ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY"

Transkript

1 Číslo jednací: 30T 9/ ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Miroslava Muchy a přísedících Ing. Luďka Frgaly a Jana Dorušáka t a k t o : Obžalovaný Ing. M. K., nar. xxx v xxx, trvale bytem xxx (pouze formálně, kdy se jedná o ohlašovnu pobytu městského úřadu), fakticky bytem xxx, bez zaměstnání, j e v i n e n,

2 pokračování 2 ž e 1) ve Studénce a v Ostravě, v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, jako ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , prováděl opakovaně v době od do výběry z bankovního účtu této příspěvkové organizace číslo /0600 vedeného u GE Money Bank a.s. prostřednictvím platební karty číslo , která mu byla jako řediteli příspěvkové organizace svěřena a určena pro výběry spojené s činností této příspěvkové organizace a dále prostřednictvím operací na přepážce peněžního ústavu, kdy zneužil svého neomezeného dispozičního práva k předmětnému účtu, provedl výběry platební kartou číslo , a to: - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč,

3 pokračování 3 - dne vybral částku 8.000,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku 4.000,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, - dne vybral částku 9.000,-Kč, - dne vybral částku ,-Kč, a hotovostní výběry na přepážce peněžního ústavu GE Money Bank a.s., a to - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč,

4 pokračování 4 - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely příspěvkové organizace použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, a to k sázkám, u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: škodu ve výši ,- Kč, a další škodu na bankovních poplatcích souvisejících s těmito výběry peněz ve výši 2.605,- Kč, 2) v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, jako ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , provedl dne na pobočce Komerční banky, a.s., na nám. Republiky ve Studénce hotovostní výběr částky ,- Kč z bankovního účtu této příspěvkové organizace číslo /0100 vedeného u Komerční banky, a.s., přičemž zneužil svého neomezeného dispozičního práva k předmětnému účtu, které mu bylo jako řediteli příspěvkové organizace zřízeno pro výběry spojené s činností této příspěvkové organizace a vedením fondu kulturních a sociálních potřeb, ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp. k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, a další škodu na bankovním poplatku souvisejícím s tímto výběrem peněz ve výši 60,- Kč, 3)

5 pokračování 5 ve Studénce v době od do , jako ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, prováděl výběry z pokladny SAK Studénka, příspěvková organizace, kdy na jeho příkaz nebyly odpovědnými zaměstnanci vystavovány k těmto výběrům výdajové pokladní doklady a takto odčerpané prostředky v celkové výši ,- Kč do pokladny nevrátil a řádně nevyúčtoval a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely příspěvkové organizace použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp. k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil SAK Studénka, příspěvková organizace, Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, 4) v době od do ve Studénce, jako ředitel SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, na základě vystavených faktur za provedené služby přijal jménem dodavatele SAK Studénka, příspěvková organizace od odběratelů poskytnutých služeb hotově finanční prostředky s tím, že tyto předá následně k zúčtování do pokladny jako úhrady služeb, tyto prostředky následně do pokladny nepředal a administrativní pracovnici S. V. nebo účetní J. B. přikázal z pozice své funkce vystavit příjmový pokladní doklad s příslibem, že finanční prostředky později do pokladny v hotovosti vloží, a takto převzal prostředky na základě níže uvedených dokladů: - faktury číslo FV a FV na částku 1.560,- (to je ,-Kč) ze dne a na částku 500,- (to je ,-Kč) ze dne , příjmového pokladního dokladu číslo 1 - valutová pokladna ze dne na částku 2.060,- (to je ,-Kč) za poskytnuté služby, převzal od odběratele INTERGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK, ul. Robotnicza 68, Elbląg, Polsko, - faktury číslo FV ze dne na částku ,-Kč, FV ze dne na částku ,-Kč, FV ze dne na částku ,- Kč a výdajového pokladního dokladu ze dne jako zálohu na později provedené úhrady faktur v hotovosti, převzal od odběratele HC KES Studénka o.s., Mírová 616, Studénka, částku ve výši ,-Kč,

6 pokračování 6 - faktury číslo FV ze dne na částku ,-Kč převzal od odběratele INTERGRACYJNY KLUB SPORTOWY "ATAK", ul Robotnicza 68, Elbląg, Polsko, částku ve výši ,-Kč, - faktury číslo FV ze dne na částku ,-Kč, příjmového pokladního dokladu bez čísla série K ze dne na částku ,- Kč převzal od odběratele TJ MSV Studénka o.s., Sjednocení 835, Studénka, částku ve výši ,-Kč, a takto přijaté peníze v hotovosti od odběratelů do pokladny nevložil a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely a činnost SAK Studénka, příspěvková organizace použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp. k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská 770, Butovice, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, 5) ve Studénce jako jednatel společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., se sídlem Budovatelská 770, Studénka, IČ: , v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, prováděl opakovaně v době od do výběry z bankovního účtu této společnosti číslo /0100 vedeného u Komerční banky, a.s., prostřednictvím operací na přepážce peněžního ústavu, kdy zneužil svého dispozičního práva k předmětnému účtu a provedl tyto hotovostní výběry: - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč,

7 pokračování 7 - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, - dne klientský výběr částky ,-Kč, a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely a činnost společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp. k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., Budovatelská 770, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, a další škodu na bankovních poplatcích souvisejících s těmito výběry peněz ve výši 1.380,- Kč, 6) dne ve Studénce, jako jednatel společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., se sídlem Budovatelská 770, Studénka, IČ: , v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, přijal jménem dodavatele Sportovní areály Studénka s.r.o., od odběratele Moravia Wings s.r.o., se sídlem B. Martinů 1885/2, Nový Jičín, zastoupeného jednatelem V. K., hotově finanční prostředky ve výši ,- Kč s tím, že tyto předá následně k zúčtování do pokladny jako úhrady služeb, tyto prostředky následně do pokladny nepředal a administrativní pracovnici S. V. přikázal z pozice své funkce vystavit příjmový pokladní doklad s příslibem, že finanční prostředky později do pokladny v hotovosti vloží, a takto převzaté prostředky na základě faktury číslo FV ze dne a příjmového pokladního dokladu číslo ze dne na částku ,-Kč, převzal od odběratele Moravia Wings s.r.o., tyto do pokladny nevložil a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely a činnost společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp.

8 pokračování 8 k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., se sídlem Budovatelská 770, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, 7) v době od počátku roku 2011 do ve Studénce, nejprve jako ředitel a následně jako jednatel společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., se sídlem Budovatelská 770, Studénka, IČ: , v úmyslu sebe neoprávněně obohatit, prováděl výběry z pokladny společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. v celkové výši ,-Kč, kdy na základě jeho příkazu nebyly odpovědnými zaměstnanci společnosti vystavovány výdajové pokladní doklady na jednotlivé výběry peněz z pokladny, peníze do pokladny nevracel a ačkoliv si byl vědom toho, že svěřené finanční prostředky jinak než pro účely a činnost společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. použít nemůže, přesto tyto použil pro svoji osobní potřebu, resp. k sázkám u společnosti Tipsport a.s., peníze spotřeboval a zbavil se tak možnosti tyto vrátit a svým jednáním způsobil společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., Budovatelská 770, Studénka, IČ: , škodu ve výši ,- Kč, a takto jednáním popsanými v bodech 1) až 4) způsobil SAK Studénka, příspěvková organizace, škodu v souhrnné výši ,- Kč, a jednáním popsanými v bodech 5) až 7) způsobil společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o., škodu v souhrnné výši ,- Kč, tedy způsobil jednáním popsanými v bodech 1) až 7) celkovou škodu ve výši ,- Kč, t e d y si přisvojil cizí věc, která mu byla svěřena a způsobil tak na cizím majetku škodu velkého rozsahu, č í m ž s p á c h a l

9 pokračování 9 zvlášť závažný zločin zpronevěry dle ustanovení 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) trestního zákoníku, a z a t o s e m u u k l á d á podle 206 odst. 5 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání 5 (pěti) let a 6 (šesti) měsíců, odsouzení je nepodmíněné, podle 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku se pro účely výkonu tohoto trestu zařazuje do věznice s o s t r a h o u, podle 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku se obžalovanému u k l á d á trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu či člena statutárního orgánu, obchodních společností a družstev na dobu 8 (osmi) let, podle 228 odst. 1 tr.ř. je obžalovaný p o v i n e n zaplatit poškozeným: - společnosti Sportovní areály Studénka s.r.o. v likvidaci, se sídlem Studénka, Budovatelská č.p.770, škodu ve výši ,- Kč, - společnosti SAK Studénka, příspěvková organizace, se sídlem Budovatelská č.p.770, Butovice, Studénka, škodu ve výši ,- Kč, podle 229 odst. 2 tr.ř. se poškozená společnost SAK Studénka, příspěvková organizace, o d k a z u j e se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

10 pokračování 10 O d ů v o d n ě n í : Důkazní řízení v této věci bylo provedeno v rozsahu, které umožnilo nalézacímu soudu zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který byl nezbytný pro jeho rozhodnutí ( 2 odst. 5 tr.ř.). Obsah provedených důkazů byl soudem hodnocen v souladu s požadavky upravenými v ustanovení 2 odst. 6 tr.ř. V rámci dokazování se nalézací soud zaměřil zejména na zjištění, zda se stal skutek, ve kterém byl spatřován dle obžaloby trestný čin, zda tento skutek spáchal obžalovaný, příp. z jakých pohnutek. Rovněž bylo nutno dokazovat podstatné okolnosti mající vliv na posouzení výše škodlivosti dle ustanovení 12 odst. 2 tr. zákoníku, podstatné okolnosti k posouzení osobních poměrů pachatele a podstatné okolnosti umožňující stanovení následků a výše škody způsobené trestným činem. V neposlední řadě bylo nutno dokazovat okolnosti, které vedly k trestné činnosti nebo umožnily její spáchání ( 89 odst. 1 písm. a f tr. ř.). Důsledky shora uvedeného postupu jsou skutková zjištění popsaná ve skutkové části tohoto rozsudku, na což nalézací soud v plné míře odkazuje. V souvislosti se zahájením trestního stíhání, jež má velmi důležité důsledky pro samotného obviněného, je nutno rozlišovat: a) účinnost usnesení o zahájení trestního stíhání z hlediska počátku vyšetřování, b) účinnost ve vztahu k obviněnému. Ad a) je nesporné, že usnesení o zahájení trestního stíhání je účinné již od jeho vydání, neboť zákon proti němu sice připouští stížnost, které však nepřiznává odkladný účinek, a proto je toto rozhodnutí předběžně vykonatelné. Podle 161 odst. 1 tr.ř. se vyšetřováním označuje úsek trestního stíhání před podáním obžaloby, postoupením věci jinému orgánu... Vzhledem k tomu, že jde o úsek trestního stíhání, je třeba dospět k závěru, že vyšetřování jako druhá fáze přípravného řízení počíná již vydáním usnesení o zahájení trestního stíhání a nikoliv doručením tohoto usnesení obviněnému, či dokonce až právní mocí usnesení o zahájení trestního stíhání. Naproti tomu je však nutno zdůraznit, že je vyloučeno provádění těch úkonů trestního řízení, kterých se má zúčastnit obviněný, nebo kterých by se mohl zúčastnit obviněný nebo jeho obhájce, ledaže nelze provedení úkonu odložit a vyrozumění o něm zajistit. Ad b) účinky usnesení o zahájení trestního stíhání vůči podezřelému (osobě, proti níž se trestní řízení vede) nastávají až doručením usnesení obviněnému. Úkony trestního řízení v této trestní věci podle 158 odst. 3 tr.ř. byly zahájeny dne tak, jak to vyplývá z příslušného záznamu policejního orgánu č.j. KRPT /TČ (č.l. 1-2), a to pro podezření ze spáchání zvlášť závažného zločinu zpronevěry podle 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Dne vyhotovil policejní orgán usnesení podle 160 odst. 1 tr.ř., na základě kterého zahájil trestní stíhání obviněného Ing. M. K. pro skutek, který právně kvalifikoval jako zvlášť závažný zločin zpronevěry podle 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku (č.l.3-12). Zmíněné rozhodnutí obviněný Ing. K. převzal dne (č.l. 12 v.t.), zvolený obhájce JUDr. Tibor Rovňák (č.l. 13) dne (č.l. 12). K postupu podle 160 odst. 1, odst. 5 tr.ř. došlo na základě usnesení policejního orgánu ze dne (č.l ). I toto rozhodnutí převzal obviněný Ing. K a JUDr. Rovňák téhož dne (č.l. 22 v.t.).

11 pokračování 11 Ve smyslu 2 odst. 8 tr.ř. je možné trestní stíhání před soudy jen na základě obžaloby nebo návrhu na potrestání, které podává státní zástupce. Veřejnou žalobu v řízení před soudem zastupuje státní zástupce. V tomto zákonném ustanovení je vyjádřena tzv. zásada obžalovací. Tato zásada je pak promítnuta zejména do ustanovení 220 tr.ř., podle něhož může soud rozhodovat jen o skutku, který je uveden v žalobním návrhu s tím, že právním posouzením skutku v obžalobě není vázán. Z tohoto zákonného ustanovení zcela evidentně vyplývá povinnost soudu rozhodovat toliko o skutku, který je uveden v žalobním návrhu. V rámci oné zásady totožnosti skutku je limitován podanou obžalobou pouze v tom směru, že může rozhodovat jen o stejném skutku a o stejném obžalovaném tak, jak je uvedeno v obžalobě. Tyto meze nesmí být překročeny. V této konkrétní věci nikterak nebyla namítána totožnost obžalovaného, jakož i totožnost skutku. Na obžalovaného Ing. M. K. byla podána u Krajského soudu v Ostravě dne obžaloba státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Ostravě, sp.zn. 4 KZV 12/2013, kdy tato trestní věc je vedena u Krajského soudu v Ostravě pod, a to pro skutek, ve kterém je spatřováno spáchání velmi závažné trestné činnosti, jež byla kvalifikována jako zvlášť závažný zločin zpronevěry podle 206 odst. 1, odst. 5 písm. a) tr. zákoníku. Při odůvodnění tohoto rozhodnutí, resp. rozsudku se soud I. stupně musel řídit ustanovením 125 odst. 1 tr.ř., dle kterého soud stručně vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel, jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, zejména pokud si vzájemně odporují. Z odůvodnění musí být rovněž patrno, jak se soud vypořádal s obhajobou a jakými právními úvahami se řídil atd. S ohledem na shora uvedené je zřejmé, že smyslem tohoto odůvodnění není detailně převzít (opsat) výpověď obžalovaného, svědků, znalců, apod., což však neznamená, že soud z těchto celkových výpovědí nevycházel. Pokud v tomto rozhodnutí nebude citována nějaká zpráva, resp. důkaz povahy listinné apod., pak to neznamená, že jej nalézací soud nevzal v úvahu při svém rozhodování ve smyslu ustanovení 2 odst. 6 tr.ř. Obviněný Ing. M. K. byl poprvé procesně vyslechnut za účasti svého obhájce dne (č.l ), kdy se vyjádřil toliko ke svým osobním a rodinným poměrům. K věci využil svého práva nevypovídat. Proti usnesení o zahájení trestního stíhání ze dne si podal stížnost, kterou krátce zdůvodnil v rámci zmíněného procesního výslechu. Zcela shodné stanovisko zaujal i v další fázi trestního řízení, a to dne , kdy rovněž využil svého práva nevypovídat (č.l ), (č.l ). Obžalovaný Ing. M. K. u hlavního líčení k obsahu obžaloby uvedl, že této porozuměl, avšak i nadále využívá svého práva nevypovídat. V průběhu dokazování poté, co došlo ke zprocesnění jednotlivých důkazních prostředků, tento v rámci svého oprávnění dle 214 tr.ř. k výpovědi svědkyně S. P. uvedl, že v souvislosti s Poláky se měl vyjádřit tak, že od těchto za poskytnuté služby peníze převzal a nedal do pokladny, tak s touto reprodukcí nesouhlasí, neboť se vyjádřil v tom smyslu, že peníze převzal, avšak nic dalšího nedodal. V jeho kanceláři trezor nebyl, neměl žádné pověření k oprávnění mít v kanceláři nějaký větší obnos peněz, naproti tomu neexistoval žádný zákaz, aby se takto mohl chovat. K výpovědi svědka L. H.

12 pokračování 12 uvedl, že k podpisu uznání závazků z jeho strany došlo následující den poté, kdy se spolu se svědkem H. dostavili do peněžních ústavů, a to KB a GE Money bank, aby zrušili jeho podpisové právo včetně dispozice s nakládáním s účty. Zmíněné uznání závazků bylo podepsáno v souvislosti s jeho ukončením pracovního poměru dohodou, neboť mu bylo sděleno, že existuje i jiná varianta, tzn., že obdrží výpověď. Uznání dluhu podepsal proto, aby již dostal zmíněnou výpověď dohodou, resp. aby dosáhl rozvázání pracovního poměru dohodou a také proto, že v materiálu označeném jako uznání škody, závazku, nebyla specifikována částka, z čehož dovodil, že z tohoto materiálu mu nic nehrozí, takovýto podepsaný materiál je dle jeho názoru napadnutelný. Dle názoru obžalovaného Ing. K. svědek H. vybíral jedenkrát z účtu u KB částku kolem ,- Kč. Hmotná odpovědnost z jeho strany ve vztahu ke společnosti Sportovní areály Studénka, na které je datum , byla podepsána později, a to někdy až v září či listopadu Dohodu o hmotné odpovědnosti připravoval on (myšleno obž. Ing. K.). K výslechu znalce MUDr. Sedláčka pouze uvedl, že z gamblerství se léčí ambulantně, je ochoten absolvoval i ústavní léčbu, nemá s tím problém. K výpovědi svědkyně J. B. připustil, že skutečně do trezoru docházel často, mj. i proto, že v něm měli veškerá hesla k programům, s čímž byly problémy, neboť technika byla zastaralá. Další důvod návštěvy trezoru spočíval v tom, že v nepřítomnosti svědkyně V., když někdo ze zaměstnanců přišel pro zálohu, např. na materiál, tak ve většině případů v trezoru byla obálka, ve které byly peníze, které mohl použít. Připustil, že v této souvislosti vložil do obálky lístek, komu a jakou peněžní částku vydal. V trezoru kromě zmíněných materiálů byla uložena i karta k účtům společností SAS, posléze i SAK. Ke svědkyni S. V. uvedl, že z úst R. P. opakovaně zaznělo podepsali jsme to za tebe, z čehož dovozuje, že se svědkyní V. potřebovali za něj urychleně něco podepsat. V rámci svého dalšího vyjádření tento akcentoval, že z hlediska tržeb, které vyzvedával dole v trezoru, tzn. v provozovně restaurace, kde se dávaly veškeré tržby z provozu zimního stadionu, restaurace a jednotlivých sportovišť, ty vyzvedával hlavně z popudu p. D. Tento trezor byl malý a peníze se tam mnohokrát už nevlezly a dalo práci to zavřít, takže pokud svědkyně V. chyběla nějakou delší dobu v práci, tak je vyzvedával on. Dále se vyjádřil ke klíčům od pokladny, které v šuplíku nebyly po celé období, kdy slečna V. tam pracovala, bylo období, kdy v trezoru nechávala obálku s provozní zálohou, ze které řešil zálohy např. na pivo, nebo na materiál pro zimní stadion atd. Dále se vyjádřil ke klíčům od kanceláře, kde seděla svědkyně V. se svědkem P. a externě tam docházela J. B., tzn. klíče měly tyto tři osoby, dále on, slečna N. a pan B. Byly to generální klíče, které jsme používali pro téměř celý objekt zimního stadionu. Smlouva s dodavatelem těchto klíčů byla uzavřena dlouho před jeho nástupem, podle něj už při vzniku společnosti, objednávky těchto klíčů řešil svědek P., před ním jeho předchůdce. Dle jeho názrou některé klíče se i ztratily, což se k němu doneslo. Klíče také podléhaly opotřebení, tzn. že se průběžně měnily, takže existovaly 100 % i další klíče, nevím, kdo je měl, zda byly řádně zničené atd. Co se týče pračky, která zde byla zmíněna, ta byla soukromá pro pana B., který v době dovozu zmíněné pračky neměl u sebe hotovost, proto byly peníze takto zapůjčené, a poté mu je předal a on je uložil do trezoru. Co se týče půjčky na auto, tu domlouval se svědkyní V., která jej v tomto směru oslovila, na přesnou částku si nevzpomínal, bylo to 160 nebo 190 tis. Kč, peníze mu vrátil za nějakou dobu její přítel. Pokud se zde hovořilo o zálohách (minimálně čtyřikrát) pro svědkyni N., tak tyto byly na pravidelné splátky pojistky, což může svědecky dokázat. Dále uvedl, že kromě toho, že svědkyně V. si vedla evidenci, tak i on si vedl evidenci také, ne tak podrobnou, měl pouze malý papírek, na který si přepisoval částky. Pokud byla částka

13 pokračování 13 vrácena, tzn. částka se snížila, předchozí papírek vyhodil. Zmíněný papírek si vždy nechával u tiskárny po pravé ruce. Těsně před jeho odvoláním na papírku byla částka něco málo přesahující částku 4,2 mil. Kč. Z hlediska trestní odpovědnosti se cítí odpovědný pouze za tuto částku, z hlediska morální odpovědnosti cítí samozřejmě odpovědnost za částku nárokovanou oběma subjekty, tj. 5,6 mil. Kč, ale to pouze z titulu statutára těchto objektů, neboť si dané věci nepohlídal. V další části svého vyjádření byl již konkrétní ve vztahu k obžalobě, kdy následně akcentoval, že na str je klientský výběr částky u GE Money ,- Kč, ke kterému uvedl, že je mu vytýkán i v daný den vzkaz v pokladně v částce ,- Kč, přičemž vklad v Tipsportu v daný den byl ,- Kč a je si jist, že vzkaz v pokladně nepřevzal. Na str. 3 je věcná nesrovnalost, kdy v bodě 3/ je uvedeno ve Studénce v době od počátku r do , tam by mělo být asi nejspíše od , kdy SAK vznikl Dále se vyjádřil k bodům, které jsou napsané vzkazy v pokladně, týká se to bodu 3/. Ke dni byla několikrát probírána částka na čištění kurtu, zde si je 100 % jist, že tuto částku neobdržel, nepřevzal. Dne x 200,- Kč, něco pro hokej, pro vysvětlení uvedl, že šlo o to, že hokejisté ve Studénce hráli za nějaké prémie cca 4.000,- Kč na zápas a šlo čistě jen o rozměnění, tzn. on měl v trezoru nachystáno 20 x 200,- Kč a po obdržení od trenéra hokejového klubu 4.000,- Kč tyto předal do trezoru. Tento den je mu potom ještě vytýkána částka od paní D ,- Kč, peníze, které si od ní vzal, byly vždy na nějaké věci, je si jist, že zde by to mělo být zaúčtováno proti nějakému dokladu, tzn. určitě je nepoužil pro svou potřebu. Ke dni na kolky 2.000,- Kč uvedl, že kolky v daný den nebyly zakoupeny, protože byla nějaká nesrovnalost, řešil to na krajském úřadě. Jednalo se o nějakou změnu v obchodním rejstříku, tzn. kolky se neplatily a peníze vrátil do trezoru. Dne x 200,- Kč pro hokej, opět to byl stejný případ, kdy peníze byly nachystané, rozměněné a 4.000,- Kč byly předané zpět do trezoru záloha ze mzdy ,- Kč, tuto cca do měsíce vrátil poháry pro sledge hokej 1.700,-Kč, byly to peněžní prostředky na zakoupení poháru, celou záležitost řešil se svědkem P. Vzhledem k tomu, že turnaj pořádali, nevidí důvod, proč bych si peníze na poháry vzal. Dle jeho názoru nebyla zaúčtována účtenka za dané poháry fotbal, S. pivo ,- Kč, dané peníze předal do trezoru, na placení hotelu částka 4.876,- Kč, tyto náklady byly řádně zaplacené, i svědkyně říkala, že doklady, když byl turnaj, za ubytování byly řádně zaplacené, tuší, že to byl Bílovec a ještě nějaký jeden, dva hotely. Tzn. nejspíše nebyly zaúčtovány do účetnictví, proto asi jsou tady takto vykázány. K bodu 6/ je faktura za Moravia Wings zaplacena, neboť na tuto situaci si přesně pamatoval, doklad byl vystaven p. B., ten den pan K., jednatel Moravia Wings, přišel zaplatit splátku za nájem a tyto peníze předal do trezoru. K bodu 7/ finanční prostředky odčerpané z pokladny SAS, zde ta částka neodpovídá vůbec částce 1.945,- Kč. Pro ilustraci okomentoval pouze částky, které jsou datumově prokazatelné, ,- Kč, je si jist, že tuto částku nedostal, ředitel z pokladny ,- Kč, ředitel ,- Kč, L ,- Kč, tyto částky také neobdržel Profi kredit částka ,- Kč, částku osobně převzal v Ostravě Porubě a tuto předal do trezoru. Tyto částky, když souvisely konkrétně s něčím, tak je předával v obálce s nadepsáním, čeho se to týkalo. Bod č. 4/ se týká faktur od polského sledge hokejového týmu, platbu za tyto faktury převzal, tuto částku v eurech vyměnil v centru Ostravy u kostela, kde je dlouhodobě nejlepší kurz a peníze předal do trezoru. Ve vztahu k mu obžaloba mj. vytýká i částku ,- Kč, výběr u GE Money, přičemž dotace Tipsportu tento den byla ve výši ,- Kč. Co se týče bodu 7/, K.

14 pokračování ,- Kč, v daný den ani v následujících dnech za takové částky nebylo vůbec vsazeno , ředitel ,- Kč, L ,- Kč, zaplatí sledge ,- Kč, zde akcentoval, že kdyby vybral ,- Kč, tak v daný den určitě nevybírá další 3.000,- Kč nebo ,- Kč a další menší částky ředitel tržby, nic takového nepřevzal ředitel ,- Kč, také tuto částku nepřevzal, protože nic takového ten den nebylo, ani vsazeno ani uloženo. Pokud jde o trezor, je si jist, že několikrát přes noc byl trezor otevřený, což okamžitě svědkyni V. volal. Rovněž si je jist, že i mnohokrát byla v ničí nepřítomnosti pokladna na stole, což zjistil, když přišel do kanceláře. Na své výpovědi obžalovaný Ing. K., přestože i nadále využíval svého práva nevypovídat, trval v rámci konfrontace se svědkyní V. U hlavního líčení dne své vyjádření ve smyslu 214 tr.ř. doplnil v tom směru, že nesázel pouze od , jak je uvedeno v obžalobě, nýbrž od svých 18 let. V předchozích sázkářských letech zaznamenal docela dost úspěchů. V r vyhrál asi 1 mil. Kč, na počátku r ,- Kč, kdy obě tyto částky mu byly převedené na jeho účet. Další výhry v řádech desetitisíců byly vyplacené na pobočkách. Dle jeho názoru starosta H. znal číselné heslo trezoru umístěného v kanceláři V., kdy vycházel z jedné situace, kdy se v kanceláři nacházeli V., B., starosta a nešel jim zavřít trezor, a tudíž H. se snažil vzpomenout na číselné heslo, z čehož dovozuje, že heslo znal. Opětovně poukazoval na změnu ve výpovědi V. související s dobou, kdy byl podepsán dokument o odpovědnosti za pokladnu. V souvislosti s ukončením svého pracovního poměru a své činnosti nepředával žádný majetek, pouze notebook, nepodepisoval žádný předávací protokol. Pokud státní zástupce v obžalobě uvádí, že částky ,- Kč, ,- Kč a 3.000,- Kč bere jako vrátky, tak v této souvislosti poukazoval na tu skutečnost, že svědkyně V. u soudu uvedla, že míval v kanceláři větší částky a tudíž dle jeho tvrzení se nejednalo o vrátky, nýbrž o peníze, které vůbec neopustily zdi společností SAS, popř. SAK. Co se týče uplatněné obhajoby obžalovaného Ing. M. K. v rámci nyní projednávané trestní věci, nutno akcentovat, že jmenovaný měl opakovanou možnost procesně se vyjádřit k protiprávnímu jednání, jež mu bylo kladeno za vinu usnesením o zahájení trestního stíhání a posléze obžalobou. Jmenovaný využil svého práva nevypovídat v řízení přípravném a tudíž nesdělil žádné konkrétní skutečnosti, jež by byly možno zohlednit ať již v jeho prospěch či neprospěch. Ing. K. shodné stanovisko zastával i u hlavního líčení, tzn. poté, co byl vyzván, aby se vyjádřil k obsahu obžaloby. Uvedl, že i nadále využívá svého práva nevypovídat. Je nesporné, že jakou obhajobu či stanovisko obžalovaný zvolí a zaujme, je jen a pouze jeho věcí, rovněž je nesporné, že využití svého práva nevypovídat není možno klást obviněnému, posléze obžalovanému k tíži. Jak je patrno z protokolu o hlavním líčení, tento se k jednotlivým důkazním prostředkům vyjadřoval po jejich zprocesnění, a to ve smyslu svého oprávnění vyplývajícího z ustanovení 214 tr.ř. Nejobsáhlejší vyjádření je zadokumentováno k výpovědi svědkyně S. V., což vyplývá ze samotného odůvodnění tohoto rozhodnutí. Posledně jmenovaná svědkyně je z pohledu rozhodování o vině obžalovaného velmi důležitá, a proto nalézací soud i připomínky obžalovaného zadokumentoval co nejpodrobněji. Aniž by bylo nutno nějak blíže rozebírat obhajobu obžalovaného (neboť tento využil svého práva nevypovídat), je nutno akcentovat jeho stanovisko, dle kterého tento nezpochybňuje zpronevěru finančních prostředků, jež mu byly svěřené do opatrování, ve výši 4,2 mil. Kč. V této souvislosti nutno uvést pouze tolik, že zásadní připomínky obžalovaného byly směřovány do skutku pod bodem 3/ a pod bodem 7/, tzn. neoprávněné výběry z pokladny obou poškozených společností. Provedeným dokazováním byla v bodě 3/

15 pokračování 15 objektivizována škoda ve výši ,- Kč, v bodě 7/ ,- Kč. Pokud sečteme tyto částky, dospějeme k částce ,- Kč. Provedeným dokazováním byla dle názoru nalézacího soudu objektivizována v bodech 1 7/ celková škoda ve výši ,- Kč. Jak již bylo uvedeno, obžalovaný připouštěl odpovědnost ve výši 4,2 mil. Kč. Rozdíl těchto částek je ,- Kč. Jak již bylo uvedeno, z pohledu uplatněné obhajoby obžalovaného (zpochybňována) škoda v bodech 3/ a 7/ byla dohromady zjištěna ve výši ,- Kč. Pokud od této částky (sporné) odečteme ,- Kč, dospějeme k rozdílu ve výši ,- Kč, což znamená, že minimálně tato částka ve vztahu ke skutkům popsaným v bodě 3/ a 7/ je nesporná, neboť jak již uvedeno, obžalovaný připouštěl odpovědnost ve výši 4,2 mil. Kč, avšak o jaké konkrétní položky se jednalo s ohledem na jeho uplatněné stanovisko nevypovídat, zjištěno nebylo. Tímto stručným propočtem je však možno dovodit, že obžalovaný M. K. si protiřečí sám sobě. Za účelem lepšího pochopení tohoto meritorního rozhodnutí bude posléze poukázáno na některé podstatné skutečnosti související s poškozenými společnostmi. Dle zakladatelské listiny byla společnost Sportovní areály Studénka, s.r.o.,(dále jen SAS ) založena Městem Studénka jako jediným společníkem za účelem zajišťování tělovýchovných, sportovních, regeneračních a rekondičních služeb pro obyvatele a návštěvníky tohoto města. S účinností od byl obžalovaný Ing. M. K. jmenován jednatelem této společnosti, kdy se zavázal, že tuto funkci bude vychovávat s péčí řádného hospodáře, v souladu s dobrými mravy a oprávněnými zájmy společnosti, taktéž se zavázal, že zajistí řádné vedení účetnictví včetně úplnosti, přesnosti a celistvosti účetního informačního a výkazového systému. Před jmenováním do funkce jednatele obžalovaný působil v této společnosti jako její ředitel, a to od ledna Na základě usnesení rady města byl posléze v květnu 2012 z důvodu záměru města sloučit činnosti, které vykonávala organizace SAS Studénka, s.r.o., a Městské kulturní středisko, příspěvková organizace, pod jednu organizaci, jmenován ředitelem Městského kulturního střediska. Společnost Sportovní areály Studénka, s.r.o., v podstatě od žádnou obchodní činnost, vyjma pronájmu investičního majetku příspěvkové organizaci SAK Studénka nevyvíjela. SAK Studénka, příspěvková organizace (původně Městské kulturní středisko, příspěvková organizace), byla zřízena Městem Studénka na základě rozhodnutí městského zastupitelstva v r Od byl jejím ředitelem a jediným statutárním zástupcem obžalovaný Ing. M. K. K nedošlo ke sloučení organizace Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace, a obchodní společnosti Sportovní areály Studénka, s.r.o., ale pouze ke sloučení činností, které tyto právní subjekty pro Město Studénku vykonávaly. Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace, byla toliko přejmenována na SAK Studénka, příspěvková organizace, a jak již zmíněno, společnost Sportovní areály Studénka, s.r.o., ke stejnému datu přestala pro město vykonávat činnosti spojené s provozem sportovních zařízení a měla být do budoucna zrušena nebo využita k jiným aktivitám. Ing. M. K. se jako ředitel příspěvkové organizace zavázal účelně využívat svěřeného majetku a dbát na ochranu majetku zřizovatele. V této trestní věci byla vyslechnuta, resp. zprocesněna řada svědeckých výpovědí, jež posléze byly spolu s dalšími důkazy hodnoceny v souladu s ustanovením 2 odst. 6 tr.ř. Na některé podstatné skutečnosti zjištěné z těchto

16 pokračování 16 svědeckých výpovědí bude následně poukázáno v rámci odůvodnění tohoto rozhodnutí, přičemž korunní výpověď svědkyně V. bude rozebrána mnohem podrobněji. Svědkyně J. B., externí účetní společnosti Sportovní areály Studénka, s.r.o., byla procesně vyslechnuta policejním orgánem za přítomnosti obhájce obžalovaného dne (č.l ), a posléze v rámci dokazování u hlavního líčení, kdy svou předchozí výpověď v plném rozsahu stvrdila. Z výpovědi svědkyně k předmětu výslechu bylo zjištěno, že tato zpracovávala pro společnost SAS od účetnictví s tím, že od SAS přecházela pod společnost SAK Studénka, příspěvková organizace (dále jen SAK ), a tudíž toliko na základě ústní dohody s obžalovaným Ing. K. měla zpracovávat účetnictví u společnosti SAK ve stejném rozsahu, jako u SAS. Účetní doklady přebírala od pokladní S. V., což je v souladu s výpovědí jmenované svědkyně, a taktéž i z části od obžalovaného K. Pokladní hotovost byla shromažďována v trezoru, který byl zajištěn číselným kódem, do kterého měla přístup pokladní svědkyně S. V., a obžalovaný Ing. K. I toto tvrzení je v souladu s výpovědí svědkyně V. J. B. akcentovala, že za dobu její přítomnosti v kanceláři nikdy nikoho jiného včetně starosty neviděla a neví, že by měl přístup k trezoru, resp. s tímto nějak manipuloval. Peníze z účtu mohl vybrat pouze obžalovaný Ing. K., a tyto měl předat S. V. do pokladny na základě příjmového pokladního dokladu a lístku z bankomatu či dokladu z banky. Ve skutečnosti to však takto nefungovalo. V době, kdy zjistila nejasnosti v účetnictví, dotazovala se obžalovaného, zda již všechno vyrovnal v pokladně. Výběry z bankovních účtů, pokud nebyly zaúčtovány jako vklad do pokladny, byly účtovány jako peníze na cestě (účet 261). Svědkyně B. akcentovala, že když se obžalovaného na tyto prostředky na cestě dotazovala, tento jí sdělil, že on to vyřídí, urgovala jej dvakrát, a to v polovině r a V prvním případě se jednalo o částku kolem ,- Kč, kdy Ing. K. vložil v této souvislosti hotově do banky asi ,- Kč. Ke konci ledna 2013, tzn. ve druhém případě, zjistila nezaúčtované prostředky na cestě ve výši kolem 2 mil. Kč a vysoké zůstatky v pokladně, na což obžalovaného upozorňovala a ten jí sdělil, že se do toho zamotal. Nalézací soud akcentuje, že tento obrat obžalovaný použil opakovaně. S ohledem na shora uvedené vyjádření svědkyně, o jejiž věrozhodnosti není důvod pochybovat, je možno učinit závěr, ze kterého vyplývá, že obžalovaný Ing. K. skutečně s prostředky poškozených společností neoprávněně manipuloval a disponoval. J. B. na zjištění upozornila starostu H. a za součinnosti pokladní V. sečetla chybějící prostředky, které dosahovaly částky kolem 6 mil. Kč. Pokladní V. k jejímu dotazu, jak mohlo dojít k tak vysokému schodku na pokladně, uvedla, že obžalovaný Ing. K. si vybíral hotovost z pokladny sám a pouze tam nechal lísteček, na kterém byla uvedena odebraná hotovost. V. se domnívala, že obžalovaný má peníze u sebe nebo jí sdělil, že je použil na úhradu něčeho, k čemuž následně dodá doklady. K cílenému dotazu policejního orgánu svědkyně B. potvrdila, že pokladní V. dle jejího tvrzení si měla vést poznámky v sešitě, do kterého zaznamenávala sporné částky, tzn. že měla mít přehled o pohybu peněz v pokladně. I toto tvrzení svědkyně má oporu v provedeném dokazování, neboť součást vyšetřovacího spisu tvoří i písemné poznámky včetně zmíněného sešitu S. V. Svědkyně seděla v místnosti, jež byla průchozí do místnosti, kde seděla V. a kde byla pokladna, je jí známo, že v době nepřítomnosti V. K. často chodil do trezoru, co tam dělal neví, vždy však chodil s obálkou sem a tam. Dle jejího názoru vztah mezi obžalovaným Ing. K. a pokladní svědkyní V. byl pracovní, navenek spolupráce byla dobrá, celou dobu si vykali. Pokud je jí známo, V. neměla uzavřenou

17 pokračování 17 dohodu o hmotné odpovědnosti. Nemá žádné poznatky o tom, že by si svědkyně V. půjčila či vzala jakékoliv prostředky z pokladny pro sebe, rovněž nezjistila jakoukoliv manipulaci s penězi, jež by byla spojena přímo s pokladní, kterou považovala za zodpovědnou, inteligentní. Sešit, do kterého si pokladní V. zapisovala své poznámky, fyzicky viděla poprvé Nemá žádné poznatky o jakémkoliv vloupání do trezoru či o jakékoliv ztrátě peněz z trezoru. Pokud se zmiňovala o lístečcích, pak na těchto kromě podpisu a částky žádný text neviděla. Nalézací soud považuje výpověď této svědkyně za výpověď, jež nepřímo obžalovaného usvědčuje v tom směru, že tento skutečně s finančními prostředky v pokladně manipuloval způsobem popsaným, k čemuž se i nepřímo doznal. Výpověď svědkyně J. B., jak již uvedeno, je v plném souladu s výpovědí svědkyně V. a částečně i s vyjádřením obžalovaného Ing. K. Posledně jmenovaný na výpověď svědkyně reagoval vyjádřením, dle kterého skutečně často navštěvoval trezor, neboť v něm mj. byla hesla k počítačovým programům, se kterými měli obrovské problémy, neboť technika jako taková, se kterou pracovali, byla zastaralá. V případě nepřítomnosti pokladní V. musel navštívit trezor, když např. někdo ze zaměstnanců či strojníků potřeboval nějakou zálohu na materiál apod., aby ji mohl vydat, musel hotovost vzít, o čemž učinil záznam na lístečku, který vložil do obálky. Z tohoto záznamu bylo patrno, komu jakou částku vydal, apod. V trezoru taktéž byla uložena i karta k účtům. Z výpovědi svědkyně L. B., bývalé účetní a administrativní pracovnice společnosti SAS bylo zjištěno (č.l ), že někdy počátkem r nastoupila do společnosti SAS jako administrativní pracovnice, jež měla na starosti fakturaci, pokladnu a banku, účetnictví jako takové nevedla. Po nastoupení L. H. do funkce ředitele této společnosti jí přibylo do pracovní náplně i vedení účetnictví této společnosti. Poněvadž H. byl zvolen posléze (asi po měsíci) výkonu funkce starostou Města Studénka, do funkce ředitele společnosti SAS byl uveden Ing. M. K. Akcentovat je nutno další tvrzení svědkyně L. B., dle kterého jednoho dne, kdy přesné datum si nepamatuje, přišel za ní obžalovaný Ing. K. a požádal ji o poskytnutí půjčky z pokladny společnosti pro potřebu svého kamaráda, který vlastní kamiónovou dopravu a potřebuje půjčit peníze. Neví přesně (myšleno L. B.), kolik obžalovanému půjčila poprvé, avšak posléze tento chodil půjčovat peníze další, kdy částky se pohybovaly ve výši kolem až ,- Kč. První zmíněnou půjčku si poznačila na papír, tzn. kolik z pokladny vzala peněz pro Ing. K., a tento jí zmíněný papír podepsal, když peníze vrátil, tak jej zlikvidovala. V rámci vedení účetnictví vedla zálohy vůči zaměstnancům, kdy tito dostávali zmíněné zálohy na nákup zboží, materiálu apod. a posléze tyto zálohy byly zúčtovány. Ing. K. navrhl, že zálohy nebudou vést přes účetnictví, ale budou se značit pouze na papír pro její evidenci, kde se uvedlo toliko datum, komu peníze vydala, částka a na co záloha měla být použita. Zmíněný papír byl uložen v pokladní knize a když tyto prostředky byly vrácené, tak si to poznamenala. Zálohy pro obžalovaného Ing. K. se však hromadily a tudíž jej musela urgovat. Pamatuje si na jednu půjčku z pokladny ve výši ,- Kč na dovolenou, kterou tento potřeboval téhož dne rychle zaplatit. Zdůvodnili to tím, že peníze na dovolenou má v Ostravě. Takovéto půjčky byly průběžné, vždy uvedl nějaký důvod. Ke dni předávala pokladnu S. V., jež od ní přebírala i banku a stravenky, účetnictví přebírala J. B.. V. předala papír s označením zálohy (č.l. 278), kde byly uvedené částky, které v pokladně chyběly. U částek, které si zapůjčil a do obžalovaný Ing. K. nevrátil, je uvedena zkratka MK. Přestože obžalovaného před předáním pokladny opakovaně urgovala za účelem vyrovnání záloh, aby mohla pokladnu v pořádku předat, nařídil ji, aby pokladnu předala tak jak

18 pokračování 18 je s tím, že to vyřeší posléze se S. (svědkyně V.). Tento pokyn akceptovala. Z této výpovědi nalézací soud musí akcentovat, že manipulace s penězi poškozených společností obžalovaným Ing. K. zcela v rozporu s jejími účely byla nejen za dobu působení svědkyně V. jako pokladní, nýbrž i v době předchozí, což potvrdila právě L. B., pokud tudíž obžalovaný potřeboval finanční prostředky ať již pro sebe či pro svého známého bez jakýchkoliv zábran, dal pokyn pokladní a tato mu je vydala, neboť svou žádost vždy doplnil nějakými argumenty odůvodňujícími tuto půjčku. Z výpovědi svědkyně tudíž vyplývá, že pokladní akceptovala pokyny svého nadřízeného Ing. K., a to nejen pokladní v osobě S. V., nýbrž i pokladní v osobě L. B. Dle názoru soudu je nutno opakovaně zdůraznit, že obžalovaný Ing. K. byl nadřízený těmto pokladním. Již pouze z tohoto faktu je možno dovodit, že pokladní v podstatě musely tyto pokyny akceptovat, pokud měly zájem o práci. V opačném případě zřejmě by nebyl problém takto neposlušnou pokladní patřičně potrestat. Systém zaznamenávání vypůjčených částek, a to na volný list papíru, rozhodně nezavedla svědkyně S. V., nelze tudíž vše negativní vidět pouze po dobu působení S. V. jako pokladní u poškozených společností. Bývalý ředitel Městského kulturního střediska Studénka, příspěvkové organizace, svědek V. J. potvrdil (č.l ), že v této funkci pracoval od září 2009 do března 2012, kdy mu byla dána výpověď, a to jemu z neznámých důvodů. Nikdo mu nevysvětlil, proč byla spolupráce ukončena, se zdůvodněním starosty H. v tom smyslu, že městská rada není povinna zdůvodňovat svá rozhodnutí. Po výpovědní dvouměsíční lhůtu vykonával jinou pracovní činnost, funkci předal se všemi náležitostmi pověřené osobě I. V. Po dobu jeho působení ve funkci byl snad pokladní limit dle příslušné směrnice ve výši ,- Kč. Rovněž výběr peněz z bankomatu a předání do pokladny musel probíhat dle příslušné směrnice. Kontroly ze strany města se pohybovaly v rozmezí 2 4 ročně a tyto byly zaměřené od inventur na pokladnu, nákupy, mzdy apod. Nařízená kontrola byla podepsána starostou. S obžalovaným Ing. K. přišel do kontaktu pouze pracovně, neboť tento zajišťoval pro jejich akce zázemí, tzn. ubytování, stravu, prostory stadionu apod. Za tyto služby Městské kulturní středisko platilo společnosti SAS. O sloučení společností, zejména její příčině, mu nebylo nic známo, žádný důvod mu sdělen nebyl. Z této výpovědi nalézací soud musí pouze akcentovat, že je s podivem, že po dobu působení svědka J. ve společnosti Městské kulturní středisko Studénka, příspěvková organizace, jež po sloučení nesla název SAK, bylo vše z pohledu činnosti společnosti v pořádku, byly konané pravidelné kontroly, byly respektovány příslušné směrnice apod. Pokud kontroly prováděné zřizovatelem jsou pouze formální, nedostatečné, liknavé, pak může dojít k situaci popsané v obžalobě. Některá pozdější pochybení nebyla z pohledu časového otázkou několika dnů či měsíců, jednalo se o období delší, přesto je evidentní, že kontrolní činnost zřizovatele byla nedostatečná. Z výpovědi svědkyně I. V. bylo zjištěno (č.l ), že po odvolání z funkce ředitele Městského kulturního střediska, příspěvkové organizace, v únoru 2012 V. J. byla pověřena řízením společnosti do května 2012, neboť poté na funkci ředitele byl jmenován obžalovaný Ing. K. Posledně jmenovanému okamžitě po převzetí funkce předala platební kartu k bankovnímu účtu příspěvkové organizace, kdy ona sama platební kartu ani dispoziční právo k účtu nikdy nevyužila. Svědkyně A. P. od května 2001, kulturně výchovný pracovník Městského kulturního střediska Studénka, příspěvkové organizace, potvrdila, že v této příspěvkové organizaci

19 pokračování 19 zastávala i funkci pokladní. Při své činnosti se řídila směrnicemi, které byly vydané ředitelem organizace MěKS, veškeré příjmy se zadávaly na základě příjmových pokladních dokladů do pokladny a výdaje po schválení ředitele na základě výdajových pokladních dokladů se vydávaly z pokladny. Pokladní limit byl stanoven na částku ,- Kč a pokud byl tento limit překročen, byly peníze vkládány v hotovosti na účet u GE Money bank, a.s., pobočka Studénka. K účtu měla přístup na základě platební karty, a to pokud bylo třeba vybrat peníze, tuto obdržela od ředitele. Následný výběr z bankomatu spolu se stvrzenkou převedla příjmovým pokladem do pokladny a platební kartu odevzdala řediteli. Po nástupu Ing. K. po sloučení činností do příspěvkové organizace SAK byla tomuto předána dokumentace včetně platební karty k účtu v GE Money bank, a.s. V následující době platební kartu již neměla k dispozici, ani ji nedostala zapůjčenou. K k žádné oficiální inventarizaci nedošlo, účetní stav pokladny byl průběžně kontrolován jednou měsíčně ekonomem MěKS, žádný rozdíl zjištěn nebyl. K neobdržela žádné směrnice k obhospodařování pokladny u SAK, proto vycházela ze směrnic stávajících. Z této výpovědi je možno akcentovat rekapitulaci nakládání s pokladní hotovostí před příchodem Ing. K. do funkce ředitele a taktéž předání platební karty k účtu společnosti, se kterou nikdo jiný kromě obžalovaného nedisponoval. Policejní orgán veden snahou v řízení přípravném co nejobjektivněji zadokumentovat možný tok finančních prostředků spojených s osobou obžalovaného Ing. K. vyslechl i svědkyni K. K., která potvrdila (č.l ), že na přelomu února a března 2013 se dozvěděla od své známé V. M. K. o jejich záměru prodat vozidlo Škoda Octavia 1,9 Tdi. Vzhledem k tomu, že znala technický stav vozidla majitele vozidla, došlo po předchozím jednání k uzavření kupní smlouvy dne , dle které předmětné vozidlo zakoupila za částku ,- Kč, které v hotovosti předala obžalovanému Ing. K. Nikdo z manželů K. jim nesdělil důvod prodeje. Z dalšího dokazování bylo zjištěno, že obžalovaný takto získanou finanční částku nepoužil ani z části k úhradě škody, resp. k navrácení finančních prostředků získaných ke škodě poškozených společností. Manželka obžalovaného V. K. M. využila v přípravném řízení svého práva odepřít výpověď, v průběhu dokazování strany nenavrhly její výslech před nalézacím soudem. Svědkyně S. P. je zaměstnána na Městském úřadě ve Studénce od , kdy v rozhodné době plnila i funkci kontrolora. Z výpovědi jmenované v řízení přípravném bylo zjištěno (č.l ), že dne byla požádána jako kontrolní pracovnice starostou Města Studénka L. H. o provedení mimořádné veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace SAK Studénka, a také u obchodní společnosti SAS. Kontrola měla být zaměřena na vyčíslení škody, jež byla způsobena zmíněným společnostem za působení ředitele Ing. M. K., a to v období celý rok 2012 až do V další části své podrobné výpovědi svědkyně P. popsala okolnosti a způsob provedení kontroly, jež byla shrnuta v protokolech, včetně dodatků tvořících součást trestního spisu (č.l , ). Akcentovat je možno tvrzení svědkyně, která osobně ověřovala u TJ MSV Studénka, o.s., a HC KES Studénka, o.s., komu tyto subjekty hradily fakturované částky, přičemž jí bylo potvrzeno, že peníze byly předány v hotovosti obžalovanému Ing. K. Převzetí hotovosti od Intergracijnego klubu sportowego ATAK svědkyni potvrdil osobně obžalovaný za přítomnosti starosty H. v kanceláři na zimním stadióně, kde mu starosta předložil předběžné vyčíslení škody a požadoval po něm

20 pokračování 20 nějaké vyjádření. Ona (myšleno svědkyně P.) jej při této příležitosti upozornila, že ještě nejsou ověřeni polští odběratelé, na což obžalovaný reagoval odsouhlasením na místě, že i tyto faktury byly odběratelem zaplacené v hotovosti, peníze přijal, ale nepředal do pokladny, proto započetla i tyto faktury k celkové škodě. Vyjádření obžalovaného bylo zcela evidentní a zřejmé. Obžalovaný Ing. K. si posléze převzal od svědkyně P. předběžné vyčíslení škody s tím, že si jej prostuduje a následně podepíše starostovi uznání dluhu, což však dle tvrzení svědkyně neučinil. Kontrolní pracovnice Města Studénky S. P. vyloučila, že by byla škoda obžalovaným způsobena tomuto přičítána dvakrát (jednak výběr z účtu, jednak manko na pokladně). Akcentovala, že s pomocným sešitem S. V. při kontrole nepracovala. Vzhledem k závažnosti tvrzení svědkyně byla tato vyslechnuta i v rámci dokazování u hlavního líčení, kdy tato potvrdila, že na výpovědi učiněné před policejním orgánem trvá v celém rozsahu, svou výpověď si přečetla, s touto souhlasila a dobrovolně ji podepsala. Při své procesní výpovědi v přípravném řízení vycházela i z materiálů souvisejících s provedenou mimořádnou veřejnosprávní kontrolou, které měla k dispozici. K cíleným doplňujícím dotazům tato opakovaně potvrdila, že v přítomnosti starosty byly předložené Ing. K. výsledky kontroly, měli k dispozici tabulku, avšak v té době ještě neměla ověřené detailně všechny položky. Způsobena škoda se řádově pohybovala ve výši 6 mil. Kč. Svědkyně opakovaně potvrdila, že údaje uvedené v tabulce včetně výše způsobené škody obžalovaný Ing. K. nijak nezpochybnil, právě naopak vše odsouhlasil. Jeho projevy ona osobně vnímala jako doznání. Je pravdou, že obžalovaný v době seznamování s výsledky zmíněné kontroly v tomto okamžiku uznání dluhu nepodepsal, neboť řekl, že si to ještě vezme domů a že si to projde. Závěrem svého vyjádření uvedla, že při prováděných kontrolách nikdy nezjistila, že by starosta H. měl jakýkoliv prospěch ze společnosti SAS nebo SAK, či že by event. on sám si vzal nějaké peníze. K cíleným dotazům obžalovaného Ing. K. ve smyslu ustanovení 214 tr.ř. upřesnila, že jmenovaný objektivizovanou výši způsobené škody, jež mu byla předložena, nezpochybnil. K dalšímu dotazu, zda se přiznal nebo nezpochybnil, svědkyně P. uvedla, že nezpochybnil. Obžalovaný Ing. K. rovněž v rámci svého vyjádření dle 214 tr.ř. po výslechu svědkyně uvedl, že v souvislosti s vystavenými fakturami polskému odběrateli se vyjádřil v tom smyslu, že peníze převzal, avšak nic dalšího k tomu nedodal. O tom, že by peníze nepředal do pokladny, nebyla řeč. Vzhledem k tomu, že svědkyně P. byla přítomna vyjádření shora uvedenému obžalovaného Ing. K., reagovala svým tvrzením, dle kterého se obžalovaný Ing. K. skutečně vyjádřil v tom smyslu, že peníze přijal, ale nepředal je do pokladny. Co se týče rozporných tvrzení obžalovaného a svědkyně, soud I. stupně zastává stanovisko, že s ohledem na celkově provedené dokazování, zejména věrohodnou výpověď svědkyně P., jakož i výsledky veřejnosprávní kontroly, není důvod nevěřit výpovědi svědkyně P. v celém rozsahu, kdy právě naopak stručné vyjádření obžalovaného ve smyslu ustanovení 214 tr.ř. považuje za nevěrohodné a vyvrácené. Je nutno neustále mít na paměti, že obžalovaný byl vášnivým hráčem, který na svou gamblerskou zálibu potřeboval denně a stále více peněžních prostředků, které získával způsobem popsaným v tomto rozhodnutí, využívaje své funkce přímého nadřízeného pokladní V., která, aby si udržela svoji práci a tudíž i příjem při vysokoškolském studiu, mu nebyla schopna odporovat a jednak věřila, že své sliby splní, tzn. že peníze do pokladny vrátí, což tento neučinil ani částečně, např. v souvislosti se zmíněným prodejem osobního motorového vozidla.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č.

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 15. Pokladna a ceniny. Příloha č. Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 15 Příloha č.1: Pokladní limit Pokladna a ceniny 2009 1 Úvodní ustanovení Pokladna Účetní jednotka vede tuto

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 5 T 195/2012-403 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Okresní soud v Olomouci v hlavním líčení konaném dne 22.04.2013 samosoudcem Mgr. Petrem Bednářem rozhodl t a k t o : Obžalovaný

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sendraž, IČ: 00654086 za rok 2015 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Osoba, proti níž se Základy práva, 23. května 2016 Přehled přednášky Osoba, proti níž se Osoba, proti níž se Pojem trestního Trestní právem upravený

Více

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. října 2001, čj. 15 Co 15/ se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Název judikátu: Jednatelé. Způsob jednání jménem společnosti. Omezení jednatelského oprávnění. Právní věta: Jestliže společenská smlouva určuje, že jménem společnosti jedná více jednatelů společně, nejde

Více

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008

ROZHODNUTÍ. NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY 1 Skno 21/2008 ROZHODNUTÍ Nejvyšší soud České republiky v kárném senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. A. D., JUDr. P. G., JUDr. K. H. a JUDr. K. P. projednal

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí 1866, IČ: 69860947 za rok 2014 Přezkoumání

Více

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH

KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH KONTROLNÍ ŘÁD OBCE BRLOH I. Obecná část Finanční kontrola, vykonávaná podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční kontrole)

Více

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013

Kurz trestního práva - BIVŠ 2013 TRESTNÍ PRÁVO PROCESNÍ Zvláštní způsoby řízení Obecné ustanovení a typy zvláštních způsobů řízení (Hlava XX., 290 314s) Obecné ustanovení - pokud v následujících ustanoveních není obsažena zvláštní úprava,

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Šestajovice, IČ: 00529991 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Číslo jednací: 50T 4/2014-1475 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v hlavním líčení konaném dne 13.1.2015 v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Renaty Gilové

Více

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Spisová značka: 21 T 43/2012 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl samosoudkyní JUDr. Kateřinou Radkovskou v hlavním líčení konaném v Praze dne 10. dubna 2014 t a k

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2010 Přezkoumání

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Obec Jezernice P R O T O K O L

Obec Jezernice P R O T O K O L Jezernice č.p. 206, http://www.jezernice.cz Obec Jezernice 751 31 Jezernice email: podatelna@jezernice.cz č.j. 9.5.2016 Jezernice P R O T O K O L o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 89/2006-65 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ. Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ Č.j.: S 543-R/04-400/140/Br V Praze dne 27.8.2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 30.6.2004

Více

Zpráva. Základní školy Plavy

Zpráva. Základní školy Plavy Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst.1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2014 Přezkoumání

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Chodov IČ: 00872059 Přezkoumání

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice

OBEC BLATNICE. Vnitřní směrnice č.2/2015. Směrnice k finanční kontrole. Obsah směrnice OBEC BLATNICE Vnitřní směrnice č.2/2015 Směrnice k finanční kontrole Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok Směrnici zpracoval: Soňa Málová Datum zpracování: 24.4.2015 Směrnici schválil:

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 160/2011-93 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Kateřiny Šimáčkové a JUDr.

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ FINANČNÍHO MAJETKU Charakteristickým rysem finančního majetku účtovaného v účtové třídě 2 je zejména vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná držba či smluvená splatnost

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Tošanovice, IČ 00576875 za rok 2014 Elektronický podpis - 16.3.2015 KUMSX01GYKXT Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Alexandra Klajmonová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

II. ÚS 129/03. Text judikátu. Exportováno: , 15: , Ústavní soud

II. ÚS 129/03. Text judikátu.  Exportováno: , 15: , Ústavní soud www.iudictum.cz Exportováno: 19. 3. 2017, 15:51 II. ÚS 129/03 8. 4. 2004, Ústavní soud Text judikátu Ústavní soud rozhodl dne 8. dubna 2004 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném

Více

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání.

Podezřelý je ten, kdo byl zadržen v souladu s ustanovením trestního řádu a dosud proti němu nebylo zahájeno trestní stíhání. Obviněný je osoba, proti níž je vedeno trestní stíhání. Obviněný je jedním ze subjektů trestního řízení. Trestní řád označuje tuto osobu několika pojmy (podle stadia řízení a jejího postavení). Podezřelý

Více

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h

IDošlo: JI /61/ IEvid.č. h KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENí PŘEZKUMU A METODIKY HOSPODAŘENi OBcí č.j.: KUJCK 18646/2010 OEKO-PŘ j 0)6b~ec~D5oOiuKdffile~b;Vy----S:m]1'1~~.2 IObecní úřad Doudleby IDošlo: JI /61/

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření. pro územní samosprávný celek. Obec Dolní Lánov. Dolní Lánov Dolní Lánov IČ Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, auditorského standardu č. 52, dalších relevantních přepisů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Policka, IČ: 75017270 za rok 2011 Přezkoumání

Více

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR

Design prezentace Ing. Alena Krestová, NS ČR. Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR (2) JUDr. Petr Vojtek, Nejvyšší soud ČR -přednáška pro Justiční akademii SR Pezinok, 24. září 2009 7 (1) Právo na náhradu škody způsobené nezákonným rozhodnutím mají účastníci řízení, ve kterém bylo vydáno

Více

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999

Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Č.j.: S 16/99-150/626/99-če V Brně dne 23. března 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 28.1.1999 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009

SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ. IČ: 00235024 za rok 2009 Zborovská 11 150 21 Praha 5 SpZn: SZ_094376/2009/KUSK Stejnopis č. 2 Čj.: 106689/2009/KUSK Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce TŘEBÍZ IČ: 00235024 za rok 2009 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolný svazek obcí Úpa, IČ: 71211721 za rok 2014 Přezkoumání se

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ , KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOčESKÝ KRAJ EKONOMICKÝ ODBOR ODD~LENi PŘEZKU MU A METODIKY HOSPODAŘENí OBcí č.j.: KUJCK 28284/2013 OEKO-PŘ stejnopis Č. 2 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2013 Obec Okrouhlá

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Kupní smlouva. č prodávajícího

Kupní smlouva. č prodávajícího K U JC P 0 1 9C X M 3 Kupní smlouva Okupujícího č. 2015011 prodávajícího p / v / r /p /^ y - í í Smluvní strany JIHOČESKÝ KRAJ se sídlem: zastoupený: IČ: Bankovní spojení: Číslo účtu: U Zimního stadionu

Více

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu

Čl.8. Osobní svoboda Právo na osobní svobodu Právo na osobní svobodu JUDr. Tomáš Pezl Čl.8 1) Osobní svoboda je zaručena. 2) Nikdo nesmí být stíhán nebo zbaven svobody jinak než z důvodů a způsobem, který stanoví zákon. Nikdo nesmí být zbaven svobody

Více

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád

Příloha č. 1. ke Směrnici pro oběh účetních dokladů. Pokladní řád Příloha č. 1 ke Směrnici pro oběh účetních dokladů Pokladní řád Pokladní řád I. Úvodní ustanovení K provádění hotovostních operací jsou pro Městský úřad Stráž pod Ralskem zřízeny tyto pokladny: a) Příjmová

Více

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ

OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, Miroslav, IČ OBEC Miroslavské Knínice, Miroslavské Knínice 1, 671 72 Miroslav, IČ 00637432 Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní Oddělení přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno Miroslavské

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 134/2012-23 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU 1 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Česká Skalice číslo: 320 / 2015 / FPU (uzavřená dle 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Více

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva)

Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) Smlouva o poskytnutí dotace (veřejnoprávní smlouva) I. Smluvní strany Obec: HLÍNA sídlo: Hlína, ev.č.19, 664 91 Ivančice IČO: 00488135 zastoupena: starostou obce Milošem Dostalým číslo bankovního účtu:

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Mokrovousy, IČ: 00269158 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Sběř, IČ: 00272086 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo ve

Více

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016

Zápis o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Dolní Lomná, IČ v roce 2016 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory korporátního řízení a kontroly 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01ONYNO Čj.: MSK 113482/2016 Sp. zn.: KON/9553/2016/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Eliška

Více

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2007 Rozhodnutí č. 49 účinná lítost, TČ zanedbání povinné výživy Neplnění zákonné vyživovací povinnosti nebo vyhýbání se takové povinnosti by podle judikatury

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Ads 14/2003-73 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Zámostí-Blata, IČ: 00578665 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Byzhradec, IČ: 00274771 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná

Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 58733 Jihlava Stejnopis č.:" Č. j.: KUJI 28915/2014 KO Zpráva o výsledku přezkoumání obce Mezná hospodaření se sídlem Mezná 40, 393 01 Pelhřimov,

Více

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00

Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl. V Praze dne 31. května 2007 naše sp. zn. 31/07. narozen 22.6. 1956 sídlo Praha 1, Senovážné náměstí 5, PSČ 110 00 Advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pohl sídlo Praha 2, Šafaříkova 1, PSČ 120 00, tel. + 222512215, fax + 224223424, e-mail tomaspohl@seznam.cz IČ 66208947, osvědčení České advokátní komory číslo 01461 Ústavní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ostravě rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Moniky Javorové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a Mgr. Jiřího Gottwalda v právní věci

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Čermná, IČ: 00277711 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2010 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Obec Pístina, IČ 00666947 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 21937/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bukovice, IČ: 00653675 za rok 2014 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření C.J. AUDIT s.r.o. Auditorská společnost, číslo osvědčení Komory auditorů ČR - 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec 12, IČ 25495542 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Města Hrádek nad Nisou za období

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov, IČ: za rok 2011 KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR EKONOMICKÝ, ODDĚLENÍ PŘEZKOUMÁVÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCÍ A KONTROLY Škroupova 18, 306 13 Plzeň Výtisk č. 1 Čj: EK/3435/11 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Tlumačov,

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: za rok 2012

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: za rok 2012 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly L:ižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 15035/2013 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Netín, IČO: 00599611 za rok 2012 Přezkoumání

Více

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05

Vysoké Veselí, okres Jičín. Zřizovatel: Město Vysoké Veselí. tel.: (+420) 604 245 450 IČ: 25873440 DIČ: CZ25873440 Libina 190 PSČ 788 05 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly na místě ve smyslu 13 odst. 1 zákona č. 320/ 2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hrčava, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 2.5.2016 KUMSX01MYLDK Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eva Hubinková Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: za rok 2008 SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Žernov, IČ: 00273295 za rok 2008 Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: - 12.11.2008-17.4.2009 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením

Více

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT)

1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) Sazebník České Spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. ÚVĚR NA SPOROŽIROVÉM ÚČTU (KONTOKORENT) 2. SPOTŘEBITELSKÉ ÚVĚRY, HOTOVOSTNÍ ÚVĚRY *) 3. AMERICKÉ HYPOTÉKY - SPOTŘEBITELSKÉ

Více

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh Čj.: MULA 11601/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 56.12 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - návrh z rozpočtu města Lanškroun uzavřená podle 10a zákona č. 250/2000

Více

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění:

ROZHODNUTÍ. Odůvodnění: *UOOUX002SI34* Zn. SPR-2018/10-36 ROZHODNUTÍ Předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů, jako odvolací orgán věcně a místně příslušný podle 2, 29 a 32 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení kontroly obcí a analýz SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Bystré, IČ: 00274763 za rok 2011 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Oborná, IČ za rok 2015 Elektronický podpis - 14.3.2016 KUMSX01M85SZ Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Jiří Urbánek Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 26.7.2016 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor podpory

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Směrnice 4/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC BLATNICE Vypracoval: Soňa Málová Obec: Blatnice Adresa: Blatnice 132, 675 51 Jaroměřice n. Rok. Schválil: Stanislav Husa Projednáno a schváleno v ZO: 14.5.2015

Více

Střezetice 48. 503 12 Všestary

Střezetice 48. 503 12 Všestary KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Střezetice, IČ: 00269646 za rok 2012 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

společná advokátní kancelář JUDr. Radek Ondruš advokát

společná advokátní kancelář JUDr. Radek Ondruš advokát Společníci JUDr. Radek Ondruš JUDr. Aleš Ondruš Advokátní koncipienti Mgr. Petr Vytopil JUDr. Marta Nedvědová Mgr. Miroslav Šianský Spolupracující advokáti Mgr. Marcela Štraitová Mgr. Martin Bílý Mgr.

Více

K U P N Í S M L O U V A

K U P N Í S M L O U V A K U P N Í S M L O U V A Příloha č. 1 ÚZSVM ÚP České Budějovice č. /2015 uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník ) na veřejnou zakázku s názvem

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 11/2006-33 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Brigity Chrastilové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-076-003-16 ze dne 30.5.2016 "Rekonstrukce bývalé školní družiny v ul. K Dolům č. p. 216 - organizátor zadávacího řízení dodatek č. 1 Rada městské

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení

U S N E S E N Í. t a k t o : O d ů v o d n ě n í : I. Dosavadní průběh řízení 5 Afs 54/2012 33 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v rozšířeném senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, Mgr. Davida Hipšra, JUDr. Barbary Pořízkové, Mgr.

Více

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení

O d ů v o d n ě n í : 1. Předmět řízení před finančním arbitrem a zkoumání podmínek řízení F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz http://www.finarbitr.cz Evidenční číslo: 6239/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Azs 398/2004-56 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to

Judikatura. činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle 187 odst. 1 tr. zák., neboť je to Judikatura Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2006 Rozhodnutí č. 51 spolupachatelství 9 odst. 2 vs. účastenství ve formě pomoci podle 10 odst. 1 písm. c) tr. zák. Spolupachatelství ve smyslu

Více

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ

Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací. v obci JÍVOVÍ Vnitřní směrnice o pokladní službě a provádění pokladních operací v obci JÍVOVÍ Tento řád upravuje způsob provádění pokladních operací s penězi v hotovosti, jejich dokumentaci a způsob vedení evidence.

Více

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst

na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst na rozhodnutí sporu o peněžité plnění v celkové výši 359.208 Kč. Oba návrhy byly podány na elektronickém formuláři, který je však určen podle 129 odst. 2 zákona o elektronických komunikací výhradně jen

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011. Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 10986/2011 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE

PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Směrnice 1/2015 PRO PROVEDENÍ INVENTARIZACE OBEC SELETICE Vypracoval: Václav Matucha, místostarosta Obec: Seletice Adresa: Seletice 139, 28934 Rožďalovice Schválil: Mgr. Bc. Zdeněk Havlík, starosta Projednáno

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 7 Afs 6/2003-81 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Lenky

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 40/2004-59 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Václava Novotného a soudkyň JUDr. Lenky Matyášové a

Více