Nákup brambor v tunách (plán) Prodej sadby v tunách (plán)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nákup brambor v tunách. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (plán) Prodej sadby v tunách. 2004 2005 2006 2007 2008 2009 (plán)"

Transkript

1 Roční zpráva

2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FIRMĚ Firma : LYCKEBY AMYLEX, a.s. Právní forma: Akciová společnost vedená u Krajského soudu v Plzni v oddílu B, vložka 387 Adresa: Strakonická 946, Horažďovice IČO: DIČ: CZ Předmět podnikání výroba chemických a rostlinných produktů nákup zboží za účelem jeho dalšího prodeje v režimu živnosti volné laboratorní práce výroba potravinářských výrobků výroba škrobárenských výrobků pro nepotravinářské účely poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software přípravné práce pro stavby skladování zboží a manipulace s nákladem opravy pracovních strojů výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd Představenstvo společnosti Bengt Olof Johansson - předseda Josef Jonáš - člen Miloslav Chlan člen Tomas Sättlin člen Anders Persson člen Josef Diviš člen Dozorčí rada Erika Michálek předseda Vladimír Novák člen Anders Cederlund člen Základní kapitál společnosti Základní jmění ,- Kč rozvrženo do 771 ks akcií znějících na jméno, z toho je 671 akcií v jmenovité hodnotě ,- Kč a 100 ks akcií v jmenovité hodnotě ,- Kč. Struktura akcionářů 80,4 % Sveriges Stärkelseproducenter foerening u.p.a. 19,6 % Škrobárny Horažďovice, a.s.

3 SLOVO ŘEDITELE Rok 2008 byl pro firmu LYCKEBY AMYLEX, a.s., její vlastníky, management i zaměstnance velmi náročný a bylo nutné přijmout mnoho obtížných a nepopulárních rozhodnutí. Firmu téměř celý rok ovlivňovala rychle a neočekávaně zpevňující koruna a tuto situaci ještě na konci roku zhoršil výrazný pokles cen škrobů. Cena bramborového škrobu se dostala na úroveň, která byla před několika lety. Nedobrou situaci ještě znásobilo nenaplnění přidělené výrobní kvóty na bramborový škrob. Zmíněné skutečnosti vyvolaly řadu změn, které firma nepamatuje od první poloviny 90. let minulého století. Přípravné práce na fúzi firem LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. byly urychleny. V příštím roce by měla v Horažďovicích fungovat nová firma se stejným názvem LYCKEBY AMYLEX, a.s. i se stejným identifikačním číslem, ale s výrazně většími aktivy a vlastním kapitálem. Koncem roku bylo zahájeno snižování stavu zaměstnanců. Po dokončení fúze bude původní zaměstnanost v obou firmách snížena o cca 35 %. Každý rok firma snižovala náklady pomocí malých i větších investic, postupnými změnami výrobních postupů a organizace práce. Na konci roku 2008 firma přistoupila k mnohem razantnějšímu snižování všech nákladů než do té doby a v roce 2009 v tom bude pokračovat. Již koncem roku 2008 začalo vedení firmy projednávat se zemědělci, dodavateli brambor, jak zvýšit plochu osázenou škrobárenskými bramborami. Je velmi pravděpodobné, že tento záměr bude naplněn, neboť ceny ostatních zemědělských produktů v druhé polovině minulého roku výrazně klesly, a proto se pro řadu zemědělců škrobárenské brambory stanou zase zajímavou tržní plodinou. Důvodem pro zvýšení osázených ploch je snaha firmy zvýšit ziskovost a platit zemědělcům evropskou cenu za škrobárenské brambory i po skončení regulace výroby bramborového škrobu od roku I přes propad cen některých vlastních výrobků firmy, který započal v roce 2008 a bude zřejmě pokračovat s menší razancí také v roce 2009, lze předpokládat, že LYCKEBY AMYLEX, a.s. bude i přes začínající hospodářskou krizi opět úspěšnou a ziskovou společností. Toto tvrzení je možno podložit faktem, že bramborový škrob a výrobky z něj jsou v řadě použití nenahraditelné. Velmi důležité je také to, že firma má k dispozici odborně zdatné a zkušené zaměstnance a dlouhodobě stabilní vlastníky. Švédský vlastník má velké zkušenosti a vlastní know-how ve vývoji, výrobě a prodeji škrobárenských výrobků. Český vlastník reprezentuje pěstitele a dodavatele škrobárenských brambor a je vysokou zárukou pravidelných dodávek suroviny na výrobu škrobu. Oba vlastníci přijali a budou dále přijímat řadu účinných opatření na překonání vzniklé situace ve škrobárenství i očekávané recese českého a světového hospodářství. Ing. Miloslav Chlan

4 BRAMBORY Rok 2008 byl pro české zemědělce plný zvratů. Na začátku roku, v době kontraktací škrobárenských brambor, byly ceny ostatních zemědělských produktů jako je obilí, řepka, luskoviny a mák na velmi vysoké úrovni. Zároveň začaly prudce růst ceny hnojiv a chemických prostředků pro ochranu rostlin. Díky rychlému růstu hodnoty české koruny bylo pro zemědělce lákavé kupovat nové stroje i zahájit další investice do produkce mléka, jehož cena se také velmi zvýšila. Tato situace výrazně ovlivnila vyjednávání kontraktů na dodávky škrobárenských brambor. Přestože zemědělci díky mimořádnému příplatku od firmy LYCKEBY AMYLEX, a.s. na prodeji brambor v roce 2007 neprodělali, bylo obtížné před nimi obhájit zachování pěstování škrobárenských brambor v roce 2008 a v dalších letech. Nakonec se podařilo kontraktaci brambor uskutečnit. Výsledkem však bylo snížení osázené plochy brambor o 8% a také snížení počtu dodavatelů o sedm. Zmenšení ploch osázených bramborami bylo způsobeno také tím, že v době sázení brambor zemědělci neznali výši příplatku k minimální ceně brambor. S pěstováním brambor skončili až na jednu výjimku všichni malí dodavatelé, kterým se nevyplatí investovat do nákupu nové techniky potřebné k pěstování brambor. V situaci, která byla v zemědělství na jaře roku 2008, byl výsledek kontraktace pro firmu úspěchem. Průběh počasí během vegetace však nenahrával vysoké úrodě brambor. Sázení proběhlo za velmi dobrých podmínek, ale vláha v průběhu sezóny přicházela nepravidelně a hlavně nebyla dostatečná. Uvedené způsobilo, že průměrný výnos brambor klesl o téměř 6 %. Naplnění kvóty na necelých 84 % bylo v podstatě zklamáním a negativně ovlivnilo hospodářský výsledek firmy. V průběhu roku se firmě podařilo i nadále udržet systém zajišťování sadby pro pěstitele škrobárenských brambor. Systém stabilizuje cenu sadby pro dodavatele jak v letech s vysokými, tak i v letech s nízkými cenami bramborové sadby. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 je smluvně i fyzicky naplnit výrobní kvótu na bramborový škrob a také zaplatit škrobárenské brambory ze sklizně tak, aby jejich pěstování zůstalo i nadále pro zemědělce zajímavé. Dalším cílem je samozřejmě zachovat systém množení bramborové sadby na vysoké úrovni a zvýšit plochy osázené škrobárenskými bramborami Nákup brambor v tunách Prodej sadby v tunách

5 VÝROBA VÝROBA BRAMBOROVÉHO ŠKROBU Výroba bramborového škrobu v roce 2008 probíhala na mnohem lepší úrovni než v předcházejících letech. Došlo ke zlepšení většiny výrobních a ekonomických parametrů. Snad jediným záporem bylo nižší zpracování brambor, a to o téměř 14 % v porovnání s rokem Vyrobeného škrobu bylo také méně, ale jen o 11,6 %. Rozdíl mezi těmito čísly byl způsoben vyšší dosaženou průměrnou škrobnatostí o 0,5 %. Asi největším úspěchem bylo zvýšení hodinového výkonu škrobárny o 7,5 %, a to včetně započítání plánovaných i neplánovaných odstávek výrobní linky. Meziročně se zlepšily i ostatní parametry přepočítávané na jednu tunu vyrobeného škrobu. U tepla byla snížena spotřeba o 4 %, u elektrické energie o 5 % a u vody téměř o 21 %. Zlepšila se i produktivita práce na jednu tunu škrobu o 7,5 %. Těchto velmi dobrých výsledků dosáhli zaměstnanci firmy změnou organizace práce, drobnými úpravami ve škrobárně, kvalitní a pečlivou údržbou. VÝROBA KATIONICKÝCH ŠKROBŮ Výroba kationických škrobů v roce 2008 probíhala standardním způsobem. Meziročně byla snížena jejich výroba o 16,6 %. Důvodem bylo omezení prodeje škrobů zákazníkům, kde firma dlouhodobě nedosahovala očekávané prodejní marže. Snížení výroby negativně ovlivnilo parametry výrobní linky. Logicky se zvýšila spotřeba na jednu tunu škrobu, a to u tepla o 16,7 % a u elektrické energie o 4.4 %. Také se snížila produktivita práce o 9,5 %. Uvedené jasně ukazuje, že pro dosažení lepší ekonomiky tohoto provozu bude nutné významně navýšit výrobu pro vlastní prodej nebo pro prodej přes cizí firmy. Cílem LAX v roce 2009 ve výrobních provozech bude zvýšení objemů výroby. Ve výrobě škrobu to bude záviset hlavně na velikosti skutečného nákupu brambor a u kationických škrobů pak na schopnosti a šikovnosti obchodníků firmy tyto škroby prodat. Velmi důležité bude také snížení celkových nákladů na výrobu, aby firma mohla svým zákazníkům nabízet konkurenční ceny. % % % Výkon linky - škrob Výroba kationických škrobů Výkon linky - kationické škroby

6 EKOLOGIE Ochrana životního prostředí je trvalou prioritou pro management firmy a její zaměstnance. Tato oblast je již od roku 2005 zastřešena systémem environmentálního managementu certifikovaného podle normy EN ISO :2004 a povinnost ochrany životního prostředí je deklarována environmentální politikou firmy. V průběhu let bylo dosaženo vysokého standardu v oblasti ekologie, hlavně při výrobě bramborového škrobu, srovnatelného s největšími výrobci bramborového škrobu v západní Evropě. Firma má též zavedený a v praxi používaný systém třídění a likvidace odpadů ze všech svých činností. V roce 2008 firma nezaznamenala vážnější problémy ve vztahu k ochraně životního prostředí, co se týče všech aktivit firmy a chování jejích zaměstnanců, ale i pokud se týká třídění, užití a likvidace odpadů. Lze konstatovat, že v současné době firma splňuje ve vztahu k životnímu prostředí všechny požadavky právních předpisů, které se na ni vztahují. Důkazem toho jsou jak výsledky kontrol orgánů státní a komunální správy, tak audity prováděné společností TÜV NORD Czech pro obhájení platného certifikátu, ale i interní audity. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 bude především zlepšit využití vedlejších produktů z výroby bramborového škrobu a zároveň zachovat oblasti ochrany životního prostředí ve firmě na stejně vysoké úrovni jako dosud. Dalším cílem bude neustálé zlepšování zavedeného systému environmentálního managementu % % Spotřeba elektrické energie na výrobu 1t škrobu Spotřeba vody na výrobu 1t škrobu

7 JAKOST Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. postupně od roku 1997 zaváděla a certifikovala několik mezinárodních systémů zajišťujících jakost, efektivní řízení a organizaci činností firmy. Jejich výčet je graficky znázorněn dále. Důležitým poznatkem z posledních externích i interních auditů je, že jsou všechny zavedené systémy zaměstnanci denně rutinně používány. Zaměstnanci pochopili, že tyto systémy neslouží pouze k získání a obhájení příslušného certifikátu, ale přispívají k neustálému zlepšování činností firmy, jakosti procesů i výrobků. Praktické využívání systémů není v posledních letech problém prokázat jak auditorům z firmy TÜV NORD Czech, tak našim zákazníkům. V roce 2008 probíhaly rutinním způsobem vnitřní audity pracovišť, které firmě dál pomáhají odstraňovat drobné nedostatky v organizaci jednotlivých činností a vedou zaměstnance k vyšší úrovni pořádku a čistoty na pracovištích. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 bude další zlepšování činností firmy v rámci zavedených systémů a současně také zlepšování a zefektivnění prověřování těchto systémů interními auditory. Asi nejdůležitějším úkolem bude spojení dvou samostatných systémů LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. do jednoho po fúzi těchto firem. Zavedení systémů v letech: 1997 ISO HACCP 2001 GMP / GHP 2001 Kosher 2003 Bezpečnostní program 2005 ISO Audit pracoviště

8 PERSONALISTIKA Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. postupně vytvořila a zavedla do praxe ucelený systém péče o zaměstnance, který zahrnuje jak efektivní způsob odměňování, doplněný o cílové odměny vyhlašované na splnění klíčových úkolů firmy, tak i využívání celé řady benefitů. Tento systém rovněž zahrnuje oblast vzdělávání zaměstnanců, která má za cíl zvyšování jejich odbornosti a kvalifikace a také i jejich motivace. Součástí systému je rovněž hodnocení zaměstnanců, které v roce 2007 a 2008 prošlo dalšími zásadními změnami. Účinnost a vhodnost těchto změn budou i nadále sledovány a vyhodnocovány. Tradičně na vysoké úrovni je informovanost zaměstnanců nejen o výsledcích firmy, ale i o jejích plánech do budoucnosti. Celý výše popsaný systém péče o zaměstnance směřuje k jedinému, tj. motivovat je k dosahování stále lepších výsledků. Firma může být úspěšná jen prostřednictvím svých odborně zdatných, tvořivých a správně motivovaných zaměstnanců. V roce 2008 došlo k dalšímu výraznému snížení přesčasové práce a to o 25%. K byl přepočtený stav zaměstnanců i jejich skutečný fyzický počet nižší o dva oproti roku Druhá polovina roku 2008 byla v oblasti personalistiky zejména ve znamení redukce počtu zaměstnanců z důvodu organizačních změn. Do konce roku tak odešli dva zaměstnanci a další čtyři dostali výpověď. Přijetí rozhodnutí o snížení stavu zaměstnanců vyvolala zejména silná česká koruna vůči EUR a USD a dále výrazné snížení cen škrobárenských výrobků bez výhledu na zlepšení v nadcházejícím roce. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. pro rok 2009 v oblasti personalistiky bude i nadále zachovat vysokou motivaci zaměstnanců, kteří po dokončení organizačních změn zůstanou ve firmě, a organizačně zajistit fúzi Škrobáren Horažďovice, a.s. do LYCKEBY AMYLEX, a.s. Hlavním cílem všech činností v oblasti personalistiky je zachovat úspěšnost firmy Přepočtený počet zamě stnanců Přesčasová práce v hodinách

9 OBCHODNÍ AKTIVITY EKONOMIKA Obchodní oddělení firmy již od roku 1994 zajišťuje nejen prodej vlastních výrobků, ale i výrobků nakupovaných od jiných výrobců, především od firem skupiny Lyckeby ve Švédsku a také ze Škrobáren Horažďovice, a.s. Prodej realizuje v dohodnutém teritoriu 15 zemí Evropy. Rok 2008 byl pro LYCKEBY AMYLEX, a.s. velmi obtížný. Obchodní aktivity a hlavně příjmy z obchodů negativně ovlivnila rychle posilující česká měna vůči USD a EUR. K zastavení posilování české měny došlo až v druhé polovině roku, kdy pak z důvodů vysoké zásoby nativního bramborového škrobu u největších výrobců v západní Evropě došlo k prudkému snížení jeho ceny. Výsledek obchodní činnosti firmy, který byl zásadním způsobem ovlivněn změnou vnějších podmínek, lze přes všechna negativa považovat za úspěch. Významná část vývozů se v průběhu roku začala účtovat v českých korunách. Díky velmi dobré práci obchodního oddělení firmy i ostatních zaměstnanců bylo v průběhu roku získáno několik nových zákazníků v papírenském průmyslu. Také se podařilo udržet všechny klíčové zákazníky na dextriny a rozpracovány jsou projekty pro nové zákazníky. Zahájení těchto nových obchodních aktivit bylo umožněno zahájením výroby vlhčeného dextrinu. Celkově byl významně snížen prodej nativního bramborového škrobu a nižší byl i prodej kationických škrobů. Toto bylo v souladu s nově uplatňovanou obchodní strategií firmy, tj. snížit prodej bramborového škrobu a více realizovat prodeje kationických škrobů v obchodním teritoriu LYCKEBY AMYLEX, a.s. Součástí strategie bylo navýšit prodej dextrinů, což se podařilo a dokonce předčilo očekávání. I přes zvyšující se konkurenci škrobárenských firem v Evropě se podařilo před kampaní roku 2008 prodat téměř veškeré zásoby škrobu v nativní i zpracované formě. Část nativního bramborového škrobu byla stejně jako v minulých letech nakoupena od externích dodavatelů. C í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 bude úspěšně dokončit započaté obchodní aktivity z roku 2008 a zahájit nové. Velmi důležité bude udržet si v době gradující hospodářské krize stávající zákazníky a neustále pro ně zlepšovat užitné vlastnosti prodávaných vlastních výrobků i poskytovaný servis, a to i přes propad cen. Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2008 nedosáhla plánovaného zisku. Ztráta dosáhla hodnoty téměř 26 mil. Kč i přesto, že v roce 2008 byla započata reorganizace firmy včetně snižování stavu zaměstnanců. Hlavním důvodem této ztráty bylo snížení tržeb z důvodu prudkého a nepředpokládaného posílení české koruny vůči USD a EUR, nenaplnění výrobní kvóty na bramborový škrob a také jednorázové přecenění zásob bramborového škrobu. Cena zásob byla snížena o téměř 15 mil Kč. Rozhodnutí o přecenění zásob bylo přijato na základě aktuálního vývoje cen nativního bramborového škrobu. Došlo k razantnímu poklesu cen z důvodu vysokých zásob tohoto výrobku v západní Evropě. Dále cenu negativně ovlivňuje probíhající hospodářské krize, která se určitě dotkne našich zákazníků v technickém průmyslu. Recese a s ní spojené snížení cen je ve škrobárenském průmyslu pravidelným jevem, který bude v roce 2009 umocněn rozvíjející se hospodářskou krizí. Z výše uvedených důvodů bude c í l e m LYCKEBY AMYLEX, a.s. v roce 2009 dokončit započatou fúzi firem LYCKEBY AMYLEX, a.s. a Škrobáren Horažďovice, a.s. a s ní spojenou reorganizaci. Výsledkem reorganizace, která byla v roce 2008 zahájena a jejíž ukončení se předpokládá v polovině roku 2009, by mělo být výrazné snížení nákladů a vrácení firmy do zisku, a to nejen v roce Tato opatření by se měla naplno promítnout do zisku v roce Nová LYCKEBY AMYLEX, a.s. bude mít stejný základní kapitál ve výši 167,1 mil. Kč, vlastní kapitál ve výši cca 240 mil. Kč a aktiva ve výši cca 540 mil. Kč.

10 ROZVAHA (v tis. Kč) K Aktiva celkem A Pohledávky za upsané jmění B Stálá aktiva B. I. dlouhodobý nehmotný majetek 5 0 B. II. dlouhodobý hmotný majetek B. III. dlouhodobvý finanční majetek B. III.1 z toho podíl.cen. papíry a vklady v podn. s rozh. vlivem 0 0 C Běžná aktiva C. I. zásoby C. II. dlouhodobé pohledávky C. III. krátkodobé pohldedávky C.IV. finanční majetek D Ostatní aktiva Pasiva celkem A Vlastní kapitál A. I. základnlí kaptitál A. II. kapitálové fondy A. III. fondy tvořené ze zisku A. IV. hosp. výsledek minulých let A. V. hosp. výsledek účet. období B Cizí zdroje B. I. rezervy 0 0 B. II. dlouhodobé závazky B. III. krátkodobé závazky B. IV. bankovní úvěry a výpomoci B. IV. 1 z toho dlouhodobé bankovní úvěr C Ostatní pasiva 0 0

11 VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT (v tis. Kč) K I.+II. Výkony a prodej zboží I.+II.1. z toho: tržby za prodej vl. výr., sl. a zboží II.2. Změna stavu vnitr. vl. výroby II.3. Aktivace A + B Výkon. spotřeba a náklady na prodej zboží Přidaná hodnota C Osobní náklady E Odpisy dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku IV.+V. Zúčtování rezerv.opr.položek a čas.rozl. provoz. výnosů G+H Tvorba rezerv.oprav.položek a čas. rozl. provozních nákladů III+VI+VII Jiné provozní výnosy D+F+I+J Jiné provozní náklady Provozní hospodářský výsledek XI +XII Zúčtování rezerv. opr. položek do finančních výnosů 0 0 L + M Tvorba rezerv a opravných položek na finanční náklady 0 0 VII+IX+X+ XII+XIV+XV Jiný finanční výnos K+ O+P+R Jiné finanční náklady Hospodářský výsledek z finančních operací vč. daně Hospodářský výsledek za běžnou činnost XVII Mimořádné výnosy 0 0 S+T Mimořádné náklady 0 0 Mimořádný hospodářský výsledek 0 0 Hospodářský výsledek za účetní období

12 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH AUDITORŮ

13

roční zpráva 27 Firma: Škrobárny Horažďovice, a.s Právní forma: akciová společnost Adresa: Horažďovice, Strakonická 946, PSČ 341 35 IČO: 46882171 DIČ: CZ46882171 Zapsána v obchodním rejstříku, který je

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o hospodaření Agro bílá, a.s. za rok 2013 pro Valnou hromadu akcionářů, konanou dne 25.června 2014 Obsah výroční zprávy: I. Základní identifikační údaje účetní jednotky II. Zveřejňované

Více

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27

BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 BREDERODE a.s. 130 00 Praha 3, Kubelíkova 1548/27 Praha, červen 2013 1 O b s a h: Úvod 1. Základní údaje o společnosti 2. Organizační schéma společnosti 3. Orgány správy a řízení společnosti: 3.1. Představenstvo

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA První občanský pivovar v Chomutově, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 Výroční zprávu předkládá: Mgr. Pavel Krýsl předseda představenstva Datum: 20. 2. 2015 Podpis: OBSAH Základní charakteristika společnosti

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

SLOT OMEGA, a.s. 2006

SLOT OMEGA, a.s. 2006 Výroční zpráva Ω SLOT OMEGA, a.s. 2006 Obsah výroční zprávy Úvod.................................................................................................. 5 Orgány společnosti a její management................................................................

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013

Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 \ BD PROGRES SVITA VY, družstvo Klíny 2035/85, Brno 615 00 DIČ: CZ29378711 Příloha účetní závěrky za období od 15.12.2012 do 31.12.2013 r----... --_--..... FinanČí:í úřad pro Jihomoravš~i kr3j-; Podáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za

Hlavní údaje z mezitímní účetní závěrky k 30. 6. 2014. Pasiva celkem 2 436 604 2 441 711 Pohledávky za Příloha i) Návrhy a zdůvodnění návrhů představenstva na usnesení řádné valné hromady, vyjádření představenstva k záležitosti navrhované akcionářem Forum Energy s.r.o. společnosti Teplárna České Budějovice,

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7

Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 KRČSKÁ 511/51, 140 02 PRAHA 4 KRČ OBSAH: Slovo úvodem 2-3 Organizační schéma 4 Základní údaje 5 Ekonomické výsledky 6 Výrok auditora 7 Maritza Iztok II, Bulharsko, oprava chladící věže

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 ZEMĚDĚLSKÁ a. s. Opava Kylešovice Bílovecká 167, č. p. 1162 746 06 Opava 6 2014 Ing. Dušan Schreier, předseda představenstva Ing. Jan Pirunčík, místopředseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom

Více

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení

Roční výkaz o ekonomice poskytovatele zdravotních služeb lůžkové zařízení Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 175/15 ze dne 17.9.2015 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2015. Vyplněný výkaz laskavě předložte pracovišti státní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

ROZVAHA A K T I V A +164 +146 +8 +8 +8 +8 +581 +581 +581 +581. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 0 0 5 4 0 7 0 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Česká rugbyová unie Zátopkova 100/2 Praha 1017 A

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 404 01. Spotřeba materiálu 03 729 02. Spotřeba energie 04 675

Více

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ...

ROZVAHA A K T I V A. Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Název, sídlo a právní forma účetní jednotky. ke dni... ... ( v tisících Kč ) ... Výčet položek podle vyhlášky č 504/2002 Sb ROZVAHA 3 1 1 2 2 0 1 4 ke dni ( v tisících Kč ) IČ 2 6 2 0 2 4 1 Název, sídlo a právní forma účetní jednotky VOLONTÉ CZECH ops Thámova 20/11 Praha 1000 A K T

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006

PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 PEGAS NONWOVENS SA Předběžné neauditované finanční výsledky za rok 2006 20. březen 2007 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za fiskální rok k 31. prosinci

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 28. května 2009 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své předběžné neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2008 28.. května 2008 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2012 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999

Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v za rok 1999 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 1999 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě pokračoval v úspěšném hospodaření a za rok 1999 dosáhl zisku ve výši

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČ: 60826835 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X

řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X ÚČETNÍ ZÁVĚRKA neziskových organizací Období: 12 / 2014 IČO: 68308655 Název: Místo pro děti-spolek řádná mimořádná mezitimní * typ závěrky označte X Sestavená k rozvahovému dni 31.12.2014 Sídlo účetní

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013

Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA. k 31.12 2013 NADĚJE, otrokovická o.p.s. Energie pro život příležitost pracovat. ROZVAHA k 31.12 2013 Příloha k výroční zprávě 2013 Název: NADĚJE, otrokovická o.p.s. Sídlo: WOLKEROVA 1274, 765 02 OTROKOVICE Předmět

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH 1 SLOVO VEDENÍ SPOLEČNOSTI... 3 2 SKUTEČNOSTI, KTERÉ NASTALY AŽ PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ ZPRÁVY... 4 3 PŘEDPOKLÁDANÝ VÝVOJ ČINNOSTI ÚČETNÍ

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA. představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA představenstva o činnosti společnosti v roce 2007 ČERVEN 2008 Základní údaje společnosti Obchodní jméno: FPD CORPORATION CZ a.s. Sídlo společnosti: Václavské náměstí 1601/47, 110 00 Praha

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013

Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229. MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Jáchymov Property Management, a.s. Hvožďanská 2053/3, 148 00 Praha, IČ: 45359229 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA (neauditovaná) k 30.09.2013 Obsah: POPISNÁ ČÁST... 3 1. Popis podnikatelské činnosti... 3 2. Důležité události

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

Poradna pro integraci

Poradna pro integraci Poradna pro integraci Účetní závěrka 2007 Rozvaha Aktiva Číslo Stav k prvnímu dni Stav k poslednímu dni k 31. 12. 2007 (v celých tis. Kč) řádku účetního období účetního období A. Dlouhodobý majetek ř.

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009

AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 AAA Auto Group N.V. zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2009 Praha / Budapešť 28. května 2009 Podle hospodářských výsledků za první čtvrtletí 2009, které AAA

Více

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010

Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 Výroční správa obecně prospěšné společnosti MANEMI o. p. s. za rok 2010 1. Základní údaje 1 1.1. Organizační schéma 2 1.2. Hlavní činnost 3 1.3. Doplňková činnost 3 2. Činnost obecně prospěšné společnosti

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

Podhoran Černíkov a. s.

Podhoran Černíkov a. s. Podhoran Černíkov a. s. Černíkov čp. 37 345 06 p. Kdyně IČO 47718951 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A ZA OBDOBÍ 1.1. 31.12.2014 Obsah : I. Základní identifikační údaje o společnosti II. Informace o výkonnosti,

Více

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8

o hospodaření společnosti COOPINVESTA spol. s.r.o. se sídlem ve Zlíně, Budovatelská 4821, PSČ 760 05, za rok 2 0 0 8 COOPINVESTA spol. s r.o., Budovatelská 4821, Zlín, PSČ 760 05 ------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014. CUKROVARU VRBÁTKY a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA 2014 CUKROVARU VRBÁTKY a.s. Obsah pololetní zprávy za 1. pololetí 2014 1. Popisná část 1) Základní údaje o společnosti 2) Předmět podnikání 3) Údaje o cenných papírech 2. Finanční část

Více

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468

MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 MERO ČR, a.s. Kralupy nad Vltavou IČ: 60193468 Pololetní zpráva emitenta kótovaného cenného papíru za prvních 6 měsíců roku 2006 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014

Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Březovská zemědělská, a. s. 747 44 Březová 107, IČO: 64506576 Zpráva o podnikatelské činnosti 2014 Ing. Jan Pirunčík, předseda představenstva Ing. Drahomíra Hertlová, ekonom Místopředseda představenstva

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA HART PRESS, spol. s r.o. 2014 Vypracovali: Jana Víšková Milena Holcmanová Schválil: Oldřich Hotař V Otrokovicích dne 5. 6. 2015 Obchodní jméno: HART PRESS, spol. s r.o. Sídlo: Tř. Tomáše

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011

PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 PŘÍLOHA Č. 4 - ÚČETNÍ VÝKAZY ZA ROK 2011 ROZVAHA - BILANCE sestavená k 31.12.2011 (v tis.kč na dvě desetinná místa) A K T I V A C E L K E M O B D O B Í B Ě Ž N É MINULÉ B R U T T O K O R E K C E N E T

Více

Syntetický účet Hlavní činnost

Syntetický účet Hlavní činnost Účetní uzávěrka - řádná, sestavená k rozvahovému dni 31. prosince 2013 Název účetní jednotky Sídlo účetní jednotky ulice, čp Na Břehu 267 / 1a obec Praha 9 PSČ, pošta 190 00 Česká republika - Česká inspekce

Více

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč)

Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) Výčet položek podle vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb. Rozvaha (bilance) v plném rozsahu 31.12.2014 (v tisících Kč) IČ 27157806 Název, sídlo, právní forma a předmět činnosti účetní

Více

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace.

22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 19, příspěvková organizace Majetek školy Škola se 1.1.2001 stala příspěvkovou organizací zřízenou

Více

Směrná účtová osnova pro PO - 2012

Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek Směrná účtová osnova pro PO - 2012 Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek 012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 013 - Software 014 - Ocenitelná práva 015

Více

ROZVAHA (BILANCE) organizačních složek státu, územních samosprávných celků, příspěvkových organizací a regionálních rad (v tis. Kč na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2009 IČO 00190543 Název nadřízeného

Více

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s.

Pololetní zpráva 1-6. Český holding, a.s. Pololetní zpráva 1-6 Český holding, a.s. Obsah Obsah Popisná část 3 Základní údaje Základní kapitál Podnikatelská činnost Další významné skutečnosti Čestné prohlášení 6 Finanční část 7 Nekonsolidovaný

Více

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20..

Příloha 21 Ekonomická životaschopnost projektu Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. Rozvaha s plánem jednotlivých položek na pět let do budoucna (v tis.kč) řádek Výchozí stav* 20.. 20.. 20.. 20.. 20.. rozvahy období 0 období 1 období 2 období 3 období 4 období 5 1 AKTIVA CELKEM (ř. 2

Více