Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní"

Transkript

1 Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní organizace, ale i v rámci přípravy okresní konference a VIII. sjezdu KSČM. V místním rozsahu by měly posoudit možnosti aktivizace členů a sympatizantů pro práci mezi občanskou veřejností s důrazem na mladou a střední generaci. Starším, pamětníkům, nemusíme mnoho vyprávět. Dobře vědí jak o chybách, tak o kladech socialistického období a zpravidla jsou již jasně orientováni. Jde jen o to, aby se v co největších počtech podíleli na volebních rozhodováních, případně promyšlených petičních akcích. Důležitým úkolem výročních schůzí bude posilování výborů základních organizací všude tam, kde jsou k tomu alespoň trochu příznivé podmínky. Staří členové nepřestávají pracovat, je však nezbytné začleňovat do aktivní práce výborů ty soudružky a soudruhy, kteří budou zárukou práce organizace na více roků. Rovněž výběr kandidátů do okresního výboru musí posílit perspektivnost jejich práce. Zajímavý námět přednesli naši mladí komunisté (Filip Z.). Doporučení vrátit se k předválečné zkušenosti komunistů v organizaci sympatizantů. Podobnou zkušenost s úspěchem uplatňují některá jiná levicová uskupení. I před případným začleněním kategorie sympatizující do stanov mohou a měly by základní organizace ve svém okolí zapracovat v tomto směru. Okresní výbor bude třeba více orientovat na organizační činnost v řízené koordinaci ve městech a ve venkovských obvodech tak, aby jednotliví komunisté či malé skupiny našich stoupenců byli výrazněji zásobováni pravdivými informacemi a účinněji ovlivňováni nejen z centra okresu, ale i z těch míst, kde pracuje silnější základní organizace. Není to úkol nový ani nebyl opomíjený, avšak s lety vystupuje stále více do popředí. Okresní konference by měla poskytnout budoucímu OV dostatek podkladů jak pro výběr kandidátů na příští volební kampaně, tak pro bezprostřední volbu delegátů sjezdu strany. Dnes již mají ZO dostatek podkladových materiálů připravovaného sjezdu. Je nezbytné v rámci vnitrostranické demokracie, aby se na jejich tvorbě zodpovědným posouzením podílel co nejširší stranický aktiv. Počínaje výbory ZO v rámci přípravy na výročky, přes zasvěcenou diskuzi na VČS až po kvalitní vystoupení zástupců ZO na okresní konferenci. Mimo mnohé jiné bychom měli od sjezdu očekávat promyšlené definice pojmů, kterými současná pravice označuje a ve skutečnosti zkresluje socialistickou minulost. Jednou jsme stalinisté, jindy neostalinisté, případně neobrežněvovci, ale vždy ve smyslu: Předchozí socialistické období bylo totožné s nepřetržitým

2 2 řetězem zločinů a lumpáren. Samozřejmě z naší strany. Jenže tak tomu nebylo. Celé to období po Říjnové revoluci (a u nás po únoru 1948) bylo chybami, omyly i nepřijatelnými opatřeními spíše jen deformováno než charakterizováno. Copak úcta k práci, ke stáří, péče výchově mladé generace, zabezpečení všeobecné přístupnosti zdravotní péče, zajištění podmínek pro důstojné bydlení a to vše se týkalo převážné většiny společnosti bylo chybné? Nebo příspěvek k mírovému soužití národů? Vždyť po rozpadu socialistického systému za posledních dvacet roků bylo násobně víc válek a mírových misí typu Jugoslávie, Irák, Afghánistán či Libye než za celé socialistické období také díky tehdejšímu brzdícímu vlivu socialistických zemí na imperialistické výboje. Zkrátka je třeba, aby definice uvedených i dalších pojmů, které dnes slouží k očerňování socialistických myšlenek, jasně vymezila, co považujeme za chybné (nejde samozřejmě o omluvy) a co naopak za úspěch socialistické éry. Celé předsjezdové období nám bude vláda a média házet klacky pod nohy tanečky kolem zákazu či pozastavení činnosti. Musíme s tím počítat, i když z hlediska zákonů a Ústavy ČR k nějakému pozastavení či dokonce zákazu činnosti nejsou žádné důvody. Když kobyla chcípá, kope, říkali vždy naši předkové. Týká se to nejen tažného dobytka z dřívějška, ale i různých moci chtivých uskupení, která mají obavy o své postavení a případné postihy za porušování zákonů. Tak kopou do nás, protože od nás jim hrozí ne vyvlastňování, ne nějaké inscenované procesy, ale požadavek na důsledné dodržování zákonů i ústavy. A to by byl pro mnohé vládnoucí slušné pravé lidi malér. Složitost vývoje Dnes a denně můžeme slyšet kritiku tak zvaného komunismu, politického systému, který u nás panoval od debaklu pravicových politiků v únoru 1948 do debaklu vládnoucí politické strany KSČ v roce Všichni vědí, že ve skutečném životě nejsou věci buď bílé, nebo černé, ale dnešní vítězové se tváří, jako by jiný postoj k historii byl bolševismem. Podívejme se na zmíněné období trochu po etapách. Když se pravicovým ministrům československé vlády nepodařil jejich tah z února 1948 vyvolaný obavami z blízkých voleb, chopila se příležitosti dobře připravená Komunistická strana Československa. Hned začala upevňovat získané pozice. Za podpory většiny občanů dokonce i mnohých členů stran neúspěšných v únorové krizi vyčistila státní aparát od otevřených protivníků. Že to nebylo v rukavičkách? Nebylo. Že často došlo k zneužití postavení a k vyšachování třeba i osobního konkurenta? Ano, došlo. Že se to nelíbilo poraženým? Samozřejmě. Mnohdy se to nelíbilo ani samotným komunistům. Byla nastolena etapa diktatury proletariátu, která měla znamenat (a v zásadě znamenala) vybudování nového státního aparátu, který podporoval vládnoucí složky, prosazení právního systému, který zajišťoval ekonomické i další podmínky pro rozvoj země podle představ komunistů a jejich spojenců. Cílem bylo zajistit dobrou práci pro všechny, zlepšovat životní podmínky všech vrstev pracujících, rodin s dětmi i lidí potřebných nemocných, invalidů, starých. O důchodu se neříkalo, že se jedná o příživnictví, ale o vytvoření podmínek, aby lidé v příslušném věku, ještě v přijatelné životní kondici mohli nastoupit na zasloužený odpočinek.

3 3 Protože se poražené vrstvy stavěly proti režimu za podpory mezinárodního kapitálu (zemí) až příliš bezohledně, stát postupoval proti aktivním nepřátelům nejméně stejně. Bohužel často jaksi preventivně nepřiměřeně postihl i obyčejné občany. Nelze však popřít, že tak jak pokračovala konsolidace společnosti, tak se vnitřní život země uvolňoval a šedesátá léta dvacátého století (závěr prvního dvacetiletí vlády komunistů) jsou dodnes považována za úspěšné období. Naše země tehdy prosperovala jak ekonomicky včetně zemědělství, tak ve školství, v kultuře, v péči o zdraví občanů. Životní úroveň se postupně zvyšovala. V této situaci byla přijata nová ústava a republika byla přejmenována na socialistickou. Mělo tím skončit období diktatury proletariátu. Stát se měl postupně demokratizovat a měnit ve stát všelidový. Naopak se nadekretovaná vedoucí úloha KSČ utužila. To se pochopitelně nelíbilo té části občanů, která měla jiné představy o svém postavení v zemi. Mnozí se cítili omezení ve svém rozvoji, protože jim ústavou nebylo umožněno soukromé podnikání či proto, že jejich rodiny přišly v procesu znárodnění a kolektivizace o majetky, spojené s výhodnějším postavením mezi spoluobčany. Tito lidé byli masivně podporováni evropskými kapitalistickými státy a USA. Když se vedení země na podzim 1967 rozhodlo k dalšímu významnému kroku na cestě prosperity a směrování k občanskému státu, využila toho kapitalistická cizina i vnitřní opoziční síly k tvrdým útokům na socialistické zásady. Jinak řečeno, jejich často nevybíravé aktivity vedly k ohrožení dalšího rozvoje směrem k sociálně spravedlivé společnosti. (Známý je tehdejší disidentský výrok zaznamenaný na magnetofonovém pásku, že k těm šibenicím nakonec dojde.) Reakce komunistické strany a jejích zahraničních spojenců neodpovídala situaci. Tentokrát právě levice udělala řadu chyb, na které doplatila. Jednak vojenskou intervencí Varšavské smlouvy do vnitřních záležitostí země, jednak odcizením občanů od politické elity. Uteklo dalších dvacet roků a karta se obrátila. Za většinové horlivé podpory občanů byla vládnoucí strana odejita z výsluní. Byl zrušen nešťastný ústavní paragraf o vedoucí úloze KSČ. Jenže teď nastalo doslova - jen v opačném směru - totéž, co po roce Pracovníci státního aparátu, školství, bezpečnosti, armády a dalších státem řízených odvětví byli podrobeni tvrdému kádrování. Řada kvalifikovaných pracovníků musela odejít, aby na jejich místo nastoupila skupina ambiciózních, bohužel často bezohledných stoupenců kapitalismu a především vlastní kariéry. Pokud bychom chtěli dnes srovnávat situaci ČSR po dvacetileté vládě komunistů s dneškem, dvacetiletím vlády pravice, nevyzněl by závěr ve prospěch dneška. Místo postupného uvolňování a uplatňování vlivu občanské společnosti dnes vládne pravice prostřednictvím antikomunismu. Ten nepředkládá návrhy jak řešit dnešní problémy, ale odvádí od nich pozornost do období chybujících poúnorových vlád. A je mnoho aktuálních problémů k řešení. Dlouhodobá nezaměstnanost, nárůst chudoby, bezdomovectví (dříve u nás vlastně téměř neznámé). Vznikl obrovský státní dluh, vytvořený kapitalistickými vládami, ačkoliv měly k dispozici z předchozího období mnohamiliardové majetky, které doslova prošustrovaly privatizací. Rozhodující část výrobních sil země a prakticky celé bankovnictví i média jsou v rukou zahraničních vlastníků. Dříve prosperující

4 4 zemědělství prochází hlubokým útlumem. Kultura se ještě plně nenašla. Pravicoví vládci nedokáží problémy řešit jinak než na úkor řadových občanů, ačkoliv právě tito se na vzniku dluhu a všemocné korupci nepodíleli. Proklamované demokratické uspořádání a řízení země se mění v diktaturu slepence nesourodé vládní koalice, která nezastupuje zájmy občanů, ale kapitálu. Tak nastala doba, o které by naši dědové asi řekli: Když neumím někomu vysvětlit, proč nemá práci, plivnu mu pod nohy a řeknu, že je lump. Pozn. Jen za letošní první pololetí představují čisté zisky hlavních bank na území ČR několik desítek miliard korun, vesměs odvedených do zahraničních kasiček. Za uplynulé desetiletí na nás tyto cizí banky vydělaly skoro bilion! A to jsme v devadesátých letech darovali v rámci tzv. oddlužení bankám půl bilionu korun! Ejhle, kde se vzal státní dluh? Pohled na úkoly státu Plašící se vládní trojka dělá vše pro to, aby se náš stát stal jakousi kanceláří zastupující zájmy toho, kdo si zaplatí. Úřadem tím lépe zastupujícím, čím zastupovaný zaplatí víc. Naivně jsem se domníval, že moderní stát je instituce, která vytváří podmínky pro pokud možno bezpečný a klidný život i úspěšný rozvoj svých občanů. Pochopitelně ne na úkor nějaké kolonie či vykořisťovaných zemí. Vypadá to tak, že odpověď na otázku, K čemu je stát, má dvě odlišné varianty. Levicovou a pravicovou. Nejprve k té levicové. a) Levicový (sociální) stát je zde proto, aby vytvářel příznivé podmínky pro život občanů, hájil jejich oprávněné zájmy a poskytoval pomoc potřebným. To znamená, aby stát přispíval k příznivým podmínkám pro rodinu, výchovu a vzdělání dětí, řídil a umožňoval všem získat takové vzdělání, pro které mají osobní předpoklady a kdy odbornost je v souladu s potřebami společnosti. Dalším úkolem státu je zajistit takovou zdravotní péči, která odpovídá potřebě všech jedinců, úspěchům lékařské vědy a ekonomickým možnostem země. Pro všechny slabé a potřebné nezajistí důstojné životní podmínky nikdo jiný než stát, tedy všichni občané, kteří státu odevzdávají část svých výdělků či zisků. Stát má zajistit vnitřní i vnější bezpečnost občanů a země, opět ne na úkor jiných. Proto musí stát vytvářet podmínky, aby každý práceschopný mohl nalézt zaměstnání, odpovídající svým schopnostem, vzdělání i zdravotnímu stavu. To vše je jistě nesmírně obtížné, ale nač by byl stát, který by od občanů jen bral (na válečné mise, zbraně a výnosná korýtka spojená s korupcí), aniž by uvedené potřeby občanům zabezpečil? V tomto smyslu, kdy stát vytváří potřebné podmínky, se ovšem musí každý práceschopný o sebe starat podle svých možností sám a také podle svých schopností a výkonu v zaměstnání má být odměňován. Aby toto všechno bylo možné, musí se stát starat o zdravý rozvoj ekonomiky země. To je podmínka nezbytná k plnění úkolů státu, není to však samotný cíl. Dodejme ještě, že podle představ komunistů se potlačovatelské funkce státu postupně vytrácejí a jsou nahrazovány organizátorskou funkcí směřující ke státu všelidovému, beztřídnímu. b) Jiný pohled prosazovaný dnes pravicí naprosto bezohledně je vytváření podmínek k úspěšnému podnikání všemožných podnikatelů, včetně bank a spekulantů, státem tak, aby se jejich bohatství zvětšovalo.

5 5 Například stamiliardové sumy pro záchranu krachujících bank vyplacené z daní obyčejných pracujících, účast v zahraničních dobyvatelských válkách spřátelených velmocí a podřizování národních zájmů nadnárodnímu kapitálu. Když stoupenci takového přístupu hovoří o tom, že se má každý o sebe postarat sám, a přitom k tomu nevytvářejí podmínky, v podstatě se zbavují odpovědnosti za život občanů. Jeden miliardář, třeba na Bahamách či kde, je takovým takypolitikům milejší než statisíce nezaměstnaných, nemocných, důchodců, matek s dětmi. Tak k čemu je takový stát? K těm válčeným misím v zájmu ciziny? K tomu, aby boháči mohli kupovat jachty či hotely v emirátech místo toho, aby matky měly vše potřebné k výchově dětí, nemocní k vyléčení? Je jen příznačné, že dnešní vládní koalice usiluje o zákaz KSČM, strany, která ve svém programu i praxi prosazuje občanskou, ekonomickou i právní rovnost občanů. Strany, která usiluje o rovnoprávné ústavou zaručené soutěžení všech forem vlastnictví, tedy nejen toho soukromého. Stranu, která podporuje politickou pluralitu. Ačkoliv odborníci z ministerstva vnitra na základě rozboru dospěli k závěru, že KSČM vyvíjí činnost plně v souladu s našimi zákony a Ústavou ČR, vláda přikázala témuž ministerstvu shromáždit podklady k zákazu strany respektující ústavu i zákony. Staré přísloví hovoří o tom, že kdo chce psa bít, hůl si najde. Proč řešit problém, který podle vládních ministerských odborníků neexistuje (porušování ústavy komunistickou stranou)? Protože vláda nedokáže nebo nechce řešit skutečné problémy společnosti. Zadlužování země, nezaměstnanost, korupci, spekulace na úkor těch, kteří nové hodnoty vytvářejí vlastní prací. Kam se ztratila svoboda občanů? Kam zmizela demokracie, když vláda nařídí ministerstvu, aby (chtělo by se říci za každou cenu) něco na ty zatra komunisty vyšťouralo, ať se krajní pravice konečně zbaví nepříjemně důsledného kritika? Hlas mladých Goebbels by se divil... Naše veřejnoprávní televize úplně ztratila kontakt s lidmi. Neobjektivita je až bijící do očí a nebudu vypisovat příklady, jelikož by mi nestačil stoh papírů. Nicméně letmá zpráva o úmrtí Jiřiny Švorcové byla vyvrcholením amaterismu nebo spíše ukázkou zpolitizování této organizace. I komerční televize Nova věnovala slavné herečce větší prostor ve svém zpravodajství, a to nemusela. Bulvární deníky jí dokonce věnovaly první stránky. Vyplývá to z logické oblíbenosti Jiřiny Švorcové bez ohledu na její politické smýšlení. Žena za pultem, asi její nejznámější role, totiž dodnes přitahuje k televizním obrazovkám masy lidí. Naivně jsem se domníval, že třeba státní televize zařadí (jak to obvykle dělá) nějaký film s touto herečkou jako mimořádnou událost, ale Česká televize nezklamala. Tedy aspoň ne těch pár zoufalců, kteří ještě stále soudí člověka podle politického přesvědčení. I mé domněnky, že by třeba Jiřina Švorcová měla být uvedena ve 13. komnatě, byly mylné. Zřejmě státní televize ani takový pořad nenatočila. Nebo spíš nechtěla natočit. Aby to přece jen nevypadalo tak hloupě, do mimořádného vysílání byl uveden pořad o Jiřím Traxlerovi (který zemřel ve stejný den jako herečka) sice velmi významném, avšak mezi laickou veřejností jen málo známý spoluzakladatel éry českého swingu třicátých a začátku čtyřicátých let. Přitom právě veřejnoprávní

6 6 televize je podle průzkumu nejdůvěryhodnější médium. Pro mě tedy rozhodně ne! A pro spousty, možná bych řekl většinu lidí z okolí, již dávno také ne. Inu to je tak, když nedůvěryhodní mluví o důvěryhodnosti. Nicméně za propagandistické zásluhy by televize nějakou medaili zasloužila. Nemyslíte? Filip Zachariaš, Bučovice Václave Havle, lid už Vám nevěří! Václav Havel v médiích prohlásil, že se lidem v naší zemi zanedlouho bude dařit dobře. Nevím, asi tomu jako obvykle nerozumím, ale zdá se mi, že pan Havel je zase trochu mimo mísu. Ze všech stran slyšíme zdražování, zvyšování poplatků, utahování opasků a podobně, takže si nemyslím, že by se situace minimálně v horizontu několika let zlepšila. Každý člověk má právo se mýlit, ale myslím, že Havel tohoto výsostného práva zneužívá nějak moc často. Naučil se to v době tzv. komunismu a bohatě svých klamných řečí využil v roce Jak to všechno dopadlo, víme všichni. Na druhou stranu chápu, že lidem velmi bohatým, jako je pan Havel, se jistě dobře dařit bude. Pro ty dělá vláda opravdu maximum. Ale abyste si úsudek udělali sami, od do příštího zpravodaje pro Vás připravujeme některé z největších blafů pana Havla. Filip Zachariaš, Bučovice Podobnost jistě náhodná? Teroristický útok na WTC v září 2001, ať již byl zorganizován a uskutečněn kýmkoliv, poskytl tehdejšímu vedení USA záminku k přijetí řady restriktivních a ve své podstatě protidemokratických opatření a také důvod k vedení válek ve světě, vesměs pod falešnými záminkami. Irák, prý vlastní zbraně hromadného ničení, Afghánistán že podporuje al Kajdá, Libye prý není demokratickou zemí. Další státy zařadil americký prezident mezi zlé, nedemokratické a nepřátelské státy. * * * Četní komentátoři si povšimli shodných prvků v jednání politické elity nacistického Německa po požáru Říšského sněmu. Uveďme některé. Budova Reichstagu vyhořela do základu. Ještě týž den bylo - se zdůvodněním, že požár založil bývalý holandský komunista van der Lubben (který se v předvečer požáru ještě nacházel v německém vězení!) Hitlerem vyhlášeno: To je lstivé spiknutí. Všichni komunističtí funkcionáři musí být zastřeleni. Velitel pruské policie Gőring nechal zavřít stovku komunistických poslanců. Prezidentským dekretem obdržel Hitler plné moci a vydal Dekret na ochranu národa a státu. Následovalo nevídané pronásledování všech levicových, zejména komunistických a sociálně demokratických občanů. Zanedlouho následovala válka. Polsko, Francie, Belgie, Holandsko, Norsko, Jugoslávie, Řecko akonečně židobolševický Sovětský svaz. Celý případ teroristického útoku na WTC byl obratem označen za produkt islámského fundamentalistického terorismu. Opět byla přijata řada opatření vážně omezující demokratické svobody v zemi. * Protiteroristický zákon v Oregonu obsahoval návrh přísného postihu demonstrantů včetně mírových aktivistů. Hrozba až doživotním vězením! Devítinásobná wimbledonská vítězka Martina Navrátilová označila za cenzuru fakt, že rozhlasové stanice přestávají hrát skladby protiválečných skupin. * Americká armáda vtrhla bez souhlasu Rady bezpečnosti do Iráku, okupovala zemi a zřídila v ní řadu vězení, mezi nimiž Abú Ghraib proslulo mučením a ponižováním vězňů.

7 7 * Minimálně dvacet utajovaných věznic (včetně v Polsku!) používala CIA k výslechu podezřelých vězňů, přičemž používala fyzického a duševního mučení. * Až deset roků vězní USA na Guantanámu podezřelé z terorismu, aniž by u většiny z nich bylo sestaveno obvinění, zahájeno soudní řízení a umožněn styk s obhájci. Mohli bychom pokračovat Pavel Hermann, Ivanovice na Hané

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude VÁCLAV KLAUS NAROVINU / Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude Obsah Kdo je Václav Klaus otázka ambicí Z basketbalisty vědátorem Sikova reforma socialismu Klub mladých ekonomů První

Více

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády

STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády STÁT Funkce státu a typy států, způsoby vlády Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. STÁT = forma organizace lidské společnosti hlavním úkolem státu je

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu

Krizové řízení. Krizové řízení v oblasti obrany státu Krizové řízení Krizové řízení v oblasti obrany státu Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE

CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE CESTA K PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_13 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 25.5.2005 KOM(2005) 218 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Předloha Prohlášení o hlavních zásadách pro udržitelný rozvoj CS CS SDĚLENÍ

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ,

VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/12 VYDÁNO DNE 7. 6. 12 VĚTŠINA VEŘEJNOSTI SI STÁLE MYSLÍ, ŢE DÁVKY V NEZAMĚSTNANOSTI BY MĚLY BÝT TAKOVÉ, ABY LIDÉ NEZTRÁCELI MOTIVACI HLEDAT SI PRÁCI. Více neţ

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 6. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv

SSOS_ON_1.18 Vývoj ochrany lidských práv Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_1.18

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ Tato část zkoušky má 30 úloh. Maximální počet bodů je 30. Vyberte u testových úloh 1 30 jedno správné řešení

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2214/04 V Praze dne 18. února 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 25. února 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015

Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 MATERIÁL NA JEDNÁNÍ RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY Návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. ledna 2015 Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

HNILOBA POD POZLÁTKEM

HNILOBA POD POZLÁTKEM HNILOBA POD POZLÁTKEM (aneb nestvůrné zločiny a neuvěřitelné podlosti kapitalistických mocností ve jménu peněz a moci) PŘEDMLUVA: Nedávno jsem napsal knihu s názvem ZLATÝ KOMUNISTI, v níž jsem se snažil

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky

KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 1591 č. archivní pomůcky: 8956 KSČ - základní organizace, Statek Králíky, s. p., Králíky 1956-1986 inventář Mgr. Helena Pochobradská, Ph.D. Zámrsk 2014

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo ředitele Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha 5. října 2015 Č.j.: MV-142314-2/OSK-2015 Náměstek ministra

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009

Ekonomická krize. Pohled ČMKOS 11.3.2009 Ekonomická krize Pohled ČMKOS 1 11.3.2009 Příčiny krize a důsledky I. Základní příčiny Krize je především krizí neoliberálních koncepcí, které ovládly v posledních 30. letech jak ekonomické myšlení tak

Více

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje

Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje Názory obyvatel k vnějším, zejména zahraničním vztahům Ústeckého kraje PhDr. Oldřich Čepelka spolupracovník Euroconsultants, s. r. o. Ústí nad Labem, 25. 3. 2011 Ověřovali jsme několik domněnek - do zahraničí

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Občanská výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Občanská výchova Vyučovací předmět Občanská výchova je tvořen z obsahu vzdělávacího

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace FORMY DEMOKRACIE Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 MNICHOV 1938 Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_18 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Miroslav Finger Datum

Více

ČSSD by si mohla vybírat

ČSSD by si mohla vybírat 4. dubna 2013 ČSSD by si mohla vybírat Vládu by ČSSD mohla vytvořit s účastí, podporou nebo tolerancí TOP 09 a Starostů (104 mandátů), KSČM (102 mandátů) nebo ODS (101 mandátů). Volební model, který ppm

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Občanská výchova (ONV) Výchova k občanství, výchova ke zdraví Kvarta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy Formování naší

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 03 VY 32 INOVACE 0114 0303 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková

Více

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii

Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Velká francouzská revoluce (1789 1794) Doplň pojmy do textu, pracuj s učebnicí: Konstituční monarchie ve Francii Ústava schválena r., král mohl zákony pouze., volí jen občané, volí se i v. a v.... Politické

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.19 Integrovaná střední škola

Více

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině

REPUBLIKY. 1. dílčí téma : Částečné oslabování absolutistické monarchie v první polovině Metodické listy pro kombinované studium předmětu VÝVOJ VEŘEJNÉ SPRÁVY ČESKOSLOVENSKA A ČESKÉ REPUBLIKY Metodický list č. l Metodický list č. 1 Název tématického celku : Vývoj správy na území dnešní České

Více

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu,

Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, 22. prosince 2014 Ministerstvo financí zveřejnilo v prosinci 2014 zprávu Strategie řízení a financování státního dluhu, podle které i přes deficit 80 miliard v roce 2014 a deficit 100 miliard plánovaný

Více

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání

po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání po modré společně Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Společně Plus pro ekonomiku a podnikání Ing. Vlastimil Tlustý, stínový ministr financí Není náhoda, že nejrychleji rostoucími ekonomikami v Evropě

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY I_P1-2 Číslo projektu:

Více

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640

Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Název školy: Střední odborné učiliště, Domažlice, Prokopa Velikého 640 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0639 Název materiálu:vy_32_inovace_03.02 Téma sady: Listina základních práv a svobod Ročník: Nástavbové

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Kubánská otázka Duben 2015 Fidel Castro Vláda od roku 1959, teprve nedávno předal funkce bratrovi Poměrně tvrdý komunistický režim, do konce studené války se opíral o SSSR Konec studené války ztráta odbytišť,

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

Prvním prezidentem České republiky byl pan VÁCLAV HAVEL

Prvním prezidentem České republiky byl pan VÁCLAV HAVEL LIDI!!! VEZMĚTE, PROSÍM, SVŮJ J ROZUM DO HRSTI A UDĚLEJTE SI CHVILKU ČAS NA TENTO TEXT ŘÍTÍME SE TOTIŽ DO PRŮŠVIHU, KTERÝ NEMÁ V TÉTO ZEMI OBDOBY, A KTERÝ NEPŮJDE NAPRAVIT Jsem Rostislav Slabý, Brno, 51

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním

patriarchální - stát vzniklý z rodiny, jejím postupným rozšiřováním Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Andrea Robotková stát = organizované společenství lidí, trvale žijících na určitém ohraničeném území - z latinského stato - status, řád - první

Více

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář

Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy. Petr Kolář Institucionální aspekty Lisabonské smlouvy Petr Kolář Hodnoty a cíle Evropské unie Hodnoty EU Dnes čl. 6 SEU: Svoboda, Demokracie, Dodržování lidských práv a základních svobod, Právní stát Nově (převzato

Více

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005

Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 Jiří Paroubek: Vybrané aktivity v Ústeckém kraji od roku 2005 V letech 2005 2006, tedy v době, kdy byl Jiří Paroubek předsedou české vlády, získal díky jeho aktivitám Ústecký kraj cca 11 mld. Kč Peníze

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2226/04 V Praze dne 17. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 24. března 2004 v 19.30 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

USA v 50. a 60.letech

USA v 50. a 60.letech USA v 50. a 60.letech Anotace:výkladová prezentace věnující se Spojeným státům americkým po druhé světové válce. (politický systém, období studené války, karibská krize, 2.berlínská krize) Dětský diagnostický

Více

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT.

Inovace: Posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální techniky, využití ICT. Datum: 20. 2. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_328 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více