GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD-

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD-"

Transkript

1 ČESKÁ REPUBLIKA > PODZIM 2006 GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD- CELSIA > BOD ZLOMU: 2 STUPNĚ CELSIA > BOD ZLO- RMIE > OHROŽENÉ SPERMIE > OHROŽENÉ SPERMIE > OHROŽENÉ SPER- MCVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ >

2 > Fotografie čísla Ibra Ibrahimovič Na začátku letošního léta jsme s balónem za velké pozornosti médií přeletěli nad velkolomem ČSA v Severních Čechách. Naším cílem bylo před volbami připomenout politikům i voličům, že na pokračování těžby v tomto dole závisí nejen osud dvou obcí, ale i množství emisí CO v dalších 120 letech. <2>

3 > Ve zkratce Editorial Petra Krystiánová Milé čtenářky a čtenáři, s přicházejícím podzimem se blíží doba sklizně mnoha plodin, mezi nimi i kukuřice. A i vy můžete nyní jednoduše zjistit, kde všude byla letos vyseta, a tedy kde se bude v září a říjnu sklízet, kukuřice geneticky modifikovaná, která může do budoucna ohrozit běžnou konvenčně pěstovanou kukuřici ve svém okolí. Úřady se snaží poskytování těchto údajů mistrně vyhnout a mlžit. Nám se ale podařilo pro vás získat podrobné údaje o tom, kteří zemědělci neodolali propagandě a nechali se k pěstování kontroverzní plodiny zlákat. Mužům žijícím v průmyslových zemích za poslední léta dramaticky klesá počet spermií. Neplodnost párů se naopak zvyšuje, stejně jako stoupá počet celé řady onemocnění, například rakoviny varlat. Chemické látky, které mají tyto jevy na svědomí, se přesto stále vyrábějí a tím pádem i kupují. Kde se s nimi můžete setkat a jaký to může mít následek, to se dozvíte v článku Jana Freidingera Ohrožené spermie. Se články o globálním oteplování se v poslední době roztrhl pytel. Děsivé líčení toho, co nás čeká v brzké budoucnosti, již můžete najít i na stránkách seriózního tisku. Jak je to ale s klimatickými změnami doopravdy? Málokdo třeba ví, že tu žijeme jen díky skleníkovému efektu. Nebo že to není jen člověk, kdo může za změny klimatu. Jan Rovenský se ve svém článku Bod zlomu: 2 stupně Celsia zaměřil především na člověka a jeho podíl na globálním oteplování. Šance, že se podaří zpomalit tempo klimatické změny, tu totiž podle nás stále je. Příkladem nám mohou být například ozónovou vrstvu likvidující freony. Ty byly velmi rychle staženy z oběhu a chemický průmysl je dokázal hbitě a ekonomicky nahradit jinými látkami. Prezident Václav Klaus je známý tím, že aktivitám ekologů příliš nefandí. Přesto to byl právě on, kdo přivedl člena Rady Greenpeace herce Petra Vacka známého například ze seriálu Ulice k ekologii. Rozhovor s Petrem Vackem najdete na straně 11. Přes 75 tun životně důležitých lékařských potřeb přepravila do Libanonu během válečného konfliktu ve spolupráci s humanitární organizací Lékaři bez hranic při svých plavbách loď Greenpeace Rainbow Warrior. Naposledy spolu obě organizace spolupracovaly v roce 2005 při pomoci obětem zemětřesení v Indonésii. Akropolis se po Albatrosu stalo dalším českým nakladatelstvím, které se připojilo k naší knižní kampani za používání recyklovaného papíru, a vydalo na něm knihu Milana Machovce Filozofie tváří tvář zániku. Děkujeme! Greenpeace Krásné babí léto. Petra Krystiánová Fotografie čísla... 2 Editorial Ve zkratce... 3 Energetika Bod zlomu: 2 stupně Celsia GMO Odtajněné lokality s GMO Oceány Deklarace ze Svatého Kryštofa... 8 Pralesy McVítězství... 8 Toxic Ohrožené spermie... 9 Podpořte Greenpeace Fejeton Profil Vydává: Greenpeace Česká republika Prvního pluku 12, Praha 8 Karlín, tel.: nebo Šéfredaktorka: Petra Krystiánová Grafická úprava: Jan Sochor, Petr Slezák Registrováno MK ČR 6616, ISSN Podávání novinových zásilek povoleno ředitelstvím pošt Praha, čj. NP 2417/1993 ze dne Tištěno na 100% recyklovaném papíře Filipíny, Indický oceán a Libanon. Hned tři místa, kde se v poslední době odehrála ropná havárie. Srážka japonského ropného tankeru s malou nákladní lodí, při níž došlo k úniku 5,3 miliónů litrů surové ropy, byla zastíněna dalšími dvěma katastrofami. Z tankeru u Filipín zatím pobřeží zamořilo jen 200 tisíc litrů ropy, jenže loď s dalšími 1,8 milióny litry leží jako časovaná bomba na mořském dně. V Libanonu je pak množství ropy, které uniklo během válečného konfliktu po zásahu střelou, největší do moře ho vyteklo 11 až 40 miliónů litrů! Mořské ekosystémy, které jsou již dost devastovány nadměrným rybolovem, toxickým znečišťováním a globálním oteplováním, tak dostaly další úder. Greenpeace / Gavin Newman <3>

4 > Energetika Greenpeace Bod zlomu: 2 stupně Celsia > Klimatická změna je tady. Přiznávají to dokonce už i ti největší skeptici. Otázkou zůstává, do jaké míry ji způsobují naše emise skleníkových plynů. Nebo je to jasné? Úvodem si vyvraťme dva obecně rozšířené mýty. Prvním z nich je představa, že skleníkový efekt je sám o sobě nepřirozený a škodlivý. Opak je pravdou. Skleníkový efekt chrání už po milióny let naši planetu před ztrátou tepla. Štít tvořený skleníkovými plyny dokáže odrážet zpět na Zemi část tepelného záření, kterým bychom jinak ohřívali vesmír. Vědci spočítali, že nebýt skleníkového efektu, byla by průměrná teplota povrchu Země 16 stupňů pod bodem mrazu. Druhým je představa, že klima je stabilní a neměnný systém, který svými zásahy rozkolísal až člověk a jeho průmyslová revoluce. Klima se ve skutečnosti mění odjakživa, a to velmi dramaticky. Typickým případem je střídání dob ledových a meziledových. Před dvanácti tisíci lety, v poslední době ledové, k jejímuž vzniku mohli naši předci vybavení kamennými nástroji přispět jen stěží, byla polovina Evropy pokryta pevninským ledovcem. Průměrná teplota přitom byla o pouhých šest stupňů nižší než dnes. Pár set miliónů let předtím bylo naopak v oblasti dnešních Severních Čech tropické moře. Nebezpečná rychlost Proč tedy Greenpeace, Evropská unie či vědecký Mezivládní panel pro klimatickou změnu požadují, aby se s aktivní ochranou klimatu neotálelo? Není to jen mediální bublina, kterou nafukuje několik po slávě bažících vědců, hloupých politiků a profesionálních aktivistů, jak se příležitostně můžeme dočíst v rozšafných komentářích v českých novinách? Potíž nespočívá v existenci klimatické změny jako takové, ale v její současné rychlosti a mechanismu, který ji působí. Od počátku > průmyslové revoluce průměrná teplota stoupla o 0,6 stupně Celsia. Pokud se Vám to zdá málo, porovnejte to s výše uvedeným teplotním rozdílem, který nás dělí od doby ledové. Teplota přitom stoupá stále rychleji. Tímto tempem by tak do konce tohoto století mohla dále narůst o 1,4 stupně. Klimatologové si v druhé půlce minulého století začali všímat, že od počátku průmyslové revoluce se zároveň bezprecedentně zvýšila koncentrace hlavních skleníkových plynů v atmosféře. Konkrétně koncentrace oxidu uhličitého (CO 2 ), který je nejdůležitějším skleníkovým plynem (v atmosféře je ho nejvíce), vzrostla zhruba o čtvrtinu a podle vzorků z polárních ledovců je nejvyšší za posledních 160 tisíc let. Rychlost, jakou koncentrace skleníkových plynů i globální teplota narůstají, nemá obdoby. Je však jisté, že spolu oba jevy skutečně souvisí? Nic nevíme jistě, takže se nemá smysl omezovat Nelze samozřejmě zcela vyloučit, že současné zvýšení teploty Země kauzálně souvisí s počtem mrkví pěstovaných v okrese Litoměřice či náladě mimozemšťanů z planety Omikron Perseus 8. Nicméně tyto možnosti vypadají na první pohled méně pravděpodobně, než souvislost se zvýšenou koncentrací CO 2. Existují i alternativy pravděpodobnější, například vliv slunečních cyklů. Většina vědecké komunity reprezentovaná již zmíněným Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC) se v současnosti nicméně jednoznačně přiklání k názoru, že ze všech alternativních možností je hlavní příčinou probíhající rychlé klimatické změny skutečně zvýšená koncentrací skleníkových plynů. O skepticích, kteří závěry IPCC odmítají, už jste patrně slyšeli či četli. Mezi klimatology tvoří menšinu a jejich počty každoročně <4>

5 > Energetika klesají, což ovšem nutně neznamená, že nemohou mít pravdu. Fakt, že vědci své závěry vzájemně kriticky zkoumají a zpochybňují je žádoucí a nezbytnou podmínkou výzkumu. Problém ovšem nastává, pokud se závěrů pochybujících vědců chopí lidé, kteří mají na potlačení převažujícího konsenzu ekonomický nebo politický zájem či pokud tyto skupiny začnou klimatology dokonce financovat s cílem ovlivnit výsledky jejich výzkumu. Není žádným tajemstvím, že zejména ve Spojených státech existuje silná lobby společností těžících fosilní paliva, která se snaží potlačit jakékoliv důkazy o vlivech, které jejich podnikání na globální klima má. Strategie olejářů a uhlobaronů je přitom zjevně inspirována zkušenostmi tabákových koncernů. Ty také původně zpochybňovaly negativní zdravotní účinky kouření. Když se popsaný postoj stal veřejně neudržitelným, připustily sice možné negativní vlivy kouření, ale snažily se torpédovat všechna opatření, která by mohla efektivně vést k omezení kouření. I mezi americkými průmyslovými lobbisty tak lze sice i nadále nalézt excentriky zcela popírající negativní účinky zvyšování emisí CO 2 například bizarní PR kampaň Competetive Enterprise Institute CO 2 : they call it pollution, we call it life (oni tomu říkají znečištění, my to nezýváme život), kterou najdete na Spíše než podobné popíračství se však v posledních letech výrazněji uplatňuje taktika, kterou by bylo možné shrnout do věty Nevíme nic jistě, takže nemá smysl se jakkoliv omezovat! Je zřejmé, že současné emise oxidu uhličitého nelze snížit bez výrazného omezení těžby a spalování fosilních paliv. Jenže globální změna klimatu není rozhodně jediným důvodem, proč bychom měli spotřebu uhlí a ropy omezovat. Jejich těžba ohrožuje vesnice v Severních Čechách, domorodé kmeny v Nigerii i přírodní rezervace na Aljašce. Při stávající spotřebě bychom těžitelné zásoby ropy spálili v nejbližších desetiletích a uhlí během dvou století. Vzhledem k těmto skutečnostem jsou argumenty skeptiků irelevantní. I v případě, že by se ukázalo, že se klimatologové mýlili a namísto oteplení se blíží další doba ledová, není důvod, proč spotřebu fosilních paliv neomezovat. Naši potomci, kterým necháme trochu ropy a uhlí, které patrně dokáží vytěžit šetrněji a využít efektivněji, se na nás zlobit nebudou. Obyvatelé Horního Jiřetína a Černic, které by jinak musely ustoupit těžbě, jistě také ne. Pokud nedokážeme snížit naše emise CO 2 do roku 2050 alespoň o 80%, nedokážeme patrně zabránit nárůstu globální teploty do konce století o 2 C ve srovnání se stavem před průmyslovou revolucí. Hranici dvou stupňů přitom vědci považují za zlomovou: při jejím překročení můžeme totiž nastartovat cyklus globální změny teploty, který už nedokážeme nijak ovlivnit. V současnosti se dokázaly všechny vyspělé státy s výjimkou USA dohodnout na alespoň symbolickém snížení svých emisí Jan Rovenský vedoucí energetické kampaně Greenpeace Co by měla Česká republika udělat na ochranu klimatu? Zachovat územní ekologické limity těžby hnědého uhlí v Severních Čechách Bezodkladně odepsat zásoby uhlí za hranicí územních ekologických limitů Ukončit těžbu ve velkodolu ČSA Mostecká uhelná, a.s. nejpozději do roku 2017 Zcela ukončit těžbu hnědého uhlí v ČR nejpozději do roku 2050 Přijmout kvalitní Národní alokační plán pro období , který omezí současné emise o 5 % a dovolí průmyslu vypouštět maximálně 78 miliónů tun CO 2 ročně Trojnásobně zvýšit energetickou účinnosti českého průmyslu (tedy na úroveň západoevropských zemí) a tepelnou izolaci budov do roku 2025 Do roku 2030 k výrobě tepla využívat výhradně obnovitelné zdroje energie Do roku 2050 snížit národní emise CO 2 o 80 % ve srovnání s rokem 1990 o průměrně 6% do roku Je to sice zoufale málo, ale jde o významný precedent. Evropská komise již před rokem deklarovala, že pro rok 2050 by měl být stanoven cíl snížení emisí o 50 až 80 %. Jenže když si připomeneme postoje předsedů dvou největších politických stran k pokračování těžby uhlí v Severních Čechách, neochotu úředníků Ministerstva životního prostředí byť jen symbolicky snížit množství emisí povolených tzv. Národním alokačním plánem na léta či zoufalou energetickou náročnost českého průmyslu (nejhorší ze všech zemí OECD), je jasné, že bez aktivního tlaku veřejnosti se uvedené cíle podaří splnit jen stěží. Klimatická kampaň Greenpeace ČR takový tlak v následujících měsících a letech vytvářet bude. Děkujeme Vám, protože bez Vaší podpory by to nešlo. Jedním z nejvýraznějších současných příznaků globální změny klimatu je tání ledovců. Velikost ledovce Blomstrandbree se za posledních 78 let dramaticky zmenšila, jak je ze snímků více než patrné. Greenpeace <5>

6 > Česká a moravská pole letos poprvé ve velkém zežloutla geneticky modifikovanou (GM) kukuřicí. A i vy máte právo vědět, kde nyní hrozí přírodě nebezpečí. Třicet příznivců Greenpeace s více než 120 metrů dlouhým transparentem obtočeným kolem pole s GM kukuřicí. Tak vypadaly obrázky z Ivanovic na Moravě, kde jsme se přímo na místě (zlo)činu snažili upozornit veřejnost na nebezpečí, které pěstování GM plodin může přinést přírodě i nám samotným. Pěstování geneticky modifikované kukuřice (Bt kukuřice MON810) se v České republice od minulého roku stalo skutečností. Zařadili jsme se mezi pár dalších evropských zemí, které si nechaly zavlečení GMO na svá pole líbit. Na rozdíl od našich středoevropských sousedů, kteří GMO odmítli i ústy svých politických představitelů. Naše vláda pravděpodobně spoléhá na laxnost a nezájem lidí o své okolí. A těm, kdo zájem mají, nejsou úřady ochotny poskytovat žádné informace. Šílené projekty Ještě loni bylo například zhola nemožné vypátrat lokality, kde se GM kukuřice pěstuje, neboť ministerstva zemědělství a životního prostředí tuto informaci pečlivě tajila. Ostatně snaží se je pokud možno tajit dodnes. Greenpeace nicméně letos dokázalo pěstitele GMO vypátrat a zpřístupnit informace o lokalitách veřejnosti, která <6>

7 > GMO Odtajněné lokality s GMO Martin Kloubek asistent kampaní Greenpeace Seznam letošních pěstitelů geneticky modifikované Bt kukuřice MON na ně má ostatně podle evropských směrnic právo. Občané Evropské unie GM technologii opětovně odmítli (Eurobarometr 2006). Významní vědci varují, že žádnými prostředky nelze zabránit kontaminaci pylem. Polní pokusy přesvědčivě prokázaly, že geneticky modifikované plodiny ohrožují zbytky původní přírody. Přesto jsme neustále nuceni se smiřovat s GMO v přírodě i na talíři. Jen mizivý počet výzkumných projektů i financí je věnován možnostem rozvoje ekologického zemědělství, které přitom jako jediné dokáže odpovědět na otázku, jak rozvíjet zemědělský sektor trvale udržitelným způsobem. Poptávka po bioproduktech přitom každý rok roste o 30%. Na takové šílené projekty, jako je například výzkum možností u genu, jehož pouhá nepřítomnost způsobuje u skotu gigantický nárůst svaloviny, se však peníze vždy najdou. Jak se vyjádřila britská komise GMO: jedná se o vzrušující pokrok ve výzkumu. Ti z nás, kteří oponují komerčnímu využití geneticky modifikovaných plodin jsou zhusta obviňováni, že jdou proti vědě. Stejně, jako jsou oponenti George Bushe označováni za nepřátele Ameriky. Nic ale neohrožuje vědu víc než vláda, která ovlivňuje a mění směr výzkumu a podporuje vývoj něčeho, co jsme již rozhodně odmítli. Snad ale ještě existuje naděje, že se nedočkáme okamžiku, kdy z nastoupeného GMO trendu nebude již cesty zpět a kdy se ukáže, že pravdu neměly biotechnologické společnosti, ale těch pár aktivistů, kteří se potili na moravském poli Plemenářské služby a.s. Otrokovice, okres Zlín, Zlínský kraj 2 Školní zemědělský podnik Nový Jičín, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 3 ZAS Bečváry, okres Kolín, kraj Středočeský 4 Zea a.s. Hoštěradice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 5 AGROSERVIS a.s. Višňové, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 6 ZD Bitiny Vrbno nad Lesy, okres Louny, kraj Ústecký 7 ZD Slezan Klímkovice, okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský 8 AGRO Vyšehořovice, okres Praha-východ, kraj Středočeský 9 ZOD Poolšaví, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský 10 ZD Miletín, okres Jičín, kraj Královehradecký 11 Hostěnice a.s., okres Vyškov, kraj Jihomoravský 12 ZAS Koloveč, okres Domažlice, kraj Plzeňský 13 ZZ Rovina Hulín, okres Kroměříž, kraj Zlínský 14 ZEMA Markvartice, okres Jičín, kraj Královehradecký 15 Podchřibí Ježov a.s., okres Hodonín, kraj Jihomoravský 16 APEX-HD Drnholec, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 17 KLADRUBSKÁ a.s., okres Rokycany, kraj Plzeňský 18 ROLS Lešany s.r.o., okres Prostějov, kraj Olomoucký 19 LIPONOVA a.s. Lipoltice, okres Pardubice, kraj Pardubický 20 Moravská Agra a.s. Velké Pavlovice, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 21 Mikros-vín Mikulov, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 22 ZD Trhový Štěpánov, okres Benešov, kraj Středočeský 23 Agro Záblatí a.s., okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 24 ZD Pooslaví Nová Ves, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský 25 Agroos Jaroměřice s.r.o., okres Třebíč, kraj Vysočina 26 AGRI Libochovice a.s., okres Litoměřice, kraj Ústecký 27 ZOD Zálabí Ovčáry, okres Kolín, kraj Středočeský 28 Zemědělská a.s. Koloveč, okres Domažlice, kraj Plzeňský 29 ZD Šatov, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 30 ZF Ing. Ilja Miovský, okres Bruntál, kraj Moravskoslezský 31 Agrodružstvo Jevišovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 32 Agrodružstvo Roštění, Kostelec u Hol., okres Kroměříž, kraj Zlínský 33 ZD Jiřice u Miroslavi, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 34 ZOD Zálší, Svatý Jiří, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický 35 Statek Litobratřice, s.r.o., Jiřice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 36 ZD Lišnická a.s., Líšnice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický 37 Ekoprogres s.r.o., Třebovle, okres Kolín, kraj Středočeský 38 PPS Agro a.s. Strachotín, okres Břeclav, kraj Jihomoravský 39 ZD Vysočina Želiv, okres Pelhřimov, kraj Vysočina 40 Agra Horní Dunajovice a.s., okres Znojmo, kraj Jihomoravský 41 Miroslav Daňhel, SHR, Týn nad Vltavou, okres České Budějovice, kraj Jihočeský 42 ZEM a.s. Nový Bydžov, okres Hradec Králové, kraj Královehradecký 43 ZD Rosice u Chrasti, okres Chrudim, kraj Pardubický 44 Rolnická a.s., Králíky, Nový Bydžov, okres Hradec Králové, kraj Královehradecký 45 ZD vlastníků Dolní Břežany, okres Praha-západ, kraj Středočeský 46 ZD Klapý, okres Litoměřice, kraj Ústecký 47 ZP Klas Neslovice, okres Brno-venkov, kraj Jihomoravský 48 CS AGRO Ronov, okres Pardubice, kraj Pardubický 49 ZD PERUC, Peruc, okres Louny, kraj Ústecký 50 Agrona Rpety s.r.o., okres Beroun, kraj Středočeský 51 Zem. a obchodní družstvo Hlavnice, okres Opava, kraj Moravskoslezský 52 ZEMA Markvartice a.s., okres Jičín, kraj Královehradecký 53 AGRO Slatiny a.s., okres Jičín, kraj Královehradecký 54 ZOD Vilémov, okres Havlíčkův Brod, kraj Vysočina 55 Agrokomplex Kunovice, okres Uherské Hradiště, kraj Zlínský 56 Agrodružstvo Blížkovice, okres Znojmo, kraj Jihomoravský 57 Starojicko a.s., okres Nový Jičín, kraj Moravskoslezský <7>

8 > Oceány Marek Tomin konzultant oceánské kampaně Greenpeace Deklarace ze Svatého Kryštofa Letošní výroční zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) bylo podle očekávání dramatické. Napínavé dění v malém karibském státečku Sv. Kryštof a Nevis na chvíli připoutalo více pozornosti než utkání světového šampionátu ve fotbalu. Letošní střetnutí mezi státy podporujícími rozšíření lovu velryb a těmi, které se zasazují o jejich ochranu, bylo od počátku ostré. Japonsko v průběhu posledního roku ještě přitvrdilo ve svém úsilí naverbovat do IWC co nejvíce států, které výměnou za ekonomické či jiné výhody podporují jeho snahu zvrátit časově neomezené celosvětové moratorium na veškerý komerční lov velkých kytovců. Zastáncům lovu velryb v čele s Japonskem, Norskem a Islandem se nejprve příliš nedařilo. Ochranáři obhájili snahu prosazovat komplexní ochranu kytovců, takže se komise i nadále bude zabývat ochranou delfínů. První velkou zkouškou síly velrybářů byla rezoluce požadující zavedení tajného hlasování, které by Japonsku umožnilo snadněji vyjednávat s ostatními členy a účinněji lobovat ve prospěch obnovení komerčního lovu velryb ve velkém. Výsledek byl těsný, ale lovcům velryb chyběli tři hlasy. Velrybáři však postupně přitvrdili a v průběhu třetího dne zasedání se Japonsku ostrými lokty podařilo prosadit rezoluci, která velrybám uštědřila největší ránu za posledních dvacet let. Takzvaná Deklarace ze Sv. Kryštofa požaduje normalizaci IWC, zpochybňuje smysluplnost řady ochranářských počinů a tvrdí, že moratorium již není potřebné. Ačkoli je ke zvrácení zákazu komerčního lovu velryb zapotřebí tříčtvrtinové většiny členů IWC, velrybáři dali jasně najevo, že je jen otázkou času, než se jim tuto většinu podaří získat. Ustoupit však nehodlají ani země podporující ochranu velryb. Česká republika letos opět stoprocentně podpořila tábor ochránců velryb a stala se jeho ústředním hráčem. Ustoupit nehodlají ani lidé na celém světě, ať už žijí na pobřeží či ve vnitrozemí, kteří požadují aktivní přístup nejen k ochraně velryb a delfínů, ale oceánů jako takových. Zástupci Greenpeace v průběhu zasedání oznámili, že se hodlají opět vydat do bouřlivých vod kolem Antarktidy a protestovat proti japonskému lovu velryb. Stane se tak na konci nejdelší plavby na ochranu oceánů v dějinách. > McVítězství Společnost McDonald s se ujala vedení v kampani za zastavení destrukce Amazonského deštného pralesa. Vydrží jí to? Po dlouhých jednáních se Greenpeace podařilo docílit historického úspěchu. Společnost McDonald s se zavázala, že nebude kupovat kuřata ani další produkty od firem, které obchodují se sójou či používají ke zkrmování sóju pocházející z Amazonie. Tady kvůli jejímu pěstování padnou každoročně desítky tisíc hektarů původních deštných pralesů. McDonald s se tak připojil ke kampani Greenpeace a dokonce se stal vedoucí společností aliance tvořené nevládními organizacemi a prodejci potravin. Společnost také iniciovala jednání se zástupci velkých obchodních gigantů, jako jsou americký Gargill,ADM, Bunge, francouzský Dreyfus či brazilský Maggi. Sójová hrozba Obchodní společnosti se zatím zavázaly pouze k dvouletému moratoriu na nákup sóji z nově vykácených oblastí. To se však může stát pouhým symbolickým gestem. Firmy musí podniknout skutečné kroky vedoucí k záchraně Amazonie. Greenpeace požaduje, aby moratorium zůstalo v platnosti do doby, než bude fungovat právně závazný systém kontroly a bude dosaženo dohody mezi brazilskou vládou a klíčovými investory o dlouhodobé ochraně amazonského pralesa. Prohlášení velkých obchodníků se sójou následuje po tříletém intenzívním výzkumu Greenpeace věnovanému negativním dopadům pěstování sóji na Amazonii. Sója je nyní v Brazílii nejrozšířenější plodinou a její pěstování z větší části nelegální je spolu s chovem skotu a nelegální těžbou dřeva hlavní hnací silou při odlesňování amazonského pralesa. Většina z amazonské sóji putuje do Evropy, kde se využívá jako krmivo pro drůbež, prasata a skot. Dalším významným problémem je poptávka po papíru a dřevě, ze kterého se papír vyrábí. Proto jsme také i u nás loni rozběhli knižní kampaň, jejímž cílem je přesvědčit participanty knižního trhu k používaní recyklovaného papíru. Dalším nakladatelstvím, které se po Albatrosu rozhodlo do naší kampaně zapojit, je Akropolis. Kniha Milana Machovce Filozofie tváří tvář zániku vydaná na recyklovaném papíru se tak snad, doufejme, stane jen jednou z mnoha v novém českém trendu. Greenpeace / Cannalonga Agency / Contract Karel Stejskal konzultant pralesní kampaně Greenpeace <8> > Pralesy

9 > Toxic Ohrožené spermie Za posledních padesát let dramaticky poklesl počet spermií, které produkují muži v industriálním světě. Neplodnost párů se od šedesátých let zvýšila dvojnásobně a dříve vzácná rakovina varlat je dnes u mladých mužů běžným jevem. Alarmující údaje přinesla studie Greenpeace, která shrnuje dosavadní vědecké poznatky analyzující vliv chemických látek na lidskou reprodukci. Odhaduje se, že z každoročně vyrobených desítek tisíc různých chemikálií se mnohé, zvláště ty vyráběné ve velkých objemech, dostanou do životního prostředí. A i chemické látky zakázané před desítkami let se stále uvolňují ze starých výrobků nebo mají dlouhou životnost a přetrvávají v prostředí, zatímco další nové látky jsou vyráběny a zaváděny na trh každý měsíc. A výsledek? Lidé jsou dnes vystaveni působení mnohých chemických látek, které na této planetě existují jen několik desetiletí. Již v těle nenarozených dětí, která jsou stále v lůně matky, se podle testů vyskytuje více než sto průmyslových chemikálií! Mnohé z nich jsou přitom schopny poškodit vývoj rozmnožovacího systému dítěte ještě před narozením. Situace je o to vážnější, že většina chemických látek na trhu nebyla nikdy testována z hlediska vlivu na lidské zdraví a životní prostředí. Tento naprosto nevyhovující stav by měla zlepšit nová chemická politika EU REACH. Je v silách evropských institucí (Parlamentu a Rady EU), aby prosadily nařízení, které je založeno na principu předběžné opatrnosti a substituci, takže by nebezpečné chemické látky (včetně látek Jan Freidinger vedoucí toxické kampaně Greenpeace Fotka z natáčení spotu Mission Impossible na podporu toxické kampaně Greenpeace, který vznikl ve spolupráci se společnostmi Thamesdown a SimplySirena. toxických pro reprodukci a narušujících hormonální systém) mohli být stáhnuty z trhu a nahrazeny bezpečnější alternativou. Rada EU z textu tento princip na nátlak chemické lobby loni v prosinci vyškrtla a my můžeme jen doufat, že europoslanci i díky kampani Greenpeace podobnému tlaku při říjnovém hlasování nepodlehnou. CHEMICKÁ SKUPINA PŘÍKLADY VYUŽITÍ VYBRANÁ RIZIKA PRO REPRODUKCI Alkyfenoly Ftaláty Bromové zpomalovače hoření Bisfenol A Umělé pižmo zpracování textilu a kůže produkty osobní péče výroba pesticidů změkčovadlo v PVC želatinační činidlo rozpouštědlo a ustalovač v kosmetice a dalších produktech osobní péče v průmyslových a elektronických výrobcích, vozidlech, osvětlení, elektroinstalaci, textilu, nábytku a izolačních materiálech jako je polystyrén. výroba polykarbonátových plastů používaných například v lahvích pro děti nebo kompaktních discích. výroba epoxidových pryskyřic používaných například při výrobě potravinových obalů parfémované směsy pro prací prášky, avivážní a čistící prostředky, osvěžovače vzduchu a další prostředky pro domácnost kosmetické přípravky jako mýdla, šampóny a parfémy napodobuje chování hormonů snižuje mužskou potenci, velikost varlat a kvalitu spermií toxické pro varlata snižuje anogenitální vzdálenost, rozštěp penisu, hypospadias a nesestoupení varlat u nedospělých mužů. snižuje mužskou i ženskou plodnost. toxický pro plod (může vést až k úmrtí nebo znetvoření. napodobuje činnost estrogenu prokázané vrozené vady u hlodavců vliv na nervový systém a vývoj chování napodobuje aktivitu estrogenu či ji naopak potlačuje přeměňuje samčí reprodukční orgány vyvolává předčasné pohlavní dospívání snižuje produkci mateřského mléka napodobuje aktivitu estrogenu či ji naopak potlačuje PC bez PVC Počítačová firma Dell se ze svých produktů zavázala odstranit nejnebezpečnější toxické látky, čímž napodobila svého největšího rivala Hewlett Packard (HP). Obě společnosti jsou již dlouho pod tlakem Greenpeace, které je nutí k tomu, aby jejich produkty byly šetrnější k životnímu prostředí a pomohly tak zastavit narůstající objem vysoce toxického elektronického odpadu. Dell se ve svém prohlášení zavázal přestat do roku 2008 užívat dvě klíčové skupiny nebezpečných chemických látek používaných při výrobě elektroniky: bromové zpomalovače hoření (BFRs) a polyvinylchlorid (PVC). Tento poslední úspěch toxické kampaně Greenpeace následoval pouhý měsíc po úspěšném tlaku na velkého rivala Dellu, firmu HP, která se ke stejnému kroku uchýlila na jaře Podobně jako to již dříve učinily společnosti LG, Nokia, Sony a Sony Erricson. Nicméně řada dalších společností, mezi něž patří například Acer, Apple, Fujitsu Siemens, IBM, Lenovo, Panasonic, Siemens či Toshiba, zatím nejsou na tento závazek ochotny přistoupit, anebo ho odvolaly, jako třeba Motorola. <9>

10 > Podpořte Greenpeace Batikované tričko Tričko Save our seas 1. Tričko Keep Natural 2. Dámské tílko Tričko s obrázkem velryby Bavlněné batikované tričko s krátkým rukávem, modro-bílá kombinace, černé logo Greenpeace (vpředu malé, vzadu velké). Dívčí tričko s dlouhým rukávem, červeno- -oranžová kombinace, malé černé logo Greenpeace vpředu Velikosti S, M, L, XL. Bavlněné triko, barva olivová, vpředu znak velryby a logo Greenpeace. Dámské velikosti S, M, L, pánské S, M, L, XL. 1. Bavlněné žluté tričko, pánské s krátkým rukávem velikosti S, M. 2. Bavlněné červené tílko s lycrou, vpředu logo Greenpeace, vzadu ornament. Velikosti S, M, L, XL. Bavlněné tričko vpředu obrázek velryby, vzadu logo Greenpeace, barva světle modrá s tmavým potiskem nebo tmavěmodrá se světlým potiskem. Velikosti dámské S, M, L, XL pánské S, M, L, XL. cena 390 Kč cena 300 Kč cena tričko Keep natural 300 Kč cena 300 Kč DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB cena Dámské tílko 200 Kč Čepice Nákupní tašky Pexeso Kalendář Greenpeace 2007 Hrníček Greenpeace Klíčenka Greenpeace Šestidílná čepice s kšiltem, vpředu vyšité logo Greenpeace, z nebělené bavlny. 1. Nákupní taška z nebělené bavlny, nápis Genetic Experiment. 2. Taška s delšími uchy, nápis Reduce, Reuse, Recycle. Pexeso Klasická stolní hra. Kalendář Greenpeace 2007 Nástěnný kalendář s fotografiemi zvířat a krajiny, rozměry 30 38cm, texty v angličtině. Hrníček Greenpeace skleněný hrníček s matovaným povrchem, zelené logo Greenpeace. Klíčenka Greenpeace barva zelená, zelené nebo červené logo Greenpeace. cena Čepice z bavlny cena Čepice zelená 270 Kč 240 Kč cena 1. Taška GE cena 2. Taška R R R 100 Kč 130 Kč cena Pexeso 40 Kč cena Kalendář Greenpeace 300 Kč cena Hrníček cena Klíčenka 150 Kč 80 Kč Objednávka PODZIM 2006 počet kusů S M L XL celkem Batikované tričko modré Batikované tričko dívčí červené Tričko Save Our Seas pánské Tričko Save Our Seas dámské Tričko Keep Natural pánské Dámské tílko Tričko s velrybou pánské světlemodré Tričko s velrybou dámské světlemodré Tričko s velrybou pánské tmavěmodré Tričko s velrybou dámské tmavěmodré Čepice Natural Zelená čepice Taška GENETIC EXPERIMENT Taška REDUCE, REUSE, RECYCLE Kalendář Greenpeace 2007 Pexeso Klíčenka Hrníček Z: Č: Objednané zboží zašlete na adresu: Jméno:... Ulice, číslo:... Město:... PSČ:... *Telefon:... Podpis:... *Poznámka: uplatňuji 10% slevu pro členy / členky RWC Zboží můžete zakoupit v naší kanceláři, ale zasíláme jej i na dobírku (v tomto případě připočítáváme cca. 84 Kč na poštovné netýká se samotné objednávky pexesa nebo klíčenky). Objednat zboží si můžete telefonicky, em, poštou i faxem. Greenpeace 1.pluku 12/143, Praha 8, tel , fax: *Uvedete-li na objednávce svoje telefonní číslo, případně ovou adresu, urychlíte nám komunikaci s Vámi v případě, že některý z Vámi požadovaných produktů nemáme na skladě. Jako poznámku můžete uvést například nejpozdější datum, do kterého dodávku požadujete (jedná-li se například o dárek ke konkrétní příležitosti apod.). Lenka Dvořáková, která se o náš obchod stará, se snaží o co nejrychlejší vyřízení Vašich objednávek, ale při jejich vysokém počtu může někdy dojít ke zpoždění. I v takovém případě usnadní uvedení telefonního či ového spojení další dohodu. <10>

11 > Fejeton Raketové přemítání Jan Keller sociolog a ekolog, profesor Ostravské univerzity Debata o umístění americké vojenské základny na našem území se ještě nekonala, a čas na rozhodnutí se rychle krátí. To mohl být ostatně záměr těch, kteří s tak zásadním a závažným tématem přišli těsně po volbách, navíc v prázdninové době. Zopakujme si tedy ještě než dojde ke slavnostnímu výkopu, ať už na Libavé anebo jinde, oč se v této věci vlastně jedná. I když jsme vojensky docela spolehlivě zajištěni v rámci organizace NATO, chce se po nás, abychom se navíc stali součástí systému protiraketové obrany země, jejíž vedení je podle své momentálně platné oficiální doktríny připraveno napadnout z preventivních důvodů jakoukoliv jinou zemi na této planetě. Součástí zmíněné doktríny je také připravenost použít v rámci takové operace jaderných zbraní. Americká základna nebude sloužit žádnému vyvažování sil a nebude přispívat ke stabilizaci situace ve světě. Bude pouze posilovat v dnešních vedoucích kruzích, které nemají podporu ani většiny Američanů, nutkavou touhu dovolit si cokoliv a nenést za to naprosto žádné důsledky. Taková konstelace je hodně špatným rádcem a určitě nevybízí k rozvaze a zodpovědnosti. O podrobnostech plánu neví nikdo nic, i když politické strany měly dost času, aby celou záležitost, která se údajně táhne již minimálně dva roky, svým voličům předestřely. To by z jejich strany nebylo gesto dobré vůle, to je elementární předpoklad rozhodování v demokracii. Při zoufalém nedostatku informací si tak můžeme být jisti jenom jedním. Občané naší země budou dozajista ti ze všech poslední, kdo se budou moci v případě vojenského úderu vyjádřit k tomu, zda případný preventivní vojenský zásah byl skutečně oprávněný a zda případné nasazení jaderných zbraní bylo doopravdy nezbytné. Pokud by snad rozhodnutí padlo přece jen na Polsko, naše politická elita by si možná oddechla. Omluva by to pro ni však nebyla. K ekologii mě přivedl Klaus > Profil Dá se někde vysledovat prvotní impuls, díky kterému jste se stal aktivním ochráncem životního prostředí? Za to může Klaus, když začal po roce 1989 vyhlašovat, jak potřebujeme Temelín pro kapitalismus. Předtím jsme ho potřebovali pro komunismus. Jal mě děs a hrůza a řekl jsem si, že asi bude třeba ještě hodně práce a co kdybych pomohl. Proč jste se zapojil právě do práce Greenpeace? Greenpeace jsem znal odmala. Když jsem pak pracoval v rádiu Golem, zval jsem je do studia. První byl Honza Piňos (současný ředitel kampaní Greenpeace pozn. red.), ten už si mě ovšem nepamatuje, když mě vidí, vyká mi. Pak další, například Ivo Šilhavý či Hanka Pernicová. Greenpeace proto, že je přehledné. Vím, kde se berou prachy a kam jdou. Má vědecké zázemí, má zkušenosti a mezinárodní podporu. Prozraďte něco o sobě. Jak vypadá váš ideálně strávený den? Zimní spánek. V létě pak středomořská siesta. Petr Vacek Herec, překladatel a tlumočník, člen Rady Greenpeace ČR V poslední době vás velká část národa poznává díky seriálu Ulice. Jak okolí reaguje na vaše zelené aktivity (třídění odpadu a podobně), ke kterým se v médiích často a rád vyjadřujete? Zvykli si. Dřív se smáli a popichovali, dnes se ptají na názor a chtějí (občas) poradit. Kterou oblíbenou knížku byste si k tomu moři vzal? Kdysi se říkalo, že základem knihovny intelektuála je modrá knížka. Tu já mám. Pak mám Pestří a zelení, Muž, který sázel stromy, Rudou jízdu Izáka Babela a Ortenovy verše. A další, ale ty nemůžu najít. A na co byste zašel po celodenní siestě do kina? Jdi a dívej se, Ostře sledované vlaky, Šumař na střeše, Pěnička a paraplíčko. <pet> <11>

12 > Moda sin Toxicos Návštěvníci módní přehlídky MODA SIN TOXICOS (móda bez toxických látek) se mohli přesvědčit o tom, že nahradit toxické látky ve spotřebním zboží není problém. Známé modní domy a návrháři, například Mango, Camper, David Delfín, Jocomomola, Luxoir či Carmen March, zde předvedli modely bez jakýchkoli toxických látek, aby tak podpořili kampaň Greenpeace. Přehlídka proběhla 19. června ve španělském Madridu. Předcházela jí dubnová přehlídka v Bruselu, kde se ke Greenpeace připojily mimo jiné společnosti IKEA, Reebok či Sony. Greenpeace/Armestre

GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD-

GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD- ČESKÁ REPUBLIKA > PODZIM 2006 GMO > ODTAJNĚNÉ LOKALITY S GMO > OD- CELSIA > BOD ZLOMU: 2 STUPNĚ CELSIA > BOD ZLO- RMIE > OHROŽENÉ SPERMIE > OHROŽENÉ SPERMIE > OHROŽENÉ SPER- MCVÍTĚZSTVÍ > McVÍTĚZSTVÍ >

Více

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost

Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý, biopaliva, společnost Oxid uhličitý Oxid uhličitý v atmosféře před průmyslovou revolucí cca 0,028 % Vlivem skleníkového efektu se lidstvo dlouhodobě a všestranně rozvíjelo v situaci, kdy

Více

Statistická ročenka půdního fondu České republiky

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Statistická ročenka půdního fondu České republiky Český úřad zeměměřický a katastrální Praha 2006 ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ S T A T I S T I C K Á R O Č E N K A P Ů D N Í H O F O N D U Č E S

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient Cena inzerce pro klienty

Více

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci

Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Změna klimatu, její dopady a možná opatření k její eliminaci Ing. Martin Kloz, CSc. konference Globální a lokální přístupy k ochraně klimatu 8. 12. 2014 Strana 1 Skleníkový efekt a změna klimatu 1 Struktura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva prosinec 2013 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Cena inzerce pro soukromé osoby. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací. Cena inzerce pro klienty s aktivací Sreality.cz Cena inzerce pro soukromé osoby Inzerát 60 Kč/den Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování 60 Kč/inzerát V rozmezí od do Koeficient 11 30 1,2 Cena inzerce pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva září 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě)

Odhady růstu spotřeby energie v historii. Historické období Časové zařazení Denní spotřeba/osoba. 8 000 kj (množství v potravě) Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Jméno: Martin Dočkal Datum: 26. 9. 2010 Referát na téma: GMO Geneticky modifikované organismy Geneticky modifikované organismy Člověk je od přírody pohodlný a má velkou dávku fantazie. Aby nemusel měnit

Více

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova

VY_32_INOVACE_10_17_PŘ. Téma. Anotace Autor. Očekávaný výstup. Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova VY_32_INOVACE_10_17_PŘ Téma Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Člověk jako ochránce i kazisvět Seznámení s vymíráním živočichů, ničení lesů, těžbou nerostných surovin, Mgr. Martina Mašterová čeština

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum

Čím budeme topit? Pavel Noskievič. VŠB - Technická univerzita Ostrava, Výzkumné energetické centrum Čím budeme topit? Pavel Noskievič Hrozby? vyčerpání zásob dodatkový skleníkový efekt a oteplování Lidé ochotně věří tomu, čemu věřit chtějí. (Publius Terentius) Motto knihy Václava Smila Neexistuje mínění,

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2)

SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) SVĚTOVÝ VÝHLED ENERGETICKÝCH TECHNOLOGIÍ DO ROKU 2050 (WETO-H2) KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Studie WETO-H2 rozvinula referenční projekci světového energetického systému a dvouvariantní scénáře, případ omezení uhlíku

Více

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí

Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Vývoj věkové struktury obyvatelstva v okresech ČR a její proměny v důsledku demografického stárnutí Age structure of the population in districts of the Czech Republic and its changes relating demographic

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav

5. hodnotící zpráva IPCC. Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav 5. hodnotící zpráva IPCC Radim Tolasz Český hydrometeorologický ústav Mění se klima? Zvyšuje se extremita klimatu? Nebo nám jenom globalizovaný svět zprostředkovává informace rychleji a možná i přesněji

Více

Vytápění BT01 TZB II - cvičení

Vytápění BT01 TZB II - cvičení Vytápění BT01 TZB II - cvičení Zadání Vytvořte protokol k energetickému štítku obálky budovy řešeného objektu, vyplňte štítek obálky budovy a stanovte předběžnou tepelnou ztrátu budovy pomocí tzv. obálkové

Více

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO

EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO EFEKTIVNÍ ENERGETICKÝ REGION JIŽNÍ ČECHY DOLNÍ BAVORSKO Vytápění a větrání nízkoenergetických a pasivních budov Investice do Vaší budoucnosti Projekt je spolufinancován Evropskou Unií prostřednictvím Evropského

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Jak učit o změně klimatu?

Jak učit o změně klimatu? Jak učit o změně klimatu? Tato prezentace vznikla v rámci vzdělávacího projektu Jak učit o změnách klimatu? Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA

38/2005 Sb. VYHLÁŠKA 38/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 7. ledna 2004, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení,

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Energetické zdroje budoucnosti

Energetické zdroje budoucnosti Energetické zdroje budoucnosti Energie a společnost Jakýkoliv živý organismus potřebuje dodávku energie (potrava) Lidská společnost dále potřebuje značné množství energie k zabezpečení svých aktivit Doprava

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/hkk/informace_z_useku_up/trh_prace/nezam

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou

Nabídka PŮJČÍME FINANCE SOUKROMÝ INVESTOR 7 půjčka žatec. inzerát Nabídka Koupě domu nebankovní půjčkou Cena: Dohodou půjčka žatec česka pozice. Peníze jsou vaše Po podpisu smlouvy vám budou peníze poslan obratem na váš účet Více informací Proč požádat o půjčku online. Potřebujete půjčku na půjčka žatec česka pozice auto,byt

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ HLAVNÍ PROBLÉMY V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ Současná etapa je charakterizována: populační explozí a nebývalým rozvojem hospodářské činnosti společnosti řadou antropogenních činností s nadměrnou produkcí škodlivin

Více

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová

H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová H 3069 08 š. 100 x v. 270 cm, š. 200 x v. 270 cm š. 300 x v. 270 cm barvy: 1000 - bílá 1192 - stříbrná 1106 - modrá 1592 - oranžová 1112 - vínová PODZIM 2008 - ZIMA 2009 Voál s olůvkem R 0005 51 v. 150,

Více

Drobné prachové částice, polétavý prach

Drobné prachové částice, polétavý prach Drobné prachové částice, polétavý prach Jsme velmi drobné prachové částice. Jsme malé a lehké, proto se snadno zvíříme a trvá dlouho, než se zase usadíme. Lidé nám proto začali říkat polétavý prach. Čím

Více

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín 3) Mezinárodní spolupráce v ochraně životního prostředí 2 Ochrana ŽP vyžaduje

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28.

Více

Měsíční statistická zpráva

Měsíční statistická zpráva Podíl nezaměstnaných osob v % Krajská pobočka v Olomouci Měsíční statistická zpráva Duben 2015 11,0 Graf: Vývoj podílu nezaměstnaných osob v Olomouckém kraji a ČR 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 Olomoucký

Více

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU

Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU 4. ročník konference s mezinárodní účastí Trendy evropské energetiky Nová role plynu v energetickém mixu ČR a EU Obsah Globální pohled Evropský pohled Národní pohled na vývoj energetiky a potřebu plynu

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v Praze k 30.9.2014

Více

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln

LOHAS. Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln LOHAS Nový životní styl současnosti Natálie Lorencová,, Lidija Erlebachová Neformáln lní tiskové setkání,, 9. záříz 2009 2 Příroda a udržitelný rozvoj získávají na důled ležitosti Svět se mění Stále větší

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin

Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Konference k vyhlášení výsledků soutěže žáků a studentů (PŘÍTECH) 23. dubna 2015 od 10 hodin Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Název projektu: Věda pro život, život pro vědu SVĚT (A) ENERGIE Dana

Více

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod.

P O Z V Á N K A. konané dne 26. února 2015 od 17 hod. P O Z V Á N K A na 4. mimořádné veřejné zasedání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 26. února 2015 od 17 hod. v zasedací síni Městského úřadu v Litoměřicích PROGRAM: I. Zahájení, jmenování a volba

Více

06 20 Výroční zpráva 2006

06 20 Výroční zpráva 2006 20 06 výroční zpráva 2006 KLIMA 06 V roce 2006 jsme zahájili kampaň proti prolomení územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Severních Čechách. Odmítáme možnost, že by další obce sdílely osud

Více

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář

Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR. Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj a prostorová diferenciace cen bytů v ČR Michal Ovčáčík a Oldřich Sklenář Vývoj ceny bytů V ČR neexistuje oficiální index cen nemovitostí, proto je pohyb cen evidován podle cen uváděných v daňových

Více

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm

voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm voál s olůvkem (záclona Stylex) R 0194 01 v. 180 cm voál s olůvkem (závěs Stylex) R 0293 01 barva 1179, v. 260 cm K O L E K C E J A R O - L É T O 2 0 0 8 Vážení přátelé, končí doba chladných měsíců a s

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Přírodovědné

Více

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně?

Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Možnosti ekologizace provozu stravovacích a ubytovacích zařízení Energeticky soběstačně, čistě a bezpečně? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Globální klimatická změna hrozí Země

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a

Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a I. Les provází člověka od počátku dějin, pouze v tomto období však byl přírodním výtvorem. S proměnou člověka v zemědělce docházelo k masivnímu kácení a žďáření (vypalování) lesů, na jejichž místě byla

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Energetická [r]evoluce pro ČR

Energetická [r]evoluce pro ČR Energetická [r]evoluce pro ČR Shrnutí pokročil ilého scénáře Návrh potřebných opatřen ení Co s teplárenstv renstvím? Jan Rovenský, Greenpeace ČR HUB, Praha,, 6. června 2012 Shrnutí pokročil ilého scénáře

Více

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL

PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL Platnost od 1. 10. 2015 PŘÍLOHA CENÍKU PÓROBETONU HEBEL PALETOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ A DOPRAVA STAVEBNÍHO SYSTÉMU HEBEL Paletové hospodářství Hebel Typ palety Označení Rozměr Objednávkové číslo Cena při prodeji

Více

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014

Sociální složení obyvatelstva a nezaměstnanost VY_32_INOVACE_Z.1.09. PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade

Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Svět se dá vybarvit Toto jsou omalovánky o fair trade Kresby: Dalibor Krch Toto je kakaovník! Plodit začíná po 4 letech a dorůstá až 10 metrů výšky. Najdete ho v Indonésii i Latinské Americe, většina ho

Více

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 89_619_2.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2 3) Uvede se

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace

Transatlantické obchodní a investiční partnerství. Aspekty týkající se regulace Transatlantické obchodní a investiční partnerství Aspekty týkající se regulace Září 2013 2 Předseda Evropské komise Barroso, předseda Evropské rady Van Rompuy a prezident Obama dali jasně najevo, že snižování

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Podklady poznámky pro PPT1

Podklady poznámky pro PPT1 Podklady poznámky pro PPT1 Slide 1 Změna klimatu Věda nabízí přesvědčivé důkazy Cílem prezentace je představit téma klimatických změn a poskytnout (stručný) přehled aktuálních vědeckých poznatků. Naposledy

Více

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník

6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 5. Průřezové téma - ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník Ekosystémy les (les v našem okolí; produkční a mimoprodukční významy lesa) pole (změny okolní krajiny vlivem význam způsoby

Více

číslo 6 číslo 01 číslo 01

číslo 6 číslo 01 číslo 01 číslo 6 číslo 01 Informace ohledně stavu členské základny číslo FAČR 01 a rozdělení financí (členských příspěvků za rok 2012 a státních dotací) číslo 01 Infotbal je elektronický informační občasník Fotbalové

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více