Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy"

Transkript

1 Novela ZoRR a dopad na farmaceutické firmy Dr. Pavel Kovář Medical Director Pfizer spol. s r.o. VII. Konference - Rizika v činnostech farmaceutické společnosti , Špindlerův Mlýn

2 Důvodová zpráva k návrhu ZoRR Potřeba vytvořit účinnější mechanismy pro snížení prostoru pro korupci a neetická jednání v oblasti zdravotnictví, speciálně na úseku reklamy pro HLP a pro potírání korupčního a neetického jednání ve všech jeho formách a projevech na tomto úseku Odstraňují se dílčí nedostatky a nepřesnosti stávající úpravy tak, aby její znění bylo určité a jednoznačné a aby nadále nevyvolávalo možnost různých výkladů Upřesňuje se definování činností v oblasti průzkumu trhu, za takové činnosti se budou napříště považovat i neintervenční poregistrační studie, vyjma bezpečnostních, které nesledují podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP

3 Reklama HLP blíže definuje reklamu na HLP Humánní léčivé přípravky (1) Za reklamu na humánní léčivé přípravky se považují také všechny informace, přesvědčování nebo pobídky určené k podpoře předepisování, dodávání, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků. Jedná se zejména o a) návštěvy obchodních zástupců s humánními léčivými přípravky u osob oprávněných je předepisovat, dodávat nebo vydávat, b) dodávání vzorků humánních léčivých přípravků, c) podporu předepisování, výdeje a prodeje humánních léčivých přípravků pomocí daru a nabídkou nebo příslibem jakéhokoli prospěchu nebo finanční či věcné odměny,

4 Reklama HLP blíže definuje reklamu na HLP Humánní léčivé přípravky d) sponzorování setkání konaných za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků a navštěvovaných osobami oprávněnými humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat 8), e) sponzorování vědeckých kongresů a jiných obdobných odborných akcí s účastí osob oprávněných humánní léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat 8) a úhrada nákladů na cestovné a ubytování souvisejících s jejich účastí,

5 Reklama HLP blíže definuje reklamu na HLP Humánní léčivé přípravky f) 8. V 5 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno f), které včetně poznámky pod čarou č. 38 zní: f) činnost v oblasti průzkumu trhu konaná za účelem podpory předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků; za takovou činnost se považují i neintervenční poregistrační studie 38) ; provádění poregistračních studií bezpečnosti, které nesleduje podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby humánních léčivých přípravků, se za reklamu na humánní léčivé přípravky nepovažuje.

6 NIS a reklama na HLP Je každá NIS automaticky považována za reklamu na HLP? Důvodová zpráva k novele ZoRR: Předmětný novelizační bod má za cíl výslovně definovat, že i neintervenční poregistrační studie jsou reklamou, rovněž provádění poregistračních studií bezpečnosti, které sleduje podporu předepisování, prodeje, výdeje nebo spotřeby HLP se za reklamu na HLP považuje. Při zadávání některých NIS lékařům dochází často k tomu, že tyto nejsou již primárně organizovány za vědeckým účelem, ale slouží svým zaměřením již od samotného počátku k převádění pacientů z jednoho LP na jiný, přičemž ve většině případů se jedná o generické přípravky, kdy ve skutečnosti částka proplácená za vyplnění dotazníku studie není částkou za odevzdanou práci lékaře v souvislosti s výzkumným projektem, ale odměnou za nového pacienta nasazeného na určitý léčivý přípravek.

7 NIS a reklama na HLP Neintervenční studie je legitimní výzkumná činnost - NIS je definována v ZoL ( 51 odst.1) - je hodnocení, v rámci kterého se používají léčivé přípravky běžným způsobem v souladu s podmínkami jejich registrace -Randomizované prospektivní studie již nepředstavují jediný metodický koncept získávání medicínských důkazů; roste i význam projektů sledujících léčebné postupy a jejich výsledky přímo v reálné v klinické praxi: Gurwitz D, Lunshof JE, Altman RB. A call for the creation of personalized medicine databases. Nat Rev Drug Discov 2006; 5(1): Straus SE. Evidence-based health care: challenges and limitations. Evidence-Based Communication Assessment and Intervention 2007; 1(1): Krzyzanowska M, Pintilie M, Tannock I. Factors associated with failure to publish large randomized trials presented at an oncology meeting. JAMA J Am Med Assoc 2003; 290(4): Garrison LP, Jr., Neumann PJ, Erickson P, et al. Using real-world data for coverage and payment decisions: THE ISPOR real-world data task force report. Value Health 2007;10: Je rovněž třeba upozornit na problematiku sběru a zpracování dat v rámci registrů, které s sebou přinesla novela zákona č. 48/1997 Sb, konkrétně ustanovení 39d, a dále na sběr při hodnocení nákladové efektivity za účelem stanovení výše a podmínek úhrady podle 39b.

8 NIS dosavadní regulace UST 27 Kapitola V reklama zaměřená na odborníky odst. 5 definice NIS dle ZoL a odkaz na UST 35 UST 35 definice a zakotvení povinnosti hlášení SÚKL standardní formulář na (sekce Hlášení pro SÚKL) - identifikace přípravku, identifikace držitele, cíle a popis studie, předpokládaný časový rámce průběhu a předložení závěrečné zprávy, typ studie (marketingová), při hlášení ukončení také seznam center a investigátorů, včetně úhrady nákladů zkoušejícím Článek ZDN z Zákoník práce s postmarketingovými studiemi nepočítá JUDr. Dominik Brůha souběh činností u lékaře zaměstnance, v jehož pracovní náplni je léčebná činnost a současně je formou DPP honorován FF za administraci NIS je z pohledu ZP problematický

9 NIS dosavadní regulace Etický kodex AIFP: (kapitola 9) NIS musí mít vědecký účel Cílem musí být získání reálného klinického hodnocení (účinnosti, bezpečnosti, kvality života, compliance) Nesmí vytvářet podnět pro doporučení, předepisování, prodej nebo podání LP Analýza výsledků, souhrnná závěrečná zpráva zaslání všem investigátorům Účast obchodních zástupců pouze administrativní, podpůrná Všechny NIS musí být hlášeny do databáze AIFP (výkonný ředitel AIFP) Etická komise AIFP posuzuje 20% předložených NIS ročně, zda-li splňují kriteria provádění NIS popsaná v kodexu AIFP Podrobný popis těchto kriterií: protokol a jeho struktura, záznam pacienta, statistická analýza a využití dat, farmakovigilanční povinnosti, smlouva s investigátory, odměna za provádění sběru dat

10 NIS dosavadní regulace Etický kodex ČAFF: (kapitola 9) NIS musí mít vědecký účel Cílem musí být získání reálných informací z klinické praxe Nesmí vytvářet podnět pro doporučení, předepisování, prodej nebo podání LP Výsledky musí být analyzovány a souhrnná závěrečná zpráva musí být k dispozici v přiměřeném čase Účast obchodních zástupců pouze administrativní, podpůrná, nesmí být spojena s propagací přípravku Příloha č.1 EK se věnuje podrobně pokyny pro NIS, zejména protokolu, kompenzaci odborníků za sběr dat, farmakovigilančním povinnostem, analýze dat a jejich využití

11 Závěr Není věcně správné považovat NIS prováděnou striktně za vědeckým účelem za reklamu -Existuje řada příkladů NIS využívajících reálná data k legitimním vědeckým cílům: pacientské registry, hodnocení kvality života, compliance -Hodnocení nákladové efektivity NIS, které nejsou prováděny za vědeckým účelem, resp. jsou prováděny za účelem reklamy musí být zakázány Existují mechanismy jak správně regulovat provádění NIS Splňuje navržená úprava důvody novelizace ve smyslu eliminace neetického chování a snížení prostoru pro korupci, když legitimizuje provádění NIS za účelem podpory předepisování a získání osobního prospěchu? Splňuje navrhovaná úprava důvody novelizace ve smyslu eliminace nejednoznačností a dvojakých výkladů?

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP

Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 1 ] Novinky v regulaci reklamy LP a ZP Státní ústav pro kontrolu léčiv [ 2 ] Novela zákona o regulaci reklamy (navrhovaná účinnost od 1.1.2013) eklep.vlada.cz: č.j. předkladatele

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU L 348/74 Úřední věstník Evropské unie 31.12.2010 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

Zásady obchodní praxe

Zásady obchodní praxe Zásady obchodní praxe Pokyny Eucomed pro spolupráci se zdravotnickými pracovníky Upraveno v září 2008 Schváleno Radou 11. září 2008 Translation by courtesy of 1 Zásady obchodní praxe Eucomed zahrnují Pokyny

Více

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB

NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB NÁVRH SYSTÉMU CERTIFIKACE FIREM ENERGETICKÝCH SLUŽEB 2013 2/50 Zadavatel Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Na Františku 32, 110 15 Praha 1 www.mpo.cz Publikace byla zpracována za finanční podpory Státního

Více

Datum 13. 11. 2012 Verze První

Datum 13. 11. 2012 Verze První web: www.trass.cz Hodnocení kvality sociálních služeb a ochrana práv uživatelů Možnosti využití mezinárodních a vnitrostátních kontrolních mechanismů k ovlivňování transformace ústavní péče a naplňování

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice

Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Lucie Kušičková Reklama jako předmět státní informační politiky v České republice Bakalářská

Více

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I

378/2007 Sb. ZÁKON. ze dne 6. prosince 2007. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů. (zákon o léčivech) ČÁST PRVNÍ LÉČIVA HLAVA I 378/2007 Sb. ZÁKON ze dne 6. prosince 2007 o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech) Změna: 124/2008 Sb. Změna: 296/2008 Sb. Změna: 141/2009 Sb. Změna: 291/2009 Sb. Změna:

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru

Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Manuál správy a rozvoje klasifikačního systému DRG v Národním referenčním centru Popis a sumarizace struktury, procesu a výstupů kultivace systému DRG Datum Zpracoval Národní referenční centrum 24. 8.

Více

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy.

Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným výrobkem, role reklamy. Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Povědomí veřejnosti o rozdílech mezi léčivým přípravkem a jiným volně prodejným

Více

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1

2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 2001L0020 CS 07.08.2009 002.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/20/ES ze dne

Více

Příručka pro příjemce pro Akci 3

Příručka pro příjemce pro Akci 3 ) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Program Iniciativy Společenství EQUAL Příručka pro příjemce pro Akci 3 Verze 1.0 červenec 2007 Tato příručka je určena pro příjemce Programu Iniciativy Společenství

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 84/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 84/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o

Více

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 ŘÁD V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE Účinnost: 1.7.

příspěvková organizace Na Františku 847/8, 110 00 Praha 1, IČ: 00879444 ŘÁD V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE Účinnost: 1.7. Nemocnice Na Františku, příspěvková organizace ŘÁD č. Ř/5/2013 V E R Z E 2 STATUT A JEDNACÍ ŘÁD ETICKÉ KOMISE NEMOCNICE NA FRANTIŠKU Rozsah působnosti: Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Kontrolu provádí:

Více

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM

DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM Ministerstvo životního prostředí DOKUMENTACE PROGRAMU NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM identifikační číslo 115 280 Dokumentace programu Ministerstva životního prostředí zpracovaná dle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.25 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.25 Verze 1.25 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 14. 12. 2011, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě

Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě Mezinárodní projekt Etika ve veřejné správě Sdílení osvědčených postupů při zavádění a výuce principů etiky pro zaměstnance ve veřejné správě VÝZKUMNÁ ZPRÁVA Obsah I. VEŘEJNÁ SPRÁVA V ČESKÉ REPUBLICE 1.1

Více

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016

Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb. Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Grantový program hlavního města Prahy pro oblast adiktologických služeb Metodika pro předkladatele pro rok 2016 Praha 2015 Obsah Strana 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2. PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ GRANTU... 5

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 2.8.2013 Úřední věstník Evropské unie C 223/1 (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny pro různé kategorie změn, pro provádění postupů stanovených v kapitolách,

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli

Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Administrativní náklady zadávání veřejných zakázek veřejnými zadavateli Bakalářská práce Autor: David Langr Bankovní management Vedoucí práce:

Více

NORSKÉ FONDY 2009-2014

NORSKÉ FONDY 2009-2014 NORSKÉ FONDY 2009-2014 Pokyny Ministerstva zdravotnictví pro žadatele o grant z Norských fondů 2009 2014 v rámci otevřených výzev Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví OTEVŘENÉ VÝZVY Platný

Více

Postupy pro implementaci

Postupy pro implementaci Postupy pro implementaci Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP) 2009 2014 přijaté Výborem pro Finanční mechanismus EHP podle čl. 8 odst. 8 protokolu 38b Dohody o EHP dne 13.ledna

Více

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015

AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Odkaz ke stažení: h t t p : / / 1 d r v. m s / 1 l V U J a l AKTUÁLNÍ DAŇOVÉ A ÚČETNÍ ZMĚNY 2014/2015 Ing. Pavel Běhounek 1.9.2014 Pro KDP ČR, klub Ostrava Ing. Pavel Běhounek daňový poradce ev.č. 601

Více

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015

TextHere. X. Konference. Legislativní rizika. Špindlerův Mlýn _ květen 2015 Text Here TextHere X. Konference Legislativní rizika Špindlerův Mlýn _ květen 2015 2 Co je považováno za reklamu? Návštěvy obchodních zástupců společnosti u osob oprávněných předepisovat léčivé přípravky,

Více