Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1

2 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích školy a/ Počty pracovníků b/ Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků c/ Počty nových učitelů a absolventů d/ Jmenný seznam pracovníků e/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 7. Prezentace školy 8. Účast a organizace mezinárodních a republikových soutěžích : 9. Absolventi ve školním roce Naplnění cílů vzdělávacího programu školy 11. Efektivita využívání finančních prostředků 12. Celkové hodnocení Přílohy: Shrnutí výsledků kontroly ČŠI Přijetí opatření ke kontrole ČŠI Plán akcí 2011/2012 ZUŠoviny 2

3 1. Charakteristika a základní údaje o škole Založení školy V roce 1955 byla zřízena v Klášterci nad Ohří pobočka Hudební školy Kadaň. V roce 1966 byla pobočka zrušena a založena Lidová škola umění. 1.června 1990 byl změněn název školy na Základní umělecká škola. Dnem podle ustanovení 14 odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů se základní umělecká škola zřizuje jako příspěvková organizace. Charakteristika školy Název školy : Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov Sídlo : J. A.Komenského 677, Klášterec nad Ohří Zřizovatel školy : Město Klášterec nad Ohří Jméno ředitele školy : Zora Breczková Stat. zástupce ředitele školy : Jitka Stasinka Slivoňová Kontakt : tel./ fax , Datum zařazení školy do sítě: Poslední aktualizace v síti: Celková kapacita školy: 450 Umělecké obory: Hudební Výtvarný obor varianta A Taneční obor Literárně dramatický obor Divadélko pod ZUŠkou Základní umělecká škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého a pedagogického typu a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola v Klášterci nad Ohří organizuje studium převážně pro žáky základní a střední školy. Ve školním roce byly v základní umělecké škole v Klášterci nad Ohří otevřeny tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a obor literárně-dramatický. Škola organizuje studium přípravné pro žáky 5-6leté, základní studium I. stupně pro žáky 7-14leté, studium II. stupně pro žáky 15-18leté a studium pro dospělé. V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního vyučování hra na nástroj) a kolektivního vyučování ( PHV a hudební nauka, souborová hra a komorní hra). V ostatních oborech je výuka organizována formou kolektivního studia. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základního vzdělání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém školním roce. Výše příspěvku se řídila zákonem č. 71./2005 Sb. 3

4 Výše příspěvku byla stanovena po projednání s obcí a odborem školství takto: hudební obor 300,- Kč měsíčně kolektivní výuka a ostatní obory 240,- Kč měsíčně tj. 52% - 66% z celkových nákladů dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb, 8 Úlevy stanovuje prováděcí předpis. K podpoře a růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a k porovnání výsledků studia jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a předmětech. Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Neméně důležité pro výchovu žáků v oblasti kulturní, estetické a umělecké je pořádání školních a veřejných koncertů, pořádání a návštěvy výstav, pořádání vlastních divadelních představení a taneční vystoupení a návštěvy kulturních akcí ve městě i mimo město. V základní umělecké škole se vyučuje v odpoledních hodinách, tj. od 12,30 do 20,00 hodin. Další organizační záležitosti řeší Organizační a Školní řád školy. Přehled učebních oborů a počtu žáků na začátku školního roku Obor hudební Obor výtvarný Obor taneční Obor literárně Celkem dramatický počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR Výuka probíhá podle stávajících učebních plánů, avšak je připraven nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM na šk. rok 2012/2013, kdy zahájí výuku přípravné a 1. ročníky. Základní umělecká škola v Klášterci nad Ohří učební plány Učební plány Pro žáky od Délka studia číslo do Hudební obor Č.18418/95 Přípravné studium 1B I.stupeň základního studia Klavír 2a 7 7 Hra na elektronické klávesové nástroje 2b 10 4 Housle,violoncello Zobcová flétna Flétna,saxofon,klarinet,trubka Zobcová flétna (přípravný dech.nástroj) 5b 7 3 Kytara Pěvecká hlasová výchova II.stupeň základního studia Hra na nástroje 12 Pěvecká výchova a zpěv Hra na nástroje příprava na vysoké školy 15 Od 14 4 Hra na nástroje příprava na střední školy 16 Od 14 4 Rozšířené vyučování Klavír 18 Od 3.roč. Housle,violoncello 19 Od 3.roč. Taneční obor Č / Přípravné studium let 1-2 Základní studium Základní studium- II.stupeň Č / Od 14 let Rozšířené studium Od 3.r. Výtvarný obor Ć / Přípravné studium let 1-2 roky Základní studium I.stupně varianta A let 7 let Základní studium II.stupně varianta A let 3 roky Rozšířené studium I.stupně let 3 roky Rozšířené studium II.stupně let 3 roky Literárně-dramatický obor Č / Přípravná dramatická výchova 1 7 let 1 rok I.stupeň základního studia let 6 let II.stupeň základního studia Č /95 Od 14 let 4 4

5 3. Údaje o pracovnících školy Ředitel školy Statutární zástupce školy Účetní školy / asistentka ředitele Vedoucí jednotlivých oddělení Správce budovy/ uklizečka Pedagogičtí zaměstnanci a/ Počty pracovníků 1) fyzické osoby Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Liter. dram. obor Celkem ) přepočtené na plně zaměstnané osoby Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Liter.dram.obor celkem 10, ,69 0,19 12,372 3) provozní zaměstnanci U provozních pracovníků došlo ke změně pracovníka na pozici účetní (nemocenská a následně čerpání MD). V jedné osobě pak funguje od října 2011 správce školy (školnice) a uklízečka Účetní školy Uklizečka/Školnice 1 1 b/ Odborná a pedagogická způsobilost pracovníků Můžeme říci, že se náš sbor stává postupně plně kvalifikovaným. Pedagogové, kteří jsou vedeni zatím jako nekvalifikovaní, postupně dokončují svá studia na konzervatořích a vysokých školách v daném oboru. Stav k Úplná Počet kvalifikace nesplňující kvalifikaci Počet dokončující si kvalifikaci studiem na konzervatoři a VŠ Celkem Počet zájemců o dálkové studium /aprobace/ Počet studujících rámci celoživ. vzděl. DVPP (školský managment) 2 1x ukončení celoročního kvalifikačního studia v rámci NIDV- J. S. Slivoňová 2x studium na konzervatoři- D. Bleha, O. Čermák 2x studium na vysoké škole- O. Kubešová, D. Bleha 1x přijetí na vysokou školu- Z. Breczková Od září 2012 budou přijati 4 noví pedagogové na částečný úvazek (klavír, kytara, saxofon, taneční obor zástup za MD)- všichni s požadovanou úplnou nebo dokončující si kvalifikací. 5

6 c/počty nových učitelů U pedagogických pracovníků byl v září 2011 přijat nový kvalifikovaný pedagog na částečný úvazek se smlouvou na dobu určitou (literárně-dramatický obor). V červnu 2012 byly ukončeny 3 pracovní poměry 2x ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou, 1x výpověď ze strany zaměstnance (nekvalifikovaný pracovník). Nastoupilo Učitelů na MD Odešlo k Nenastoupilo k d/ Jmenný seznam pracovníků podle vyučovaných předmětů Breczková Zora Jitka Stasinka Slivoňová, Dis HUDEBNÍ OBOR : Klavír: ředitelka, vyučující předmět: taneční obor stat. zástupce ředitelky, vyučující předmět: klavír Mgr. Krautsová Taisiya Kutálková Zora Křenová Helena Klávesy: Smyčcové nástroje: Kytara: Sólový zpěv: Dechové nástroje: Bicí nástroje: Hudební nauky: Orchestry: Mgr. Saakjan Alexej Kutálková Zora Mgr.Atamanová Evženie Chroustová Alena Křenová Helena Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Béreš Viliam Chroustová Alena Vajcová Dana Bleha Daniel Čermák Ondřej Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Béreš Viliam Soubory: VÝTVARNÝ OBOR : TANEČNÍ OBOR : LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: Mgr. Atamanová Evženie Vajcová Dana Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Hofhans Irena Mgr. Ratajová Olga Mgr. Hana Malastová 6

7 e/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pracovník instituce školní rok 2011/2012 (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium odborné Daniel Bleha Konzervatoř Teplice Ondřej Konzervatoř Čermák Teplice Oldřiška Pedfa UJEP Ústí Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium k prohlubování odborné kvalifikace Škola se sama připojila k institucím pořádající DVPP. Získala do roku 2015 akreditaci MŠMT pro instituce pořádající odborné semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky. 4. Údaje o přijímacím řízení Organizace zápisu dětí do ZUŠ Kubešová Daniel Bleha Zora Breczková Jitka Stasinka Slivoňová Zora Breczková Zora Breczková Zora Breczková Olga Ratajová n.l. Pedfa UJEP Ústí n.l. název akce Studium hlavní obor hra na saxofon Studium hlavní obor bicí nástroje Sborový zpěv a dirigentství Učitelství HV pro ZUS FAKTA Vzdělávací setkání řídících Akreditace MŠMT pracovníků NIDV Funkční studium I. NIDV Akreditace MŠMT Pedfa UK ZUŠ Klášterec nad Ohříakreditace MŠMT ZUŠ Klášterec nad Ohříakreditace MŠMT ZUŠ Litvínov Novela školského zákona Kurz školského managmentu Podpora tvorby ŠVP pro pedagogy tanečních oborů ZUŠ Podpora tvorby ŠVP pro pedagogy tanečních oborů ZUŠ Taisiya Klavírní seminář Krautsová Irena Hofhans NIDV KV Proměny školy, etická výchova J.S.Slivoňová ZUŠ Litvínov Klavírní seminář Všichni pedag. Irena Hofhans ZUŠ LOUNY Západočeská univerzita fakulta pedagogická Odborná konzultace k tvorbě ŠVP Arteterapie Plzeň Zápis do ZUŠ proběhl v měsíci červnu Dodatečný zápis byl proveden v září Ve VO,TO a LDO se zařazují žáci do ročníků podle věku. V HO žák zahajuje výuku vždy v prvním ročníku nebo přípravném ročníku. Propagace výuky v ZUŠ proběhla na všech základních a mateřských školách v Klášterci nad Ohří a Perštejně. Součástí jsou i výchovně vzdělávací programy pro školy a školky a nábory jednotlivých oborů. 7

8 b/ Změny ve stavu žáků stav žáků HO TO VO LDO Kolektivní celkem (do 18 let) HO k k k Velký odliv žáků zaznamenává taneční obor. Domníváme se však, že nejde o nekvalitní vedení oboru vnější hodnocení a výsledky hovoří o opaku. Přisuzujeme to spíše k nepochopení a jiné představě o tanečním oboru v ZUŠ, ze strany rodičů i žáků. 2. větší přílivová vlna žáků do hudebního oboru nastává, ke smůle škole vzhledem uzavírání výkazu, v období říjnu a listopadu. V tomto roce se však podobný počet, který se přihlásil v této vlně opět v průběhu šk. roku odhlásil. 5. Přehledné údaje o výsledcích žáků Údaje o prospěchu žáků v jednotlivých učebních oborech na konci školního roku Druh oboru Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno přípravky + ostatní Hudební Výtvarný Taneční Lit.dramatický Celkem Grafický stav naplněnosti žáků v oborech Celkem Grafický stav naplněnosti v hudebním oboru 8

9 9% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 9% 13% 14% 27% 16% klavír zobcová flétna kytara zpěv elektrické klávesy housle bicí trubka příčná flétna pozoun violloncello Uplatnění žáků ZUŠ v dalším vzdělávání Ke studiu na konzervatoř se přihlásil a byl přijat jeden žák Kateřina Kročilová, sólový zpěv ze třídy p. uč. Bc. Oldřišky Kubešové. 6. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolní činnosti. Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola ČŠI. Viz příloha shrnutí o výsledcích, přijetí opatření. 7. Prezentace školy Veškeré akce, které škola pořádá, jsou výstupy ze vzdělávacího procesu prezentace žáků na veřejnosti a tím i školy samotné. Škola se však začala prezentovat nad rámec své činnosti a připravovat akce projekty, které by měly prezentaci školy podpořit. Veškeré akce školy, i ty pořádané nad rámec, jsou nedílnou součástí prezentace školy. Škola, kromě svých hlavních aktivit jako jsou žákovské koncerty, výstavy, představení, pořádání výchovných koncertů, účast na soutěžích a přehlídkách vyhlášené MŠMT, sama organizovala nebo se podílela na akcích, které hodnotí jako významné a prioritní a prestižní. Akce města na objednávku Klášterecké promenády - ZUŠ zajistila a podílela se téměř 50% na účinkování v programu akce vystoupily soubory Pettiny, Chorchestr, Cantabile strings, Rozsvěcení vánočního stromečku - ZUŠ zajistila vystoupení souborů Pettiny, pěvecký soubor ZUŠ Výtvarný obor připravil vánoční stánek s výrobky našich žáků., Otevření lázeňské sezóny - ZUŠ připravila prezentaci a podílela se témě 50%% na programu akce. Vystoupily soubory Pettiny, Cantabile strings a taneční obor. Prezentoval se 1. Celoškolní projekt školy. hudební doprovody při vernisážích Celoškolní projekt hudebně-taneční vzdělávací program JARO DĚTEM OD RÁNA DO NOCI (celoroční práce) Podařilo se uskutečnit 1. Projekt se zapojením všech oborů, účastnilo se jej na 80 žáků školy Výměnný koncert se ZUŠ Kadaň 38. Ročník spolupráce obou škol se uskutečnil tentokrát pod organizací ZUĎ Kadaň Učitelský koncert po několika letech se obnovila tradice učitelských koncertů, sklidil velký úspěch a zájem samotných pedagogů Mezinárodní projekt DELFINO DILO - hlavní cena pro výtvarný obor naší školy, celoroční projekt výtvarného oboru. Proběhlo oficiální setkání s autorkou projektu z Holandska. 9

10 Projekty ZUŠ Už v ZUŠ Den otevřených dveří a oslava dne dětí. Umělecko-zábavný program pro veřejnost spojená s dnem otevřených dveří. Byl připraven hudební program souborů školy, soutěže ve třídách s hudební tématikou, poznávání hudebních nástrojů. Prezentoval se taneční obor a výtvarný obor vernisáží na sále školy Spoluorganizace Mezinárodních houslových kurzů s houslistou Jaroslavem Svěceným začátek letních prázdnin Projekty na objednávku a mezinárodní spolupráce DRAK SEVERUS výtvarný obor se podílel na akci a soutěži vyhlášené Severočeskými doly a.s. Podpora projektu příhraniční spolupráce Kláštereckého zámku vystoupení v německém Augustusburgu (2x) Účast na mezinárodním projektu ZUŠ Chomutov a německou filharmonií v Chemnitzu. Festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX 2012 organizace 6. Ročníku festivalu. Prestižní akce školy na podporu její prezentace. Průřez taneční tvorbou od neprofesionálních umělců až po naše uznávané špičky v oboru a inspirací ze zahraničí. Součástí jako výchovný prvek i pro naše žáky jsou taneční dílny s uznávanými lektory. TANEC V DUŠI 2. prázdninový projekt TO a 3. prázdninový projekt školy. Výstava uměleckých fotografií pořízené z akcí TO ZUŠ, dětská taneční dílna a její vystoupení. Součástí výstavy bude vystoupení dětí a žáků ZUŠ, při němž bude možnost shlédnout fotografa při práci Pořádání koncertů vážné hudby profesionální umělci. Každoroční organizace koncertní sezóny pro veřejnost s výchovným dopadem na žáky školy Jiné hudební soutěže PARFORZNÍ KŇOUR, Mezinárodní soutěže trubačů HORNÍ PLANÁ, Plán akcí za uplynulý školní rok Viz příloha 8. Účast a organizace mezinárodních a republikových soutěžích : V letošním roce se účastnilo soutěže vyhlášené MŠMT v hudebním oboru ve hře na zobcovou flétnu celkem žáků, ve hře na trubku a pozoun žáků a smyčcové soubory. Dále pak proběhla soutěž tanečních oborů ZUŠ. Celkem se účastnilo 33 (HO) + 34 (TO) žáků. Postoupilo do okresního kola celkem 18(HO) žáků. Dále pak do krajského kola postoupili 6 (HO) + 32 (TO) žáků. V krajských kolech 12x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo (HO) + 3x ocenění pro choreografie (TO) ZOBCOVÉ FLÉTNY Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 0 KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Miroslava Sedláková 1.místo s postupem 2.místo I. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Kateřina Kozáková 2.místo Ivana Piškulová 1.místo Renata Herzigová 2.místo II. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Eliška Sedláková 2.místo Natálie Bauerová 1.místo s postupem 1.místo s postupem 3.místo III. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Klára Kozáková 2.místo Barbora Rompotlová 3.místo Barbora Ševčíková dis Petr Bulín 1.místo Karolína Bartoňová 1.místo s postupem 1.místo s postupem 3.místo Veronika Zajíčková 1.místo Klára Havelková 1.místo s postupem 2.místo IV. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Manzelová Lucie 3.místo Viktorie Ševčíková 1.místo s postupem 1.místo V. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Tereza Pazderová dis Tereza Kovářová 1.místo s postupem 1.místo Cantabile strings Smyčcové soubory 1.cena krajské kolo 10

11 SÓLOVÝ ZPĚV Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 0 KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Tereza Nguyenová 1.místo s postupem 1.místo Jana Nováková 1.místo s postupem 2.místo III. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Anna Mašková 1.místo s postupem 2.místo Jana Paroubková 1.místo IV. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Denisa Petrášová 2.místo Nikola Samcová 1.místo V. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Martina Krátká 1.místo s postupem Čestné uznání ŽESTĚ Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo I. KATEGORIE ŽESTĚ Jiřina Chrzová 1.místo s postupem 1.místo Ondřej Nechváta 1.místo s postupem 1.místo s postupem 1.místo III. KATEGORIE - ŽESTĚ Štefan Drozd 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo IV. KATEGORIE ŽESTĚ Pavla Ryjáčková 1.místo s postupem 1.místo V. KATEGORIE ŽESTĚ 29. Tereza Pazderová dis VI. KATEGORIE ŽESTĚ Marek Lebeda 1.místo s postupem 1.místo Martin Šťastný 1.místo s postupem 1.místo s postupem 1..místo. Vojtěch Růženec 1.místo s postupem 1.místo VII. KATEGORIE ŽESTĚ 33. Karolína Křivánková 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo TANEČNÍ OBOR Skupina- název choreografie (ročník) Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Probouzení (Zora Breczková, Olga Ratajová) postup Ocenění za výběr hudby a živý doprovod Pastelky (Zora Breczková) postup Oceněním námět a zpracování námětu Vím, Nevím (Zora Breczková) postup Ocenění za soustředěný a hravý projev Příběh jedné panenky (Zora Breczková) Postup+ocenění Bez ocenění Smíření (Zora Breczková) Bez ocenění Krajina (Olga Ratajová) Bez ocenění Netopýři (Olga Ratajová) Bez ocenění Další účast na soutěžích a přehlídkách Žáci se účastnili dalších soutěží, přehlídek a festivalů vyhlášené jiným organizátorem. 1. VO Ten dělá to a ten zas tohle (Městská knihovna) 4 x 1. místo (žáci pod vedením p. uč. I. Hofhans) 2. TO Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 43 žáků se 6 choreografiemi 6x ocenění, 2x postup do celostátního kola KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE Ústí nad Labem 31. března 2012 Každým rokem se náš taneční obor účastní krajské přehlídky dětských skupin scénického tance v Ústí nad Labem. Jde o krásnou příležitost poznat práci ostatních souborů a tanečních oborů ZUŠek v našem kraji, motivovat děti vystoupením v báječné atmosféře ústeckého Městského divadla, na prknech co znamenají svět.tato přehlídka má jiné kvality a kritéria pro hodnocení předvedených choreografií než Národní přehlídka vyhlášená MŠMT. Za roční práci je odměnou předvést pedagogickou práci jejich učitelů a taneční stvárnění společných fantazií. Třešničkou na dortu je jejich ohodnocení odbornou porotou a popřípadě získání nominace do Celostátní přehlídky, která se koná v Kutné Hoře. I letos naši tanečníci zatančili skvěle a ve všech choreografií získali ocenění a dvě nominace. Ocenění a nominace je známkou kvalitní a hodnotné práce našich pedagogů s dětmi v tanenčím oboru. Sluníčko a deštík Ocenění za čistotu projevu, choreografie: Olga Ratajová, Probuzení Ocenění za pedagogické vedení, choreografie: Olga Ratajová, Zora Breczková, Ptačí variace - Ocenění za radostný projev, choreografie: Olga Ratajová, Malí bojovníci - Ocenění za uchopení role a spontánnost projevu a NOMINACE choreografie: Zora Breczková, Pastelky - Ocenění za 11

12 radost z pohybu, choreografie: Zora Breczková, Smíření - Ocenění za technickou připravenost a NOMINACE choreografie: Zora Breczková.Obě choreografie s nominací se účastnili Celostátní přehlídky dětského scénického tance v KUTNÁ HORA TO Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 12žáků se 3 choreografiemi 1x postup do celostátního kola (Choreografie ŽENA-ŽENY, Zora Breczková) 4. HO Mezinárodní klavírní soutěž Karlovarská růžička 1x čestné uznání (žáci pod vedením p. uč. T. Krautsové) 5. HO Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů 1x 4., 7., 20.,21. místo (žáci pod vedením p. uč. D. Herzigové) 6. VO Jirkovská paleta 1x 1. místo (žáci pod vedením p. uč. I. Hofhans) 7. VO Památky očima mladých (Město Klášterec nad Ohří) 1x ocenění (žáci pod vedením p. uč.i Hofhans) 8. HO Mezinárodní soutěž ve čtyřruční hře na klavír 3. místo (žáci pod vedením p. uč.t. Krautsové) 9. A další účasti Výsledkové listiny, ocenění, diplomy jsou k nahlédnutí a uchovány ve školní kronice 9. Absolventi ve školním roce předmět absolvent učitel Zobc. flétna Tereza Pazderová Dana Herzigová kytara Ondřej Šibík Helena Křenová Klavír Kristýna Holanová Mgr. Evženie Atamanová klavír Zdeňka Horská Mgr. Taisiya Krautsová klavír Amálie Pivoňková Mgr. Taisiya Krautsová Zobc. flétna Eliška Mračková Dana Herzigová klavír Ondřej Němeček Helena Křenová Výtvarný obor Veronika Hutníková Irena Hofhans Lenka Ohnemichlová Daniela Maryšková Taneční obor Lucie Kačalová Zora Breczková Anna Voláková Zora Breczková Kateřina Mazánková Zora Breczková Petra Melčová Mgr. Olga Ratajová 10. Naplnění cílů vzdělávacího programu školy. Škola pracuje podle stávajících osnov a učebních plánů pro ZUŠ. Škola a její pedagogičtí pracovníci ukončili přípravy nového školního vzdělávacího programu podle RVP ZUV. Dle zákona musí ZUŠ začít pracovat podle nového ŠVP ve školním roce 2012/2013. Uveřejněn na webových stránkách. K dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy a u pedagogů. Dále pedagogický sbor pracuje na prohlubování a upevňování stanovených cílů dle nové koncepce školy předložené ředitelkou Tvorbou ŠVP si tyto cíle škola více ujasnila a zkonkretizovala. Zaměření školy Umělecké vzdělávání ve všech oborech, různorodost uměleckých žánrů, individuální přístup, práce v souborech a kolektivech, kolektivní, oborové a mezioborové projekty, výchova spokojených, kultivovaných, zodpovědných a zdravě sebevědomých žáků, příprava na amatérskou i profesionální činnost, tvoříme kulturu v našem městě. 12

13 Vize školy Udržet čtyř oborové vzdělávání v ZUŠ, zvyšovat standard školy a kvality výuky v jednotlivých oborech, multižánrovost otevřenost moderním žánrům, kolektivní a souborová hra, mezioborová spolupráce, vzdělávat prostřednictvím kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, být nedílnou součástí kulturního dění ve městě, zasadit se o lepší finanční příležitosti školy, které mají vliv na kvalitu vzdělávání a kvalitu prostředí. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci Soustavně žáka vzděláváme o technice provedení a dějinách uměleckého oboru etudy, průprava, skicy, otevřeně se žákem diskutujeme o uměleckých zážitcích a tím usměrňujeme jeho vkus a estetické vnímání, budujeme žákův osobitý projev na základě jeho vlastního zpracování zadaného úkolu. Strategie pro kompetenci osobnostně sociální Nezapomínáme na individualitu žáka a to především ve skupině a kolektivní výuce, preferujeme aktivní výuku - pravidelně na hodinách zadáváme úkoly a hodnotíme jejich provedení, účastníme se žáky soutěží, přehlídek a tím podporujeme jejich zodpovědnost, udržujeme kontakt s rodiči především formou třídních koncertů, přehrávek či účastí na hodině a dáváme jim možnost se informovat o průběhu studia, hodnocení a výsledcích žáka Strategie pro kompetenci kulturní Vytváříme příležitosti k prezentaci žáků koncerty, představení, vernisáže, formou výměnných koncertů, představení a jiných společných akcí spolupracujeme se školami v našem městě, regionu a zahraničí, dáváme příklad žákům vlastní účastí na kulturních akcích. 11. Efektivita využívání finančních prostředků Prostředky od zřizovatele Příspěvek zřizovatele pokrývá cca 1/3 provozních nákladů školy. Tento příspěvek jde především na pokrytí nákladů spojené s energiemi a standardním provozem školy (údržba).(viz Rozbory hospodaření) Prostředky získané z DČ Prostředky získané DČ, si škola vylepšuje svůj HV. Využití tohoto zisku jde především na náklady spojené s mimořádnou aktivitou školy v oblasti vzdělávací a kulturní pořádání DVPP, mimořádné projekty školy, Mistrovské houslové kurzy, festival SIRAEX a další drobné výdaje např. na kopírování. Část HV z DČ (září prosinec) je zahrnuto v celkovém HV školy za rok Období: září - prosinec Pronájmy učeben a sálu, kurzy Čtyřlístek, prodej - DVD Období: leden - červen Pronájmy učeben a sálu, Kurzy- DVPP pro taneční pedagogy, účastnické poplatky houslové kurzy, SIRAEX, kopírování , ,- Pozn.: ve výnosech nejsou zahrnuty náklady nejde tedy o HV v doplňkové činnosti 13

14 Prostředky z příjmů za úplatu (školné) Zisk z těchto prostředků je jako každý rok použit na financování dalších nákladů spojených s provozem a organizací vzdělávání. V letošním školním roce bylo vybráno ,- Kč. Náklady vzdělávací proces: Dále byly prostředky použity na postupné udržování a obnovu interiérů a exteriérů školy, větší či menší opravy spojné s provozem a zajištění chodu školy např.: oprava a údržba SW a HW Důležitým čerpáním je také na pokrytí nákladů spojené s DVPP našich pedagogů. Hudební nástroje Notový materiál učebnice Didaktické pomůcky, ostatní pomůcky Další majetek Výtvarný materiál Kostýmy pro TO Prezentace školy akce (koncerty, představení, vernisáže, soutěže) Elektrické klávesy 2x trubka Opravy hudebních nástrojů klarinet, flétna, Profi ladění klavírů Notový materiál pro veškerou výuku Notové stojany Adaptér, houslový pavouk Blána na bicí, prodlužováky,... Katedry se zásuvkami + skříňky Policový systém - archiv Pronájmy prostor, pořizování záznamů z akcí, výlepy plakátů, účastnické poplatky, přeprava účastníků (doprava) Škola získává finanční prostředky dále od institucí vyhlašující grantová řízení jako např.: MKČR, Nadace Život umělce, český hudební fond, NIPOS Praha, Státní fond kultury ČR. 12. Celkové hodnocení SPOLUPRÁCE Spolupráce s rodičovskou veřejností je na dobré úrovni a cítíme velké zlepšení především v kolektivních oborech, rodiče spolupracují a podílejí se na akcích školy, mají zájem o výsledky dětí. Většina rodičů je otevřená komunikaci jak s pedagogy, tak s vedením školy. Spolupráce především se základními školami je na výborné úrovni. Spolupráce s MŠ funguje, ale naše představy o perspektivní spolupráci jsou asi odlišné. ZŠ spolupracují s našimi pedagogy a nechávají jim prostor pro nábor nových nadaných žáků. Spolupráce se Zámkem v Klášterci nad Ohří (pořádání žákovských koncertů, koncertů vážné hudby a tanečního festivalu Siraex) se rozvíjí a je na velmi dobré úrovni. Také trvá úzká spolupráce s odborem kultury MÚ - Mezinárodní houslové kurzy při Kláštereckých hudebních pramenech, účast našich žáků na významných akcích města, konzultace při podávání žádostí v rámci grantů města Klášterce nad Ohří. Připravuje se pokračování spolupráce s holandským Baarnem výjezd našich úspěšných žáků Aktivně jsme se zapojili do spolupráce Města a příhraničí městečka Grossenrükeswalde. Stále se prohlubuje spolupráce s agenturou Opera Balet Praha festival Klosterlin, festival SIRAEX Přetrvává spolupráce s informačním střediskem pro neprofesionální aktivity NIPOS Praha v oblasti scénického tance. Rozvíjí se a prohlubuje spolupráce se ZUŠ Kadaň připravuje se společný učitelský koncert. Pokračuje spolupráce se ZUŠ Chomutov při účasti našich žáků v německém Chemnitzu v oblasti příhraniční spolupráce, kdy naši žáci hrají s německou filharmonií. SPOLUPRÁCE S MĚSTEM - SE ZŘIZOVATELEM Město Klášterec nad Ohří má ke škole kladný vztah. Žáky školy aktivně zapojuje do svých kulturních a společenských akcí. Škola je tak nedílnou součástí kulturního života ve městě. Město přispívá na jednu z nejvýznamnější akci školy SIRAEX festival současného tance. Dále podporuje žáky při výjezdech na krajská a celostátní kola soutěží a přehlídek. Každoročně kontroluje stav budovy školy a realizuje rozsáhlejší změny naposledy pokrývka podlah a odhlučnění učeben. Slabá stránka spolupráce velmi slabá (téměř žádná) aktivní účast na akcích školy ze strany zřizovatele a především odboru školství. 14

15 AKCE A VOLNÝ ČAS ŽÁKŮ ŠKOLY Péče o volný čas žáků ZUŠ splňuje všechny požadavky na využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Jako jediná škola má své aktivity i o letních prázdninách. Účastníme se plno akcí o sobotách a nedělích STAV BUDOVY Celkem akcí + organizace DVPP 87 Z toho: významných akcí 14 Akce pořádané školou 46 Soutěže, festivaly, přehlídky 13 Ostatní akce účast žáků 6 Koncerty vážné hudby 8 Ucházející, je třeba pracovat na modernizaci a estetickém výrazu interiérů školy, škola nedisponuje reprezentativními prostory pro významné, prioritní a velké akce, koncerty (Koncertní sezóna, významné velké žákovské koncerty, koncerty vánoční, vítězů soutěží, výchovné, učitelské, festivaly a kurzy), příspěvkovým organizacím by měl být umožněn ze strany zřizovatele bezplatný pronájem zapůjčovaných prostor jiných příspěvkových organizací (Zámek, Kulturní dům), stav budovy a zařízení šíře popisuje revizní zpráva BOZP OSTATNÍ Velmi špatná počítačová síť rozvod po učebnách, zastaralé PC, chybí kvalitní hudební studio pro nahrávání vlastních nosičů jak k prezentaci, tak k výuce, škola pracuje na návrzích nových webových stránek, postupně a vzhledem k nízkému rozpočtu velmi pomalu obnovuje interiérové zařízení školy, chybí dlouhodobý významný sponzor, který by pravidelně přispíval k podpoře technického zázemí školy a její modernizaci. VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST VZDĚLÁVACÍ PROCES hospitace a vnitřní kontrolní činnost byla prováděna vedením školy dle možností a potřeby, individuální přístup pedagogů k výuce, prezentaci a aktivity nad rámec vzdělávacího procesu je na vysoké úrovni, spolupráce mezi pedagogy a obory je dobrá, ale je zapotřebí zapracovat na pevnějším stmelení kolektivu pro společnou aktivitu, závažné nedostatky ve vzdělávacím procesu nebyly zjištěny. MOŽNOSTI PREZENTACE ŠKOLY Školní noviny ZUŠoviny - příloha Klášterecké noviny Kabelová televize, OKO1 Projednáno a schváleno pedagogickou radou V Klášterci nad Ohří dne zpracovala Zora Breczková ředitelka školy 15

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Ostrava Zábřeh, Sologubova 9A příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Ostrava, říjen 2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010/2011 Obsah 1.Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy... 4 3. Název

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecká škola Františka Antonína Šporka Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Podmínky pro výuku... 4 2. Kapacita školy a prostorové

Více

Zaměstnanci ZUŠ Jičín:

Zaměstnanci ZUŠ Jičín: - 2 - Zaměstnanci ZUŠ Jičín: Stojící řada zleva: Štolfová, Stříbrná,Včeláková, Stará, Andersson, Kalvodová, Hučíková, Vrbová, Víchová, Svobodová, Matušková, Nevrlá, Čejková, Černochová Spodní řada zleva:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná-Mizerov, příspěvkové organizace za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti - ZUŠ B. Smetany, Karviná-Mizerov, šk. rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFRÉDA RADOKA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti základní umělecké školy školní rok 2012/2013 v souladu s ustanovením 10

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Č. j.: ZUSBC/9/23 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 22/23 Zpracoval: Mgr. Ondřej Langr, ředitel Obsah:. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ 3. RÁMCOVÝ

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Vašátkova 343, 250 88 Čelákovice Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 www.zus.celakovice.cz Obsah 1. Hlavní údaje o škole... 3 2. Organizace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní umělecká škola Klimkovice, Lidická 5, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Umění se vskutku stalo prvním učitelem národů. Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2011/2012 A. Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Václava Pichla, Bechyně, Klášterní 39, Identifikátor zařízení: 600 002 551 IČO: 70 848 335

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015

Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2014-2015 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA, Ostrava Poruba, J.Valčíka 4413, příspěvková organizace tel.: 558 275 012, tel. /záz.: 558 275 011, e-mail: reditel.zus-valcika@tiscali.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY V ODRÁCH školní rok 2013 2014 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy a přehled oborů vzdělání 3. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007

Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace. za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Bedřicha Smetany, Karviná Mizerov, Čajkovského 2217, příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 33, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 202/203 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy.

Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014. Základní údaje o organizaci 1. 1. Charakteristika školy. Obsah výroční zprávy o činnosti Základní umělecké školy v Bruntále za školní rok 2013-2014 Základní údaje o organizaci 1 1. Charakteristika školy. 2 2. Přehled oborů vzdělání 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy

Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72. Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ Krnov za školní rok 2013/2014 Strana 1/72 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Vypracoval Mgr. Kamil Trávníček ředitel školy Výroční zpráva o činnosti ZUŠ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více