Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat"

Transkript

1 TÝDENÍK ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně jednat má větší cenu, než jenom rozumně myslit. Cicero Krátce září Turné Za záchranu vzdělanosti a kultury začalo v Liberci. ČMOS pracovníků školství a iniciativa Za svobodné vysoké školy budou formou informačních stanů seznamovat širokou veřejnost s problémy českého školství. V tomto týdnu proběhne tato akce ještě v Brně a Ostravě. 12. září V divadle Kolowrat uspořádalo Masarykovo demokratické hnutí a Národní divadlo klubový podvečer 75 let bez T. G. Masaryka. 13. září Odborový svaz pracovníků školství a vědy na Slovensku uspořádá jednodenní stávku, kterou chce vyjádřit protest proti předloženému návrhu rozpočtu Slovenské republiky na rok Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat ČMOS pracovníků školství spolu s iniciativou Za svobodné vysoké školy a některými odborovými svazy kultury zahájil tento týden turné Za záchranu vzdělanosti a kultury. Hovořili jsme o něm s předsedou školských odborů Františkem DOBŠÍKEM. Proč jste přistoupili k takovéto formě, tedy formě kontaktní kampaně? to skutečně nemuselo být tak drastické. Proto turné Za záchranu vzdělanosti a kultury se například ani na nemocenskou. A v tom vidíme velký problém. lamentu. Podepisovat se bude moci v našich informačních stanech, které se objeví ve všech Turné jsme plánovali bude mít především informační Vy tedy trváte na posílení regionech, a to do poloviny v době, kdy jsme ještě neznali záměry státního rozpočtu na příští rok a kdy jsme se obávali výrazných škrtů. Nevěděli jsme, zda naše akce bude mít protestní charakter, zda se dokonce nebudeme připravovat na stávku. Chtěli jsme prostě, aby se lidé nebáli dát najevo svůj názor. A zároveň informovat veřejnost, o co nám vlastně jde. Návrh rozpočtu kapitoly školství na příští rok se vyvíjí přece jen o trochu lépe, je to tak? Podle našich informací by charakter. Chceme rodiče našich žáků a ostatní občany seznámit s reálným stavem našeho školství, s problémy, které musí učitelé dennodenně řešit. Peníze v regionálním školství chybějí a chybět budou i v příštím roce. I když situace se nyní nejeví až tak katastrofální, přesto ji nemůžeme podceňovat. Platy ve školství se v podstatě zmrazí, což při rostoucí inflaci rozhodně není důvod k jásání. Peníze chybějí i na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nové učebnice, ale nedostává rozpočtu kapitoly školství? Chceme i touto akcí dát najevo, že pokud bude ministr školství žádat vládu o dofinancování kapitoly MŠMT, budeme ho v tom podporovat. Vláda by mu podle našeho názoru měla vyjít vstříc, protože si všichni uvědomujeme, že peníze do vzdělávání jsou nejlépe investované peníze. Připravili jste petici za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Kde a dokdy ji budou moci lidé podepsat? Naše petice je adresována vládě a oběma komorám par- října. Věřím, že se sejde nejméně deset tisíc podpisů, což umožní, aby naše petice byla projednána v parlamentu. Věřím, že senátoři a hlavně poslanci ji při schvalování státního rozpočtu na rok 2013 nebudou brát na lehkou váhu. KARLA TONDLOVÁ

2 2 Zápisník České školy v USA Od září vznikly na několika místech západního pobřeží USA nové české školy. Zakládají je hlavně čeští rodiče. Žáci v nich mohou získat osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. Novinkou od letošního roku je, že rozdílové zkoušky v kmenové škole v Česku už nejsou povinné, ale dobrovolné. čtk Šachy povinně Povinné hodiny šachů mají v rozvrhu školáci v Náhorním Karabachu. Tato arménská enkláva na ázerbájdžánském území tak následuje Armé nii, kde se děti šachům povinně učí už od loňska. čtk Techmania nabízí Nové pracovní programy vysvětlující základní jevy z oblasti optiky, elektřiny a mechaniky nabízí od nového školního roku plzeňská Techmania, která se zabývá neformálním vzděláváním a popularizací vědy. čtk Skandál v Harvardu Harvardova univerzita ve Spojených státech vyšetřuje údajný podvod při domácí části jarních závěrečných zkoušek, kterého se dopustilo zhruba 125 studentů. Pokud se nepravosti prokážou, půjde o největší skandál v současné historii školy, která je v USA považována za jednu z nejprestižnějších. čtk Je mi jasné, že jste se těšili na někoho jiného, ale musím tě zklamat, Vonásku přímá volba třídního učitele zatím nebyla zavedena! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Současnost a budoucnost programu Erasmus Erasmus jako jeden z nejznámějších vzdělávacích programů Evropské unie pomohl od doby svého vzniku zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí téměř 3 milionům evropských studentů. V rámci České republiky do zahraničí vycestovalo více než vysokoškolských studentů a zaměstnanců vysokých škol a zájem o program stále stoupá. Program Erasmus byl v Evropě založen v roce 1987 a v České republice funguje od roku V současné době je do programu zapojeno přibližně 90 procent evropských univerzit, z českých vysokoškolských institucí je jich v akademickém roce 2012/2013 zapojeno celkem 70. Finanční prostředky programu Erasmus umožňují zahraniční mobilitu téměř osobám ročně. Čeští vysokoškoláci preferují Německo (16 %), Francii (12 %), Španělsko (10 %) a Velkou Británii (9 %). Evropská komise nyní představila návrh nového programu pro období Ten má sjednotit všech sedm stávajících vzdělávacích programů EU do jednoho programu s názvem Erasmus pro všechny. Nový program má umožnit až pěti milionům osobám studovat nebo se připravovat na povolání v zahraničí. naep Učitelé berou po 15 letech půlku toho, co jiní vysokoškoláci Do studia pedagogiky se talentovaní absolventi středních škol neženou. Po 15 letech praxe by totiž jako učitelé brali jen polovinu toho, co jejich vysokoškolsky vzdělaní vrstevníci v jiném oboru. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Podle odborníků má nyní vláda na výběr, buď Už poosmé měsíc filmu ve školách Základní a střední školy se v listopadu tohoto roku mohou opět zapojit do projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách. Letošní 8. ročník je tematicky zaměřen na období normalizace. Pro školy je připravena nabídka tří dokumentárních filmů, které přinášejí pohled zejména na 80. léta minulého století. A jak se mohou školy do projektu zapojit? Stačí se do 5. října přihlásit. Škola pak zdarma obdrží materiály a během listopadu uspořádá projekci daného filmu a besedu školství podpoří na úkor jiných výdajů, nebo bude v příštích letech upadat vzdělanost. V platovém postavení učitelů vůči ostatním vysokoškolákům je na tom ze zemí OECD hůř než Česká republika jen Island, Maďarsko a Slovensko. Dřívější studie IDEA přitom ukázala, že výrazný pokles vzdělanosti českých patnáctiletých žáků za posledních deset let odpovídá v dlouhodobém horizontu osmdesáti let ztrátě až 169 miliard HDP ročně. Naopak zlepšení výsledků českých žáků na úroveň Finska, země s nejlepšími mezinárodními výsledky, by přineslo zvýšení HDP odpovídající 335 miliardám korun ročně. čtk s hostem. Za svou účast v projektu obdrží sadu tří DVD s publikací k tématu normalizace. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vice informací na bb

3 Vládní návrh úpravy státní maturity ve sněmovně: jedna obtížnost, dva povinné předměty 3 O další podobě státní maturity se bavme, pracujme na ní, nyní ale považuji za nutné, abychom schválili to, co už umíme udělat bez chyb. Petr FIALA Další kolo státních maturit je za dveřmi. Jak bude probíhat, to nyní záleží na poslancích a senátorech. Ti totiž musí v nejkratší možné době projednat a hlavně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Projednání novely školského zákona bylo proto i hlavním bodem jednání školského výboru. Objasnit, v čem novela spočívá a proč je tak důležitá, přišel členům školského výboru i ministr školství Petr Fiala. Jak uvedl, podle stávajícího znění školského zákona by se státní maturita musela v tomto školním roce (2012/2013) rozšířit o další předměty, což není možné. Nemůžeme nutit mladé lidi, aby se vypořádávali s problémy, které nezavinili. Po zkušenostech z letošního roku nelze pokračovat ve špatné verzi maturitní zkoušky, řekl ministr školství a doplnil, že navrhované změny nepřinesou novou koncepci, pouze upravují pravidla stávající maturitní zkoušky. Musíme dát maturantům i vyučujícím jistotu. Mladí lidé by neměli mít pocit, že se stát chová nespravedlivě. Letošní situace byla neuspokojivá, nebojím se použít i slovo katastrofální, a pokud navrhované změny nebudou přijaty, bude se opakovat, konstatoval P. Fiala. Ministr školství hned po svém nástupu sestavil pracovní skupinu, která měla za úkol provést revizi maturitní zkoušky. Její členové měli předložit dva návrhy. První má stabilizovat maturity v krátkodobém výhledu, druhý pak představit dlouhodobý koncept státní maturity. V současné době je do poslanecké sněmovny formou poslaneckého pozměňovacího návrhu předložen vládní návrh na úpravu státní maturity pro školní roky 2012/2013 a 2013/2014. Návrh by měl být schválen nejpozději do 14. listopadu letošního roku. Tímto dnem by měl nabýt i své účinnosti. Letošní maturanti i jejich vyučující by tak měli mít dostatek času na přípravu. A v čem tento pozměňovací návrh spočívá? Přede- FOTO: Stanislav JUGA vším ve zjednodušení společné části státní maturity. Pro následující dva roky budou zachovány zkoušky ze dvou povinných předmětů, a to českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Úroveň obtížnosti maturitní zkoušky bude pouze jedna a oprava slohových prací z českého jazyka bude probíhat ve školách. Tak by se zjednodušeně dal tento návrh shrnout. Opravdu ale jen zjednodušeně. Návrh totiž říká, že opravy písemných prací budou probíhat ve školách, ale opravovat je nesmí nikdo, kdo v dané škole vyučuje, kdo je jejím pracovníkem. Dále návrh upravuje i zkoušku z nepovinných předmětů. Studenti, kteří budou chtít složit maturitní zkoušku z dalšího nepovinného předmětu, si budou moci vybrat jen ze dvou předmětů, a to buď z dalšího cizího jazyka, v případě, že povinně maturovali z cizího jazyka, anebo z matematiky, pokud ji však neměli jako povinný předmět. Další pozměňovací návrhy se pak týkají především vlastní organizace maturitních zkoušek, finančního ohodnocení hodnotitelů atd. Celý pozměňovací návrh lze najít na webových stránkách poslanecké sněmovny pod číslem 732. Členové školského výboru se na svém zasedání zabývali i dalším vývojem státní maturity. Podle jejich mínění by součástí povinné maturitní zkoušky měla být i matematika. Nejprve se však, podle jejich slov, musí změnit učební dokumenty z matematiky, upravit rámcové vzdělávací programy a následně i školní vzdělávací plány. Je ale také nutné co nejdříve hovořit o termínech takových změn. Termíny změn, legislativní plán je důležitý především pro ředitele škol, aby nedělali nábor mezi žáky, kteří nemají odpovídající studijní předpoklady, upozornila Anna Putnová, předsedkyně školského výboru. Zafixování navrhované podoby státní maturity na dva roky odborníkům na tuto problematiku čas na snad už promyšlenou a reálnou podobu státní maturitní zkoušky poskytne. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Školské odbory: informace, fakta, argumenty Nechceme, aby absolventi vysokých škol museli platit mnohatisícové dluhy za školné Petiční stan odborů bude postupně vztyčován v šestnácti městech České republiky a stane se vždy centrem, kde občané naleznou informace o probíhající odborové kampani. K turné Za záchranu vzdělanosti a kultury po městech se přidala také iniciativa Za svobodné vysoké školy. O tom, co vede studenty ke spolupráci s odbory, i o jejich záměrech jsme hovořili se zástupcem studentské iniciativy Lukášem Matoškou. Proč vznikla iniciativa Za svobodné vysoké školy? Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla loni v prosinci. V té době tehdejší ministr školství Josef Dobeš předložil dva věcné záměry zákonů pro reformu vysokých škol a my jsme v tuto chvíli uspořádali před MŠMT protestní mítink a následně vznikla iniciativa. Vadilo nám, že ministr Dobeš adekvátně nekomunikoval s akademickými reprezentacemi a už vůbec ne se studenty. Kritizovali jsme záměr zpoplatnit studium, konkrétně bylo navrženo školné ve výši deseti tisíc korun, dále chystané zavedení systému studentských půjček, za něž by měl ručit stát, i navrhované zavedení tzv. rady vysoké školy, která měla na školy zavést podnikatelskou a politickou kontrolu. Poté ministr Dobeš rezignoval, nastoupil nový ministr, který po dvou měsících stáhl jeden z věcných záměrů ten, který navrhoval zavést radu. Druhý záměr na zavedení školného je však pořád na stole. Vláda chce evidentně prosadit vysokoškolskou reformu, kterou si předsevzala v programovém prohlášení, jinou cestou. Jak v současné době vypadá záměr zavést školné? Ministr Fiala tvrdí, že určité zpoplatnění studia je potřeba, a začal používat termín zápisné. My říkáme, že vynalezl jen jiný název pro školné. Mluví se o jakémsi technickém poplatku, který by se platil po celou dobu studia, navrhuje se částka 3 až 3,5 tisíce korun za semestr, takže až 7 tisíc za rok. Platit by se mělo od příštího školního roku. Nejzávažnějším problémem je ale to, že stále klesá příliv peněz do vysokého školství, před třemi lety byl rozpočet 21 miliard korun, letos jen 18 miliard a za dva roky by se mělo jednat už jen o 13 miliard, což by bylo likvidační. Vláda chce zavést poplatky za studium, aby se školám dorovnaly rozpočty. Velice se obáváme, abychom nedopadli jako v Británii, kde byla výše školného při zavedení nastavena nízko, ale postupně se školné vyšplhalo na devítinásobek původní částky. Ve chvíli, kdy se zavede jakékoli zpoplatnění vysokoškolského studia, stane se součástí systému a dalším krokem bude to, že výši poplatku si budou školy určovat samy. A školy musí reagovat na permanentní snižování veřejných rozpočtů, jsou tedy nuceny poplatky zvyšovat nemají na výběr. Co vás vedlo k tomu, že jste začali spolupracovat s odbory? V únoru nám školské odbory nabídly spolupráci při naší demonstraci, takové podpory jsme se bohužel nedočkali od Vysokoškolského odborového svazu. Nelze si namlouvat, že můžeme mít dobře financované svobodné vysoké školy, aniž bychom měli dobře fungující veřejný sektor, nezávislý na různých tlacích. Hledali jsme přirozeného partnera, který by nám pomáhal prosazovat naše zájmy, a to nás vedlo k jednání FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ se školskými odbory. My jsme podpořili jarní protestní akce Stop vládě, od 16. do 21. dubna i Týden protestů, a poté jsme probírali možnosti další vzájemné spolupráce. Uvažujete také o formálním propojení studentů s odbory? Odbory nejsou mezi mladými příliš populární. Určitá averze u nastupující generace vyplývá z názoru, že odborové struktury jsou u nás spjaty s předlistopadovým režimem. To je však mylné, nebýt odborů a vyhlášení generální stávky, starý režim by nepadl. Přišla doba, abychom to uváděli na pravou míru. V západních zemích je zastoupení zaměstnanců v odborech daleko vyšší, v severských zemích dokonce nadpoloviční. V řadě zemí jsou studenti členy asociací nebo unií, které vykazují všechny rysy odborové organizace. Samozřejmě cítíme ve středoevropském prostředí v oblasti organizovanosti na akademické půdě určitý deficit. Pokud bych měl charakterizovat naši situaci, stojíme na začátku. V tuto chvíli je prostor pro to, aby se v rámci ČMOS pracovníků školství vyvinula činnost na půdě pedagogických fakult. Jak by měla podle Vás konkrétně vypadat? Určitým prototypem je pro nás to, co v současné době funguje na medicíně, například Lékařský odborový klub, kdy řada studentů budoucích lékařů vstupuje do profesně koncipovaných spolků. Je to pro ně určitý náznak budoucí cesty a zprostředkování kontaktů v jejich profesním prostředí. Na takové bázi by mohla vzniknout organizace v rámci školských odborů pro studenty pedagogických fakult. Také si myslím, že vzhledem k míře organizovanosti zaměstnanců v odborech nemá v tuto chvíli význam, aby tu působily odděleně školské odbory pro základní a střední školy a odbory pro vysoké školy. Podle mého názoru potřebujeme jednotné školské odbory, jaké fungují například na Slovensku. Jakým způsobem budete spolupracovat s odbory tento měsíc, kdy probíhá turné Za záchranu vzdělanosti a kultury? Je to mimořádná kampaň, vůbec poprvé navštívíme 16 měst, nebudou akce jen v Praze. Pořádáme šňůru debat na středních školách a zaměřovat se budeme na reformu vysokých škol i na další problémy spojené s vysokým školstvím. Stojíme daleko od stranické politiky, pojímáme debaty jako informační, nikoliv agitační, chceme slyšet názory středoškoláků. Je to generace, která by se nemusela dočkat relativně dostupného vzdělání, jaké máme dnes, ale mohla by školy opouštět s mnohasettisícovými dluhy. Za úspěch budeme považovat to, pokud tyto debaty nastolí řadu otázek, o něž se budou studenti zajímat. A chtěli bychom změnit to, aby školství a kultura nezůstávaly na chvostu politického zájmu, což zatím nepochybně jsou. Zároveň však u témat školství a kultury nezůstaneme celý veřejný sektor je ohrožený. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Jak naučit děti správně psát? Důležité jsou pomůcky i způsob psaní V nadcházejícím školním roce nastupuje do prvních tříd základních škol téměř 105 tisíc dětí. Pravidelný denní režim, výuka počítání, čtení a psaní to jsou hlavní úkoly, které na děti čekají v jejich nové roli školáka. Přitom způsob, jakým se naučí psát v první třídě, poznamená styl jejich psaní na celý život. Psaní je komplexní aktivitou, kterou ovlivňuje řada faktorů správný úchop psací pomůcky, rozcvičení ruky, světlo či židle, na níž dítě sedí. Už při prvních předškolních pokusech o psaní je důležité dbát na to, aby dítě drželo tužku správně a zbytečně si neosvojilo různé zlozvyky. Pořídit dítěti vhodné psací pomůcky nemusí být snadný úkol. Odborníci se shodují, že mezi předškoláky i školáky je řada dětí, které mají nepěkný rukopis, těžkopádné písmo, někdy i nerady kreslí. Příčinou mohou být grafomotorické obtíže, které vyplývají z nesprávného držení psacího náčiní. Těm nejmenším dětem je vhodné nabízet psací potřeby, které mají trojúhelníkový či ergonomický tvar a protiskluzovou úpravu vhodnou pro praváky i leváky. Dítě by mělo už v předškolním věku trénovat hrubou motoriku ruky. Při přechodu do základní školy pak lépe zvládne jemnou motoriku psaní. Na správné držení psacího náčiní je přitom třeba se zaměřit hned, když dítě začíná malovat a kreslit, jakmile začíná brát psací nástroj do ruky, to je přibližně mezi druhým a čtvrtým rokem života. Jestliže má prvňáček zafixován nesprávný úchop, je náprava podstatně náročnější. Pracuji jako učitelka předškolních dětí ve věku 5 až 7 let. Trápí mě zafixované zlozvyky vadné držení kresebného náčiní a nesprávné sezení u stolečku. Tyto nešvary se mi nedaří odstranit, zdá se, že jsou již v tomto věku zautomatizované. Takže nezabírají ani pomůcky násadky na tužku, trojhranné pastelky. U většiny dětí je při práci u stolečku patrný motorický neklid, a to i v případě odreagování pohybovou chvilkou, uvolňujícím nebo relaxačním cvičením, píše v internetové diskuzi jedna z učitelek. Pokud má některé dítě přes všechnu snahu problémy s psaním, náprava je možná. Pro předškoláky i školáky jsou organizovány kurzy nápravy grafomotorických obtíží, kde se svých zlozvyků pod vedením odborníků mohou zbavit. Jedná se v podstatě o rehabilitační cvičení pro uvolnění ruky, odstranění křečovitého držení psacího náčiní a přílišného tlaku na podložku. Dítě tento kurz absolvuje v průběhu několika měsíců. Odpověď na otázku Jak správně psát? lze hledat i pomocí stejnojmenného projektu. Rodičům i pedagogům nabízí rady pro nácvik úhledného a čitelného písma, stejně jako rady jak zařídit pracovní koutek dítěte. Webové stránky projektu shrnují důležité informace související se správným psaním u dětí. Jsou zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla. Podrobné informace o projektu a správném psaní naleznete na Tam se dozvíte, že: správné psaní je ovlivněno také správným sezením, zásady pro psaní leváků jsou velmi podobné těm, které platí pro praváky, před začátkem a v průběhu psaní by si mělo dítě uvolnit ruku, dítě by mělo držet hlavu od pracovní plochy ve vzdálenosti centimetrů, děti lépe vnímají předměty zblízka, a proto se jim často snaží přiblížit. Učitelé mohou využít i poradní rubriky, kde na jejich otázky odpovídá odborný garant projektu. Tím je pro Českou republiku Jana Johnová, vyučující na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Ve své praxi se setkávám s tím, že rodiče chtějí, aby jejich dítě psalo úhledně a čitelně, ale nevědí, jak tohoto cíle dosáhnout. Nesprávný postup, přetěžování a následná únava ruky může být příčinou vybudování negativního vztahu k psaní, říká Jana Johnová. A taková situace podle dětského psychologa Václava Mertina nepříznivě ovlivňuje chuť dítěte do další výuky: Je otázkou, zda se má škola věnovat výuce krasopisu. Určitě je důležité, aby se děti naučily psát čitelně, aby neměly z psaní mozoly a ruku v křeči, ale trvat na krasopisné úpravě není podle mého názoru nutné. 5 Naopak je důležité, aby děti psaly rády, aby měly zájem se rozvíjet. Zájem a ochotu se rozvíjet, podrobovat se procesu učení je třeba podporovat. V tom spočívá úloha učitelů, ale i rodičů. Jana Johnová se vyjádřila také k používání písma Comenia Script, které v současné době testuje čtyřicet škol od prvních ročníků: Nejsem odpůrcem tohoto písma, ale ani zastáncem toho, aby se je učily děti od první třídy. Ověřuje se, zda bude toto písmo vhodné pro ty, kteří mají s psaním potíže různého druhu. Myslím, že bych toto písmo nabídla dětem od třetího ročníku, ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ pak by se vidělo, kolik dětí by tuto variantu písma dobrovolně vzalo za své. Psaní i nástup do prvního ročníku pro děti znamená dodržování určitých návyků a pravidel. Pro prvňáčky může být toto období velmi složité, protože se vše rychle mění. Pokud dbáme na dodržování správných návyků, dítě motivujeme a chválíme za jeho pokroky, tak mu nástup do školy, psaní i všechny nové povinnosti zpříjemníme. Ze vzdělávání pak bude mít dítě radost, dodává Václav Mertin. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Pokud víte, že budete potřebovat složitější radu ohledně důchodového pojištění, nebo chcete získat informativní výpočet důchodu, můžete si objednat termín návštěvy klientského centra při pražském ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro tuto novou službu klientům zřídila ČSSZ speciální telefonní linku Klienti si mohou termín pro osobní konzultaci objednávat každý pracovní den Informativní výpočet důchodu od 8 do 12 hodin. Sjednání termínu bude možné uskutečnit až s měsíčním předstihem. Pro objednané konzultace je pak vyčleněn čtvrtek a pátek. Poskytování informací je samozřejmě bezplatné a týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. Služba je určena zejména klientům, kteří potřebují poskytnout obsáhlejší konzultaci. V klientském centru při ústředí ČSSZ získají klienti informace obecného charakteru o podmínkách nároku na dávky důchodového pojištění, postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění, podmínkách a způsobu výplaty dávek důchodového pojištění v České republice i do zahraničí, způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí. Klientům poskytnou pracovníci též konkrétní informace týkající se jejich důchodových nároků. Výjimkou je sepisování žádostí o důchod, které klient řeší na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště nebo na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení. čssz Zajištění pracovně-lékařských služeb Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k zajištění pracovně-lékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých internetových stránkách stanovisko k zajištění pracovně-lékařských služeb podle nového zákona o specifických zdravotních službách, který nabyl účinnosti již 1. dubna Přesto však k zákonu dosud nebyla vydána prováděcí vyhláška o pracovně-lékařských službách. Stanovisko vykládá přechodná ustanovení k zákonu, dle kterých lze pracovně-lékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle do 31. prosince V uvedeném období lze podle něj péči o zaměstnance zajišťovat jako závodní preventivní péči podle dosavadních právních předpisů. To mimo jiné znamená, že zaměstnavatelé ještě rok nemusí vysílat všechny zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na vstupní lékařské prohlídky (pokud to není účelné z hlediska rizikovosti vykonávané práce). Rovněž nemusí vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, kdykoli o to zaměstnanec požádá. Již od 1. dubna 2012 však jsou zaměstnavatelé povinni hradit závodní preventivní péči poskytovanou svým zaměstnancům v plném rozsahu. To se týká zejména periodických prohlídek (u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce či činnosti epidemiologicky závažné) a mimořádných prohlídek ze zdravotních důvodů, které dosud hradily zdravotní pojišťovny a které nově budou muset hradit zaměstnavatelé. Rovněž lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci mají být již od účinnosti nového zákona vydávány podle nových pravidel, a to i když bylo o jejich vydání požádáno již před tímto datem (ovšem přezkum dříve vydaných posudků se bude řídit dřívější právní úpravou). V tomto ohledu bude však zpočátku činit potíže nevydání vyhlášky o pracovně-lékařských službách, která má dle textu svého návrhu upravovat mimo jiné i náležitosti těchto posudků. Vít BERKA Souběh dohod o provedení práce Sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny o souběhu dohod o provedení práce a odvodu zdravotního pojištění Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo postup při v jednom kalendářním mě- více dohod o provedení práce odvodu zdravotního pojištění u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci a u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání. Od ledna 2012 platí nová pravidla pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v případě uzavření dohod o provedení práce. Pojistné se odvádí v případě, kdy zaměstnavatel zúčtuje v případě dohody o provedení práce částku vyšší než Kč (podrobněji na str. 8). Ze strany ministerstva zdravotnictví byl upřesněn postup síci, b) u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem, podle něhož se u více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení takzvaného započitatelného příjmu jednotlivé příjmy nesčítají. U příjmů po skončení dohod o provedení práce se jednotlivé příjmy započítávají do posledního měsíce výkonu dohody ve dvou situacích: a) u souběhu o provedení práce. mzčr FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Jak čerpat dovolenou Zaměstnanci v dětském domově mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu na 14 dní a během ní odpracují 54 hodin přímé a 26 hodin nepřímé práce. Pokud má zaměstnanec 12hodinovou směnu a čerpá řádnou dovolenou, lze mu odečíst 1,5 dne řádné dovolené? erpá-li dovolenou zaměst- s pracovní dobou ne- v rámci určitého období kalen- dnů nebo směn zaměstnance Čnanec rovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období nerovnoměrně rozvržena pradářního roku (období, na něž je celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dělíme počtem týdnů v tomto covní doba zaměstnance) vy- dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu bíme počtem týdnů dovolené, období. Výsledek pak vynáso- jeho dovolené připadá v celoročním průměru ( 213 odst. 4 příslušný kalendářní rok ná- na které má zaměstnanec za zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Při nerovnoměrvého počtu dnů dovolené přírok. Z takto určeného celkoném rozvržení pracovní doby sluší zaměstnanci za dobu čerpání dovolené tolik pracovních je tedy nutné určit celkový počet dnů dovolené. K tomu je dnů dovolené, kolik jich na tuto potřebné zjistit průměrný počet pracovních dnů připadají- připadá podle rozvržení pra- dobu jeho dovolené skutečně cích na jeden týden, a to tak, covní doby. že celkový počet pracovních Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Multikulturalita očima dětí naučil naše žáky respektovat a oceňovat lidi odlišné kultury Projekt Multikulturalita očima dětí tak, jak jsme jej realizovali v Základní škole Vrchlického v Liberci, si kladl dva základní cíle. Prvním cílem bylo ukázat, že i příslušníci etnických skupin s jinou barvou pleti pocházejí ze zemí s prastarou, bohatou kulturní tradicí. Druhým cílem bylo ukázat, že lidé různých etnických skupin a různé barvy pleti nejsou jednolitou masou, ale že jsou to jedinečné bytosti, originální osobnosti se svými radostmi i starostmi, podobnými těm našim. Vedle svého původního záměru mívají projekty ještě jeden velký přínos: jsou jakousi přípravou na život. Učí žáky poradit si s neplánovanými situacemi, netrvat na původní představě, ale tvořivě reagovat na změny a chopit se nečekaných příležitostí, když náhodou vyvstanou. Náš projekt měl původně vyvrcholit tvůrčí dílnou na libereckém Veletrhu dětské knihy. Pětimetrová ústřední koláž sestavená z výsledků snažení žáků na téma Kultury světa měla v podstatě pouze dotvářet náš veletržní stánek. Pořadatelé ale na poslední chvíli slíbenou dotaci od ministerstva školství neobdrželi a my museli pro závěrečnou etapu našeho projektu hledat nové řešení. Tvůrčí dílny nakonec obohatily libereckou Bambiriádu. Originální panenky Zatímco na veletrh by přišly především celé školní třídy a o víkendu rodiče a prarodiče s dětmi, na Bambiriádě byly nadšenými účastníky tvůrčí dílny nazvané Barevné děti světa i spousty malých romských dětí, které často přicházely samy, bez doprovodu dospělých. Za pomoci žákyň druhého stupně Základní školy Vrchlického si mohly vyrobit originální papírovou panenku podle vlastního návrhu. Vybrat pro ni barvu pleti, tvar očí, barvu vlasů, účes, šaty, ozdoby. Bylo až dojemné sledovat, jak spolu dvě tak rozličné skupiny dětí tvořily svůj vlastní barevný svět. V téhle tvorbě nebyly žádné rasové předsudky a bariéry, jediným kritériem bylo vytvořit co nejhezčí dílo. Ačkoliv jsem připravila ukázkové panenky, které představovaly základní etnické typy, děti se nedaly svazovat, ale nechaly se jen inspirovat. A tak vznikaly panenky žluté, které měly kulaté oči, červené copy a šaty z krepového papíru s potiskem zvířecích kůží apod. Všechny byly krásné a naprosto originální. Dívky dokázaly velmi citlivě odhadnout, na co dětské síly stačí. Co bylo pro děti příliš složité, to udělaly samy, ale vždy a vše s dětmi konzultovaly. A také vždy dokázaly v průběhu tvorby najít něco, co mohly vlastními silami zvládnout i ty nejmenší děti. Navždy jiný přístup Dívky už nikdy nebudou moci přijmout tezi, že všechny romské děti jsou divoké, neumí se soustředit, zajímá je jen to, co můžou dostat rychle a bez vlastního přičinění. Není to pravda. Zažily během dvou dnů Bambi riády desítky snědých dětí s vděčnýma velkýma očima, které se trpělivě podílely na zrodu svých panenek. Na druhou stranu těmhle dětem už nikdo nenamluví, že všichni gádžové jsou nepřátelští, protože i ony mají zkušenost s úplně jiným přístupem. Nebojím se říct, že tohle byla skutečná multikulturní výchova v praxi. 7 Exkluzivní výstava Díky ohromné vstřícnosti marketingové ředitelky nákupní Galerie Plaza v Liberci paní Nancy Haisové se změnil i náš přístup k tvůrčí části projektu nazvané Kultury světa. Dala nám plnou volnost využít prostor zcela podle svých představ a tak jsme se rozhodli vytvořit skutečně reprezentativní výstavu pro malé i velké exkluzivní průřez kulturami čtyř kontinentů rozložený na 15 panelů. Celá výstava i jednotlivé panely dostaly jasnou koncepci. Žáci už netvořili jen tak, ale tvořili výstavu. Původní přístup, který se vyznačoval občas známou pubertální frajeřinou, se měnil v zaujetí tvůrců, kteří vědí, co dělají a proč to dělají. Je něco jiného pokoušet se napodobit čínskou rostlinnou malbu na papír a něco jiného přenést ji na papírový vějíř. Rozhodli jsme se tedy, že výstavu zahájíme skutečnou vernisáží s kulturním programem, že připravíme pro každého z žáků pamětní list s jeho jménem a s reprodukcí jeho vlastního díla. Vytvořili umělecká díla Jak už to u našich projektů bývá, rozsah práce, vložený čas i finance byly výrazně vyšší, než jsme původně plánovali, ale podařilo se nám něco, v co jsme ani nedoufali. Vidina reprezentativní výstavy a potom expozice sama kultivovala nebývalým způsobem naše žáky. Stávali se v práci a v přístupu pečlivějšími a odpovědnějšími. A jak hodnotí projekt ředitel ZŠ Vrchlického Jiří Skalský: Na celé přípravě a realizaci projektu si vážím aktivního a profesionálního přístupu. Odborné vedení umožnilo dětem vytvořit za tři měsíce působení nádherná, přímo umělecká díla. Měl jsem radost, že se zapojili i ti méně vzorní žáci. A co říci závěrem? Kultivovanost a úcta ke kulturnímu bohatství druhých je základní podmínkou skutečné multikulturality. Dája SPALKOVÁ Kontakt: ZŠ Vrchlického Liberec .cz

8 8 Odvody u dohod o provedení práce Uzavřeli jsme dohodu o provedení práce, odměna bude poskytnuta v celkové výši 30 tisíc Kč za sjednaný rozsah práce. Organizace bude vyplácet každý měsíc Kč. Bude z těchto částek odvádět sociální a zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění? zdravotního pojištění vycházím z výkladu, který je U publikován v časopise Práce a mzda č. 3/2012, kde je mimo jiné uvedeno: Pokud příjem na základě dohody o provedení práce nepřesáhne v kalendářním měsíci částku Kč, nepovažuje se osoba pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel ji u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, respektive ji musí na daný měsíc odhlásit (je-li přihlášena). Je pak uveden příklad, kdy je uzavřena dohoda o provedení práce na období tří měsíců. Pojistné odvádí zaměstnavatel jen v tom měsíci, v němž příjem zaměstnance přesáhl Kč. Podle uvedeného výkladu tedy ve vámi uváděném případě nebudete v žádném měsíci pojistné na zdravotní pojištění odvádět. U pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.) jsou od 1. ledna 2012 nově zařazeni mezi poplatníky pojistného zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, u kterých vznikne účast na nemocenském pojištění. U zaměstnanců činných na základě takové dohody platí jiné podmínky pro účast na pojištění; jsou účastni pojištění, a tedy i poplatníky pojistného jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč. Pojistné na úrazové pojištění se platí podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. V případě placení tohoto pojistného je situace poněkud složitější. Ve výkladu k této věci publikovaném v časopise Mzdová účetní č. 6/2012 je mimo jiné uvedeno: Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení. U zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, je základem pro pojistné na úrazové pojištění stejná částka jako pro pojistné na sociální zabezpečení. U zaměstnanců, kteří nejsou účastni nemocenského nského pojištění, je základem pro pojistné na úrazové pojištění částka, která se stanoví postupem, kterým se stanoví vyměřovací základ u zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Zaměstnavatel byl před 1. lednem 2012 a nadále je vinen i z odměn z dohod o provedení práce platit pojistné po- na úrazové pojištění bez ohledu na výši odměny. Z odměny Kč, která byla zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce Dopřejte si misku přebraného tisku Do prvních tříd nastoupily děti Husákových dětí, hlásí ČT1. Je jich 104 tisíc! Holt generální tajemník Dosud mohli být ze zákona odškodněni jen studenti vyloučení z VŠ v první polovině 50. let. Nyní soud nařídil MŠMT vyplatit Kč advokátovi, který byl vyhozen z univerzity v 70. letech. Doufám, že tento trend potrvá synovi se bakalářka nějak vleče. Zelení podle Lidových novin stále ovlivňují podobu maturitní zkoušky. Tedy minimálně jeden, který teď v CER- MATU vede sekci analýz a produkce. Školy šetří, 34 dětí ve třídě, jak to umožňuje zákonná výjimka, není výjimkou. Za Šimona Baara jich ovšem chodilo do třídy i 80 a jak se měli všichni rádi. Jen si přečtěte Hanýžku a Martínka! Sociální kompetence o ty nám přece jde především! Šéf ČSTV Miroslav Jansta vyzval ministerstvo školství a zákonodárce, aby zavedli povinnou třetí hodinu tělocviku týdně. Myslím, že to má šanci projít, do tělocvičny se vejde až sto žáků. Školy si nově mohou MEDIÁLNÍ VÝVAR zúčtována do měsíce ledna 2012, byl zaměstnavatel povinen odvést pojistné na sociální pojištění, na zdravotní pojištění a na úrazové pojištění, včetně pojistného, které srazil zaměstnanci na sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec pojistné na úrazové pojištění neplatí). Pokud by odměna činila například jen 5000 Kč, musel by zaměstnavatel odvést z této částky jen pojistné na úrazové pojištění, zaměstnanci by žádné pojistné z této částky nesrážel. V následujícím čísle časopisu Mzdová účetní (č. 7-8/2012) dala k výše uvedenému výkladu Ing. Marta Ženíšková toto sdělení: Tato odpověď vyvolala velký ohlas u čtenářů, protože v praxi se postupuje odlišně, než je uvedeno v odpovědi. Před rokem 2012 se postupovalo tak, že z odměn z DPP se pojistné na úrazové pojištění neplatilo. Od 1. ledna 2012 se postupuje tak, že pojistné na úrazové pojištění se platí jen z odměny z DPP vyšší než Kč, to znamená, že se platí jen z odměny zaměstnance účastného nemocenského pojiště ní. zkrátit přestávky na pět minut, umožní jim to nová ministerská vyhláška. Kdepak, Fiala ví, kde rezort nejvíc tlačí bota! V Náhorním Karabachu budou mít v rozvrhu povinné hodiny šachů. Následují tak Arménii, kde jsou šachy Postup při odvodu pojištěného na úrazové pojištění před rokem 2012 se opírá o výklad ministerstva financí z roku 1993 k některým ustanovením vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. K problematice DPP se v tomto výkladu uvádí, že příjmy z DPP se do součtu vyměřovacích základů nezapočítávají, a pokud organizace zaměstnává pouze pracovníky na DPP, platí čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč. Vzhledem k tomu, že výklad k placení pojistného vydalo ministerstvo financí už v roce 1993, že není odůvodněn odkazem na právní úpravu a že od té doby došlo ke změnám příslušných právních předpisů, bylo ministerstvo financí požádáno o stanovisko k odvodu pojistného na úrazové pojištění z DPP. Po obdržení stanoviska ministerstva financí bude správný postup při odvodu pojistného na úrazové pojištění z příjmů z DPP ihned uveřejněn v časopise Mzdová účetní. Informace o výsledném stanovisku k postupu při odvodu pojistného na úrazové pojištění z příjmů z dohod o provedení práce bude poté publikována v Týdeníku Školství. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA ve školách povinné už od loňska. Arméni jsou tradičně výborní šachisté, komentují to Haló noviny. My jsme zas první na světě v konzumaci piva. Vyvodí z toho MŠMT něco? Zatímco se všechny televize, rozhlasové stanice a noviny rozplývaly, že do Klausovy soukromé školy přivedl svou dceru Karel Gott, ostatní přítomné rodiče to nechávalo naprosto klidnými. S Karlem se uvidí odpoledne na golfu, proberou to nad skleničkou. První veřejná základka v ČR, ZŠ Františky Plamínkové v Praze, zavedla uniformy. Aby nikdo nepoznal, kdo je bohatý a kdo je chudý. Tátové to odpoledne proberou U Kulatý báby nad pivem. Učitel po 15 letech praxe bere polovičku toho, co jeho spolužák z ročníku, který si kantořinu nakonec nezvolil. Za chyby se platí. Petr KUKAL

9 Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Na hřištích a s živým obličejem nový směr ve výuce angličtiny Ve školním roce 2012/2013 spouští jazyková společnost Wattsenglish testování zcela nových a v mnoha směrech unikátních výukových materiálů angličtiny pro děti. Společným rysem je zakomponování živého obličeje Steva Wattse, spoluzakladatele metody, do kreslených dokumentů. Vedle tištěných a elektronických učebnic Velký úspěch ZŠ Campanus v soutěži Nejlepší česká škola Základní škola Campanus je sídlištní školou v Praze 11. Škola dosahuje již tradičně výborných výsledků nejen ve vzdělávání, má skvělé hodnocení například v mezinárodních testech PISA, ale i ve sportu je mistrem republiky ve florbalu a v dalších soutěžích. Škola má tedy co ukázat, na co být pyšná. Zároveň ale chce poznávat jiné školy, porovnávat jejich práci se svou, učit se od nich, přebírat jejich zkušenosti, a tím se i nadále zlepšovat. Proto se ZŠ Campanus přihlásila do soutěže Nejlepší česká škola, kterou vyhlásilo ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem se na školních hřištích po celé republice objeví i speciální výukové plachty. Cílem je využít principu venkovní reklamy pro hlubší zapamatování určitých slovíček. Metodika Wattsenglish je založena na interakci mezi rodilým mluvčím a dítětem. Již na dosavadních výukových videích se Steve Watts prostřednictvím kultury a vzdělávacím portálem Učení online. Z 350 přihlášených vybrala odborná porota 48 základních škol, které mezi sebou soutěžily v regionálních kolech. Zde Základní škola Campanus porazila své soupeře, Mateřskou a Základní školu Kavčí Hory a Základní školu Hostýnská, Soutěž Fotograf roku 2012 Prázdniny jsou pro všechny pedagogy i jejich žáky především obdobím odpočinku. Léto se ale také stalo pro mladé talentované houslisty možností zdokonalit se ve hře na housle v rámci mezinárodních mistrovských houslových kurzů pořádaných v Klášterci nad Ohří. A nejsou to kurzy jen tak ledajaké. V Klášterci už zapustily své kořeny, letos v létě se konaly už poosmé v rámci hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Duchovním otcem a dnes už oficiálně jmenovaným uměleckým ředitelem festivalu včetně kurzů je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Houslové kurzy mají svá specifika, která na podobných setkáních nenajdete. Jsou otevřené houslistům z celé České republiky a ze zahraničí především z řad žáků ZUŠ, hudebních gymnázií, konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Věk účastníka jako v jiných kurzech není rozhodující, zájemce musí být pouze elementárně technicky vybaven a schopen hrát přednes s klavírem. V letošním roce se setkání zúčastnilo patnáct mladých talentovaných houslistů. Žáci měli po celých deset dnů každý den individuální hodinu výuky střídavě s Jaroslavem Svěceným a s profesorkou konzervatoře Danou Vlachovou. Tři vybraní žáci měli sólo i na závěrečném koncertu celého hudebního festivalu s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses, kde vystupoval i Jaroslav Svěcený společně s Danou Vlachovou. Svůj závěrečný koncert na zámku ale měli i ostatní absolventi kurzů. Mladí houslisté předvedli, co se během společných setkání naučili, pokroky byly skutečně obrovské. Letošní hudební festival v Klášterci nad Ohří a s ním i houslové kurzy úspěšně skončily. Na ty příští se mohou případní zájemci zeptat už teď přímo i Jaroslava Svěceného Alena TUČÍMOVÁ obrazovky obrací na děti a vybízí je k různým úkonům. Od září se také testují nové učebnice ve vybraných mateřských a základních školách, které vyučují angličtinu dle metodiky Wattsenglish. Zapsat děti do kurzů je možné na stránkách společnosti: com. Dana FILIPOVÁ Znáte je? Mlha před námi, mlha za námi VLASTA HLŮZOVÁ Naše školství v zrcadle historie tak zní podtitul této knížky, kterou u příležitosti 420. výročí narození Učitele národů J. Á. Komenského napsala Vlasta Hůzová. Ta sama o své publikaci říká, že chce svým kolegů m-pedagogů m i laické veřejnosti nabídnout tematický pohled na charakter vzdělávání dětí a mládeže i rozvoj školství v českých zemích od 9. století do současnosti. Zároveň ukazuje i vývoj vzdělávání učitelů a budování školského vzdělávacího systému. 9 a stala se tak vítězem 16. dílu a zajistila si postup do republikového finále. To se konalo koncem školního roku v Českém Krumlově. Finalisté během celého dne představovali svoji školu ukázkami aktivit a svých výrobků, prezentací dosažených úspěchů a v závěru i divadelním vystoupením. A opět hlasovala odborná porota složená ze zástupců ministerstva školství, ministerstva kultury, ČR2 a portálu Učení online. A její hodnocení? Základní škola Campanus je nejlepší pražská škola a 4. nejlepší škola v České republice. Andrea NĚMEČKOVÁ Soutěž Fotograf roku pořádá časopis FotoVideo a Týdeník Školství je jejím mediálním partnerem. Proto, jako obvykle, zveřejňujeme výsledky této soutěže, tentokrát VI. kola. V kategorii Fotografická škola roku obsadila 1. místo Základní škola, Na Líše, Praha 4 (185 bodů), 2. Obchodní akademie, Praha 1 (70 bodů) a Gymnázium Česká Třebová (70 bodů), 4. SŠ obchodu a služeb Jihlava (45 bodů) a 5. SŠPU Opava (35 bodů). V kategorii Fotograf roku Junior se jako první umístil Lukáš Koutný (255 bodů), 2. Dia Takácsová (220 bodů), 3. Tereza Dotlačilová (160 bodů) a 4. Prokop Pikhart (100 bodů). Více na

10 10 Individuálními uchazeči o stáž v zahraničí mohou být kromě zmíněných učitelů také studenti terciárního stupně vzdělávání a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávacím sektoru. Vzdělávacím institucím půso- Norské fondy a fondy EHP přinášejí nové bícím v oblasti školství nabízí Norské fondy a fondy EHP možnost zapojení se do mezinárodních pro- možnosti jektů. Program podpoří tři typy aktivit: Přípravné návštěvy, Projekty mobilit a stáže a Projekty institucionální mezinárodní spolupráce. mobility Učitelé škol budou mít již brzy příležitost vycestovat na vzdělávací či pracovní stáže do Norska, Lichtenštejnska či na Island. Uvedené země jsou zapojeny do programu Norských fondů a fondů EHP, který si obecně klade za cíl snížení socio-ekonomických rozdílů v Evropě a posílení vztahů mezi donorskými státy a státy příjemce. Napadlo vás někdy, jak vypadá dnešní svět očima dvanáctiletého kluka nebo desetiletého děvčete? Co si o něm myslí patnáctiletá slečna nebo stejně starý chlapec? Co v něm pokládají za důležité? Jak prožívají svou situaci ve škole, v rodině, mezi kamarády? Na čem jim skutečně záleží a proč? Odpovědi na tyto otázky přinesl unikátní výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let. Výzkum v rámci projektu Klíče pro život realizoval Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) v letech 2010 až 2011 a jeho výsledky jsou shrnuty v publikaci Děti v ringu dnešního světa. Tazatelé vyzpovídali 2238 dětí a dospívajících z celé republiky ve třech věkových skupinách (6 9, 10 12, let), které tvořily reprezentativní vzorek. Dále proběhlo 12 skupinových dialogů s žáky základních škol, jichž se zúčastnilo celkem více než 100 dětí. I tyto rozhovory byly podrobeny analýze a některé typické odpovědi jsou v publikaci uvedeny jako konkrétní doklady toho, jak dnešní děti mluví, myslí a cítí. Výzkum byl zaměřen na čtyři oblasti rodinu, školu, kamarády a volný čas, a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, Zaměření stáží může být rozličné. Pracovníci ve vzdělávacím sektoru dostanou příležitost zúčastnit se konferencí, seminářů či workshopů v zapojených zemích, nebo se mohou hlásit na tzv. job-shadowing (stínování) a sledovat práci odborníka na stejné pozici, jakou zastávají v domovské instituci. Učitelům program umožní podílet se v partnerské instituci na výuce. Grantovou žádost bude moci podat buď jednotlivec (stáže), nebo celá instituce. Pracovníkům vzdělávacích institucí tak bude umožněno ucházet se o mobilitu i samostatně, bez ohledu na aktivitu své instituce či její zapojení do projektů. V rámci Projektů institucionální spolupráce navážou vzdělávací instituce mezinárodní spolupráci v oblastech společného zájmu. Smyslem aktivity je posílit mezinárodní vazby na poli vzdělávání, prostřednictvím získaných poznatků zvyšovat úroveň metod vzdělávání v zúčastněných institucích a vytvářet příznivé podmínky pro spolupráci do budoucna. Program Norských fondů a fondů EHP byl zahájen koncem června prostřednictvím úvodní konference a kontaktního semináře. Na podzim se očekává vyhlášení první výzvy k podávání grantových žádostí. Víme, jaké hodnoty dnešní děti vyznávají? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají. Publikace Děti v ringu dnešního světa přináší řadu zajímavých zjištění, například že děti tráví volný čas nejčastěji sledováním televize a více než 90 procent žáků se na ni dívá několikrát do týdne. Denně se na televizi dívají přibližně tři čtvrtiny dětí, téměř pětina z nich přes dvě hodiny denně. Vliv na to má i vzdělání rodičů, jak vyplývá z výzkumu, před obrazovkou tráví více času děti rodičů s nižším vzděláním. Naopak děti vysokoškoláků se věnují ve volném čase rozmanitějším činnostem sportují a navštěvují nejrůznější zájmové kroužky. Podle psychologů je právě pestrost trávení volného času ve školním věku pro všestranný rozvoj dítěte zásadní. Výzkum zjišťoval také skutečnost, zda rodiče dětem zasahují do výběru kroužků a volnočasových aktivit. Z odpovědí vyplynulo, že jen velice málo. Čtenář se dále doví, v čem rodiče ovlivňují své děti, jak se děti v rodinách cítí a co by chtěly v rodině změnit, jak vidí naše děti učitele, co je ve škole baví, a co ne, komu se chtějí podobat, čeho chtějí v životě dosáhnout a řadu dalších, někdy alarmujících informací. Výsledky výzkumu jsou určeny odborné veřejnosti a pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, obohatí však i běžné čtenáře, především rodiče současných českých dětí. Publikaci naleznete v elektronické verzi na v sekci Publikace. Publikace je dalším z výstupů národního projektu Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (www.kliceprozivot.cz), jehož realizátory jsou od roku 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jeho klíčové aktivity jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 etwinning komunita evropských škol Zapojte se do jedinečné evropské sociální sítě určené školám, učitelům a žákům Školy mohou na portálu snadno a rychle vytvořit mezinárodní partnerství, žáci se mohou virtuálně setkávat s ostatními žáky v Evropě. V rámci vzdělávacích projektů rozvíjejí důležité dovednosti. Učí se spolupracovat v mezinárodních týmech, prakticky využívají cizí jazyk a informační a komunikační technologie. Pro koho je etwinning? etwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí a je určen učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v evropských zemích. Po registraci na portálu získá škola přístup k databázi partnerů pro své mezinárodní vzdělávací projekty etwinning, Comenius a jiné. Jak vypadá etwinningový projekt? Projekty etwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné internetové spolupráci učitelů i žáků evropských škol na dálku. Mohou mít podobu jednoduchých aktivit seznamování se s evropskými spolužáky, výměna informací o škole, městě a zemi nebo rozsáhlejších tematicky zaměřených aktivit v různých výukových oblastech společná tvorba webové prezentace, časopisu, blogu apod. Kde se dozvědět více o aktivitě etwinning? Na evropském portálu jsou všechny potřebné informace. Můžete se obrátit na Národní podpůrné středisko, které poskytuje zdarma poradenství a prostřednictvím internetové stránky informuje o aktuálních seminářích poskytovaných zdarma pro učitele, o národních oceněních kvalitním projektům a dalších aktivitách. Národní podpůrné středisko pro etwinning, Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel: , TÝDENÍK Číslo září 2012 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1140 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

12

P R A C O V N Í Ř Á D

P R A C O V N Í Ř Á D Základní umělecká škola Vsetín Podsedky 285, 755 01 Vsetín P R A C O V N Í Ř Á D č.j.: 15/2007 pro zaměstnance škol a školských zařízení zřízených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, krajem,

Více

Comenius www.naep.cz/comenius

Comenius www.naep.cz/comenius Comenius Program Comenius, který je součástí Programu celoživotního učení, se zaměřuje na předškolní a školní vzdělávání. Grantovými prostředky podporuje mezinárodní spolupráci mateřských, základních a

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9.

VY_62_INOVACE_FGIK_I-2_29. Šablona FG č. I, sada č. 2. Zaměstnání - plat/mzda. Ročník 9. Šablona FG č. I, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a svět práce Pěstitelské práce Pěstitelské práce Zaměstnání - plat/mzda Ročník 9. 2. díl ze 4-dílné série zaměřené

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26 POROVNÁNÍ KRAJSKÝCH NORMATIVŮ MZDOVÝCH PROSTŘEDKŮ STANOVENÝCH JEDNOTLIVÝMI KRAJSKÝMI ÚŘADY PRO KRAJSKÉ A OBECNÍ ŠKOLSTVÍ V ROCE 2010 MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY č.j. 13 460/2010-26

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR ROK PRŮMYSLU A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Z POHLEDU SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA NOVELA ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ 2015-2020 REFORMA FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO

Více

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014

PRAXE DO FIREM. Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem. Praha 6. 11. 2014 PRAXE DO FIREM Výsledky průzkumu projektu Praxe do firem a představení nových možností spolupráce škol a firem Praha 6. 11. 2014 OBSAH PREZENTACE 1. Představení projektu Praxe do firem 2. Hlavní zjištění

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus

Co je Erasmus? Program Erasmus je součástí evropského Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme - LLP). Erasmus Erasmus Program Erasmus je zaměřen na mobilitu a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v Evropě a také na spolupráci vysokoškolských institucí s podniky. Erasmus rovněž podporuje spolupráci vysokoškolských

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly.

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období. Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly. PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2011 VI. volební období 333 Návrh poslanců Vlasty Bohdalové, Ivana Ohlídala a Adama Rykaly na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010

Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání. Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Požadavky zaměstnavatelů na terciární vzdělávání Vadim Petrov Toyota Peugeot Citroën Automobile 24. února 2010 Obsah ❶ Terciární vzdělávání ❷ Marketing vzdělávání ❸ TPCA jako zaměstnavatel ❹ Role a očekávání

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP

AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP AKADEMIE UMĚNÍ A KULTURY PRO SENIORY HMP Projekt základních uměleckých škol (příspěvkových organizací) a HMP, určený pro seniory v oblasti celoživotního uměleckého vzdělávání Osnova: 1. Název projektu

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL

Program celoživotního učení ERASMUS. Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení ERASMUS Dana Petrova Dům zahraničních služeb 15.3.2011 / UPOL Program celoživotního učení (LLP) vzdělávací program EU zaměřený na podporu spolupráce a mobility v rámci Evropy

Více

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+

Dům zahraniční spolupráce. Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce Erasmus+ Dům zahraniční spolupráce přímo řízená organizace MŠMT mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání administruje vzdělávací programy Evropské komise Národní agentura programu

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

& evropský program Grundtvig

& evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťováníškolských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008

Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Tisková zpráva České asociace sester, o.s. Sněm předsedkyň a předsedů Luhačovice 1.11.2008 Česká asociace sester již několik měsíců upozorňuje na nedostatek sester i zdravotnických asistentů v českém zdravotnictví.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU

PRAVIDLA PRO POSKYTNUTÍ NADAČNÍHO PŘÍSPĚVKU I. ÚČEL A POSLÁNÍ NADACE TAŤÁNY KUCHAŘOVÉ - KRÁSA POMOCI Účelem nadace je zajištění finanční, materiální, humanitární, právní, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či

Více

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová

Comenius www.naep.cz. 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Comenius www.naep.cz 13. 11. 2010 Praha Martina Fantová Program celoživotního učení LLP 2007-2013 Comenius vzdělávání ve školách Erasmus vysokoškolské vzdělávání Leonardo da Vinci odborné vzdělávání a

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Školní klub LAUDEROVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A GYMNÁZIUM PŘI ŽIDOVSKÉ OBCI V PRAZE Belgická 25, Praha 2, 120 00, tel. 246 080 784 5, www.lauder.cz, skola@lauder.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Školní klub IČ:

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice

Modelový návrh komunikačního plánu. pro školní rok 2020/2021. Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice Modelový návrh komunikačního plánu pro školní rok 2020/2021 Střední průmyslová škola průkopnická, Pokrokovice červen 2019 1. Hodnocení hlavních komunikačních a motivačních aktivit SPŠ průkopnické Webové

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ

SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ SOUHRN PROGRAMŮ EUZAMĚŘENÝCH NA VZDĚLÁVÁNÍ Programy na podporu vzdělávání čekají pro nadcházející období významné změny. Evropská komise chce lépe koordinovat tyto programy a zamezit dosavadní roztříštěnosti

Více

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Obsah a průběh studia Studiem pro ředitele škol a školských zařízení získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení,

Více

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ VE ŠKOLÁCH Výuka předmětu Náboženství se ve školách řídí především těmito zákony platnými od 1. 1. 2005: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium

Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Německá škola v Praze, s.r.o. zahraniční škola a gymnázium Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze Předpis byl vypracován na základě zákona č. 561/2004

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig

Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Dům zahraničních služeb (DZS)

Dům zahraničních služeb (DZS) Vzdělávání dospělých & evropský program Grundtvig 1 Dům zahraničních služeb (DZS) příspěvková organizace, zřízená MŠMT ČR zajišťování školských vzdělávacích a dalších styků se zahraničím podle pokynů ministerstva

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009

PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ. Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ Tereza Babková / Liberec / 7.1.2009 Národní agentura pro evropské vzdělávací programy součást Domu zahraničních služeb MŠMT koordinuje vzdělávací programy mezinárodní spolupráce

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium

Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí. 79-41-K/41 Gymnázium založe n 1899o Adresa: Sokolovská 235/27, 594 01 Velké Meziříčí Telefon: ústředna ředitel Fax: 566 522 839, 566 522 849 566 521 600 566 521 600 E-mail: skola@gvm.cz www stránky: h p://www.gvm.cz IZO: 102

Více

2009 Ing. Andrea Sikorová

2009 Ing. Andrea Sikorová Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 MOŽNOSTI STUDIA V ZAHRANIČÍ 2009 Ing. Andrea Sikorová 1 Možnosti studia v zahraničí

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Problém financování výuky náboženství na škole je ošetřen Směrnicí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 33 377/2004 i SMĚRNICE Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č.j.: 33 377/2004-45

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 19. 11. 2015 bod programu: 2 věc: Podání žádosti, předfinancování a spolufinancování projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem v rámci Operačního

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO167

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4.

Kontakt: Hana Zahradníčková 737 846 193, zahradnickova.hana@gmail.com. Zápis z jednání Školské rady při ZŠ a MŠ Miličín konané dne 20.4. Školská rada Předseda Zřizovatelská sekce: Rodičovská sekce: Pedagogická sekce: Hana Zahradníčková Jana Vaňková Alena Sobíšková Hana Zahradníčková Hana Beranová Dana Dostálová Pravidelně zvaní hosté Věra

Více

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr

Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr ~ 1 ~ Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr PROBLEMATIKA DOHODY O PROVEDENÍ PRÁCE OD ROKU 2013 Podrobný komentář včetně odvodové povinnosti na SZ, ZP a daně. 1) Zákoník práce (ZP): Problematiku

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace. Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace Komenského sady 62, 751 31 Lipník nad Bečvou Identifikátor: 600 017

Více

Organizační řád soutěže Evropa ve škole

Organizační řád soutěže Evropa ve škole Č.j.: MSMT 32357/2014-1 Organizační řád soutěže Evropa ve škole Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s 3 odst. 5 vyhlášky č. 55/2005 Sb., o podmínkách organizace a financování soutěží

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu

Přehled změn v ŠVP. Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Přehled změn v ŠVP Dodatek č. Datum Dodatek se týká: Dodatek č.1 31. 8. 2012 Podmínky pro přijetí ke studiu Dodatky Dodatek č.1 k č.j. V 465-SŠ-686/11 ke kapitole Charakteristika školního vzdělávacího

Více

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY!

NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Pojďte do školky!, registrační číslo: CZ.1.07/1.2.00/43.0007 NÁBÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI PROJEKTU POJĎTE DO ŠKOLKY! Porada ředitelů mateřských škol, Seč 18.11. 2013 Projekt Pojďte do školky! : datum zahájení:

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně:

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2009 / 2010. Pracoviště II. stupně: MOZAIKOVNÍK školní rok 2009 / 2010 Pracoviště I. stupně: Základní škola Mozaika, o.p.s. U Stadionu 1166 516 01 Rychnov nad Kněžnou tel.: 732 234 209 (sborovna) 739 007 826 603 709 174 (p. ředitelka) Pracoviště

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list

Směrnice č. 34. Pracovní řád. Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 34 Příloha č.1 Pracovní doba, úřední dny Příloha č.2 Evidenční docházkový list Pracovní řád 2014 1 Úvodní

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN

MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN MODUL 5: VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN PŘEDMLUVA Modul 5 V Modulu 5, který nese název VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PRO ŽENY MIGRANTKY ČI ŽENY Z ETNICKÝCH SKUPIN, popisujeme,

Více

Člověk v tísni, o.p.s.

Člověk v tísni, o.p.s. Člověk v tísni, o.p.s. Čím se zabýváme Humanitární a rozvojová pomoc (přírodní katastrofy/ Skutečný dárek) Podpora lidských práv (podpora občanské společnosti v zemích s totalitním režimem, filmový festival

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO168

Více

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců

Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Analýza odvodů OSVČ a zaměstnanců Zpracoval tým Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR ve spolupráci se serverem Podnikatel.cz 27.5.2015, Praha Obsah: Porovnání odvodů daní z příjmů Porovnání

Více

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu

Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Metodický pokyn pro uplatnění částky zaplacených odborových příspěvků jako odečitatelné položky od základu daně z příjmu Dnem 1. ledna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 438/2003 Sb., kterým se mění zákon č.

Více

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE

ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ZŠ KUNOVICE, U PÁLENICE ŠKOLA, KDE SI SVŮJ POCIT ÚSPĚCHU ZAŽIJE KAŽDÉ DÍTĚ ŠKOLA,KDE UČITELÉ I ŽÁCI PŘEMÝŠLEJÍ NAD TÍM, CO, JAK A PROČ DĚLAJÍ CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE CO NA ŠKOLE OCEŇUJÍ RODIČE Zdroj:

Více

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+!

Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Na kafe s Erasmem+ Namíchejte si tu nejlepší kávu a získejte finanční podporu z programu Erasmus+! Distributor: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz, www.naerasmusplus.cz Doba použitelnosti: 2014 2020

Více

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa

Investice do rozvoje vzdělávání. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. Školská legislativa Investice do rozvoje vzdělávání Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů Školská legislativa Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0

Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 Komplexní pozměňovací návrh k návrhu státního rozpočtu na rok 2015, sněmovní tisk 331/0 I. Důvodová zpráva: Současná vláda pod vedením premiéra Bohuslava Sobotky ve svém programovém prohlášení a zejména

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb

Metodika projektu. Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989, p.o. Metodika projektu CZ.1.07/1.2.33/02.0039,,Analýza potřeb 2014 Zpracoval garant projektu Mgr.Radek Procházka s kolektivem Z Š a M Š N y m

Více

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc

Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu Centrum vzdelávania - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Analýza vzdělávacích potřeb v rámci projektu "Centrum vzdelávania" - príležitosť k vzdelávaniu bez hraníc Zpracovala: Dorota Madziová, Institut EuroSchola, duben 2011 V rámci projektu "Centrum vzdelávania"

Více

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů

Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Rada kraje Vysočina Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvků na dofinancování evropských projektů Opatření Programu rozvoje kraje 2.4.3: Rozvoj mezinárodních aktivit ze dne 10. 1. 2006 č.

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute PwC Studentský barometr 2014 PricewaterhouseCoopers Česká republika (PwC) provedla, stejně tak jako každý rok, rozsáhlý průzkum nazvaný Studentský barometr. Průzkumu se účastnili studenti a čerství absolventi.

Více