Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat"

Transkript

1 TÝDENÍK ZÁŘÍ 2012 XX. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vládní návrh úpravy státní maturity... 3 Jak naučit děti správně psát?... 5 Projekt Multikulturalita očima dětí... 7 FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Rozvážně jednat má větší cenu, než jenom rozumně myslit. Cicero Krátce září Turné Za záchranu vzdělanosti a kultury začalo v Liberci. ČMOS pracovníků školství a iniciativa Za svobodné vysoké školy budou formou informačních stanů seznamovat širokou veřejnost s problémy českého školství. V tomto týdnu proběhne tato akce ještě v Brně a Ostravě. 12. září V divadle Kolowrat uspořádalo Masarykovo demokratické hnutí a Národní divadlo klubový podvečer 75 let bez T. G. Masaryka. 13. září Odborový svaz pracovníků školství a vědy na Slovensku uspořádá jednodenní stávku, kterou chce vyjádřit protest proti předloženému návrhu rozpočtu Slovenské republiky na rok Školské odbory: Situaci nemůžeme podceňovat ČMOS pracovníků školství spolu s iniciativou Za svobodné vysoké školy a některými odborovými svazy kultury zahájil tento týden turné Za záchranu vzdělanosti a kultury. Hovořili jsme o něm s předsedou školských odborů Františkem DOBŠÍKEM. Proč jste přistoupili k takovéto formě, tedy formě kontaktní kampaně? to skutečně nemuselo být tak drastické. Proto turné Za záchranu vzdělanosti a kultury se například ani na nemocenskou. A v tom vidíme velký problém. lamentu. Podepisovat se bude moci v našich informačních stanech, které se objeví ve všech Turné jsme plánovali bude mít především informační Vy tedy trváte na posílení regionech, a to do poloviny v době, kdy jsme ještě neznali záměry státního rozpočtu na příští rok a kdy jsme se obávali výrazných škrtů. Nevěděli jsme, zda naše akce bude mít protestní charakter, zda se dokonce nebudeme připravovat na stávku. Chtěli jsme prostě, aby se lidé nebáli dát najevo svůj názor. A zároveň informovat veřejnost, o co nám vlastně jde. Návrh rozpočtu kapitoly školství na příští rok se vyvíjí přece jen o trochu lépe, je to tak? Podle našich informací by charakter. Chceme rodiče našich žáků a ostatní občany seznámit s reálným stavem našeho školství, s problémy, které musí učitelé dennodenně řešit. Peníze v regionálním školství chybějí a chybět budou i v příštím roce. I když situace se nyní nejeví až tak katastrofální, přesto ji nemůžeme podceňovat. Platy ve školství se v podstatě zmrazí, což při rostoucí inflaci rozhodně není důvod k jásání. Peníze chybějí i na učební pomůcky, na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na nové učebnice, ale nedostává rozpočtu kapitoly školství? Chceme i touto akcí dát najevo, že pokud bude ministr školství žádat vládu o dofinancování kapitoly MŠMT, budeme ho v tom podporovat. Vláda by mu podle našeho názoru měla vyjít vstříc, protože si všichni uvědomujeme, že peníze do vzdělávání jsou nejlépe investované peníze. Připravili jste petici za vytvoření podmínek pro kvalitní vzdělávání. Kde a dokdy ji budou moci lidé podepsat? Naše petice je adresována vládě a oběma komorám par- října. Věřím, že se sejde nejméně deset tisíc podpisů, což umožní, aby naše petice byla projednána v parlamentu. Věřím, že senátoři a hlavně poslanci ji při schvalování státního rozpočtu na rok 2013 nebudou brát na lehkou váhu. KARLA TONDLOVÁ

2 2 Zápisník České školy v USA Od září vznikly na několika místech západního pobřeží USA nové české školy. Zakládají je hlavně čeští rodiče. Žáci v nich mohou získat osvědčení, které je ekvivalentem českého vysvědčení. Novinkou od letošního roku je, že rozdílové zkoušky v kmenové škole v Česku už nejsou povinné, ale dobrovolné. čtk Šachy povinně Povinné hodiny šachů mají v rozvrhu školáci v Náhorním Karabachu. Tato arménská enkláva na ázerbájdžánském území tak následuje Armé nii, kde se děti šachům povinně učí už od loňska. čtk Techmania nabízí Nové pracovní programy vysvětlující základní jevy z oblasti optiky, elektřiny a mechaniky nabízí od nového školního roku plzeňská Techmania, která se zabývá neformálním vzděláváním a popularizací vědy. čtk Skandál v Harvardu Harvardova univerzita ve Spojených státech vyšetřuje údajný podvod při domácí části jarních závěrečných zkoušek, kterého se dopustilo zhruba 125 studentů. Pokud se nepravosti prokážou, půjde o největší skandál v současné historii školy, která je v USA považována za jednu z nejprestižnějších. čtk Je mi jasné, že jste se těšili na někoho jiného, ale musím tě zklamat, Vonásku přímá volba třídního učitele zatím nebyla zavedena! KRESBA: Milan KOCMÁNEK Současnost a budoucnost programu Erasmus Erasmus jako jeden z nejznámějších vzdělávacích programů Evropské unie pomohl od doby svého vzniku zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí téměř 3 milionům evropských studentů. V rámci České republiky do zahraničí vycestovalo více než vysokoškolských studentů a zaměstnanců vysokých škol a zájem o program stále stoupá. Program Erasmus byl v Evropě založen v roce 1987 a v České republice funguje od roku V současné době je do programu zapojeno přibližně 90 procent evropských univerzit, z českých vysokoškolských institucí je jich v akademickém roce 2012/2013 zapojeno celkem 70. Finanční prostředky programu Erasmus umožňují zahraniční mobilitu téměř osobám ročně. Čeští vysokoškoláci preferují Německo (16 %), Francii (12 %), Španělsko (10 %) a Velkou Británii (9 %). Evropská komise nyní představila návrh nového programu pro období Ten má sjednotit všech sedm stávajících vzdělávacích programů EU do jednoho programu s názvem Erasmus pro všechny. Nový program má umožnit až pěti milionům osobám studovat nebo se připravovat na povolání v zahraničí. naep Učitelé berou po 15 letech půlku toho, co jiní vysokoškoláci Do studia pedagogiky se talentovaní absolventi středních škol neženou. Po 15 letech praxe by totiž jako učitelé brali jen polovinu toho, co jejich vysokoškolsky vzdělaní vrstevníci v jiném oboru. Ukázala to studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu. Podle odborníků má nyní vláda na výběr, buď Už poosmé měsíc filmu ve školách Základní a střední školy se v listopadu tohoto roku mohou opět zapojit do projektu společnosti Člověk v tísni s názvem Příběhy bezpráví měsíc filmu na školách. Letošní 8. ročník je tematicky zaměřen na období normalizace. Pro školy je připravena nabídka tří dokumentárních filmů, které přinášejí pohled zejména na 80. léta minulého století. A jak se mohou školy do projektu zapojit? Stačí se do 5. října přihlásit. Škola pak zdarma obdrží materiály a během listopadu uspořádá projekci daného filmu a besedu školství podpoří na úkor jiných výdajů, nebo bude v příštích letech upadat vzdělanost. V platovém postavení učitelů vůči ostatním vysokoškolákům je na tom ze zemí OECD hůř než Česká republika jen Island, Maďarsko a Slovensko. Dřívější studie IDEA přitom ukázala, že výrazný pokles vzdělanosti českých patnáctiletých žáků za posledních deset let odpovídá v dlouhodobém horizontu osmdesáti let ztrátě až 169 miliard HDP ročně. Naopak zlepšení výsledků českých žáků na úroveň Finska, země s nejlepšími mezinárodními výsledky, by přineslo zvýšení HDP odpovídající 335 miliardám korun ročně. čtk s hostem. Za svou účast v projektu obdrží sadu tří DVD s publikací k tématu normalizace. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vice informací na bb

3 Vládní návrh úpravy státní maturity ve sněmovně: jedna obtížnost, dva povinné předměty 3 O další podobě státní maturity se bavme, pracujme na ní, nyní ale považuji za nutné, abychom schválili to, co už umíme udělat bez chyb. Petr FIALA Další kolo státních maturit je za dveřmi. Jak bude probíhat, to nyní záleží na poslancích a senátorech. Ti totiž musí v nejkratší možné době projednat a hlavně schválit vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Projednání novely školského zákona bylo proto i hlavním bodem jednání školského výboru. Objasnit, v čem novela spočívá a proč je tak důležitá, přišel členům školského výboru i ministr školství Petr Fiala. Jak uvedl, podle stávajícího znění školského zákona by se státní maturita musela v tomto školním roce (2012/2013) rozšířit o další předměty, což není možné. Nemůžeme nutit mladé lidi, aby se vypořádávali s problémy, které nezavinili. Po zkušenostech z letošního roku nelze pokračovat ve špatné verzi maturitní zkoušky, řekl ministr školství a doplnil, že navrhované změny nepřinesou novou koncepci, pouze upravují pravidla stávající maturitní zkoušky. Musíme dát maturantům i vyučujícím jistotu. Mladí lidé by neměli mít pocit, že se stát chová nespravedlivě. Letošní situace byla neuspokojivá, nebojím se použít i slovo katastrofální, a pokud navrhované změny nebudou přijaty, bude se opakovat, konstatoval P. Fiala. Ministr školství hned po svém nástupu sestavil pracovní skupinu, která měla za úkol provést revizi maturitní zkoušky. Její členové měli předložit dva návrhy. První má stabilizovat maturity v krátkodobém výhledu, druhý pak představit dlouhodobý koncept státní maturity. V současné době je do poslanecké sněmovny formou poslaneckého pozměňovacího návrhu předložen vládní návrh na úpravu státní maturity pro školní roky 2012/2013 a 2013/2014. Návrh by měl být schválen nejpozději do 14. listopadu letošního roku. Tímto dnem by měl nabýt i své účinnosti. Letošní maturanti i jejich vyučující by tak měli mít dostatek času na přípravu. A v čem tento pozměňovací návrh spočívá? Přede- FOTO: Stanislav JUGA vším ve zjednodušení společné části státní maturity. Pro následující dva roky budou zachovány zkoušky ze dvou povinných předmětů, a to českého jazyka a literatury a z cizího jazyka nebo matematiky. Úroveň obtížnosti maturitní zkoušky bude pouze jedna a oprava slohových prací z českého jazyka bude probíhat ve školách. Tak by se zjednodušeně dal tento návrh shrnout. Opravdu ale jen zjednodušeně. Návrh totiž říká, že opravy písemných prací budou probíhat ve školách, ale opravovat je nesmí nikdo, kdo v dané škole vyučuje, kdo je jejím pracovníkem. Dále návrh upravuje i zkoušku z nepovinných předmětů. Studenti, kteří budou chtít složit maturitní zkoušku z dalšího nepovinného předmětu, si budou moci vybrat jen ze dvou předmětů, a to buď z dalšího cizího jazyka, v případě, že povinně maturovali z cizího jazyka, anebo z matematiky, pokud ji však neměli jako povinný předmět. Další pozměňovací návrhy se pak týkají především vlastní organizace maturitních zkoušek, finančního ohodnocení hodnotitelů atd. Celý pozměňovací návrh lze najít na webových stránkách poslanecké sněmovny pod číslem 732. Členové školského výboru se na svém zasedání zabývali i dalším vývojem státní maturity. Podle jejich mínění by součástí povinné maturitní zkoušky měla být i matematika. Nejprve se však, podle jejich slov, musí změnit učební dokumenty z matematiky, upravit rámcové vzdělávací programy a následně i školní vzdělávací plány. Je ale také nutné co nejdříve hovořit o termínech takových změn. Termíny změn, legislativní plán je důležitý především pro ředitele škol, aby nedělali nábor mezi žáky, kteří nemají odpovídající studijní předpoklady, upozornila Anna Putnová, předsedkyně školského výboru. Zafixování navrhované podoby státní maturity na dva roky odborníkům na tuto problematiku čas na snad už promyšlenou a reálnou podobu státní maturitní zkoušky poskytne. Olga ŠEDIVÁ

4 4 Školské odbory: informace, fakta, argumenty Nechceme, aby absolventi vysokých škol museli platit mnohatisícové dluhy za školné Petiční stan odborů bude postupně vztyčován v šestnácti městech České republiky a stane se vždy centrem, kde občané naleznou informace o probíhající odborové kampani. K turné Za záchranu vzdělanosti a kultury po městech se přidala také iniciativa Za svobodné vysoké školy. O tom, co vede studenty ke spolupráci s odbory, i o jejich záměrech jsme hovořili se zástupcem studentské iniciativy Lukášem Matoškou. Proč vznikla iniciativa Za svobodné vysoké školy? Iniciativa Za svobodné vysoké školy vznikla loni v prosinci. V té době tehdejší ministr školství Josef Dobeš předložil dva věcné záměry zákonů pro reformu vysokých škol a my jsme v tuto chvíli uspořádali před MŠMT protestní mítink a následně vznikla iniciativa. Vadilo nám, že ministr Dobeš adekvátně nekomunikoval s akademickými reprezentacemi a už vůbec ne se studenty. Kritizovali jsme záměr zpoplatnit studium, konkrétně bylo navrženo školné ve výši deseti tisíc korun, dále chystané zavedení systému studentských půjček, za něž by měl ručit stát, i navrhované zavedení tzv. rady vysoké školy, která měla na školy zavést podnikatelskou a politickou kontrolu. Poté ministr Dobeš rezignoval, nastoupil nový ministr, který po dvou měsících stáhl jeden z věcných záměrů ten, který navrhoval zavést radu. Druhý záměr na zavedení školného je však pořád na stole. Vláda chce evidentně prosadit vysokoškolskou reformu, kterou si předsevzala v programovém prohlášení, jinou cestou. Jak v současné době vypadá záměr zavést školné? Ministr Fiala tvrdí, že určité zpoplatnění studia je potřeba, a začal používat termín zápisné. My říkáme, že vynalezl jen jiný název pro školné. Mluví se o jakémsi technickém poplatku, který by se platil po celou dobu studia, navrhuje se částka 3 až 3,5 tisíce korun za semestr, takže až 7 tisíc za rok. Platit by se mělo od příštího školního roku. Nejzávažnějším problémem je ale to, že stále klesá příliv peněz do vysokého školství, před třemi lety byl rozpočet 21 miliard korun, letos jen 18 miliard a za dva roky by se mělo jednat už jen o 13 miliard, což by bylo likvidační. Vláda chce zavést poplatky za studium, aby se školám dorovnaly rozpočty. Velice se obáváme, abychom nedopadli jako v Británii, kde byla výše školného při zavedení nastavena nízko, ale postupně se školné vyšplhalo na devítinásobek původní částky. Ve chvíli, kdy se zavede jakékoli zpoplatnění vysokoškolského studia, stane se součástí systému a dalším krokem bude to, že výši poplatku si budou školy určovat samy. A školy musí reagovat na permanentní snižování veřejných rozpočtů, jsou tedy nuceny poplatky zvyšovat nemají na výběr. Co vás vedlo k tomu, že jste začali spolupracovat s odbory? V únoru nám školské odbory nabídly spolupráci při naší demonstraci, takové podpory jsme se bohužel nedočkali od Vysokoškolského odborového svazu. Nelze si namlouvat, že můžeme mít dobře financované svobodné vysoké školy, aniž bychom měli dobře fungující veřejný sektor, nezávislý na různých tlacích. Hledali jsme přirozeného partnera, který by nám pomáhal prosazovat naše zájmy, a to nás vedlo k jednání FOTO: Zlata ŠŤÁSTKOVÁ se školskými odbory. My jsme podpořili jarní protestní akce Stop vládě, od 16. do 21. dubna i Týden protestů, a poté jsme probírali možnosti další vzájemné spolupráce. Uvažujete také o formálním propojení studentů s odbory? Odbory nejsou mezi mladými příliš populární. Určitá averze u nastupující generace vyplývá z názoru, že odborové struktury jsou u nás spjaty s předlistopadovým režimem. To je však mylné, nebýt odborů a vyhlášení generální stávky, starý režim by nepadl. Přišla doba, abychom to uváděli na pravou míru. V západních zemích je zastoupení zaměstnanců v odborech daleko vyšší, v severských zemích dokonce nadpoloviční. V řadě zemí jsou studenti členy asociací nebo unií, které vykazují všechny rysy odborové organizace. Samozřejmě cítíme ve středoevropském prostředí v oblasti organizovanosti na akademické půdě určitý deficit. Pokud bych měl charakterizovat naši situaci, stojíme na začátku. V tuto chvíli je prostor pro to, aby se v rámci ČMOS pracovníků školství vyvinula činnost na půdě pedagogických fakult. Jak by měla podle Vás konkrétně vypadat? Určitým prototypem je pro nás to, co v současné době funguje na medicíně, například Lékařský odborový klub, kdy řada studentů budoucích lékařů vstupuje do profesně koncipovaných spolků. Je to pro ně určitý náznak budoucí cesty a zprostředkování kontaktů v jejich profesním prostředí. Na takové bázi by mohla vzniknout organizace v rámci školských odborů pro studenty pedagogických fakult. Také si myslím, že vzhledem k míře organizovanosti zaměstnanců v odborech nemá v tuto chvíli význam, aby tu působily odděleně školské odbory pro základní a střední školy a odbory pro vysoké školy. Podle mého názoru potřebujeme jednotné školské odbory, jaké fungují například na Slovensku. Jakým způsobem budete spolupracovat s odbory tento měsíc, kdy probíhá turné Za záchranu vzdělanosti a kultury? Je to mimořádná kampaň, vůbec poprvé navštívíme 16 měst, nebudou akce jen v Praze. Pořádáme šňůru debat na středních školách a zaměřovat se budeme na reformu vysokých škol i na další problémy spojené s vysokým školstvím. Stojíme daleko od stranické politiky, pojímáme debaty jako informační, nikoliv agitační, chceme slyšet názory středoškoláků. Je to generace, která by se nemusela dočkat relativně dostupného vzdělání, jaké máme dnes, ale mohla by školy opouštět s mnohasettisícovými dluhy. Za úspěch budeme považovat to, pokud tyto debaty nastolí řadu otázek, o něž se budou studenti zajímat. A chtěli bychom změnit to, aby školství a kultura nezůstávaly na chvostu politického zájmu, což zatím nepochybně jsou. Zároveň však u témat školství a kultury nezůstaneme celý veřejný sektor je ohrožený. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

5 Jak naučit děti správně psát? Důležité jsou pomůcky i způsob psaní V nadcházejícím školním roce nastupuje do prvních tříd základních škol téměř 105 tisíc dětí. Pravidelný denní režim, výuka počítání, čtení a psaní to jsou hlavní úkoly, které na děti čekají v jejich nové roli školáka. Přitom způsob, jakým se naučí psát v první třídě, poznamená styl jejich psaní na celý život. Psaní je komplexní aktivitou, kterou ovlivňuje řada faktorů správný úchop psací pomůcky, rozcvičení ruky, světlo či židle, na níž dítě sedí. Už při prvních předškolních pokusech o psaní je důležité dbát na to, aby dítě drželo tužku správně a zbytečně si neosvojilo různé zlozvyky. Pořídit dítěti vhodné psací pomůcky nemusí být snadný úkol. Odborníci se shodují, že mezi předškoláky i školáky je řada dětí, které mají nepěkný rukopis, těžkopádné písmo, někdy i nerady kreslí. Příčinou mohou být grafomotorické obtíže, které vyplývají z nesprávného držení psacího náčiní. Těm nejmenším dětem je vhodné nabízet psací potřeby, které mají trojúhelníkový či ergonomický tvar a protiskluzovou úpravu vhodnou pro praváky i leváky. Dítě by mělo už v předškolním věku trénovat hrubou motoriku ruky. Při přechodu do základní školy pak lépe zvládne jemnou motoriku psaní. Na správné držení psacího náčiní je přitom třeba se zaměřit hned, když dítě začíná malovat a kreslit, jakmile začíná brát psací nástroj do ruky, to je přibližně mezi druhým a čtvrtým rokem života. Jestliže má prvňáček zafixován nesprávný úchop, je náprava podstatně náročnější. Pracuji jako učitelka předškolních dětí ve věku 5 až 7 let. Trápí mě zafixované zlozvyky vadné držení kresebného náčiní a nesprávné sezení u stolečku. Tyto nešvary se mi nedaří odstranit, zdá se, že jsou již v tomto věku zautomatizované. Takže nezabírají ani pomůcky násadky na tužku, trojhranné pastelky. U většiny dětí je při práci u stolečku patrný motorický neklid, a to i v případě odreagování pohybovou chvilkou, uvolňujícím nebo relaxačním cvičením, píše v internetové diskuzi jedna z učitelek. Pokud má některé dítě přes všechnu snahu problémy s psaním, náprava je možná. Pro předškoláky i školáky jsou organizovány kurzy nápravy grafomotorických obtíží, kde se svých zlozvyků pod vedením odborníků mohou zbavit. Jedná se v podstatě o rehabilitační cvičení pro uvolnění ruky, odstranění křečovitého držení psacího náčiní a přílišného tlaku na podložku. Dítě tento kurz absolvuje v průběhu několika měsíců. Odpověď na otázku Jak správně psát? lze hledat i pomocí stejnojmenného projektu. Rodičům i pedagogům nabízí rady pro nácvik úhledného a čitelného písma, stejně jako rady jak zařídit pracovní koutek dítěte. Webové stránky projektu shrnují důležité informace související se správným psaním u dětí. Jsou zde kapitoly věnující se obecným zásadám a důležitým návykům pro správné psaní, konkrétní příklady správných i špatných postupů při psaní ilustrované na fotografiích nebo speciální lekce zaměřené na uvolnění ruky i celého těla. Podrobné informace o projektu a správném psaní naleznete na Tam se dozvíte, že: správné psaní je ovlivněno také správným sezením, zásady pro psaní leváků jsou velmi podobné těm, které platí pro praváky, před začátkem a v průběhu psaní by si mělo dítě uvolnit ruku, dítě by mělo držet hlavu od pracovní plochy ve vzdálenosti centimetrů, děti lépe vnímají předměty zblízka, a proto se jim často snaží přiblížit. Učitelé mohou využít i poradní rubriky, kde na jejich otázky odpovídá odborný garant projektu. Tím je pro Českou republiku Jana Johnová, vyučující na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci. Ve své praxi se setkávám s tím, že rodiče chtějí, aby jejich dítě psalo úhledně a čitelně, ale nevědí, jak tohoto cíle dosáhnout. Nesprávný postup, přetěžování a následná únava ruky může být příčinou vybudování negativního vztahu k psaní, říká Jana Johnová. A taková situace podle dětského psychologa Václava Mertina nepříznivě ovlivňuje chuť dítěte do další výuky: Je otázkou, zda se má škola věnovat výuce krasopisu. Určitě je důležité, aby se děti naučily psát čitelně, aby neměly z psaní mozoly a ruku v křeči, ale trvat na krasopisné úpravě není podle mého názoru nutné. 5 Naopak je důležité, aby děti psaly rády, aby měly zájem se rozvíjet. Zájem a ochotu se rozvíjet, podrobovat se procesu učení je třeba podporovat. V tom spočívá úloha učitelů, ale i rodičů. Jana Johnová se vyjádřila také k používání písma Comenia Script, které v současné době testuje čtyřicet škol od prvních ročníků: Nejsem odpůrcem tohoto písma, ale ani zastáncem toho, aby se je učily děti od první třídy. Ověřuje se, zda bude toto písmo vhodné pro ty, kteří mají s psaním potíže různého druhu. Myslím, že bych toto písmo nabídla dětem od třetího ročníku, ILUSTRAČNÍ FOTO: Alena TUČÍMOVÁ pak by se vidělo, kolik dětí by tuto variantu písma dobrovolně vzalo za své. Psaní i nástup do prvního ročníku pro děti znamená dodržování určitých návyků a pravidel. Pro prvňáčky může být toto období velmi složité, protože se vše rychle mění. Pokud dbáme na dodržování správných návyků, dítě motivujeme a chválíme za jeho pokroky, tak mu nástup do školy, psaní i všechny nové povinnosti zpříjemníme. Ze vzdělávání pak bude mít dítě radost, dodává Václav Mertin. Zlata ŠŤÁSTKOVÁ

6 6 Pokud víte, že budete potřebovat složitější radu ohledně důchodového pojištění, nebo chcete získat informativní výpočet důchodu, můžete si objednat termín návštěvy klientského centra při pražském ústředí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Pro tuto novou službu klientům zřídila ČSSZ speciální telefonní linku Klienti si mohou termín pro osobní konzultaci objednávat každý pracovní den Informativní výpočet důchodu od 8 do 12 hodin. Sjednání termínu bude možné uskutečnit až s měsíčním předstihem. Pro objednané konzultace je pak vyčleněn čtvrtek a pátek. Poskytování informací je samozřejmě bezplatné a týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. Služba je určena zejména klientům, kteří potřebují poskytnout obsáhlejší konzultaci. V klientském centru při ústředí ČSSZ získají klienti informace obecného charakteru o podmínkách nároku na dávky důchodového pojištění, postupu při vyřizování žádostí o dávky důchodového pojištění, podmínkách a způsobu výplaty dávek důchodového pojištění v České republice i do zahraničí, způsobu realizace srážek z důchodů prováděných na základě výkonu rozhodnutí. Klientům poskytnou pracovníci též konkrétní informace týkající se jejich důchodových nároků. Výjimkou je sepisování žádostí o důchod, které klient řeší na okresní správě sociálního zabezpečení podle svého trvalého bydliště nebo na územním pracovišti Pražské správy sociálního zabezpečení. čssz Zajištění pracovně-lékařských služeb Stanovisko Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky k zajištění pracovně-lékařských služeb v souladu s přechodným ustanovením 98 odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých internetových stránkách stanovisko k zajištění pracovně-lékařských služeb podle nového zákona o specifických zdravotních službách, který nabyl účinnosti již 1. dubna Přesto však k zákonu dosud nebyla vydána prováděcí vyhláška o pracovně-lékařských službách. Stanovisko vykládá přechodná ustanovení k zákonu, dle kterých lze pracovně-lékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle do 31. prosince V uvedeném období lze podle něj péči o zaměstnance zajišťovat jako závodní preventivní péči podle dosavadních právních předpisů. To mimo jiné znamená, že zaměstnavatelé ještě rok nemusí vysílat všechny zaměstnance pracující na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce na vstupní lékařské prohlídky (pokud to není účelné z hlediska rizikovosti vykonávané práce). Rovněž nemusí vyslat zaměstnance na mimořádnou prohlídku, kdykoli o to zaměstnanec požádá. Již od 1. dubna 2012 však jsou zaměstnavatelé povinni hradit závodní preventivní péči poskytovanou svým zaměstnancům v plném rozsahu. To se týká zejména periodických prohlídek (u zaměstnanců vykonávajících rizikové práce či činnosti epidemiologicky závažné) a mimořádných prohlídek ze zdravotních důvodů, které dosud hradily zdravotní pojišťovny a které nově budou muset hradit zaměstnavatelé. Rovněž lékařské posudky o zdravotní způsobilosti zaměstnanců k práci mají být již od účinnosti nového zákona vydávány podle nových pravidel, a to i když bylo o jejich vydání požádáno již před tímto datem (ovšem přezkum dříve vydaných posudků se bude řídit dřívější právní úpravou). V tomto ohledu bude však zpočátku činit potíže nevydání vyhlášky o pracovně-lékařských službách, která má dle textu svého návrhu upravovat mimo jiné i náležitosti těchto posudků. Vít BERKA Souběh dohod o provedení práce Sdělení Všeobecné zdravotní pojišťovny o souběhu dohod o provedení práce a odvodu zdravotního pojištění Ministerstvo zdravotnictví upřesnilo postup při v jednom kalendářním mě- více dohod o provedení práce odvodu zdravotního pojištění u souběhu více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci a u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání. Od ledna 2012 platí nová pravidla pro odvod pojistného na zdravotní pojištění v případě uzavření dohod o provedení práce. Pojistné se odvádí v případě, kdy zaměstnavatel zúčtuje v případě dohody o provedení práce částku vyšší než Kč (podrobněji na str. 8). Ze strany ministerstva zdravotnictví byl upřesněn postup síci, b) u částek zúčtovaných po skončení zaměstnání. Ministerstvo zdravotnictví zaslalo všem zdravotním pojišťovnám dopis s metodickým návodem, podle něhož se u více dohod o provedení práce v jednom kalendářním měsíci pro účely určení zaměstnání v systému zdravotního pojištění a pro zjištění dosažení takzvaného započitatelného příjmu jednotlivé příjmy nesčítají. U příjmů po skončení dohod o provedení práce se jednotlivé příjmy započítávají do posledního měsíce výkonu dohody ve dvou situacích: a) u souběhu o provedení práce. mzčr FOTO: Alena TUČÍMOVÁ Jak čerpat dovolenou Zaměstnanci v dětském domově mají nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu na 14 dní a během ní odpracují 54 hodin přímé a 26 hodin nepřímé práce. Pokud má zaměstnanec 12hodinovou směnu a čerpá řádnou dovolenou, lze mu odečíst 1,5 dne řádné dovolené? erpá-li dovolenou zaměst- s pracovní dobou ne- v rámci určitého období kalen- dnů nebo směn zaměstnance Čnanec rovnoměrně rozvrženou na jednotlivé týdny nebo na období nerovnoměrně rozvržena pradářního roku (období, na něž je celého kalendářního roku, přísluší mu tolik pracovních dnů dělíme počtem týdnů v tomto covní doba zaměstnance) vy- dovolené, kolik jich podle rozvržení pracovní doby na dobu bíme počtem týdnů dovolené, období. Výsledek pak vynáso- jeho dovolené připadá v celoročním průměru ( 213 odst. 4 příslušný kalendářní rok ná- na které má zaměstnanec za zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce). Při nerovnoměrvého počtu dnů dovolené přírok. Z takto určeného celkoném rozvržení pracovní doby sluší zaměstnanci za dobu čerpání dovolené tolik pracovních je tedy nutné určit celkový počet dnů dovolené. K tomu je dnů dovolené, kolik jich na tuto potřebné zjistit průměrný počet pracovních dnů připadají- připadá podle rozvržení pra- dobu jeho dovolené skutečně cích na jeden týden, a to tak, covní doby. že celkový počet pracovních Vít BERKA

7 zkušenosti nápady inspirace projekty záměry lekce příklady Projekt Multikulturalita očima dětí naučil naše žáky respektovat a oceňovat lidi odlišné kultury Projekt Multikulturalita očima dětí tak, jak jsme jej realizovali v Základní škole Vrchlického v Liberci, si kladl dva základní cíle. Prvním cílem bylo ukázat, že i příslušníci etnických skupin s jinou barvou pleti pocházejí ze zemí s prastarou, bohatou kulturní tradicí. Druhým cílem bylo ukázat, že lidé různých etnických skupin a různé barvy pleti nejsou jednolitou masou, ale že jsou to jedinečné bytosti, originální osobnosti se svými radostmi i starostmi, podobnými těm našim. Vedle svého původního záměru mívají projekty ještě jeden velký přínos: jsou jakousi přípravou na život. Učí žáky poradit si s neplánovanými situacemi, netrvat na původní představě, ale tvořivě reagovat na změny a chopit se nečekaných příležitostí, když náhodou vyvstanou. Náš projekt měl původně vyvrcholit tvůrčí dílnou na libereckém Veletrhu dětské knihy. Pětimetrová ústřední koláž sestavená z výsledků snažení žáků na téma Kultury světa měla v podstatě pouze dotvářet náš veletržní stánek. Pořadatelé ale na poslední chvíli slíbenou dotaci od ministerstva školství neobdrželi a my museli pro závěrečnou etapu našeho projektu hledat nové řešení. Tvůrčí dílny nakonec obohatily libereckou Bambiriádu. Originální panenky Zatímco na veletrh by přišly především celé školní třídy a o víkendu rodiče a prarodiče s dětmi, na Bambiriádě byly nadšenými účastníky tvůrčí dílny nazvané Barevné děti světa i spousty malých romských dětí, které často přicházely samy, bez doprovodu dospělých. Za pomoci žákyň druhého stupně Základní školy Vrchlického si mohly vyrobit originální papírovou panenku podle vlastního návrhu. Vybrat pro ni barvu pleti, tvar očí, barvu vlasů, účes, šaty, ozdoby. Bylo až dojemné sledovat, jak spolu dvě tak rozličné skupiny dětí tvořily svůj vlastní barevný svět. V téhle tvorbě nebyly žádné rasové předsudky a bariéry, jediným kritériem bylo vytvořit co nejhezčí dílo. Ačkoliv jsem připravila ukázkové panenky, které představovaly základní etnické typy, děti se nedaly svazovat, ale nechaly se jen inspirovat. A tak vznikaly panenky žluté, které měly kulaté oči, červené copy a šaty z krepového papíru s potiskem zvířecích kůží apod. Všechny byly krásné a naprosto originální. Dívky dokázaly velmi citlivě odhadnout, na co dětské síly stačí. Co bylo pro děti příliš složité, to udělaly samy, ale vždy a vše s dětmi konzultovaly. A také vždy dokázaly v průběhu tvorby najít něco, co mohly vlastními silami zvládnout i ty nejmenší děti. Navždy jiný přístup Dívky už nikdy nebudou moci přijmout tezi, že všechny romské děti jsou divoké, neumí se soustředit, zajímá je jen to, co můžou dostat rychle a bez vlastního přičinění. Není to pravda. Zažily během dvou dnů Bambi riády desítky snědých dětí s vděčnýma velkýma očima, které se trpělivě podílely na zrodu svých panenek. Na druhou stranu těmhle dětem už nikdo nenamluví, že všichni gádžové jsou nepřátelští, protože i ony mají zkušenost s úplně jiným přístupem. Nebojím se říct, že tohle byla skutečná multikulturní výchova v praxi. 7 Exkluzivní výstava Díky ohromné vstřícnosti marketingové ředitelky nákupní Galerie Plaza v Liberci paní Nancy Haisové se změnil i náš přístup k tvůrčí části projektu nazvané Kultury světa. Dala nám plnou volnost využít prostor zcela podle svých představ a tak jsme se rozhodli vytvořit skutečně reprezentativní výstavu pro malé i velké exkluzivní průřez kulturami čtyř kontinentů rozložený na 15 panelů. Celá výstava i jednotlivé panely dostaly jasnou koncepci. Žáci už netvořili jen tak, ale tvořili výstavu. Původní přístup, který se vyznačoval občas známou pubertální frajeřinou, se měnil v zaujetí tvůrců, kteří vědí, co dělají a proč to dělají. Je něco jiného pokoušet se napodobit čínskou rostlinnou malbu na papír a něco jiného přenést ji na papírový vějíř. Rozhodli jsme se tedy, že výstavu zahájíme skutečnou vernisáží s kulturním programem, že připravíme pro každého z žáků pamětní list s jeho jménem a s reprodukcí jeho vlastního díla. Vytvořili umělecká díla Jak už to u našich projektů bývá, rozsah práce, vložený čas i finance byly výrazně vyšší, než jsme původně plánovali, ale podařilo se nám něco, v co jsme ani nedoufali. Vidina reprezentativní výstavy a potom expozice sama kultivovala nebývalým způsobem naše žáky. Stávali se v práci a v přístupu pečlivějšími a odpovědnějšími. A jak hodnotí projekt ředitel ZŠ Vrchlického Jiří Skalský: Na celé přípravě a realizaci projektu si vážím aktivního a profesionálního přístupu. Odborné vedení umožnilo dětem vytvořit za tři měsíce působení nádherná, přímo umělecká díla. Měl jsem radost, že se zapojili i ti méně vzorní žáci. A co říci závěrem? Kultivovanost a úcta ke kulturnímu bohatství druhých je základní podmínkou skutečné multikulturality. Dája SPALKOVÁ Kontakt: ZŠ Vrchlického Liberec .cz

8 8 Odvody u dohod o provedení práce Uzavřeli jsme dohodu o provedení práce, odměna bude poskytnuta v celkové výši 30 tisíc Kč za sjednaný rozsah práce. Organizace bude vyplácet každý měsíc Kč. Bude z těchto částek odvádět sociální a zdravotní pojištění a pojistné na úrazové pojištění? zdravotního pojištění vycházím z výkladu, který je U publikován v časopise Práce a mzda č. 3/2012, kde je mimo jiné uvedeno: Pokud příjem na základě dohody o provedení práce nepřesáhne v kalendářním měsíci částku Kč, nepovažuje se osoba pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance a zaměstnavatel ji u zdravotní pojišťovny nepřihlašuje, respektive ji musí na daný měsíc odhlásit (je-li přihlášena). Je pak uveden příklad, kdy je uzavřena dohoda o provedení práce na období tří měsíců. Pojistné odvádí zaměstnavatel jen v tom měsíci, v němž příjem zaměstnance přesáhl Kč. Podle uvedeného výkladu tedy ve vámi uváděném případě nebudete v žádném měsíci pojistné na zdravotní pojištění odvádět. U pojistného na sociální zabezpečení (zákon č. 589/1992 Sb.) jsou od 1. ledna 2012 nově zařazeni mezi poplatníky pojistného zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce, u kterých vznikne účast na nemocenském pojištění. U zaměstnanců činných na základě takové dohody platí jiné podmínky pro účast na pojištění; jsou účastni pojištění, a tedy i poplatníky pojistného jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem v částce vyšší než Kč. Pojistné na úrazové pojištění se platí podle vyhlášky č. 125/1993 Sb. V případě placení tohoto pojistného je situace poněkud složitější. Ve výkladu k této věci publikovaném v časopise Mzdová účetní č. 6/2012 je mimo jiné uvedeno: Pojistné si vypočítává zaměstnavatel ze základu stanoveného shodně s postupem pro určení vyměřovacího základu pojistného na sociální zabezpečení. U zaměstnanců, kteří jsou účastni nemocenského pojištění, je základem pro pojistné na úrazové pojištění stejná částka jako pro pojistné na sociální zabezpečení. U zaměstnanců, kteří nejsou účastni nemocenského nského pojištění, je základem pro pojistné na úrazové pojištění částka, která se stanoví postupem, kterým se stanoví vyměřovací základ u zaměstnanců účastných nemocenského pojištění. Zaměstnavatel byl před 1. lednem 2012 a nadále je vinen i z odměn z dohod o provedení práce platit pojistné po- na úrazové pojištění bez ohledu na výši odměny. Z odměny Kč, která byla zaměstnanci činnému na základě dohody o provedení práce Dopřejte si misku přebraného tisku Do prvních tříd nastoupily děti Husákových dětí, hlásí ČT1. Je jich 104 tisíc! Holt generální tajemník Dosud mohli být ze zákona odškodněni jen studenti vyloučení z VŠ v první polovině 50. let. Nyní soud nařídil MŠMT vyplatit Kč advokátovi, který byl vyhozen z univerzity v 70. letech. Doufám, že tento trend potrvá synovi se bakalářka nějak vleče. Zelení podle Lidových novin stále ovlivňují podobu maturitní zkoušky. Tedy minimálně jeden, který teď v CER- MATU vede sekci analýz a produkce. Školy šetří, 34 dětí ve třídě, jak to umožňuje zákonná výjimka, není výjimkou. Za Šimona Baara jich ovšem chodilo do třídy i 80 a jak se měli všichni rádi. Jen si přečtěte Hanýžku a Martínka! Sociální kompetence o ty nám přece jde především! Šéf ČSTV Miroslav Jansta vyzval ministerstvo školství a zákonodárce, aby zavedli povinnou třetí hodinu tělocviku týdně. Myslím, že to má šanci projít, do tělocvičny se vejde až sto žáků. Školy si nově mohou MEDIÁLNÍ VÝVAR zúčtována do měsíce ledna 2012, byl zaměstnavatel povinen odvést pojistné na sociální pojištění, na zdravotní pojištění a na úrazové pojištění, včetně pojistného, které srazil zaměstnanci na sociální a zdravotní pojištění (zaměstnanec pojistné na úrazové pojištění neplatí). Pokud by odměna činila například jen 5000 Kč, musel by zaměstnavatel odvést z této částky jen pojistné na úrazové pojištění, zaměstnanci by žádné pojistné z této částky nesrážel. V následujícím čísle časopisu Mzdová účetní (č. 7-8/2012) dala k výše uvedenému výkladu Ing. Marta Ženíšková toto sdělení: Tato odpověď vyvolala velký ohlas u čtenářů, protože v praxi se postupuje odlišně, než je uvedeno v odpovědi. Před rokem 2012 se postupovalo tak, že z odměn z DPP se pojistné na úrazové pojištění neplatilo. Od 1. ledna 2012 se postupuje tak, že pojistné na úrazové pojištění se platí jen z odměny z DPP vyšší než Kč, to znamená, že se platí jen z odměny zaměstnance účastného nemocenského pojiště ní. zkrátit přestávky na pět minut, umožní jim to nová ministerská vyhláška. Kdepak, Fiala ví, kde rezort nejvíc tlačí bota! V Náhorním Karabachu budou mít v rozvrhu povinné hodiny šachů. Následují tak Arménii, kde jsou šachy Postup při odvodu pojištěného na úrazové pojištění před rokem 2012 se opírá o výklad ministerstva financí z roku 1993 k některým ustanovením vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu a nemoci z povolání. K problematice DPP se v tomto výkladu uvádí, že příjmy z DPP se do součtu vyměřovacích základů nezapočítávají, a pokud organizace zaměstnává pouze pracovníky na DPP, platí čtvrtletní pojistné ve výši 100 Kč. Vzhledem k tomu, že výklad k placení pojistného vydalo ministerstvo financí už v roce 1993, že není odůvodněn odkazem na právní úpravu a že od té doby došlo ke změnám příslušných právních předpisů, bylo ministerstvo financí požádáno o stanovisko k odvodu pojistného na úrazové pojištění z DPP. Po obdržení stanoviska ministerstva financí bude správný postup při odvodu pojistného na úrazové pojištění z příjmů z DPP ihned uveřejněn v časopise Mzdová účetní. Informace o výsledném stanovisku k postupu při odvodu pojistného na úrazové pojištění z příjmů z dohod o provedení práce bude poté publikována v Týdeníku Školství. Na vaše otázky odpovídá Mgr. Ing. Vít BERKA ve školách povinné už od loňska. Arméni jsou tradičně výborní šachisté, komentují to Haló noviny. My jsme zas první na světě v konzumaci piva. Vyvodí z toho MŠMT něco? Zatímco se všechny televize, rozhlasové stanice a noviny rozplývaly, že do Klausovy soukromé školy přivedl svou dceru Karel Gott, ostatní přítomné rodiče to nechávalo naprosto klidnými. S Karlem se uvidí odpoledne na golfu, proberou to nad skleničkou. První veřejná základka v ČR, ZŠ Františky Plamínkové v Praze, zavedla uniformy. Aby nikdo nepoznal, kdo je bohatý a kdo je chudý. Tátové to odpoledne proberou U Kulatý báby nad pivem. Učitel po 15 letech praxe bere polovičku toho, co jeho spolužák z ročníku, který si kantořinu nakonec nezvolil. Za chyby se platí. Petr KUKAL

9 Mezinárodní mistrovské houslové kurzy Na hřištích a s živým obličejem nový směr ve výuce angličtiny Ve školním roce 2012/2013 spouští jazyková společnost Wattsenglish testování zcela nových a v mnoha směrech unikátních výukových materiálů angličtiny pro děti. Společným rysem je zakomponování živého obličeje Steva Wattse, spoluzakladatele metody, do kreslených dokumentů. Vedle tištěných a elektronických učebnic Velký úspěch ZŠ Campanus v soutěži Nejlepší česká škola Základní škola Campanus je sídlištní školou v Praze 11. Škola dosahuje již tradičně výborných výsledků nejen ve vzdělávání, má skvělé hodnocení například v mezinárodních testech PISA, ale i ve sportu je mistrem republiky ve florbalu a v dalších soutěžích. Škola má tedy co ukázat, na co být pyšná. Zároveň ale chce poznávat jiné školy, porovnávat jejich práci se svou, učit se od nich, přebírat jejich zkušenosti, a tím se i nadále zlepšovat. Proto se ZŠ Campanus přihlásila do soutěže Nejlepší česká škola, kterou vyhlásilo ministerstvo školství ve spolupráci s ministerstvem se na školních hřištích po celé republice objeví i speciální výukové plachty. Cílem je využít principu venkovní reklamy pro hlubší zapamatování určitých slovíček. Metodika Wattsenglish je založena na interakci mezi rodilým mluvčím a dítětem. Již na dosavadních výukových videích se Steve Watts prostřednictvím kultury a vzdělávacím portálem Učení online. Z 350 přihlášených vybrala odborná porota 48 základních škol, které mezi sebou soutěžily v regionálních kolech. Zde Základní škola Campanus porazila své soupeře, Mateřskou a Základní školu Kavčí Hory a Základní školu Hostýnská, Soutěž Fotograf roku 2012 Prázdniny jsou pro všechny pedagogy i jejich žáky především obdobím odpočinku. Léto se ale také stalo pro mladé talentované houslisty možností zdokonalit se ve hře na housle v rámci mezinárodních mistrovských houslových kurzů pořádaných v Klášterci nad Ohří. A nejsou to kurzy jen tak ledajaké. V Klášterci už zapustily své kořeny, letos v létě se konaly už poosmé v rámci hudebního festivalu Klášterecké hudební prameny. Duchovním otcem a dnes už oficiálně jmenovaným uměleckým ředitelem festivalu včetně kurzů je houslový virtuos Jaroslav Svěcený. Houslové kurzy mají svá specifika, která na podobných setkáních nenajdete. Jsou otevřené houslistům z celé České republiky a ze zahraničí především z řad žáků ZUŠ, hudebních gymnázií, konzervatoří a vysokých uměleckých škol. Věk účastníka jako v jiných kurzech není rozhodující, zájemce musí být pouze elementárně technicky vybaven a schopen hrát přednes s klavírem. V letošním roce se setkání zúčastnilo patnáct mladých talentovaných houslistů. Žáci měli po celých deset dnů každý den individuální hodinu výuky střídavě s Jaroslavem Svěceným a s profesorkou konzervatoře Danou Vlachovou. Tři vybraní žáci měli sólo i na závěrečném koncertu celého hudebního festivalu s komorním orchestrem Virtuosi Pragenses, kde vystupoval i Jaroslav Svěcený společně s Danou Vlachovou. Svůj závěrečný koncert na zámku ale měli i ostatní absolventi kurzů. Mladí houslisté předvedli, co se během společných setkání naučili, pokroky byly skutečně obrovské. Letošní hudební festival v Klášterci nad Ohří a s ním i houslové kurzy úspěšně skončily. Na ty příští se mohou případní zájemci zeptat už teď přímo i Jaroslava Svěceného Alena TUČÍMOVÁ obrazovky obrací na děti a vybízí je k různým úkonům. Od září se také testují nové učebnice ve vybraných mateřských a základních školách, které vyučují angličtinu dle metodiky Wattsenglish. Zapsat děti do kurzů je možné na stránkách společnosti: com. Dana FILIPOVÁ Znáte je? Mlha před námi, mlha za námi VLASTA HLŮZOVÁ Naše školství v zrcadle historie tak zní podtitul této knížky, kterou u příležitosti 420. výročí narození Učitele národů J. Á. Komenského napsala Vlasta Hůzová. Ta sama o své publikaci říká, že chce svým kolegů m-pedagogů m i laické veřejnosti nabídnout tematický pohled na charakter vzdělávání dětí a mládeže i rozvoj školství v českých zemích od 9. století do současnosti. Zároveň ukazuje i vývoj vzdělávání učitelů a budování školského vzdělávacího systému. 9 a stala se tak vítězem 16. dílu a zajistila si postup do republikového finále. To se konalo koncem školního roku v Českém Krumlově. Finalisté během celého dne představovali svoji školu ukázkami aktivit a svých výrobků, prezentací dosažených úspěchů a v závěru i divadelním vystoupením. A opět hlasovala odborná porota složená ze zástupců ministerstva školství, ministerstva kultury, ČR2 a portálu Učení online. A její hodnocení? Základní škola Campanus je nejlepší pražská škola a 4. nejlepší škola v České republice. Andrea NĚMEČKOVÁ Soutěž Fotograf roku pořádá časopis FotoVideo a Týdeník Školství je jejím mediálním partnerem. Proto, jako obvykle, zveřejňujeme výsledky této soutěže, tentokrát VI. kola. V kategorii Fotografická škola roku obsadila 1. místo Základní škola, Na Líše, Praha 4 (185 bodů), 2. Obchodní akademie, Praha 1 (70 bodů) a Gymnázium Česká Třebová (70 bodů), 4. SŠ obchodu a služeb Jihlava (45 bodů) a 5. SŠPU Opava (35 bodů). V kategorii Fotograf roku Junior se jako první umístil Lukáš Koutný (255 bodů), 2. Dia Takácsová (220 bodů), 3. Tereza Dotlačilová (160 bodů) a 4. Prokop Pikhart (100 bodů). Více na

10 10 Individuálními uchazeči o stáž v zahraničí mohou být kromě zmíněných učitelů také studenti terciárního stupně vzdělávání a nepedagogičtí pracovníci ve vzdělávacím sektoru. Vzdělávacím institucím půso- Norské fondy a fondy EHP přinášejí nové bícím v oblasti školství nabízí Norské fondy a fondy EHP možnost zapojení se do mezinárodních pro- možnosti jektů. Program podpoří tři typy aktivit: Přípravné návštěvy, Projekty mobilit a stáže a Projekty institucionální mezinárodní spolupráce. mobility Učitelé škol budou mít již brzy příležitost vycestovat na vzdělávací či pracovní stáže do Norska, Lichtenštejnska či na Island. Uvedené země jsou zapojeny do programu Norských fondů a fondů EHP, který si obecně klade za cíl snížení socio-ekonomických rozdílů v Evropě a posílení vztahů mezi donorskými státy a státy příjemce. Napadlo vás někdy, jak vypadá dnešní svět očima dvanáctiletého kluka nebo desetiletého děvčete? Co si o něm myslí patnáctiletá slečna nebo stejně starý chlapec? Co v něm pokládají za důležité? Jak prožívají svou situaci ve škole, v rodině, mezi kamarády? Na čem jim skutečně záleží a proč? Odpovědi na tyto otázky přinesl unikátní výzkum Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let. Výzkum v rámci projektu Klíče pro život realizoval Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (NIDM MŠMT) v letech 2010 až 2011 a jeho výsledky jsou shrnuty v publikaci Děti v ringu dnešního světa. Tazatelé vyzpovídali 2238 dětí a dospívajících z celé republiky ve třech věkových skupinách (6 9, 10 12, let), které tvořily reprezentativní vzorek. Dále proběhlo 12 skupinových dialogů s žáky základních škol, jichž se zúčastnilo celkem více než 100 dětí. I tyto rozhovory byly podrobeny analýze a některé typické odpovědi jsou v publikaci uvedeny jako konkrétní doklady toho, jak dnešní děti mluví, myslí a cítí. Výzkum byl zaměřen na čtyři oblasti rodinu, školu, kamarády a volný čas, a zkoumal, jakou roli v životě dětí hrají. Cílem šetření bylo zjistit a popsat, jak děti samotné hodnotí různé oblasti života, jak se cítí v rozličných prostředích, Zaměření stáží může být rozličné. Pracovníci ve vzdělávacím sektoru dostanou příležitost zúčastnit se konferencí, seminářů či workshopů v zapojených zemích, nebo se mohou hlásit na tzv. job-shadowing (stínování) a sledovat práci odborníka na stejné pozici, jakou zastávají v domovské instituci. Učitelům program umožní podílet se v partnerské instituci na výuce. Grantovou žádost bude moci podat buď jednotlivec (stáže), nebo celá instituce. Pracovníkům vzdělávacích institucí tak bude umožněno ucházet se o mobilitu i samostatně, bez ohledu na aktivitu své instituce či její zapojení do projektů. V rámci Projektů institucionální spolupráce navážou vzdělávací instituce mezinárodní spolupráci v oblastech společného zájmu. Smyslem aktivity je posílit mezinárodní vazby na poli vzdělávání, prostřednictvím získaných poznatků zvyšovat úroveň metod vzdělávání v zúčastněných institucích a vytvářet příznivé podmínky pro spolupráci do budoucna. Program Norských fondů a fondů EHP byl zahájen koncem června prostřednictvím úvodní konference a kontaktního semináře. Na podzim se očekává vyhlášení první výzvy k podávání grantových žádostí. Víme, jaké hodnoty dnešní děti vyznávají? I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í jaké jsou jejich hodnoty a životní postoje, jak jsou se svým životem spokojeny, co od něj očekávají a čeho se obávají. Publikace Děti v ringu dnešního světa přináší řadu zajímavých zjištění, například že děti tráví volný čas nejčastěji sledováním televize a více než 90 procent žáků se na ni dívá několikrát do týdne. Denně se na televizi dívají přibližně tři čtvrtiny dětí, téměř pětina z nich přes dvě hodiny denně. Vliv na to má i vzdělání rodičů, jak vyplývá z výzkumu, před obrazovkou tráví více času děti rodičů s nižším vzděláním. Naopak děti vysokoškoláků se věnují ve volném čase rozmanitějším činnostem sportují a navštěvují nejrůznější zájmové kroužky. Podle psychologů je právě pestrost trávení volného času ve školním věku pro všestranný rozvoj dítěte zásadní. Výzkum zjišťoval také skutečnost, zda rodiče dětem zasahují do výběru kroužků a volnočasových aktivit. Z odpovědí vyplynulo, že jen velice málo. Čtenář se dále doví, v čem rodiče ovlivňují své děti, jak se děti v rodinách cítí a co by chtěly v rodině změnit, jak vidí naše děti učitele, co je ve škole baví, a co ne, komu se chtějí podobat, čeho chtějí v životě dosáhnout a řadu dalších, někdy alarmujících informací. Výsledky výzkumu jsou určeny odborné veřejnosti a pracovníkům, kteří se věnují dětem a mládeži ve školních družinách, školních klubech, střediscích volného času a v nestátních neziskových organizacích, obohatí však i běžné čtenáře, především rodiče současných českých dětí. Publikaci naleznete v elektronické verzi na v sekci Publikace. Publikace je dalším z výstupů národního projektu Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálním vzdělávání (www.kliceprozivot.cz), jehož realizátory jsou od roku 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže. Jeho klíčové aktivity jsou zaměřeny na organizace zabývající se neformální a zájmovou výchovou a vzděláváním dětí a mládeže a na vzdělávání lidí, kteří s dětmi a mládeží pracují. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vlasta Kohoutová, PR specialistka projektu Klíče pro život TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

11 inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce inzerce 11 etwinning komunita evropských škol Zapojte se do jedinečné evropské sociální sítě určené školám, učitelům a žákům Školy mohou na portálu snadno a rychle vytvořit mezinárodní partnerství, žáci se mohou virtuálně setkávat s ostatními žáky v Evropě. V rámci vzdělávacích projektů rozvíjejí důležité dovednosti. Učí se spolupracovat v mezinárodních týmech, prakticky využívají cizí jazyk a informační a komunikační technologie. Pro koho je etwinning? etwinning je aktivita iniciovaná Evropskou komisí a ministerstvy školství evropských zemí a je určen učitelům a žákům všech typů mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol v evropských zemích. Po registraci na portálu získá škola přístup k databázi partnerů pro své mezinárodní vzdělávací projekty etwinning, Comenius a jiné. Jak vypadá etwinningový projekt? Projekty etwinning jsou typem vzdělávací aktivity založené na vzájemné internetové spolupráci učitelů i žáků evropských škol na dálku. Mohou mít podobu jednoduchých aktivit seznamování se s evropskými spolužáky, výměna informací o škole, městě a zemi nebo rozsáhlejších tematicky zaměřených aktivit v různých výukových oblastech společná tvorba webové prezentace, časopisu, blogu apod. Kde se dozvědět více o aktivitě etwinning? Na evropském portálu jsou všechny potřebné informace. Můžete se obrátit na Národní podpůrné středisko, které poskytuje zdarma poradenství a prostřednictvím internetové stránky informuje o aktuálních seminářích poskytovaných zdarma pro učitele, o národních oceněních kvalitním projektům a dalších aktivitách. Národní podpůrné středisko pro etwinning, Dům zahraničních služeb, Na Poříčí 1035/4, Praha 1, tel: , TÝDENÍK Číslo září 2012 Vydává Dictum, s. r. o., Senovážné nám. 23, Praha 1. Šéfredaktorka Mgr. Karla Tondlová, tel , fax Za rok vychází 40 čísel. Celoroční předplatné 1140 Kč. Vyrábí SOFIPRIN Praha. Rozšiřuje Česká pošta, s. p., POSTSERVIS. Podávání novinových zásilek povoleno Ředitelstvím pošt v Praze č.j. NP 3160/1994 ze dne Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí. ISSN MK ČR E 4861.

12

Týdeník Školství je mediálním

Týdeník Školství je mediálním TÝDENÍK 30 9. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Chudoba se nikomu nevyhýbá. Hrozí i českým dětem?... 3 Virtuální škola, kde se kdokoli může naučit cokoli... 5 Ředitelé škol mají nárok na odstupné.

Více

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21.

Toto vládní prohlášení nebylo. Jak to letos bude s platy učitelů a ostatních pracovníků škol? V tomto čísle najdete: Krátce... 21. TÝDENÍK 3 23. LEDNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Pomůže technickým oborům nový projekt ministerstva školství?... 3 Zápisy do 1. ročníků a odklady školní docházky... 5 Projekt Pět divů našeho

Více

Krácení investic do vzdělávání

Krácení investic do vzdělávání TÝDENÍK 3 21. LEDNA 2009 XVII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle přineseme plné znění oficiální verze vzorové kolektivní smlouvy. Společně ji připravili právníci ministerstva školství a školských odborů.

Více

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK

25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK TÝDENÍK 25 2. ZÁŘÍ 2009 XVII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co přinese nový školní rok... 3 Školy mohou letos ušetřit stovky milionů korun... 4 Strážníci učili žáky, jak se chovat v ožehavých situacích...

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE. Krátce... 27. ledna TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 4 29. LEDNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle vyjde přehled základen EXOD 2014. Kdo si oblíbil tuto formu prázdninové rekreace, nebo ten, kdo ji chce teprve vyzkoušet, má možnost

Více

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK

Krátce... 14. dubna. V tomto čísle najdete: TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK TÝDENÍK 15 16. DUBNA 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Najde se řešení pro učňovské školství?... 3 Dobrý odborník, ale na pracovišti problémový kolega... 5 Děti navrhovaly město svých snů... 7 Školy

Více

Návrhy změn dvou vyhlášek,

Návrhy změn dvou vyhlášek, TÝDENÍK 38 4. PROSINCE 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Bude se pokračovat v testování žáků základních škol?... 3 Školská tripartita o novelách zákonů... 4 Výuka fyziky pomocí nových informačních

Více

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30.

Regionální školství jsem si vytkl jako svoji prioritu, říká nový ministr školství Josef DOBEŠ. V tomto čísle najdete: Krátce... 30. TÝDENÍK V tomto čísle najdete: Jak se tedy Vaše priorita regionální školství, pane ministře, projeví v životě učitelů, konkrétně v jejich platech? Při financování regionálního školství se musíme nejprve

Více

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí

Boj o budoucí studenty středních škol vrcholí TÝDENÍK 7 17. ÚNORA 2010 XVIII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Prosíme ty, kteří dosud nedostali fakturu na předplatné Týdeníku Školství pro letošní rok, aby se ozvali co nejdříve na: predplatne@tydenik-skolstvi.cz.

Více

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3

šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 šance možná i pro vaši školu peníze lze získat z fondů evropské unie STRANA 3 víte, co je to etwinning? nový projekt eu partnerství škol v evropě STRANA 7 zajímá vás, kolik žáků ve třídě a kolik žáků na

Více

Do Prahy se svými příznivci

Do Prahy se svými příznivci TÝDENÍK 13 2. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE Blýská se v technickém vzdělávání na lepší časy?... 3 Neobsazené základny EXOD 2014... 4 Tam, kde si umějí vybrat inovativní metody výuky... 7 Krátce...

Více

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment

Důchodová reforma drahý a zbytečný experiment TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 7 16. ÚNORA 2011 XIX. ROČNÍK Kariérní řád za tři roky... 3 Pevný jazykový základ dětem vydrží celý život... 5 Učitelé si prohlédli jaderný reaktor... 7 Důchodová reforma

Více

Porcování medvěda na školský způsob

Porcování medvěda na školský způsob TÝDENÍK 38 3. PROSINCE 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: První velká novelizace školského zákona... 3 Taháky podvod, nebo příprava na zkoušení?... 5 Školní projekt odhalil problémy, které trápí obyvatele

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 10. února TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK TÝDENÍK 6 12. ÚNORA 2014 XXII. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Co ukazuje letošní rozpočet pro regionální školství... 3 Učitelé vypracovávají digitální prezentace se zoufalou kvalitou... 5 Výměna zkušeností

Více

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství

Platy ve školství zhruba stejné jako loni Rozhovor s Vlastimilem Finkem z ministerstva školství TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 2 13. LEDNA 2010 XVIII. ROČNÍK Alergií trpí téměř každý třetí školák... 5 Zahraniční stáže otevírají žákům cestu do světa... 7 Dopřejte si misku přebraného tisku... 8 FOTO:

Více

Barack Obama chce dát učitelům více peněz

Barack Obama chce dát učitelům více peněz TÝDENÍK 35 12. LISTOPADU 2008 XVI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Internet do škol, a nejen to... 3 Zapojovat žáky do života školy se vyplatí... 5 Sobota za školou... 7 Barack Obama chce dát učitelům více

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 21. října TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK TÝDENÍK 32 23. ŘÍJNA 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Novou kvalifikaci lze získat i bez absolvování školy... 3 Multikulturní výchova v mateřinkách... 5 Soutěž Pohár vědy: I fyzika může být zábavná...

Více

V tomto čísle najdete: Krátce... 27. března TÝDENÍK 13 28. BŘEZNA 2012 XX. ROČNÍK

V tomto čísle najdete: Krátce... 27. března TÝDENÍK 13 28. BŘEZNA 2012 XX. ROČNÍK TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 13 28. BŘEZNA 2012 XX. ROČNÍK Školství v číslech aneb Trochu statistiky... 3 Zlatý Ámos 2012 fotoreportáž... 5 Žáci se naučili napsat popis i uvařit jednoduché jídlo... 7

Více

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září

27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK. Nevím, co mám dělat, pane řediteli, Vonásek reklamuje letošní prázdniny a hodlá si je vybrat v září Proč ministerstvo školství zrušilo metodické pokyny STRANA 3 Šikanu na školách lze léčit STRANA 7 Seznam vyhlášek platných v resortu školství STRANA 10 27 14. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Nevím, co mám dělat,

Více

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04

AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 AMOSmezeračíslo soutěžícího 900 11 04 To je tvar SMS zprávy, kterou můžete rozhodnout o tom, kdo v letošním roce získá titul Ámos Sympaťák (například AMOS 1). Finalisty ankety Zlatý Ámos najdete na straně

Více

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK

8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Volitelnou zkoušku státní maturity bych odložil STRANA 3 Na výchovné poradce se valí čím dál víc povinností STRANA 7 Školská reforma krok za krokem STRANA 8 10 34 8. LISTOPADU 2006 XIV. ROČNÍK Než začnu

Více

To, že naše školství je dlouhodobě

To, že naše školství je dlouhodobě TÝDENÍK V tomto čísle najdete: 15 16. DUBNA 2014 XXII. ROČNÍK Mateřské školy v kolotoči rozpisu rozpočtu... 3 Učíte a nejste na Facebooku? Možná děláte chybu... 5 Ajaxův zápisník ve školách Karlovarského

Více

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK

28 21. ZÁŘÍ 2005 XIII. ROČNÍK Zpráva OECD: Česko zaostává ve výdajích na školství STRANA 3 Jak je to u nás s platy zaměstnanců škol a školských zařízení STRANA 5 Člověk by měl vědět, jak se chovat v případě ohrožení STRANA 7 28 21.

Více

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května

Václav Klaus novelu zákona podepsal 13. května TÝDENÍK V tomto čísle najdete: školství Františkem DOBŠÍKEM. Jak dlouho se novela připravovala? Téměř čtyři roky. Byla připravována už za exministra Ondřeje Lišky. Ministryně Miroslava Kopicová to nějakým

Více

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK

30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK 21 30. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Průměrné platy ve školství v roce 2006... 3 Maturity se musí odložit, soudí většina ředitelů středních škol... 5 Komenského škola hrou pro školáky

Více

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK

6. ČERVNA 2007 XV. ROČNÍK TÝDENÍK Vypadá to jako souhra ojedinělých nepříjemných incidentů, ale možná vypovídají o stavu současného českého školství víc, než jsme ochotni připustit. Učitelé jsou přetížení a zvlášť na konci školního

Více

Nejmasovější protest ve školství

Nejmasovější protest ve školství TÝDENÍK 39 12. PROSINCE 2007 XV. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Vyvrcholení horkého podzimu stávka... 3 5 Bubeníci z Konga vyprávěli dětem o Africe... 7 Autoevaluace školy a hodnocení žáků... 10 Nejmasovější

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů

Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů TÝDENÍK Vládní reforma ohrožuje úroveň vzdělávání, říká Milan ŠTĚCH, předseda Českomoravské konfederace odborových svazů 20 23. KVĚTNA 2007 XV. ROČNÍK V příštím čísle speciální příloha: Stres a pracovní

Více

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK

NEPŘEHLÉDNĚTE 18 10. KVĚTNA 2006 XIV. ROČNÍK NEPŘEHLÉDNĚTE V příštím čísle zahajujeme rozsáhlý seriál článků o tvorbě školních vzdělávacích programů. Provedeme vás krok za krokem reformou obsahu vzdělávání. Začínáme málotřídními školami. Podněty

Více