33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1 33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická června

2 Záštitu nad 33. ročníkem soutěže převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Nad 33. Celostátní přehlídkou soutěže převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta města Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal Záštitu nad jednotlivými obory převzali: ředitelka Fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. nad oborem 06 zdravotnictví rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. nad oborem 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek nad obory 09 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11 stavebnictví, architektura a design interiérů rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nad oborem 13 ekonomika a řízení děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. nad oborem 16 historie ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. nad oborem 18 - informatika 2

3 Vážení studenti, není snadné a jednoduché vystoupit z řady a ukázat, že něco umím, něco víc, než všichni ostatní, jsem v tom dobrý a navíc mne bádání a řešení problému baví a těší, a to zvlášť v době, která je tak neskutečně rychlá, prudká s ostře řezanými zatáčkami, kdy s předstihem přemýšlíme o tom, co nás za nimi čeká. O to více si cením Vašich aktivit, zájmů, činností a hledání životních cest. Jste těmi, kterým nestačí jít dávno vyšlápnutou a označenou stezkou, ale láká vás ve Vašich zájmových oborech vše dosud neobjevené. Jsem rád, že jste právě těmi, kteří se nespokojí s dosaženým, s tím, co ví, co umí. Přeji Vám úspěch v soutěži, která rozvíjí Váš talent i chuť něco dokázat. Přeji Vám, ať Vás touha po nových objevech na Vašich cestách nikdy neopustí. Přeji Vám štěstí. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 3

4 Vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, milí hosté, je mi ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad 33. ročníkem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti a dovoluji si Vás v té souvislosti pozdravit a přivítat na jihu Čech, v Sezimově Ústí. Vítám Vás ve městě s pohnutou historií, ve městě, které je historicky spjato se slavným šlechtickým rodem Vítkovců, osobou Mistra Jana Husa a počátků husitství, kdy bylo vypáleno a na několik staletí tak zmizelo z povrchu zemského. Vítám Vás ale také ve městě, jehož novodobá éra je neodmyslitelně spojena nejen s prezidentem dr. Edvardem Benešem, ale také s Tomášem Baťou, výstavbou jeho průmyslového závodu, charakteristickou architekturou části města i založením Baťovy školy práce, Mistrovské školy a Průmyslové školy, které jsou vlastně předchůdkyní dnešní Vyšší odborné školy, Střední školy - Centra odborné přípravy. Město Sezimovo Ústí se svými obyvateli patří spíše k menším městům, o to více je ale pyšné, že může poskytovat zázemí škole, jejíž význam a postavení daleko přesahuje hranice regionu. Proto je namístě, aby jedním z hlavních pořadatelů letošního ročníku celostátní přehlídky byla Vyšší odborná škola, Střední škola - Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí a aby se přehlídka konala právě v našem městě. Doufám, že se Vám bude v Sezimově Ústí líbit a přeji Vám hodně úspěchů v soutěži. Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 4

5 Dámy a pánové, milí studenti, vážení organizátoři a účastníci 33. ročníku Celostátní přehlídky středoškolské odborné činnosti, Vítejte na Táborsku. Jeho centrum, město Tábor, je dnes druhým největším v jihočeském regionu, s více, než 35 tis. obyvateli. V organickém propojení se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí je významným dopravním, hospodářským a kulturním středobodem severní poloviny jihočeského kraje. Tábor je bezesporu vnímán jako historické město. Od roku 1420 je neodmyslitelně spjat s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. Během staletí si uchoval svůj středověký charakter, který vám připomene řada objektů a vnitroměstských detailů. Táborsko ale žije také svým soudobým aktivním životem. Nechci vás však unavovat encyklopedickými údaji, nejlepší je vždy přímý zážitek. A tak doufám, si i na něj najdete ve svém náročném odborném programu čas. Táborské střední školství má svoji tradici, která sahá hluboko do století devatenáctého, kdy byla slavnostně otevřena Střední zemědělská škola a dále pokračuje stoletím dvacátým zahájením činnosti Gymnázia, Obchodní akademie, Střední průmyslové školy a Střední zdravotnické školy. Střední školství se rozvíjí i na přelomu tisíciletí a zkrátka nepřišlo ani to soukromé. Přehlídku středoškolské odborné činnosti vnímám jako výsledek dlouhodobého procesu a snahy propojit teorii s praxí. Podpora odborných zájmů studentů, rozvíjení individuálních schopností, osobnostní růst talentů to je to, co možná mé generaci středoškoláků chybělo a o to větší mám radost, mohu-li se přímo setkat s pozitivními proměnami v této věci. Je povinností a posláním nás dospělých napomáhat, podle svých možností, tvořivému myšlení mladé generace, vyhledávat pozoruhodné individuality a vytvářet prostor pro jejich další vzdělání a odborný růst. Našim obcím a městům se to nepochybně vyplatí a v dobrém vrátí. To, že letošní přehlídka zavítala právě k nám na Táborsko, chápu jako poctu a projev důvěry a věřím, ji nezklameme. 5 Jiří Fišer, starosta města Tábora

6 Vážení přátelé, milí mladí kolegyně a kolegové soutěžící, vážení hosté, dovolte mi uvítat Vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem na 33. Celostátní přehlídce SOČ, na ústředním kole této významné soutěže. 33. ročník CP SOČ se letos uskutečňuje ve Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí, ve škole, která má dlouhodobou tradici ve vzdělávání a vysoký kredit nejen ve vlastním regionu. Velmi rád vítám všechny vás, soutěžící, kteří jste zde z titulu vítězů a postupujících z krajských úrovní soutěže SOČ. Prezentace výsledků vašich bádání zpracovaných v odborných pracích a představených při obhajobách tak bude jedinečnou příležitostí seznámit jak vaše kolegyně i kolegy ze všech regionů České republiky, tak řadu odborníků i veřejnost s tím, co je v současnosti středem zájmu mladé generace, co vidí jako potřebu sledovat či řešit ve svém okolí a samozřejmě i to, co představují jako reálně pojatá řešení. Odborné hodnotící komise poroty v jednotlivých soutěžních oborech mají kromě nepochybně velmi zajímavé činnosti při studiu soutěžních prací a účasti při obhajobách také nelehký úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. A to výběrem z prací, které všechny ukazují na vložený velký objem času, úsilí i zpracovaného materiálu a které všechny mají nespornou kvalitu. Tzv. elektronizace SOČ významně napomohla i hodnocení prací, porotci mají texty k dispozici několik týdnů předem, mohou tak důkladněji prostudovat práce, připravit se na účast při jejich prezentaci. Na tomto místě připomeňme, že hodnotící práce dělají porotci ne kvůli odměně, která ostatně je jen symbolická, ale především ze zájmu o věc, o to, jak autoři přistupují k řešení témat a jaké výsledky získali. Také i proto, aby autorům prací pomohli v jejich počátečním snažení na poli vědy či odborných řešení, vždyť přehlídky prací SOČ bývají vlastně prvním skutečně odborným a nebojme se uvést, že vědeckým setkáním mladých odborníků, kdy se zároveň diskutují předložené výsledky. Ano, zde jsme u hlavních atributů SOČ. Jmenujme na tomto místě alespoň tyto: vlastní volba tématu autory prací a možnost či vlastně povinná příležitost účastnit se odborné diskuse k jejich výsledkům, při osobním, přímém setkání s odborníky. Připomeňme znovu, že obhajo- 6

7 ba prací a diskuse k nim jsou u obdobného typu soutěží, a to i zahraničních, víceméně ojedinělou příležitostí. Má jak psaná pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), tak i další pravidla, tedy to, co by autor neměl opomenout sdělit, byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu a jeho aktuálnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Nemusím snad zdůrazňovat, že zde velí forma věcného sdělení informací (jsme přece na poli vědy). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? No, to je vlastně také umění představit právě to nejpodstatnější z vašeho řešení. Vždyť při jiných příležitostech, obhajobách výzkumů, na konferencích atp. bývá přiděleného času k dispozici podstatně méně i pro rozsáhlejší práce. A vězte, práce hodnotí tým odborníků, lidí znalých oborových specializací, zkušených v hodnocení prací tohoto typu, kteří umějí vyčíst i objem vaší práce věnované tématu. Stalo se vlastně již tradicí, že v návaznosti na úspěšné umístění v CP SOČ se na základě dalších, navazujících výběrových řízení vybraní autoři účastní významných zahraničních soutěží v Evropě i zámoří. A je již také několikaletou tradicí, že každoročně získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů mnohá ocenění. Přeji vám všem hodně sil k obhajobám a hlavně dobrý pocit z účasti v 33. CP SOČ, v rozsáhlé a na organizaci náročné soutěži, které věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí jak zaměstnanci a žáci školy, která vzala na sebe velkou zátěž spojenou s organizací této akce, tak další spolupracovníci, mnohdy dobrovolní, často ve svém volném čase. Patří jim za to poděkování. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné 7

8 Vážení hosté, soutěžící, kolegové, konečně můžeme také v Sezimově Ústí ve Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy přivítat účastníky celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Toto prestižní setkání odborníků bych charakterizoval slovy: Největší celostátní soutěž mladých talentů, specializujících se v některém z 18 oborů. Jedná se o obory základní, průřezové a nezbytné pro hospodářský i osobní rozvoj. Na otázku, proč v Sezimově Ústí? Odpovím, přijeďte a uvidíte. Doufám, že se nám podaří zaujmout účastníky dobrou organizací a fungující technikou tak, že předvedou vše, na co jsou připraveni a ještě se obohatí další inspirací. Předpokládám, že k tomu přispěje i soutěžní duch účastníků, kteří si budou jako již tradičně tvrdou konkurencí. Škoda je, že právě 33. ročník se koná v období rozpočtových změn a úsporných opatření. Ale tato soutěž je o talentech a odbornících, nápadech a znalostech a trpělivé práci na předváděných pracích. Proto věřím, že většina soutěžících úsporná opatření ani nepostřehne. Za pořadatele a organizátory přeji nejen úspěch, ale i příjemný pobyt. Ing. František Kamlach, ředitel školy 8

9 STŘEDA 8. června 16:00 18,00 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací 18:00 19,00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP ČTVRTEK 9. června 7:30 Snídaně ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 08:30 12:00 Pracovní porada předsedů porot Místnost č. 154 Příjezd dalších porotců Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací Místnost 15, budova A 08:00 12,00 Prezentace SOČ, školy a sponzorů VOŠ, SŠ, COP (Den otevřených dveří) 11:30 12,30 Oběd ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP 16,00 Přesun do Tábora, prohlídka táborského pokladu, přijetí na Radnici, 18:30 20:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 19,30 Společenský večer pro porotce, hosty a organizátory Místo: Malý přednáškový sál 07:30 Snídaně porotců PÁTEK 10. června 08:30 11,30 Kontrola připravenosti učeben Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutné administrativy 11:30 12,30 Oběd porotců Program soutěže - porotci 15:00 16,00 Ubytování hostů, pracovníků NIDM a řidičů 17:00 Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 9

10 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP 19:00 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací SOBOTA 11. června 06:00 8,30 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 17,30 Obhajoby 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu V průběhu obhajob občerstvení pro porotce malý přednáškový sál 18:00 Hodnotící porada předsedů porot 17:00 19,00 Večeře porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu 20:00 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí Kino Spektrum a Divadélko Múzika NEDĚLE 12. června 06:00 9,00 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu - Školní jídelna COP 08:00 12,00 Program pro porotce a účastníky 1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca 30km 2. Chýnovské jeskyně autobus, cca 15 km 3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a podzemí - bus 4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km) prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci 5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí (cca 2km) 10:00 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí, n. T. Bati (před školou) 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 13:30 Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 10

11 Program pro soutěžící SOČ 2011 PÁTEK 10. června 13:00 16,00 Příjezd krajských delegací, prezentace účastníků, uložení pomůcek, ubytování studentů 17:00 Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 19:00 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací SOBOTA 11. června 06:00 8,30 Snídaně porotců a účastníků soutěže 08:00 17,30 Obhajoby 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu V průběhu obhajob občerstvení pro porotce bufet školy 17:00 19,00 Večeře porotců a účastníků 20:00 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí Kino Spektrum a Divadélko Múzika NEDĚLE 12. června 06:00 9,00 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 12,00 Program pro porotce a účastníky 1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca. 30km 2. Chýnovské jeskyně autobus, cca. 15 km 3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a podzemí - bus 4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km) prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci 5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí (cca 2km) 10:00 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí, nám. T. Baťi (před školou) 11:00 13,00 Oběd účastníků soutěže 13:30 Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 11

12 VÝLETY, SPOLEČENSKÉ AKCE 12. ČERVNA 2011, NEDĚLE 1. Zámek Červená Lhota, vedoucí akce Mgr. Jitka Nosková, odjezd v 8,30 hodin Vzdálenost cca 30km, max počet 45 účastníků Vstupné Otevírací doba 9:30-18:00 výklad v ČJ 1. patro podkroví sklepení dospělí 90,- 70,- 30,- děti, studenti, ZTP 50,- 40,- 25,- 2. Chýnovská jeskyně 12

13 Vedoucí akce: Ing. Lenka Fejtová, odjezd v 8,30 hodin, max počet 45 účastníků Provozní doba: duben - červen, září Út- Ne: 9:00-15:30, vzdálenost cca. 15 km Vstupné: základní 90,- Kč studenti po předložení průkazu o studiu (do 26 let) 40,- Kč 3. Tábor Vedoucí akce Mgr. Martina Hůnová, odjezd autobusu v 8,30 počet účastníků 1-2 autobusy 4. Sezimovo Ústí, Hrobka Dr. Eduarda Beneše Vedoucí akce: Mgr. Andrea Sudová. Pěšky cca 2 km od školy 13

14 Sezimovo Ústí První zmínka o městu se váže k r Město proslulo soukenictvím, hrnčířstvím a obchodem se solí. V roce 1412 zde dočasně pobýval Jan Hus. Bylo vypáleno v roce 1420 pozdějšími obyvateli Tábora. Nové Sezimovo Ústí bylo založeno až roku 1827 pod názvem Svatošov, později se vrátilo ke svému původnímu názvu. Z novodobé historie zaujme osobnost Dr. Edvarda Beneše, druhého prezidenta naší republiky, který si obec vybral za své soukromé letní sídlo a zde zemřel. V parku, přiléhajícímu k Benešově vile, nalezl prezident Beneš i s manželkou Hanou poslední odpočinek. Hrob je přístupný veřejnosti. 5. Kozí Hrádek Vedoucí akce: PaedDr. Jiří Černý, Pěšky cca 3 km od školy, počet účastníků: do 80 Odchod od DM v 9,00 Kozí Hrádek Zřícenina hradu Kozí Hrádek se nachází v lese na úzkém nevysokém ostrohu při levém břehu Kozského potoka jihovýchodně od Tábora v Jihočeském kraji. Kozí Hrádek je národní kulturní památkou. Kozí Hrádek je spojen s působením Mistra Jana Husa, který zde napsal svá díla: Výklad víry, Dcerku, O svatokupectví a Postilu. Hrad obklopoval hluboký příkop, napájený vodou z Kozského potoka, a ze tří stran i hliněný val s dřevěnou 14

15 palisádou. Vstup do hradu vedl přes potok od východní strany po mostě, který ústil do brány, uzavírající malé vnější nádvoří s hospodářskou budovou a studnou. Opevnění oválného půdorysu pak směrem k západu obklopovalo vnitřní hrad. Hradní jádro, také obehnané zdí, do něhož se vstupovalo jednoduchou bránou v hradbě, tvořila hranolová obytná věž a západně od ní obdélná budova. Z většiny hradních objektů se dochovaly nevysoké zdi. Lesní restaurace k občerstvení 6. Náměstí T. Bati - vystoupení Lidové školy umění, 10,00-11,00 hodin 15

16 Důležitá telefonní čísla Organizace Jméno Mobil Ředitel VOŠ, SŠ, COP SEZIMOVO ÚSTÍ, Předseda org. výboru Ing. František Kamlach Organizace SOČ Ing. Miloš Rak Výlety, organizace, doprava Ing. Miloš Rak Technický vedoucí SOČ Richard Samec Správce ICT Ing. Zdeněk Kašpar Ubytování Roman Tikalský Domov mládeže Sezimovo Ústí DM Tábor, Kopeček, pavilon K Stravování pí. Kostrounová, p. Boháč , 411 HT LINE Organizační výbor - NIDM Ing. Miroslava Fatková Tísňová linka 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie

17 Sezimovo ústí 17

18 Přehled porot Předseda ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Matematika a statistika Předseda poroty: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ Západomoravská vysoká škola, Třebíč Členové poroty: RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematika, matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematik, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. matematika, učitel SŠ Gymnázium Uničov Fyzika Předseda poroty: prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 18

19 Členové poroty: Doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT, Fakulta stavební, Praha RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Ing. František Krejčí aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky Chemie Předseda poroty: Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc Členové poroty: RNDr. Hana Kozáčková chemie, učitel SŠ SPŠ chemická, Brno Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fak., Katedra anorganické chemie 19

20 Biologie Předseda poroty: Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. mikrobiologie, biochemie, biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Členové poroty: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta UK Ing. Jiří Foit entomologie, ornitologie Mendelova univerzita Brno. Geologie, geografie Předseda poroty: prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. fyzická geografie, kartografie, krajinná ekologie VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., odd. krajinné ekologie Brno Členové poroty: Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geodézie, kartografie a geografie Katastrální úřad pro Ústecký kraj RNDr. Petr Rajlich, CSc. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 20

21 PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleolontologie, geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Karel Jehlička, Ph.D. geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Zdravotnictví Předseda poroty: MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie Členové poroty: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. dr.h.c. fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd PhDr. Květa Vachudová učitel SŠ SZŠ a VZŠ Plzeň Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Předseda poroty: Ing. Jaroslav Vláčil učitel SŠ - odborné zemědělské předměty SŠ obchodu a služeb, Jihlava 21

22 Členové poroty: Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnáziium J. Barranda, Beroun Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ochrana a tvorba životního prostředí Předseda poroty: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti Členové poroty: Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, posudkář EIA, konceptář SEA OSVČ RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitelka SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10 Ing. Otto Hoffmann životní prostředí, chemie, meteorologie OSVČ 22

23 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Katedra botaniky Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Předseda poroty: Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Členové poroty: Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování Ing. Jan Esterka doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŠ SOŠP E. Beneše, Břeclav Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG spol s.r.o., Hradec Králové Ing. Petr Liškutín, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Předseda poroty: Ing. Jan Kostelník lékařská elektronika, automatizace a regulace, zabezpečovací systémy firma Condata (ext. konzultant) 23

24 Členové poroty: Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Jiří Nitsche silnoproudá elektrotechnika, automatizace, inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů firma Condata Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic Ing. Tomáš Doseděl HW-IT, elektronika, PC Computer Press Stavebnictví, architektura a design interiérů Předseda poroty: Ing. arch. Pavel Sáňka stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŠ SPŠ stavební, Brno Členové poroty: Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ SPŠ stavební, Valašské Meziříčí Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT, učitel SŠ SOŠT Uherské Hradiště 24

25 Ing. Bc. Radek Štefan stavební inženýrství, statika, mechanika, vědecký pracovník, učitel VŠ VUT Brno, Fakulta architektury Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Předseda poroty: Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Členové poroty: Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D. fyzika, základy průmyslové výroby, mechanizace a automatizace, pedagogika, speciální pedagogika OSVČ PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace Střední škola informatiky a spojů Brno Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie Výzkumný ústav pedagogický v Praze Ekonomika a řízení Předseda poroty: Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem Členové poroty: Ing. Ján Adamus ekonomie OSVČ 25

26 Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie,statistika, učitel VŠ VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie, učitel VŠ VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Předseda poroty: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory, učitel VŠ Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu Členové poroty: PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství Praha 5 PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevence sociálně negativních jevů Městská policie Praha - útvar prevence PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací 26

27 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Předseda poroty: PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka Členové poroty: PaedDr. Marie Pešová, CSc. český jazyk a literatura, politologie, historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta PhDr. Jaroslav Bayer muzikologie Základní umělecká škola Brandýs nad Labem PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová metodik, teorie výtvarného umění Národní institut pro další vzdělávání, Brno Historie Předseda poroty: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŚ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Členové: PhDr. Eliška Kunstová historie, učitel SŠ Česká televize, redakce zpravodajství 27

28 PhDr. Jiří Kalferst archeologie Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historie Moravské zemské muzeum Brno PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Předseda: PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové Členové: RNDr. Josef Smolka, CSc. dějiny věd, filosofie, ostatní společenské vědy OSVČ PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika TF JCU Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fak., Katedra společenských věd PhDr. Kamil Švec politologie Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie 28

29 Informatika Předseda poroty: Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha Členové poroty: Ing. Robert Kohout manager projektů, programátor EDWARDS VACUU s.r.o. Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Foxconn Technology CZ s.r.o. Ing. Bc. Ladislav Chmela elektrotechnika, telekomunikace, informatika, pedagogika, obecná a oborová didaktika, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 29

30 Zahraniční hosté ze Slovenska Obor 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Technologické riešenie ťažbového obnovného postupu a jeho realizácia v demonštračnom poraste pri zohĺadneni kritérií certifikácie TUOL a princípov PBOL Michal Antal, Dominik Horváth, Tomáš Makši SOŠ lesnícka Banská Štiavnica Obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Malba na hodváb Katarína Začková Gymnázium Nováky 30

31 Přehled prací Obor: 1. matematika a statistika O vlastnostech turnajů Jakub Kopřiva Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Geometrie hmotného bodu Martin Bucháček Gymnízium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň, Plzeňský Chaos Václav Raida Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Fraktální geometrie Jiří Kovačič, Martin Hak, Aleš Menzel Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o., Hradecká 1151/9, Hradec Králové, Královéhradecký Využití programů pro automatické dokazování v algebře Joel Jančařík Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, Praha Simulátor míchání karet Jan Klusáček Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, Vysočina 31

32 Archimédova tělesa Zuzana Kropáčová Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov, Olomoucký Úvod do naivní teorie množin Jiří Jelínek Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Seifertova 13, Blansko, Jihomoravský Užití Simpsonova pravidla Rudolf Hudec Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3, Prostějov, Olomoucký Řešení problému znečištění nádrže a problému ohřevu nádrže pomocí diferenciálních rovnic Vladimír Sedláček, Jan Homola Gymnázium, Třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Obor: 2. fyzika Analýza emisních profilů čar Hα a Hβ ve velké sluneční erupci z 28. října 2003 Jan Kotek Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, Písek, Jihočeský Modely terahertzové vodivosti v nanostrukturovaných systémech Jan Mrozek Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc, Olomoucký 32

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 34. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti NIDM MŠMT Praha Gymnázium Jiřího Ortena, Jaselská 932, Kutná Hora www.sockh.cz 15. 17. června 2012 1 Záštitu nad 34. ročníkem soutěže převzal

Více

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu

Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT Jihomoravský kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Ministerstvo kolství, mláde e a t lovýchovy Národní institut d tí a mláde e M MT kraj Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu, z. s. p. o. Mezírka 775/1

Více

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 37. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 19. 21. června 2015 www.soc.cz www.nidv.cz www.vse.cz 1 Záštitu nad 37. ročníkem soutěže SOČ převzali: místopředseda vlády pro vědu, výzkum

Více

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 36. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 13. 15. června 2014 www.soc.cz www.nidv.cz www.gop.pilsedu.cz 1 Záštitu nad 36. ročníkem soutěže SOČ převzal předseda Akademie věd ČR prof.

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 1 Milí mladí kolegové, vážení přátelé,

Více

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 34. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Kutná Hora 15. 17. června 2012 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim

32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 32. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola průmyslová strojnická, technická a Vyšší odborná škola Chrudim 11. - 13. června 2010 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte

Více

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 35. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Brno 14. 16. června 2013 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 35. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie

Kraj Praha. 1 Matematika a statistika. 2 Fyzika. 3 Chemie. 4 Biologie Kraj Praha 1 Matematika a statistika Nedostavil(a) se Autor: Michal Outrata Název práce: Využití matematické analýzy v praxi Škola: Gymnázium Praha 7, Nad Štolou 1/1510, Praha 7 2 Fyzika 4. místo Autoři:

Více

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 37. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Praha 19. 21. června 2015 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru s výsledky 37. ročníku

Více

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti 31. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové nad Labem 12. - 14. června 2009 Milí mladí kolegové, vážení přátelé, dostáváte do rukou brožuru

Více

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 36. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Plzeň 13. 15. června 2014 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, vážení přátelé, 36. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ) skončil

Více

Výsledky 30. ročníku Celostátní přehlídky SOČ konané ve Varnsdorfu

Výsledky 30. ročníku Celostátní přehlídky SOČ konané ve Varnsdorfu 15. června 2008 Výsledky 30. ročníku Celostátní přehlídky SOČ konané ve Varnsdorfu 1 / Matematika a statistika Název práce: Numerické diferintegrování Škola: Gymnázium, Brno - Řečkovice, Terezy Novákové

Více

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů

CP SOČ 2014 Plzeň přehled výsledků podle krajů Kraj Praha Kraj Praha 1 Matematika a statistika 1. místo Autor: Ondřej Kincl Název práce: Banachův-Tarského paradox Škola: Gymnázium Oty Pavla, Loučanská 520, Praha 5 Radotín Zvláštní cena: Širší nominace

Více

Zpráva o realizaci projektu

Zpráva o realizaci projektu Zpráva o realizaci projektu -Letní škola mladých vědců 2013 -Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů IV Číslo projektu rozhodnutí MŠMT ČR: 512 018 13 Krajský úřad Jihomoravského kraje: Číslo projektu smlouva

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ

3. PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ 1. ÚVODEM Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou brožura, kterou Vás chceme informovat o Středoškolské odborné činnosti, o jejím poslání a o tom, co je zapotřebí udělat, abyste se stali úspěšnými účastníky

Více

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě

ENERSOL 2009. Program vzdělávání. Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Ministerstvo životního prostředí České republiky ENERSOL 2009 Program vzdělávání Obnovitelné zdroje energie - úspory energií - snižování emisí v dopravě Jedna z mnoha odpovědí na otázku Jak aktualizovat

Více

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18

Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Čas vytvoření souboru: 10.9.2014 6:03:18 Kraj Okres Školy Součásti Obory Strana Hlavní město Praha Hlavní město Praha 192 194 743 2 Jihočeský České Budějovice 31 31 167 37 Jihočeský Český Krumlov 5 5 36

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium, Pardubice, Mozartova 449 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Marek Výborný ředitel školy Obsah Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy... 4 Údaje o

Více

1. 15. 11. 2013. přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE

1. 15. 11. 2013. přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE NEJVĚTŠÍ VĚDECKÝ FESTIVAL V ČESKÉ REPUBLICE 1. 15. 11. 2013 přednášky výstavy promítání filmů vědecké kavárny POŘÁDÁ GENERÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ PARTNER HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER HLAVNÍ ON-LINE

Více

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9.

OBSAH 1 ÚVODEM. 2 2 CO JE SOČ?. 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ. 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ. 2 5 HISTORIE SOČ. 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ. 4 6.1 4 6.2 4 6. 11 9. OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 1 Gymnázium Brno Řečkovice, Terezy Novákové 2 tel.: 541225411 fax: 541226132 E-mail: info@gyrec.cz www.gyrec.cz IČ: 48513512 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti za

Více

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. Gymnázia ALTIS. Školní rok 2012/2013 Výroční zpráva Gymnázia ALTIS Školní rok 2012/2013 Praha 30. 09. 2013 Výroční zpráva Soukromého gymnázia ALTIS s. r. o. za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Název školy Gymnázium ALTIS

Více

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ...

1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... OBSAH 1 ÚVODEM... 2 2 CO JE SOČ?... 2 3 PROČ SE ZÚČASTNIT SOČ... 2 4 ORGANIZAČNÍ ŘÁD SOČ... 2 5 HISTORIE SOČ... 3 6 SOUTĚŽNÍ OBORY SOČ... 4 6.1 Seznam soutěžních oborů... 4 6.2 Charakteristiky jednotlivých

Více