Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!"

Transkript

1 IX. ROČNÍK ÚNOR 2006 Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! Za běžný odpad ve sběrném dvoře neplatíte aneb odpovědi na nejčastější dotazy. V lednovém Zpravodaji vyšlo upozornění o zpoplatnění vybraných druhů odpadů ve sběrném dvoře, které u mnoha lidí vyvolalo rozhořčení a nevoli. Proč tomu tak je, se Vám pokusíme vysvětlit na nejčastějších dotazech: Do sběrného dvora jsem vozil papír, plast a sklo. Teď mám za něj platit? V žádném případě! Je to jen jeden z mýtů, které někteří dobrodinci začali šířit. Samozřejmě, že za tento odpad neplatíte a každý občan města ho může bezproblémově přivézt. A co třeba televize, barvy, koberce. Jak je to s tímto odpadem? Ani tady nemusí mít občan obavy. Na běžný domácí odpad byly vytvořeny limity množství, které během roku smí být ve sběrném dvoře odevzdáno. Například bezplatně můžete odevzdat až dvě televize, deset kilogramů barev či třeba 300 kg objemného odpadu včetně koberců. Jistě uznáte, že limity na domácnost jsou dostačující a s klidem můžete do sběrného dvora přijet. Tak co je vlastně od nového roku zpoplatněno? Zpoplatněno bylo celkem devět druhů odpadů. Většinou ale je běžné domácnosti téměř nevyprodukují, snad kromě pneumatik. Velká část ostatních je právě ze stavebních prací. Slavnostní nástup 43. výsadkového motorizovaného praporu proběhne dne 17. února 2006 v hodin na Resselově náměstí v Chrudimi za účasti představitelů vlády, armády a města. Mise 7. kontingentu Armády České republiky Slavnostní nástup Za co se vlastně platí a neplatí? V tabulce na str. 6 si můžete prohlédnout zpoplatněné druhy odpadů, případně množství, které můžete odevzdat bezplatně. Určitě uznáte, že k žádnému radikálnímu zpoplatnění nedošlo a že sběrný dvůr je v podstatě stejný, jako byl. Sběrný dvůr je tu i nadále pro Vás. Naším cílem je pomoci životnímu prostředí a nikoliv ho poškozovat. Proč došlo ke zpoplatnění vybraných druhů odpadů? Sběrný dvůr začali ve velké míře využívat nepoctivci, kteří se takto zbavovali četného množství odpadů zejména ze své podnikatelské činnosti a z provozoven a vydávali jej za svůj soukromý. V mnoha případech se jednalo o stavební odpad, jehož likvidace je po finanční stránce velmi náročná. Protože objem odpadu nepřiměřeně stoupl, rozhodly se Technické služby (TS) zakročit. Důvod byl prostý. Za zneškodnění odpadů TS platí nemalé částky a v případě jejich značného růstu by byly TS nuceny přistoupit k plošnému navýšení poplatku za popelnice. Zavedením zpoplatnění vybraných druhů odpadů se vlastně snažíme uchránit běžnou domácnost v Chrudimi. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat pracovníky sběrného dvora na telefonu Roman Málek začala v Kosovu v červenci 2005 a skončila v lednu Nastoupeným příslušníkům praporu budou předána vyznamenání za službu v zahraniční mírové misi KFOR. Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Investice města v roce Provozování vodovodů a kanalizací získali Rakušané 2 Rozpočet města na rok Z dějin chrudimské fotografie, 2. část 4 Odešel přítel přírody 4 Literární soutěž Poklady z královského věna 4 Likvidace holubů 5 Několik slov k hudební kultuře nejen v Chrudimi 6 Ceník zpoplatnění vybraných druhů odpadů 6 Manažer prvence kriminality informuje 7 Studentský parlament přivítá nové členy 7 Téma pro Chrudim úvodní zpráva ke kampani 8 Komunitní plánování sociálních služeb 8 Výročí měsíce Karel Neudörfl 9 Chrudimské pověsti (2) 9 Program CSSP v únoru 9 Letos oslavíme 150 pěveckého spolku Slavoj 10 Kurzy floristiky budou pokračovat i letos 10 Základní kynologická organizace při AVZO Chrudim 10 Akce DDM Chrudim v únoru 10 Sportovní programy 11 Nominace nejlepších sportovců roku anketní lístek 11 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka: Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne 20. února 2006 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Zápis dětí do prvních tříd základních škol Upozorňujeme, že zápis dětí do prvních tříd základních škol v Chrudimi pro školní rok 2006/2007, které dovrší do šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, bude proveden ve všech základních školách v Chrudimi v pátek 10. února 2006 od hod. do hod. a v sobotu 11. února 2006 od 8.00 hod. do hod. Podrobnosti byly uveřejněny v lednovém čísle CHZ a jsou též k dispozici ve všech školách, na webových stránkách města a rovněž na Odboru školství a kultury MěÚ Chrudim. Zápis dětí do mateřských škol Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim na základě četných dotazů rodičů sděluje, že zápis dětí do mateřských škol v Chrudimi proběhne v dubnu Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím vydání Chrudimského zpravodaje. is 1

2 Z jednání Rady města Chrudim 82. jednání Rady města Chrudim konané dne 14. prosince Rada města schválila předložený koncept využití kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad v Chrudimi. Příprava tohoto projektu je jedním z cílů Programu revitalizace historického centra města Chrudimi. V rozpočtu města Chrudim na rok 2006 je na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad vyčleněna částka 900 tisíc korun. Bude ustanovena pracovní skupina, která vypracuje zadání výběrového řízení. Podmínky budou předloženy Radě města ke schválení v termínu Rada města schválila návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Chrudim a městem Slatiňany k výkonu úkolů Městské policie. Tímto dodatkem č.1 se doba účinnosti smlouvy prodlužuje do 31. prosince Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 21. Rada města schválila dohodu o partnerství mezi městem Chrudim a neziskovými organizacemi: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Chrudim, Občanské sdružení Šance pro Tebe, Chrudim, Rytmus, občanské sdružení, Chrudim, Centrum pro zdravotně postižené Chrudim. Město Chrudim a uvedené organizace budou vytvářet Komunitní plán sociálních služeb města Chrudim a blízkého regionu. Přínosem tohoto dokumentu bude zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků v systému sociálních služeb, pružná reakce na změny potřeb na místní úrovni a zapojení veřejnosti. Uvedené organizace působí v sociální sféře již několik let, spolupracují s městem Chrudim a podílejí se na vytváření sociálních služeb pro klienty. V prosinci 2005 schválilo Zastupitelstvo města rozpočet města Chrudim na rok Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy majetku, který mj. zajišťuje údržbu a investice do majetku města. V letošním roce se předpokládá investovat finanční částku ,6 tis. Kč, což je o 19 % více než v minulém roce. Hlavní investiční akcí v roce 2005 bylo dokončení bytových objektů F I a F II v sídlišti Na Větrníku. V obou bytových objektech vzniklo celkem 60 bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Největší vloni zahajovanou investiční akcí byla rekonstrukce azylového domu na ubytovnu pro neplatiče nájemného. Objekt, v němž bude 21 bytových míst a malá noclehárna, bude dokončen v červnu Téměř čtyřicet milionů korun je v rozpočtu pro rok 2006 vyčleněno na údržbu a rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovišť. Z konkrétních investičních akcí je možné jmenovat od loňského roku připravované stavební úpravy Široké ulice, rekonstrukci komunikace ke sportovnímu areálu V Průhonech, která je částečně financována z evropského programu Phare II, dále potom například rekonstrukce místních komunikací J. E. Purkyně, Koželužská, Dostálova, opravy komunikací Vlčnovská nebo Na Kopci, pokračování výstavby v ulici Vaňkova nebo opravy komunikací v místních částech města. Rekonstrukce chodníků budou 83. jednání Rady města Chrudim konané dne 11. ledna Rada města schválila záměr využití loutkového divadla v Rooseveltově ulici na Spolkový dům. V předložené důvodové zprávě byly navrženy některé změny od záměru schváleného RM již v roce Jimi jsou např. odstranění podjevištních prostor a snížení celého jeviště v sále, což umožní produkci nejen loutkových souborů, ale i vystoupení jiných subjektů, rozšíření prostor budoucího Spolkového domu o sousedící bytovou jednotku, dále rozšíření přístavby ve dvoře a zahrnutí dvorové části do řešení ve studii. Realizací navrženého záměru dojde k rozšíření zázemí a dalších potřebných prostor pro spolkovou činnost chrudimských sdružení (klubové a skladové prostory). 8. Rada města neschválila uzavření smlouvy o provádění měření rychlosti silničních motorových vozidel soukromou firmou s ohledem na stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. 9. Rada města souhlasila s použitím znaku města firmou BIB, a. s., Chrudim. Znak bude použit na diplomech, účastnických listech a plakátech pro V. ročník dětské výtvarné soutěže Můj dům můj hrad v Chrudimi 21. století. Město zároveň převzalo nad zmiňovanou akcí záštitu a v této souvislosti poskytne prostory divadla na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Celý výtěžek této akce jde na dobročinné účely. 11. Rada města projednala zprávu o vestavbě tribuny v hale ZS. V návaznosti na prosincové usnesení ZM, které uložilo Radě města provést revizi projektové dokumentace tribuny s cílem výrazně snížit rozpočtové náklady, uložila Rada města provést několik kroků. Jedním z nich je jmenování pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace vestavby tribuny v hale zimního stadionu. První jednání pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci Rady města, městský architekt, zástupci Odboru investic a správy majetku MěÚ Chrudim, klubu HC Chrudim, organizace Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., a projektanta Optima, s. r. o., Vysoké Mýto, by se mělo uskutečnit již v příštím týdnu. Současně Rada města uložila řediteli Sportovišť připravit návrh možnosti multifunkčního využití zimního stadionu. sd Investice města v roce 2006 realizovány například v ulicích Koželužská, Na Valech, Malecká, Dašická, Krocínova nebo Hniličkova. Součástí investic města jsou i rekonstrukce, opravy a lokální výspravy dalších komunikací, chodníků a parkovišť, a to v závislosti na aktuální potřebnosti a finančních prostředcích. Významnou investiční akcí města v roce 2006 bude i vestavba tribuny v hale zimního stadionu. Samozřejmostí je údržba majetku města, jako jsou školy, školky, byty a nebytové prostory, stejně jako údržba zeleně. I pro letošní rok počítáme s pokračováním rekonstrukcí a modernizací dětských hřišť. Část investičních prostředků pro rok 2006 je vyčleněna na přípravu a realizaci projektů prostor a objektů především v centru města (například kostel sv. Josefa, klášterní zahrady a kapucínský klášter), aby bylo město Chrudim připraveno na čerpání finančních prostředků z evropských fondů v dalším plánovacím období Z dalších plánovaných projektů je možné jmenovat projekt pro provádění stavby domova důchodců anebo projekt regenerace sídliště U Stadionu - i v těchto případech se počítá s následnou realizací akcí s pomocí finančních prostředků ze státních dotací. O konkrétních investičních a údržbových akcích, které budou mít vliv na život občanů města, budeme informovat prostřednictvím našeho Zpravodaje. Jan Čechlovský, místostarosta Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Na základě nařízení vlády č. 505/2005 Sb. se od 1. ledna 2006 zvýšily částky životního minima. Životní minimum má dvě části. Prvá složka je určena na výživu a ostatní základní osobní potřeby, druhá část je určena k úhradě nezbytných nákladů na domácnost. Částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby jsou stanoveny v pěti úrovních s tím, že u nezaopatřených dětí jsou odstupňovány podle jejich věku: dítě do 6 let Kč od 6 do 10 let Kč od 10 do 15 let Kč od 15 do 26 let Kč ostatní občané Kč Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost: pro jednotlivce Kč pro dvoučlennou rodinu Kč pro tří- nebo čtyřčlennou rodinu Kč pro pěti- a vícečlennou rodinu Kč Životní minimum je využíváno i při zjišťování nároku na některé dávky a pro výpočet většiny dávek státní sociální podpory. Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu Od se zvyšuje životní minimum nařízením vlády č. 505/2005 Sb. a v návaznosti na toto nařízení dochází ke změně částek příspěvku při péči o osobu blízkou, neboť občanovi náleží 2,25násobek částky na osobní potřeby při péči o jednu osobu, nebo 3,85násobek částky při péči o dvě osoby. Výše příspěvku při péči o jednu osobu blízkou se zvyšuje na Kč ( ,25), při péči o dvě a více osob na Kč ( ,85). Rovněž se zvyšuje výše přivýdělku za podmínky zajištění celodenní péče jinou dospělou svéprávnou osobou až do výše Kč ( ,5). Podmínky pro výplatu uvedeného příspěvku zůstávají nezměněny. Bližší informace podá Ing. Jaroslava Michalcová, tel Provozování vodovodů a kanalizací získali Rakušané Mimořádná valná hromada společnosti VaK Chrudim, a. s., na svém jednání 3. ledna tohoto roku rozhodla většinou 85 % přítomných akcionářů o prodeji provozní části dosavadního VaKu Chrudim a o pronájmu vodárenské infrastruktury rakouské polostátní firmě Energii AG. Tímto krokem chrudimská vodárenská společnost získá významného a silného partnera mezinárodního formátu, který je odborníkem na provozování vodárenské infrastruktury. Město Chrudim jako největší akcionář VaKu získá podíl cca 40 mil. Kč za prodej provozní části podniku. Občané získají stabilní vodárenskou firmu s pevně smluvně stanovenými garancemi vývoje cen vodného a stočného. Městům a obcím zůstane nadále ve vlastnictví veškerá síť vodovodů, kanalizací, úpraven pitné vody, čističek odpadních vod apod. a nadále zůstane městům a obcím rozhodující pravomoc při plánování a realizaci investic a oprav vodárenské infrastruktury. Pro občany se nic nezmění, zůstávají v platnosti veškerá čísla účtů na platby za vodu, inkasní příkazy a podobné záležitosti. Cenu vodného a stočného pro rok 2006 již v loňském roce upravil stávající VaK Chrudim a pro další roky jsou dohodnutá jasná pravidla, kdy bez souhlasu měst a obcí nemůže nový provozovatel upravovat cenu vodného a stočného více než o inflaci. Osobně si cením toho, že situace kolem naší vodárenské společnosti je stabilizována a že do Chrudimi vstupuje seriózní firma evropského významu, která dává občanům jasné záruky kvalitních služeb v oblasti tak významné tekutiny, jakou pitná voda je. Ladislav Libý, starosta města 2

3 Rozpočet města Chrudim na rok 2006 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. prosince 2005 schválilo rozpočet města na rok Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2006 činí ,2 tis. Kč. Rozpočet města Chrudim na rok 2006 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a dále přijetím účelově vázaného bankovního úvěru. V příjmové části rozpočtu představují ,8 tis. Kč daňové příjmy, Příjmy ,6 tis. Kč nedaňové příjmy, tis. Kč kapitálové příjmy a ,8 tis. Kč dotace. Z vlastních zdrojů města fondů - je do rozpočtu zapojena částka tis. Kč (z toho z výsledku hospodaření minulých let tis. Kč a z fondu rozvoje bydlení tis. Kč). Schváleno je také přijetí účelového investičního úvěru v kombinované podobě (na výkup pozemků v areálu velké průmyslové zóny 15 mil. Kč a na dokončení inženýrských sítí v malé průmyslové zóně 5 mil. Kč) v částce tis. Kč. Ve výdajové části tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy rekonstrukce azylového domu (rozšíření) na ubytovnu pro neplatiče, tis. Kč na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů, tis. Kč na veřejné osvětlení, tis. Kč na veřejnou zeleň. Poměrně vysoká částka tis. Kč je v rozpočtu určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje přičemž v tomto objemu prostředků je vyčleněno tis. Kč na zpracování a přípravu projektů tak, aby město bylo dobře připraveno pro získávání a čerpání dotací v dalších letech. Mezi největší chystané investiční akce v roce 2006 by měly patřit dokončení inženýrských síti v průmyslové zóně sever 13,0 mil. Kč vestavba tribuny na zimním stadionu 11,5 mil. Kč rekonstrukce ulice Široká (zklidnění provozu) 9,5 mil. Kč rekonstrukce přístupové komunikace ke sportovním areálům města 9,2 mil. Kč dokončení rekonstrukce azylového domu (rozšíření) na ubytovnu pro neplatiče 4,8 mil. Kč Další významnou položkou výdajové části rozpočtu je ,6 tis. Kč pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Z této částky je účelově určeno na výplatu sociálních dávek tis. Kč a tis. Kč je vyčleněno jako příspěvek na činnost pro Centrum sociálních služeb a pomoci. U Odboru kanceláře tajemníka jsou rozpočtovány prostředky jednak jako Výdaje podle oborů Výdaje majetku v celkové výši ,6 tis. Kč. Tato částka je rozdělena do dvou podkapitol, a to na výdaje Oddělení správy majetku v celkové částce tis. Kč a na výdaje Oddělení investic (tj. výdaje na opravy, údržbu městského majetku a na investiční akce) v celkové částce ,6 tis. Kč. Objem finančních prostředků, se kterými bude jmenovaný odbor hospodařit, narostl oproti roku 2005 téměř o 40 %. Výdaje na opravy, údržbu majetku města a investice počítají oproti minulému období s nárůstem o 30 % (jde zhruba o navýšení + 26,2 mil. Kč). Největší objem prostředků ve výši tis. Kč bude směřován na opravy, rekonstrukce a údržbu místních komunikací, tis. Kč na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť, tis. Kč na rekonstrukce a běžnou údržbu mateřských, základních a speciálních škol, tis. Kč na oblast bytového a nebytového hospodářství, tis. Kč na dokončení provozní a věcné výdaje městského úřadu ve výši tis. Kč, a dále ostatní osobní výdaje v částce tis. Kč. Na regionální rozvoj, územní plánování a zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o., je určena částka ,8 tis. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Na oblast školství a kultury jsou určeny prostředky ve výši ,5 tis. Kč, a to zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních, speciálních škol a základní umělecké školy ( tis. Kč), Chrudimské besedy (5.651 tis. Kč), Městské knihovny (7.670 tis. Kč) a dotace pro obchodní společnosti Sportovní areály města Chrudim dřívější příspěvkovou organizaci Sportoviště města Chrudimě (8.550 tis. Kč). Oproti roku 2005 došlo k navýšení prostředků na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení, přičemž část těchto dotací je přidělena přímo konkretizovaným subjektům. V rozpočtu Odboru školství a kultury je na uvedené účely zahrnuta částka v celkové výši tis. Kč. Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením finančních operací je rozpočtováno ,7 tis. Kč u Odboru finančního. V rámci rozpočtu je pro rok 2006 schváleno také navýšení příspěvku na provozování MHD na částku tis. Kč a příspěvek na zakoupení autobusu pro MHD ve výši 200 tis. Kč. Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje dnes o projektu Signál v tísni, o kterém jsme Vás již informovali před rokem. Tuto službu už využilo 12 občanů našeho města. Signál v tísni snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. V jakých situacích Signál v tísni pomůže: pokud upadnete a nemůžete sami vstát nemůžete sami dosáhnout na telefon nemůžete sami otevřít dveře při náhlém zhoršení zdravotního stavu nemůžete si vzpomenout na telefonní číslo záchranné služby, policie, lékařské pohotovosti, hasičů. při napadení při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci pokud se nemůžete dovolat žádné pomoci Po zavedení Signálu v tísni nosí občan doma stále při sobě dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním pultem ochrany Městské policie, na kterou se dovolá 24 hodin denně. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zařízení v bytě je pevná telefonní linka nebo mobilní telefon. Kolik se za službu platí? pevná telefonní linka instalace 400 Kč až 450 Kč měsíční poplatek 60 Kč mobilní telefon instalace Kč až Kč měsíční poplatek 225 Kč Bližší informace Vám podá Ivana Bohatá nebo Ivana Čechová na telefonu

4 Z dějin chrudimské fotografie, část 2. léta Prozatím nejstarší známá zpráva o pořízení fotografie v Chrudimi se nachází ve vzpomínkách kolínského kaplana P. Jana Svobody, chrudimského rodáka. Dne 24. srpna 1855 zachytil pražský fotograf Běhula jeho matku Annu za 105 zlatých a 20 krejcarů (vlastní snímek stál 76 zlatých). Pro zajímavost za 500 zlatých se v tom roce dal v Chrudimi koupit dům Jako první zažádal o povolení zřídit fotografický ateliér v Chrudimi Prokop Jičínský z Filištínské ulice, a to 25. srpna Zda svůj úmysl realizoval, nevíme. O tři roky později se na úřady se Líc a rub fotografie budovy gymnázia čp. 6/II (Školní náměstí) od E. Hummel-Bourdona (po roce 1862). stejnou žádostí obrátili Friedrich Menzl, František Müller, Josef Bousek a Eugen Hummel-Bourdon. Z nich fotografickou dílnu prokazatelně provozovali dva posledně jmenovaní. Zejména E. Hummel-Bourdon se do dějin města přes krátký pobyt v něm (asi do roku 1871) v různých ohledech výrazně zapsal. Také proto v roce 1926 chrudimský klub fotografů amatérů doporučil zdejšímu muzeu, aby pátralo po starých Bourdonových daguerrotypiích a snažilo se je získat jako cenné doklady začátků fotografie. V roce 1866 založil František Gallat jeden z nejvýznačnějších chrudimských ateliérů. Provozovna se nejprve nacházela v bývalém ateliéru Hummel-Bourdona v čp. 125/I, později v Husově ulici. Fotografováním se zabývala také Františkova dcera Karla a její manžel Edmund Tietz, jenž se v roce 1878 stal společníkem svého tchána. Firma měla pobočku i ve Vídni. Významnější ateliéry dále založili Jindřich Krink a Antonín Mattas. J. Krink pracoval jako fotograf v Praze, v Chrudimi se objevil v 90. letech 19. století. Provozovnu zřídil v domě čp. 43/I u Pardubické fortny, jeho nástupce stejného jména působil do poloviny 20. století v čp. 127 v Široké ulici. A. Mattas založil ateliér kolem roku 1901 v Husově ulici. Další fotografické podniky, které se však výrazněji neprosadily, ustavili Josef Semenec (doložen k roku 1867), Ignát Lindauer (1893), Jetřich Hemský (1902) a Jan Kinder (1902). Přelom 19. a 20. století se stal pro chrudimskou fotografii skutečným mezníkem. Profesionální ateliéry se staly běžnou součástí života a záliba v pořizování fotografií již natolik pronikla mezi amatéry, že došlo k prvnímu pokusu o založení fotokroužku. Dne 19. května 1901 uveřejnil Sportovní klub Chrudim oznámení, že založil fotografický odbor. Jeho činnost se však nerozvinula a na první fotoklub si Chrudim musela počkat až do roku Dodejme ještě, že na rozmach profesionální a amatérské fotografie zareagovali také obchodníci. K těm prvním, kteří se v Chrudimi zabývali prodejem fotografických potřeb, patřil drogista František Jorda, sídlící v již zmiňovaném čp. 125/I. Dějinami prvního chrudimského fotoklubu v letech a dalšími fotoateliéry, které působily v tomto období, se budeme zabývat příště. Máte k tématu zajímavé materiály? Pokud ano, obraťte se prosím na Ing. Ladislava Ženku (předseda Fotoklubu Chrudim), Dr. Janského 725 v Chrudimi, nebo na Mgr. Ivo Šulce, Státní okresní archiv v Chrudimi, Filištínská ulice 37 v Chrudimi, tel , Ivo Šulc Literární soutěž Poklady z královského věna V rámci aktivizačních programů pro seniory královských věnných měst vyhlašuje město Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů a jejich přátel v Chrudimi 1. ročník literární soutěže Poklady z královského věna. Soutěž je určena seniorům, kteří žijí nebo se narodili v některém z devíti královských věnných měst (Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto). Soutěžní témata jsou tři: 1. Poezie maximálně 10 básní 2. Próza povídky, pohádky, fejetony,vzpomínková vypravování na libovolné téma maximálně 5 stran textu formátu A4 3. To je moje město poezie, próza vztahující se k věnnému městu 1 až 3 básně nebo 3 strany textu formátu A4. Příspěvky mohou být psané i ručně. V jednotlivých městech proběhnou místní kola do a doručením příspěvků na odbor sociálních věcí patřičného MěÚ či magistrátu je soutěžící automaticky zařazen do soutěže. Tři nejlepší práce v každé kategorii z každého královského věnného zašlou odbory sociálních věcí na adresu vyhlašovatele (Městský úřad Chrudim, Resselovo nám. 77, do rukou místostarosty Petra Řezníčka) do Vítězové místního kola v Chrudimi budou vyhlášeni při volbě královny věnného města Chrudim počátkem září Finále soutěže Poklady z královského věna se uskuteční při volbě královny všech věnných měst v říjnu 2006 v královském věnném městě Mělník. Petr Řezníček, místostarosta města Chrudim Odešel přítel přírody První lednovou neděli zemřel v necelých 49 letech Ing. Milan Marenčák, ředitel Ekocentra Zelený dům v Chrudimi a předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochránci SPR Habrov. Před listopadem 1989 pracoval jako referent ochrany přírody na Okresním národním výboru a to bylo také místo, kde jsme se poprvé setkali. Díky jeho pochopení pro neformální aktivity lidí jsme tenkrát začali čistit krásnou, ale zanedbanou Lovětínskou rokli. Po roce 1989 se stal vedoucím referátu životního prostředí na Okresním úřadě a po několika letech přešel do neziskové sféry. Aktivně pracoval v ekologické výchově a ochraně přírody, byl motorem a organizátorem mnoha ochranářských akcí, spoluzakládal Zelený dům a hájil zájmy životního prostředí na různých fórech, komisích i v médiích. Kromě praktické ochrany přírody se věnoval i teorii vyučoval na chrudimské vyšší odborné škole, psal studie a projekty pro různé instituce (např. Český ekologický ústav), byl spoluautorem Koncepce environmentální výchovy Pardubického kraje. Ing. Marenčák byl nadaným malířem, jak jsme mohli vidět na několika jeho výstavách, vydal sbírku básní a také fotografoval. Jako ekolog a uměnímilovný člověk měl citlivou duši a velmi těžce nesl nepřízeň osudu a osobní ztráty z poslední doby kombinované s dlouhodobou nemocí. Náš poslední společný a největší projekt už nedokončíme Text a foto Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA Druhá část sbírky do Kosova Dne 14. prosince 2005 odešla druhá část sbírky pro školy v Kosovu. Do sbírky se zapojily další školy ZUŠ Chrudim, kde zaměstnanci mezi sebou vybrali1 540 Kč a nakoupili školní potřeby (sešity, kancelářský papír a 28 vybavených penálů). Ke sbírce se připojili i žáci ZŠ Ronov, ZŠ Luže a ZŠ Třemošnice, kteří rovněž předali hodnotné učební pomůcky, a Speciální základní škola Chrudim, která pomohla vybavit třídu lavicemi, židlemi a učitelskými stoly. Město Chrudim a Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim dodatečně děkuje všem uvedeným školám, jejich žákům, rodičům i učitelům, kteří se této sbírky účastnili. is 4

5 Po uzávěrce: Ztratili jste klíče? Postrádáte-li svůj svazek klíčů, přijďte se podívat na MěÚ Chrudim do budovy na Resselově náměstí 77, kde v podatelně v přízemí je na výběr bohatá sbírka ztracených klíčů. Třeba tam najdete právě ty své. redakce Opravy soch v roce 2005 Turistická sezona 2006 začala a Chrudim byla u toho Ve dnech až se v areálu brněnského výstaviště uskutečnil mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR. Chrudim v letošním roce představila svůj turistický potenciál v rámci širší expozice regionu Východní Čechy, kterou oficiálně otevřeli nejen zástupci měst a krajů, ale i ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Za město Chrudim se zúčastnili starosta Ladislav Libý a místostarosta Jan Čechlovský. Další příležitost ke zhlédnutí výstavní expozice turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko se naskýtá až na veletrhu Holiday World v Praze. Těšíme se!! sd Město Chrudim zajistilo v loňském roce prostřednictvím Odboru školství a kultury opravy soch za Kč. Z restaurátorského hlediska byla nejnáročnější oprava sochy sv. Františka, neboť byla rozpadlá na několik částí. Restaurátor Zdeněk Šmahel musel tuto sochu stojící u cesty mezi Markovicemi a Medlešicemi znovu sestavit a chybějící části doplnit. Tato akce se mohla uskutečnit díky svazku obcí Mikroregion Chrudimsko, který z celkové částky Kč na opravu sochy zaplatil více než polovinu nákladů. Kromě sv. Františka byly restaurovány sochy: sv. Vojtěch a sv. Václav v Široké ulici, Karel IV. a Břetislav I. v nikách domu čp. 57, Břetislavova ulice (Žižkovo náměstí), Mater dolorosa a Ecce homo u kostela sv. Michaela. Město Chrudim rovněž poskytlo příspěvek na renovaci vstupního portálu Khomovského domu. I pro letošní rok jsou plánovány opravy soch a dalších kulturních památek, na rekonstrukci čeká například Novoměstská kašna se sochami. Tuto akci s rozpočtem 1 mil. Kč bude zajišťovat Odbor investic a správy majetku. is Tříkrálová sbírka 2006 V Chrudimi vykoledovali koledníci při Tříkrálové sbírce částku ,50 Kč. Všem, kteří do této sbírky přispěli, patří náš velký dík. Celkově vybraná částka činila Kč. Z toho 65% dostane naše farní charita, zbývající částka bude použita pro humanitární účely v ČR i v zahraničí a na režii sbírky. Z loňské sbírky jsme obdrželi 55%, všechny charity věnovaly navíc l0 % z celkové částky ve prospěch obětí tsunami. Obdržená částka byla použita na zlepšení kvality charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, příspěvek na provoz Občanské poradny Chrudim a příspěvek na klub pro psychicky nemocné FRANTIŠEK. Farní charita Chrudim Již v lednu přistoupilo město Chrudim ke snižování stavu přemnožených holubů, kterých je v našem městě odhadem kusů. Určitě řada z Vás zaznamenala, že velmi oblíbeným Každé první pondělí v měsíci v době od 9.00 do můžete nahlédnout do kroniky města Chrudimě za rok 2004 a do archivu podkladů pro tuto kroniku. Kronikář pan Mgr. Josef Krečmer všem Poslední dobou dostávám dotazy, zda by bylo možné znovu objednat ražbu číslovaných pamětních medailí s motivem denáru Břetislava I. na líci a s reliéfem chrudimského kostela a sloupu Proměnění Páně na rubu. Pokud se najde dostatečný počet zájemců, firma Kronika Jablonec provede Likvidace holubů Kronika k nahlédnutí místem ke hřadování holubů je kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí (na jehož plášti bylo mimochodem pozorováno až pět set holubů), budova muzea, divadlo, domy na Resselově náměstí, ale i obytné domy v ulicích Revoluční, Rooseveltova a Čs. armády. Přemnožení holubů se stalo znepokojujícím, protože dochází ke značným škodám nejen na památkách v centru města, znečišťování chodníků i dalších veřejných prostranství, ale i obtěžování obyvatel města. Na budovách muzea a divadla byla umístěna klecová zařízení, která budou až do března sloužit k odchytu dospělých holubů. Mechanické snižování počtu holubů pomocí klecových zařízení je poměrně efektivní formou redukce stavu holubů a pro obyvatele města je rozhodně bezpečnější než například užití chemických metod, při němž by hrozil kontakt s uhynulými zvířaty. Doufáme, že bude tato akce úspěšná podobně jako redukce holubů, která v našem městě probíhala na přelomu let 2003 a 2004, kdy bylo odchyceno 850 kusů holubů. Jan Čechlovský, místostarosta zájemcům bude v uvedenou dobu k dispozici ve své pracovně ve 3. patře budovy Městského úřadu Chrudim na Resselově náměstí. redakce Ražba pamětních medailí v nové limitované sérii limitovanou ražbu těchto medailí v nové sérii s počátečním číslem 101. Zájemci o tuto unikátní památku na rok 950. výročí první zmínky o Chrudimi se mohou přihlásit v Informačním centru na Resselově náměstí do konce února is 5

6 Několik slov k hudební kultuře nejen v Chrudimi Umění kultura je prvek lidské činnosti, který významně pomáhá utvářet individualitu osobnosti a člověka výrazně odlišuje od živočišné říše! Vyspělý národ (společnost) se od národů tzv. přírodních liší mimo jiné tím, že vytváří dvojí kulturu vysokou a nízkou. Nízká kultura je určena vždy nejširší společenské vrstvě obyvatelstva a drtivá většina populace jí bez větších problémů rozumí. Je velmi dynamická a obvykle závisí zejména na momentální lidské tvořivosti a potřebě širokého publika. Zmiňované přírodní národy mají pouze jednu kulturu pro všechny. Vysoká kultura obvykle nebývá přijímána nejširšími vrstvami, neboť vyžaduje mnohem větší soustředění, porozumění, ale možná i určitou míru vzdělání a přípravy. Tento typ lidské činnosti pak nepochybně vytváří trvalé umělecké hodnoty a v dějinném kontextu je vždy ukazatelem vyspělosti každého národa či etnika, přesto, že jej v dané době vytváří a přijímá jen omezená skupina lidí. V dnešní době, kdy se na nás valí zejména z televize, rádia nebo tisku obrovské množství nejrůznějších kulturních podnětů, je velmi obtížné určit hranici mezi těmito proudy. Oba tyto základní společenské proudy se dnes navíc navzájem ovlivňují a inspirují. Po pročtení Vademeca chrudimské kultury či jiných informačních zdrojů zjistíme, že město Chrudim nabízí prostřednictvím různých korporací velmi široký záběr v obou těchto proudech. Velkou zásluhu na kvetoucím společenském životě v Chrudimi má v posledních letech zejména naše profesionální agentura Chrudimská beseda. Jen provoz Divadla Karla Pippicha se v kvalitě ani četnosti akcí zdaleka nedá srovnat z žádným jiným městem téže velikosti a bez obav může konkurovat provozu v řadě krajských měst naší vlasti. Obraťme však nyní pozornost k typu umění, které jednoznačně patří do skupiny kultury vysoké je jím artificiální ( vážná ) hudba, neboť v žádném jiném (nejen kulturním) odvětví náš národ zdaleka nedosáhl takového světového věhlasu. Vždyť např. Antonín Dvořák, který měl mimo jiné Chrudim velmi rád, je dnes prokazatelně a naprosto suverénně nejznámějším Čechem na celém světě. Jeho hudba zněla i na Měsíci! Je třeba si tedy jasně říci, že tzv. vážnou hudbu dnes zná a poslouchá celý vyspělý svět, dokonce i takové státy, jako je např. Japonsko, které mají samy svou vlastní vysokou kulturu, dnes doslova hltají evropskou klasickou hudbu (s obrovským podílem právě hudby české). I letošní výročí 250 let od narození W. A. Mozarta bude slavit celý svět! Již od roku 1942 jsou v Chrudimi pořádány, vedle jiných koncertů, pravidelně tzv. Chrudimské hudební pátky. Svou kontinuitou a vysokou pořadatelskou úrovní jsou tyto koncerty ojedinělým typem abonentního cyklu a také díky překrásnému sálu chrudimského muzea prosluly mezi umělci po celé naší vlasti. Letos nás čeká v pořadí již sedmistý hudební pátek. V posledních letech má Chrudim veliké štěstí, neboť každý rok na několika koncertech vystupuje Komorní filharmonie Pardubice. Pro město Chrudim je to čest zejména proto, že se jedná o orchestr prvotřídních světových parametrů, který hostuje na nejlepších světových pódiích. Každá návštěva překrásného sálu chrudimského muzea by měla pro každého Chrudimana být vždy opravdovým svátkem. Svými podmínkami (akustikou) a možnostmi patří prokazatelně k nejlepším hudebním sálům ve střední Evropě, vždyť Ceník zpoplatnění vybraných druhů odpadů Ceník za zneškodnění odpadu nad limit - pro občany města Chrudim (sběrný dvůr) katalogové kategorie druh roční limit jednotka cena vč. číslo odpadu odpadu na domácnost množství DPH O papír nebo lepenka není kg 0, O sklo, obaly skleněné není kg 0, O plasty z odděleného sběru není kg 4, O kovy, kovové obaly není kg 0, O dřevo nad 200 kg kg 2, O oděvy, textilní materiály nad 100 kg kg 3, O olej jedlý a tuk nad 10 kg kg 3, N oleje a tuky nad 10 kg kg 4, N barvy, lepidla, pryskyřice, obaly nad 10 kg kg 17, N rozpouštědla nad 10 kg kg 8, N kyseliny nad 5 kg kg 17, N zásady, louhy, hydroxidy nad 5 kg kg 17, N fotochemikálie nad 5 kg kg 19, N pesticidy nad 10 kg kg 19, N detergenty, odmašťovače nad 10 kg kg 17,00 s obsahem nebezpečných látek N léky a jiná nepoužitelná léčiva nad 5 kg kg 15, N baterie a akumulátory nad 20 kg kg 1, N baterie, akumulátory, monočlánky nad 20 kg kg 19, N televize s úhl. nad 55 cm nad 2 kusy ks 187, N televize ost., rádia nad 2 kusy ks 170, N zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti nad 5 kusů ks 12, N lednice s obsahem nad 1 kus ks chlorofluorovodíků z toho: N lednice o objemu do 150 l nad 1 kus ks 226, N lednice o objemu 150 l a více nad 1 kus ks 340, N obaly od sprejů-prázdné tlakové obaly nad 5 kg kg 14, N filtry olejové nad 2 kusy ks 12, O objemný odpad (okna, nábytek, nad 0,3 tuny t 1 531,00 koberce) O biologicky rozložitelný odpad nad 100 kg kg 1,00 Ceník za zneškodnění odpadů - placeno v plné výši (bez limitu) katalogové kategorie druh jednotka cena vč. číslo odpadu odpadu množství DPH O plastové obaly ze stavebních materiálů kg 5, O směsi betonu, cihel, tašek t 621, O zemina a kameny t 553, O biolog. nerozlož. odpad - nekompost. t 3 200, O pneu - osobní automobil ks 30, O pneu - lehké nákladní do 6,50-20 ks 70, O pneu - nákladní do ks 210, O pneu - těžké nákladní vč. trakt. ks 450, O vzdušnice - osobní automobil ks 5, N asfaltové směsi kg 5, O směsný komunální odpad t 1 260, O vzdušnice - nákladní automobil ks 11, N stavební materiály obsahující azbest kg 5,50 Ostatní občané (z jiných obcí) a osoby podnikající hradí zneškodnění všech uvedených odpadů v plné výši. něčím podobným se ani zdaleka nemohou pochlubit sousední Pardubice ani jiné město v kraji, ba dokonce ani samotná Praha. Poslech klasické ( vážné ) hudby není zdaleka dráždivým prvkem, celkově naši mysl zklidní. Zvuk klasických nástrojů, které nepotřebují ke své hře žádnou elektronickou pomoc, zní naprosto přirozeně. Tento umělecký svět nám pomůže vytvořit tolik potřebnou protiváhu k dnešnímu uspěchanému, hlučnému a médii ovlivňovanému životu. Koncerty klasické hudby jsou vhodné pro každou věkovou skupinu obyvatelstva, děti nevyjímaje. S poznáváním této hudby je právě u dětí nejvhodnější začínat před dospíváním. Menší děti k této hudbě přistupují bez předsudků a jsou schopné ji velmi zvláštním způsobem vnímat. V dospívání se pak často již předem od tohoto umění odvracejí, neboť se přirozeně stydí akceptovat zejména obrovský citový náboj, který je v této oblasti ukryt. Pokud však jsou s klasickou hudbou seznámeny již ve svém raném věku, často se pak k ní později navracejí. Je smutné, že se ve druhé polovině 20. století většina společnosti, včetně mnohých učitelů hudby (!), ke své škodě od vážné hudby odvrátila. Chtěl bych tedy tímto pozvat všechny občany města Chrudimi, aby podobně jako zaplňují divadlo, zaplnili sál muzea při každém Chrudimském hudebním pátku, a tím se přihlásili k evropské kulturní a společenské elitě třetího tisíciletí. Přál bych si, aby se každý takový večer stal nejen pro Chrudim, ale i pro celý region opravdovou společenskou událostí. Tomáš Židek, předseda kulturní komise RM 6

7 Pomozte ocenit dobrovolníky! Do středy 15. února je možné nominovat dobrovolníky z celého Pardubického kraje na ocenění Dobrovolník roku, které je součástí druhého ročníku projektu zvaného Den D. Jde o společný projekt pardubických občanských sdružení Klub hurá kamarád a SKP-Centrum, který si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti dobrovolníků v regionu, uvedl předseda SKP Centra Jan Vojvodík. Naším záměrem je ocenit práci dobrovolníků v Pardubickém kraji a upozornit veřejnost na to, že jsou mezi námi lidé, jichž si velmi vážíme a bez nichž by například většina neziskových organizací nemohla existovat, řekl ředitel Klubu hurá kamarád David Matýsek. Na toto ocenění může kdokoliv navrhnout člověka, který bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí a společnosti, a to v oblasti sociální, volného času, ekologie a kultury. Způsobů, jak lze dobrovolníka navrhnout, je hned několik. Ten nejsnadnější je prostřednictvím internetových stránek Zde zájemci najdou jednoduchý elektronický formulář, který zašlou na ovou adresu případně na poštovní adresu SKP-Centrum, Bělehradská 513, Pardubice s heslem Den D. Vyvrcholením Dne D bude slavnostní galavečer ve Východočeském divadle ve čtvrtek 9. března Více informací: Jan Vojvodík, předseda o. s. SKP-Centrum, Bělehradská 513, Pardubice Telefon: (ústředna) Internet: David Matýsek, ředitel Klubu hurá kamarád, Jungmannova 2550, Pardubice Telefon: Internet: Manažer prevence kriminality informuje: V lednovém čísle jsem Vám představila nový ročník literární soutěže O chrudimský Zlatý brk s novými tématy a v měsíci únoru jsem se rozhodla začít velice zajímavým tématem jak pro Vás, tak i pro společnost, tedy fenoménem korupce. Vybrala jsem si jej z toho důvodu, že lidé sice o tomto nešvaru často hovoří, poukazují na něj, ale mnohokrát o něm nic nevědí. Zajímalo mne, co si vlastně mám pod pojmem korupce představit, kde definici korupce najdu, co dělat, když se s tímto negativním jevem setkám. Obrátila jsem se na Mgr. Ing. Ondřeje Starého ze specializované složky Policie ČR, z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, jenž má v této oblasti celorepublikovou působnost. Mgr. Ing. Starý mi odpověděl takto: Slovo korupce je latinského původu, vychází ze spojení základního tvaru rumpere a corruptus: Rumpere zlomit, rozlomit, přetrhnout, corruptus znečištěný, zkažený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený, tedy jde o vymezení následku určitého nekalého jednání. Pochopili jste tento pojem správně, jde vlastně o zlomení, přetržení něčeho, co je zkažené, zvrhlé, mravně zvrácené. Jde o mezinárodní, celospolečenský negativní jev, v České republice rozšířený a Evropskou unií velmi negativně vnímaný. Zasahuje do mnoha oblastí života (běžný život + morálka, business + etika, morálka, politika + etika, morálka). Svou vysokou latencí (proč mluvit, když z toho mám prospěch) je velmi nebezpečná pro společnost (dokáže účinně ovlivnit chod systému). Jejím pachatelům hrozí nízké tresty v porovnání s tím, co způsobí a jaký dopad to může mít na společnost (vyplatí se riskovat). Míra korupce jako hodnotící hledisko je potom znakem občanské, kulturní, hospodářské a politické úrovně posuzované země. Boj proti korupci vyžaduje mezinárodní spolupráci a jednotnou účinnou metodiku a účinnou prevenci. Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy, spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu. Proveďme si rozklad tohoto pojmu na atributy shodné pro všechna korupční jednání: 1. vztah dvou subjektů 2. jde o směnný vztah přinášející výhodu oběma stranám 3. souvislost s obstaráváním věcí obecného nebo institucionálního zájmu 4. korumpovaným je subjekt disponující určitým postavením, pravomocí 5. jde o jednání proti dobrým mravům V České republice jsou postižitelné pouze formy korupčního jednání, kterými jsou přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. Tyto formy mají vazbu na další trestné činy postižitelné dle platného trestního práva České republiky. Naše republika je vázána mezinárodní smlouvou Trestněprávní úmluvou o korupci přijatou ve Štrasburku 27. ledna 1999, která výrazným způsobem napomáhá v boji s tímto negativním jevem. Ze všeho, co mi bylo sděleno, jsem si udělala představu, že toto téma je velice složité a rozhodně přesahuje možnosti tohoto článku. Seznámila jsem se s preventivními opatřeními, která Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sděluje veřejnosti s uvedením dalšího postupu, tj. co dělat dál, když se osobně setkáme s korupčním jednáním. Je vždy na občanech, jaký postoj zaujmou. Nevím, jak Vám, ale mně není příjemné poslouchat, že Česká republika je na takovém a takovém místě v měření indexu korupce. Jsme součástí Evropy, a proto je zapotřebí se nad tímto problémem zamyslet. Ondřej Starý, Radka Pochobradská Studentský parlament přivítá nové členy Po krátké přestávce opět připravujeme setkání Studentského parlamentu Studenti městu. Pokud jsi starší třinácti let a máš chuť se podílet na dění ve městě, můžeš se zúčastnit i Ty. Schůzka se bude konat 13. února od hodin. Sraz je před TJ Sokol (sídlíme v Kapucínském klášteře, 1. patro). Uvítáme každého s dobrými nápady, kreativním myšlením a s chutí pomáhat při realizaci různých zajímavých akcí, především Majálesu a akcí Zdravého města Chrudim. Každý bude mít možnost se vyjádřit, přednést svůj návrh a prosadit své myšlenky a nápady. Tak neváhej a přijď! Miroslav Beránek, Iveta Fikejzlová Máte v hlavě spoustu nápadů, jak pomoci svému okolí, a rádi byste je zrealizovali? Pak právě pro Vás je určen program Make a Connection, který v České republice pokračuje již pátý rok. Do programu se mohou přihlásit týmy mladých lidí ve věku 16 až 24 let a ucházet se se svými projekty o finanční podporu (až Kč). Kromě toho mají šanci poznat nové přátelé a bezplatně se zúčastnit seminářů v oblasti propagace, médií, public relations či třeba administrace projektů. Projekty jsou určeny mladým lidem, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, ale přesto by rádi něco udělali pro svoje okolí. V minulosti dobrovolníci pořádali akce pro děti, pomáhali přírodě, učili seniory pracovat na počítači či organizovali tvůrčí setkání. Nemusíte se obávat složitostí, protože již při přípravě projektu se na nás můžete kdykoliv obrátit. Poradíme vám s rozpočtem, vyplněním formuláře a dalšími náležitostmi. Více se dozvíte na stránkách Neváhejte a obraťte se s jakýmikoliv dotazy na koordinátora projektu Romana Málka z Klubu hurá kamarád na telefon nebo Kdo může žádat o grant mladí lidé ve věku mezi 16 až 24 lety, kteří vytvoří minimálně 8členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji Na co jsou granty určeny na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006). na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.) na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.) Na co nejsou granty určeny na podporu občanským sdružením projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům na úhradu osobních nákladů realizátorů projekty jednorázového charakteru projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené Kontakt pro novináře: Roman Málek, koordinátor programu Make a Connection v Pardubickém kraji Klub hurá kamarád, Jungmannova 2550, Pardubice mobil: , 7

8 Téma pro Chrudim 2006 úvodní zpráva ke kampani Město Chrudim se v roce 2004 v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 zapojilo do sledování evropských ukazatelů místního udržitelného rozvoje a kvality života ve městě (Spokojenost občanů s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava cestujících). V roce 2005 Rada města schválila přistoupení k Týmové iniciativě místního udržitelného rozvoje (TIMUR). Hlavním cílem iniciativy je pomáhat městům zavádět Společné evropské indikátory místního udržitelného rozvoje a další, místně specifické, ukazatele rozvoje a kvality života. V souvislosti s členstvím Chrudimě v iniciativě TIMUR připravilo město spolu se zástupci stejnojmenného občanského sdružení průzkum názorů občanů na aktuální rozvojová témata města. V lidovém hlasování, které proběhne ve dnech 20. až 27. února 2006, bude zjišťováno, jaký ukazatel kvality životního prostředí a rozvoje města obyvatelé v Chrudimi zajímá a kterým je nutné se dále primárně zabývat. Kampaň bude zahájena zveřejněním článků v místních médiích a upozorněním na internetových stránkách města Chrudim. Hlavní složkou kampaně bude anketa spojená s propagací sledování evropských indikátorů rozvoje. Dobrovolníci budou roznášet letáčky mezi občany a zjišťovat, co je skutečně trápí v současné Chrudimi a co by chtěli dále sledovat a zlepšovat. Jako problémová témata k hlasování v Chrudimi jsou navržena: - výstavba nových nájemních bytů - Dům na půli cesty podporované bydlení - úroveň sociálních služeb - bezpečnost ve městě - nezaměstnanost - informace obyvatelům o záměrech města - dostupnost veřejných budov pro zdravotně handicapované občany - úroveň veřejných služeb (pošta, VaK, dodávka plynu apod.) - materiálně technické vybavení školních tříd - stav životního prostředí ve městě - doprava ve městě - soužití s nepřizpůsobivými občany - nabídka kulturních programů ve městě - provoz letního kina Občané mohou téma pro město vybrat jak na internetu (stránky nebo města tak pomocí mobilního telefonu odesláním běžné SMS na číslo uvedené na letáku. Kromě osmi připravených témat mohou občané navrhnout téma vlastní. Akce pro veřejnost je týdenní koncentrovanou kampaní k ukazatelům udržitelného rozvoje v Chrudimi, zaměřenou na zjištění klíčového ukazatele pro zlepšování života ve městě hlasováním občanů (písemně, na internetu nebo prostřednictvím SMS). Z hlasujících občanů, na které bude uveden kontakt, budou náhodně vybráni tři šťastní, kterým představitelé města předají věcné ceny a občané jim současně mohou veřejně sdělit svůj názor. Akce je organizovaná v rámci projektu Zdravé město společně s dalšími subjekty. Bližší informace o kampani a další činnosti Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) najdete také na: Za koordinátory místní akce v Chrudimi: Michael Pondělíček (TIMUR) a Šárka Trunečková Stobík Špatné stravovací a pohybové návyky se u obézních často fixují už od dětství. Nejnovější celoevropské studie ukazují alarmující nárůst obezity u dětské populace a nejinak je tomu bohužel i v České republice. Odborníci se proto začínají zamýšlet nad vypracováním programu terapie dětské obezity. Společnost STOB se tímto problémem zabývá již delší dobu a ve spolupráci s MUDr. B. Kalvachovou z endokrinologického ústavu začala organizovat rodinné kurzy pro děti za aktivní účasti rodičů. V Chrudimi za spolupráce Zdravého města, dětských pediatrů a STOBU byl v září 2005 zahájen první rodinný kurz. Rodinný kurz probíhal do prosince a tvořilo ho 12 lekcí, jejichž obsah byl přizpůsoben skupině a věku dětí. Poděkování patří Zdravé mateřské škole Dr. Jana Malíka, která poskytla pro tento kurz zázemí a cvičební pomůcky. Kurz snižování nadváhy STOBÍK absolvovalo šest rodičů a šest dětí. Začáteční průměrná váha dětí byla 50,5 kg, věkový průměr 9 let. Během kurzu dokázali rodiče i děti redukovat váhu celkem o 33,3 kg. U dětí vyšší než váhový úbytek byl úbytek v centimetrech. Vzhledem k tomu, že děti vyrostly, považujeme za úspěch i to, když si dítě uchovalo při zvýšené výšce stejnou váhu. Snížení obvodu v pase v průměru o 8 cm, přes boky o 5,5 cm. V kurzu děti zlepšily svůj jídelníček, zařadily především více zeleniny a omezily sladkosti a sladké limonády. Naučily se tedy sestavit jídelníček z jídel, která by jim chutnala a byla energeticky nižší, než na jaká byly dosud zvyklé. Pohybovou aktivitu v kurzu zvládli rodiče i děti na výbornou a věříme, že se naučili mít z pohybu radost. Za společnost STOB lektorka Jana Boučková a cvičitelka Jana Machová Komunitní plánování sociálních služeb Komunitní plánování je metoda, kterou lze na místní úrovni obce plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním požadavkům. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Komunitního plánování sociálních služeb se soustředí na zapojení všech osob a subjektů, které mají zájem se podílet na plánování sociálních služeb na místní úrovni. Podstata komunitního plánování sociálních služeb spočívá ve zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků pak vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je dohodou mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné nebo prioritní.. Komunitní plánování je cyklický a opakující se proces. Přínosem komunitního plánování sociálních služeb je zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné využívání finančních prostředků, pružná reakce na změny potřeb v sociálních službách a zapojení veřejnosti. Cílovými skupinami procesu komunitního plánování jsou uživatelé sociálních služeb. Mnozí uživatelé sociálních služeb v dnešní době jsou jedinci potenciálně nebo reálně ohrožení sociálním vyloučením. Tento stav je v mnohých případech vyvolán nesprávně zvoleným druhem péče, nedostupností nebo neodpovídajícím rozsahem a zaměřením služby, kterou klient užívá. Na tento současný nevyhovující stav reaguje právě proces komunitního plánování sociálních služeb, který ve svých aktivitách pracuje se všemi dotčenými stranami zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Právě uživatelé služeb jsou přímými zástupci procesu, z něhož vzejde systém plánování sociálních služeb, který bude zohledňovat potřeby a možnosti všech účastníků procesu a zmapuje aktuální situaci v sociálních službách. Toto povede ke zvýšení efektivity a využívání zdrojů na rozvoj sociálních služeb. V souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, s předpokládaným datem účinnosti od , bude obcím uložena povinnost mapovat soc. služby a poté komunitně plánovat. Město Chrudim podniklo první aktivní kroky k zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je zmapování poskytování sociálních služeb, které ve městě chybí a jsou potřebné. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim má politickou podporu, která je deklarována v několika usneseních usnesení Rady města Chrudim č. 107/2005 ze dne a usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. 37/2005 ze dne V těchto dokumentech město schválilo Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim a vytvoření dokumentu Komunitní plán sociálních služeb města Chrudim, který bude zpracován k Byl určen místostarosta Mgr. Petr Řezníček jako odpovědný politik za proces komunitního plánování a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim pod vedením Ing. Anny Halamkové jako odbor, který zastřešuje proces komunitního plánování. Dále byla schválena základní triáda, tedy zástupci za zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Jmenovitě to jsou Mgr. Radka Pochobradská zástupce za zadavatele, Mgr. Michal Zahradník, výkonný ředitel o. s. Šance pro Tebe Chrudim zástupce za poskytovatele a pan Jiří Brožek jako zástupce za uživatele sociálních služeb. Byl určen hlavní koordinátor procesu Mgr. Hana Slavíková. V současné době je vytvořena rozšířená triáda, která pořádá pravidelná pracovní setkání. Jedním z kroků komunitního plánování, který již má město Chrudim splněn, je vydaný Katalog organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim. V katalogu jsou přehledně podle abecedy seřazené státní i nestátní organizace se svojí nabídkou služeb. Katalog je zdarma k dostání v Informačním centru, na podatelnách Městského úřadu Chrudim a v Občanské poradně Chrudim. Nově nastavený proces se pozitivně dotkne všech uživatelů sociálních služeb i ostatních občanů obce. Uživatelé budou mít příležitost se vyjádřit k utváření systému služeb v jejich obci, ostatní obyvatelé získají příležitost nahlédnout do systému péče a stejně jako uživatelé přímo ovlivnit jeho strukturu. Hana Slavíková, koordinátor procesu 8

9 Výročí měsíce Karel Neudörfl Chrudimské pověsti (2) Hotel Bída Při příležitosti nového kabátu, do něhož se oděla budova čp. 32/IV na Masarykově náměstí tzv. Bída, se hodí připomenout pověst, podle níž vnikl její název. Současná budova připomíná slávu někdejšího proslulého hotelu provozovaného od roku 1850 Matějem Štěpánkem a jeho potomky. Především po své renovaci v roce 1897 provedené Adolfem Štěpánkem patřila Bída k největším a nejluxusnějším hotelům východních Čech, v její restauraci a kavárně se konaly významné společenské a kulturní akce či politické schůze a mnohokrát zde byli hoštěni významní návštěvníci města mj. i prezident T. G. Masaryk v roce Pověst ovšem souvisí ještě s dobou, kdy služby návštěvníkům města i jeho obyvatelům poskytoval předchůdce hotelu - zájezdní hostinec U bílého lva. V květnu a v červnu 1778, v době sporu Dne 8. února 1846 se v Mladé Vožici narodil pozdější středoškolský pedagog a odborný spisovatel Karel Neudörfl. V Benešově, Praze a Táboře studoval gymnázium, v Praze Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Ve školním roce 1871/1872 učil na akademickém gymnáziu v Praze, poté byl přeložen do Chrudimi, kde byl až do roku 1886 profesorem latiny a řečtiny zdejšího gymnázia a poté až do své smrti ( ) školním inspektorem. Napsal mj. Slovo o humanismu a klasicismu, pokud se týče gymnasií našich, Mechanismus a studium vůbec a o nauce a konjunktivu zvlášť, O Erotu Platonově, O lásce Platonově a poměru Faidra k Symposiu, O supinu jazyka latinského. Přeložil Xenofontovu Anabasis, v rukopise zůstaly jeho Počátky školní gramatiky latinské. Přispíval do Listů filologických a pedagogických a berlínské Wochenschrift für klassische Filologie a také do Výročních zpráv chrudimského gymnázia, vydal i Základní školu hudby. Byl spoluzakladatelem Jednoty českých filologů a Spolku pro podporu chudých studentů gymnasiálních v Chrudimi, organizátorem hudebního života na gymnáziu (přednášek, studentských hudebních vystoupení atd.). Jeho švagrem byl JUDr. Karel Havelka ( ), advokát a starosta Chrudimě, vnukem PhDr. Josef Plavec ( ), hudební skladatel a teoretik. Pavel Kobetič mezi Rakouskem a Pruskem o tzv. bavorské dědictví, v něm bydlel syn rakouské panovnice, tehdy již římskoněmecký císař Josef II., který v okolí Chrudimi zkoumal možnosti pro vybudování opevnění na ochranu proti pruskému vpádu. S poskytovanými službami hostince však nebyl údajně příliš spokojen a svou nespokojenost s obsluhou dal také hlasitě najevo poznámkou: Je to tu bída. Hostinec U bílého lva byl pak označován řadu desetiletí chrudimskými občany jako Bída, nový hotel rodiny Štěpánků byl poté takto i oficiálně pojmenován. Není bez zajímavosti, že jméno hotelu spjaté s nepříliš lichotivým vyjádřením o úrovni poskytovaných služeb z úst budoucího českého panovníka nijak neuškodilo prosperitě podniku. V 50. letech 20. století byl hotel Bída vyvlastněn a přeměněn na domov učňů a později ubytovnu zaměstnanců Transporty, od roku 1956 zde sídlilo ředitelství státních lesů. Většina našich spoluobčanů si však tento objekt spojuje především s prodejnou potravin v přízemí budovy. Doufejme, že alespoň pro tyto někdejší restaurační prostory Bídy se v budoucnosti najde takové využití, které by odpovídalo významné tradici této dominantní chrudimské budovy. Pavel Kobetič Centrum sociálních služeb Chrudim v únoru v hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím! Chrudimská univerzita třetího věku: v hodin začíná v počítačové učebně Gymnázia J. Ressela pokračování výuky na PC s panem Martinem Kellerem. Další setkání bude 21. a ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku začíná pro přihlášené zájemce jarní semestr na téma biologie. Přednáší RNDr. Jana Procházková. Následující přednáška proběhne Dita Potužáková Vítání občánků 5. prosince 2005 Lukáš Filippi, Martin Chmelař, Martin Starka, Lukáš Kremina, Tomáš Kudláček, Andrea Dlouhá, Nikola Schlingerová, Vojtěch Vacek, Tereza Nepovímová, David Meduna, Nela Odehnalová, Adam Cvejn, Kamil Hroník a Andrea Mencová. 12. prosince 2005 Ondřej Němeček, Barbora Hurtíková, Ondřej Vašák, Natálie Vondrová, Dita Josková, Vojtěch Krejcar, Veronika Juklová, Jan Lukáš, Jan Duray a Patrik Zemek. 9. ledna 2006 Martin Kolník, David Vaníček, Dan Brožek, Matys Čapek, Lubomír Kincl, Daniel Lupač, Patrik Šplíchal, Kryštof Köstel, Michaela Slaninová, David Slanina, Jakub Kolář, Lukáš Zahradník, Jan Novák a Sára Štrbíková. 16. ledna 2006 Ladislav Krenner, David Polášek, Štěpán Jeřábek, Martina Soudková, Karolína Procházková, Šimon Pilař, Pavla Šupíková, Adéla Slúková, Dominik Málek, Eliška Holubová, Martina Plíšková a Čeněk Mitáš. av Zlaté svatby V sobotu 10. prosince 2005 oslavili manželé Lenka a Milan Procházkovi se svými nejbližšími v obřadní síni Městského úřadu v Chrudimi padesát let společného života zlatou svatbu. V kulturním programu vystoupily děti z Mateřské školy v ulici Svatopluka Čecha. Půl století společného žití si v pátek 23. prosince 2005 připomněli rovněž manželé Vlasta a Otto Formánkovi. Oslavencům a jejich nejbližším zazpívaly Klíčenky. A do třetice všeho dobrého si v kruhu rodinném připomněli padesát let manželského života také Božena a Zdeněk Moravcovi. Jejich zlatá svatba připadla na 25. prosince Všem jubilantům přejeme do dalších let života mnoho zdraví, spokojenosti, klidu, štěstí a osobní pohody. KPOZ Gratulace k osmdesátinám Dne 12. ledna 2006 se dožil významného životního jubilea 80 let pan doc. PhDr. Miroslav Bastl, CSc. Svou profesionální dráhu věnoval pedagogické a vědecké činnosti. Od šedesátých let až do odchodu do důchodu působil na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jeho profesionálním zájmem a zároveň celoživotním koníčkem se stala literatura a literární osobnosti. I když původem nepochází z Chrudimě, převážnou část života zde prožil a svůj profesní zájem věnoval především Chrudimi a Chrudimsku. A právě literatura ho přivedla i ke spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Jako aktivní spolupracovník muzea stál u zrodu jeho časopisu Chrudimských vlastivědných listů a Chrudimského vlastivědného sborníku. Od roku 1992 je členem redakční rady listů a od roku 1996 členem redakční rady sborníku. Kromě toho je i aktivním přispěvatelem do obou edičních počinů. Jménem Regionálního muzea v Chrudimi děkuji panu Miroslavu Bastlovi za dlouholetou spolupráci, těším se na další a do budoucna přeji pevné zdraví, pohodu a ještě hodně tvůrčího elánu. Ing. Milena Burdychová, ředitelka RM v Chrudimi 9

10 Letos budeme slavit 150 let od založení pěveckého spolku SLAVOJ Pěvecký sbor Slavoj patří k nejstarším sborům v naší zemi. Vznikl v době, kdy sborový zpěv byl velmi oblíben a v mnoha českých městech se hromadně zakládaly pěvecké spolky. Na stránkách Zpravodaje bychom Vás chtěli postupně seznámit s historií spolku od jeho založení 16. prosince 1856 až do současnosti. V dnešní mediální době se většina sborů potýká s nedostatkem členů zpěváků, a tak bychom chtěli touto cestou oslovit všechny milovníky zpěvu bez rozdílu věku, kteří mají chuť si zazpívat, aby přišli mezi nás. Vše důležité, ale i mnoho zajímavého o sboru můžete najít na našich internetových stránkách kde také naleznete veškeré kontakty. V letošním roce nás čeká mnoho koncertů doma i v zahraničí. Prvním koncertem byl již tradiční Kurzy floristiky budou pokračovat i letos Po prvních dvou velmi úspěšných ročnících kurzů aranžování květin přijede i letos na jaře Jan de Kamp ze školy Groenhorst College v Nizozemsku do Chrudimi a zasvětí další zájemce, především zájemkyně, do křehkého umění květinových vazeb. Jistěže se mohou zúčastnit i ti, kdo již absolvovali předchozí školení, aby se zdokonalili v tomto subtilním oboru. Kurzy se uskuteční ve dnech 5. až 7. dubna 2006 pro veřejnost a ve dnech 8. a 9. dubna 2006 pro odborníky. Přihlásit se můžete do konce března v Informačním centru na Resselově náměstí 1 (stará radnice). S. Novotný, Výbor pro partnerství Chrudim Ede Palučiny Na únor jsme pro Vás připravili: 10. až tradiční Valentýnský víkend Dělání Květináče stokrát jinak aneb jaro už je za dveřmi. Bližší informace nejen o únorových akcích, ale také o již vyhlášeném letním táboře Indiánské léto 2006 získáte na našich internetových stránkách nebo přímo v klubovně na Novoměstské ulici. Jitka Hlaváčová Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie. Tímto se také omlouváme všem, kteří přišli na koncert v 17 hodin. Ne naší vinou došlo k nesprávnému uvedení času ve Vademecu. V době velikonočních svátků uvedeme v Chrudimi spolu s ostatními sbory Dvořákovu skladbu Stabat mater. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit jejího provedení ve VČ divadle v Pardubicích, to bude jistě krásný umělecký zážitek. Oslavy vyvrcholí na podzim, kdy chystáme slavnostní koncert v chrudimském muzeu, za účasti pražského Hlaholu a našich předních sólistů. Rádi bychom také prostřednictvím výstavy zpřístupnili chrudimské veřejnosti mnoho zajímavých dobových dokumentů, obrázků a zajímavostí z historie i současnosti Slavoje. Zuzana Herbstová, jednatel Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: Akce v únoru února Okresní kolo basketbalu SŠ - chlapci 1. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 3. února Pololetní prázdniny s DDM - korálkování, tvorba korálků z ker. hlíny, občerstvení palačinky na víc způsobů 8. února Wolkerův Prostějov 9. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 10. února Valentýnská přáníčka, od v DDM 13. února CJ angličtina, ZŠ I. A, B, II. A 15. února CJ angličtina, III. SŠ, II. B 15. února Okresní kolo plavecké štafety ZŠ, SŠ 15. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 22. února Dějepisná olympiáda, ZŠ 23. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 25. února Karneval, od v DDM 27. února Olympiáda v ČJ, ZŠ I. Chrudimská Mateřinka V letošním roce byla Chrudim pověřena uspořádáním Mateřinky přehlídky dovednosti a umu našich nejmenších dětí v mateřských školách. Mateřinka se bude konat v Divadle K. Pipppicha 20. a 21. března Zatím je přihlášeno 20 mateřských škol z celého Pardubického kraje. Nejvzdálenějším účastníkem je MŠ Kunčina od Svitav. Chrudimské mateřské školy se přihlásily všechny. Na Mateřince bude vybrána jedna nebo dvě školy, které budou kraj reprezentovat na celostátní Mateřince v Nymburce května Další informace budou zveřejněny v březnovém Chrudimském zpravodaji. is Základní kynologická organizace při AVZO Chrudim A jsme tu opět, abychom Vás informovali o akcích ZKO Chrudim, které jsme připravili pro rok Naše kynologická organizace má nejen pro pejskaře, ale i pro širokou veřejnost připraveno mnoho zajímavých a hlavně poučných akcí. V první řadě jsou to zkoušky ZOP a ZUP, které se budou konat dne a , posléze jsou to zkoušky podle Národního řádu/ipo. Ty budou probíhat na našem cvičišti ve dnech a Jednou z našich zábavných akcí je tzv. Čarodějnický pohárek, který se koná dne V tento den bychom Vás všechny, kteří máte rádi své pejsky a chcete s nimi zažít hromadu legrace, rádi uvítali u nás na Ploché dráze. Neuplyne ani měsíc a jsme připraveni s Vámi prožít celý víkend, na kterém se pod vedením zkušených výcvikářů a figurantů dozvíte mnoho informací o Vašich miláčcích. Tento výcvikový víkend proběhne ve dvou termínech, a to a Protože máme ve svých řadách mnoho mladých lidí, rozhodli jsme se letos poprvé uspořádat také víkend pro děti a jejich pejsky a zároveň oslavit Den dětí. Tuto akci jsme pro Vás připravili na dny 3. a V srpnu pořádáme Mistrovství republiky kníračů, a to V září nás čeká nejprestižnější akce roku - Mistrovství republiky RTW a Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz. Rádi bychom tímto oslovili širokou veřejnost, pozvali ji na všechny akce pořádané naší ZKO a zároveň ji uvítali ve svých řadách. O činnosti a akcích se více dozvíte na naší adrese na stránkách Chrudimského zpravodaje anebo pokud nás přijdete se svým čtyřnohým miláčkem navštívit kteroukoliv neděli od 9.00 hodin na cvičiště na Ploché dráze. Těšíme se na Vás. Městská turistická trasa IVV město Chrudim Treking Chrudim, odbor KČT, připravil pro občany a návštěvníky Chrudimi vycházkový okruh městem. Trasa vede kolem významných památek a zajímavostí města. Začíná na náměstí J. Ressela v Informačním centru, kde lze zakoupit plánek trasy s popisem. Kontrolní body jsou v restauraci U Kapličky a v pokladně plaveckého areálu, kde si každý účastník otiskne do plánku kontrolní razítko. Cíl okruhu je opět v Informačním centru, kde Vám potvrdí úspěšné absolvování trasy. Účastníci pochodů IVV dostanou do svých karet kontrolní razítko. Na památku si můžete zakoupit pamětní odznak městské turistické trasy. Trasa je přístupná bez omezení po celý rok. Vlastimil Škvára 10

11 KČT Chrudim Vejšlapy v únoru 2006 Středa Dobříkov Čertův dub Choceň (12 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. do Moravan Vedoucí: H. Rýzová, A. Skalická Sobota Chrudim Rabštejnská Lhota Monaco Slatiňany (15 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař Čtvrtek Kukátko - restaurace Bowling od hod. Sobota Hradec Králové lesní hřbitov hvězdárna Hradec Králové (16 km) Sraz: v 6.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.04 do Rosic Vedoucí: manželé Hurtovi Středa Uhersko Trusnov Sedlíšťka (8 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová Sobota Chrudim procházka po Chrudimi (6 km) Sraz v 9.00 hod. u Divadla K. Pippicha Vedoucí: manželé Naumecovi Středa Brandýs nad Orlicí Mýtkov Hradníky - Choceň (8 km) Sraz: v 8.00 hod na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. do Moravan Vedoucí: H. Rýzová, A. Skalická Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v únoru 2006 Sobota Buková hora Autobusový zájezd pro lyžaře do udržovaných stop v okolí Bukové hory a Suchého vrchu. Přihlášky do přijímá Vlastimil Škvára, tel Cena 150 Kč. Lyžaři, na hory! Od 7. ledna 2005 jedeme každou sobotu autobusem nejlevněji a bez starostí na hory. Přihlášky přijímá paní Kašpárková, obchodní středisko ETS Chrudim, Fibichova ul. (u polikliniky), po pá hod., tel , nejlépe vždy do čtvrtka před zájezdem. Srdečně zve J. Voženílek, předseda LO TJ Chrudim. KRB Chrudim pořádá v únoru 2006 v neděli 19. února 2006 od hodin 200. Malou cenu Monaka Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st Muži 2. čt Ženy 3. pá Spol. 4. so Spol. 5. ne Spol. 6. po Muži 7. út Ženy 8. st Muži 9. čt Ženy 10. pá Spol. 11. so Spol. 12. ne Spol. 13. po Muži 14. út Ženy 15. st Muži 16. čt Ženy 17. pá Spol. 18. so Spol. 19. ne Spol. 20. po Muži 21. út Ženy 22. st Muži 23. čt Ženy 24. pá Spol. 25. so Spol. 26. ne Spol. 27. po Muži 28. út Ženy Pozn. Bruslení veřejnosti je vždy po - pá od 8.00 do a v úterý navíc od do O víkendu je možné bruslit zpravidla od do Je třeba upozornit, že může dojít k posunutí začátku bruslení pro veřejnost o čtvrt hodiny. Je to způsobeno ukončením mistrovských utkání mládeže v dopoledních hodinách. Přesné časy je možné zjistit na: (ikona pronájmy a rezervace), na tel nebo přímo na zimním stadionu na čísle Nominace nejlepších sportovců roku 2005 Sportovní komise MěÚ Chrudim připravila opět anketu Nejlepší sportovci Chrudimě za rok Vyplněný kupon lze odevzdat do 17. února na Odboru školství a kultury MěÚ Chrudim, v redakci Novin Chrudimska, ve sběrných místech Tip ligy a v Informačním centru na Resselově náměstí. Pokud vyplníte hlasovací lístek kompletně, budete zařazeni do losování o tři zajímavé ceny. Slavnostní vyhlášení vítězů ankety se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2006 v hodin ve velkém sále Muzea. Přinášíme jména a stručné charakteristiky nominovaných sportovců: Kategorie tahoun Miroslav Wastl, atletický trenér mládeže Jan Kroužil, funkcionář HC Chrudim Pavel Hort, trenér mládeže a funkcionář KST Linea Chrudim Ladislav Soudek, předseda oddílu TJ Sokol BC Darren Chrudim Petr Vojtěchovský, dlouholetý trenér a funkcionář fotbalového oddílu AFK Chrudim Edvard Šimáček, rozhodčí a funkcionář oddílu KST Linea Chrudim Miloslav Fejtek, trenér atletického oddílu AFK Chrudim Stanislav Rychlý, dlouholetý funkcionář Zálesáku Chrudim Ota Stejskal, trenér a vůdčí postava mistrů republiky ve futsalu Era-Pack Chrudim Simona Hovorková, dlouholetá trenérka chrudimských gymnastek Karel Jeníček, organizátor prestižního závodu horských kol MTB Maraton v Chrudimi Josef Kříž, funkcionář atletického oddílu AFK Chrudim Miloš Beran, bývalý hráč AFK Chrudim, v současné době archivář klubu, zabýval i tenisem a atletikou Kategorie dospělí Petr Vladyka, futsalista Era-Packu Chrudim, ale především kapitán prvoligové fotbalové Jihlavy Zdeněk Roubíček, mistr Evropy v kickboxu Tomáš Meller, opora mistrovského Era-Packu a futsalový reprezentant A mužstva dospělých Karel Fiedler, medailista z veteránských soutěží v atletice, trenér při ŠAKu Chrudim Jiří Fiedler, tenista, úspěšný ve veteránských soutěžích Tomáš Linhart, kapitán futsalového týmu Era-Pack Chrudim, hráč fotbalistů AFK Chrudim Tomáš Dušek, hokejový brankář Hradce Králové, odchovanec HC Chrudim Kategorie mládež Martin Hrstka, nadějný atlet, odchovanec ŠAKu Chrudim Pavel Dymák, nadějný atlet, odchovanec ŠAKu Chrudim Radek Slavík, naděje hokejbalového Jokeritu Chrudim a hokejového HC Chrudim Tomáš Vaněk, člen ŠAK Chrudim Lenka Janošíková, perspektivní hráčka tenisového oddílu TC Chrudim Jakub Žďánský, druhý brankář Era-Packu a juniorský reprezentant ve futsalu Markéta Pecinová, páté místo na MČR juniorů ve sportovní gymnastice, účastnice druhé ligy Kategorie družstva - dospělí Era-Pack Chrudim, futsalový mistr, účastník prestižního Poháru UEFA HC Chrudim, druholigoví hokejisté byli v době uzávěrky nominací do ankety na 4. místě tabulky TJ a DDM Chrudim, šachový oddíl hrající druhou nejvyšší soutěž v republice Kategorie družstva mládež Dorostenky Sokola Chrudim, úspěšné v dorostenecké házenkářské lize Chrudimští hokejbaloví mladší žáci, čtvrtí na Mistrovství ČR AFK atletika, mladší žáci TJ Sokol BC Darren Chrudim, mladší žáci ŠAK Chrudim, starší žákyně ŠAK Chrudim, ml. žáci TC Chrudim, smíšené družstvo dorostu Komise pro mládež a sport Anketní lístek 11

12 č. 2/2006 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška, Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o. Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. ledna

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2007 Rozpočet projednán dne: 24.1.2007 dne: 17.1.2007 dne: 1.2.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 8. 12. 2014 v Těšeticích Starosta obce zahájil 12. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015

PODKLADY. k 7. zasedání. Zastupitelstva města Chrudim. konaného dne 24.8.2015 PODKLADY k 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim konaného dne 24.8.2015 Město Chrudim PROGRAM 7. zasedání Zastupitelstva města Chrudim, konané dne 24.8.2015 v 16:00 hod. zasedací místnost MěÚ, Pardubická

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Soutěž. Základní informace

Soutěž. Základní informace Soutěž 5 důvodů, proč se přihlásit do soutěže U příležitosti jubilejního pátého ročníku soutěže jsme pro Vás připravili přehled pěti základních důvodů, proč se vyplatí se soutěže zúčastnit jako soutěžící:

Více

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H.

Šaroun M., Žilka L., Ing. Štefanová Z., Ing. Končický Milan, Šafka P., Janáček S, Havlíčková H. Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14.3.2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu, od 18.30 hod. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice.

Cílem grantové výzvy je podpořit rozvoj veřejných městských prostranství v České republice. Nadace Proměny (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2014 v programu Parky (dále jen grantová výzva ). Program Parky pomáhá městům rozvíjet veřejná prostranství, která vycházejí z potřeb jejich

Více

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04

Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Zápis z veřejného zasedání č. 12 / 04 Dne 23.11.2004 se v 19.00 hod konalo v budově obecního úřadu veřejné zasedání obecního zastupitelstva na Hlíně. Přítomni : p.sliacky, p.dostalý,p.vašulín, p. Koudelný,

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

Článek I Úvodní ustanovení

Článek I Úvodní ustanovení Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín

Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Zkušenosti s realizací ekologických auditů škol a školských zařízení ve městě Vsetín Kolektiv autorů MěÚ Vsetín: Bc. Věra Goldová Ing. Milan Půček, MBAMBA Ing. JiříTrezner Martin Kučný (SPKP Vsetín o.p.s.)

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení

Usn. RM č. 717/09. Dotazy a odpovědi na dotazy členů RM. 2. bez usnesení Město Ostrov Usnesení z 21. řádného jednání Rady města Ostrov konaného v řádném termínu dne 06. října 2009 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Usn. RM č. 717/09 Kontrola plnění usnesení

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

MV ČR Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016. ESFR ČR - OP Zaměstnanost - Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce Aktuální výzvy: Prevence sociálně patologických jevů pro rok 2016 MV ČR Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce OP Zaměstnanost Podpora sociálního podnikání Deinstitucionalizace sociálních

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015

Příloha strana 1/13. Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 1/13 Hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů rozpočtu za I. pololetí 2015 Příloha strana 2/13 Členění hodnocení tvorby příjmů a čerpání výdajů 1. Příjmy Tabulka č. 1 Příjmy podle příjmových

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera, Navrátil z 86. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 13. 2. 2006 od 15:30 hodin v malé zasedací místnosti Městského úřadu ----------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, PaedDr. Štoček, Bc. Omastová, Hruška, Fišera,

Více

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014

MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ. Srpen 2014 MONITORING DOTAČNÍCH ZDROJŮ Srpen 2014 Nadace ČEZ Oranžové hřiště pro rok 2014 Podporované aktivity: Grantové řízení Oranžové hřiště je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, sportovních,

Více

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014

Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 - 29 - Z á p i s ze zasedání Rady města Heřmanův Městec ze dne 17.12.2014 Přítomno: 7 členů Program: 1. Kontrola usnesení 2. Kulturní akce v kině a sokolovně 3. Byty nájemní smlouva p. Rajsiglová 4. Žádosti

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Z á p i s č. 6 / 2008

Z á p i s č. 6 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 6 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 2. dubna 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hodin Členů zastupitelstva - přítomno

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Komunitní plánování - věc veřejná

Komunitní plánování - věc veřejná Komunitní plánování - věc veřejná Jak zjistit, co lidé opravdu chtějí? Jak zlepšit život v obci? Co to je komunitní plánování? Metoda, která umožňuje zpracovávat rozvojové materiály pro různé oblasti veřejného

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MĚSTA KOUŘIM 2014 2020 I. ÚVOD Město Kouřim poskytuje nájemní bydlení v 11 domech s celkovým počtem 57 bytů. Dále město poskytuje ubytování ve 12 bytech občanům, kteří se z různých

Více

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459

Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Technické služby Lanškroun, s.r.o., IČO: 25951459 Ceny služeb s platností od 1.1.2011 S L U Ž B Y : Položka fakturace Měrná jednotka Kč Bez DPH Včetně DPH UOA 38-09 LIAZ ram.nakl. 1 km jízdy 25,00 30,00

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015

Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 Návrh Ústeckého kraje na rok 2015 byl sestaven na základě platné legislativy ČR, v souladu s rozpočtovým výhledem Ústeckého kraje na období 2014 2018, s Rozpočtovými pravidly

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HEŘMANOV DNE 12. 12. 2011 Zasedání zahájeno: v 18:00 hodin Místo konání: kancelář obecního úřadu Počet zastupitelů: 9 Přítomni: - Chadimová Pavla, Holánek Josef, Bajerová

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch

ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ROZVOJOVÉ MOŽNOSTI OBCÍ /KNIHOVEN/ Roman Giebisch ZÁKLADNÍMI FUNKCEMI OBCE, JAKO SÍDELNÍHO ÚTVARU, JSOU OBYTNÁ, PRACOVNÍ A OBSLUŽNÁ. Rozvoj obce je dlouhodobý proces vyváženého a udržitelného zlepšování

Více

Úspěšné projekty Prahy 10

Úspěšné projekty Prahy 10 Úspěšné projekty Prahy 10 Praha 10 Město stromů 2012/2013 Městská část Praha 10 se v roce 2012 stala vítězem celorepublikové soutěže, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem

Více

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský

USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13. JUDr. Kateřina Černá, Bc. Martin Šmíd, p. Evžen Mošovský Přítomni: USNESENÍ Z 10. JEDNÁNÍ VÝBORU EVROPSKÉ FONDY ZMČ PRAHY 13 ze dne 26. 11. 2015 Předseda: Členové: Tajemník: Omluveni: Host: Ing. Michal Drábek Ivana Todlová, Marek Ždánský, Mgr. Štěpán Hošna,

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Směrnice Rady města Proseč Pravidla pro poskytování příspěvků na podporu spolkového života a volnočasových aktivit Rada města Proseč se na svém zasedání dne 23. 10. 2012 usnesením

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010

Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 Dílčí Komunitní plán sociálních služeb města Říčany na rok 2010 O B S A H 1. Předmluva 1 2. Základní informace o komunitním plánu sociálních služeb města Říčany 2 3. Priority rozvoje služeb a péče v roce

Více

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat:

Sběrná místa. 1) Na sběrném místě v ul. dr. Milady Horákové lze odevzdat: 2) Na sběrném dvoře v Ampérové ulici lze dále odevzdat: Sběrná místa Na území města Liberce je v současné době v provozu několik sběrných míst. V ulici Ampérová a v ulici Dr. Milady Horákové mohou občané města Liberce odložit zdarma až 500 kilogramů odpadu

Více

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ

viz presenční listina - 7 pověřených zástupců členských obcí Martin Jacko, Ing. Karel Kuča, Miloš Dostalý, Mgr. Radek Musil PROGRAM ZASEDÁNÍ Z Á P I S z 51. zasedání VALNÉ HROMADY dobrovolného svazku obcí MIKROREGION IVANČICKO konané dne 9. října 2014 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Ivančice Přítomni : Omluveni : viz presenční listina

Více

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011

Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Zápis č. 4.2. ze schůze Rady města Unhoště dne 28.2.2011 Přítomni: Mazuchová, Šnajberková, Čížková, Kindlová, Šimáček, Záboj Omluveni: Vlasák Nepřítomni: ------- Ověřovatel: Šimáček Program: I. Volba ověřovatele

Více

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů

Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů Zdravé město Hodonín systém sociální integrace občanů - pomocí Komunitního plánování soc. služeb - ve spolupráci města s místními organizacemi Vize našeho města Město Hodonín je lázeňským místem a regionálním

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení

Čl. I. Úvodní ustanovení KARLOVARSKÝ KRAJ RADA KRAJE PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE NA PODPORU SPORTOVNÍCH AKTIVIT A VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ A MLÁDEŽE - ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby

Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Dotační programy MO Plzeň 1 na rok 2016 určené pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 Dotační programy neinvestiční splňují obecně prospěšný

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova

Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Podpora Olomouckého kraje rozvoji venkova Ing. Marta Novotná vedoucí oddělení regionálního rozvoje Krajský úřad Olomouckého kraje Koncepce zemědělsk lské politiky a rozvoje venkova Olomouckého kraje Důsledná

Více

III. národní workshop - 21.9.2010

III. národní workshop - 21.9.2010 III. národní workshop - 21.9.2010 Mgr. Jiří Lahoda Vedoucí bytového odboru Magistrátu města Brna Základní údaje o bytovém fondu a problematice bydlení města Brna Analytické a koncepční materiály bydlení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 03/2012 konané dne 15. února 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/03/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa

Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015. Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Výtah z usnesení Rady města Lanškroun č. 23 ze dne 05.10.2015 USNESENÍ č. 542/RM/2015 Služební cesta do Hajdúszoboszló a Dzierżoniówa Rada města Lanškroun schválila zahraniční služební cestu Jaroslava

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 14. 5. 2015 Čas zahájení: 18:05 Ověřitelé: Oldřich Preisler, Hana Topinková Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO M A S MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk Zápis Valné hromady Místo konání: zasedací místnost Městského úřadu v Žamberku Dne: 25. května 2007. Účastníci: členové občanského

Více

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz

O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz O B E C H A M R Y 340 22 Nýrsko okres Klatovy tel. fax : 376390180 e-mail : obechamry@nextra.cz V Hamrech 18. 5. 2015 Vyřizuje : Coufalová Věc : Návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření obce Hamry

Více

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč

1. 7. 2015. 3. 8. 2015 30.9.2015, do 14.00 hod. 7.330.000,- Kč Po projednání Program č. 2.1 Program obnovy venkova Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 2 regionální rozvoj Číslo a název programu: 2.1 Program obnovy venkova

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013

Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Závěrečný účet města Spálené Poříčí za rok 2013 Zpráva o hospodaření za rok 2013 Návrh závěrečného účtu za rok 2013 /zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury

BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury BUDOUCNOST FINANCOVÁNÍ NEZISKOVÉHO SEKTORU z pohledu Ministerstva kultury Veřejné slyšení Senát PČR 03. 03. 2014 Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 impuls pro veřejné slyšení RV NNO:

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 18 konaného dne 27. listopadu 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost o uzavření kupní smlouvy na základě smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

Více

1. výzva k předkládání žádostí o dotace

1. výzva k předkládání žádostí o dotace Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí MAS Ekoregion Úhlava, o.s. 1. výzva k předkládání žádostí o dotace Strategický plán LEADER (SPL) Marketingová značka

Více

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu

4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu 4/03/2011- ZO U Příloha k usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 3. 2011 v 16 hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni: dle prezenční listiny Přítomní zastupitelé schválili rozšíření

Více

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014

Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Zpráva o činnosti za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 Název střediska: Poradenské centrum KHAMORO Druh služby: Terénní programy, id. 3645646 Kapacita služby: V danou chvíli je možno poskytnout službu

Více

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013

Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Komunitní plán - plán rozvoje sociálních služeb a dalších činností v obci Krásná Lípa v období 2011-2013 Plán rozvoje sociálních služeb se řídí zákony: zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zákon

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více