Výroční zpráva. školní rok 2005/2006

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. školní rok 2005/2006"

Transkript

1 1 Výchovný ústav, Středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Čakovická 51, Praha 9, tel: , Výroční zpráva školní rok 2005/2006 Předkládá: Výchovný ústav, Středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna Mgr. Patrik Matoušů, ředitel

2 2 Obsah Str. I. Základní. informace o zařízení 1. Personální obsazení a struktura zařízení 3 2. Činnost ve šk. roce 2005/ Koncepční změny Vzdělávání a personální politika. 8 II. Výchovný ústav 1. Otevřené oddělení Tréninkové oddělení Motivační oddělení Detašované odd. VÚ Křešín Sociální byt. 68 III. Středisko výchovné péče 1. Ambulantní oddělení Prosek Ambulantní oddělení Malvazinky Stacionární oddělení Malvazinky Internátní oddělení Kostelec Internátní oddělení Prosek IV. Základní a praktická škola. 139 V. Závěr. 152

3 Základní informace o zařízení 3 I. Základní informace o zařízení 1. Personální obsazení a struktura zařízení Ředitelem VÚ a SVP : Mgr. Patrik Matoušů Statutární zástupce ředitele: JUDr. Jana Portlíková Zástupcem ředitele pro VÚ: Mgr. Naďa Stránská (t.č. na MD) Zástupcem ředitele pro SVP: Mgr. Martin Vlček Vedoucí školní výuky a PVS: Gabriela Varodi Vedoucí ekonomického odd.: Daniela Mészárosová Výchovný ústav a Středisko výchovné péče Klíčov získalo právní subjektivitu dne l. července l995 jako Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem Středisko pro mládež Klíčov. Zřizovatelem zařízení je MŠMT. K 1. září 2005 se změnil název naší organizace, náš současný oficiální název je: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Praha 9, Čakovická 51. Součásti Výchovného ústavu a Střediska výchovné péče Klíčov jsou: Výchovný ústav Středisko výchovné péče Školní jídelna Praktická škola /od / Základní škola /od /

4 Základní informace o zařízení 4 Výchovný ústav, středisko výchovné péče, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9, Výchovný ústav Čakovická 51 Detašovaná odd. Středisko výchovné péče Motivační odd. 2. patro VÚ Křešín okr. Pelhřimov Ambulance Prosek Jablonecká 723, Praha 9 Ambulance Malvazinky Na Pláni 59, Praha 5 Tréninkové odd. 1.patro Sociální byt Praha 9 - Vysočany Internátní odd. Čakovická 51, P9 Internátní odd. Kostelec nad L. Stacionární odd. Na Pláni 59, P5 Otevřené odd. Přízemí Škola Čakovická 51, Praha 9 Základní škola Praktická škola Pracovní skupina VÝCHOVNÝ ÚSTAV /VÚ/ je určen pro chlapce od 15 do 18 /19/let s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou. Sídlí na Praze 9, Čakovická 51, kde a jsou umístěna 3 oddělení, zbývají 2 jsou detašovaná (Křešín a sociální byt), přičemž jednotlivá oddělení se liší výchovnými přístupy. Původní kapacita 24, později 32 lůžek se v průběhu roku navýšila na 53 lůžek.

5 Základní informace o zařízení 5 Stávající stav: - Motivační oddělení vedoucí Mgr. Robert Linhart, kapacita 14 dětí sídlo: Čakovická 51, Praha 9, Tréninkové oddělení vedoucí Petr Vávra, kapacita 18 dětí sídlo:čakovická 51, Praha 9 - Otevřené oddělení vedoucí Václav Lebduška, kapacita 8 dětí sídlo:čakovická 51, Praha 9 - Detašované odd. Křešín vedoucí Mgr. Marek Stránský, kapacita 8 dětí sídlo:křešín, okr. Pelhřimov - Sociální byt sídlo:praha 9 Vysočany, kapacita 3děti STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE /SVP/ poskytuje ambulantní služby a internátní péči v nepřetržitém provozu s kapacitou 24 lůžek a 8 stacionárních míst. Ve školním roce 2005/2006 mělo 5 samostatných oddělení. - Ambulantní oddělení Prosek sídlo: Praha 9 - Prosek, Jablonecká 723 vedoucí Mgr. Vladislav Dykast - Ambulantní oddělení Malvazinky sídlo: Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Mgr. Věra Přidalová - Stacionář Malvazinky sídlo Praha 5, Na Pláni 59 vedoucí Daniel Walbrol - Internátní oddělení Prosek kapacita 12 lůžek sídlo: Praha 9, Čakovická 51 vedoucí Mgr. Jan Cibulka - Internátní oddělení Kostelec kapacita: 12 lůžek sídlo: Kostelec n. L., U Starého Mostu 572/2 vedoucí: Mgr. Kateřina Valentová ŠKOLA a ZÁUČNÍ OBOR Praha 9, Čakovická 51 - Praktická škola kapacita: 12 žáků - Základní škola /od / kapacita 32 žáků - Záuční obor kapacita: 12 žáků - Pracovně výchovná skupina pro nezařazené chlapce vedoucí školní výuky a PVS Gabriela Varodi

6 Základní informace o zařízení 6 2. Činnost ve školním roce 2005/2006 Naše ambulantní oddělení má od roku 2000 souhlas užívat titul fakultní zařízení a na základě smlouvy o spolupráci /prosinec 2003/ Pedagogická fakulta UK udělila celému našemu školskému zařízení souhlas s užíváním názvu Fakultní zařízení Univerzity Karlovy v Praze Pedagogické fakulty. Naše školské zařízení i v uplynulém školním roce pokračovalo v organizačních a koncepčních změnách v souvislosti s realizací zákona 109/02 Sb. a vyhláškou MZ 108/01 Sb. Plné naplnění zákona 109/02 Sb. a vyhl. MZ 108/01 Sb. a tím i vytvoření optimálních podmínek pro chlapce VÚ i klienty SVP umožní přístavba u stávající budovy Čakovická. Její stavba byla zahájena v srpnu 2005 a dokončena by měla být na podzim Do přístavby se také přestěhuje ambulantní oddělení Klíč, které v současnosti sídlí v pronajatých prostorách v Jablonecké ul. na Proseku. Městská část Prahy 9 nám vyšla vstříc a tyto prostory nám pronajala za symbolickou cenu. Především z ekonomického hlediska je pro nás důležité, že stávající budova bude zateplena vnější práce by měly být dokončeny do konce roku Významnou událostí pro naše zařízení bylo získání CERTIFIKÁTU VÚ a SVP Klíčov, který byl Internátnímu oddělení Kostelec udělen Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky dne 14. února2006 (platnost certifikace do února 2009). Dobrou tradicí, ve které jsme pokračovali i v tomto školním roce je účast klientů SVP a jejich rodičů na týdnech rodinné terapie. Akce je pořádána již 5 let, od roku 2005 pak ve spolupráci s oddělením léčby závislostí VFN. V hodnoceném školním roce se uskutečnily 2 týdenní výjezdy a to v září 2005 v Dobronicích /účast 50 klientů/ a v květnu 2006 v Horním Maršově /účast 70 dětí s rodiči/. Jedinečnost projektu tkví ve spolupráci školského zařízení se zdravotnickým.od roku 2006 jsme podporováni grantem MŠMT, na rok 2006 ve výši Kč. Realizátorem projektu je Mgr. Martin Vlček z SVP Klíčov, supervizorem projektu MUDr. Vladimíra Zenáhlíková- oddělení léčby závislostí VFN, garantem pak primář MUDr. Petr Popov- oddělení léčby závislostí VFN. Po pěti letech fungování projektu, můžeme odpovědně říct, že týdny rodinné terapie jsou nedílnou součástí péče o naše klienty s okamžitým efektem. Podstatnou změnu zaznamenal náš Výchovný ústav. Vzhledem k velké poptávce na umístění chlapců s nařízenou ústavní nebo ochrannou výchovou, jsme byli nuceni rozšířit stávající kapacitu lůžek VÚ. Jednak jsme navýšili počet lůžek v hlavním objektu /Čakovická/, dále jsme začali využívat pronajatý objekt fary v Křešíně pro potřeby Výchovného ústavu tak, aby zde mohla fungovat 1 výchovná skupina chlapců /8 lůžek/, kteří mají problémy s návykovými látkami a pobyt v hlavním městě pro ně není bezpečný. Dále se nám podařilo od městské části Prahy 9 získat sociální byt pro chlapce VÚ, kteří završili 18. rok, připravují se na budoucí povolání a nemají rodinné zázemí, kam by se mohli vrátit. Sociální byt nám byl přidělen v květnu a jsou zde 3 lůžka. Tím se kapacita Výchovného ústavu navýšila na 53 lůžek.

7 Základní informace o zařízení 7 Od 1. září 2005 se nám podařilo oficiálně zřídit Základní školu /32 žáků/, kde podle individuálních vzdělávacích plánů připravují učitelky děti do školy po dobu jejich uvolnění ze školní docházky na stacionáři nebo v internátních odděleních SVP. I nadále pokračuje činnost Pracovně výchovné skupiny /PVS/, kam jsou zařazování chlapci z VÚ, kteří čekají na umístění ve vzdělávacím procesu. Ve školním roce 2005/06 zaznamenala velké využití keramická dílna. Keramickou dílnu využívají jak chlapci z VÚ, tak i děti z SVP v rámci volnočasových, tak i povinných aktivit. Vzhledem k tomu, že v našem Výchovném ústavu máme velký počet chlapců, kteří mají problémy s návykovými látkami, kdy možnosti jejich umístění do specializovaných zařízení jsou omezené, byli jsme nuceni ukončit využívání fary v Křešíně k víkendovým a prázdninovým pobytům dětí VÚ i SVP a umístit zde 1 výchovnou skupinu zaměřenou právě na AT problematiku. Naše zařízení bylo MŠMT v rámci projektu VHLED pověřeno přípravou a realizací specializovaného výchovného ústavu pro děti s extrémními poruchami chování, který by měl sídlit v areálu PL Bohnice, projekt je v současné době v přípravné fázi. V souvislosti s tímto projektem do našeho zařízení nastoupil coby jeho koordinátor PhDr. Matouš Řezníček, který v roce 1984 naše zařízení založil. Jeho návrat byl pro naše zařízení významnou událostí, o to víc nás mrzí, že spolupráce byla předčasně ukončena v září 2005 jeho náhlým úmrtím. Naše zařízení, ale také etopedie jako obor tak přišla o významnou a výraznou osobnost, po které zůstala citelná mezera. Jsme vděčni za zkušenosti a poznatky, které nám Dr. Řezníček stihl předat. Nad rámec základních povinností jsme zrealizovali ve školním roce 2005/2006 řadu aktivit, které úzce souvisejí, podporují a progresivním způsobem rozvíjejí předmět činnosti: Pokračování v pořádání programů zaměřených především na prevenci šikany. Podíl se na přípravě metodiky pro práce s třídami, kde se objevila šikana - zorganizovali jsme setkání SVP a ped.psych.poraden, které se s tímto problémem setkávají. Uskutečnění setkání kurátorů zaměřené na prohloubení spolupráce. Umožnění praxe a stáží studentům a pracovníkům příbuzných oborů. Úspěšně proběhl ve spolupráci se soudy další rok probační činnosti - vedení skupiny. Nabídka tréninku dysfunkcí pomocí EEG Biofeedbacku. v červnu 2006 seminář pro kurátory, vých. poradce a SVP ve Strahovském klášteře. výstava fotografií a keramiky na ÚMČ Praha 13 /VÚ/ VÚ fotbalový turnaj uspořádání Dne dětí s volejbalovým turnajem aktivní účast na konferenci AT Měřín 3. Koncepční změny vytvoření nových koncepcí všech odd. SVP

8 Základní informace o zařízení 8 změnili jsme názvy odd. SVP: ambulance Prosek (Klíč), ambulance Malvazinky (Trigon), stacionář Malvazinky (Trigon), internátní odd. Prosek (Pontis), internátní odd. Kostelec (Alternativa) personální změny na pozici vedoucích oddělení VÚ a SVP otevřené oddělení, IO Kostelec, AO Prosek, nové je osamocení ambulance Malvazinky - s nástupem nové vedoucí v červnu 2006 podána žádost o akreditaci na kurs keramické práce předpokládané zahájení v září Vzdělávání pracovníků a personální politika V tomto školním roce jsme navázali na již zaběhnutý systém personální politiky, který upřednostňuje profesní růst v rámci organizace a zohledňuje možnost postupu pracovníka v systému našich oddělení. Zavedení funkcí zástupců ředitele pro VÚ a SVP a vedoucí školní výuky se ukázalo jako přínosné zejména v zkvalitnění systému vedení, kontroly a hodnocení efektivity poskytovaných služeb a zlepšení koordinace jednotlivých součástí našeho zařízení. Změny také zaznamenal systém porad, 1 x za měsíc se koná porada všech vedoucích odd. a zástupců ředitele, 1 krát týdně porady oddělení, porady ved.odd. se zástupcem ředitele pro VÚ nebo SVP a porady ředitele se svými zástupci. Tato změna se nám osvědčila. V rámci dalšího vzdělávání ped. prac byl v červnu ukončen třísemestrový kurz Speciální pedagogika se zaměřením na poruchy chování /druhý běh/ a od září 2006 začíná další /3./ Kurs absolvovalo 13 našich pracovníků. Na všech oddělení SVP probíhají supervize týmové práce a máme také supervizi porad vedení, pro VÚ se nám podařilo zajistil kvalitní supervizi až od příštího školního roku. Poděkování patří především Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které nám vytváří podmínky pro přístavbu k stávající budově v Čakovické ul. Naše poděkování patří také Městské části Prahy 5, především kurátorům a Ministerstvu vnitra za vytvoření krásného zázemí pro práci s dětmi v ambulanci a stacionáři /TRIGON/ na Praze 5 v ulici Na Pláni. Rádi bychom touto cestou poděkovali i Městské části Praha 9 a Praha 13, Magistrátu hl.m.prahy, pracovníkům o.s. SANANIM, DOM a SANIMA. A také všem, kteří s námi sdíleli naše naděje a fandili nám.

9 Výchovný ústav otevřené odd. 9 II. Výchovný ústav 1. Otevřené oddělení VÚ 1.1. Koncepční vývoj v uplynulém období: Otevřené oddělení VÚ Klíčov (dále ot.odd.) prodělalo ve sledovaném období složitý koncepční vývoj. V počáteční fázi bylo obsahem a způsobem poskytované péče postaveno na stejnou rovinu s ostatními prvky VÚ. Přívlastek otevřené byl chápan jako jakýsi pozůstatek z dob, kdy se oddělení v celkové struktuře VÚ výrazně odlišovalo především svojí orientací na určitý specifický typ umístěných dětí. Tento stav se změnil na konci školního roku 2003/2004. V dalším školním roce došlo z několika příčin k postupnému splynutí s dalšími odděleními VÚ, která navíc dílem přijala i některé postupy do té doby aplikované pouze na ot. odd. Ve sledovaném období 2005/2006 se jednotlivá oddělení VÚ opět začala výrazněji profilovat do specifické podoby. Na ot. odd. se tento stav nejprve projevil pokusem o změnu v oddělení výchovně-léčebné, resp. orientaci na děti se zdravotními problémy. Posléze došlo k aplikaci režimových prvků převzatých z koncepce Tréninkového odd. VÚ, následovalo krátkodobé přerušení provozu oddělení. Až v této fázi byla vytvořena nová koncepce primárně zaměřená na děti ve fázi přechodu či návratu do normálního života. Tuto koncepci lze částečně chápat i jako určitý návrat ke stavu, jež byl zmíněn výše, kterým se oddělení jasně odlišovalo od ostatních. Zároveň se zde objevily nové, zcela specifické, prvky a formy výchovné práce. Popis ot.odd., resp. jeho koncepční část, tedy zachycuje stav platný cca od května Profil oddělení: Otevřené oddělení VÚ Klíčov je primárně zaměřeno na přípravu dětí umístěných do VÚ pro jejich samostatný život v budoucnu. Pobyt na ot.odd. je svým obsahem koncipován tak, aby umožnil osobnostně sociální připravenost pro zvládnutí každodenních běžných společenských nároků i případných krizových situací, s nimiž se jedinec bude setkávat po svém odchodu z VÚ. Cílem ot.odd. je připravit děti na vstup do společnosti, trénink a zdokonalování praktických dovedností, pomoc při řešení potíží souvisejících s jejich plnoletostí (problémy v rodině, problémy s ubytováním, dokončením studia, komunikace s úřady atd.) a to s důrazem na individuální situaci každého jedince. V rámci pobytu by zároveň měly být vytvořeny optimální podmínky umožňující klientovi přechod z ústavní péče do samostatného života (úprava rodinných a sociálních vztahů, kontakt s příslušnými institucemi, pomoc při hledání práce a ubytování).

10 Výchovný ústav otevřené odd Místo otevřeného oddělení v celkové struktuře zařízení: Z výše uvedeného vyplývá, že ot.odd. představuje v celkové struktuře VÚ závěrečný článek pro děti, které (většinou) absolvovaly základní pobyt na jiném oddělení. Zde došlo k vyřešení či úpravě problémů, jež byly primárním důvodem nařízení ÚV. V rámci ot.odd. tedy již není nutno zabývat se narušenou každodenností (M.Řezníček), která by již měla být upravena do společensky akceptované podoby z předcházejícího pobytu jinde. Tento stav pak umožňuje orientovat se na otázky související s přechodem dítěte mimo VÚ. 1.4.Profesní obsazení a jeho změny Struktura profesního obsazení: vedoucí ot. odd., odborný vychovatel, asistent pedagoga, 1,5 úvazek noční vychovatel Struktura vzdělání a odborné praxe pedagog. pracovníků: VŠ, katedra speciální ped. UK, 5 let odborné praxe SŠ - SPgŠ, 3-semestrální doplňkové studium speciální pedagogiky, 19 let odborné praxe SOU, Změny v personálním obsazení v průběhu sledovaného období: Změna vedoucího odd.: k Příchod z jiného odd.: 1 Ukončení prac.poměru: 1 Přechod na jiné odd.: 1 Přechod z jiné pracovní pozice: Charakteristika umístěných dětí Typologie dětí zařazených na ot.odd.: a) Otevřené oddělení je určeno pro děti umístěné ve VÚ Klíčov, u kterých lze předpokládat, že u nich po skončení ústavní výchovy ve větší míře nebude fungovat rodina jako pomocný socializační činitel. Ať již proto, že jejich vztahy s ní jsou z různých důvodů hluboce narušené nebo proto, že jejich rodina tuto funkci v dostatečné míře neplnila ani v minulosti. Koncepce oddělení s důrazem na trénink sociální samostatnosti zároveň předpokládá určitou míru motivovanosti a osobnostní připravenosti dětí pro tento styl výchovné práce. To znamená, že si dítě uvědomuje a chápe smyl pobytu na o.odd. a dokáže se přizpůsobit jeho požadavkům a plnit stanovené povinnosti. Zároveň dokáže v dostatečné míře zvládat základní pravidla společenského kontaktu a přijatelného chování bez permanentní výchovné kontroly,

11 Výchovný ústav otevřené odd. 11 nevyskytují se u něj opakovaná závažná selhání, dokáže být v dostatečné míře samostatné. Je alespoň v minimální míře připraveno a motivováno pro přípravu na svůj budoucí život.. Dítě může být přijato na oddělení na základě své žádosti, doporučení příslušných pracovníků VÚ Klíčov, doporučení DÚ Lublaňská či na základě doporučení kurátora pro mládež. Předpokladem pro přijetí jsou kritéria naznačená výše. b) pro děti, které z různých důvodů chtějí zůstat na VÚ Klíčov i po oficiálním ukončení ÚV v rámci tzv. dobrovolného pobytu. Předpokladem je zde jejich docházka do školy. Další podmínkou dobrovolného pobytu jsou kritéria uvedená výše, obdobná jako u klientů s ústavní výchovou. Charakteristika dětí na otevřeném odd. ve sledovaném období: Vzhledem k výše zmíněnému koncepčnímu vývoji výše uvedená kritéria pro výběr dětí, které pobývaly na oddělení, platila v plné míře až cca od května Do té doby byly na oddělení umístěny i děti, které uvedené podmínky ve větším či menším rozsahu nesplňovaly. Počet dětí umístěných na ot.odd. ve školním roce 2005/2006 : 18 Věková kategorie: let Školní docházka: SOU nebo OU mimo VÚ : 7 Praktická škola nebo záuční obor při VÚ: 11 Rodinné zázemí : U všech lze vztahy s rodinou charakterizovat jako narušené. U 7 dětí lze hovořit o zcela dysfunkční rodině, tzn. situaci, kdy rodinní příslušníci buď neexistují nebo ve vztahu vůči dítěti neplní alespoň minimální funkci či s nimi dítě vědomě neudržuje žádný kontakt.

12 Výchovný ústav otevřené odd. 12 Vlastní důvody umístění dětí z ot.odd. do VÚ: 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 33% 94% 67% 38% Drogy Záškoláctví Dysfunkční rodina Trestná činnost Poznámka: Jedná se zde o graf, který procentuálně zaznamenává výskyt konkrétního jevu u určitého počtu dětí. Prakticky u všech se však uváděné příčiny vyskytovaly v kombinované podobě (tzn. dítě mělo např. problém s drogami i trestnou činností). Kategorie drogy zachycuje pouze ty děti, u nichž se daný problém vyskytoval v hlubší podobě. Tedy nikoliv ve fázi občasného experimentu. Pohyb dětí na odd. v hodnoceném období: Měsíc Září 05 Říjen 05 Listopad 05 Stav dětí na Z odd. toho počátek SPM: měsíce: Stav dětí na odd. konec měsíce: Z toho SPM: Příchod nových dětí dětí na odd.: Odchod dětí z odd.: Důvod odchodu: Přechod sociální byt x přeřazení TO, 2x konec ÚV -

13 Výchovný ústav otevřené odd. 13 Prosinec 05 Leden 06 Únor 06 Březen 06 Duben 06 Květen 06 Červen 06 Červenec 06 Srpen x přeřazení jiný VÚ, 2x Křešín, 1x TO x přeřazení Křešín x přeřazení MO, 1x Křešín, 2x TO x přeřazení režim, 1x přeřazení MO Přeřazení TO, ukončení péče (dobr.pobyt) Ukončení péče (dobr.pobyt) Přeřazení MO - - Poznámka: Obecně lze jako hlavní důvod přeřazení dítěte na jiné oddělení VÚ charakterizovat výchovné potíže, které svým rozsahem a hloubkou přesahovaly možnost řešení v rámci pravidel ot. odd. V případě přeřazení na motivační odd. (MO) se jednalo o potíže méně závažného rázu. Při přeřazení na tréninkové odd. (TO) se jednalo o výraznější problémy s dodržováním základních režimových pravidel VÚ. Na výjezdový pobyt v Křešíně většinou odcházely děti s drogovou problematikou Struktura pedagogické práce. Základní provozně režimová pravidla ot.odd.: 1) Klienti otevřeného oddělení docházejí do škol nebo do pracovní skupiny. U klientů na dobrovolném pobytu je školní docházka základním předpokladem. Neomluvené absence ve škole nebo v pracovní skupině jsou považovány za zvláště závažné porušení pravidel. 2) Stravování klientů. Oběd je zajištěn v jídelně VÚ. Snídaně a večeře ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a pátek si klienti mohou nakupovat a připravovat sami prostřednictvím stravenek (pravidlem je kontrola nákupu ze strany pedagogů) nebo přispět na stravování v kuchyni prostřednictvím kreditů ze svého bankovního konta a zajistit si tak jídlo z kuchyně (50 kr./den). O víkendu si klienti snídaně a večeře zajišťují automaticky sami.

14 Výchovný ústav otevřené odd. 14 3) Čtvrtek je den určený pro záležitosti otevřeného oddělení. To znamená, že v tomto dni pobývají všichni klienti na oddělení. Odpoledne se vyřizují praktické záležitosti (porada pedagogů, uklizení oddělení a osobních věcí atp.) Od 17,30 hodin proběhne společné komunitní setkání zaměřené na vyřízení běžných provozních věcí, žádostí, plánování programů atd. Časový rozvrh: 14,00 15,00 pedagogická rada 15,00 16,30 úklid oddělení, příprava občerstvení jedním z pedagogů 16,30 18,00 společná komunita 4) Návraty z vycházek: v 21,00 hodin neděle až čtvrtek, 23,30 hodin pátek a sobota. Pokud klient dobrovolného pobytu z nějakých důvodů nezvládne dorazit ve stanoveném čase, může se telefonicky domluvit se sloužícím pedagogem na čase svého návratu. Toto neplatí pro klienta s ÚV, kde bude pozdní návrat na oddělení posuzován jako porušení pravidel. 5) Návštěvy na oddělení : Každý klient si na oddělení může pozvat jednoho návštěvníka v čase od 15,00 hodin do 19,00 hodin. Základním předpokladem je to, že návštěva bude schválena sloužícím pedagogem, bude respektovat pravidla VÚ a nenaruší programy a chod oddělení. 6) Budíček + večerka Klienti se během týdne budí buď sami nebo s pomocí nočního vychovatele (za uhrazené kredity) tak, aby dokázali včas dorazit do školy nebo do pracovní skupiny. Večerka klient si určuje sám. Platí, že po 22,00 hodině během týdne a po 24,00 hodině v pátek a v sobotu se zdržuje na pokoji. Během týdne (neděle večer čtvrtek večer) je večerní klid na oddělení v 22,00 hodin, tzn vypnutá televize ve společném obýváku a ztlumeny veškeré hudební přístroje, v pátek a v sobotu v 24,00 hodin. Pokud je k tomu důvod, oddělení je uklizené a klient má splněny všechny povinnosti, může v průběhu týdne požádat o výjimečné sledování televize ve společných prostorech do 23,00 hodin (nesmí rušit večerní klid a ostatní). 7) Pro všechny klienty platí přísný zákaz konzumace alkoholu, omamných látek zejména v prostorách VÚ. Klient se nesmí na oddělení vracet pod vlivem alkoholu či drog. Kouření je povoleno pouze na vyznačeném místě mimo oddělení. Porušení těchto zákazů bude považováno za zvláště závažné a tak bude řešeno. 8) Na oddělení chceme žít v míru a pohodě. Agresivní projevy fyzické či slovní, trestná činnost na oddělení i mimo ně budou považovány za porušení pravidel. 9)Pokud bude klient s ÚV závažně porušovat pravidla otevřeného oddělení, bude nejprve pokutován odebráním kreditů ze svého konta. Při opakování může být jeho pobyt na otevřeném odd. ukončen přeřazením na jiné oddělení. V případě klientů na dobrovolném pobytu může být závažné porušení pravidel příčinou okamžitého vyhoštění mimo VÚ. 10) Každý klient na odd. má povinnost udržovat svůj pokoj v čistotě a podílet se na úklidu společných prostor. Systém úklidů bude vždy dohodnut na čtvrteční komunitě a bude platit 1 měsíc. Po té může být změněn. 11) Klient otevřeného oddělení má povinnost mít každý měsíc na svém fondu oprav uspořeno 100,- kč. Splatnost je k 25. dne měsíce. V Praze dne :. Klient:

15 Výchovný ústav otevřené odd. 15. Pedagog:.. Struktura výchovných činností : A) Pevné režimové prvky: a) Systém úhrady nájemného Každý klient si hradí svůj pobyt na oddělení ( platí nájem, elektřinu, vodné, stočné a stravu) prostřednictvím kreditů nebo finanční částky viz příloha č. 1 a č. 2: Systém kreditů otevřeného oddělení b) Systém virtuálního bankovního konta Klient o.odd. má své virtuální bankovní konto, které může navyšovat a z něhož zároveň hradí některé služby na o.odd. (viz příloha 1) c) Den otevřeného oddělení. Každý čtvrtek se klienti a pracovníci o.odd. setkávají na oddělení, tzn. v tomto čase nemají klienti samostatné vycházky. Struktura odpoledne: 14,00 15,00 - pedagogická porada pracovníků. Na její části, která je věnována hodnocení klientů mohou být klienti přítomni. 15,00 16,00 hodin důkladný a pečlivý úklid všech společných a osobních prostor. V tomto čase jeden z pedagogů připravuje občerstvení pro ostatní. 16,30 18,00 komunitní setkání určené pro vyřizování provozních záležitostí, osobních potřeb klientů, sebepoznávací techniky, individuální úkoly a hodnocení klientů. 1x za měsíc se klienti a pracovníci o.odd. účastní společného shromáždění VÚ. d) Individuální průběžné úkoly Při čtvrteční komunitě si každý klient stanoví nějaký průběžný individuální osobní úkol, který by se měl dotýkat jeho problematiky (telefonát rodině, příprava do školy,nalezení brigády atp.). Na další komunitě bude ostatním sdělovat, zda úkol splnil. d) Průvodce klienta na oddělení. Po jednom týdnu pobytu na oddělení si klient může vybrat svého průvodce z pedagogických pracovníků. Pokud si sám nevybere, bude mu přidělen vedoucím odd. e) Individuální měsíční plán. Klient společně s průvodcem vytvářejí individuální výchovný plán na další měsíc. Jeho plnění bude kontrolováno na společném shromáždění VÚ. f) Provozně režimová pravidla oddělení. Viz výše. g) Hodnocení dětí. Probíhá každý den na večerní hodnotící komunitě v 21,00 hodin. Sloužící vychovatel dětem zprostředkovává zpětnou vazbu na jejich jednání, prostřednictvím kreditů reaguje na úspěchy i selhání. Na čtvrteční komunitě je hodnocení provedeno komplexně za celý týden. V případě hrubého porušení pravidel o.odd. je situace řešena prostřednictvím žádosti o mimořádné opatření, kdy je dotyčnému z jeho virtuálního konta odebrán příslušný počet kreditů. Ten musí do určitého data získat zpět. Za hrubé porušení pravidel se považuje

16 Výchovný ústav otevřené odd. 16 konzumace alkoholu a drog, zvláště pak v prostorách VÚ, útěk či vzdálení delší jak 2 hodiny, trestná činnost, užití násilí, nerespektování pracovníků VÚ, absence ve škole či v zaměstnání, ukončení studia či pracovního poměru vlastní vinou, podvod a úmyslné ničení majetku VÚ. Při opakovaném porušování pravidel nebo v případě, že nemá na konci měsíce potřebný počet kreditů na svém kontě může být klient ot.odd. přeřazen na jiné oddělení, které je svým charakterem bude bližší jeho problematice. V případě dobrovolného pobytu může být tento pobyt s okamžitou platností ukončen.

17 B) Doplňkové výchovné programy Připravuje vychovatel nebo organizují samotné děti. Jsou určeny pro děti přítomné v ústavu, dle aktuální situace a dohody s nimi (volnočasové aktivity sport, kultura, kvizy a hry, práce dle potřeby atd.). Jejich příprava nebo účast na nich je honorována kredity (viz systém kreditů). Výchovné programy 2005/2006 5% 1% 2% 5% 12% 3% 1 2 1% 2% % % 9% 15%

18 Výchovný ústav otevřené odd. 18 Legenda: 1. Keramická dílna 2. Divadelní kroužek 3. Zážitková pedagogika (horolezectví a rafting) 4. Hudebna 5. Kroužek vaření 6. Pracovní aktivity 7. Sport 8. Muzea atp. 9. Sociální trénink 10. Osobnostně sociální skupina 11. Modelářský kroužek 12. Akvaristický kroužek C) Výjezdové aktivity V průběhu uplynulého období se uskutečnil pouze jeden víkendový pobyt mimo VÚ. Jako výjezd lze hodnotit i celodenní programy, kterých se uskutečnilo několik ve spolupráci s jiným odd. VÚ. Většinou byly spojeny se zážitkovou pedagogikou. D) Spolupráce s rodinami dětí a ostatními institucemi : Ve sledovaném období byla práce s rodinami dětí i s ostatními institucemi v hlavní míře přesunuta na etopedku VÚ a sociální pracovnice. Pracovníci ot.odd. zde pouze situačně participovali, vždy ve spojení s výše jmenovanými. E) Samostatný pohyb dětí na ot.odd.: Samostatný pohyb dětí na ot.odd. během vycházek není závislý na hodnocení. Děti si určují míru vycházek a účasti na výchovných programech dle svého zájmu a uvážení tak, aby každý měsíc splnily požadovaný počet kreditů. Pobyt dítěte doma během dovolenky je vázán na obecně platné zákonem dané podmínky Úspěchy a potíže Vývoj ot.odd. v uplynulém školním roce je možno označit jako velmi komplikovaný. K tomuto stavu přispěly personální změny, častá fluktuace dětí na oddělení a v neposlední řadě i celkový vývoj VÚ s požadavkem na profilaci jednotlivých oddělení. Ot. odd. si složitě hledalo svoji tvář, chyběla jasná koncepce a strategie výchovného působení. K jejímu vytvoření došlo až v závěru školního roku, tudíž zde byl poměrně malý prostor k tomu, aby tato koncepce byla v plné míře realizována a zmapována. Nicméně sám fakt jejího vytvoření

19 Výchovný ústav otevřené odd. 19 lze označit za úspěch, který pomohl ot.odd. v rámci VÚ nalézt své místo. Velmi důležité je i to, že svým zaměřením na fázi přechodu klientů do civilního života a důrazem na trénink sociální připravenosti, koresponduje s moderními trendy a požadavky, jež jsou v současné době na systém ústavní péče kladeny Plány do budoucna. Základním úkolem, který má oddělení před sebou, je aplikace nových koncepčních prvků v praxi a tím i potvrzení jejich platnosti. Zároveň by měla být podrobněji zmapována a případně upravena možná problematická místa. Nadcházející období je tedy do určité míry možno označit jako významný experiment, který potvrdí, do jaké míry je nový směr výchovné práce platný. Za podstatný dílčí úkol, které je s výše uvedeným spojen, pak lze označit požadavek stabilizace oddělení, tzn. především zmírnění fluktuace dětí i personálu. Druhou rovinu pak tvoří prohloubení a zpřesnění spolupráce s ostatními součástmi VÚ. Přílohy. 1. Systém kreditů otevřeného oddělení děti s ÚV. 2. Systém kreditů otevřeného odd. klienti na dobrovolném pobytu.

20 Výchovný ústav otevřené odd. 20 Systém kreditů otevřeného oddělení klienti s ÚV a) Každý klient oddělení obdrží na pobytu dotaci 300 kreditů, které mu budou připsány na jeho virtuální bankovní konto b) Ze svého bankovního konta si hradí základní služby spojené s pobytem na oddělení, to znamená ty, které si jinak může zajistit z vlastních finančních prostředků. Zároveň z něj hradí náklady spojené s pobytem na oddělení. c) Svůj počet kreditů může navyšovat následujícím způsobem: - účast na společném programu (1,5 hodiny) 100 kreditů (dále kr.) - účast na sociálním tréninku nebo sebepoznávací skupině s p. Čermákovou 200 kr. - příprava a realizace společného programu pro ostatní klienty 1,5 h. ( organizace např. vyřízení vstupenek+ jízdenek, jejich zajištění, minimálně 3 další účastníci programu) 200 kr. - účast na programu o víkendu (min. 5 hodin) 350 kr. - příprava a realizace programu o víkendu (min.5 hodin, minimálně 3 další účastníci) 700 kr. - činnost nad rámec základních povinností (úklid navíc, pomoc ostatním, příprava jídla pro ostatní atp.) až 200 kr (dle rozsahu) - jednička ve škole 50 kr. - dvojka 20 kr. - příprava programu na společné shromáždění VÚ 200 kr. - zvláštní odměna vedoucím vychovatelem na čtvrteční komunitě ( za aktivitu, pořádek na pokoji apod.) 100 kr. d) Ceník služeb hrazených prostřednictvím kreditů: - nájem, elektřina, vodné stočné, teplo, strava 800 kr. (musí být na kontě na konci měsíce viz dále). - služba buzení nočním vychovatelem 50 kr./ 1 buzení - vyprání osobních věcí od švadlenky 200 kr. - příspěvek na večeři, svačinu a snídani připravenou v kuchyni VÚ (tzn.nikoliv formou stravenek) v týdnu od pondělí do pátku vyjma čtvrtka 50 kr./den, tzn. 200 kr. týden (nutno nahlásit vždy na celý týden dopředu v úterý při plánování jídelníčku) e) Systém pokut hrazených prostřednictvím kreditů Vážné porušení pravidel VÚ a otevřeného odd. ( alkohol, omamné látky, pozdní návrat o více než 2 hodiny atd. - odpovídá mimoř.událostem -viz řád ot.odd.) z bankovního konta bude strženo až 3000 kr. dle závažnosti porušení. Konkrétní částku a dobu splatnosti určí pedagogická rada ve čtvrtek. U drobnějších přestupků určí pokutu sloužící vychovatel a okamžitě ji zapíše do konta. f) Všechny transakce budou zapsány okamžitě po provedení do bankovního konta klienta a průběžně kontrolovány na čtvrteční komunitě.

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2008/2009 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2008/2009 Praha říjen 2009 2 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2011/2012 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, 190 00 Praha 9 Výroční zpráva 2011/2012 Praha říjen 2012 Obsah 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O ZAŘÍZENÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2013-2014 DDÚ, SVP. ZŠ a ŠJ Hradec Králové Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna HRADEC KRÁLOVÉ Programem není trest,

Více

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Programem není trest ale pomoc! Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav středisko výchovné péče základní škola a školní jídelna Hradec Králové 1 Obsah 1 Obsah... 2 2

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2012 2013 Výroční

Více

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Výroční zpráva o činnosti školy a školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy za školní rok 2013 2014 Výroční

Více

Výroční zpráva školského zařízení

Výroční zpráva školského zařízení Středisko výchovné péče, dětský domov se školou, dětský domov a základní škola, Pražská 151, Dobřichovice 252 29 svpd@svpd.cz reditelka@svpd.cz tel.: 257 711 387, fax.: 257 712 309, 775 440 703 Výroční

Více

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007.

V N I T Ř N Í Ř Á D DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE. Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV A STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE Na Dlouhé mezi 19, Praha 4 - Hodkovičky V N I T Ř N Í Ř Á D Schválil: Tento Vnitřní řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2007. Obsah 1. Charakteristika a struktura

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Praha Inspekční zpráva Středisko výchovné péče pro děti a mládež a Výchovný ústav pro mládež s názvem: Středisko pro mládež Klíčov 190 00 Praha 9, Čakovická 51/783

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna Těrlicko V N I T Ř N Í Ř Á D Obsah: Úvod 3 1 Charakteristika a struktura zařízení 3 1.1 Název, sídlo, telefonní číslo,číslo faxu, elektronická adresa

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, 594 01 tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz V N I T Ř N Í Ř Á D Vypracoval: PaedDr. Karel

Více

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím

část proložila anamnézami a sebereflexí klientů na pobyt v SVP, které jsem získala na základě vlastní praxe v tomto zařízení prostřednictvím Úvod Dnešní vyspělá společnost je charakterizována přílivem změn v rovině rodinného života, zvýšených rizik negativního vývoje lidské osobnosti, nese s sebou spěch a nedostatek času moderní doby, zvyšující

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výchovný ústav, středisko výchovné péče HELP, základní škola a střední škola, Zámecká 107, Střílky, e-mail:sevcik@ vumstrilky.cz Výroční zpráva o činnosti školy Obsah: 1. Základní charakteristika školského

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce. Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Středočeský inspektorát - oblastní pracoviště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Dětský domov a Speciální školy, Nymburk, Palackého třída 515 Adresa: Palackého třída 515, 288 01 Nymburk

Více

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45)

školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Výroční zpráva školní rok 2013-2014 Strana 1 (celkem 45) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 ppooddllee 1100 ooddsstt.. 22 zzáákkoonnaa čč.. 556611//22000044 SSbb..,, oo ppřřeeddšškkoollnníím m,, vvyyššššíím m ooddbboorrnnéém m aa jjiinnéém

Více

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD

Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Lazy 3695 VNITŘNÍ ŘÁD DD 1 OBSAH strana 1. Charakteristika a struktura zařízení 3 2. Postup při přijímání, přemísťování a propouštění

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2010-2011 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD

Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Hostouň Chodské náměstí 131 VNITŘNÍ ŘÁD Mgr. Jan Vojta Ředitel VÚ, DDŠ, ZŠ, SŠ a ŠJ Hostouň Plzeňský kraj V Hostouni

Více

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec

Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec Dětský domov Základní škola a Školní jídelna Žíchovec V N I T Ř N Í Ř Á D upraven k 1. 10. 2014 Zpracovali : Mgr. Josef Peiker ředitel Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny Žíchovec Tereza Mojdlová,

Více

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce

Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Láskyplný domov pro každé dítě loga esf 2 Metodika odcházení mladých a vstupu na trh práce Sdružení SOS dětských vesniček Praha 2013 Autoři: Mgr. Jindra

Více

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40)

školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Výroční zpráva školní rok 2010-2011 Strana 1 (celkem 40) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ

VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, PŘEROV, SUŠILOVA 25 Sušilova 25/2392, 750 02 Přerov Č. j. 2/2014/Řed VNITŘNÍ ŘÁD ZAŘÍZENÍ Platný s účinností od 1. ledna 2014 Mgr. Jan Pavlas ředitel O B S A H 1. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009

Výroční zpráva o činnosti školy 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2008-2009 Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Říčařova 277, Hradec Králové 1 Obsah: 1 Celková charakteristika a hodnocení

Více

školní rok 2011-2012 Strana 1 (celkem 34)

školní rok 2011-2012 Strana 1 (celkem 34) Výroční zpráva školní rok 2011-2012 Strana 1 (celkem 34) Město Jindřichův Hradec leží v jihovýchodních Čechách přesně na patnáctém poledníku, který protíná farní kostel Nanebevzetí Panny Marie s přilehlou

Více

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr.

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát, Velké Heraltice, Opavská 1, příspěvková organizace. ředitel: Mgr. platný od 31.12.2013 ředitel: Mgr.Tomáš Široký Obsah: 1. Charakteristika a struktura zařízení... 4 1.1. Název zařízení, adresa, kontakt... 4 1.2. Součásti zařízení a jejich organizační členění... 4 1.3.

Více

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005

Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Předkládá: Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov,

Více

Evangelické církve metodistické

Evangelické církve metodistické Evangelické církve metodistické Výroční zpráva 2004 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI EVANGELICKÉ CÍRKVE METODISTICKÉ» str. 3 STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI NADĚJE PRO ŽIVOT JIHLAVA» str. 8 Čajkovského 9, 586 01

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 č.j.: III -143/2014 Název zařízení: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek Sídlo zařízení: Písek, Šobrova ulice

Více

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ

O b s a h: 4. Organizace péče o děti v DDÚ 4.1. Ubytování a materiální zajištění 4.2. Stravování dětí 4.3. Opatření při útěku dítěte z DDÚ Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Brno, Hlinky 140 tel.: 543420751, fax.: 543 213 543, email: ddu@ddubrno.cz VNITŘNÍ ŘÁD O b s a h: 1. Charakteristika

Více