STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, Karlovy Vary, tel VÝROČNÍ ZPRÁVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary, tel. 353 233 936 VÝROČNÍ ZPRÁVA"

Transkript

1 STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY Poděbradská 2, Karlovy Vary, tel VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2010/2011

2 Výroční zpráva školy byla zpracována na základě ustanovení 10 odst. 3 zákona č. 561/04 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 7 odst. 1 vyhlášky č. 15/05 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku 6 3. Personální zabezpečení činnosti školy Přijímací řízení Výsledky vzdělávání Prevence sociálně patologických jevů Další vzdělávání pedagogických pracovníků Aktivity a prezentace školy na veřejnosti Výsledky inspekční činnosti Základní údaje o hospodaření školy Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů ve vzdělávání

3 1. Základní údaje o škole a) Název školy: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary b) Sídlo školy: Poděbradská 2, Karlovy Vary, Zahradní 21, Karlovy Vary, c) Charakteristika školy: Škola poskytuje: střední vzdělání s výučním listem střední vzdělání s maturitní zkouškou vyšší odborné vzdělání Kapacita SŠ Kapacita VOŠ 500 žáků 150 studentů v široké škále zdravotnických oborů, které na sebe postupně navazují. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická škola v Karlových Varech vznikla v roce 1949 a je odbornou školou poskytující nižší, střední a vyšší odborné vzdělání ve zdravotnických oborech. Má své nezastupitelné místo pro zajišťování vzdělanosti v našem kraji. Specifikou školy je úzká spolupráce se zaměstnavatelskou praxí zdravotnickými a sociálními zařízeními s regionální a nadregionální působností. Mezi tato zařízení patří také pečovatelské služby, Charita, Asociace Záchranný kruh, Léčebny dlouhodobě nemocných, instituce poskytující služby seniorům, mentálně a tělesně postiženým. Současně je rozvíjena spolupráce s Červeným křížem, Uniemi handicapovaných, Českou asociací sester, Kolegiem lázeňských lékařů, Lékařskou společností J. E. Purkyně a dalšími. Škola je také centrem celoživotního učení, zaměřuje se na vzdělávání dospělých a pořádá kvalifikační a rekvalifikační kurzy. Prioritou školy je vychovávat pro Karlovarský kraj specializované zdravotnické pracovníky ve spolupráci s Úřady práce a vedením zdravotnických a sociálních zařízení. Ve školním roce 2010/2011 došlo ke změně ve vedení školy, k nastoupila do výkonu pracovní činnosti ředitele školy za odcházející PhDr. Evu Průchovou Mgr. Hana Švejstilová s novou koncepcí rozvoje školy. Tato se zaměřuje zejména na personální oblast (zajištění kvalifikovaného pedagogického sboru), materiální oblast (zvýšení počtu multimediálních učeben, modernizace vybavení, síťového propojení, budov a okolí škol), finanční oblast (získávání dalších finančních prostředků prostřednictvím nejrůznějších projektů a grantů) a výchovně vzdělávací proces (větší využívání ICT při výuce, odborné zahraniční stáže a výměnné praxe). Nová koncepce rozvoje školy je sestavena tak, aby především pomohla zvýšit kvalitu výchovy a vzdělávání, které je školou poskytováno 3

4 a přinesla další zlepšení spolupráce mezi vedením školy, učiteli, rodiči, zřizovatelem školy a širokou veřejností. Jejím základním rysem je snaha o komplexnost pohledu na rozvoj školy a naprostá otevřenost a informovanost. Velkým přínosem pro naplňování cílů koncepce zejména v oblasti ICT na škole je i posílení pedagogického sboru o Mgr. Ladislava Kubu, který vykonává činnost interního správce sítě školy a není již nutné pro tyto služby zajišťovat externí odborné firmy. d) Zřizovatel školy: Krajský úřad Karlovy Vary, Závodní 353/ Karlovy Vary e) Údaje o vedení školy: Ředitelka školy Statutární zástupce školy Mgr. Hana Švejstilová Mgr. Jaroslava Hrudkajová Vedoucí učitelé oborů školy: Na škole pracovaly i v tomto školním roce předmětové a oborové komise. Jedná se o profesní komise vyučujících shodné aprobace nebo studijního zaměření, které mají za úkol jak zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, tak zajišťování mezipředmětových i mezioborových vztahů, zajišťování praktického vyučování a odborné praxe, výměnu zkušeností, akce oboru a provádění kontrolní a hospitační činnosti. Za vedoucí oborů VOŠ, která je od prosince 2010 na dlouhodobé PN, převzala vedení oborů vyšší odborné školy Mgr. Andrea Dvořáková. 1. Zdravotnický asistent Mgr. Kristina Dudová Masér sportovní a rekondiční Nutriční asistent Ošetřovatel 2. Laboratorní asistent RNDr. Danuše Považanová Diplomovaný farmaceutický asistent 3. Asistent zubního technika Bc. Martina Nová Diplomovaný zubní technik Diplomovaná dentální hygienistka 4. Zdravotnické lyceum Mgr. Jaroslava Hrudkajová 5. Obory vyšší odborné školy Mgr. Andrea Dvořáková zdravotnické 6. Výchovná poradkyně školy PaedDr. Zuzana Ledvinová Metodik prevence Metodik a správce ICT Metodik enviromentální výchovy Mgr. Marie Janečková Mgr. Ladislav Kuba Mgr. Dagmar Chmelíková 4

5 f) Adresa školy pro internetový přístup: g) Údaje o Školské radě: 1. Školská rada SZŠ: Školská rada podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, je ve škole zřízena na obou typech škol. Pedagogická kurie: Zástupce KÚ: Žákovská kurie: PaedDr.Zuzana Ledvinová Bc.Daniela Vintrová PhDr. Anna Kotrčová Jana Barešová Dana Pešková Hana Vostrá 2. Školská rada VOŠZ: Pedagogická kurie: Zástupce KÚ: Žákovská kurie: PaedDr.Zuzana Ledvinová PhDr. Anna Kotrčová Alžběta Mikešová Nové volby do Školské rady se uskuteční v říjnu h) Součásti školy: Budova Poděbradská 2 - obory ZA, ZLY, NA, OŠ, DVS, DNT Budova Zahradní 21 - obory AZT, LAS, MAS, DFA, DZT 5

6 2. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku a) Obory středního vzdělávání s výučním listem: Ošetřovatel denní i večerní forma b) Obory středního vzdělávání s maturitní zkouškou: Zdravotnický asistent Laboratorní asistent Asistent zubního technika Masér sportovní a rekondiční Zdravotnické lyceum Nutriční asistent denní i dálková forma denní forma denní forma denní forma denní forma denní forma c) Obory vyššího odborného vzdělávání: Diplomovaná všeobecná sestra Diplomovaný zubní technik Diplomovaný farmaceutický asistent Diplomovaný nutriční terapeut Diplomovaná dentální hygienistka 6

7 Obory školy ve školním roce 2010 / 2011 Obory poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou Denní studium Kód Obor Třídy M/007 Zdravotnický asistent 2.ZA, 3. ZA, 4.ZA Počet tříd Počty k Počty k M/01 Zdravotnický asistent 1.ZA M/005 Laboratorní asistent 3. LAS M/01 Laboratorní asistent 1. LAS M/001 Masér sportovní a rekondiční 2. MAS, 3. MAS, 4. MAS M/005 Zdravotnické lyceum 2. ZLY,3. ZLY, ZLY M/04 Zdravotnické lyceum 1. ZLY M/008 Nutriční asistent 2. NA, 3. NA M/007 Asistent zubního technika 3. AZT, 4. AZT M/003 Asistent zubního technika 1. AZT Celkem Dálkové studium M/007 Zdravotnický asistent 3. ZAD Obory poskytující střední vzdělání s výučním listem Denní studium H/002 Ošetřovatel 2. OŠ, 3. OŠ Večerní studium H/002 Ošetřovatel 1. OŠV Střední škola celkem

8 Obory poskytující vyšší odborné vzdělání Denní studium Počet stud. Studijní Počty k Kód Obor skupiny skupin N/001 Diplomovaná všeobecná sestra 4. DVS DVS, 2. DVS, N/1. Diplomovaná všeobecná sestra 3. DVS N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent 1. DFA, 2. DFA, 3. DFA 2. DZT, 3.DZT Počty k N/1. Diplomovaný zubní technik N/3. Diplomovaná dentální hygienistka 1. DDH N/4. Diplomovaný nutriční terapeut 2. DNT Vyšší odborná škola celkem

9 3. Personální zabezpečení činnosti školy Škola má zastoupení v celorepublikových oborových a předmětových komisích zdravotnických škol a je členem Asociace zdravotnických škol a Asociace vyšších odborných škol. Metodické vedení: Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Karlovarského kraje Další poradní orgány školy: Česká asociace sester a další profesní organizace zdravotnických pracovníků a lékařů Vedení nemocnic Karlovy Vary, Ostrov, Sokolov a dalších smluvních pracovišť Pedagogicko psychologická poradna Protidrogové centrum KHES Karlovarského kraje ČŠI Karlovarského kraje Úřady práce Karlovy Vary, Sokolov, Cheb Sociální a zdravotní odbor Magistrátu města Školská rada SŠ a VOŠ Protidrogové centrum Studentská rada 9

10 Učitelé ve školním roce Funkce 1) Druh prac. vztahu 2) Výše prac. úvazku 3) Odborná kvalifikace 4) Absolvovaná škola Obor Studuje Babinská Ivana,Mgr. UVVP I 1,00 K PF 5-12 RUJ, ZEM, NEJ Bocko Ján, Mgr. " I 1,00 K FTVS-UK TEV,BIO Bujna Lukáš,Mgr. " I 0,76 N HTFUK LAJ, DĚJ DPS Buštíková Věra, Mgr. " I 1,00 K PF 5-9 NEJ Černá Michaela Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 OBN,TEV Graciasová Jaroslava Mgr. " I 0,81 K FTVS-UK TEV,BIO Hacker Josef, Mgr. " I 1,00 K PF MAT,FYZ Holubová Jarmila, Mgr. " I 0,43 K PF-RJ,VV RUJ Hrudkajová Jaroslava Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 DEJ,RUJ,ANJ Hrušková Věra Mgr. I 1,00 K PF 5-9 NEJ, RUJ Chmelíková Dagmar Mgr. " I 1,00 K PřF-UK 5-12 CHE,BIO Kaňovská Hana Mgr. " I 1,00 K PF CJL,OBN Klepalová Zlatuše Mgr. " I 1,00 K PF CJL, OBN Kopšová Ilona Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 TEV,ZEM Kuba Ladislav Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 IKT, MAT, ZEM Laitl Vít, Mgr. " I 1,00 K PF CJL,OBN Laitlová Martina Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 OBN,DEJ Ledvinová Zuzana PaedDr. " I 1,00 K PF 5-12 MAT,CHE Maléřová Monika Mgr. " I 1,00 N PF 1. stupeň, mezinár jaz. Zk. B2 NEJ Matějíček Karel, Mgr. " I 1,00 K FTVS-UK TEV,CJL Němcová Marcela, Mgr. " I 1,00 K PF 5-12 ANJ,HUV Pavelková Ivana Mgr. " I 1,00 K FTVS UK TEV Poláková Miroslava Bc. " I 1,00 N Bak.st. Ekonomika a management ANJ,EKON. Princlová Jiřina Mgr. " I 1,00 N PF 5-9 RUJ,TEV, NEJ Rausová Veronika,Mgr. " I 0,67 K LAJ, ANJ, odborné HTFUK,VOŠ,DPS předměty Skořepová Daniela, PaedDr. " I 0,67 K PF Praha IKT Souček Václav, Mgr. " I 1,00 K PF MAT,FYZ Slabá Antonie, Ing. " I 1,00 K FE IKT Valečko Zdeněk Ing. " I 0,57 N ČVUT IKT VŠ - ANJ Celkem UVVP 29 I 26,90 Březinová Martina, DiS UOP I 0,43 N Čeladníková Eliška " I 1,00 N Dudová Kristina, Mgr. " I 1,00 K Dvořáková Andrea, Mgr. " I 1,00 K VOŠ, VŠ bak. stud. SZŠ, DPS FF-UK LF UK NA Ošetřovatelství ZA ZA DPS 10

11 Homolová Jana, Bc. " I N Chalupná Hana, Bc. " I 1,00 N Kroniková Lenka Mgr.,PhDr. " I 0,29 K UJAK bak, studium SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SHŠ,NIDVpedagogika ZA AZT, DZT, DDH Chorvatová Kamila " I 1,00 N NA Janečková Marie, Mgr " I 1,00 K LF UK,UJAK ZA SZŠ, PSS Ježková Marie " I 0,42 N Ošetřovatelství VŠE-ek,uč. Kaplánek Miroslav, Ing. " I 0,19 N Ekonomika SZŠ Kliková Alena " I 1,00 N NA SZŠ,PSS,ped.min Kolářová Jana " I 0,81 N AZT, DZT LF, Trnavská univezita Křiklavová Hana " I 1,00 N Kupeček Jiří " I 1,00 N Mašková Alena " I 0,43 N Musilová Eva, Bc. " I 1,00 N Nová Martina, Bc. " I 0,57 N Nováková Věra " I 0,45 N Pazderková Andrea, Mgr. " I 0,29 K Polívková Anna, Mgr. " I 1,00 K Metelková Eva MUDr. " I 0,19 N Považanová Danuše RNDr. " I 1,00 N Průchová Eva PhDr. " I 1,00 K Růžičková Kateřina " I 1,00 N Řezáč Bohumil, Mgr. " I 1,00 K Schneiderová Dagmar, Ing. " I 1,00 K Skořepová Pavla " I 1,00 N Slábová Eva, Mgr " I 0,29 K Slavíková Jaroslava, Mgr. " I 1,00 K Ščerbová Jitka, Mgr. " I 0,71 K Šímová Veronika, Mgr. " I 1,00 K SZŠ, IDVZP SZŠ UJAK SZŠ LF bak. SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SZŠ obor ZUT FTVS UK FF-UK LF/ MEH FaF-UK FF-UK SZŠ,IDVZP SZŠ,PF (vych.)dps VŠCHT,DPS SZŠ FTVS, rozšiř. st. TA VŠ Plzeň o.p.s., speciální pedagogika FF-UK VOŠZ-DiF ZA MAS AZT, DZT, DDH LAS ZA AZT, DZT, DDH AZT, DZT ZA ZA Mikrobiologie Obory FL,ZL PSP MAS AZT, DZT LAS,DFA DFA Obchodní korespondence ZA ZA MAS VŠ - MS VŠ - BS DPS VŠ - BS VŠ - BS VŠ - BS 11

12 Škábová Alice " I 1,00 N Švejstilová Hana, Mgr. " I 1,00 K Valečková Marie " I 0,52 N Vintrová Daniela, Bc. " I 1,00 N SZŠ, PSS SZŠ, PSS, ZČU, UJAK SZŠ LF bakal. stud. Zemanová Miroslava, Mgr. " I 1,00 K LF UK PF 5-12, VOŠ Vojtová Petra, Mgr. " E 0,33 K DDH 27,16 Benda Jiří, MUDr. " E 0,19 N Beran Radek, MUDr. " E 0,10 K Beránek Martin, MUDr. " E 0,14 K Beranová Alena, MUDr. " E 0,19 N Dostál Adolf, Bc. " E 0,14 N Dvořák Michal, PharmDr. " E 0,14 K Emlerová Martina, MUDr. " E 0,10 K Farková Blanka, MUDr. E 0,10 K Francová Eva " E 0,29 N Grančarová Dagmar, MUDr. " E 0,29 N Hudcová Petra, Mgr. " E 0,10 K Chlupová Věra, MUDr. " E 0,24 N Jakl Michal, PharmDr. " E 0,24 N Kosorinová Darina, MUDr. " E 0,14 K Kreysová Klára " E 0,19 N Kříž Jan " E 0,33 N Macejka Roman, MUDr. " E 0,38 N Maliňák Martin, MUDr. " E 0,10 K Novotná Jitka, PharmDr. " E 0,10 K Pěnkavová Helena, Mgr. " E 0,24 N Poorová Sylvie " I 0,29 N LF/Chi AZT, DZT AZT, DZT, DDH Ošetřovatelství ZA ZA DDH Chirurgie LF UK Radiologie LF UK Všeobecné lékařství LF UK Mikrobiologie Právnická fakulta, Právní a správní bak. Studium nauky FF/Lék Farmacie LF Interna LF Farmakologie SHŠ,DPS NA LF Hematologie FF DFA LF Interna, obory NA FaF Mikrobiologie LF Obory NA, interna SZŠ Odborné předmětylas SZŠ AZT LF/mikrobiol. LF/Sto FAF SZŠ UJAK SZŠ ZČU Mikrobiologie Stomatologie Farmacie Speciální pedagogika,výchova ke zdraví AZT VŠ - MS VŠ - BS 12

13 Puchálková Blanka, MUDr. " E 0,19 N Straková Markéta, MUDr. " E 0,14 K Svoboda Ondřej, MDDr. " E 0,10 K Sýkorová Helena,Bc. " E 0,14 N Záhoříková Marie, Ing. " E 0,10 N 4,70 LF/MEH LF LF VŠ OSE, bak.stud. VŠE Mikrobiologie Obory DNT AZT ZA Ekonomika Celkem UOP 65 59,34 Ježková Marie UP I 0,29 K Ščerbová Jitka, Mgr. UP I 0,29 K Celkem UP 2 I 0,58 SZŠ, PSS FF-UK Ošetřovatelství Ošetřovatelství 1) UVVP učitel všeobecně vzdělávacích předmětů UOP učitel odborných předmětů UP učitel praktického vyučování, odborného výcviku 2) I = interní, E = externí 3) zaokrouhleno na 2 desetinná místa 4) K splňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb., N nesplňuje odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. 13

14 4. Přijímací řízení pro školní rok 2011/2012 Střední zdravotnická škola Obor (kód a název) Záměr počtu přijímaných došlé přihlášky 1. kolo , kolo rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/04 Zdravotnické lyceum odvolání došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání M/02 Nutriční asistent Obor (kód a název) 3. kolo 29.6., kolo zápisové lístky došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání došlé přihlášky rozhodnutí o přijetí rozhodnutí o nepřijetí odvolání M/01 Zdravotnický asistent L/02 Masér sportovní a rekondiční M/04 Zdravotnické lyceum M/02 Nutriční asistent Přijímací řízení VOŠ pro školní rok 2011/2012: Konalo se pro obory: DVS, DFA, DZT první kolo proběhlo dne DVS přihlášeno: 35, přijato: 19 DFA přihlášeno: 31, přijato: 19 DZT přihlášeno: 26, přijato: 11 Druhé kolo přijímacího řízení se bude konat dne

15 5. Údaje o výsledcích vzdělávání a) Přehled prospěchu za 1. a 2. pololetí b) Přehled absence žáků za1. a 2. pololetí c) Přehled chování za 1. a 2. pololetí d) Srovnání absence, prospěchu a chování žáků od školního roku 2005 do roku 2011 e) Hodnocení maturitních zkoušek f) Hodnocení absolutorií g) Hodnocení závěrečných zkoušek oboru Ošetřovatel 2010/2011 h) Hodnotící zpráva za školní rok 2010/2011 střední škola a VVP i) Hodnotící zpráva za školní rok 2010/2011 VOŠ Přehled prospěchu za 1. pololetí Třída Počet Hoši Dívky PV Prospěl Neprospěl Nehodnocen Průměr SŠ 1.AZT ,96 1.LAS ,52 1.OŠV ,05 1.ZA ,27 1.ZLY ,89 2,74 2.MAS ,54 2.NA ,61 2.OŠ ,44 2.ZA ,48 2.ZLY ,47 2,51 3.AZT ,27 3.LAS ,24 3.MAS ,30 3.NA ,39 3.OŠ ,31 3.ZA ,36 3.ZAD ,62 3.ZLY ,14 2,33 4.AZT ,14 4.MAS ,26 4.ZA ,51 4.ZLY ,43 2,34 Celkem: ,48 VOŠ 1.DDH DFA DVS DFA DNT DVS

16 2.DZT DFA DVS DZT DVS Celkem Přehled prospěchu za 2.pololetí Třída Počet Hoši Dívky PV Prospěl Neprospěl Průměr SŠ 1.AZT ,74 1.LAS ,80 1.OŠV ,69 1.ZA ,12 1.ZLY , ,67 2.MAS ,43 2.NA ,56 2.OŠ ,57 2.ZA ,49 2.ZLY ,37 7 2,48 3.AZT ,96 3.LAS ,04 3.MAS ,27 3.NA ,35 3.OŠ ,22 3.ZA ,37 3.ZAD ,38 3.ZLY ,14 5 2,22 4.AZT ,95 4.MAS ,08 4.ZA ,40 4.ZLY ,24 2 2,17 SŠ celkem: ,37 VOŠ 1.DDH DFA DVS DFA DNT DVS DZT DFA DVS DZT VOŠ celkem

17 Vysvětlivky: PV - prospěl s vyznamenáním Přehled chování za 1. pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. 2 CHOV. 3CHOV. SŠ 1.AZT LAS 2 1.OŠV 1.ZA ZLY MAS NA OŠ ZA 8 2.ZLY 1 3.AZT LAS 8 3.MAS NA 6 3.OŠ ZA ZAD 3.ZLY 4.AZT MAS 2 4.ZA ZLY 1 SŠ celkem: VOŠ 1.DDH 1.DFA 1.DVS 2.DFA 2.DNT 2.DVS 3 2.DZT 3.DFA 3.DVS 3.DZT 4.DVS VOŠ celkem 3 Vysvětlivky: PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy POD. VYL. - podmíněné vyloučení 17

18 CHOV. - chování Přehled chování za 2.pololetí Třída PTU PŘŠ NTU DTU DŘŠ POD.VYL. Vyloučení 2 CHOV. SŠ 1.AZT LAS OŠV ZA ZLY MAS NA OŠ ZA ZLY AZT LAS MAS NA OŠ 3.ZA ZAD ZLY AZT 4 4.MAS 1 4.ZA ZLY 2 1 SŠ celkem: VOŠ 1.DDH 1.DFA DVS DFA 2.DNT 2.DVS 2.DZT 3 3.DFA 3.DVS 3.DZT VOŠ celkem 3 Vysvětlivky: PTU - pochvala třídního učitele, PŘŠ - pochvala ředitelky školy NTU - napomenutí třídního učitele, DTU - důtka třídního učitele, DŘŠ - důtka ředitelky školy POD. VYL. - podmíněné vyloučení CHOV. - chování 18

19 Přehled absence za 1. polololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. SŠ 1.AZT ,17 1.LAS ,71 1.OŠV , ,92 1.ZA ,17 1 0,03 1.ZLY , ,44 1.ročníky 6639,00 54, ,46 2.MAS ,5 2.NA , ,44 2.OŠ , ,56 2.ZA ,88 2.ZLY ,52 2.ročníky 7569,00 74, ,50 3.AZT ,90 3.LAS ,33 3.MAS ,95 2 0,09 3.NA OŠ ,18 0 0,18 3.ZA ,53 3.ZAD ,73 3.ZLY ,24 3.ročníky 7522,00 53, ,06 4.AZT , ,58 4.MAS ,63 4.ZA ,09 4.ZLY ,7 10 0,59 4.ročníky 5991,00 71, ,59 SŠ Celkem: , ,97 VOŠ 1.DDH ,18 1.DFA ,53 1.DVS 1069,5 59,4 2.DFA ,64 2.DNT ,54 2.DVS ,21 2.DZT ,71 3.DFA ,22 3.DVS ,6 3.DZT ,4 4.DVS ,6 VOŠ celkem 8520,5 60,00 19

20 Přehled absence za 2. pololetí Třída Celková Průměrná Z toho neomluvená Průměrná neoml. SŠ 1.AZT ,31 1 0,33 1.LAS ,04 0 0,00 1.OŠV ,77 4 0,31 1.ZA , ,82 1.ZLY ,67 4 0,17 1. ročníky 9370,00 76, ,33 2.MAS ,4 27 1,35 2.NA ,12 2 0,08 2.OŠ ,25 1 0,06 2.ZA ,71 1 0,06 2.ZLY ,52 0 0,00 2.ročníky 8782,00 89, ,31 3.AZT ,95 2 0,10 3.LAS ,64 0 0,00 3.MAS ,45 7 0,32 3.NA ,00 3.OŠ ,27 0 0,00 3.ZA , ,68 3.ZAD ,44 0 0,00 3.ZLY ,12 0 0,00 3.ročníky 8327,00 60,73 0 0,14 4.AZT ,74 0 0,00 4.MAS ,25 0 0,00 4.ZA ,61 2 0,09 4.ZLY ,76 2 0,12 4.ročníky 4678,00 56,34 0 0,05 SŠ celkem: , ,24 VOŠ 1.DDH DFA ,47 1.DVS ,46 2.DFA ,76 2.DNT ,33 2.DVS ,3 2.DZT DFA ,6 3.DVS ,75 3.DZT VOŠ celkem ,02 20

21 Srovnání prospěchu, absence a chování ve školních letech Prospěch 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Průměr Průměr PV PV Prospěl Prospěl Neprospěl Neprospěl ,33 2, ,2 2, ,29 2, ,46 2, ,00 335, ,56 2, ,00 308, ,48 2, ,00 329, Absence 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Prům. abs. Prům. abs. Prům NH Prům NH ,3 78,3 2, ,73 78,83 0,63 0, ,29 67,3 0,73 0, ,04 67,93 2,25 0, ,06 69,26 2,35 0, ,35 70,75 0,97 0,24 Výchovná 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí opatření Pochvala TU Pochvala TU Pochvala ŘŠ Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Napomenutí TU Důtka TU Důtka TU pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí 1.pololetí 2.pololetí Důtka ŘŠ Důtka ŘŠ CHOV 2 CHOV 2 CHOV 3 CHOV 3 Podm. Vyloučení Podm. Vyloučení Vyloučení

22 Hodnocení maturitních zkoušek 2010/2011 ZA - Zdravotnický asistent, AZT - Asistent zubního technika MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické lyceum Jarní termín Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Podzimní termín Třída Počet k MZ z toho 1.termín z toho 1.opravný termín Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Celkové výsledky po podzimním termínu Počet Počet k Prospěl s Třída ve tř. MZ vyzn. Prospěl Neprospěl Průměr 4. ZA AZT ,81 4. MAS ,09 4. ZLY Celkem ,95 22

23 Hodnocení maturitních zkoušek 2010/2011 po opravných zkouškách ZA - Zdravotnický asistent, AZT - Asistent zubního technika MAS - Masér sportovní a rekondiční, ZLY - Zdravotnické yceum Jarní termín Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Podzimní termín Třída Počet k MZ z toho 1.termín z toho 1.opravný termín Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 4. ZA AZT MAS ZLY Celkem Celkové výsledky po podzimním termínu Třída Počet ve tř. Počet k MZ Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl Průměr 4. ZA ,61 4. AZT ,81 4. MAS ,09 4. ZLY ,22 Celkem ,68 Neprospěch - třídy a předměty společná část MAT ČJL NEJ ANJ profilová část Praktická MZ 4. ZA ZA 0 4. AZT AZT 0 4. MAS MAS 2 4. ZLY ZLY 0 Celkem Celkem 2 Profilová část maturitní zkoušky - průměry Předměty Praktická MZ Maturitní práce a obhajoba OSE STP EKP BIO ANJ 4. ZA 1, AZT 1, , MAS 2, ,

24 4.ZLY 0 1, ,56 4 Průměr 2,12 1,63 2,00 2,21 2,22 2,56 4,00 Předměty CHE PPK SOM 4. ZA AZT MAS 0 2,00 3,00 4.ZLY 2,2 0,00 0,00 0 Průměr 2,20 2,00 3,00 Státní část maturitní zkoušky - průměry Předměty ČJL ANJ - Z ANJ - V NEJ MAT CHE nepovinný BIO nepovinný 4. ZA 3,10 2, , AZT 3,00 1,60 0 3,00 3,91 5,00 4,00 4. MAS 3,00 2,50 0 3,60 4, ZLY 2,60 2,80 1 2,50 3, Průměr 2,93 2,12 1,00 3,20 4,26 5,00 4,00 OSE - Ošetřovatelství, ANJ - Anglický jazyk, ČJL - Český jazyk a literatura NEJ - Německý jazyk, MAT - Matematika, CHE - Chemie EKP - Ekonomika a podnikání, PPK - Psychologie a péče o klienta STP - Stomatologická protetika BIO - Biologie 24

25 Hodnocení absolutorií ve školním roce 2011/2011: Studijní skupiny: 4. DVS, 3. DVS, 3. DFA, 3. DZT Studijní skupina 4. DVS: 3. DVS: Termín: Počet studentů ve třídě: Počet studentů k ABS: Průměr: Prospěl s vyznam. Prospěl Neprospěl Povolena opravná zkouška , , DVS: 3. DVS: 3. DFA: 3. DFA: 3. DFA: 3. DZT 1. opravný Výsledky po opravných zkouškách 22., opravný Výsledky po opravných zkouškách 22., , , , , , Hodnocení závěrečných zkoušek 2010/2011 Ošetřovatel Třída Počet ve tř. Počet k ZZ Průměr Prospěl s vyzn. Prospěl Neprospěl 3.OŠ , písemná zkouška praktická zkouška ústní zkouška Průměr 1,73 1 1,55 25

26 Hodnotící zpráva školní rok 2010/2011 střední škola a VVP Počet žáků : začátek školního roku (k 30.9.) SZŠ: 461 VOŠ: 154 konec 1. pololetí SZŠ: 447 VOŠ: 140 konec školního roku SZŠ: 438 VOŠ: Personální zajištění vzdělávání Počet učitelů: 94 Počet interních učitelů : 67 Počet externích učitelů: 27 V tomto školním roce nastoupily 2 nové učitelky německého jazyka, 1 učitel předmětů IKT, matematika, který vykonává funkci metodika IKT a na částečný úvazek správce počítačové sítě, 1 učitel IKT na částečný úvazek, 1 učitelka tělesné výchovy zpočátku na částečný úvazek, od února 2011 na celý, 1 učitel tělesné výchovy změnil úvazek ve 2. pololetí z celého na částečný. Nová učitelka byla přijata na částečný úvazek pro obor diplomovaná dentální hygienistka. Od října 2010 je 1 učitelka anglického jazyka, dějepisu a občanské nauky dlouhodobě v pracovní neschopnosti a bylo nutné řešit její úvazek. Výuka dějepisu a občanské nauky byla přidělena stávajícím učitelům, pro výuku anglického jazyka byly přijaty 2 učitelky, z nichž jedna ukončila pracovní poměr k (její úvazek byl nakonec rozdělen mezi stávající učitelky), další učitelkou je rodilá mluvčí z USA, která získala pracovní povolení a pracuje na částečný úvazek. Vedením oboru zubních techniků byla v letošním školním roce pověřena nová učitelka, bývalá vedoucí se stala ředitelkou školy. Od února 2011 je pověřena vedením oboru VOŠ jiná učitelka, která zastupuje vedoucí v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Od února 2011 byla jmenována nová vedoucí nutričních oborů. Tyto obory jsou nové a vyžadují specifické užší vedení. 2. Vzdělávání žáků a studentů V letošním roce byly otevřeny 4 první ročníky čtyřletého denního studia s maturitní zkouškou, 1 třída tříletého večerního studia s výučním listem a 3 skupiny prvních ročníků VOŠ. V naší škole probíhal také přípravný ročník vysokoškolského studia oboru všeobecná sestra, který škola zajišťovala pro Západočeskou univerzitu v Plzni, účastníky studia jsou pracovníci nemocnic. Vedením tohoto studia je pověřena učitelka, která je částečně zaměstnankyní Západočeské univerzity. Škola poskytuje prostory a vyučující. Prospěch a chování žáků 1. pololetí Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky, další v pořadí 3. ročníky, druhé ročníky a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících. Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (2,00), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (2, 14) a 3. ZLY (2,14). Žádná třída neměla průměrný prospěch pod 2. K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,27), 1. AZT (2,96), 1. ZLY (2,89). Z 447 žáků 17 prospělo s vyznamenáním, 308 prospělo, 71 neprospělo a 57 bylo nehodnoceno (údaje po pedagogické radě). Termín pro doplnění hodnocení byl Po tomto termínu bylo celkové hodnocení (k ): 17 prospělo s vyznamenáním, 329 prospělo, 96 neprospělo a 8 bylo nehodnoceno. Z celkového počtu neprospívajících je 54 žáků z 1. ročníků, 11 ze 2. ročníků, 18 ze 3. ročníků a 13 ze 4. ročníků. 26

27 Ve srovnání s prvním pololetím loňského školního roku se průměrný prospěch lehce zlepšil. Za 1. pololetí bylo uděleno 21 pochval třídního učitele, 39 pochval ředitelky školy, 16 napomenutí třídního učitele, 19 důtek třídního učitele, 11 důtek ředitelky školy. 3 žáci byli podmíněně vyloučeni, bylo uděleno 5 snížených známek z chování stupně uspokojivé a 1 známka z chování stupně neuspokojivý. Na VOŠ byly uděleny 3 pochvaly ředitelky školy. 2. pololetí červen Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, ročníky měly nejlepší studijní výsledky (2,17, další v pořadí 3. ročníky (2,22), druhé ročníky (2, 49) a nejhorší prospěch byl v prvních ročnících (2,66). Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (1,67), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (1, 95) a 3. AZT (1,96). K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,14), 1. ZLY (2,93), 1. LAS (2,80). Z 438 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 341 prospělo, 57 neprospělo a 31 bylo nehodnoceno (údaje po pedagogické radě). Termín pro doplnění hodnocení je a Z celkového počtu neprospívajících je 27 žáků z 1. ročníků, 15 ze 2. ročníků, 14 ze 3. ročníků a 1 ze 4. ročníků. Výsledky po opravných zkouškách a doplnění hodnocení za 2. pololetí Průměrný prospěch všech žáků SZŠ byl 2, 37. Pořadí ročníků: 4. ročníky průměr 2,17, 3. ročníky (2,22), druhé ročníky (2, 48) a první ročníky (2,68). Třída s nejlepším prospěchem byla 1. OŠV (1,69), z čtyřletých oborů pak 4. AZT (1, 95) a 3. AZT (1,96). K nejhorší třídám z hlediska prospěchu patří 1. ZA (3,18), 1. ZLY (2,97), 1. LAS (2,80). Z 438 žáků 21 prospělo s vyznamenáním, 372 prospělo, 42 neprospělo. Z celkového počtu neprospívajících je 29 žáků z 1. ročníků, 7 ze 2. ročníků, 5 ze 3. ročníků a 2 ze 4. ročníků. Za 2. pololetí bylo uděleno 34 pochval třídního učitele, 40 pochval ředitelky školy, 18 napomenutí třídního učitele, 30 důtek třídního učitele, 15 důtek ředitelky školy. 2 žáci byli podmíněně vyloučeni, 2 žáci byli vyloučeni ze studia. Bylo uděleno 5 snížených známek z chování stupně uspokojivé. Na VOŠ byly uděleny 3 pochvaly ředitelky školy. Absence 1. pololetí Průměrná absence všech žáků SZŠ byla 55,69 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,97. Průměrná absence se ve srovnání s loňským rokem zhoršila (loni průměr 55, 06). Nejlepší školní docházku měly třídy 3 ZAD (22,73), 3 ZLY (39,24), 1 LAS (43,71), nejhorší 4 ZA (průměr 100,09) a 2 OŠ (119,33). Nejvíce neomluvených hodin měla 3AZT (61 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 2.ročníky, 4. ročníky, 1. ročníky, 3. ročníky. Průměrná absence studentů VOŠ je pololetí Průměrná absence všech žáků SZŠ byla 70,09 hodin, průměrná neomluvená absence byla 0,24. Průměrná absence se ve srovnání s prvním pololetím výrazně zhoršila. Nejlepší školní docházku měly třídy 3 ZAD (28,44), 4. AZT (42,74), 3. LAS (46,64), nejhorší 2 OŠ (121,25) a 1. ZLY (99,67). Nejvíce neomluvených hodin měla 2. MAS (27 hodin). Pořadí ročníků podle nejvyšší absence: 2.ročníky, 1. ročníky, 3. ročníky, 4. ročníky. Průměrná absence studentů VOŠ je 86,02. 27

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva školy byla zpracována

Více

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva

Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary. Výroční zpráva Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání,které škola

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Znojmo, Jana Palacha 8 Jana Palacha 8, 669 33 Znojmo Příloha č. 1 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 I. Charakteristika školy

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Vítáme Vás v naší škole

Vítáme Vás v naší škole Vítáme Vás v naší škole Studijní obory Zdravotnický asistent čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Zdravotnické lyceum čtyřletý obor s maturitní zkouškou denní studium Ošetřovatel tříletý obor

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3

Obsah s s s s!  s # $  s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( . ( s (  s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ !.! s * # 1, $ $ s s  (. s * %! .! s. s * 2! 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Obsah s s s s! " s # $ " s % & $ ' ( ) s ( s * +, s -! ( ". ( s ( " s *, s - / s 0 $ s ( $ - s * & $ "!.! s * # 1, $ $ s s " (. s * %! ".! s. s * 2! 3 4 $. s * 5 $ 6 6 ".,.

Více

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Učební plány a profilové maturity všech oborů VOŠZ a SŠZ, Palachova 35, Ústí nad Labem, příspěvková organizace Obory podle ŠVP platné od 1. 9. 2014, počínaje 1. ročníkem Obsah Asistent zubního technika...

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno Havířská 1141, 272 01, KLADNO Tel/fax: 312 243 123 E-mail:svzs@svzskladno.cz www.svzskladno.cz Organizace školního roku 2015/2016 Školní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Původní podklad dodaný školou ke stažení na:

Původní podklad dodaný školou ke stažení na: 1 Případové studie: 53-41-H/01 Ošetřovatel Škola: Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická, Poděbradská 2, 360 01 Karlovy Vary Stav ke dni: 14.3.2014 Úvodní komentář k případové studii:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Loket, okres Sokolov. T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket. Identifikátor školy: 600 073 041 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Loket, okres Sokolov T. G. Masaryka 128, 357 33 Loket Identifikátor školy: 600 073 041 Termín konání inspekce: 20. 22. března

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm. nábř. Dukelských hrdinů 570, Rožnov pod Radhoštěm Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm nábř. Dukelských hrdinů 570, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Identifikátor: 600 018 202

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Hranice, okres Cheb. Husova 414, Hranice u Aše. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Hranice, okres Cheb Husova 414, 351 24 Hranice u Aše Identifikátor školy: 600 066 398 Termín konání inspekce: 6. 8. března

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika UČEBNÍ PLÁN Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika Délka vzdělávání: 4 Forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2008 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy pro školní rok 2008/09 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst.

Více

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017

Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Plán práce školního poradenského pracoviště na školní rok 2016/2017 Školní poradenské pracoviště bylo založeno 1.9.2016 na základě potřeb školy a změny legislativy, vyhláška 197/2016 ze dne 16.6.2016.

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Bakalářský studijní program 5345R SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma studia A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou:

Hlavní oblasti vlastního hodnocení školy schválené pedagogickou radou dne 29. 9. 2009 jsou: Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. Vlastní hodnocení školy 1. Právní vymezení Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov s. r. o. zpracovává na základě 11 a 12 odst. 2 zákona č. 561/2004

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč. Žižkova 505, 674 23 Třebíč. nabízí Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč Žižkova 0, 67 Třebíč nabízí vyšší odborné studium pro absolventy středních škol obor --N/. Diplomovaná všeobecná sestra

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Platnost: od 1. 9. 2015 počínaje 1. ročníkem Kategorie

Více

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie

UČEBNÍ PLÁN. Počet kreditů. Latinské základy medicínské 2(2) Z 2 terminologie UČEBNÍ PLÁN Obor vzdělání: 53 41 N/2. Diplomovaný zdravotnický záchranář Vzdělávací program: 53 41 N/21 Diplomovaný zdravotnický záchranář Vyšší odborné studium, denní, tříleté Název Týdenní počet vyučovacích

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016. Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2015/2016 Gymnázium T. G. Masaryka Litvínov Studentská 640, 436 67 Litvínov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE STATUT ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 1 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA Vedoucí školního poradenského pracoviště: Členové školního poradenského pracoviště: 2 HLAVNÍ CÍLE: výchovný poradce

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1088/08-04 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1088/08-04 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Domažlice, Erbenova 184 Adresa: Erbenova

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy

Stáž v komunitní výživě 55 Praxe v dietním vaření 100 Základy přípravy pokrmů 60 Příprava pokrmů. Příprava léčebné výživy Příloha č. 1: Srovnávací tabulka odborné vzdělání (PH počet hodin) 1.LF UK v Praze VOŠZ Brno SZŠ Košice SZŠ Ostrava Předmět PH Předmět PH Předmět PH Předmět PH Anatomie 90 Anatomie a fyziologie 136 Anatomie

Více

Asistent zubního technika

Asistent zubního technika Asistent zubního technika Kód a název oboru vzdělávání: 53-44-M/03 Asistent zubního technika délka vzdělávání: 4 forma studia: denní forma vzdělávání Kategorie a názvy vyučovacích předmětů včetně zkratek

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Plán práce výchovného poradce školní rok 2016/2017 Tematický plán Oblasti působení výchovného poradenství: 1. Kariérové poradenství poradenská pomoc žákům při volbě povolání skupinové i individuální poradenství

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6. Žerotínovo náměstí 6, Brno. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola zdravotnická, Brno, Žerotínovo náměstí 6 Žerotínovo náměstí 6, 602 00 Brno Identifikátor: 600 020 690 Termín konání inspekce:

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, 793 83 Jindřichov 457, okres Bruntál PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Od 1. 9. 2016 je ustanoven školní pracovník, pomocník pro styk s PPP

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary. Karlovarská 1189, Nejdek. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Nejdek, Karlovarská 1189, okres Karlovy Vary Karlovarská 1189, 362 22 Nejdek Identifikátor školy: 600 067 467 Termín konání

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, KARLOVY VARY

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, KARLOVY VARY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 1247/2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Zlín Inspekční zpráva Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž, 1. máje 5 1. máje 5, 767 59 Kroměříž Identifikátor: 600

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ KARLOVY VARY, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PODĚBRADSKÁ 2, 360 01 KARLOVY VARY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZALOŽENÁ NA VÝSLEDCÍCH ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slížany telefon: 573 370 023, e-mail: skola@zsmorkovice.cz, IČO: 708 749 30 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov. Školní 416, Jablunkov Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborná škola a Střední odborné učiliště podnikání a služeb, Jablunkov Školní 416, 739 91 Jablunkov Identifikátor školy: 600 171

Více

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary

Učební plán. Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary školní vzdělávací program Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary Škola Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, Poděbradská 2, 360

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace. Čsl. mládeže 5/9, Děčín Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední zdravotnická škola, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, příspěvková organizace Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín Identifikátor: 600 019 683 Termín konání

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017

Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE. Školní rok 2016/2017 Základní škola a Mateřská škola Babice, příspěvková organizace, Babice 40 Šternberk PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE Školní rok 2016/2017 Výchovný poradce: Mgr Alena Pitnerová Ředitelka školy: Mgr. Marie

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov. Nádražní 7, 664 08 Blažovice. Identifikátor: 600 110 567 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Blažovice, okres Brno-venkov Nádražní 7, 664 08 Blažovice Identifikátor: 600 110 567 Termín konání inspekce:

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra

Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Směrnice pro provoz webové aplikace Katedra Tato směrnice stanovuje závazný dále uvedený postup při užívání webové aplikace KATEDRA pro vedení elektronické evidence žáků dle školského zákona o vedení pedagogické

Více

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4

Organizační řád. Obsah: 1 Úvodní ustanovení 2 2 Zaměstnanci 2 3 Organizační schéma školy 3 4 Organizace výchovně vzdělávacího procesu 4 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969, příspěvková organizace Žitavská 2969 470 01 Česká Lípa tel.: +420 487 829 101 e-mail: info@gym-cl.cz fax: +420 487 829 152 www: www.gym-cl.cz Organizační řád Organizační

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Jihlava Inspekční zpráva Základní škola Habry, okres Havlíčkův Brod V Zahradách 18, 582 81 Habry Identifikátor školy: 600 086 640 Zřizovatel: Město Habry, Žižkovo

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIT-35/12-T. Společnost s ručením omezeným Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIT-35/12-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Střední škola podnikatelská Bílovec s. r. o. Dukelská 458,

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát P R O T O K O L P R O T O K O L Čj. ČŠIP-911/11-P o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne:

Dodatek č. 1. k ŠVP Podnikání (nástavbové studium) č.j. 1224/2014 od Projednáno v předmětové komisi dne: Dodatek č. 1 k ŠVP Podnikání (nástavbové ) č.j. 1224/2014 od 1.9.2014 Projednáno v předmětové komisi dne: 25.2.2016 Projednáno ve Školské radě dne: 22.3.2016 Schváleno pedagogickou radou dne: 10.3. 2016

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram. Suchodol 39, 261 01 Příbram. Identifikátor: 600 054 772 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Suchodol, okres Příbram Suchodol 39, 261 01 Příbram Identifikátor: 600 054 772 Termín konání inspekce: 26.

Více