Nákup brambor v tunách (plán) Prodej sadby v tunách (plán)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákup brambor v tunách. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (plán) Prodej sadby v tunách. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (plán)"

Transkript

1 Roční zpráva

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ Firma : LYCKEBY AMYLEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost vedená u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 387 Adresa: Strakonická 946, Horažďovice IČO: DIČ: CZ Předmět podnikání výroba chemických a rostlinných produktů nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v režimu živnosti volné laboratorní práce výroba potravinářských výrobků výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software přípravné práce pro stavby skladování zboží a manipulace s nákladem opravy pracovních strojů výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Představenstvo společnosti Bengt Olof Johansson - předseda Josef Jonáš - člen Miloslav Chlan člen Tomas Sättlin člen Anders Persson člen Josef Diviš člen Dozorčí rada Erika Michálek předseda Vladimír Novák člen Anders Cederlund člen Základní kapitál společnosti Základní jmění ,- Kč rozvrženo do 771 ks akcií znějících na jméno, z toho je 671 akcií v jmenovité hodnotě ,- Kč a 100 ks akcií v jmenovité hodnotě ,- Kč. Struktura akcionářů 80,4 % Sveriges Stärkelseproducenter foerening u.p.a. 19,6 % Škrobárny Horažďovice, a.s.

3 SLOVO ŘEDITELE Rok 2008 byl pro firmu LYCKEBY AMYLEX, a.s., její vlastníky, management i zaměstnance velmi náročný a bylo nutné přijmout mnoho obtížných a nepopulárních rozhodnutí. Firmu téměř celý rok ovlivňovala rychle a neočekávaně zpevňující koruna a tuto situaci ještě na konci roku zhoršil výrazný pokles cen škrobů. Cena bramborového škrobu se dostala na úroveň, která byla před několika lety. Nedobrou situaci ještě znásobilo nenaplnění přidělené výrobní kvóty na bramborový škrob. Zmíněné skutečnosti vyvolaly řadu změn, které firma nepamatuje od první poloviny 90. let minulého století. Přípravné práce na fúzi firem LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. byly urychleny. V příštím roce by měla v Horažďovicích fungovat nová firma se stejným názvem LYCKEBY AMYLEX, a.s. i se stejným identifikačním číslem, ale s výrazně většími aktivy a vlastním kapitálem. Koncem roku bylo zahájeno snižování stavu zaměstnanců. Po dokončení fúze bude původní zaměstnanost v obou firmách snížena o cca 35 %. Každý rok firma snižovala náklady pomocí malých i větších investic, postupnými změnami výrobních postupů a organizace práce. Na konci roku 2008 firma přistoupila k mnohem razantnějšímu snižování všech nákladů než do té doby a v roce 2009 v tom bude pokračovat. Již koncem roku 2008 začalo vedení firmy projednávat se zemědělci, dodavateli brambor, jak zvýšit plochu osázenou škrobárenskými bramborami. Je velmi pravděpodobné, že tento záměr bude naplněn, neboť ceny ostatních zemědělských produktů v druhé polovině minulého roku výrazně klesly, a proto se pro řadu zemědělců škrobárenské brambory stanou zase zajímavou tržní plodinou. Důvodem pro zvýšení osázených ploch je snaha firmy zvýšit ziskovost a platit zemědělcům evropskou cenu za škrobárenské brambory i po skončení regulace výroby bramborového škrobu od roku I přes propad cen některých vlastních výrobků firmy, který započal v roce 2008 a bude zřejmě pokračovat s menší razancí také v roce 2009, lze předpokládat, že LYCKEBY AMYLEX, a.s. bude i přes začínající hospodářskou krizi opět úspěšnou a ziskovou společností. Toto tvrzení je možno podložit faktem, že bramborový škrob a výrobky z něj jsou v řadě použití nenahraditelné. Velmi důležité je také to, že firma má k dispozici odborně zdatné a zkušené zaměstnance a dlouhodobě stabilní vlastníky. Švédský vlastník má velké zkušenosti a vlastní know-how ve vývoji, výrobě a prodeji škrobárenských výrobků. Český vlastník reprezentuje pěstitele a dodavatele škrobárenských brambor a je vysokou zárukou pravidelných dodávek suroviny na výrobu škrobu. Oba vlastníci přijali a budou dále přijímat řadu účinných opatření na překonání vzniklé situace ve škrobárenství i očekávané recese českého a světového hospodářství. Ing. Miloslav Chlan

4 BRAMBORY Rok 2008 byl pro české zemědělce plný zvratů. Na začátku roku, v době kontraktací škrobárenských brambor, byly ceny ostatních zemědělských produktů jako je obilí, řepka, luskoviny a mák na velmi vysoké úrovni. Zároveň začaly prudce růst ceny hnojiv a chemických prostředků pro ochranu rostlin. Díky rychlému růstu hodnoty české koruny bylo pro zemědělce lákavé kupovat nové stroje i zahájit další investice do produkce mléka, jehož cena se také velmi zvýšila. Tato situace výrazně ovlivnila vyjednávání kontraktů na dodávky škrobárenských brambor. Přestože zemědělci díky mimořádnému příplatku od firmy LYCKEBY AMYLEX, a.s. na prodeji brambor v roce 2007 neprodělali, bylo obtížné před nimi obhájit zachování pěstování škrobárenských brambor v roce 2008 a v dalších letech. Nakonec se podařilo kontraktaci brambor uskutečnit. Výsledkem však bylo snížení osázené plochy brambor o 8% a také snížení počtu dodavatelů o sedm. Zmenšení ploch osázených bramborami bylo způsobeno také tím, že v době sázení brambor zemědělci neznali výši příplatku k minimální ceně brambor. S pěstováním brambor skončili až na jednu výjimku všichni malí dodavatelé, kterým se nevyplatí investovat do nákupu nové techniky potřebné k pěstování brambor. V situaci, která byla v zemědělství na jaře roku 2008, byl výsledek kontraktace pro firmu úspěchem. Průběh počasí během vegetace však nenahrával vysoké úrodě brambor. Sázení proběhlo za velmi dobrých podmínek, ale vláha v průběhu sezóny přicházela nepravidelně a hlavně nebyla dostatečná. Uvedené způsobilo, že průměrný výnos brambor klesl o téměř 6 %. Naplnění kvóty na necelých 84 % bylo v podstatě zklamáním a negativně ovlivnilo hospodářský výsledek firmy. V průběhu roku se firmě podařilo i nadále udržet systém zajišťování sadby pro pěstitele škrobárenských brambor. Systém stabilizuje cenu sadby pro dodavatele jak v letech s vysokými, tak i v letech s nízkými cenami bramborové sadby. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 je smluvně i fyzicky naplnit výrobní kvótu na bramborový škrob a také zaplatit škrobárenské brambory ze sklizně tak, aby jejich pěstování zůstalo i nadále pro zemědělce zajímavé. Dalším cílem je samozřejmě zachovat systém množení bramborové sadby na vysoké úrovni a zvýšit plochy osázené škrobárenskými bramborami Nákup brambor v tunách Prodej sadby v tunách

5 VÝROBA VÝROBA BRAMBOROVÉHO ŠKROBU Výroba bramborového škrobu v roce 2008 probíhala na mnohem lepší úrovni než v předcházejících letech. Došlo ke zlepšení většiny výrobních a ekonomických parametrů. Snad jediným záporem bylo nižší zpracování brambor, a to o téměř 14 % v porovnání s rokem Vyrobeného škrobu bylo také méně, ale jen o 11,6 %. Rozdíl mezi těmito čísly byl způsoben vyšší dosaženou průměrnou škrobnatostí o 0,5 %. Asi největším úspěchem bylo zvýšení hodinového výkonu škrobárny o 7,5 %, a to včetně započítání plánovaných i neplánovaných odstávek výrobní linky. Meziročně se zlepšily i ostatní parametry přepočítávané na jednu tunu vyrobeného škrobu. U tepla byla snížena spotřeba o 4 %, u elektrické energie o 5 % a u vody téměř o 21 %. Zlepšila se i produktivita práce na jednu tunu škrobu o 7,5 %. Těchto velmi dobrých výsledků dosáhli zaměstnanci firmy změnou organizace práce, drobnými úpravami ve škrobárně, kvalitní a pečlivou údržbou. VÝROBA KATIONICKÝCH ŠKROBŮ Výroba kationických škrobů v roce 2008 probíhala standardním způsobem. Meziročně byla snížena jejich výroba o 16,6 %. Důvodem bylo omezení prodeje škrobů zákazníkům, kde firma dlouhodobě nedosahovala očekávané prodejní marže. Snížení výroby negativně ovlivnilo parametry výrobní linky. Logicky se zvýšila spotřeba na jednu tunu škrobu, a to u tepla o 16,7 % a u elektrické energie o 4.4 %. Také se snížila produktivita práce o 9,5 %. Uvedené jasně ukazuje, že pro dosažení lepší ekonomiky tohoto provozu bude nutné významně navýšit výrobu pro vlastní prodej nebo pro prodej přes cizí firmy. Cílem LAX v roce 2009 ve výrobních provozech bude zvýšení objemů výroby. Ve výrobě škrobu to bude záviset hlavně na velikosti skutečného nákupu brambor a u kationických škrobů pak na schopnosti a šikovnosti obchodníků firmy tyto škroby prodat. Velmi důležité bude také snížení celkových nákladů na výrobu, aby firma mohla svým zákazníkům nabízet konkurenční ceny. % % % Výkon linky - škrob Výroba kationických škrobů Výkon linky - kationické škroby

6 EKOLOGIE Ochrana životního prostředí je trvalou prioritou pro management firmy a její zaměstnance. Tato oblast je již od roku 2005 zastřešena systémem environmentálního managementu certifikovaného podle normy EN ISO :2004 a povinnost ochrany životního prostředí je deklarována environmentální politikou firmy. V průběhu let bylo dosaženo vysokého standardu v oblasti ekologie, hlavně při výrobě bramborového škrobu, srovnatelného s největšími výrobci bramborového škrobu v západní Evropě. Firma má též zavedený a v praxi používaný systém třídění a likvidace odpadů ze všech svých činností. V roce 2008 firma nezaznamenala vážnější problémy ve vztahu k ochraně životního prostředí, co se týče všech aktivit firmy a chování jejích zaměstnanců, ale i pokud se týká třídění, užití a likvidace odpadů. Lze konstatovat, že v současné době firma splňuje ve vztahu k životnímu prostředí všechny požadavky právních předpisů, které se na ni vztahují. Důkazem toho jsou jak výsledky kontrol orgánů státní a komunální správy, tak audity prováděné společností TÜV NORD Czech pro obhájení platného certifikátu, ale i interní audity. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 bude především zlepšit využití vedlejších produktů z výroby bramborového škrobu a zároveň zachovat oblasti ochrany životního prostředí ve firmě na stejně vysoké úrovni jako dosud. Dalším cílem bude neustálé zlepšování zavedeného systému environmentálního managementu % % Spotřeba elektrické energie na výrobu 1t škrobu Spotřeba vody na výrobu 1t škrobu

7 JAKOST Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. postupně od roku 1997 zaváděla a certifikovala několik mezinárodních systémů zajišťujících jakost, efektivní řízení a organizaci činností firmy. Jejich výčet je graficky znázorněn dále. Důležitým poznatkem z posledních externích i interních auditů je, že jsou všechny zavedené systémy zaměstnanci denně rutinně používány. Zaměstnanci pochopili, že tyto systémy neslouží pouze k získání a obhájení příslušného certifikátu, ale přispívají k neustálému zlepšování činností firmy, jakosti procesů i výrobků. Praktické využívání systémů není v posledních letech problém prokázat jak auditorům z firmy TÜV NORD Czech, tak našim zákazníkům. V roce 2008 probíhaly rutinním způsobem vnitřní audity pracovišť, které firmě dál pomáhají odstraňovat drobné nedostatky v organizaci jednotlivých činností a vedou zaměstnance k vyšší úrovni pořádku a čistoty na pracovištích. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 bude další zlepšování činností firmy v rámci zavedených systémů a současně také zlepšování a zefektivnění prověřování těchto systémů interními auditory. Asi nejdůležitějším úkolem bude spojení dvou samostatných systémů LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. do jednoho po fúzi těchto firem. Zavedení systémů v letech: 1997 ISO HACCP 2001 GMP / GHP 2001 Kosher 2003 Bezpečnostní program 2005 ISO Audit pracoviště

8 PERSONALISTIKA Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. postupně vytvořila a zavedla do praxe ucelený systém péče o zaměstnance, který zahrnuje jak efektivní způsob odměňování, doplněný o cílové odměny vyhlašované na splnění klíčových úkolů firmy, tak i využívání celé řady benefitů. Tento systém rovněž zahrnuje oblast vzdělávání zaměstnanců, která má za cíl zvyšování jejich odbornosti a kvalifikace a také i jejich motivace. Součástí systému je rovněž hodnocení zaměstnanců, které v roce 2007 a 2008 prošlo dalšími zásadními změnami. Účinnost a vhodnost těchto změn budou i nadále sledovány a vyhodnocovány. Tradičně na vysoké úrovni je informovanost zaměstnanců nejen o výsledcích firmy, ale i o jejích plánech do budoucnosti. Celý výše popsaný systém péče o zaměstnance směřuje k jedinému, tj. motivovat je k dosahování stále lepších výsledků. Firma může být úspěšná jen prostřednictvím svých odborně zdatných, tvořivých a správně motivovaných zaměstnanců. V roce 2008 došlo k dalšímu výraznému snížení přesčasové práce a to o 25%. K byl přepočtený stav zaměstnanců i jejich skutečný fyzický počet nižší o dva oproti roku Druhá polovina roku 2008 byla v oblasti personalistiky zejména ve znamení redukce počtu zaměstnanců z důvodu organizačních změn. Do konce roku tak odešli dva zaměstnanci a další čtyři dostali výpověď. Přijetí rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců vyvolala zejména silná česká koruna vůči EUR a USD a dále výrazné snížení cen škrobárenských výrobků bez výhledu na zlepšení v nadcházejícím roce. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 v oblasti personalistiky bude i nadále zachovat vysokou motivaci zaměstnanců, kteří po dokončení organizačních změn zůstanou ve firmě, a organizačně zajistit fúzi Škrobáren Horažďovice, a.s. do LYCKEBY AMYLEX, a.s. Hlavním cílem všech činností v oblasti personalistiky je zachovat úspěšnost firmy Přepočtený počet zamě stnanců Přesčasová práce v hodinách

9 OBCHODNÍ AKTIVITY EKONOMIKA Obchodní oddělení firmy již od roku 1994 zajišťuje nejen prodej vlastních výrobků, ale i výrobků nakupovaných od jiných výrobců, především od firem skupiny Lyckeby ve Švédsku a také ze Škrobáren Horažďovice, a.s. Prodej realizuje v dohodnutém teritoriu 15 zemí Evropy. Rok 2008 byl pro LYCKEBY AMYLEX, a.s. velmi obtížný. Obchodní aktivity a hlavně příjmy z obchodů negativně ovlivnila rychle posilující česká měna vůči USD a EUR. K zastavení posilování české měny došlo až v druhé polovině roku, kdy pak z důvodů vysoké zásoby nativního bramborového škrobu u největších výrobců v západní Evropě došlo k prudkému snížení jeho ceny. Výsledek obchodní činnosti firmy, který byl zásadním způsobem ovlivněn změnou vnějších podmínek, lze přes všechna negativa považovat za úspěch. Významná část vývozů se v průběhu roku začala účtovat v českých korunách. Díky velmi dobré práci obchodního oddělení firmy i ostatních zaměstnanců bylo v průběhu roku získáno několik nových zákazníků v papírenském průmyslu. Také se podařilo udržet všechny klíčové zákazníky na dextriny a rozpracovány jsou projekty pro nové zákazníky. Zahájení těchto nových obchodních aktivit bylo umožněno zahájením výroby vlhčeného dextrinu. Celkově byl významně snížen prodej nativního bramborového škrobu a nižší byl i prodej kationických škrobů. Toto bylo v souladu s nově uplatňovanou obchodní strategií firmy, tj. snížit prodej bramborového škrobu a více realizovat prodeje kationických škrobů v obchodním teritoriu LYCKEBY AMYLEX, a.s. Součástí strategie bylo navýšit prodej dextrinů, což se podařilo a dokonce předčilo očekávání. I přes zvyšující se konkurenci škrobárenských firem v Evropě se podařilo před kampaní roku 2008 prodat téměř veškeré zásoby škrobu v nativní i zpracované formě. Část nativního bramborového škrobu byla stejně jako v minulých letech nakoupena od externích dodavatelů. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 bude úspěšně dokončit započaté obchodní aktivity z roku 2008 a zahájit nové. Velmi důležité bude udržet si v době gradující hospodářské krize stávající zákazníky a neustále pro ně zlepšovat užitné vlastnosti prodávaných vlastních výrobků i poskytovaný servis, a to i přes propad cen. Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2008 nedosáhla plánovaného zisku. Ztráta dosáhla hodnoty téměř 26 mil. Kč i přesto, že v roce 2008 byla započata reorganizace firmy včetně snižování stavu zaměstnanců. Hlavním důvodem této ztráty bylo snížení tržeb z důvodu prudkého a nepředpokládaného posílení české koruny vůči USD a EUR, nenaplnění výrobní kvóty na bramborový škrob a také jednorázové přecenění zásob bramborového škrobu. Cena zásob byla snížena o téměř 15 mil Kč. Rozhodnutí o přecenění zásob bylo přijato na základě aktuálního vývoje cen nativního bramborového škrobu. Došlo k razantnímu poklesu cen z důvodu vysokých zásob tohoto výrobku v západní Evropě. Dále cenu negativně ovlivňuje probíhající hospodářské krize, která se určitě dotkne našich zákazníků v technickém průmyslu. Recese a s ní spojené snížení cen je ve škrobárenském průmyslu pravidelným jevem, který bude v roce 2009 umocněn rozvíjející se hospodářskou krizí. Z výše uvedených důvodů bude c í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 dokončit započatou fúzi firem LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. a s ní spojenou reorganizaci. Výsledkem reorganizace, která byla v roce 2008 zahájena a jejíž ukončení se předpokládá v polovině roku 2009, by mělo být výrazné snížení nákladů a vrácení firmy do zisku, a to nejen v roce Tato opatření by se měla naplno promítnout do zisku v roce Nová LYCKEBY AMYLEX, a.s. bude mít stejný základní kapitál ve výši 167,1 mil. Kč, vlastní kapitál ve výši cca 240 mil. Kč a aktiva ve výši cca 540 mil. Kč.

10 ROZVAHA (v tis. Kč) K Aktiva celkem A Pohledávky za upsané jmění B Stálá aktiva B. I. dlouhodobý nehmotný majetek 5 0 B. II. dlouhodobý hmotný majetek B. III. dlouhodobvý finanční majetek B. III.1 z toho podíl.cen. papíry a vklady v podn. s rozh. vlivem 0 0 C Běžná aktiva C. I. zásoby C. II. dlouhodobé pohledávky C. III. krátkodobé pohldedávky C.IV. finanční majetek D Ostatní aktiva Pasiva celkem A Vlastní kapitál A. I. základnlí kaptitál A. II. kapitálové fondy A. III. fondy tvořené ze zisku A. IV. hosp. výsledek minulých let A. V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B. I. rezervy 0 0 B. II. dlouhodobé závazky B. III. krátkodobé závazky B. IV. bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 z toho dlouhodobé bankovní úvěr C Ostatní pasiva 0 0

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) K I.+II. Výkony a prodej zboží I.+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výr., sl. a zboží II.2. Změna stavu vnitr. vl. výroby II.3. Aktivace A + B Výkon. spotřeba a náklady na prodej zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku IV.+V. Zúčtování rezerv.opr.položek a čas.rozl. provoz. výnosů G+H Tvorba rezerv.oprav.položek a čas. rozl. provozních nákladů III+VI+VII Jiné provozní výnosy D+F+I+J Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek XI +XII Zúčtování rezerv. opr. položek do finančních výnosů 0 0 L + M Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 0 0 VII+IX+X+ XII+XIV+XV Jiný finanční výnos K+ O+P+R Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací vč. daně Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVII Mimořádné výnosy 0 0 S+T Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období

12 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ

13

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010

Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Výroční zpráva Obsah 2 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Váš spolehlivý partner ve světě tepla Obsah 4 Pražská teplárenská Výroční zpráva 2010 Obsah Profil společnosti 6 Přehled vybraných technických

Více

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99

Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 TRŽNÍ OCENĚNÍ SPOLEČNOSTI č. 16/Z/2006 Selekta Pacov, a.s. Objednatel: Selekta Pacov, a.s. Pacov Starodvorská 352 PSČ 395 01 IČ: 47 23 83 99 Zhotovitel: Euro-Trend, s.r.o. znalecký ústav Praha 5 Smíchov

Více

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22

Vypovídající údaje o hlavní činnosti společnosti za roky 2012 a 2013 19 Zpráva nezávislého auditora 20 Zpráva o kontrolní činnosti dozorčí rady 22 Obsah I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Základní údaje o společnosti 5 Zpráva představenstva 6 Orgány společnosti 7 Základní schéma organizační struktury společnosti v roce 2013

Více

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo generálního ředitele... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 3 OBSAH Slovo generálního ředitele... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti... 7 Složení orgánů a managementu společnosti...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 2009 Výroční zpráva VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2009 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2009 2 Zpráva dozorčí

Více

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29

OBSAH. Identifikační a kontaktní údaje 29 OBSAH I. PREZENTAČNÍ ČÁST Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Základní údaje o společnosti 7 Zpráva představenstva 8 Orgány společnosti 9 Základní schéma organizační struktury 10 Představení jednotlivých

Více

Výroční zpráva 2014 1

Výroční zpráva 2014 1 Výroční zpráva 2014 1 Naším krédem je umožnit opakovaně svým klientům vždy nejen vzlétnout za jejich prací a odpočinkem, ale zejména zajistit za všech okolností jejich bezpečné přistání, ať mohou úspěšně

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy představenstva.......................................... 2 2. Profil obchodní společnosti................................................. 3 3. Vybrané hospodářské

Více

Roční firemní zpráva 2013

Roční firemní zpráva 2013 Roční firemní zpráva 2013 Ferona je na trhu už 185 let! Již druhé století stavíme úspěch na kvalitě našich služeb, efektivním managementu společnosti a komunikaci. Naše provozovny pokrývají celé území

Více

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2

Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Výroční zpráva VÚAnCh, a. s. za rok 2010 2 Obsah I. Zpráva nezávislého auditora II. Textová část výroční zprávy III. Účetní závěrky za roky 2010, 2009, 2008 IV. Zpráva představenstva VÚAnCh, a.s. za rok

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11

Úvodní slovo předsedy představenstva 4. Charakteristika společnosti 6. Valná hromada 12. 5. 2009 11 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Charakteristika společnosti 6 Valná hromada 12.

Více

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007

FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY. Výroční zpráva 2007 FACTORING ČESKÉ SPOŘITELNY Výroční zpráva 2007 Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 30 007 31 818 22 525 22 770 2004 2005 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 03 O společnosti... 4 Zpráva předsedy představenstva... 5 Přehled hlavních ekonomických ukazatelů... 7 Zpráva managementu... 8 Obchod... 8 Nákup...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Výroční zpráva 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a.s. 2010 Obsah Zpráva představenstva společnosti ČESKÁ RAFINÉRSKÁ, a. s. o podnikatelské činnosti společnosti a stavu majetku za rok 2010 2 Zpráva

Více

Úvodní slovo předsedy představenstva

Úvodní slovo předsedy představenstva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 4 Vybrané ukazatele 7 Vrcholové orgány společnosti 9 Zpráva představenstva společnosti o podnikatelské činnosti a o stavu jejího majetku 10 Zpráva dozorčí rady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve

Druhým strategickým pilířem je rozvoj aktivit ve vybraných cílových zemích mimo území České republiky. Skupina ČEZ se zaměřuje zejména na trhy ve VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Skupina ČEZ je dynamickým integrovaným energetickým koncernem působícím v řadě zemí střední a jihovýchodní Evropy a Turecku s ústředím v České republice. Hlavní předmět podnikání

Více

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření.

Pro zvýšení přitažlivosti obchodování na trhu RM-S naše společnost již v průběhu roku 2006 realizovala několik významných opatření. 1. ÚVODNÍ SLOVO Na rok 2006 můžeme pohlížet z pohledu společnosti jako na rok velkých změn. Nejvýznamnější změnou rozhodně byla změna majitelů společnosti počátkem září minulého roku. Po úspěšné realizaci

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a

2 0 1 3 V ý r o č n í z p r á V a 2 0 1 3 Výroční zpráva Obsah Slovo úvodem...2 Základní charakteristika v historickém přehledu...4 Vývoj vybraných ukazatelů...5 Organizační struktura ke dni 31. 12. 2013...6 Vedení společnosti ke dni

Více

Obsah. Ampluservis, a.s.

Obsah. Ampluservis, a.s. výroční zpráva 2011 Ampluservis, a.s. nabízí komplexní služby v oblasti oprav, údržby, rekonstrukcí a montáží ve všech průmyslových odvětvích. Od roku 2001 provádíme také revize vyhrazených technických

Více

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7

Obsah. Strana. Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Obsah Přehled vybraných výsledků 2 Hlavní události I. pololetí 2004 4 Orgány společnosti a její výkonné vedení 7 Strana Podnikatelská činnost společnosti a stav jejího majetku Výsledky hospodaření 9 Akcionáři

Více

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika

Průmyslová 1001, Staré Město, 739 61 Třinec, Česká republika Výroční zpráva 2013 2 Obsah I. Úvodní slovo ředitele 4 II. Obecné údaje 6 III. Orgány společnosti 7 IV. Zpráva představenstva 8 V. Zpráva dozorčí rady 14 VI. Účetní závěrka za rok 2013 15 VII. Příloha

Více

Obsah: Výroční zpráva 2000

Obsah: Výroční zpráva 2000 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva... 4 Profil společnosti... 6 Základní údaje... 6 Stručná historie společnosti... 6 Charakteristika činností a postavení na domácím a zahraničním trhu... 7 Statutární

Více

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s.

Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Výroční zpráva 2005 ČD - Telematika a.s. Komunikace to je slovo, které jednoduše vystihuje hlavní poslání společnosti ČD - Telematika a.s. Také z toho důvodu je partnerem projektu nadačního fondu Českého

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČEZ PRODEJ, s.r.o. ZA ROK 2005 SKUPINA ČEZ ÚVOD Společnost ČEZ Prodej, s.r.o., je jednou z nových dceřiných společností, které vznikly v rámci Skupiny ČEZ. Byla založena dne 31. března 2005

Více

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o.

Výroční zpráva 2007. UNIPETROL RPA, s.r.o. Výroční zpráva 2007 UNIPETROL RPA, s.r.o. Obsah: 1. POSLÁNÍ, VIZE A CÍLE SKUPINY UNIPETROL... 3 2. PROFIL SPOLEČNOSTI... 5 3. FINANČNÍ A PROVOZNÍ UKAZATELE... 6 4. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU... 7 5. OČEKÁVANÝ

Více