Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti"

Transkript

1

2 Obsah 1. Leoš Heger, ministr zdravotnictví ČR Důvody a cíle zdravotnické reformy, podstata a způsob stanovení standardů péče 2. Milan Kubek, prezident České lékařské komory Tři hlavní výhrady proti způsobu stanovení standardů péče ve zdravotnictví 3. Pavel Hroboň, řídící partner AdvanceHealthcareManagement Institute Ekonomický přínos vs. společenský náklad reforem a zkušenosti ze zemí EU 4. Pavel Kožený, ředitel Národního referenčního centra Rozdíl mezi standardními postupy, standardní a nadstandardní péčí 5. Jiří Pavlíček, člen správní rady Transparency International ČR Zdravé zdravotnictví, základ úspěšné země Prezentace v rámci jednotlivých panelových diskuzí Panelová diskuze 1: Jakou úroveň standardu si po ekonomické stránce můžeme dovolit? Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti Panelová diskuze 2: Jak změní reforma vztahy zdravotnických zařízení, farmaceutických firem a ostatních dodavatelů? Emil Zörner, výkonný ředitel Česká asociace farmaceutických firem Miroslav Palát, prezident Česká asociace dodavatelů zdravotnických prostředků Panelová diskuze 3: Co může reforma změnit na vztazích pacientů a zdravotních pojišťoven? Marek Hampel, předseda Grémia majitelů lékáren ČR

3 Důvody a cíle zdravotnické reformy. Podstata a způsob stanovení standardů péče. Konference E15 - Standardy zdravotnické péče. Leoš Heger,

4 Přehled prezentace Důvody a cíle reformy Standard

5 Finanční důvody pro reformu Krátkodobé fiskální problémy Zvýšení DPH (v roce 2012 cca 4 mld.) Zvýšení platů lékařů (v roce 2012 cca 4,5 mld.) Záporné saldo hospodaření zdr.pojišťoven Dlouhodobé problémy Hospodářská krize Stárnutí obyvatelstva Rozvoj medicíny a finanční udržitelnost

6 Důvody pro reformu tenčící se rezervy pojišťoven Na kolik průměrných denních výdajů mají pojišťovny peníze na Základních fondech ! Q_2009 2Q_2009 3Q_2009 4Q_2009 1Q_2010 2Q_2010 3Q_2010 4Q_2010 1Q_2011

7 Vývoj příjmů a nákladů systému mld. Kč mld. Kč

8 Omezení makroekonomickou situací Nelze předpokládat nárůst výběru pojistného změnou legislativy ani díky hospodářské situaci je třeba problém řešit úsporami v rámci systému a spoluúčastí obyvatel

9 Cíle reformy - nastavení vztahů v systému Jasná práva pojištěnce/pacienta pojišťovny poskytovatelé Právní jistota pro všechny aktéry rovnoprávné smluvní vztahy nová definice lege artis, chránící lékaře

10 Řešení krátkodobých fiskálních tlaků Podíl všech aktérů MZ protikorupční strategie, restriktivní úhr.vyhláška Pojišťovny přerozdělení zůstatků, aukce na úhrady léků Zřizovatelé nutnost přistoupit k restrukturalizaci především akutní lůžkové péče Poskytovatelé lepší nákupy, redukce duplicit Pacienti mírný nárůst spoluúčasti

11 Norsko Dánsko Nizozemí* Soukromé výdaje na zdravotnictví - ČR 17% Podíl soukromých výdajů na celku výdajů na zdravotnictví - % 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 USA Mexiko Korea Izrael Řecko Švýcarsko Austrálie Slovensko Turecko Kanada Maďarsko Polsko Slovinsko Belgie* Španělsko Portugalsko* Finsko Rakousko Německo Irsko Itálie Francie Estonsko Nový Zéland Švédsko Japonsko Velká Británie Česká republika Lucembursko Island * Data nejsou dostupná v databázi OECD, byla doplněna z "Health system in Transition" publikací WHO

12 Spotřební vydání domácností 2,74 % 2,8 % 94,46 % Výdaje na zdraví Alkoholické nápoje a tabák Ostatní spotřební výdaje

13 Soukromé výdaje na zdraví 12% 53% 22% Regulační poplatky Doplatky za hrazené léky Stomatologie Ostatní výdaje na zdraví 13% Soukromé výdaje (45 mld. Kč) jsou tvořeny zejména regulačními poplatky (5,4 mld. Kč), doplatky za hrazené léky (9,8 mld. Kč) a stomatologickou péči (5,6 mld. Kč).

14 Efektivita systému (poskytovatelé) Úhrady DRG Kontrola vstupu nových technologií Nová organizace dlouhodobé péče

15 Nové postavení zdravotních pojišťoven jednotný zákon, vyšší motivace ovlivňovat systém zvýšení smluvní volnosti při zachování jistot poskytovatelů vyšší dohled ze strany státu (sledování úrovně hospodaření a povinností) lepší manažerská informatika

16 Standard 1.Klinický doporučený postup 2.Nárok pacienta (úhradový standard) 3.Nadstandard vs. spoluúčast

17 1. Klinický doporučený postup akutní bolest na hrudi podezření na náhlou příhodu břišní péče o diabetického pacienta postup u nevyléčitelného umírajícího pacienta postup u život ohrožující sepse

18 2. Nárok pacienta Zákony zák.48/1997 Sb. (ambulantní péče, IVF, akupunktura, přílohy) záchranná služba Vládní nařízení geografická dostupnost časová dostupnost Vyhlášky Seznam výkonů s bodovými hodnotami lázeňská péče

19 3. Nadstandard (x) spoluúčast

20 NADSTANDARD legislativní čistota hrazený standard plní 100% zdravotní potřebu vždy existuje záruka úhrady standard.výkonu nadstandard není nutný, je jen luxusnější

21 Možné nadstandardy Materiály oční čočky lehké sádry, spec. ortézy kloubní náhrady Přístrojový nadstandard Non-evidence based postupy (?) Výběr operatéra (?) Zbytná opakovaná vyšetření (-) Předbíhání na čekací listině

22 Proč nadstandard? Nejvíce sociálně citlivá forma spoluúčasti platí jen ti, co mají peníze a připlatit si chtějí Omezení klientelismu a všimných Nový zdroj finančních prostředků pro zdravotnická zařízení Zlevnění kvalitnější varianty pro pacienty místo celé ceny už jen doplatek rozdílu

23 SPOLUÚČAST (!) ústavní konformita (uspokojení zdr.potřeb, zákon) léky s doplatkem, běžné zdr.prostředky, regulační poplatky, příspěvkové lázně? lehké zákroky, doprava, rehabilitace, stomatol.

24 PLNÁ PLATBA PACIENTEM kosmetické výkony, masáže banální léky, (???) zubní výplně

25 Rizika, záruky Při definici nároku preferovat evidence-based postupy zachovat dostupnost potřebné péče respektovat ekonomické možnosti systému v.z.p. (veřejný zájem) Při poskytování nadstandardu povinně nabízet standard zveřejnit ceník nediskriminovat pacienty, kteří si nepřiplatí

26 Tvorba k.d.p., nároků, nadstandardů, spoluúčasti, nehrazených výkonů (!) Ústavní konformita zákon x vyhláška x věstník dostupnost péče) Návrh od odborných společností medicínská relevance tíže onemocnění, terap.možnosti evidence based) Medicínská, ekonomická, etická, občanská a politická váha (MZ, pojišťovny, zástupci pojištěnců) Periodická evaluace, posouzení vývoje technologií

27 Výhrady k tvorbě standardů MUDr. Milan Kubek - prezident ČLK

28 Zdravotnictví funguje nepotřebuje revoluci za každou cenu Změnám by měla předcházet analýza kladů i záporů současného systému. Vysvětlit smysl a cíl reformy a také respektovat, že reforma se nedělá na jedno volební období. Spolupráce vlády s opozicí, s regiony Podpora lékařů a dalších zdravotníků Komunikace s veřejností Veřejnost musí reformu vnímat jako spravedlivou! Důvěryhodnost reformátorů??? Bezradnost a zmatečnost při tvorbě zákonů Platonický boj proti korupci

29 Cíl reformy zdravotnictví Hledat pokud možno spravedlivý kompromis mezi neomezenými možnostmi lékařské vědy a omezenými finančními zdroji. Toto medicínské dilema musí řešit všechny vyspělé státy. Vytvořit stabilní a předvídatelné prostředí respektující přirozené sociální a ekonomické zákonitosti. Vytvářet pro pacienty přátelské zdravotnictví s dostatkem kvalifikovaných a spokojených zdravotníků. Reforma je nikdy nekončící proces!

30 Nedostatek peněz a nedostatek lékařů Kvůli stárnutí populace a rozvoji medicíny rostou výdaje na zdravotní péči a potřeba lékařů všude ve světě. Výdaje na zdravotnictví Průměr států OECD v roce 2000: 7,8 %HDP (ČR 6,6 %) Průměr států OECD v roce 2008: 9,0 %HDP (ČR 7,2 %) Počet lékařů V uplynulé dekádě se počet lékařů v rámci zemí OECD zvyšoval v průměru o 2 % ročně (v ČR o 1,6 % ročně) Stagnace výdajů = pokles kvality a dostupnosti zdravotní péče! Chceme to? Ani zdravotnictví není perpetum mobile Za 7 % českého HDP nemůžeme mít německé zdravotnictví

31 Podfinancované české zdravotnictví

32 Jak ufinancovat české zdravotnictví? Solidarita -solidární způsob financování musí zůstat dominantní. Povinná účast všech obyvatel na veřejném zdravotním pojištění. Spravedlnost každý má stejné právo čerpat zdravotní péči, ale zároveň se musí na jejím financování podílet stejným procentem svých příjmů. Respektování sociálního a ekonomického statutu obyvatel je základní podmínkou politické průchodnosti a stability potřebných změn. Svoboda kdo si přeje lepší služby, má právo si je zaplatit.

33 Vícezdrojové financování Pojištění Povinné veřejné zdravotní pojištění zůstane základním zdrojem (Zpoj. hradí cca 75 % výdajů) Státní a regionální rozpočty Od převodu okresních nemocnic pod kraje jejich podíl klesá V roce 2009 o 2,8 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003 V roce 2009 o 2,8 mld. Kč nižší výdaje než v roce 2003 Přímá spoluúčast V roce 2009 již 16,4% -nejrychleji rostoucí položka Zatím co celkové výdaje se mezi roky 2003 a 2008 zvýšily o 35 %, tak přímá spoluúčast pacientů vzrostla o 123 %. Připojištění V ČR zatím neexistuje, podmínkou jsou úhradové standardy Dnes není na co se připojišťovat

34 Úhradové standardy -ČLK Aby bylo možno se připojistit na nadstandard, musí být nejprve definován standard! Pojištěnec má právo na zdravotní péči bez přímé úhrady, pokud mu byla poskytnuta vrozsahu a za podmínek stanovených zákonem. Lze-li zdravotní výkon provést několika způsoby, je z veřejného zdravotního pojištění hrazen nejlevnější způsob provedení výkonu, který je vsouladu se současnými poznatky lékařské vědy. Žádá-li pojištěnec provedení zdravotního výkonu jiným, nákladnějším způsobem, uhradí zdravotnickému zařízení rozdíl mezi hodnotou nejlevnějšího způsobu provedení výkonu a hodnotou výkonu provedeného způsobem, kterým žádal.

35 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Ze zdravotního pojištění se hradí zdravotní péče poskytnutá pojištěnci scílem zlepšit nebo zachovat jeho zdravotní stav nebo zmírnit jeho utrpení, pokud odpovídá zdravotnímu stavu pojištěnce a účelu, jehož má být jejím poskytnutím dosaženo, a je pro pojištěnce přiměřeně bezpečná, je v souladu se současnými dostupnými poznatky lékařské vědy, existují důkazy její účinnosti vzhledem k účelu jejího poskytování.

36 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Pokud lze zdravotní péči poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotní péče, který je vsouladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen základní varianta ). Ostatní způsoby zdravotní péče, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen ekonomicky náročnější varianta ) se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takové zdravotní péče v základní variantě.

37 Úhradové standardy Mz (tisk 325) Za ekonomicky náročnější variantu zdravotní péče lze považovat pouze zdravotní péči, která je takto označena vprováděcích právních předpisech vydaných podle 17. Za ekonomicky náročnější variantu nelze označit zdravotní péči, kterou lze poskytnout pouze jedním způsobem. Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou Seznam zdravotních výkonů sbodovými hodnotami a s označením variant zdravotní péče podle 13.

38 Jak nevytvořit úhradové standardy Odborné společnosti občanská sdružení Guidelines existují, nesmí být právně závazné, jsou neufinancovatelným ideálem Zdravotní pojišťovny Jejich standard by nemusel stačit ani na přežití Politici Hodně slov a málo práce, všechno všem a zadarmo Politici mají vytvořit zákonný rámec pro jednání o úhradových standardech, jehož výsledek musí být politickým rozhodnutím převeden v závaznou právní normu. Novela zákona 48/1997 Sb. ministra Hegera tento nezbytný zákonný rámec nevytváří a otevírá tak prostor korupci.

39 Jak vytvořit úhradové standardy Tvorba úhradových standardů v gesci profesních komor (ČLK, ČSK) Seznam nadstandardních výkonů vydává Mz vyhláškou (na základě zmocnění v zákoně 48/1997 Sb.) a to na návrh komory poté, co posoudí zda její návrh je ve veřejném zájmu. Komora (ČLK, ČSK) při tvorbě návrhu spolupracuje s: Odbornými společnostmi Lékařskými fakultami Sdruženími poskytovatelů zdravotní péče Zdravotními pojišťovnami Zájmovými sdruženími pojištěnců Na úhradu nadstandardní péče lze uzavřít připojištění u zdravotní pojišťovny. Tvorba úhradových standardů je nekončící dynamický proces.

40 Vláda hasič i pyroman Zvýšenímdolní sazby DPHz 10 na 14 % stát vysaje ze zdravotnictví v roce 2012 částku minimálně 4 mld. Kč. Tyto peníze by měl stát zdravotnictví vrátit, ale nevrátí Sjednocení sazby DPH způsobí další mnohamiliardové ztráty. Vláda se svojí reformou snaží řešit problémy, které sama způsobila. Zdravotnictví dotuje státní rozpočet a zůstává dojnou krávou pro některé typy podnikatelů i podnikatelů. Vláda obviní lékaře, že ekonomické problémy způsobila jejich chamtivost nutnost upravit platy. Ekonomické problémy pak zdůvodní nutnost další privatizace a růstu spoluúčasti pacientů na úhradě zdravotní péče.

41 Nespravedlnost v platbách pojistného Průměrné pojistné v roce 2011 (zdravotně pojistný plán VZP) Zaměstnanec OSVČ Osoba bez zdanitelných příjmů Státní pojištěnec Měsíční pojistné 2 865,- Kč 1 243,- Kč 1 080,- Kč 723,- Kč - Pojištění leží na bedrech zaměstnanců a jejich zaměstnavatelů. - Stropy činí z pojistného daň s degresní sazbou. -OSVČ platí nepřiměřeně nízké pojistné a stát tak podporuje drobné podnikání na úkor zdravotnictví. - Některé druhy příjmů jsou od placení pojistného osvobozeny. - Největším dlužníkem je stát! 41

42 Stát největší dlužník Zástupná platba státu za ekonomicky neaktivní obyvatele Jednoduchý a levný systém zajišťující 100% výběr pojistného. Stát za 60 % obyvatel spotřebovávajících 80 % péče platí jen 24 % příjmů pojišťoven. Platba státu zůstane i v roce 2012 (3. rok) pouhých 723 Kč/měsíc (30 euro). Zvýšení plateb státu - čistě politické rozhodnutí Investice do zdravotnictví se vyplácí Zdravotnictví není černá díra na peníze

43 Spravedlivá reforma Zajištění finančních prostředků pro zdravotnictví Spravedlnost ve zdravotním pojištění Na straně příjmové - výše pojistného Na straně výdajové - regionální dostupnost zdravotní péče Úhradové standardy a připojištění - úhrady od jednotlivých pojišťoven Efektivní vynakládání finančních prostředků Restrukturalizace lůžkového fondu Pořádek v cenách a úhradách léků i zdravotnického materiálu Omezení korupce Kontrola hospodaření nemocnic i zdravotních pojišťoven Udržení kvalifikované pracovní síly Růst platů a zlepšení profesních podmínek (vzdělávání, odpočinek )

44 Podezřelá reforma Reforma pro reformu chybí analýzy stávajícího stavu a dopadu reformních návrhů. Vláda tvoří zákony chaoticky a prosazuje reformu silou bez ohledu na názory zdravotníků, pacientů a opozice. Nespravedlnosti ve financování zdravotnictví vláda nejenom že neřeší, ale naopak prohlubuje. Platonický boj proti korupcia nezájem o hospodárné nakládání s finančními prostředky. Nadstandard cesta jak získat peníze pro zdravotnictví Nestanoven transparentní způsob rozdělování zdravotní péče riziko korupce Zákon neupravuje připojištění riziko vyvádění peněz ze zdravotnictví

45 Pozor! Nespravedlivou reformu zdravotnictví veřejnost nepřijme. Děkuji za pozornost.

46 Nadstandard zkušenosti ze zemí EU a společenské náklady reforem Pavel Hroboň

47 Hlavní důvody zavedení nadstandardu Hlavním účelem zavedení nadstandardu byla (velmi pravděpodobně) snaha omezit rozsah služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění. Druhým důvodem mohla být snaha o zvýšení transparentnosti legalizace nadstandardu Je třeba si uvědomit, že nadstandard v některých oblastech poskytování zdravotní péče máme v ČR již dávno a to legálně (léky na předpis) i nelegálně či pololegálně (různé doplatky vybírané jednotlivými poskytovateli)

48 Definice hrazených služeb K zařazení do souboru služeb hrazených z veřejných zdrojů je nutno splnit všechna následující kriteria: Medicínská efektivita Přílišná finanční zátěž pro průměrného jednotlivce či rodinu Ochota obyvatelstva se na danou zdravotní službu solidarizovat Nákladová efektivita relativní nebo absolutní Zdroj: Dekkerova komise, Holandsko

49 Definice nadstandardu v české legislativě Pokud lze zdravotní péči uvedenou v odstavci 1 poskytnout více než jedním způsobem, přičemž všechny tyto způsoby splňují podmínky stanovené v odstavci 1 a mají stejný terapeutický účinek, hradí se takový způsob zdravotní péče, který je v souladu s účelným a hospodárným vynakládáním zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen základní varianta ). Ostatní způsoby zdravotní péče podle věty první, které nesplňují podmínku účelného a hospodárného vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění (dále jen ekonomicky náročnější varianta ) se ze zdravotního pojištění hradí ve výši stanovené pro úhradu takové zdravotní péče v základní variantě.

50 Přístupy k určení nadstandardu Systematický přístup základem je určení doporučených klinických postupů. Vše, co se bezdůvodně liší od doporučených klinických postupů, je nadstandard Zjednodušený výběr založený například na vybraném materiálu nebo výkonech Zaměření na nové technologie systematické používání health technology assessment Přístupy se dají mezi sebou kombinovat

51 Ekonomický přínos a sociální náklady reforem I Politické a sociální náklady reforem zdravotnictví jsou mimořádně vysoké viz Slovensko 2006, Maďarsko 2008, ČR 2008/2009 Z hlediska společenských a politických nákladů bývalo Z hlediska společenských a politických nákladů bývalo mnohem jednodušší omezovat dostupnost péče skrytě, pomocí čekacích dob, neinformování pacienta o moderním způsobu léčby apod. Tento přístup je ale stále obtížnější díky informovaným pacientům, odmítnutí lékařů hrát tuto hru a přeshraničnímu poskytování péče

52 Ekonomický přínos a sociální náklady reforem II Ekonomický přínos nadstandardu definovaného podle Seznamu výkonů bude přinejmenším v blízké budoucnosti okrajový nejvýše stovky milionů Kč Sociální náklady nemusí být vysoké při dobré komunikaci, zajištění orientace pacientů a bezproblémové dostupnosti základní varianty plně hrazené z veřejného pojištění Při určení nadstandardu je politicky a společensky snadnější začít s novými postupy to ale vyžaduje systematické hodnocení technologií, abychom vyhověli požadavku v zákonu

53 Standardní postupy a standardní péče jak na to? Pavel Kožený

54 Standardy ve zdravotnictví? ano x ne

55 Standardy ve zdravotnictví? ano x ne ano, ale.

56 Význam slova standard? 1. ustálená a žádoucí míra či stupeň, sloužící jako základ hodnocení vybavení, procesu, výkonu či výsledku lékařské a ošetřovatelské činnosti závazná jakost poskytované péče 2. známý vzorek, ev. hodnota či úroveň umožňující porovnání. Srov. norma angl. standard běžná, pův. vynikající úroveň, z fr. estandard vlajka Zdroj

57 Pojmy a dojmy stále nejasné! V anglicky psané literatuře se často plete: evidence-based clinical practice guideline, clinical practice guideline, clinical guideline, guideline, guidance, recommendation, key recommendation, guideline statement, codes of practice, practice policies, clinical pathway, algorithm, criteria, medical review criteria, clinical indcator, standard, protocol. V českých zdrojích nacházíme pojmenování: Guidelines, doporučený postup, doporučení, standardy, léčebné standardy, zásady péče

58 Standardní postup x standardní péče Počáteční stav Standardní postup Standardní péče Průběh léčby Cílový stav

59 Co ukazují? Variabilita (zejm. nežádoucí variabilita) Počáteční stav Průběh léčby Cílový stav Standardní postup - obecný Variabilita struktury Standard péče - konkrétní Variabilita procesu Variabilita výsledku

60 příklad

61 Příklad doporučení a měření ukazatele VD Kód Obsah doporučení Typ položky Hodnota položky Identifikace výkonu CT a nebo MR (89611, 89613, 89615, 89617, 89619, 89713, 89725, 89723) 3 D10 U pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou je nutno provést vyšetření CT a MR v den přijetí Identifikace přípravku NE Časový údaj o provedení První den hospitalizace Identifikace pracoviště RTG pracoviště, ale není podmínkou výběru Další podmínky Vyloučit pacienty přijaté z jiných ZZ Poznámka

62 Graf vývoje procesních ukazatelů, icmp Míra naplnění kritéria [%] 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

63 Klinický standard vs. Úhradový standard Klinický standard definuje produkt klinický obsah (zejména funkčními klasifikacemi, definicí měřitelných ukazatele, přípustnou variabilitu, referenční hodnoty, atd.) Úhradový standard je dohoda nebo rozhodnutí o ocenění vymezeného klinického obsahu (produktu)

64 Jak na to? Národní referenční centrum je společná odborná platforma plátců a poskytovatelů zdravotní péče Metodiku tvorby klinických standardů zdravotní péče Vycházíme ze zahraničních modelů a ověřených postupů tvorby, adaptace na české podmínky Ověřování funkčnosti vznikají demo-standardy Spolupráce s Česká chirurgická společnost ČLS JEP, Česká neurologická společnost ČLS JEP, Česká gastoenterologická společnost ČLS JEP

65 Upřesnění terminologie Tzv. klinické standardy (KS) jsou v terminologii NRC klinické doporučené postupy obohacené o: Výčet klíčových doporučení uspořádaný dle jednotné osnovy a oceněny EBM Měřitelná klinická kriteria a ukazatele Měřitelné ekonomické údaje Informace srozumitelné pro pacienty Strukturální část Klasifikace klinického stavu Popis procesu formou doporučení Kriteria a ukazatele Ekonomické údaje Pro pacienty Literatura

66 Obsah Tzv. klinické standardy (KS) jsou v terminologii NRC klinické doporučené postupy obohacené o: Strukturální část Výčet klíčových doporučení uspořádaný dle jednotné osnovy a oceněny EBM Popis procesu formou doporučení Měřitelná Klasifikace klinická kriteria a ukazatele klinického Měřitelné stavu ekonomické údaje Kriteria a ukazatele Informace srozumitelné pro pacienty Ekonomické údaje Pro pacienty

67

68 Klinický standard a jeho součásti - osnova Popis procesu péče Informace pro pacienty Ukazatele kvality Ekonomické aspekty Administrativní údaje Algoritmizace

69 Závěr Terminologie (definice slova standard a jeho přívlastků klinický, ekonomický, úhradový, ) Existuje konkrétní metodika a je použitelná pro Existuje konkrétní metodika a je použitelná pro tvorbu standardů ČR. Základem je doporučený klinický postup, který je tvořen a vyhodnocován na principech EBM.

70 Poděkování - Grantu IGA MZ ČR č Spolupracujícím odborným společnostem ČLS JEP - Zdravotním pojišťovnám a poskytovatelům sdružených v NRC - Vám za pozornost Ing. Pavel Kožený, Ph.D. ředitel NRC Vinohradská 112, Praha 3

71 Ing. Jiří Pavlíček 20. září 2011

72 Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.

73 Zdravotní prognóza 2020 Výdaje na zdravotnictví se v zemích OECD Přizpůsobitelné role a struktury Úsilí o společný cíl Digitální páteř do roku 2020 ztrojnásobí Atmosféra inovace Udržitelnost Přeorientování motivace na $ 10 tril. Zdroj: PriceWaterhouseCoopers Strategické využití zdrojů Standardizace jakosti a bezpečnosti PricewaterhouseCoopers uskutečnila pohovory s více než 120 vedoucími pracovníky a myšlenkovými vůdci, kteří působí ve zdravotnictví, a provedla průzkum mezi více než 580 vedoucími pracovníky ve zdravotnictví, tvůrci politiky, klinickými lékaři a dalšími předními vedoucími pracovníky ve státním i soukromém sektoru.

74 Klíčová otázka: Jak posilovat důvěru?

75 5 Úrovní důvěry 1. Sebevědomí 2. Důvěra ve vztahu 3. Důvěra uvnitř organizace 4. Důvěra na trhu 5. Důvěra ve společnosti

76 Ekonomické parametry důvěry Důvěra = rychlost náklady Důvěra = rychlost náklady Zdroj: Stephen R. Covey The Speed of Trust

77 Hodnotový ledovec Dosahování životních cílů Jak já demonstruji mé hodnoty Výsledky Chování Má schopnost žít hodnoty Způsobilosti Mé životní preference a priority Můj pohled na svět Hodnoty Přesvědčení

78 Celosvětové téma Zdravotnictví je celosvětově 3. nejvíce zasažené odvětví korupčními praktikami (po ropném a zbrojním průmyslu) Systém plný nejistoty, asymetrických informací a velkého množství hráčů s rozdílnými zájmy Od výběrových řízení, nákupů vybavení nemocnic, stavebních prací až po lékovou politiku, schvalování léků a interakci firem s lékaři ke vztahu pacientů a lékařů,... Roční ztráty veřejných peněz v miliardách dolarů

79 Korupce Korupce je zneužití moci pro neoficiální účely. Katalog korupčního jednání zahrnuje úplatkářství, vydírání, protekci, podvody, zpronevěru a další. Ačkoliv máme tendenci přemýšlet o korupci jako hříchu vlády, samozřejmě, že existuje také v soukromém sektoru. K K = M + D -O Korupce se rovná Monopol plus Diskrétnost minus Odpovědnost. Korupce je trestný čin výpočtu, ne vášně Robert Klitgaard

80 Test Corruption Korupce Korupce v ČR Korupce ve zdravotnictví Korupce ve fotbale Korupce ve stavebnictví Korupce ve státní správě zobrazení

81 Průzkum Zdraví bez úplatků Úplatky přiznala zhruba třetina lidí Čokolády, květiny, ale i hotovost, v ojedinělých případechivícenež50tisíckorun Z toho 67% bylo do korun, necelé procento naopak nad 50 tisíc korun. Nejčastěji lidé uplácí do 200 korun, takže drobnými dary či bonboniérami.

82 Veřejný zájem Zdravotnictví nepochybně spadá vtrestní rovině pod definici obstarávání věci veřejného zájmu (trestné činy úplatkářství) Ačkoli takové případy u soudu neskončily, zdá se téměř nepochybné, že by to soudy takto posuzovaly (jako u fotbalu nebo školství) Kongresy -Apotex(Keňa), Actavis (Egypt), dary lékařům Sporné Post-marketingové studie Neprůhlednost rozhodování...

83 Nevyřešené otázky Služba nebo produkce? Co je standard? Kvalita péče a otázka připojištění Spoluúčast pacientů Pojišťovny vs. pacienti celá matrice vztahů Střety zájmů např. zástupci politiky ve správních radách Cenotvorba Neprůhledné hospodaření Smluvní vztahy mezi pojišťovnami a zdravotnickými zařízeními Neefektivní kontrola

84 Transparence je nejlepší způsob prevence US Sunshine Act 2013 všichni dodavatelé povinně hlásit interakce s HCPs 2014 všichni výrobci a nákupní skupiny povinně zveřejňovat vše nad 10 USD CMSS Code (32 lékařských asociací) Společnosti budou zveřejňovat finanční podporu od firem Členové vedení budou zveřejňovat platby od firem, cílem je omezit je na minimum

85 Průhlednost, odpovědnost (účelnost), přiměřenost KOMUNIKACE sjednocující společný cíl, pozitivní příklady MOTIVACE -nutností je nastavení rovných podmínek VZDĚLÁVÁNÍ - zaměřit se na klíčové segmenty ve zdravotnictví pacienty, legislativce, plátce, poskytovatele péče, formou školení, případových studií, vzdělávacích kampaní KONTROLA A MONITOROVÁNÍ - validace dat a nápravné kroky MOTIVACE A POSTIH veřejná sláva, ostuda až trestní postih

86 Anti-korupční strateg trategie Potrestejte velké ryby Zapojte lidi do diagnostiky zkorumpovaného systému Zacilte se na prevenci skrze nápravy zkorumpovaného systému Zreformujte motivační prvky Klitgaard, Robert

87

88 Miroslav Hanuš, prezident České urologické společnosti Praha

89 Standardy zdravotnické péče vnesou větší organizační řád a přehled a umožní splnit přání pacienta obdržet servis, který zlepší jeho komfort Výraz zdravotní péče má širší význam, než jen poskytnutá léčba. Zahrnuje výkony: diagnostické, léčebné (operačně i konzervativně), ale též péči následnou (sledování). Dále materiálové náklady a také služby, běžně neposkytované. Ve všech těchto bodech pacienti projevují různá přání. Ne vždy z různých důvodů splnitelná (medicínsky, ekonomicky, technicky). Ve značném počtu případů jsou si ale pacienti po vysvětlení ochotni za svá nestandardní přání připlatit.

90 Standardy a nadstandardy péče v žádném případě nesmí zhoršit dostupnost péče Případný nadstandard bude ve svém striktně zdravotním důsledku srovnatelný s výkonem standardním (dle guidelines). Každý občan bude mít možnost obdržet špičkovou péči, technologii, materiál či služby za jeden těchto předpokladů: 1. Až bude daná modalita ekonomicky obecně dostupná pro zařazení do péče hrazené ze zdravotního pojištění (obvykle až tehdy, když je ve světě nahrazena modernější); 2. Když bude modalita zařazena, ale početně z ekonomických důvodů omezena (dlouhý waiting list); 3. Když bude mít možnost si na požadovanou modalitu připlatit. Kterou variantu by asi český pacient považoval za nejpřijatelnější?

91 Zlepší nové standardy zdravotnické péče postavení českých pacientů? Praha

92 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zásadní otázky na úvod: Mohou vznikat hodnotné zákony ukvapenou cestou a bez patřičného projednání a připomínkování všemi zúčastněnými? Je správné připojit k pečlivě připravenému a zrale promyšlenému zákonu mnohem obsáhlejší dodatek, který přes své dalekosáhlé účinky byl doručen těsně před druhým čtením a nemohl být pro nedostatek času poslanci prostudován a připomínkován? 92

93 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zlepšení: Lze oprávněně doufat, že se odstavce novely zákona 48, které zavádějí urychlený vstup generik na trh a které byly připravovány od ledna 2010 (!), neminou se zamýšleným účinkem. Positiva: Úspory, dostupnost léčby pro více pacientů, nižší doplatek pacienta. 93

94 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Zhoršení vlivem elektronických aukcí: Zvýšení spoluúčasti pacienta zadními vrátky: V případě reexportu vítězného preparátu a tím výpadku plně hrazeného léku; nebo pacient zůstane u svého osvědčeného ale v soutěži poraženého preparátu (75 % hrazení). Při změně na vytendrovaný léčivý přípravek se pacient špatně orientuje v jeho užívání, může docházet k záměnám či duplicitám. Zhoršená compliance. 94

95 Povede reforma zdravotnictví k omezení korupce a zlepší pozici českých pacientů? Rozhodování o provedení nebo neprovedení elektronických aukcí bude příslušet několika málo osobám: V mediích byla již tato struktura kritisována a poukázáno na zvýšený potenciál korupce. ČAFF podporuje záměr MZd obsadit řídící orgány nezávislými odborníky bez politické orientace, plně zodpovědnými za svá rozhodnutí. 95

96 Děkuji za pozornost Dr. Emil Zörner

97 Standard a nadstandard a zdravotnické technologie pohled ze širší perspektivy Miroslav Palát 20.září 2011

98 KS zdravotnictví Občané Pacienti Zdrav.pojišťovna - Dr. Mngt. Zřizovatelé CZK Dodavatelé Zaměstnanci Zaměstnanci

99 Standard / Nadstandard Vymezení v JEDNÉ diagnóze nikde není Lze vymezit nad-standard, resp.mimo-standard Různé způsoby / konstrukce, jak to udělat Odborné společnosti Racionální a hlavně SROZUMITELNÁ metoda, jak na to.anebo? ekonomická úvaha? Anebo není to úplně jinak? Otevření zcela nového trhu s připojištěním

100 Zlepší nové standarty zdravotní péče postavení pacientů? Mgr. Marek Hampel Předseda představenstva GML Praha

101 Vývoj nákladů na zdravotní péči (v mld. Kč) zdroj: VZP 160,00 140,57 141,06 140,00 122,93 129,94 120,00 107,44 111,74 113,99 100,00 80,00 60,00 40,00 24,07 24,74 22,85 22,54 21,99 24,23 22,75 20,00 3,80 3,90 4,70 7,80 9,10 10,20 9,50 0, Náklady na zdravotní péči Náklady na léky vydané na recept Náklady na ZÚLP

102 sajícrozdělenínákladů VeZPdle segmentů na léky na ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Z VeZP-ROK ,04% 2,78% 0,93% na ambulantní péči celkem tis. Kč na ústavní péči celkem tis. Kč Náklady na lázeňskou péči tis. Kč ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Z VeZP-ROK ,94% 0,19% 0,03% na ambulantní péči celkem na ústavní péči celkem Náklady na lázeňskou péči 0,56% Náklady na péči v ozdravovnách tis. Kč 23,21% 22,80% Náklady na dopravu tis. Kč 0,77% 0,81% 0,03% 17,52% 24,91% Náklady na péči v ozdravovnách Náklady na dopravu 0,78% 0,05% 1,93% 46,93% Náklady na zdravotnickou záchrannou službu tis. Kč Náklady na léky vydané na recepty tis. Kč Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy tis. Kč Náklady na léčení v zahraničí 2) tis. Kč 1,54% 51,27% Náklady na zdravotnickou záchrannou službu Náklady na léky vydané na recepty Náklady na zdravotnické prostředky vydané na poukazy Náklady na léčení v zahraničí 2) Ostatní náklady na zdravotní péči tis. Kč Ostatní náklady na zdravotní péči

103

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Konference ČLK: Ministr Leoš Heger představil lékařům svou reformu. časopis české lékařské komory 5/2011 ročník 20 časopis české lékařské komory V tomto čísle: Připomínky ČLK k legislativním návrhům ministra Hegera Zákony o službách nejsou požadovanou reformou Korupce u veřejných zakázek ve zdravotnictví

Více

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Chybějí peníze i lékaři. Personální devastace českého zdravotnictví pokračuje. časopis české lékařské komory TEMPUS 06/2012 ročník 21 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Nedostatek praktických lékařů je kritický Výdaje na zdravotní péči klesají Reforma zdravotnictví - co bude dál? Komora

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY

ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY ČSSD BOHUSLAVA SOBOTKY Vážené přítelkyně, Vážení přátelé, nedávno schválili poslanci koaličních stran vládní balík tzv. reforem. Učinili tak proti vůli opozice, Senátu, odborů a milionů občanů, kteří se právem obávají, že tyto

Více

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020

ZPĚT NA VRCHOL. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 ZPĚT NA VRCHOL Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období 2012 až 2020 OBSAH: Úvod...5 1 Instituce...10 1.1 Efektivní veřejná správa...11 1.2 Zefektivnění nakládání s veřejným

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ

ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ ZDRAVOTNÍ politika MILAN CABRNOCH I TOMÁŠ JULÍNEK I PAVEL HROBOŇ Vážení čtenáři, právě dostáváte do ruky publikaci, která je součástí semináře věnovaného zdravotní politice. Seminář se konal 20. října

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD. Aktuální problémy ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro 108. Plenární zasedání RHSD Aktuální problémy ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Aktuální situace ve zdravotnictví... 3 1.1 Problematika nemocnic... 3 1.2 Aktuální

Více

v Česku zdravotnictví

v Česku zdravotnictví Listopad 2011 ČÍSLO 09 www.cicar.cz zdarma Odborný analytický měsíčník Vzorem zdravotních reforem je Nizozemí Rozhovor s ekonomem Ondřejem Mátlem o aktuálních změnách ve zdravotnictví, dlouhodobých reformách,

Více

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE

ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE ZMĚNY 2012 PRŮVODCE NOVINKAMI ZDRAVOTNÍHO SYSTÉMU V ROCE 2012 Posílení práv pacientů Více na stranách 3 6 Stop nelegálnímu připlácení Více na stranách 7 8 Změny ve financování zdravotnictví Více na straně

Více

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

TEMPUS MEDICORUM. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc. 508. rektor v historii Univerzity Karlovy ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY TEMPUS 5/2014 ROČNÍK 23 MEDICORUM ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Plán stabilizace českého zdravotnictví podle ČLK a podle ministra Němečka Narušují představitelé SPL principy kolegiality?

Více

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory

TEMPUS MEDICORUM. Valorizace platby za státní pojištěnce: finance versus zdravotnictví. časopis české lékařské komory TEMPUS 5/2015 ročník 24 MEDICORUM časopis české lékařské komory DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Pokračuje diskuse o postgraduálním vzdělávání lékařů Právní analýza kompetencí České lékařské komory Závazné stanovisko

Více

Editorial. Obsah. Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3. Vážené čtenářky, vážení čtenáři

Editorial. Obsah. Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3. Vážené čtenářky, vážení čtenáři Obsah Obsah Služby nemocnic se nesmějí míjet s poptávkou MUDr. Tomáš Julínek, MBA, ODS 3 Komerčním připojištěním chci zdravotnictví přinést další 2 % HDP MUDr. David Rath, ČSSD 6 Nikdo nesmí nařizovat,

Více

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky

BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky BAROMETR ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ 2014 Výzkum mezi řediteli nemocnic a zdravotních pojišťoven v ČR realizovaný za podpory Komerční banky www.hc-institute.org Dobrý den Vám přeji vážené kolegyně a kolegové,

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2)

OBSAH. Listopad 2012. Strana 2 (2) ODS ve vládě OBSAH Úvod 3 Volební program ODS a program vlády 5 Veřejné finance 13 1) Výsledky a dopady 13 2) Stabilizační balíček pro rok 2013 16 Důchodový systém 22 Významnější dopady vládních kroků

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS

Paranit. Novela zákona o ČLK ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 PLUS ČASOPIS ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY 9/2008 ROČNÍK 17 V TOMTO ČÍSLE: Více přesčasů = riziko pochybení Jaký je stav a co trápí české zdravotnictví? Podíl výdajů na zdravotnictví na HDP České republiky stále klesá

Více

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

TEMPUS MEDICORUM. Stříbrná premiéra. na fotbalovém MS lékařů. Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit TEMPUS 07 08/2013 ročník 22 MEDICORUM časopis české lékařské komory Stříbrná premiéra na fotbalovém MS lékařů DÁLE V TOMTO ČÍSLE: Ministr Holcát: Zvýšení platby za státní pojištěnce je jednou z mých priorit

Více

Vývoj zdravotního systému v ČR

Vývoj zdravotního systému v ČR Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra národního hospodářství DIPLOMOVÁ PRÁCE Vývoj zdravotního systému v ČR Josef Eim 2008 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně

Více

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD

Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Vybrané charakteristiky zdravotnických systémů ve vybraných státech OECD Obsah Souhrn... 3 Účel a cíle studie... 4 Zdravotnictví ve vyspělých státech... 4 Způsoby financování zdravotnictví... 5 Vztahy

Více

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017

KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 KOALIČNÍ SMLOUVA mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU-ČSL na volební období 2013-2017 Obsah I. Preambule...7 II. III. Priority vlády...7 Program vlády...8 1. Hospodářský rozvoj země...8 1.1 Udržitelný hospodářský

Více

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie

Politika ČSSD ve zdravotnictví. Jaroslav Duroň MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ. Katedra politologie Ústřední knihovna FSS MU Brno Ollllllllllllllllllllllllllllllllll! í4«m 4240737596 ' MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra politologie Politika ČSSD ve zdravotnictví Bakalářská

Více

Úvodní slovo předsedy ODS

Úvodní slovo předsedy ODS ODS ve vládě Obsah Úvodní slovo předsedy ODS Veřejné finance a daně Podpora podnikání Důchodový a sociální systém Zdravotnictví Právo a boj s korupcí Zahraničí a bezpečnost Veřejná správa a společnost

Více

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020

Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Investice pro evropskou konkurenceschopnost: Příspěvek České republiky ke Strategii Evropa 2020 Národní program reforem České republiky 2011 Obsah: I. Úvod I.1. Česká republika a Strategie Evropa 2020...5

Více

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008

REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ. PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 REFORMA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ PhDr. Lucie Bryndová IPVZ, Praha, 11.9.2008 PROGRAM DNEŠNÍ PREZENTACE Zdravotnictví jako součást hospodářské politiky Fáze a důvody reformy zdravotnictví Opatření v oblasti

Více