Výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2008. Toyota Financial Services Czech s.r.o."

Transkript

1 Výroční zpráva 2008 Toyota Financial Services Czech s.r.o.

2

3

4 4 Výroční zpráva 2008

5 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky (retail) 10 Produkty a služby pro autorizované prodejce (wholesale) 19 Strategie pro hospodářský rok Zpráva nezávislého auditora a účetní závěrka 22 Rozvaha 28 Výkaz zisku a ztráty 29 Přehled o změnách vlastního kapitálu 30 Přehled o peněžních tocích 31 Všeobecné informace 32 Účetní postupy 33 Dlouhodobý nehmotný majetek 37 Dlouhodobý hmotný majetek 38 Pohledávky 40 Vlastní kapitál 41 Závazky 41 Bankovní úvěry 42 Finanční deriváty 42 Daň z příjmů 43 Časové rozlišení 44 Členění výnosů podle odvětví 44 Analýza zaměstnanců 45 Transakce se spřízněnými stranami 46 Významné investiční přísliby a jiné budoucí závazky 47 Potenciální závazky 47 Následné události 47 Přehled o peněžních tocích 47 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 48 Výroční zpráva

6 Vážené dámy, vážení pánové, vážení přátelé, je mi ctí, že při psaní úvodu k této výroční zprávě, jako první hodnocení uplynulého hospodářského roku 2008, mohu opět použít slovní spojení dobrý rok. Ano, tento rok byl skutečně dobrý, a to z několika pohledů. Asi tím nejdůležitějším pohledem je postupné naplňování naší konzistentní snahy o vytvoření firmy pokrývající všechny myslitelné zákaznické potřeby v sektoru služeb, ve kterém podnikáme. Díky tomuto přístupu jsme v tomto roce připravili, resp. uvedli na trh, dvě unikátní produktové řady. Tou první je rozšíření naší nabídky o operativní leasing se službami. Počínaje 1. dubnem 2008 máme tak k dispozici produkt, který dokáže oslovit svou komplexností malé, středně velké, ale i velké společnosti mající záměr provozovat svůj autopark, platit příznivou měsíční daňově uznatelnou splátku, jejíž součástí jsou další služby (opravy a údržba vozu, výměna a skladování pneu, silniční asistence, karta pro čerpání pohonných hmot atd.). Tento produkt u nás naleznete pod označením Toyota Rent Plus (kde Plus znamená právě přidanou hodnotu ve formě doplňkových služeb) a volně tak navazuje na řadu Toyota Rent (operativní leasing bez služeb). Dalším významným krokem bylo rozšíření naší nabídky v oblasti pojištění. Naše firma, stejně jako většina našich konkurentů, dosud nabízela a nabízí pojištění související s provozem financovaného vozidla ve splátkách (leasingových či úvěrových). Tato služba je velmi oceňována a není důvodu na ní cokoliv podstatného měnit. Co však změnit chceme, je naše péče o klienty, pořizující si své vozidlo za hotové či cestou jiných finančních institucí, než je naše společnost. Proto jsme na trhu v České republice jako první vyvinuli ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. tzv. značkové, neboli co-brandované pojištění. Zákazníci Toyota a Lexus tak budou mít k dispozici řadu pojistných produktů vše pod názvem Toyota Pojištění. Kromě nabídky pojištění chceme, aby naši klienti pocítili i odlišnost při likvidaci pojistných událostí. Záměrem je kromě možnosti sjednat pojištění u prodejce vozů i využití webového rozhraní atd. Kromě úspěchu při nasazení nových produktů se nám významně podařilo pokročit vpřed s vývojem robustního webového rozhraní, které jsme interně označovali toyota724 (toyota 7 dní v týdnu, 24 hodin denně). I když jsme projekt oproti očekávání nestačili alespoň částečně uvést do života, podařilo se nám díky průběžným úpravám analýz řešení a testů těch částí, které byly k otestování, dodefinovat celkový rámec řešení tak, aby vzájemně komunikovalo a bylo zákaznicky přátelské (i když to potvrdí až naši zákazníci sami). Nicméně již na konci hospodářského roku 2008 jsme měli k dispozici nový web, byla testována část určená pro sjednání a kalkulaci Toyota Pojištění (dosud naši partneři pracují off-line) a finalizovali jsme po testech funkcionalit prostředí označované jako Klientské účty (nástroj pro zobrazení detailů leasingových či úvěrových smluv, automatizovanou správu těchto smluv či na bázi požadavků on-line komunikaci s naší firmou). Kromě postupného uvedení jednotlivých již zmíněných částí na počátku nového fiskálního roku na trh nás čeká dopracování tzv. Dealerských účtů (obdoba Klientských účtů) a Leasingové kalkulačky (název pro front-end řešení a zákaznický pre-scoring). I když je práce na tomto řešení velmi náročná, věřím, že v úvodu výroční zprávy na příští rok už toto téma budu jen pozitivně hodnotit. Naše práce ale není jen o nových produktech a projektech. Ty jsou určitým vkladem do budoucna a věřím, že směr, který jsme si vytkli, je v souladu s budoucím vývojem trhu. 6 Výroční zpráva 2008

7 Každá výroční zpráva je o hodnocení aktuálního roku i z pohledu finančního a obchodního. A jak jsme tedy dopadli? Obchodně náš výsledek nedopadl v souladu s plánem, a to zejména z důvodu výpadku v posledním čtvrtletí našeho hospodářského roku (1-3/2008). Zde se zřejmě projevil vliv ekonomické reformy, kdy většina, zejména firemních zákazníků, využila poslední příležitost uzavřít leasingovou smlouvu na 36 měsíců v prosinci 2007 (od je minimální dobou leasingové smlouvy v případě osobních a užitkových vozů 5 let, tedy 60 měsíců). Finančně náš výsledek dopadl velmi dobře, překonali jsme plánované hodnoty. Důvodem byla naše strategie v pohledu na náklady, rovněž tak se nám podařilo udržet hodnoty pricingů na plánovaných číslech. Organizačně jsme pak uzpůsobili naši strukturu nejen trendu, kdy chceme být blíže zákazníkovi (prodejci), ale i s ohledem na budoucí vývoj daný implementací již zmíněného webového rozhraní. Změna, kterou jsme prošli, byla nejzásadnější od doby založení naší firmy a věřím, že budoucnost ukáže, zda přinese tolik očekávané ovoce v podobě udržení či ještě zvýšení indexu zákaznické spokojenosti. Našich výsledků bychom nedosáhli, kdyby nás nepodporovala prodejní síť Toyota a Lexus, distributor vozů Toyota a Lexus TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. a oba spolupracující pojistitelé Allianz pojišťovna, a.s. a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Těmto všem partnerům, za jejich podporu a spolupráci, jménem naší společnosti děkuji. Rovněž tak upřímně děkuji všem svým kolegům. Oceňuji nejen jejich nasazení v rámci denní rutiny, ale velmi si vážím i jejich nadstandardní podpory při práci na projektech a vývoji nových produktů. A co očekáváme od fiskálního roku 2009? Předně musíme dokončit práce na webovém projektu interně označovaném toyota724. Ve vazbě na spuštění tohoto projektu zrevidujeme vnitropodnikové procesy a předpisy, a rovněž tak se zaměříme na nabídku pro naše stávající klienty. S úctou Ing. Aleš Kamarýt jednatel V Praze 27. června 2008 Výroční zpráva

8 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA HOSPODÁŘSKÉ OBDOBÍ KONČÍCÍ 31. BŘEZNA 2008 SPOLEČNOST Základní údaje: Název Toyota Financial Services Czech s.r.o. IČO Sídlo Rubín Office Center, Sokolovská 192/79, Praha 8 Datum vzniku 30.dubna 1996 Právní forma společnost s ručením omezeným Majetková účast TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc 100 % Základní kapitál Statutární orgán Kč, splaceno Ing. Aleš Kamarýt jednatel Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. je členem České leasingové a finanční asociace. Vznik společnosti a její historie: Společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o. vznikla roku 2000 jako nástupce původní BB-Leasing s.r.o. (založena v roce 1996) a to na základě převzetí 100 % obchodního podílu původní společnosti BB-Leasing s.r.o. novým vlastníkem společností TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie. Od roku 1996 do dubna 2000 BB-Leasing s.r.o., univerzální leasingová společnost Květen 2000 vznik Toyota Financial Services Czech s.r.o. ( TFSCZ ) převzetím 100 % obchodního podílu BB-Leasing s.r.o., nový vlastník TOYOTA FINANCIAL SERVICES (UK) plc z Velké Británie Červen 2000 uzavřena první leasingová smlouva pod hlavičkou TFSCZ (produkt Toyota Leasing) Březen 2001 uzavřena dohoda o spolupráci mezi TFSCZ a dovozcem vozů Toyota společností TOYOTA MOTOR CZECH spol. s r.o. ( TMCZ ) Březen 2001 první setkání se všemi autorizovanými dealery Toyota z České republiky, oficiální uvedení produktu Toyota Vario na trh, uvedení nového kalkulačního programu Duben červen 2001 první společná kampaň ( Jarní kampaň ) ve spolupráci s TMCZ, určená na podporu prodeje modelů Yaris, Corolla a Avensis, během této kampaně byl dosažen první prodejní rekord Září 2001 zahájeny práce na implementaci a uzpůsobení systému STEP_SQL (kmenový software sloužící pro správu smluv a jejich účetní vedení) Říjen 2001 zahájena spolupráce se společností Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) dovozcem manipulační techniky Toyota do České republiky, uveden na trh leasingový produkt Toyota Forklift Leasing Březen 2002 prezentace prvního produktu na úvěrové bázi (Toyota Kredit) síti autorizovaných prodejců Toyota a jeho následné uvedení na trh Duben 2002 zahájeny práce na novém schématu dealerské podpory Červen 2002 dosažen historický prodejní rekord (na bázi tržního podílu, dosud nepřekonán) 8 Výroční zpráva 2008

9 Srpen 2002 sídlo společnosti zasaženo povodněmi, kanceláře TFSCZ přestěhovány do náhradních prostor poskytnutých TMCZ Říjen 2002 úspěšný návrat do sídla společnosti Únor 2003 společnost oceněna za 2. nejlepší výsledek mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v Evropě a Africe Únor 2003 zahájena testovací fáze nového schématu dealerské podpory s pilotními partnery Duben 2003 uveden na trh první produkt na bázi operativního leasingu (Toyota Rent) Květen 2003 zbytek autorizovaných prodejců Toyota zahrnut do schématu nové dealerské podpory Září 2003 systém STEP_SQL uveden do ostrého provozu Prosinec 2003 on-line kalkulátor pro autorizované prodejce uveden do provozu Únor 2004 rozšířena spolupráce s Toyota Material Handling Česká republika a.s. (dříve Kromexim, a.s. Kroměříž) o nabídku produktu na bázi operativního leasingu (Toyota Forklift Rent) Únor 2004 TFSCZ hostitelem 6. TFS Marketingové konference, současně obdržela cenu za 1. místo (nejvyšší tržní podíl) mezi společnostmi ze skupiny Toyota Financial Services v rámci regionu Evropa-Afrika Květen 2004 změna zákona o DPH a následný dramatický pokles objemu nově uzavíraných leasingových smluv Srpen 2004 začátek prací na projektu založení sesterské společnosti Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Září 2004 uveden na trh první produkt z řady Toyota Direct (pojištění po řádném ukončení leasingové, resp. úvěrové smlouvy) Prosinec 2004 historický prodejní rekord v počtu smluv uzavřených za jeden měsíc Leden 2005 finalizace projektu a založení Toyota Financial Services Slovakia s.r.o. Srpen 2005 uveden na trh variabilní úvěr Toyota Genio Říjen 2005 uvedení kompletně přepracované nabídky dealerské podpory (wholesale) Březen 2006 nové webové stránky, poprvé se zákaznickou sekcí (off-line) Říjen 2006 TFSCZ je právoplatným pojišťovacím agentem na základě splnění zákonných podmínek Prosinec 2006 vytvořeno výchozí schéma klientských ratingů Únor 2007 připojení k Nebankovnímu registru klientských informací Únor 2007 vítězství v největším tendru v historii TFSCZ na financování vozidel pro zaměstnanecký program TPCA Kolín Březen 2007 změněn corporate identity design na stěžejních produktech Červen 2007 zahájeny práce na webovém rozhraní interně označovaném jako toyota Únor 2008 uzavřena první smlouva v rámci řady Toyota Pojištění Březen 2008 dokončeny práce na produktové řadě Toyota Rent Plus Výroční zpráva

10 PRODUKTY A SLUŽBY Obchodní činnost společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. je realizována v současnosti ve třech základních produktových rovinách. První z oblastí je poskytování finančních služeb koncovým zákazníkům, kteří mají záměr pořídit si (tj. profinancovat) vozy Toyota, Lexus, nebo vysokozdvižné vozíky Toyota a BT. Tato oblast služeb je nazývána pojmem retail. Druhá část produktového portfolia TFSCZ, která je běžně nazývána wholesale, je určena na podporu sítě autorizovaných prodejců Toyota. Nad oběma těmito základními částmi produktového portfolia, které slouží zejména k pořízení aktiv (majetku), je pak oblast třetí, pojištění. Pojištění je v tuto chvíli tvořeno nabídkou pojištění majetkového, vázaného na automobily (resp. manipulační techniku). Produkty a služby pro koncové zákazníky (retail) Portfolio finančních služeb, které bylo na přelomu hospodářského roku 2004 a 2005 zásadně modifikováno díky změnám zákona o DPH, je v současné době schopné uspokojit širokou škálu zákaznických potřeb a očekávání. Jsou v něm zastoupeny jak leasingové, tak i úvěrové produkty v následujícím členění: Toyota Leasing Produktový pilíř Toyota Financial Services Czech s.r.o., nabízený již od počátku působení na trhu v České republice, je založen na finančním leasingu s plnou amortizací, neboli finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci. Nájemcem může být podnikatel i nepodnikatel. Konkrétní podmínky leasingové smlouvy jsou sestaveny na základě kombinace následujících standardních parametrů: mimořádná splátka 10 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 36, 42, 48, 60 a 72 měsíců pro nepodnikatele, 60 a 72 měsíců pro podnikatele, fixní pojištění odpovědnosti (limit min. 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu leasingu součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je fixní po celou dobu leasingu a je součástí pravidelných splátek, lze uzavřít na jakýkoliv model značky Toyota či Lexus, vozidla nová i ojetá, smlouva je ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši 1 190,- Kč vč. DPH. Toyota Kredit Pro zákazníky, kteří chtějí vozidlo okamžitě ekonomicky vlastnit, ale nechtějí či nemohou použít k jeho koupi své vlastní finanční zdroje, je určen náš produkt, nabízený od roku 2002, který je založen na principu úvěrového financování. Toyota Kredit je vhodný nejen pro podnikatele či nepodnikatele, ale i pro příspěvkové organizace územních samosprávných celků, měst (včetně Hlavního města Prahy), obcí i krajů. Nastavení smlouvy je velmi flexibilní: standardní financovaná částka se pohybuje v rozmezí 30 % 90 % z pořizovací ceny (tzn., že minimální výše vlastních prostředků ke krytí koupě je 10 %), délka úvěrové smlouvy je 12, 24, 36, 48 a 60 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/ 50 mil. Kč) je součástí pravidelných splátek po celou dobu úvěrové smlouvy, 10 Výroční zpráva 2008

11 havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, produkt lze standardně použít na financování nových i ojetých vozidel značky Toyota a Lexus, smlouva zaniká splacením celé jistiny (úvěru); úvěrovou smlouvu lze po dohodě s naší společností prodloužit nebo naopak zkrátit nebo ji i předčasně splatit. Toyota Vario Principem modifikovaného úvěrového produktu, který je naší společností nabízen již od roku 2001 (do byl tento produkt nabízen na bázi finančního leasingu s částečnou amortizací zůstatkovou hodnotou), je volba zvýšené poslední splátky (do zůstatkové hodnoty). To umožňuje dlužníkovi dosáhnout velmi příznivé výše pravidelné měsíční splátky. Produkt je určen zejména pro nepodnikatele. Pro produkt Toyota Vario platí: výše vlastních prostředků 20 % 60 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 36 nebo 48 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu úvěrové smlouvy součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, poslední zvýšenou splátku úvěru lze volit v rozsahu od 10 % do 30 %, respektive 25 % z celkové hodnoty vozidla, a to v závislosti na délce smlouvy a modelu financovaného vozidla, smlouvu lze uzavřít na modely Aygo, Yaris, Auris, Corolla SDN, Corolla Verso, Avensis a RAV4, na konci smluvního období je nutné zvolit jednu z následujících variant: splacení poslední zvýšené splátky, pokračování ve financování poslední zvýšené splátky (prodloužení úvěrové smlouvy do konečného splacení), odkup vozidla v tržní hodnotě (minimálně v hodnotě poslední zvýšené splátky) dealerem a využití nabídky na velmi výhodnou koupi vozidla nového, včetně neméně výhodných podmínek financování. Toyota Genio Novinka z roku 2005 mezi produkty pro koncové zákazníky, postavená na modelu úvěru (spotřebitelského i pro podnikatele, zákaznické skupiny jsou stejné jako pro Toyota Kredit), s možností předčasného splacení jistiny každých 12 měsíců bezúročně. Pro naše zákazníky je tento produkt zajímavý nižší požadovanou platbou předem (od 10 % vlastních prostředků), neporovnatelně nižší úvěrovou splátkou (způsobenou větší délkou smlouvy) a velmi přijatelnou hodnotou pojistného ve splátce. Zákazník je informován o výši hodnoty pro předčasné splacení již v samotné úvěrové smlouvě. Toyota Genio je specifické tímto: výše vlastních prostředků od 10 % z pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy 72 měsíců, fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je po celou dobu úvěrové smlouvy součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je fixní po celou dobu úvěrové smlouvy a je součástí pravidelných splátek, možnost předčasného splacení každých 12 měsíců trvání smlouvy, smlouvu lze v dnešní době uzavřít na celou modelovou řadu Toyota. Výroční zpráva

12 Toyota Rent Tento produkt je v portfoliu od počátku hospodářského roku 2004 a je určen především pro firemní klientelu. Jedná se o operativní leasing (pronájem), který je založen na částečné amortizaci vozidla dle stanoveného jízdního režimu (délka používání a celkový počet ujetých km). Zákazníci u tohoto produktu ocení zejména velmi příznivou splátku, pozitivně ovlivňující finanční výdaje, a též velmi nízkou administrativu spojenou s provozem vozidla. Celkové nájemné vychází z následujících parametrů: financování 100 % pořizovací ceny vozidla, délka smlouvy měsíců, maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , fixní pojištění odpovědnosti (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je vždy po celou dobu leasingu součástí pravidelných splátek, havarijní pojištění se spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je fixní po celou dobu leasingu a je vždy součástí pravidelných splátek, v ceně nájmu je dále registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět naší společnosti, odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi vyúčtovány žádné dodatečné náklady. Toyota Rent Plus Toyota Rent Plus je novým produktem v portfoliu společnosti Toyota Financial Services Czech s.r.o. a je nabízen od dubna Produkt je určen především firemní klientele a zákazníkům, kteří chtějí využít výhodu pronájmu zohledňující skutečné používání vozidla, bez nutnosti řešit otázku, jak naložit s vozidlem po skončení nájemní smlouvy. Jedná se o operativní leasing neboli pronájem vycházející z částečné amortizace vozidla dle stanoveného jízdního režimu (délka používání a celkový počet ujetých km). Zákazníci z řad podnikatelů a obchodních společností u tohoto produktu ocení zejména velmi příznivou měsíční splátku, jež je daňově uznatelným nákladem v plné výši, sníženou administrativu spojenou s provozem vozidla a zajištění pravidelné obměny vozového parku. Jedná se o rozšířenou variantu základního produktu Toyota Rent. Základní rysy produktu jsou: financování až 100 % pořizovací ceny vozidla, standardní délka smlouvy 12, 24, 36 nebo 48 měsíců, maximálně však 60 měsíců, maximální počet ujetých km v rámci leasingové smlouvy je , měsíční splátky nájemného obsahují kompletní servisní a asistenční služby dle specifických požadavků klienta (opravy a údržba, výměna a skladování pneu, silniční asistenci, náhradní vozidlo a kartu na čerpání pohonných hmot), v ceně nájmu je dále zahrnuta registrace vozidla, platba silniční daně a koncesionářského poplatku za rozhlasový přijímač, fixní a velmi výhodné pojištění odpovědnosti je součástí pravidelných splátek po celou dobu pronájmu, havarijní pojištění s atraktivními sazbami a volitelnou spoluúčastí 5 % (min ,- Kč) nebo 10 % (min ,- Kč) je neměnné po celou dobu trvání smlouvy a je součástí pravidelných splátek, po ukončení smlouvy se vozidlo vrací zpět naší společnosti, zákazník proto nemusí řešit otázku ponechání/prodeje vozidla, může si pronajmout vozidlo nové, a tím optimalizovat náklady na provoz, odpovídá-li opotřebení vozidla smluvním podmínkám, nejsou klientovi účtovány žádné dodatečné náklady při vrácení vozidla. 12 Výroční zpráva 2008

13 Toyota Forklift Leasing Komplexní finanční podpora značky Toyota se odráží i v oblasti prodeje manipulační techniky a vysokozdvižných vozíků Toyota a manipulační techniky BT. Ve spolupráci s distributorem značek je možné uzavřít finanční leasing s plnou amortizací a dalšími následujícími standardními parametry: mimořádná splátka ve výši 10 % 60 % z pořizovací ceny vozíku, délka splácení 60 nebo 72 měsíců, zůstatková hodnota 0 % (eventuálně 10 %) z pořizovací ceny vozíku, strojní pojištění je fixní a je součástí splátek po celou dobu leasingové smlouvy s maximální spoluúčastí ,- Kč, pojištění odpovědnosti za škody (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je součástí pravidelných splátek po celou dobu leasingové smlouvy, smlouva je ukončena zaplacením odkupní ceny v symbolické výši 1 190,- Kč vč. DPH, resp. zaplacením zůstatkové hodnoty. Toyota Forklift Rent Společně s výhradním distributorem vysokozdvižných vozíků a manipulační techniky značky Toyota a BT přinášíme od února roku 2004 zákazníkům unikátní produkt, v rámci kterého je komplexně postaráno o provoz a péči vozíků. Toyota Forklift Rent je operativní leasing (pronájem) s plným servisem. Podmínky nájemní smlouvy, která je uzavírána s distributorem, jsou dány kombinací následujících parametrů: financování 100 % pořizovací ceny vozíku, délka smlouvy měsíců, strojní pojištění je fixní a je součástí nájemní splátky po celou dobu leasingu, maximální spoluúčast je ,- Kč, pojištění odpovědnosti za škody (limit 50 mil. Kč/50 mil. Kč) je fixní a je součástí pravidelné nájemní splátky, v ceně nájmu jsou běžné servisní úkony spojené s provozem vozíků a úměrné proběhu motohodin, nad rámec běžných servisních úkonů je možné sjednat i výměnu pneumatik a vidlice vozíku. Výroční zpráva

14 Toyota Pojištění První značkový pojistný produkt na trhu v České republice, nabízený od 1. čtvrtletí 2008, je určený pro zákazníky Toyota a Lexus pořizující si své vozy za hotové, či přes jinou finanční instituci. Produkt je nabízený cestou sítě prodejců Toyota a Lexus, webového rozhraní nebo přímo přes Toyota Financial Services Czech. Základní nabídka v sobě obsahuje: pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla (povinné ručení, dále jen pojištění odpovědnosti ), základní havarijní pojištění (havárie, odcizení, živelní událost, vandalismus), doplňková havarijní pojištění (pojištění skel, pojištění zavazadel, pojištění náhradního vozidla, pojištění asistence a úrazové pojištění osob). V rámci produktu zákazník získává zejména: první značkový pojistný produkt na českém trhu nabízený naší společností a renomovanou Allianz pojišťovnou, a.s., jistotu garantovaných a kvalitních služeb, nadstandardní přístup k likvidaci pojistné události, náhradní vozidlo zdarma po dobu 5 dnů pro případy poškození vozidla v důsledku pojistné události, prvotřídní asistenční služby u nás i v zahraničí, širokou škálu doplňkových připojištění, pojištění přímo při koupi vozidla od autorizovaného prodejce značky Toyota/Lexus se speciálními sazbami na pojištění, uplatnění bonusů za bezeškodní průběh za léta, kdy jste nehavarovali. Toyota Direct Toyota Direct je nové označení produktové řady, která je zaměřená na jakéhokoliv uživatele vozidla Toyota a Lexus, aktuálně zejména pak na ty zákazníky, kteří řádně ukončují úvěrovou nebo leasingovou smlouvu s Toyota Financial Services Czech s.r.o. na vozidlo, které jim dále zůstává, nebo na vlastníky vozidla značky Toyota a Lexus, kteří v minulosti nerealizovali koupi prostřednictvím značkových finančních služeb nebo o nich ani neuvažují. Jelikož je Toyota Direct tvořen na základě zákaznických očekávání, předpokládáme i průběžnou proměnu a rozšiřování tohoto produktu, u něhož lze v současné době sjednat: kompletní havarijní pojištění ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. společně s doplňkovým pojištěním (pojištění čelního skla, náhradního vozidla, pojištění zavazadel, úrazové pojištění pasažérů) garantujeme poskytnutí nejlepších sazeb na trhu, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla ve spolupráci s Allianz pojišťovnou, a.s. 14 Výroční zpráva 2008

15 Z Tabulky č. 1 je patrné zastoupení jednotlivých produktů (vztaženo na předané smlouvy v daném hospodářském roce). Financovaná hodnota reprezentuje množství peněžních prostředků půjčených zákazníkům. Počet smluv udává počet jednotek (financovaných objektů), které byly v rámci hospodářského roku financovány. Sloupec Pořizovací ceny (bez DPH) vyjadřuje součet hodnoty jednotlivých objektů v čase jejich pořízení, a to opět v členění za jednotlivé produkty. Tabulka č. 1 Smlouvy předané v hospodářském roce 2008 (v Kč) Financovaná Počet Pořizovací ceny Produkt hodnota Podíl smluv Podíl (bez DPH) Podíl Toyota Leasing ,63 % ,37 % ,27 % Toyota Kredit ,87 % ,25 % ,33 % Toyota Vario ,08 % 19 1,00 % ,87 % Toyota Genio ,22 % ,25 % ,11 % Toyota Rent ,17 % 153 8,07 % ,42 % Toyota Forklift Leasing ,06 % 2 0,11 % ,07 % Toyota Forklift Rent ,96 % 113 5,96 % ,93 % Celkem ,00 % ,00 % ,00 % V tomto hospodářském roce se zvrátil trend prudkého nárůstu podílu úvěrových smluv v předchozích letech. Při meziročním srovnání zjistíme, že úvěrové produkty pro automobily meziročně poklesly o 7 % (počet smluv) a i financovaná hodnota se snížila o 2 %. Svůj vliv na tomto faktu mají dva faktory: podnikatelé jednak před koncem kalendářního roku 2007 akcelerovali svůj zájem o finanční leasing v obavách z negativních dopadů nové daňové reformy na tento produkt, jednak na začátku hospodářského roku 2008 došlo k realizaci hlavní dodávky vozidel v rámci úspěšného tendru TFSCZ k zaměstnaneckému programu pro kolínskou automobilku TPCA. Podíváme-li se zpět do hospodářského roku 2008, zjistíme některé zajímavé skutečnosti: Finanční leasing s plnou amortizací Toyota Leasing si zejména vzhledem k výše uvedeným skutečnostem udržel svou pozici (srovnání 2008/2007: 26,63 %/26,29 % podle financované částky (viz. Graf č. 2), resp. 28,27 %/27,85 % z pohledu pořizovacích cen a 31,37 %/28,20 % z pohledu počtu smluv). Faktem zůstává, že z celkového pohledu nebyl přírůstek smluv v tomto segmentu dramatický a očekává se znovu posílení úvěrových produktů a produktů na bázi operativního leasingu v následujících letech. Toyota Kredit, náš historicky první úvěrový produkt, zaznamenal meziročně nárůstem leasingových produktů pokles v procentním zastoupení produktu v portfoliu, a to o 19 % z hlediska počtu smluv (srovnání 2008/2007: 26 %/31 %), tuto skutečnost však kompenzuje nárůst v dalších úvěrových produktech. Toyota Genio znovu potvrdil vysokou poptávku po obdobném typu produktů a meziročně zastoupení tohoto produktu v portfoliu vzrostlo o 17 % (srovnání 2008/2007: 27 %/23 % podle počtu smluv). Svůj podíl na tomto růstu má velmi úspěšná kampaň Yaris za 5 555,- měsíčně, zaměřená na možnost složit počáteční vklad 5 555,- Kč a potom hradit měsíční splátku ve stejné výši (kampaň probíhala nepřetržitě od dubna do srpna 2007). Prostý operativní leasing představovaný Toyota Rent dosáhl obdobného zastoupení v portfoliu jako v roce minulém a tento stav hovoří o určité stagnaci produktu danou jeho omezenou nabídkou (bez služeb). Očekáváme, že změny zde nastanou připravovanou implementací dalších služeb směrem k full-service leasingu, který byl dokončen v březnu 2008 s postupnou implementací v roce 2008, v souladu se strategií TMCZ na vytvoření specializovaných business center zaměřených na nabídku komerční klientele. Produkt Toyota Vario od okamžiku svého nasazení do našeho portfolia naráží na malou ochotu prodejců věnovat tomuto produktu větší pozornost. Přitom i minimální snaha může přinést opakující se obchod a potenciál generování kvalitních ojetých vozidel pro dealerství jako další potenciální profit centrum. Produkt nicméně ponecháváme v nabídce, přepokládáme, že s dalším rozvojem trhu se stane frekventovanějším. Součástí statistiky je i řada Toyota Equipment Leasing, která zastupuje naší nabídku pro organizace ze skupiny Toyota Group na území České republiky a není aktivně nabízena. Proto i její podíl je takřka zanedbatelný. Produkty určené pro financování manipulační techniky vykázaly pokles na meziroční bázi, došlo i k poklesu našeho tržního podílu. Tento pokles je způsoben naplněním významných dodávek rámcových smluv, kdy v současnosti jde pouze o doplňování současného portfolia. Navíc v roce 2007 došlo k významným změnám ve struktuře společností Toyota Material Handling Česká republika a.s. (soukromý distributor) jako výhradního dovozce vozíků Toyota do ČR a společnosti BT Česká republika s.r.o. (společnost patřící skupině Toyota) jako výhradního dovozce manipulační techniky BT do ČR. Se soukromým distributorem společnost Toyota Industrial Equipment Europe vzhledem k dlouhodobé strategii ukončila smlouvu o výhradním zastupování pro dovoz vozíků Toyota a tuto činnost plně svěřila právě společnosti BT Česká republika s.r.o. V současnosti probíhají inicializační kroky k vybudování nové obchodní strategie pro ČR. Výroční zpráva

16 Graf č. 1 Zastoupení produktů dle počtu smluv Toyota Forklift Leasing 0 % Toyota Rent 8 % Toyota Forklift Rent 6 % Toyota Leasing 32 % Toyota Genio 17 % Toyota Vario 1 % Toyota Kredit 26 % Toyota Equipment Leasing 0 % Graf č. 2 Zastoupení produktů podle financované hodnoty Toyota Rent 19 % Toyota Forklift Leasing 0 % Toyota Forklift Rent 8 % Toyota Leasing 27 % Toyota Equipment Leasing 0 % Toyota Genio 21 % Toyota Vario 1 % Toyota Kredit 24 % 16 Výroční zpráva 2008

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2007. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2007 Toyota Financial Services Czech s.r.o. 4 Výroční zpráva 2007 Obsah Úvod 6 Společnost 8 Vznik Společnosti a její historie 8 Produkty a služby 10 Produkty a služby pro koncové zákazníky

Více

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Výroční zpráva 2009. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. 2 Výroční zpráva 2009 3 4 Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva 2009 Obsah Úvod 6 Společnost

Více

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o.

hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. hospodářský rok 2010 výroční zpráva Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Obsah Úvod 5 Společnost 6 Vznik společnosti a její historie 6 Produkty a služby 8 Produkty

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2013 Toyota Financial Services Czech s.r.o. / Výroční zpráva / Hospodářský rok 2013 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 9

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2015 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2015 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 10 Wholesale 18 Pojištění 20 Technologie a internet 24 Řízení rizik 28 Strategie

Více

Výroční zpráva 2006. s.r.o.

Výroční zpráva 2006. s.r.o. Výroční zpráva 2006 s.r.o. Serióznost v obchodních vztazích 1. Společnost byla založena v srpnu 1992 jako první leasingová společnost zaměřená na podporu prodeje konkrétních značek vozů Škoda, Volkswagen,

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 výroční zpráva 2007 výroční zpráva 2007 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2007 Tržby (mil. Kč) 2 058 EBITDA (mil. Kč) 87 Provozní zisk (mil. Kč) 84 Zisk před

Více

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008

Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 výroční zpráva 2008 výroční zpráva 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 SMP Net, s.r.o. 2 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 2 74 EBITDA (mil. Kč) 959 Provozní zisk (mil. Kč) 475 Zisk před

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Vybrané ukazatele (dle CAS) 2008 Tržby (mil. Kč) 1 301 EBITDA (mil. Kč) 641 Provozní zisk (mil. Kč) 392 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 404 Zisk po zdanění (mil. Kč) 439 Investice

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 7 Záměry pro další období 8 Obchodní

Více

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita

Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita. Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group - Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Finanční služby skupiny Volkswagen Group Úvěr Leasing Pojištění Mobilita Výroční zpráva 2014 2 Úvodní slovo Vážené dámy, vážení

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje 3 Organizační struktura 4 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu aktiv 5 Zpráva dozorčí rady 8 Záměry pro další období 9 Obchodní

Více

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010

smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 2010 smp Net, s.r.o. VýROČNÍ ZPRÁVa 200 Vybrané ukazatele (dle CAS) 200 200 Tržby celkem (mil. Kč) 3 059 EBITDA (mil. Kč) 70 Provozní zisk (mil. Kč) 64 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 57 Zisk po zdanění (mil.

Více

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011

TRANSFINANCE a.s. Výroční zpráva za rok 2011 Výroční zpráva za rok 2011 Česká ekonomika v roce 2011 ve srovnání s rokem 2010 narostla měřeno vývojem HPD o 1,7 procenta ve stálých cenách, ovšem mezičtvrtletní přírůstky byly zaznamenány pouze v prvním

Více

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s. Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2013 Factoring KB, a.s., poskytuje factoringové služby zahrnující odkup, správu, inkaso a financování pohledávek včetně převzetí

Více

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Výroční zpráva 2008 Factoring KB, a.s. Factoring pro firmy Vybrané údaje o hospodaření Jednotka 2008 Obrat společnosti mil. Kč 17 259 Meziroční pokles obratu % -4,88 Zisk společnosti (po zdanění) tis.

Více

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s.

Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 2009 Factoring KB poskytuje soubor factoringových služeb, který zahrnuje odkup, správu, inkaso a financování pohledávek. Výroční zpráva 2009 Factoring KB, a.s. 27 Při průměrném počtu 40 zaměstnanců došlo

Více

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti

OBSAH. Profil společnosti. Struktura skupiny. Celosvětové koncernové zásady. Složení vrcholových orgánů. Organizační struktura společnosti VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 OBSAH 04 06 07 08 09 10 12 14 20 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 38 64 Profil společnosti Struktura skupiny Celosvětové koncernové zásady Složení vrcholových orgánů Organizační

Více

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz

Výroční zpráva 2012. VZ Czech E189023. 2012www.domena.cz Výroční zpráva 2012 VZ Czech E189023 2012www.domena.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady

Více

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012

Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 Výroční zpráva Europ Assistance s.r.o. za rok 2012 V Praze dne 28. června 2013 www.europ-assistance.cz Obsah Obecná část 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 5 ORGÁNY A VEDENÍ SPOLEČNOSTI 5 VLASTNICKÁ STRUKTURA

Více

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti

Factoring ve světě. Factoring v České republice. Profil společnosti Výroční zpráva 2010 Factoring ve světě Po krátkodobé stagnaci, resp. mírném tříprocentním poklesu v roce 2009, se světový factoring vrátil v roce 2010 k silnému růstovému trendu. Členové Factors Chain

Více

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007

Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva. za rok končící 31. prosince 2007 Aviva životní pojišťovna, a.s. Výroční zpráva za rok končící 31. prosince 27 Obsah 3 Zpráva nezávislého auditora 5 Zpráva o podnikatelské činnosti a stavu majetku společnosti za rok 27 1 Zpráva o vztazích

Více

Výroční zpráva 2010 2010

Výroční zpráva 2010 2010 2010 Výroční zpráva 2010 Základní ukazatele 2008 2009 2010 Aktiva celkem 52 550 18 335 15 849 Pasiva celkem 52 550 18 335 15 849 z toho: základní kapitál 30 000 30 000 30 000 rezervy 502 502 502 Výnosy

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční zpráva 2011 2011

Výroční zpráva 2011 2011 2011 Výroční zpráva 2011 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Základní údaje o společnosti 3 Složení představenstva 4 Zpráva představenstva 5 Složení dozorčí rady 6 Zpráva dozorčí rady 7 Návrh

Více

Výroční zpráva 2 0 0 9

Výroční zpráva 2 0 0 9 Výroční zpráva 2009 Nová éra komunikace _ Profil společnosti GTS NOVERA s.r.o. je celonárodní telekomunikační operátor, který v garantované kvalitě poskytuje komplexní portfolio hlasových, datových a internetových

Více

Výroční zpráva 2009 2009

Výroční zpráva 2009 2009 Výroční zpráva Klíčové údaje Celkový obrat Factoringu České spořitelny (v mil. Kč) 50 000 40 000 35 588 30 000 30 007 31 818 27 501 20 000 10 000 0 2006 2007 Celkový obrat společnosti Factoring České spořitelny

Více

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva

Broker Trust, a.s. Výroční zpráva Broker Trust, a.s. 2013 Výroční zpráva Broker Trust, a.s. Podporujeme poradce, kteří zodpovědně poskytují kvalitní služby svým klientům. Poskytujeme nástroje a služby, které umožňují finančním poradcům

Více