Rostliny EKOZEMĚDĚLSTVÍ,FAIR TRADE A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ROSTLIN. Zemědělství světové, evropské, české:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rostliny 2.12.2008 EKOZEMĚDĚLSTVÍ,FAIR TRADE A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ROSTLIN. Zemědělství světové, evropské, české:"

Transkript

1 EKOZEMĚDĚLSTVÍ,FAIR TRADE A GENOVÉ INŽENÝRSTVÍ ROSTLIN Zdeněk OPATRNÝ Katedra fyziologie rostlin, Přírodovědecká fakulta UK Praha Konvenční a vůbec už ne eko-zemědělství lidstvo neuživí počet lidí na světě se blíží 6,5 mld mld mld? Skeptická Ostrava listopad milionů hladoví 850 milionů podvýživa mal-nutrition téměř větší problém než sám hlad 2 Rostliny jako zdroj vlastních nebo vylepšených genových produktů pro lidskou výživu i medicinu * více potravin konkurence biopaliv a dalších non-food využití * zdravější ekopotraviny? * biofortifikované potraviny a potravinové doplňky Zemědělství světové, evropské, české: spolupráce či konkurence 3 základních přístupů: konvenčního, ekologického (organic farming) biotechnologického (s využitím GMO) věda x praxe nebo ideologie? 3 4 1

2 Konvenční zemědělství MESOPOTAMIE před lety založeno na klasickém šlechtění * přirozená či indukovaná MUTAGENEZE (radiace, chemomutageny) * SELEKCE * blízká i vzdálená HYBRIDIZACE mezci, muly, tritikale průmyslová hnojiva, pesticidy 5 Asyrské božstvo přenáší pyl z váčku na samičí květenství datlové palmy Symbolika plodnosti ALE i zřejmě první cílené křížení kulturních rostlin standardní hybridizační techniky již NESTAČÍ 6 Principy křížení rostlin Konvenční křížení + genové mapování : syntéza karotenoidů u mrkve je kódována až 20 různými geny rainbow of colors 7 To se to kříží u mrkve - ale co např. kulturní, sladký, velkoplodý banán s genovými zdroji několika klonů!! 8 2

3 PROČ nám nestačí konvenční šlechtění? klíčovým problémem je: absence vhodných genových zdrojů MUTAGENESE + selekce buď spontánní nebo indukovaná Důvody: * alternativní zdroje a priori neexistují * alternativní zdroje jsou vyčerpány * alternativní zdroje jsou sexuálně nekřižitelné zubařský rentgen v Hrubčicích a sladové ječmeny řady Diamant od Ing. Boumy.. 9 výsledek NAHODILÝ!!! 10 Tradiční šlechtění Cílený GENOVÝ PŘENOS = TRANSGENOZE přenášen většinou jeden přesně identifikovaný gen = jediná vloha TAK dárcem může být jakýkoliv organizmus podstatně zkrácen selekční proces vyplatí se tedy i přenášet takto geny vzájemně křižitelných organizmů = cisgenoze NEBO Genové inženýrství Produkt genového přenosu se obecně nazývá TAK?? Geneticky Modifikovaný Organizmus = GMO

4 Agroinfiltrace N. tabacum nebo benthamiana Částicové dělo particle Gun (biolistika) 13 Transformace pomocí agrobaktéria 14 Divoký plasmid tvoří rostlinné nádory Agrobacterium tumefaciens, A.rhizogenes kokultivace in vitro 15 Odzbrojený plasmid přepravník cizích genů 16 4

5 Jaké jsou současné hlavní praktické cíle přípravy rostlinných GMO??? * plodiny se zvýšenou odolností vůči biotickým (patogenům,herbivorům, plevelům..) a abiotickým stresům (zasolení,sucho,nepříznivá teplota..) umožní rozšíření produkčních ploch, snižování ztrát * plodiny se zlepšeným obsahem metabolitů od vitaminů po rostlinné jedlé vakciny * rostliny změněné architektury GMO plodiny - svět a Evropa 2007 Jaké jsou hlavní dosavadní aplikace?? potravinové x nepotravinové Patogen-resistentní Bt soja, kukuřice, bavlník, papaja.. Herbicid tolerantní Roundup Ready soja, řepka, cukrová řepa Biofortifikované plodiny Svět hodnotí 10 let komerčního pěstování GM crops velkými i malými státy i farmáři žádné katastrofy obecný úspěch značné naděje GMO plodiny svět a Evropa 2008: 114,3 mil. ha 23 zemí 12 mil.pěstitelů

6 GMO plodiny Česká republika 2008: Tisková zpráva MZe Bt kukuřice ha 52 pěstitelů ha 85 pěstitelů ha 131 pěstitelů ha 171 pěstitelů Důvody: snížení aplikace pesticidů proti zavíječi kukuřičnému snížení až eliminace napadení rostlin plísněmi až o 10% vyšší výnosy kvalitní krmivo nikoliv potravina!! Jihomoravský kraj přes 2000 ha Středočeský + Praha přes 1600 ha Plzeňsko přes 600 ha 21 BT plodiny odolné proti škodlivému hmyzu, tedy různým larvám od motýlů po brouky PRINCIP: gen pro tvorbu delta-endotoxinu přenesen z Bacillus thuringiensis do rostliny. Ta sama tvoří tento biopesticid, postřiky nejsou nutné Přísná specifita účinku, žádné negativní účinky na prostředí ani člověka 22 Spletité cesty poznání a využití Bacillus thuringiensis Bacilu duryňského - hmyzí patogen, přísně druhově specifický účinek jeho delta endotoxinu ničí střevní epitel larev, poruchy metamorfozy až smrt, - preferenčně hubí motýly a brouky od zavíječů po mandelinky - neúčinný na jiné bezobratlé ani na obratlovce, - nově zjištěni jako producenti i některé mikroorganizmy a háďátka - možnosti nových genových konstruktů - Bt lze pěstovat ve fermentorech a usmrcenou bakteriální biomasu použít jako BIOPESTICID 23 Takovej hezkej motýlek a tak jej farmáři nemají rádi Zavíječ kukuřičný masivně v USA,Africe ale již i na českých lánech: - primární snížení výnosu, polomy stěžují sklizeň - druhotná kontaminace zrna i siláží houbovými chorobami OBRANA: (bio) pesticidy? Vosičky? GMO/ Bt kukuřice? 24 6

7 Jaké jsou současné hlavní LIMITY POUŽITÍ rostlinných GMO??? * plodiny se zvýšenou odolností vůči biotickým (patogenům,herbivorům, plevelům..) a abiotickým stresům (zasolení,sucho,nepříznivá teplota..) umožní rozšíření produkčních ploch, snižování ztrát * plodiny se zlepšeným obsahem metabolitů od vitaminů po rostlinné jedlé vakciny * rostliny změněné architektury NIKOLIV BIOLOGICKÉ či ZDRAVOTNÍ ale psychologické a zejména POLITICKÉ 25 Problém koexistence BIOTECHNOLOGICKÉHO a EKOLOGICKÉHO zemědělství ORGANIC FARMING 26 Biotechnologie jako protiklad biozemědělství??? ORGANIC FARMING vzniklo jako alternativa, doplněk nebo náhrada INTENZIVNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ a lék na jeho základní neduhy: - příliš mnoho: průmyslových hnojiv, pesticidů, těžké orby, krav na jednom místě,... - příliš málo: odrůdové variability, selektivní péče - odlidštění produkce komplex sociologicko psychologických faktorů - poškození ekosystémů včetně lidského zdraví

8 POVINNÉ PODMÍNKY CERTIFIKACE rostlinných bioproduktů: MF DNES 9.června 2007 USA Today June 25, pouze organická hnojiva - žádné pesticidy, vyjma biopesticidů, a to ani při ošetření osiva!!!! Požadavek žádné GMO vznikl až jako dodatečná, účelová novelizace QUI BONO?? Zprvu jistě i ekozemědělcům, ale nyní jim ztížil život Ještě že má spotřebitel nezištné a kvalifikované zastání před lhostejnými komerčními prodejními řetězci!!! Polopravdy a bludy vždycky fungují lépe než zřejmá LEŽ 31 argumentaci Greenpeace můžeme podrobně probrat v diskusi 32 8

9 Hlavní LIMITY ekozemědělství: * nižší a nákladnější produkce * nevyrovnanost kvality daná vysokou závislostí na přírodních faktorech * problematická ochrana rostlin proti škůdcům herbivorům, která je současně ochranou proti patogenům a jejich produktům ohrožujícím lidské zdraví: toxinům, kancerogenům, alergenům Jsou biopotraviny opravdu ZDRAVĚJŠÍ?? Zdravotní ohrožení KONTAMINOVANÝMI biokrmivy i biopotravinami * aflatoxinové biosiláže pro stájové biochovy * fumonisinové popkorny, celozrnné pohankové biopotraviny * houbou kontaminované povrchy obilek (co neodhalí oko, to najde plynová chromatografie) Co škůdci přímo nesežerou, to poničí a oslabí odolnost rostlin k hmyzu je i ochranou proti kontaminaci potravin a krmiv Ing.Nedělník, ředitel Výzkumného ústavu pícninářského Troubsko u Brna k problematice biosiláží: Mykotoxiny putují potravním řetězcem: v porovnání s nimi případná residua moderních pesticidů působí málem jako vitaminy MYKOTOXINY Bt crops

10 Naproti tomu biotechnologické =GMO potraviny jsou nejen bez rizika přítomnosti cizorodých XENOBIOTIK, ale nadto BIOFORTIFIKOVANÉ s kvantitativními i kvalitativními změnami v přirozených hladinách vitaminů, bioaktivních polyfenolů, flavonoidů, nenasycených kyselin, Science 320, 25 April PŘÍBĚH ZLATÉ RÝŽE: IDA (iron deficiency anemia): postiženy 2-3 mld.lidí v Africe a Asii - snížení imunity, - ohrožen tělesný i duševní vývoj, - zvýšená úmrtnost plodů i rodiček (20%), Ingo POTRYKUS VDA (vitamin A deficiency): - až 230 mil.dětí ročně ohroženo VAD úmrtností, - až 500 tis.ročně oslepne Peter BEYER Řešení: biofortifikované základní potraviny, zejména loupaná rýže var.indica

11 provitamin A project: Potrykus, Bukhart, Beyer, postupný přenos 4 genů metabolické dráhy syntézy karotenu (z Narcissus,Erwinia), karoten se ukládá v endospermu rýže a barví jej žlutě - zlatě Potrykus, Lucca, Hurrel přenos genů proteinů chelatujících hemové železo (ferritin z fazolu,metallothionein z plané rýže). Gen pro fytázu z Aspergillu rozkládá fytáty během trávení Golden Rice 2 SYNGENTA, U.K., 2005 pro fytoenesyntázu až 24x vyšší obsah karoténu oproti GR 1 kryje více než 50% denní potřeby vitaminu A Gene donors: A Phaseolus vulgaris - ferritin B basmati rice - metallothionein C Aspergillus fumigatus - phytase D Narcissus pseudonarcissus - phytoene synthase + desaturase E Erwinia uredovora - lycopene beta- cyclase GR 2 GR 1 pův.rýže

12 Ferritin úschovna a přenašeč Fe, prvku klíčového i pro lidské zdraví Nové EVROPSKÉ PROJEKTY pro Biofortified Foods berries, grapevine, lemons.. mj. různé COST akce již od roku Biofortifikační priority evropského výzkumu látky vázající škodlivé chemické radikály ( protirakovinné) karotenoidy,flavonoidy Nejprve GENOMIKOVAT poté BIOFORTIFIKOVAT imunostimulativní látky glukosinoláty,saponiny snižování hladin cholesterolu fytosteroly,saponiny ochrana proti osteoporóze úleva v menopauze: isoflavonoidy 47 Původní home,sweet home.. se v moderní vědě mění na -ome,sweet -ome.. nesoucí nejen grantové peníze, ale také lákavé aplikační možnosti 48 12

13 Jen si pěstuj GM plodiny levně a přátelsky -ale mimo svoji zemi je neprodáš o to se Green EKO postarají Ani ti je nedovolíme dovézt odjinud.. TISKOVÁ ZPRÁVA : Hladovějící Tanzanie odmítla přijmout dar Bt-kukuřice: neotrávíme si naše děti tím, co v Americe nechtějí.. pachatel jedna evropská firma Molekulární farmářství Produkce nerostlinných biofarmak v různých rostlinách - klady,limity Výzkum Diagnostika Léčba

14 Farmaceuticky významné proteiny produkované transgenní kukuřicí základní výzkum se již prolíná s aplikací a komercí Nejen ve světě, ale i také v Česku ÚEB AVČR Praha ÚMBR AVČR České Budějovice Přinášejí GMO techniky opravdu kvalitativně nový typ rizik, tedy takových, jež by neznala dosavadní zemědělská technologie? Nikoliv, žádná dosavadní data to nedokazují. Norma max 0.9% cizorodé DNA pro ekologické zemědělce nemá žádný racionální podklad! K.Angelis

15 Jak vyřešit KVADRATURU KRUHU? Pravidla koexistence * konvenčního * ekologického * biotechnologického zemědělství Buffering in U.S.A. trochu problém i na Great Plains ALE SOUČASNĚ: zásadní změna legislativy umožňující biofarmářům využít výsledky moderní vědy,včetně GMO technik Anthocyan markers LEGISLATIVNÍ BLOKY Buffering in U.S.A. Fred YODER farmer Plain City OHIO U.S.A

16 Dr. Árpád PUSZTAY Rowett Research Institute, Granit City Aberdeen,Scotland,UK TV Granada, World in Action, August 10, 1998 Transgenic potato impair both imunity system and ontogenesis of the rats not through the expression of the inserted lectin gene but owing to the GMO technology itself Running australian GMO programes: transgenic Insect Resistant Patogen Resistant *legumes from cowpea (vigna) to pea *tobacco CSIRO Plant Industry

17 Příčina je známa nikoliv nepochopitelná: alfa-amylase 1 inhibitor gene from phaseolus is in transgenic pea unproperly glycosylated, final protein induces imunological problems in rats further RE SEARCH is inevitable Nikoliv klamavá ale vychytralá reklama současnosti neb nikdo na světě zatím nemá GMO komerční slunečnici -leda k fytoremediaci letišť - Česko 2008 Česko 2015? CERTIFIED

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra experimentální biologie rostlin Studijní program: Chemie Studijní obor: Chemie a biologie se zaměřením na vzdělávání Adéla Fantová EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

Více

G M O B E Z O B A L U

G M O B E Z O B A L U G M O B E Z O B A L U Autor: Ing. Bc. Zuzana Stratilová Název: Vydalo: 2012 GMO BEZ OBALU Ministerstvo zemědělství Odbor bezpečnosti potravin Těšnov 17, 117 05 Praha www.eagri.cz, www.bezpecnostpotravin.cz

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra rozvojových studií Bc. Eva Grolíková GENETICKY MODIFIKOVANÉ PLODINY A POTRAVINY V KONTEXTU PROBLEMATIKY ROZVOJE Diplomová práce Vedoucí práce:

Více

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky

Genetické modifikace. možnosti jejich využití a rizika. Ministerstvo životního prostředí České republiky Genetické modifikace možnosti jejich využití a rizika Ministerstvo životního prostředí České republiky 2008 Autoři: Ing. Tomáš Kažmierski, ředitel, odbor environmentálního vzdělávání, Ministerstvo životního

Více

Ekologické zemědělství bez mýtů

Ekologické zemědělství bez mýtů Ekologické zemědělství bez mýtů Fakta o ekologickém zemědělství a biopotravinách pro média Dr. Josef Dlouhý, Ing. Jiří Urban OLOMOUC 2011 Předmluva Rozšíření ekologického zemědělství na více než 10 % z

Více

Charakteristika zemědělství

Charakteristika zemědělství Charakteristika zemědělství Význam zemědělství Zemědělské aktivity již nejsou v současnosti chápány jen jako nástroj pro výrobu surovin a zabezpečení potravinové dostatečnosti, ale stále více se zdůrazňuje

Více

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE

POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE POLYMERNÍ FILMY V MEDICÍNĚ A ELEKTRONICE VÁCLAV ŠVORČÍK Ústav inženýrství pevných látek, Vysoká škola chemicko-technologická, Technická 5, 166 28 Praha, e-mail: vaclav.svorcik@vscht.cz V této práci jsou

Více

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Plochy s geneticky modifikovanou kukuřicí v ČR letos poklesly Zdroj: Tisková zpráva MZE ČR, 13. 8. 2009 II.ročník/červenec-srpen/2009 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém průmyslu

Více

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací

Potravinový problém ve světě. Pavel Rozací Potravinový problém ve světě Pavel Rozací Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Potravinový problém je obecně považován za jeden z nejstarších a nejvýznamnějších problémů světa. Tento problém je v dnešní

Více

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství

Porovnání produktů ekologického a konvenčního zemědělství Porovnání produktů logického a enčního zemědělství Odborná studie VŠCHT Vypracoval: Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc. Dr. Ing. Věra Schulzová Praha 26 Poděkování Děkujeme Ing. Kateřině Lancové za zpracování

Více

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce

Možnosti uplatnění systémů bezpečné a důvěryhodné produkce Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: Možnosti uplatnění

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost.

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA. Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. 1 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A BIODIVERZITA Pozitivní vliv principů ekologického zemědělství na biologickou rozmanitost. Tato brožura hodnotí dopady ekologického zemědělství na biodiverzitu ve srovnání s konvenčním

Více

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe

Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné zemědělské praxe VLIV VÝŽIVY HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT NA KVALITU ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ S DŮRAZEM NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA vzdělávací seminář v rámci projektu Aplikace nových poznatků z oblasti výživy hospodářských zvířat do běžné

Více

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

NOVÉ POZNATKY V OBLASTI HODNOCENÍ KVALITY PRODUKTŮ EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ Klasifikace: Draft Pro vnitřní potřebu VVF Oponovaný draft Pro vnitřní potřebu VVF Finální dokument Pro oficiální použití Deklasifikovaný dokument Pro veřejné použití Název dokumentu: NOVÉ POZNATKY V OBLASTI

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010

ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI SYSTÉMU RYCHLÉHO VAROVÁNÍ PRO POTRAVINY A KRMIVA (RASFF) V ČESKÉ REPUBLICE ZA ROK 2010 PRAHA, ČERVENEC 2011 1 Systém rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) je jedním z mechanismů

Více

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY

ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY ÚVODNÍ STUDIE: ČESKO HLEDÁ BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ A KRAJINY Účel úvodní studie: Projekt Česko hledá budoucnost by měl vytýčit prostor pro úvahy o strategické transformaci zemědělství a jeho vazbu na přírodní

Více

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS

Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Biopotraviny - trend v gastronomii jako běžná součást životního stylu LOHAS Bakalářská práce Bc. Adéla Šímová Vysoká škola hotelová v Praze, spol. s. r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Hotelnictví

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITAV ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: Zemědělství Studijní obor: Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině Katedra: Aplikovaných rostlinných biotechnologií

Více

Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování. Jarmila Perutková

Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování. Jarmila Perutková Možná zdravotní rizika při alternativních způsobech stravování Jarmila Perutková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na definici jednotlivých alternativních výživových směrů

Více

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM

Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM Olga Kopáčová TRENDY VE ZPRACOVÁNÍ CEREÁLIÍ S PŘIHLÉDNUTÍM ZEJMÉNA K CELOZRNNÝM VÝROBKŮM 2007 O. Kopáčová, 2007 ISBN 978-80-7271-184-0 Obsah 1.Úvod...5 2. Cereální výrobky ve výživě v ČR...6 3. Obecná

Více

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Dlouho očekávaný návrh Evropské Komise pro GM plodiny autor: Helena Štěpánková, Sdružení Biotrin

ZEMĚDĚLSKÉ BIOTECHNOLOGIE. Dlouho očekávaný návrh Evropské Komise pro GM plodiny autor: Helena Štěpánková, Sdružení Biotrin III.ročník/prázdninové vydání/2010 Biotechnologie jsou obor relativně nový a rozvětvený s dynamickým vývojem. Setkáváme se s nimi stále častěji v zemědělství, v lékařství, v potravinářství, v chemickém

Více

SBORNÍK ABSTRAKTŮ ABSTACT PROCEEDINGS TAGUNGSBAND MIT KURZFASSUNGEN DER BEITRÄGE

SBORNÍK ABSTRAKTŮ ABSTACT PROCEEDINGS TAGUNGSBAND MIT KURZFASSUNGEN DER BEITRÄGE 6. EVROPSKÁ LETNÍ AKADEMIE EKOLOGICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ SBORNÍK ABSTRAKTŮ 6 TH EUROPEAN SUMMER ACADEMY ON ORGANIC FARMING ABSTACT PROCEEDINGS 6. EUROPÄISCHE SOMMERAKADEMIE FÜR BIOLANDWIRTSCHAFT TAGUNGSBAND

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta. Základní principy ekologického zemědělství Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zemědělská fakulta Základní principy ekologického zemědělství Jan Moudrý a kol. 2007 Publikace je dílčím výstupem projektu Leonardo da Vinci programme Evropské

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Opava 2013 Kateřina Velká SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Kateřina Velká Obor:

Více

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ

3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3. EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ 3.1. Vymezení základních pojmů 3.2. Cíle a principy ekologického zemědělství 3.3.Vývoj ekologického zemědělství v České republice 3.4. Vývoj ekologického zemědělství v EU a ve

Více

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBSAH A. Informace o složení orgánů Výzkumného ústavu rostlinné výroby (dále jen VÚRV, v. v. i.) a o jejich činnosti v roce 2014 str. 3 1.

Více

Ekologické zemûdûlství

Ekologické zemûdûlství Jifií Urban, Bofiivoj arapatka a kolektiv Ekologické zemûdûlství uãebnice pro koly i praxi I. díl Základy ekologického zemûdûlství, agroenvironmentální aspekty a pûstování rostlin MÎP Praha 2003 2 Ekologické

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA Studijní program: N4101 Zemědělské inženýrství Studijní obor: Rostlinné biotechnologie Katedra: Katedra rostlinné výroby a agroekologie Vedoucí

Více

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova

Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Ekologické zemědělství a rozvoj venkova Obsah Úvod.................................................. 1 Důsledky průmyslového zemědělství.......................... 2 Co je ekologické zemědělství................................

Více