EKONOMIKA &LEGISLATIVA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKONOMIKA &LEGISLATIVA"

Transkript

1 TRANSPORT MAGAZÍN měsíčník Sdružení automobilových dopravců OBSAH 10/2014 VyDáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ REDAKČNÍ RADA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjEM INZERCE Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAfICKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Martin Felix ADRESA REDAKCE Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TISK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Najdete nás také na: Aktivity Sdružení...3 Setkání členů ČESMAD BOHEMIA a zástupců CDV, v.v.i. dne 10. září Také předsednictvo Sdružení se konalo v září v Brně...6 Transport show 2014 v Brně...7 ČESMAD BOHEMIA pomáhá řešit nedostatek řidičů...9 SILNIČNÍ DOPRAVA Novinky z Evropské unie...10 Daň z obratu v SRN...13 Zprávy ze světa...15 Mýtné systémy v Evropě...17 Velká Británie poplatek Dart Charge...17 Francie tranzitní mýtné od zavedeno nebude...17 EKONOMIKA &LEGISLATIVA Postavení dopravce a odesílatele v přepravní smlouvě...18 Řešení pojistných událostí...20 Okénko právní prevence...22 ŠKOLENÍ & BEZPEČNOST Školení, kurzy, semináře...25 TECHNIKA Sté Volvo pro Kafka Transport...27 Kia Soul...28 Rozšířený areál DAF Trucks Praha v Jažlovicích...32 Plzeň miluje veterány...34 Nová pneumatika na návěsy...38 Další úspěšný ročník Pneumatiky z kaučuku Taraxagum Cesta vznětového motoru...47 WWW. PRODOPRAVCE. CZ Regionální pracoviště Sdružení Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVODNÍK Vážení členové a přátele Sdružení ČESMAD BOHEMIA, tak mi zase jednoho dne ke konci září zavolali z rádia, co prý říkám tomu, že je dnes Den bez kamionů? Kouknul jsem se z okna, zjistil, že to tak na první pohled nevypadá, a poprosil o chvíli času, než si o akci opatřím více informací. To nebylo jen tak. Google mě po zadání výrazu Den bez kamionů zavedl na stránky města Šenov, kde jsem se dočetl o spolku Stop kamionům, který bojuje za zpoplatnění silnic druhých a třetích tříd, aby se zabránilo po těchto komunikacích objíždění zpoplatněných úseků. Trochu mne zarazilo, proč proti objíždění se bojuje ve městě, kde, jak jsem zjistil od kolegy znalého místní dopravní situace, se neobjíždí, protože není co objíždět a ani kudy. Nicméně na téma ekonomicky sebevražedného nápadu na zpoplatnění silnic nižších tříd jsem s panem redaktorem chutě pohovořil. Pak volali z televize. Kamiony stále jezdily, jako kdyby nevěděly, že je den bez nich. Tak jsem se vrátil na stránky Šenova, ze kterých mezitím zmínka o iniciativě zmizela. Dopátral jsem se jí na jiném místě, kde se psalo, že Spolek Stop kamionům sídlí v Praze a čeká na schválení registrace. Objíždění mýtného tedy zrovna není hlavní problém, který by Prahu trápil, ale zakládají v ní spolky individua z celé republiky, takže proč ne tihle stopaři. Opět jsme si, tentokráte se slečnou redaktorkou, popovídali na téma značky zákazu vjezdu pro tranzit místo provozně drahého mýta, o nutnosti dobudovat dálniční infrastrukturu a obchvaty obcí, o všeobecných dopadech zdražování a rozšiřování mýta i o užitečných idiotech. Nějak se jim to ale do reportáže nehodilo. Když zavolali potřetí, pro změnu z Českého rozhlasu, jestli bychom nemohli v nočních hodinách pobesedovat o dni bez kamionů s oním spolkem bez registrace, už jsem poněkud zrozpačitěl. Samozřejmě na téma mýtného, regulace dopravy a vůbec veškerých témat týkajících se silnic budeme rádi diskutovat. Nejsem si však zcela jist, zda je pro to vhodné dávat ve veřejnoprávním médiu prostor nějaké neviditelné organizaci, která ještě ani nevznikla, nelze o ní nic zjistit ani na internetu, a to jen pro to, že uspořádala nějakou neviditelnou akci. Asi si také nebyli jisti a beseda se nekonala. Tím by to mohlo skončit, podobných happeningů se s blížící se změnou provozovatele mýtného jistě dočkáme více. Ale nápad Den bez kamionů mně stejně stále vrtal hlavou. Něco mi na něm nesedělo. Je to totiž málo! Akce se pro příště musí jmenovat Pět dní bez kamionů a embargo na pohyb vraždících monster musí být uplatněno s nulovou tolerancí. Pro tyto případy mohu předem a zdarma poskytnout scénář, co se bude dít, který vypracovala jedna švédská instituce, a k nám se dostal prostřednictvím Unie silniční dopravy IRU. Pondělí: Dochází mléko a čerstvý chléb, nemocnicím čisté ložní prádlo. Zastavují se práce na infrastruktuře. Úterý: Lékárny jsou nuceny zavřít, restauracím docházejí zásoby a mají problémy s hygienou, začínají chybět pohonné hmoty. Středa: Splašková voda se stává problémem, nedostatek pohonných hmot se stal běžnou realitou, učitelé doporučují dětem, aby si nosily vlastní oběd. Čtvrtek: Nedostatek potravin, na čerpacích stanicích již nejsou žádné zásoby pohonných hmot, autobusová doprava stojí, letecká doprava nefunguje, odpadky se válí na ulicích, netisknou se noviny. Pátek Pitná voda je vypotřebovaná, hotely zavírají, ve školách se již nepodávají obědy, zastavuje se průmyslová výroba. A v neděli se rád zúčastním Besedy Václava Moravce na téma: Odprosíme kamiony. Bude li ovšem nějaká televize vysílat. Martin Felix šéfredaktor 2

3 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ AKTIVITy SDRUŽENÍ V OBLASTI LEGISLATIVy A MEZINáRODNÍCH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů Foto: Carlos Sardá PřiPOmínkOVAli jsme V září jsme připomínkovali návrhy technických předpisů z dílny MD ČR. Vzhledem k tomu, že na přípravě změn jsme mohli spolupracovat, nebylo připomínek mnoho, většinu našich podnětů MD do novel již zařadilo. Nicméně se do návrhů nedostal náš požadavek na výdej náhradní registrační značky za ztracenou, resp. vzor takové značky a vzor žádosti o vydání značky z důvodu ztráty. Také doporučujeme, aby v osvědčení o registraci byla uvedená kategorie EURO. Do připravované nové vyhlášky, která nahradí stávající vyhlášku 341/2002 Sb., požadujeme doplnit odpovědnost odesílatele za uložení nákladu: Odesílatel má povinnost a) předat náklad k přepravě tak, aby obal nebo vlastní náklad byl proveden a uspořádán způsobem odpovídajícím podmínkám v přepravě (zejména dohodnutému typu nástavby, namáháním vniklým jízdou vozidla, případně použitím ostatních druhů dopravy a silám od použitých zajišťovacích prostředků, aby bylo možné provést zajištění nákladu proti posunutí a pádu. b) nepředat náklad k přepravě, nejsou li podmínky uvedené v prvním odstavci zabezpečeny buď odesilatelem samým, nebo na základě výslovného pověření třetí osobou. Odůvodnění: Pokud řidič musí naložit a zabezpečit náklad podle nakládací směrnice či jiného pokynu odesilatele a nemá možnost ověřit správnost metody nebo použitých zajišťovacích prostředků, musí být stanovena odpovědnost subjektu, který tento pokyn zpracovává. Ten současně musí znát vlastnosti přepravovaného zboží, volit odpovídající přepravní jednotku, způsob balení a způsob uložení. Řidič je povinen dodržet požadované podmínky smluvním vztahem smlouvou o přepravě. Při silniční kontrole se zodpovídá za skutečnosti, které nemá možnost ovlivňovat nebo měnit. Tyto připomínky jsme jako obvykle uplatnili nejen přímo jménem Sdružení, ale i prostřednictvím Hospodářské komory ČR. Z činnosti Prezident Sdružení Vladimír Starosta, první viceprezident Josef Melzer, Vojtěch Hromíř a Jan Medveď jednali dále s ministrem dopravy o sazbách mýta v dalších letech. Podařilo se vyjednat kompromis v navýšení sazeb jen o 9,7 % u vozidel EURO V, snížení potřebných fakturovaných částek pro nárok na slevu o 25 %, zrušení pátečních zvýšených sazeb. MD slíbilo připravit další kategorii bez zvyšování sazeb pro vozidla kategorie EURO VI a EEV. Stále ještě požadujeme pevně stanovený výhled sazeb mýta na delší období, nejlépe na čtyři roky pro lepší plánování nákladů a zakázky. To zatím MD jednoznačně odmítá s poukazem na přípravu nového mýtného systému a s odůvodněním, že se připravuje výrazné zvýšení investic do výstavby a údržby silnic a dálnic. PRACOVní DOBA řidičů AutOBuSů V červnu jsme se obrátili na ministryni Marksovou se žádostí o změnu postupu výkladu v otázce platnosti nařízení vlády 589/2006 na řidiče MHD a linek do 50 km. Po mnoha odkladech se uskutečnilo 4. září jednání s náměstkem Šimerkou, na kterém se nám ale nepodařilo MPSV přesvědčit ke změně jejich postoje. Protože jsme se při tomto setkání nedokázali domluvit, neboť právníci MPSV trvali na tom, že nařízení vlády 589/2006 připouští placené čekání mezi spoji mimo pracovní dobu řidiče jen u linek nad 50 km, náměstek Šimerka svolal další jednání na 16. září. Na toto jednání jsme přizvali i zástupce odborového svazu dopravy, kteří podpořili náš výklad a požadavek, aby se čekání mezi spoji týkalo všech řidičů bez rozdílu v délce linky. Tento výklad nařízení podpořilo i Ministerstvo dopravy. Bohužel ani přes tento frontální útok Mgr. Gogová, která je za nařízení 589/2006 na Ministerstvu práce odpovědná, neustoupila ani o krok a trvala na neústavnosti dotčené právní úpravy. Její přesvědčení nezlomilo ani vysvětlení, že se staví proti zájmům i řidičů, protože části dopravců nezbyde nic jiného, než začít využívat dělené směny, a to i pro pauzy v řádech minut a desítek minut. Náměstek Šimerka nakonec uložil Mgr. Gogové, aby ve spolupráci s Ministerstvem dopravy připravila v dohledné době text stručné úpravy nařízení 589/2006 tak, aby čekání mezi spoji bylo použitelné pro obě kategorie linek. Transport magazín 10/2014 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ CEmt V září se konalo pravidelné zasedání pracovní skupiny CEMT pro silniční dopravu. Skupina se téměř jeden den věnovala tzv. Chartě kvality, která pro dopravce z EU nemá zásadní význam, protože kopíruje pravidla přístupu k povolání dopravce, běžná a standardní ve všech státech EU. Jednalo se také o konečné podobě atestů pro vozidla N1 a M1. Atesty by měly být začátkem roku Ale to zřejmě také není pro české dopravce životní otázka. Zásadní informace ale padla při jednání o kontingentech na rok Ministerstvo dopravy Ruské federace potvrdilo, že Rusko si dobrovolně snižuje svůj kontingent na pouhých 16 kusů základních povolení. Pro, a nejen, české dopravce to znamená, že pokud by se požadovala povolení pro vozidla EURO III, na rok 2015 jich dostaneme jen 16 kusů celoročních. To je méně než počet dopravců, kteří v letošním roce povolení CEMT s platností na Rusko měli. Z tohoto důvodu muselo MD ČR narychlo vyhodnotit situaci a po konzultaci se Sdružením se rozhodlo pro rok 2015 vůbec povolení CEMT pro kategorii EURO III s platností na Rusko nepožadovat. V rámci jednání jsme navrhli, zda by bylo možné, aby první potvrzení technické prohlídky (bílý atest STK) u poprvé registrovaných vozidel nemusela potvrzovat stanice technické kontroly, ale i prodejce nebo jeho akreditovaný zástupce, tzn. ta samá osoba, která potvrzuje zelené atesty. Důvod je, že v praxi nejde jen o formalitu, ale i úplně nové auto musí projít standardní technickou kontrolou včetně emisí, což je určitě zbytečné. Při prvotním projednávání sekretariát takové řešení odmítl a i zástupci některých států se tvářili vlažně s odůvodněním, že by se musela změnit jejich národní legislativa. Připravili jsme proto písemný pozměňovací návrh průvodce používáním povolení CEMT, který oficiálně sekretariátu MD předložilo k diskusi a vyjádření. Řešením by také mohla být úprava české vnitrostátní metodiky pro vydávání potvrzení u poprvé registrovaných vozidel. Je ale asi pravda, že STK nebudou souhlasit, přicházely by tím o zákazníky. Zkusíme jednat s MD ČR o této variantě. BělORuSkO Postup řešení úpravy smluvních vztahů Na jednání pracovní skupiny CEMT koncem září v Paříži Bělorusové sice tvrdili, že se připravuje změna celního kodexu, která by měla přepravy českými dopravci povolit i v rámci celní unie BY RF KZ, nicméně přítomní zástupci ministerstva Ruska tento výrok Bělorusů zpochybnili. Takže je pravděpodobné, že přepravy budou i nadále nepovolené, tzn. i nadále v rozporu s mezivládní dohodou mezi ČR a Běloruskem o silniční dopravě a v rozporu s pravidly CEMT. Z tohoto důvodu požadujeme po českém Ministerstvu dopravy, aby na nadcházejícím jednání smíšené komise v Minsku oznámilo běloruské straně, že veškeré přepravy budou jen na třetizemní povolení. SRN NádRže vozidel 10. září rozhodl Soudní dvůr ve sporu dopravce Holger Forstmann Transporte GmbH & Co. KG proti Hlavnímu celnímu úřadu (Hauptzollamt) Münster, že za standardní nádrže pro účely osvobození od spotřební daně při přejezdu mezi jednotlivými členskými státy EU se považují i nádrže, které byly montované dodatečně: Pojem běžná nádrž uvedený v čl. 24 odst. 2 první odrážce směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny, musí být vykládán v tom smyslu, že pod něj spadají též nádrže pevně a trvale připojené k užitkovým motorovým vozidlům a určené k přímému spotřebovávání pohonných hmot těmito vozidly v případě, že byly zabudovány jinou osobou než výrobcem, pokud uvedené nádrže umožňují přímé používání pohonných hmot jak k pohonu uvedených vozidel, tak případně k fungování chladicích a jiných systémů při přepravě. RuSkO BEZPEčnOStní SituACE Na požádání některých členů jsme prověřovali zprávy o bezpečnosti řidičů v některých oblastech jižně od Moskvy. Od ruských partnerů přišlo vyjádření, že o popisované situaci ví ruské sdružení pouze z tisku a internetu. Tyto případy se údajně netýkají zahraničních řidičů, ani přepravovaného zboží. Za dané situace ale doporučují, pokud možno neprovádět přepravy osamoceně, neparkovat, neodpočívat při silnicích, ale pouze na parkovištích silniční policie nebo požádat příjemce o zajištění policejního doprovodu po moskevském regionu. itálie Minimální náklady u soudu V Itálii proběhl soudní proces, ve kterém olejářská společnost Anonima Petroli Italiana žalovala italský svaz dopravců za to, že společně se zákazníky stanovil minimální náklady u specifikovaných typů přeprav. Požádali Evropský soudní dvůr o názor. ESD sdělil, že jakékoliv dohody tohoto typu jsou porušením pravidel, že minimální sazby jsou schopné omezovat konkurenci na vnitřním trhu a že minimální sazby nemají žádnou souvislost s uváděným zvýšením bezpečnosti provozu, takže jsou nelegální, v rozporu se zákonem. iru Jan Němec, bývalý dopravní atašé v Bruselu a aktuálně pracovník bruselské kanceláře IRU se sešel s europoslancem Teličkou a kromě jiných témat, jako jsou představy ANO o práci v europarlamentu a pomoci silničním dopravcům, se jednalo i o situaci ve Francii a Belgii s týdenními odpočinky. Je pravdou, že noví europoslanci se stále ještě v Bruselu rozkoukávají. Do programu IRU se podařilo vložit úkol sestavení kuchařky správních předpisů a sankcí v jednotlivých státech. Pokud se zadání splní, budeme mít přehled o tom, kde a jak se v jednotlivých státech může dopravce nebo řidič bránit a jaké jsou správné postupy. 4

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ BElgiE A FRAnCiE Týdenní odpočinky V minulých číslech TM byly zprávy o změně zákona v Belgii, kde od 21. června byl upraven sazebník pokut za přestupky v dopravě tak, že se objevil přestupek porušení článku 8.6 a 8.8 se sazbou EUR. (Pokud přestupce nezaplatí do 96 hodin, hrozí zabavení vozidla, nevylučuje se soud, který může udělit sankci do EUR). 3) pokud dopravce má řidiče turnusově třeba měsíc mimo ČR, je nutné mít ve vozidle doklad o tom, že tráví BTO na nějaké základně, že místo obvyklého odstavení vozidla je v zahraniční provozovně a že i v pracovní smlouvě je toto místo uvedené. A řidiči to musí při případném výslechu potvrdit, že je nikdo nenutí bydlet v autě. Za poslední měsíc ČESMAD vyvolal jednání zástupců svazů z Polska, Slovenska, Rumunska, Estonska, Litvy a Lotyšska s cílem koordinovat postupy zejména na národní úrovni s cílem zpochybnit výklad belgických úřadů ve vztahu k týdennímu odpočinku. Kromě společného postupu jsme se domluvili, že požádáme právníky ve svých státech o názor, zda výklad Belgie a Francie je či není tak jednoznačný. Téma týdenní odpočinek bylo zařazené i na jednání CAS sociálního výboru IRU. Na těchto jednáních se ukázalo, že zatím žádný dopravce nebyl ani v Belgii, ani Francii za tento přestupek potrestán, byť úřady obou států ujišťují, že zákony platí a že se kontrolují. Nicméně, než se situace a požadavky F a B vyjasní, stále doporučujeme: 1) vyhnout se pokud možno BTO v Belgii a raději i ve Francii. 2) důsledně kontrolovat, zda řidiči zaznamenávají týdenní odpočinky u digitálních tachografů vždy se symbolem CZ! To je hodně důležité jako důkaz, že většinu TO tráví doma a jen výjimečně v zahraničí. Foto: Carlos Sardá SETKáNÍ ČLENů ČESMAD BOHEMIA A ZáSTUPCů CDV, V.V.I. DNE 10. ZářÍ Ing. jiří Novotný CDV v.v.i. V odpoledních hodinách přivítal ředitel Divize rozvoje dopravy Ing. Martin Pípa cca 30 dopravců, členů ČESMAD BOHEMIA v čele s prezidentem Vladimírem Starostou. Setkání se uskutečnilo v rámci výstavy Transport show a jeho cílem bylo seznámit dopravce s vybranými výsledky výzkumu a odbornými aktivitami, na kterých se CDVv.v.i. podílí. Ve čtyřech blocích seznámili představitelé jednotlivých divizi s dosaženými výsledky v rámci vybraných řešených projektů. Za Divizi rozvoje dopravy její ředitel Ing. M. Pípa seznámil s dosavadními výsledky spolupráce CDV v.v.i. a ČESMAD BOHEMIA výsledky v oblasti telematiky týkajícími se parkování nákladních vozidel evidence volných míst na parkovištích a dalšími dopravními informacemi potřebnými pro řidiče. Za Divizi dopravní infrastruktury a životního prostředí vystoupil RNDr. J. Huzlíka, který přítomné seznámil s rozsahem činnosti divize od řešení problematiky systému hospodaření s vozovkami, diagnostiky vozovek, výzkumu materiálů a technologií využívaných na stavbách dopravní infrastruktury přes oblast životního prostředí až po laboratoře dopravní infrastruktury a životního prostředí. Za Divizi bezpečnosti a dopravního inženýrství ing. P. Semmler seznámil přítomné s průběžnými výsledky hloubkové analýzy dopravních nehod a ing. J. Novák prezentoval poznatky z hodnocení plánovaných pozemních komunikací. Divizi lidského faktoru v dopravě a dopravního modelování zastupovala Mgr. V. Kurečková, která krátce uvedla poznatky z projektu Stres a jeho zvládání u řidičů městské hromadné dopravy. V diskuzi reagovali dopravci na přednesené informace. Závěrem se dohodli, že na setkání naváží jednotlivá pracovní jednání již s konkrétním zaměřením na řešení aktuálních problémů dopravců. Transport magazín 10/2014 5

6 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TAKé PřEDSEDNICTVO SDRUŽENÍ SE KONALO V ZářÍ V BRNě V RáMCI TRANSPORT SHOw Vojtěch Hromíř generální tajemník Členové předsednictva využili setkání dopravců a dodavatelů produktů a služeb pro silniční dopravu Transport show a sešli se 11. září přímo v místě jeho konání. Nejdůležitějším bodem na programu bylo posouzení vývoje jednání o nastavení mýtných sazeb pro následující období. Prezident sdružení Vladimír Starosta informoval o letních jednáních, jejichž cílem bylo omezit razantní záměr ministerstva sazby zvýšit až o 18 % u nákladních vozidel a o 15 % u autobusů s motory EURO III IV a o 30 % u autobusů s motory EURO V a lepší. Hlavním argumentem ministerstva bylo nezvyšování sazeb v posledních letech, nevyužití inflační doložky z dohody z roku 2010, klesající průměrná sazba a příliš velké rozpětí sazeb v rámci jedné kategorie vozidel. Po opakovaných jednáních se návrh u nákladních vozidel zredukoval na záměr zvýšit sazby u EURO 0 II o 8,2 % a u EURO V a lepších o 9,7 %. Zároveň ministerstvo poslalo do meziresortu zrušení pátečních přirážek a snížení objemových limitů pro slevy na mýtném o 25 % ve všech úrovních. V důsledku dalších zásadních připomínek v meziresortním připomínkovém řízení (v koordinaci se Svazem dopravy a hospodářskou komorou) byl závěrečný návrh odeslaný do legislativní rady vlády ještě kompromisnější. Byla zavedena nová společná kategorie pro vozidla EURO V EEV a EURO VI, kde byly ponechány stávající sazby vozidel EURO V a lepších, a to u nákladních vozidel i autobusů. Z toho by mělo vyplynout i zachování stávající sazby u vozidel nejméně ekologických, aby nebylo překročeno maximální rozpětí 100 % pro vozidla stejné hmotnostní kategorie. Tím ministerstvo splnilo jednu z námitek Sdružení, že sazby nepodporují nejekologičtější vozidla. Nyní se čeká na posouzení vládní legislativou a pak na vydání vládního nařízení. Návrh je vysoce kompromisní a není ideální, ale předsednictvo jej jako výsledek složitého dohadování nakonec akceptovalo. Dalším krokem bude snaha dohodnout i výhled na delší období, např. na čtyři následující roky. Jiří Povolný navrhl, aby Sdružení u nejvyšších autorit uplatnilo výhradu k intenzitě kontrolní činnosti v systému mýta, která neomezuje dostatečně počínání nepoctivých uživatelů, např. takzvaných hopperů nebo zahraničních dopravců, kteří se s vědomím obtížné dohledatelnosti vyhýbají placení mýta či udělených pokut. Kvalitnější kontrolní činnost může přinést zajímavé prostředky do státního rozpočtu. Členové předsednictva se seznámili s průběhem investiční činnosti v Ostravě, kde je připravena k podpisu kupní smlouva na pozemek nového regionálního pracoviště a pracuje se na architektonické studii funkční budovy. Po několika letech neúspěšného hledání vhodného objektu nebo lokality je zde předpoklad, že se na jaře příštího roku začne stavět. Celým jednáním rezonovalo aktuální téma nedostatku řidičů. Předsednictvo schválilo podzimní mediální kampaň, kterou chce sdružení na problém upozornit a vzbudit mezi lidmi zájem o toto povolání. Předsednictvo se dále věnovalo dopadům krize v Rusku na české autodopravce. Bohužel, postoj české vlády k případným finančním kompenzacím ztrát, jež naši dopravci utrpěli, je dosti jednoznačný a odmítavý. Také Jaroslav Hanák potvrdil, že krizový štáb, zabývající se dopadem ruské krize na celou českou ekonomiku, tyto kompenzace nepodporuje. Z průzkumu mezi uživateli karnetů TIR vyplynulo, že mezi 45 respondenty firmami jezdícími do Ruska a na Ukrajinu je krizí dotčeno 20. Průměrná část jejich obratu ohrožená krizí představuje cca 34 %. Z reakcí také vyplývá, že v dotčených firmách jsou průměrně ohrožena dvě pracovní místa. Nabídka Sdružení, že firmám, které by se chtěly přeorientovat na jiný trh, poskytne intenzivní informační podporu, se nesetkala s velkým zájmem. Spíše hrozí útlum aktivity nebo dokonce zánik činnosti. Mezi dalšími projednávanými tématy se objevila otázka míry odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. 4,5násobek mzdy může být v mnoha případech zcela nedostatečný. Jiným problémem je pozdní výpočet výše slevy na mýtném. Dopravci by potřebovali znát tuto částku nejpozději na konci května, aby ji mohli bezproblémově zahrnout do účetní závěrky minulého roku. Připomenutí se také dostalo všeobecným přepravním podmínkám, jejich cizojazyčné verze jsou k dispozici, a je třeba dále podporovat jejich používání. Sdružení by mělo pokračovat též ve snaze o zavedení odborné způsobilosti spedic, což by mělo dát větší jistotu jejich partnerům silničním dopravcům. Těmto problémům se bude Sdružení nadále věnovat. Účastníci jednání si pak se zájmem prohlídli vystavená vozidla a další exponáty Transport show. 6

7 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ TRANSPORT SHOw 2014 V BRNě Text a foto Martin felix Původní myšlenka seznámit dopravce z brněnského regionu s některými technickými novinkami a současně probrat legislativní aktuality dostává celostátní rozměr a letošní třetí ročník se svou komplexností již podobal spíše odbornému veletrhu. Hlavní devizou tohoto setkání je odbornost návštěvníků, mezi kterými převažují přímo zástupci dopravních firem, je zde ale i řada dalších odborníků z oboru silniční dopravy a přišlo se podívat i několik zástupců odborných médií. Transport show 2014 navštívilo více než 800 návštěvníků, své zástupce zde mělo přes 300 dopravních společností. spěvku. Během hlavního dne proběhly přednášky Pracovní režimy řidičů, kterou měl ing. Jiří Novotný z Centra dopravního výzkumu v.v.i., Silniční kontroly v podání Mgr. Karla Kováře ze správy dopravní policie JMK, Novinky ve světě digitálních tachografů přiblížil zástupce VDO Continental pan Jan Hlavatý, ředitel závodu Mechanika Teplice a Karel Jelínek zástupce HALE Nord Bohemia spol. s r.o., výhradní zástupci Stoneridge v ČR. Kromě odborného programu pamatovali organizátoři i na zábavu a skvělé jídlo, které bylo pro všechny zúčastněné zdarma. Soutěžilo se v páce, proběhlo již tradiční losování vizitek o zajímavé ceny, přítomné přišla pozdravit vnadná modelka a celebrita Julia Zugarová. Kdo měl zájem, mohl si prohlédnout dakarskou tatru Karla Lopraise. Účastnili se již tradičně i zástupci PČR JMK, kteří zde představili svůj nový superb a silniční motorku pro kontrolu rychlosti, přítomni byli rovněž zástupci Jihomoravského kraje, odboru dopravy a Státního úřadu inspekce práce. K perspektivám budoucích transport show nám řekl hlavní organizátor akce ředitel brněnského regionálního pracoviště pan ing. Vojtěch Máša: Letošní akci pokropil vydatný déšť, přestože jsme byli připraveni i na mokrou variantu, musím přiznat, že sluníčko by nám samozřejmě vyhovovalo více. Transport show dnes není pouze jednodenní prohlídka aktuální techniky a doprovodných služeb pro silniční dopravu, probíhá zde i jednání předsednictva Sdružení, odborných sekcí i řada zajímavých přednášek. V předvečer výstavního dne se členové Sdružení setkali se zástupci CDV, o kterém informujeme v navazujícím pří Transport magazín 10/2014 7

8 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Nicméně z rozhovorů s návštěvníky i vystavovateli jsem nabyl přesvědčení, že letošní ročník splnil jejich očekávání. Většina vystavovatelů již dnes přislíbila účast v příštím ročníku, spokojenost byla i mezi dopravci jak s prezentací techniky, tak s doprovodným programem. Věřím, že příští rok se zde opět setkáme ještě ve větším počtu a snad i za lepšího počasí. Již dnes tedy všechny mohu k nám do Brna pozvat na Transport show Poděkování patří všem vystavovatelům: Scania Czech Republic s.r.o. Iveco Czech Republic, a. s. DAF Trucks CZ, s.r.o. TRUCK TRADE spol. s r.o. Mercedes Benz Česká republika s.r.o. autorizovaný dealer Hošek Motor a.s MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o. AGROTEC a.s. HESTI, spol. s r.o. Renault Trucks Volvo Trucks FRAIKIN ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o. Kögel Trailer GmbH & Co. KG Pan Miloš Miloš KRONE importér pro Českou republiku. HESTI, spol. s r.o. regionální zastoupení NTC, s.r.o. prodej vozidel ATC Kässbohrer Kempf Mercedes Benz Česká republika s.r.o. Evobus SOR Libchavy spol. s r.o. DHL DCC Bratislava Openmatics s.r.o. Continental Barum s.r.o. Goodyear Dunlop Tires Czech, s.r.o. Mechanika Teplice HALE, spol. s r.o. SATUM CZECH s.r.o. T Mobile Czech Republic a.s. AURIS CZ, spol. s.r.o. Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje, odbor služby dopravní policie TURBOSOL SERVIS, spol. s r.o. Bibby Financial Services, a. s. WABCO brzdy k vozidlům, spol. s r.o. ČSOB Leasing, a.s. Haldex Liebherr Stavební stroje CZ IDS Europe BV Trans Vat CZ s.r.o. CARLING, spol. s r.o. BPW VB Leasing CZ, spol. s r.o. 8

9 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ ČESMAD BOHEMIA POMáHá řešit NEDOSTATEK řidičů Vojtěch Hromíř generální tajemník Taky jsme tu takhle postávali... Nedostatek řidičů, a především těch kvalitních, je dlouhodobý problém silniční dopravy. Přestože se týká takřka celé Evropy, v posledních měsících v České republice eskaloval do té míry, že se stává pro silniční dopravce jejich noční můrou. Příčin tohoto stavu je samozřejmě více. Zlepšující se ekonomická situace, a tím zvyšující se poptávka po dopravě, odchody řidičů do Německa a Rakouska, kde jsou poskytovány zajímavé sociální výhody, dlouhodobě stagnující zájem o povolání řidiče a jeho nedobrá image na veřejnosti, náročnost a rizikovost povolání samotného i ne zcela jednoduchý a rozhodně ne laciný přístup k němu pro nové zájemce. ČESMAD BOHEMIA prostřednictvím své dceřiné firmy INSTITUT SILNIČNÍ DOPRA VY ČESMAD Bohemia se snaží v této oblasti pomáhat již delší dobu, ať už formou vyhledávání vhodných zaměstnanců pro členské firmy nebo podporou středních odborných škol a učilišť s vhodným zaměřením, kde by mohli noví řidiči vyrůstat. Nyní jsme se rozhodli uspořádat kampaň viditelnou v celorepublikovém měřítku, která by nejen měla otevřít celospolečenskou diskuzi na toto téma, ale také přilákat nové N adepty řidičského povolání. Od počátku října jsou na více než stovce míst umístěny billboardy odkazující na naše internetové stránky, kde zájemcům poskytujeme všechny zásadní informace, jak získat potřebné doklady pro řízení autobusu či nákladního vozidla, jak se na tuto dráhu připravit již za studií a samozřejmě následně nabízíme pomoc se získáním místa u některé z našich členských dopravních firem. Další desítky billboardů přibudou ještě v průběhu října po skončení voleb a kampaň bude pokračovat i v listopadu. Jsme rádi, že závažnost situace na trhu řidičů si uvědomují i výrobci vozidel a naši kampaň finančně podpořili. Poděkování patří firmám DAF Trucks CZ, s.r.o., MAN Truck & Bus Czech Republic s.r.o., RENAULT TRUCKS ČR, s.r.o., Volvo Truck Czech s.r.o., Scania Czech Republic s.r.o., IVECO CZECH REPUBLIC, a. s a Mercedes Benz Česká republika s.r.o., které se do projektu zapojily. Věříme, že optimistické obrázky Zdeňka Hofmana osloví zájemce o řidičské povolání přijatelnější formou, než jakou na nás útočily obličeje politiků v právě skončené předvolební kampani. Nicméně nespoléháme se pouze na billboardové plochy, ale o našich aktivitách na podporu řidičů byste se měli dočíst i ve většině odborných titulů věnujících se silniční dopravě a některých celoplošných médiích. Důležité je to, že naše aktivity neskončí s odstraněním plakátů, ale budou pokračovat. A že je co řešit na všech stranách. Transport magazín 10/2014 9

10 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA DOPRAVA NOVINKy Z EVROPSKé UNIE Ing. jiří Kladiva, CSc. CBC Foto: Carlos Sardá DOPRAVNÍM KOMISAřEM EU BUDE SLOVáK MAROŠ ŠEfCOVIČ Budoucí prezident Evropské komise Jean Claude Junker ustavil svůj tým. Jako komisař pro dopravu bude fungovat od 1. listopadu Slovák Maroš Šefcovič. 48letý diplomat se stranickou legitimací sociální demokracie není v Bruselu neznám: v končící Barossově Komisi byl viceprezidentem a odpovídal za záležitosti správy a vnitřních vztahů. Znamená to, že měl na starosti vztahy mezi institucemi EU od Evropského parlamentu až po Evropský soudní dvůr, ale i s národními parlamenty. Junker pojal kompetence dopravního rezortu nově: Šefcovič je vedle dopravy a logistiky také odpovědný za kosmický prostor. Znamená to, že generální ředitelství Doprava (Move) bude do budoucna rozšířeno o oddělení z generálního ředitelství Podniky a průmysl. Šefcovič je v politice od roku 1990, dopravou se nikdy přímo nezabýval. Studoval ve své vlasti a v Rusku. Později završil své akademické vzdělání cestou univerzitních pobytů ve Francii, USA, Zimbabwe, Rakousku a Izraeli. Má doktorskou hodnost z oblasti právních věd a evropského práva. Uvádí se jeho znalost čtyř cizích jazyků. Než jej jeho vláda znovu vyslala do Bruselu jako komisaře, kandidoval jako sociální demokrat v květnu do EP. Ze všech slovenských kandidátů obdržel nejvíce hlasů. Po nominaci na komisaře se svého mandátu vzdá. Novou strukturou rezortů se počet klasických komisařů sníží z 27 na 20. Junker pojal celou Komisi nově. Mezi komisaři a prezidentem bude sedm viceprezidentů. Budou činní jako Junkerovi zástupci, budou však mít přímý vliv na témata klasických komisařů a jejich generálních direkcí. Jsou tak schopni intervenovat při každé iniciativě jim podřízených komisařů. Vůči Štefkovičovi je příslušný finský viceprezident a komisař pro měny J. Katainen. Ten nemá jako ostatní viceprezidenti fungovat jako dohlížitel, ale jako vedoucí týmu. Jednoduší komisaři nejsou prý také osobnosti druhého pořadí. Všichni pracují podle prezidenta v týmu. Evropský parlament bude ještě schvalovat celou Komisi nikoliv jednotlivé komisaře. NADějE DOPRAVCů VKLá DANé DO NOVéHO EVROP SKéHO PARLAMENTU K omezování sociálního dumpingu v silniční dopravě Obor silniční dopravy v Berlíně a v Braniborsku doufá, že změněné poměry sil v Evropském parlamentu, zvoleném v květnu, s sebou přinesou novou orientaci v kabotáži a v liberalizaci. Bude to zcela nezbytné, potvrdila prezidentka zemského svazu autodopravců Berlína a Braniborska (LBBV) Ramona Sabelusová na nedávném podnikovém dni v Berlíně. Bylo by potom více prostoru pro debaty, zda se opravdu chce více kabotáže a liberalizace, aniž by se před tím účinně nesáhlo na harmonizační šroub. Prezidentka očekává, že v Parlamentu budou silněji zastoupeny národně orientované síly. Když pracovní povolení jednotlivých států opravňují k přijetí práce v jiných státech a tam dochází k sociálnímu dumpingu, mohlo by to Evropský parlament zajímat více než dříve. R. Sabelusová varuje v každém případě před nadějí, že by se rámcové podmínky změnily rychle. Jde o to ukončit dumpingové praktiky. Možnosti spatřuje v pracovním a sociálním právu na evropské úrovni. Nikdo nemůže zabránit litevskému podniku nasadit filipínské řidiče, pokud v Litvě zůstávají, uvádí prezidentka LBBV. Při utváření dopravního trhu EU se musí zastavit praktiky narušující sociální mír. Právní nástroje k tomu však ještě nejsou k dispozici. Avšak podle Sabelusové když tyto nástroje nebude nikdo požadovat a politicky prosazovat, nemůže dojít k jejich uplatnění. jak DáLE S KABOTáŽÍ (Z německého komentáře) Silniční doprava to má černé na bílém. Evropská komise chce další liberalizaci, i když v minulém legislativním období v té věci plánovaný návrh směrnice nepředložila. Neboť 10

11 SILNIČNÍ DOPRAVA Brusel je přesvědčen: více kabotáže zvyšuje produktivitu dopravního odvětví. Uvolňuje silnice a šetří životní prostředí. I když je jen velmi krátce jasno, kdo se stane budoucím dopravním komisařem EU a když dopravně politické představy nového šéfa generálního ředitelství Doprava v Evropské komisi (jenž nyní nastupuje) ještě nejsou jasné, podniky silniční dopravy musejí vycházet z toho, že Evropská komise dřív nebo později předloží nový kabotážní návrh. Je to neproveditelné, jelikož platná omezení odporují základním zásadám evropského společného trhu. Na něm dopravci jedno, z které členské země mohou vykonávat svoji činnost v EU bez omezení. Existující právo naproti tomu vytváří neproduktivní prázdné jízdy, které způsobují vysoké společenské náklady. Komise však musí počítat s tím, že bude tvrdý odpor proti kabotážním jízdám podniků z východu a jihovýchodu Unie, pokud jejich mzdové náklady dělají zlomek toho, co musí nést dopravní podniky na západě. Protože proti svobodám, které společný trh EU již nabízí, ještě stále nestojí srovnání sociálního zákonodárství v členských státech. MÝTNé PRO OSOBNÍ VOZy: A. MERKELOVá ČEKá NA VERDIKT EU Spolková kancléřka Angela Merkelová očekává výsledek Evropské komise, která nyní posuzuje, zda koncepce ministra dopravy Dobrindta není v rozporu s evropským právem. Potom budeme v klidu diskutovat dále, řekla předsedkyně strany CDU v interview pro televizi ARD. Bude to jistě živá diskuse, ale všichni respektujeme koaliční smlouvu. V ní se říká, že pro německé řidiče osobních aut nesmí dojít k žádnému dalšímu zatížení. Předsedové nejvlivnějších zemských svazů CDU v Severním Porýní Vestfálsku a v Báden Württembersku Armin Laschet a Thomas Strobl proti Dobrindtově koncepci protestovali. Měli obavu především z negativních dopadů na hraniční regiony. Co škodí jižnímu Bádensku a střednímu stavu, škodí také Bádensku Württembersku, a za to také nechceme spoluodpovídat, řekl Strobl. EU K PřESHRANIČNÍMU STÍHáNÍ DELIKTů Evropská komise informovala ministry dopravy o přístupu Evropského soudního dvora ke směrnici, nabízející usnadnění výměny informací týkajících se osmi deliktů v silniční dopravě tak, aby se usnadnila identifikace řidičů, nežijících v zemi, když způsobí jeden z těchto deliktů v jiné členské zemi. Směrnice byla navržena v březnu 2008 a přijata legislátory v roce Tato zajišťuje a organizuje členským státům přístup k registračním datovým souborům o vozidlech ostatních zemí, aby bylo možno určit osoby, jež se provinily. Evropský soud ve svém rozhodnutí z května 2014 anuloval Směrnici 2011/82/EU a zachoval užitek jejího působení do doby vstupu směrnice nové v rámci rozumného časového období, které nesmí překročit 12 měsíců od data doručení rozsudku. NOVÝ PROGRAM CEf VySTřÍDá KONČÍCÍ MARCO POLO Po doběhu programu Marco Polo podpoří Evropská unie alternativní řešení vůči konvenční silniční nákladní dopravě cestou programu CEF Connecting Europe Facility. Z jeho prostředků se budou podporovat nejen infrastrukturní projekty, ale také podniky, které vyvíjejí logistická řešení přátelská životnímu prostředí. Podrobnosti o programu CEF budou k dispozici během podzimu. Základ podpory tvoří nařízení EU 1315/2013 z 11. prosince 2013 o Hlavních směrech Unie pro výstavbu transevropské dopravní sítě. Článek 32 tohoto nařízení uvádí udržitelné služby v nákladní dopravě výslovně jakožto cíle podpory vedle infrastruktury. Podle toho se podporuje: zlepšování udržitelného užívání dopravní infrastruktury, zavádění inovativních dopravních služeb také cestou mořských dálnic (vysoce výkonných cest námořní dopravy), uplatňování telematiky a výstavba dodatkových infrastruktur usnadňování provozu multimodálních dopravních služeb včetně doprovodného informačního toku i spolupráce mezi poskytovateli služeb efektivní nasazování zdrojů a provozu s nízkým CO 2, především při provozu vozidel, řízení vozidel, systémovém a podnikovém plánování analýza a připravenost informací o parcích dopravních prostředků a jejich výkonech, podpora správy a personalistiky, jakož i zlepšování spojení se znevýhodněnými a na samém okraji se nacházejícími částmi EU. Pro období 2014 až 2020 se předpokládají podpůrné prostředky ve výši 200 milionů EUR. V průběhu daného období bude EU hodnotit jeho úspěšnost. S tím existuje možnost, že rozpočet může být zvýšen. Vedle toho ještě existují podpůrné možnosti podle článku 33 nařízení, který jako cíle definuje nové technologie a inovace. S podobnostmi o podporách se Evropská komise a do budoucna příslušná agentura Inea ještě drží zpět. Podnikatelský poradce Bernd Seidel ze společnosti Garbsen vychází z toho, že podmínky podpory budou známy teprve se zveřejněním výzvy nejdříve v září. Seidel zastával do roku 2013 kontaktní Foto: Carlos Sardá Transport magazín 10/

12 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA místo pro Marco Polo pro německé Dolní Sasko a Sasko. Vychází z toho, že zainteresované podniky budou mít možnost podat žádosti o podporu do února Období pěti měsíců po vydání výzvy dá podle Seidela dostatek času k prověření podmínek podpory a v návaznosti na to k předložení hodnotných požadavků na poskytnutí podpory. Evropská unie ve svých základních dopravně politických rozhodováních poukazuje vždy na to, že s ohledem na vysoké externí náklady je nutno hledat alternativní řešení ke konvenční silniční dopravě zboží. Taková řešení se dají vyvíjet jen při přiměřené účasti dotyčných podniků. Podniky si však ztěžují na vysoké výdaje a vícenáklady na změnu. Aby se tyto vyšší výdaje alespoň částečně kompenzovaly a pro podniky vznikly pobídky k investování do alternativních logistických řešení, byl v roce 2003 vytvořen program Marco Polo. Evropská komise podnikovou podporu dle programu Marco Polo, ukončeného v roce 2013, propojila pro finanční období 2014 až 2020 s podporou infrastruktury pro transevropské dopravní sítě. Nástrojem pro to je vpředu zmíněný Connecting Europe Facility (něm. Einrichtung für die Vernetzung Europas) Zařízení pro propojení Evropy. PRAVIDLA PRO VEřEjNOU DOPRAVU OSOB Dobře fungující sektor veřejné dopravy osob přispívá k omezování kongescí a dopadů dopravy na životní prostředí. Efektivní veřejné dopravní služby mají také pozitivní dopad na ekonomiku. Na nedávné mezinárodní konferenci v Bruselu představila Evropská komise Sdělení o interpretačních pravidlech, týkajících se předpisu EC č. 1370/2007 Právní ujasnění pro zvýšenou efektivnost veřejné dopravy. Zásady přijaté Evropskou komisí 21. března 2014 se vztahují ke službě veřejné dopravy osob po železnici a silnici. Pravidla stanoví, jak mohou veřejné úřady kontrolovat služby ve veřejné dopravě železniční, metrem, tramvajemi nebo autobusy, jak oceňovat tyto smlouvy a jak vyrovnávat povinnosti veřejné služby. Poskytnutím vodítka ke klíčovým ustanovením pravidel Komise nyní poskytuje zvýšenou právní jistotu všem aktérům ve veřejné dopravě. Organizace a financování služeb veřejné dopravy Pravidla v předpisu EU 1370/2007 mají zásadní význam pro organizaci a financování veřejné dopravy v rámci EU. Členské státy a evropské dopravní svazy byly plně zapojeny do procesu přípravy a interpretace zásad k zajištění přehlednosti při formulování zmíněného Sdělení. Na konferenci Evropská komise vyzvala zástupce operátorů v městské veřejné dopravě a v drážním sektoru, dále z členských států a kompetentních dopravních úřadů, aby reagovali na zásady a poskytli jejich první posouzení. Diskuse o zásadách se na konferenci týkala následujících bodů: definice povinností veřejné služby obsahu a trvání smluv o veřejné dopravě sociální ochrany pracovníků podmínky konkurence a přímého oceňování smluv o veřejných službách pravidel úhrad povinností veřejných služeb zásad průhlednosti přechodných úprav Celkově byly zásady oceňovány jako užitečné pro aktéry ze sektoru veřejné dopravy. Některé různící se interpretace byly projednávány v otevřené a konstruktivní diskusi. K TUNELU POD ÚŽINOU fehmarnbelt MEZI DáNSKEM A SRN Pevné zdolání mořské úžiny Fehrmarnbelt mezi Dánskem a Německem je pro Evropskou komisi významným stavebním kamenem pro užší propojení Evropských států Uvedl to dosavadní komisař EU Siim Kallas. Tunel je součástí evropského koridoru Skandinávie Středozemní moře a odstraní úzké dopravní místo mezi oběma zeměmi. Jde o podmořský tunel, který je plánován pro spojení německého ostrova Fehmarn a dánského ostrova Lolland. Ten by podešel pod Fehmarnovu úžinu v Baltském moři 18 km širokou, a umožnil tak přímé železniční a dálniční spojení mezi severním Německem a Lollandem a odtud na největší dánský ostrov Sjælland (kde leží i hlavní město Kodaň). Tato trasa je známá v němčině jako Vogelfluglinie a v dánštině jako Fugleflugtslinjen (doslovně letová dráha ptáka ). Ostrov Fehmarn je již spojen mostem s německou pevninou a naopak Lolland je již spojen tunelem a mostem se Sjællandem přes ostrov Falster. Kromě toho je již Zéland spojen s švédským pobřežím přes Řresundský most. Již existuje pevné spojení most tunel mezi Sjællandem a Německem, ale pouze s použitím velké objížďky přes Velký Belt, takže tunel pod Fehmarnovou úžinou umožní kratší, rychlejší a objemnější dopravu z Německa na Sjælland, do Švédska či Norska a zpět. Tunel měl být předběžně dokončen v roce 2018, ale datum bylo změněno na Původně byl projekt koncipován jako most, ale v prosinci 2010 společnost Femern A/S oznámila, že tunel bude vhodnější než most, protože bude představovat méně stavebních rizik, přestože finanční náklady by byly velmi podobné. Tunel pod Fehmarnovou úžinou bude postaven jako ponořený a půjde o nejdelší takový tunel, který byl kdy postaven. Dne 30. listopadu 2010 projektový manažer ze společnosti Femern A/S oznámil, že byl vybrán ponořený tunel dle návrhu předloženého konsorciem Ramboll, Arup a TEC. Podle vedoucích projektových manažerů půjde o nejdelší ponořený tunel na světě, o nejdelší kombinovaný železniční a silniční tunel na světě a o nejdelší podvodní silniční tunel na světě; dále o nejhlubší ponořený tunel pro silniční a železniční dopravu a druhý nejhlubší betonový ponořený tunel. Velikost projektu je asi pětkrát větší než tunelová část Řresundského spojení mezi Dánskem a Švédskem, což je v současné době nejdelší ponořený betonový tunel. Foto: Carlos Sardá 12

13 SILNIČNÍ DOPRAVA DAň Z OBRATU V SRN POVINNOSTI AUTOBUSOVéHO DOPRAVCE jaroslava Černá problematika zdaňování dopravy osob Foto: Carlos Sardá Změny v problematice daňových Osvědčení pro autobusy V průběhu září a října 2014 obdrželi čeští autobusoví dopravci, kteří jsou v SRN daňově zaregistrováni a kterým již byla vystavována Osvědčení o daňové evidenci jejich autobusů v Německu, poslední upozornění finančního úřadu Chemnitz na nutnost zažádat si o nová Osvědčení. V souvislosti s úpravami předpisů o dani z obratu, které platí od , přechází totiž německé finanční úřady na vystavování Osvědčení pro autobusy, které nejsou registrovány v SRN a které provádějí po jejich území hranice překračující přepravu osob, průběžným způsobem, tzn. vždy na 12 měsíců od data vystavení. Odpadá tím časově náročné vydávání Osvědčení všem dopravcům ve stejném termínu a rovněž se tím ruší možnost upozorňovat na datum povinné výměny. Formuláře žádosti o Osvědčení na autobusy jsou k dispozici na webové adrese V praxi toto opatření znamená, že si autobusový dopravce už zcela sám musí sledovat, od kdy do kdy platí jednotlivá Osvědčení na jeho autobusy a kdy vyprší jejich 12měsíční platnost. Pokud si třeba v průběhu roku pořídí dopravce nový autobus a požádá Finanční úřad Chemnitz o další osvědčení, nebude již na novém osvědčení platnost do konce kalendářního roku, ale naopak platnost na rok průběžný, např. od do Může se tak stát, že dopravce o nová Osvědčení bude v průběhu jednoho kalendářního roku žádat několikrát v souvislosti s různě končící platností jednotlivých Osvědčení. Vždy je třeba dbát na včasné podání žádosti, a to nejpozději čtyři týdny před uplynutím platnosti předešlých Osvědčení. Pozdě doručené žádosti mohou vést k tomu, že Osvědčení nebudou včas vystavena. I nadále platí, že v žádosti o Osvědčení na dalších 12 měsíců musí dopravce uvést aktuální počet a SPZ autobusů, aby mohla být vystavena následná Osvědčení a do evidence mohly být zaneseny platné registrační značky. Při rutinních kontrolách německými celními orgány se pomocí těchto Osvědčení o daňové evidenci autobusu dokazuje, že je firma registrována v Německu pro účely daně z obratu. Přehled daňových povinností autobusového dopravce od : Každý autobusový dopravce vykonávajícího přepravu osob do / přes SRN musí být daňově registrován. Po odeslání žádosti o daňovou registraci trvá přibližně měsíc, než FÚ Chemnitz žádost vyřídí. Dopravce si může žádost zajistit a podat sám, obzvlášť pokud dobře ovládá němčinu. Nebo je možno u Sdružení využít Službu I Zprostředkování registrace plátce daně z obratu pro přepravu osob po SRN, kterou odešleme do SRN ihned po dodání předepsaných náležitostí. Pokud byl autobusový dopravce v minulosti již registrován a jeho daňová registrace byla z jakéhokoliv důvodu následně zrušena, je možno zvláštní žádostí požádat o obnovu dříve přiděleného registračního čísla k dani z obratu. Jakýkoliv zájemce o aktivaci daňového čísla si u Sdružení může objednat adresnou službu, v rámci které mu nabízíme souhrn všech potřebných formulací a příloh. Podmínkou obnovy je znalost původního daňového čísla a skutečnost, že firma není dlužníkem daně z obratu. Jakmile autobusový dopravce obdrží od FÚ Chemnitz doklad o přidělení daňového čísla, měl by plně věnovat pozornost obsahu průvodního dopisu, protože většinou právě zde je uvedeno, zda a na jakou dobu je daňový poplatník povinen vyhotovovat předběžná daňová hlášení, či mu jsou uloženy nějaké další povinnosti. Jednoznačně je od stanovena změna, že vykoná li podnikatel výkony přeprav osob po účinku této změny, pak dluží daň z obratu vždy on sám nezávisle na tom, pro koho jsou výkony prováděny. Nezaložte žádný dopis finančního úřadu do šuplíku jako nedůležitý, vyhnete se případným budoucím potížím. Sdružení nabízí překlad těchto oznámení jako individuální překladový materiál. Autobusový dopravce vykonávajícího přepravu osob do/ přes SRN musí mít na každý autobus osvědčení o daňové evidenci v SRN. Bližší vysvětlení k novým žádostem o následná Osvědčení jsou uvedena v úvodní kapitole Změny v pro Transport magazín 10/

14 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA blematice daňových Osvědčení pro autobusy. V případě, že se někdo bude nově registrovat, je výhodné žádost o registraci spojit se žádostí o daňová osvědčení na autobusy, aby se ušetřil čas. Pokud využijete naši Službu II Získání osvědčení o daňové evidenci autobusů v SRN, budete mít zajištěno i toto řízení bez námahy a zbytečných starostí. V SRN je pro všechny daňové poplatníky povinné vyhotovovat veškerá daňová podání elektronickým způsobem. Navíc je stanoveno, že tato daňová podání musí být elektronicky podepsána. Pokud tedy vaše firma doposud nemá elektronický podpisový certifikát, jako další nutnost si ho po obdržení německého daňového čísla musí obstarat. Jeho získání ze SRN trvá rovněž kolem jednoho měsíce a jedná se o poměrně složitý postup s potřebou znalosti odborné němčiny. Sdružení ČESMAD BOHEMIA pro zájemce, kteří chtějí mít jednodušší práci a postupovat podle českého návodu, připravilo překladový materiál Německo č. 3, který krok po kroku vede k získání datového souboru s elektronickým certifikátem. V okamžiku, kdy autobusový dopravce ví, zda a v jakém časovém intervalu má povinnost vyhotovovat elektronické předběžné daňové hlášení a má již k dispozici podpisový certifikát, je hlášení nezbytné podat v předepsaných termínech. Všeobecně platí, že je li daňový dluh za předcházející rok větší než EUR, musí být podáváno předběžné hlášení k dani z obratu měsíčně, je li daňový dluh za předcházející rok větší než EUR, ale méně než EUR, pak je třeba podávat předběžné hlášení k dani z obratu pouze čtvrtletně, a je li firma založena nově, pak musí podnikatel za první dva roky své činnosti podávat předběžná hlášení k dani z obratu měsíčně. Jak často má podnikatel podávat předběžné daňové hlášení většinou stanovuje přímo finanční úřad Chemnitz, a to současně s oznámením o přidělení daňového registračního čísla. Zdaňovací období může být finančním úřadem předepsáno jako měsíční, čtvrtletní či roční, tzn. že při stanovení ročního zdaňovacího období je společnost od podávání předběžných daňových hlášení osvobozena a podává pouze roční daňové přiznání. Předběžné daňové hlášení je daňový poplatník povinen vždy podat do 10. dne po uplynutí stanoveného období pro předběžné hlášení. K tomuto tématu má Sdružení připraven k prodeji materiál Německo č. 5 Předběžné daňové hlášení na aktuální rok, který detailně popisuje postup při elektronickém podání a návod k vyplnění. Po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, je nezbytné podat roční přiznání k dani z obratu. Od je povinné podávat roční daňové přiznání v SRN zásadně elektronicky a opatřit je elektronickým podpisovým certifikátem. Instrukce pro instalaci, návod na elektronické podání, překlad ročního daňového přiznání za příslušný rok včetně příloh a konkrétní postup vyplnění vyhotovuje Sdružení jako překladový materiál Německo č. 4. Ve všech daňových podáních je nezbytné vyplňovat částky v EUR. Německá strana vyžaduje, aby i zahraniční autobusoví dopravci pro přepočet národní měny na EUR plně dodržovali německý zákon o dani z obratu a k tomu příslušnou prováděcí vyhlášku. Hodnoty v cizí měně (v Kč) musí být k vyúčtování daně a odpočtu daně na vstupu přepočteny na EUR průměrným kurzem, který zveřejňuje Spolkové ministerstvo financí na ten měsíc, ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění. Kurzy naleznete na internetu na webové adrese www. bundesfinanzministerium.de po vyhledání a stisknutí příslušných odkazů: Themen, Steuern, Steuerarten, Umsatzsteuer a Umsatzsteuer Umrechnungskurse. U nabízených titulů uprostřed plochy si pak stačí vybrat příslušný rok a po otevření souboru najít Tschechien (Česko) a příslušný měsíc. U kontroly přeprav osob po území Německa zahájených od pro mobilní kontrolní skupiny německých celních orgánů (MKG) již neexistuje jiná možnost, než po autobusovém dopravci požadovat předložení daňového osvědčení na autobus a v případě, že podnikatel osvědčení nepředloží, tak po něm požadovat finanční záruku. Navíc se podnikatel dopustí přestupku právního charakteru, ať již z nedbalosti nebo úmyslně, a za tento přestupek může být trestán pokutou až do výše EUR. Foto: Martin Felix Všem autobusovým dopravcům proto doporučujeme, aby co nejdříve navštívili příslušné regionální pracoviště našeho Sdružení, zakoupili si potřebné překladové materiály či využili zprostředkovatelské služby, které jim jednoznačně pomůžou se získáním povinných dokladů, zvládnutím daňové problematiky spojené s přepravou osob a splněním požadavků německé strany. Všechny překlady a služby jsou cenově zvýhodněny pro členy Sdružení ČESMAD BO HEMIA a jejich přehled včetně cen naleznete na našich webových stránkách. 14

15 SILNIČNÍ DOPRAVA ZPRáVy ZE SVěTA Ing. jiří Kladiva, CSc. CBC Foto: Carlos Sardá BELGIE PřIPRAVUjE SE ZAVEDENÍ MÝTNéHO Belgie zavede pravděpodobně v únoru 2016 pro vozidla nad 3,5 tuny mýtné odvislé od ujeté vzdálenosti. Systém mýtného má mít satelitní podporu a bude vytvořen společným dceřiným podnikem T System (76 %) a Strabag (24 %). Sazby mýtného nejsou ještě stanoveny. Povinnost platby mýtného se bude týkat komunikací, na kterých se nyní musí platit vigneta, okruhových komunikací kolem velkých měst a dalších významných tras. Kromě toho budou moci tři regiony vyhlásit mýtné na výhybných trasách. Zahraniční nákladní vozidla, vybavená schválenými palubními jednotkami (OBU), mají mít možnost hradit mýtné přes jejich domácího provozovatele mýtného finsko PřEPRACOVáVá SE DOPRAVNÍ LEGISLATIVA Finské ministerstvo dopravy (Ministerstvo komunikací) chystá reformu systému postihů v silniční dopravě. Ministerstvo sdělilo, že zakrátko pracovní skupina sdělí, které přestupky a zanedbání by se měly v dopravní legislativě postihovat pokutami či jiným administrativním způsobem než trestně právními opatřeními. Bez trestně právních důsledků mají být do budoucna přestupky z nerespektování dopravu regulujících značení, pokud tím nebyl nikdo poškozen nebo ohrožen. Cílem reformy je urychlit vyřizování přestupků a zlepšit právní ochranu. ITáLIE řecká ANEK LINES MěNÍ TRAjEKTOVÝ TERMINáL V BENáTKáCH Trajekty na benátské trase řeckého rejdařství Anek Lines startují s okamžitou platností od Fusina Terminal v Benátkách. Změna byla nezbytná poté, když italské úřady s konečnou platností zakázaly dopravu trajekty v benátské zátoce. Nový terminál se nachází na pevnině, několik kilometrů západně od starého terminálu Porto Marghera. Příjezd je po dálnici A4 a místní komunikaci 309. Změna terminálu nevedla ke změně jízdního řádu rejdařství. NěMECKO DALŠÍ STáTNÍ SILNICE OD PODZIMU POD MÝTNÝM Síť spolkových silnic s povinným mýtným se k 7. září rozšířila. Sdělilo to spolkové ministerstvo dopravy v úředním listě Bundesanzeiger. Týká se úseku B2 u Markkleebergu, B7 u Erfurtu, B10 u Stuttgartu a B14 u Stuttgartu, B28 u Kehlu, B65 u Hannoveru, B91 Weissenfelsu, B93 u Zwickau a B96 u Oranienburgu. K 19. říjnu přibude B50 mezi dálničním okruhem Wittlich a Platten. KRIMINáLNÍCI A jejich OBěTI NA Ná KLADNÍCH BURZáCH Každý druhý podnik silniční nákladní dopravy byl alespoň jednou obětí kriminálního jednání. Ukazuje se, že ztráty při podvodech s vozidlovými zásilkami a se zpronevěrami jsou mnohem častější, než se původně přepokládalo. Dokázal to průzkum Institutu pro logistické právo a rizikový management Vysoké školy Bremerhaven, podpořený dopravní pojišťovnou Kravag. Kolem 50 procent případů se týká takzvaných klamavých deliktů jako jsou podvody a zpronevěry, druhou polovinu dělají krádeže zásilek přepadením nebo odvozem. Stále více kriminální živly zneužívají nákladové burzy, umístěné na internetu. U 40 % krádeží zásilek je spojitost mezi klamavými delikty a burzami nákladů uvádějí autoři průzkumu. TAPA: KRáDEŽE NáKLADU PřEDEVŠÍM V SRN Za první pololetí bylo Společenstvu dopravní bezpečnosti Tapa známo v Evropě 455 případů větších krádeží přepravovaných nákladů. Uvádí to jeho Incident Information Service (IIS). 90 % krádeží se týká šesti zemí: Německa (134), Nizozemska (120), Velké Británie (55), Itálie (39), Francie 31 a Ruska (22). Průměrná hodnota odcizené zásilky byla kolem EUR (6,7 milionu Kč). Ovšem jen v asi 200 případech byla výše ztráty vůbec známá. V každém druhém případě byla zásilka odcizena z vozidla především v noci na nezajištěném parkovišti. Byla ale i odcizena vozidla unesená nebo přepadená. O krádežích z vlaků, letadel a kontejnerů se ví méně, ale v pětině případů bylo zboží odcizeno ve skladech nebo ve výrobních objektech. Zloději jsou hlavně zaměřeni na elektroniku, pneumatiky, textilie, potraviny, kovy, cigarety, kosmetiku a farmaceutické výrobky. Pro policii včetně Inter a Europolu jsou údaje od Tapa hodnotným zdrojem v boji proti zásilkové kriminalitě. EKB ORDINUjE U HAMBURKU NOČNÍ PřESUNy KONTEjNERů Brémská spedice EKB Container Logistik převádí přesuny kontejnerů s ohledem na napjatou situaci na silnicích kolem hamburských kontejnerových středisek do nočních hodin. Od 1. září je nasazeno nejdříve 15 silničních tahačů také v noci. Za tím úče Transport magazín 10/

16 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA lem bude dispoziční činnost na hamburské filiálce prováděna nepřetržitě. Spolu s pěti odesílateli se má v prvním kroku přesunout transportů měsíčně do nočních hodin. Především jde o dopravy s hamburským určením v rámci mokrého trojúhelníku Hamburk, Brémy, Bremerhaven. řidiči DůCHODCI PřES 65 LET VěKU MOHOU ZůSTAT ZA VOLANTy Od 1. července platí nová zákonná možnost jak bojovat s nedostatkem řidičů. Doposud bylo pro zaměstnavatele obtížné dále zaměstnávat pracovníka, který dosáhl penzijního věku. V debatě ve Spolkovém sněmu řekla k tomu ministryně práce a sociálních věcí Andrea Nahlesová: Kdo je ještě fit a chtěl by dále pracovat, smí pracovat déle. K tomu musí být splněno několik předpokladů: mezi podnikem a zaměstnancem musí existovat pracovní smlouva. V ní se uvádí konec pracovního vztahu dosažením věkové hranice pro odchod od důchodu. Před dosažením této hranice přichází na pořad prodlužovací písemné ujednání mezi řidičem a zaměstnavatelem. Jde o další souvislé zaměstnání. V rámci prodlužovacího ujednání se neuvádějí jiné změny v pracovní smlouvě. inzerce NEDOSTATKy V OBRySOVéM ZNAČENÍ Chybějící nebo poškozené obrysové značení (Konturmarkierung) při hlavních technických kontrolách nákladních automobilů se považuje za velký nedostatek. Upozorňuje na to durynská technická služba LTV. Vozidlo nemusí dostat plaketu o zkoušce a musí k následné kontrole. Může to být problémem i při silniční kontrole policie. Důvod v pozadí: všechna vozidla registrovaná po musí být obrysové značení. Platí to pro nákladní auta přes 7,5 t povolené celkové hmotnosti i pro návěsy přes 3,5 t celkové povolené hmotnosti, jejichž šířka přesahuje 2,10 m a délka 6,00 m. Tyto jednotky musí mít do stran bílé nebo žluté a vzad červené nebo žluté obrysové značení. Stanoveno to je v 48. Nařízení o změně právních předpisů o silniční dopravě. RUSKO VÝBěROVé řízení NA ZAVEDENÍ ELE KRON. MÝTNéHO ZASTAVENO Ruský úřad pro výstavbu silnic Rosavtodor zastavil bez udání důvodů výběrové řízení na vybudování systému elektronického systému silničního mýtného pro vozidla nad 12 tun. Úřad to sdělil na své webové stránce. V květnu Rosavtodor prodloužil lhůtu k přihlášení se do řízení na konec června. Do něj se kvalifikovala konsorcia ISS, NIS (s účastí rakouského specialisty na mýtné firmy Kapsch) a Optima plus. Plánované mýtné má obnášet 3,5 RUB (0,07 eur)/km a státu má přinést 395 miliard RUB (cca 220 miliard Kč). VELKá BRITáNIE MARITIME GROUP KUPUjE ROADwAyS CONTAINER LOGISTICS V britském sektoru dopravy kontejnerů dochází ke koncentraci. Společnost Maritime Group se sídlem ve Felixstowe a podle svých údajů vedoucí podnik na tomto úseku na trhu, přebírá konkurenta Roadways Container Logistics včetně holdingové společnosti Argus Transport. Roadways má být čtvrtým největším dopravcem kontejnerů ve Spojeném království s 231 vozidly. Nyní bude Maritime disponovat cca vozidly. Argus Transport koupil Roadways v roce 2008 od Maersku. 16

17 SILNIČNÍ DOPRAVA jana Sláčalová vedoucí odboru informací MÝTNé SySTéMy V EVROPě Bělorusko zvýšení sazeb Od 1. října 2014 platí v systému běloruského mýta nové sazby autobus s hmotností <3,5 t. autobus se 2 nápravami a hmotností >3,5 t. autobus se 3 nápravami a hmotností >3,5 t. autobus se 4 nebo více nápravami a hmotností >3,5 t. 0,04 EUR/km 0,09 EUR/km 0,115 EUR/km 0,145 EUR/km Polsko rozšíření sítě zpoplatněných komunikací Systém viatoll byl od 1. října 2014 rozšířen o nové silnice. Jedná se o úsek dálnice A1 Włocławek Zachód Kowal a dálnice A4 Dębica Wschód Rzeszów Północ. Síť zpoplatněných silnic tak byla prodloužena celkem o 58 km. VELKá BRITáNIE POPLATEK DART CHARGE Pro možnost plynulejšího průjezdu dartfordským přejezdem (který navazuje na londýnský okruh M25) měl být od října 2014 zaveden nový způsob úhrady poplatku za průjezd. Říjnový termín byl nakonec zrušen, takže novým termínem pro zavedení tohoto poplatku je listopad Poplatek je povinný (v současné době je hrazen buď v hotovosti nebo prostřednictvím Dart Tag) pro všechna vozidla, včetně motocyklů a osobních vozidel. Ceny poplatku pro nákladní vozidla se dvěma nápravami budou od listopadu 2.63 pro dopravce, kteří si zřídí účet Dart Charge, a 3.00 pro dopravce bez zřízeného účtu. Dopravci s více nápravami, kteří si zřídí svůj účet Dart Charge, zaplatí 5.19, bez účtu je průjezd vyjde na 6. Platbu od listopadu 2014 nebude možné realizovat v hotovosti. Podle nových pravidel bude možné poplatek uhradit online, telefonicky, prostřednictvím webové aplikace (payzone detail outlet) nebo poštou. francie TRANZITNÍ MÝTNé OD ZAVEDENO NEBUDE Tranzitní mýtné, které mělo nahradit původní zpoplatnění formou ekodaně, od 1. ledna 2015 zavedeno nebude. Ministryně dopravy tak vyslyšela protesty francouzských dopravců, kteří v říjnu hrozili stávkou v případě, že původní záměr zavedení poplatku od 1. ledna 2015 bude vládou schválen. Zavedení poplatku tak bylo znovu odloženo na neurčito. Ve snaze snížit negativní dopad na silniční dopravce vláda mimo jiné zvažuje například zmenšení sítě zpoplatněných komunikací. Foto: Carlos Sardá Transport magazín 10/

18 EKONOMIKA & L EGISLATIVA EKONOMIKA A LEGISLATIVA POSTAVENÍ DOPRAVCE A ODESÍLATELE V PřEPRAVNÍ SMLOUVě (Dokončení z minulého čísla) Radek Novák vedoucí katedry logistiky, Podnikohospodářská fakulta VŠE v Praze Foto: Carlos Sardá Protistranou dopravce, resp. druhou smluvní stranou, je v přepravní smlouvě odesílatel. Tím se rozumí ten, kdo zadává (objednává) přepravu dopravci, ten kdo svěřuje zásilku dopravci k přepravě, ten kdo má odpovědnost za její řádné naložení či uložení, ten, kdo dopravci (je li třeba i průběžně) poskytuje potřebné dispozice týkající se přemísťování zásilky a také ten, kdo dopravci uhradí přepravné. Zadavatelem přepravy však může být v některých případech i příkazce (nejde o subjekt stejného názvu, který však vystupuje jako smluvní strana v zasílatelské smlouvě). Příkazce je zde zástupce jednající v pověření odesílatele, který má za určitých předpokladů oprávnění ke všem jednáním týkajících se sjednávání podrobných podmínek přepravní smlouvy (tj. změn, ale případně i zrušení přepravní smlouvy apod.). Příkazce je v těchto případech subjekt uzavírající přepravní smlouvu s dopravcem. Může jím být sám odesílatel nebo příjemce, může jím ale být i třetí osoba. Není li příkazce skutečným odesílatelem, má se za to, že odesílatel jedná jménem příkazce. Tzn., že přebírá veškeré jeho závazky tím, že je uveden v nákladním listu. Někdy se za příkazce považuje subjekt fyzicky předávající zásilku dopravci, i když na sebe ale nepřevzal odpovědnost za její odeslání. Když ale je uveden v nákladním listu, pak je zároveň i odesílatelem, a proto také má odpovědnost za odeslání zásilky. Má li se jednat o přepravní smlouvu, pak je v těchto případech je nutné, aby příkazce byl vždy uveden jako odesílatel v nákladním listu. Jinak by nebyl smluvní stranou přepravní smlouvy 1. Subjekt (přepravce), pro kterého je přepravovaná zásilka určena, se v přepravní smlouvě nazývá příjemcem 2. Aktivní může být v přepravní smlouvě i příjemce (srov. Všeobecné přepravní podmínky ČESMAD BOHEMIA). O tom, zda bude v přepravní smlouvě aktivně vystupovat (např. bude li provádět platbu přepravného dopravci), resp. v jakém to bude rozsahu apod. to záleží na obsahu konkrétního obchodního kontraktu týkajícího se hmotného zboží, tj. vztahu mezi prodávajícím a kupujícím vzniklým na základě kupní smlouvy. Konkrétní vztah mezi prodávajícím a kupujícím je v kupní smlouvě zpravidla upraven tzv. dodacími podmínkami (paritami) INCOTERMS (dnes INCOTERMS 2010). Z pohledu řešení přepravní problematiky jde o smluvní vztah mezi dvěma přepravci ne mezi dopravcem a přepravcem. Pozor zásadně tedy jde o vztah nepodřízený přepravní smlouvě. Nicméně je důležité si uvědomit, že volba dodací podmínky je zcela jednoznačně určujícím momentem (východiskem) 3 pro následně vzniklé přepravní smlouvy uzavírané jak mezi prodávajícím (odesílatelem) a dopravcem, tak mezi kupujícím (příjemcem) a dopravcem. Nejširším pojmem, který označuje zákazníka dopravce (zpravidla také zasílatele) je tzv. přepravce. V obchodních operacích hmotným zbožím jsou nejčastěji jako přepravci označováni prodávající nebo kupující. V přepravních vztazích pak zpravidla vystupují jako odesílatelé nebo jako příjemci, eventuálně jako příkazci. Pojem přepravce je uměle vytvořený termín, který pro své potřeby patrně vytvořila především běžná praxe. Tento termín, ač v odborné komunikaci hojně používán, česká legislativa zná až na subsidiární úrovni tzv. přepravních řádů např. bývalého Silničního přepravního řádu. V praxi se bezesporu jedná o pojem klíčový, protože souhrnně označuje všechny subjekty vystupující na přepravním trhu na straně hmotného zboží jako zákazníci, resp. jako poptávající (z tržního pohledu tedy přepravce představuje stranu poptávky po dopravních, resp. přepravních službách). 18

19 EKONOMIKA A LEGISLATIVA Foto: Carlos Sardá Zákazník tj. přepravce je stranou, vůči které je orientováno veškeré obchodní úsilí dopravců, zasílatelů a dalších subjektů působících na straně nabídky dopravních a přepravních služeb. Uspokojení potřeb přepravce jako zákazníka je proto v celé této oblasti podnikání jednoznačnou prioritou a mělo by být i všeobecným strategickým cílem. Existují však ještě další dva subjekty, které v přepravních vztazích zprostředkovaně pohybují. Jedná se o vlastníka zboží, který má právo vykonávat veškerá svá vlastnická práva ve vztahu k přepravované zásilce (zboží). Vlastnická práva však nejsou předmětem přepravní smlouvy. Subjektem, který může disponovat s přepravovanou zásilkou, je oprávněný. Ten může disponovat se zásilkou rovněž na základě práva jiného, než je právo vzniklé na základě přepravní smlouvy. Významné je, že nikdo z těchto dvou subjektů nemá právo udílet dopravci jakékoli přepravní příkazy, pokud zároveň není subjektem přepravní smlouvy tj. odesílatelem. V této souvislosti vystupuje zjevný nedostatek v praxi běžně používaných nákladních listů (např. nákladního listu CMR), které nejsou náložnými listy. Náložné listy, včetně jejich popisu, používání atd. však předpokládala jak ustanovení OZ, tak i NOZ ( 2572 až 2577). Závěrem tohoto pojednání je nutno uvést ještě jeden důležitý fakt. Právním vztahem nepodléhajícím ustanovením o přepravní smlouvě je v našem právu upravená Smlouva o nájmu dopravního prostředku, kterou se pronajímatel za nájemné zavazuje nájemci přenechat dopravní prostředek na určenou dobu a za určených podmínek k dočasnému užívání. Tato smlouva byla upravena v díle XV 630 a násl. obchodního zákoníku a v současnosti se její právní úprava nalézá v pododdílu 5 zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku části čtvrté, hlavy II v ustanoveních 2321 až 2325 NOZ. Obdobně tak je právním vztahem nepodléhajícím ustanovením o přepravní smlouvě smluvní vztah upravených Smlouvou o provozu dopravního prostředku. Touto smlouvou se zavazuje provozce (tj. poskytovatel provozu dopravního prostředku) přepravit objednateli za odměnu náklad, resp. zrealizovat za tímto účelem jednu či více cest/přeprav (nebo tyto během smluvené doby zajišťovat). De facto jde o formu nájmu dopravního prostředku s posádkou. V národním právu ČR byly tyto vztahy řešeny v dílu XVI 638 a násl. obchodního zákoníku, v současnosti jsou upraveny v oddílu 2 provoz dopravního prostředku části čtvrté, hlavy II v ustanoveních 2582 až 2585 NOZ. Nově podle úpravy v NOZ tato smlouva výslovně nevyžaduje písemnou formu. Správnému pochopení a používání termínů by měla být při uzavírání, přepravních, zasílatelských či jiných výše uvedených smluv věnována potřebná pozornost nechce li být do těchto vztahů zanesena jakákoli právní nejistota. Jejím důsledkem totiž v mnoha případech bývají nemalé finanční, ale i jiné škody. 1 Někdy může být žádoucí, aby zastoupení odesílatele příkazcem (např. i zasílatelem) bylo řešeno z titulu vlastnictví přepravovaného zboží, přičemž velmi často bývá příčina v obchodních (resp. např. daňových) důvodech. Příkazce se z určitých důvodů po určitou (přechodnou) dobu má stát i vlastníkem zboží. Problematika je zde velmi různorodá a zpravidla se lišící v každém obchodním případu. 2 Příjemcem zásilky může být i zasílatel. V těchto případech však musí zasílatel vystupovat vůči dopravci jako účastník přepravní smlouvy, a proto musí být jako příjemce uveden v nákladním listu. 3 Volbě dodací parity musí jednání o uzavření přepravní smlouvy de facto předcházet protože právě přepravní podmínky (resp. možný rozsah a ceny přepravních služeb) jsou pro její volbu determinující. V této fázi vývoje obchodní operace je zpravidla nezastupitelná činnost zasílatele. Transport magazín 10/

20 EKONOMIKA A LEGISLATIVA řešení POjISTNÝCH UDáLOSTÍ V NáVAZNOSTI NA NOVÝ OBČANSKÝ ZáKONÍK Dr. Mgr. Milan Hradec Pokračování z minulého čísla Dr. Mgr. Milan Hradec Právník, soudní znalec a expert v oboru motorových vozidel, uznávaný odborník na pojišťovací a automobilovou problematiku a problematiku bezpečnosti provozu (přednáší na VŠFS a ZČU PR), autor několika publikací a skript. E mail: milan. cz Písemná forma Nezměněna zůstala i povinná písemná forma pojistné smlouvy s dobou trvání pojištění nejméně jeden rok, přičemž je tato forma zachována i včasným zaplacením pojistného uvedeného v nabídce. To však již neplatí pro ostatní právní úkony týkající se pojištění, neboť podle 2773 je tato forma povinná pouze v těch případech, kdy tak bylo ujednáno. Důvodová zpráva zdůrazňuje, že právním jednáním týkajícím se pojištění se rozumí právní jednání, tedy projev vůle vyvolávající právní následek (vznik, změnu nebo zánik subjektivního práva nebo povinnosti), nikoli tzv. komunikační úkony. Výjimkou je požadavek pojistníka na sdělení údajů významných pro plnění pojistitele. Má li tento požadavek písemnou formu, je pojistitel povinen sdělit mu tyto údaje bez zbytečného odkladu v písemné formě. Pojistitel však není nucen v písemné formě odpovídat např. na opakované nebo nepatrně obměněné dotazy v téže záležitosti. Důvodová zpráva v této souvislosti zmiňuje zákon o pojišťovnictví, konkrétně oprávnění České národní banky požadovat od pojišťovny nebo zajišťovny doklady o její činnosti, jejichž obsah a formu upravuje vyhláškou. Předkladatelé nového občanského zákoníku s tím spojují možnost uložit pojišťovnám, aby takové doklady měly, z čehož vyplyne povinnost pojišťovny dodržovat při vymezených právních jednáních vůči pojistníkovi písemnou formu. Vyjmutí informačních povinností Mezi zásadní změny patří i vyjmutí informačních povinností pojistitele vůči zájemci o pojištění a pojistníkovi stanovených komunitárním právem (v současnosti čl. 183 až 185 směrnice 2009/138/ES) z úpravy pojistné smlouvy. Nový občanský zákoník ( 2760) počítá s jejich přenesením do zákona o pojišťovnictví, kam také věcně patří. Obecně jsou tyto informační povinnosti upraveny v 1843 až Vzhledem k tomu, že směrnice ukládá povinnost členským státům stanovit prováděcí pravidla k těmto povinnostem, lze předpokládat navazující úpravu. Snahu přenést tyto povinnosti do právní úpravy zprostředkovatelů pojištění považujeme nejen za nesystémovou, ale zásadně vadnou, neboť tuto povinnost má pojišťovna a nemůže se jí v žádném případě zbavit tím, že využije služeb svých obchodních zástupců. Neplatná smlouva Chybí li pojistný zájem od počátku a pojistitel o tom při uzavření pojistné smlouvy věděl nebo musel vědět, je smlouva neplatná ( 2764). Byla li při vzniku pojištění u pojistníka vědomost o neexistujícím pojistném zájmu a pojistitel o tom nevěděl ani vědět nemohl, je smlouva neplatná, pojistiteli však náleží odměna odpovídající pojistnému až do doby, kdy se o neplatnosti dozvěděl. Přitom není rozhodné, jakým způsobem takovou znalost nabyl. Rozhodující je pouze časový okamžik, kdy se prokazatelně o této skutečnosti dozvěděl. U pojištění majetku nemusí být pojistný zájem dán v době uzavření smlouvy, ale důvodně lze očekávat jeho pozdější vznik ( 2763). V takovém případě pojistná smlouva není neplatná, ale pokud očekávaný pojistný zájem nevznikne, není pojistník povinen platit pojistné. Pojistiteli však bude náležet právo na přiměřenou odměnu, pokud tak ale bylo ujednáno. Pojistný zájem může zaniknout i později, tj. po uzavření pojistné smlouvy ( 2765). V takovém případě pojištění zanikne okamžikem zániku pojistného zájmu a pojistiteli náleží pojistné až do okamžiku, kdy se o zániku pojistného zájmu dozvěděl. Promlčení V části týkající se pojistné smlouvy nový občanský zákoník pouze stanoví, že K ujednání o zkrácení nebo prodloužení promlčecí lhůty se nepřihlíží. Promlčení jako takové je obsahem 609 až 653. Přímo pojištění se týká 626, který stanoví, že u práva na pojistné plnění počne promlčecí lhůta běžet za jeden rok od pojistné události. To platí i v případě, kdy poškozenému vzniklo přímé právo na pojistné plnění vůči pojistiteli, nebo v případě, kdy pojištěný uplatňuje vůči pojistiteli úhradu toho, co poškozenému poskytl při plnění povinnosti nahradit škodu nebo jinou újmu. Dále pak 635, podle něhož se v životním pojištění právo na pojistné plnění promlčí za deset let a v pojištění odpovědnosti se právo na pojistné plnění promlčí nejpozději promlčením práva na náhradu škody nebo újmy, na kterou se pojištění vztahuje (např. 636 a 637). Obecná promlčecí lhůta trvá podle 629 tři roky, majetkové právo se promlčí nejpozději uplynutím deseti let ode dne, kdy dospělo, ledaže zákon zvlášť stanoví jinou promlčecí lhůtu. Majetková práva člení nový občanský zákoník na absolutní ( 976 a násl.), tj. taková, která působí vůči každému (např. věcná práva), a relativní ( 1721 a násl.) vznikající ze závazků. Povinnost k pravdivým sdělením Současná povinnost pojistníka a pojištěného pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojistitele při sjednávání pojištění se omezuje jen na dotazy, které mohou mít význam pro sjednávané pojištění ( 2788). Povinnost k pravdivému sdělení bude splněna, nezatají li pojistník nic podstatného, tj. je li skutečnost, na niž je pojistník tázán, v podstatném souladu s jeho tvrzením. V opačném případě má pojistitel právo od smlouvy odstoupit, pokud by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů smlouvu neuzavřel ( 2808). Totéž se týká i pojistitele, který má 20

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006

Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Ministerstvo dopravy Bratislava, 14. září 2006 Evropská unie ve svých strategických materiálech doporučuje zavádění systémů zpoplatnění užívání dopravní infrastruktury na principu uživatel platí. Znamená

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 5 227/2009/DI Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 24. května 2007, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Pracovní režimy řidičů ŘIDIČOVA KNIHOVNA Pracovní režimy řidičů Pracovní režimy řidičů silničních motorových vozidel po vstupu ČR do Evropské unie a změnách k 1. 5. 2006, 1. 1. 2007 11. 4. 2007 a 1. 1. 2008 Vstupem ČR do Evropské

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA

Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Hlavní priority a legislativní pozice Sdružení ČESMAD BOHEMIA Tento materiál popisuje aktuální nejpalčivější problémy silničních dopravců v České republice a nastiňuje návrhy na řešení, které zpracovalo

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet

Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz. Orientace na portále. Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Účetní, daňový a mzdový portál www.ucetni-portal.cz www.mzdovy-portal.cz Jednoduché používání, stačí vyzkoušet Orientace na portále Oddíly Na horní liště si vyberete, zda požadujete informace pro Podnikatele,

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne 6.7.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 6.7.2012 C(2012) 4576 final ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 6.7.2012 o žádosti podle čl. 10c odst. 5 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES o přechodném přidělování bezplatných

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT

Výbor pro dopravu a cestovní ruch PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro dopravu a cestovní ruch 7. 1. 2010 PRACOVNÍ DOKUMENT o analýze sankcí stanovených v právních předpisech členských států v případě vážného porušení předpisů v sociální

Více

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012

STANOVISKO KOMISE. ze dne 4.10.2012 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.10.2012 C(2012) 7059 final STANOVISKO KOMISE ze dne 4.10.2012 podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 714/2009 a čl. 10 odst. 6 směrnice 2009/72/ES Česká republika Certifikace

Více

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB. Základní informace INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Základní informace Právní zakotvení inspekcí Zákon č. 108/2006 Sb. o sociálních službách Vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o

Více

Vystavovatelé Transport show

Vystavovatelé Transport show Vystavovatelé Transport show 11. 09. 2014 v Brně Scania Czech Republic s.r.o. http://www.scania.cz/ SCANIA R 410 - mistr ve spotřebě mezi motory Euro 6 SCANIA R 450 - varianta pro 100% Biodiesel plnící

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 15/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA II NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A JINÝCH AKTŮ Delegace naleznou

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem

kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem a jihem a východem a západem Dámy a pánové, nedílnou součástí evropské dálniční sítě se do budoucna stane Silniční okruh kolem hlavního města České republiky Prahy, který bude nejen důležitou křižovatkou dopravních spojení mezi severem

Více

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY

DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY DOPRAVNÍ POLITIKA A STATISTIKA DOPRAVY Co to je dopravní politika deklaruje co stát (EU atd.) musí a chce v oblasti dopravy udělat vytváří se na delší plánovací období (např. ČR 2007 2013, EU 2001 2010)

Více

AKT RADY. ze dne 23. července 1996

AKT RADY. ze dne 23. července 1996 AKT RADY ze dne 23. července 1996 vypracovávající protokol o výkladu úmluvy o zřízení Evropského policejního úřadu, prostřednictvím předběžných opatření, Soudním dvorem Evropských společenství, na základě

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl =

Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = Dopravní společnost působící na trhu od r. 1990 190 zaměstnanců, 135 vlastních provozovaných motorových vozidel + přípoje Strategický cíl = poskytovat zákazníkům produkt požadované kvality s maximálním

Více

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením

Obsah: edstavení produktu ník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce po ádané Sdružením Obsah: představení produktu měsíčník Transport magazín www.prodopravce.cz portál Service Clubu publikace vydávané Sdružením akce pořádané Sdružením další možnosti plnění Partnerství v Service Clubu Vám

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period

Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period Pravidla registrace domén EU registrátora ZONER software, s.r.o. pro objednávky před a v období Sunrise period OBSAH 1. VYMEZENÍ POJMŮ...2 2. PŘEDMĚT A ROZSAH PRAVIDEL...2 3. OMEZENÍ ŽÁDOSTÍ NA DOMÉNOVÁ

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY,

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.8.2013 COM(2013) 579 final 2013/0279 (COD) C7-0243/03 Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se mění nařízení (ES) č. 471/2009 o statistice Společenství týkající

Více

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik

Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS. 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Konference o bezpečnosti silničního provozu REGIONSERVIS 19.5.2011, Praha, hotel Olympik Ing. Milan Dont Odbor pozemních komunikací a územního plánu Témata Odbor PK a územního plánu Implementace směrnice

Více

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura

RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY. ze dne 29. května 2000. o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura Pracovní překlad RÁMCOVÉ ROZHODNUTÍ RADY ze dne 29. května 2000 o zvýšené ochraně trestními a jinými sankcemi proti padělání ve spojitosti se zaváděním eura (2000/383/JVV) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem

Více

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it!

Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Odborný seminář pro silniční dopravce Let s combine it! Nový trend KD je službou pro silniční dopravce Lovosice, 31.března 2010 BOHEMIAKOMBI spol. s r.o. Opletalova 6 113 76 Praha 1 Tel. +420 242 444 560

Více

Výbor pro rozpočtovou kontrolu

Výbor pro rozpočtovou kontrolu EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro rozpočtovou kontrolu 29. 1. 2013 2012/2172(DEC) NÁVRH ZPRÁVY o udělení absolutoria za plnění souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2011, oddíl VI Evropský

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009)

PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) PŘEHLED PŘEDPISŮ UPRAVUJÍCÍ SILNIČNÍ PROVOZ V ČR (právní stav k 15-01-2009) I. SILNIČNÍ PROVOZ 1. Zákon č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích zákona č. 168/1999 Sb.

Více

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999)

Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) Rozhodnutí číslo 1/1999 Výboru pro celní spolupráci ES Turecko z 28. května 1999 (OJ L 204 ze 4.8.1999) O postupu usnadnění vystavení průvodního osvědčení EUR 1 a vyhotovení prohlášení na faktuře pod opatřeními

Více

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016

ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016 ŠKOLENÍ KURZY SEMINÁŘE 2016 1966 2016 Vážení přátelé, řidičů všichni, kteří s naším střediskem spolupracujete jako partneři, zákazníci či jen jako příležitostní návštěvníci našich kurzů, děkujeme za vaši

Více

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35

Obsah. Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33. KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Obsah Předmluva 15 Úmluva CMR (komentář) 17 Úvod 19 Použité zkratky 31 Přehled literatury 33 KAPITOLA I. Rozsah platnosti 35 Článek 1 38 1) Smlouva o přepravě 40 2) Náklad (zásilka) 41 3) Výkony za úplatu

Více

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice.

Jednací řád. Soutěže o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Jednací řád Soutěž o titul Evropské hlavní město kultury na rok 2015 v České republice. Ministerstvo kultury České republiky s ohledem na Rozhodnutí č. 1622/2006/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Organizační řád Drážní inspekce

Organizační řád Drážní inspekce Ústřední át Těšnov 5 110 00 Praha 1 Č. j.: 371/2015/DI-2 Organizační řád Drážní inspekce Vydán na základě Rozhodnutí ministra dopravy ze dne 28. prosince 2006, kterým se vydává úplné znění statutu Drážní

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice.

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) PŘIJALA TUTO SMĚRNICI: Příloha III směrnice 2006/22/ES se nahrazuje zněním přílohy této směrnice. 31.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 29/45 SMĚRNICE SMĚRNICE KOMISE 2009/5/ES ze dne 30. ledna 2009, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/22/ES o minimálních podmínkách

Více

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo,

Praha 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy. Vážený pane předsedo, 16. října 2014 Čj. ČTÚ-59 158/2014-606/IV.vyř. Přílohy e předsedo, dovolte, abych se na Vás obrátil s následujícím zásadním problémem týkajícím se návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o

Více

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002

Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Č.j.: VP/S 23/02-160 V Brně dne 3. dubna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 1.3. 2002 podle 6 odst. 1 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře ve spojení s 18 odst. 1 zákona

Více

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH

SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH SMĚRNICE Č. 1 POSKYTOVÁNÍ CESTOVNÍCH NÁHRAD PŘI PRACOVNÍCH CESTÁCH 1. Právní předpis Poskytování cestovních náhrad se řídí zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., část sedmá, Hlava I IV a navazujícími vyhláškami.

Více

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/

Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ Elektronický mýtný systém http://www.mytocz.eu/ ANOTACE 1. Elektronický mýtný systém 2. Autor Mgr. Vladimír Blažej 3. Období tvorby říjen 2013 4. Obor středního vzdělání odborné dopravní nástavbové studium

Více

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte

Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Zřízení čističky vod na dlouhé lokte Vyhláška nerozlišuje mezi jednotlivými typy čističek odpadních vod, proto když si majitelé malých firem nebo vlastníci rodinných domů zařizují vlastní likvidaci odpadních

Více

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí

Dokumentace. k modulu. podnikový informační systém (ERP) Mezinárodní DPH. Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Dokumentace k modulu podnikový informační systém (ERP) Přiznání a závěrka DPH při registraci v zahraničí Co je DPH Daň z přidané hodnoty (DPH) je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu téměř

Více

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy

Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy Česká kriminologická společnost z.s. Stanovy I. Základní ustanovení 1. Název spolku je Česká kriminologická společnost z.s. (dále jen ČKS ). 2. ČKS je nezávislým odborným spolkem vzniklým v r. 2012 podle

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí

DOPORUČENÍ KOMISE. ze dne 21.2.2011. týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 21.2.2011 K(2011) 909 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 21.2.2011 týkající se podávání zpráv o kontrolách při silniční přepravě nebezpečných věcí CS CS DOPORUČENÍ

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje The Union for the Development of the Moravian-Silesian Region Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje bylo založeno počátkem devadesátých let, v současnosti

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

253/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí. DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě

253/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí. DOHODA mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě Systém ASPI - stav k 10.12.2007 do částky 99/2007 Sb. a 47/2007 Sb.m.s. Obsah a text 253/1996 Sb. - poslední stav textu 253/1996 Sb. SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí Ministerstvo zahraničních věcí

Více

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR

Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Problematika výkupu kovů v ČR z pohledu ČIŽP Ing. Lukáš Kůs 28.4.2015, MPO ČR Obsah prezentace Základní údaje o kontrolní činnosti. Plánování kontrolní činnosti. Vlastní kontrolní činnost. Spolupráce při

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP

Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP Obecně platné právní předpisy vztahující se k činnosti UP 2011 1. Sdělení č. 2/2011 Sb., Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací

Užití infrastruktury jako služby. Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Moderní doprava Užití infrastruktury jako služby Další možný rozvoj zpoplatnění komunikací Ing.Vladimír Bártl, MBA Průhonice 12.1.2010 Východiska pro ODS lidé podporují další výstavbu dálnic a rychlostních

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl.

Více

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016

PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ. Pracovní program Komise na rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 5 PŘÍLOHA SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Pracovní program

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy:

Informace GFŘ. 1. Za závažná porušení plnění povinností plátce pro účely aplikace institutu nespolehlivého plátce se považují situace kdy: GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní č.j.: 101/13-121002-506729, ve znění Dodatku č. 1, č.j. 55 366/13/7001-21002-012287 a Dodatku č. 2, č.j. 38 461/14/7001-21002-012287

Více

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY

NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY NÍZKOEMISNÍ ZÓNA NA ÚZEMÍ HL. M. PRAHY Mgr. Eva Michálková oddělení ochrany ovzduší odbor životního prostředí Magistrát hlavního města Prahy Obsah: Definice NEZ NEZ v právních předpisech ČR Spolupráce

Více

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY

SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY SPOLEČNÁ PROHLÁŠENÍ A STANOVISKA SOUČASNÝCH SMLUVNÍCH STRAN A NOVÝCH SMLUVNÍCH STRAN DOHODY AF/EEE/BG/RO/DC/cs 1 SPOLEČNÉ PROHLÁŠENÍ O VČASNÉ RATIFIKACI DOHODY O ÚČASTI BULHARSKÉ REPUBLIKY A RUMUNSKA V

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení

Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Připravované změny legislativy a jiných předpisů ů v oblasti dopravního značení Mgr. Ján Skovajsa Ministerstvo dopravy 19.5.2015 Novela zákona o pozemních komunikacích Hlavní tematické body novely: Pravomoci

Více

v Komoře Projektových Manažerů

v Komoře Projektových Manažerů Úvodní informace pro kandidáty na členství v Komoře Projektových Manažerů 1. Účel dokumentu Obsahem tohoto dokumentu jsou základní informace o Komoře Projektových Manažerů, jejím předmětu činnosti, organizační

Více

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu

Elektronické mýto z pohledu uživatele. Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Elektronické mýtné v České republice: Provozní a technické důsledky pro dopravní firmu Obsah: Kategorie zpoplatněných vozidel Jednotka PREMID Možnosti úhrady mýtných transakcí Ekonomické dopady Provozní

Více

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR

Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu. Dopravní politika ČR ACRI Asociace podniků českého železničního průmyslu Výroční setkání představitelů českého železničního průmyslu 8.11.2012, Zámek Štiřín Dopravní politika ČR Prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. Poslanecká

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Debata k Jednotnému evropskému patentu

Debata k Jednotnému evropskému patentu Debata k Jednotnému evropskému patentu 4. 10. 2012 Úřad průmyslového vlastnictví ČR Ing. Eva SCHNEIDEROVÁ 1 Obsah Patentové systémy v Evropě Návrh nařízení o vytvoření jednotné patentové ochrany Návrh

Více

Moderní dopravní služby

Moderní dopravní služby Veřejná doprava budou jasně nastavena nová pravidla podílu státu a krajů na financování regionální autobusové a především železniční dopravy (dosavadní vládou posvěcený model platí pro roky 2010-2019),

Více

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007)

MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) MARKETING (ve znění platném od 1.1.2007) Tento program realizuje Prioritu 2. Rozvoj konkurenceschopnosti podniků Operačního programu Podnikání a Inovace 2007 2013. 1. Cíl programu Cílem programu je posílení

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI)

Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) Příloha č. 1 k Rozhodnutí ředitele č. 20/2015 Směrnice k sestavování rozpočtu a střednědobého výhledu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) 1. Úvod a vymezení pojmů 1.1. Směrnice k sestavování

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX00708ID* UOHSX00708ID ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S180/2015/VZ-8538/2015/513/ABr Brno 2. dubna 2015 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23.4.2015 Úřad pro ochranu hospodářské

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT

EVROPSKÝ PARLAMENT PRACOVNÍ DOKUMENT EVROPSKÝ PARLAMENT RADA Brusel, 3. prosince 2008 Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři v případě nehod 2005/0241(COD) PRACOVNÍ DOKUMENT pro Dohodovací

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE

BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 BALÍČEK OPATŘENÍ K ENERGETICKÉ UNII PŘÍLOHA PLÁN VYTVÁŘENÍ ENERGETICKÉ UNIE ke SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU

Více

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR

Evropa pro občany 2007-13. Odbor informování o evropských záležitostech Úřad vlády ČR Evropa pro občany 2007-13 Národní kontaktní místo v ČR (NKM) - zřízeno v červnu 2008 - gestorem programu v ČR: odbor informování o evropských záležitostí Úřadu vlády ČR - program řídí Evropská komise/

Více

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014

Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Newsletter 2/2014 ÚNOR 2014 Obsah Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014... 3 NEWSLETTER 2/2014 2/6 Zadávání veřejných zakázek od 1. 1. 2014 Technická novela zákona o veřejných zakázkách a vliv nového

Více

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014

Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Snížení stresových faktorů při podnikání v zahraničí aneb jak je důležité znát EEN PhDr. Marie Pavlů, CSc. 14. 10. 2014 Co způsobuje stres podnikům a jejich manažerům? 1. Nemají dostatek financí na rozvoj

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Odpočty za rok 2010 Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Od 1. ledna 2004 v souladu s ustanovením 15 odst. 7 zákona č.

Více

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1

uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) Článek 1 Příloha č.1 Obchodní podmínky (následně smlouva) uzavřená dle 536 a následujících obchodního zákoníku (zákon č. 513/1991 Sb.) č. smlouvy objednatele: č. smlouvy zhotovitele: Článek 1 Smluvní strany Objednatel:

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU

PROSTŘEDNICTVÍM CELNÍHO ÚŘADU I N F O R M A C E o způsobu registrace hospodářských subjektů a přidělování nového identifikátoru těmto subjektům pro styk s celními správami Evropského společenství Dne 16.dubna 2009 bylo zveřejněno nařízení

Více

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech

Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Digitální tachografy umístění tachografů ve vozidlech, vydávání karet digitálních tachografů, kontrola umístění digitálních tachografů ve vozidlech Ing. Martin Tichý Předpisová základna: nejprve národní

Více

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách

Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Trendy evropské dopravy 4. ročník odborné konference Praha, 16. června 2015 Otevírání trhu v železniční dopravě Novela zákona o dráhách Ladislav Němec náměstek ministra Právní prostředí v oblasti železniční

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s.

Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1 Organizační řád spolku Setkání já a ty, z.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Organizační řád upravuje činnost a organizaci spolku Setkání já a ty, z.s. (dále jen spolek). 2. ČINNOST SPOLKU Aktivity spolku vycházejí

Více