Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma!"

Transkript

1 IX. ROČNÍK ÚNOR 2006 Odpady ve sběrném dvoře nadále zdarma! Za běžný odpad ve sběrném dvoře neplatíte aneb odpovědi na nejčastější dotazy. V lednovém Zpravodaji vyšlo upozornění o zpoplatnění vybraných druhů odpadů ve sběrném dvoře, které u mnoha lidí vyvolalo rozhořčení a nevoli. Proč tomu tak je, se Vám pokusíme vysvětlit na nejčastějších dotazech: Do sběrného dvora jsem vozil papír, plast a sklo. Teď mám za něj platit? V žádném případě! Je to jen jeden z mýtů, které někteří dobrodinci začali šířit. Samozřejmě, že za tento odpad neplatíte a každý občan města ho může bezproblémově přivézt. A co třeba televize, barvy, koberce. Jak je to s tímto odpadem? Ani tady nemusí mít občan obavy. Na běžný domácí odpad byly vytvořeny limity množství, které během roku smí být ve sběrném dvoře odevzdáno. Například bezplatně můžete odevzdat až dvě televize, deset kilogramů barev či třeba 300 kg objemného odpadu včetně koberců. Jistě uznáte, že limity na domácnost jsou dostačující a s klidem můžete do sběrného dvora přijet. Tak co je vlastně od nového roku zpoplatněno? Zpoplatněno bylo celkem devět druhů odpadů. Většinou ale je běžné domácnosti téměř nevyprodukují, snad kromě pneumatik. Velká část ostatních je právě ze stavebních prací. Slavnostní nástup 43. výsadkového motorizovaného praporu proběhne dne 17. února 2006 v hodin na Resselově náměstí v Chrudimi za účasti představitelů vlády, armády a města. Mise 7. kontingentu Armády České republiky Slavnostní nástup Za co se vlastně platí a neplatí? V tabulce na str. 6 si můžete prohlédnout zpoplatněné druhy odpadů, případně množství, které můžete odevzdat bezplatně. Určitě uznáte, že k žádnému radikálnímu zpoplatnění nedošlo a že sběrný dvůr je v podstatě stejný, jako byl. Sběrný dvůr je tu i nadále pro Vás. Naším cílem je pomoci životnímu prostředí a nikoliv ho poškozovat. Proč došlo ke zpoplatnění vybraných druhů odpadů? Sběrný dvůr začali ve velké míře využívat nepoctivci, kteří se takto zbavovali četného množství odpadů zejména ze své podnikatelské činnosti a z provozoven a vydávali jej za svůj soukromý. V mnoha případech se jednalo o stavební odpad, jehož likvidace je po finanční stránce velmi náročná. Protože objem odpadu nepřiměřeně stoupl, rozhodly se Technické služby (TS) zakročit. Důvod byl prostý. Za zneškodnění odpadů TS platí nemalé částky a v případě jejich značného růstu by byly TS nuceny přistoupit k plošnému navýšení poplatku za popelnice. Zavedením zpoplatnění vybraných druhů odpadů se vlastně snažíme uchránit běžnou domácnost v Chrudimi. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat pracovníky sběrného dvora na telefonu Roman Málek začala v Kosovu v červenci 2005 a skončila v lednu Nastoupeným příslušníkům praporu budou předána vyznamenání za službu v zahraniční mírové misi KFOR. Z obsahu vybíráme: Z jednání Rady města Chrudim 2 Investice města v roce Provozování vodovodů a kanalizací získali Rakušané 2 Rozpočet města na rok Z dějin chrudimské fotografie, 2. část 4 Odešel přítel přírody 4 Literární soutěž Poklady z královského věna 4 Likvidace holubů 5 Několik slov k hudební kultuře nejen v Chrudimi 6 Ceník zpoplatnění vybraných druhů odpadů 6 Manažer prvence kriminality informuje 7 Studentský parlament přivítá nové členy 7 Téma pro Chrudim úvodní zpráva ke kampani 8 Komunitní plánování sociálních služeb 8 Výročí měsíce Karel Neudörfl 9 Chrudimské pověsti (2) 9 Program CSSP v únoru 9 Letos oslavíme 150 pěveckého spolku Slavoj 10 Kurzy floristiky budou pokračovat i letos 10 Základní kynologická organizace při AVZO Chrudim 10 Akce DDM Chrudim v únoru 10 Sportovní programy 11 Nominace nejlepších sportovců roku anketní lístek 11 Příloha: Vademecum chrudimské kultury Příští uzávěrka: Jednání Zastupitelstva města se uskuteční dne 20. února 2006 od 16 hodin v budově MěÚ na Pardubické ul. 67 ve velké zasedací síni ve 2. patře. Zápis dětí do prvních tříd základních škol Upozorňujeme, že zápis dětí do prvních tříd základních škol v Chrudimi pro školní rok 2006/2007, které dovrší do šestý rok věku, včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, bude proveden ve všech základních školách v Chrudimi v pátek 10. února 2006 od hod. do hod. a v sobotu 11. února 2006 od 8.00 hod. do hod. Podrobnosti byly uveřejněny v lednovém čísle CHZ a jsou též k dispozici ve všech školách, na webových stránkách města a rovněž na Odboru školství a kultury MěÚ Chrudim. Zápis dětí do mateřských škol Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim na základě četných dotazů rodičů sděluje, že zápis dětí do mateřských škol v Chrudimi proběhne v dubnu Podrobnější informace budou zveřejněny v příštím vydání Chrudimského zpravodaje. is 1

2 Z jednání Rady města Chrudim 82. jednání Rady města Chrudim konané dne 14. prosince Rada města schválila předložený koncept využití kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad v Chrudimi. Příprava tohoto projektu je jedním z cílů Programu revitalizace historického centra města Chrudimi. V rozpočtu města Chrudim na rok 2006 je na projektovou dokumentaci na rekonstrukci kostela sv. Josefa a kapucínských zahrad vyčleněna částka 900 tisíc korun. Bude ustanovena pracovní skupina, která vypracuje zadání výběrového řízení. Podmínky budou předloženy Radě města ke schválení v termínu Rada města schválila návrh dodatku k veřejnoprávní smlouvě mezi městem Chrudim a městem Slatiňany k výkonu úkolů Městské policie. Tímto dodatkem č.1 se doba účinnosti smlouvy prodlužuje do 31. prosince Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna. 21. Rada města schválila dohodu o partnerství mezi městem Chrudim a neziskovými organizacemi: Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s., Chrudim, Občanské sdružení Šance pro Tebe, Chrudim, Rytmus, občanské sdružení, Chrudim, Centrum pro zdravotně postižené Chrudim. Město Chrudim a uvedené organizace budou vytvářet Komunitní plán sociálních služeb města Chrudim a blízkého regionu. Přínosem tohoto dokumentu bude zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné, transparentní a srozumitelné využívání finančních prostředků v systému sociálních služeb, pružná reakce na změny potřeb na místní úrovni a zapojení veřejnosti. Uvedené organizace působí v sociální sféře již několik let, spolupracují s městem Chrudim a podílejí se na vytváření sociálních služeb pro klienty. V prosinci 2005 schválilo Zastupitelstvo města rozpočet města Chrudim na rok Ve výdajové části rozpočtu tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy majetku, který mj. zajišťuje údržbu a investice do majetku města. V letošním roce se předpokládá investovat finanční částku ,6 tis. Kč, což je o 19 % více než v minulém roce. Hlavní investiční akcí v roce 2005 bylo dokončení bytových objektů F I a F II v sídlišti Na Větrníku. V obou bytových objektech vzniklo celkem 60 bytů pro nízkopříjmové skupiny obyvatelstva. Největší vloni zahajovanou investiční akcí byla rekonstrukce azylového domu na ubytovnu pro neplatiče nájemného. Objekt, v němž bude 21 bytových míst a malá noclehárna, bude dokončen v červnu Téměř čtyřicet milionů korun je v rozpočtu pro rok 2006 vyčleněno na údržbu a rekonstrukce komunikací, chodníků a parkovišť. Z konkrétních investičních akcí je možné jmenovat od loňského roku připravované stavební úpravy Široké ulice, rekonstrukci komunikace ke sportovnímu areálu V Průhonech, která je částečně financována z evropského programu Phare II, dále potom například rekonstrukce místních komunikací J. E. Purkyně, Koželužská, Dostálova, opravy komunikací Vlčnovská nebo Na Kopci, pokračování výstavby v ulici Vaňkova nebo opravy komunikací v místních částech města. Rekonstrukce chodníků budou 83. jednání Rady města Chrudim konané dne 11. ledna Rada města schválila záměr využití loutkového divadla v Rooseveltově ulici na Spolkový dům. V předložené důvodové zprávě byly navrženy některé změny od záměru schváleného RM již v roce Jimi jsou např. odstranění podjevištních prostor a snížení celého jeviště v sále, což umožní produkci nejen loutkových souborů, ale i vystoupení jiných subjektů, rozšíření prostor budoucího Spolkového domu o sousedící bytovou jednotku, dále rozšíření přístavby ve dvoře a zahrnutí dvorové části do řešení ve studii. Realizací navrženého záměru dojde k rozšíření zázemí a dalších potřebných prostor pro spolkovou činnost chrudimských sdružení (klubové a skladové prostory). 8. Rada města neschválila uzavření smlouvy o provádění měření rychlosti silničních motorových vozidel soukromou firmou s ohledem na stanovisko Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky. 9. Rada města souhlasila s použitím znaku města firmou BIB, a. s., Chrudim. Znak bude použit na diplomech, účastnických listech a plakátech pro V. ročník dětské výtvarné soutěže Můj dům můj hrad v Chrudimi 21. století. Město zároveň převzalo nad zmiňovanou akcí záštitu a v této souvislosti poskytne prostory divadla na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže. Celý výtěžek této akce jde na dobročinné účely. 11. Rada města projednala zprávu o vestavbě tribuny v hale ZS. V návaznosti na prosincové usnesení ZM, které uložilo Radě města provést revizi projektové dokumentace tribuny s cílem výrazně snížit rozpočtové náklady, uložila Rada města provést několik kroků. Jedním z nich je jmenování pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace vestavby tribuny v hale zimního stadionu. První jednání pracovní skupiny, jejímiž členy jsou zástupci Rady města, městský architekt, zástupci Odboru investic a správy majetku MěÚ Chrudim, klubu HC Chrudim, organizace Sportovní areály města Chrudim, s. r. o., a projektanta Optima, s. r. o., Vysoké Mýto, by se mělo uskutečnit již v příštím týdnu. Současně Rada města uložila řediteli Sportovišť připravit návrh možnosti multifunkčního využití zimního stadionu. sd Investice města v roce 2006 realizovány například v ulicích Koželužská, Na Valech, Malecká, Dašická, Krocínova nebo Hniličkova. Součástí investic města jsou i rekonstrukce, opravy a lokální výspravy dalších komunikací, chodníků a parkovišť, a to v závislosti na aktuální potřebnosti a finančních prostředcích. Významnou investiční akcí města v roce 2006 bude i vestavba tribuny v hale zimního stadionu. Samozřejmostí je údržba majetku města, jako jsou školy, školky, byty a nebytové prostory, stejně jako údržba zeleně. I pro letošní rok počítáme s pokračováním rekonstrukcí a modernizací dětských hřišť. Část investičních prostředků pro rok 2006 je vyčleněna na přípravu a realizaci projektů prostor a objektů především v centru města (například kostel sv. Josefa, klášterní zahrady a kapucínský klášter), aby bylo město Chrudim připraveno na čerpání finančních prostředků z evropských fondů v dalším plánovacím období Z dalších plánovaných projektů je možné jmenovat projekt pro provádění stavby domova důchodců anebo projekt regenerace sídliště U Stadionu - i v těchto případech se počítá s následnou realizací akcí s pomocí finančních prostředků ze státních dotací. O konkrétních investičních a údržbových akcích, které budou mít vliv na život občanů města, budeme informovat prostřednictvím našeho Zpravodaje. Jan Čechlovský, místostarosta Informace Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Na základě nařízení vlády č. 505/2005 Sb. se od 1. ledna 2006 zvýšily částky životního minima. Životní minimum má dvě části. Prvá složka je určena na výživu a ostatní základní osobní potřeby, druhá část je určena k úhradě nezbytných nákladů na domácnost. Částky na výživu a ostatní základní osobní potřeby jsou stanoveny v pěti úrovních s tím, že u nezaopatřených dětí jsou odstupňovány podle jejich věku: dítě do 6 let Kč od 6 do 10 let Kč od 10 do 15 let Kč od 15 do 26 let Kč ostatní občané Kč Měsíční částka potřebná k zajištění nezbytných nákladů na domácnost: pro jednotlivce Kč pro dvoučlennou rodinu Kč pro tří- nebo čtyřčlennou rodinu Kč pro pěti- a vícečlennou rodinu Kč Životní minimum je využíváno i při zjišťování nároku na některé dávky a pro výpočet většiny dávek státní sociální podpory. Příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu Od se zvyšuje životní minimum nařízením vlády č. 505/2005 Sb. a v návaznosti na toto nařízení dochází ke změně částek příspěvku při péči o osobu blízkou, neboť občanovi náleží 2,25násobek částky na osobní potřeby při péči o jednu osobu, nebo 3,85násobek částky při péči o dvě osoby. Výše příspěvku při péči o jednu osobu blízkou se zvyšuje na Kč ( ,25), při péči o dvě a více osob na Kč ( ,85). Rovněž se zvyšuje výše přivýdělku za podmínky zajištění celodenní péče jinou dospělou svéprávnou osobou až do výše Kč ( ,5). Podmínky pro výplatu uvedeného příspěvku zůstávají nezměněny. Bližší informace podá Ing. Jaroslava Michalcová, tel Provozování vodovodů a kanalizací získali Rakušané Mimořádná valná hromada společnosti VaK Chrudim, a. s., na svém jednání 3. ledna tohoto roku rozhodla většinou 85 % přítomných akcionářů o prodeji provozní části dosavadního VaKu Chrudim a o pronájmu vodárenské infrastruktury rakouské polostátní firmě Energii AG. Tímto krokem chrudimská vodárenská společnost získá významného a silného partnera mezinárodního formátu, který je odborníkem na provozování vodárenské infrastruktury. Město Chrudim jako největší akcionář VaKu získá podíl cca 40 mil. Kč za prodej provozní části podniku. Občané získají stabilní vodárenskou firmu s pevně smluvně stanovenými garancemi vývoje cen vodného a stočného. Městům a obcím zůstane nadále ve vlastnictví veškerá síť vodovodů, kanalizací, úpraven pitné vody, čističek odpadních vod apod. a nadále zůstane městům a obcím rozhodující pravomoc při plánování a realizaci investic a oprav vodárenské infrastruktury. Pro občany se nic nezmění, zůstávají v platnosti veškerá čísla účtů na platby za vodu, inkasní příkazy a podobné záležitosti. Cenu vodného a stočného pro rok 2006 již v loňském roce upravil stávající VaK Chrudim a pro další roky jsou dohodnutá jasná pravidla, kdy bez souhlasu měst a obcí nemůže nový provozovatel upravovat cenu vodného a stočného více než o inflaci. Osobně si cením toho, že situace kolem naší vodárenské společnosti je stabilizována a že do Chrudimi vstupuje seriózní firma evropského významu, která dává občanům jasné záruky kvalitních služeb v oblasti tak významné tekutiny, jakou pitná voda je. Ladislav Libý, starosta města 2

3 Rozpočet města Chrudim na rok 2006 Zastupitelstvo města Chrudim na svém zasedání dne 12. prosince 2005 schválilo rozpočet města na rok Celkový objem rozpočtu města Chrudim na rok 2006 činí ,2 tis. Kč. Rozpočet města Chrudim na rok 2006 je sestaven tak, aby celkové zdroje odpovídaly celkovým výdajům. Rozdíl mezi příjmy a výdaji běžného roku je pokryt zapojením vlastních zdrojů fondů města a dále přijetím účelově vázaného bankovního úvěru. V příjmové části rozpočtu představují ,8 tis. Kč daňové příjmy, Příjmy ,6 tis. Kč nedaňové příjmy, tis. Kč kapitálové příjmy a ,8 tis. Kč dotace. Z vlastních zdrojů města fondů - je do rozpočtu zapojena částka tis. Kč (z toho z výsledku hospodaření minulých let tis. Kč a z fondu rozvoje bydlení tis. Kč). Schváleno je také přijetí účelového investičního úvěru v kombinované podobě (na výkup pozemků v areálu velké průmyslové zóny 15 mil. Kč a na dokončení inženýrských sítí v malé průmyslové zóně 5 mil. Kč) v částce tis. Kč. Ve výdajové části tvoří největší podíl výdaje Odboru investic a správy rekonstrukce azylového domu (rozšíření) na ubytovnu pro neplatiče, tis. Kč na opravu a rekonstrukci památek a kulturních objektů, tis. Kč na veřejné osvětlení, tis. Kč na veřejnou zeleň. Poměrně vysoká částka tis. Kč je v rozpočtu určena na oblast komunálních služeb a územního rozvoje přičemž v tomto objemu prostředků je vyčleněno tis. Kč na zpracování a přípravu projektů tak, aby město bylo dobře připraveno pro získávání a čerpání dotací v dalších letech. Mezi největší chystané investiční akce v roce 2006 by měly patřit dokončení inženýrských síti v průmyslové zóně sever 13,0 mil. Kč vestavba tribuny na zimním stadionu 11,5 mil. Kč rekonstrukce ulice Široká (zklidnění provozu) 9,5 mil. Kč rekonstrukce přístupové komunikace ke sportovním areálům města 9,2 mil. Kč dokončení rekonstrukce azylového domu (rozšíření) na ubytovnu pro neplatiče 4,8 mil. Kč Další významnou položkou výdajové části rozpočtu je ,6 tis. Kč pro Odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Z této částky je účelově určeno na výplatu sociálních dávek tis. Kč a tis. Kč je vyčleněno jako příspěvek na činnost pro Centrum sociálních služeb a pomoci. U Odboru kanceláře tajemníka jsou rozpočtovány prostředky jednak jako Výdaje podle oborů Výdaje majetku v celkové výši ,6 tis. Kč. Tato částka je rozdělena do dvou podkapitol, a to na výdaje Oddělení správy majetku v celkové částce tis. Kč a na výdaje Oddělení investic (tj. výdaje na opravy, údržbu městského majetku a na investiční akce) v celkové částce ,6 tis. Kč. Objem finančních prostředků, se kterými bude jmenovaný odbor hospodařit, narostl oproti roku 2005 téměř o 40 %. Výdaje na opravy, údržbu majetku města a investice počítají oproti minulému období s nárůstem o 30 % (jde zhruba o navýšení + 26,2 mil. Kč). Největší objem prostředků ve výši tis. Kč bude směřován na opravy, rekonstrukce a údržbu místních komunikací, tis. Kč na opravy a rekonstrukce sportovních zařízení a hřišť, tis. Kč na rekonstrukce a běžnou údržbu mateřských, základních a speciálních škol, tis. Kč na oblast bytového a nebytového hospodářství, tis. Kč na dokončení provozní a věcné výdaje městského úřadu ve výši tis. Kč, a dále ostatní osobní výdaje v částce tis. Kč. Na regionální rozvoj, územní plánování a zajištění činností prováděných Technickými službami města Chrudim 2000, spol. s r. o., je určena částka ,8 tis. Kč pro Odbor územního plánování a regionálního rozvoje. Na oblast školství a kultury jsou určeny prostředky ve výši ,5 tis. Kč, a to zejména na činnost příspěvkových organizací města mateřských, základních, speciálních škol a základní umělecké školy ( tis. Kč), Chrudimské besedy (5.651 tis. Kč), Městské knihovny (7.670 tis. Kč) a dotace pro obchodní společnosti Sportovní areály města Chrudim dřívější příspěvkovou organizaci Sportoviště města Chrudimě (8.550 tis. Kč). Oproti roku 2005 došlo k navýšení prostředků na podporu sportovních, kulturních a dalších neziskových organizací a občanských sdružení, přičemž část těchto dotací je přidělena přímo konkretizovaným subjektům. V rozpočtu Odboru školství a kultury je na uvedené účely zahrnuta částka v celkové výši tis. Kč. Na splátky přijatých úvěrů, platby úroků a další výdaje spojené se zabezpečením finančních operací je rozpočtováno ,7 tis. Kč u Odboru finančního. V rámci rozpočtu je pro rok 2006 schváleno také navýšení příspěvku na provozování MHD na částku tis. Kč a příspěvek na zakoupení autobusu pro MHD ve výši 200 tis. Kč. Podrobné členění rozpočtu města je uveřejněno na internetových stránkách města Chrudim. Hana Vránová, vedoucí Odboru finančního Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim informuje dnes o projektu Signál v tísni, o kterém jsme Vás již informovali před rokem. Tuto službu už využilo 12 občanů našeho města. Signál v tísni snižuje riziko ohrožení člověka, který se ocitne v nouzi. V jakých situacích Signál v tísni pomůže: pokud upadnete a nemůžete sami vstát nemůžete sami dosáhnout na telefon nemůžete sami otevřít dveře při náhlém zhoršení zdravotního stavu nemůžete si vzpomenout na telefonní číslo záchranné služby, policie, lékařské pohotovosti, hasičů. při napadení při jakékoliv jiné náhlé krizové situaci pokud se nemůžete dovolat žádné pomoci Po zavedení Signálu v tísni nosí občan doma stále při sobě dálkový ovladač velikosti krabičky od zápalek s tísňovým tlačítkem, které umožňuje z kteréhokoliv místa v bytě spojení s centrálním pultem ochrany Městské policie, na kterou se dovolá 24 hodin denně. Jedinou nutnou podmínkou k instalaci zařízení v bytě je pevná telefonní linka nebo mobilní telefon. Kolik se za službu platí? pevná telefonní linka instalace 400 Kč až 450 Kč měsíční poplatek 60 Kč mobilní telefon instalace Kč až Kč měsíční poplatek 225 Kč Bližší informace Vám podá Ivana Bohatá nebo Ivana Čechová na telefonu

4 Z dějin chrudimské fotografie, část 2. léta Prozatím nejstarší známá zpráva o pořízení fotografie v Chrudimi se nachází ve vzpomínkách kolínského kaplana P. Jana Svobody, chrudimského rodáka. Dne 24. srpna 1855 zachytil pražský fotograf Běhula jeho matku Annu za 105 zlatých a 20 krejcarů (vlastní snímek stál 76 zlatých). Pro zajímavost za 500 zlatých se v tom roce dal v Chrudimi koupit dům Jako první zažádal o povolení zřídit fotografický ateliér v Chrudimi Prokop Jičínský z Filištínské ulice, a to 25. srpna Zda svůj úmysl realizoval, nevíme. O tři roky později se na úřady se Líc a rub fotografie budovy gymnázia čp. 6/II (Školní náměstí) od E. Hummel-Bourdona (po roce 1862). stejnou žádostí obrátili Friedrich Menzl, František Müller, Josef Bousek a Eugen Hummel-Bourdon. Z nich fotografickou dílnu prokazatelně provozovali dva posledně jmenovaní. Zejména E. Hummel-Bourdon se do dějin města přes krátký pobyt v něm (asi do roku 1871) v různých ohledech výrazně zapsal. Také proto v roce 1926 chrudimský klub fotografů amatérů doporučil zdejšímu muzeu, aby pátralo po starých Bourdonových daguerrotypiích a snažilo se je získat jako cenné doklady začátků fotografie. V roce 1866 založil František Gallat jeden z nejvýznačnějších chrudimských ateliérů. Provozovna se nejprve nacházela v bývalém ateliéru Hummel-Bourdona v čp. 125/I, později v Husově ulici. Fotografováním se zabývala také Františkova dcera Karla a její manžel Edmund Tietz, jenž se v roce 1878 stal společníkem svého tchána. Firma měla pobočku i ve Vídni. Významnější ateliéry dále založili Jindřich Krink a Antonín Mattas. J. Krink pracoval jako fotograf v Praze, v Chrudimi se objevil v 90. letech 19. století. Provozovnu zřídil v domě čp. 43/I u Pardubické fortny, jeho nástupce stejného jména působil do poloviny 20. století v čp. 127 v Široké ulici. A. Mattas založil ateliér kolem roku 1901 v Husově ulici. Další fotografické podniky, které se však výrazněji neprosadily, ustavili Josef Semenec (doložen k roku 1867), Ignát Lindauer (1893), Jetřich Hemský (1902) a Jan Kinder (1902). Přelom 19. a 20. století se stal pro chrudimskou fotografii skutečným mezníkem. Profesionální ateliéry se staly běžnou součástí života a záliba v pořizování fotografií již natolik pronikla mezi amatéry, že došlo k prvnímu pokusu o založení fotokroužku. Dne 19. května 1901 uveřejnil Sportovní klub Chrudim oznámení, že založil fotografický odbor. Jeho činnost se však nerozvinula a na první fotoklub si Chrudim musela počkat až do roku Dodejme ještě, že na rozmach profesionální a amatérské fotografie zareagovali také obchodníci. K těm prvním, kteří se v Chrudimi zabývali prodejem fotografických potřeb, patřil drogista František Jorda, sídlící v již zmiňovaném čp. 125/I. Dějinami prvního chrudimského fotoklubu v letech a dalšími fotoateliéry, které působily v tomto období, se budeme zabývat příště. Máte k tématu zajímavé materiály? Pokud ano, obraťte se prosím na Ing. Ladislava Ženku (předseda Fotoklubu Chrudim), Dr. Janského 725 v Chrudimi, nebo na Mgr. Ivo Šulce, Státní okresní archiv v Chrudimi, Filištínská ulice 37 v Chrudimi, tel , Ivo Šulc Literární soutěž Poklady z královského věna V rámci aktivizačních programů pro seniory královských věnných měst vyhlašuje město Chrudim, Centrum sociálních služeb a pomoci a Společnost seniorů a jejich přátel v Chrudimi 1. ročník literární soutěže Poklady z královského věna. Soutěž je určena seniorům, kteří žijí nebo se narodili v některém z devíti královských věnných měst (Dvůr Králové nad Labem, Hradec Králové, Chrudim, Jaroměř, Mělník, Nový Bydžov, Polička, Trutnov, Vysoké Mýto). Soutěžní témata jsou tři: 1. Poezie maximálně 10 básní 2. Próza povídky, pohádky, fejetony,vzpomínková vypravování na libovolné téma maximálně 5 stran textu formátu A4 3. To je moje město poezie, próza vztahující se k věnnému městu 1 až 3 básně nebo 3 strany textu formátu A4. Příspěvky mohou být psané i ručně. V jednotlivých městech proběhnou místní kola do a doručením příspěvků na odbor sociálních věcí patřičného MěÚ či magistrátu je soutěžící automaticky zařazen do soutěže. Tři nejlepší práce v každé kategorii z každého královského věnného zašlou odbory sociálních věcí na adresu vyhlašovatele (Městský úřad Chrudim, Resselovo nám. 77, do rukou místostarosty Petra Řezníčka) do Vítězové místního kola v Chrudimi budou vyhlášeni při volbě královny věnného města Chrudim počátkem září Finále soutěže Poklady z královského věna se uskuteční při volbě královny všech věnných měst v říjnu 2006 v královském věnném městě Mělník. Petr Řezníček, místostarosta města Chrudim Odešel přítel přírody První lednovou neděli zemřel v necelých 49 letech Ing. Milan Marenčák, ředitel Ekocentra Zelený dům v Chrudimi a předseda základní organizace Českého svazu ochránců přírody Ochránci SPR Habrov. Před listopadem 1989 pracoval jako referent ochrany přírody na Okresním národním výboru a to bylo také místo, kde jsme se poprvé setkali. Díky jeho pochopení pro neformální aktivity lidí jsme tenkrát začali čistit krásnou, ale zanedbanou Lovětínskou rokli. Po roce 1989 se stal vedoucím referátu životního prostředí na Okresním úřadě a po několika letech přešel do neziskové sféry. Aktivně pracoval v ekologické výchově a ochraně přírody, byl motorem a organizátorem mnoha ochranářských akcí, spoluzakládal Zelený dům a hájil zájmy životního prostředí na různých fórech, komisích i v médiích. Kromě praktické ochrany přírody se věnoval i teorii vyučoval na chrudimské vyšší odborné škole, psal studie a projekty pro různé instituce (např. Český ekologický ústav), byl spoluautorem Koncepce environmentální výchovy Pardubického kraje. Ing. Marenčák byl nadaným malířem, jak jsme mohli vidět na několika jeho výstavách, vydal sbírku básní a také fotografoval. Jako ekolog a uměnímilovný člověk měl citlivou duši a velmi těžce nesl nepřízeň osudu a osobní ztráty z poslední doby kombinované s dlouhodobou nemocí. Náš poslední společný a největší projekt už nedokončíme Text a foto Ing. Jiří Bureš, Ekocentrum PALETA Druhá část sbírky do Kosova Dne 14. prosince 2005 odešla druhá část sbírky pro školy v Kosovu. Do sbírky se zapojily další školy ZUŠ Chrudim, kde zaměstnanci mezi sebou vybrali1 540 Kč a nakoupili školní potřeby (sešity, kancelářský papír a 28 vybavených penálů). Ke sbírce se připojili i žáci ZŠ Ronov, ZŠ Luže a ZŠ Třemošnice, kteří rovněž předali hodnotné učební pomůcky, a Speciální základní škola Chrudim, která pomohla vybavit třídu lavicemi, židlemi a učitelskými stoly. Město Chrudim a Odbor školství a kultury MěÚ Chrudim dodatečně děkuje všem uvedeným školám, jejich žákům, rodičům i učitelům, kteří se této sbírky účastnili. is 4

5 Po uzávěrce: Ztratili jste klíče? Postrádáte-li svůj svazek klíčů, přijďte se podívat na MěÚ Chrudim do budovy na Resselově náměstí 77, kde v podatelně v přízemí je na výběr bohatá sbírka ztracených klíčů. Třeba tam najdete právě ty své. redakce Opravy soch v roce 2005 Turistická sezona 2006 začala a Chrudim byla u toho Ve dnech až se v areálu brněnského výstaviště uskutečnil mezinárodní veletrh cestovního ruchu GO a mezinárodní veletrh turistických možností v regionech REGIONTOUR. Chrudim v letošním roce představila svůj turistický potenciál v rámci širší expozice regionu Východní Čechy, kterou oficiálně otevřeli nejen zástupci měst a krajů, ale i ministr pro místní rozvoj Radko Martínek. Za město Chrudim se zúčastnili starosta Ladislav Libý a místostarosta Jan Čechlovský. Další příležitost ke zhlédnutí výstavní expozice turistické oblasti Chrudimsko Hlinecko se naskýtá až na veletrhu Holiday World v Praze. Těšíme se!! sd Město Chrudim zajistilo v loňském roce prostřednictvím Odboru školství a kultury opravy soch za Kč. Z restaurátorského hlediska byla nejnáročnější oprava sochy sv. Františka, neboť byla rozpadlá na několik částí. Restaurátor Zdeněk Šmahel musel tuto sochu stojící u cesty mezi Markovicemi a Medlešicemi znovu sestavit a chybějící části doplnit. Tato akce se mohla uskutečnit díky svazku obcí Mikroregion Chrudimsko, který z celkové částky Kč na opravu sochy zaplatil více než polovinu nákladů. Kromě sv. Františka byly restaurovány sochy: sv. Vojtěch a sv. Václav v Široké ulici, Karel IV. a Břetislav I. v nikách domu čp. 57, Břetislavova ulice (Žižkovo náměstí), Mater dolorosa a Ecce homo u kostela sv. Michaela. Město Chrudim rovněž poskytlo příspěvek na renovaci vstupního portálu Khomovského domu. I pro letošní rok jsou plánovány opravy soch a dalších kulturních památek, na rekonstrukci čeká například Novoměstská kašna se sochami. Tuto akci s rozpočtem 1 mil. Kč bude zajišťovat Odbor investic a správy majetku. is Tříkrálová sbírka 2006 V Chrudimi vykoledovali koledníci při Tříkrálové sbírce částku ,50 Kč. Všem, kteří do této sbírky přispěli, patří náš velký dík. Celkově vybraná částka činila Kč. Z toho 65% dostane naše farní charita, zbývající částka bude použita pro humanitární účely v ČR i v zahraničí a na režii sbírky. Z loňské sbírky jsme obdrželi 55%, všechny charity věnovaly navíc l0 % z celkové částky ve prospěch obětí tsunami. Obdržená částka byla použita na zlepšení kvality charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby, příspěvek na provoz Občanské poradny Chrudim a příspěvek na klub pro psychicky nemocné FRANTIŠEK. Farní charita Chrudim Již v lednu přistoupilo město Chrudim ke snižování stavu přemnožených holubů, kterých je v našem městě odhadem kusů. Určitě řada z Vás zaznamenala, že velmi oblíbeným Každé první pondělí v měsíci v době od 9.00 do můžete nahlédnout do kroniky města Chrudimě za rok 2004 a do archivu podkladů pro tuto kroniku. Kronikář pan Mgr. Josef Krečmer všem Poslední dobou dostávám dotazy, zda by bylo možné znovu objednat ražbu číslovaných pamětních medailí s motivem denáru Břetislava I. na líci a s reliéfem chrudimského kostela a sloupu Proměnění Páně na rubu. Pokud se najde dostatečný počet zájemců, firma Kronika Jablonec provede Likvidace holubů Kronika k nahlédnutí místem ke hřadování holubů je kostel Nanebevzetí Panny Marie na náměstí (na jehož plášti bylo mimochodem pozorováno až pět set holubů), budova muzea, divadlo, domy na Resselově náměstí, ale i obytné domy v ulicích Revoluční, Rooseveltova a Čs. armády. Přemnožení holubů se stalo znepokojujícím, protože dochází ke značným škodám nejen na památkách v centru města, znečišťování chodníků i dalších veřejných prostranství, ale i obtěžování obyvatel města. Na budovách muzea a divadla byla umístěna klecová zařízení, která budou až do března sloužit k odchytu dospělých holubů. Mechanické snižování počtu holubů pomocí klecových zařízení je poměrně efektivní formou redukce stavu holubů a pro obyvatele města je rozhodně bezpečnější než například užití chemických metod, při němž by hrozil kontakt s uhynulými zvířaty. Doufáme, že bude tato akce úspěšná podobně jako redukce holubů, která v našem městě probíhala na přelomu let 2003 a 2004, kdy bylo odchyceno 850 kusů holubů. Jan Čechlovský, místostarosta zájemcům bude v uvedenou dobu k dispozici ve své pracovně ve 3. patře budovy Městského úřadu Chrudim na Resselově náměstí. redakce Ražba pamětních medailí v nové limitované sérii limitovanou ražbu těchto medailí v nové sérii s počátečním číslem 101. Zájemci o tuto unikátní památku na rok 950. výročí první zmínky o Chrudimi se mohou přihlásit v Informačním centru na Resselově náměstí do konce února is 5

6 Několik slov k hudební kultuře nejen v Chrudimi Umění kultura je prvek lidské činnosti, který významně pomáhá utvářet individualitu osobnosti a člověka výrazně odlišuje od živočišné říše! Vyspělý národ (společnost) se od národů tzv. přírodních liší mimo jiné tím, že vytváří dvojí kulturu vysokou a nízkou. Nízká kultura je určena vždy nejširší společenské vrstvě obyvatelstva a drtivá většina populace jí bez větších problémů rozumí. Je velmi dynamická a obvykle závisí zejména na momentální lidské tvořivosti a potřebě širokého publika. Zmiňované přírodní národy mají pouze jednu kulturu pro všechny. Vysoká kultura obvykle nebývá přijímána nejširšími vrstvami, neboť vyžaduje mnohem větší soustředění, porozumění, ale možná i určitou míru vzdělání a přípravy. Tento typ lidské činnosti pak nepochybně vytváří trvalé umělecké hodnoty a v dějinném kontextu je vždy ukazatelem vyspělosti každého národa či etnika, přesto, že jej v dané době vytváří a přijímá jen omezená skupina lidí. V dnešní době, kdy se na nás valí zejména z televize, rádia nebo tisku obrovské množství nejrůznějších kulturních podnětů, je velmi obtížné určit hranici mezi těmito proudy. Oba tyto základní společenské proudy se dnes navíc navzájem ovlivňují a inspirují. Po pročtení Vademeca chrudimské kultury či jiných informačních zdrojů zjistíme, že město Chrudim nabízí prostřednictvím různých korporací velmi široký záběr v obou těchto proudech. Velkou zásluhu na kvetoucím společenském životě v Chrudimi má v posledních letech zejména naše profesionální agentura Chrudimská beseda. Jen provoz Divadla Karla Pippicha se v kvalitě ani četnosti akcí zdaleka nedá srovnat z žádným jiným městem téže velikosti a bez obav může konkurovat provozu v řadě krajských měst naší vlasti. Obraťme však nyní pozornost k typu umění, které jednoznačně patří do skupiny kultury vysoké je jím artificiální ( vážná ) hudba, neboť v žádném jiném (nejen kulturním) odvětví náš národ zdaleka nedosáhl takového světového věhlasu. Vždyť např. Antonín Dvořák, který měl mimo jiné Chrudim velmi rád, je dnes prokazatelně a naprosto suverénně nejznámějším Čechem na celém světě. Jeho hudba zněla i na Měsíci! Je třeba si tedy jasně říci, že tzv. vážnou hudbu dnes zná a poslouchá celý vyspělý svět, dokonce i takové státy, jako je např. Japonsko, které mají samy svou vlastní vysokou kulturu, dnes doslova hltají evropskou klasickou hudbu (s obrovským podílem právě hudby české). I letošní výročí 250 let od narození W. A. Mozarta bude slavit celý svět! Již od roku 1942 jsou v Chrudimi pořádány, vedle jiných koncertů, pravidelně tzv. Chrudimské hudební pátky. Svou kontinuitou a vysokou pořadatelskou úrovní jsou tyto koncerty ojedinělým typem abonentního cyklu a také díky překrásnému sálu chrudimského muzea prosluly mezi umělci po celé naší vlasti. Letos nás čeká v pořadí již sedmistý hudební pátek. V posledních letech má Chrudim veliké štěstí, neboť každý rok na několika koncertech vystupuje Komorní filharmonie Pardubice. Pro město Chrudim je to čest zejména proto, že se jedná o orchestr prvotřídních světových parametrů, který hostuje na nejlepších světových pódiích. Každá návštěva překrásného sálu chrudimského muzea by měla pro každého Chrudimana být vždy opravdovým svátkem. Svými podmínkami (akustikou) a možnostmi patří prokazatelně k nejlepším hudebním sálům ve střední Evropě, vždyť Ceník zpoplatnění vybraných druhů odpadů Ceník za zneškodnění odpadu nad limit - pro občany města Chrudim (sběrný dvůr) katalogové kategorie druh roční limit jednotka cena vč. číslo odpadu odpadu na domácnost množství DPH O papír nebo lepenka není kg 0, O sklo, obaly skleněné není kg 0, O plasty z odděleného sběru není kg 4, O kovy, kovové obaly není kg 0, O dřevo nad 200 kg kg 2, O oděvy, textilní materiály nad 100 kg kg 3, O olej jedlý a tuk nad 10 kg kg 3, N oleje a tuky nad 10 kg kg 4, N barvy, lepidla, pryskyřice, obaly nad 10 kg kg 17, N rozpouštědla nad 10 kg kg 8, N kyseliny nad 5 kg kg 17, N zásady, louhy, hydroxidy nad 5 kg kg 17, N fotochemikálie nad 5 kg kg 19, N pesticidy nad 10 kg kg 19, N detergenty, odmašťovače nad 10 kg kg 17,00 s obsahem nebezpečných látek N léky a jiná nepoužitelná léčiva nad 5 kg kg 15, N baterie a akumulátory nad 20 kg kg 1, N baterie, akumulátory, monočlánky nad 20 kg kg 19, N televize s úhl. nad 55 cm nad 2 kusy ks 187, N televize ost., rádia nad 2 kusy ks 170, N zářivky a jiný odpad s obsahem rtuti nad 5 kusů ks 12, N lednice s obsahem nad 1 kus ks chlorofluorovodíků z toho: N lednice o objemu do 150 l nad 1 kus ks 226, N lednice o objemu 150 l a více nad 1 kus ks 340, N obaly od sprejů-prázdné tlakové obaly nad 5 kg kg 14, N filtry olejové nad 2 kusy ks 12, O objemný odpad (okna, nábytek, nad 0,3 tuny t 1 531,00 koberce) O biologicky rozložitelný odpad nad 100 kg kg 1,00 Ceník za zneškodnění odpadů - placeno v plné výši (bez limitu) katalogové kategorie druh jednotka cena vč. číslo odpadu odpadu množství DPH O plastové obaly ze stavebních materiálů kg 5, O směsi betonu, cihel, tašek t 621, O zemina a kameny t 553, O biolog. nerozlož. odpad - nekompost. t 3 200, O pneu - osobní automobil ks 30, O pneu - lehké nákladní do 6,50-20 ks 70, O pneu - nákladní do ks 210, O pneu - těžké nákladní vč. trakt. ks 450, O vzdušnice - osobní automobil ks 5, N asfaltové směsi kg 5, O směsný komunální odpad t 1 260, O vzdušnice - nákladní automobil ks 11, N stavební materiály obsahující azbest kg 5,50 Ostatní občané (z jiných obcí) a osoby podnikající hradí zneškodnění všech uvedených odpadů v plné výši. něčím podobným se ani zdaleka nemohou pochlubit sousední Pardubice ani jiné město v kraji, ba dokonce ani samotná Praha. Poslech klasické ( vážné ) hudby není zdaleka dráždivým prvkem, celkově naši mysl zklidní. Zvuk klasických nástrojů, které nepotřebují ke své hře žádnou elektronickou pomoc, zní naprosto přirozeně. Tento umělecký svět nám pomůže vytvořit tolik potřebnou protiváhu k dnešnímu uspěchanému, hlučnému a médii ovlivňovanému životu. Koncerty klasické hudby jsou vhodné pro každou věkovou skupinu obyvatelstva, děti nevyjímaje. S poznáváním této hudby je právě u dětí nejvhodnější začínat před dospíváním. Menší děti k této hudbě přistupují bez předsudků a jsou schopné ji velmi zvláštním způsobem vnímat. V dospívání se pak často již předem od tohoto umění odvracejí, neboť se přirozeně stydí akceptovat zejména obrovský citový náboj, který je v této oblasti ukryt. Pokud však jsou s klasickou hudbou seznámeny již ve svém raném věku, často se pak k ní později navracejí. Je smutné, že se ve druhé polovině 20. století většina společnosti, včetně mnohých učitelů hudby (!), ke své škodě od vážné hudby odvrátila. Chtěl bych tedy tímto pozvat všechny občany města Chrudimi, aby podobně jako zaplňují divadlo, zaplnili sál muzea při každém Chrudimském hudebním pátku, a tím se přihlásili k evropské kulturní a společenské elitě třetího tisíciletí. Přál bych si, aby se každý takový večer stal nejen pro Chrudim, ale i pro celý region opravdovou společenskou událostí. Tomáš Židek, předseda kulturní komise RM 6

7 Pomozte ocenit dobrovolníky! Do středy 15. února je možné nominovat dobrovolníky z celého Pardubického kraje na ocenění Dobrovolník roku, které je součástí druhého ročníku projektu zvaného Den D. Jde o společný projekt pardubických občanských sdružení Klub hurá kamarád a SKP-Centrum, který si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o činnosti dobrovolníků v regionu, uvedl předseda SKP Centra Jan Vojvodík. Naším záměrem je ocenit práci dobrovolníků v Pardubickém kraji a upozornit veřejnost na to, že jsou mezi námi lidé, jichž si velmi vážíme a bez nichž by například většina neziskových organizací nemohla existovat, řekl ředitel Klubu hurá kamarád David Matýsek. Na toto ocenění může kdokoliv navrhnout člověka, který bez nároku na odměnu poskytuje svůj čas, energii, vědomosti a dovednosti ve prospěch ostatních lidí a společnosti, a to v oblasti sociální, volného času, ekologie a kultury. Způsobů, jak lze dobrovolníka navrhnout, je hned několik. Ten nejsnadnější je prostřednictvím internetových stránek Zde zájemci najdou jednoduchý elektronický formulář, který zašlou na ovou adresu případně na poštovní adresu SKP-Centrum, Bělehradská 513, Pardubice s heslem Den D. Vyvrcholením Dne D bude slavnostní galavečer ve Východočeském divadle ve čtvrtek 9. března Více informací: Jan Vojvodík, předseda o. s. SKP-Centrum, Bělehradská 513, Pardubice Telefon: (ústředna) Internet: David Matýsek, ředitel Klubu hurá kamarád, Jungmannova 2550, Pardubice Telefon: Internet: Manažer prevence kriminality informuje: V lednovém čísle jsem Vám představila nový ročník literární soutěže O chrudimský Zlatý brk s novými tématy a v měsíci únoru jsem se rozhodla začít velice zajímavým tématem jak pro Vás, tak i pro společnost, tedy fenoménem korupce. Vybrala jsem si jej z toho důvodu, že lidé sice o tomto nešvaru často hovoří, poukazují na něj, ale mnohokrát o něm nic nevědí. Zajímalo mne, co si vlastně mám pod pojmem korupce představit, kde definici korupce najdu, co dělat, když se s tímto negativním jevem setkám. Obrátila jsem se na Mgr. Ing. Ondřeje Starého ze specializované složky Policie ČR, z Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality SKPV, jenž má v této oblasti celorepublikovou působnost. Mgr. Ing. Starý mi odpověděl takto: Slovo korupce je latinského původu, vychází ze spojení základního tvaru rumpere a corruptus: Rumpere zlomit, rozlomit, přetrhnout, corruptus znečištěný, zkažený, zvrácený, mravně zvrácený, zvrhlý, podplacený, tedy jde o vymezení následku určitého nekalého jednání. Pochopili jste tento pojem správně, jde vlastně o zlomení, přetržení něčeho, co je zkažené, zvrhlé, mravně zvrácené. Jde o mezinárodní, celospolečenský negativní jev, v České republice rozšířený a Evropskou unií velmi negativně vnímaný. Zasahuje do mnoha oblastí života (běžný život + morálka, business + etika, morálka, politika + etika, morálka). Svou vysokou latencí (proč mluvit, když z toho mám prospěch) je velmi nebezpečná pro společnost (dokáže účinně ovlivnit chod systému). Jejím pachatelům hrozí nízké tresty v porovnání s tím, co způsobí a jaký dopad to může mít na společnost (vyplatí se riskovat). Míra korupce jako hodnotící hledisko je potom znakem občanské, kulturní, hospodářské a politické úrovně posuzované země. Boj proti korupci vyžaduje mezinárodní spolupráci a jednotnou účinnou metodiku a účinnou prevenci. Korupce je neformální vztah dvou subjektů jednajících v rozporu s dobrými mravy, spočívající v nabídce, příslibu, realizování výhody v něčí prospěch nebo akceptování takového požadavku za vyžádanou, nabídnutou nebo slíbenou odměnu. Proveďme si rozklad tohoto pojmu na atributy shodné pro všechna korupční jednání: 1. vztah dvou subjektů 2. jde o směnný vztah přinášející výhodu oběma stranám 3. souvislost s obstaráváním věcí obecného nebo institucionálního zájmu 4. korumpovaným je subjekt disponující určitým postavením, pravomocí 5. jde o jednání proti dobrým mravům V České republice jsou postižitelné pouze formy korupčního jednání, kterými jsou přijímání úplatku, podplácení a nepřímé úplatkářství. Tyto formy mají vazbu na další trestné činy postižitelné dle platného trestního práva České republiky. Naše republika je vázána mezinárodní smlouvou Trestněprávní úmluvou o korupci přijatou ve Štrasburku 27. ledna 1999, která výrazným způsobem napomáhá v boji s tímto negativním jevem. Ze všeho, co mi bylo sděleno, jsem si udělala představu, že toto téma je velice složité a rozhodně přesahuje možnosti tohoto článku. Seznámila jsem se s preventivními opatřeními, která Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sděluje veřejnosti s uvedením dalšího postupu, tj. co dělat dál, když se osobně setkáme s korupčním jednáním. Je vždy na občanech, jaký postoj zaujmou. Nevím, jak Vám, ale mně není příjemné poslouchat, že Česká republika je na takovém a takovém místě v měření indexu korupce. Jsme součástí Evropy, a proto je zapotřebí se nad tímto problémem zamyslet. Ondřej Starý, Radka Pochobradská Studentský parlament přivítá nové členy Po krátké přestávce opět připravujeme setkání Studentského parlamentu Studenti městu. Pokud jsi starší třinácti let a máš chuť se podílet na dění ve městě, můžeš se zúčastnit i Ty. Schůzka se bude konat 13. února od hodin. Sraz je před TJ Sokol (sídlíme v Kapucínském klášteře, 1. patro). Uvítáme každého s dobrými nápady, kreativním myšlením a s chutí pomáhat při realizaci různých zajímavých akcí, především Majálesu a akcí Zdravého města Chrudim. Každý bude mít možnost se vyjádřit, přednést svůj návrh a prosadit své myšlenky a nápady. Tak neváhej a přijď! Miroslav Beránek, Iveta Fikejzlová Máte v hlavě spoustu nápadů, jak pomoci svému okolí, a rádi byste je zrealizovali? Pak právě pro Vás je určen program Make a Connection, který v České republice pokračuje již pátý rok. Do programu se mohou přihlásit týmy mladých lidí ve věku 16 až 24 let a ucházet se se svými projekty o finanční podporu (až Kč). Kromě toho mají šanci poznat nové přátelé a bezplatně se zúčastnit seminářů v oblasti propagace, médií, public relations či třeba administrace projektů. Projekty jsou určeny mladým lidem, kteří nemají vůbec žádné zkušenosti, ale přesto by rádi něco udělali pro svoje okolí. V minulosti dobrovolníci pořádali akce pro děti, pomáhali přírodě, učili seniory pracovat na počítači či organizovali tvůrčí setkání. Nemusíte se obávat složitostí, protože již při přípravě projektu se na nás můžete kdykoliv obrátit. Poradíme vám s rozpočtem, vyplněním formuláře a dalšími náležitostmi. Více se dozvíte na stránkách Neváhejte a obraťte se s jakýmikoliv dotazy na koordinátora projektu Romana Málka z Klubu hurá kamarád na telefon nebo Kdo může žádat o grant mladí lidé ve věku mezi 16 až 24 lety, kteří vytvoří minimálně 8členný tým. Alespoň jedna osoba v tomto týmu musí být starší 18 let podaný projekt musí být realizován v Pardubickém kraji Na co jsou granty určeny na projekty, které si mladí lidé v rámci týmu společně navrhnou a uskuteční. Projekty by měly být maximálně půlroční (realizované mezi červnem a prosincem 2006). na projekty, které přinesou prospěch a užitek ostatním lidem (celé místní komunitě obce, sídliště či města, starým lidem z domova důchodců, postiženým lidem, dětem z místní školy, studentům univerzity, dětem z dětského domova apod.) na projekty, které iniciují pozitivní změny, zlepšení nebo řeší problémy v blízkém či širším okolí, ve kterém mladí lidé žijí (obnova komunitního života, starých tradic, společného setkávání lidí, posílení kulturních či sportovních aktivit, zlepšení soužití občanů, tolerance menšin, populárně naučné nebo ekologické projekty apod.) Na co nejsou granty určeny na podporu občanským sdružením projekty přinášející užitek pouze jejich realizátorům na úhradu osobních nákladů realizátorů projekty jednorázového charakteru projekty ideologicky nebo extremisticky zaměřené Kontakt pro novináře: Roman Málek, koordinátor programu Make a Connection v Pardubickém kraji Klub hurá kamarád, Jungmannova 2550, Pardubice mobil: , 7

8 Téma pro Chrudim 2006 úvodní zpráva ke kampani Město Chrudim se v roce 2004 v rámci Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 zapojilo do sledování evropských ukazatelů místního udržitelného rozvoje a kvality života ve městě (Spokojenost občanů s místním společenstvím a Mobilita a místní přeprava cestujících). V roce 2005 Rada města schválila přistoupení k Týmové iniciativě místního udržitelného rozvoje (TIMUR). Hlavním cílem iniciativy je pomáhat městům zavádět Společné evropské indikátory místního udržitelného rozvoje a další, místně specifické, ukazatele rozvoje a kvality života. V souvislosti s členstvím Chrudimě v iniciativě TIMUR připravilo město spolu se zástupci stejnojmenného občanského sdružení průzkum názorů občanů na aktuální rozvojová témata města. V lidovém hlasování, které proběhne ve dnech 20. až 27. února 2006, bude zjišťováno, jaký ukazatel kvality životního prostředí a rozvoje města obyvatelé v Chrudimi zajímá a kterým je nutné se dále primárně zabývat. Kampaň bude zahájena zveřejněním článků v místních médiích a upozorněním na internetových stránkách města Chrudim. Hlavní složkou kampaně bude anketa spojená s propagací sledování evropských indikátorů rozvoje. Dobrovolníci budou roznášet letáčky mezi občany a zjišťovat, co je skutečně trápí v současné Chrudimi a co by chtěli dále sledovat a zlepšovat. Jako problémová témata k hlasování v Chrudimi jsou navržena: - výstavba nových nájemních bytů - Dům na půli cesty podporované bydlení - úroveň sociálních služeb - bezpečnost ve městě - nezaměstnanost - informace obyvatelům o záměrech města - dostupnost veřejných budov pro zdravotně handicapované občany - úroveň veřejných služeb (pošta, VaK, dodávka plynu apod.) - materiálně technické vybavení školních tříd - stav životního prostředí ve městě - doprava ve městě - soužití s nepřizpůsobivými občany - nabídka kulturních programů ve městě - provoz letního kina Občané mohou téma pro město vybrat jak na internetu (stránky nebo města tak pomocí mobilního telefonu odesláním běžné SMS na číslo uvedené na letáku. Kromě osmi připravených témat mohou občané navrhnout téma vlastní. Akce pro veřejnost je týdenní koncentrovanou kampaní k ukazatelům udržitelného rozvoje v Chrudimi, zaměřenou na zjištění klíčového ukazatele pro zlepšování života ve městě hlasováním občanů (písemně, na internetu nebo prostřednictvím SMS). Z hlasujících občanů, na které bude uveden kontakt, budou náhodně vybráni tři šťastní, kterým představitelé města předají věcné ceny a občané jim současně mohou veřejně sdělit svůj názor. Akce je organizovaná v rámci projektu Zdravé město společně s dalšími subjekty. Bližší informace o kampani a další činnosti Týmové iniciativy pro místní udržitelný rozvoj (TIMUR) najdete také na: Za koordinátory místní akce v Chrudimi: Michael Pondělíček (TIMUR) a Šárka Trunečková Stobík Špatné stravovací a pohybové návyky se u obézních často fixují už od dětství. Nejnovější celoevropské studie ukazují alarmující nárůst obezity u dětské populace a nejinak je tomu bohužel i v České republice. Odborníci se proto začínají zamýšlet nad vypracováním programu terapie dětské obezity. Společnost STOB se tímto problémem zabývá již delší dobu a ve spolupráci s MUDr. B. Kalvachovou z endokrinologického ústavu začala organizovat rodinné kurzy pro děti za aktivní účasti rodičů. V Chrudimi za spolupráce Zdravého města, dětských pediatrů a STOBU byl v září 2005 zahájen první rodinný kurz. Rodinný kurz probíhal do prosince a tvořilo ho 12 lekcí, jejichž obsah byl přizpůsoben skupině a věku dětí. Poděkování patří Zdravé mateřské škole Dr. Jana Malíka, která poskytla pro tento kurz zázemí a cvičební pomůcky. Kurz snižování nadváhy STOBÍK absolvovalo šest rodičů a šest dětí. Začáteční průměrná váha dětí byla 50,5 kg, věkový průměr 9 let. Během kurzu dokázali rodiče i děti redukovat váhu celkem o 33,3 kg. U dětí vyšší než váhový úbytek byl úbytek v centimetrech. Vzhledem k tomu, že děti vyrostly, považujeme za úspěch i to, když si dítě uchovalo při zvýšené výšce stejnou váhu. Snížení obvodu v pase v průměru o 8 cm, přes boky o 5,5 cm. V kurzu děti zlepšily svůj jídelníček, zařadily především více zeleniny a omezily sladkosti a sladké limonády. Naučily se tedy sestavit jídelníček z jídel, která by jim chutnala a byla energeticky nižší, než na jaká byly dosud zvyklé. Pohybovou aktivitu v kurzu zvládli rodiče i děti na výbornou a věříme, že se naučili mít z pohybu radost. Za společnost STOB lektorka Jana Boučková a cvičitelka Jana Machová Komunitní plánování sociálních služeb Komunitní plánování je metoda, kterou lze na místní úrovni obce plánovat sociální služby tak, aby odpovídaly místním požadavkům. Je to otevřený proces zjišťování potřeb a zdrojů a hledání nejlepších řešení v oblasti sociálních služeb. Komunitního plánování sociálních služeb se soustředí na zapojení všech osob a subjektů, které mají zájem se podílet na plánování sociálních služeb na místní úrovni. Podstata komunitního plánování sociálních služeb spočívá ve zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků pak vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je dohodou mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné nebo prioritní.. Komunitní plánování je cyklický a opakující se proces. Přínosem komunitního plánování sociálních služeb je zvyšování dostupnosti sociálních služeb na místní úrovni, hospodárné využívání finančních prostředků, pružná reakce na změny potřeb v sociálních službách a zapojení veřejnosti. Cílovými skupinami procesu komunitního plánování jsou uživatelé sociálních služeb. Mnozí uživatelé sociálních služeb v dnešní době jsou jedinci potenciálně nebo reálně ohrožení sociálním vyloučením. Tento stav je v mnohých případech vyvolán nesprávně zvoleným druhem péče, nedostupností nebo neodpovídajícím rozsahem a zaměřením služby, kterou klient užívá. Na tento současný nevyhovující stav reaguje právě proces komunitního plánování sociálních služeb, který ve svých aktivitách pracuje se všemi dotčenými stranami zástupci zadavatelů, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Právě uživatelé služeb jsou přímými zástupci procesu, z něhož vzejde systém plánování sociálních služeb, který bude zohledňovat potřeby a možnosti všech účastníků procesu a zmapuje aktuální situaci v sociálních službách. Toto povede ke zvýšení efektivity a využívání zdrojů na rozvoj sociálních služeb. V souvislosti s novým zákonem o sociálních službách, s předpokládaným datem účinnosti od , bude obcím uložena povinnost mapovat soc. služby a poté komunitně plánovat. Město Chrudim podniklo první aktivní kroky k zahájení procesu komunitního plánování sociálních služeb. Hlavním cílem komunitního plánování sociálních služeb ve městě Chrudim je zmapování poskytování sociálních služeb, které ve městě chybí a jsou potřebné. Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim má politickou podporu, která je deklarována v několika usneseních usnesení Rady města Chrudim č. 107/2005 ze dne a usnesení Zastupitelstva města Chrudim č. 37/2005 ze dne V těchto dokumentech město schválilo Komunitní plánování sociálních služeb ve městě Chrudim a vytvoření dokumentu Komunitní plán sociálních služeb města Chrudim, který bude zpracován k Byl určen místostarosta Mgr. Petr Řezníček jako odpovědný politik za proces komunitního plánování a Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Chrudim pod vedením Ing. Anny Halamkové jako odbor, který zastřešuje proces komunitního plánování. Dále byla schválena základní triáda, tedy zástupci za zadavatele, poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Jmenovitě to jsou Mgr. Radka Pochobradská zástupce za zadavatele, Mgr. Michal Zahradník, výkonný ředitel o. s. Šance pro Tebe Chrudim zástupce za poskytovatele a pan Jiří Brožek jako zástupce za uživatele sociálních služeb. Byl určen hlavní koordinátor procesu Mgr. Hana Slavíková. V současné době je vytvořena rozšířená triáda, která pořádá pravidelná pracovní setkání. Jedním z kroků komunitního plánování, který již má město Chrudim splněn, je vydaný Katalog organizací působících v sociální oblasti ve městě Chrudim. V katalogu jsou přehledně podle abecedy seřazené státní i nestátní organizace se svojí nabídkou služeb. Katalog je zdarma k dostání v Informačním centru, na podatelnách Městského úřadu Chrudim a v Občanské poradně Chrudim. Nově nastavený proces se pozitivně dotkne všech uživatelů sociálních služeb i ostatních občanů obce. Uživatelé budou mít příležitost se vyjádřit k utváření systému služeb v jejich obci, ostatní obyvatelé získají příležitost nahlédnout do systému péče a stejně jako uživatelé přímo ovlivnit jeho strukturu. Hana Slavíková, koordinátor procesu 8

9 Výročí měsíce Karel Neudörfl Chrudimské pověsti (2) Hotel Bída Při příležitosti nového kabátu, do něhož se oděla budova čp. 32/IV na Masarykově náměstí tzv. Bída, se hodí připomenout pověst, podle níž vnikl její název. Současná budova připomíná slávu někdejšího proslulého hotelu provozovaného od roku 1850 Matějem Štěpánkem a jeho potomky. Především po své renovaci v roce 1897 provedené Adolfem Štěpánkem patřila Bída k největším a nejluxusnějším hotelům východních Čech, v její restauraci a kavárně se konaly významné společenské a kulturní akce či politické schůze a mnohokrát zde byli hoštěni významní návštěvníci města mj. i prezident T. G. Masaryk v roce Pověst ovšem souvisí ještě s dobou, kdy služby návštěvníkům města i jeho obyvatelům poskytoval předchůdce hotelu - zájezdní hostinec U bílého lva. V květnu a v červnu 1778, v době sporu Dne 8. února 1846 se v Mladé Vožici narodil pozdější středoškolský pedagog a odborný spisovatel Karel Neudörfl. V Benešově, Praze a Táboře studoval gymnázium, v Praze Filozofickou fakultu Karlovy univerzity. Ve školním roce 1871/1872 učil na akademickém gymnáziu v Praze, poté byl přeložen do Chrudimi, kde byl až do roku 1886 profesorem latiny a řečtiny zdejšího gymnázia a poté až do své smrti ( ) školním inspektorem. Napsal mj. Slovo o humanismu a klasicismu, pokud se týče gymnasií našich, Mechanismus a studium vůbec a o nauce a konjunktivu zvlášť, O Erotu Platonově, O lásce Platonově a poměru Faidra k Symposiu, O supinu jazyka latinského. Přeložil Xenofontovu Anabasis, v rukopise zůstaly jeho Počátky školní gramatiky latinské. Přispíval do Listů filologických a pedagogických a berlínské Wochenschrift für klassische Filologie a také do Výročních zpráv chrudimského gymnázia, vydal i Základní školu hudby. Byl spoluzakladatelem Jednoty českých filologů a Spolku pro podporu chudých studentů gymnasiálních v Chrudimi, organizátorem hudebního života na gymnáziu (přednášek, studentských hudebních vystoupení atd.). Jeho švagrem byl JUDr. Karel Havelka ( ), advokát a starosta Chrudimě, vnukem PhDr. Josef Plavec ( ), hudební skladatel a teoretik. Pavel Kobetič mezi Rakouskem a Pruskem o tzv. bavorské dědictví, v něm bydlel syn rakouské panovnice, tehdy již římskoněmecký císař Josef II., který v okolí Chrudimi zkoumal možnosti pro vybudování opevnění na ochranu proti pruskému vpádu. S poskytovanými službami hostince však nebyl údajně příliš spokojen a svou nespokojenost s obsluhou dal také hlasitě najevo poznámkou: Je to tu bída. Hostinec U bílého lva byl pak označován řadu desetiletí chrudimskými občany jako Bída, nový hotel rodiny Štěpánků byl poté takto i oficiálně pojmenován. Není bez zajímavosti, že jméno hotelu spjaté s nepříliš lichotivým vyjádřením o úrovni poskytovaných služeb z úst budoucího českého panovníka nijak neuškodilo prosperitě podniku. V 50. letech 20. století byl hotel Bída vyvlastněn a přeměněn na domov učňů a později ubytovnu zaměstnanců Transporty, od roku 1956 zde sídlilo ředitelství státních lesů. Většina našich spoluobčanů si však tento objekt spojuje především s prodejnou potravin v přízemí budovy. Doufejme, že alespoň pro tyto někdejší restaurační prostory Bídy se v budoucnosti najde takové využití, které by odpovídalo významné tradici této dominantní chrudimské budovy. Pavel Kobetič Centrum sociálních služeb Chrudim v únoru v hodin v Měšťanské restauraci Seznamte se, prosím! Chrudimská univerzita třetího věku: v hodin začíná v počítačové učebně Gymnázia J. Ressela pokračování výuky na PC s panem Martinem Kellerem. Další setkání bude 21. a ve hodin v Klubu seniorů v Městském parku začíná pro přihlášené zájemce jarní semestr na téma biologie. Přednáší RNDr. Jana Procházková. Následující přednáška proběhne Dita Potužáková Vítání občánků 5. prosince 2005 Lukáš Filippi, Martin Chmelař, Martin Starka, Lukáš Kremina, Tomáš Kudláček, Andrea Dlouhá, Nikola Schlingerová, Vojtěch Vacek, Tereza Nepovímová, David Meduna, Nela Odehnalová, Adam Cvejn, Kamil Hroník a Andrea Mencová. 12. prosince 2005 Ondřej Němeček, Barbora Hurtíková, Ondřej Vašák, Natálie Vondrová, Dita Josková, Vojtěch Krejcar, Veronika Juklová, Jan Lukáš, Jan Duray a Patrik Zemek. 9. ledna 2006 Martin Kolník, David Vaníček, Dan Brožek, Matys Čapek, Lubomír Kincl, Daniel Lupač, Patrik Šplíchal, Kryštof Köstel, Michaela Slaninová, David Slanina, Jakub Kolář, Lukáš Zahradník, Jan Novák a Sára Štrbíková. 16. ledna 2006 Ladislav Krenner, David Polášek, Štěpán Jeřábek, Martina Soudková, Karolína Procházková, Šimon Pilař, Pavla Šupíková, Adéla Slúková, Dominik Málek, Eliška Holubová, Martina Plíšková a Čeněk Mitáš. av Zlaté svatby V sobotu 10. prosince 2005 oslavili manželé Lenka a Milan Procházkovi se svými nejbližšími v obřadní síni Městského úřadu v Chrudimi padesát let společného života zlatou svatbu. V kulturním programu vystoupily děti z Mateřské školy v ulici Svatopluka Čecha. Půl století společného žití si v pátek 23. prosince 2005 připomněli rovněž manželé Vlasta a Otto Formánkovi. Oslavencům a jejich nejbližším zazpívaly Klíčenky. A do třetice všeho dobrého si v kruhu rodinném připomněli padesát let manželského života také Božena a Zdeněk Moravcovi. Jejich zlatá svatba připadla na 25. prosince Všem jubilantům přejeme do dalších let života mnoho zdraví, spokojenosti, klidu, štěstí a osobní pohody. KPOZ Gratulace k osmdesátinám Dne 12. ledna 2006 se dožil významného životního jubilea 80 let pan doc. PhDr. Miroslav Bastl, CSc. Svou profesionální dráhu věnoval pedagogické a vědecké činnosti. Od šedesátých let až do odchodu do důchodu působil na Pedagogické fakultě v Hradci Králové. Jeho profesionálním zájmem a zároveň celoživotním koníčkem se stala literatura a literární osobnosti. I když původem nepochází z Chrudimě, převážnou část života zde prožil a svůj profesní zájem věnoval především Chrudimi a Chrudimsku. A právě literatura ho přivedla i ke spolupráci s Regionálním muzeem v Chrudimi. Jako aktivní spolupracovník muzea stál u zrodu jeho časopisu Chrudimských vlastivědných listů a Chrudimského vlastivědného sborníku. Od roku 1992 je členem redakční rady listů a od roku 1996 členem redakční rady sborníku. Kromě toho je i aktivním přispěvatelem do obou edičních počinů. Jménem Regionálního muzea v Chrudimi děkuji panu Miroslavu Bastlovi za dlouholetou spolupráci, těším se na další a do budoucna přeji pevné zdraví, pohodu a ještě hodně tvůrčího elánu. Ing. Milena Burdychová, ředitelka RM v Chrudimi 9

10 Letos budeme slavit 150 let od založení pěveckého spolku SLAVOJ Pěvecký sbor Slavoj patří k nejstarším sborům v naší zemi. Vznikl v době, kdy sborový zpěv byl velmi oblíben a v mnoha českých městech se hromadně zakládaly pěvecké spolky. Na stránkách Zpravodaje bychom Vás chtěli postupně seznámit s historií spolku od jeho založení 16. prosince 1856 až do současnosti. V dnešní mediální době se většina sborů potýká s nedostatkem členů zpěváků, a tak bychom chtěli touto cestou oslovit všechny milovníky zpěvu bez rozdílu věku, kteří mají chuť si zazpívat, aby přišli mezi nás. Vše důležité, ale i mnoho zajímavého o sboru můžete najít na našich internetových stránkách kde také naleznete veškeré kontakty. V letošním roce nás čeká mnoho koncertů doma i v zahraničí. Prvním koncertem byl již tradiční Kurzy floristiky budou pokračovat i letos Po prvních dvou velmi úspěšných ročnících kurzů aranžování květin přijede i letos na jaře Jan de Kamp ze školy Groenhorst College v Nizozemsku do Chrudimi a zasvětí další zájemce, především zájemkyně, do křehkého umění květinových vazeb. Jistěže se mohou zúčastnit i ti, kdo již absolvovali předchozí školení, aby se zdokonalili v tomto subtilním oboru. Kurzy se uskuteční ve dnech 5. až 7. dubna 2006 pro veřejnost a ve dnech 8. a 9. dubna 2006 pro odborníky. Přihlásit se můžete do konce března v Informačním centru na Resselově náměstí 1 (stará radnice). S. Novotný, Výbor pro partnerství Chrudim Ede Palučiny Na únor jsme pro Vás připravili: 10. až tradiční Valentýnský víkend Dělání Květináče stokrát jinak aneb jaro už je za dveřmi. Bližší informace nejen o únorových akcích, ale také o již vyhlášeném letním táboře Indiánské léto 2006 získáte na našich internetových stránkách nebo přímo v klubovně na Novoměstské ulici. Jitka Hlaváčová Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie. Tímto se také omlouváme všem, kteří přišli na koncert v 17 hodin. Ne naší vinou došlo k nesprávnému uvedení času ve Vademecu. V době velikonočních svátků uvedeme v Chrudimi spolu s ostatními sbory Dvořákovu skladbu Stabat mater. Pro ty, kteří se nemohli zúčastnit jejího provedení ve VČ divadle v Pardubicích, to bude jistě krásný umělecký zážitek. Oslavy vyvrcholí na podzim, kdy chystáme slavnostní koncert v chrudimském muzeu, za účasti pražského Hlaholu a našich předních sólistů. Rádi bychom také prostřednictvím výstavy zpřístupnili chrudimské veřejnosti mnoho zajímavých dobových dokumentů, obrázků a zajímavostí z historie i současnosti Slavoje. Zuzana Herbstová, jednatel Dům dětí a mládeže Dům dětí a mládeže, Palackého 418, Chrudim, tel., fax: Akce v únoru února Okresní kolo basketbalu SŠ - chlapci 1. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 3. února Pololetní prázdniny s DDM - korálkování, tvorba korálků z ker. hlíny, občerstvení palačinky na víc způsobů 8. února Wolkerův Prostějov 9. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 10. února Valentýnská přáníčka, od v DDM 13. února CJ angličtina, ZŠ I. A, B, II. A 15. února CJ angličtina, III. SŠ, II. B 15. února Okresní kolo plavecké štafety ZŠ, SŠ 15. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 22. února Dějepisná olympiáda, ZŠ 23. února Keramika pro dospělé, od do v DDM 25. února Karneval, od v DDM 27. února Olympiáda v ČJ, ZŠ I. Chrudimská Mateřinka V letošním roce byla Chrudim pověřena uspořádáním Mateřinky přehlídky dovednosti a umu našich nejmenších dětí v mateřských školách. Mateřinka se bude konat v Divadle K. Pipppicha 20. a 21. března Zatím je přihlášeno 20 mateřských škol z celého Pardubického kraje. Nejvzdálenějším účastníkem je MŠ Kunčina od Svitav. Chrudimské mateřské školy se přihlásily všechny. Na Mateřince bude vybrána jedna nebo dvě školy, které budou kraj reprezentovat na celostátní Mateřince v Nymburce května Další informace budou zveřejněny v březnovém Chrudimském zpravodaji. is Základní kynologická organizace při AVZO Chrudim A jsme tu opět, abychom Vás informovali o akcích ZKO Chrudim, které jsme připravili pro rok Naše kynologická organizace má nejen pro pejskaře, ale i pro širokou veřejnost připraveno mnoho zajímavých a hlavně poučných akcí. V první řadě jsou to zkoušky ZOP a ZUP, které se budou konat dne a , posléze jsou to zkoušky podle Národního řádu/ipo. Ty budou probíhat na našem cvičišti ve dnech a Jednou z našich zábavných akcí je tzv. Čarodějnický pohárek, který se koná dne V tento den bychom Vás všechny, kteří máte rádi své pejsky a chcete s nimi zažít hromadu legrace, rádi uvítali u nás na Ploché dráze. Neuplyne ani měsíc a jsme připraveni s Vámi prožít celý víkend, na kterém se pod vedením zkušených výcvikářů a figurantů dozvíte mnoho informací o Vašich miláčcích. Tento výcvikový víkend proběhne ve dvou termínech, a to a Protože máme ve svých řadách mnoho mladých lidí, rozhodli jsme se letos poprvé uspořádat také víkend pro děti a jejich pejsky a zároveň oslavit Den dětí. Tuto akci jsme pro Vás připravili na dny 3. a V srpnu pořádáme Mistrovství republiky kníračů, a to V září nás čeká nejprestižnější akce roku - Mistrovství republiky RTW a Klubová výstava se zadáním titulu Klubový vítěz. Rádi bychom tímto oslovili širokou veřejnost, pozvali ji na všechny akce pořádané naší ZKO a zároveň ji uvítali ve svých řadách. O činnosti a akcích se více dozvíte na naší adrese na stránkách Chrudimského zpravodaje anebo pokud nás přijdete se svým čtyřnohým miláčkem navštívit kteroukoliv neděli od 9.00 hodin na cvičiště na Ploché dráze. Těšíme se na Vás. Městská turistická trasa IVV město Chrudim Treking Chrudim, odbor KČT, připravil pro občany a návštěvníky Chrudimi vycházkový okruh městem. Trasa vede kolem významných památek a zajímavostí města. Začíná na náměstí J. Ressela v Informačním centru, kde lze zakoupit plánek trasy s popisem. Kontrolní body jsou v restauraci U Kapličky a v pokladně plaveckého areálu, kde si každý účastník otiskne do plánku kontrolní razítko. Cíl okruhu je opět v Informačním centru, kde Vám potvrdí úspěšné absolvování trasy. Účastníci pochodů IVV dostanou do svých karet kontrolní razítko. Na památku si můžete zakoupit pamětní odznak městské turistické trasy. Trasa je přístupná bez omezení po celý rok. Vlastimil Škvára 10

11 KČT Chrudim Vejšlapy v únoru 2006 Středa Dobříkov Čertův dub Choceň (12 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. do Moravan Vedoucí: H. Rýzová, A. Skalická Sobota Chrudim Rabštejnská Lhota Monaco Slatiňany (15 km) Sraz v hod. na nádraží ČD Chrudim, odchod v hod. Vedoucí: J. Jahnický, V. Písař Čtvrtek Kukátko - restaurace Bowling od hod. Sobota Hradec Králové lesní hřbitov hvězdárna Hradec Králové (16 km) Sraz: v 6.45 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 7.04 do Rosic Vedoucí: manželé Hurtovi Středa Uhersko Trusnov Sedlíšťka (8 km) Sraz v 8.00 hod. na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. Vedoucí: H. Rýzová, J. Slaninová Sobota Chrudim procházka po Chrudimi (6 km) Sraz v 9.00 hod. u Divadla K. Pippicha Vedoucí: manželé Naumecovi Středa Brandýs nad Orlicí Mýtkov Hradníky - Choceň (8 km) Sraz: v 8.00 hod na nádraží ČD Chrudim, odjezd vlaku v 8.22 hod. do Moravan Vedoucí: H. Rýzová, A. Skalická Zveme mezi nás nejen naše členy, ale i širokou veřejnost, všechny ty, kteří mají rádi přírodu a turistiku. Bližší informace ve vývěskách nebo u J. Jahnického, tel , nebo u P. Šídla, tel Jiří Jahnický, předseda klubu KČT Treking Chrudim akce v únoru 2006 Sobota Buková hora Autobusový zájezd pro lyžaře do udržovaných stop v okolí Bukové hory a Suchého vrchu. Přihlášky do přijímá Vlastimil Škvára, tel Cena 150 Kč. Lyžaři, na hory! Od 7. ledna 2005 jedeme každou sobotu autobusem nejlevněji a bez starostí na hory. Přihlášky přijímá paní Kašpárková, obchodní středisko ETS Chrudim, Fibichova ul. (u polikliniky), po pá hod., tel , nejlépe vždy do čtvrtka před zájezdem. Srdečně zve J. Voženílek, předseda LO TJ Chrudim. KRB Chrudim pořádá v únoru 2006 v neděli 19. února 2006 od hodin 200. Malou cenu Monaka Místo startu: silnice pod restaurací MONACO u Slatiňan. Délka běhu: m (přesně), zájemci se slabší výkonností a děti mohou absolvovat menší (červený) okruh, dlouhý jen cca m. Další informace najdete na Provoz krytého plaveckého bazénu a sauny Plavecký bazén Dětský bazén Sauna 1. st Muži 2. čt Ženy 3. pá Spol. 4. so Spol. 5. ne Spol. 6. po Muži 7. út Ženy 8. st Muži 9. čt Ženy 10. pá Spol. 11. so Spol. 12. ne Spol. 13. po Muži 14. út Ženy 15. st Muži 16. čt Ženy 17. pá Spol. 18. so Spol. 19. ne Spol. 20. po Muži 21. út Ženy 22. st Muži 23. čt Ženy 24. pá Spol. 25. so Spol. 26. ne Spol. 27. po Muži 28. út Ženy Pozn. Bruslení veřejnosti je vždy po - pá od 8.00 do a v úterý navíc od do O víkendu je možné bruslit zpravidla od do Je třeba upozornit, že může dojít k posunutí začátku bruslení pro veřejnost o čtvrt hodiny. Je to způsobeno ukončením mistrovských utkání mládeže v dopoledních hodinách. Přesné časy je možné zjistit na: (ikona pronájmy a rezervace), na tel nebo přímo na zimním stadionu na čísle Nominace nejlepších sportovců roku 2005 Sportovní komise MěÚ Chrudim připravila opět anketu Nejlepší sportovci Chrudimě za rok Vyplněný kupon lze odevzdat do 17. února na Odboru školství a kultury MěÚ Chrudim, v redakci Novin Chrudimska, ve sběrných místech Tip ligy a v Informačním centru na Resselově náměstí. Pokud vyplníte hlasovací lístek kompletně, budete zařazeni do losování o tři zajímavé ceny. Slavnostní vyhlášení vítězů ankety se uskuteční ve čtvrtek 2. března 2006 v hodin ve velkém sále Muzea. Přinášíme jména a stručné charakteristiky nominovaných sportovců: Kategorie tahoun Miroslav Wastl, atletický trenér mládeže Jan Kroužil, funkcionář HC Chrudim Pavel Hort, trenér mládeže a funkcionář KST Linea Chrudim Ladislav Soudek, předseda oddílu TJ Sokol BC Darren Chrudim Petr Vojtěchovský, dlouholetý trenér a funkcionář fotbalového oddílu AFK Chrudim Edvard Šimáček, rozhodčí a funkcionář oddílu KST Linea Chrudim Miloslav Fejtek, trenér atletického oddílu AFK Chrudim Stanislav Rychlý, dlouholetý funkcionář Zálesáku Chrudim Ota Stejskal, trenér a vůdčí postava mistrů republiky ve futsalu Era-Pack Chrudim Simona Hovorková, dlouholetá trenérka chrudimských gymnastek Karel Jeníček, organizátor prestižního závodu horských kol MTB Maraton v Chrudimi Josef Kříž, funkcionář atletického oddílu AFK Chrudim Miloš Beran, bývalý hráč AFK Chrudim, v současné době archivář klubu, zabýval i tenisem a atletikou Kategorie dospělí Petr Vladyka, futsalista Era-Packu Chrudim, ale především kapitán prvoligové fotbalové Jihlavy Zdeněk Roubíček, mistr Evropy v kickboxu Tomáš Meller, opora mistrovského Era-Packu a futsalový reprezentant A mužstva dospělých Karel Fiedler, medailista z veteránských soutěží v atletice, trenér při ŠAKu Chrudim Jiří Fiedler, tenista, úspěšný ve veteránských soutěžích Tomáš Linhart, kapitán futsalového týmu Era-Pack Chrudim, hráč fotbalistů AFK Chrudim Tomáš Dušek, hokejový brankář Hradce Králové, odchovanec HC Chrudim Kategorie mládež Martin Hrstka, nadějný atlet, odchovanec ŠAKu Chrudim Pavel Dymák, nadějný atlet, odchovanec ŠAKu Chrudim Radek Slavík, naděje hokejbalového Jokeritu Chrudim a hokejového HC Chrudim Tomáš Vaněk, člen ŠAK Chrudim Lenka Janošíková, perspektivní hráčka tenisového oddílu TC Chrudim Jakub Žďánský, druhý brankář Era-Packu a juniorský reprezentant ve futsalu Markéta Pecinová, páté místo na MČR juniorů ve sportovní gymnastice, účastnice druhé ligy Kategorie družstva - dospělí Era-Pack Chrudim, futsalový mistr, účastník prestižního Poháru UEFA HC Chrudim, druholigoví hokejisté byli v době uzávěrky nominací do ankety na 4. místě tabulky TJ a DDM Chrudim, šachový oddíl hrající druhou nejvyšší soutěž v republice Kategorie družstva mládež Dorostenky Sokola Chrudim, úspěšné v dorostenecké házenkářské lize Chrudimští hokejbaloví mladší žáci, čtvrtí na Mistrovství ČR AFK atletika, mladší žáci TJ Sokol BC Darren Chrudim, mladší žáci ŠAK Chrudim, starší žákyně ŠAK Chrudim, ml. žáci TC Chrudim, smíšené družstvo dorostu Komise pro mládež a sport Anketní lístek 11

12 č. 2/2006 vychází Vydává město Chrudim, Resselovo náměstí 77, Chrudim I, IČO Telefon redakce , fax , Redakční rada: Pavel Kobetič, Aleš Korejtko, Stanislav Novotný, Petr Řezníček, Ivan Slejška, Jan Čechlovský, Sylva Drašnarová. Jazyková úprava: Marie Korejtková. Autor příspěvku odpovídá za věcnou a jazykovou správnost. Texty Po uzávěrce neprošly jazykovou korekturou. Redakce neručí za obsah příspěvků externích dopisovatelů. Příloha Vademecum chrudimské kultury je kompletně připravována Chrudimskou besedou. Tato příloha není redigována redakční radou CHZ a není jí ani jazykově upravována. Náklad výtisků. Grafická úprava a tisk Tiskárna PORS s.r.o. Chrudim. Registrováno Ministerstvem kultury České republiky pod značkou MK ČR E Vychází 1 x měsíčně. Distribuce zdarma do všech domácností na území města Chrudimě. Přetisk povolen pouze se svolením vydavatele. Uzávěrka čísla 11. ledna

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim

Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Projekt Zdravé město a jeho přínosy pro město Chrudim Členství v NSZM ČR a jeho přínosy pro město Zastřešení mezinárodními institucemi WHO Strategický rozvoj podle standardů EU a OSN postup podle metodiky

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM

středa 19.11.2014 od 17:30 hod. Ing. Petr Švec, ředitel NSZM ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Fórum Zdravého města Mšena - Desatero problémů

Více

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech

OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. 2/2002 o odpadech OBECNÉ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM 2/2002 o odpadech Zastupitelstvo Obce Rudná pod Pradědem se usneslo dne 15.11.2001 v souladu s 17, odst.2, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001

Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 1 Obecně závazná vyhláška obce Vřeskovice č. 6 / 2001 o nakládání s komunálním odpadem a stavebním odpadem na území obce VŘESKOVICE a o stanovení způsobu sběru, třídění, využívání a zneškodňování odpadů

Více

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00

Produkce. [t/rok] O 29,3000 0,00 N 2,0600 2,5400 123,30 0,00 Tabulka č.4.1.1. - Celková produkce odpadů města Šumperka v období 2-24 Druh zdroj dat: evidence odpadů obce Název druhu Kategorie Produkce Změna produkce * odhad pro 2851 obyvatel Měrná produkce v roce

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001,

Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, Obecně závazná vyhláška č. 3/2001, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem (Vyhláška o odpadech)

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE OBCE JABLONNÁ Pro období 2011 až 2020 Jablonná, září 2011 1 Obsah: Preambule 3 Úvod 4 Cíl strategického plánu rozvoje obce Jablonná 5 SWOT analýza obce Jablonná 5 Vize a Obecné

Více

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky

Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Působnost vyhlášky M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk, ve znění vyhlášek č. 3/2003 a č. 2/2006 Zastupitelstvo

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2006 Rozpočet projednán dne: 23.11.2005 dne: 23.11.2005 dne: 8.12.2005 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008

Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 Rozpočet Města Kostelec nad Orlicí na rok 2008 v tis. Kč 1. Daňové příjmy 2. Nedaňové příjmy 3. Kapitálové příjmy 4. Přijaté dotace 63 673,76 8 543,37 14 475,72 19 910,37 Součet příjmů 106 603,22 5. Běţné

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009

Hodnotící zpráva. o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Přeštice za rok 2009 V Přešticích dne 12. 2. 2010 zpracovala koordinátorka projektu Zdravé město Přeštice Eva Česáková Hodnotící

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2009 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 2200 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 600 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 150 Daň

Více

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč)

OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) OBEC PROSEČ NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2011 (v tis. Kč) PŘÍJMY VÝDAJE 1. DANĚ A POPLATKY 2. daň z příjmu ze záv. čin. 3 3. daň z příjmu FO sam. výd. čin. 100,00 4. daň z příjmu FO - z kapital. výnosů 5.

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR)

PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) generální partner PŘIHLÁŠKA do 11. ročníku soutěže (2012) CESTY MĚSTY (zklidňování dopravy ve městech a obcích ČR) Jak podat přihlášku: Součásti přihlášky Způsob podání A) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Vyplněný

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Místo konání: Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Městský úřad Slaný číslo jednání: 28/2015/RM Den konání: 03. 6. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří

Více

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015:

A. Návrhy na nové aktivity v roce 2015: AKČNÍ PLÁN ZLEPŠOVÁNÍ PROCESU MÍSTNÍ AGENDY 21 Co je Akční plán zlepšování procesu místní Agendy 21? Součástí každé metody modernizace veřejné správy, každého úspěšného procesu, je formulace přehledného

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009

Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 Hospodaření města Slatiňany za rok 2009 2. část závěrečného účtu města Slatiňany za rok 2009 Vyvěšeno: 31.5.2010 Sejmuto: Hospodaření města 1-12/2009 příjmy na oddíly Kč Poř.č. Oddíl Pol. Upravený Skutečnost

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 37 věc: Dodatek č. 5 k zřizovací listině Pečovatelské služby Ústí nad Labem, příspěvkové organizace Klub seniorů dopad na rozpočet: bez

Více

Příjmy města 2009 v tis. Kč

Příjmy města 2009 v tis. Kč P Ř Í J M Y CELKEM 106 865,7 DAŇOVÉ PŘÍJMY 66 583,0 Daňové výnosy 52 053,0 1111 Daň z příjmu ze závislé činnosti 10 582,3 1112 Daň z příjmu fyzických osob 2 228,0 1121 Daň z příjmu právnických osob 15

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E

kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2001 kterou se stanovuje systém sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů na území obce Ž I H O B C E Zastupitelstvo obce Žihobce se podle 10 písm. a) a

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů

Financování investičních záměrů. Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Financování investičních záměrů Jan Šnajdr Úsek komunální financování, Odbor poradenství infrastrukturních projektů Investiční poradenství je standardním produktem finanční skupiny Erste Bank Největší

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R.

Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. Město Sezimovo Ústí Dr. E. Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Tel. 381 20 11 11, 381 20 11 24, fax. 381 26 31 79 ROZPOČET MĚSTA SEZIMOVO ÚSTÍ R. 2011 1. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Obecně závazná vyhláška obce Seletice

Obecně závazná vyhláška obce Seletice Obecně závazná vyhláška obce Seletice o systému sběru, třídění a zneškodňování odpadů vznikajících na území obce Seletic Zastupitelstvo obce Seletic schválilo dne 1. 1. 2005, podle ustanovení 9, odst.

Více

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk

Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk M Ě S T O V A M B E R K Obecně závazná vyhláška města Vamberk č. 1/2003 ze dne 28. dubna 2003, o nakládání s komunálním odpadem na území města Vamberk Zastupitelstvo města Vamberk se na svém 5. zasedání

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKÁ U PŘÍBRAMĚ 16. 12. 2014 ZPRÁVA KONTROLNÍHO VÝBORU O PLNĚNÍ USNESENÍ A ÚKOLŮ Z MINULÝCH ZASEDÁNÍ předseda: MUDr. Karel Franěk člen: Ivo Chleboun člen: Jindřich Tomášek

Více

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I

Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Účelové určení a podmínky použití neinvestičních dotací poskytnutých v oblasti sportu (dále jen Účelové určení) Článek I Úvodní ustanovení 1. V případě schválených projektů v rámci sportovní reprezentace

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot

MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING. 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING 17.9.2009 Martin Mgr.Stanislav Loskot MEZINÁRODNÍ VÝMĚNA ZKUŠENOSTÍ A BENCHMARKING Rozvoj přeshraniční spolupráce, vzájemné porovnávání mezi partnerskými městy

Více

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Pod lysinami 479-481 konaného 11. 12. 2012 v klubovně č.p. 480 Přítomni: Dle prezenční listiny, která tvoří přílohu č. 1 tohoto zápisu. Přítomno

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008

Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 Obecně závazná vyhláška č. 7/2008 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třince Zastupitelstvo města Třinec se na svém

Více

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008.

Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region Znojmo za rok 2008. Monitorovací zpráva o realizaci komunitního plánu sociálních služeb pro region za rok 2008. Vize komunitního plánování: Dosáhnout takového rozvoje sociální sféry, aby reagoval na zjištěné potřeby občanů.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany

Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany Obecně závazná vyhláška č. 2/2001 obce Osvětimany o nakládání s komunálním odpadem a se stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Osvětimany se usneslo na svém zasedání dne 15. listopadu 2001 vydat podle ust.

Více

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007

Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Zápis č. 1 ze setkání pracovní skupiny Senioři konaného dne 11.6.2007 Přítomni: 22 členů viz. prezenční listina (uložena na OSV sociální prevence) Místo konání: Klub důchodců, Štefánikova 1074, Kopřivnice

Více

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí

JUDr. Vilma Drápelová, právník oddělení kanceláře tajemníka MěÚ Velké Meziříčí Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podané na Městský úřad Velké Meziříčí v roce 2015 1/ Žádost o poskytnutí informace

Více

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka

Vyhodnocení ankety. Strategický plán rozvoje obce Lhotka Vyhodnocení ankety Strategický plán rozvoje obce Lhotka Zastupitelstvo obce Lhotka se rozhodlo v rámci zpracování Strategického rozvoje obce oslovit občany formou anonymního dotazníku, který bude jedním

Více

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obecně závazná vyhláška města Kadaně č. 8/2005 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Kadaně se na svém zasedání dne 22.9.2005 usnesením č.314/2005 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 27484211 Vodárenská společnost Chrudim, a.s. IČ: 27484211 Kalkulace ceny - vodné (v mil. Kč) --nájemné 96 800 tis. Kč-- Nákladová položka plán Rok 30.9. 31.12. Rozdíl plán 13 - plán 12 Podíl plán / odhad 2011 Plán

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006

M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A M Ě S T A D E S N Á Č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání

Více

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Zak. č. : SBĚRNÝ DVŮR TŘÍDĚNÉHO ODPADU V. k. ú...., kraj Zlínský PROJEKT PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA (VZOR) Investor: Datum: Vypracoval: Razítko: Paré č. X A.0 OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY A.0 OBSAH

Více

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice

Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Pravidla dotačního programu pro poskytování dotací z rozpočtu obce Nivnice Program upravuje poskytování dotací v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č.

Více

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE

MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE MĚSTO MĚSTO ALBRECHTICE vydává obecně závaznou vyhlášku č. 5/2007 O nakládání s komunálním odpadem a některým stavebním odpadem v městě Město Albrechtice. Zastupitelstvo města Město Albrechtice vydalo

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21

Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 Obecná pravidla Příspěvkového programu Zdravého města Strakonice a místní Agendy 21 I. Obecná charakteristika programu 1) Zaměření programu Název programu je Příspěvkový program Zdravého města Strakonice

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020

Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014-2020 B L I Ž Š Í S P E C I F I K A C E P Ř E D M Ě T U V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y Příloha č. 2 ZD k veřejné zakázce dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb. (dále také jako zákon ), o veřejných zakázkách, v platném

Více

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013)

PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) Město Jeseník PRAVIDLA pro poskytování příspěvků z rozpočtu města (od 2013) I. Úvodní ustanovení 1. Poslání a cíle: Město Jeseník v rámci své samostatné působnosti v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000

Více

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5

S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 S c h v á l e n ý r o z p o č e t M ě s t a M o r a v s k ý K r u m l o v p r o r o k 2 0 1 5 Základní ukazatele rozpočtu: Provozní rozpočet: zdroje 95 523,4 tis. Kč potřeby 85 212,0 tis. Kč Prostředky

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015

Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 Dotační program vyhlášený Jihomoravským krajem Dotační program pro oblast protidrogových aktivit v roce 2015 I. Základní ustanovení 1. Právní předpisy a dokumenty Podpora poskytovaná Jihomoravským krajem

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 12. 1. 2015 v 18 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych, Tomáš Matušák,

Více

Odložení nebezpečných odpadů

Odložení nebezpečných odpadů Odložení nebezpečných odpadů veškeré ceny jsou bez příslušné sazby, ceny nezahrnují odvoz odpadů z místa určení, platnost od 1. 1. 2015 Název Dřevo Název 20 01 37 9 500 Kč Rozpouštědla 20 01 13 9 000 Kč

Více

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+

Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Potřeby měst a obcí a budoucí politika soudržnosti 2014+ Mgr. Jan Mareš primátor místopředseda Svazu měst a obcí ČR Konference Plánovací období 2014 2020 z pohledu měst a obcí 10. listopadu 2011 O Svazu

Více

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku

Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Tělovýchovná jednota Topolná, z. s. (dále jen spolek ) má své sídlo v Topolné, na adrese Topolná 231, 687 11 Topolná. Spolku bylo

Více

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 14. z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 14 z 14. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 22. 3. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Zápis je upraven pro zveřejnění dle zákona na ochranu osobních údajů,

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část)

Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Dotazník k získání doplňujících informací k meziobecní spolupráci (2. část) Název správního území ORP : Název obce: Velikost obce (počet obyvatel) : 0-500 501-3000 3001-10000 10001-25000 více než 25000

Více

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE X. SETKÁNÍ STAROSTŮ A MÍSTOSTAROSTŮ PARDUBICKÉHO KRAJE Mgr. Tomáš Nezmeškal BDO Czech Republic EU Office s. r. o. 27. listopad 2014 Obecné informace k aktuální situaci Pro Českou republiku byly pro období

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE

TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE TENTO MATERIÁL SLOUŽÍ POUZE JAKO POMŮCKA K SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ TAK, ABY MOHLY BÝT ULOŽENY DO ELEKTRONICKÉ PODOBY DOTAZNÍKU. V PÍSEMNÉ PODOBĚ NEBUDE DOTAZNÍK AKCEPTOVÁN. Dotazník pro obce Střednědobý plán

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 --------------------------

R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- N A R O K 2004 -------------------------- R O Z P O Č E T O B C E P Ř Í S N O T I C E -------------------------------------------------------------- PŘÍJMY OBCE -------------------- Daňové příjmy : N A R O K 2004 -------------------------- Daň

Více