Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní"

Transkript

1 Září 2011 Pro potřebu základních organizací KSČM Vyškov Před výročkami, před sjezdem Výroční členské schůze mají důležitou roli nejen pro základní organizace, ale i v rámci přípravy okresní konference a VIII. sjezdu KSČM. V místním rozsahu by měly posoudit možnosti aktivizace členů a sympatizantů pro práci mezi občanskou veřejností s důrazem na mladou a střední generaci. Starším, pamětníkům, nemusíme mnoho vyprávět. Dobře vědí jak o chybách, tak o kladech socialistického období a zpravidla jsou již jasně orientováni. Jde jen o to, aby se v co největších počtech podíleli na volebních rozhodováních, případně promyšlených petičních akcích. Důležitým úkolem výročních schůzí bude posilování výborů základních organizací všude tam, kde jsou k tomu alespoň trochu příznivé podmínky. Staří členové nepřestávají pracovat, je však nezbytné začleňovat do aktivní práce výborů ty soudružky a soudruhy, kteří budou zárukou práce organizace na více roků. Rovněž výběr kandidátů do okresního výboru musí posílit perspektivnost jejich práce. Zajímavý námět přednesli naši mladí komunisté (Filip Z.). Doporučení vrátit se k předválečné zkušenosti komunistů v organizaci sympatizantů. Podobnou zkušenost s úspěchem uplatňují některá jiná levicová uskupení. I před případným začleněním kategorie sympatizující do stanov mohou a měly by základní organizace ve svém okolí zapracovat v tomto směru. Okresní výbor bude třeba více orientovat na organizační činnost v řízené koordinaci ve městech a ve venkovských obvodech tak, aby jednotliví komunisté či malé skupiny našich stoupenců byli výrazněji zásobováni pravdivými informacemi a účinněji ovlivňováni nejen z centra okresu, ale i z těch míst, kde pracuje silnější základní organizace. Není to úkol nový ani nebyl opomíjený, avšak s lety vystupuje stále více do popředí. Okresní konference by měla poskytnout budoucímu OV dostatek podkladů jak pro výběr kandidátů na příští volební kampaně, tak pro bezprostřední volbu delegátů sjezdu strany. Dnes již mají ZO dostatek podkladových materiálů připravovaného sjezdu. Je nezbytné v rámci vnitrostranické demokracie, aby se na jejich tvorbě zodpovědným posouzením podílel co nejširší stranický aktiv. Počínaje výbory ZO v rámci přípravy na výročky, přes zasvěcenou diskuzi na VČS až po kvalitní vystoupení zástupců ZO na okresní konferenci. Mimo mnohé jiné bychom měli od sjezdu očekávat promyšlené definice pojmů, kterými současná pravice označuje a ve skutečnosti zkresluje socialistickou minulost. Jednou jsme stalinisté, jindy neostalinisté, případně neobrežněvovci, ale vždy ve smyslu: Předchozí socialistické období bylo totožné s nepřetržitým

2 2 řetězem zločinů a lumpáren. Samozřejmě z naší strany. Jenže tak tomu nebylo. Celé to období po Říjnové revoluci (a u nás po únoru 1948) bylo chybami, omyly i nepřijatelnými opatřeními spíše jen deformováno než charakterizováno. Copak úcta k práci, ke stáří, péče výchově mladé generace, zabezpečení všeobecné přístupnosti zdravotní péče, zajištění podmínek pro důstojné bydlení a to vše se týkalo převážné většiny společnosti bylo chybné? Nebo příspěvek k mírovému soužití národů? Vždyť po rozpadu socialistického systému za posledních dvacet roků bylo násobně víc válek a mírových misí typu Jugoslávie, Irák, Afghánistán či Libye než za celé socialistické období také díky tehdejšímu brzdícímu vlivu socialistických zemí na imperialistické výboje. Zkrátka je třeba, aby definice uvedených i dalších pojmů, které dnes slouží k očerňování socialistických myšlenek, jasně vymezila, co považujeme za chybné (nejde samozřejmě o omluvy) a co naopak za úspěch socialistické éry. Celé předsjezdové období nám bude vláda a média házet klacky pod nohy tanečky kolem zákazu či pozastavení činnosti. Musíme s tím počítat, i když z hlediska zákonů a Ústavy ČR k nějakému pozastavení či dokonce zákazu činnosti nejsou žádné důvody. Když kobyla chcípá, kope, říkali vždy naši předkové. Týká se to nejen tažného dobytka z dřívějška, ale i různých moci chtivých uskupení, která mají obavy o své postavení a případné postihy za porušování zákonů. Tak kopou do nás, protože od nás jim hrozí ne vyvlastňování, ne nějaké inscenované procesy, ale požadavek na důsledné dodržování zákonů i ústavy. A to by byl pro mnohé vládnoucí slušné pravé lidi malér. Složitost vývoje Dnes a denně můžeme slyšet kritiku tak zvaného komunismu, politického systému, který u nás panoval od debaklu pravicových politiků v únoru 1948 do debaklu vládnoucí politické strany KSČ v roce Všichni vědí, že ve skutečném životě nejsou věci buď bílé, nebo černé, ale dnešní vítězové se tváří, jako by jiný postoj k historii byl bolševismem. Podívejme se na zmíněné období trochu po etapách. Když se pravicovým ministrům československé vlády nepodařil jejich tah z února 1948 vyvolaný obavami z blízkých voleb, chopila se příležitosti dobře připravená Komunistická strana Československa. Hned začala upevňovat získané pozice. Za podpory většiny občanů dokonce i mnohých členů stran neúspěšných v únorové krizi vyčistila státní aparát od otevřených protivníků. Že to nebylo v rukavičkách? Nebylo. Že často došlo k zneužití postavení a k vyšachování třeba i osobního konkurenta? Ano, došlo. Že se to nelíbilo poraženým? Samozřejmě. Mnohdy se to nelíbilo ani samotným komunistům. Byla nastolena etapa diktatury proletariátu, která měla znamenat (a v zásadě znamenala) vybudování nového státního aparátu, který podporoval vládnoucí složky, prosazení právního systému, který zajišťoval ekonomické i další podmínky pro rozvoj země podle představ komunistů a jejich spojenců. Cílem bylo zajistit dobrou práci pro všechny, zlepšovat životní podmínky všech vrstev pracujících, rodin s dětmi i lidí potřebných nemocných, invalidů, starých. O důchodu se neříkalo, že se jedná o příživnictví, ale o vytvoření podmínek, aby lidé v příslušném věku, ještě v přijatelné životní kondici mohli nastoupit na zasloužený odpočinek.

3 3 Protože se poražené vrstvy stavěly proti režimu za podpory mezinárodního kapitálu (zemí) až příliš bezohledně, stát postupoval proti aktivním nepřátelům nejméně stejně. Bohužel často jaksi preventivně nepřiměřeně postihl i obyčejné občany. Nelze však popřít, že tak jak pokračovala konsolidace společnosti, tak se vnitřní život země uvolňoval a šedesátá léta dvacátého století (závěr prvního dvacetiletí vlády komunistů) jsou dodnes považována za úspěšné období. Naše země tehdy prosperovala jak ekonomicky včetně zemědělství, tak ve školství, v kultuře, v péči o zdraví občanů. Životní úroveň se postupně zvyšovala. V této situaci byla přijata nová ústava a republika byla přejmenována na socialistickou. Mělo tím skončit období diktatury proletariátu. Stát se měl postupně demokratizovat a měnit ve stát všelidový. Naopak se nadekretovaná vedoucí úloha KSČ utužila. To se pochopitelně nelíbilo té části občanů, která měla jiné představy o svém postavení v zemi. Mnozí se cítili omezení ve svém rozvoji, protože jim ústavou nebylo umožněno soukromé podnikání či proto, že jejich rodiny přišly v procesu znárodnění a kolektivizace o majetky, spojené s výhodnějším postavením mezi spoluobčany. Tito lidé byli masivně podporováni evropskými kapitalistickými státy a USA. Když se vedení země na podzim 1967 rozhodlo k dalšímu významnému kroku na cestě prosperity a směrování k občanskému státu, využila toho kapitalistická cizina i vnitřní opoziční síly k tvrdým útokům na socialistické zásady. Jinak řečeno, jejich často nevybíravé aktivity vedly k ohrožení dalšího rozvoje směrem k sociálně spravedlivé společnosti. (Známý je tehdejší disidentský výrok zaznamenaný na magnetofonovém pásku, že k těm šibenicím nakonec dojde.) Reakce komunistické strany a jejích zahraničních spojenců neodpovídala situaci. Tentokrát právě levice udělala řadu chyb, na které doplatila. Jednak vojenskou intervencí Varšavské smlouvy do vnitřních záležitostí země, jednak odcizením občanů od politické elity. Uteklo dalších dvacet roků a karta se obrátila. Za většinové horlivé podpory občanů byla vládnoucí strana odejita z výsluní. Byl zrušen nešťastný ústavní paragraf o vedoucí úloze KSČ. Jenže teď nastalo doslova - jen v opačném směru - totéž, co po roce Pracovníci státního aparátu, školství, bezpečnosti, armády a dalších státem řízených odvětví byli podrobeni tvrdému kádrování. Řada kvalifikovaných pracovníků musela odejít, aby na jejich místo nastoupila skupina ambiciózních, bohužel často bezohledných stoupenců kapitalismu a především vlastní kariéry. Pokud bychom chtěli dnes srovnávat situaci ČSR po dvacetileté vládě komunistů s dneškem, dvacetiletím vlády pravice, nevyzněl by závěr ve prospěch dneška. Místo postupného uvolňování a uplatňování vlivu občanské společnosti dnes vládne pravice prostřednictvím antikomunismu. Ten nepředkládá návrhy jak řešit dnešní problémy, ale odvádí od nich pozornost do období chybujících poúnorových vlád. A je mnoho aktuálních problémů k řešení. Dlouhodobá nezaměstnanost, nárůst chudoby, bezdomovectví (dříve u nás vlastně téměř neznámé). Vznikl obrovský státní dluh, vytvořený kapitalistickými vládami, ačkoliv měly k dispozici z předchozího období mnohamiliardové majetky, které doslova prošustrovaly privatizací. Rozhodující část výrobních sil země a prakticky celé bankovnictví i média jsou v rukou zahraničních vlastníků. Dříve prosperující

4 4 zemědělství prochází hlubokým útlumem. Kultura se ještě plně nenašla. Pravicoví vládci nedokáží problémy řešit jinak než na úkor řadových občanů, ačkoliv právě tito se na vzniku dluhu a všemocné korupci nepodíleli. Proklamované demokratické uspořádání a řízení země se mění v diktaturu slepence nesourodé vládní koalice, která nezastupuje zájmy občanů, ale kapitálu. Tak nastala doba, o které by naši dědové asi řekli: Když neumím někomu vysvětlit, proč nemá práci, plivnu mu pod nohy a řeknu, že je lump. Pozn. Jen za letošní první pololetí představují čisté zisky hlavních bank na území ČR několik desítek miliard korun, vesměs odvedených do zahraničních kasiček. Za uplynulé desetiletí na nás tyto cizí banky vydělaly skoro bilion! A to jsme v devadesátých letech darovali v rámci tzv. oddlužení bankám půl bilionu korun! Ejhle, kde se vzal státní dluh? Pohled na úkoly státu Plašící se vládní trojka dělá vše pro to, aby se náš stát stal jakousi kanceláří zastupující zájmy toho, kdo si zaplatí. Úřadem tím lépe zastupujícím, čím zastupovaný zaplatí víc. Naivně jsem se domníval, že moderní stát je instituce, která vytváří podmínky pro pokud možno bezpečný a klidný život i úspěšný rozvoj svých občanů. Pochopitelně ne na úkor nějaké kolonie či vykořisťovaných zemí. Vypadá to tak, že odpověď na otázku, K čemu je stát, má dvě odlišné varianty. Levicovou a pravicovou. Nejprve k té levicové. a) Levicový (sociální) stát je zde proto, aby vytvářel příznivé podmínky pro život občanů, hájil jejich oprávněné zájmy a poskytoval pomoc potřebným. To znamená, aby stát přispíval k příznivým podmínkám pro rodinu, výchovu a vzdělání dětí, řídil a umožňoval všem získat takové vzdělání, pro které mají osobní předpoklady a kdy odbornost je v souladu s potřebami společnosti. Dalším úkolem státu je zajistit takovou zdravotní péči, která odpovídá potřebě všech jedinců, úspěchům lékařské vědy a ekonomickým možnostem země. Pro všechny slabé a potřebné nezajistí důstojné životní podmínky nikdo jiný než stát, tedy všichni občané, kteří státu odevzdávají část svých výdělků či zisků. Stát má zajistit vnitřní i vnější bezpečnost občanů a země, opět ne na úkor jiných. Proto musí stát vytvářet podmínky, aby každý práceschopný mohl nalézt zaměstnání, odpovídající svým schopnostem, vzdělání i zdravotnímu stavu. To vše je jistě nesmírně obtížné, ale nač by byl stát, který by od občanů jen bral (na válečné mise, zbraně a výnosná korýtka spojená s korupcí), aniž by uvedené potřeby občanům zabezpečil? V tomto smyslu, kdy stát vytváří potřebné podmínky, se ovšem musí každý práceschopný o sebe starat podle svých možností sám a také podle svých schopností a výkonu v zaměstnání má být odměňován. Aby toto všechno bylo možné, musí se stát starat o zdravý rozvoj ekonomiky země. To je podmínka nezbytná k plnění úkolů státu, není to však samotný cíl. Dodejme ještě, že podle představ komunistů se potlačovatelské funkce státu postupně vytrácejí a jsou nahrazovány organizátorskou funkcí směřující ke státu všelidovému, beztřídnímu. b) Jiný pohled prosazovaný dnes pravicí naprosto bezohledně je vytváření podmínek k úspěšnému podnikání všemožných podnikatelů, včetně bank a spekulantů, státem tak, aby se jejich bohatství zvětšovalo.

5 5 Například stamiliardové sumy pro záchranu krachujících bank vyplacené z daní obyčejných pracujících, účast v zahraničních dobyvatelských válkách spřátelených velmocí a podřizování národních zájmů nadnárodnímu kapitálu. Když stoupenci takového přístupu hovoří o tom, že se má každý o sebe postarat sám, a přitom k tomu nevytvářejí podmínky, v podstatě se zbavují odpovědnosti za život občanů. Jeden miliardář, třeba na Bahamách či kde, je takovým takypolitikům milejší než statisíce nezaměstnaných, nemocných, důchodců, matek s dětmi. Tak k čemu je takový stát? K těm válčeným misím v zájmu ciziny? K tomu, aby boháči mohli kupovat jachty či hotely v emirátech místo toho, aby matky měly vše potřebné k výchově dětí, nemocní k vyléčení? Je jen příznačné, že dnešní vládní koalice usiluje o zákaz KSČM, strany, která ve svém programu i praxi prosazuje občanskou, ekonomickou i právní rovnost občanů. Strany, která usiluje o rovnoprávné ústavou zaručené soutěžení všech forem vlastnictví, tedy nejen toho soukromého. Stranu, která podporuje politickou pluralitu. Ačkoliv odborníci z ministerstva vnitra na základě rozboru dospěli k závěru, že KSČM vyvíjí činnost plně v souladu s našimi zákony a Ústavou ČR, vláda přikázala témuž ministerstvu shromáždit podklady k zákazu strany respektující ústavu i zákony. Staré přísloví hovoří o tom, že kdo chce psa bít, hůl si najde. Proč řešit problém, který podle vládních ministerských odborníků neexistuje (porušování ústavy komunistickou stranou)? Protože vláda nedokáže nebo nechce řešit skutečné problémy společnosti. Zadlužování země, nezaměstnanost, korupci, spekulace na úkor těch, kteří nové hodnoty vytvářejí vlastní prací. Kam se ztratila svoboda občanů? Kam zmizela demokracie, když vláda nařídí ministerstvu, aby (chtělo by se říci za každou cenu) něco na ty zatra komunisty vyšťouralo, ať se krajní pravice konečně zbaví nepříjemně důsledného kritika? Hlas mladých Goebbels by se divil... Naše veřejnoprávní televize úplně ztratila kontakt s lidmi. Neobjektivita je až bijící do očí a nebudu vypisovat příklady, jelikož by mi nestačil stoh papírů. Nicméně letmá zpráva o úmrtí Jiřiny Švorcové byla vyvrcholením amaterismu nebo spíše ukázkou zpolitizování této organizace. I komerční televize Nova věnovala slavné herečce větší prostor ve svém zpravodajství, a to nemusela. Bulvární deníky jí dokonce věnovaly první stránky. Vyplývá to z logické oblíbenosti Jiřiny Švorcové bez ohledu na její politické smýšlení. Žena za pultem, asi její nejznámější role, totiž dodnes přitahuje k televizním obrazovkám masy lidí. Naivně jsem se domníval, že třeba státní televize zařadí (jak to obvykle dělá) nějaký film s touto herečkou jako mimořádnou událost, ale Česká televize nezklamala. Tedy aspoň ne těch pár zoufalců, kteří ještě stále soudí člověka podle politického přesvědčení. I mé domněnky, že by třeba Jiřina Švorcová měla být uvedena ve 13. komnatě, byly mylné. Zřejmě státní televize ani takový pořad nenatočila. Nebo spíš nechtěla natočit. Aby to přece jen nevypadalo tak hloupě, do mimořádného vysílání byl uveden pořad o Jiřím Traxlerovi (který zemřel ve stejný den jako herečka) sice velmi významném, avšak mezi laickou veřejností jen málo známý spoluzakladatel éry českého swingu třicátých a začátku čtyřicátých let. Přitom právě veřejnoprávní

6 6 televize je podle průzkumu nejdůvěryhodnější médium. Pro mě tedy rozhodně ne! A pro spousty, možná bych řekl většinu lidí z okolí, již dávno také ne. Inu to je tak, když nedůvěryhodní mluví o důvěryhodnosti. Nicméně za propagandistické zásluhy by televize nějakou medaili zasloužila. Nemyslíte? Filip Zachariaš, Bučovice Václave Havle, lid už Vám nevěří! Václav Havel v médiích prohlásil, že se lidem v naší zemi zanedlouho bude dařit dobře. Nevím, asi tomu jako obvykle nerozumím, ale zdá se mi, že pan Havel je zase trochu mimo mísu. Ze všech stran slyšíme zdražování, zvyšování poplatků, utahování opasků a podobně, takže si nemyslím, že by se situace minimálně v horizontu několika let zlepšila. Každý člověk má právo se mýlit, ale myslím, že Havel tohoto výsostného práva zneužívá nějak moc často. Naučil se to v době tzv. komunismu a bohatě svých klamných řečí využil v roce Jak to všechno dopadlo, víme všichni. Na druhou stranu chápu, že lidem velmi bohatým, jako je pan Havel, se jistě dobře dařit bude. Pro ty dělá vláda opravdu maximum. Ale abyste si úsudek udělali sami, od do příštího zpravodaje pro Vás připravujeme některé z největších blafů pana Havla. Filip Zachariaš, Bučovice Podobnost jistě náhodná? Teroristický útok na WTC v září 2001, ať již byl zorganizován a uskutečněn kýmkoliv, poskytl tehdejšímu vedení USA záminku k přijetí řady restriktivních a ve své podstatě protidemokratických opatření a také důvod k vedení válek ve světě, vesměs pod falešnými záminkami. Irák, prý vlastní zbraně hromadného ničení, Afghánistán že podporuje al Kajdá, Libye prý není demokratickou zemí. Další státy zařadil americký prezident mezi zlé, nedemokratické a nepřátelské státy. * * * Četní komentátoři si povšimli shodných prvků v jednání politické elity nacistického Německa po požáru Říšského sněmu. Uveďme některé. Budova Reichstagu vyhořela do základu. Ještě týž den bylo - se zdůvodněním, že požár založil bývalý holandský komunista van der Lubben (který se v předvečer požáru ještě nacházel v německém vězení!) Hitlerem vyhlášeno: To je lstivé spiknutí. Všichni komunističtí funkcionáři musí být zastřeleni. Velitel pruské policie Gőring nechal zavřít stovku komunistických poslanců. Prezidentským dekretem obdržel Hitler plné moci a vydal Dekret na ochranu národa a státu. Následovalo nevídané pronásledování všech levicových, zejména komunistických a sociálně demokratických občanů. Zanedlouho následovala válka. Polsko, Francie, Belgie, Holandsko, Norsko, Jugoslávie, Řecko akonečně židobolševický Sovětský svaz. Celý případ teroristického útoku na WTC byl obratem označen za produkt islámského fundamentalistického terorismu. Opět byla přijata řada opatření vážně omezující demokratické svobody v zemi. * Protiteroristický zákon v Oregonu obsahoval návrh přísného postihu demonstrantů včetně mírových aktivistů. Hrozba až doživotním vězením! Devítinásobná wimbledonská vítězka Martina Navrátilová označila za cenzuru fakt, že rozhlasové stanice přestávají hrát skladby protiválečných skupin. * Americká armáda vtrhla bez souhlasu Rady bezpečnosti do Iráku, okupovala zemi a zřídila v ní řadu vězení, mezi nimiž Abú Ghraib proslulo mučením a ponižováním vězňů.

7 7 * Minimálně dvacet utajovaných věznic (včetně v Polsku!) používala CIA k výslechu podezřelých vězňů, přičemž používala fyzického a duševního mučení. * Až deset roků vězní USA na Guantanámu podezřelé z terorismu, aniž by u většiny z nich bylo sestaveno obvinění, zahájeno soudní řízení a umožněn styk s obhájci. Mohli bychom pokračovat Pavel Hermann, Ivanovice na Hané

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960

Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 VY_32_INOVACE_DEJ_36 Socialistická hospodářská soustava v textu Ústavy Československé socialistické republiky z r. 1960 Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická

Více

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček

Dějiny slovenského práva. Ladislav Vojáček Dějiny slovenského práva Ladislav Vojáček Ústavní vývoj 1945 1989 Příprava a přijetí Košického vládního programu první přímý kontakt: E. Beneš v Moskvě (prosinec 1943) vlastní jednání: březen 1945 v Moskvě

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Svět mezi světovými válkami Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor (předmět): Dějepis - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT KK Svět po 1. světové válce

Více

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ

Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Politická práva občanů, participace. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského s.r.o., 1 Politické strany

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období. Návrh FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY 1983 IV. volební období 117 Návrh usnesení Federálního shromáždění Československé socialistické republiky k vnějším vztahům československé ekonomiky

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech část

Historie české správy. Správní vývoj v letech část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová.

POLITICKÉ STRANY. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÉ STRANY Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. POLITICKÝ PLURALISMUS = existence mnoha politických stran a zájmových skupin působí ve společnosti

Více

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

4) smluvní mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států Otázka: Stát Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Martas (vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy) Stát = forma

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE

http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE http://www.adam.cz/img/201201282001_soutez-normalni-normalizace-clovek-v-tisni.jpg NORMALIZACE POJEM NÁVRAT KSČ K DIKTATUŘE SOVĚTSKÉHO TYPU NE NOVÝ SYSTÉM, POUZE ZNOVUPOUŽITÍ NÁSTROJŮ 50. LET POČÍNAJÍCÍ

Více

Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou"

Trump kritizoval země NATO. USA se bez aliance obejdou Boj o Bílý dům Trump kritizoval země NATO. "USA se bez aliance obejdou" 03.04.2016 16:34 Spojené Like státy 0 by měly přimět Tweet své spojence v rámci NATO, aby "platili svůj odpovídající podíl" nebo

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ

VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 1/28 VĚTŠINA OBČANŮ SOUHLASÍ S POTŘEBNOSTÍ DAŇOVÉ I PENZIJNÍ REFORMY I S NUTNOSTÍ ZMĚN VE ZDRAVOTNICTVÍ A ŠKOLSTVÍ Nejsilněji je vnímána potřeba změn v daňové oblasti, kde

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti

Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Účast zástupců světovým mocností na pohřbu Václava Havla vzbudila u většiny Čechů pocit národní hrdosti Domácí veřejnost si prvního prezidenta České republiky Václava Havla uchová v paměti zejména jako

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960.

Téma: Prezentace vývoje Československa od uchopení moci komunisty v únoru 1948 do vyhlášení Československé socialistické republiky v roce 1960. Vyhodnocení workshopu: Československo v 50. letech Projekt: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Reg. č.: CZ.1.07/1.3.00/14.0026 Datum konání: 5. 10. 2012 Místo konání:

Více

A B C D E F. Třicátá léta ve 20.

A B C D E F. Třicátá léta ve 20. A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost 2 Vzdělávací obor: Dějepis 3 Vzdělávací předmět: Dějepis 4 Ročník: 9. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo (Dílčí kompetence) 6 Kompetence k učení rozlišením

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 9. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Tematický okruh: Mezinárodní polit. situace

Více

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít

Šiřte dále to jim přece zase nemůže projít ...a pojďme si říci, co se nového "profláklo". Máme zde věc, o které se vůbec nemluví, jako by se nikdy nestala... evidentně si stávající vedení církví velmi přeje, aby se tu skutečnost veřejnost nikdy

Více

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook

DĚJEPIS 9. ROČNÍK POLITICKÝ SYSTÉM PRVNÍ REPUBLIKY, ZAHRANIČNÍ November POLITIKA.notebook POLITICKÝ SYSTÉM OBDOBÍ PRVNÍ REPUBLIKY (UČEBNICE S. 36 40) V ČSR systém politického pluralismu, politické strany z předválečného období. Nejdůležitější politickou stranou se stala Československá sociálně

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_39. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_39 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Simulace socio-dynamických a socioekonomických

Simulace socio-dynamických a socioekonomických Simulace socio-dynamických a socioekonomických systémů V. Kotyzová, J. Vaith Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, Česko-anglické gymnázium, České Budějovice vendykot@seznam.cz, jakub.vaith@seznam.cz

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 921/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 921/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 530 ze dne 12. října 2016 k vládnímu návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

Více

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů

Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Míra korupce v ČR vážně ohrožuje demokracii, míní většina Čechů Češi za největší problém naší země jednoznačně považují korupci, a to zejména na úrovni ministerstev, policie a justice. Za druhý nepalčivější

Více

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice

Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD: 3510 č. archivní pomůcky: 8967 Československá sociální demokracie-krajský výbor Pardubice 1945-1948 inventář Mgr.Tomáš Lána Zámrsk 2015 O b s a h Úvod

Více

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78

Ke kořenům Havlova pojetí Občanského fóra / 66 Definice Občanského fóra / 75 Neexistovalo jednoduché řešení / 78 labyrint18.qxd 7.2.2005 14:57 StrÆnka 9 Předmluva 9 Obsah Úvod / 15 Přístup k tématu / 15 Listopad 89 a věc revoluce / 18 Revoluce bez revolucionářů / 21 Povaha přechodného období / 28 Poděkování / 34

Více

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např.

Ing. Jaroslava Syrovátkov. tková Ústava. Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková Veřejn ejná správa Sbírky zákonů k jednotlivým oblastem veřejné správy, např. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích Zákon č.

Více

Hospodářské dějiny Československa (opakování)

Hospodářské dějiny Československa (opakování) VY_32_INOVACE_DEJ_30 Hospodářské dějiny Československa 1918-1948 (opakování) Mgr. Veronika Brynychová Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast: Československo 1918-48 Předmět:

Více

Mezinárodn. rodní organizace

Mezinárodn. rodní organizace rodní organizace OSN založena 1945 Organizace spojených národů anglická zkratka UN (United Nations) http://www.osn.cz/ http://cs.wikipedia.org/wiki/organizace_spojených_národů OSN Organizace spojených

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) Datum zpracování

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony

SSOS_ON_3.09 NATO. Číslo a název projektu Číslo a název šablony Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_ON_3.09

Více

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část

Historie české správy. SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ 1848 1918 2. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most Mgr.

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.5 ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS Dějepis 9. ročník MODERNÍ DOBA D-9-7-01 D-9-7-02 na příkladech demonstruje zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledky - popíše příčiny, průběh a důsledky první a druhé světové války - uvede příklady zneužití

Více

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice

Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V ZÁMRSKU č. ev. listu NAD:3098 č. archivní pomůcky: 8965 Československá strana národně socialistická - krajský sekretariát Pardubice 1945-1947 inventář Mgr.Jiří Kuba, Mgr. Tomáš

Více

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI

VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/2010 VYDÁNO DNE 2. 12. 2010 VĚTŠINA LIDÍ JE PRO DŮCHODOVOU REFORMU, PŘEDSTAVUJE SI JI VŠAK MÉNĚ RADIKÁLNĚ NEŽ PŘED PŮL ROKEM. Většina lidí je přesvědčena, že

Více

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA.

Tento článek je polský pohled na válku, kterou se v Evropě snaží rozpoutat USA. Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si USA upevní pozici světového hegemona. Aneb jak se na mezinárodní situaci dívají obyčejní Poláci. NATO jako fikce! Vyvolání války v Evropě je způsobem, jak si

Více

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Bleskový výzkum SC&C pro Českou televizi Důchodová reforma a odbory prosinec 2010 Praha 3. prosince 2010 Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Metodologie

Více

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie)

- ŠIROKÝ předmětem je stát, polit.instituce a i politická teorie (systémy, historie) Otázka: Základní problematika politických stran Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Kateřina Novotná význam, systém, dělení; teorie vstupu člověka do politiky, politické zájmy; liberalismus x

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis

Sada č. III Identifikátor DUM: VY_32_INOVACE_SADA III_D, DUM 19 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výmarská republika Německá říše

Výmarská republika Německá říše Výmarská ústava Výmarská republika Výmarská republika je označení pro historický stát Německa po pádu monarchií v Německu v roce 1918 až do nástupu nacistů k moci v roce 1933 Přestože oficiální název Německa

Více

PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI

PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI TISKOVÁ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 9/213 VYDÁNO DNE 11. 1. 213 PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI BY VĚTŠINA VEŘEJNOSTI NEZVYŠOVALA Současná úroveň podpor a sociálních dávek není podle třípětinové většiny

Více

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace

NÁVRAT K DEMOKRACII jaro 1968 Alexander Dubček 21. srpna 1968 okupace obnovena Gustav Husák pronásledování normalizace NÁVRAT K DEMOKRACII Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky s vývojem České republiky při návratu k demokracii. Učebnice: Obrazy z novějších Českých dějin. NÁVRAT

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu?

Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Informace z výzkumu Trendy 1/ Hodnocení stavu společnosti konečně obrat k lepšímu? Citovaný výzkum STEM byl proveden na rozsáhlém reprezentativním souboru obyvatel České republiky starších 18 let ve dnech

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího Úřadu Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Datum: 11. září 2015 Č.j.: MV-128346-3/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pro státní službu

Více

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14

VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 VÝVOJ HOSPODÁŘSTVÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_14 Sada: Ekonomie Téma: ČSR 1945-1989 Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování

Více

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi

Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Marketingový a sociologický výzkum Držitel certifikátu ISO 9001:2001 - člen ESOMAR www.scac.cz Závěrečná zpráva VOLBY DO PS 2010 - Jihomoravský kraj Bleskový výzkum SC&C a STEM pro Českou televizi Praha,

Více

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI?

CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 5/15 vydáno dne 16.6.15 CO POVAŽUJE ČESKÁ VEŘEJNOST ZA NEBEZPEČÍ PRO NAŠI ZEMI? Islámský fundamentalismus, mezinárodní organizovaný zločin, terorismus jsou stabilně považovány

Více

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse)

Co je politický extremismus? ANTITEZE k demokratickému ústavnímu státu --> označení antidemokratických názorů a činností (podle: Backes a Jesse) Mgr. et Mgr. Petra Vejvodová Fakulta sociálních studií seminář Politický extremis mus - Masarykova univerzita jsme na něj připraveni? vejvodov@fss.muni.cz CEVRO Institut, 26.4. 2012 Co je politický extremismus?

Více

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU

OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/214 vydáno dne. 11. 214 OBČANÉ STÁLE VÍCE PREFERUJÍ SOCIÁLNÍ POLITIKU ZAMĚŘENOU NA ROZŠIŘOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB, NIKOLI NA ZVYŠOVÁNÍ FINANČNÍCH DÁVEK Více než polovina

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Politická reklama. omezená zákonná omezení

Politická reklama. omezená zákonná omezení Konference Regulace českých médií II. 27. 28. listopadu 2014 4. Politika, volební kampaně a politický marketing Politická reklama vs. omezená zákonná omezení Milan Bouška Pro potřeby Evropského soudu

Více

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám VY_32_INOVACE_ČJM4_4360_ZEM Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Postoje obyvatel ČR k útoku na Irák a názory na roli Spojených států v mezinárodní politice

Postoje obyvatel ČR k útoku na Irák a názory na roli Spojených států v mezinárodní politice PM30312 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Postoje obyvatel ČR k útoku na Irák

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část

Historie české správy. SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR ( ) 3. část Historie české správy SPRÁVNÍ VÝVOJ V ČSR (1918 1938) 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004

Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Reg.č. 3201237 IČO: 66132878 Výroční okrskový aktiv Hotel u Novotných 9.1.2004 Dne 9.1.2004 byl náš sbor pověřen organizací Výročního okrskového aktivu. Aktiv byl uspořádán v hotelu U Novotných. Na aktivu

Více

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky

Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Zpráva o činnosti S E N Á T N Í H O K L U B U O D S Senátní klub Občanské demokratické strany v Parlamentu České Republiky Jiří Liška, předseda Valdštejnské náměstí 4 118 01 Praha 1 Tel.: 257072340, 257072324

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77

VY_32_INOVACE_D5_20_20. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CHARTA 77 VY_32_INOVACE_D5_20_20 Anotace: materiál obsahuje 2 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona: III/2 Název:

Více

Postoje občanů ČR k NATO a USA

Postoje občanů ČR k NATO a USA Tisková konference pořádaná v rámci 15. výročí vstupu České republiky do NATO Postoje občanů ČR k NATO a USA CEVRO Institut, úterý 11. března 2014 Pozadí a cíle výzkumu V souvislosti s 15. výročím vstupu

Více

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

POLITICKÉ IDEOLOGIE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje POLITICKÉ IDEOLOGIE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje PaedDr. Zdena Kačírková Únor 2011 IDEOLOGIE Soubor idejí myšlenek, názorů a teorií

Více

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická

Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Marketingový dotazník města Frýdek Místek ve věci zpracování studie Regenerace brownfields v lokalitě areálu bývalých kasáren Palkovická Předem vám děkujeme, že si najdete chvíli k vyplnění tohoto dotazníku

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Č.j. 2224/04 V Praze dne 10. března 2004 PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu dne 17. března 2004 v 9.00 hod. v zasedací síni budovy Úřadu vlády České republiky,

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 3. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu,

věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy, ministrem průmyslu a obchodu, REALIZAČNÍ PLÁN NÁRODNÍHO KOSMICKÉHO PLÁNU 1) Zřídit koordinační orgán (Koordinační rada ministra dopravy pro kosmické aktivity) a zajistit jeho fungování Pro transparentní a efektivní koordinaci kosmických

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 972/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 972/0 Návrh poslanců Heleny Langšádlové, Petra Gazdíka, Romana Sklenáka, Pavla Kováčika, Marka Bendy, Karolíny Peake a Roma Kostřici na

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

KSČ místní výbor Chrást

KSČ místní výbor Chrást Státní okresní archiv Plzeň-sever se sídlem v Plasích KSČ místní výbor Chrást 1950 1964 INVENTÁŘ Číslo listu NAD: 1058 Evidenční číslo pomůcky: 164 Kateřina Nová Plasy 2005 Obsah Obsah 2 Úvod I. Vývoj

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY PROGRAM SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY která se koná ve středu 24. srpna 2016 v 10:00 h V Praze 15. srpna 2016 Čj. 2258/16 v zasedací síni budovy Úřadu vlády Praha 1 nábřeží Edvarda

Více

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude

VÁCLAV KLAUS NAROVINU. Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude VÁCLAV KLAUS NAROVINU / Hovory V. K. s Petrem Hájkem nejen o tom, co bylo, je a bude Obsah Kdo je Václav Klaus otázka ambicí Z basketbalisty vědátorem Sikova reforma socialismu Klub mladých ekonomů První

Více

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013

Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám. Srpen 2013 Rozpuštění sněmovny a směřování k volbám Srpen 01 Hlavní zjištění Těsná většina (56 %) věří, že se najde potřebných 10 poslanců k rozpuštění sněmovny, výrazněji levicoví voliči a senioři. Pokud by měly

Více

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie

1867 prosincová ústava rakouskouherské vyrovnání (dualismus) konstituční monarchie Otázka: Ústavní vývoj v ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Marťas charakteristika ústav v letech 1918 2014 1500 Vladislavské zemské zřízení 1627 obnovení zemského zřízení dědičná moc Habsburků

Více

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ

PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ PODPORA MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ TEZE Autor práce : Jana Petrová Vedoucí práce : Ing. Josef Zilvar, CSc. Malé a střední

Více

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví

Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Příloha usnesení vlády ze dne 7. prosince 2015 č. 1011 Předpoklady a požadavky pro jmenování na služební místo vedoucího služebního úřadu předsedy Úřadu průmyslového vlastnictví Vláda stanoví, podle 186

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

VY_32_INOVACE_DEJ_35. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534. Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. VY_32_INOVACE_DEJ_35 Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: únor 2013 Ročník: 2., příp. 3. Tematická oblast:

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Výroční zpráva za rok 2007 Občanské sdružení PANT Občanské sdružení PANT Nábřežní 1272/2a, 725 25 Polanka nad Odrou IČ: 22667393, DIČ: CZ22667393 Tel.: +420 602 764 931, email: info@pant.cz Bank. spojení:

Více