Účast ČR v 7.RP a nové výzvy 2011 zemědělství, potraviny, biotechnologie (KBBE) Naďa Koníčková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Účast ČR v 7.RP a nové výzvy 2011 zemědělství, potraviny, biotechnologie (KBBE) Naďa Koníčková"

Transkript

1 Účast ČR v 7.RP a nové výzvy 211 zemědělství, potraviny, biotechnologie (KBBE) Naďa Koníčková

2 STRUKTURA 7. RP CAPACITIES 4193 M JRC 2499 M EURATOM 3312 M COOPERATION 3224 M Health 5984 M Food, Agri, Biotech 1936 M PEOPLE 4577 M ICT 98 M IDEAS 746 M Transport + Aero 415 M Nano 3467 M Security 135 M Space 143 M Humanities 67 M Energy 2236 M Envi 1886 M 2

3 Účast českých subjektů v 7.RP KBBE (e-corda srpen 29) Zemědělství, potraviny, biotechnologie 2.1. Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů Počet účastí z ČR Příspěvek EK (euro) Integrace nových poznatků základního výzkumu bio-věd Udržitelné produkční systémy Zdraví zvířat, živočišná produkce, rybářství, akvakultura Socioekonomický výzkum a podpora politik Potraviny, zdraví a kvalita života Spotřebitelé Výživa Zpracování potravin, technologie Kvalita a bezpečnost potravin Potravinový řetězec a životní prostředí ERA (Evropský výzkumný prostor) Bio-vědy, biotechnologie, nepotravinářské využití produkce Nové zdroje biomasy a bioproduktů Mořská a sladkovodní biotechnologie Průmyslové biotechnologie Biorafinerie Environmentální biotechnologie Nastupující trendy v biotechnologii Ostatní aktivity Celkem

4 Koordinátoři návrhů projektů s českou účastí - KBBE 25 2 IT 15 NL DE FRUK BE 1 5 CZ ES EL CH ATHU DK BG FI HR IL PL ROSE SI SK TR 4

5 Koordinátoři financovaných projektů s českou účastí KBBE NL DE FR UK CH E L BE 5

6 Zemědělství, rybářství, lesnictví, potraviny, biotechnologie v 7. RP Interní procedura EK -schvalování pracovního programu k výzvě 211 (témata, na které bude možné podávat projekty) příspěvek k řešení tzv. Grand Challenges a ke strategii Evropa 22 adaptace a zmírnění dopadu klimatických změn na primární produkci budování udržitelné a konkurenceschopné bioekonomiky zajištění dostatečného množství bezpečných potravin pro Evropu a svět příspěvek k budování sociálně inkluzivní a zdravé Evropy využití potenciálu oceánu 6

7 Strategie přípravy témat (KBBE) strategické priority pro KBBE jsou obsahem tzv. Reflection paper průběžně aktualizovaný neveřejný dokument EK hlavní podporované linie výzkumu (tzv. main lines) popis linie (co, jaké nástroje) zdůvodnění cíle a potřebnost výzkumu v dané oblasti očekávané dopady (co se zlepší, příspěvek k politikám) navrhovatelé (DGs, PC, ETP, meetingy, konference...) Linie výzkumu splňují kritéria 1. strategická důležitost pro růst a konkurenceschopnost EU 2. podpora EU politik/strategií/iniciativ 3. časové hledisko (timing critical) 4. podpora globálních výzev, globální zodpovědnost EU 5. příspěvek k budování ERA a KBBE 7

8 Zemědělství, rybářství, lesnictví, potraviny, biotechnologie v 7. RP počítá se s vyhlášením společných výzev s dalšími tématickými programy 7.RP Ocean call (s TP Envi, Transport, Energy) projekty ERANET (koordinace existujících národních programů) Animalwelfare Molecular Plant Sciences Forestry in the Mediterranean Sustainable food production Synthetic biology Marine biotechnology Industrial biotechnology (contin.) 8

9 Kdo se podílí na přípravě témat 1/2 Témata do pracovního programu k výzvě navrhuje a formuluje EK (DG Research) na základě vstupů: Dalších DGs (DG AGRI, DG SANCO, DG ENVI ) Mezinárodních organizací (EFSA, WHO, FAO ) Relevantních Evropských technologických platforem (ETP) ETP iniciovány průmyslem, zástupci výzkumu, poskytovatelé finančních prostředků pro výzkum. Cíl formulovat inovační potřeby průmyslu řešené ve spolupráci s výzkumem, mobilizovat veřejné a soukromé finanční zdroje Základní dokumenty ETP Vize, Strategická výzkumná agenda, Implementační plán 9

10 Evropské technologické platformy (relevantní oblasti KBBE) Food for Life Biofuels Forest-based sector Plants for the Future GlobalAnimalHealth Farm Animal Breeding Sustainable chemistry Organics Aquaculture 1

11 Kdo se podílí na přípravě témat 2/2 Témata do pracovního programu k výzvě navrhuje a formuluje EK (DG Research) na základě vstupů (pokrač.): Programového výboru (Program Committee) Zástupci členských zemí EU, asociovaných zemí, kandidátských zemí, zástupce nominují ministerstva zodpovědná za mezin. spolupráci ve výzkumu Poradní skupina (Advisory group) nominuje EK, určující je potřebná expertiza ne hledisko zastoupení zemí SCAR (Standing Committee for Agricultural Research) Výstupy z bilaterálních jednání EK (EK-US, EK-Čína, EK- Indie, EK-Rusko ), finančně se podílí-přispívají do výzvy Výstupy a doporučení z důležitých mezinárodních konferencí 11

12 Zemědělství, rybářství, lesnictví, potraviny, biotechnologie v 7. RP vyhlášení výzvy 7.RP se očekává 3. července 21 předpokládaný rozpočet ca 24 mil. euro předpokládaná uzávěrka jednokolové hodnocení projektů (peer review) bude probíhat v březnu/dubnu 211 vyjednávání grantových dohod s EK od května/června 211 první kontrakty ca v prosinci 211 v řadě témat zdůrazněno zlepšení integrace NČZ do evr. výzkumu, účast MSP a třetích zemí 12

13 Očekávaná podporovaná témata Aktivita Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů témata cílená na účast MSP genomický výzkum konifery, kombinovaný vliv biotického a abiotického stresu na plodiny, funkce gastrointestinálního traktu hosp. zvířat genom výživa genetické zdroje - lesní dřeviny management půdních zdrojů v souvislosti s klimatickými změnami snížení použití minerálních hnojiv a chemikálií v zemědělské produkci, recyklace organického odpadu krycíplodiny, mulčování pro udržitelnou rostlinnou produkci čas kvetení genetické faktory šlechtitelské programy kořenový systém růst abiotický stres náhrada prostředků pro ochranu rostlin na bázi mědi Multifunkcionalita horských lesů 13

14 Očekávaná podporovaná témata Aktivita Udržitelná produkce a řízení biologických zdrojů - rybářství maximum sustainable yield socio-ekonomické dopady Společné rybářské politiky výživa ryb v akvakultuře Školící programy v oblasti opomíjených zoonoz Síť pro výzkum zoonoz parazitární onemocnění hosp. zvířat (helmintozy) - vývoj testů pro rychlý screening chorob zvířat šlechtění mléčného skotu podpora přenosu výsledků výzkumu a technologií v rybářství druhově specifická opatření pro koexistenci (GMO non GMO) SZP a udržitelné využití pozemků v příměstských oblastech datový systém pro evropský trh s bio-potravinami Role akvakultury v zajištění potravin v rozvojových zemí farma budoucnosti optimalizace využití energie a živin 14

15 Očekávaná podporovaná témata Potraviny, zdraví, kvalita života strategie komunikace mezi potravinářskými technology a vědci zabývajícími se preferencemi spotřebitelů funkční potraviny a složky potenciál nových technologií a nástrojů v oblasti výživy vliv ranné výživy na zdraví dětí zajištění adekvátní výživy (mikroživiny) cíleno na rozvojové země technologie desinfekce v potravinářství výzkumná infrastruktura pro potravinářství design study funkční potravinové obaly nové potraviny pro regulaci sytosti potraviny s nižším obsahem soli, tuku a cukru bezpečnost a kvalita jídel určených k okamžité spotřebě celoevropská studie expozice potravinovým chemickým kontaminantům environmentální udržitelnost potravinového řetězce (Evropa) snížení posklizńových ztrát diskusní platforma pro potravinářský výzkum a obchod 15

16 Očekávaná podporovaná témata Biotechnologie a biochemie, nepotravinářské využití zem. produkce (25% rozpočtu pro MSP) účinnost fotosyntézy od C3 k C4 (fixace CO2) trvalé travní porosty optimalizace produkce biomasy biokatalýza opticky aktivních chem. sloučenin buněčné, metabolické a genetické inženýrství - nové sloučeniny biotechnologie pro přeměnu průmyslového nebo městského bioodpadu na bioprodukty biotechnologie pro produkci obnovitelných chemických látek hodnocení environmentálních a ekonomických dopadů GM plodin v EU mořské ekosystémy a jejich biotechnologický potenciál Ocean call bioinformatické nástroje pro biotechnologické aplikace standardizace v syntetické biologii syntetická biologie, buněčné továrny bezpečnost aplikací v syntetické biologii 16

17 Očekávaná podporovaná témata Další témata Koordinace a vytvářenísítíeranetů Podpora spolupráce s Austrálií, Kanadou, USA, Novým Zélandem (twinning, foresight, workshopy, letní školy.) Komunikace výsledků výzkumu Energetická účinnost v zemědělství Partnerství EU-Indie, produkce biomasy a konverze bioodpoadu Akce na podporu Bio-economy strategy 22 17

18 Informační zdroje WEBOVÉ ODKAZY CORDIS aktuální výzvy EPSS Evropská komise stránky o 7. RP v ČJ Technologické centrum AV ČR financování projektů 7. RP podpora přípravy projektů https://www.epss-fp7.org 18

19 Děkuji Vám za pozornost. tel.:

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1

Ostrava_VSB_2705_2010; hillerová@tc.cz 1 EVROPSKÉ PROGRAMY 7. RÁMCOVÝ PROGRAM Eva Hillerová, TC AV ČR hillerova@tc.cz 1 Evropské programy společné financování - dohoda členských zemí Společenská poptávka politická iniciativa, jednání a veřejná

Více

VADEMECUM H2020. Stručně o programu

VADEMECUM H2020. Stručně o programu VADEMECUM H2020 Stručně o programu Národní kontaktní pracovníci pro program Horizont 2020 NCP Národní koordinátor Šíření excelence a podpora účasti Věda se společností a pro společnost Finanční aspekty

Více

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY

TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY Rudolf Fryček Karel Klusáček Zdeněk Hejda Technologické centrum AV ČR Prosinec 2005 Obsah Úvod... 4 Evropské technologické platformy... 4 Vliv a přínos technologických platforem...

Více

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY

DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY Etapa 5 (1.1.2012 30.6. 2012) DOPRACOVÁNÍ IMPLEMENTAČNÍ VÝZKUMNÉ AGENDY pro program SPOLUPRÁCE Technologické platformy, Výzva II. v rámci žádosti č. 5.1 SPTP02/001 Česká technologická platforma rostlinných

Více

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU

ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU ÚČAST PRAŽSKÝCH SUBJEKTŮ V KOMUNITÁRNÍCH PROGRAMECH EU Sedmý rámcový program pro výzkum a vývoj Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace Ing. Jakub Pechlát prosinec 2011 Účast praţských subjektů

Více

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013

MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PROJEKTŮ V OBLASTI ENERGETIKY PŘEHLED PRO OBDOBÍ 2011-2013 Brožuru vydává Technologické centrum AV ČR. Vznikla s podporou projektů Národní informační centrum pro evropský výzkum III

Více

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP)

REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) REGIONY A 7. RP (PODPORA VÝZKUMU A VÝVOJE V REGIONECH ZE 7. RP) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE Informace o 7. RP (v ČJ) http://www.fp7.cz http://www.ninet.cz http://www.czelo.cz Informace o 7. RP

Více

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN

EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN EVROPSKÁ TECHNOLOGICKÁ PLATFORMA POTRAVINY PRO ŽIVOT (FOOD FOR LIFE) PŘEDSTAVILA IMPLEMENTAČNÍ AKČNÍ PLÁN V závěru loňského roku byl, po dlouhých diskuzích a připomínkování odbornými kruhy, zveřejněn Implementační

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky:

Sedmý rámcový program bude rozdělen do čtyř specifických programů, které odpovídají čtyřem hlavním cílům evropské výzkumné politiky: 7.RÁMCOVÝ PROGRAM Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, technický rozvoj a demonstrace 2007-2013 se skládá ze dvou částí, a to 7. RP podle smlouvy o Evropských společenstvích a 7. RP

Více

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s.

Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. Strategická výzkumná agenda strojírenství ČR na období 2010-2020 Česká technologická platforma STROJÍRENSTVÍ, o.s. V rámci projektu Rozvoj Technologické platformy STROJÍRENSTVÍ č. 5.1 SPT 01/012 OPPI Spolupráce

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020

Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 2020 1 Seznam zkratek... 3 Úvod... 4 1. Cíle... 5 1.1. Cíle ČR v oblasti bezpečnosti potravin a výživy... 5 1.2. Cíl dokumentu... 5 2. Zajištění bezpečnosti

Více

Mezinárodní projekty VaV

Mezinárodní projekty VaV Tvorba mezinárodního vědeckého týmu a zapojování do vědeckých sítí v oblasti nanotechnologií a nekonvenčního tváření materiálu. CZ.1.07/2.3.00/20.0038 Mezinárodní projekty VaV www.comtesfht.cz OBSAH 1.

Více

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.

KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj. KOORDINACE VÝZKUMNÝCH AKTIVIT V 7. RP SOUVISEJÍCÍ PROGRAMY A INICIATIVY (ERA-NET, iniciativy dle čl. 185 a 187, společné programování aj.) Vademecum 7. RP EU INFORMAČNÍ ZDROJE IInformace o 7. RP (v ČJ)

Více

MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce

MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce ODBORNÁ KNIHA 2012 MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Kolektiv autorů Název: MSP v projektech mezinárodní výzkumné spolupráce Analýza komunikačního procesu mezi příjemcem a poskytovatelem

Více

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný

STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013. Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Odhodlána zajistit, aby v Evropě potravin je bezpečný STRATEGICKÝ PLÁN EVROPSKÉHO ÚŘADU PRO BEZPEČNOST POTRAVIN 2009-2013 Přijato v Parmě,

Více

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013

Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 Strategie bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 2013 2 Obsah Usnesení vlády České republiky ke Strategii bezpečnosti potravin a výživy na období let 2010 až 2013... 3 Úvodní slovo vrchního ředitele

Více

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá

Programy v programovém období 2014-2020. Autor: Ing. Denisa Veselá Programy v programovém období 2014-2020 Autor: Ing. Denisa Veselá Pro nadcházející programové období 2014-2020 jsou připravovány nové programy, které budou spolufinancovány z Evropských strukturálních

Více

si Vás dovoluje pozvat na seminář

si Vás dovoluje pozvat na seminář Technologické centrum AV ČR si Vás dovoluje pozvat na seminář Možnosti financování projektů v oblasti energetiky - Jaký program využít, aby měl Váš projekt šanci na úspěch? - Jaké jsou aktuální možnosti/otevřené

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Výroční zpráva 2011 ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY

Výroční zpráva 2011 ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY Výroční zpráva 2011 ČESKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY PRO POTRAVINY Výroční zpráva České technologické platformy pro potraviny 2011 byla publikována za podpory Ministerstva zemědělství České republiky (dotační

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání. www.dotaceeu.cz Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi 2. aktualizované vydání www.dotaceeu.cz 2 2 Evropské fondy 2014 2020:Jednoduše pro lidi Reforma politiky soudržnosti pro programové období 2014 2020...4 Evropské

Více

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020

Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Společenské vědy v 7. RP a v připravovaném programu Horizon 2020 Michal Pacvoň, NCP pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy NCP pro program Věda ve společnosti pacvon@tc.cz Tel: 234 006 110 Podepsáním

Více

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY

MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY MAPA VÝZKUMNÉHO A APLIKAČNÍHO POTENCIÁLU ČESKÉ REPUBLIKY Hodnocení zapojení ČR do 7. rámcového programu EU a dalších vybraných programů mezinárodní spolupráce 30. dubna 2011 Tato zpráva byla vypracována

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ

ZEMĚDĚLSTVÍ. Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ ZEMĚDĚLSTVÍ Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání ZPRACOVALA ING. ZDEŇKA SZEBESTOVÁ Praha 2006 Zemědělství Vývoj kvalifikačních požadavků ve skupinách příbuzných povolání Zpracovala:

Více

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010

Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 Akční plán České republiky pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2010 2004 Ministersvo zemědělství České republiky Obsah Úvod... 3 A. Východiska... 6 B. Současný stav rozvoje EZ v ČR... 7 Stav ekologického

Více

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku

budoucnost kvality a bezpečnosti potravin v česku Publikace se zaměřuje na problematiku kvality a bezpečnosti potravin. Autorský tým se podrobně zabývá některými jejími aspekty, zejména možnostmi využívání nových technologických trendů při výrobě, zpracování

Více

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014

PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 PROGRAM ROZVOJE VENKOVA NA OBDOBÍ 2014-2020 VERZE SCHVÁLENÁ VLÁDOU ČR DNE 9. 7. 2014 Výtah pro MAS Bohumínsko Str.66 5 POPIS STRATEGIE PRV, jako jeden z nástrojů Společné zemědělské politiky, musí korespondovat

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006

ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 ZPRÁVA O ČINNOSTI TECHNOLOGICKÉHO CENTRA AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2006 duben 2007 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. INFORMAČNÍ ČINNOST PRO VÝZKUM A VÝVOJ...4 2.1. Hromadné informační aktivity...5 Mezinárodní

Více