Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní"

Transkript

1 Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní organizace, ale i v rámci přípravy okresní konference a VIII. sjezdu KSČM. V místním rozsahu by měly posoudit možnosti aktivizace členů a sympatizantů pro práci mezi občanskou veřejností s důrazem na mladou a střední generaci. Starším, pamětníkům, nemusíme mnoho vyprávět. Dobře vědí jak o chybách, tak o kladech socialistického období a zpravidla jsou již jasně orientováni. Jde jen o to, aby se v co největších počtech podíleli na volebních rozhodováních, případně promyšlených petičních akcích. Důležitým úkolem výročních schůzí bude posilování výborů základních organizací všude tam, kde jsou k tomu alespoň trochu příznivé podmínky. Staří členové nepřestávají pracovat, je však nezbytné začleňovat do aktivní práce výborů ty soudružky a soudruhy, kteří budou zárukou práce organizace na více roků. Rovněž výběr kandidátů do okresního výboru musí posílit perspektivnost jejich práce. Zajímavý námět přednesli naši mladí komunisté (Filip Z.). Doporučení vrátit se k předválečné zkušenosti komunistů v organizaci sympatizantů. Podobnou zkušenost s úspěchem uplatňují některá jiná levicová uskupení. I před případným začleněním kategorie sympatizující do stanov mohou a měly by základní organizace ve svém okolí zapracovat v tomto směru. Okresní výbor bude třeba více orientovat na organizační činnost v řízené koordinaci ve městech a ve venkovských obvodech tak, aby jednotliví komunisté či malé skupiny našich stoupenců byli výrazněji zásobováni pravdivými informacemi a účinněji ovlivňováni nejen z centra okresu, ale i z těch míst, kde pracuje silnější základní organizace. Není to úkol nový ani nebyl opomíjený, avšak s lety vystupuje stále více do popředí. Okresní konference by měla poskytnout budoucímu OV dostatek podkladů jak pro výběr kandidátů na příští volební kampaně, tak pro bezprostřední volbu delegátů sjezdu strany. Dnes již mají ZO dostatek podkladových materiálů připravovaného sjezdu. Je nezbytné v rámci vnitrostranické demokracie, aby se na jejich tvorbě zodpovědným posouzením podílel co nejširší stranický aktiv. Počínaje výbory ZO v rámci přípravy na výročky, přes zasvěcenou diskuzi na VČS až po kvalitní vystoupení zástupců ZO na okresní konferenci. Mimo mnohé jiné bychom měli od sjezdu očekávat promyšlené definice pojmů, kterými současná pravice označuje a ve skutečnosti zkresluje socialistickou minulost. Jednou jsme stalinisté, jindy neostalinisté, případně neobrežněvovci, ale vždy ve smyslu: Předchozí socialistické období bylo totožné s nepřetržitým

2 2 řetězem zločinů a lumpáren. Samozřejmě z naší strany. Jenže tak tomu nebylo. Celé to období po Říjnové revoluci (a u nás po únoru 1948) bylo chybami, omyly i nepřijatelnými opatřeními spíše jen deformováno než charakterizováno. Copak úcta k práci, ke stáří, péče výchově mladé generace, zabezpečení všeobecné přístupnosti zdravotní péče, zajištění podmínek pro důstojné bydlení a to vše se týkalo převážné většiny společnosti bylo chybné? Nebo příspěvek k mírovému soužití národů? Vždyť po rozpadu socialistického systému za posledních dvacet roků bylo násobně víc válek a mírových misí typu Jugoslávie, Irák, Afghánistán či Libye než za celé socialistické období také díky tehdejšímu brzdícímu vlivu socialistických zemí na imperialistické výboje. Zkrátka je třeba, aby definice uvedených i dalších pojmů, které dnes slouží k očerňování socialistických myšlenek, jasně vymezila, co považujeme za chybné (nejde samozřejmě o omluvy) a co naopak za úspěch socialistické éry. Celé předsjezdové období nám bude vláda a média házet klacky pod nohy tanečky kolem zákazu či pozastavení činnosti. Musíme s tím počítat, i když z hlediska zákonů a Ústavy ČR k nějakému pozastavení či dokonce zákazu činnosti nejsou žádné důvody. Když kobyla chcípá, kope, říkali vždy naši předkové. Týká se to nejen tažného dobytka z dřívějška, ale i různých moci chtivých uskupení, která mají obavy o své postavení a případné postihy za porušování zákonů. Tak kopou do nás, protože od nás jim hrozí ne vyvlastňování, ne nějaké inscenované procesy, ale požadavek na důsledné dodržování zákonů i ústavy. A to by byl pro mnohé vládnoucí slušné pravé lidi malér. Složitost vývoje Dnes a denně můžeme slyšet kritiku tak zvaného komunismu, politického systému, který u nás panoval od debaklu pravicových politiků v únoru 1948 do debaklu vládnoucí politické strany KSČ v roce Všichni vědí, že ve skutečném životě nejsou věci buď bílé, nebo černé, ale dnešní vítězové se tváří, jako by jiný postoj k historii byl bolševismem. Podívejme se na zmíněné období trochu po etapách. Když se pravicovým ministrům československé vlády nepodařil jejich tah z února 1948 vyvolaný obavami z blízkých voleb, chopila se příležitosti dobře připravená Komunistická strana Československa. Hned začala upevňovat získané pozice. Za podpory většiny občanů dokonce i mnohých členů stran neúspěšných v únorové krizi vyčistila státní aparát od otevřených protivníků. Že to nebylo v rukavičkách? Nebylo. Že často došlo k zneužití postavení a k vyšachování třeba i osobního konkurenta? Ano, došlo. Že se to nelíbilo poraženým? Samozřejmě. Mnohdy se to nelíbilo ani samotným komunistům. Byla nastolena etapa diktatury proletariátu, která měla znamenat (a v zásadě znamenala) vybudování nového státního aparátu, který podporoval vládnoucí složky, prosazení právního systému, který zajišťoval ekonomické i další podmínky pro rozvoj země podle představ komunistů a jejich spojenců. Cílem bylo zajistit dobrou práci pro všechny, zlepšovat životní podmínky všech vrstev pracujících, rodin s dětmi i lidí potřebných nemocných, invalidů, starých. O důchodu se neříkalo, že se jedná o příživnictví, ale o vytvoření podmínek, aby lidé v příslušném věku, ještě v přijatelné životní kondici mohli nastoupit na zasloužený odpočinek.

3 3 Protože se poražené vrstvy stavěly proti režimu za podpory mezinárodního kapitálu (zemí) až příliš bezohledně, stát postupoval proti aktivním nepřátelům nejméně stejně. Bohužel často jaksi preventivně nepřiměřeně postihl i obyčejné občany. Nelze však popřít, že tak jak pokračovala konsolidace společnosti, tak se vnitřní život země uvolňoval a šedesátá léta dvacátého století (závěr prvního dvacetiletí vlády komunistů) jsou dodnes považována za úspěšné období. Naše země tehdy prosperovala jak ekonomicky včetně zemědělství, tak ve školství, v kultuře, v péči o zdraví občanů. Životní úroveň se postupně zvyšovala. V této situaci byla přijata nová ústava a republika byla přejmenována na socialistickou. Mělo tím skončit období diktatury proletariátu. Stát se měl postupně demokratizovat a měnit ve stát všelidový. Naopak se nadekretovaná vedoucí úloha KSČ utužila. To se pochopitelně nelíbilo té části občanů, která měla jiné představy o svém postavení v zemi. Mnozí se cítili omezení ve svém rozvoji, protože jim ústavou nebylo umožněno soukromé podnikání či proto, že jejich rodiny přišly v procesu znárodnění a kolektivizace o majetky, spojené s výhodnějším postavením mezi spoluobčany. Tito lidé byli masivně podporováni evropskými kapitalistickými státy a USA. Když se vedení země na podzim 1967 rozhodlo k dalšímu významnému kroku na cestě prosperity a směrování k občanskému státu, využila toho kapitalistická cizina i vnitřní opoziční síly k tvrdým útokům na socialistické zásady. Jinak řečeno, jejich často nevybíravé aktivity vedly k ohrožení dalšího rozvoje směrem k sociálně spravedlivé společnosti. (Známý je tehdejší disidentský výrok zaznamenaný na magnetofonovém pásku, že k těm šibenicím nakonec dojde.) Reakce komunistické strany a jejích zahraničních spojenců neodpovídala situaci. Tentokrát právě levice udělala řadu chyb, na které doplatila. Jednak vojenskou intervencí Varšavské smlouvy do vnitřních záležitostí země, jednak odcizením občanů od politické elity. Uteklo dalších dvacet roků a karta se obrátila. Za většinové horlivé podpory občanů byla vládnoucí strana odejita z výsluní. Byl zrušen nešťastný ústavní paragraf o vedoucí úloze KSČ. Jenže teď nastalo doslova - jen v opačném směru - totéž, co po roce Pracovníci státního aparátu, školství, bezpečnosti, armády a dalších státem řízených odvětví byli podrobeni tvrdému kádrování. Řada kvalifikovaných pracovníků musela odejít, aby na jejich místo nastoupila skupina ambiciózních, bohužel často bezohledných stoupenců kapitalismu a především vlastní kariéry. Pokud bychom chtěli dnes srovnávat situaci ČSR po dvacetileté vládě komunistů s dneškem, dvacetiletím vlády pravice, nevyzněl by závěr ve prospěch dneška. Místo postupného uvolňování a uplatňování vlivu občanské společnosti dnes vládne pravice prostřednictvím antikomunismu. Ten nepředkládá návrhy jak řešit dnešní problémy, ale odvádí od nich pozornost do období chybujících poúnorových vlád. A je mnoho aktuálních problémů k řešení. Dlouhodobá nezaměstnanost, nárůst chudoby, bezdomovectví (dříve u nás vlastně téměř neznámé). Vznikl obrovský státní dluh, vytvořený kapitalistickými vládami, ačkoliv měly k dispozici z předchozího období mnohamiliardové majetky, které doslova prošustrovaly privatizací. Rozhodující část výrobních sil země a prakticky celé bankovnictví i média jsou v rukou zahraničních vlastníků. Dříve prosperující

4 4 zemědělství prochází hlubokým útlumem. Kultura se ještě plně nenašla. Pravicoví vládci nedokáží problémy řešit jinak než na úkor řadových občanů, ačkoliv právě tito se na vzniku dluhu a všemocné korupci nepodíleli. Proklamované demokratické uspořádání a řízení země se mění v diktaturu slepence nesourodé vládní koalice, která nezastupuje zájmy občanů, ale kapitálu. Tak nastala doba, o které by naši dědové asi řekli: Když neumím někomu vysvětlit, proč nemá práci, plivnu mu pod nohy a řeknu, že je lump. Pozn. Jen za letošní první pololetí představují čisté zisky hlavních bank na území ČR několik desítek miliard korun, vesměs odvedených do zahraničních kasiček. Za uplynulé desetiletí na nás tyto cizí banky vydělaly skoro bilion! A to jsme v devadesátých letech darovali v rámci tzv. oddlužení bankám půl bilionu korun! Ejhle, kde se vzal státní dluh? Pohled na úkoly státu Plašící se vládní trojka dělá vše pro to, aby se náš stát stal jakousi kanceláří zastupující zájmy toho, kdo si zaplatí. Úřadem tím lépe zastupujícím, čím zastupovaný zaplatí víc. Naivně jsem se domníval, že moderní stát je instituce, která vytváří podmínky pro pokud možno bezpečný a klidný život i úspěšný rozvoj svých občanů. Pochopitelně ne na úkor nějaké kolonie či vykořisťovaných zemí. Vypadá to tak, že odpověď na otázku, K čemu je stát, má dvě odlišné varianty. Levicovou a pravicovou. Nejprve k té levicové. a) Levicový (sociální) stát je zde proto, aby vytvářel příznivé podmínky pro život občanů, hájil jejich oprávněné zájmy a poskytoval pomoc potřebným. To znamená, aby stát přispíval k příznivým podmínkám pro rodinu, výchovu a vzdělání dětí, řídil a umožňoval všem získat takové vzdělání, pro které mají osobní předpoklady a kdy odbornost je v souladu s potřebami společnosti. Dalším úkolem státu je zajistit takovou zdravotní péči, která odpovídá potřebě všech jedinců, úspěchům lékařské vědy a ekonomickým možnostem země. Pro všechny slabé a potřebné nezajistí důstojné životní podmínky nikdo jiný než stát, tedy všichni občané, kteří státu odevzdávají část svých výdělků či zisků. Stát má zajistit vnitřní i vnější bezpečnost občanů a země, opět ne na úkor jiných. Proto musí stát vytvářet podmínky, aby každý práceschopný mohl nalézt zaměstnání, odpovídající svým schopnostem, vzdělání i zdravotnímu stavu. To vše je jistě nesmírně obtížné, ale nač by byl stát, který by od občanů jen bral (na válečné mise, zbraně a výnosná korýtka spojená s korupcí), aniž by uvedené potřeby občanům zabezpečil? V tomto smyslu, kdy stát vytváří potřebné podmínky, se ovšem musí každý práceschopný o sebe starat podle svých možností sám a také podle svých schopností a výkonu v zaměstnání má být odměňován. Aby toto všechno bylo možné, musí se stát starat o zdravý rozvoj ekonomiky země. To je podmínka nezbytná k plnění úkolů státu, není to však samotný cíl. Dodejme ještě, že podle představ komunistů se potlačovatelské funkce státu postupně vytrácejí a jsou nahrazovány organizátorskou funkcí směřující ke státu všelidovému, beztřídnímu. b) Jiný pohled prosazovaný dnes pravicí naprosto bezohledně je vytváření podmínek k úspěšnému podnikání všemožných podnikatelů, včetně bank a spekulantů, státem tak, aby se jejich bohatství zvětšovalo.

5 5 Například stamiliardové sumy pro záchranu krachujících bank vyplacené z daní obyčejných pracujících, účast v zahraničních dobyvatelských válkách spřátelených velmocí a podřizování národních zájmů nadnárodnímu kapitálu. Když stoupenci takového přístupu hovoří o tom, že se má každý o sebe postarat sám, a přitom k tomu nevytvářejí podmínky, v podstatě se zbavují odpovědnosti za život občanů. Jeden miliardář, třeba na Bahamách či kde, je takovým takypolitikům milejší než statisíce nezaměstnaných, nemocných, důchodců, matek s dětmi. Tak k čemu je takový stát? K těm válčeným misím v zájmu ciziny? K tomu, aby boháči mohli kupovat jachty či hotely v emirátech místo toho, aby matky měly vše potřebné k výchově dětí, nemocní k vyléčení? Je jen příznačné, že dnešní vládní koalice usiluje o zákaz KSČM, strany, která ve svém programu i praxi prosazuje občanskou, ekonomickou i právní rovnost občanů. Strany, která usiluje o rovnoprávné ústavou zaručené soutěžení všech forem vlastnictví, tedy nejen toho soukromého. Stranu, která podporuje politickou pluralitu. Ačkoliv odborníci z ministerstva vnitra na základě rozboru dospěli k závěru, že KSČM vyvíjí činnost plně v souladu s našimi zákony a Ústavou ČR, vláda přikázala témuž ministerstvu shromáždit podklady k zákazu strany respektující ústavu i zákony. Staré přísloví hovoří o tom, že kdo chce psa bít, hůl si najde. Proč řešit problém, který podle vládních ministerských odborníků neexistuje (porušování ústavy komunistickou stranou)? Protože vláda nedokáže nebo nechce řešit skutečné problémy společnosti. Zadlužování země, nezaměstnanost, korupci, spekulace na úkor těch, kteří nové hodnoty vytvářejí vlastní prací. Kam se ztratila svoboda občanů? Kam zmizela demokracie, když vláda nařídí ministerstvu, aby (chtělo by se říci za každou cenu) něco na ty zatra komunisty vyšťouralo, ať se krajní pravice konečně zbaví nepříjemně důsledného kritika? Hlas mladých Goebbels by se divil... Naše veřejnoprávní televize úplně ztratila kontakt s lidmi. Neobjektivita je až bijící do očí a nebudu vypisovat příklady, jelikož by mi nestačil stoh papírů. Nicméně letmá zpráva o úmrtí Jiřiny Švorcové byla vyvrcholením amaterismu nebo spíše ukázkou zpolitizování této organizace. I komerční televize Nova věnovala slavné herečce větší prostor ve svém zpravodajství, a to nemusela. Bulvární deníky jí dokonce věnovaly první stránky. Vyplývá to z logické oblíbenosti Jiřiny Švorcové bez ohledu na její politické smýšlení. Žena za pultem, asi její nejznámější role, totiž dodnes přitahuje k televizním obrazovkám masy lidí. Naivně jsem se domníval, že třeba státní televize zařadí (jak to obvykle dělá) nějaký film s touto herečkou jako mimořádnou událost, ale Česká televize nezklamala. Tedy aspoň ne těch pár zoufalců, kteří ještě stále soudí člověka podle politického přesvědčení. I mé domněnky, že by třeba Jiřina Švorcová měla být uvedena ve 13. komnatě, byly mylné. Zřejmě státní televize ani takový pořad nenatočila. Nebo spíš nechtěla natočit. Aby to přece jen nevypadalo tak hloupě, do mimořádného vysílání byl uveden pořad o Jiřím Traxlerovi (který zemřel ve stejný den jako herečka) sice velmi významném, avšak mezi laickou veřejností jen málo známý spoluzakladatel éry českého swingu třicátých a začátku čtyřicátých let. Přitom právě veřejnoprávní

6 6 televize je podle průzkumu nejdůvěryhodnější médium. Pro mě tedy rozhodně ne! A pro spousty, možná bych řekl většinu lidí z okolí, již dávno také ne. Inu to je tak, když nedůvěryhodní mluví o důvěryhodnosti. Nicméně za propagandistické zásluhy by televize nějakou medaili zasloužila. Nemyslíte? Filip Zachariaš, Bučovice Václave Havle, lid už Vám nevěří! Václav Havel v médiích prohlásil, že se lidem v naší zemi zanedlouho bude dařit dobře. Nevím, asi tomu jako obvykle nerozumím, ale zdá se mi, že pan Havel je zase trochu mimo mísu. Ze všech stran slyšíme zdražování, zvyšování poplatků, utahování opasků a podobně, takže si nemyslím, že by se situace minimálně v horizontu několika let zlepšila. Každý člověk má právo se mýlit, ale myslím, že Havel tohoto výsostného práva zneužívá nějak moc často. Naučil se to v době tzv. komunismu a bohatě svých klamných řečí využil v roce Jak to všechno dopadlo, víme všichni. Na druhou stranu chápu, že lidem velmi bohatým, jako je pan Havel, se jistě dobře dařit bude. Pro ty dělá vláda opravdu maximum. Ale abyste si úsudek udělali sami, od do příštího zpravodaje pro Vás připravujeme některé z největších blafů pana Havla. Filip Zachariaš, Bučovice Podobnost jistě náhodná? Teroristický útok na WTC v září 2001, ať již byl zorganizován a uskutečněn kýmkoliv, poskytl tehdejšímu vedení USA záminku k přijetí řady restriktivních a ve své podstatě protidemokratických opatření a také důvod k vedení válek ve světě, vesměs pod falešnými záminkami. Irák, prý vlastní zbraně hromadného ničení, Afghánistán že podporuje al Kajdá, Libye prý není demokratickou zemí. Další státy zařadil americký prezident mezi zlé, nedemokratické a nepřátelské státy. * * * Četní komentátoři si povšimli shodných prvků v jednání politické elity nacistického Německa po požáru Říšského sněmu. Uveďme některé. Budova Reichstagu vyhořela do základu. Ještě týž den bylo - se zdůvodněním, že požár založil bývalý holandský komunista van der Lubben (který se v předvečer požáru ještě nacházel v německém vězení!) Hitlerem vyhlášeno: To je lstivé spiknutí. Všichni komunističtí funkcionáři musí být zastřeleni. Velitel pruské policie Gőring nechal zavřít stovku komunistických poslanců. Prezidentským dekretem obdržel Hitler plné moci a vydal Dekret na ochranu národa a státu. Následovalo nevídané pronásledování všech levicových, zejména komunistických a sociálně demokratických občanů. Zanedlouho následovala válka. Polsko, Francie, Belgie, Holandsko, Norsko, Jugoslávie, Řecko akonečně židobolševický Sovětský svaz. Celý případ teroristického útoku na WTC byl obratem označen za produkt islámského fundamentalistického terorismu. Opět byla přijata řada opatření vážně omezující demokratické svobody v zemi. * Protiteroristický zákon v Oregonu obsahoval návrh přísného postihu demonstrantů včetně mírových aktivistů. Hrozba až doživotním vězením! Devítinásobná wimbledonská vítězka Martina Navrátilová označila za cenzuru fakt, že rozhlasové stanice přestávají hrát skladby protiválečných skupin. * Americká armáda vtrhla bez souhlasu Rady bezpečnosti do Iráku, okupovala zemi a zřídila v ní řadu vězení, mezi nimiž Abú Ghraib proslulo mučením a ponižováním vězňů.

7 7 * Minimálně dvacet utajovaných věznic (včetně v Polsku!) používala CIA k výslechu podezřelých vězňů, přičemž používala fyzického a duševního mučení. * Až deset roků vězní USA na Guantanámu podezřelé z terorismu, aniž by u většiny z nich bylo sestaveno obvinění, zahájeno soudní řízení a umožněn styk s obhájci. Mohli bychom pokračovat Pavel Hermann, Ivanovice na Hané

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1]

PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] PŘÍLOHA C PROGRAMY JEDNÁNÍ SCHŮZÍ OKRESNÍ KONTROLNÍ A REVIZNÍ KOMISE OKRESNÍHO VÝBORU KSČ ÚSTÍ NAD LABEM 1979 1983 [1] [2] Zápis z plenárního zasedání 30. 1. 1979 1979 A 273 1. Plán práce na rok 1979 2.

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1

Stanovy OSPEA. I. Základní ustanovení. Článek 1 Stanovy OSPEA I. Základní ustanovení Článek 1 1.1. Název sdružení: OSPEA. 1.2. Název sdružení je zkratka Odborového sdružení pracovníků elektrických drah a autobusové dopravy. 1.3. OSPEA je odborová organizace

Více

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI

6.ročník ČLOVĚK VE SPOLEČNOSTI PŘEDMĚT OBČANSKÁ VÝCHOVA 6.ročník Prosinec Březen Duben NAŠE ŠKOLA život v naší škole, práva a povinnosti žáků,význam činnosti žákovské samosprávy,školního parlamentu,společná pravidla a normy,vklad vzdělání

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014

Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice. Vídeň, 12. 13. června 2014 Konference ke kolektivnímu vyjednávání a sociální politice Vídeň, 12. 13. června 2014 Vyjednávání naší budoucnosti! Strategie odborů v časech ekonomické krize Rezoluce Zabezpečit budoucnost Evropy - zorganizujme

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám

VY_32_INOVACE_022. VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám VY_32_INOVACE_022 VÝUKOVÝ MATERIÁL zpracovaný v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ. 1.07. /1. 5. 00 / 34. 0696 Šablona: III/2 Název: Sociální stát - prezentace Vyučovací předmět:

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012

Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny. Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Aktuální postoj České republiky k přijetí společné evropské měny Prezentace na semináři: Perspektivy EU a eurozóny Vypracovala: Eliška Přibáňová Dne 21.5.2012 Obsah prezentace 1. Současná eurozóna 2. Interní

Více

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020

Problémový okruh č. 1 Kultura a společenský život 2014-2020 Výstupy z jednání pracovní skupiny MAS Bohumínsko SPOLEČNOST, 6. srpna 2013 od 15,30h v Petrovicích u Karviné Příprava Integrované strategie území MAS Bohumínsko - Strategický pilíř SPOLEČNOST Tento strategický

Více

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy

STANOVY. Komunistické strany Čech a Moravy. I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy STANOVY Komunistické strany Čech a Moravy I. Název, územní působnost a sídlo Komunistické strany Čech a Moravy 1. Komunistická strana Čech a Moravy je demokratickou politickou stranou působící podle zákona.

Více

Poválečný vývoj, mírové smlouvy

Poválečný vývoj, mírové smlouvy Poválečný vývoj, mírové smlouvy Cíle dohodových spojenců Mírová konference v Paříži 1918 Versailleská smlouva s Německem Další mírové smlouvy Vznik Společnosti národů Válka a ekonomický vývoj Odraz války

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR

NÁZEV ŠKOLY. ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK. DATUM VZNIKU červenec 2013 AUTOR NÁZEV ŠKOLY GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA, LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/34.1082 ČÍSLO PROJEKTU NÁZEV MATERIÁLU TÉMA SADY Dokumenty k českým dějinám po roce 1989 ROČNÍK 4.

Více

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932.

Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Československo ve 30. letech Počátek 30. let v Československu byl ve znamení krize, která vrcholila v roce 1932. Českoslovenští politikové a především ministr zahraničních věcí s obavami sledovali vývoj

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran

PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech voleb, referend a politických stran Úvod... 13 I. SOUDNÍ JUDIKATURA VE VĚCECH VOLEB 1.1 Základy volebního práva A. K některým pojmům a principům volebního práva 1. K pojmu

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU

BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU BEZPEČNOSTNÍ RADA STÁTU USNESENÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY STÁTU ze dne 19. prosince 2000 č. 154 k Plánu práce Bezpečnostní rady státu na 1. pololetí 2001 s výhledem na 2. pololetí 2001 B e z p e č n o s t n í

Více

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705

Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 OPIS Pan Ing. Pavel Horálek Podací razítko starosta Úřad Městské části Praha 4 Městská část Praha 4 Došlo dne 23-07-2010 Č.j. 081705 Vážený pane starosto, 26. července 2010 pro mne a mojí manželku končí

Více

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner

Autor: Ing. Tomáš Tyl 11. 7. 2011 Schválil: Ing. Vladimír Fichtner V Itálii střadatelé vkládající peníze pouze na spořicí účty 1 přišli o 50% za 35 let díky inflaci. Italského investora ochránila investice do zahraničních akcií v cizích měnách. Autor: Ing. Tomáš Tyl 11.

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013

Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Povinnosti NNO vyplývající ze zákona proti praní peněz Jiří Tvrdý Finanční analytický útvar Ministerstvo financí 10. dubna 2013 Škody z trestné činnosti svět 1 500 000 000 000 až 6 500 000 000 000 USD/rok

Více

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období

Varianty zvyšování minimální mzdy v příštím období Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Varianty zvyšování v příštím období A. Základní sazba Minimální mzda v Programovém prohlášení Vlády ČR V Programovém prohlášení vlády je uvedeno, že Vláda zvýší

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

Procesy v období komunismu

Procesy v období komunismu Procesy v období komunismu ÚVODEM Komunistické politické procesy v padesátých letech 20. století, zahájené po sovětském vzoru v zemích východního bloku, měly za cíl zlikvidovat, eliminovat a vystrašit

Více

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny

Otázka: Stát - vznik, formy a znaky. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pavla. Dějiny Otázka: Stát - vznik, formy a znaky Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pavla Dějiny antické politické myšlení považováno za základ evropského myšlení coby celku model řeckého městského státu

Více

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA

HODNOCENÍ VLÁDY TISKOVÁ ZPRÁVA TISKOÁ ZPRÁA Centrum pro výzkum ve ejného mínění Sociologický ústav A ČR Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 2/86 84 129, 13 E-mail: [rezkova@soc.cas.cz] HODNOCENÍ LÁDY Technické parametry ýzkum: Naše

Více

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991,

451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, Systém ASPI - stav k 17.5.2007 do částky 42/2007 Sb. a 20/2007 Sb.m.s. Obsah a text 451/1991 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 451/1991 Sb. ZÁKON ze dne 4. října 1991, kterým se

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA

ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA ACTA NON VERBA, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2009 obecně prospěšné společnosti ACTA NON VERBA Obsah: 1. Základní teze:... 4 2. Název, motto:... 4 3. Fungování společnosti... 5 Vyvolávat tlak veřejnosti

Více

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň...

... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... ... Jak kohouti obarvili svět pracovní listy 2. stupeň... Právo má právo má právo má právo má právo na všechno kopnout do holeně do ledvin srazit pěstí na ulici zavřít kohokoliv jen tak ze zvůle držet

Více

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ

MODERNÍ ČESKOSLOVENSKÉ DĚJINY / ÚNOR 1948 A 50.LÉTA PŘÍPAD DR. HORÁKOVÁ Aktivita PROCES JAKO DIVADLO Politické procesy 50. let ANOTACE: Aktivita žákům na základě srovnání s divadelním představením pomůže odhalit základní charakteristiky inscenovaných soudních procesů probíhajících

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank

Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Spořící chování ve vybraných zemích skupiny Erste Bank Průzkum uskutečněný mezi obyvatelstvem (ve věku 15+) v několika zemích - tj. v Rakousku, České republice a na Ukrajině -září 1 - Návrh průzkumu Tato

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

TRANSFORMACE EKONOMIKY

TRANSFORMACE EKONOMIKY TRANSFORMACE EKONOMIKY VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_15 Sada: Ekonomie Téma: Transformace ekonomiky po 1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená

Více

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012

Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 Gaudia, o.p.s. - Výroční zpráva za rok 2012 I. Obecně prospěšná společnost Gaudia o organizaci 1) Úvod Gaudia, o.p.s. sdružuje profesionály z lékařské, psychologické, psychoterapeutické, socioterapeutické

Více

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938

Období totality. Od roku 1948 po Sametovou revoluci. Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Období totality Od roku 1948 po Sametovou revoluci Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.0938 Název: Škola hrou Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek

Více

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ:

I. JAK SI MYSLÍM, ŽE MOHU BÝT PRO TÝM PROSPĚŠNÝ: Test týmových rolí Pokyny: U každé otázky (I - VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny

Více

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století

Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století SPEECH/07/421 Vladimír Špidla Člen Evropské komise odpovědný za zaměstnanost, sociální věci a rovné příležitosti Flexikurita v Evropě:modernizace evropského trhu práce ve 21. století Centrum pro evropskou

Více

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ

Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Volby. Volební systémy. Účast občanů. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK 1 Volby Akt, při kterém volí právoplatní voliči své

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2

EUROREGION. Datamining. zápočtová analýza č. 2 EUROREGION Datamining zápočtová analýza č. 2 Zpracovali: Robert Poch, Pavel Petřek Cvičící: Mgr. Tomáš Karban Zdrojová data: http://www.kolej.mff.cuni.cz/~tkar6261/dbi022/download/euroregion.zip Použitý

Více

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky

NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky NOVINÁŘSKÁ CENA Fórum kvalitní české žurnalistiky pořádá: hlavní partner: partneři: Novinářská práce má důležitý význam pro fungování a rozvoj demokratické společnosti. Nadace Open Society Fund Praha

Více

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem

ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem ČSR ve 30. letech 20. století období před Mnichovem Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Martina Filipová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje

Více

Rusko v meziválečném období

Rusko v meziválečném období Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup

*** Podle mého názoru jsou základními podmínkami pro začlenění se do nové společnosti přístup říjen 2008 Základními podmínkami pro integraci do nové společnosti je přístup k dobrému vzdělání a k pracovnímu trhu. Rozhovor s Barbarou John, bývalou komisařkou pro integraci a migraci v Berlíně Abstrakt:

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005

EVROPSKÁ INTEGRACE. G. Petříková, 2005 EVROPSKÁ INTEGRACE G. Petříková, 2005 Evropa značně rozdrobený světadíl 44 států na ploše 10,5 mil. km 2 počet států se ve 20. století etapovitě zvyšoval dezintegrační tendence konec 20. století další

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení

153/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 7. července 1994. o zpravodajských službách České republiky. Úvodní ustanovení 153/1994 Sb. ZÁKON ze dne 7. července 1994 o zpravodajských službách České republiky Změna: 118/1995 Sb. Změna: 53/2004 Sb. Změna: 290/2005 Sb. Změna: 530/2005 Sb. Změna: 342/2006 Sb. Změna: 80/2006 Sb.

Více

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč

Valorizace valorizace důchodů 2014 např. výše důchodu v roce 2013 11.256 Kč Valorizace zvýšení důchodů nejčastěji od lednové splátky důchodu, zvyšování základní výměry důchodu, procentní výměry (podle odpracovaných let a odvodů) nebo obou složek do r. 2011 schvalovala vláda vládní

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Protesty ve společnosti Praha 19. října 2011 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz SC & C Marketing & Social

Více

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou.

Je předpokladem pobytu (včetně trvalého) majetnost cizince? Není to pravdou. Je zavedení národního víza zpřísněním? Není to Pravdou je, že návrh nové právní úpravy vstupu a pobytu cizinců umožňuje na rozdíl od stávajícího zákona o pobytu cizinců žádat rovnou na zastupitelském úřadu

Více

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost

Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Příloha č.1 Vnitřní a vnější bezpečnost Vnitřní bezpečnost Vnitřní bezpečnost (ang. internal security) se zabývá především vnitřním bezpečnostním prostředím států (někdy se hovoří i o vnitřní bezpečnosti

Více

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581

Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Kód VM: VY_32_INOVACE_4JIR44 Projekt: Zlepšení výuky na ZŠ Schulzovy sady registrační číslo: CZ.1.07./1.4.00/21.2581 Autor: Mgr. Alena Jirsáková Datum: 16. 10. 2012 Ročník: 8. ročník Vzdělávací obor /

Více

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády

Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Cahiers du CEFRES N 6, Dějiny a paměť Françoise Mayer, Marie-Elizabeth Ducreux (Ed.) Jiří FIDLER, Vladimír PILÁT Tradice odboje ve Francii v názvech vojenských jednotek Čs. armády Référence électronique

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH

Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH Vzor dokumentů k zajištění výročních valných hromad SDH - tento vzor není závazný a slouží pouze pro upřesnění jednotlivých kroků konání VVH SDH a to SDH, kteří nemají tolik zkušeností z konáním VVH -

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS

Refo f rmy m p ro lidi NE proti lidem Otev Ote ř v ete o i Kampaň ČMKOS Reformy y pro p lidi NE pproti lidem Otevřete oči Kampaň ČMKOS 6 lží Jaromíra DRÁBKA První lež Teorii, že privatizace povede ke zvýšení důchodů, prosazovala v polovině 90. let také Světová banka. Teorie

Více

Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení

Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení 2013/10 Prosinec Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Obsah Okresní konference KSČM ve Vyškově zhodnotila vývoj a zvolila nové vedení... 1 Hranice kompromisů... 3 Vidina právního státu... 4 Třídní

Více

Český politický systém Liberálně-konzervativní akademie 26/27 Struktura přednášky Moderní česká politika několik úvodních poznámek Ústavní předpoklady Politické strany a stranický systém Volební systémy

Více

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář

Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice. Bavorská státní kancelář Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice Bavorská státní kancelář Obsah Úvodní slovo ministryně paní Dr. Beaty Merk 5 Jaké úkoly plní Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice?

Více

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus

Historické kořeny levicových hnutí a ideologií. Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Historické kořeny levicových hnutí a ideologií Socialismus Komunismus Anarchismus Trockismus Průmyslová revoluce v 17. a 18. století vynálezy, hospodářské a sociální změny Průmyslová revoluce přinesla

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Občanského sdružení MEDUŇKA 2000. za rok 2014. Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanského sdružení MEDUŇKA 2000 za rok 2014 Ve stáří je ukryta moudrost, je potřeba dobře naslouchat. Slovo úvodem Rok 2014 byl druhým rokem naší samostatné práce a lze říci, že to byl

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s příčinami, průběhem a důsledky

Více