Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014"

Transkript

1 Názory na stav veřejné infrastruktury Výsledky z výzkumu mínění odborné veřejnos7 MERITUM RESEARCH s.r.o., duben 2014 Národní konference o české infrastruktuře 16. dubna 2014

2 Údaje o výzkumu Osloveno přes 6,000 odborníků z veřejné, soukromé a akademické sféry v Cíle šetření: zjistit názory oborné veřejnosti na vybraná témata, týkající se veřejné infrastruktury: 1. sociální infrastruktura 2. silniční a dálniční infrastruktura 3. železniční infrastruktura 4. efektivnost a hospodárnost investičního procesu 5. korupce v v v Realizátor sběru dat: Meritum Research, s.r.o., dceřiná společnost Smart Point s.r.o. Typ výzkumu a metoda sběru dat: kvantitativní, on-line/web Cílová skupina: zaměstnanci státní správy (kraje, města, obce), pracovníci dodavatelských firem, akademická obec v Termín sběru dat: v v Vzorek: 272 osob Metoda výběru vzorku: databáze ARI

3 1. Sociální infrastruktura státu 1.1 Současný rozsah a kvalita sociální infrastruktury v ČR? ROZSAH sociální infrastruktury (n=272) 3% 14% 15% KVALITA sociální infrastruktury (n=272) 3% Je to výborné 6% Mohlo by to být lepší 20% 42% Ještě to dostačuje 3 37% 29% Je to nedostačující Neuvedl - více než 2/3 je spokojena s rozsahem sociální infrastruktury - 20% se domnívá, že kvalita je nedostačující

4 1. Sociální infrastruktura státu 1.1 Současný rozsah a kvalita sociální infrastruktury v ČR? Veřejný sektor ROZSAH sociální infrastruktury (n=272) 12% 38% 33% 15% 3% 3% KVALITA soc. infr. (n=272) 42% 3 18% 6% Ostatní 19% 36% 27% 15% 2% 4% 43% 25% 22% 5% Je to výborné Ještě to dostačuje Neuvedl Mohlo by to být lepší Je to nedostačující - více než 2/3 je spokojena s rozsahem sociální infrastruktury - 20% se domnívá, že kvalita je nedostačující

5 1. Sociální infrastruktura státu 1.2 Co by měl dělat stát v oblasti sociální infrastruktury v ČR? Zaměřit se na zlepšení údržby a modernizace té stávající 42% Zaměřit se spíše na zlepšení služeb nežli na infrastrukturu 3 Více investovat do nové infrastruktury 18% Dělat totéž a stejným způsobem, jako dosud dopište níže 5% Nevím Neodpověděl 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% důraz na zlepšení stávající infrastruktury a kvalitu poskytování služeb

6 1. Sociální infrastruktura státu 1.2 Co by měl dělat stát v oblasti sociální infrastruktury v ČR? Veřejná správa Ostatní 44% 40% 26% 33% 2 16% 3% 2% Zaměřit se na zlepšení údržby a modernizace té stávající Zaměřit se spíše na zlepšení služeb nežli na infrastrukturu Více investovat do nové infrastruktury Dělat totéž a stejným způsobem, jako dosud Nevím Neodpověděl 9% 2% 3% 2% důraz na zlepšení stávající infrastruktury a kvalitu poskytování služeb

7 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.1 Jak hodnotíte současný rozsah a kvalitu silniční a dálniční sítě v ČR? ROZSAH dálniční a silniční sítě (n=272) KVALITA dálniční a silniční sítě (n=272) 4% 2% Je to výborné 46% 22% 12% 24% Mohlo by to být lepší Ještě to dostačuje 27% 6 Je to nedostačující Neuvedl - větší nespokojenost s kvalitou, než s rozsahem 6 : 46% - veřejný sektor nedostatečně hodno[ více kvalitu - soukromý sektor zdůrazňuje více nedostačující rozsah

8 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.1 Jak hodnotíte současný rozsah a kvalitu silniční a dálniční sítě v ČR? ROZSAH dálniční a silniční sítě (n=272) KVALITA dálniční a silniční sítě (n=272) Veřejný sektor 3% 23% 30% 43% 2 65% 3% Ostatní 7% 20% 20% 53% 29% 54% Je to výborné Ještě to dostačuje Neuvedl Mohlo by to být lepší Je to nedostačující - větší nespokojenost s kvalitou, než s rozsahem 6 : 46% - veřejný sektor nedostatečně hodno[ více kvalitu - soukromý sektor zdůrazňuje více nedostačující rozsah

9 3. Železniční infrastruktura státu 3.1 Jak hodnotíte současný rozsah a kvalitu železniční sítě v ČR? ROZSAH železniční sítě (n=272) 6% 27% 30% 36% KVALITA železniční sítě (n=272) 4% 2% 18% 42% 34% Je to výborné Mohlo by to být lepší Ještě to dostačuje Je to nedostačující Neuvedl 2/3 spokojenost s rozsahem

10 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.2 Doporučení a preference pro rozvoj silniční a dálniční sítě v ČR 16% 34% 3% 45% Zaměřit se na lepší údržbu a zlepšení kvality stávajících komunikací Investovat více veřejných peněz do nových komunikací Přizvat soukromý kapitál z infrastrukturních a penzijních fondů pro urychlení rozvoje Snížit současné výdaje státu na komunikace a využít je jinak Nevím - 45% zdůrazňuje lepší údržbu a zlepšení kvality stávajících komunikací - téměř 80% zdůrazňuje více investovat a zlepšit kvalitu stávajících komunikací - využít soukromý kapitál preferuje 2x více veřejný sektor než soukromý

11 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.3 Měl by stát dostavět dálniční síť a zajistit napojení na okolní státy? 5% 4% 3% Ano, ale pouze z vlastních zdrojů, i když to půjde pomaleji Ano, co nejdříve, i kdyby se měl více zadlužit 47% Není třeba, současný stav je dostačující 40% Nevím Neodpověděl - 87% zdůrazňuje dostavění a napojení dálniční sítě na okolní státy - názory zda z vlastních zdrojů nebo zvýšením zadlužení pro urychlení jsou vyrovnané

12 2. Silniční a dálniční infrastruktura státu 2.4 Měl by stát rozšířit elektronické mýto i na osobní automobily za účelem získání nových investičních prostředků pro další rozvoj dopravní infrastruktury? Řidiči osobních aut by platili podle počtu ujetých kilometrů po dálnicích a vybraných rychlostních komunikacích. 3% 8% 6% 4 Ano, jsem ochoten jako řidič osobního automobilu plaet za užívání dálnic podle ujetých kilometrů Ne, nejsem ochoten jako řidič osobního automobilu plaet za užívání dálnic podle ujetých kilometrů 42% Nevím ochotna a neochota plaet výkonové zpoplatnění u osobních aut je 50% : 50%

13 3. Železniční infrastruktura státu 3.2 Zavedení konkurenčního prostředí v osobní železniční dopravě? 3% 5% 12% 4% 28% 47% Velmi pozievně, líbí se mi zvýšení kvality a snížení cen Pozievně, líbí se mi zvýšení kvality Pozievně, líbí se mi snížení cen Nevím, vlakem nejezdím Nevidím rozdíl oproe dřívějšku Negaevně 80% hodno[ pozievně zavedení konkurenčního prostředí v osobní železniční dopravě

14 3. Železniční infrastruktura státu 3.3 Potřeba spojení s evropskými městy prostřednictvím vysokorychlostních tratí v horizontu 20 let? 7% 4% Ano 9% 24% 34% Ano, ale spíše dříve Ano, ale může to být i později Ne, současná spojení jsou vyhovující Nevím 22% Neodpověděl - 8 přiznává potřebu spojení vysokorychlostních tra[ s okolními evropskými městy - 56% preferuje do 20 let nebo i dříve

15 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.1 Měl by se stát více zabývat veřejnou infrastrukturou? Ano, protože kvalitní infrastruktura je důležitá pro konkurenceschopné podnikání a příliv zahraničních invesec 36% 4 Ano, protože kvalitní a dostatečná veřejná infrastruktura zvyšuje kvalitu našeho života 3 38% Ano, protože sektor stavebnictví je jeden z největších zaměstnavatelů a jeho podpora ze strany státu je důležitou čás[ sociální polieky 24% 24% Stát by se měl v současnose soustředit na jiné oblase a omezit své výdaje na veřejnou infrastrukturu 2% Veřejný sektor Ostatní 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 73% preferuje více pozornose o veřejnou infrastrukturu z důvodu podpory konkurenceschopnose a kvality života

16 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.2 Vnímání současné efektivity hospodaření v oblasti veřejné infrastruktury? 2% Veřejná správa 43% 54% Ostatní 45% 45% 4% 4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Je potřeba neodkladných a radikálních změn Je potřeba postupného systemaeckého zlepšení Nevím Neuvedl - 94% připouš[ potřebu zlepšení efekevity hospodaření v oblase veřejné infrastruktury - názory na rychlost a radikálnost jsou vyrovnané

17 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.3 Co české veřejné infrastruktuře nejvíce pomůže? Zefekevnit a zrychlit přípravu i realizaci projektů Omezit poliecký vliv - zprůhlednit procesy ve státní správě 73% 80% Jasně definovat strategii státu a zajiset dostatečný objem zakázek 64% Zvýšit odbornost na straně státu 58% Přijmout nový zákon o veřejných zakázkách podle pravidel EU Přijmout zákon o státní službě - vymezit jasně kompetence a odpovědnost úředníků Přitvrdit v boji s korupcí Vynaložit více finančních prostředků Zavést vymahatelnost rozhodovacích lhůt u ÚOHS 34% 30% 29% 29% 26% Zvýšit odbornost na straně dodavatelů 10% 4% % podporuje zefekevnění a zrychlení přípravy a realizace - 73% žádá omezit poliecký vliv na rozhodování státní správy a vyšší transparentnost

18 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.3 Co české veřejné infrastruktuře nejvíce pomůže? Zefekevnit a zrychlit přípravu i realizaci projektů, Omezit poliecký vliv - zprůhlednit procesy ve státní správě, Jasně definovat strategii státu a zajiset dostatečný objem zakázek, Zvýšit odbornost na straně státu, Přijmout nový zákon o veřejných zakázkách podle pravidel EU, Přijmout zákon o státní službě - vymezit jasně kompetence a odpovědnost úředníků, Přitvrdit v boji s korupcí, Vynaložit více finančních prostředků, Zavést vymahatelnost rozhodovacích lhůt u ÚOHS, Veřejná správa Ostatní Zvýšit odbornost na straně dodavatelů, 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

19 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.4 Nejdůležitější předpoklady pro efektivní zadávání veřejných zakázek v oblasti veřejné infrastruktury? Výběr dodavatelů PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ činnose na základě kvality a zkušenos[ v kombinaci s cenou Výběr dodavatelů STAVEBNÍ činnose na základě kvality nabídky v kombinaci s cenou Kvalitní zadávací dokumentace Transparentní zadávací proces, Zúžit počet nejkvalitnějších uchazečů a s nimi vést odbornou, ale transparentní komunikaci o ceně Stanovit pravidla pro určení mimořádně nízké ceny (dumpingové ceny) Umožnit dodavatelům navrhovat variantní nabídky Rychlé a konzistentní rozhodování ÚOHS, vymahatelnost rozhodovacích lhůt 29% 29% 39% 39% 54% 7 76% 75% Získat maximální počet konkurenčních nabídek v otevřeném řízení Výběr dodavatelů STAVEBNÍ činnose pouze na základě nejnižší ceny Výběr dodavatelů PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ činnose pouze na základě nejnižší ceny 2% 2% 5% % doporučuje výběr dodavatelů na základě kvality a zkušenos[ v kombinaci s cenou - pouze 2% doporučuje výběr dodavatelů pouze na základě nejnižší ceny

20 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.4 Nejdůležitější předpoklady pro efektivní zadávání veřejných zakázek v oblasti veřejné infrastruktury? Výběr dodavatelů PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ činnose na základě kvality a zkušenos[ v kombinaci s cenou, Výběr dodavatelů STAVEBNÍ činnose na základě kvality nabídky v kombinaci s cenou Kvalitní zadávací dokumentace, Transparentní zadávací proces, Zúžit počet nejkvalitnějších uchazečů a s nimi vést odbornou, ale transparentní komunikaci o ceně Stanovit pravidla pro určení mimořádně nízké ceny (dumpingové ceny) Rychlé a konzistentní rozhodování ÚOHS, vymahatelnost rozhodovacích lhůt Umožnit dodavatelům navrhovat variantní nabídky, Získat maximální počet konkurenčních nabídek v otevřeném řízení, Výběr dodavatelů STAVEBNÍ činnose pouze na základě nejnižší ceny, Veřejná správa Ostatní Výběr dodavatelů PROJEKTOVÉ A INŽENÝRSKÉ činnose pouze na základě nejnižší ceny,

21 4. EfekQvita a hospodaření invesqčního procesu státu 4.5 Má stát mít možnost prohlásit vybrané stavby národního významu za stavby ve veřejném zájmu, urychlit inženýrskou přípravu a výkupy pozemků? Veřejná správa 88% 6% 2% 3% 2% Ostatní 8 8% 5% 5% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Ano, stát by měl být důraznější Neuvedl Ne, současný stav je vyhovující Nevím - 86% preferuje větší důraznost státu při majetkoprávním přípravě staveb

22 5. Korupce Vliv protikorupční novely zákona č. 55/2012 Sb. ve vašem odvětví? 2% 14% 4% 13% Míra korupce se snížila výrazně Míra korupce se snížila částečně Novela neměla vliv, nepozoruji rozdíl Míra korupce se zvýšila 66% Neuvedl - 15% hodno[ vliv novely na snížení korupce - 66% nepozoruje rozdíl před a po novele

23 5. Korupce Jak důležitá jsou podle vás následující opatření v boji proti korupci (hodnocení 0-5) Vyšší odbornost rozhodujících pracovníků Osobní odhodlání polieků a manažerů nenechat se ovlivňovat Vymahatelnost odpovědnose u úředníků Transparentnější proces zadávacích řízení Transparentnost vlastnických struktur u účastníků veřejných Efekevnější monitorovací a kontrolní procesy a orgány Lepší práce policie a státních zástupců Zvýšení vlivu profesních organizací a autorizačních komor Zavedení centrálního úřadu pro řízení strategických projektů na Přísnější zákon o veřejných zakázkách 2,43 2,42 4,34 4,07 4,07 4,03 3,98 3,62 3,33 3,16 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 - nejdůležitěji je vnímána odbornost, odhodlání, vymahatelnost a transparentnost - zpřísnění zákona o veřejných zakázkách získalo nejnižší důležitost

24 5. Korupce Jak důležitá jsou podle vás následující opatření v boji proti korupci (hodnocení 0-5) Vyšší odbornost rozhodujících pracovníků Osobní odhodlání polieků a manažerů nenechat se ovlivňovat Vymahatelnost odpovědnose u úředníků Transparentnější proces zadávacích řízení Transparentnost vlastnických struktur u účastníků veřejných zakázek Efekevnější monitorovací a kontrolní procesy a orgány Lepší práce policie a státních zástupců Zvýšení vlivu profesních organizací a autorizačních komor Zavedení centrálního úřadu pro řízení strategických projektů na úrovni vlády Přísnější zákon o veřejných zakázkách 2,99 3,16 2,67 2,43 2,51 2,42 4,44 4,07 3,91 4,07 3,74 4,03 4,03 3,98 3,48 3,62 3,76 3,33 3,99 4,34 Veřejná sféra Ostatní - zajímavá je názorová vyrovnanost a jednotnost veřejné a soukromé sféry

25 Tomáš Janeba prezident ARI m: e:

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE

2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 2014: ROK ZMĚN V DOPRAVNÍ INFRASTRUKTUŘE 16. dubna 2014 návrh k diskuzi 1. ZMĚNIT PŘÍSTUP 8 2. PŘIJMOUT ZÁVAZNOU KONCEPCI A AKČNÍ PLÁN 9 3. ZAJISTIT STABILNÍ A DOSTATEČNÉ FINANCOVÁNÍ 10 4. POSÍLIT ROLI

Více

Komunikační strategie PPP projektu

Komunikační strategie PPP projektu Komunikační strategie PPP projektu Datum vydání: červenec 2008 Datum aktualizace: listopad 2011 Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací proces 1. Test strategické

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014

Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Zpráva o realizaci Národního programu reforem České republiky 2014 a doporučení Rady pro rok 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Aktuální výhled ekonomiky ČR... 4 3. Implementace doporučení Rady pro ČR pro rok

Více

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ

METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Příloha č. 3 Metodický výklad k výzvě Č. j.: MSMT-17695/2015-3 METODICKÝ VÝKLAD K VÝZVĚ Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Název: Smart Akcelerátor Prioritní osa: 2 Rozvoj vysokých škol a lidských

Více

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013

Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3. Březen 2013 Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 Březen 2013 Důležité upozornění Tato Analýza proveditelnosti a výhodnosti projektu PPP D3 (déle též Analýza ) byla vytvořena jako jeden z podkladů pro

Více

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky

Stav podnikatelského prostředí v. dopravě v ČR. Dopravní sekce HK České republiky Stav podnikatelského prostředí v 2011 dopravě v ČR Popis nejvýznamnějších deficitů v resortu dopravy v České republice a náměty na zlepšení obsažené v tomto dokumentu jsou výzvou k zahájení diskuse mezi

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY

PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY PROTIKORUPČNÍ A ÚSPORNÁ OPATŘENÍ MINISTERSTVA DOPRAVY obsah OBECNÁ OPATŘENÍ 3 Obecná opatření 5 Zadávání veřejných zakázek 6 Výstavba dopravní infrastruktury Fáze první: plánování stavby 6 Výstavba dopravní

Více

Operační program Technická pomoc 2014 2020

Operační program Technická pomoc 2014 2020 Operační program Technická pomoc 2014 2020 květen 2015 OBSAH: SEZNAM ZKRATEK... 5 ODDÍL 1 STRATEGIE, NA JEJÍMŽ ZÁKLADĚ BUDE OPERAČNÍ PROGRAM PŘISPÍVAT KE STRATEGII UNIE PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Zefektivnění nakládání s veřejným majetkem a prostředky Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MMR, OF, NKÚ, MV, MPO, MZem Spolugestor MSp a další veřejné instituce Zahájení projektu 011 Ukončení projektu 00 Obsah,

Více

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR

Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR Opatření MPO na podporu hospodářského růstu ČR 1. Lepší podnikatelské prostředí Vláda podpoří rozvoj malého a středního podnikání, živnostenského podnikání, které představují další možnosti ekonomického

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČR TEZE K DISKUSI Národohospodářský význam dopravní infrastruktury Současné diskuse o dlouhodobém rozvoji dopravní infrastruktury postrádají komplexní makroekonomický

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Digitální cesta k prosperitě

Digitální cesta k prosperitě Digitální cesta k prosperitě jaká opatření v ICT, školství/vědě a infrastruktuře zvýší konkurenceschopnost ČR Studie vypracovávaná VŠE, ČSSI a ICT Unií pod záštitou premiéra ČR 21.5.2010 Autoři: Ota Novotný

Více

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ

ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ ORANŽOVÁ KNIHA DOPRAVY ČESKÁ STRANA SOCIÁLNĚ DEMOKRATICKÁ 2012 DOPRAVA ZÁKLADNÍ PRVEK EKONOMIKY ČSSD si plně uvědomuje, že doprava je nezastupitelným odvětvím ekonomiky každého státu a svou kvalitou může

Více

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY

STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY STUDIE ICT A KONKURENCESCHOPNOST ČESKÉ REPUBLIKY J.Voříšek, O.Novotný a kol. září 2010 ICT a konkurenceschopnost ČR Stránka 1 OBSAH A.1 ÚVOD... 3 A.2 RÁMEC ŘÍZENÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČESKÉ REPUBLIKY...

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2012 1 OBSAH I. Úvod...6 I.1. Česká republika a Strategie Evropa

Více

Dopravní politika České republiky

Dopravní politika České republiky III. Dopravní politika České republiky pro léta 2005-2013 Aktualizace 2011 materiál pro připomínkové řízení OBSAH 1. ÚVOD...4 2. VÝCHODISKA...6 3. STRUKTURA PRIORIT A CÍLŮ DOPRAVNÍ POLITIKY...9 3.1 Dosažení

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009-2016 Příloha č. 3 Mapování názorů na současný stav a rozvojové potřeby Moravskoslezského kraje ÚVOD 2 1. ZÁKLADNÍ ZJIŠTĚNÍ 3 2. ČLENOVÉ ZASTUPITELSTVA

Více

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010

Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 STAVEBNICTVÍ Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 VÝZKUM POTENCIÁLU STAVEBNICTVÍ V ZEMÍCH STŘEDNÍ A VÝCHODNÍ EVROPY REZIDENČNÍ PARK BAAROVA 2 Kvartální analýza českého stavebnictví 10/2010 www.studiestavebnictvi.cz

Více

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020

Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 2020 aktualizace 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 Definice a účel zpracování... 3 1.2 Struktura strategie... 4 1.3 Organizace a postup zpracování strategie...

Více

Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání

Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání Závěrečná zpráva podskupin Národní ekonomické rady vlády pro konkurenceschopnost a podporu podnikání Verze k diskuzi na workshopu dne 21.3.2011 Kapitola 6: Technologická připravenost Garant: Prof. Jiří

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy

Silniční síť. základ civilizace a prosperity. 4. Úvodní slovo prezidenta republiky. 10. Slovo ministra dopravy jaro 2014 Silniční síť základ civilizace a prosperity 4. Úvodní slovo prezidenta republiky 10. Slovo ministra dopravy 14. Pohled NKÚ na kvalitu výběrových řízení 30. Modernizace železniční trati Praha

Více

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013.

Volební program. Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Volební program Neexistují levicová nebo pravicová témata. Existují jen levicová nebo správná řešení. Volte 25. 26. října 2013. Obsah Preambule 3 Veřejné finance 4 Efektivní stát a veřejná správa 6 Hospodářská

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013

DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 DOPRAVNÍ POLITIKA České republiky pro léta 2005 2013 červenec 2005 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 13. července 2005 č. 882 k Dopravní politice České republiky pro léta 2005-2013

Více

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003)

Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Státní informační a telekomunikační politika (Verze I září 2003) Předmluva slovo ministra Předmluva...1 1. Úvod...2 2. Východiska...3 2.1. Význam informační společnosti...3 2.2. Shrnutí současného stavu...4

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více