Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě"

Transkript

1 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011

2 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 3

4 Obsah Obsah Úvod Představení projektu Základní údaje o projektu Cíle projektu Instituce zapojené do realizace projektu Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Fakulta veřejných politik v Opavě Matematický ústav Vzdělávací centrum v Krnově Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, příspěvková organizace Průběh projektu Rekapitulace základních údajů o projektu Klíčové aktivity Monitorovací indikátory Výstupy vybraných klíčových aktivit projektu Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení Metody výzkumu Hlavní závěry analýzy vzdělávacích potřeb Míra zájmu o vybrané oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vybrané obory dalšího vzdělávání učitelů v tabulkách

5 Postoj učitelů k dalšímu vzdělávání formou e-learningu I. etapa tvorby e-learningových kurzů Realizace pilotního ověření I. etapa Celkové vyhodnocení I. etapy II. etapa tvorby e-learningových kurzů Realizace pilotního ověření II. etapa Celkové vyhodnocení II. etapy Příprava a realizace závěrečné konference Shrnutí zkušeností z realizace projektu Seznam použitých informačních zdrojů

6 1 Úvod Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás formou této stručné publikace informovali o průběhu a výsledcích projektu Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji, CZ.1.07/1.3.05/ , který Slezská univerzita v Opavě, zastoupená Vzdělávacím centrem v Krnově, realizovala v období listopad 2008 až leden 2011 díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za celý realizační tým věříme, že předkládané poznatky a zkušenosti získané při realizaci projektu budou přínosem také pro Vás, ať už z hlediska získání nových zkušeností, přenosu dobré praxe při organizaci podobných projektů, či potenciálních podnětů pro vlastní projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo strukturálních fondů Evropské unie, tak i pro získání informací o současném stavu využívání e-learningu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti základního a středního školství v Moravskoslezském kraji. 2 Představení projektu 2.1 Základní údaje o projektu Plný název projektu: Zkrácený název: Rozpočet: Zdroj financování: Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji E-learning v DVPP ,20 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Grantové schéma Moravskoslezského kraje 1. kolo výzvy GP Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Trvání projektu: 26,5 měsíce ( ) Realizující subjekt: Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Partneři projektu: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál Základní škola Krnov, Smetanův okruh Základní škola Krnov, Dvořákův okruh Realizační tým: Ing. Monika Sedláčková projektový manažer (do 12/2009) Ing. Marek Bumbálek projektový manažer (od 1/2010) PhDr. Ing. Hana Danihelková metodik e-kurzů Ing. Petr Korviny, Ph.D. specialista na e-learning Vendula Gronkowiecová organizační pracovník Vratislav Hruzík technik výpočetní techniky Martina Jašková administrátor projektu Simona Šulcová administrátor projektu 6

7 Za celkovou realizaci projektu zodpovídalo Vzdělávací centrum v Krnově, které je nedílnou součástí Slezské univerzity v Opavě a funguje jako univerzitní centrum celoživotního vzdělávání. V rámci své činnosti organizuje akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogů již několik let. Na realizaci projektu se rovněž podíleli pracovníci rektorátu Slezské univerzity v Opavě, zejména oddělení rozvoje - Centra řízení projektů. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a využití nového systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Specifickým cílem projektu bylo provést analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, na základě výsledků této analýzy připravit 20 vybraných nových vzdělávacích e-learningových kurzů, které prohloubí již získanou kvalifikaci pedagogů a tyto programy v rámci projektu akreditovat a pilotně realizovat. Při tvorbě nových kurzů byla velká pozornost věnována problematickým oblastem, jako je zavádění a inovace školních vzdělávacích programů, zavádění nových poznatků do výuky např. z oblasti ochrany životního prostředí, jazykového vzdělávání pedagogů a z oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či z odlišného sociokulturního prostředí. Projekt se zaměřil na posílení využití moderní metody vzdělávání pedagogických pracovníků e-learning. E-learning odstraňuje nejčastější překážky v přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání, především nutnost osobní účasti při vzdělávání v místě konání a také problém zastupitelnosti učitelů ve výuce na školách, kde působí. Nově vytvořené vzdělávací programy jsou určeny pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Po ukončení fáze pilotního ověření všech vytvořených e-kurzů byla ve spolupráci s partnery projektu uspořádána závěrečná konference, jejímž cílem bylo zhodnotit na základě provedené evaluace úspěšnost jednotlivých e-learningových kurzů, efektivnost a přínos realizovaného projektu a zhodnocení udržitelnosti projektu v dalších letech. Toto závěrečné setkání bylo určeno především pro všechny pedagogické pracovníky, kteří absolvovali jednotlivé e-kurzy, dále pro zástupce všech partnerů projektu a také pro zástupce z řad veřejnosti. 3 Instituce zapojené do realizace projektu Důležitou součástí projektu vedle Slezské univerzity byli také partneři, bez kterých by nebylo možné projekt uskutečnit. Možnost zapojit se do nové a zajímavé oblasti využily Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola v Krnově, Obchodní akademie a Střední zemědělská škola v Bruntále, ZŠ Dvořákův okruh v Krnově a ZŠ Smetanův okruh v Krnově. Úkolem všech partnerů byla spolupráce na realizaci projektu, včetně účasti na pravidelných setkáních pracovní skupiny projektu, které se uskutečňovalo 1x za čtvrt roku. Pracovníci partnerů 7

8 se rovněž zapojili do analýzy vzdělávacích potřeb učitelů ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, podíleli se na jejím vyhodnocení a na konečném výběru oblastí, v rámci kterých byly tvořeny e-learningové kurzy. Dále spolupracovali na výběru vhodných lektorů tvůrců e-kurzů a na celkovém vyhodnocování úspěšnosti projektu. 3.1 Slezská univerzita v Opavě Mezi veřejnými vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která krátce po roce 1989 vznikla na zelené louce, bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska. Jde o území vymezené geograficky jako česká část povodí Odry, široce otevřené na sever do nížinných oblastí Polska, jižním směrem však oddělené od Moravy především horským pásmem Jeseníků. Tato slezská oblast - na západě od měst Jeseník, Bruntál, Krnov, přes někdejší hlavní město Opavu, až na východ k teritoriu Těšínska a Beskyd, kde jsou důležitými městy Karviná, Havířov a Frýdek-Místek - úzce souvisí s částí severovýchodní Moravy, obecně známé pod pojmem Ostravsko. V takto vymezeném regionu Slezska a Ostravska byly v minulosti celkové poměry značně odlišné od jiných částí České republiky, především proto, že šlo o smíšené území s obyvateli české, polské a německé národnosti, a navíc zde v souvislosti s překotnou industrializací, rozvíjející se po nálezu kamenného uhlí v Ostravě, docházelo ke značné migraci obyvatelstva a k velkým sociálním problémům. Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Začínalo se v prázdných a v podstatě nevybavených budovách, ale za velkého nadšení prvních pedagogů. V současnosti je situace v Opavě i v Karviné diametrálně odlišná, přibyly další objekty, technická zařízení včetně počítačových sítí a především vzrostl zájem uchazečů z celé České republiky o studium na Slezské univerzitě. Je to dynamicky se rozvíjející vysoká škola, s řadou studijních oborů a s významnými kontakty také se zahraničními univerzitami. 8

9 Obrázek 1 Budova rektorátu Slezské univerzity v Opavě Foto Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V letech vykonával funkci rektora prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., od 1. března 2007 je rektorem doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Prorektory jsou prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (pro studijní a sociální záležitosti), prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (pro vědu a zahraniční styky), a doc. RNDr. František Koliba, CSc. (pro rozvoj). Děkanem Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě je prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., ředitelem Matematického ústavu v Opavě je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., a vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově Bc. Gabriela Komendová Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Vznikla v roce 1990 jako fakulta zaměřená na oblasti přírodních, společenských, humanitních, pedagogických a společenských věd. Fakulta se skládá z osmi ústavů a v nynější době se může pochlubit 20 studijními programy, do nichž je zařazeno celkově 62 oborů, z toho 36 bakalářských oborů, 17 navazujících magisterských oborů, 9 doktorských oborů. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 2968 osob. Obrázek 2 Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 13 Foto 9

10 3.1.2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vznikla rovněž v roce 1990 jako fakulta nabízející vzdělávání v ekonomických, finančních, sociálních a správních oborech, oborech zaměřených na informatiku v ekonomii, cestovní ruch a hotelnictví. Fakulta se skládá z 13 kateder a v nynější době se může pochlubit osmi studijními programy, do nichž je zařazeno celkově 20 oborů, z toho 12 bakalářských oborů, 7 navazujících magisterských oborů, 1 doktorský obor, a to Podniková ekonomika a management. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 4532 osob. Obrázek 3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3 Foto Fakulta veřejných politik v Opavě Vznikla v roce 2008 jako fakulta nabízející spektrum oborů v oblasti veřejných služeb, ošetřovatelství, speciální pedagogiky pro sociální práci, veřejné správy a veřejných politik. V nynější době fakulta disponuje třemi odbornými pracovišti, a to Ústavem ošetřovatelství, Ústavem pedagogických a psychologických věd a Ústavem veřejné správy a regionální politiky, které garantují celkově 9 oborů, z toho 7 bakalářských oborů a 2 navazující magisterské obory, a to Veřejná správa a regionální politika a Středoevropská studia. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 1563 osob. Obrázek 4 Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14 Foto 10

11 3.1.4 Matematický ústav Vznikl v roce 1990 jako součást filozofické fakulty nabízející obory z oblasti matematiky, informatiky, fyziky a dalších. V nynější době disponuje čtyřmi odbornými odděleními, a to Oddělením geometrie a matematické fyziky, Oddělením funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic, Oddělením reálné analýzy a dynamických systémů a Oddělením aplikované matematiky, do nichž je zařazeno celkově 12 oborů, z toho 4 bakalářské obory, 4 navazující magisterské obory, 2 magisterské obory a 2 doktorské obory. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 146 osob. Obrázek 5 Matematický ústav v Opavě, Na rybníčku 626/1 Foto Vzdělávací centrum v Krnově Vzdělávací centrum v Krnově (dále jen VCK) se nachází v samostatném areálu blízko nádraží Českých drah Krnov-Cvilín. Centrum bylo konstituováno k 1. lednu 1999, a to na základě rozhodnutí rektora Slezské univerzity v Opavě č. 12/1998 ze dne 8. prosince Obrázek 6 Vzdělávací centrum v Krnově, Za Drahou 2161/3 Foto V. Hruzík VCK představuje nejen vědecké, pedagogické a informační pracoviště univerzity, ale zároveň také akreditované centrum celoživotního vzdělávání. 11

12 Zaměření činnosti: Veřejná správa VCK zajišťuje průběžné vzdělávání pracovníků samosprávy na základě akreditace MV ČR. V nynější době má VCK akreditováno 21 kurzů např. Angličtina ve veřejné správě, Obec a romská problematika, Sociální práce v terénu a spoustu dalších. Univerzita třetího věku VCK nabízí zájmové vzdělávání seniorů jak v Krnově, tak i ve městě Vrbně pod Pradědem. Jedná se o cyklické vzdělávání, které se skládá z šesti semestrů, jenž každý je odlišně obsahově zaměřen. Například letní semestr 2011 je složen z přednášek na téma Komunikace a komunikační dovednosti a Zdravý životní styl. Samotné studium je obohaceno o zajímavé mimořádné přednášky a poznávací exkurze. Jedinou podmínkou pro přijetí do studia je dosažení věku nad 50 let. Po úspěšném absolvování celého cyklu obdrží úspěšní absolventi na slavnostním ukončení osvědčení z rukou statutárního zástupce Slezské univerzity v Opavě. Obrázek 7 Přednáška Univerzity třetího věku a slavnostní ukončení Foto V. Hruzík Kurzy pro veřejnost VCK zajišťuje a realizuje kurzy pro širokou veřejnost, především v oblasti různých úrovní cizích jazyků (např. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny a češtiny pro cizince). Do nabídky kurzů pro veřejnost také spadají kurzy výpočetní techniky, jako jsou například Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Práce s internetem atd. Obrázek 8 Počítačová a jazyková učebna Foto V. Hruzík 12

13 Rekvalifikační kurzy VCK pořádá rekvalifikační kurzy na základě akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR a MZ ČR. Celkově má VCK akreditovaných u těchto institucí 11 rekvalifikačních kurzů (např. Ošetřovatel, Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 15 let, Webdesigner, Pracovník zahraničních vztahů, Administrativní pracovník v sociálních službách). Obrázek 9 Rekvalifikační kurz Foto S. Šulcová Sociální pracovníci VCK realizuje programy průběžného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na základě akreditace MPSV ČR. V současnosti má VCK akreditováno celkem 34 kurzů (např. Řešení konfliktů, Syndrom vyhoření, Základy komunikace, Závislosti, Poskytování první pomoci a mnoho dalších). Pedagogové VCK pořádá programy DVPP na základě akreditace MŠMT ČR. V nynější době nabízí VCK celkem 33 kurzů, z nichž 10 lze absolvovat klasickou prezenční formou (např. Psychosociální výcvik, Práce s mentálně postiženými dětmi) a 23 kurzů lze absolvovat z pohodlí domova e-learningovou formou (např. Burza nápadů, Rozvoj tvořivosti žáků, Rozvoj komunikačních dovedností). Informace o poloze Vzdělávacího centra v Krnově Při příjezdu vlakem vystupte na nádraží Českých drah Krnov-Cvilín a hned za železničním přejezdem je nalevo bílá budova Vzdělávacího centra v Krnově. Při příjezdu autem od Opavy: na prvním kruhovém objezdu sjet směrem do centra (vpravo), na druhé křižovatce odbočit doprava (ul. Hlubčická), za železničním přejezdem doleva; při příjezdu od Bruntálu: na druhém kruhovém objezdu sjet směrem na centrum (vlevo), na druhé křižovatce odbočit doprava (ul. Hlubčická), za železničním přejezdem doleva. 13

14 3.2 Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Obrázek 10 Budova Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2 Ředitel školy: Mgr. Boris Stodůlka Pracovník pověřený projektem: Mgr. Ivana Procházková (zástupkyně ředitele) Škola má 13 tříd, které navštěvuje celkem 286 žáků, v průměru na jednu třídu připadá 20 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 24. Škola vzdělává žáky 1. a 2. stupně a vyučuje se podle 3 variant učebního plánu Základní škola a podle ŠVP. Jsou zde běžné třídy, specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení a třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 18 pedagogických pracovníků, a to ve 14 kurzech celkem 69krát. 3.3 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov Ředitel školy: Mgr. Hana Košuličová Obrázek 11 Budova školy SPgŠ a SZŠ Krnov Pracovník pověřený projektem: Mgr. Hana Košuličová 14

15 Škola má 24 tříd, které navštěvuje celkem 633 žáků, v průměru na jednu třídu připadne 26 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 45. Škola disponuje 11 studijními programy v oboru zdravotnictví, předškolní a mimoškolní pedagogiky, sociální péče a jiné. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 22 pedagogických pracovníků a to celkem v pěti kurzech. 3.4 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Obrázek 12 Budova Obchodní akademie a Střední zemědělské školy Bruntál Ředitel školy: Ing. Zuzana Urbánková Pracovník pověřený projektem: Ing. Ladislav Konopka (ředitel školy do , delegovaný zástupce školy). Po Ing. Konopkovi převzala jeho funkci v projektu Mgr. Jitka Kusendová. Škola má celkem 11 studijních programů v oboru ekonomie, informatika, agropodnikáni, obchodně podnikatelská činnost a jiné, které navštěvuje celkem 480 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 33. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 12 pedagogických pracovníků a to celkem v sedmi kurzech. 15

16 3.5 Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, příspěvková organizace Obrázek 13 Budova Základní školy Krnov, Smetanův okruh 4 Ředitel školy: Mgr. Petr Juřina Pracovník pověřený projektem: Mgr. Petr Juřina Škola má 22 tříd, které navštěvuje celkem 573 žáků, v průměru na jednu třídu připadne 26 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 36. Škola vzdělává žáky 1. a 2. stupně. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 18 pedagogických pracovníků, a to v pěti kurzech. 16

17 4 Průběh projektu 4.1 Rekapitulace základních údajů o projektu Klíčové aktivity Projekt byl realizován v osmi na sebe navazujících klíčových aktivitách: 1. Příprava projektu a organizace jednotlivých aktivit klíčová aktivita probíhala od 11/2008 do 11/2010. Organizaci projektu zajišťovaly dva týmy: administrativní tým složený z pěti pracovníků Slezské univerzity v Opavě a odborný tým složený ze specialisty na e-learning, metodika e-kurzů a autorů studijních opor (cca 20 tutorů). Důležitou součástí řízení projektu byla pracovní skupina projektu, které se v pravidelných termínech účastnili zástupci partnerů projektu. Úkolem pracovní skupiny byl dohled nad celkovým průběhem a směřováním projektu 2. Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení klíčová aktivita probíhala od 11/2008 do 3/2009. Jednalo se o průzkum vzdělávacích potřeb učitelů ZŠ a SŠ provedený dodavatelsky na základě vyhlášeného výběrového řízení. Bylo provedeno vyhodnocení získaných dat pracovní skupinou projektu s výběrem dvaceti tematicky zaměřených kurzů, které byly v rámci dalších klíčových aktivit zpracovány e-learningovou formou pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. 3. I. etapa tvorby e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 4/2009 do 10/2009. Byl proveden výběr první skupiny 10 kurzů, které byly zpracovány do e-learningové formy a předány k akreditaci MŠMT ČR. Proběhl výběr vhodných kvalifikovaných lektorů a jejich proškolení v tvorbě e-learningových kurzů v systému Moodle. V rámci této aktivity byly vytvořeny e-learningové kurzy, které zahrnovaly kurzy zaměřené na využívání informačních technologií, na uplatnění nových poznatků ve výuce, např. z oblasti environmentálního vzdělávání či z tvorby a inovace školních vzdělávacích programů, kurzy zaměřené na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Oslovení cílové skupiny a výběr posluchačů e-kurzů klíčová aktivita probíhala od 9/2009 do 4/2010. V rámci klíčové aktivity proběhlo oslovení cílové skupiny projektu, tj. učitelů ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, a to na základě inzerátů v tisku, zveřejněných plakátů a distribuovaných letáků, s využitím elektronické databáze ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji také poštou. Byly vytvořeny přihlášky pro přihlašování do e-kurzů. Byly stanoveny podmínky pro přihlašování do pilotního ověřování kurzů. Proběhl výběr posluchačů na základě doručených přihlášek s tím, že rozhodujícím kritériem byl termín doručení přihlášky. 17

18 5. II. etapa tvorby e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 9/2009 do 8/2010. Byl proveden výběr druhé skupiny 10 kurzů, které byly zpracovány do e-learningové formy a předány k akreditaci MŠMT ČR. Proběhl výběr vhodných kvalifikovaných lektorů a jejich proškolení v tvorbě e-learningových kurzů v systému Moodle. Celkově bylo v rámci klíčové aktivity vytvořeno a akreditováno 13 e-kurzů. 6. Pilotní ověření vytvořených e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 11/2009 do 10/2010. Na základě provedeného konečného výběru posluchačů pro každý nově vytvořený e-learningový kurz proběhla realizace pilotního ověření všech 23 vytvořených e-kurzů. Úspěšným absolventům kurzů byla předána osvědčení. Byly zpracovány hodnotící dotazníky obdržené od posluchačů jednotlivých kurzů, které hodnotili kvalitu a přínos daného e-kurzu, včetně případných námětů a připomínek na úpravu kurzu. 7. Příprava a realizaci závěrečné konference klíčová aktivita probíhala od 7/2010 do 11/2010. Klíčová aktivita zahrnovala stanovení termínu a místa konání závěrečné konference, oslovení zástupců partnerů, posluchačů pilotního ověřování e-learningových kurzů a zástupců veřejnosti. Byl stanoven vhodný časový harmonogram konference, byly připraveny příspěvky v rámci programu konference a byli zajištěni vystupující. Byly připraveny tištěné podklady pro účastníky včetně propagačních předmětů. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení. 8. Závěrečné vyhodnocení projektu klíčová aktivita probíhala od 12/2010 do 1/2011. Zahrnuje vyhodnocení úspěšnosti projektu, zpracování výstupu projektu, zpracování a předložení závěrečné zprávy, včetně konečného finančního vyúčtování projektu. 18

19 Obrázek 14 Harmonogram klíčových aktivit 19

20 4.1.2 Monitorovací indikátory Pro realizaci projektu byly poskytovatelem finančních prostředků, tj. Moravskoslezským krajem, stanoveny závazné monitorovací indikátory, které bylo nutno při realizaci projektu dodržet. Všechny stanovené monitorovací indikátory byly úspěšně dosaženy, v řadě případů pak překročeny. Zejména se jednalo o navýšení počtu vytvořených e-learningových kurzů z plánovaných 20 na 23. Kód indikátoru Název indikátoru Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob - klientů služeb ,00% z toho Počet podpořených klientů služeb - muži ,50% z toho Počet podpořených klientů služeb - ženy ,64% Počet úspěšně podpořených osob ,50% z toho Počet úspěšně podpořených osob - muži ,00% z toho Počet úspěšně podpořených osob - ženy ,00% Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích ,67% služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% s komponentou ŽP z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% s komponentou ICT z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ,00% % 4.2 Výstupy vybraných klíčových aktivit projektu Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení Pro získání informací o aktuálních vzdělávacích potřebách pedagogů základních a středních škol v Moravskoslezském kraji se provedl průzkum, který byl hlavním vodítkem pro výběr oblastí a kurzů, jež se v rámci projektu pro pedagogy připravily. 20

21 Metody výzkumu Kvantitativní telefonický výzkum (CATI) mezi učiteli základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo pomocí této metody dotázáno 208 respondentů. Tento sběr dat provedl FOCUS. Zadavatel výzkumu dále provedl sběr dat v rámci svých partnerských škol pomocí dotazníkového šetření (paper and pencil technika). Celkem získal 112 vyplněných dotazníků. Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = 320 respondentů učitelů základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Způsob výběru vzorku: stratifikovaný náhodný výběr, stratifikačními kritérii byl typ školy (ZŠ a SŠ), dále zaměření středních škol (školy humanitního, technického zaměření, obchodní akademie). Kvóta byla následující: 50 respondentů je ze základních škol, 50 z gymnázií, 50 z obchodních akademií a 50 ze škol technického zaměření. Termín sběru dat: FOCUS, CATI , Slezská univerzita, PAPI: Nástroj sběru dat: dotazník Doba rozhovoru: průměrně 15 minut. Metodika sběru dat CATI - telefonické dotazování školených operátorů s asistencí elektronického dotazníku. Rozhovory realizovali operátoři call centra agentury FOCUS. Odpovědi byly zaznamenávány operátory do elektronického dotazníku v systému NIPO. PAPI samovyplňování. Respondentům byly rozdány papírové dotazníky s žádostí o vyplnění. Následně byly dotazníku uloženy do datové matice ve formátu SPSS pomocí dokumentového skeneru. Zpracování údajů Datové matice byly podrobeny formální a logické kontrole. Kontrola sběru dat. Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna v těchto oblastech: správnost výběru požadované osoby podle kvóty, úplnost a správnost vyplnění dotazníku, nahodilá kontrola operátorů náslechem supervizora call centra Statistické zpracování dat proběhlo v programu SPSS/PC. 21

22 Hlavní závěry analýzy vzdělávacích potřeb Naprostá většina pedagogů na severní Moravě považuje informace o možnostech dalšího vzdělávání za dostatečné. Svému dalšímu odbornému vzdělávání se v současné době věnují necelé tři čtvrtiny dotázaných učitelů ZŠ a SŠ na severní Moravě. Nejrozšířenější formou dalšího vzdělávání učitelů jsou akreditované kurzy DVPP, výrazně menší podíl se věnuje studiu na VŠ. Informace o nabídce vzdělávacích programů pro pedagogy získávají učitelé především na internetu, z informačních letáků a prostřednictvím u. Nejvyšší zájem mezi dotázanými pedagogy je o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky. Velmi žádané jsou i oblasti cizích jazyků, komunikačních a sociálních dovedností a počítačů a IT. E-learningu jako výukové metody v současnosti využívá jen třetina pedagogů na severní Moravě. Zájem o vzdělávání prostřednictvím e-learningu projevily dvě třetiny dotázaných pedagogů. O nabídku e-learningových kurzů připravovaných Slezskou univerzitou v Opavě, Vzdělávacím centrem v Krnově, které by byly bezplatné, projevily zájem tři čtvrtiny respondentů Míra zájmu o vybrané oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Nejvyšší zájem mezi dotázanými pedagogy je o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky (77%; 47% rozhodně ano, 30% spíše ano). Velmi žádané jsou i oblasti cizích jazyků (66%; rozhodně 43%, spíše 23%), komunikačních a sociálních dovedností (58%, rozhodně 38%, spíše 20%) a počítačů a IT (50%, rozhodně 24%, spíše 26%). Statisticky významně vyšší zájem o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky mají řadoví pedagogičtí pracovníci ze ZŠ a pedagogických/zdravotnických SŠ. V oblasti cizích jazyků by se rádi vzdělávali zejména pedagogičtí pracovníci ve věku do 49 let. Nejmenší zájem jevili pedagogové o začleňování průřezových témat ŠVP do výuky (zájem 40%) a dotace EU a projektové řízení (zájem 35%). V oboru nových metod a postupů výuky stojí pedagogové zejména o vzdělávání: 22

23 v moderních metodách a technikách vyučování (78% z těch, kteří projevili zájem o tuto oblast), v metodice hodnocení žáků (popisný jazyk, kritéria hodnocení) (47%), o burzy nápadů (46%), v možnostech rozvoje tvořivosti žáků (43%), v přípravě školních projektů (41%). V oblasti jazykového vzdělávání je nejvyšší zájem zejména o: výuku angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé (72%), výuku němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé (15%), nové metodické postupy ve výuce cizích jazyků (13%) Vybrané obory dalšího vzdělávání učitelů v tabulkách Respondentům průzkumu byla položena otázka Měl/a byste zájem o další vzdělávání, doplňování své kvalifikace a znalostí v následujících oblastech? Obor Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nové metody a postupy výuky Cizí jazyky Komunikační a sociální dovednosti Počítače a IT Oblast nových maturit Zavádění a inovace školních vzdělávacích programů Práce s žáky z odlišného sociokulturního prostředí a speciálními vzdělávacími potřebami Oblast legislativy škol a vedení školské dokumentace Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Začleňování průřezových témat ŠVP do výuky Dotace EU a projektové řízení

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních

Závěrečná zpráva projektu. Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a. v environmentálních, informačních, komunikačních Závěrečná zpráva projektu s názvem Aprobační rozšiřující studium pro učitele základních a středních škol Moravskoslezského kéh kraje v environmentálních, informačních, komunikačních a strojírenských oborech

Více

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami

Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Rozvoj poradenských služeb pro mimořádně nadanéžáky SŠ se speciálními vzdělávacími potřebami Realizace projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.0126 Realizační

Více

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci

Dva typy kurzů společenskovědního charakteru. Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Dva typy kurzů společenskovědního charakteru Zkušenosti Centra dalšího vzdělávání TU v Liberci Centrum dalšího vzdělávání Založeno v roce 1994 jako rektorátní útvar Hlavní činnosti centra: Podpora pedagogů

Více

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu

Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury. Závěrečná zpráva z řešení projektu Rozvojové programy pro veřejné vysoké školy na rok 2004 Program na podporu rozvoje struktury c. Projekty celoživotního vzdělávání, které budou: cb) zvyšovat jazykovou úroveň akademických pracovníků a jejich

Více

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ

Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ projekt (příklad projektové fiše) 1) název a lokalizace projektu Multimediální tvorba ve výuce ZUŠ Místo realizace a oblast dopadu projektu: obec Dolní Hodolany a Pardubický

Více

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014

aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK aneb každé další vzdělávání je nějakým způsobem přínosné Marie Šedá MSVK Ostrava Děčín 2014 Jak jsme na tom v našem kraji? Zdroje VISK2, RF, ESF (Trisia Třinec) většinou zdarma,

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 5 Němčina pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetencež 5 Němčina pro pedagogy 5.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v německém jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů

Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Příloha číslo: 8 Počet listů: 8 Osnova a rozsah vzdělávacích (e-learningových) programů Každý běh je tvořen šesti vzdělávacími programy, proběhnou celkem tři běhy. Vzdělávací programy jsou připraveny jako

Více

Výuka informatiky s multimediálními oporami

Výuka informatiky s multimediálními oporami Výuka informatiky s multimediálními oporami Petr Korviny, František Koliba korviny@opf.slu.cz, koliba@opf.slu.cz Abstrakt Příspěvek shrnuje dosavadní průběh zavádění elearningu na Slezské univerzitě v

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb

Občanské sdružení STUDNICE. Katalog vzdělávacích akcí a služeb Občanské sdružení STUDNICE Katalog vzdělávacích akcí a služeb Období: ZÁŘÍ PROSINEC 2011 Občanské sdružení STUDNICE Vzdělávací centrum - Skvrňanská 12, Plzeň tel.: 378 229 490, 602 255 786 e-mail: eva.sykorova@cca.cz

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích

Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích Nabídka AQE advisors, a.s. Rozvoj psychologicko-manažerských dovedností ve zdravotnických profesích 1 OBSAH 1. PŘEDSTAVENÍ NABÍDKY AQE ADVISORS... 3 2. POPIS KURZŮ... 4 2.1. Efektivní komunikace s pacientem...

Více

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017

Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ. Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Výstupní hodnocení projektu pracovníků OU a PrŠ Podpora studia pomocí E-learngových aplikací CZ. 1.07/1.2.03/02.0017 Obsah 1 Úvod... 3 2 Anketa... 4 2.1 Průběh ankety... 4 2.1.1 Příprava anketních otázek

Více

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava

a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava JAK VZDĚLÁVÁME (SE) V MSK a evidujeme Marie Šedá MSVK Ostrava Knihovny, zaměstnanci a standardy typ Knihovny pobočky celkem zaměstnanci Krajská knihovna 1 0 1 68 Pověřené knihovny 15 76 91 361,6 Profesionální

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o. p. s. Žižkova 6, České Budějovice NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ (další vzdělávání podle 1 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Příloha č. 5. výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK. Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Č. j.: 5056/2010-41 Příloha č. 5 výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.3.02/02.0002 Název projektu Podpora ICT vzdělávání v regionu Moravských Budějovic

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Charakteristika kurzu BE5

Charakteristika kurzu BE5 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu BE5 Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Název Projektu: Závěrečná hodnotící zpráva Město Kravaře realizovalo v období od 1.6.2010 do 31.5.2013 projekt "Vzdělávání v egon Centru Kravaře", který byl zaměřen na vzdělávání úředníků v oblasti egovernmentu

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KARLOVY VARY, ŠMERALOVA 336/15 příspěvková organizace. Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Zadávací dokumentace k zakázce malého rozsahu Název veřejné zakázky: Dodávka vzdělávacích služeb a tvorba a realizace e-kurzu (nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Charakteristika kurzu IET

Charakteristika kurzu IET CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu IET Aktualizace: 11. 5. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Comenius Collegium

Více

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník)

ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) ANGLICKÝ JAZYK - II. období (3. 5. ročník) Charakteristika předmětu V návaznosti na obsah učiva 1. a 2. ročníku žáci začínají vytvářet jednoduché věty, kde se potřebné výrazy a spojení procvičují. Žáci

Více

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012

Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Evaluační zpráva Příprava na vysoké školy technických oborů, reg. č. CZ.1.07/1.1.04/03.0012 Zpracovatel: PPŠ institut celoživotního vzdělávání Přerov, s.r.o. Přerov, 2012 Termín sběru dat: 6. 3. 2012 22.

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013

POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 POMATURITNÍ STUDIUM ANGLICKÉHO JAZYKA ZÁŘÍ 2012 ČERVEN 2013 Jednoleté denní intenzivní studium na základě vyhlášky MŠMT ČR. Školní rok: září 2012 - červen 2013 Rozsah výuky: 4 vyučovací hodiny denně v

Více

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě

Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě Informace o projektech MV ČR v oblasti vzdělávání ve veřejné správě 5. prosince 2013 Odbor personální Oddělení vzdělávání, personálního rozvoje a psychologických služeb Program schůzky Úvodní slovo ředitele

Více

Charakteristika kurzu SEB2

Charakteristika kurzu SEB2 CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEB2 Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Lingua Live o.p.s. Kurz ověřil: Lingua Live o.p.s.

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny

Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Zkušenosti z několika e-learningových kuzů pro odlišné cílové skupiny Projekt EQUAL Výuka SPZE Výuka TOJ Podpora výuky Mtg a mang. sportu Závěry a diskuse k výsledkům a zkušenostem L. Eger 1 Projekt EQUAL

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 5. 2013 Datum ukončení realizace 31.

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 6 Italština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 hod. 6 Italština pro pedagogy 6.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v italském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s informacemi

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

Metodik a koordinátor ICT

Metodik a koordinátor ICT Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Metodik a koordinátor ICT Číslo akreditace:

Více

Charakteristika kurzu SEBC

Charakteristika kurzu SEBC CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEBC Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové

Více

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE

PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE PROJEKT PODPORY KOMBINOVANÉ FORMY STUDIA NA VŠKE Mgr. Naděžda Fasurová, Ph.D. Vysoká škola Karla Engliše, Šujanovo náměstí 1, 602 00 Brno e-mail:nadezda.fasurova@vske.cz ÚVOD Elektronické vzdělávání umožňuje

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Charakteristika kurzu SEE

Charakteristika kurzu SEE CZ.1.07/3.2.03/04.0040 - Partnerská síť Aktivní angličtina s online lektory strana 1 z 5 Charakteristika kurzu SEE Aktualizace: 31. 3. 2015 Kurz vytvořil: Open-IT cz, s.r.o. Kurz ověřil: Gymnázium a Jazyková

Více

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů).

Přihláška do kurzu. Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy pořádané ve školním roce 2013-2014 (seznam kurzů). Kurzy budou otevřené po přihlášení minimálního počtu účastníků (uvedeno vždy u příslušného kurzu). U každého kurzu je uveden celkový počet hodin

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP Plán DVPP 2010/2011 a Dlouhodobý plán DVPP 1. Obecná ustanovení Ředitel školy vydává v souladu se statutem školy a podle 24 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících v platném znění a podle ustanovení

Více

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY

ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ UNIVERZITY OBRANY Obsah: Čl. 1 Úvodní ustanovení... 3 Čl. 2 Základní ustanovení... 3 Čl. 3 Program celoživotního vzdělávání... 3 Čl. 4 Přijímání ke studiu... 4 Čl. 5 Průběh

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta

Informace k soutěži o prostředky z IP 2015 Pedagogická činnost. Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Materiál pro jednání kolegia děkana PEF ČZU v Praze dne 6. 5. 2015 Předkládá: Ing. Martin Pelikán, Ph.D. děkan PEF ČZU v Praze Název materiálu:

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplěno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

á na pedagogických fakultách

á na pedagogických fakultách Pregraduální a rozšiřující í vzdělávání á na pedagogických fakultách Josef Šedlbauer, TU v Liberci 9.-10.4. 2008, Brno Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva:

ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Výukové materiály Předpokládaný rozsah učiva: ANGLIČTINA ODPOLEDNÍ 111, 113 (minulý semestr 111, 113) Angličtina velmi mírně pokročilí (3. semestry) Předpokládaný rozsah učiva: 8. 12. lekce Gramatika: bude probráno základní použití následujících gramatických

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h.

Gymnázium Jablonec nad Nisou, 4 Francouzština pro pedagogy. Dr. Randy 4096/13, příspěvková organizace. dotace. Gramatická kompetence. 25 h. 4 Francouzština pro pedagogy 4.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat ve francouzském jazyce se zahraničními kolegy, pracovat s

Více

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková

Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci. RNDr. Eva Dvořáková Rozvoj celoživotního vzdělávání na TU v Liberci RNDr. Eva Dvořáková Celoživotní vzdělávání na TUL Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (ZÁKON O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH),

Více

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce

Projekt OP RLZ Opatření 2.1. Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Projekt OP RLZ Opatření 2.1 Podpora integrace OZP na otevřený trh práce Realizátor: Prezentuje: Sdružení CEPAC Morava, Olomouc Mgr. Jitka Zemanová, koordinátor projektu Projekt je spolufinancován evropským

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice

Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice PROGRAM DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Tabulkový procesor Střední průmyslová škola Hranice Studentská 1384, Hranice Obsah - 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 3 2. PROFIL ABSOLVENTA... 4 VÝSLEDKY

Více

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci)

2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2 Angličtina pro pedagogy 2 (několikanásobní začátečníci) 2.1 Podrobný přehled témat výuky (obsah), hodinová dotace Kurz je určen pro pedagogy, kteří potřebují komunikovat v cizím jazyce se zahraničními

Více

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016

Vyhláška děkanky č. 22VD/2014 Přijímání ke studiu v akademickém roce 2015/2016 Děkanka Fakulty pedagogické Sedláčkova 38, 306 14 Plzeň Tel.: +420 377 636 000 Fax: +420 377 636 002 e-mail: coufalov@fpe.zcu.cz V Plzni 3. prosince 2015 ZCU 036656/2014/DFPE/Pel Vyhláška děkanky č. 22VD/2014

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16

1. modulový blok. Firma a její rozvoj. č. Název dny hodiny. 1. Založení firmy B 2 16 1. modulový blok Firma a její rozvoj 1. Založení firmy B 2 16 Zpracování podnikatelského záměru /zpracování konkrétního záměru na PC/ 2. Orientace v potřebách trhu 2 16 Marketing (marketingový mix, SWOT

Více

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod

Pořadové číslo: 1. Téma Stručná anotace Počet hod Pořadové číslo: 1 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop Německý jazyk 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627

VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ. 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ NA VUT V BRNĚ 17. 9. 2009 / barokní aula VUT v Brně Vlastimil Bejček bejcek@cpp.vutbr.cz / 603 426 627 PROGRAM 1. Informace o vzdělávání zaměstnanců na VUT v Brně 2. Mezinárodní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

Celoživotní vzdělávání

Celoživotní vzdělávání Celoživotní vzdělávání Pedagogická fakulta Ostravská univerzita v Ostravě Vaše cesta ke vzdělání! Organizace CŽV PdF 1. Placené kombinované studium dle akreditovaných bakalářských a magisterských programů

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY - STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA WALDORFSKÁ KŘEJPSKÉHO 1501, 149 00 PRAHA 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O ČINNOSTI ŠKOLY 2005 / 2006 I. Základní údaje o škole Název školy Střední odborná škola waldorfská, Praha 4,

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských

způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských Zkvalitnění programu pedagogické způsobilosti prostřednictvím realizace systémového rozvoje trenérských zdrojů Poskytovatel t projektu: MŠMT (OP RLZ) Zkld Základní charakteristika k projektu: Doba trvání

Více

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany

Děkuji za čas, který jste této nabídce věnovali. Přeji příjemný pracovní den! Pavel Kraus, manažer projektu Gymnázium a SOŠ Rokycany Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli! V předminulém školním roce jsem se na Vás obracel s dotazníkem, jehož cílem bylo zmapovat oblasti, ve kterých by Vaši zaměstanci uvítali možnost dalšího vzdělávání

Více

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny

e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny e-lka e-learningový kurz Knihovnické Angličtiny 14.-16. 9. 2010 Knihovny současnosti 2010 O projektu Cílová skupina Projekt se zaměřuje na pracovníky městských, vědeckých, univerzitních a vysokoškolských

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy

Představení specifik ostatních šablon pro střední školy Představení specifik ostatních šablon pro střední školy 1 II V VI VII VIII Cizí jazyky Odborné kompetence Finanční gramotnost Inkluze Mentoring 2 Šablony klíčových aktivit na podporu výuky cizích jazyků

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků

II/1 Individualizace výuky cizích jazyků II/1 Individualizace výuky cizích jazyků Číslo klíčové aktivity II/1 Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Individualizace výuky cizích jazyků. Vytváření podmínek pro zvyšování

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Monitorovací zpráva o realizaci projektu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Monitorovací zpráva o realizaci projektu Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů MONITOROVACÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Zhotovitel zprávy za příjemce podpory:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace. Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Česká školní inspekce Ústecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Hoštka, okres Litoměřice, příspěvková organizace Litoměřická 267, 411 72 Hoštka Identifikátor: 600 081 753 Termín

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více