Výroční zpráva. školní rok 2005/2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2005/2006"

Transkript

1 1 Výchovný ústav, Středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Čakovická 51, Praha 9, tel: , Výroční zpráva školní rok 2005/2006 Předkládá: Výchovný ústav, Středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Mgr. Patrik Matoušů, ředitel

2 2 Obsah Str. I. Základní. informace o zařízení 1. Personální obsazení a struktura zařízení 3 2. Činnost ve šk. roce 2005/ Koncepční změny Vzdělávání a personální politika. 8 II. Výchovný ústav 1. Otevřené oddělení Tréninkové oddělení Motivační oddělení Detašované odd. VÚ Křešín Sociální byt. 68 III. Středisko výchovné péče 1. Ambulantní oddělení Prosek Ambulantní oddělení Malvazinky Stacionární oddělení Malvazinky Internátní oddělení Kostelec Internátní oddělení Prosek IV. Základní a praktická škola. 139 V. Závěr. 152

3 Základní informace o zařízení 3 I. Základní informace o zařízení 1. Personální obsazení a struktura zařízení Ředitelem VÚ a SVP : Mgr. Patrik Matoušů Statutární zástupce ředitele: JUDr. Jana Portlíková Zástupcem ředitele pro VÚ: Mgr. Naďa Stránská (t.č. na MD) Zástupcem ředitele pro SVP: Mgr. Martin Vlček Vedoucí školní výuky a PVS: Gabriela Varodi Vedoucí ekonomického odd.: Daniela Mészárosová Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov získalo právní subjektivitu dne l. července l995 jako Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem Středisko pro mládež Klíčov. Zřizovatelem zařízení je MŠMT. K 1. září 2005 se změnil název naší organizace, náš současný oficiální název je: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51. Součásti Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov jsou: Výchovný ústav Středisko výchovné péče Školní jídelna Praktická škola /od / Základní škola /od /

4 Základní informace o zařízení 4 Výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9, Výchovný ústav Čakovická 51 Detašovaná odd. Středisko výchovné péče Motivační odd. 2. patro VÚ Křešín okr. Pelhřimov Ambulance Prosek Jablonecká 723, Praha 9 Ambulance Malvazinky Na Pláni 59, Praha 5 Tréninkové odd. 1.patro Sociální byt Praha 9 - Vysočany Internátní odd. Čakovická 51, P9 Internátní odd. Kostelec nad L. Stacionární odd. Na Pláni 59, P5 Otevřené odd. Přízemí Škola Čakovická 51, Praha 9 Základní škola Praktická škola Pracovní skupina VÝCHOVNÝ ÚSTAV /VÚ/ je určen pro chlapce od 15 do 18 /19/let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Sídlí na Praze 9, Čakovická 51, kde a jsou umístěna 3 oddělení, zbývají 2 jsou detašovaná (Křešín a sociální byt), přičemž jednotlivá oddělení se liší výchovnými přístupy. Původní kapacita 24, později 32 lůžek se v průběhu roku navýšila na 53 lůžek.

5 Základní informace o zařízení 5 Stávající stav: - Motivační oddělení vedoucí Mgr. Robert Linhart, kapacita 14 dětí sídlo: Čakovická 51, Praha 9, Tréninkové oddělení vedoucí Petr Vávra, kapacita 18 dětí sídlo:čakovická 51, Praha 9 - Otevřené oddělení vedoucí Václav Lebduška, kapacita 8 dětí sídlo:čakovická 51, Praha 9 - Detašované odd. Křešín vedoucí Mgr. Marek Stránský, kapacita 8 dětí sídlo:křešín, okr. Pelhřimov - Sociální byt sídlo:praha 9 Vysočany, kapacita 3děti STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE /SVP/ poskytuje ambulantní služby a internátní péči v nepřetržitém provozu s kapacitou 24 lůžek a 8 stacionárních míst. Ve školním roce 2005/2006 mělo 5 samostatných oddělení. - Ambulantní oddělení Prosek sídlo: Praha 9 - Prosek, Jablonecká 723 vedoucí Mgr. Vladislav Dykast - Ambulantní oddělení Malvazinky sídlo: Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Věra Přidalová - Stacionář Malvazinky sídlo Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Daniel Walbrol - Internátní oddělení Prosek kapacita 12 lůžek sídlo: Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Jan Cibulka - Internátní oddělení Kostelec kapacita: 12 lůžek sídlo: Kostelec n. L., U Starého Mostu 572/2 vedoucí: Mgr. Kateřina Valentová ŠKOLA a ZÁUČNÍ OBOR Praha 9, Čakovická 51 - Praktická škola kapacita: 12 žáků - Základní škola /od / kapacita 32 žáků - Záuční obor kapacita: 12 žáků - Pracovně výchovná skupina pro nezařazené chlapce vedoucí školní výuky a PVS Gabriela Varodi

6 Základní informace o zařízení 6 2. Činnost ve školním roce 2005/2006 Naše ambulantní oddělení má od roku 2000 souhlas užívat titul fakultní zařízení a na základě smlouvy o spolupráci /prosinec 2003/ Pedagogická fakulta UK udělila celému našemu školskému zařízení souhlas s užíváním názvu Fakultní zařízení Univerzity Karlovy v Praze Pedagogické fakulty. Naše školské zařízení i v uplynulém školním roce pokračovalo v organizačních a koncepčních změnách v souvislosti s realizací zákona 109/02 Sb. a vyhláškou MZ 108/01 Sb. Plné naplnění zákona 109/02 Sb. a vyhl. MZ 108/01 Sb. a tím i vytvoření optimálních podmínek pro chlapce VÚ i klienty SVP umožní přístavba u stávající budovy Čakovická. Její stavba byla zahájena v srpnu 2005 a dokončena by měla být na podzim Do přístavby se také přestěhuje ambulantní oddělení Klíč, které v současnosti sídlí v pronajatých prostorách v Jablonecké ul. na Proseku. Městská část Prahy 9 nám vyšla vstříc a tyto prostory nám pronajala za symbolickou cenu. Především z ekonomického hlediska je pro nás důležité, že stávající budova bude zateplena vnější práce by měly být dokončeny do konce roku Významnou událostí pro naše zařízení bylo získání CERTIFIKÁTU VÚ a SVP Klíčov, který byl Internátnímu oddělení Kostelec udělen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 14. února2006 (platnost certifikace do února 2009). Dobrou tradicí, ve které jsme pokračovali i v tomto školním roce je účast klientů SVP a jejich rodičů na týdnech rodinné terapie. Akce je pořádána již 5 let, od roku 2005 pak ve spolupráci s oddělením léčby závislostí VFN. V hodnoceném školním roce se uskutečnily 2 týdenní výjezdy a to v září 2005 v Dobronicích /účast 50 klientů/ a v květnu 2006 v Horním Maršově /účast 70 dětí s rodiči/. Jedinečnost projektu tkví ve spolupráci školského zařízení se zdravotnickým.od roku 2006 jsme podporováni grantem MŠMT, na rok 2006 ve výši Kč. Realizátorem projektu je Mgr. Martin Vlček z SVP Klíčov, supervizorem projektu MUDr. Vladimíra Zenáhlíková- oddělení léčby závislostí VFN, garantem pak primář MUDr. Petr Popov- oddělení léčby závislostí VFN. Po pěti letech fungování projektu, můžeme odpovědně říct, že týdny rodinné terapie jsou nedílnou součástí péče o naše klienty s okamžitým efektem. Podstatnou změnu zaznamenal náš Výchovný ústav. Vzhledem k velké poptávce na umístění chlapců s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, jsme byli nuceni rozšířit stávající kapacitu lůžek VÚ. Jednak jsme navýšili počet lůžek v hlavním objektu /Čakovická/, dále jsme začali využívat pronajatý objekt fary v Křešíně pro potřeby Výchovného ústavu tak, aby zde mohla fungovat 1 výchovná skupina chlapců /8 lůžek/, kteří mají problémy s návykovými látkami a pobyt v hlavním městě pro ně není bezpečný. Dále se nám podařilo od městské části Prahy 9 získat sociální byt pro chlapce VÚ, kteří završili 18. rok, připravují se na budoucí povolání a nemají rodinné zázemí, kam by se mohli vrátit. Sociální byt nám byl přidělen v květnu a jsou zde 3 lůžka. Tím se kapacita Výchovného ústavu navýšila na 53 lůžek.

7 Základní informace o zařízení 7 Od 1. září 2005 se nám podařilo oficiálně zřídit Základní školu /32 žáků/, kde podle individuálních vzdělávacích plánů připravují učitelky děti do školy po dobu jejich uvolnění ze školní docházky na stacionáři nebo v internátních odděleních SVP. I nadále pokračuje činnost Pracovně výchovné skupiny /PVS/, kam jsou zařazování chlapci z VÚ, kteří čekají na umístění ve vzdělávacím procesu. Ve školním roce 2005/06 zaznamenala velké využití keramická dílna. Keramickou dílnu využívají jak chlapci z VÚ, tak i děti z SVP v rámci volnočasových, tak i povinných aktivit. Vzhledem k tomu, že v našem Výchovném ústavu máme velký počet chlapců, kteří mají problémy s návykovými látkami, kdy možnosti jejich umístění do specializovaných zařízení jsou omezené, byli jsme nuceni ukončit využívání fary v Křešíně k víkendovým a prázdninovým pobytům dětí VÚ i SVP a umístit zde 1 výchovnou skupinu zaměřenou právě na AT problematiku. Naše zařízení bylo MŠMT v rámci projektu VHLED pověřeno přípravou a realizací specializovaného výchovného ústavu pro děti s extrémními poruchami chování, který by měl sídlit v areálu PL Bohnice, projekt je v současné době v přípravné fázi. V souvislosti s tímto projektem do našeho zařízení nastoupil coby jeho koordinátor PhDr. Matouš Řezníček, který v roce 1984 naše zařízení založil. Jeho návrat byl pro naše zařízení významnou událostí, o to víc nás mrzí, že spolupráce byla předčasně ukončena v září 2005 jeho náhlým úmrtím. Naše zařízení, ale také etopedie jako obor tak přišla o významnou a výraznou osobnost, po které zůstala citelná mezera. Jsme vděčni za zkušenosti a poznatky, které nám Dr. Řezníček stihl předat. Nad rámec základních povinností jsme zrealizovali ve školním roce 2005/2006 řadu aktivit, které úzce souvisejí, podporují a progresivním způsobem rozvíjejí předmět činnosti: Pokračování v pořádání programů zaměřených především na prevenci šikany. Podíl se na přípravě metodiky pro práce s třídami, kde se objevila šikana - zorganizovali jsme setkání SVP a ped.psych.poraden, které se s tímto problémem setkávají. Uskutečnění setkání kurátorů zaměřené na prohloubení spolupráce. Umožnění praxe a stáží studentům a pracovníkům příbuzných oborů. Úspěšně proběhl ve spolupráci se soudy další rok probační činnosti - vedení skupiny. Nabídka tréninku dysfunkcí pomocí EEG Biofeedbacku. v červnu 2006 seminář pro kurátory, vých. poradce a SVP ve Strahovském klášteře. výstava fotografií a keramiky na ÚMČ Praha 13 /VÚ/ VÚ fotbalový turnaj uspořádání Dne dětí s volejbalovým turnajem aktivní účast na konferenci AT Měřín 3. Koncepční změny vytvoření nových koncepcí všech odd. SVP

8 Základní informace o zařízení 8 změnili jsme názvy odd. SVP: ambulance Prosek (Klíč), ambulance Malvazinky (Trigon), stacionář Malvazinky (Trigon), internátní odd. Prosek (Pontis), internátní odd. Kostelec (Alternativa) personální změny na pozici vedoucích oddělení VÚ a SVP otevřené oddělení, IO Kostelec, AO Prosek, nové je osamocení ambulance Malvazinky - s nástupem nové vedoucí v červnu 2006 podána žádost o akreditaci na kurs keramické práce předpokládané zahájení v září Vzdělávání pracovníků a personální politika V tomto školním roce jsme navázali na již zaběhnutý systém personální politiky, který upřednostňuje profesní růst v rámci organizace a zohledňuje možnost postupu pracovníka v systému našich oddělení. Zavedení funkcí zástupců ředitele pro VÚ a SVP a vedoucí školní výuky se ukázalo jako přínosné zejména v zkvalitnění systému vedení, kontroly a hodnocení efektivity poskytovaných služeb a zlepšení koordinace jednotlivých součástí našeho zařízení. Změny také zaznamenal systém porad, 1 x za měsíc se koná porada všech vedoucích odd. a zástupců ředitele, 1 krát týdně porady oddělení, porady ved.odd. se zástupcem ředitele pro VÚ nebo SVP a porady ředitele se svými zástupci. Tato změna se nám osvědčila. V rámci dalšího vzdělávání ped. prac byl v červnu ukončen třísemestrový kurz Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování /druhý běh/ a od září 2006 začíná další /3./ Kurs absolvovalo 13 našich pracovníků. Na všech oddělení SVP probíhají supervize týmové práce a máme také supervizi porad vedení, pro VÚ se nám podařilo zajistil kvalitní supervizi až od příštího školního roku. Poděkování patří především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které nám vytváří podmínky pro přístavbu k stávající budově v Čakovické ul. Naše poděkování patří také Městské části Prahy 5, především kurátorům a Ministerstvu vnitra za vytvoření krásného zázemí pro práci s dětmi v ambulanci a stacionáři /TRIGON/ na Praze 5 v ulici Na Pláni. Rádi bychom touto cestou poděkovali i Městské části Praha 9 a Praha 13, Magistrátu hl.m.prahy, pracovníkům o.s. SANANIM, DOM a SANIMA. A také všem, kteří s námi sdíleli naše naděje a fandili nám.

9 Výchovný ústav otevřené odd. 9 II. Výchovný ústav 1. Otevřené oddělení VÚ 1.1. Koncepční vývoj v uplynulém období: Otevřené oddělení VÚ Klíčov (dále ot.odd.) prodělalo ve sledovaném období složitý koncepční vývoj. V počáteční fázi bylo obsahem a způsobem poskytované péče postaveno na stejnou rovinu s ostatními prvky VÚ. Přívlastek otevřené byl chápan jako jakýsi pozůstatek z dob, kdy se oddělení v celkové struktuře VÚ výrazně odlišovalo především svojí orientací na určitý specifický typ umístěných dětí. Tento stav se změnil na konci školního roku 2003/2004. V dalším školním roce došlo z několika příčin k postupnému splynutí s dalšími odděleními VÚ, která navíc dílem přijala i některé postupy do té doby aplikované pouze na ot. odd. Ve sledovaném období 2005/2006 se jednotlivá oddělení VÚ opět začala výrazněji profilovat do specifické podoby. Na ot. odd. se tento stav nejprve projevil pokusem o změnu v oddělení výchovně-léčebné, resp. orientaci na děti se zdravotními problémy. Posléze došlo k aplikaci režimových prvků převzatých z koncepce Tréninkového odd. VÚ, následovalo krátkodobé přerušení provozu oddělení. Až v této fázi byla vytvořena nová koncepce primárně zaměřená na děti ve fázi přechodu či návratu do normálního života. Tuto koncepci lze částečně chápat i jako určitý návrat ke stavu, jež byl zmíněn výše, kterým se oddělení jasně odlišovalo od ostatních. Zároveň se zde objevily nové, zcela specifické, prvky a formy výchovné práce. Popis ot.odd., resp. jeho koncepční část, tedy zachycuje stav platný cca od května Profil oddělení: Otevřené oddělení VÚ Klíčov je primárně zaměřeno na přípravu dětí umístěných do VÚ pro jejich samostatný život v budoucnu. Pobyt na ot.odd. je svým obsahem koncipován tak, aby umožnil osobnostně sociální připravenost pro zvládnutí každodenních běžných společenských nároků i případných krizových situací, s nimiž se jedinec bude setkávat po svém odchodu z VÚ. Cílem ot.odd. je připravit děti na vstup do společnosti, trénink a zdokonalování praktických dovedností, pomoc při řešení potíží souvisejících s jejich plnoletostí (problémy v rodině, problémy s ubytováním, dokončením studia, komunikace s úřady atd.) a to s důrazem na individuální situaci každého jedince. V rámci pobytu by zároveň měly být vytvořeny optimální podmínky umožňující klientovi přechod z ústavní péče do samostatného života (úprava rodinných a sociálních vztahů, kontakt s příslušnými institucemi, pomoc při hledání práce a ubytování).

10 Výchovný ústav otevřené odd Místo otevřeného oddělení v celkové struktuře zařízení: Z výše uvedeného vyplývá, že ot.odd. představuje v celkové struktuře VÚ závěrečný článek pro děti, které (většinou) absolvovaly základní pobyt na jiném oddělení. Zde došlo k vyřešení či úpravě problémů, jež byly primárním důvodem nařízení ÚV. V rámci ot.odd. tedy již není nutno zabývat se narušenou každodenností (M.Řezníček), která by již měla být upravena do společensky akceptované podoby z předcházejícího pobytu jinde. Tento stav pak umožňuje orientovat se na otázky související s přechodem dítěte mimo VÚ. 1.4.Profesní obsazení a jeho změny Struktura profesního obsazení: vedoucí ot. odd., odborný vychovatel, asistent pedagoga, 1,5 úvazek noční vychovatel Struktura vzdělání a odborné praxe pedagog. pracovníků: VŠ, katedra speciální ped. UK, 5 let odborné praxe SŠ - SPgŠ, 3-semestrální doplňkové studium speciální pedagogiky, 19 let odborné praxe SOU, Změny v personálním obsazení v průběhu sledovaného období: Změna vedoucího odd.: k Příchod z jiného odd.: 1 Ukončení prac.poměru: 1 Přechod na jiné odd.: 1 Přechod z jiné pracovní pozice: Charakteristika umístěných dětí Typologie dětí zařazených na ot.odd.: a) Otevřené oddělení je určeno pro děti umístěné ve VÚ Klíčov, u kterých lze předpokládat, že u nich po skončení ústavní výchovy ve větší míře nebude fungovat rodina jako pomocný socializační činitel. Ať již proto, že jejich vztahy s ní jsou z různých důvodů hluboce narušené nebo proto, že jejich rodina tuto funkci v dostatečné míře neplnila ani v minulosti. Koncepce oddělení s důrazem na trénink sociální samostatnosti zároveň předpokládá určitou míru motivovanosti a osobnostní připravenosti dětí pro tento styl výchovné práce. To znamená, že si dítě uvědomuje a chápe smyl pobytu na o.odd. a dokáže se přizpůsobit jeho požadavkům a plnit stanovené povinnosti. Zároveň dokáže v dostatečné míře zvládat základní pravidla společenského kontaktu a přijatelného chování bez permanentní výchovné kontroly,

11 Výchovný ústav otevřené odd. 11 nevyskytují se u něj opakovaná závažná selhání, dokáže být v dostatečné míře samostatné. Je alespoň v minimální míře připraveno a motivováno pro přípravu na svůj budoucí život.. Dítě může být přijato na oddělení na základě své žádosti, doporučení příslušných pracovníků VÚ Klíčov, doporučení DÚ Lublaňská či na základě doporučení kurátora pro mládež. Předpokladem pro přijetí jsou kritéria naznačená výše. b) pro děti, které z různých důvodů chtějí zůstat na VÚ Klíčov i po oficiálním ukončení ÚV v rámci tzv. dobrovolného pobytu. Předpokladem je zde jejich docházka do školy. Další podmínkou dobrovolného pobytu jsou kritéria uvedená výše, obdobná jako u klientů s ústavní výchovou. Charakteristika dětí na otevřeném odd. ve sledovaném období: Vzhledem k výše zmíněnému koncepčnímu vývoji výše uvedená kritéria pro výběr dětí, které pobývaly na oddělení, platila v plné míře až cca od května Do té doby byly na oddělení umístěny i děti, které uvedené podmínky ve větším či menším rozsahu nesplňovaly. Počet dětí umístěných na ot.odd. ve školním roce 2005/2006 : 18 Věková kategorie: let Školní docházka: SOU nebo OU mimo VÚ : 7 Praktická škola nebo záuční obor při VÚ: 11 Rodinné zázemí : U všech lze vztahy s rodinou charakterizovat jako narušené. U 7 dětí lze hovořit o zcela dysfunkční rodině, tzn. situaci, kdy rodinní příslušníci buď neexistují nebo ve vztahu vůči dítěti neplní alespoň minimální funkci či s nimi dítě vědomě neudržuje žádný kontakt.

12 Výchovný ústav otevřené odd. 12 Vlastní důvody umístění dětí z ot.odd. do VÚ: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 94% 67% 38% Drogy Záškoláctví Dysfunkční rodina Trestná činnost Poznámka: Jedná se zde o graf, který procentuálně zaznamenává výskyt konkrétního jevu u určitého počtu dětí. Prakticky u všech se však uváděné příčiny vyskytovaly v kombinované podobě (tzn. dítě mělo např. problém s drogami i trestnou činností). Kategorie drogy zachycuje pouze ty děti, u nichž se daný problém vyskytoval v hlubší podobě. Tedy nikoliv ve fázi občasného experimentu. Pohyb dětí na odd. v hodnoceném období: Měsíc Září 05 Říjen 05 Listopad 05 Stav dětí na Z odd. toho počátek SPM: měsíce: Stav dětí na odd. konec měsíce: Z toho SPM: Příchod nových dětí dětí na odd.: Odchod dětí z odd.: Důvod odchodu: Přechod sociální byt x přeřazení TO, 2x konec ÚV -

13 Výchovný ústav otevřené odd. 13 Prosinec 05 Leden 06 Únor 06 Březen 06 Duben 06 Květen 06 Červen 06 Červenec 06 Srpen x přeřazení jiný VÚ, 2x Křešín, 1x TO x přeřazení Křešín x přeřazení MO, 1x Křešín, 2x TO x přeřazení režim, 1x přeřazení MO Přeřazení TO, ukončení péče (dobr.pobyt) Ukončení péče (dobr.pobyt) Přeřazení MO - - Poznámka: Obecně lze jako hlavní důvod přeřazení dítěte na jiné oddělení VÚ charakterizovat výchovné potíže, které svým rozsahem a hloubkou přesahovaly možnost řešení v rámci pravidel ot. odd. V případě přeřazení na motivační odd. (MO) se jednalo o potíže méně závažného rázu. Při přeřazení na tréninkové odd. (TO) se jednalo o výraznější problémy s dodržováním základních režimových pravidel VÚ. Na výjezdový pobyt v Křešíně většinou odcházely děti s drogovou problematikou Struktura pedagogické práce. Základní provozně režimová pravidla ot.odd.: 1) Klienti otevřeného oddělení docházejí do škol nebo do pracovní skupiny. U klientů na dobrovolném pobytu je školní docházka základním předpokladem. Neomluvené absence ve škole nebo v pracovní skupině jsou považovány za zvláště závažné porušení pravidel. 2) Stravování klientů. Oběd je zajištěn v jídelně VÚ. Snídaně a večeře ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek si klienti mohou nakupovat a připravovat sami prostřednictvím stravenek (pravidlem je kontrola nákupu ze strany pedagogů) nebo přispět na stravování v kuchyni prostřednictvím kreditů ze svého bankovního konta a zajistit si tak jídlo z kuchyně (50 kr./den). O víkendu si klienti snídaně a večeře zajišťují automaticky sami.

14 Výchovný ústav otevřené odd. 14 3) Čtvrtek je den určený pro záležitosti otevřeného oddělení. To znamená, že v tomto dni pobývají všichni klienti na oddělení. Odpoledne se vyřizují praktické záležitosti (porada pedagogů, uklizení oddělení a osobních věcí atp.) Od 17,30 hodin proběhne společné komunitní setkání zaměřené na vyřízení běžných provozních věcí, žádostí, plánování programů atd. Časový rozvrh: 14,00 15,00 pedagogická rada 15,00 16,30 úklid oddělení, příprava občerstvení jedním z pedagogů 16,30 18,00 společná komunita 4) Návraty z vycházek: v 21,00 hodin neděle až čtvrtek, 23,30 hodin pátek a sobota. Pokud klient dobrovolného pobytu z nějakých důvodů nezvládne dorazit ve stanoveném čase, může se telefonicky domluvit se sloužícím pedagogem na čase svého návratu. Toto neplatí pro klienta s ÚV, kde bude pozdní návrat na oddělení posuzován jako porušení pravidel. 5) Návštěvy na oddělení : Každý klient si na oddělení může pozvat jednoho návštěvníka v čase od 15,00 hodin do 19,00 hodin. Základním předpokladem je to, že návštěva bude schválena sloužícím pedagogem, bude respektovat pravidla VÚ a nenaruší programy a chod oddělení. 6) Budíček + večerka Klienti se během týdne budí buď sami nebo s pomocí nočního vychovatele (za uhrazené kredity) tak, aby dokázali včas dorazit do školy nebo do pracovní skupiny. Večerka klient si určuje sám. Platí, že po 22,00 hodině během týdne a po 24,00 hodině v pátek a v sobotu se zdržuje na pokoji. Během týdne (neděle večer čtvrtek večer) je večerní klid na oddělení v 22,00 hodin, tzn vypnutá televize ve společném obýváku a ztlumeny veškeré hudební přístroje, v pátek a v sobotu v 24,00 hodin. Pokud je k tomu důvod, oddělení je uklizené a klient má splněny všechny povinnosti, může v průběhu týdne požádat o výjimečné sledování televize ve společných prostorech do 23,00 hodin (nesmí rušit večerní klid a ostatní). 7) Pro všechny klienty platí přísný zákaz konzumace alkoholu, omamných látek zejména v prostorách VÚ. Klient se nesmí na oddělení vracet pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyznačeném místě mimo oddělení. Porušení těchto zákazů bude považováno za zvláště závažné a tak bude řešeno. 8) Na oddělení chceme žít v míru a pohodě. Agresivní projevy fyzické či slovní, trestná činnost na oddělení i mimo ně budou považovány za porušení pravidel. 9)Pokud bude klient s ÚV závažně porušovat pravidla otevřeného oddělení, bude nejprve pokutován odebráním kreditů ze svého konta. Při opakování může být jeho pobyt na otevřeném odd. ukončen přeřazením na jiné oddělení. V případě klientů na dobrovolném pobytu může být závažné porušení pravidel příčinou okamžitého vyhoštění mimo VÚ. 10) Každý klient na odd. má povinnost udržovat svůj pokoj v čistotě a podílet se na úklidu společných prostor. Systém úklidů bude vždy dohodnut na čtvrteční komunitě a bude platit 1 měsíc. Po té může být změněn. 11) Klient otevřeného oddělení má povinnost mít každý měsíc na svém fondu oprav uspořeno 100,- kč. Splatnost je k 25. dne měsíce. V Praze dne :. Klient:

15 Výchovný ústav otevřené odd. 15. Pedagog:.. Struktura výchovných činností : A) Pevné režimové prvky: a) Systém úhrady nájemného Každý klient si hradí svůj pobyt na oddělení ( platí nájem, elektřinu, vodné, stočné a stravu) prostřednictvím kreditů nebo finanční částky viz příloha č. 1 a č. 2: Systém kreditů otevřeného oddělení b) Systém virtuálního bankovního konta Klient o.odd. má své virtuální bankovní konto, které může navyšovat a z něhož zároveň hradí některé služby na o.odd. (viz příloha 1) c) Den otevřeného oddělení. Každý čtvrtek se klienti a pracovníci o.odd. setkávají na oddělení, tzn. v tomto čase nemají klienti samostatné vycházky. Struktura odpoledne: 14,00 15,00 - pedagogická porada pracovníků. Na její části, která je věnována hodnocení klientů mohou být klienti přítomni. 15,00 16,00 hodin důkladný a pečlivý úklid všech společných a osobních prostor. V tomto čase jeden z pedagogů připravuje občerstvení pro ostatní. 16,30 18,00 komunitní setkání určené pro vyřizování provozních záležitostí, osobních potřeb klientů, sebepoznávací techniky, individuální úkoly a hodnocení klientů. 1x za měsíc se klienti a pracovníci o.odd. účastní společného shromáždění VÚ. d) Individuální průběžné úkoly Při čtvrteční komunitě si každý klient stanoví nějaký průběžný individuální osobní úkol, který by se měl dotýkat jeho problematiky (telefonát rodině, příprava do školy,nalezení brigády atp.). Na další komunitě bude ostatním sdělovat, zda úkol splnil. d) Průvodce klienta na oddělení. Po jednom týdnu pobytu na oddělení si klient může vybrat svého průvodce z pedagogických pracovníků. Pokud si sám nevybere, bude mu přidělen vedoucím odd. e) Individuální měsíční plán. Klient společně s průvodcem vytvářejí individuální výchovný plán na další měsíc. Jeho plnění bude kontrolováno na společném shromáždění VÚ. f) Provozně režimová pravidla oddělení. Viz výše. g) Hodnocení dětí. Probíhá každý den na večerní hodnotící komunitě v 21,00 hodin. Sloužící vychovatel dětem zprostředkovává zpětnou vazbu na jejich jednání, prostřednictvím kreditů reaguje na úspěchy i selhání. Na čtvrteční komunitě je hodnocení provedeno komplexně za celý týden. V případě hrubého porušení pravidel o.odd. je situace řešena prostřednictvím žádosti o mimořádné opatření, kdy je dotyčnému z jeho virtuálního konta odebrán příslušný počet kreditů. Ten musí do určitého data získat zpět. Za hrubé porušení pravidel se považuje

16 Výchovný ústav otevřené odd. 16 konzumace alkoholu a drog, zvláště pak v prostorách VÚ, útěk či vzdálení delší jak 2 hodiny, trestná činnost, užití násilí, nerespektování pracovníků VÚ, absence ve škole či v zaměstnání, ukončení studia či pracovního poměru vlastní vinou, podvod a úmyslné ničení majetku VÚ. Při opakovaném porušování pravidel nebo v případě, že nemá na konci měsíce potřebný počet kreditů na svém kontě může být klient ot.odd. přeřazen na jiné oddělení, které je svým charakterem bude bližší jeho problematice. V případě dobrovolného pobytu může být tento pobyt s okamžitou platností ukončen.

17 B) Doplňkové výchovné programy Připravuje vychovatel nebo organizují samotné děti. Jsou určeny pro děti přítomné v ústavu, dle aktuální situace a dohody s nimi (volnočasové aktivity sport, kultura, kvizy a hry, práce dle potřeby atd.). Jejich příprava nebo účast na nich je honorována kredity (viz systém kreditů). Výchovné programy 2005/2006 5% 1% 2% 5% 12% 3% 1 2 1% 2% % % 9% 15%

18 Výchovný ústav otevřené odd. 18 Legenda: 1. Keramická dílna 2. Divadelní kroužek 3. Zážitková pedagogika (horolezectví a rafting) 4. Hudebna 5. Kroužek vaření 6. Pracovní aktivity 7. Sport 8. Muzea atp. 9. Sociální trénink 10. Osobnostně sociální skupina 11. Modelářský kroužek 12. Akvaristický kroužek C) Výjezdové aktivity V průběhu uplynulého období se uskutečnil pouze jeden víkendový pobyt mimo VÚ. Jako výjezd lze hodnotit i celodenní programy, kterých se uskutečnilo několik ve spolupráci s jiným odd. VÚ. Většinou byly spojeny se zážitkovou pedagogikou. D) Spolupráce s rodinami dětí a ostatními institucemi : Ve sledovaném období byla práce s rodinami dětí i s ostatními institucemi v hlavní míře přesunuta na etopedku VÚ a sociální pracovnice. Pracovníci ot.odd. zde pouze situačně participovali, vždy ve spojení s výše jmenovanými. E) Samostatný pohyb dětí na ot.odd.: Samostatný pohyb dětí na ot.odd. během vycházek není závislý na hodnocení. Děti si určují míru vycházek a účasti na výchovných programech dle svého zájmu a uvážení tak, aby každý měsíc splnily požadovaný počet kreditů. Pobyt dítěte doma během dovolenky je vázán na obecně platné zákonem dané podmínky Úspěchy a potíže Vývoj ot.odd. v uplynulém školním roce je možno označit jako velmi komplikovaný. K tomuto stavu přispěly personální změny, častá fluktuace dětí na oddělení a v neposlední řadě i celkový vývoj VÚ s požadavkem na profilaci jednotlivých oddělení. Ot. odd. si složitě hledalo svoji tvář, chyběla jasná koncepce a strategie výchovného působení. K jejímu vytvoření došlo až v závěru školního roku, tudíž zde byl poměrně malý prostor k tomu, aby tato koncepce byla v plné míře realizována a zmapována. Nicméně sám fakt jejího vytvoření

19 Výchovný ústav otevřené odd. 19 lze označit za úspěch, který pomohl ot.odd. v rámci VÚ nalézt své místo. Velmi důležité je i to, že svým zaměřením na fázi přechodu klientů do civilního života a důrazem na trénink sociální připravenosti, koresponduje s moderními trendy a požadavky, jež jsou v současné době na systém ústavní péče kladeny Plány do budoucna. Základním úkolem, který má oddělení před sebou, je aplikace nových koncepčních prvků v praxi a tím i potvrzení jejich platnosti. Zároveň by měla být podrobněji zmapována a případně upravena možná problematická místa. Nadcházející období je tedy do určité míry možno označit jako významný experiment, který potvrdí, do jaké míry je nový směr výchovné práce platný. Za podstatný dílčí úkol, které je s výše uvedeným spojen, pak lze označit požadavek stabilizace oddělení, tzn. především zmírnění fluktuace dětí i personálu. Druhou rovinu pak tvoří prohloubení a zpřesnění spolupráce s ostatními součástmi VÚ. Přílohy. 1. Systém kreditů otevřeného oddělení děti s ÚV. 2. Systém kreditů otevřeného odd. klienti na dobrovolném pobytu.

20 Výchovný ústav otevřené odd. 20 Systém kreditů otevřeného oddělení klienti s ÚV a) Každý klient oddělení obdrží na pobytu dotaci 300 kreditů, které mu budou připsány na jeho virtuální bankovní konto b) Ze svého bankovního konta si hradí základní služby spojené s pobytem na oddělení, to znamená ty, které si jinak může zajistit z vlastních finančních prostředků. Zároveň z něj hradí náklady spojené s pobytem na oddělení. c) Svůj počet kreditů může navyšovat následujícím způsobem: - účast na společném programu (1,5 hodiny) 100 kreditů (dále kr.) - účast na sociálním tréninku nebo sebepoznávací skupině s p. Čermákovou 200 kr. - příprava a realizace společného programu pro ostatní klienty 1,5 h. ( organizace např. vyřízení vstupenek+ jízdenek, jejich zajištění, minimálně 3 další účastníci programu) 200 kr. - účast na programu o víkendu (min. 5 hodin) 350 kr. - příprava a realizace programu o víkendu (min.5 hodin, minimálně 3 další účastníci) 700 kr. - činnost nad rámec základních povinností (úklid navíc, pomoc ostatním, příprava jídla pro ostatní atp.) až 200 kr (dle rozsahu) - jednička ve škole 50 kr. - dvojka 20 kr. - příprava programu na společné shromáždění VÚ 200 kr. - zvláštní odměna vedoucím vychovatelem na čtvrteční komunitě ( za aktivitu, pořádek na pokoji apod.) 100 kr. d) Ceník služeb hrazených prostřednictvím kreditů: - nájem, elektřina, vodné stočné, teplo, strava 800 kr. (musí být na kontě na konci měsíce viz dále). - služba buzení nočním vychovatelem 50 kr./ 1 buzení - vyprání osobních věcí od švadlenky 200 kr. - příspěvek na večeři, svačinu a snídani připravenou v kuchyni VÚ (tzn.nikoliv formou stravenek) v týdnu od pondělí do pátku vyjma čtvrtka 50 kr./den, tzn. 200 kr. týden (nutno nahlásit vždy na celý týden dopředu v úterý při plánování jídelníčku) e) Systém pokut hrazených prostřednictvím kreditů Vážné porušení pravidel VÚ a otevřeného odd. ( alkohol, omamné látky, pozdní návrat o více než 2 hodiny atd. - odpovídá mimoř.událostem -viz řád ot.odd.) z bankovního konta bude strženo až 3000 kr. dle závažnosti porušení. Konkrétní částku a dobu splatnosti určí pedagogická rada ve čtvrtek. U drobnějších přestupků určí pokutu sloužící vychovatel a okamžitě ji zapíše do konta. f) Všechny transakce budou zapsány okamžitě po provedení do bankovního konta klienta a průběžně kontrolovány na čtvrteční komunitě.

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny

ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE SOŠ Louny Platnost : od 1.9.2011 ÚVOD : Každý ubytovaný žák na domově mládeže se řídí jeho denním řádem. DM slouží ubytovaným žákům, všichni jsou povinni zacházet se svěřeným zařízením

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10. Vnitřní řád Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 Vnitřní řád ŠKOLA 1. Režim dne Vyučování začíná dopoledne v 8.00 hodin v obou budovách školy. Odpolední vyučování začíná ve 12.45

Více

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov

Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov Čakovická 51, Praha 9, Prosek 190 00 Tel.: 283 883 332 Fax: 283 881 172 www.klicov.cz Výroční zpráva 2004/2005 Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov

Více

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí

R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP. O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí VOŠ, SŠ, COP Budějovická 421 Sezimovo Ústí R o z h o d n u t í č í s. 16/2007 ředitele VOŠ, SŠ, COP O vydání provozního řádu domova mládeže VOŠ, SŠ, COP, Sezimovo Ústí V návaznosti na platné zákonné normy,

Více

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu

Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ. Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Organizační směrnice č. 10/2014/SŘ Systém motivačního hodnocení žáků základní školy a žáků II. stupně základní školy ubytovaných na internátu Čj.: SŠNM/364/2014 Zpracoval: Mgr. Jaroslav Lainz, DiS., speciální

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Počet nepřímých beneficientů projektu:

Počet nepřímých beneficientů projektu: Číslo rozhodnutí MŠMT 8551/2014 Název projektu Chceme dojít dále Název příjemce ZŠ Praha 3, Cimburkova 18/600 Adresa příjemce Cimburkova 18/600, 130 00 Praha 3 Osoba oprávněná jednat jménem příjemce Počet

Více

Údaje o poskytované sociální službě

Údaje o poskytované sociální službě Příloha č. 4a Výkaz poskytovaných služeb: Průběžná zpráva o průběhu poskytování sociální služby Projekt "Podpora a rozvoj služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji " CZ.1.04/3.1.00/05.00009 Údaje

Více

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY

DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY DENNÍ STACIONÁŘ VÝHRY A PROHRY Ilona Preslová, Kateřina Mladá SANANIM z.ú. HISTORIE r. 1996 - zahájení (individuální a rodinná terapie, poradenství, sociální práce) r. 1997 - otevřen tzv. Denní program

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2008/2009 Praha říjen 2009 2 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA STROJNÍ A ELEKTROTECHNICKÁ U HŘIŠTĚ 527 382 32 VELEŠÍN ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Obsah Úvodní ustanovení...3 Povinnosti ubytovaných žáků a výchovná opatření...4 Práva žáků...5 V rámci bezpečnostních

Více

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša

VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Roman Pejša ředitel DD, ZŠ a MŠ Ledce, příspěvková organizace Č.j.: 538/2016/DDLKL Platný od: 3.6.2016 OBSAH 1 CHARAKTERISTIKA A STRUKTURA ZAŘÍZENÍ... 4 a) Název zařízení, adresa,

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ

Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů. Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Zlínský kraj Prevence sociálně patologických jevů Uherský Brod 28.3.2008 II. konference k prevenci SPJ Osnova prezentace Prevence z pohledu krajského úřadu Výskyt SPJ ve Zlínském kraji Předpoklady pro

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2009/2010 Praha říjen 2010 1 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012

Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zpráva o činnosti za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 Zařízení: Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Centrum prevence Vedoucí: Mgr. Ivana Petřeková Kontakt: 599 505 324, 602 264 018, 599

Více

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19

Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 Roční zpráva 2007 Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 1. Textová část. Diagnostický ústav a Středisko výchovné péče Praha 4, Na Dlouhé mezi 19 byl zřízen MŠMT zřizovací

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2010/2011 Praha říjen 2011 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit

Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚ CÍ KANCELÁŘ MINISTRA Tiskové oddě lení Novela zákona o sociálně-právní ochraně dětí bude děti více chránit Tisková zpráva Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12.

1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU. Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006. Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 1. DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU Projednán a schválen pedagogickou radou dne: 4. 12. 2006 Projednán a schválen školskou radou dne: 4. 12. 2006 Dodatek nabývá účinnosti dne: 5. 12. 2006 1. Vnášení, držení, distribuce,

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace

Název a adresa právnické osoby vykonávající činnost školského zařízení: Základní škola a mateřská škola Bečov, okres Most, příspěvková organizace Školní vzdělávací program školního klubu ZŠ Bečov Školní vzdělávací program školního klubu je v souladu se zákonem č.561/2004 Sb. 28 ods.1. Formuluje konkrétní cíle vzdělávání i jeho obsah, navrhuje odpovídající

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Provozní řád školní družiny

Provozní řád školní družiny Základní škola, Pod Marjánkou 2/1900, Praha 6 *************************************************************** Provozní řád školní družiny Školní družina je součástí Základní školy, Praha 6, Pod Marjánkou

Více

Výroční zpráva 2007/2008

Výroční zpráva 2007/2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2007/2008 Praha říjen 2008 1 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8

22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 22/ ŠKOLNÍ ŘÁD Základní škola speciální a Praktická škola, Praha 6, Rooseveltova 8 I. Úvodní ustanovení 1. Základní škola speciální a Praktická škola vydává podle zákona č. 49/2009 Sb. (školský zákon)

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015

JOB CLUB. v Terapeutické komunitě. Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 JOB CLUB v Terapeutické komunitě Projekt realizovaný v Terapeutické komunitě Podcestný mlýn v období leden 2013- duben 2015 Cíle projektu: Navyknout klienta pravidelné práci, naučit ho pracovním návykům

Více

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s.

Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Mgr. Petr Spurný RESOCIA o.s. Rezort školství: - Škola prevence, diagnostika, poradenství, hodnocení a ovlivňování chování - Školská poradenská zařízení (PPP, SPC) - Zařízení preventivně výchovné péče

Více

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22

Řád školní družiny. Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 Řád školní družiny Základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 1. Organizace školní družiny a) Školní družina ( dále jen ŠD) je zřízena jako součást základní školy Třebíč, Cyrilometodějská 22 podle zákona

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední polytechnická, České Budějovice Nerudova 59, 370 04 České Budějovice Jméno a příjmení

Více

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE

Střední odborné učiliště Praha Michle. Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Střední odborné učiliště Praha Michle Ohradní 24, Praha 4 Michle 145 01 ŘÁD DOMOVA MLÁDEŽE Je nedílnou součástí Vnitřního řádu SOU, stanoví organizaci chod domova mládeže a základní povinnosti ubytovaných

Více

Motto : Společně a jeden pro druhého

Motto : Společně a jeden pro druhého Motto : Společně a jeden pro druhého Základní údaje rok založení 2005 Zakladatel Evropská sociální organizace s.r.o. (EJF Berlín diakonická organizace) Poskytované sociální služby sociálně aktivizační

Více

Výroční zpráva 2006/2007

Výroční zpráva 2006/2007 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2006/2007 Praha říjen 2007 Obsah : ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice

Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Školní vzdělávací program Školní družina Speciální základní škola a Praktická škola Lovosice Mírová 225 Lovosice Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika ŠD 3. Koncepce rozvoje ŠD 4. Témata činností

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 Š k o l a p o d p o r u j í c í z d r a v í telefon: 376 313 353 e-mail: zscapkova@investtel.cz IČO: 70825912 VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY I. Všeobecná ustanovení

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný

Vnitřní řád. Střediska výchovné péče Slaný Vnitřní řád Střediska výchovné péče Slaný Slaný 2015 OBSAH 1. Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz... 3 Organizační struktura... 3 Vymezení odpovědnosti zaměstnanců, organizační zajištění,

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a

Projekt ŠANCE. Komplexní program podpory vzdělávání žáků a Projekt ŠANCE Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA o realizaci poradenského programu ŠANCE žáků a studentů Střední školy energetické a stavební, Chomutov, Na Průhoně 4800,

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny.

Výroční zpráva. Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace. tel.: 482 322 095. e-mail: ms.gagarinova@volny. Výroční zpráva Mateřská škola Hvězdička, Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace tel.: 482 322 095 e-mail: ms.gagarinova@volny.cz www.skolkaliberec.cz Provoz zahájen 15. 2. 2011 Školní rok 2012/2013

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-03008/08-06 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-03008/08-06 Výchovný ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola, střední škola a školní

Více

ŘÁD A REŽIM VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU

ŘÁD A REŽIM VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov Čakovická 51, Praha 9, Prosek 190 00 ŘÁD A REŽIM VÝCHOVNÉHO ÚSTAVU Řád schválen pod č.j.: 524/05/Roz/Mat Obsah str. I. Charakteristika a struktura zařízení

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 15.5. 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 16, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 15.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno

STATUT SEKCE BRĎO VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28. Sídlo: Hnutí Brontosaurus, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno VNITŘNÍ PŘEDPIS HNUTÍ BRONTOSAURUS IČ: 00 40 83 28 Sídlo:, Hvězdová 306/10, 602 00 Brno STATUT SEKCE BRĎO Verze: 02/2005 Schváleno dne: Schválil: Valná hromada Vypracoval: Sekcse BRĎO Článek 1. Poslání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Závišice. Závišice 110, 742 21 Kopřivnice. Identifikátor školy: 600 138 020 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Závišice Závišice 110, 742 21 Kopřivnice Identifikátor školy: 600 138 020 Termín konání inspekce: 13.

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Specifika léčby klientek - matek

Specifika léčby klientek - matek Specifika léčby klientek - matek Mgr.Marcela Harbáčková Mgr.Jana Putnová Mgr.Jan Šíp Konference pracovníků terapeutických komunit ČR 4.4.2013 Historie léčby matek v TKK Rok 1999 přijetí první matky do

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Veřejné informace o službě

Veřejné informace o službě Odlehčovací služba Místo poskytování služby: Urxova 297/4, Třebeš, 500 06 Hradec Králové 6 Veřejné informace o službě Právní forma: fyzická osoba IČO: 48162485 Statutární zástupce: Adresa sídla poskytovatele:,

Více

Čl. I Prevence záškoláctví

Čl. I Prevence záškoláctví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy V Praze dne 11.března 2002 Čj.: 10 194/2002-14 Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 odloučené pracoviště Středisko výchovné péče HELP Františkánská 1256, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax: 572 564

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010

ROČNÍ PLÁN. Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS. Příloha č. 1. Brno, Koperníkova 2/4. školní rok 2009/2010 Příloha č. 1 Mateřská škola speciální, základní škola speciální a Praktická škola ELPIS Brno, Koperníkova 2/4 držitel certifikátu ISO ČSN 9001:2001 ROČNÍ PLÁN školní rok 2009/2010 15 z 59 Obsah : 1. Charakteristika

Více

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S.

Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Průvodce pro zájemce o službu - Komunitní bydlení Světlá n. S. Komu poskytujeme sociální službu? Domov Háj u Ledče nad Sázavou v domově pro osoby se zdravotním postižením poskytuje služby pro muže a ženy

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Č.j.: 2 /2014 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 1.9.2014 A.1. A5 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy, podle 30

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Základní škola Český Krumlov, Za Nádražím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007/2008 Dětský domov Radost Čs. Tankistů 277, 109 00 Praha 10 Dolní Měcholupy Radost dětský domov, o.p.s. Za Sadem 208, 182 00 Praha 8 IČ: 264 710 43, www.radost-ops.cz I. Úvod O společnosti:

Více

Výroční zpráva SVP HELP

Výroční zpráva SVP HELP Výchovný ústav, Středisko výchovné péče HELP, střední škola a školní jídelna, Zámecká 107 zařízení poskytující školské služby Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292, 686 01 Uherské Hradiště Tel/fax:

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu

Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola T.G.Masaryka v Pyšelích Pražská ul.č.168, Pyšely, PSČ 251 67, okr. Benešov, tel.: 323 647 215, E-mail: zspysely@zspysely.cz, www.zspysely.estranky.cz Školní vzdělávací program pro školní

Více

Řád školní družiny a školního klubu

Řád školní družiny a školního klubu Řád školní družiny a školního klubu Tato směrnice je vydána v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon v platném znění. Je součástí Školního řádu školy, určuje pravidla provozu školní družiny

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Vnitřní řád internátu

Vnitřní řád internátu Vnitřní řád internátu I. Základní ustanovení 1.Název zařízení: ZŠ Olešovice Ringhofferova 436 251 68 Kamenice 2.Účel a poslání: Internát je školské zařízení zajišťující výchovnou a sociální péči pro děti

Více

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE

ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE ZÁSADY PRO POSKYTOVÁNÍ UBYTOVÁNÍ V DOMOVĚ MLÁDEŽE V souladu se školským zákonem č. 561/2004 123, a v souladu s vyhláškou 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových

Více

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi

Priorita XII. - Zajištění služeb pro obyvatele/osoby v krizi Opatření XII. 1.: Podpora nízkoprahových terénních sociálních služeb pro osoby bez přístřeší Nízkoprahové terénní sociální služby pro osoby bez přístřeší poskytuje v Mladé Boleslavi středisko Naděje. Zde

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Základní škola a mateřská škola J. Schrotha, Lipová - lázně ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 17 SPORTOVNÍ (SPORTOVNĚ TURISTICKÝ) KURZ Vypracoval: Pedagogická rada projednala dne 27.2.2007 Směrnice nabývá platnosti

Více

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace

Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace Smlouva o poskytování sociální služby sociální rehabilitace I. Označení smluvních stran MENS SANA o.s. zastoupená Mgr. Jaroslavou Saidlovou, předsedkyní Rady sdružení MENS SANA o.s. Ukrajinská 1533/13

Více