Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti"

Transkript

1

2 Obsah 1. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR Důvody a cíle zdravotnické reformy, podstata a způsob stanovení standardů péče 2. Milan Kubek, prezident České lékařské komory Tři hlavní výhrady proti způsobu stanovení standardů péče ve zdravotnictví 3. Pavel Hroboň, řídící partner AdvanceHealthcareManagement Institute Ekonomický přínos vs. společenský náklad reforem a zkušenosti ze zemí EU 4. Pavel Kožený, ředitel Národního referenčního centra Rozdíl mezi standardními postupy, standardní a nadstandardní péčí 5. Jiří Pavlíček, člen správní rady Transparency International ČR Zdravé zdravotnictví, základ úspěšné země Prezentace v rámci jednotlivých panelových diskuzí Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti Panelová diskuze 2: Jak změní reforma vztahy zdravotnických zařízení, farmaceutických firem a ostatních dodavatelů? Emil Zörner, výkonný ředitel Česká asociace farmaceutických firem Miroslav Palát, prezident Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Panelová diskuze 3: Co může reforma změnit na vztazích pacientů a zdravotních pojišťoven? Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren ČR

3 Důvody a cíle zdravotnické reformy. Podstata a způsob stanovení standardů péče. Konference E15 - Standardy zdravotnické péče. Leoš Heger,

4 Přehled prezentace Důvody a cíle reformy Standard

5 Finanční důvody pro reformu Krátkodobé fiskální problémy Zvýšení DPH (v roce 2012 cca 4 mld.) Zvýšení platů lékařů (v roce 2012 cca 4,5 mld.) Záporné saldo hospodaření zdr.pojišťoven Dlouhodobé problémy Hospodářská krize Stárnutí obyvatelstva Rozvoj medicíny a finanční udržitelnost

6 Důvody pro reformu tenčící se rezervy pojišťoven Na kolik průměrných denních výdajů mají pojišťovny peníze na Základních fondech ! Q_2009 2Q_2009 3Q_2009 4Q_2009 1Q_2010 2Q_2010 3Q_2010 4Q_2010 1Q_2011

7 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč

8 Omezení makroekonomickou situací Nelze předpokládat nárůst výběru pojistného změnou legislativy ani díky hospodářské situaci je třeba problém řešit úsporami v rámci systému a spoluúčastí obyvatel

9 Cíle reformy - nastavení vztahů v systému Jasná práva pojištěnce/pacienta pojišťovny poskytovatelé Právní jistota pro všechny aktéry rovnoprávné smluvní vztahy nová definice lege artis, chránící lékaře

10 Řešení krátkodobých fiskálních tlaků Podíl všech aktérů MZ protikorupční strategie, restriktivní úhr.vyhláška Pojišťovny přerozdělení zůstatků, aukce na úhrady léků Zřizovatelé nutnost přistoupit k restrukturalizaci především akutní lůžkové péče Poskytovatelé lepší nákupy, redukce duplicit Pacienti mírný nárůst spoluúčasti

11 Norsko Dánsko Nizozemí* Soukromé výdaje na zdravotnictví - ČR 17% Podíl soukromých výdajů na celku výdajů na zdravotnictví - % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 USA Mexiko Korea Izrael Řecko Švýcarsko Austrálie Slovensko Turecko Kanada Maďarsko Polsko Slovinsko Belgie* Španělsko Portugalsko* Finsko Rakousko Německo Irsko Itálie Francie Estonsko Nový Zéland Švédsko Japonsko Velká Británie Česká republika Lucembursko Island * Data nejsou dostupná v databázi OECD, byla doplněna z "Health system in Transition" publikací WHO

12 Spotřební vydání domácností 2,74 % 2,8 % 94,46 % Výdaje na zdraví Alkoholické nápoje a tabák Ostatní spotřební výdaje

13 Soukromé výdaje na zdraví 12% 53% 22% Regulační poplatky Doplatky za hrazené léky Stomatologie Ostatní výdaje na zdraví 13% Soukromé výdaje (45 mld. Kč) jsou tvořeny zejména regulačními poplatky (5,4 mld. Kč), doplatky za hrazené léky (9,8 mld. Kč) a stomatologickou péči (5,6 mld. Kč).

14 Efektivita systému (poskytovatelé) Úhrady DRG Kontrola vstupu nových technologií Nová organizace dlouhodobé péče

15 Nové postavení zdravotních pojišťoven jednotný zákon, vyšší motivace ovlivňovat systém zvýšení smluvní volnosti při zachování jistot poskytovatelů vyšší dohled ze strany státu (sledování úrovně hospodaření a povinností) lepší manažerská informatika

16 Standard 1.Klinický doporučený postup 2.Nárok pacienta (úhradový standard) 3.Nadstandard vs. spoluúčast

17 1. Klinický doporučený postup akutní bolest na hrudi podezření na náhlou příhodu břišní péče o diabetického pacienta postup u nevyléčitelného umírajícího pacienta postup u život ohrožující sepse

18 2. Nárok pacienta Zákony zák.48/1997 Sb. (ambulantní péče, IVF, akupunktura, přílohy) záchranná služba Vládní nařízení geografická dostupnost časová dostupnost Vyhlášky Seznam výkonů s bodovými hodnotami lázeňská péče

19 3. Nadstandard (x) spoluúčast

20 NADSTANDARD legislativní čistota hrazený standard plní 100% zdravotní potřebu vždy existuje záruka úhrady standard.výkonu nadstandard není nutný, je jen luxusnější

21 Možné nadstandardy Materiály oční čočky lehké sádry, spec. ortézy kloubní náhrady Přístrojový nadstandard Non-evidence based postupy (?) Výběr operatéra (?) Zbytná opakovaná vyšetření (-) Předbíhání na čekací listině

22 Proč nadstandard? Nejvíce sociálně citlivá forma spoluúčasti platí jen ti, co mají peníze a připlatit si chtějí Omezení klientelismu a všimných Nový zdroj finančních prostředků pro zdravotnická zařízení Zlevnění kvalitnější varianty pro pacienty místo celé ceny už jen doplatek rozdílu

23 SPOLUÚČAST (!) ústavní konformita (uspokojení zdr.potřeb, zákon) léky s doplatkem, běžné zdr.prostředky, regulační poplatky, příspěvkové lázně? lehké zákroky, doprava, rehabilitace, stomatol.

24 PLNÁ PLATBA PACIENTEM kosmetické výkony, masáže banální léky, (???) zubní výplně

25 Rizika, záruky Při definici nároku preferovat evidence-based postupy zachovat dostupnost potřebné péče respektovat ekonomické možnosti systému v.z.p. (veřejný zájem) Při poskytování nadstandardu povinně nabízet standard zveřejnit ceník nediskriminovat pacienty, kteří si nepřiplatí

26 Tvorba k.d.p., nároků, nadstandardů, spoluúčasti, nehrazených výkonů (!) Ústavní konformita zákon x vyhláška x věstník dostupnost péče) Návrh od odborných společností medicínská relevance tíže onemocnění, terap.možnosti evidence based) Medicínská, ekonomická, etická, občanská a politická váha (MZ, pojišťovny, zástupci pojištěnců) Periodická evaluace, posouzení vývoje technologií

27 Výhrady k tvorbě standardů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 Zdravotnictví funguje nepotřebuje revoluci za každou cenu Změnám by měla předcházet analýza kladů i záporů současného systému. Vysvětlit smysl a cíl reformy a také respektovat, že reforma se nedělá na jedno volební období. Spolupráce vlády s opozicí, s regiony Podpora lékařů a dalších zdravotníků Komunikace s veřejností Veřejnost musí reformu vnímat jako spravedlivou! Důvěryhodnost reformátorů??? Bezradnost a zmatečnost při tvorbě zákonů Platonický boj proti korupci

29 Cíl reformy zdravotnictví Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi neomezenými možnostmi lékařské vědy a omezenými finančními zdroji. Toto medicínské dilema musí řešit všechny vyspělé státy. Vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí respektující přirozené sociální a ekonomické zákonitosti. Vytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví s dostatkem kvalifikovaných a spokojených zdravotníků. Reforma je nikdy nekončící proces!

30 Nedostatek peněz a nedostatek lékařů Kvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou výdaje na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě. Výdaje na zdravotnictví Průměr států OECD v roce 2000: 7,8 %HDP (ČR 6,6 %) Průměr států OECD v roce 2008: 9,0 %HDP (ČR 7,2 %) Počet lékařů V uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemí OECD zvyšoval v průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně) Stagnace výdajů = pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče! Chceme to? Ani zdravotnictví není perpetum mobile Za 7 % českého HDP nemůžeme mít německé zdravotnictví

31 Podfinancované české zdravotnictví

32 Jak ufinancovat české zdravotnictví? Solidarita -solidární způsob financování musí zůstat dominantní. Povinná účast všech obyvatel na veřejném zdravotním pojištění. Spravedlnost každý má stejné právo čerpat zdravotní péči, ale zároveň se musí na jejím financování podílet stejným procentem svých příjmů. Respektování sociálního a ekonomického statutu obyvatel je základní podmínkou politické průchodnosti a stability potřebných změn. Svoboda kdo si přeje lepší služby, má právo si je zaplatit.

33 Vícezdrojové financování Pojištění Povinné veřejné zdravotní pojištění zůstane základním zdrojem (Zpoj. hradí cca 75 % výdajů) Státní a regionální rozpočty Od převodu okresních nemocnic pod kraje jejich podíl klesá V roce 2009 o 2,8 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003 V roce 2009 o 2,8 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003 Přímá spoluúčast V roce 2009 již 16,4% -nejrychleji rostoucí položka Zatím co celkové výdaje se mezi roky 2003 a 2008 zvýšily o 35 %, tak přímá spoluúčast pacientů vzrostla o 123 %. Připojištění V ČR zatím neexistuje, podmínkou jsou úhradové standardy Dnes není na co se připojišťovat

34 Úhradové standardy -ČLK Aby bylo možno se připojistit na nadstandard, musí být nejprve definován standard! Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta vrozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je vsouladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal.

35 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci scílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, a je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, existují důkazy její účinnosti vzhledem k účelu jejího poskytování.

36 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Pokud lze zdravotní péči poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotní péče, který je vsouladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen základní varianta ). Ostatní způsoby zdravotní péče, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen ekonomicky náročnější varianta ) se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takové zdravotní péče v základní variantě.

37 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Za ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče lze považovat pouze zdravotní péči, která je takto označena vprováděcích právních předpisech vydaných podle 17. Za ekonomicky náročnější variantu nelze označit zdravotní péči, kterou lze poskytnout pouze jedním způsobem. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů sbodovými hodnotami a s označením variant zdravotní péče podle 13.

38 Jak nevytvořit úhradové standardy Odborné společnosti občanská sdružení Guidelines existují, nesmí být právně závazné, jsou neufinancovatelným ideálem Zdravotní pojišťovny Jejich standard by nemusel stačit ani na přežití Politici Hodně slov a málo práce, všechno všem a zadarmo Politici mají vytvořit zákonný rámec pro jednání o úhradových standardech, jehož výsledek musí být politickým rozhodnutím převeden v závaznou právní normu. Novela zákona 48/1997 Sb. ministra Hegera tento nezbytný zákonný rámec nevytváří a otevírá tak prostor korupci.

39 Jak vytvořit úhradové standardy Tvorba úhradových standardů v gesci profesních komor (ČLK, ČSK) Seznam nadstandardních výkonů vydává Mz vyhláškou (na základě zmocnění v zákoně 48/1997 Sb.) a to na návrh komory poté, co posoudí zda její návrh je ve veřejném zájmu. Komora (ČLK, ČSK) při tvorbě návrhu spolupracuje s: Odbornými společnostmi Lékařskými fakultami Sdruženími poskytovatelů zdravotní péče Zdravotními pojišťovnami Zájmovými sdruženími pojištěnců Na úhradu nadstandardní péče lze uzavřít připojištění u zdravotní pojišťovny. Tvorba úhradových standardů je nekončící dynamický proces.

40 Vláda hasič i pyroman Zvýšenímdolní sazby DPHz 10 na 14 % stát vysaje ze zdravotnictví v roce 2012 částku minimálně 4 mld. Kč. Tyto peníze by měl stát zdravotnictví vrátit, ale nevrátí Sjednocení sazby DPH způsobí další mnohamiliardové ztráty. Vláda se svojí reformou snaží řešit problémy, které sama způsobila. Zdravotnictví dotuje státní rozpočet a zůstává dojnou krávou pro některé typy podnikatelů i podnikatelů. Vláda obviní lékaře, že ekonomické problémy způsobila jejich chamtivost nutnost upravit platy. Ekonomické problémy pak zdůvodní nutnost další privatizace a růstu spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče.

41 Nespravedlnost v platbách pojistného Průměrné pojistné v roce 2011 (zdravotně pojistný plán VZP) Zaměstnanec OSVČ Osoba bez zdanitelných příjmů Státní pojištěnec Měsíční pojistné 2 865,- Kč 1 243,- Kč 1 080,- Kč 723,- Kč - Pojištění leží na bedrech zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. - Stropy činí z pojistného daň s degresní sazbou. -OSVČ platí nepřiměřeně nízké pojistné a stát tak podporuje drobné podnikání na úkor zdravotnictví. - Některé druhy příjmů jsou od placení pojistného osvobozeny. - Největším dlužníkem je stát! 41

42 Stát největší dlužník Zástupná platba státu za ekonomicky neaktivní obyvatele Jednoduchý a levný systém zajišťující 100% výběr pojistného. Stát za 60 % obyvatel spotřebovávajících 80 % péče platí jen 24 % příjmů pojišťoven. Platba státu zůstane i v roce 2012 (3. rok) pouhých 723 Kč/měsíc (30 euro). Zvýšení plateb státu - čistě politické rozhodnutí Investice do zdravotnictví se vyplácí Zdravotnictví není černá díra na peníze

43 Spravedlivá reforma Zajištění finančních prostředků pro zdravotnictví Spravedlnost ve zdravotním pojištění Na straně příjmové - výše pojistného Na straně výdajové - regionální dostupnost zdravotní péče Úhradové standardy a připojištění - úhrady od jednotlivých pojišťoven Efektivní vynakládání finančních prostředků Restrukturalizace lůžkového fondu Pořádek v cenách a úhradách léků i zdravotnického materiálu Omezení korupce Kontrola hospodaření nemocnic i zdravotních pojišťoven Udržení kvalifikované pracovní síly Růst platů a zlepšení profesních podmínek (vzdělávání, odpočinek )

44 Podezřelá reforma Reforma pro reformu chybí analýzy stávajícího stavu a dopadu reformních návrhů. Vláda tvoří zákony chaoticky a prosazuje reformu silou bez ohledu na názory zdravotníků, pacientů a opozice. Nespravedlnosti ve financování zdravotnictví vláda nejenom že neřeší, ale naopak prohlubuje. Platonický boj proti korupcia nezájem o hospodárné nakládání s finančními prostředky. Nadstandard cesta jak získat peníze pro zdravotnictví Nestanoven transparentní způsob rozdělování zdravotní péče riziko korupce Zákon neupravuje připojištění riziko vyvádění peněz ze zdravotnictví

45 Pozor! Nespravedlivou reformu zdravotnictví veřejnost nepřijme. Děkuji za pozornost.

46 Nadstandard zkušenosti ze zemí EU a společenské náklady reforem Pavel Hroboň

47 Hlavní důvody zavedení nadstandardu Hlavním účelem zavedení nadstandardu byla (velmi pravděpodobně) snaha omezit rozsah služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Druhým důvodem mohla být snaha o zvýšení transparentnosti legalizace nadstandardu Je třeba si uvědomit, že nadstandard v některých oblastech poskytování zdravotní péče máme v ČR již dávno a to legálně (léky na předpis) i nelegálně či pololegálně (různé doplatky vybírané jednotlivými poskytovateli)

48 Definice hrazených služeb K zařazení do souboru služeb hrazených z veřejných zdrojů je nutno splnit všechna následující kriteria: Medicínská efektivita Přílišná finanční zátěž pro průměrného jednotlivce či rodinu Ochota obyvatelstva se na danou zdravotní službu solidarizovat Nákladová efektivita relativní nebo absolutní Zdroj: Dekkerova komise, Holandsko

49 Definice nadstandardu v české legislativě Pokud lze zdravotní péči uvedenou v odstavci 1 poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen základní varianta ). Ostatní způsoby zdravotní péče podle věty první, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen ekonomicky náročnější varianta ) se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takové zdravotní péče v základní variantě.

50 Přístupy k určení nadstandardu Systematický přístup základem je určení doporučených klinických postupů. Vše, co se bezdůvodně liší od doporučených klinických postupů, je nadstandard Zjednodušený výběr založený například na vybraném materiálu nebo výkonech Zaměření na nové technologie systematické používání health technology assessment Přístupy se dají mezi sebou kombinovat

51 Ekonomický přínos a sociální náklady reforem I Politické a sociální náklady reforem zdravotnictví jsou mimořádně vysoké viz Slovensko 2006, Maďarsko 2008, ČR 2008/2009 Z hlediska společenských a politických nákladů bývalo Z hlediska společenských a politických nákladů bývalo mnohem jednodušší omezovat dostupnost péče skrytě, pomocí čekacích dob, neinformování pacienta o moderním způsobu léčby apod. Tento přístup je ale stále obtížnější díky informovaným pacientům, odmítnutí lékařů hrát tuto hru a přeshraničnímu poskytování péče

52 Ekonomický přínos a sociální náklady reforem II Ekonomický přínos nadstandardu definovaného podle Seznamu výkonů bude přinejmenším v blízké budoucnosti okrajový nejvýše stovky milionů Kč Sociální náklady nemusí být vysoké při dobré komunikaci, zajištění orientace pacientů a bezproblémové dostupnosti základní varianty plně hrazené z veřejného pojištění Při určení nadstandardu je politicky a společensky snadnější začít s novými postupy to ale vyžaduje systematické hodnocení technologií, abychom vyhověli požadavku v zákonu

53 Standardní postupy a standardní péče jak na to? Pavel Kožený

54 Standardy ve zdravotnictví? ano x ne

55 Standardy ve zdravotnictví? ano x ne ano, ale.

56 Význam slova standard? 1. ustálená a žádoucí míra či stupeň, sloužící jako základ hodnocení vybavení, procesu, výkonu či výsledku lékařské a ošetřovatelské činnosti závazná jakost poskytované péče 2. známý vzorek, ev. hodnota či úroveň umožňující porovnání. Srov. norma angl. standard běžná, pův. vynikající úroveň, z fr. estandard vlajka Zdroj

57 Pojmy a dojmy stále nejasné! V anglicky psané literatuře se často plete: evidence-based clinical practice guideline, clinical practice guideline, clinical guideline, guideline, guidance, recommendation, key recommendation, guideline statement, codes of practice, practice policies, clinical pathway, algorithm, criteria, medical review criteria, clinical indcator, standard, protocol. V českých zdrojích nacházíme pojmenování: Guidelines, doporučený postup, doporučení, standardy, léčebné standardy, zásady péče

58 Standardní postup x standardní péče Počáteční stav Standardní postup Standardní péče Průběh léčby Cílový stav

59 Co ukazují? Variabilita (zejm. nežádoucí variabilita) Počáteční stav Průběh léčby Cílový stav Standardní postup - obecný Variabilita struktury Standard péče - konkrétní Variabilita procesu Variabilita výsledku

60 příklad

61 Příklad doporučení a měření ukazatele VD Kód Obsah doporučení Typ položky Hodnota položky Identifikace výkonu CT a nebo MR (89611, 89613, 89615, 89617, 89619, 89713, 89725, 89723) 3 D10 U pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou je nutno provést vyšetření CT a MR v den přijetí Identifikace přípravku NE Časový údaj o provedení První den hospitalizace Identifikace pracoviště RTG pracoviště, ale není podmínkou výběru Další podmínky Vyloučit pacienty přijaté z jiných ZZ Poznámka

62 Graf vývoje procesních ukazatelů, icmp Míra naplnění kritéria [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

63 Klinický standard vs. Úhradový standard Klinický standard definuje produkt klinický obsah (zejména funkčními klasifikacemi, definicí měřitelných ukazatele, přípustnou variabilitu, referenční hodnoty, atd.) Úhradový standard je dohoda nebo rozhodnutí o ocenění vymezeného klinického obsahu (produktu)

64 Jak na to? Národní referenční centrum je společná odborná platforma plátců a poskytovatelů zdravotní péče Metodiku tvorby klinických standardů zdravotní péče Vycházíme ze zahraničních modelů a ověřených postupů tvorby, adaptace na české podmínky Ověřování funkčnosti vznikají demo-standardy Spolupráce s Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká gastoenterologická společnost ČLS JEP

65 Upřesnění terminologie Tzv. klinické standardy (KS) jsou v terminologii NRC klinické doporučené postupy obohacené o: Výčet klíčových doporučení uspořádaný dle jednotné osnovy a oceněny EBM Měřitelná klinická kriteria a ukazatele Měřitelné ekonomické údaje Informace srozumitelné pro pacienty Strukturální část Klasifikace klinického stavu Popis procesu formou doporučení Kriteria a ukazatele Ekonomické údaje Pro pacienty Literatura

66 Obsah Tzv. klinické standardy (KS) jsou v terminologii NRC klinické doporučené postupy obohacené o: Strukturální část Výčet klíčových doporučení uspořádaný dle jednotné osnovy a oceněny EBM Popis procesu formou doporučení Měřitelná Klasifikace klinická kriteria a ukazatele klinického Měřitelné stavu ekonomické údaje Kriteria a ukazatele Informace srozumitelné pro pacienty Ekonomické údaje Pro pacienty

67

68 Klinický standard a jeho součásti - osnova Popis procesu péče Informace pro pacienty Ukazatele kvality Ekonomické aspekty Administrativní údaje Algoritmizace

69 Závěr Terminologie (definice slova standard a jeho přívlastků klinický, ekonomický, úhradový, ) Existuje konkrétní metodika a je použitelná pro Existuje konkrétní metodika a je použitelná pro tvorbu standardů ČR. Základem je doporučený klinický postup, který je tvořen a vyhodnocován na principech EBM.

70 Poděkování - Grantu IGA MZ ČR č Spolupracujícím odborným společnostem ČLS JEP - Zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům sdružených v NRC - Vám za pozornost Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel NRC Vinohradská 112, Praha 3

71 Ing. Jiří Pavlíček 20. září 2011

72 Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

73 Zdravotní prognóza 2020 Výdaje na zdravotnictví se v zemích OECD Přizpůsobitelné role a struktury Úsilí o společný cíl Digitální páteř do roku 2020 ztrojnásobí Atmosféra inovace Udržitelnost Přeorientování motivace na $ 10 tril. Zdroj: PriceWaterhouseCoopers Strategické využití zdrojů Standardizace jakosti a bezpečnosti PricewaterhouseCoopers uskutečnila pohovory s více než 120 vedoucími pracovníky a myšlenkovými vůdci, kteří působí ve zdravotnictví, a provedla průzkum mezi více než 580 vedoucími pracovníky ve zdravotnictví, tvůrci politiky, klinickými lékaři a dalšími předními vedoucími pracovníky ve státním i soukromém sektoru.

74 Klíčová otázka: Jak posilovat důvěru?

75 5 Úrovní důvěry 1. Sebevědomí 2. Důvěra ve vztahu 3. Důvěra uvnitř organizace 4. Důvěra na trhu 5. Důvěra ve společnosti

76 Ekonomické parametry důvěry Důvěra = rychlost náklady Důvěra = rychlost náklady Zdroj: Stephen R. Covey The Speed of Trust

77 Hodnotový ledovec Dosahování životních cílů Jak já demonstruji mé hodnoty Výsledky Chování Má schopnost žít hodnoty Způsobilosti Mé životní preference a priority Můj pohled na svět Hodnoty Přesvědčení

78 Celosvětové téma Zdravotnictví je celosvětově 3. nejvíce zasažené odvětví korupčními praktikami (po ropném a zbrojním průmyslu) Systém plný nejistoty, asymetrických informací a velkého množství hráčů s rozdílnými zájmy Od výběrových řízení, nákupů vybavení nemocnic, stavebních prací až po lékovou politiku, schvalování léků a interakci firem s lékaři ke vztahu pacientů a lékařů,... Roční ztráty veřejných peněz v miliardách dolarů

79 Korupce Korupce je zneužití moci pro neoficiální účely. Katalog korupčního jednání zahrnuje úplatkářství, vydírání, protekci, podvody, zpronevěru a další. Ačkoliv máme tendenci přemýšlet o korupci jako hříchu vlády, samozřejmě, že existuje také v soukromém sektoru. K K = M + D -O Korupce se rovná Monopol plus Diskrétnost minus Odpovědnost. Korupce je trestný čin výpočtu, ne vášně Robert Klitgaard

80 Test Corruption Korupce Korupce v ČR Korupce ve zdravotnictví Korupce ve fotbale Korupce ve stavebnictví Korupce ve státní správě zobrazení

81 Průzkum Zdraví bez úplatků Úplatky přiznala zhruba třetina lidí Čokolády, květiny, ale i hotovost, v ojedinělých případechivícenež50tisíckorun Z toho 67% bylo do korun, necelé procento naopak nad 50 tisíc korun. Nejčastěji lidé uplácí do 200 korun, takže drobnými dary či bonboniérami.

82 Veřejný zájem Zdravotnictví nepochybně spadá vtrestní rovině pod definici obstarávání věci veřejného zájmu (trestné činy úplatkářství) Ačkoli takové případy u soudu neskončily, zdá se téměř nepochybné, že by to soudy takto posuzovaly (jako u fotbalu nebo školství) Kongresy -Apotex(Keňa), Actavis (Egypt), dary lékařům Sporné Post-marketingové studie Neprůhlednost rozhodování...

83 Nevyřešené otázky Služba nebo produkce? Co je standard? Kvalita péče a otázka připojištění Spoluúčast pacientů Pojišťovny vs. pacienti celá matrice vztahů Střety zájmů např. zástupci politiky ve správních radách Cenotvorba Neprůhledné hospodaření Smluvní vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními Neefektivní kontrola

84 Transparence je nejlepší způsob prevence US Sunshine Act 2013 všichni dodavatelé povinně hlásit interakce s HCPs 2014 všichni výrobci a nákupní skupiny povinně zveřejňovat vše nad 10 USD CMSS Code (32 lékařských asociací) Společnosti budou zveřejňovat finanční podporu od firem Členové vedení budou zveřejňovat platby od firem, cílem je omezit je na minimum

85 Průhlednost, odpovědnost (účelnost), přiměřenost KOMUNIKACE sjednocující společný cíl, pozitivní příklady MOTIVACE -nutností je nastavení rovných podmínek VZDĚLÁVÁNÍ - zaměřit se na klíčové segmenty ve zdravotnictví pacienty, legislativce, plátce, poskytovatele péče, formou školení, případových studií, vzdělávacích kampaní KONTROLA A MONITOROVÁNÍ - validace dat a nápravné kroky MOTIVACE A POSTIH veřejná sláva, ostuda až trestní postih

86 Anti-korupční strateg trategie Potrestejte velké ryby Zapojte lidi do diagnostiky zkorumpovaného systému Zacilte se na prevenci skrze nápravy zkorumpovaného systému Zreformujte motivační prvky Klitgaard, Robert

87

88 Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti Praha

89 Standardy zdravotnické péče vnesou větší organizační řád a přehled a umožní splnit přání pacienta obdržet servis, který zlepší jeho komfort Výraz zdravotní péče má širší význam, než jen poskytnutá léčba. Zahrnuje výkony: diagnostické, léčebné (operačně i konzervativně), ale též péči následnou (sledování). Dále materiálové náklady a také služby, běžně neposkytované. Ve všech těchto bodech pacienti projevují různá přání. Ne vždy z různých důvodů splnitelná (medicínsky, ekonomicky, technicky). Ve značném počtu případů jsou si ale pacienti po vysvětlení ochotni za svá nestandardní přání připlatit.

90 Standardy a nadstandardy péče v žádném případě nesmí zhoršit dostupnost péče Případný nadstandard bude ve svém striktně zdravotním důsledku srovnatelný s výkonem standardním (dle guidelines). Každý občan bude mít možnost obdržet špičkovou péči, technologii, materiál či služby za jeden těchto předpokladů: 1. Až bude daná modalita ekonomicky obecně dostupná pro zařazení do péče hrazené ze zdravotního pojištění (obvykle až tehdy, když je ve světě nahrazena modernější); 2. Když bude modalita zařazena, ale početně z ekonomických důvodů omezena (dlouhý waiting list); 3. Když bude mít možnost si na požadovanou modalitu připlatit. Kterou variantu by asi český pacient považoval za nejpřijatelnější?

91 Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů? Praha

92 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zásadní otázky na úvod: Mohou vznikat hodnotné zákony ukvapenou cestou a bez patřičného projednání a připomínkování všemi zúčastněnými? Je správné připojit k pečlivě připravenému a zrale promyšlenému zákonu mnohem obsáhlejší dodatek, který přes své dalekosáhlé účinky byl doručen těsně před druhým čtením a nemohl být pro nedostatek času poslanci prostudován a připomínkován? 92

93 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zlepšení: Lze oprávněně doufat, že se odstavce novely zákona 48, které zavádějí urychlený vstup generik na trh a které byly připravovány od ledna 2010 (!), neminou se zamýšleným účinkem. Positiva: Úspory, dostupnost léčby pro více pacientů, nižší doplatek pacienta. 93

94 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zhoršení vlivem elektronických aukcí: Zvýšení spoluúčasti pacienta zadními vrátky: V případě reexportu vítězného preparátu a tím výpadku plně hrazeného léku; nebo pacient zůstane u svého osvědčeného ale v soutěži poraženého preparátu (75 % hrazení). Při změně na vytendrovaný léčivý přípravek se pacient špatně orientuje v jeho užívání, může docházet k záměnám či duplicitám. Zhoršená compliance. 94

95 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Rozhodování o provedení nebo neprovedení elektronických aukcí bude příslušet několika málo osobám: V mediích byla již tato struktura kritisována a poukázáno na zvýšený potenciál korupce. ČAFF podporuje záměr MZd obsadit řídící orgány nezávislými odborníky bez politické orientace, plně zodpovědnými za svá rozhodnutí. 95

96 Děkuji za pozornost Dr. Emil Zörner

97 Standard a nadstandard a zdravotnické technologie pohled ze širší perspektivy Miroslav Palát 20.září 2011

98 KS zdravotnictví Občané Pacienti Zdrav.pojišťovna - Dr. Mngt. Zřizovatelé CZK Dodavatelé Zaměstnanci Zaměstnanci

99 Standard / Nadstandard Vymezení v JEDNÉ diagnóze nikde není Lze vymezit nad-standard, resp.mimo-standard Různé způsoby / konstrukce, jak to udělat Odborné společnosti Racionální a hlavně SROZUMITELNÁ metoda, jak na to.anebo? ekonomická úvaha? Anebo není to úplně jinak? Otevření zcela nového trhu s připojištěním

100 Zlepší nové standarty zdravotní péče postavení pacientů? Mgr. Marek Hampel Předseda představenstva GML Praha

101 Vývoj nákladů na zdravotní péči (v mld. Kč) zdroj: VZP 160,00 140,57 141,06 140,00 122,93 129,94 120,00 107,44 111,74 113,99 100,00 80,00 60,00 40,00 24,07 24,74 22,85 22,54 21,99 24,23 22,75 20,00 3,80 3,90 4,70 7,80 9,10 10,20 9,50 0, Náklady na zdravotní péči Náklady na léky vydané na recept Náklady na ZÚLP

102 sajícrozdělenínákladů VeZPdle segmentů na léky na ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Z VeZP-ROK ,04% 2,78% 0,93% na ambulantní péči celkem tis. Kč na ústavní péči celkem tis. Kč Náklady na lázeňskou péči tis. Kč ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Z VeZP-ROK ,94% 0,19% 0,03% na ambulantní péči celkem na ústavní péči celkem Náklady na lázeňskou péči 0,56% Náklady na péči v ozdravovnách tis. Kč 23,21% 22,80% Náklady na dopravu tis. Kč 0,77% 0,81% 0,03% 17,52% 24,91% Náklady na péči v ozdravovnách Náklady na dopravu 0,78% 0,05% 1,93% 46,93% Náklady na zdravotnickou záchrannou službu tis. Kč Náklady na léky vydané na recepty tis. Kč Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy tis. Kč Náklady na léčení v zahraničí 2) tis. Kč 1,54% 51,27% Náklady na zdravotnickou záchrannou službu Náklady na léky vydané na recepty Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy Náklady na léčení v zahraničí 2) Ostatní náklady na zdravotní péči tis. Kč Ostatní náklady na zdravotní péči

103

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

Poslední změny a reformní plány - Česká republika

Poslední změny a reformní plány - Česká republika Poslední změny a reformní plány - Česká republika International Health Summit Praha, 18.4.2007 PhDr. Lucie Antošová Ministerstvo zdravotnictví ČR Dnešní prezentace Důvody pro změnu IHS 2005 Poslední změny

Více

Problémy, které se dlouhodobě neřešily

Problémy, které se dlouhodobě neřešily ZDRAVOTNICTVÍ v ČR Jeden z nejlepších a nejdostupnějších systémů v Evropě a na světě Široké pokrytí nároků občanů garantované Ústavou čl. 31 Nejmodernější technologie Vysoce kvalifikovaný personál 2 Problémy,

Více

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006

ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ. Praha, 16. 5. 2006 ODS MÁ JASNÝ PROGRAM PRO ČESKÉ ZDRAVOTNICTVÍ Praha, 16. 5. 2006 SOUČASNÁ SITUACE Nedostupnost potřebné zdravotní péče Nevyřešený finanční deficit Nejistota Neprůhlednost Dlouhodobé výzvy jsou ignorovány

Více

Reforma zdravotnictví Milan Kubek

Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví Milan Kubek Reforma zdravotnictví 14+1 změna ministra Julínka 1. Občan bude mít přehled o tom, na jakou péči má nárok, kdo a kde mu ji poskytne. 2. Občané budou informováni o kvalitě

Více

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky

REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky REFORMA ZDRAVOTNICTVÍ nejsou jenom poplatky Tomáš Julínek ministr zdravotnictví Etapy reformy Reforma svéprávného pacienta Reforma pro ohroženého pojištěnce Pro současnost 2007-2010 Odpovídá ministr Julínek

Více

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady

ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ. MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady ELEKTRONIZACE Z POHLEDU ŘEŠENÍ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ VE ZDRAVOTNICTVÍ MUDr. Marek Zeman, MBA ředitel FN Královské Vinohrady Vysoká úroveň českého zdravotnictví Kvalita péče Naděje na dožití

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008

Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 Rizika reformy zdravotnictví MUDr. Milan Kubek Konference ČLK Milovy 25.-26.4.2008 26.4.2008 ČLK a 2. fáze reformy 24.11.2007 Ministr Julínek na sjezdu ČLK předal věcné záměry 7 zákonů a slíbil, že se

Více

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010

Moderní,, dostupné cné zdravotnictví. Praha, 4. května 2010 Moderní,, dostupné a vstřícn cné zdravotnictví Co jsme udělali... Moderní specializovaná péče bez protekce a korupce Ochranné limity pro nejvážněji nemocné Nové národní preventivní a screeningové programy

Více

Konference RS ČR 2013

Konference RS ČR 2013 Konference RS ČR 2013 Financování zdravotnictví Praha, 12.12.2013 Vývoj po roce 1989 vznik Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) k 1.1.1992, převedení financování zdravotnictví ze státního rozpočtu na financování

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST

REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REGULAČNÍ POPLATKY - SOUČÁST REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ Národohospodářský ústav Praha, 25. 04. 2007 OBSAH DNEŠNÍ PREZENTACE Poplatky jako součást reformy zdravotnictví Situace v ČR a srovnání s Evropou Návrh

Více

Zdravotnictví a finance

Zdravotnictví a finance Zdravotnictví a finance Historie zdravotnictví 20/1966 Sb. ZÁKON Z ze dne 17. března 1966 o péči p i o zdraví lidu -definuje hlavní zásady péče p e o zdraví lidu -pozdější dodatky a změny Historické změny

Více

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011

KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 KVALITA PÉČE ( jednotně v celé ČR ) Leoš Heger, PSP ČR, 22. 2. 2011 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY (vstupy, postupy a výstupy) * * * všeobecné aspekty / předpisy bezpečnostní stavební elektro požární pracovní,... NÁSTROJE

Více

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006

Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Co čeká lékaře a pacienty v roce 2006 Reforma zdravotnictví-forum.cz Pardubice, 18.4. 2006 OBSAH Dopady vyhlášek Ministerstva zdravotnictví ČR pro 1. pololetí 2006 Důsledky novel zdravotnických zákonů

Více

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o.

Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Práva pacientů 2013 Přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s. D&D Health s.r.o. Problémové okruhy Přístup k léčbě Zákon o zdravotních službách,

Více

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek

Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice. MUDr. Tomáš Julínek Návrh změny systému zdravotního zabezpečení v České republice MUDr. Tomáš Julínek DNEŠNÍ PROGRAM Důvody pro změnu Návrh nového systému Postup realizace nového systému 1 NUTNOST ZMĚNY Krize institucí v

Více

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment

Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment Jaká je budoucnost financování zdravotnictví v ČR? Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment OSNOVA Zdravotnictví v ČR v rámci Evropy Struktura financování Můžeme ještě ušetřit

Více

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR

JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR JAKÉ ZMĚNY CHYSTÁ MZ ČR Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR Leoš Heger, Praha 24. 11. 2010 PROBLÉMY spokojenost pacientů / zdravotníků napětí mezi zdroji a objemem péče chování pacientů v mezních stavech implicitní

Více

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování

Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Krize veřejných zdravotních systémů a reforma financování Seminar Starting points for Czech health reform 16.4. 17.4. Prague Macháček, Hroboň, Julínek Health reform.cz PROBLÉMY VEŘEJNÝCH SYSTÉMŮ ZDRAVOTNÍ

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Protikorupční a racionalizační změny v zakázkách a nákupech zdravotnické techniky a léků Gestor MZd Spolugestor Zahájení projektu

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček

Vliv farmaceutických firem na chování lékařů. Jiří Vorlíček Vliv farmaceutických firem na chování lékařů Jiří Vorlíček Základní léčebné možnosti v onkologii chirurgie radioterapie farmakoterapie Farmakoterapie Česká onkologická společnost ČLS JEP dlouhodobě usiluje

Více

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění

Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Důchodová reforma Parametrické změny základního povinného systému důchodového pojištění Zvyšování věkové hranice pro nárok na starobní důchod Omezení možnosti předčasného odchodu do důchodu Omezení zápočtu

Více

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj

Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Úhrady zdravotnických prostředků současná situace a budoucí vývoj Tomáš Doležal Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment VALUE outcomes s.r.o. Zdravotnické prostředky - celkem 22 mld Kč

Více

Legislativní novinky pro r. 2011

Legislativní novinky pro r. 2011 Legislativní novinky pro r. 2011 Leden 2011 - Návrh zákona, kterými se mění: 1. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění 2. Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně

Více

Jak stabilizovat veřejný dluh?

Jak stabilizovat veřejný dluh? Jak stabilizovat veřejný dluh? Prof. Jan Švejnar E-mail: kancelar@jansvejnar.cz web: http://idea.cerge-ei.cz 9. června 2011 Struktura prezentace Fiskální situace ČR v mezinárodním srovnání Ekonomie vývoje

Více

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče

Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče Pohled MZ Úhrady akutní lůžkové péče v r. 2013, Kontroly poskytované péče ing. Petr Nosek, MZČR INMED, 22.11.2012 Řešení kontrol a přehledů péče ze strany plátce, poskytovatele a pacienta. Co je nejefektivnější?

Více

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care

Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče. Health Insurance Corporations - Costs spent on Health Care by Types of Health Care Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2. 10. 2014 24 Zdravotní pojišťovny - náklady na segmenty zdravotní péče Health Insurance Corporations - Costs spent

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Tomáš Julínek Základní charakteristiky ideových pohledů na zdravotnictví - duben 2001 Zvýraznění role občana Zdravotnická zařízení realizují nabídku v konkurenčním prostředí Zachování

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků Naše zdravotnictví je kvalitnější než jak vypadá jeho obraz v mediálním zrcadle!

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ

Reformy zdravotního pojištění v zahraničí. Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Reformy zdravotního pojištění v zahraničí Doc. Martin Dlouhý Škola veřejného zdravotnictví IPVZ Financování zdravotnictví Různé modely financování: zdravotní pojištění, národní zdravotní služba (státní

Více

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ):

omezení pro úhrady uvedené v 3 až 15, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb (dále jen poskytovatel ): Strana 4034 Sbírka zákonů č. 324 / 2014 Částka 129 324 VYHLÁŠKA ze dne 17. prosince 2014 o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015 Ministerstvo zdravotnictví

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE

KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE KONCEPT DLOUHODOBÉ PÉČE V ČESKÉ REPUBLICE PROJEKTOVÝ TÝM LTC Dr Zajac MUDr Hroboň Mgr. Roubal Mgr. Hanuš Mgr. Válková NÁRŮST VÝDAJŮ NA AKUTNÍ A DLOUHODOBOU ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČI DO ROKU 2050 ( KULATÝ

Více

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Národní referenční centrum (NRC) MUDr. Antonín Malina, Ph.D. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Proč v IPVZ? zachování kontinuity (projekt Vývoj a ověřovací provoz klasifikačního systému

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR

Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Zdravotnické prostředky: Stav a výhledy úhradové regulace JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Platforma zdravotních pojištěnců ČR Východiska Co mají občané právo očekávat? Vztah zdravotník-pacient: ochrana

Více

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK Hlavní problémy českého zdravotnictví Nedostatek peněz Nedostatek kvalifikovaných zdravotníků MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK 2 Nedostatek peněz - hlavní problém českého

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN

REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN REFORMNÍ STRATEGIE V ČR A JEJÍ DOPAD NA SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ A POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN SYSTÉM VEŘEJNÉHO ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ V ČR Stárnutí populace Vysoká nákladovost nových

Více

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita

CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady. PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost. volnost Vysoká efektivita CO SE MUSÍ ZMĚNIT.. Cenový Smluvní Dopady předpis vztahy PZS Plátce ZP 80 % Minimální cena Smluvní Snížená dostupnost volnost Vysoká efektivita Politická cena Kontraktační Neudržitelnost povinnost rozpočtu

Více

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním

Principy úhradové vyhlášky 2015. Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Principy úhradové vyhlášky 2015 Ing. Helena Rögnerová ředitelka odboru dohledu nad zdravotním pojištěním Výběr pojistného na v. z. p. (v mld. Kč) Parametry systému v roce 2015 - Příjmy Zaměstnanci a OSVČ

Více

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004

Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí. Euro Forum 21.6.2004 Reforma systému zdravotnictví v rámci strukturálních reforem veřejných financí Euro Forum 21.6.2004 Osnova příspěvku Reforma veřejných rozpočtů 2 fáze Veřejné zdravotní pojištění v rámci veřejných financí

Více

Principy zdravotního připojištění

Principy zdravotního připojištění Principy zdravotního připojištění Doc. Martin Dlouhý IPVZ Praha, VŠE v Praze 23.10.2007 Praha Osnova přednášky 1. Proč zdravotní připojištění? 2. Co je zdravotní připojištění? 3. Typy zdravotního připojištění

Více

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce

Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Česká ekonomika a inovace v kontextu transformačních změn 25 let od sametové revoluce Vladimír Tomšík Konference Evropské fórum podnikání Česká ekonomika a inovace v Praze, CERGE-EI, 29. října 214 Obsah

Více

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012

Stanovený indikativní termín předložení na vládu 1Q.2012 Norma Stanovený indikativní termín předložení na vládu Pozitiva pro občany Zajištění větší ochrany pacientů za pomoci jednotného sledování a vyhodnocování nežádoucích účinků v rámci EU Sjednocení právní

Více

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D.

Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání. INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Úhrady zdravotní péče v LZZ v roce 2015 Předpoklady a očekávání INMED 2014 Pardubice 20. 11. 2014 Ing. Lubomír Dvořáček, Ph.D. Parametry systému v.z.p. v roce 2015 - PŘÍJMY předpokládaný nárůst plateb

Více

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010

MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Nominální pojistné jako klíč ke změně? MUDr. Pavel Hroboň, M.S. ČZF, Praha 2.12. 2010 Obsah dnešní prezentace Co je to nominální pojistné? Důvody pro zavedení nominálního pojistného Alternativy k zavedení

Více

Soutěž ve zdravotnictví

Soutěž ve zdravotnictví Soutěž ve zdravotnictví MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 Vývoj zdravotních systémů do 2. poloviny 19. století problém: zajištění pomoci při nemoci, zranění,sociální slabosti řešení: lékař, charita tisíciletý

Více

Radek Policar 1.10.2013

Radek Policar 1.10.2013 Nadstandardy ve zdravotní péči po vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR Radek Policar 1.10.2013 Milníky do 30. 11. 2011 bez nadstandardů 1. 12. 2011 až 4. 8. 2013 základní varianta ekonomicky náročnější

Více

Reforma zdravotnictví a role HTA

Reforma zdravotnictví a role HTA Reforma zdravotnictví a role HTA MUDr. Pavel Vepřek listopad 2012 České zdravotnictví je na půli cesty od přídělového systému k regulovanému trhu: 6 + 1 zdravotních pojišťoven, ale... svobodná volba poskytovatele

Více

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010

Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR. Pardubice 4. 2. 2010 Systémové změny ve veřejném zdravotním pojištění ČR Pardubice 4. 2. 2010 Náklady na zdravotní péči jsou globální problém: Čtyři světové trendy ve zdravotnictví a jeden společný problém Podle mezinárodních

Více

Centrová péče je v centru pacient?

Centrová péče je v centru pacient? Centrová péče je v centru pacient? Setkání ČAVO, 30.11.2013 PhDr. Ivana Plechatá LF MU a Koalice vážné diagnózy plechata@med.muni.cz Důvody pro centralizaci Odbornost, know-how, zkušenost Koncentrace diagnostické

Více

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví

HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví HTA jako součást řídícího procesu ve zdravotnictví České vysoké učení technické v Praze FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ workshop Hodnocení zdravotnických prostředků pátek 28. listopadu 2014 J. Kubinyi,

Více

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika

Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Koncept dlouhodobé péče v České republice Mgr. Válková Monika Pojem dlouhodobá péče ( long-term-care) OECD definuje LTC péči jako určité spektrum služeb určených lidem závislých na pomoci v některých ze

Více

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče

Statistická ročenka. Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2013 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí detailního statistického přehledu o důsledcích provádění mezinárodního

Více

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků

Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků Národní informační systém sledování nákladů na nákup zdravotnické techniky speciálního zdravotnického materiálu a léků VÝCHOZÍ SITUACE Nejednotný systém nákupů v různých typech zdravotnických zařízení

Více

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví

Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled Ministerstva zdravotnictví Současný stav a rozvoj elektronického zdravotnictví - pohled první ročník semináře ehealth 2012 kongresový sál IKEM 1.11.2012 Elektronizace zdravotnictví: 1. jedná se o dlouhodobé téma 2. povede ke zvýšení

Více

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání):

Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl. Ideál lékaře (svobodného povolání): Standardizace procesů poskytování zdravotních služeb: Důvody, smysl, cesta a cíl Tomáš Macháček, Reforma zdravotnictví-forum.cz Lékaři pro reformu, Brno 25.4.2009 Health Reform.cz Ideál lékaře (svobodného

Více

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel.

7. V příloze v Kapitole 2 bodu 1 položce 9 se slova zdravotnické zařízení nahrazují slovem poskytovatel. 467 VYHLÁŠKA ze dne 18. prosince 2012, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

Více

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví

Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění. MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Idea propojení zdravotního a sociálního pojištění MUDr. Pavel Vepřek poradce ministra zdravotnictví Důvody k propojení Každodenní problémy na rozhraní obou systémů, deformované vazby, poruchy v kontinuitě

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami.

Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu. Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. Stručný obsah pozměňovacích bodů Komplexního pozměňovacího návrhu Vždy uvedené jen podstatné body, ostatní jsou technickými řešeními a úpravami. 2. Omezení pohybu pojištěnců mezi pojišťovnami Změna pojišťovny

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.

Právo a přístup ke zdravotní péči. JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3. Právo a přístup ke zdravotní péči JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. Advokátní kancelář JUDr. Holubové Centrum pro zdravotnické právo 3.LF UK Obsah prezentace Úvodem: Právo a systém zdravotního pojištění

Více

Holandská reforma zdravotnictví

Holandská reforma zdravotnictví Holandská reforma zdravotnictví V souvislosti s reformou českého zdravotnictví se stále častěji hovoří o nizozemských reformách jako o možném zdroji inspirace. Jaká je tedy nizozemská reforma a oč v ní

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou.

Z metodického hlediska je třeba rozlišit, zda se jedná o daňovou kvótu : jednoduchou; složenou; konsolidovanou. Daňová kvóta Daňová kvóta (Tax Quota) patří mezi významné ukazatele uplatňované při mezinárodní komparaci. Je poměrovým ukazatelem vyjadřujícím úroveň daňových výnosů ve vztahu k hrubému domácímu produktu

Více

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE

ČESKÉ REPUBLIKY a SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ VYBRANÉ UKAZATELE VYBRANÉ UKAZATELE SOCIÁLNĚ EKONOMICKÉHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY a MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ Kapitoly: 1. Ekonomika 2. Zadluženost 3. Daně 4. Sociální systém 5. Zdravotnictví 6. Vzdělávání Plzeň únor 2011 zpracoval:

Více

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě. Zuzana Kaprová Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v Evropě Zuzana Kaprová Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzdělávání European Agency for Development in Special Needs Education www. european-agency.org

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014

Role knihoven v konceptu ehealth. Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 Role knihoven v konceptu ehealth Mgr. Adam Kolín ÚISK 13. 11. 2014 ehealth Informační ekonomie ecommerce ehealth Telemedicína Telehealth Zdravotní informace ehealth ehealth Informační technologie Telekomun.

Více

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB

Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Domácí a světový ekonomický vývoj Pavel Řežábek člen bankovní rady ČNB Ekonomická přednáška v rámci odborné konference Očekávaný vývoj automobilového průmyslu v ČR a střední Evropě Brno, 24. října 212

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008

TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC. Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE FAKULTNÍCH NEMOCNIC Leoš Heger Dialogem k reformě, NHÚ AV ČR, Praha 21.5.2008 TRANSFORMACE x AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI fakultní nemocnice >>>> a. s. fakultní nemocnice >>>> UN a.s. zdravotní pojišťovny

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ

GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ GENERICKÁ PRESKRIPCE A TVORBA POZITIVNÍCH LISTŮ RIZIKA V ČINNOSTECH FARMACEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ŠPINDLERŮV MLÝN 2012 MUDR. TAŤÁNA SOHAROVÁ VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR KDO JE ODPOVĚDNÝ ZA RACIONÁLNÍ

Více

Informační společnost z pohledu statistiky

Informační společnost z pohledu statistiky Konference ISSS 2007, Hradec Králové Informační společnost z pohledu statistiky Martin MANA Oddělení statistiky výzkumu, vývoje a informační společnosti Obsah prezentace KONCEPT INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI

Více

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ

PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ PODNIKOVÝ VaV v ČESKU a ve SVĚTĚ Martin Mana Výzkum, vývoj a inovace ve statistikách a analýzách Společný seminář TC AV ČR a ČSÚ; 22. dubna 2015 Technologické centrum AV ČR, Ve Struhách 27, Praha 6 ČESKÝ

Více

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová

Zdravotní pojištění. Bc. Alena Kozubová Zdravotní pojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné

Více

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky

Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví: důvody, proč cesta jak a první kroky Reforma zdravotnictví-forum.cz Tomáš Macháček, Healthreform.cz poradce ministra zdravotnictví pro zdravotní pojištění Rok 2006 Vynaložili jsme

Více

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK

Sociální politika. 1. ročník. Studijní obor: Sociální činnost. Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK Sociální politika 1. ročník Studijní obor: Sociální činnost ZDRAVOTNÍ POLITIKA zdraví je stav úplného tělesného, duševního a sociálního blaha jedince zdravotní stav lidí determinuje mnoho faktorů: genetické

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů

Obsah úhradové vyhlášky 2015. Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Obsah úhradové vyhlášky 2015 Ing. et Ing. Lenka Poliaková vedoucí oddělení úhradových mechanismů Parametry systému v roce 2015 - Příjmy 300 000 Nárůst výběru pojistného o 9 mld. Kč oproti roku 2014 (+7,3

Více

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

PRÁCE V ZAHRANIČÍ. Lukáš KUČERA. Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín PRÁCE V ZAHRANIČÍ Lukáš KUČERA Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín CO JE DŮLEŽITÉ SI UVĚDOMIT znalost jazyka je základním předpokladem pro práci v zahraničí je nutný pro komunikaci

Více

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika

Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Jak se staráme o seniory? Mgr. Válková Monika Demografický vývoj v ČR Dle prognózy EUROSTAT se předpokládá do r. 2050 dvojnásobný nárůst podílu nejstarší části populace: o 2007 podíl osob starších 65 let

Více

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně

CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně CO VŠECHNO PRO VÁS DĚLÁME? aneb své zájmy dokážeme lépe hájit společně Praha, 16. května 2013 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu Zpracování analýz sociálního dialogu a

Více

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR

Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR Za osobní účasti předsedy vlády ČR Mgr. Bohuslava Sobotky a ministra zdravotnictví ČR MUDr. Svatopluka Němečka, MBA MUDr. Jiří Běhounek hejtman Kraje Vysočina, člen Výboru pro zdravotnictví Parlamentu

Více

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají?

Poplatek se vybírá: 1. Jaké poplatky se u lékaře vybírají? Poplatky u lékaře a v nemocnici Cílem zaváděných regulačních opatření je omezení nadužívání zdravotní péče, ke kterému v České republice dochází v míře představující neslavné prvenství, a to nejen v Evropě.

Více

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů

ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů ČSSD počítá s větším podílem kapitálových trhů na vytváření soukromých důchodů Dr. Vít Samek Hotel Renaissance 30. března 2006 PRAHA Důchodové systémy dnes World Bank terminologie Státní penze Povinné

Více

Politika zaměstnanosti

Politika zaměstnanosti Politika zaměstnanosti MUDr. Milan Cabrnoch poslanec Evropského parlamentu, ODS Českomoravská elektrotechnická asociace Třeboň, 24. listopadu 2005 Milan Cabrnoch 2004 poslanec EP, ODS, výbor pro zaměstnanost

Více

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH

Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha. MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Elektronická zdravotní dokumentace, eprekripce 29.října 2007 - Praha MUDr. Pavel Neugebauer Předseda SPLDD ČR, člen Správní rady ČNFeH Právní rámec Zákon číslo 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu V. část

Více

HTA, v.z.p. a nadstandardy

HTA, v.z.p. a nadstandardy HTA, v.z.p. a nadstandardy MUDr. Pavel Vepřek říjen 2012 HTA HTA: multidisciplinární proces, který shromažďuje a hodnotí informace o medicínských, sociálních, ekonomických a etických dopadech používání

Více