Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina Ovce a kozy 14.6."

Transkript

1 Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Ovce a kozy POCC/CCC LULUCF zvláštní skupina Prostředí Komise a uniformita plateb... 7 CAP a regiony... 7 PP platby dříve (Fr. Šp)... 7 Daně pro mladé... 8 Víno francouzská produkce v cizině... 8 Pšenice... 8 GMO... 9 Etikety potravin... 9 COPA, COGECA Pracovní skupina Ovce a kozy Předseda skupiny Emmanuel Coste (FR) nechal v úvodu schválit program a zápis z poslední schůze. Hned z kraje také řekl, že po projednání otázky CAP po 2013, se bude muset udělat dohoda o příspěvku pracovní skupiny do této politiky, jaká jsou očekávání a požadavky a to se musí udělat nejpozději do října letošního roku. Volba nového vedení skupiny. Coste byl jediným kandidátem na předsednické místo a byl schválen aklamací. Trochu byly obavy u volby vice-presidenta, protože kromě 2 oficiálních kandidátů se ještě ráno přihlásil německý zástupce jako třetí uchazeč. Nakonec si svoji kandidaturu rozmyslel a Coste udělal návrh skupině, aby byli dva místopředsedové, což statut C/C umožňuje. To bylo také schváleno a oba místopředsedové, stávající Giampaolo Tardella (Coldiretti) a Edmund Bailey (NFU), udělali krátkou řeč o svým představách. Oba společně schváleni aklamací. Příprava poradní skupiny: Stav ze skupiny předpovědi: Stan Jaš. K politování konstatoval, že se tato schůze konala jen před týdnem, což je pro řadu lidí dost obtížné v průběhu 10 dní přijet dvakrát do Bruselu. Měl by být mezi oběma schůzemi větší odstup. Organizace se také příliš nevyznamenaly a jen 8 z celkového počtu 21 zaslalo údaje. Konstatování: Každým rokem od 2006 klesá produkce ale také spotřeba (vloni o 5,5%). Vývozy se zvýšily o 3,5% ale také o stejný rozdíl dovozy. Počet ovcí klesl rovněž o 5% (2008), v 2009 o 2,3%. Poklesy hlásí Španělsko, UK, Francie, Itálie, Portugalsko i Irsko. Zvýšení jen Rumunsko, kde počty rostou již čtvrtým rokem. Kozy: stabilita, malé zvýšení v NL, Rum, Fr. Spotřeba masa také klesá, nyní je EU průměr 2,5 kg na hlavu a pro letošní rok se očekává další pokles (o 2%). Příliš se to neprojevuje ani na cenách (lidé kupují levnější maso). Ceny se v minulé sezóně zvýšily o 5,5%, ale to stále nedělá sektor příliš ziskový. 1

2 Dovozy (kvóta je t), sice v 2009 se dovozy zvýšily, N. Zéland má problémy a plní kvótu jen na t. Počty ovcí tam klesly na 32,4 m, ale zvýšila se mírně váha jednotlivých kusů, a tak celková produkce se mírně zlepšila. Austrálie pokles o 25% především u vyvezené produkce. Jednotlivé země přehledy: Francie: špatné příjmy v sektoru trvají jež 25 let, jen malý pokles pro rok Německo: poklesy zvířat použít na diskusi o CAP po 2013, horší je i správa venkova, ovce představují extenzivní produkci ( mléko a vlna). Španělsko: menší stáda (opuštění půdy), neziskovost, pro 2011 se očekává další snížení (budou decoupled platby). Polsko: -4%, ale trh se nyní stabilizuje. Na vývoz se očekává 12-14%. Itálie: velmi nákladné, příjmy sice stabilní, ale farmy jsou velmi zadlužené UK: méně o 4-5%, není ziskovost (decoupled payment), nákladná agrienvironmentální opatření. Také velký tlak supermarketů na ceny. Jedinou výhodou byla pro export slabá libra. Irsko: není důvěra v sektor. Ale i přes to se má letos produkce zvýšit o 14%, jen se neví, co to udělá s cenami a také jestli se podaří stabilizovat spotřebu. Portugalsko: problémy u příjmů a s nákladnou administrativou. CAP. Nejprve Health check a jeho dopad na sektor. Jaš udělal přehled opatření, které jednotlivé země zvolily (čl. 68, využití nečerpaných podpor (FR, ŠP), podpory II. Pilíře, prémie na trávu (D). Do 2013 je možné podržet prémii na jehně (používá 6 zemí). Rozhodne se skupina u požadavku zachovat některé platby pro sektor i po 2013? CAP po Přehled udělal Arnaut Petit (Shelby nebyla v Bruselu). Tento přehled byl již udělán mnohokrát, zopakuji hlavní body. Nástroje řízení trhu Posílení pozice farmářů v potravinovém řetězci (PO) Zlepšit konkurenční pozici (zachovat PP) Kompenzace pro LFA Voda, bioenergie (II. Pilíř) Propojení EU politik (obchodní WTO, standardy). Další část věnoval přehledu situace o rozpravě v EP a zdůraznil dnešní roli EP pro rozhodování. Socialistické frakce: důraz na veřejné služby (public goods). PPE více ekonomický směr připravuje svoji pozici. Liberální přibližuje se pozici PPE. Dnes hlasování v zemědělském výboru, pak bude následovat komunikace EP. C/C připravuje na podzim Den masa konference s osvětou, společně s FAO. To připravuje svůj raport na říjen, takže by se měly obě akce někde potkat. Coste zde mluvil o tom jak se mají provádět kontakty s politickými frakcemi v EP, doplnit také o národní lobbying (D). V CAP mluvit rovněž o ovčácích bez půdy (nemají nárok na PP), což je situace řady lidí ve Francii, Španělsku i v Německu. Promoce: důležitý bod k diskusi na poradní skupině. Sanitární a veterinární otázky: Identifikace: celá řada zemí ještě nezačala, a existuje celá řada problémů. Někde to funguje velmi dobře (Španělsko), Němci si stěžují, že u nich nefunguje téměř třetina čipů. Coste říká, že Komise odmítla dát tento bod na program. Maďarský zástupce říká, že se podařilo získat dodavatele až po více než 7 měsících, ale první 2 dodávky byly špatné a nic nefungovalo. Takže jejich zkušenost je také negativní. BSE možnost revize. 2

3 TSE u ovcí. Jaš zde upozornil na celou řadu otázek, jako na možnost, či nutnost porážek stáda při výskytu u jediného kusu. Dále pilotní programy pro geneticky odolná zvířata (CY). Zbytkové produkty: vlna, kůže. Dotaz na Komisi, jestli zde chce zjednodušit pravidla a administrativní zátěž. Španělský zástupce říká, že pro vlnu je nutno mít formuláře v 4 kopiích, autorizace plus uznání kamionů na dopravu, sběrná místa a jejich akreditace. Vše spojené s velkými administrativními náklady. Iniciativa pro mladé ovčáky Francie. Program běží již pátým rokem, na letošním zemědělském Espace agriculture v Paříži, koncem února se sešlo několik skupinek mladých z 5 zemí (IRL,UK,FR, NL,D) a dva dny zde předváděly informační přehlídky pro začínající ovčáky. Francouzská FNSEA zde nad touto iniciativou měla patronát. Krátkou prezentaci udělala Marianne Orlianges, která vyzvala další země aby se připojily. Posledním bodem pro poradní skupinu bude otázka: dravci, především vlci a jak dále postupovat. POCC/CCC Krátká schůze byla věnována především doporučení, které připravila HLG (High level group) Mléko pro další rozvoj sektoru. Pekka spolu s Walshe, Brichard (předseda skupiny mléko C/C) a ředitelem komodit Petit zde zastupovali farmáře chtěl s předstihem udělat pro bruselské zástupce krátký přehled. Celá zpráva má 50 stránek, zde byly zdůrazněny ve stručnosti hlavní body a ty později rozvedu o doporučení. Snaha o zavedení kontraktů mezi producenty mléka a zpracovateli.rozšířit formálně psané kontrakty, tak aby zahrnuly dodávky surového mléka (včetně ceny, objemu, a trvání smlouvy), pomocí průvodce nebo legislativního opatření, které může členská země udělat povinné. Kolektivní vyjednávací síla producentů. Možný návrh na vytvoření producentských organizací, které by měly dovoleno společně vyjednávat termíny kontraktu, včetně cen, s mlékárnami. Buď trvalé či dočasné (ale dostatečně dlouhé), tato opatření budou pravidelně podléhat revizi. Možnost pro role meziprofesních organizací v sektoru mléka. Přezkoumat, zda některá ze současných možností meziprofesních organizací v sektoru ovoce a zelenina je aplikovatelná v sektoru mléka. Průhlednost v celém mléčném řetězci. Další rozvoj Evropského monitorovacího nástroje cen potravin a provézt průzkum možností s více informacemi (objemy mléčných produktů) přes Eurostat a národní statistické úřady. Tržní opatření a futures. Úvaha o nástrojích, které by byly ve shodě se zelenou skříňkou, na snížení volatility příjmů, včetně využití přístupu na trhy Futures, zvláště pomocí specificky zaměřených tréninkových programů. Marketingové standardy a označení původu. Inovace a výzkum. Zlepšení možností pro obě věci v rámci současných rámcových plánů pro Rozvoj venkova. Měly by se jasně stanovit priority pro mléčný sektor tak, aby se usnadnila koordinace mezi národními a unijními výzkumnými programy. Jednotlivá doporučení, které v souladu s programovým dokumentem HLG, zde udělal Pekka: Kontraktuální vztahy: 3

4 HLG má za to, že je třeba zvýšit znalost a posílit odpovědnost operátorů v řetězci mléka, aby lépe reagovali na signály trhu, a přizpůsobili nabídku poptávce. Komise by podle HLG měla, buď na dobrovolném základě, nebo přes legislativní rámec, využít psaných kontraktů. Jak zvýšit a posílit vyjednávací sílu producentů: HLG vyzývá Komisi, aby dovolila producentským organizacím vyjednávat za farmáře podmínky, včetně ceny, což je ovšem předmětem odpovídajícího objemového limitu jako procenta z EU produkce. Meziprofesní organizace: Komise by měla dále zkoumat, zda by se v mléčném sektoru dalo využít opatření prováděné v sektoru ovoce a zeleniny. Pokud ano, pak by zde měly být vytyčena legální omezení pomocí antikonkurenčních aktivit, které by měla Komise za úkol kontrolovat. Průhlednost: HLG žádá Komisi, aby připravila Evropský nástroj monitorování cen potravin, nejprve přes lepší využití současných informací. Trh: intervence, privátní skladování, vývozní podpory. Současné nástroje jsou dostatečné, fungují jako bezpečnostní síť. Ale měly by se zavést ještě další odpovídající nástroje na řízení trhu, včetně využití Futures. Vypracovat direktivu pro trhy s finančními nástroji (MiFID). Kvalita a labelling: Vyloučit možnosti falsifikace označení, shody jmen. U názvu místa farmaření má Komise prozkoumat všechny opce, a pak rozhodnout jestli mají být aplikovány povinně nebo dobrovolně. Vše by mělo být v souladu s Informacemi o potravě, jak je uvedeno ve Spotřebitelské legislativě. Inovace a výzkum, byly dostatečně rozvedeny v úvodu. WTO Mercosur. Možné zahájení rozhovorů se zeměmi Jižní Ameriky, bylo velmi silně kritizováno od EP. Shelby zde řekla, že členové zemědělského výboru ze všech politických frakcí, zde byli v odmítnutí zajedno. Drtivá většina členů upozorňuje na rizika, které by přineslo obnovení jednání pro zemědělství EU. Také raporteur Georgie Lyon požádal Komisi (DG Trade) o podrobnější informace o stavu jednání a žádá, aby EP byl více konzultován v případě obnovení jednání. Evropa nesmí na jednu stranu svázat ruce našich farmářů obrovskou regulací a na druhé straně dovolit, aby se v supermarketech nabízely produkty bez standardů, jen kvůli nízkým cenám s původem mimo EU, řekl britský konzervativní poslanec Nicholson. První společná schůze se očekává na konec června, nebo počátek července. Pekka jmenoval Antonia novou senior adviser pro skupinu Environment. Podle něho, vynikajícím způsobem připravila a reprezentoval C/C na zeleném týdnu, počátkem tohoto měsíce. LULUCF zvláštní skupina Prostředí V rámci vyjasnění celé řady nejasností a nepřesností okolo této otázky (LULUCF Land use, land use change and forest) Užití půdy, změny užití půdy a lesy, přišli dnes na Copu dva zástupci Komise. Za DG Envir. Zoltán Rakonczay a za DG Clima, Oskar Lansson. Úvod udělala Antonia ze sekretariátu, které uvedla co vše se stalo po konferenci v Kodani, jaké jsou naděje pro zasedání v Cancún a možnost, že EU si stanoví větší zátěž pro provádění, namísto snížení o 20% pak snížení o 30%. 4

5 Jak vypadá LULUCF po Kodani a co s tím nyní Komise dělá? Má být do podzimu dokončeno vyhodnocení, ale konkrétní závěry nejsou ještě zdaleka dokončeny. Zoltán k tomu říká, že celá otázka je stále ještě dost kontroverzní, proto dnešní schůze, aby se celá řada otázek vyjasnila. 1.Co je LULUCF? 2. Důležitost 3. Jak funguje účetnictví 4. Jsou počítané emise rovny skutečným? 5. Otázky mezinárodního jednání 6. Má být LULUCF zahrnut do EU GHG cílů na snížení? Ad 1. Biomasa nad zemí, biomasa v půdě, organický materiál půdy (živá biomasa, mrtvá biomasa, půda). Přechod uhlíku z atmosféry přes stromy do půdy. Propočet jednotlivých článků není jednoduchý- jsou to většinou odhady. CO2, N2OCH4 LULUCF z zemědělství snaha kombinovat vliv obou, jsou provázány (dýchání půdy, kořeny, rýžová pole) LUC představuje asi 25% globálních CO2 emisí a celkově 15% světových GHG emisí (jedná se především o kácení v tropických zemích). 23,1 Gt CO2/ročně připadá na topení fosilními palivy 5,9 Gt (giga tun) na LUC (deforestrace) 11 Gt na růst vegetace EU 27 emise: čistý odběr je 8% totálních EU GHG emisí, LULUCF je čistá ukládací studna, podobně jako tráva, lesy. Ad2. Jak funguje účetnictví!? Net-Net národní včetně LULUCF jako emisní sklad Gross-Net národní bez LULUCF (skladování je ignorováno), je to špatné srovnávání. Net-Net zase nebrala v úvahu uložení ze začátku období počítání a to vedlo k tomu, že dnes jak LULUCF, tak lesy, kde se to počítá, by fakticky nemusely udělat žádné úsilí, aby splnily limity. Kyoto protocol: 3.3. pasivní počítání pro aktivity kácení výsadby, obnovu Gross-net účetnictví 3.4. Opční účetnictví pro řízení lesů (Forest management FM), cropland M a grassland M, + znovuosazení (ZV) - různá účetní pravidla pro aktivity. UNFCCC Kyoto Reporting všechny emise a jejich odstranění na řízené půdě, založené na kategoriích půdy ČZ Kyoto: účetnictví emisí a jejich odstranění je u aktivit při řízení půdy. Mezinárodní jednání: nynější statut. - zůstanou stejná pravidla pro zvláštní obnovení lesů - zemědělské aktivity dobrovolně/povinné - mokřiny přidat? (rašeliniště, permafrost) - změny předpokládané u řízení lesů. Má být LULUCF zahrnut do EU GHG cílů na snižování? Mandát Komise: - LULUCF není zahrnut do nynějších 20% snížení - Závazek v rámci balíčku Klima + energie Místo toho provize zahrnout ETS direktivy a její revize + rozhodnutí a dělení odpovědnosti. Komise má: předložit vyhodnocení včetně emisí a jejich odstranění, včetně LULUCF 5

6 Pokud odsouhlaseno, je otázka, jak zahrnout sektor do EU závazků. Hlavní principy kriterií: Harmonizace Trvalost Environmentální integrita, Přesná účetní pravidla, Přesný monitoring 3. Klíčové otázky: 1. Jaká je potenciální role LULUCF v závazcích EU GHG (šíře návrhu). 2. Jak by LULUCF měl být zahrnut do závazků EU GHG snížení pobídky pro ČZ? 3. Mohou pobídky na snížení být provedeny na EU úrovni? Dobrovolné/povinné Ekonomické, regulační pobídky pro farmáře i lesní správce (lesníky). 20 na 30 komunikace: - účtování musí odrážet, které jdou nad limity - nejistoty a roční variace - snižování zabere až za delší dobu - pobídky pro snižování nejsou dostatečné (Využít CAP platby?) Pracovní plán: - pokračující studie - pokračující práce na programu Europe Climate - práce na změnách od dubna do září veřejná konzultace ČZ později report + legální návrh v polovině Diskuse: Otázky týkající se platnosti, jaké je propojení na CAP (s DG Agri jako partner a koordinátor). Není vyloučeno, že budou další (finanční) požadavky v rámci nového CAP. Platnost spíš než roční, pro celé období ( ), podobně tak u možných revizí. Udělaly výběr a zápočty od Ale jakmile země začne, pak má povinnost pokračovat. Je možné, že bude ještě jedna schůze po veřejné konzultaci v červenci, ale to bude provedeno opět podobným způsobem jako dnešní schůze. Navrhovali jsme, aby to bylo uděláno v rámci pracovní skupiny Environment, nebo Lesy. 6

7 Bohužel opět tento týden chybí přehledy z britských zdrojů, které jsou již svým charakterem daleko obsáhlejší, než přehledy z francouzského tisku. Komise a uniformita plateb Kriteria, podle kterých budou rozdělovány PP v EU 27 se pomalu stávají hlavním bodem jednání o budoucí formě CAP. Jak to vypadá, Komise je proti možnosti stejných PP ve všech členských zemích. Tak to alespoň nastínil náměstek generálního ředitele DG Agri, Klaus- Dieter Borchardt ve své poslední prezentaci v Bruselu. Nyní se podle něho hledá cesta, jak připravit objektivní kriteria pro rozdělení PP, které by podle něho zajistily vyrovnaný systém. V podobné stylu se vyjádřil i francouzský ministr zemědělství Le Maire, při své návštěvě Varšavy, 7. června. Francie jako Polsko chtějí silnou zemědělskou politiku, moderní s odpovídajícím rozpočtem. Francie uznává, že musíme mít více legitimní CAP a historické reference musí být přehodnoceny. Podle polského ministra Sawicki, je třeba odstranit rozdíly mezi starými a novými zeměmi. Le Maire na poslední Radě chce pro tuto vizi získat podporu jak Německa, tak Polska. CAP a regiony Po jednání ve Výboru pro regiony se v raportu francouzského socialisty René Souchot (bývalý Mze) říká, že regiony by se chtěly větší mírou účastnit jednání o distribuci, protože místní úřady vědí nejlépe, jak rozdělit peníze. Výbor regionů je pro společnou zemědělskou politiku a ta musí zůstat zachována na úrovni EU, jsme proti jakémukoliv pokus znárodnění CAP. Ale zároveň je zde požadavek na lepší rozdělení prostředků na venkově. Rozdělení by mělo být přizpůsobeno potřebám jednotlivých regiónů podle jejich specifických požadavků. Výbor se dále hlásí k vytvoření nástrojů, které by stabilizovaly ceny a pomohly řídit produkci. Výbor je rovněž pro revizi rozdělení plateb a odstranění historických referencí. Zároveň žádá, aby byla lepší koordinace mezi CAP a kohezní politikou na venkově. Původní návrh na převody z nepoužitých fondů FEADER do kohezní politiky, byl odmítnut jako příliš radikální. Komisař Ciolos na slyšení řekl, že spolu se svým kolegou pro regiony, Komisařem Johanes Hahn se bude snažit odstranit šedé zóny v regionech a zajistit lepší koordinaci. Komisař požádal výbor, aby předložil svůj názor, jak lépe podpořit místní prodej zemědělských produktů, tzv. krátký oběh a podpořit místní kvalitní produkty. PP platby dříve (Fr. Šp) Vlády obou zemí požádaly Komisi o možnost vyplatit podpory části PP v předstihu. Jako zdůvodnění uvádějí především dopady krize, která postihla celé zemědělství. Španělsko k tomu dodává, že bylo postiženo velkými záplavami v průběhu roku, které postihly všechny hlavní zemědělské oblasti. Francie požaduje, aby dřívější platby byly rozšířeny na živočišnou produkci a také aby platby byly provedeny dříve než budou udělány veškeré kontroly. Komise má o žádosti rozhodnout v příštích týdnech. 7

8 Daně pro mladé Francie se rozhodla použít m, které budou vybrány v rámci nové daně za spekulaci se zemědělskou půdou, na instalaci pomoci mladých. Mze Le Maire to slíbil na kongresu mladých 8. června v Perpignan. Ministr řekl, že to bude součást zákona o modernizaci zemědělství. Nová daň, která je připravena pro půdu na vyjmutí z pozemkového fondu a nyní určenou na stavby, má umožnit mladým lepší zázemí pro začátek jejich kariéry. Ministr tento krok zdůvodnil také tím, že Francie zatím nechala bez povšimnutí ztráty zemědělské půdy, což je z hlediska národní zájmů nepřijatelné. FNSEA není příliš návrhem nadšena, zatím se totiž neví, jakým způsobem bude vše prováděno. Ministr si je vědom, že bitva o daň není zdaleka vyhrána. Dostat výsledek od ministerstva financí nebude jednoduché. Také francouzský parlament požaduje ještě celou řadu vyjasnění, než dá zákonu zelenou. Víno francouzská produkce v cizině Přes 60 velkých francouzských vinařských podniků produkujících víno v cizině, vystavovalo na Salónu v Paříži počátkem června. Fungují ve 14 různých zemí a představují zhruba 70 usedlostí. Je zde reprezentována většina velkých jmen: Mouton Rothschild, Moet Hennessy Wine Estate, domaine Laroche. Vystavované víno je pak původem z USA, Chile, Argentiny, Uruguay, Nový Zéland, Austrálie, Jižní Afriky, Portugalska, Maďarska a také z Maroka. A to jsou jen ty největší podniky. Většina těchto producentů říká, že odešli z Francie, aby se vyhnuli obrovské administrativní zátěži. A také, že v cizině mohou využívat druhy vína, které nejsou ve Francii povoleny. Navíc je přístup k půdě daleko jednoduší než ve Francii. Proto se také francouzská produkce v cizině vyvíjí daleko rychleji než domácí. Příkladem je zde dávána vinice z Jižní Afriky, v provincii Western Cape, kde Stellenbosh je referencí pro mnohé producenty, nejen francouzské, ale také belgické a holandské. Pšenice Na mezinárodní výboru obilí CIC v Londýně 8. června se jednalo o letošních výhledech pro světovou produkci. Podle jejich předpovědí má být letos stagnace, a pokud se tento trend potvrdí, mohou do budoucna být problémy se zajištěním potřebné produkce. Spotřeba pšenice roste rychleji než roste populace, říká Vince Peterson, vice-president americké asociace producentů pšenice. Podle něho bude v roce 2050 potřeba dodatečných 250 mt pšenice, což představuje nárůst o 38%, oproti dnešnímu stavu. U obilí je dnes stav takový, že v roce 2010 je rozloha prakticky stejná jako v 1968, zatímco u kukuřice vzrostla o 57% na 60 m ha. Výnosy u kukuřice rostou, zatímco u pšenice stagnují, nebo dokonce se snižují. Většina účastníků se vyslovila pro využití GMO, jako faktor zvýšení výnosů a optimalizace nákladů. U GMO sóji a kukuřice se výnosy zvyšují 2 až 3krát rychleji než u pšenice. V řadě zemí jako v Austrálii, dochází ke snižování výnosů víc než jinde (opakující se sucho). Je proto nutné najít odpověď v odolnější druzích kultur. 8

9 GMO Komise chce v polovině července navrhnout Radě a také Parlamentu možnost, aby členské země mohly úplně nebo částečně zakázat pěstovat na svém území GMO povolené na EU úrovni. Vedle toho chce posílit kriteria navržená v roce 2003 pro koexistenci mezi GMO, konveční a bio produkcí tak, aby se vyloučila přítomnost GMO v ostatních produktech. To by v praxi mohlo znamenat za určitých podmínek, regiony bez GMO. Tam, kde koexistence nemůže být zajištěna na úrovni farem. Komise tímto krokem chce odblokovat současnou prakticky patovou situaci v EU. DG Sanco zatím neudává přesně všechny důvody, při kterých by země mohla zakázat GMO. Jediný článek bude přidán k direktivě z 2001 o dobrovolné diseminaci GMO. V něm se říká, že povolení GMO neovlivňuje možnost, aby členská země přijala opatření, která zakazují, omezují pěstování GMO úplně nebo částečně na svém území, za podmínek, že tato opatření budou založena na jiných motivech, než hodnocení dopadu na zdraví a prostředí. Návrh Komise má být předložen 28. června expertům členských zemí a později (3 a 14. července) environmentálnímu výboru EP. Etikety potravin EU 27 se dohodly o nutnosti nařídit minimální velikost textu pro informace na obalu potravin. Část zemí požaduje rovněž povinnost označení původu pro určité produkty. Návrh Komise byl projednán 8. června v Lucemburku, v rámci debaty ministrů o orientaci při označení na obalech. Francie a Německo požadují dodatečná kriteria (více místa mezi linkami, různé barvy pro odlišení písmen, kontrasty). Parlament se má v těchto dnech vyslovit poprvé k tomuto návrhu. Komise parlamentu má trochu jiný názor, navrhuje namísto minimální velikosti písma, jiným kriteriem čitelnosti. Celá řada zemí včetně ČR (Hu, Fin, NL, DK, DE. Au, EE a PL) mají k návrhu rezervy. Komise chce více zdůvodnit odpovědnost operátorů v celém potravinovém řetězci. 9

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.

Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Pojištění a sociální otázky v zemědělství 17. a 18.5.... 1 Pracovní skupina Zdraví ochrana zvířat. 19.5... 6 Pracovní skupina ad hoc Víno 20.5... 8 POCC/CCC 21.5...

Více

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5.

Obsah: COPA, COGECA. Určeno všem členům. Pracovní skupina Hovězí 18/5. Obsah: COPA, COGECA... 1 CAP - zjednodušení... 9 Zemědělství klíč ke Kodani... 10 Lamy světu chybí vize agri-obchodu... 10 EU GM politika- krmiva ztrácí 2,5 mld ročně... 10 Obilí předpověď... 11 Poptávka

Více

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1.

Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Lepší fungování dodavatelských vztahů potravin v EU 26.1... 1 CAP po 2013. 27.1.... 3 Pracovní skupina Ovoce a zelenina 28.1... 5 POCC-CCC 29.1.... 8 Borchardt

Více

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.

Obsah: COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2. Obsah: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc Nitrátová směrnice a voda. 17.2.... 1 POCC/CCC 19.2... 3 Intervence pšenice?... 5 Polsko klece... 5 Irsko sliby u SFP... 5 Bio progres FR... 6 Vepřové DK:

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina Environment 22.02. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina Environment 22.02.... 1 Voda... 2 Presidium Cogeca 24.2., Business forum 25.2. a kongres Coag 26.2. (to bylo navíc), Zaragoza, Španělsko... 6 COPA, COGECA Pracovní

Více

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH:

COPA, COGECA. Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3. OBSAH: OBSAH: COPA, COGECA... 1 Pracovní skupina ad hoc CAP 2013. 31.3... 1 Pokračování ad hoc skupiny CAP po 2013 a POCC/CCC 1.4.... 3 Členské země potřeba nástrojů na překonání krize... 5 Sarkozy návrat CAP?...

Více

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval

Vinařský věstník. Obsah: Informace z května. Pro Vinařský fond zpracoval Pro Vinařský fond zpracoval Informace z května Vinařský věstník 6 2014 Obsah: Hlavní zprávy 2 Z MZe 3 Z ČSÚ 6 Z AK ČR 7 Z PK ČR 9 Ze zpráv K. Matouška (COPA/COGECA) 11 Jednání pracovní skupiny Víno při

Více

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období

XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012. ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období XX. SNĚM AK ČR, 15. 3. 2012 ZPRÁVA představenstva AK ČR o činnosti za uplynulé období od XIX. sněmu a úkolech v příštím období Vážený pane ministře, vážení páni senátoři a poslanci, vážení hosté, vážení

Více

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc.

Zemědělství v globalizovaném světě. MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Zemědělství v globalizovaném světě MUDr. Jiří Maštálka Doc. Ing. František Čuba, CSc. Doc. Ing. Josef Hurta, CSc. Brusel Slušovice 2010 Zemědělství je obor s velmi širokou oblastí působnosti, není to zdaleka

Více

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního

října byl pařížský SIAL. Tohoto mezinárodního Vážení čtenáři, na stranách č. 16 17 Vám přinášíme informace o třetím ročníku odborné konference Kroměřížské mlékařské dny Číslo 11 Ročník IX 11. listopadu 2008 Cena 16 Kč Mléko na ex Zatímco Mariann Fischer

Více

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY

CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY MONITORING EVROPSKÉ LEGISLATIVY 2004 2005 PETRA KUCHYŇKOVÁ, ONDŘEJ KRUTÍLEK CENTRUM PRO STUDIUM DEMOKRACIE A KULTURY BRNO 2006 CDK 2006 ISBN 80-7325-073-X STRUČNÝ

Více

Společná zemědělská politika EU

Společná zemědělská politika EU Speciální analýzy červen 2004 Společná zemědělská politika EU Jan Jedlička EU Office České spořitelny EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 140 EU 00 OFFICE Praha 4 tel.: Česká +420 spořitelna,

Více

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU

Tůma: ČR může v příštích letech růst dvakrát rychleji než EU L I S T P O T R A V I N Á Ř S K É K O M O R Y Č E S K É R E P U B L I K Y Potravinářský FEDERACE VÝROBCŮ POTRAVIN, NÁPOJŮ A ZPRACOVATELŮ ZEMĚDĚLSKÉ PRODUKCE zpravodaj Číslo 5 Ročník V 11. května 2004 Cena

Více

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích

Projekt spolupráce českých a španělských firem na třetích trzích KLUB SP ČR tentokráte s předsedou Nejvyššího správního soudu JUDr. Josefem Baxou Česko-vietnamské podnikatelské fórum 7. října se v hotelu Praha uskutečnilo Česko-vietnamské podnikatelské fórum u příležitosti

Více

I. EU obecně 1. Předsednictví

I. EU obecně 1. Předsednictví Měsíční zprávy z Evropské Unie I. EU obecně 1 Předsednictví 1 Rada 1 Evropský parlament 2 Evropská komise 4 Evropský soudní dvůr 10 Eurostat 10 Evropská ústava 11 Nové členské státy 13 Rozšíření 14 II.

Více

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ

KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Evropský rozpočet a dopady přistoupení nových zemí 87 KAPITOLA 3 ROZPOČET EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ A DOPADY PŘISTOUPENÍ NOVÝCH ZEMÍ Pro země střední a východní Evropy bude mít členství v Evropské unii 1*

Více

Výsledky 95. mezinárodní konference práce

Výsledky 95. mezinárodní konference práce Svaz průmyslu a dopravy ČR zástupce těch, kteří vytváří hodnoty 7 06 Výsledky 95. mezinárodní konference práce Školení k Zákoníku práce Konzultace s vedoucími OEÚ ZÚ Rekordní počet citací Česká spořitelna

Více

Zemědělci bránili krávy

Zemědělci bránili krávy Dne 5. března se v Olomouci konal XVII. sněm AK ČR Strany 6 8 Liptál a Lidečko vesnice roku Zlínského kraje Strany 19 a 20 Brazílie země velkých agrárních možností Strany 36 a 37 Informační noviny Agrární

Více

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství.

Kvalita projektů zaměřených na odpady stoupá. Řídící výbor OP Životní prostředí potvrdil kvalitu projektů vázajících se k odpadovému hospodářství. Informační zpravodaj Operačního programu Životní prostředí ČÍSLO 3 I BŘEZEN 2010 I zdarma I www.opzp.cz Problémem je zejména nadměrná administrativa spojená s evidováním projektů OPŽP v tzv. systému ISPROFIN,

Více

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací

BULLETIN ÚZEI. č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací BULLETIN ÚZEI č. 10/2011 Ústav zemědělské ekonomiky a informací PODPORA ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ SITUACE A VÝHLEDY PO ROCE 2013 Autoři: Ing. Jindřich Špička, Ing. Václav Vilhelm, CSc. OBSAH Úvod...

Více

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského

V říjnu loňského roku jsem se na stránkách Potravinářského Číslo 7 Ročník IX 8. července 2008 Cena 16 Kč Vážení čtenáři, na straně č. 10 Vám přinášíme informace o akci Dny chleba 2008. Obilí bude dost, přesto nezlevní Žně se blíží a s nimi i očekávání výše úrody

Více

Potravinářský zpravodaj

Potravinářský zpravodaj Potravinářský zpravodaj Krize si žádá i mimořádná opatření Světová hospodářská krize na nás denně kouká z novin, obrazovky a slyšíme o ní doslova na každém kroku. Během nejsilnější zemědělské demonstrace

Více

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen

Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen Z OBSAHU: Silnější rámec pro jednotnou energetickou politiku Debaty v Německu o kapacitních trzích pokračují Dřívější start MSR podpořen VÁŽENÍ ČTENÁŘI, v době, kdy je ohrožen transport plynu do Evropy

Více

Od žní na konferenci Severní Amerika EU

Od žní na konferenci Severní Amerika EU AGRO_srpen_noviny.qxd 8/13/07 5:39 PM Stránka 1 Interspar nesplňuje podmnínky zákona o potravinách Strana 3 Renezance konopí a jeho návrat na česká pole Strana 21 Genetika pomáhá indickým farmářům k lepším

Více

Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství: (ES) č. 834/2007

Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství: (ES) č. 834/2007 DOSSIER International Federation of Organic Agriculture Movements EU Group Nové nařízení EU o biopotravinách a ekologickém zemědělství: (ES) č. 834/2007 POZADÍ, ZHODNOCENÍ, INTERPRETACE ÚPRAVA A VYDÁNÍ

Více

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha

Jak to (asi) bude se zatížením VDJ/ha SVAZ MARGINÁLNÍCH OBLASTÍ SDRUŽUJE FARMÁŘE Z HORSKÝCH, PODHORSKÝCH A PŘÍHRANIČNÍCH OBLASTÍ ČR, ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEVÁŽNĚ ŽIVOČIŠNOU VÝROBOU. ČLENY SMO ČI JEHO ČLENSKÝCH ORGANIZACÍ JE VÍCE NEŽ 950 ZEMĚDĚLSKÝCH

Více

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24

ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI A ZACHOVÁNÍ BRAMBOR NA ČESKÝCH POLÍCH, VÍCE V PŘÍSPĚVKU MILOSLAVA CHLANA. str. 24 MVDr. MILAN MALENA, ústřední ředitel Státní veterinární správy JE PŘESVĚDČEN O POTŘEBĚ PŘÍSNÝCH KONTROL, KTERÉ DÁLE PROHLUBUJÍ OCHRANU SPOTŘEBITELŮ str. 8 ÚSTŘEDNÍ BRAMBORÁŘSKÝ SVAZ ČR BOJUJE O EXISTENCI

Více

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final

V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.11.2014 COM(2014) 902 final SDĚLENÍ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.3.2014 COM(2014) 130 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Jak pokračuje Evropa 2020: strategie

Více

ČEZ, a. s. Public Affairs, Duhová 2/1444, Praha, 140 53, publicaffairs@cez.cz

ČEZ, a. s. Public Affairs, Duhová 2/1444, Praha, 140 53, publicaffairs@cez.cz VÁŽENÍ ČTENÁŘI, d nešní civilizace je na energiích zcela závislá a rostoucí poptávka po nich má drtivé dopady na naši planetu. Vyspělé státy se konečně snaží chovat odpovědněji a upravují svou klimatickou

Více