33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti"

Transkript

1 33. ročník Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická června

2 Záštitu nad 33. ročníkem soutěže převzal předseda Akademie věd ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. Nad 33. Celostátní přehlídkou soutěže převzal záštitu hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola a starosta města Sezimova Ústí Mgr. Ing. Martin Doležal Záštitu nad jednotlivými obory převzali: ředitelka Fyziologického ústavu AV, v.v.i. RNDr. Lucie Kubínová, CSc. nad oborem 06 zdravotnictví rektor Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. nad oborem 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství ministr průmyslu a obchodu Ing. Martin Kocourek nad obory 09 strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace 11 stavebnictví, architektura a design interiérů rektor Vysoké školy ekonomické v Praze prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. nad oborem 13 ekonomika a řízení děkan Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D. nad oborem 16 historie ředitel Ústavu informatiky AV ČR, v.v.i. prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. nad oborem 18 - informatika 2

3 Vážení studenti, není snadné a jednoduché vystoupit z řady a ukázat, že něco umím, něco víc, než všichni ostatní, jsem v tom dobrý a navíc mne bádání a řešení problému baví a těší, a to zvlášť v době, která je tak neskutečně rychlá, prudká s ostře řezanými zatáčkami, kdy s předstihem přemýšlíme o tom, co nás za nimi čeká. O to více si cením Vašich aktivit, zájmů, činností a hledání životních cest. Jste těmi, kterým nestačí jít dávno vyšlápnutou a označenou stezkou, ale láká vás ve Vašich zájmových oborech vše dosud neobjevené. Jsem rád, že jste právě těmi, kteří se nespokojí s dosaženým, s tím, co ví, co umí. Přeji Vám úspěch v soutěži, která rozvíjí Váš talent i chuť něco dokázat. Přeji Vám, ať Vás touha po nových objevech na Vašich cestách nikdy neopustí. Přeji Vám štěstí. Jiří Zimola hejtman Jihočeského kraje 3

4 Vážené dámy a pánové, vážené studentky a studenti, milí hosté, je mi ctí, že jsem mohl převzít záštitu nad 33. ročníkem Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti a dovoluji si Vás v té souvislosti pozdravit a přivítat na jihu Čech, v Sezimově Ústí. Vítám Vás ve městě s pohnutou historií, ve městě, které je historicky spjato se slavným šlechtickým rodem Vítkovců, osobou Mistra Jana Husa a počátků husitství, kdy bylo vypáleno a na několik staletí tak zmizelo z povrchu zemského. Vítám Vás ale také ve městě, jehož novodobá éra je neodmyslitelně spojena nejen s prezidentem dr. Edvardem Benešem, ale také s Tomášem Baťou, výstavbou jeho průmyslového závodu, charakteristickou architekturou části města i založením Baťovy školy práce, Mistrovské školy a Průmyslové školy, které jsou vlastně předchůdkyní dnešní Vyšší odborné školy, Střední školy - Centra odborné přípravy. Město Sezimovo Ústí se svými obyvateli patří spíše k menším městům, o to více je ale pyšné, že může poskytovat zázemí škole, jejíž význam a postavení daleko přesahuje hranice regionu. Proto je namístě, aby jedním z hlavních pořadatelů letošního ročníku celostátní přehlídky byla Vyšší odborná škola, Střední škola - Centrum odborné přípravy Sezimovo Ústí a aby se přehlídka konala právě v našem městě. Doufám, že se Vám bude v Sezimově Ústí líbit a přeji Vám hodně úspěchů v soutěži. Mgr. Ing. Martin Doležal, starosta města 4

5 Dámy a pánové, milí studenti, vážení organizátoři a účastníci 33. ročníku Celostátní přehlídky středoškolské odborné činnosti, Vítejte na Táborsku. Jeho centrum, město Tábor, je dnes druhým největším v jihočeském regionu, s více, než 35 tis. obyvateli. V organickém propojení se Sezimovým Ústím a Planou nad Lužnicí je významným dopravním, hospodářským a kulturním středobodem severní poloviny jihočeského kraje. Tábor je bezesporu vnímán jako historické město. Od roku 1420 je neodmyslitelně spjat s významnou kapitolou evropských dějin - husitstvím. Během staletí si uchoval svůj středověký charakter, který vám připomene řada objektů a vnitroměstských detailů. Táborsko ale žije také svým soudobým aktivním životem. Nechci vás však unavovat encyklopedickými údaji, nejlepší je vždy přímý zážitek. A tak doufám, si i na něj najdete ve svém náročném odborném programu čas. Táborské střední školství má svoji tradici, která sahá hluboko do století devatenáctého, kdy byla slavnostně otevřena Střední zemědělská škola a dále pokračuje stoletím dvacátým zahájením činnosti Gymnázia, Obchodní akademie, Střední průmyslové školy a Střední zdravotnické školy. Střední školství se rozvíjí i na přelomu tisíciletí a zkrátka nepřišlo ani to soukromé. Přehlídku středoškolské odborné činnosti vnímám jako výsledek dlouhodobého procesu a snahy propojit teorii s praxí. Podpora odborných zájmů studentů, rozvíjení individuálních schopností, osobnostní růst talentů to je to, co možná mé generaci středoškoláků chybělo a o to větší mám radost, mohu-li se přímo setkat s pozitivními proměnami v této věci. Je povinností a posláním nás dospělých napomáhat, podle svých možností, tvořivému myšlení mladé generace, vyhledávat pozoruhodné individuality a vytvářet prostor pro jejich další vzdělání a odborný růst. Našim obcím a městům se to nepochybně vyplatí a v dobrém vrátí. To, že letošní přehlídka zavítala právě k nám na Táborsko, chápu jako poctu a projev důvěry a věřím, ji nezklameme. 5 Jiří Fišer, starosta města Tábora

6 Vážení přátelé, milí mladí kolegyně a kolegové soutěžící, vážení hosté, dovolte mi uvítat Vás jménem Ústřední komise Středoškolské odborné činnosti i svým jménem na 33. Celostátní přehlídce SOČ, na ústředním kole této významné soutěže. 33. ročník CP SOČ se letos uskutečňuje ve Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy v Sezimově Ústí, ve škole, která má dlouhodobou tradici ve vzdělávání a vysoký kredit nejen ve vlastním regionu. Velmi rád vítám všechny vás, soutěžící, kteří jste zde z titulu vítězů a postupujících z krajských úrovní soutěže SOČ. Prezentace výsledků vašich bádání zpracovaných v odborných pracích a představených při obhajobách tak bude jedinečnou příležitostí seznámit jak vaše kolegyně i kolegy ze všech regionů České republiky, tak řadu odborníků i veřejnost s tím, co je v současnosti středem zájmu mladé generace, co vidí jako potřebu sledovat či řešit ve svém okolí a samozřejmě i to, co představují jako reálně pojatá řešení. Odborné hodnotící komise poroty v jednotlivých soutěžních oborech mají kromě nepochybně velmi zajímavé činnosti při studiu soutěžních prací a účasti při obhajobách také nelehký úkol stanovit pořadí a určit tři laureáty v každém oboru. A to výběrem z prací, které všechny ukazují na vložený velký objem času, úsilí i zpracovaného materiálu a které všechny mají nespornou kvalitu. Tzv. elektronizace SOČ významně napomohla i hodnocení prací, porotci mají texty k dispozici několik týdnů předem, mohou tak důkladněji prostudovat práce, připravit se na účast při jejich prezentaci. Na tomto místě připomeňme, že hodnotící práce dělají porotci ne kvůli odměně, která ostatně je jen symbolická, ale především ze zájmu o věc, o to, jak autoři přistupují k řešení témat a jaké výsledky získali. Také i proto, aby autorům prací pomohli v jejich počátečním snažení na poli vědy či odborných řešení, vždyť přehlídky prací SOČ bývají vlastně prvním skutečně odborným a nebojme se uvést, že vědeckým setkáním mladých odborníků, kdy se zároveň diskutují předložené výsledky. Ano, zde jsme u hlavních atributů SOČ. Jmenujme na tomto místě alespoň tyto: vlastní volba tématu autory prací a možnost či vlastně povinná příležitost účastnit se odborné diskuse k jejich výsledkům, při osobním, přímém setkání s odborníky. Připomeňme znovu, že obhajo- 6

7 ba prací a diskuse k nim jsou u obdobného typu soutěží, a to i zahraničních, víceméně ojedinělou příležitostí. Má jak psaná pravidla (časový limit, doba na prezentaci a na diskusi), tak i další pravidla, tedy to, co by autor neměl opomenout sdělit, byť je to samozřejmě v textu práce uvedeno představit sebe a autorský kolektiv, stručně zdůvodnit, proč jste práci zpracovávali (důvod volby tématu a jeho aktuálnost), jak jste postupovali (cíl a metody práce, etapy řešení) a jakých výsledků, závěrů jste dosáhli (přínos řešení, případně možnosti uplatnění výsledků). Nemusím snad zdůrazňovat, že zde velí forma věcného sdělení informací (jsme přece na poli vědy). Řeknete možná, že vyhrazený limit času přece nestačí na představení všeho, co se týká vašeho tématu? No, to je vlastně také umění představit právě to nejpodstatnější z vašeho řešení. Vždyť při jiných příležitostech, obhajobách výzkumů, na konferencích atp. bývá přiděleného času k dispozici podstatně méně i pro rozsáhlejší práce. A vězte, práce hodnotí tým odborníků, lidí znalých oborových specializací, zkušených v hodnocení prací tohoto typu, kteří umějí vyčíst i objem vaší práce věnované tématu. Stalo se vlastně již tradicí, že v návaznosti na úspěšné umístění v CP SOČ se na základě dalších, navazujících výběrových řízení vybraní autoři účastní významných zahraničních soutěží v Evropě i zámoří. A je již také několikaletou tradicí, že každoročně získávají v mnohem silnější, mezinárodní konkurenci nejlepších středoškolských vědeckých projektů mnohá ocenění. Přeji vám všem hodně sil k obhajobám a hlavně dobrý pocit z účasti v 33. CP SOČ, v rozsáhlé a na organizaci náročné soutěži, které věnovali v přípravném období a věnují v průběhu soutěže mnoho úsilí jak zaměstnanci a žáci školy, která vzala na sebe velkou zátěž spojenou s organizací této akce, tak další spolupracovníci, mnohdy dobrovolní, často ve svém volném čase. Patří jim za to poděkování. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise Středoškolské odborné 7

8 Vážení hosté, soutěžící, kolegové, konečně můžeme také v Sezimově Ústí ve Vyšší odborné škole, Střední škole, Centru odborné přípravy přivítat účastníky celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. Toto prestižní setkání odborníků bych charakterizoval slovy: Největší celostátní soutěž mladých talentů, specializujících se v některém z 18 oborů. Jedná se o obory základní, průřezové a nezbytné pro hospodářský i osobní rozvoj. Na otázku, proč v Sezimově Ústí? Odpovím, přijeďte a uvidíte. Doufám, že se nám podaří zaujmout účastníky dobrou organizací a fungující technikou tak, že předvedou vše, na co jsou připraveni a ještě se obohatí další inspirací. Předpokládám, že k tomu přispěje i soutěžní duch účastníků, kteří si budou jako již tradičně tvrdou konkurencí. Škoda je, že právě 33. ročník se koná v období rozpočtových změn a úsporných opatření. Ale tato soutěž je o talentech a odbornících, nápadech a znalostech a trpělivé práci na předváděných pracích. Proto věřím, že většina soutěžících úsporná opatření ani nepostřehne. Za pořadatele a organizátory přeji nejen úspěch, ale i příjemný pobyt. Ing. František Kamlach, ředitel školy 8

9 STŘEDA 8. června 16:00 18,00 Příjezd předsedů porot a zástupců ÚK SOČ + organizátorů Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací 18:00 19,00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP ČTVRTEK 9. června 7:30 Snídaně ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 08:30 12:00 Pracovní porada předsedů porot Místnost č. 154 Příjezd dalších porotců Prezence, ubytování, převzetí soutěžních prací Místnost 15, budova A 08:00 12,00 Prezentace SOČ, školy a sponzorů VOŠ, SŠ, COP (Den otevřených dveří) 11:30 12,30 Oběd ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP 16,00 Přesun do Tábora, prohlídka táborského pokladu, přijetí na Radnici, 18:30 20:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 19,30 Společenský večer pro porotce, hosty a organizátory Místo: Malý přednáškový sál 07:30 Snídaně porotců PÁTEK 10. června 08:30 11,30 Kontrola připravenosti učeben Studium soutěžních prací, kontrola vybavení učeben a další nutné administrativy 11:30 12,30 Oběd porotců Program soutěže - porotci 15:00 16,00 Ubytování hostů, pracovníků NIDM a řidičů 17:00 Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 9

10 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ,SŠ,COP 19:00 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací SOBOTA 11. června 06:00 8,30 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 17,30 Obhajoby 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu V průběhu obhajob občerstvení pro porotce malý přednáškový sál 18:00 Hodnotící porada předsedů porot 17:00 19,00 Večeře porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu 20:00 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí Kino Spektrum a Divadélko Múzika NEDĚLE 12. června 06:00 9,00 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu - Školní jídelna COP 08:00 12,00 Program pro porotce a účastníky 1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca 30km 2. Chýnovské jeskyně autobus, cca 15 km 3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a podzemí - bus 4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km) prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci 5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí (cca 2km) 10:00 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí, n. T. Bati (před školou) 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 13:30 Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 10

11 Program pro soutěžící SOČ 2011 PÁTEK 10. června 13:00 16,00 Příjezd krajských delegací, prezentace účastníků, uložení pomůcek, ubytování studentů 17:00 Slavnostní zahájení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 18:30 21:00 Večeře ve školní jídelně VOŠ, SŠ, COP 19:00 22:30 Příprava pomůcek na obhajobu prací SOBOTA 11. června 06:00 8,30 Snídaně porotců a účastníků soutěže 08:00 17,30 Obhajoby 11:00 13,00 Oběd porotců a účastníků dle stanoveného rozpisu V průběhu obhajob občerstvení pro porotce bufet školy 17:00 19,00 Večeře porotců a účastníků 20:00 22:00 Vystoupení LŠU Sezimovo Ústí Kino Spektrum a Divadélko Múzika NEDĚLE 12. června 06:00 9,00 Snídaně porotců a účastníků soutěže dle stanoveného rozpisu 08:00 12,00 Program pro porotce a účastníky 1. Červená Lhota, vodní zámek- autobus cca. 30km 2. Chýnovské jeskyně autobus, cca. 15 km 3. Prohlídka historického centra Tábora - muzeum a podzemí - bus 4. Vycházka na Kozí Hrádek (cca 3 km) prohlídka kulturní památky, možnost občerstvení v lesní restauraci 5. Prohlídka hrobu Edvarda Beneše, Sezimovo Ústí (cca 2km) 10:00 11,00 Kulturní vystoupení LŠU Sezimovo Ústí, nám. T. Baťi (před školou) 11:00 13,00 Oběd účastníků soutěže 13:30 Slavnostní zakončení v Divadle Oskara Nedbala v Táboře 11

12 VÝLETY, SPOLEČENSKÉ AKCE 12. ČERVNA 2011, NEDĚLE 1. Zámek Červená Lhota, vedoucí akce Mgr. Jitka Nosková, odjezd v 8,30 hodin Vzdálenost cca 30km, max počet 45 účastníků Vstupné Otevírací doba 9:30-18:00 výklad v ČJ 1. patro podkroví sklepení dospělí 90,- 70,- 30,- děti, studenti, ZTP 50,- 40,- 25,- 2. Chýnovská jeskyně 12

13 Vedoucí akce: Ing. Lenka Fejtová, odjezd v 8,30 hodin, max počet 45 účastníků Provozní doba: duben - červen, září Út- Ne: 9:00-15:30, vzdálenost cca. 15 km Vstupné: základní 90,- Kč studenti po předložení průkazu o studiu (do 26 let) 40,- Kč 3. Tábor Vedoucí akce Mgr. Martina Hůnová, odjezd autobusu v 8,30 počet účastníků 1-2 autobusy 4. Sezimovo Ústí, Hrobka Dr. Eduarda Beneše Vedoucí akce: Mgr. Andrea Sudová. Pěšky cca 2 km od školy 13

14 Sezimovo Ústí První zmínka o městu se váže k r Město proslulo soukenictvím, hrnčířstvím a obchodem se solí. V roce 1412 zde dočasně pobýval Jan Hus. Bylo vypáleno v roce 1420 pozdějšími obyvateli Tábora. Nové Sezimovo Ústí bylo založeno až roku 1827 pod názvem Svatošov, později se vrátilo ke svému původnímu názvu. Z novodobé historie zaujme osobnost Dr. Edvarda Beneše, druhého prezidenta naší republiky, který si obec vybral za své soukromé letní sídlo a zde zemřel. V parku, přiléhajícímu k Benešově vile, nalezl prezident Beneš i s manželkou Hanou poslední odpočinek. Hrob je přístupný veřejnosti. 5. Kozí Hrádek Vedoucí akce: PaedDr. Jiří Černý, Pěšky cca 3 km od školy, počet účastníků: do 80 Odchod od DM v 9,00 Kozí Hrádek Zřícenina hradu Kozí Hrádek se nachází v lese na úzkém nevysokém ostrohu při levém břehu Kozského potoka jihovýchodně od Tábora v Jihočeském kraji. Kozí Hrádek je národní kulturní památkou. Kozí Hrádek je spojen s působením Mistra Jana Husa, který zde napsal svá díla: Výklad víry, Dcerku, O svatokupectví a Postilu. Hrad obklopoval hluboký příkop, napájený vodou z Kozského potoka, a ze tří stran i hliněný val s dřevěnou 14

15 palisádou. Vstup do hradu vedl přes potok od východní strany po mostě, který ústil do brány, uzavírající malé vnější nádvoří s hospodářskou budovou a studnou. Opevnění oválného půdorysu pak směrem k západu obklopovalo vnitřní hrad. Hradní jádro, také obehnané zdí, do něhož se vstupovalo jednoduchou bránou v hradbě, tvořila hranolová obytná věž a západně od ní obdélná budova. Z většiny hradních objektů se dochovaly nevysoké zdi. Lesní restaurace k občerstvení 6. Náměstí T. Bati - vystoupení Lidové školy umění, 10,00-11,00 hodin 15

16 Důležitá telefonní čísla Organizace Jméno Mobil Ředitel VOŠ, SŠ, COP SEZIMOVO ÚSTÍ, Předseda org. výboru Ing. František Kamlach Organizace SOČ Ing. Miloš Rak Výlety, organizace, doprava Ing. Miloš Rak Technický vedoucí SOČ Richard Samec Správce ICT Ing. Zdeněk Kašpar Ubytování Roman Tikalský Domov mládeže Sezimovo Ústí DM Tábor, Kopeček, pavilon K Stravování pí. Kostrounová, p. Boháč , 411 HT LINE Organizační výbor - NIDM Ing. Miroslava Fatková Tísňová linka 112 Hasiči 150 Záchranná služba 155 Městská policie 156 Policie

17 Sezimovo ústí 17

18 Přehled porot Předseda ústřední poroty SOČ prof. Ing. Oldřich Pytela, DrSc. chemie, matematická statistika, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická Matematika a statistika Předseda poroty: Doc. RNDr. Václav Sedláček, CSc. matematika, informatika, učitel VŠ Západomoravská vysoká škola, Třebíč Členové poroty: RNDr. Karel Hron, Ph.D. matematika, matematická statistika, aplikace statistiky, učitel VŠ, SŠ Univerzita Palackého v Olomouci, Katedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Slovanské gymnázium Olomouc Mgr. Jan Pavlík, Ph.D. matematik, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Ústav matematiky Fakulty strojního inženýrství Mgr. Miroslav Otáhal, Ph.D. matematika, statistika, programování Český statistický úřad RNDr. Vladimír Slezák, Ph.D. matematika, učitel SŠ Gymnázium Uničov Fyzika Předseda poroty: prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. nedestruktivní zkoušení materiálu, radiační metody, fyzika, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební 18

19 Členové poroty: Doc. Ing. Ondřej Michalko, CSc. aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT, Fakulta stavební, Praha RNDr. Vladimír Vícha fyzika, matematika, učitel SŠ Gymnázium Pardubice Ing. František Fendrych, Ph.D. aplikovaná fyzika, materiálový výzkum, plazmové technologie, vědecký pracovník Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Ing. František Krejčí aplikovaná fyzika, učitel VŠ ČVUT Praha, Ústav technické a experimentální fyziky Chemie Předseda poroty: Ing. Tomáš Potěšil, CSc. organická a farmaceutická chemie, výzkumný pracovník Farmak, a.s. Olomouc Členové poroty: RNDr. Hana Kozáčková chemie, učitel SŠ SPŠ chemická, Brno Doc. Ing. Filip Bureš, Ph.D. organická chemie, učitel VŠ Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Ústav organické chemie a technologie Doc. RNDr. Jan Kotek, Ph.D. anorganická chemie, koordinační chemie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fak., Katedra anorganické chemie 19

20 Biologie Předseda poroty: Ing. Stanislav Pospíšil, CSc. mikrobiologie, biochemie, biologie Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Členové poroty: RNDr. Daniel Kavan, Ph.D. biochemie, molekulární biologie, učitel VŠ Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. RNDr. Stanislav Mihulka, Ph.D. botanika, ekologie, fylogenetika, evoluční biologie, učitel VŠ Jihočeská univerzita, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity RNDr. Roman Fuchs, CSc. zoologie obratlovců, ekologie obratlovců, etologie, učitel VŠ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity, Přírodovědecká fakulta UK Ing. Jiří Foit entomologie, ornitologie Mendelova univerzita Brno. Geologie, geografie Předseda poroty: prof. RNDr. Jaromír Demek, DrSc. fyzická geografie, kartografie, krajinná ekologie VÚ Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., odd. krajinné ekologie Brno Členové poroty: Ing. Bc. Radek Hampl, Ph.D. geodézie, kartografie a geografie Katastrální úřad pro Ústecký kraj RNDr. Petr Rajlich, CSc. geologie Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích 20

21 PhDr. Tomáš Kočí, Ph.D. paleolontologie, geologie, učitel SŠ Mensa gymnázium Ing. Karel Jehlička, Ph.D. geomatika, geoinformatika, geoinformační technologie Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky Zdravotnictví Předseda poroty: MUDr. Roman Pajdlhauser onkolog, internista Fakultní nemocnice Motol, odd. radioterapie a onkologie Členové poroty: prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. dr.h.c. fyziologie člověka a živočichů, neurobiologie, farmakologie, vědecký pracovník, učitel VŠ Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Přírodovědecká fakulta UK MUDr. Eva Čehovská obecná a komunální hygiena Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D. morfologie a fyziologie člověka, patologie Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta, Katedra biologických a lékařských věd PhDr. Květa Vachudová učitel SŠ SZŠ a VZŠ Plzeň Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Předseda poroty: Ing. Jaroslav Vláčil učitel SŠ - odborné zemědělské předměty SŠ obchodu a služeb, Jihlava 21

22 Členové poroty: Mgr. Marie Štěpničková biologie, matematika, enviromentální výchova, učitel SŠ Gymnáziium J. Barranda, Beroun Ing. Libuše Hajná chemie, potravinářské a gastronomické technologie, učitel SŠ Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Ing. Radoslav Bartůněk zemědělství zootechnický obor, biologie, ekologie, učitel SŠ SZ a ZeŠ A.E. Komerce, Děčín Libverda Doc. MVDr. Václav Páral, Ph.D. veterinární anatomie, učitel VŠ Ústav anatomie, histologie a embryologie, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Ochrana a tvorba životního prostředí Předseda poroty: Doc. PaedDr. Jan Farkač, CSc. zoologie, ekologie Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a myslivosti Členové poroty: Ing. František Frola zahradní a krajinná architektura, obnovitelné zdroje, myslivost a ÚSES, posudkář EIA, konceptář SEA OSVČ RNDr. Hana Pokorná ekologie, matematika, fyzika, učitelka SŠ EKO GYMNÁZIUM Praha o.p.s., Praha 10 Ing. Otto Hoffmann životní prostředí, chemie, meteorologie OSVČ 22

23 Mgr. Václav Dvořák botanika-floristika, ochrana přírody, aplikovaná ekologie rostlin Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci, Katedra botaniky Strojírenství, hutnictví, doprava a průmyslový design Předseda poroty: Ing. Miloslav Hlaváček strojírenství Sdružení na podporu talentované mládeže ČR, o.s. Členové poroty: Ing. Stanislav Jansa, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav konstruování Ing. Jan Esterka doprava, zabezpečovací technika, výpočetní technika, učitel SŠ SOŠP E. Beneše, Břeclav Ing. Miroslav Pinka strojírenství PEGG spol s.r.o., Hradec Králové Ing. Petr Liškutín, CSc. strojírenství, učitel VŠ Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství Elektrotechnika, elektronika a telekomunikace Předseda poroty: Ing. Jan Kostelník lékařská elektronika, automatizace a regulace, zabezpečovací systémy firma Condata (ext. konzultant) 23

24 Členové poroty: Ing. Jan Bortl, Ph.D. spotřební elektronika (R a TV), ICT, zabezp. syst., expert na vyhl. 50/sb. O BP v elekt., učitel SŠ SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Jiří Nitsche silnoproudá elektrotechnika, automatizace, inteligentní řízení TP, SW-PC, HW a SW jednočipů firma Condata Ing. Radim Špetík, Ph.D. fyzika polovodičů, mikroelektronika, číslicové zpracování signálů ON Semiconductor Czech Republic Ing. Tomáš Doseděl HW-IT, elektronika, PC Computer Press Stavebnictví, architektura a design interiérů Předseda poroty: Ing. arch. Pavel Sáňka stavebnictví, architektura, projektant, učitel SŠ SPŠ stavební, Brno Členové poroty: Ing. Eva Koňaříková pozemní stavitelství, učitel SŠ SPŠ stavební, Valašské Meziříčí Ing. Eva Slánská stavebnictví, učitel SŠ SPŠ stavební v Lipníku n. Bečvou Ing. Marie Hrubošová pozemní stavitelství, ICT, učitel SŠ SOŠT Uherské Hradiště 24

25 Ing. Bc. Radek Štefan stavební inženýrství, statika, mechanika, vědecký pracovník, učitel VŠ VUT Brno, Fakulta architektury Tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie Předseda poroty: Mgr. Vojtěch Horák fyzika, základy techniky, pedagog volného času DDM, Hradec Králové Členové poroty: Ing. PaedDr. Mgr. Otto Janda, Ph.D. fyzika, základy průmyslové výroby, mechanizace a automatizace, pedagogika, speciální pedagogika OSVČ PaedDr. Vladimír Šimíček učitelství elektro, telekomunikace Střední škola informatiky a spojů Brno Mgr. Vladislav Zubr fyzika, elektronika, informatika, základy průmyslové výroby, pedagog volného času DDM, Hradec Králové RNDr. Jiřina Svobodová didaktik oboru biologie a chemie Výzkumný ústav pedagogický v Praze Ekonomika a řízení Předseda poroty: Ing. Zora Vazačová ekonomické předměty, učitel SŠ SŠ obchodu a služeb, Ústí nad Labem Členové poroty: Ing. Ján Adamus ekonomie OSVČ 25

26 Doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie,statistika, učitel VŠ VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Petr Mazouch, Ph.D. ekonomická statistika, ekonomie, demografie, učitel VŠ VŠE v Praze, Fakulta informatiky a statistiky Ing. Milada Šosová ekonomické předměty, učitel SŠ SOŠ a SOU Beroun Pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času Předseda poroty: Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc. pedagogika, kinantropologie, společenskovědní obory, učitel VŠ Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií, Katedra pedagogiky sportu Členové poroty: PaedDr. Zdeňka Kašparová pedagogika, pedagogické, psychologické a právní poradenství Pedagogické a právní poradenství Praha 5 PhDr. Eva Havlíčková psycholožka, pedagogicko psychologické poradenství Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje PaedDr. Bohuslava Vacková pedagogika volného času, prevence sociálně negativních jevů Městská policie Praha - útvar prevence PhDr. Zdeněk Roll, CSc. sociologie Úřad vlády ČR, odbor výzkumu, vývoje a inovací 26

27 Teorie kultury, umění a umělecké tvorby Předseda poroty: PaedDr. Ivo Martinec, CSc. lingvistika, literatura, dějiny umění, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra českého jazyka Členové poroty: PaedDr. Marie Pešová, CSc. český jazyk a literatura, politologie, historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Filosofická fakulta PhDr. Jaroslav Bayer muzikologie Základní umělecká škola Brandýs nad Labem PaedDr. Oldřich Kovář český jazyk a literatura, teorie vyučování, literatura pro děti a mládež Kulturní zařízení města Boskovice Mgr. Šárka Dostalová metodik, teorie výtvarného umění Národní institut pro další vzdělávání, Brno Historie Předseda poroty: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. historie - pozdní středověk, raný novověk, církevní dějiny, dějiny kultury, učitel VŚ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Členové: PhDr. Eliška Kunstová historie, učitel SŠ Česká televize, redakce zpravodajství 27

28 PhDr. Jiří Kalferst archeologie Muzeum východních Čech v Hradci Králové Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. historie Moravské zemské muzeum Brno PhDr. Kamil Štěpánek, CSc. historie, učitel VŠ Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, Katedra historie Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Předseda: PaedDr. Pavel Jankovský historie, český jazyk, literatura SOŠ a SOU Hradební, Hradec Králové Členové: RNDr. Josef Smolka, CSc. dějiny věd, filosofie, ostatní společenské vědy OSVČ PhDr. Otakar Jíra andragogika, sociologie, psychologie, pedagogika TF JCU Mgr. Gabriela Medveďová politologie, oborová didaktika, multikulturní výchova Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fak., Katedra společenských věd PhDr. Kamil Švec politologie Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta, Katedra politologie 28

29 Informatika Předseda poroty: Mgr. Roman Neruda, CSc. informatika, učitel VŠ Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. Praha Členové poroty: Ing. Robert Kohout manager projektů, programátor EDWARDS VACUU s.r.o. Ing. Stanislav Jura, CSc. programátor technologických procesů Foxconn Technology CZ s.r.o. Ing. Bc. Ladislav Chmela elektrotechnika, telekomunikace, informatika, pedagogika, obecná a oborová didaktika, učitel VŠ Moravská vysoká škola Olomouc Ing. Jaroslav Hodál, Ph.D. informační technologie, výpočetní technika, kybernetika, programování, učitel SŠ SPŠ a VOŠ technická, Brno 29

30 Zahraniční hosté ze Slovenska Obor 07 zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství Technologické riešenie ťažbového obnovného postupu a jeho realizácia v demonštračnom poraste pri zohĺadneni kritérií certifikácie TUOL a princípov PBOL Michal Antal, Dominik Horváth, Tomáš Makši SOŠ lesnícka Banská Štiavnica Obor 15 teorie kultury, umění a umělecké tvorby Malba na hodváb Katarína Začková Gymnázium Nováky 30

31 Přehled prací Obor: 1. matematika a statistika O vlastnostech turnajů Jakub Kopřiva Slovanské gymnázium Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13, Olomouc, Olomoucký Geometrie hmotného bodu Martin Bucháček Gymnízium Luďka Pika, Opavská 21, Plzeň, Plzeňský Chaos Václav Raida Gymnázium, třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Fraktální geometrie Jiří Kovačič, Martin Hak, Aleš Menzel Střední škola aplikované kybernetiky, s.r.o., Hradecká 1151/9, Hradec Králové, Královéhradecký Využití programů pro automatické dokazování v algebře Joel Jančařík Mensa gymnázium, Španielova 1111/19, Praha 6 - Řepy, Praha Simulátor míchání karet Jan Klusáček Gymnázium Třebíč, Masarykovo nám. 9/116, Třebíč, Vysočina 31

32 Archimédova tělesa Zuzana Kropáčová Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov, Olomoucký Úvod do naivní teorie množin Jiří Jelínek Gymnázium Blansko, Seifertova 13, Seifertova 13, Blansko, Jihomoravský Užití Simpsonova pravidla Rudolf Hudec Střední zdravotnická škola Prostějov, Vápenice 3, Prostějov, Olomoucký Řešení problému znečištění nádrže a problému ohřevu nádrže pomocí diferenciálních rovnic Vladimír Sedláček, Jan Homola Gymnázium, Třída Kapitána Jaroše 14, Brno, Jihomoravský Obor: 2. fyzika Analýza emisních profilů čar Hα a Hβ ve velké sluneční erupci z 28. října 2003 Jan Kotek Gymnázium, Písek, Komenského 89, Komenského 89, Písek, Jihočeský Modely terahertzové vodivosti v nanostrukturovaných systémech Jan Mrozek Gymnázium Olomouc-Hejčín, Tomkova 45, Olomouc, Olomoucký 32

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008

Dokumenty. Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 Dokumenty Profesoři jmenovaní s účinností od 20. května 2008 1. doc. Ing. Pavol B a u e r, Dr., pro obor silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika, na návrh Vědecké rady Vysokého učení technického

Více

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky domácího kola 59. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. David Krška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 3/4 8 5 5 9 27 2. Filip Matzner Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 7/8 10 10 4 24 3. Tomáš Vazač SPŠ a VOŠ Karla Čapka, Písek

Více

Členské asociace UNIE CZESHA

Členské asociace UNIE CZESHA Členské asociace UNIE CZESHA Asociace obchodních akademií Předseda: Ing. Radoslav Kučera Adresa: Obchodní akademie, Jirsíkova 875, 393 01 Pelhřimov Telefon: 565 301 730 Email: kucera@oa-pe.cz Tajemník:

Více

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013

Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 Seznam profesorů jmenovaných prezidentem republiky s účinností od 11. 6. 2013 1. doc. RNDr. Tomáš ADAM, Ph.D. pro obor: lékařská chemie a biochemie 2. doc. Ing. Štefan BARCÍK, CSc. pro obor: technika v

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library)

Prostředky z projektu SPRINGER. Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) SPRINGER Prostředky z projektu Vklad členů časopisy a knihy (Computer Science Library) Projekt + členové bez DPH v měně měna v Kč s DPH Projekt měna v Kč s DPH členové mena v Kč s DPH 2009 864 887 EUR

Více

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011

Ústřední kolo soutěže v programování, Janské Lázně 24. 26. června 2011 Výsledková listina kategorie mládež, subkategorie tvorba webu 1. 3. Jiří Černý Kraj Vysočina SPŠ Jihlava Tř. Legionářů 3, 586 01 Jihlava 38 1. 3. Milan Šulc Královéhradecký kraj G F.M. Pelcla Hrdinů odboje

Více

Oficiální číselník vysokých škol

Oficiální číselník vysokých škol Oficiální číselník vysokých škol Aktualizováno: 16.2.2006 1100 V Univerzita Karlova v Praze UK Praha 01011900 11110 V 1. lékařská fakulta UK Praha 01011900 11120 V 3. lékařská fakulta UK Praha 01011900

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 %

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % Vysoká škola Úspěšnost uchazečů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 47,2 % 1. lékařská fakulta 47,1 % 2. lékařská fakulta 16,0 % 3. lékařská fakulta 26,2 % Lékařská fakulta v Plzni 39,7 % Lékařská fakulta v Hradci

Více

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P

Výsledky domácího kola 63. ročníku Matematické olympiády kategorie P Jihočeský kraj 1. Michal Punčochář 1995 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 8/8 10 10 10 30 2. Jonatan Matějka 1995 SŠ informatiky a práv. studií, Č. Budějovice 4/4 10 3 5 18 3. Václav Rozhoň 1996 Gymnázium

Více

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách

Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Poplatky a sankce na českých veřejných vysokých školách Zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) stanoví veřejné vysoké škole v 17 tohoto

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ

Souhrnná statistika umístění absolventů 2009 na VŠ Třída Celkem studentů VŠ/VOŠ Nestudující 90 86 5 IV.A 29 27 2 IV.B 31 30 1 IV.C 31 29 2 Přijetí podle měst Brno Ostrava Praha Olomouc Plzeň Karviná Opava Litomyšl Zlín počet přijatých 28 35 8 8 1 1 3 1

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570

Přípravné kurzy SOKRATES pro přijímací řízení Vás na ně připraví! www.sokrates.cz VOLEJTE ZDARMA 800 100 570 Seznam vysokých škol, které v rámci přijímacího řízení požadují absolvovat Národní srovnávací zkoušky (NSZ), popř. je zvolená fakulta při svém přijímacím řízení zohledňuje. Přípravné kurzy SOKRATES pro

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1

Absolventi vysokých škol evidovaní na ÚP Plzeňského kraje ke 30.12.2010. Stránka 1 IČO KKOV Název oboru Celkem Dosud nepracovali ŠKODA AUTO a.s., Vysoká škola 177041 62-08-R/088 1 0 Přírodovědecká fakulta UK Praha 00216208 12-01-T/000 Geologie 3 1 00216208 14-07-R/000 Biochemie 1 1 00216208

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_KRAJ VYSOČINA REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH

POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH POČTY STUDENTŮ NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V AKADEMICKÉM ROCE 2003/2004 V KRAJÍCH Škola Druh Studující Kraj Město školy celkem Občané ČR Cizinci Univerzita Karlova v Praze Ve 1) Hl. město Praha Praha 44

Více

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 50. ročník 2013/2014 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská

Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Modely spolupráce a jejich ověřování Závěrečná konference 14.5. 2015 Ing. Taťána Vencovská Spolupracujeme se zaměstnavateli? Jak může spolupráce vypadat? Co pro to musíme, můžeme nebo chceme udělat? Je

Více

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 48. ročník 2011/2012 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148

1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 1. Skupina: 1. Matematika a statistika, 2. Fyzika, 18. Informatika Učebna č. 148 Kalkulátor těles 1. matematika a statistika Lukáš Bátrla SPŠ stavební ak. St. Bechyně Havlíčkův Brod Kvantová mechanika

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR

SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR SEZNAM ČLENŮ ADMIN ČR Název organizace Adresa Kraj IČ DIČ Telefon Zástupce email 1 emai 2 Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senovážné náměstí 12 Senovážné náměstí

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_ZLÍNSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 600015033 Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži Kroměříž

Více

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů

Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Příloha č. 5 Rámcové smlouvy Seznam Pověřujících zadavatelů Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest BENJAMÍN, p.o. Bytová správa MV s.p.o. CENIA - česká informační agentura životního prostředí

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e

Chemická olympiáda. 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda 52. ročník 2015/2016 p r o p o z i c e Chemická olympiáda (ChO) je soutěž organizována v pěti kategoriích dle zaměření a ročníku školy a na národní úrovni probíhá ve čtyřech stupních

Více

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013

Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8. školní rok 2012/2013 Výsledky soutěží Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 školní rok 2012/2013 Značení soutěží: mezinárodní kolo celostátní kolo okresní kolo Celosvětová soutěž mladých vědců Intel ISEF Marek Novák mezinárodní

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta Magistrát hlavního města Prahy, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Klub ekologické výchovy, o.s. Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu JPD 3 EKOGRAMOTNOST pod

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Zeměpisná soutěž Eurorebus

Zeměpisná soutěž Eurorebus Zeměpisná soutěž Eurorebus Vynikajícího úspěchu dosáhli naši studenti ve Veřejném krajském kole soutěže Eururebus, které se konalo 1. dubna v Ostravě. Studenti Tereza Weissmannová, Albert Štěrba a Matěj

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava - Poruba tel.: 597 321 111, fax: 596 918 507, http://www.vsb.cz http://www.spravnavyska.cz FAKULTA BEZPEČNOSTNÍHO

Více

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří Okres Plzeň - město Dny otevřených dveří Gymnázium L. Pika Opavská 21, Plzeň Informace podá: Mgr. Fenclová Telefonní číslo: 377 183 314 Den otevřených dveří: 6.12.2011, 17.1.2012 (informační den) Masarykovo

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj

Výsledky krajského kola 61. ročníku Matematické olympiády kategorie P. Jihočeský kraj Jihočeský kraj 1. 2. Michal Hruška Gymnázium J. V. Jirsíka, České Budějovice 8/8 7 8 10 25 Michal Punčochář Gymnázium Jírovcova, České Budějovice 6/8 0 10 5 10 25 3. Ondřej Mička Gymnázium Jírovcova, České

Více

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL PŘIHLÁŠENÝCH K PILOTNÍMU OVĚŘOVÁNÍ ORGANIZACE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 2015_MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REDIZO NÁZEV ŠKOLY OBEC ULICE KRAJ OBORY 3441M01 Polygrafie, 6542M01 Hotelnictví, 600171213 ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, Český Těšín, příspěvková Český Těšín Frýdecká 32 Moravskoslezský 4141M01 Agropodnikání,

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie

Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Kariérové poradenství 2012/2013 obor Obchodní akademie Přehled zájmu o jednotlivé fakulty 2013 V letošním roce studuje obor Obchodní akademie 65 studentů ve čtvrtých ročnících. Vysoká škola Fakulta Podané

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují?

Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? Studenti s trvalým bydlištěm na území Moravskoslezského kraje na českých vysokých školách 2000-2012: Kde a co studují? prosinec 2013 RPIC-ViP, s.r.o. Observatoř konkurenceschopnosti a trhu práce Moravskoslezského

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2007

MATURITNÍ ROČNÍK 2007 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2007 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2007 MATURITNÍ ROČNÍK 2007 K maturitní zkoušce v roce 2007 se přihlásilo v

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3.

VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. Okresní města ČR VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_03 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Okresní města ČR Autor: Mgr. Benešová Šustrová Helena Předmět: Zeměpis Ročník: 3. roč. NG Využití: Učební materiál pro

Více

Středoškolská odborná činnost SOČ

Středoškolská odborná činnost SOČ Středoškolská odborná činnost SOČ 33. ročník - 2010/2011 1. CO JE SOČ? Středoškolská odborná činnost (SOČ) je dobrovolná zájmová činnost studentů středních škol. Výsledkem SOČ je samostatně vypracovaná

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Milí mladí kolegové a kolegyně, váţení přátelé, letošní ročník Středoškolské odborné činnosti

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899)

PROFIL UNIVERZITY. Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) PROFIL UNIVERZITY Největší technická univerzita v České republice (24 000 studentů) Nejstarší česká vysoká škola na Moravě (založena 1899) Prestižní ocenění ECTS a DS Label již od roku 2009 Dlouhodobě

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Adresář parlamentů ČR

Adresář parlamentů ČR Adresář parlamentů ČR Středočeský kraj školní adresa kontakt ZŠ Žižkov ZŠ Kremnická 98 skola@zszi.kutnahora.cz Kutná Hora tel: 327 512 175 Praha ZŠ Ohradní Ohradní 1366 skola@zs-ohradni.cz Praha 4 - Michle

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Spotřebitelské organizace

Spotřebitelské organizace Spotřebitelské organizace Sdružení českých spotřebitelů Budějovická 73 140 00 Praha 4 tel. 261 263 574 Poradenská linka: 495 215 266 (9.00 16.00 hod.) E -mail: spotrebitel@regio.cz Internet: www.konzument.cz

Více

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15

Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Střední školy Olomouckého kraje 2014/15 Název školy Adresa Telefon e-mail web Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 Gymnázium,

Více

Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády kategorie P Celkový přehled

Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády kategorie P Celkový přehled Výsledky krajského kola 57. ročníku matematické olympiády Celkový přehled Jméno Roč. Škola, město 1. 2. 3. 4. Celkem Miroslav Klimoš 3/4 GMK 17.listopadu 526, 743 11 Bílovec 10 10 4 10 34 Jakub Kaplan

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY Klub ekologické výchovy Občanské sdružení ZŠ Pertoldova 3373 143 00 Praha 4-Modřany IČO: 62941844 Bankovní spojení: 19-5383540277 / 0100 Klub ekologické výchovy o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUBU EKOLOGICKÉ VÝCHOVY

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu.

O nakladatelství. Nakladatelství SOKRATES se specializuje také na odbornou právnickou a ekonomickou literaturu. Obsah Obsah... 1 O nakladatelství... 2 Nejžádanější publikace z nakladatelství SOKRATES... 3 Kompletní nabídka z edice Přijímací zkoušky na vysoké školy z nakladatelství SOKRATES dle typu VŠ... 4 Právnická

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ

SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy č.j.: MV-11561-77/PO-PSM-2014 Počet listů: 6 SEZNAM VEŘEJNÝCH ZADAVATELŮ ZADAVATEL Česká republika - Ministerstvo vnitra Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 IČ 00007064

Více

OR Biomedicínská informatika

OR Biomedicínská informatika OR Biomedicínská informatika Školitelé Prof. MUDr. RNDr. Jiří Beneš, CSc. IV. interní klinika tel.: 224 962 558 fax: 224 962 518 e-mail: HUbenesji@lf1.cuni.czU Prof. Ing. Petr Berka, CSc. Vysoká škola

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent.

ambulance@ditekrize. cz 241 48 41 49 problem@ditekrize.cz Linka Bezpečí 800155555 bezplatné hovory krizove.centrum@osprevent. Celá republika 241 480 511 ambulance@ditekrize. 241 48 41 49 problem@ditekrize. životních situacích životních situacích krizová pomoc, diagnostika, terapie, poradenství Linka Bezpečí 800155555 bezplatné

Více

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR

ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ. Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ Zpráva za rok 2012/2014 Cech topenářů a instalatérů ČR KURZY A ŠKOLENÍ - A M O S 18. 20. října 2012 školení u firmy HERZ Armatura i Systemy Grzewcze Sp z o.o., Wieliczka, ul. Artura

Více

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY

UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY UIVERZITÍ STUDIJÍ PROGRAMY Adresa: 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, http://www.usp.vsb.cz anotechnologie Nanotechnologie (P) Mechatronika Mechatronické systémy (PK) Automobilová elektronika

Více

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen

CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA SOČ PLZEŇ 2014 13. 15. červen VÍTEJTE Milí studenti, SOČkaři, účastníci 36. ročníku soutěže Středoškolské odborné činnosti, vítáme Vás v Plzni, metropoli Plzeňského kraje a Evropském

Více

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů

Výsledková listina. 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti. podle krajů Výsledková listina 33. Celostátní přehlídky Středoškolské odborné činnosti podle krajů Sezimovo Ústí 10. 12. června 2011 1 Kraj Praha... 3 Kraj Jihomoravský... 8 Kraj Jihočeský... 13 Kraj Pardubický...

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO

GEOINFORMATIKA. -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi. Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA -základní pojmy a principy -ukázky aplikací GIS v praxi Lukáš MAREK a Vít PÁSZTO GEOINFORMATIKA JE spojením informatiky a geografie uplatnění geografie v počítačovém prostředí je obor, který

Více

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR

Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP. 1. ročník, 2006/07 ZIMNÍ SEMESTR Rozvrh konzultací kombinované formy studia FŽP Ochrana životního prostředí ÚSTÍ n.l. 1. ročník, 2006/07 29.,30./9. 39 20.,21./10. 42 10.,11./11. 45 8.,9./12. 49 8-00 - 9-50 Základy geografie RNDr. Petr

Více

Š kolní kolo chemicke olympiá dy

Š kolní kolo chemicke olympiá dy Š kolní kolo chemicke olympiá dy Během měsíce ledna proběhlo školní kolo chemické olympiády kategorie D, které obsahovalo domácí část, kontrolní test a praktickou část v chemické laboratoři. Olympiády

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Obory Vzdělání a řemeslo 2014

Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Obory Vzdělání a řemeslo 2014 Vzdělání a řemeslo 2014 01.01 Základní školy Střední škola řemeslná a Základní škola, Soběslav, Wilsonova 405 Soběslav TOWNSHEND International School, o.p.s. 01.02 Odborná

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205

1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 Strana 1 Přehled ukončených konkurzních řízení 1 Gymnázium Františka Živného, Bohumín, Jana Palacha 794, příspěvková organizace 62331205 2 Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace 62331582 3

Více

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium

Škola Ulice Obec Kraj Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Malostranské gymnázium Josefská 7 Praha 1 Hlavní město Praha Gymnázium Botičská Botičská 1 Praha 2 Hlavní město Praha Gymnázium Na Pražačce Nad Ohradou 2825/23 Praha 3 Hlavní město Praha Gymnázium Budějovická

Více

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA

Seznam kontaktů na územní skupiny IPA Seznam kontaktů na územní skupiny IPA č. ÚS US vedoucí US kontaktní adresa služ.tel. mobil E-mail 101 Cheb Jan KMEC Přátelství 8, 350 02 CHEB 102 Klatovy Mgr. Josef PODROUŽEK Švíhov 63, 340 12 Švíhov 334

Více