Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy POCC/CCC LULUCF zvláštní skupina Prostředí Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr. Šp)... 7 Daně pro mladé... 8 Víno francouzská produkce v cizině... 8 Pšenice... 8 GMO... 9 Etikety potravin... 9 COPA, COGECA Pracovní skupina Ovce a kozy Předseda skupiny Emmanuel Coste (FR) nechal v úvodu schválit program a zápis z poslední schůze. Hned z kraje také řekl, že po projednání otázky CAP po 2013, se bude muset udělat dohoda o příspěvku pracovní skupiny do této politiky, jaká jsou očekávání a požadavky a to se musí udělat nejpozději do října letošního roku. Volba nového vedení skupiny. Coste byl jediným kandidátem na předsednické místo a byl schválen aklamací. Trochu byly obavy u volby vice-presidenta, protože kromě 2 oficiálních kandidátů se ještě ráno přihlásil německý zástupce jako třetí uchazeč. Nakonec si svoji kandidaturu rozmyslel a Coste udělal návrh skupině, aby byli dva místopředsedové, což statut C/C umožňuje. To bylo také schváleno a oba místopředsedové, stávající Giampaolo Tardella (Coldiretti) a Edmund Bailey (NFU), udělali krátkou řeč o svým představách. Oba společně schváleni aklamací. Příprava poradní skupiny: Stav ze skupiny předpovědi: Stan Jaš. K politování konstatoval, že se tato schůze konala jen před týdnem, což je pro řadu lidí dost obtížné v průběhu 10 dní přijet dvakrát do Bruselu. Měl by být mezi oběma schůzemi větší odstup. Organizace se také příliš nevyznamenaly a jen 8 z celkového počtu 21 zaslalo údaje. Konstatování: Každým rokem od 2006 klesá produkce ale také spotřeba (vloni o 5,5%). Vývozy se zvýšily o 3,5% ale také o stejný rozdíl dovozy. Počet ovcí klesl rovněž o 5% (2008), v 2009 o 2,3%. Poklesy hlásí Španělsko, UK, Francie, Itálie, Portugalsko i Irsko. Zvýšení jen Rumunsko, kde počty rostou již čtvrtým rokem. Kozy: stabilita, malé zvýšení v NL, Rum, Fr. Spotřeba masa také klesá, nyní je EU průměr 2,5 kg na hlavu a pro letošní rok se očekává další pokles (o 2%). Příliš se to neprojevuje ani na cenách (lidé kupují levnější maso). Ceny se v minulé sezóně zvýšily o 5,5%, ale to stále nedělá sektor příliš ziskový. 1

2 Dovozy (kvóta je t), sice v 2009 se dovozy zvýšily, N. Zéland má problémy a plní kvótu jen na t. Počty ovcí tam klesly na 32,4 m, ale zvýšila se mírně váha jednotlivých kusů, a tak celková produkce se mírně zlepšila. Austrálie pokles o 25% především u vyvezené produkce. Jednotlivé země přehledy: Francie: špatné příjmy v sektoru trvají jež 25 let, jen malý pokles pro rok Německo: poklesy zvířat použít na diskusi o CAP po 2013, horší je i správa venkova, ovce představují extenzivní produkci ( mléko a vlna). Španělsko: menší stáda (opuštění půdy), neziskovost, pro 2011 se očekává další snížení (budou decoupled platby). Polsko: -4%, ale trh se nyní stabilizuje. Na vývoz se očekává 12-14%. Itálie: velmi nákladné, příjmy sice stabilní, ale farmy jsou velmi zadlužené UK: méně o 4-5%, není ziskovost (decoupled payment), nákladná agrienvironmentální opatření. Také velký tlak supermarketů na ceny. Jedinou výhodou byla pro export slabá libra. Irsko: není důvěra v sektor. Ale i přes to se má letos produkce zvýšit o 14%, jen se neví, co to udělá s cenami a také jestli se podaří stabilizovat spotřebu. Portugalsko: problémy u příjmů a s nákladnou administrativou. CAP. Nejprve Health check a jeho dopad na sektor. Jaš udělal přehled opatření, které jednotlivé země zvolily (čl. 68, využití nečerpaných podpor (FR, ŠP), podpory II. Pilíře, prémie na trávu (D). Do 2013 je možné podržet prémii na jehně (používá 6 zemí). Rozhodne se skupina u požadavku zachovat některé platby pro sektor i po 2013? CAP po Přehled udělal Arnaut Petit (Shelby nebyla v Bruselu). Tento přehled byl již udělán mnohokrát, zopakuji hlavní body. Nástroje řízení trhu Posílení pozice farmářů v potravinovém řetězci (PO) Zlepšit konkurenční pozici (zachovat PP) Kompenzace pro LFA Voda, bioenergie (II. Pilíř) Propojení EU politik (obchodní WTO, standardy). Další část věnoval přehledu situace o rozpravě v EP a zdůraznil dnešní roli EP pro rozhodování. Socialistické frakce: důraz na veřejné služby (public goods). PPE více ekonomický směr připravuje svoji pozici. Liberální přibližuje se pozici PPE. Dnes hlasování v zemědělském výboru, pak bude následovat komunikace EP. C/C připravuje na podzim Den masa konference s osvětou, společně s FAO. To připravuje svůj raport na říjen, takže by se měly obě akce někde potkat. Coste zde mluvil o tom jak se mají provádět kontakty s politickými frakcemi v EP, doplnit také o národní lobbying (D). V CAP mluvit rovněž o ovčácích bez půdy (nemají nárok na PP), což je situace řady lidí ve Francii, Španělsku i v Německu. Promoce: důležitý bod k diskusi na poradní skupině. Sanitární a veterinární otázky: Identifikace: celá řada zemí ještě nezačala, a existuje celá řada problémů. Někde to funguje velmi dobře (Španělsko), Němci si stěžují, že u nich nefunguje téměř třetina čipů. Coste říká, že Komise odmítla dát tento bod na program. Maďarský zástupce říká, že se podařilo získat dodavatele až po více než 7 měsících, ale první 2 dodávky byly špatné a nic nefungovalo. Takže jejich zkušenost je také negativní. BSE možnost revize. 2

3 TSE u ovcí. Jaš zde upozornil na celou řadu otázek, jako na možnost, či nutnost porážek stáda při výskytu u jediného kusu. Dále pilotní programy pro geneticky odolná zvířata (CY). Zbytkové produkty: vlna, kůže. Dotaz na Komisi, jestli zde chce zjednodušit pravidla a administrativní zátěž. Španělský zástupce říká, že pro vlnu je nutno mít formuláře v 4 kopiích, autorizace plus uznání kamionů na dopravu, sběrná místa a jejich akreditace. Vše spojené s velkými administrativními náklady. Iniciativa pro mladé ovčáky Francie. Program běží již pátým rokem, na letošním zemědělském Espace agriculture v Paříži, koncem února se sešlo několik skupinek mladých z 5 zemí (IRL,UK,FR, NL,D) a dva dny zde předváděly informační přehlídky pro začínající ovčáky. Francouzská FNSEA zde nad touto iniciativou měla patronát. Krátkou prezentaci udělala Marianne Orlianges, která vyzvala další země aby se připojily. Posledním bodem pro poradní skupinu bude otázka: dravci, především vlci a jak dále postupovat. POCC/CCC Krátká schůze byla věnována především doporučení, které připravila HLG (High level group) Mléko pro další rozvoj sektoru. Pekka spolu s Walshe, Brichard (předseda skupiny mléko C/C) a ředitelem komodit Petit zde zastupovali farmáře chtěl s předstihem udělat pro bruselské zástupce krátký přehled. Celá zpráva má 50 stránek, zde byly zdůrazněny ve stručnosti hlavní body a ty později rozvedu o doporučení. Snaha o zavedení kontraktů mezi producenty mléka a zpracovateli.rozšířit formálně psané kontrakty, tak aby zahrnuly dodávky surového mléka (včetně ceny, objemu, a trvání smlouvy), pomocí průvodce nebo legislativního opatření, které může členská země udělat povinné. Kolektivní vyjednávací síla producentů. Možný návrh na vytvoření producentských organizací, které by měly dovoleno společně vyjednávat termíny kontraktu, včetně cen, s mlékárnami. Buď trvalé či dočasné (ale dostatečně dlouhé), tato opatření budou pravidelně podléhat revizi. Možnost pro role meziprofesních organizací v sektoru mléka. Přezkoumat, zda některá ze současných možností meziprofesních organizací v sektoru ovoce a zelenina je aplikovatelná v sektoru mléka. Průhlednost v celém mléčném řetězci. Další rozvoj Evropského monitorovacího nástroje cen potravin a provézt průzkum možností s více informacemi (objemy mléčných produktů) přes Eurostat a národní statistické úřady. Tržní opatření a futures. Úvaha o nástrojích, které by byly ve shodě se zelenou skříňkou, na snížení volatility příjmů, včetně využití přístupu na trhy Futures, zvláště pomocí specificky zaměřených tréninkových programů. Marketingové standardy a označení původu. Inovace a výzkum. Zlepšení možností pro obě věci v rámci současných rámcových plánů pro Rozvoj venkova. Měly by se jasně stanovit priority pro mléčný sektor tak, aby se usnadnila koordinace mezi národními a unijními výzkumnými programy. Jednotlivá doporučení, které v souladu s programovým dokumentem HLG, zde udělal Pekka: Kontraktuální vztahy: 3

4 HLG má za to, že je třeba zvýšit znalost a posílit odpovědnost operátorů v řetězci mléka, aby lépe reagovali na signály trhu, a přizpůsobili nabídku poptávce. Komise by podle HLG měla, buď na dobrovolném základě, nebo přes legislativní rámec, využít psaných kontraktů. Jak zvýšit a posílit vyjednávací sílu producentů: HLG vyzývá Komisi, aby dovolila producentským organizacím vyjednávat za farmáře podmínky, včetně ceny, což je ovšem předmětem odpovídajícího objemového limitu jako procenta z EU produkce. Meziprofesní organizace: Komise by měla dále zkoumat, zda by se v mléčném sektoru dalo využít opatření prováděné v sektoru ovoce a zeleniny. Pokud ano, pak by zde měly být vytyčena legální omezení pomocí antikonkurenčních aktivit, které by měla Komise za úkol kontrolovat. Průhlednost: HLG žádá Komisi, aby připravila Evropský nástroj monitorování cen potravin, nejprve přes lepší využití současných informací. Trh: intervence, privátní skladování, vývozní podpory. Současné nástroje jsou dostatečné, fungují jako bezpečnostní síť. Ale měly by se zavést ještě další odpovídající nástroje na řízení trhu, včetně využití Futures. Vypracovat direktivu pro trhy s finančními nástroji (MiFID). Kvalita a labelling: Vyloučit možnosti falsifikace označení, shody jmen. U názvu místa farmaření má Komise prozkoumat všechny opce, a pak rozhodnout jestli mají být aplikovány povinně nebo dobrovolně. Vše by mělo být v souladu s Informacemi o potravě, jak je uvedeno ve Spotřebitelské legislativě. Inovace a výzkum, byly dostatečně rozvedeny v úvodu. WTO Mercosur. Možné zahájení rozhovorů se zeměmi Jižní Ameriky, bylo velmi silně kritizováno od EP. Shelby zde řekla, že členové zemědělského výboru ze všech politických frakcí, zde byli v odmítnutí zajedno. Drtivá většina členů upozorňuje na rizika, které by přineslo obnovení jednání pro zemědělství EU. Také raporteur Georgie Lyon požádal Komisi (DG Trade) o podrobnější informace o stavu jednání a žádá, aby EP byl více konzultován v případě obnovení jednání. Evropa nesmí na jednu stranu svázat ruce našich farmářů obrovskou regulací a na druhé straně dovolit, aby se v supermarketech nabízely produkty bez standardů, jen kvůli nízkým cenám s původem mimo EU, řekl britský konzervativní poslanec Nicholson. První společná schůze se očekává na konec června, nebo počátek července. Pekka jmenoval Antonia novou senior adviser pro skupinu Environment. Podle něho, vynikajícím způsobem připravila a reprezentoval C/C na zeleném týdnu, počátkem tohoto měsíce. LULUCF zvláštní skupina Prostředí V rámci vyjasnění celé řady nejasností a nepřesností okolo této otázky (LULUCF Land use, land use change and forest) Užití půdy, změny užití půdy a lesy, přišli dnes na Copu dva zástupci Komise. Za DG Envir. Zoltán Rakonczay a za DG Clima, Oskar Lansson. Úvod udělala Antonia ze sekretariátu, které uvedla co vše se stalo po konferenci v Kodani, jaké jsou naděje pro zasedání v Cancún a možnost, že EU si stanoví větší zátěž pro provádění, namísto snížení o 20% pak snížení o 30%. 4

5 Jak vypadá LULUCF po Kodani a co s tím nyní Komise dělá? Má být do podzimu dokončeno vyhodnocení, ale konkrétní závěry nejsou ještě zdaleka dokončeny. Zoltán k tomu říká, že celá otázka je stále ještě dost kontroverzní, proto dnešní schůze, aby se celá řada otázek vyjasnila. 1.Co je LULUCF? 2. Důležitost 3. Jak funguje účetnictví 4. Jsou počítané emise rovny skutečným? 5. Otázky mezinárodního jednání 6. Má být LULUCF zahrnut do EU GHG cílů na snížení? Ad 1. Biomasa nad zemí, biomasa v půdě, organický materiál půdy (živá biomasa, mrtvá biomasa, půda). Přechod uhlíku z atmosféry přes stromy do půdy. Propočet jednotlivých článků není jednoduchý- jsou to většinou odhady. CO2, N2OCH4 LULUCF z zemědělství snaha kombinovat vliv obou, jsou provázány (dýchání půdy, kořeny, rýžová pole) LUC představuje asi 25% globálních CO2 emisí a celkově 15% světových GHG emisí (jedná se především o kácení v tropických zemích). 23,1 Gt CO2/ročně připadá na topení fosilními palivy 5,9 Gt (giga tun) na LUC (deforestrace) 11 Gt na růst vegetace EU 27 emise: čistý odběr je 8% totálních EU GHG emisí, LULUCF je čistá ukládací studna, podobně jako tráva, lesy. Ad2. Jak funguje účetnictví!? Net-Net národní včetně LULUCF jako emisní sklad Gross-Net národní bez LULUCF (skladování je ignorováno), je to špatné srovnávání. Net-Net zase nebrala v úvahu uložení ze začátku období počítání a to vedlo k tomu, že dnes jak LULUCF, tak lesy, kde se to počítá, by fakticky nemusely udělat žádné úsilí, aby splnily limity. Kyoto protocol: 3.3. pasivní počítání pro aktivity kácení výsadby, obnovu Gross-net účetnictví 3.4. Opční účetnictví pro řízení lesů (Forest management FM), cropland M a grassland M, + znovuosazení (ZV) - různá účetní pravidla pro aktivity. UNFCCC Kyoto Reporting všechny emise a jejich odstranění na řízené půdě, založené na kategoriích půdy ČZ Kyoto: účetnictví emisí a jejich odstranění je u aktivit při řízení půdy. Mezinárodní jednání: nynější statut. - zůstanou stejná pravidla pro zvláštní obnovení lesů - zemědělské aktivity dobrovolně/povinné - mokřiny přidat? (rašeliniště, permafrost) - změny předpokládané u řízení lesů. Má být LULUCF zahrnut do EU GHG cílů na snižování? Mandát Komise: - LULUCF není zahrnut do nynějších 20% snížení - Závazek v rámci balíčku Klima + energie Místo toho provize zahrnout ETS direktivy a její revize + rozhodnutí a dělení odpovědnosti. Komise má: předložit vyhodnocení včetně emisí a jejich odstranění, včetně LULUCF 5

6 Pokud odsouhlaseno, je otázka, jak zahrnout sektor do EU závazků. Hlavní principy kriterií: Harmonizace Trvalost Environmentální integrita, Přesná účetní pravidla, Přesný monitoring 3. Klíčové otázky: 1. Jaká je potenciální role LULUCF v závazcích EU GHG (šíře návrhu). 2. Jak by LULUCF měl být zahrnut do závazků EU GHG snížení pobídky pro ČZ? 3. Mohou pobídky na snížení být provedeny na EU úrovni? Dobrovolné/povinné Ekonomické, regulační pobídky pro farmáře i lesní správce (lesníky). 20 na 30 komunikace: - účtování musí odrážet, které jdou nad limity - nejistoty a roční variace - snižování zabere až za delší dobu - pobídky pro snižování nejsou dostatečné (Využít CAP platby?) Pracovní plán: - pokračující studie - pokračující práce na programu Europe Climate - práce na změnách od dubna do září veřejná konzultace ČZ později report + legální návrh v polovině Diskuse: Otázky týkající se platnosti, jaké je propojení na CAP (s DG Agri jako partner a koordinátor). Není vyloučeno, že budou další (finanční) požadavky v rámci nového CAP. Platnost spíš než roční, pro celé období ( ), podobně tak u možných revizí. Udělaly výběr a zápočty od Ale jakmile země začne, pak má povinnost pokračovat. Je možné, že bude ještě jedna schůze po veřejné konzultaci v červenci, ale to bude provedeno opět podobným způsobem jako dnešní schůze. Navrhovali jsme, aby to bylo uděláno v rámci pracovní skupiny Environment, nebo Lesy. 6

7 Bohužel opět tento týden chybí přehledy z britských zdrojů, které jsou již svým charakterem daleko obsáhlejší, než přehledy z francouzského tisku. Komise a uniformita plateb Kriteria, podle kterých budou rozdělovány PP v EU 27 se pomalu stávají hlavním bodem jednání o budoucí formě CAP. Jak to vypadá, Komise je proti možnosti stejných PP ve všech členských zemích. Tak to alespoň nastínil náměstek generálního ředitele DG Agri, Klaus- Dieter Borchardt ve své poslední prezentaci v Bruselu. Nyní se podle něho hledá cesta, jak připravit objektivní kriteria pro rozdělení PP, které by podle něho zajistily vyrovnaný systém. V podobné stylu se vyjádřil i francouzský ministr zemědělství Le Maire, při své návštěvě Varšavy, 7. června. Francie jako Polsko chtějí silnou zemědělskou politiku, moderní s odpovídajícím rozpočtem. Francie uznává, že musíme mít více legitimní CAP a historické reference musí být přehodnoceny. Podle polského ministra Sawicki, je třeba odstranit rozdíly mezi starými a novými zeměmi. Le Maire na poslední Radě chce pro tuto vizi získat podporu jak Německa, tak Polska. CAP a regiony Po jednání ve Výboru pro regiony se v raportu francouzského socialisty René Souchot (bývalý Mze) říká, že regiony by se chtěly větší mírou účastnit jednání o distribuci, protože místní úřady vědí nejlépe, jak rozdělit peníze. Výbor regionů je pro společnou zemědělskou politiku a ta musí zůstat zachována na úrovni EU, jsme proti jakémukoliv pokus znárodnění CAP. Ale zároveň je zde požadavek na lepší rozdělení prostředků na venkově. Rozdělení by mělo být přizpůsobeno potřebám jednotlivých regiónů podle jejich specifických požadavků. Výbor se dále hlásí k vytvoření nástrojů, které by stabilizovaly ceny a pomohly řídit produkci. Výbor je rovněž pro revizi rozdělení plateb a odstranění historických referencí. Zároveň žádá, aby byla lepší koordinace mezi CAP a kohezní politikou na venkově. Původní návrh na převody z nepoužitých fondů FEADER do kohezní politiky, byl odmítnut jako příliš radikální. Komisař Ciolos na slyšení řekl, že spolu se svým kolegou pro regiony, Komisařem Johanes Hahn se bude snažit odstranit šedé zóny v regionech a zajistit lepší koordinaci. Komisař požádal výbor, aby předložil svůj názor, jak lépe podpořit místní prodej zemědělských produktů, tzv. krátký oběh a podpořit místní kvalitní produkty. PP platby dříve (Fr. Šp) Vlády obou zemí požádaly Komisi o možnost vyplatit podpory části PP v předstihu. Jako zdůvodnění uvádějí především dopady krize, která postihla celé zemědělství. Španělsko k tomu dodává, že bylo postiženo velkými záplavami v průběhu roku, které postihly všechny hlavní zemědělské oblasti. Francie požaduje, aby dřívější platby byly rozšířeny na živočišnou produkci a také aby platby byly provedeny dříve než budou udělány veškeré kontroly. Komise má o žádosti rozhodnout v příštích týdnech. 7

8 Daně pro mladé Francie se rozhodla použít m, které budou vybrány v rámci nové daně za spekulaci se zemědělskou půdou, na instalaci pomoci mladých. Mze Le Maire to slíbil na kongresu mladých 8. června v Perpignan. Ministr řekl, že to bude součást zákona o modernizaci zemědělství. Nová daň, která je připravena pro půdu na vyjmutí z pozemkového fondu a nyní určenou na stavby, má umožnit mladým lepší zázemí pro začátek jejich kariéry. Ministr tento krok zdůvodnil také tím, že Francie zatím nechala bez povšimnutí ztráty zemědělské půdy, což je z hlediska národní zájmů nepřijatelné. FNSEA není příliš návrhem nadšena, zatím se totiž neví, jakým způsobem bude vše prováděno. Ministr si je vědom, že bitva o daň není zdaleka vyhrána. Dostat výsledek od ministerstva financí nebude jednoduché. Také francouzský parlament požaduje ještě celou řadu vyjasnění, než dá zákonu zelenou. Víno francouzská produkce v cizině Přes 60 velkých francouzských vinařských podniků produkujících víno v cizině, vystavovalo na Salónu v Paříži počátkem června. Fungují ve 14 různých zemí a představují zhruba 70 usedlostí. Je zde reprezentována většina velkých jmen: Mouton Rothschild, Moet Hennessy Wine Estate, domaine Laroche. Vystavované víno je pak původem z USA, Chile, Argentiny, Uruguay, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afriky, Portugalska, Maďarska a také z Maroka. A to jsou jen ty největší podniky. Většina těchto producentů říká, že odešli z Francie, aby se vyhnuli obrovské administrativní zátěži. A také, že v cizině mohou využívat druhy vína, které nejsou ve Francii povoleny. Navíc je přístup k půdě daleko jednoduší než ve Francii. Proto se také francouzská produkce v cizině vyvíjí daleko rychleji než domácí. Příkladem je zde dávána vinice z Jižní Afriky, v provincii Western Cape, kde Stellenbosh je referencí pro mnohé producenty, nejen francouzské, ale také belgické a holandské. Pšenice Na mezinárodní výboru obilí CIC v Londýně 8. června se jednalo o letošních výhledech pro světovou produkci. Podle jejich předpovědí má být letos stagnace, a pokud se tento trend potvrdí, mohou do budoucna být problémy se zajištěním potřebné produkce. Spotřeba pšenice roste rychleji než roste populace, říká Vince Peterson, vice-president americké asociace producentů pšenice. Podle něho bude v roce 2050 potřeba dodatečných 250 mt pšenice, což představuje nárůst o 38%, oproti dnešnímu stavu. U obilí je dnes stav takový, že v roce 2010 je rozloha prakticky stejná jako v 1968, zatímco u kukuřice vzrostla o 57% na 60 m ha. Výnosy u kukuřice rostou, zatímco u pšenice stagnují, nebo dokonce se snižují. Většina účastníků se vyslovila pro využití GMO, jako faktor zvýšení výnosů a optimalizace nákladů. U GMO sóji a kukuřice se výnosy zvyšují 2 až 3krát rychleji než u pšenice. V řadě zemí jako v Austrálii, dochází ke snižování výnosů víc než jinde (opakující se sucho). Je proto nutné najít odpověď v odolnější druzích kultur. 8

9 GMO Komise chce v polovině července navrhnout Radě a také Parlamentu možnost, aby členské země mohly úplně nebo částečně zakázat pěstovat na svém území GMO povolené na EU úrovni. Vedle toho chce posílit kriteria navržená v roce 2003 pro koexistenci mezi GMO, konveční a bio produkcí tak, aby se vyloučila přítomnost GMO v ostatních produktech. To by v praxi mohlo znamenat za určitých podmínek, regiony bez GMO. Tam, kde koexistence nemůže být zajištěna na úrovni farem. Komise tímto krokem chce odblokovat současnou prakticky patovou situaci v EU. DG Sanco zatím neudává přesně všechny důvody, při kterých by země mohla zakázat GMO. Jediný článek bude přidán k direktivě z 2001 o dobrovolné diseminaci GMO. V něm se říká, že povolení GMO neovlivňuje možnost, aby členská země přijala opatření, která zakazují, omezují pěstování GMO úplně nebo částečně na svém území, za podmínek, že tato opatření budou založena na jiných motivech, než hodnocení dopadu na zdraví a prostředí. Návrh Komise má být předložen 28. června expertům členských zemí a později (3 a 14. července) environmentálnímu výboru EP. Etikety potravin EU 27 se dohodly o nutnosti nařídit minimální velikost textu pro informace na obalu potravin. Část zemí požaduje rovněž povinnost označení původu pro určité produkty. Návrh Komise byl projednán 8. června v Lucemburku, v rámci debaty ministrů o orientaci při označení na obalech. Francie a Německo požadují dodatečná kriteria (více místa mezi linkami, různé barvy pro odlišení písmen, kontrasty). Parlament se má v těchto dnech vyslovit poprvé k tomuto návrhu. Komise parlamentu má trochu jiný názor, navrhuje namísto minimální velikosti písma, jiným kriteriem čitelnosti. Celá řada zemí včetně ČR (Hu, Fin, NL, DK, DE. Au, EE a PL) mají k návrhu rezervy. Komise chce více zdůvodnit odpovědnost operátorů v celém potravinovém řetězci. 9

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera

VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ. Josef Kučera VÝVOJ MLÉČNÉHO SEKTORU V EU A VE SVĚTĚ Josef Kučera Použité zdroje informací Market situation report COM (VII. 2013) SZIF komoditní zprávy USDA foreigner agricultural service VI. 2013 FAO / OECD prognózy

Více

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj

Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% mléka dopady. Vepřové - vývoj Copa, Cogeca Světové ceny mléka Maroko- zemědělský rozpočet + 58% Zabezpečit potravu UK EU x Brazílie 2. generace biopaliv Deregulace trhu mléka dopady Vepřové - vývoj US struktury farem FNSEA COPA, COGECA

Více

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel

Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Jednání pracovní skupiny Víno při COPA/COGECA Jednání poradní skupiny Víno při Komisi EU 19. a 20. 10. 2011 Brusel Účastníci jednání za ČR: Ing. Jiří Sedlo, CSc., Velké Bílovice 1,2 Ing. Karel Matoušek,

Více

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.

Obsah: COPA, COGECA. Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Seminář Změna užití půdy vztah k produkci biopaliv 3.5.... 1 Pracovní skupina Vepřové 5.5... 2 POCC/CCC 6.5... 4 500 m výdajů vracení peněz do Bruselu... 6 GMO - ČZ špatná data...

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020

Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova. Moderní české zemědělství do roku 2020 Výbor EP pro Zemědělství a rozvoj venkova Moderní české zemědělství do roku 2020 Evropský kontext SZP EU Rok 2008 Health Check pouze kosmetické změny Přetrvávají problémy: Přílišná regulace a složitost

Více

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008

Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Stručná zpráva ze zasedání obchodně-ekonomického výboru EDA Brusel, 16.04.2008 Účast: B,DE,DK,FI,PL,SW,F,IT,IR,UK, NL,CZ (ing.kopáček-čmsm, ing.vaclíková-madeta) EDA: B.Masure, Joop Kleibeuker, Tijn van

Více

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020

Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Příští víceletý finanční rámec EU 2014-2020 Jana MALKRABOVÁ Sekce pro evropské záležitosti, Úřad vlády ČR 24. listopadu 2011 Obsah prezentace I. Obecně k rozpočtu EU II. III. IV. Harmonogram vyjednávání

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy, 10.1.... 1 Pracovní příprava na zasedání Komise k CAP 2013. 11.1.... 3 POCC/CCC 14.1... 5 Trhy-finance... 6 Termínové trhy jak dále?... 6 G20 FNSEA...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Zdraví a ochrana zvířat 8.11... 1 Pracovní skupina Osiva 10/11... 3 Copa-Geopa/Effat sociální dialog 10/11... 5 POCC/CCC 12/11.... 6 Mléko redukční plán... 8 Rada

Více

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš

Zemědělská politika a její dopady. Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Zemědělská politika a její dopady Ing. Jindřich Šnejdrla Ing. Martin Fantyš Osnova prezentace Situace v zemědělské výrobě ČR Reforma SZP Aktuální stav českého zem. Po vstupu do EÚ v r 2004 díky dotacím

Více

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast.

Na tuto pracovní skupinu nenavazovala poradní skupina, a tak zde nebyla velká účast. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.7.... 1 POCC/CCC 15.7... 5 Chorvatsko... 7 Brusel chce vlastní zdroje... 7 Indie a zásoby... 7 Drůbež - FAO... 7 Německo restrukturalizace pokračuje...

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020

Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Aktuální situace v nastavení Společné zemědělské politiky v ČR na období 2014-2020 Program rozvoje venkova Schvalovací proces PRV 2014-2020 - říjen 2014 (resp. do 3 měsíců od předložení PRV, tj. od 16.

Více

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ

CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ CECIMO PROGNÓZY TRENDŮ V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Podzim 2008 Copyright 2008 Oxford Economics 1 PROGNÓZY V OBORU OBRÁBĚCÍCH STROJŮ Celkový přehled za šest členských států CECIMO Francie Německo Itálie Španělsko

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR

Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR Ing. Jindřich Š N E J D R L A viceprezident AK ČR PŮDA A OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU V EKONOMICKÝCH SOUVISLOSTECH PŮDA JAKO VÝROBNÍ PROSTŘEDEK JEDINEČNÝ EKOSYSTÉM 13. dubna 2010, Praha ZEMĚDĚLSKÝ

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Potraviny 23.01. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Potraviny 23.01... 1 POCC/CCC 26/1.... 4 Pracovní skupina ad hoc Produkty z mé farmy, 27/1... 6 Drůbež Brazílie... 7 Ceny vepřového Německo... 7 Ceny hnojiv...

Více

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel

Eva Zamrazilová. Členka bankovní rady ČNB. Ceny potravin a český spotřebitel Eva Zamrazilová Členka bankovní rady ČNB Ceny potravin a český spotřebitel Strategie českého zemědělství a potravinářství do roku 2020 Soběstačnost ve vleku EU? Žofínské fórum,25. března 2013 Úvodem Národohospodářský

Více

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU

AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU AKTUALIZACE STUDIE DOPADŮ KLIMATICKO-ENERGETICKÉHO BALÍČKU EU NA VYBRANÉ SPOLEČNOSTI ČESKÉHO CHEMICKÉHO PRŮMYSLU 23. 9. 2010 Jaroslav Suchý, SCHP ČR Výbor pro energetiku a změnu klimatu Praha 1 27 550

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Víno 11.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Víno 11.5.... 1 POCC/CCC 13.5... 2 UK příjmy klesly i v 2010... 4 Chorvatsko... 4 Obilí... 4 Sucho USA, Německo... 4 Počasí ničí produkci drůbeže... 5 Francie

Více

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ

PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ PAKT EURO PLUS: HODNOCENÍ DOSAVADNÍCH ZKUŠENOSTÍ Prezentace J. M. Barrosa, předsedy Evropské komise, Evropské radě dne 9. prosince 2011 Pakt euro plus v souvislostech Evropa 2020 Postup při makroekonomické

Více

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost

Zemědělská politika EU. Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost Zemědělská politika EU Naše půda, naše potraviny, naše budoucnost CS Od svého vzniku před více než 50 lety se společná zemědělská politika (SZP) neustále vyvíjela, aby se přizpůsobila měnícím se hospodářským,

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU

ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Praha, 1. 11. 2012 ZMĚNY VE STRUKTUŘE VÝDAJŮ DOMÁCNOSTÍ V ZEMÍCH EU Struktura výdajů domácností prochází vývojem, který je ovlivněn především cenou zboží a služeb. A tak skupina zboží či služeb, která

Více

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR

Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Statistika a trendy vývoje ekologického zemědělství v ČR Ing. Andrea Hrabalová, konzultant ČTPEZ Ing. Hana Šejnohová, Ph.D., ÚZEI 2. září 2015, konference Biosummit, Praha Vývoj ekologického zemědělství

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 18. listopadu 2009 (OR. en) 15668/09 AGRI 497 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět: ROZHODNUTÍ RADY o poskytování státní podpory orgány Polské republiky na nákup zemědělské půdy

Více

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise

COVER PPT_Compressed. budoucnosti Evropy. Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise COVER PPT_Compressed Investování do budoucnosti Evropy Denisa Perrin oddělení pro Českou Republiku Generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise 1 5. zpráva o hospodářské, sociální a územní

Více

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství

Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Význam a možnosti zemědělského pojištění při snižování rizik v zemědělství Jindřich Špička Alice Picková Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Role zemědělského pojištění v risk managementu zdroj: Swiss

Více

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí

Reforma rozpočtu EU. Eurocentrum Praha 30. října 2008. Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Reforma rozpočtu EU Eurocentrum Praha 30. října 2008 Kateřina Matoušková Odbor Národní fond Ministerstvo financí Obsah 1. Současná struktura rozpočtu EU 2. Rozhodnutí o revizi 3. Veřejná debata 4. Revize

Více

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR

rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních zakázek ČR Index mezinárodní otevřenosti ČR Přílohy 1. Ukazatele transparentnosti trhu veřejných zakázek v České republice v letech 21-29 1 75 % 5 25 21 22 23 24 25 26 27 28 29 rok Index transparentnosti trhu veřejných zakázek ČR Index netransparentních

Více

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013

Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Program rozvoje venkova 2007-2013 Příprava na programové období po roce 2013 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Politika rozvoje venkova Cíle politiky

Více

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství

Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020. Ministerstvo zemědělství Dostupnost primárních zdrojů biomasy a priority jejich rozvoje Akční plán pro biomasu v ČR na období do roku 2020 Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. Cíle v rozvoji OZE do roku 2020 2.

Více

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008

L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 L 11/12 Úřední věstník Evropské unie 15.1.2008 ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2007, kterým se schvalují předvývozní kontroly prováděné Spojenými státy americkými u podzemnice olejné a výrobků z

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA

Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Přenos znalostí a zkušeností z aktivit projektu POSTA Leoš Horníček Instituce a programy EU Informace ze stáže v Bruselu Školicí stáž Název: Školicí stáž Interoperabilita (dopravní část) Organizátor: Bohemia

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 15.6.2006 KOM(2006) 302 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU o akčním plánu EU pro lesnictví {SEK(2006) 748} CS CS SDĚLENÍ KOMISE RADĚ

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie

Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, generální tajemník Rady Evropské unie Rada Evropské unie Brusel 1. července 2016 (OR. en) 10859/16 PRŮVODNÍ POZNÁMKA Odesílatel: Datum přijetí: 30. června 2016 Příjemce: Č. dok. Komise: COM(2016) 435 final Předmět: SOC 445 EMPL 294 FSTR 42

Více

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika

Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016. 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika Komentář k návrhu rozpočtu SZIF na rok 2016 1. Komentář k návrhu rozpočtu v části Společná zemědělská politika 1.1. Přímé platby Přímé platby v roce 2016 zahrnují Jednotnou platbu na plochu (SAPS), Platbu

Více

Energetické cíle ČR v evropském

Energetické cíle ČR v evropském kontextu kontextu 1 Vrcholové strategické cíle ASEK Energetická bezpečnost Bezpečnost dodávek energie Odolnost proti poruchám Konkurenceschopnost Bezpečnost Konkurenceschopné ceny pro průmysl Sociální

Více

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

NÁVRH STANOVISKA. CS Jednotná v rozmanitosti CS 2013/0224(COD) 4. 11. 2013. Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 4. 11. 2013 2013/0224(COD) NÁVRH STANOVISKA Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a

Více

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování

Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Stavební spořen ení s jistotou k vlastnímu bydlení XV. evropský kongres Evropského sdružen ení stavebních spořitelen Očekávané demografické změny v zemích Evropské unie a základní politické směřování Detlef

Více

Výdaje na základní výzkum

Výdaje na základní výzkum Sekretariát Rady pro výzkum, vývoj a inovace Výdaje na základní výzkum celkové, v sektoru vládním (státním), podnikatelském a v sektoru vysokých škol Mezinárodní porovnání říjen 2009 ÚVOD 1) Cílem následujících

Více

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost.

ANALÝZA KAKAO LONG. Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. ANALÝZA KAKAO LONG Kakao je nejen afrodiziakum, ale i dobrá investiční příležitost. Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 30.6. 2015 Shrnutí Kakao je ve vědeckém světě známé

Více

Mléko a mléčné produkty

Mléko a mléčné produkty Mléko a mléčné produkty i přes neustálý tlak na snižování produkce mléka zůstávají další vyhlídky pro mléčný trh a mléčné výrobky příznivé, a to díky stále rostoucí světové poptávce. Spíše se tedy očekává

Více

Společná zemědělská politika v ČR

Společná zemědělská politika v ČR Společná zemědělská politika v ČR Ministerstvo zemědělství Národní konference VENKOV 2014 16. 10. 2014, Konstantinovy Lázně Obsah prezentace Nová Společná zemědělská politika od roku 2014 Podpory v rámci

Více

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission

Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU. Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Udržitelná spotřeba potravin: několik pohledů z EU Ladislav Miko DDG SANCO, European Commission Co je to udržitelná spotřeba? Vychází z konceptu udržitelného rozvoje: Trvale udržitelný rozvoj společnosti

Více

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu)

Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Výhled cen plynu do roku 2020 (a vliv břidlicového plynu) Jiří Mlynář XVII. jarní konference AEM 27. 3. 2012 RWE Supply & Trading CZ, a.s. Historický vývoj cen plynu > Ceny ve smlouvách s producenty z

Více

Společná zemědělská politika

Společná zemědělská politika Společná zemědělská politika Důvody vzniku SZP 1. Zajištění potravinové soběstačnosti členů ES 2. Nutnost zvládnout migrační proud obyvatelstva z venkova do měst 3. Politické důvody zemědělci významnou

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Quo Vadis.. Opět. Luděk Niedermayer Ekonomický růst ČR Očekávání v pohybu Původní předpoklad bylo pokračování postupného oživení se zlepšující se 8 strukturou růstu (růst v roce 2012 urychlí na cca. 2,5%)

Více

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013

EMISNÍ POVOLENKY. Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 EMISNÍ POVOLENKY PŘÍLEŽITOSTI OBCHODOVÁNÍ VE 3. FÁZI Hradec Králové, Hotel Tereziánský dvůr, 18.dubna 2013 Analýza současného dění na emisních trzích a očekávaný vývoj cen povolenek do roku 2020 Mgr. Jan

Více

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací

Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací IP/08/0 V Bruselu dne 19. března 08 Osm členských států EU má náskok před USA v zavádění širokopásmového připojení, uvádí zpráva Komise z oblasti telekomunikací Podle dnes zveřejněné 1. zprávy Evropské

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Svaz průmyslu a dopravy ČR Svaz průmyslu a dopravy ČR Statistické šetření SPČR a ČNB v nefinančních podnicích Výsledky za 4. Vyhodnocení a komentáře 2 O šetření Pravidelné čtvrtletní šetření SPČR a ČNB Od roku 2011, dodnes celkem

Více

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007

Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 Informační materiál pro jednání Výboru pro evropské záležitosti dne 18. května 2007 NÁVRH REFORMY SPOLEČNÉ ORGANIZACE TRHU S OVOCEM A ZELENINOU Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké

Více

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci

Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY Příloha k usnesení vlády ze dne 19. prosince 2007 č. 1439 Statut Rady pro zahraniční rozvojovou spolupráci Článek I Úvodní ustanovení Rada pro zahraniční rozvojovou spolupráci (dále

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: Ing. Karel Matoušek Obsah: COPA, COGECA... 1 Paříž 22 EU - komentář... 6 Socialisté Francie jeden pilíř: potrava, zemědělství, prostředí... 6 FNSEA po 2013... 6 Francie Dánsko... 7 FAO růst cen... 7 Mléko... 7 COPA, COGECA

Více

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete?

Sociální dialog. Kde nás nyní naleznete? Kde nás nyní naleznete? elektrická energie plyn nemocnice lokální a regionální vláda národní a evropská správa odpad voda sociální služby Rozvoj, priority a problémy Energie Dialog od roku 1995, s oficiálním

Více

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje

Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje IP/08/1831 Brusel, dne 28. listopadu 2008 Širokopásmové připojení: Rozdíl mezi nejvíce a nejméně výkonnými evropskými zeměmi se zmenšuje Míra rozšíření širokopásmového připojení se v Evropě dále zlepšila.

Více

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009

Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 Střednědobý výhled sektoru vína (do roku 2015/2016) Červenec 2009 1. Výchozí stav a předpoklady Výhled je zpracován na základě statistické analýzy produkce a spotřeby vína. Je uvažováno ve třech scénářích:

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005

EVROPSKÝ PARLAMENT. Rozpočtový výbor SDĚLENÍ ČLENŮM. Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 ««««««««««««Rozpočtový výbor 2009 SDĚLENÍ ČLENŮM Věc: Plnění rozpočtu Evropského parlamentu na rok 2005 V příloze naleznete návrh na převod položek C11 rozpočtový rok 2005. GENERÁLNÍ

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y

XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y XIII. R O S T L I N O L É K A Ř S K É D N Y Ing. Jan VELEBA, prezident AK ČR 3. listopad 2010, Pardubice BOHATÁ AGRÁRNÍ HISTORIE 1/2 Období první republiky hluboká tradice a výrazné úspěchy ČR leader v

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Evironment 8/6. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Evironment 8/6.... 1 POCC/CCC měsíční 10.6... 3 Po Radě: Nové členské země x EU15... 5 Kompenzace x konkurence EU... 5 Zelená fiskalita pro zemědělství?... 5 Rozpočet

Více

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29.

Memorandum BISE 1. k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu. 29. Memorandum BISE 1 k inteligentní energii ve městech a obcích nových členských zemí, kandidátských zemí a zemí západního Balkánu 29. října 2004 118 účastníků 2 ze sedmdesáti východoevropských zemí zahrnujících:

Více

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí

Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí 10 Boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 Paris Posouzení opatření SZP v odvětví chovu koz a ovcí NABÍDKOVÉ ŘÍZENÍ č. AGRI 2010 EVAL 02 Pro GŘ Agri Evropská komise Krátké shrnutí Listopad 2011 1 1 CÍL, RÁMEC

Více

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ BULHARSKA A RUMUNSKA K EVROPSKÉ UNII Brusel, 31. března 2005 AA 21/2/05 REV 2 SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ: SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ, AKT O PŘISTOUPENÍ, PŘÍLOHA VIII NÁVRH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905}

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.5.2008 KOM(2008) 307 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o odvětví lnu a konopí {SEK(2008) 1905} CS CS ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny?

Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Nová Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii: zabrání budoucím krizím eurozóny? Ing. Jan Mládek, CSc. předseda představenstva FONTES RERUM, družstvo pro ekonomická, politická

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví v energetice Olga Svitáková Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR Priority českého předsednictví Úvod do energetické politiky EU Energetická bezpečnost Vnitřní trh energií Důsledky

Více

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA

NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NETWORKING JAKO KONKURENČNÍ VÝHODA NA EXPORTNÍCH TRZÍCH Změna struktury obchodních bariér Opouštění tradičních modelů (cla, kvóty) důsledek závazků WTO, regionálních a bilaterálních dohod Nástup skrytých

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému

ČESKÁ REPUBLIKA. 1. Hlavní charakteristika důchodového systému ČESKÁ REPUBLIKA 1. Hlavní charakteristika důchodového systému Zákonné starobní důchody se skládají ze dvou částí z rovného základního důchodu a důchodu odvozeného z výdělku na základě osobního vyměřovacího

Více

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09

COPA, COGECA OBSAH: POCC/CCC schůze 3.9. 09 OBSAH: COPA, COGECA... 1 Mléko v příští Radě... 3 WTO... 3 USA a mléko... 3 Pozice UK k CAP... 4 Holandsko chce zpřísnit dopravu zvířat... 4 Dodávky sóji z USA... 4 Ceny obilí v Polsku protesty... 5 Problémy

Více

Obsah: COPA, COGECA. 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9.

Obsah: COPA, COGECA. 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9. Obsah: COPA, COGECA... 1 1. Mimořádná schůze Rozvoje venkova 6.9.... 1 2. Pracovní skupina Hovězí 7.9... 3 Pracovní skupina Potraviny 8.9... 5 Pracovní skupina Lesy 9.9... 7 Pracovní skupina Brambory 10.9....

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2006R1907 CS 10.12.2011 011.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B C1 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Hovězí 14.12. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Hovězí 14.12... 1 Geopa 15.12. plenární zasedání... 3 CCC družstevní koordinační výbor 15.12... 4 POCC/CCC měsíční 16.12... 6 UK ministr kritizuje CAP... 8 EU

Více

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství

Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Dopady oslabení kurzu na ceny potravin a české zemědělství Mojmír Hampl Viceguvernér ČNB Žofínské fórum na téma České zemědělství 10. března 014 Potravinová soběstačnost Domácí produkce a zahraniční obchod

Více

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika

Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika 02.11.2010 Dunajská strategie Prioritám Dunajské strategie bude kralovat životní prostředí a ekonomika Další z projektů regionálního partnerství podporovaného Evropskou unií, tzv. Dunajská strategie, se

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE RADĚ. o odvětví sušených krmiv CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 19.9.2008 KOM (2008) 570 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv CS CS ZPRÁVA KOMISE RADĚ o odvětví sušených krmiv 1. ÚVOD Podle

Více

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE

EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE EXPORT ZBOŽÍ NA TAIWAN PŘÍPADOVÁ STUDIE Obsah 1. Zadání... 2 2. Sestavení rámcové nabídky... 2 3. Analýza statistik taiwanského trhu s vínem... 2 3.1. Import vína na Taiwan... 2 3.2. Export vína z Taiwanu...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: ing. Karel Matoušek, Brusel

Obsah: COPA, COGECA. Zpracoval: ing. Karel Matoušek, Brusel Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Bioenergie/biotechnologie. 28.6... 2 Pracovní skupina Krmiva 29.6.... 4 Pracovní skupina Legální otázky 30.6.... 6 Příští CAP včetně pojištění... 8 Zveřejnění

Více

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko

Zápis. Podrobný program jednání ustavující členské schůze MAS Jablunkovsko Zápis o ustavující členské schůzi zájmového sdružení právnických osob podle ustanovení 20 f a následujících ustanovení zákona č. 40/1964 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších platných předpisů,

Více

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov

ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD. 13.12.2012 Vyškov ČLENSKÁ SCHŮZE MORAVA, MOD 13.12.2012 Vyškov Hlavní úkoly Moravy, MOD v roce 2012 1. Peníze z mlékárny MILTRA B, s. r. o. 2. Bránit poklesu ceny 3. Aktivizace družstva Projekt Proč chovat mléčný skot jak

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více