř J. Deyla Praha MgA. Michálek Jiří Vysokoškolské Hudební univerzita Vídeň Mgr. Mráčková Jarmila Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Mrazík Milan Vysokoškolské JAMU Brno MgA. Něníčková Jana Vysokoškolské JAMU Brno Mgr. Art Pidová Michaela Vysokoškolské VŠMU Bratislava Mgr. Pohanka Ivan Vysokoškolské JAMU Brno MgA. Mgr. Růžičková-Piňosová Kateřina Vysokoškolské JAMU Brno Sapáková Jana Vyšší odborné Konzervatoř Brno Satoriová Eva Vyšší odborné Konzervatoř Brno Slaná Marcela Vyšší odborné Konzervatoř Brno Bc. Šmahelová Klára Vysokoškolské Filozofická fakulta MU Brno

6 MgA. Tajovská-Krajčovičová Jana Vysokoškolské JAMU Brno Tanečková Jitka Vyšší odborné Konzervatoř Brno Mgr. Tomaštík Eduard Vysokoškolské JAMU Brno Volfová Šárka Vyšší odborné Konzervatoř Brno Mgr. Vorálek Tomáš Vysokoškolské JAMU Brno MgA. Vorbová Gabriela Vysokoškolské JAMU Brno Zámečník Petr Vyšší odborné Konzervatoř Plzeň MD MgA. Mrazíková Česková Jarmila MD Bc. Petra Kopůncová Učitelé Jméno pedagoga Vyučovaný předmět Úvazek Délka praxe Bartl Leoš Hra na klavír 0, Bednařík Radim Komorní hra a skladba 0, 09 8 Borský Pavel Hra na violoncello 1, 00 8 Boudjaoui Jana Hra na violoncello 0, 34 5 Brázdová Miroslava Výtvarný obor 1, Čermáková Naděžda Hra na klavír 1, Černý Josef Hudební nauka 0, Davidová Jana Hra na klavír 1, Dembická Marta Hra na klavír, korepetice 0, 58 3 Dvorská Olga Hra na kytaru 0, Feldmann Pavel Hra na zob.fl., fagot 0, Herák Milan Korepetice taneční obor 0, Hermannová Soňa Hra na kytaru 1, Hurníková-Zachrlová Kamila Výtvarný obor 0, Chauduri Jana Hra na klavír 0, 32 2 Jandová Blanka Hra na klavír 0, Jankovská Helena Pěvecká a hlasová výchova 1, Jelíková Marcela Hra na klavír 0, Kachlířová Erika Literárně dramatický obor 0, Klement Jiří Hra na saxofon, klarinet 0, Kovářová Dagmar Hra na zobcovou flétnu 1, Krčová Hana Taneční obor 1, Krejčí Lukáš Hra na bicí nástroje 0, 36 9 Křivá Zuzana Hra na husle 0, 04 9 Kyseláková Alena Taneční obor 1, Malanová Marta Hra na zobcovou flétnu 1, Michálek Jiří Hra na kytaru 0, 95 7 Mráčková Jarmila Hra na varhany a cembalo 0, Mrazík Milan Hra na lesní roh, trubku 0, Něničková Jana Hra napříč. flétnu, zob.fl. 0, Pidová Michaela Hra na klavír, korep., PHV 1, Pohanka Ivan Hra na klarinet, zob.fl. 0, Sapáková Jana Hra na akordeon, PHV 1, 00 22

7 Satoriová Eva Hra na kytaru 0, Slaná Marcela Hra na klavír 0, Šmahelová Klára Hra na akordeon, EKN 0, 82 0 Tajovská-Krajčovičová Jana Pěvecká a hlasová výchova 0, 76 6 Tanečková Jitka Hra na housle 1, Tomaštík Eduard Korepetice taneční obor 0, Volfová Šárka Hra na klavír 1, Vorálek Tomáš Hra na zobcovou flétnu 0, Vorbová Gabriela Hra na klavír 0, Zámečník Petr Hra na akordeon 1, Provozní zaměstnanci Jméno zaměstnance Funkce Úvazek Čermák Teodor Údržbář 0, 27 Kaderová Blanka Správce budov 1, 00 Kaderová Blanka HTTP 0, 25 Lipovská Helena Uklizečka 1, 00 Nováčková Yvona Uklizečka 0, 78 Zahrádková Zdeňka Hospodářka 1, 00

8 4. ÚČAST PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ NA DVPP Účast pedagogů na akreditovaných seminářích a workshopech: M. Brázdová. Řízené setkání nad ŠVP ZUŠ, NIDV Brno Tvorba ŠVP ZUŠ, NIDV Brno Odbornostní setkání výtvarné techniky keramika jinak, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Moravský Krumlov Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení, NIDV Brno N. Čermáková: Klavírní soboty na Konzervatoři Brno Mistrovské klavírní kurzy v rámci oslav 100. výročí Rudolfa Firkušného na JAMU J. Davidová: Klavírní soboty na Konzervatoři Brno M. Dembická: Metodika v rámci výuky na Konzervatoři u prof. M. Czajkowské B. Jandová: Mistrovské klavírní kurzy v rámci oslav 100. výročí Rudolfa Firkušného na JAMU Klavírní seminář prof. A. Vlasáková JAMU Konzultace na Konzervatoři Brno prof. R. Bialasová H. Krčová: Seminář klasického tance, ZUŠ Slunná Metodika výuky lidového tance na ZUŠ, Janáčkova konzervatoř Ostrava Technika J. Limona v hodinách současného tance na ZUŠ, Centrum m. Strnada Brno Řízené setkání nad ŠVP ZUŠ, NIDV Brno A. Kyseláková Seminář klasického tance, ZUŠ Slunná Z. Křivá: Smyčcové soboty na Konzervatoři Brno M. Pidová: Klavírní soboty na Konzervatoři Brno Letní semináře EPTA 2011, Bratislava Semináře výuky PHV prof. L. Pospíšilová Podzimní hrátky s hudbou - prof. PhDr. E. Jenčová, CSc. Tóny jara - prof. PhDr. E. Jenčová, CSc. M. Slaná: Klavírní soboty na Konzervatoři Brno Metodické centrum JAMU Přednášky o vyučování předškolních dětí Š. Volfová: Klavírní soboty na Konzervatoři Brno / výběr 2 přednášek/ K. Šmahelová

9 Využití nových metod a forem ve výuce akordeonu v ZUŠ / prof. Janka Halačová/ Podzimní hrátky s hudbou - prof. PhDr. E. Jenčová, CSc. Tóny jara - prof. PhDr. E. Jenčová, CSc. J. Tanečková Smyčcové soboty na Konzervatoři Brno H. Jankovská Pěvecké soboty na brněnské konzervatoři J. Tajovská Krajčovičová Pěvecké soboty na brněnské konzervatoři P. Feldmann První víkendová škola hry na zobcovou flétnu manželů Kvapilových Dechové soboty na brněnské konzervatoři D. Kovářová Dechové soboty na brněnské konzervatoři I. Pohanka Dechové soboty na brněnské konzervatoři T. Vorálek Dechové soboty na brněnské konzervatoři K. Hurníková jednodenní školení nového ŠVP O. Dvorská Vedení kytarového orchestru - Miloš Pernica - Blansko Soňa Hermanová Blues-rocková kytarová škola - Ota Pinkner Lukáš Krejčí Multi percussion - Glan Velez, Hakim Ludin, Brno JAMU Petr Zámečník Využití nových metod a forem ve výuce akordeonu v ZUŠ / prof. Janka Halačová/ Akordeonová akademie Praha / prof.vjačeslav Semjonov/

10 5. ORGANIZACE OBORŮ, PŘEHLED UČEBNÍCH PLÁNŮ Učební plány upřesňují organizaci výuky a dotace hodin v jednotlivých předmětech. Výuka probíhala ve čtyřech oborech - v hudebním, tanečním, výtvarném a literárně-dramatickém. HUDEBNÍ OBOR výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR pod č. j /95-25 s účinností od Na naší ZUŠ jsou vyučovány tyto hudební nástroje: Klavír, varhany, cembalo, akordeon, elektronické klávesové nástroje, housle, violoncello, kytara, klarinet, saxofon, zobcová flétna, příčná flétna, fagot, lesní roh, trubka, bicí nástroje, pěvecká a hlasová výchova V rámci hudebního oboru pracovaly tyto soubory: Flétnový soubor, kytarový soubor, houslový soubor, saxofonový soubor, pěvecký sbor, Musica Ornativa TANEČNÍ OBOR - výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR č. j / s účinností od / přípravné studium a I. stupeň základního studia / č. j / s účinností od / II. stupeň základního, rozšířeného a studia pro dospělé VÝTVARNÝ OBOR - výuka probíhá podle: vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR č. j / s účinností od / přípravné studium, základní a rozšířené studium I. a II. stupně, dále pak dle učebních plánů č. j / s účinností od

11 LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ výuka probíhá podle vzdělávacího programu schváleného MŠMT ČR č. j / s účinností od /přípravné studium a I. stupeň základního studia č. j / s platností od /II. stupeň základního, rozšířeného studia a studia pro dospělé / 6. ÚDAJE O PŘIJÍMACÍCH A POSTUPOVÝCH ZKOUŠKÁCH Zápis nových žáků se uskutečnil na odloučeném pracovišti v Jehnicích. Dále pak , , , na budovách Palackého 70 a 146. Noví žáci HO jsou přijímáni na základě zkušebního testu, kde se zjišťují především rytmické a hlasové schopnosti žáka. Do VO jsou žáci přijímáni na základě praktické (kresebné) zkoušky a pohovoru s učitelem. Žák přinese také k posouzení své výtvarné práce. V TO jsou žáci přijímáni na základě jednoduchého pohybového testu a posouzení rytmicko-pohybových schopností. Žák LDO musí přednést část básně či vybraného textu. Tyto přijímací zkoušky a pohovory koná zkušební komise složená z učitelů školy a na základě jejich doporučení a kapacitních možností školy rozhodne o přijetí nového žáka ředitelka školy. Pro školní rok 2012/2013 bylo přijato 115 žáků. Postupové zkoušky vykonávají žáci ZUŠ v souladu s platnými legislativními dokumenty. Žáci HO vykonali postupové zkoušky v termínu od června 2012 formou komisionální zkoušky. Žáci VO vykonali postupovou zkoušku formou výstav svých děl v Galerii Lužánky, MKG a v ZUŠ V. Kaprálové. Žáci TO vystoupili na Slavnostním koncertě v Mahenově divadle. Žáci LDO vystoupili na představení v divadelním sále LDO. Absolventi I. a II. stupně hudebního, tanečního a výtvarného oboru vykonali závěrečnou zkoušku formou absolventských koncertů, tanečního vystoupení a výstav 6. 6., Protokoly o zkouškách, stejně jako i povinná pedagogická dokumentace jsou archivovány.

12 7. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Počty žáků na začátku školního roku obor hudební obor taneční obor výtvarný literárně dramatický Celkový počet žáků z toho PHV Prospěch žáků - 1. pololetí obor počet prosp. s žáků vyzn. prospěl neprospěl ostatní hudební taneční výtvarný literárně dramatický Prospěch žáků - 2. pololetí obor počet prosp. s žáků vyzn. prospěl neprospěl ostatní hudební taneční výtvarný literárně dramatický Absolventi školy za šk. rok 2011/2012 obor počet absolventů I. stupně počet absolventů II. stupně Celkem hudební taneční výtvarný literárně dramatický Celkem

13 Hudební obor: klavír: I. stupeň Sovová Tereza p. uč. L. Bartl Němec Jan pí uč. N. Čermáková Vodičková Jana pí uč. N. Čermáková Justrová Veronika pí uč. J. Davidová Pecháčková Tamara pí uč. M. Dembická Adamcová Jitka pí uč. B. Jandová Kovářová Lenka pí uč. B. Jandová Palát Michal pí uč. B. Jandová Šuslíková Beáta pí uč. B. Jandová Jelínková Bohuslava pí uč. M. Jelínková Suchá Františka pí uč. G. Vorbová Vaňková Barbora pí uč. G. Vorbová II. stupeň Lédl Jakub p. uč. Bartl Krcháková Šárka pí uč. Š. Volfová zpěv: I. stupeň Kovářová Jana pí uč. H. Jankovská saxofon: I. stupeň Magdalena Táborská p. uč. J. Klement zob. fl.: I. stupeň Khemlová Natálie p.uč. P. Feldmann Pelcová Kateřina pí uč. D. Kovářová Simona Táchová p. uč. I. Pohanka Anna Šinkovská pí uč. M. Malanová II. stupeň Rozbořil Tomáš pí uč. D. Kovářová příčná fl. I. stupeň Anna Sáčková pí uč. J. Něničková II. stupeň Denisa Vobořilová pí uč. J. Něničková housle: I. stupeň Marta Hermanová pí uč. J. Tanečková II. stupeň Monika Kozlová pí uč. J. Tanečková violoncello I. stupeň Naništa Jakub p. uč. P. Borský akordeon: I. stupeň Antlová Petra p. uč. P. Zámečník Pavlus Ján p. uč. P. Zámečník Terezie Zichová p. uč. P. Zámečník Kristýna Sokolová p. uč. P. Zámečník Tereza Kliglová p. uč. P. Zámečník II. stupeň Valášek Jiří p. uč. P. Zámečník kytara: I stupeň Zuzana Hašková pí uč. S. Hermannová Petr Levíček pí uč. S. Hermannová Jan Hofbauer pí uč. O. Dvorská Jakub Janík pí uč. O. Dvorská II. stupeň Kateřina Krcháková pí uč. S. Hermannová keyboard I. stupeň Tomáš Mrázek pí uč. K. Šmahelová

14 Taneční obor: Výtvarný obor: I.stupeň Kateřina Jelínková pí uč.h. Krčová Anna Konečná pí uč.h. Krčová Jana Kopecká pí uč.h. Krčová Beáta Šusliková pí uč.h. Krčová Jana Veselá pí uč.h. Krčová Daniela Wallnerová pí uč.h. Krčová II.stupeň Běla Šebestová pí uč.h. Krčová Čížková Tereza pí uč. A. Kyseláková Hermanová Marta pí uč. A. Kyseláková Konečná Sára pí uč. A. Kyseláková Šínová Kamila pí uč. A. Kyseláková I. stupeň Martin Batelka pí uč. M. Brázdová Jaroslav Hauskrecht pí uč. M. Brázdová Eva Kolomazníková pí uč. M. Brázdová Václav Peca pí uč. M. Brázdová Tomáš Rubínek pí uč. M. Brázdová Jindřich Strubl pí uč. M. Brázdová Karolína Ulrichová pí uč. M. Brázdová Daniel Vrana pí uč. M. Brázdová Tereza Zbořilová pí uč. M. Brázdová II.stupeň: Petra Feldová pí uč. M. Brázdová Kamila Knotková pí uč. M. Brázdová Tereza Konečná pí uč. M. Brázdová I. stupeň Štěpán Macek pí uč. K. Hurníková Klára Plačková pí uč. K. Hurníková Veronika Romanská pí uč. K. Hurníková II. stupeň: Marta Vranová pí uč. K. Hurníková Literárně dramatický obor: I. stupeň Antlová Petra pí uč. E. Kachlířová Helánová Veronika pí uč. E. Kachlířová Koláčková Jana pí uč. E. Kachlíková

15 8. ÚSPĚCH ŽÁKŮ V PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA VYŠŠÍ TYP ŠKOLY NA ZÁKLADĚ TALENTOVÝCH ZKOUŠEK Jméno žáka Obor Učitel Škola Palátová Barbora klavír Jandová Blanka Cyrilometodějská střední ped.škola Brno Kolomazníková Eva Ulrichová Karolína Vrana Daniel Brázdová Zuzana Matoušková Inka Pernicová Andrea výtvarný Brázdová Miroslava Střední škola umění a designu Brno výtvarný Brázdová Miroslava Střední uměleckoprůmyslová škola textilní Brno výtvarný Brázdová Miroslava Střední uměleckomanažerská škola Brno výtvarný Brázdová Miroslava Fakulta stavební VUT Brno (architektura), Mendlova univerzita (design nábytku) výtvarný Brázdová Miroslava Fakulta stavební VUT Brno (architektura) výtvarný Brázdová Miroslava Fakulta architektury VUT Brno, Fakulta stavební VUT Brno (architektura) Vranová Marta výtvarný Hurníková Kamila Fakulta architektury VUT Praha

16 9. ORGANIZACE SOUTĚŽÍ A PŘEHLÍDEK Škola byla pořadatelem: Okresního kola Národní soutěže v sólovém a komorním zpěvu / 152 účinkujících/ Krajského kola Národní soutěže ve hře na dechové dřevěné nástroje Úspěchy žáků na soutěžích: HUDEBNÍ OBOR Mezinárodní akordeonová soutěž Dunajská Streda Antlová Petra 1. cena p. uč. P. Zámečník Dvořáková Lucie 3. cena p. uč. P. Zámečník Mezinárodní klavírní soutěž Rakousko Jelínková Bohuslava 1. cena pí uč. M. Jelínková Soutěž B. Martinů Polička Špaček Vojtěch 1. cena pí. uč. G. Vorbová Špaček Ondřej 2. cena pí. uč. G. Vorbová Mezinárodní akordeonová soutěž Ostrava Dvořáková Lucie Antlová Petra Čestné uznání p. uč. P. Zámečník Čestné uznání p. uč. P. Zámečník Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje okresní kolo Příčná flétna Kadlecová Magdaléna 1. místo pí uč. T. Tomášková Sáčková Anna 1. místo pí uč. T. Tomášková Vobořilová Denisa 3. místo pí uč. T. Tomášková Šmerdová Gabriela Čestné uzn. pí uč. T. Tomášková Klarinet Misař Ondřej 2. místo p. uč. I. Pohanka Fagot Vicenec Štěpán 1. místo p. uč. P. Feldmann Plšek Adam 1. místo p. uč. P. Feldmann Saxofon Jarolínová Anna 1. místo p. uč. J. Klement Zobcová flétna Pivoňková Lucie 2. místo pí uč. D. Kovářová

17 Šmerdová Anežka 2. místo p. uč. T. Vorálek Vigner Emma 1. místo p. uč. P. Feldmann Kasanová Emma 3. místo p. uč. T. Vorálek Štětina Jakub 1. místo p. uč. P. Feldmann Vicenec Štěpán 1. místo p. uč. P. Feldmann Šmerda Filip 1. místo p. uč. P. Fedmann Khemlová Natálie 3. místo p. uč. P. Fedmann Kraftová Kat. Marie 1. místo p. uč. P. Fedmann Lesní roh Sapáková Hana 1. místo p. uč. M. Mrazík Diplom za mimořádnou přípravu žáků získal p. uč. M. Mrazík Okresní kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém a komorním zpěvu Sólový zpěv Dreveňaková Sabina 1. místo pí uč. H. Jankovská Škárová Kateřina 2. místo pí uč. J. Tajovská Bayerová Veronika 2. místo pí uč. H. Jankovská Crháková Eliška 2. místo pí uč. J. Tajovská Škárová Helena 1. místo pí uč. J. Tajovská Valošková Veronika 2. místo pí uč. J. Tajovská Otřísal Petr 2. místo pí uč. H. Jankovská Kovářová Jana 2. místo pí uč. H. Jankovská Sovová Kristýna 3. místo pí uč. J. Tajovská Komorní zpěv Škárová Helena 1. místo pí uč. J. Tajovská Škárová Kateřina Sklenářová Hana 3. místo pí uč. H. Jankovská Bayerová Veronika Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje Příčná flétna Sáčková Anna 2. místo pí uč. T. Tomášková Fagot Vicenec Štěpán 1. místo p. uč. P. Feldmann Plšek Adam 1. místo p. uč. P. Feldmann Saxofon Jarolínová Anna 2. místo p. uč. J. Klement Zobcová flétna Vigner Emma 1. místo p. uč. P. Feldmann Štětina Jakub 1. místo p. uč. P. Feldmann Vicenec Štěpán 1. místo p. uč. P. Feldmann Šmerda Filip 1. místo p. uč. P. Fedmann

18 Kraftová Kat. Marie 1. místo p. uč. P. Fedmann Lesní roh Sapáková Hana 1. místo p. uč. M. Mrazík Bicí nástroje Pluskal Daniel 2. místo p. uč. L. Krejčí Lexa Alan 2. místo p. uč. L. Krejčí Krajské kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT v sólovém a komorním zpěvu Sólový zpěv Dreveňaková Sabina 3. místo pí uč. H. Jankovská Škárová Helena 2. místo pí uč. J. Tajovská Komorní zpěv Škárová Helena 3. místo pí uč. J. Tajovská Škárová Kateřina Ústřední kolo Národní soutěže ZUŠ MŠMT ve hře na dechové a bicí nástroje Zobcová flétna Vigner Emma 1. místo p. uč. P. Feldmann Vicenec Štěpán 1. místo p. uč. P. Feldmann Šmerda Filip 1. místo p. uč. P. Fedmann Fagot Vicenec Štěpán 1. místo p.uč.p. Feldmann Plšek Adam 1. místo p.uč.p. Feldmann Lesní roh Sapáková Hana 1. místo p. uč. M. Mrazík Diplom za vynikající pedagogickou práci získal p. uč. Pavel Feldmann Diplom za vynikající kytarový doprovod získal p. uč. Jiří Michálek VÝTVARNÝ OBOR Ústřední kolo Národní přehlídky výtvarného oboru ZUŠ ve Šternberku 2 x Cena poroty pí uč. M. Brázdová Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby Zlaté Slunce cena pí uč. M. Brázdová Juniorfilm 2. cena pí uč. M. Brázdová TANEČNÍ OBOR Okresní kolo soutěžní přehlídky TO ZUŠ MŠMT Diplom za prostorové cítění získaly žákyně p. uč. Hany Krčové

19 10. PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACÍ ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 1 vystoupení sólisty Adama Plška a Bohuslavy Jelínkové s Filharmonií Brno 1 vystoupení sólistky Kateřiny Marie Kraftové s orchestrem Mladých symfoniků 2 vystoupení sólistky Hany Sapákové a Michaely Dvořáčkové Helfertovým orchestrálním sdružením 2 Slavnostní koncerty s výstavou v Konventu Milosrdných bratří / vánoční a jarní/ 1 Družební koncert Tří škol / Slovensko, Čechy, Morava / 1 Koncert laureátů soutěží na JAMU 1 Taneční koncert v Mahenově divadle 1 Koncert učitelů 6 koncertů pro MŠ v Králově Poli, Řečkovicích a Mokré Hoře 1 Koncert pro Občanské sdružení Vivo 1 Koncert z díla Juraje Hatríka (Slovensko), za účasti autora 1 koncert Hraje celá rodina 1 koncert Pro Vážku / pro Alzeimerovskou společnost Brno / 1 koncert s Mikulášem 1 adventní koncert pro postižené děti na Kociánce 2 adventní vystoupení pro ÚMČ Brno Královo Pole 2 vystoupení v Barce nejen pro seniory 1 koncert žáků Konzervatoře v Eizenstadtu 1 koncert posluchačů Konzervatoře Brno 1 akordeonový koncert posluchačů Konzervatoře Pardubice 2 vystoupení na vernisážích ÚMČ Řečkovice 1 vystoupení ve Vesně 2 vystoupení na Akademii ZŠ Jehnice 2 vystoupení na Erbovních slavnostech Královo Pole 1 vystoupení na ZUŠ E. Suchoně v Bratislavě / Slovensko / 16 žákovských večerů 4 oborové večery 8 absolventských koncertů 2 absolventské vernisáže 1 výstava v Galerii Lužánky 1 Výstava v MKG 3 koncerty SBM 1 vystoupení na Koncertě z tvorby pro mládež 1 vystoupení na koncertě Brněnského klavírního mládí 1 vystoupení v Moravské knihovně 1 divadelní představení v sále LDO 40 třídních koncertů

20 11. MEZINÁRODNÍ AKTIVITY Škola navázala spolupráci v roce 2007se Základní uměleckou školou Eugena Suchoňa v Bratislavě / Slovensko/. Ve školním roce 2011/2012 byly uskutečněny dva koncerty: Celodenní setkání a Slavnostní koncert k 25. výročí ZUŠ. E. Suchoňa v Bratislavě Celodenní setkání a Koncert tří ZUŠ v ZUŠ V. Kaprálové / Slovensko, Čechy, Morava/ 12. SPOLUPRÁCE S JINÝMI ZAŘÍZENÍMI A ORGANIZACEMI Základní umělecká škola ZUŠ V. Kaprálové spolupracuje s několika subjekty a organizacemi: ÚMČ Brno Královo Pole: Erbovní slavnosti, vánoční setkání seniorů ÚMČ Brno Řečkovice: Vernisáže MŠ Královo Pole, Řečkovice, Mokrá Hora: výchovné koncerty Česká Alzeimerovská společnost: Koncert pro Vážku Ústav sociální péče pro tělesně postiženou mládež Kociánka: Vánoční koncert Společnost Bohuslava Martinů Občanské sdružení VIVO

21 13. PROPAGAČNÍ ČINNOST V letošním školním roce byl poprvé uskutečněn Den Otevřených dveří a byl vydán školní časopis / 2 čísla /. Připravované akce jsou pravidelně inzerovány v měsíčníku Královopolské listy a Řeč, v některých případech v časopise KAM. O všech akcích je veřejnost informována na webových stánkách školy, na veřejných vývěskách, pomocí pozvánek pro rodiče a osobním kontaktem pedagogů s rodiči našich žáků. 14. MATERIÁLNĚ-TECHNICKÉ A PROSTOROVÉ VYBAVENÍ ŠKOLY ZUŠ Vítězslavy Kaprálové disponuje koncertním sálem, kde je 110 míst k sezení. Škola v letošním roce získala novou fasádu na průčelí školy i ve dvorním traktu. Plastová okna byla dovybavena ventilacemi a žaluziemi. Třídy jsou prostorově vyhovující, v některých třídách je třeba vylepšit akustiku. Do sálu literárně-dramatického oboru byla instalována opona včetně výkrytů, přemístěna klimatizace a pořízeny variabilní dřevěné kulisy. Vybavení oborů učebními pomůckami a nábytkem se daří každoročně průběžně doplňovat dle požadavků učitelů.

22 15. INFORMACE O ODLOUČENÉM PRACOVIŠTI ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, má 2 odloučená pracoviště. V budově Palackého 146 vyučujeme taneční a výtvarný obor. Problémem tohoto pracoviště je špatný technický stav budovy. V letošním školním roce se podařilo alespoň částečně odstranit plíseň ve třídě VO, oprava WC nesplnila očekávání, na budovu byly namontovány nové okapy. Okna budovy jsou v havarijním stavu i přes stálá jednání s Magistrátem města Brna. Ve třídě výtvarného oboru jsou problémy s nedostatkem prostoru pro tvorbu rozměrnějších prací a kvůli nedostatečné velikosti tříd lze jen ve stísněných podmínkách používat stojany na malbu. V ZŠ Jehnice vyučujeme hudební a taneční obor. Vedení školy nám vychází vstříc, problémem je pouze začátek šk. roku, kdy začátek výuky je posunut o 14 dnů, a to z důvodu tvoření rozvrhů aktivit ZŠ. 16. EKONOMICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI Škola hospodaří s peněžními prostředky státního rozpočtu určené na mzdy, odvody sociální, zdravotní a FKSP, prostředky od JmK, který přispívá na nájem a odpisy. Dále pak hospodaří s peněžními prostředky přijatými od zletilých žáků a rodičů žáků jako úplatu za vzdělávání, kterými hradí veškerý provoz školy. Zpráva o hospodaření za kalendářní rok 2011 Hospodaření organizace od , I. příjmy: Státní příspěvek : ,- Dotace od zřizovatele: ,- Poplatky od zletilých žáků, rodičů: ,- Ostatní příjmy: 1 893,- Zúčtování fondů: ,- Celkem : ,-

23 II. výdaje: Investiční 0,- Neinvestiční ,- Náklady na mzdy : ,- Ostatní osobní náklady: ,- Platy zaměstnanců z ost. zdr.: ,- Odvody soc. a zdr. poj., FKSP: ,- Výdaje na další vzdělávání: ,- Ostatní provozní náklady: ,- Celkem: ,- Hospodářský výsledek za rok 2011: ,- 17. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH Z KONTROL A INSPEKCÍ Ve školním roce 2011/12 proběhla: Kontrola o dodržování požadavků k zajištění bezpečnosti práce a požární ochrany v objektu ZUŠ Palackého 146 / Magistrát města Brna / Inspekční kontrola České školní inspekce neproběhla.

24 18. ZÁVĚR Škola v uplynulém školním roce splnila úkoly, které si stanovila na začátku školního roku. Škola zorganizovala a připravila program pro 76 veřejných vystoupení a výstav. V jednotlivých třídách proběhly třídní koncerty v počtu 40, které jsou opět veřejným vystoupením. V rámci mezinárodní spolupráce s naší partnerskou ZUŠ Eugena Suchoňa v Bratislavě uskutečnili 2 společné koncerty jeden v Bratislavě a jeden v Brně. Na koncertě v Brně účinkovali i žáci ze spřátelené ZUŠ Světlá nad Sázavou. Družební koncert byl pro všechny inspirativní a navíc si učitelé mohli v přátelské besedě vyměnit svoje teoretické poznatky i praktické poznatky i pedagogické zkušenosti. Důležitou součástí práce školy je spolupráce s rodiči našich žáků. Rodiče začínajících žáků mohou být přítomni v hodinách a mohou tak svým dětem pomáhat v domácí přípravě. Vzniká tak velmi potřebný vztah rodič škola. Při škole pracuje Občanské sdružení VIVO, se kterým škola úzce spolupracuje při organizačním i materiálním zajišťování řady koncertů, soutěží, výstav a dalších akcí. Škola podporuje žáky nejen při jejich vzdělávání, ale i například možností vypůjčit si hudební nástroj. Tuto možnost velmi často využívají rodiče žáků, kteří ještě nejsou přesvědčeni, že vybraný nástroj je ten správný. Škola se stále rozvíjí. V letošním roce byla opravena fasáda na průčelí školy i ve dvorním traktu. Zlepšuje se materiální zabezpečení jednotlivých tříd i místností sloužící pedagogům. Cílem pro následující školní rok je začlenění nejen žáků do komorní a souborové hry, ale i jejich rodičů a prarodičů. Jana Sapáková, ředitelka školy Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána na pedagogické poradě dne

25 Přílohy: Foto z vystoupení: KONCERT PRO VÁŽKU / ČESKÁ ALZEIM EROVSKÁ SPOLEČNOST/

26

27 ČERTOVÁNÍ , SÁL ZUŠ

28

29 KONCERT VÍTĚZŮ SOUTĚŽÍ A PODĚKOVÁNÍ UČITELŮM , AULA JAMU

30

31 SPOLEČNÝ KONCERT TŘÍ ZUŠ /BRATISLAVA, SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU, BRNO/ , SÁL ZUŠ

32

33 VERNISÁŽ VÝSTAVY NÁHODOU V GALERII LUŽÁNKY

34

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Na titulní straně Symbolem Ústředního kola soutěže žáků ZUŠ ve Hře na elektronické nástroje

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014. Stavíme dům od základů. J. A. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PhDr. ZBYŇKA MRKOSE BRNO, DOŠLÍKOVA 48 ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Stavíme dům od základů. J. A. Komenský Na titulní straně Koncerty, vystoupeními žáků, výstavou

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel. / fax: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní

Více

školní rok 2012-2013

školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz OBSAH Strana I. Základní charakteristika

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, PARDUBICE - POLABINY LONKOVA 510 PARDUBICE 530 09 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 PODLE VYHLÁŠKY 139/1995 Sb. 17e, odst. 2 Obsah I. Základní údaje 2 II.

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 UHERSKÉ HRADIŠTĚ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Základní umělecká škola Uherské Hradiště, Mariánské náměstí 125, PSČ

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012-2013 Základní umělecká škola Zábřeh Mgr. Pavel Doubrava VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 2 1.2

Více

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Dle Školského zákona č.561/2004 Sb. 10 není ředitel základní umělecké školy povinen zpracovávat výroční zprávu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Základní umělecká škola Kyjov, příspěvková organizace města Kyjova, Jungmannova 292, 697 01 Kyjov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 WWW.ZUSKYJOV.CZ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012

Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/2012 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a) Obecná charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014

Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice. školní rok 2013/2014 1 Soukromá základní umělecká škola TUTTI MUSIC spol. s r.o. Slezská 773, 73961 Třinec Lyžbice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Obsah: a) základní údaje o škole str. 2 b) přehled oborů

Více

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Viléma Petrželky, Ostrava - Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace Základní umělecká škola Viléma Petrželky Ostrava-Hrabůvka, Edisonova 90, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Předkládá: Mgr. Aleš Bína, ředitel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1. Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

Více