Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov"

Transkript

1 Základní umělecká škola, Klášterec nad Ohří, J. Á. Komenského 677, okres Chomutov 1

2 OBSAH 1. Charakteristika a základní údaje o škole 2. Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR 3. Údaje o zaměstnancích školy a/ Počty pracovníků b/ Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků c/ Počty nových učitelů a absolventů d/ Jmenný seznam pracovníků e/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 4. Údaje o přijímacím řízení 5. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání žáků 6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 7. Prezentace školy 8. Účast a organizace mezinárodních a republikových soutěžích : 9. Absolventi ve školním roce Naplnění cílů vzdělávacího programu školy 11. Efektivita využívání finančních prostředků 12. Celkové hodnocení Přílohy: Shrnutí výsledků kontroly ČŠI Přijetí opatření ke kontrole ČŠI Plán akcí 2011/2012 ZUŠoviny 2

3 1. Charakteristika a základní údaje o škole Založení školy V roce 1955 byla zřízena v Klášterci nad Ohří pobočka Hudební školy Kadaň. V roce 1966 byla pobočka zrušena a založena Lidová škola umění. 1.června 1990 byl změněn název školy na Základní umělecká škola. Dnem podle ustanovení 14 odst. 2, zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a ve znění pozdějších předpisů se základní umělecká škola zřizuje jako příspěvková organizace. Charakteristika školy Název školy : Základní umělecká škola Klášterec nad Ohří, J. A. Komenského 677, okres Chomutov Sídlo : J. A.Komenského 677, Klášterec nad Ohří Zřizovatel školy : Město Klášterec nad Ohří Jméno ředitele školy : Zora Breczková Stat. zástupce ředitele školy : Jitka Stasinka Slivoňová Kontakt : tel./ fax , Datum zařazení školy do sítě: Poslední aktualizace v síti: Celková kapacita školy: 450 Umělecké obory: Hudební Výtvarný obor varianta A Taneční obor Literárně dramatický obor Divadélko pod ZUŠkou Základní umělecká škola je součástí výchovně vzdělávací soustavy v právních vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Základní umělecká škola poskytuje základ vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech a připravuje pro studium učebních a studijních oborů ve středních školách uměleckého a pedagogického typu a pro studium na vysokých školách s uměleckým nebo pedagogickým zaměřením. Základní umělecká škola v Klášterci nad Ohří organizuje studium převážně pro žáky základní a střední školy. Ve školním roce byly v základní umělecké škole v Klášterci nad Ohří otevřeny tyto obory: hudební, výtvarný, taneční a obor literárně-dramatický. Škola organizuje studium přípravné pro žáky 5-6leté, základní studium I. stupně pro žáky 7-14leté, studium II. stupně pro žáky 15-18leté a studium pro dospělé. V hudebním oboru se výuka organizuje formou individuálního vyučování hra na nástroj) a kolektivního vyučování ( PHV a hudební nauka, souborová hra a komorní hra). V ostatních oborech je výuka organizována formou kolektivního studia. Počty žáků v jednotlivých vyučovacích předmětech nebo skupinách jsou určeny učebními plány. Příspěvek na úhradu nákladů spojených s poskytováním základního vzdělání ve škole se stanoví ze skutečných průměrných neinvestičních výdajů na žáka příslušného oboru v uplynulém školním roce. Výše příspěvku se řídila zákonem č. 71./2005 Sb. 3

4 Výše příspěvku byla stanovena po projednání s obcí a odborem školství takto: hudební obor 300,- Kč měsíčně kolektivní výuka a ostatní obory 240,- Kč měsíčně tj. 52% - 66% z celkových nákladů dle Vyhlášky č. 71/2005 Sb, 8 Úlevy stanovuje prováděcí předpis. K podpoře a růstu talentovaných žáků, k výměně zkušeností a k porovnání výsledků studia jsou určeny přehlídky a soutěže žáků v jednotlivých oborech a předmětech. Přehlídky a soutěže jsou pořádány v pravidelných cyklech určených MŠMT ČR v organizačním řádu soutěží. Neméně důležité pro výchovu žáků v oblasti kulturní, estetické a umělecké je pořádání školních a veřejných koncertů, pořádání a návštěvy výstav, pořádání vlastních divadelních představení a taneční vystoupení a návštěvy kulturních akcí ve městě i mimo město. V základní umělecké škole se vyučuje v odpoledních hodinách, tj. od 12,30 do 20,00 hodin. Další organizační záležitosti řeší Organizační a Školní řád školy. Přehled učebních oborů a počtu žáků na začátku školního roku Obor hudební Obor výtvarný Obor taneční Obor literárně Celkem dramatický počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků počet žáků žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí žáci dospělí Přehled učebních plánů schválených MŠMT ČR Výuka probíhá podle stávajících učebních plánů, avšak je připraven nový ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM na šk. rok 2012/2013, kdy zahájí výuku přípravné a 1. ročníky. Základní umělecká škola v Klášterci nad Ohří učební plány Učební plány Pro žáky od Délka studia číslo do Hudební obor Č.18418/95 Přípravné studium 1B I.stupeň základního studia Klavír 2a 7 7 Hra na elektronické klávesové nástroje 2b 10 4 Housle,violoncello Zobcová flétna Flétna,saxofon,klarinet,trubka Zobcová flétna (přípravný dech.nástroj) 5b 7 3 Kytara Pěvecká hlasová výchova II.stupeň základního studia Hra na nástroje 12 Pěvecká výchova a zpěv Hra na nástroje příprava na vysoké školy 15 Od 14 4 Hra na nástroje příprava na střední školy 16 Od 14 4 Rozšířené vyučování Klavír 18 Od 3.roč. Housle,violoncello 19 Od 3.roč. Taneční obor Č / Přípravné studium let 1-2 Základní studium Základní studium- II.stupeň Č / Od 14 let Rozšířené studium Od 3.r. Výtvarný obor Ć / Přípravné studium let 1-2 roky Základní studium I.stupně varianta A let 7 let Základní studium II.stupně varianta A let 3 roky Rozšířené studium I.stupně let 3 roky Rozšířené studium II.stupně let 3 roky Literárně-dramatický obor Č / Přípravná dramatická výchova 1 7 let 1 rok I.stupeň základního studia let 6 let II.stupeň základního studia Č /95 Od 14 let 4 4

5 3. Údaje o pracovnících školy Ředitel školy Statutární zástupce školy Účetní školy / asistentka ředitele Vedoucí jednotlivých oddělení Správce budovy/ uklizečka Pedagogičtí zaměstnanci a/ Počty pracovníků 1) fyzické osoby Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Liter. dram. obor Celkem ) přepočtené na plně zaměstnané osoby Hudební obor Výtvarný obor Taneční obor Liter.dram.obor celkem 10, ,69 0,19 12,372 3) provozní zaměstnanci U provozních pracovníků došlo ke změně pracovníka na pozici účetní (nemocenská a následně čerpání MD). V jedné osobě pak funguje od října 2011 správce školy (školnice) a uklízečka Účetní školy Uklizečka/Školnice 1 1 b/ Odborná a pedagogická způsobilost pracovníků Můžeme říci, že se náš sbor stává postupně plně kvalifikovaným. Pedagogové, kteří jsou vedeni zatím jako nekvalifikovaní, postupně dokončují svá studia na konzervatořích a vysokých školách v daném oboru. Stav k Úplná Počet kvalifikace nesplňující kvalifikaci Počet dokončující si kvalifikaci studiem na konzervatoři a VŠ Celkem Počet zájemců o dálkové studium /aprobace/ Počet studujících rámci celoživ. vzděl. DVPP (školský managment) 2 1x ukončení celoročního kvalifikačního studia v rámci NIDV- J. S. Slivoňová 2x studium na konzervatoři- D. Bleha, O. Čermák 2x studium na vysoké škole- O. Kubešová, D. Bleha 1x přijetí na vysokou školu- Z. Breczková Od září 2012 budou přijati 4 noví pedagogové na částečný úvazek (klavír, kytara, saxofon, taneční obor zástup za MD)- všichni s požadovanou úplnou nebo dokončující si kvalifikací. 5

6 c/počty nových učitelů U pedagogických pracovníků byl v září 2011 přijat nový kvalifikovaný pedagog na částečný úvazek se smlouvou na dobu určitou (literárně-dramatický obor). V červnu 2012 byly ukončeny 3 pracovní poměry 2x ukončení pracovní smlouvy na dobu určitou, 1x výpověď ze strany zaměstnance (nekvalifikovaný pracovník). Nastoupilo Učitelů na MD Odešlo k Nenastoupilo k d/ Jmenný seznam pracovníků podle vyučovaných předmětů Breczková Zora Jitka Stasinka Slivoňová, Dis HUDEBNÍ OBOR : Klavír: ředitelka, vyučující předmět: taneční obor stat. zástupce ředitelky, vyučující předmět: klavír Mgr. Krautsová Taisiya Kutálková Zora Křenová Helena Klávesy: Smyčcové nástroje: Kytara: Sólový zpěv: Dechové nástroje: Bicí nástroje: Hudební nauky: Orchestry: Mgr. Saakjan Alexej Kutálková Zora Mgr.Atamanová Evženie Chroustová Alena Křenová Helena Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Béreš Viliam Chroustová Alena Vajcová Dana Bleha Daniel Čermák Ondřej Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Béreš Viliam Soubory: VÝTVARNÝ OBOR : TANEČNÍ OBOR : LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR: Mgr. Atamanová Evženie Vajcová Dana Bc. Oldřiška Kubešová, Dis Hofhans Irena Mgr. Ratajová Olga Mgr. Hana Malastová 6

7 e/ Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pracovník instituce školní rok 2011/2012 (VŠ/zařízení pro další vzdělávání) Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů Studium odborné Daniel Bleha Konzervatoř Teplice Ondřej Konzervatoř Čermák Teplice Oldřiška Pedfa UJEP Ústí Studium pro vedoucí pedagogické pracovníky Studium k prohlubování odborné kvalifikace Škola se sama připojila k institucím pořádající DVPP. Získala do roku 2015 akreditaci MŠMT pro instituce pořádající odborné semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky. 4. Údaje o přijímacím řízení Organizace zápisu dětí do ZUŠ Kubešová Daniel Bleha Zora Breczková Jitka Stasinka Slivoňová Zora Breczková Zora Breczková Zora Breczková Olga Ratajová n.l. Pedfa UJEP Ústí n.l. název akce Studium hlavní obor hra na saxofon Studium hlavní obor bicí nástroje Sborový zpěv a dirigentství Učitelství HV pro ZUS FAKTA Vzdělávací setkání řídících Akreditace MŠMT pracovníků NIDV Funkční studium I. NIDV Akreditace MŠMT Pedfa UK ZUŠ Klášterec nad Ohříakreditace MŠMT ZUŠ Klášterec nad Ohříakreditace MŠMT ZUŠ Litvínov Novela školského zákona Kurz školského managmentu Podpora tvorby ŠVP pro pedagogy tanečních oborů ZUŠ Podpora tvorby ŠVP pro pedagogy tanečních oborů ZUŠ Taisiya Klavírní seminář Krautsová Irena Hofhans NIDV KV Proměny školy, etická výchova J.S.Slivoňová ZUŠ Litvínov Klavírní seminář Všichni pedag. Irena Hofhans ZUŠ LOUNY Západočeská univerzita fakulta pedagogická Odborná konzultace k tvorbě ŠVP Arteterapie Plzeň Zápis do ZUŠ proběhl v měsíci červnu Dodatečný zápis byl proveden v září Ve VO,TO a LDO se zařazují žáci do ročníků podle věku. V HO žák zahajuje výuku vždy v prvním ročníku nebo přípravném ročníku. Propagace výuky v ZUŠ proběhla na všech základních a mateřských školách v Klášterci nad Ohří a Perštejně. Součástí jsou i výchovně vzdělávací programy pro školy a školky a nábory jednotlivých oborů. 7

8 b/ Změny ve stavu žáků stav žáků HO TO VO LDO Kolektivní celkem (do 18 let) HO k k k Velký odliv žáků zaznamenává taneční obor. Domníváme se však, že nejde o nekvalitní vedení oboru vnější hodnocení a výsledky hovoří o opaku. Přisuzujeme to spíše k nepochopení a jiné představě o tanečním oboru v ZUŠ, ze strany rodičů i žáků. 2. větší přílivová vlna žáků do hudebního oboru nastává, ke smůle škole vzhledem uzavírání výkazu, v období říjnu a listopadu. V tomto roce se však podobný počet, který se přihlásil v této vlně opět v průběhu šk. roku odhlásil. 5. Přehledné údaje o výsledcích žáků Údaje o prospěchu žáků v jednotlivých učebních oborech na konci školního roku Druh oboru Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno přípravky + ostatní Hudební Výtvarný Taneční Lit.dramatický Celkem Grafický stav naplněnosti žáků v oborech Celkem Grafický stav naplněnosti v hudebním oboru 8

9 9% 4% 3% 2% 2% 1% 0% 9% 13% 14% 27% 16% klavír zobcová flétna kytara zpěv elektrické klávesy housle bicí trubka příčná flétna pozoun violloncello Uplatnění žáků ZUŠ v dalším vzdělávání Ke studiu na konzervatoř se přihlásil a byl přijat jeden žák Kateřina Kročilová, sólový zpěv ze třídy p. uč. Bc. Oldřišky Kubešové. 6. Údaje o výsledcích inspekce a kontrolní činnosti. Ve školním roce 2011/2012 byla provedena kontrola ČŠI. Viz příloha shrnutí o výsledcích, přijetí opatření. 7. Prezentace školy Veškeré akce, které škola pořádá, jsou výstupy ze vzdělávacího procesu prezentace žáků na veřejnosti a tím i školy samotné. Škola se však začala prezentovat nad rámec své činnosti a připravovat akce projekty, které by měly prezentaci školy podpořit. Veškeré akce školy, i ty pořádané nad rámec, jsou nedílnou součástí prezentace školy. Škola, kromě svých hlavních aktivit jako jsou žákovské koncerty, výstavy, představení, pořádání výchovných koncertů, účast na soutěžích a přehlídkách vyhlášené MŠMT, sama organizovala nebo se podílela na akcích, které hodnotí jako významné a prioritní a prestižní. Akce města na objednávku Klášterecké promenády - ZUŠ zajistila a podílela se téměř 50% na účinkování v programu akce vystoupily soubory Pettiny, Chorchestr, Cantabile strings, Rozsvěcení vánočního stromečku - ZUŠ zajistila vystoupení souborů Pettiny, pěvecký soubor ZUŠ Výtvarný obor připravil vánoční stánek s výrobky našich žáků., Otevření lázeňské sezóny - ZUŠ připravila prezentaci a podílela se témě 50%% na programu akce. Vystoupily soubory Pettiny, Cantabile strings a taneční obor. Prezentoval se 1. Celoškolní projekt školy. hudební doprovody při vernisážích Celoškolní projekt hudebně-taneční vzdělávací program JARO DĚTEM OD RÁNA DO NOCI (celoroční práce) Podařilo se uskutečnit 1. Projekt se zapojením všech oborů, účastnilo se jej na 80 žáků školy Výměnný koncert se ZUŠ Kadaň 38. Ročník spolupráce obou škol se uskutečnil tentokrát pod organizací ZUĎ Kadaň Učitelský koncert po několika letech se obnovila tradice učitelských koncertů, sklidil velký úspěch a zájem samotných pedagogů Mezinárodní projekt DELFINO DILO - hlavní cena pro výtvarný obor naší školy, celoroční projekt výtvarného oboru. Proběhlo oficiální setkání s autorkou projektu z Holandska. 9

10 Projekty ZUŠ Už v ZUŠ Den otevřených dveří a oslava dne dětí. Umělecko-zábavný program pro veřejnost spojená s dnem otevřených dveří. Byl připraven hudební program souborů školy, soutěže ve třídách s hudební tématikou, poznávání hudebních nástrojů. Prezentoval se taneční obor a výtvarný obor vernisáží na sále školy Spoluorganizace Mezinárodních houslových kurzů s houslistou Jaroslavem Svěceným začátek letních prázdnin Projekty na objednávku a mezinárodní spolupráce DRAK SEVERUS výtvarný obor se podílel na akci a soutěži vyhlášené Severočeskými doly a.s. Podpora projektu příhraniční spolupráce Kláštereckého zámku vystoupení v německém Augustusburgu (2x) Účast na mezinárodním projektu ZUŠ Chomutov a německou filharmonií v Chemnitzu. Festival současného tance s mezinárodní účastí SIRAEX 2012 organizace 6. Ročníku festivalu. Prestižní akce školy na podporu její prezentace. Průřez taneční tvorbou od neprofesionálních umělců až po naše uznávané špičky v oboru a inspirací ze zahraničí. Součástí jako výchovný prvek i pro naše žáky jsou taneční dílny s uznávanými lektory. TANEC V DUŠI 2. prázdninový projekt TO a 3. prázdninový projekt školy. Výstava uměleckých fotografií pořízené z akcí TO ZUŠ, dětská taneční dílna a její vystoupení. Součástí výstavy bude vystoupení dětí a žáků ZUŠ, při němž bude možnost shlédnout fotografa při práci Pořádání koncertů vážné hudby profesionální umělci. Každoroční organizace koncertní sezóny pro veřejnost s výchovným dopadem na žáky školy Jiné hudební soutěže PARFORZNÍ KŇOUR, Mezinárodní soutěže trubačů HORNÍ PLANÁ, Plán akcí za uplynulý školní rok Viz příloha 8. Účast a organizace mezinárodních a republikových soutěžích : V letošním roce se účastnilo soutěže vyhlášené MŠMT v hudebním oboru ve hře na zobcovou flétnu celkem žáků, ve hře na trubku a pozoun žáků a smyčcové soubory. Dále pak proběhla soutěž tanečních oborů ZUŠ. Celkem se účastnilo 33 (HO) + 34 (TO) žáků. Postoupilo do okresního kola celkem 18(HO) žáků. Dále pak do krajského kola postoupili 6 (HO) + 32 (TO) žáků. V krajských kolech 12x 1. místo, 2x 2. místo, 2x 3. místo (HO) + 3x ocenění pro choreografie (TO) ZOBCOVÉ FLÉTNY Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 0 KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Miroslava Sedláková 1.místo s postupem 2.místo I. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Kateřina Kozáková 2.místo Ivana Piškulová 1.místo Renata Herzigová 2.místo II. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Eliška Sedláková 2.místo Natálie Bauerová 1.místo s postupem 1.místo s postupem 3.místo III. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Klára Kozáková 2.místo Barbora Rompotlová 3.místo Barbora Ševčíková dis Petr Bulín 1.místo Karolína Bartoňová 1.místo s postupem 1.místo s postupem 3.místo Veronika Zajíčková 1.místo Klára Havelková 1.místo s postupem 2.místo IV. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Manzelová Lucie 3.místo Viktorie Ševčíková 1.místo s postupem 1.místo V. KATEGORIE - ZOBCOVÉ FLÉTNY Tereza Pazderová dis Tereza Kovářová 1.místo s postupem 1.místo Cantabile strings Smyčcové soubory 1.cena krajské kolo 10

11 SÓLOVÝ ZPĚV Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo 0 KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Tereza Nguyenová 1.místo s postupem 1.místo Jana Nováková 1.místo s postupem 2.místo III. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Anna Mašková 1.místo s postupem 2.místo Jana Paroubková 1.místo IV. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Denisa Petrášová 2.místo Nikola Samcová 1.místo V. KATEGORIE - SÓLOVÝ ZPĚV Martina Krátká 1.místo s postupem Čestné uznání ŽESTĚ Jméno žáka a kategorie Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo I. KATEGORIE ŽESTĚ Jiřina Chrzová 1.místo s postupem 1.místo Ondřej Nechváta 1.místo s postupem 1.místo s postupem 1.místo III. KATEGORIE - ŽESTĚ Štefan Drozd 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo IV. KATEGORIE ŽESTĚ Pavla Ryjáčková 1.místo s postupem 1.místo V. KATEGORIE ŽESTĚ 29. Tereza Pazderová dis VI. KATEGORIE ŽESTĚ Marek Lebeda 1.místo s postupem 1.místo Martin Šťastný 1.místo s postupem 1.místo s postupem 1..místo. Vojtěch Růženec 1.místo s postupem 1.místo VII. KATEGORIE ŽESTĚ 33. Karolína Křivánková 1.místo s postupem 1.místo s postupem 2.místo TANEČNÍ OBOR Skupina- název choreografie (ročník) Školní kolo Okresní kolo Krajské kolo Celostátní kolo Probouzení (Zora Breczková, Olga Ratajová) postup Ocenění za výběr hudby a živý doprovod Pastelky (Zora Breczková) postup Oceněním námět a zpracování námětu Vím, Nevím (Zora Breczková) postup Ocenění za soustředěný a hravý projev Příběh jedné panenky (Zora Breczková) Postup+ocenění Bez ocenění Smíření (Zora Breczková) Bez ocenění Krajina (Olga Ratajová) Bez ocenění Netopýři (Olga Ratajová) Bez ocenění Další účast na soutěžích a přehlídkách Žáci se účastnili dalších soutěží, přehlídek a festivalů vyhlášené jiným organizátorem. 1. VO Ten dělá to a ten zas tohle (Městská knihovna) 4 x 1. místo (žáci pod vedením p. uč. I. Hofhans) 2. TO Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance 43 žáků se 6 choreografiemi 6x ocenění, 2x postup do celostátního kola KRAJSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH SKUPIN SCÉNICKÉHO TANCE Ústí nad Labem 31. března 2012 Každým rokem se náš taneční obor účastní krajské přehlídky dětských skupin scénického tance v Ústí nad Labem. Jde o krásnou příležitost poznat práci ostatních souborů a tanečních oborů ZUŠek v našem kraji, motivovat děti vystoupením v báječné atmosféře ústeckého Městského divadla, na prknech co znamenají svět.tato přehlídka má jiné kvality a kritéria pro hodnocení předvedených choreografií než Národní přehlídka vyhlášená MŠMT. Za roční práci je odměnou předvést pedagogickou práci jejich učitelů a taneční stvárnění společných fantazií. Třešničkou na dortu je jejich ohodnocení odbornou porotou a popřípadě získání nominace do Celostátní přehlídky, která se koná v Kutné Hoře. I letos naši tanečníci zatančili skvěle a ve všech choreografií získali ocenění a dvě nominace. Ocenění a nominace je známkou kvalitní a hodnotné práce našich pedagogů s dětmi v tanenčím oboru. Sluníčko a deštík Ocenění za čistotu projevu, choreografie: Olga Ratajová, Probuzení Ocenění za pedagogické vedení, choreografie: Olga Ratajová, Zora Breczková, Ptačí variace - Ocenění za radostný projev, choreografie: Olga Ratajová, Malí bojovníci - Ocenění za uchopení role a spontánnost projevu a NOMINACE choreografie: Zora Breczková, Pastelky - Ocenění za 11

12 radost z pohybu, choreografie: Zora Breczková, Smíření - Ocenění za technickou připravenost a NOMINACE choreografie: Zora Breczková.Obě choreografie s nominací se účastnili Celostátní přehlídky dětského scénického tance v KUTNÁ HORA TO Krajská přehlídka scénického tance mládeže a dospělých 12žáků se 3 choreografiemi 1x postup do celostátního kola (Choreografie ŽENA-ŽENY, Zora Breczková) 4. HO Mezinárodní klavírní soutěž Karlovarská růžička 1x čestné uznání (žáci pod vedením p. uč. T. Krautsové) 5. HO Mezinárodní soutěž mysliveckých trubačů 1x 4., 7., 20.,21. místo (žáci pod vedením p. uč. D. Herzigové) 6. VO Jirkovská paleta 1x 1. místo (žáci pod vedením p. uč. I. Hofhans) 7. VO Památky očima mladých (Město Klášterec nad Ohří) 1x ocenění (žáci pod vedením p. uč.i Hofhans) 8. HO Mezinárodní soutěž ve čtyřruční hře na klavír 3. místo (žáci pod vedením p. uč.t. Krautsové) 9. A další účasti Výsledkové listiny, ocenění, diplomy jsou k nahlédnutí a uchovány ve školní kronice 9. Absolventi ve školním roce předmět absolvent učitel Zobc. flétna Tereza Pazderová Dana Herzigová kytara Ondřej Šibík Helena Křenová Klavír Kristýna Holanová Mgr. Evženie Atamanová klavír Zdeňka Horská Mgr. Taisiya Krautsová klavír Amálie Pivoňková Mgr. Taisiya Krautsová Zobc. flétna Eliška Mračková Dana Herzigová klavír Ondřej Němeček Helena Křenová Výtvarný obor Veronika Hutníková Irena Hofhans Lenka Ohnemichlová Daniela Maryšková Taneční obor Lucie Kačalová Zora Breczková Anna Voláková Zora Breczková Kateřina Mazánková Zora Breczková Petra Melčová Mgr. Olga Ratajová 10. Naplnění cílů vzdělávacího programu školy. Škola pracuje podle stávajících osnov a učebních plánů pro ZUŠ. Škola a její pedagogičtí pracovníci ukončili přípravy nového školního vzdělávacího programu podle RVP ZUV. Dle zákona musí ZUŠ začít pracovat podle nového ŠVP ve školním roce 2012/2013. Uveřejněn na webových stránkách. K dispozici k nahlédnutí v ředitelně školy a u pedagogů. Dále pedagogický sbor pracuje na prohlubování a upevňování stanovených cílů dle nové koncepce školy předložené ředitelkou Tvorbou ŠVP si tyto cíle škola více ujasnila a zkonkretizovala. Zaměření školy Umělecké vzdělávání ve všech oborech, různorodost uměleckých žánrů, individuální přístup, práce v souborech a kolektivech, kolektivní, oborové a mezioborové projekty, výchova spokojených, kultivovaných, zodpovědných a zdravě sebevědomých žáků, příprava na amatérskou i profesionální činnost, tvoříme kulturu v našem městě. 12

13 Vize školy Udržet čtyř oborové vzdělávání v ZUŠ, zvyšovat standard školy a kvality výuky v jednotlivých oborech, multižánrovost otevřenost moderním žánrům, kolektivní a souborová hra, mezioborová spolupráce, vzdělávat prostřednictvím kvalitních a kvalifikovaných pedagogů, být nedílnou součástí kulturního dění ve městě, zasadit se o lepší finanční příležitosti školy, které mají vliv na kvalitu vzdělávání a kvalitu prostředí. VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci Soustavně žáka vzděláváme o technice provedení a dějinách uměleckého oboru etudy, průprava, skicy, otevřeně se žákem diskutujeme o uměleckých zážitcích a tím usměrňujeme jeho vkus a estetické vnímání, budujeme žákův osobitý projev na základě jeho vlastního zpracování zadaného úkolu. Strategie pro kompetenci osobnostně sociální Nezapomínáme na individualitu žáka a to především ve skupině a kolektivní výuce, preferujeme aktivní výuku - pravidelně na hodinách zadáváme úkoly a hodnotíme jejich provedení, účastníme se žáky soutěží, přehlídek a tím podporujeme jejich zodpovědnost, udržujeme kontakt s rodiči především formou třídních koncertů, přehrávek či účastí na hodině a dáváme jim možnost se informovat o průběhu studia, hodnocení a výsledcích žáka Strategie pro kompetenci kulturní Vytváříme příležitosti k prezentaci žáků koncerty, představení, vernisáže, formou výměnných koncertů, představení a jiných společných akcí spolupracujeme se školami v našem městě, regionu a zahraničí, dáváme příklad žákům vlastní účastí na kulturních akcích. 11. Efektivita využívání finančních prostředků Prostředky od zřizovatele Příspěvek zřizovatele pokrývá cca 1/3 provozních nákladů školy. Tento příspěvek jde především na pokrytí nákladů spojené s energiemi a standardním provozem školy (údržba).(viz Rozbory hospodaření) Prostředky získané z DČ Prostředky získané DČ, si škola vylepšuje svůj HV. Využití tohoto zisku jde především na náklady spojené s mimořádnou aktivitou školy v oblasti vzdělávací a kulturní pořádání DVPP, mimořádné projekty školy, Mistrovské houslové kurzy, festival SIRAEX a další drobné výdaje např. na kopírování. Část HV z DČ (září prosinec) je zahrnuto v celkovém HV školy za rok Období: září - prosinec Pronájmy učeben a sálu, kurzy Čtyřlístek, prodej - DVD Období: leden - červen Pronájmy učeben a sálu, Kurzy- DVPP pro taneční pedagogy, účastnické poplatky houslové kurzy, SIRAEX, kopírování , ,- Pozn.: ve výnosech nejsou zahrnuty náklady nejde tedy o HV v doplňkové činnosti 13

14 Prostředky z příjmů za úplatu (školné) Zisk z těchto prostředků je jako každý rok použit na financování dalších nákladů spojených s provozem a organizací vzdělávání. V letošním školním roce bylo vybráno ,- Kč. Náklady vzdělávací proces: Dále byly prostředky použity na postupné udržování a obnovu interiérů a exteriérů školy, větší či menší opravy spojné s provozem a zajištění chodu školy např.: oprava a údržba SW a HW Důležitým čerpáním je také na pokrytí nákladů spojené s DVPP našich pedagogů. Hudební nástroje Notový materiál učebnice Didaktické pomůcky, ostatní pomůcky Další majetek Výtvarný materiál Kostýmy pro TO Prezentace školy akce (koncerty, představení, vernisáže, soutěže) Elektrické klávesy 2x trubka Opravy hudebních nástrojů klarinet, flétna, Profi ladění klavírů Notový materiál pro veškerou výuku Notové stojany Adaptér, houslový pavouk Blána na bicí, prodlužováky,... Katedry se zásuvkami + skříňky Policový systém - archiv Pronájmy prostor, pořizování záznamů z akcí, výlepy plakátů, účastnické poplatky, přeprava účastníků (doprava) Škola získává finanční prostředky dále od institucí vyhlašující grantová řízení jako např.: MKČR, Nadace Život umělce, český hudební fond, NIPOS Praha, Státní fond kultury ČR. 12. Celkové hodnocení SPOLUPRÁCE Spolupráce s rodičovskou veřejností je na dobré úrovni a cítíme velké zlepšení především v kolektivních oborech, rodiče spolupracují a podílejí se na akcích školy, mají zájem o výsledky dětí. Většina rodičů je otevřená komunikaci jak s pedagogy, tak s vedením školy. Spolupráce především se základními školami je na výborné úrovni. Spolupráce s MŠ funguje, ale naše představy o perspektivní spolupráci jsou asi odlišné. ZŠ spolupracují s našimi pedagogy a nechávají jim prostor pro nábor nových nadaných žáků. Spolupráce se Zámkem v Klášterci nad Ohří (pořádání žákovských koncertů, koncertů vážné hudby a tanečního festivalu Siraex) se rozvíjí a je na velmi dobré úrovni. Také trvá úzká spolupráce s odborem kultury MÚ - Mezinárodní houslové kurzy při Kláštereckých hudebních pramenech, účast našich žáků na významných akcích města, konzultace při podávání žádostí v rámci grantů města Klášterce nad Ohří. Připravuje se pokračování spolupráce s holandským Baarnem výjezd našich úspěšných žáků Aktivně jsme se zapojili do spolupráce Města a příhraničí městečka Grossenrükeswalde. Stále se prohlubuje spolupráce s agenturou Opera Balet Praha festival Klosterlin, festival SIRAEX Přetrvává spolupráce s informačním střediskem pro neprofesionální aktivity NIPOS Praha v oblasti scénického tance. Rozvíjí se a prohlubuje spolupráce se ZUŠ Kadaň připravuje se společný učitelský koncert. Pokračuje spolupráce se ZUŠ Chomutov při účasti našich žáků v německém Chemnitzu v oblasti příhraniční spolupráce, kdy naši žáci hrají s německou filharmonií. SPOLUPRÁCE S MĚSTEM - SE ZŘIZOVATELEM Město Klášterec nad Ohří má ke škole kladný vztah. Žáky školy aktivně zapojuje do svých kulturních a společenských akcí. Škola je tak nedílnou součástí kulturního života ve městě. Město přispívá na jednu z nejvýznamnější akci školy SIRAEX festival současného tance. Dále podporuje žáky při výjezdech na krajská a celostátní kola soutěží a přehlídek. Každoročně kontroluje stav budovy školy a realizuje rozsáhlejší změny naposledy pokrývka podlah a odhlučnění učeben. Slabá stránka spolupráce velmi slabá (téměř žádná) aktivní účast na akcích školy ze strany zřizovatele a především odboru školství. 14

15 AKCE A VOLNÝ ČAS ŽÁKŮ ŠKOLY Péče o volný čas žáků ZUŠ splňuje všechny požadavky na využití volného času dětí, mládeže i dospělých. Jako jediná škola má své aktivity i o letních prázdninách. Účastníme se plno akcí o sobotách a nedělích STAV BUDOVY Celkem akcí + organizace DVPP 87 Z toho: významných akcí 14 Akce pořádané školou 46 Soutěže, festivaly, přehlídky 13 Ostatní akce účast žáků 6 Koncerty vážné hudby 8 Ucházející, je třeba pracovat na modernizaci a estetickém výrazu interiérů školy, škola nedisponuje reprezentativními prostory pro významné, prioritní a velké akce, koncerty (Koncertní sezóna, významné velké žákovské koncerty, koncerty vánoční, vítězů soutěží, výchovné, učitelské, festivaly a kurzy), příspěvkovým organizacím by měl být umožněn ze strany zřizovatele bezplatný pronájem zapůjčovaných prostor jiných příspěvkových organizací (Zámek, Kulturní dům), stav budovy a zařízení šíře popisuje revizní zpráva BOZP OSTATNÍ Velmi špatná počítačová síť rozvod po učebnách, zastaralé PC, chybí kvalitní hudební studio pro nahrávání vlastních nosičů jak k prezentaci, tak k výuce, škola pracuje na návrzích nových webových stránek, postupně a vzhledem k nízkému rozpočtu velmi pomalu obnovuje interiérové zařízení školy, chybí dlouhodobý významný sponzor, který by pravidelně přispíval k podpoře technického zázemí školy a její modernizaci. VNITŘNÍ KONTROLNÍ ČINNOST VZDĚLÁVACÍ PROCES hospitace a vnitřní kontrolní činnost byla prováděna vedením školy dle možností a potřeby, individuální přístup pedagogů k výuce, prezentaci a aktivity nad rámec vzdělávacího procesu je na vysoké úrovni, spolupráce mezi pedagogy a obory je dobrá, ale je zapotřebí zapracovat na pevnějším stmelení kolektivu pro společnou aktivitu, závažné nedostatky ve vzdělávacím procesu nebyly zjištěny. MOŽNOSTI PREZENTACE ŠKOLY Školní noviny ZUŠoviny - příloha Klášterecké noviny Kabelová televize, OKO1 Projednáno a schváleno pedagogickou radou V Klášterci nad Ohří dne zpracovala Zora Breczková ředitelka školy 15

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ŽLUTICE za školní rok 2012/2013 Úvod výroční zprávy: Výroční zpráva ZUŠ je zpracována podle zákona č564/90 Sb. Se změnou 131/95 Sb. Tato zpráva poskytuje informace

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2008-2009 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2011-2012 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno - venkov odloučené pracoviště Zbýšov VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Š K O L Y ZÁŘÍ 2009 Základní údaje o škole Název školy Základní umělecká škola, Oslavany, okres

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2009/2010. Výroční zpráva Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 5.10.2010. Předána MÚ Aš OŠKS dne 20.10.2010 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 1 Výroční zpráva Základní umělecké školy Libčice nad Vltavou za rok 2013/2014 Vypracoval Vladimír Kliment, pověřený řízením ZUŠ Libčice Listopad 2014 2 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2014-2015 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2005-2006 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534

Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534 Kontakt: 474 375 667, 739433795, 733 326 992, IČO: 46787534 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY OBSAHUJE: a)základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2011/2012 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 777602352 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2012-2013 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš

Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš, Šaldova 7, 352 01 Aš Výroční zpráva 2010/2011. Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Základní umělecká škola Roberta Schumanna Aš Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 4.10.2011. Předána MÚ Aš OŠKS dne 31.10.2011 1 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje

Více

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73

Základní umělecká škola, Vítězslava Nováka 934, Skuteč, 539 73 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2009/2010 Zpracoval: Jan Švestka - 1 - Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2009/2010 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4-5 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 6-12 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 13 5. Údaje o zařazování žáků str. 14-15 6. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ VELKÉ POPOVICE Škol.rok 2009/2010 Základní umělecká škola Velké Popovice Komenského 198 251 69 Velké Popovice Středočeský kraj Tel./fax :323665847 Mobil :724304692 e-mail:zusvp@cmail.cz

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010. I. Základní údaje o škole Praha 27.9.2010 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009/2010 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2. ředitel:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2009-2010 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.

Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin. Základní umělecká škola Slavičín Mezi Šenky 121, 763 21 Slavičín, tel./fax 577 / 341201 E mail: reditel@zus-slavicin.cz, www.zus-slavicin.cz Výroční zpráva za školní rok 2012 / 2013 Zpracovala : Mgr. Jana

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Vejprty ve školním roce 2011/2012 Obsah 1. Základní údaje a charakteristika školy... 3 1.1. Základní údaje... 3 1.2 Charakteristika školy... 3 2. Přehled

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola nám.míru 23, 768 24 tel. 573 35 65 e - mail: reditelka@zushulin.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 24-25 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Další místa poskytovaného

Více

školní rok 2014-2015

školní rok 2014-2015 Základní umělecká škola F.X. Richtera Holešov Bezručova 675, 769 01 Holešov, tel. : 573 395 283 E-mail: zusholesov@tiscali.cz www : zusholesov.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní

Více

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Praha 13. 10. 2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK2012/2013 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o. 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy: Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC Sídlo: Kroměříž,

Více

Základní umělecká škola

Základní umělecká škola Základní umělecká škola Praha 9, Učňovská 1 tel: 266 106 726, 731 571 323 e-mail: zus@234.cz www.umeleckaskola.cz Osnova pro výroční zprávu základních uměleckých škol za školní rok 2013/2014 I. Základní

Více

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762

Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 2011/2012. I. Základní údaje o škole. statutární zástupce: Mgr. TOMÁŠ BRAUN telefon: 220920762 Výroční zpráva základní umělecké školy za školní rok 20/202 I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny Základní umělecká škola, Praha 6, Nad Alejí 28/879 IČO 6807289

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2008/2009 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013

Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Výroční zpráva Základní umělecké školy Kralupy nad Vltavou za rok 2012/2013 Zpracoval: Luboš Harazin, ředitel ZUŠ Kralupy nad Vltavou říjen 2013 Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy v Kralupech

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015 BONI PUERI základní umělecká škola, Hradec Králové Českosloveské armády 332/39, 500 03 Hradec Králové tel.: +420 608 200 472 e-mail: bonipueri@bonipueri.cz Organizační zabezpečení školního roku 2014/2015

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

za období školního roku

za období školního roku V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za období školního roku 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola Zdounky Sídlo: Náměstí 23, Zdounky 768 02 Místa

Více

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016.

Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Přijatí žáci do Základní umělecké školy Žerotín Olomouc na školní rok 2015/2016. Provoz školy, kmenové budovy v Olomouci bude 1. září v době 9 11.30 a 12.30 17.00. Níže zmíněné žáky, kteří budou navštěvovat

Více

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření školy za školní rok 2010/2011 Zpracoval: Jan Papež Výroční zpráva O činnosti školy za školní rok 2010/2011 Zpracovaná podle zákona č. 561/2004 sb. 10, o předškolním,

Více

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011

Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Základní umělecká škola Klementa Slavického, Kadaň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 Obsah 1 Základní údaje o škole... 3 1.1 Charakteristika školy... 4 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015

POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 POLOLETNÍ PEDAGOGICKÁ RADA 21.01.2015 PROGRAM pololetní hodnocení a klasifikace - výstupy ŠVP a třídní kniha - klasifikační řád v návaznosti na vysvědčení - klasifikační řád a komisionální zkoušky školní

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA. Bohuslav Mimra - ředitel školy

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Zaměstnanci školy str. 5-6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Zařazování žáků str. 8-9 6. Příspěvek na provoz školy str. 10

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PRAHA 1, U PŮJČOVNY 4 110 00 Praha 1, U Půjčovny 4, telefon 224 234 585 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola,

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Soukromé základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o., Velehradská 625, Kroměříž 76701; IČ: 25319639 1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název školy:

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519371545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za

Více

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy

Základní umělecká škola Oslavany. Výroční zpráva. o činnosti školy Základní umělecká škola Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 Obsah 1. Charakteristika školy 1.1. základní údaje 2 1.2. vize školy.....2 2. Studium 2.1. nabídka oborů...3 2.2. přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí

Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí Výroční zpráva ZUŠ Jablonné nad Orlicí školní rok 2012/2013 1. Základní údaje Název školy: Základní umělecká škola Jablonné nad Orlicí Sídlo: Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384, PSČ 561 64 Kontakty:

Více

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005

Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek. Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Fráni Šrámka 131, Písek Vlastní hodnocení školy podle vyhlášky č. 15/2005 rok 2012 1. Základní umělecká škola Otakara Ševčíka, Písek, Fráni Šrámka 131, je samostatnou

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2007-2008 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně 18.08.2010 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010 Předkladatel:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha, Cheb, Židovská 8, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 O b s a h: 1. Charakteristika školy 2. Přehled učebních plánů

Více

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16

Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Výsledky přijímacího řízení ZUŠ Jeseník na školní rok 2015/16 Žáci hudebního oboru mají možnost navštěvovat v rámci studia hudebního nástroje současně sborový zpěv bezplatně. Registrační č. zařazení H1

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2006/2007... Mgr.Zdeněk Babinec ředitel školy Základní umělecká

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06. Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Němčice nad Hanou VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005-06 Zpracoval: Ladislav Gazdag, ředitel školy Němčice nad Hanou dne: 30. září 2006 Výroční zpráva Základní umělecké školy Němčice nad Hanou

Více

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38

Hlavní město Praha 221309 hudební, 38 Praha 24.10.2014 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 023 374/98-3412 Inspektorát č. 2 Signatura: ab2ks301 Okresní pracoviště Beroun INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá základní umělecká škola,

Více

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U

Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIU-674/13-U Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIU-674/13-U Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní umělecká škola, Dubí 2, Dlouhá 134, příspěvková organizace Sídlo:

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-222-02/08-15 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-222-02/08-15 Základní škola a základní umělecká škola, Dolní Němčí, okres Uherské Hradiště Adresa: Školní

Více

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2012/2013 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 1 2 Charakteristika školy 1 3 Učební plány,

Více

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční

Hlavní město Praha 188800 hudební, taneční Praha 23.10.2013 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4, PSČ

Více

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým)

PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR. Vernisáž Vrbno pod Pradědem (Rozprým) PLÁN AKCÍ ZUŠ BRUNTÁL, 2012/2013 II.pololetí Aktualizováno 24.4.2013 Datum Akce Zajišťuje organizačně ÚNOR 1.2. (PÁ) Pololetní prázdniny žáků 6. 2. (ST) Výlet za uměním -VO - Opava, Ostrava -výstava 8,10

Více

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010

HUDEBNÍ OBOR. Mezinárodní festival dětských pěveckých sborů - Belgie (Neerpelt) 29. 4. - 4. 5. 2010 úspěchy žáků ZUŠ HUDEBNÍ OBOR Stříbrné pásmo získala Lucie Vaníčková z klavírní třídy p. uč. Lenky Šoborové Mozart opět v Olomouci 2009 - soutěžní přehlídka (12. 11. 2009) Chrám i tvrz 2010 - krajská soutěž

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát. čj. ČŠI-1019/07-09. Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1019/07-09 Základní škola Bratří Čapků, Úpice, Komenského 151, okres Trutnov Adresa: 542 32 Úpice, Komenského 151

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní umělecká škola Gustava Mahlera Humpolec VÝROČNÍ ZPRÁVA ZUŠ G.MAHLERA HUMPOLEC ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy, adresa: Základní umělecká škola Gustava Mahlera, Humpolec,

Více

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4

Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 Základní umělecká škola Břeclav, Křížkovského 4 IZO: 118401067 IČO: 70436304 Tel: 519 371 545 e-mail: zus.breclav@bv.orgman.cz www.zusbreclav.info V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova 16 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 Praha 2. 10. 2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy: Základní umělecká škola, Praha 7, Šimáčkova

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE)

AUTOEVALUACE ŠKOLY A JEJÍ EVALUAČNÍ ČINNOST (EVALUACE UČITELE) AUTOEVALUACE ŠKOLY A HODNOCENÍ ŽÁKŮ Před tvorbou školního vzdělávacího programu byly využívány dílčí kroky a nástroje evaluace a autoevaluace podle dokumentu zpracovaného školou Struktura a kriteria vlastního

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla školní rok 2014/2015 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012

Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín Výroční zpráva o činnosti školy 2011-2012 Zpracoval: Roman K o n ů p k a ředitel školy Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 2 Obsah 1. Charakteristika školy str. 3 2. Vzdělávací programy školy str. 4 3. Údaje o zaměstnancích školy str. 5 6 4. Přijímání žáků do ZUŠ str. 7 5. Údaje o zařazování žáků str. 8 9 6. Příspěvek na provoz

Více

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole

Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011. I. Základní údaje o škole Praha 10.10.2011 Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2010/2011 I. Základní údaje o škole 1. Základní umělecká škola, Praha 1, U Půjčovny 4 2.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona 561/2004 Sb. v platném znění a vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 15/2005 Sb.ze dne 27. prosince 2004 v platném znění

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011 Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a H o s t i n n é Labská fortna 230, 543 71 Hostinné tel.:499 524 127,733286512, e-mail: zus.hostinne@kthostinne.cz Závěrečná zpráva o činnosti školy v roce 2011

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Základní umělecká škola Bílina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008 Zpracovaná v souladu s ustanovením 10 odst.3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz

Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz Z á k l a d n í u m ě l e c k á š k o l a Z d o u n k y Náměstí 23, 768 02 ZDOUNKY tel.: 573 365 282, e-mail: zus.zdounky@worldonline.cz http://zuszdounky.starport.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA za období školního

Více

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk.

Výroční zpráva. šk.rok 2010/2011. Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov. Výroční zpráva ZUŠ Sokolov šk. Výroční zpráva šk.rok 2010/2011 Základní umělecká škola Sokolov, Staré náměstí 37 356 01 Sokolov 1 Výroční zpráva ZUŠ Sokolov, Staré náměstí 37, 356 01 Sokolov školní rok 2010/2011 Obsah: 1. Charakteristika

Více

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7

OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 říjen 2013 OBSAH OBSAH 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2012-2013 5 ZAMĚSTNANCI ŠKOLY 7 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 10 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 11

Více

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV

VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV VÝSLEDKY ZÁPISU DO ZUŠ KRNOV 033 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 061 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 069 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 073 Sólový zpěv 1./I.st. 15 přijata 063 Sólový zpěv PS HV 15 přijat

Více

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014

o činnosti Základní umělecké školy v Chodově za školní rok 2013/2014 Základní umělecká škola Chodov, okres Sokolov, příspěvková organizace Nám. ČSM 693, 357 35 Chodov Tel. 352 352 352 e-mail: info@zus-chodov.cz, zus@zus-chodov.cz www.zus-chodov.cz V ý r o č n í z p r á

Více

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová

školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová Hodnotící zpráva o činnosti ZUŠ školní rok 2014/2015 Vypracovala Mgr. Petra Palcová 2 Obsah 3 Základní údaje o škole 4 Personální obsazení 6 Organizace oborů, přehled učebních plánů 9 Počty žáků v jednotlivých

Více

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2010/2011 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká škola

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ A VÝTVARNÝ OBOR Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015. Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014/2015 Základní umělecká škola Zlín-Malenovice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Charakteristika školy Název školy: Základní umělecká škola Zlín-Malenovice Sídlo: tř.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní umělecká škola Plumlov Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 569/98-12005 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: vm3ks101 Okresní pracoviště Olomouc INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola/školské zařízení: Základní umělecká škola Plumlov

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ

ZUŠ CAMPANELLA Olomouc. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014. zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ ZUŠ CAMPANELLA Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ZUŠ ve školním roce 2013/2014 zpracovala: PhDr. Iveta Hlubinková ředitelka ZUŠ OBSAH 1 Základní údaje o škole 2 2 Charakteristika školy 2 3 Učební plány,

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla

Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla Výroční zpráva o činnosti Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného Napajedla 1 školní rok 2010/2011 Část A Charakteristika školy 1. Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Komenského 305 763 61 Napajedla

Více

Vnitřní organizační normy a směrnice

Vnitřní organizační normy a směrnice Základní škola a Mateřská škola Nový Jičín, Libhošť 90 příspěvková organizace se sídlem v Libhošti zastoupená ředitelkou Mgr.Dagmar Michálkovou IČO 750 27 518 Vnitřní organizační normy a směrnice Plán

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více