STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, Karlovy Vary, tel VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, Karlovy Vary, tel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/05 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole a) Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary b) Sídlo školy: Poděbradská 2, Karlovy Vary, Zahradní 21, Karlovy Vary, c) Charakteristika školy: Škola poskytuje: střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání Kapacita SŠ Kapacita VOŠ 500 žáků 150 studentů v široké škále zdravotnických oborů, které na sebe postupně navazují. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická škola v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující nižší, střední a vyšší odborné vzdělání ve zdravotnických oborech. Má své nezastupitelné místo pro zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Specifikou školy je úzká spolupráce se zaměstnavatelskou praxí zdravotnickými a sociálními zařízeními s regionální a nadregionální působností. Mezi tato zařízení patří také pečovatelské služby, Charita, Asociace Záchranný kruh, Léčebny dlouhodobě nemocných, instituce poskytující služby seniorům, mentálně a tělesně postiženým. Současně je rozvíjena spolupráce s Červeným křížem, Uniemi handicapovaných, Českou asociací sester, Kolegiem lázeňských lékařů, Lékařskou společností J. E. Purkyně a dalšími. Škola je také centrem celoživotního učení, zaměřuje se na vzdělávání dospělých a pořádá kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Prioritou školy je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické pracovníky ve spolupráci s Úřady práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení. Ve školním roce 2010/2011 došlo ke změně ve vedení školy, k nastoupila do výkonu pracovní činnosti ředitele školy za odcházející PhDr. Evu Průchovou Mgr. Hana Švejstilová s novou koncepcí rozvoje školy. Tato se zaměřuje zejména na personální oblast (zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru), materiální oblast (zvýšení počtu multimediálních učeben, modernizace vybavení, síťového propojení, budov a okolí škol), finanční oblast (získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů) a výchovně vzdělávací proces (větší využívání ICT při výuce, odborné zahraniční stáže a výměnné praxe). Nová koncepce rozvoje školy je sestavena tak, aby především pomohla zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které je školou poskytováno 3

4 a přinesla další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči, zřizovatelem školy a širokou veřejností. Jejím základním rysem je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy a naprostá otevřenost a informovanost. Velkým přínosem pro naplňování cílů koncepce zejména v oblasti ICT na škole je i posílení pedagogického sboru o Mgr. Ladislava Kubu, který vykonává činnost interního správce sítě školy a není již nutné pro tyto služby zajišťovat externí odborné firmy. d) Zřizovatel školy: Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/ Karlovy Vary e) Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Statutární zástupce školy Mgr. Hana Švejstilová Mgr. Jaroslava Hrudkajová Vedoucí učitelé oborů školy: Na škole pracovaly i v tomto školním roce předmětové a oborové komise. Jedná se o profesní komise vyučujících shodné aprobace nebo studijního zaměření, které mají za úkol jak zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, tak zajišťování mezipředmětových i mezioborových vztahů, zajišťování praktického vyučování a odborné praxe, výměnu zkušeností, akce oboru a provádění kontrolní a hospitační činnosti. Za vedoucí oborů VOŠ, která je od prosince 2010 na dlouhodobé PN, převzala vedení oborů vyšší odborné školy Mgr. Andrea Dvořáková. 1. Zdravotnický asistent Mgr. Kristina Dudová Masér sportovní a rekondiční Nutriční asistent Ošetřovatel 2. Laboratorní asistent RNDr. Danuše Považanová Diplomovaný farmaceutický asistent 3. Asistent zubního technika Bc. Martina Nová Diplomovaný zubní technik Diplomovaná dentální hygienistka 4. Zdravotnické lyceum Mgr. Jaroslava Hrudkajová 5. Obory vyšší odborné školy Mgr. Andrea Dvořáková zdravotnické 6. Výchovná poradkyně školy PaedDr. Zuzana Ledvinová Metodik prevence Metodik a správce ICT Metodik enviromentální výchovy Mgr. Marie Janečková Mgr. Ladislav Kuba Mgr. Dagmar Chmelíková 4

5 f) Adresa školy pro internetový přístup: g) Údaje o Školské radě: 1. Školská rada SZŠ: Školská rada podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízena na obou typech škol. Pedagogická kurie: Zástupce KÚ: Žákovská kurie: PaedDr.Zuzana Ledvinová Bc.Daniela Vintrová PhDr. Anna Kotrčová Jana Barešová Dana Pešková Hana Vostrá 2. Školská rada VOŠZ: Pedagogická kurie: Zástupce KÚ: Žákovská kurie: PaedDr.Zuzana Ledvinová PhDr. Anna Kotrčová Alžběta Mikešová Nové volby do Školské rady se uskuteční v říjnu h) Součásti školy: Budova Poděbradská 2 - obory ZA, ZLY, NA, OŠ, DVS, DNT Budova Zahradní 21 - obory AZT, LAS, MAS, DFA, DZT 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a) Obory středního vzdělávání s výučním listem: Ošetřovatel denní i večerní forma b) Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou: Zdravotnický asistent Laboratorní asistent Asistent zubního technika Masér sportovní a rekondiční Zdravotnické lyceum Nutriční asistent denní i dálková forma denní forma denní forma denní forma denní forma denní forma c) Obory vyššího odborného vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaná dentální hygienistka 6

7 Obory školy ve školním roce 2010 / 2011 Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Denní studium Kód Obor Třídy M/007 Zdravotnický asistent 2.ZA, 3. ZA, 4.ZA Počet tříd Počty k Počty k M/01 Zdravotnický asistent 1.ZA M/005 Laboratorní asistent 3. LAS M/01 Laboratorní asistent 1. LAS M/001 Masér sportovní a rekondiční 2. MAS, 3. MAS, 4. MAS M/005 Zdravotnické lyceum 2. ZLY,3. ZLY, ZLY M/04 Zdravotnické lyceum 1. ZLY M/008 Nutriční asistent 2. NA, 3. NA M/007 Asistent zubního technika 3. AZT, 4. AZT M/003 Asistent zubního technika 1. AZT Celkem Dálkové studium M/007 Zdravotnický asistent 3. ZAD Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem Denní studium H/002 Ošetřovatel 2. OŠ, 3. OŠ Večerní studium H/002 Ošetřovatel 1. OŠV Střední škola celkem

8 Obory poskytující vyšší odborné vzdělání Denní studium Počet stud. Studijní Počty k Kód Obor skupiny skupin N/001 Diplomovaná všeobecná sestra 4. DVS DVS, 2. DVS, N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3. DVS N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 1. DFA, 2. DFA, 3. DFA 2. DZT, 3.DZT Počty k N/1. Diplomovaný zubní technik N/3. Diplomovaná dentální hygienistka 1. DDH N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 2. DNT Vyšší odborná škola celkem

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových komisích zdravotnických škol a je členem Asociace zdravotnických škol a Asociace vyšších odborných škol. Metodické vedení: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje Další poradní orgány školy: Česká asociace sester a další profesní organizace zdravotnických pracovníků a lékařů Vedení nemocnic Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov a dalších smluvních pracovišť Pedagogicko psychologická poradna Protidrogové centrum KHES Karlovarského kraje ČŠI Karlovarského kraje Úřady práce Karlovy Vary, Sokolov, Cheb Sociální a zdravotní odbor Magistrátu města Školská rada SŠ a VOŠ Protidrogové centrum Studentská rada 9

10 Učitelé ve školním roce Funkce 1) Druh prac. vztahu 2) Výše prac. úvazku 3) Odborná kvalifikace 4) Absolvovaná škola Obor Studuje Babinská Ivana,Mgr. UVVP I 1,00 K PF 5-12 RUJ, ZEM, NEJ Bocko Ján, Mgr. " I 1,00 K FTVS-UK TEV,BIO Bujna Lukáš,Mgr. " I 0,76 N HTFUK LAJ, DĚJ DPS Buštíková Věra, Mgr. " I 1,00 K PF 5-9 NEJ Černá Michaela Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 OBN,TEV Graciasová Jaroslava Mgr. " I 0,81 K FTVS-UK TEV,BIO Hacker Josef, Mgr. " I 1,00 K PF MAT,FYZ Holubová Jarmila, Mgr. " I 0,43 K PF-RJ,VV RUJ Hrudkajová Jaroslava Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 DEJ,RUJ,ANJ Hrušková Věra Mgr. I 1,00 K PF 5-9 NEJ, RUJ Chmelíková Dagmar Mgr. " I 1,00 K PřF-UK 5-12 CHE,BIO Kaňovská Hana Mgr. " I 1,00 K PF CJL,OBN Klepalová Zlatuše Mgr. " I 1,00 K PF CJL, OBN Kopšová Ilona Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 TEV,ZEM Kuba Ladislav Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 IKT, MAT, ZEM Laitl Vít, Mgr. " I 1,00 K PF CJL,OBN Laitlová Martina Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 OBN,DEJ Ledvinová Zuzana PaedDr. " I 1,00 K PF 5-12 MAT,CHE Maléřová Monika Mgr. " I 1,00 N PF 1. stupeň, mezinár jaz. Zk. B2 NEJ Matějíček Karel, Mgr. " I 1,00 K FTVS-UK TEV,CJL Němcová Marcela, Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 ANJ,HUV Pavelková Ivana Mgr. " I 1,00 K FTVS UK TEV Poláková Miroslava Bc. " I 1,00 N Bak.st. Ekonomika a management ANJ,EKON. Princlová Jiřina Mgr. " I 1,00 N PF 5-9 RUJ,TEV, NEJ Rausová Veronika,Mgr. " I 0,67 K LAJ, ANJ, odborné HTFUK,VOŠ,DPS předměty Skořepová Daniela, PaedDr. " I 0,67 K PF Praha IKT Souček Václav, Mgr. " I 1,00 K PF MAT,FYZ Slabá Antonie, Ing. " I 1,00 K FE IKT Valečko Zdeněk Ing. " I 0,57 N ČVUT IKT VŠ - ANJ Celkem UVVP 29 I 26,90 Březinová Martina, DiS UOP I 0,43 N Čeladníková Eliška " I 1,00 N Dudová Kristina, Mgr. " I 1,00 K Dvořáková Andrea, Mgr. " I 1,00 K VOŠ, VŠ bak. stud. SZŠ, DPS FF-UK LF UK NA Ošetřovatelství ZA ZA DPS 10

11 Homolová Jana, Bc. " I N Chalupná Hana, Bc. " I 1,00 N Kroniková Lenka Mgr.,PhDr. " I 0,29 K UJAK bak, studium SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SHŠ,NIDVpedagogika ZA AZT, DZT, DDH Chorvatová Kamila " I 1,00 N NA Janečková Marie, Mgr " I 1,00 K LF UK,UJAK ZA SZŠ, PSS Ježková Marie " I 0,42 N Ošetřovatelství VŠE-ek,uč. Kaplánek Miroslav, Ing. " I 0,19 N Ekonomika SZŠ Kliková Alena " I 1,00 N NA SZŠ,PSS,ped.min Kolářová Jana " I 0,81 N AZT, DZT LF, Trnavská univezita Křiklavová Hana " I 1,00 N Kupeček Jiří " I 1,00 N Mašková Alena " I 0,43 N Musilová Eva, Bc. " I 1,00 N Nová Martina, Bc. " I 0,57 N Nováková Věra " I 0,45 N Pazderková Andrea, Mgr. " I 0,29 K Polívková Anna, Mgr. " I 1,00 K Metelková Eva MUDr. " I 0,19 N Považanová Danuše RNDr. " I 1,00 N Průchová Eva PhDr. " I 1,00 K Růžičková Kateřina " I 1,00 N Řezáč Bohumil, Mgr. " I 1,00 K Schneiderová Dagmar, Ing. " I 1,00 K Skořepová Pavla " I 1,00 N Slábová Eva, Mgr " I 0,29 K Slavíková Jaroslava, Mgr. " I 1,00 K Ščerbová Jitka, Mgr. " I 0,71 K Šímová Veronika, Mgr. " I 1,00 K SZŠ, IDVZP SZŠ UJAK SZŠ LF bak. SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SZŠ obor ZUT FTVS UK FF-UK LF/ MEH FaF-UK FF-UK SZŠ,IDVZP SZŠ,PF (vych.)dps VŠCHT,DPS SZŠ FTVS, rozšiř. st. TA VŠ Plzeň o.p.s., speciální pedagogika FF-UK VOŠZ-DiF ZA MAS AZT, DZT, DDH LAS ZA AZT, DZT, DDH AZT, DZT ZA ZA Mikrobiologie Obory FL,ZL PSP MAS AZT, DZT LAS,DFA DFA Obchodní korespondence ZA ZA MAS VŠ - MS VŠ - BS DPS VŠ - BS VŠ - BS VŠ - BS 11

12 Škábová Alice " I 1,00 N Švejstilová Hana, Mgr. " I 1,00 K Valečková Marie " I 0,52 N Vintrová Daniela, Bc. " I 1,00 N SZŠ, PSS SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SZŠ LF bakal. stud. Zemanová Miroslava, Mgr. " I 1,00 K LF UK PF 5-12, VOŠ Vojtová Petra, Mgr. " E 0,33 K DDH 27,16 Benda Jiří, MUDr. " E 0,19 N Beran Radek, MUDr. " E 0,10 K Beránek Martin, MUDr. " E 0,14 K Beranová Alena, MUDr. " E 0,19 N Dostál Adolf, Bc. " E 0,14 N Dvořák Michal, PharmDr. " E 0,14 K Emlerová Martina, MUDr. " E 0,10 K Farková Blanka, MUDr. E 0,10 K Francová Eva " E 0,29 N Grančarová Dagmar, MUDr. " E 0,29 N Hudcová Petra, Mgr. " E 0,10 K Chlupová Věra, MUDr. " E 0,24 N Jakl Michal, PharmDr. " E 0,24 N Kosorinová Darina, MUDr. " E 0,14 K Kreysová Klára " E 0,19 N Kříž Jan " E 0,33 N Macejka Roman, MUDr. " E 0,38 N Maliňák Martin, MUDr. " E 0,10 K Novotná Jitka, PharmDr. " E 0,10 K Pěnkavová Helena, Mgr. " E 0,24 N Poorová Sylvie " I 0,29 N LF/Chi AZT, DZT AZT, DZT, DDH Ošetřovatelství ZA ZA DDH Chirurgie LF UK Radiologie LF UK Všeobecné lékařství LF UK Mikrobiologie Právnická fakulta, Právní a správní bak. Studium nauky FF/Lék Farmacie LF Interna LF Farmakologie SHŠ,DPS NA LF Hematologie FF DFA LF Interna, obory NA FaF Mikrobiologie LF Obory NA, interna SZŠ Odborné předmětylas SZŠ AZT LF/mikrobiol. LF/Sto FAF SZŠ UJAK SZŠ ZČU Mikrobiologie Stomatologie Farmacie Speciální pedagogika,výchova ke zdraví AZT VŠ - MS VŠ - BS 12

13 Puchálková Blanka, MUDr. " E 0,19 N Straková Markéta, MUDr. " E 0,14 K Svoboda Ondřej, MDDr. " E 0,10 K Sýkorová Helena,Bc. " E 0,14 N Záhoříková Marie, Ing. " E 0,10 N 4,70 LF/MEH LF LF VŠ OSE, bak.stud. VŠE Mikrobiologie Obory DNT AZT ZA Ekonomika Celkem UOP 65 59,34 Ježková Marie UP I 0,29 K Ščerbová Jitka, Mgr. UP I 0,29 K Celkem UP 2 I 0,58 SZŠ, PSS FF-UK Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1) UVVP učitel všeobecně vzdělávacích předmětů UOP učitel odborných předmětů UP učitel praktického vyučování, odborného výcviku 2) I = interní, E = externí 3) zaokrouhleno na 2 desetinná místa 4) K splňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., N nesplňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. 13

14 4. Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola Obor (kód a název) Záměr počtu přijímaných došlé přihlášky 1. kolo , kolo rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/04 Zdravotnické lyceum odvolání došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání M/02 Nutriční asistent Obor (kód a název) 3. kolo 29.6., kolo zápisové lístky došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/04 Zdravotnické lyceum M/02 Nutriční asistent Přijímací řízení VOŠ pro školní rok 2011/2012: Konalo se pro obory: DVS, DFA, DZT první kolo proběhlo dne DVS přihlášeno: 35, přijato: 19 DFA přihlášeno: 31, přijato: 19 DZT přihlášeno: 26, přijato: 11 Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat dne

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a) Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí b) Přehled absence žáků za1. a 2. pololetí c) Přehled chování za 1. a 2. pololetí d) Srovnání absence, prospěchu a chování žáků od školního roku 2005 do roku 2011 e) Hodnocení maturitních zkoušek f) Hodnocení absolutorií g) Hodnocení závěrečných zkoušek oboru Ošetřovatel 2010/2011 h) Hodnotící zpráva za školní rok 2010/2011 střední škola a VVP i) Hodnotící zpráva za školní rok 2010/2011 VOŠ Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Hoši Dívky PV Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr SŠ 1.AZT ,96 1.LAS ,52 1.OŠV ,05 1.ZA ,27 1.ZLY ,89 2,74 2.MAS ,54 2.NA ,61 2.OŠ ,44 2.ZA ,48 2.ZLY ,47 2,51 3.AZT ,27 3.LAS ,24 3.MAS ,30 3.NA ,39 3.OŠ ,31 3.ZA ,36 3.ZAD ,62 3.ZLY ,14 2,33 4.AZT ,14 4.MAS ,26 4.ZA ,51 4.ZLY ,43 2,34 Celkem: ,48 VOŠ 1.DDH DFA DVS DFA DNT DVS

16 2.DZT DFA DVS DZT DVS Celkem Přehled prospěchu za 2.pololetí Třída Počet Hoši Dívky PV Prospěl Neprospěl Průměr SŠ 1.AZT ,74 1.LAS ,80 1.OŠV ,69 1.ZA ,12 1.ZLY , ,67 2.MAS ,43 2.NA ,56 2.OŠ ,57 2.ZA ,49 2.ZLY ,37 7 2,48 3.AZT ,96 3.LAS ,04 3.MAS ,27 3.NA ,35 3.OŠ ,22 3.ZA ,37 3.ZAD ,38 3.ZLY ,14 5 2,22 4.AZT ,95 4.MAS ,08 4.ZA ,40 4.ZLY ,24 2 2,17 SŠ celkem: ,37 VOŠ 1.DDH DFA DVS DFA DNT DVS DZT DFA DVS DZT VOŠ celkem

17 Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním Přehled chování za 1. pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. 2 CHOV. 3CHOV. SŠ 1.AZT LAS 2 1.OŠV 1.ZA ZLY MAS NA OŠ ZA 8 2.ZLY 1 3.AZT LAS 8 3.MAS NA 6 3.OŠ ZA ZAD 3.ZLY 4.AZT MAS 2 4.ZA ZLY 1 SŠ celkem: VOŠ 1.DDH 1.DFA 1.DVS 2.DFA 2.DNT 2.DVS 3 2.DZT 3.DFA 3.DVS 3.DZT 4.DVS VOŠ celkem 3 Vysvětlivky: PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy POD. VYL. - podmíněné vyloučení 17

18 CHOV. - chování Přehled chování za 2.pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. Vyloučení 2 CHOV. SŠ 1.AZT LAS OŠV ZA ZLY MAS NA OŠ ZA ZLY AZT LAS MAS NA OŠ 3.ZA ZAD ZLY AZT 4 4.MAS 1 4.ZA ZLY 2 1 SŠ celkem: VOŠ 1.DDH 1.DFA DVS DFA 2.DNT 2.DVS 2.DZT 3 3.DFA 3.DVS 3.DZT VOŠ celkem 3 Vysvětlivky: PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy POD. VYL. - podmíněné vyloučení CHOV. - chování 18

19 Přehled absence za 1. polololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. SŠ 1.AZT ,17 1.LAS ,71 1.OŠV , ,92 1.ZA ,17 1 0,03 1.ZLY , ,44 1.ročníky 6639,00 54, ,46 2.MAS ,5 2.NA , ,44 2.OŠ , ,56 2.ZA ,88 2.ZLY ,52 2.ročníky 7569,00 74, ,50 3.AZT ,90 3.LAS ,33 3.MAS ,95 2 0,09 3.NA OŠ ,18 0 0,18 3.ZA ,53 3.ZAD ,73 3.ZLY ,24 3.ročníky 7522,00 53, ,06 4.AZT , ,58 4.MAS ,63 4.ZA ,09 4.ZLY ,7 10 0,59 4.ročníky 5991,00 71, ,59 SŠ Celkem: , ,97 VOŠ 1.DDH ,18 1.DFA ,53 1.DVS 1069,5 59,4 2.DFA ,64 2.DNT ,54 2.DVS ,21 2.DZT ,71 3.DFA ,22 3.DVS ,6 3.DZT ,4 4.DVS ,6 VOŠ celkem 8520,5 60,00 19

20 Přehled absence za 2. pololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. SŠ 1.AZT ,31 1 0,33 1.LAS ,04 0 0,00 1.OŠV ,77 4 0,31 1.ZA , ,82 1.ZLY ,67 4 0,17 1. ročníky 9370,00 76, ,33 2.MAS ,4 27 1,35 2.NA ,12 2 0,08 2.OŠ ,25 1 0,06 2.ZA ,71 1 0,06 2.ZLY ,52 0 0,00 2.ročníky 8782,00 89, ,31 3.AZT ,95 2 0,10 3.LAS ,64 0 0,00 3.MAS ,45 7 0,32 3.NA ,00 3.OŠ ,27 0 0,00 3.ZA , ,68 3.ZAD ,44 0 0,00 3.ZLY ,12 0 0,00 3.ročníky 8327,00 60,73 0 0,14 4.AZT ,74 0 0,00 4.MAS ,25 0 0,00 4.ZA ,61 2 0,09 4.ZLY ,76 2 0,12 4.ročníky 4678,00 56,34 0 0,05 SŠ celkem: , ,24 VOŠ 1.DDH DFA ,47 1.DVS ,46 2.DFA ,76 2.DNT ,33 2.DVS ,3 2.DZT DFA ,6 3.DVS ,75 3.DZT VOŠ celkem ,02 20

21 Srovnání prospěchu, absence a chování ve školních letech Prospěch 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Průměr Průměr PV PV Prospěl Prospěl Neprospěl Neprospěl ,33 2, ,2 2, ,29 2, ,46 2, ,00 335, ,56 2, ,00 308, ,48 2, ,00 329, Absence 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Prům. abs. Prům. abs. Prům NH Prům NH ,3 78,3 2, ,73 78,83 0,63 0, ,29 67,3 0,73 0, ,04 67,93 2,25 0, ,06 69,26 2,35 0, ,35 70,75 0,97 0,24 Výchovná 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí opatření Pochvala TU Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka TU pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Důtka ŘŠ Důtka ŘŠ CHOV 2 CHOV 2 CHOV 3 CHOV 3 Podm. Vyloučení Podm. Vyloučení Vyloučení

22 Hodnocení maturitních zkoušek 2010/2011 ZA - Zdravotnický asistent, AZT - Asistent zubního technika MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické lyceum Jarní termín Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Podzimní termín Třída Počet k MZ z toho 1.termín z toho 1.opravný termín Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Celkové výsledky po podzimním termínu Počet Počet k Prospěl s Třída ve tř. MZ vyzn. Prospěl Neprospěl Průměr 4. ZA AZT ,81 4. MAS ,09 4. ZLY Celkem ,95 22

23 Hodnocení maturitních zkoušek 2010/2011 po opravných zkouškách ZA - Zdravotnický asistent, AZT - Asistent zubního technika MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické yceum Jarní termín Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Podzimní termín Třída Počet k MZ z toho 1.termín z toho 1.opravný termín Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Celkové výsledky po podzimním termínu Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Průměr 4. ZA ,61 4. AZT ,81 4. MAS ,09 4. ZLY ,22 Celkem ,68 Neprospěch - třídy a předměty společná část MAT ČJL NEJ ANJ profilová část Praktická MZ 4. ZA ZA 0 4. AZT AZT 0 4. MAS MAS 2 4. ZLY ZLY 0 Celkem Celkem 2 Profilová část maturitní zkoušky - průměry Předměty Praktická MZ Maturitní práce a obhajoba OSE STP EKP BIO ANJ 4. ZA 1, AZT 1, , MAS 2, ,

24 4.ZLY 0 1, ,56 4 Průměr 2,12 1,63 2,00 2,21 2,22 2,56 4,00 Předměty CHE PPK SOM 4. ZA AZT MAS 0 2,00 3,00 4.ZLY 2,2 0,00 0,00 0 Průměr 2,20 2,00 3,00 Státní část maturitní zkoušky - průměry Předměty ČJL ANJ - Z ANJ - V NEJ MAT CHE nepovinný BIO nepovinný 4. ZA 3,10 2, , AZT 3,00 1,60 0 3,00 3,91 5,00 4,00 4. MAS 3,00 2,50 0 3,60 4, ZLY 2,60 2,80 1 2,50 3, Průměr 2,93 2,12 1,00 3,20 4,26 5,00 4,00 OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura NEJ - Německý jazyk, MAT - Matematika, CHE - Chemie EKP - Ekonomika a podnikání, PPK - Psychologie a péče o klienta STP - Stomatologická protetika BIO - Biologie 24

25 Hodnocení absolutorií ve školním roce 2011/2011: Studijní skupiny: 4. DVS, 3. DVS, 3. DFA, 3. DZT Studijní skupina 4. DVS: 3. DVS: Termín: Počet studentů ve třídě: Počet studentů k ABS: Průměr: Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Povolena opravná zkouška , , DVS: 3. DVS: 3. DFA: 3. DFA: 3. DFA: 3. DZT 1. opravný Výsledky po opravných zkouškách 22., opravný Výsledky po opravných zkouškách 22., , , , , , Hodnocení závěrečných zkoušek 2010/2011 Ošetřovatel Třída Počet ve tř. Počet k ZZ Průměr Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 3.OŠ , písemná zkouška praktická zkouška ústní zkouška Průměr 1,73 1 1,55 25

26 Hodnotící zpráva školní rok 2010/2011 střední škola a VVP Počet žáků : začátek školního roku (k 30.9.) SZŠ: 461 VOŠ: 154 konec 1. pololetí SZŠ: 447 VOŠ: 140 konec školního roku SZŠ: 438 VOŠ: Personální zajištění vzdělávání Počet učitelů: 94 Počet interních učitelů : 67 Počet externích učitelů: 27 V tomto školním roce nastoupily 2 nové učitelky německého jazyka, 1 učitel předmětů IKT, matematika, který vykonává funkci metodika IKT a na částečný úvazek správce počítačové sítě, 1 učitel IKT na částečný úvazek, 1 učitelka tělesné výchovy zpočátku na částečný úvazek, od února 2011 na celý, 1 učitel tělesné výchovy změnil úvazek ve 2. pololetí z celého na částečný. Nová učitelka byla přijata na částečný úvazek pro obor diplomovaná dentální hygienistka. Od října 2010 je 1 učitelka anglického jazyka, dějepisu a občanské nauky dlouhodobě v pracovní neschopnosti a bylo nutné řešit její úvazek. Výuka dějepisu a občanské nauky byla přidělena stávajícím učitelům, pro výuku anglického jazyka byly přijaty 2 učitelky, z nichž jedna ukončila pracovní poměr k (její úvazek byl nakonec rozdělen mezi stávající učitelky), další učitelkou je rodilá mluvčí z USA, která získala pracovní povolení a pracuje na částečný úvazek. Vedením oboru zubních techniků byla v letošním školním roce pověřena nová učitelka, bývalá vedoucí se stala ředitelkou školy. Od února 2011 je pověřena vedením oboru VOŠ jiná učitelka, která zastupuje vedoucí v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od února 2011 byla jmenována nová vedoucí nutričních oborů. Tyto obory jsou nové a vyžadují specifické užší vedení. 2. Vzdělávání žáků a studentů V letošním roce byly otevřeny 4 první ročníky čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou, 1 třída tříletého večerního studia s výučním listem a 3 skupiny prvních ročníků VOŠ. V naší škole probíhal také přípravný ročník vysokoškolského studia oboru všeobecná sestra, který škola zajišťovala pro Západočeskou univerzitu v Plzni, účastníky studia jsou pracovníci nemocnic. Vedením tohoto studia je pověřena učitelka, která je částečně zaměstnankyní Západočeské univerzity. Škola poskytuje prostory a vyučující. Prospěch a chování žáků 1. pololetí Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další v pořadí 3. ročníky, druhé ročníky a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (2,00), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (2, 14) a 3. ZLY (2,14). Žádná třída neměla průměrný prospěch pod 2. K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,27), 1. AZT (2,96), 1. ZLY (2,89). Z 447 žáků 17 prospělo s vyznamenáním, 308 prospělo, 71 neprospělo a 57 bylo nehodnoceno (údaje po pedagogické radě). Termín pro doplnění hodnocení byl Po tomto termínu bylo celkové hodnocení (k ): 17 prospělo s vyznamenáním, 329 prospělo, 96 neprospělo a 8 bylo nehodnoceno. Z celkového počtu neprospívajících je 54 žáků z 1. ročníků, 11 ze 2. ročníků, 18 ze 3. ročníků a 13 ze 4. ročníků. 26

27 Ve srovnání s prvním pololetím loňského školního roku se průměrný prospěch lehce zlepšil. Za 1. pololetí bylo uděleno 21 pochval třídního učitele, 39 pochval ředitelky školy, 16 napomenutí třídního učitele, 19 důtek třídního učitele, 11 důtek ředitelky školy. 3 žáci byli podmíněně vyloučeni, bylo uděleno 5 snížených známek z chování stupně uspokojivé a 1 známka z chování stupně neuspokojivý. Na VOŠ byly uděleny 3 pochvaly ředitelky školy. 2. pololetí červen Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky (2,17, další v pořadí 3. ročníky (2,22), druhé ročníky (2, 49) a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících (2,66). Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (1,67), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (1, 95) a 3. AZT (1,96). K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,14), 1. ZLY (2,93), 1. LAS (2,80). Z 438 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 341 prospělo, 57 neprospělo a 31 bylo nehodnoceno (údaje po pedagogické radě). Termín pro doplnění hodnocení je a Z celkového počtu neprospívajících je 27 žáků z 1. ročníků, 15 ze 2. ročníků, 14 ze 3. ročníků a 1 ze 4. ročníků. Výsledky po opravných zkouškách a doplnění hodnocení za 2. pololetí Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, 37. Pořadí ročníků: 4. ročníky průměr 2,17, 3. ročníky (2,22), druhé ročníky (2, 48) a první ročníky (2,68). Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (1,69), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (1, 95) a 3. AZT (1,96). K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,18), 1. ZLY (2,97), 1. LAS (2,80). Z 438 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 372 prospělo, 42 neprospělo. Z celkového počtu neprospívajících je 29 žáků z 1. ročníků, 7 ze 2. ročníků, 5 ze 3. ročníků a 2 ze 4. ročníků. Za 2. pololetí bylo uděleno 34 pochval třídního učitele, 40 pochval ředitelky školy, 18 napomenutí třídního učitele, 30 důtek třídního učitele, 15 důtek ředitelky školy. 2 žáci byli podmíněně vyloučeni, 2 žáci byli vyloučeni ze studia. Bylo uděleno 5 snížených známek z chování stupně uspokojivé. Na VOŠ byly uděleny 3 pochvaly ředitelky školy. Absence 1. pololetí Průměrná absence všech žáků SZŠ byla 55,69 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,97. Průměrná absence se ve srovnání s loňským rokem zhoršila (loni průměr 55, 06). Nejlepší školní docházku měly třídy 3 ZAD (22,73), 3 ZLY (39,24), 1 LAS (43,71), nejhorší 4 ZA (průměr 100,09) a 2 OŠ (119,33). Nejvíce neomluvených hodin měla 3AZT (61 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 2.ročníky, 4. ročníky, 1. ročníky, 3. ročníky. Průměrná absence studentů VOŠ je pololetí Průměrná absence všech žáků SZŠ byla 70,09 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,24. Průměrná absence se ve srovnání s prvním pololetím výrazně zhoršila. Nejlepší školní docházku měly třídy 3 ZAD (28,44), 4. AZT (42,74), 3. LAS (46,64), nejhorší 2 OŠ (121,25) a 1. ZLY (99,67). Nejvíce neomluvených hodin měla 2. MAS (27 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 2.ročníky, 1. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky. Průměrná absence studentů VOŠ je 86,02. 27

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŢENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2011/2012 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 3 b) přehled oborů vzdělávání. 4 c) popis personálního zabezpečení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Výroční zprávu předkládá Mgr. Jana Jandáčková, ředitelka školy Výroční zpráva 2012/2013, strana 1 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ Plzeň, Karlovarská 99 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti SZŠ a VOŠZ Plzeň za školní rok 2012/2013 předkládá: PhDr. Ivana Křížová ředitelka školy OBSAH:

Více

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109

I. Základní údaje o škole... 2. XI. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů... 109 Obsah I. Základní údaje o škole... 2 II. Přehled vyučovaných oborů... 6 III. Personální zabezpečení... 11 IV. Autoevaluační činnost školy... 19 V. Přijímací řízení pro školní rok 2012/13... 22 VI. Výsledky

Více

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20.

Výroční zpráva. Školní rok 2011/2012. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20. Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Výroční zpráva Školní rok 2011/2012 Nymburk 15.10.2012 PhDr. Dagmar Sitná, PhD. ředitelka školy Strana 1 (celkem 33) Obsah:

Více

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014

Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2. Výroční zpráva. školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola, Š u m p e r k, Kladská 2 Výroční zpráva školní rok 2013/2014 Obsah a) základní údaje o škole charakteristika školy 2 b) přehled oborů vzdělávání. 3 c) popis personálního zabezpečení

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Vyšší zdravotnické školy Školní rok : 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2011 Mgr. Dagmar

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy. za školní rok 2013/2014 Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická Praha 4, 5. května 5 VÝROČNÍ PRÁVA Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy za školní rok 03/04... PhDr. Mária Janáková,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Kolín, Karoliny Světlé 135 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Vypracováno v říjnu 2014 Mgr. Daniela Křepelková ředitelka

Více

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Střední zdravotnická škola, Chomutov, Palackého 3, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2010/2011 O b s a h Základní údaje o škole str. 1 Přehled oborů

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA KROMĚŘÍŽ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261, 767 26 Kroměříž www.szskm.cz 9. 10. 2014 Mgr. Dagmar Ondrušková

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012

Gymnázium a obchodní akademie Chodov. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011/2012 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 Charakteristika školy... 5 3 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ...

Více

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12

Obsah. I. Úvod... 2. II. Základní údaje o škole... 3. III. Přehled vyučovaných oborů... 7. IV. Personální zabezpečení... 12 Obsah I. Úvod... 2 II. Základní údaje o škole... 3 III. Přehled vyučovaných oborů... 7 IV. Personální zabezpečení... 12 V. Autoevaluační činnost školy... 18 VI. Přijímací řízení pro školní rok 2014/15...

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnické školy Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Husova 3 České Budějovice VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnické školy Školní rok : 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy je zpracována podle

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102

Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014. S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a. Beroun. Mládeže 1102 S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a Beroun Mládeže 1102 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracovala: PhDr. Drahomíra Boubínová, ředitelka školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n

S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n S t ř e d n í z d r a v o t n i c k á š k o l a a V y š š í o d b o r n á š k o l a z d r a v o t n i c k á Z l í n Broučkova 372, 760 01 Zlín, tel.: 577 008 111, fax: 577 008 144 E-mail: info@szsvzszlin.cz

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Merhautova 15 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 pracoviště Merhautova 15 pracoviště Lipová 18 Září 2008 1 Obsah Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 pedagogická část Schváleno pedagogickou radou dne: 1. 10. 2013 Schváleno školskou radou dne: 11. 10. 2013.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 pedagogická část Schváleno školskou radou dne: 17. 10. 2011. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR... Mgr. Vladimír

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2012/2013 Město Třebíč Kraj Vysočina Legislativa Výroční

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009

ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz září 2009 Mgr. Dagmar

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Předkládající škola: Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 Kroměříž e-mail: reditel@szskm.cz www: www.szskm.cz říjen 2010 Mgr. Dagmar

Více

Průvodce Výroční zprávou

Průvodce Výroční zprávou Průvodce Výroční zprávou Část I. Základní údaje o SZŠ a VOŠ Cheb a) Charakteristika školy str. 2 b) Přehled pracovníků školy a vedení školy 3 c) Počty tříd a studijních oborů 5 d) Přehled studijních oborů

Více