Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě"

Transkript

1 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011

2 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 2

3 3

4 Obsah Obsah Úvod Představení projektu Základní údaje o projektu Cíle projektu Instituce zapojené do realizace projektu Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Fakulta veřejných politik v Opavě Matematický ústav Vzdělávací centrum v Krnově Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, příspěvková organizace Průběh projektu Rekapitulace základních údajů o projektu Klíčové aktivity Monitorovací indikátory Výstupy vybraných klíčových aktivit projektu Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení Metody výzkumu Hlavní závěry analýzy vzdělávacích potřeb Míra zájmu o vybrané oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Vybrané obory dalšího vzdělávání učitelů v tabulkách

5 Postoj učitelů k dalšímu vzdělávání formou e-learningu I. etapa tvorby e-learningových kurzů Realizace pilotního ověření I. etapa Celkové vyhodnocení I. etapy II. etapa tvorby e-learningových kurzů Realizace pilotního ověření II. etapa Celkové vyhodnocení II. etapy Příprava a realizace závěrečné konference Shrnutí zkušeností z realizace projektu Seznam použitých informačních zdrojů

6 1 Úvod Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom Vás formou této stručné publikace informovali o průběhu a výsledcích projektu Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji, CZ.1.07/1.3.05/ , který Slezská univerzita v Opavě, zastoupená Vzdělávacím centrem v Krnově, realizovala v období listopad 2008 až leden 2011 díky finanční podpoře z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Za celý realizační tým věříme, že předkládané poznatky a zkušenosti získané při realizaci projektu budou přínosem také pro Vás, ať už z hlediska získání nových zkušeností, přenosu dobré praxe při organizaci podobných projektů, či potenciálních podnětů pro vlastní projekty financované z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nebo strukturálních fondů Evropské unie, tak i pro získání informací o současném stavu využívání e-learningu v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti základního a středního školství v Moravskoslezském kraji. 2 Představení projektu 2.1 Základní údaje o projektu Plný název projektu: Zkrácený název: Rozpočet: Zdroj financování: Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji E-learning v DVPP ,20 Kč Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Grantové schéma Moravskoslezského kraje 1. kolo výzvy GP Oblast podpory: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Trvání projektu: 26,5 měsíce ( ) Realizující subjekt: Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově Partneři projektu: Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola v Krnově Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál Základní škola Krnov, Smetanův okruh Základní škola Krnov, Dvořákův okruh Realizační tým: Ing. Monika Sedláčková projektový manažer (do 12/2009) Ing. Marek Bumbálek projektový manažer (od 1/2010) PhDr. Ing. Hana Danihelková metodik e-kurzů Ing. Petr Korviny, Ph.D. specialista na e-learning Vendula Gronkowiecová organizační pracovník Vratislav Hruzík technik výpočetní techniky Martina Jašková administrátor projektu Simona Šulcová administrátor projektu 6

7 Za celkovou realizaci projektu zodpovídalo Vzdělávací centrum v Krnově, které je nedílnou součástí Slezské univerzity v Opavě a funguje jako univerzitní centrum celoživotního vzdělávání. V rámci své činnosti organizuje akreditované programy dalšího vzdělávání pedagogů již několik let. Na realizaci projektu se rovněž podíleli pracovníci rektorátu Slezské univerzity v Opavě, zejména oddělení rozvoje - Centra řízení projektů. 2.2 Cíle projektu Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a využití nového systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Specifickým cílem projektu bylo provést analýzu vzdělávacích potřeb pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, na základě výsledků této analýzy připravit 20 vybraných nových vzdělávacích e-learningových kurzů, které prohloubí již získanou kvalifikaci pedagogů a tyto programy v rámci projektu akreditovat a pilotně realizovat. Při tvorbě nových kurzů byla velká pozornost věnována problematickým oblastem, jako je zavádění a inovace školních vzdělávacích programů, zavádění nových poznatků do výuky např. z oblasti ochrany životního prostředí, jazykového vzdělávání pedagogů a z oblasti práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami či z odlišného sociokulturního prostředí. Projekt se zaměřil na posílení využití moderní metody vzdělávání pedagogických pracovníků e-learning. E-learning odstraňuje nejčastější překážky v přístupu pedagogů k dalšímu vzdělávání, především nutnost osobní účasti při vzdělávání v místě konání a také problém zastupitelnosti učitelů ve výuce na školách, kde působí. Nově vytvořené vzdělávací programy jsou určeny pro pedagogické pracovníky základních a středních škol. Po ukončení fáze pilotního ověření všech vytvořených e-kurzů byla ve spolupráci s partnery projektu uspořádána závěrečná konference, jejímž cílem bylo zhodnotit na základě provedené evaluace úspěšnost jednotlivých e-learningových kurzů, efektivnost a přínos realizovaného projektu a zhodnocení udržitelnosti projektu v dalších letech. Toto závěrečné setkání bylo určeno především pro všechny pedagogické pracovníky, kteří absolvovali jednotlivé e-kurzy, dále pro zástupce všech partnerů projektu a také pro zástupce z řad veřejnosti. 3 Instituce zapojené do realizace projektu Důležitou součástí projektu vedle Slezské univerzity byli také partneři, bez kterých by nebylo možné projekt uskutečnit. Možnost zapojit se do nové a zajímavé oblasti využily Střední pedagogická a Střední zdravotnická škola v Krnově, Obchodní akademie a Střední zemědělská škola v Bruntále, ZŠ Dvořákův okruh v Krnově a ZŠ Smetanův okruh v Krnově. Úkolem všech partnerů byla spolupráce na realizaci projektu, včetně účasti na pravidelných setkáních pracovní skupiny projektu, které se uskutečňovalo 1x za čtvrt roku. Pracovníci partnerů 7

8 se rovněž zapojili do analýzy vzdělávacích potřeb učitelů ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, podíleli se na jejím vyhodnocení a na konečném výběru oblastí, v rámci kterých byly tvořeny e-learningové kurzy. Dále spolupracovali na výběru vhodných lektorů tvůrců e-kurzů a na celkovém vyhodnocování úspěšnosti projektu. 3.1 Slezská univerzita v Opavě Mezi veřejnými vysokými školami České republiky je to jediná univerzita, která krátce po roce 1989 vznikla na zelené louce, bez možnosti navázat na existenci nějaké jiné předcházející fakulty. Založení Slezské univerzity v Opavě souvisí s celkovým demokratickým vývojem posledních let, kdy po odstranění dosavadního státního centralismu nastaly větší možnosti také pro rozvoj vzdálených regionů, v našem případě české části historického Slezska. Jde o území vymezené geograficky jako česká část povodí Odry, široce otevřené na sever do nížinných oblastí Polska, jižním směrem však oddělené od Moravy především horským pásmem Jeseníků. Tato slezská oblast - na západě od měst Jeseník, Bruntál, Krnov, přes někdejší hlavní město Opavu, až na východ k teritoriu Těšínska a Beskyd, kde jsou důležitými městy Karviná, Havířov a Frýdek-Místek - úzce souvisí s částí severovýchodní Moravy, obecně známé pod pojmem Ostravsko. V takto vymezeném regionu Slezska a Ostravska byly v minulosti celkové poměry značně odlišné od jiných částí České republiky, především proto, že šlo o smíšené území s obyvateli české, polské a německé národnosti, a navíc zde v souvislosti s překotnou industrializací, rozvíjející se po nálezu kamenného uhlí v Ostravě, docházelo ke značné migraci obyvatelstva a k velkým sociálním problémům. Je třeba uvést, že poprvé o získání univerzity usilovala opavská městská rada již v roce 1870, tehdy však mělo jít o vysokou školu německou. O vzniku Slezské univerzity v Opavě se později jednalo hned po osvobození v roce 1945, ovšem politická situace nebyla po událostech v únoru 1948 této myšlence nakloněna. V době jistého politického uvolnění v roce 1968 nastoupila nová intenzivní jednání, ale teprve až po 17. listopadu 1989 se podařilo Slezskou univerzitu opravdu založit. V první fázi nejprve Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně svým usnesením ze dne 17. září 1990 schválil zřízení Filozofické fakulty v Opavě a Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Zákonem České národní rady č. 314/1991 Sb. z 9. července 1991 pak z těchto dvou fakult vznikla Slezská univerzita se sídlem v Opavě. Začínalo se v prázdných a v podstatě nevybavených budovách, ale za velkého nadšení prvních pedagogů. V současnosti je situace v Opavě i v Karviné diametrálně odlišná, přibyly další objekty, technická zařízení včetně počítačových sítí a především vzrostl zájem uchazečů z celé České republiky o studium na Slezské univerzitě. Je to dynamicky se rozvíjející vysoká škola, s řadou studijních oborů a s významnými kontakty také se zahraničními univerzitami. 8

9 Obrázek 1 Budova rektorátu Slezské univerzity v Opavě Foto Prvním rektorem Slezské univerzity v Opavě v letech byl prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., po něm od 1. března 1998 nastoupil na místo rektora prof. RNDr. Demeter Krupka, DrSc. V letech vykonával funkci rektora prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., od 1. března 2007 je rektorem doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. Prorektory jsou prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. (pro studijní a sociální záležitosti), prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. (pro vědu a zahraniční styky), a doc. RNDr. František Koliba, CSc. (pro rozvoj). Děkanem Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě je prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., děkanem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D., děkanem Fakulty veřejných politik v Opavě doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D., ředitelem Matematického ústavu v Opavě je prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc., a vedoucí Vzdělávacího centra v Krnově Bc. Gabriela Komendová Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Vznikla v roce 1990 jako fakulta zaměřená na oblasti přírodních, společenských, humanitních, pedagogických a společenských věd. Fakulta se skládá z osmi ústavů a v nynější době se může pochlubit 20 studijními programy, do nichž je zařazeno celkově 62 oborů, z toho 36 bakalářských oborů, 17 navazujících magisterských oborů, 9 doktorských oborů. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 2968 osob. Obrázek 2 Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě, Bezručovo náměstí 13 Foto 9

10 3.1.2 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vznikla rovněž v roce 1990 jako fakulta nabízející vzdělávání v ekonomických, finančních, sociálních a správních oborech, oborech zaměřených na informatiku v ekonomii, cestovní ruch a hotelnictví. Fakulta se skládá z 13 kateder a v nynější době se může pochlubit osmi studijními programy, do nichž je zařazeno celkově 20 oborů, z toho 12 bakalářských oborů, 7 navazujících magisterských oborů, 1 doktorský obor, a to Podniková ekonomika a management. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 4532 osob. Obrázek 3 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3 Foto Fakulta veřejných politik v Opavě Vznikla v roce 2008 jako fakulta nabízející spektrum oborů v oblasti veřejných služeb, ošetřovatelství, speciální pedagogiky pro sociální práci, veřejné správy a veřejných politik. V nynější době fakulta disponuje třemi odbornými pracovišti, a to Ústavem ošetřovatelství, Ústavem pedagogických a psychologických věd a Ústavem veřejné správy a regionální politiky, které garantují celkově 9 oborů, z toho 7 bakalářských oborů a 2 navazující magisterské obory, a to Veřejná správa a regionální politika a Středoevropská studia. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 1563 osob. Obrázek 4 Fakulta veřejných politik v Opavě, Bezručovo náměstí 14 Foto 10

11 3.1.4 Matematický ústav Vznikl v roce 1990 jako součást filozofické fakulty nabízející obory z oblasti matematiky, informatiky, fyziky a dalších. V nynější době disponuje čtyřmi odbornými odděleními, a to Oddělením geometrie a matematické fyziky, Oddělením funkcionální analýzy a diferenciálních rovnic, Oddělením reálné analýzy a dynamických systémů a Oddělením aplikované matematiky, do nichž je zařazeno celkově 12 oborů, z toho 4 bakalářské obory, 4 navazující magisterské obory, 2 magisterské obory a 2 doktorské obory. Aktuální celkový počet studentů studujících na této fakultě činí 146 osob. Obrázek 5 Matematický ústav v Opavě, Na rybníčku 626/1 Foto Vzdělávací centrum v Krnově Vzdělávací centrum v Krnově (dále jen VCK) se nachází v samostatném areálu blízko nádraží Českých drah Krnov-Cvilín. Centrum bylo konstituováno k 1. lednu 1999, a to na základě rozhodnutí rektora Slezské univerzity v Opavě č. 12/1998 ze dne 8. prosince Obrázek 6 Vzdělávací centrum v Krnově, Za Drahou 2161/3 Foto V. Hruzík VCK představuje nejen vědecké, pedagogické a informační pracoviště univerzity, ale zároveň také akreditované centrum celoživotního vzdělávání. 11

12 Zaměření činnosti: Veřejná správa VCK zajišťuje průběžné vzdělávání pracovníků samosprávy na základě akreditace MV ČR. V nynější době má VCK akreditováno 21 kurzů např. Angličtina ve veřejné správě, Obec a romská problematika, Sociální práce v terénu a spoustu dalších. Univerzita třetího věku VCK nabízí zájmové vzdělávání seniorů jak v Krnově, tak i ve městě Vrbně pod Pradědem. Jedná se o cyklické vzdělávání, které se skládá z šesti semestrů, jenž každý je odlišně obsahově zaměřen. Například letní semestr 2011 je složen z přednášek na téma Komunikace a komunikační dovednosti a Zdravý životní styl. Samotné studium je obohaceno o zajímavé mimořádné přednášky a poznávací exkurze. Jedinou podmínkou pro přijetí do studia je dosažení věku nad 50 let. Po úspěšném absolvování celého cyklu obdrží úspěšní absolventi na slavnostním ukončení osvědčení z rukou statutárního zástupce Slezské univerzity v Opavě. Obrázek 7 Přednáška Univerzity třetího věku a slavnostní ukončení Foto V. Hruzík Kurzy pro veřejnost VCK zajišťuje a realizuje kurzy pro širokou veřejnost, především v oblasti různých úrovní cizích jazyků (např. angličtiny, němčiny, francouzštiny, španělštiny, ruštiny, polštiny a češtiny pro cizince). Do nabídky kurzů pro veřejnost také spadají kurzy výpočetní techniky, jako jsou například Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint, Práce s internetem atd. Obrázek 8 Počítačová a jazyková učebna Foto V. Hruzík 12

13 Rekvalifikační kurzy VCK pořádá rekvalifikační kurzy na základě akreditace MŠMT ČR, MPSV ČR a MZ ČR. Celkově má VCK akreditovaných u těchto institucí 11 rekvalifikačních kurzů (např. Ošetřovatel, Pečovatel/ka o děti ve věku od 3 15 let, Webdesigner, Pracovník zahraničních vztahů, Administrativní pracovník v sociálních službách). Obrázek 9 Rekvalifikační kurz Foto S. Šulcová Sociální pracovníci VCK realizuje programy průběžného vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách na základě akreditace MPSV ČR. V současnosti má VCK akreditováno celkem 34 kurzů (např. Řešení konfliktů, Syndrom vyhoření, Základy komunikace, Závislosti, Poskytování první pomoci a mnoho dalších). Pedagogové VCK pořádá programy DVPP na základě akreditace MŠMT ČR. V nynější době nabízí VCK celkem 33 kurzů, z nichž 10 lze absolvovat klasickou prezenční formou (např. Psychosociální výcvik, Práce s mentálně postiženými dětmi) a 23 kurzů lze absolvovat z pohodlí domova e-learningovou formou (např. Burza nápadů, Rozvoj tvořivosti žáků, Rozvoj komunikačních dovedností). Informace o poloze Vzdělávacího centra v Krnově Při příjezdu vlakem vystupte na nádraží Českých drah Krnov-Cvilín a hned za železničním přejezdem je nalevo bílá budova Vzdělávacího centra v Krnově. Při příjezdu autem od Opavy: na prvním kruhovém objezdu sjet směrem do centra (vpravo), na druhé křižovatce odbočit doprava (ul. Hlubčická), za železničním přejezdem doleva; při příjezdu od Bruntálu: na druhém kruhovém objezdu sjet směrem na centrum (vlevo), na druhé křižovatce odbočit doprava (ul. Hlubčická), za železničním přejezdem doleva. 13

14 3.2 Základní škola Krnov, Dvořákův okruh 2, okres Bruntál, příspěvková organizace Obrázek 10 Budova Základní školy Krnov, Dvořákův okruh 2 Ředitel školy: Mgr. Boris Stodůlka Pracovník pověřený projektem: Mgr. Ivana Procházková (zástupkyně ředitele) Škola má 13 tříd, které navštěvuje celkem 286 žáků, v průměru na jednu třídu připadá 20 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 24. Škola vzdělává žáky 1. a 2. stupně a vyučuje se podle 3 variant učebního plánu Základní škola a podle ŠVP. Jsou zde běžné třídy, specializované třídy pro žáky se specifickými poruchami učení a třídy s rozšířenou výukou informatiky a výpočetní techniky. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 18 pedagogických pracovníků, a to ve 14 kurzech celkem 69krát. 3.3 Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola Krnov Ředitel školy: Mgr. Hana Košuličová Obrázek 11 Budova školy SPgŠ a SZŠ Krnov Pracovník pověřený projektem: Mgr. Hana Košuličová 14

15 Škola má 24 tříd, které navštěvuje celkem 633 žáků, v průměru na jednu třídu připadne 26 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 45. Škola disponuje 11 studijními programy v oboru zdravotnictví, předškolní a mimoškolní pedagogiky, sociální péče a jiné. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 22 pedagogických pracovníků a to celkem v pěti kurzech. 3.4 Obchodní akademie a Střední zemědělská škola, Bruntál, příspěvková organizace Obrázek 12 Budova Obchodní akademie a Střední zemědělské školy Bruntál Ředitel školy: Ing. Zuzana Urbánková Pracovník pověřený projektem: Ing. Ladislav Konopka (ředitel školy do , delegovaný zástupce školy). Po Ing. Konopkovi převzala jeho funkci v projektu Mgr. Jitka Kusendová. Škola má celkem 11 studijních programů v oboru ekonomie, informatika, agropodnikáni, obchodně podnikatelská činnost a jiné, které navštěvuje celkem 480 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 33. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 12 pedagogických pracovníků a to celkem v sedmi kurzech. 15

16 3.5 Základní škola Krnov, Smetanův okruh 4, příspěvková organizace Obrázek 13 Budova Základní školy Krnov, Smetanův okruh 4 Ředitel školy: Mgr. Petr Juřina Pracovník pověřený projektem: Mgr. Petr Juřina Škola má 22 tříd, které navštěvuje celkem 573 žáků, v průměru na jednu třídu připadne 26 žáků. Pedagogických pracovníků na této škole je celkem 36. Škola vzdělává žáky 1. a 2. stupně. Přímo do pilotního ověření e-learningových kurzů se zapojilo 18 pedagogických pracovníků, a to v pěti kurzech. 16

17 4 Průběh projektu 4.1 Rekapitulace základních údajů o projektu Klíčové aktivity Projekt byl realizován v osmi na sebe navazujících klíčových aktivitách: 1. Příprava projektu a organizace jednotlivých aktivit klíčová aktivita probíhala od 11/2008 do 11/2010. Organizaci projektu zajišťovaly dva týmy: administrativní tým složený z pěti pracovníků Slezské univerzity v Opavě a odborný tým složený ze specialisty na e-learning, metodika e-kurzů a autorů studijních opor (cca 20 tutorů). Důležitou součástí řízení projektu byla pracovní skupina projektu, které se v pravidelných termínech účastnili zástupci partnerů projektu. Úkolem pracovní skupiny byl dohled nad celkovým průběhem a směřováním projektu 2. Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení klíčová aktivita probíhala od 11/2008 do 3/2009. Jednalo se o průzkum vzdělávacích potřeb učitelů ZŠ a SŠ provedený dodavatelsky na základě vyhlášeného výběrového řízení. Bylo provedeno vyhodnocení získaných dat pracovní skupinou projektu s výběrem dvaceti tematicky zaměřených kurzů, které byly v rámci dalších klíčových aktivit zpracovány e-learningovou formou pro pedagogické pracovníky ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji. 3. I. etapa tvorby e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 4/2009 do 10/2009. Byl proveden výběr první skupiny 10 kurzů, které byly zpracovány do e-learningové formy a předány k akreditaci MŠMT ČR. Proběhl výběr vhodných kvalifikovaných lektorů a jejich proškolení v tvorbě e-learningových kurzů v systému Moodle. V rámci této aktivity byly vytvořeny e-learningové kurzy, které zahrnovaly kurzy zaměřené na využívání informačních technologií, na uplatnění nových poznatků ve výuce, např. z oblasti environmentálního vzdělávání či z tvorby a inovace školních vzdělávacích programů, kurzy zaměřené na práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami. 4. Oslovení cílové skupiny a výběr posluchačů e-kurzů klíčová aktivita probíhala od 9/2009 do 4/2010. V rámci klíčové aktivity proběhlo oslovení cílové skupiny projektu, tj. učitelů ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji, a to na základě inzerátů v tisku, zveřejněných plakátů a distribuovaných letáků, s využitím elektronické databáze ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji také poštou. Byly vytvořeny přihlášky pro přihlašování do e-kurzů. Byly stanoveny podmínky pro přihlašování do pilotního ověřování kurzů. Proběhl výběr posluchačů na základě doručených přihlášek s tím, že rozhodujícím kritériem byl termín doručení přihlášky. 17

18 5. II. etapa tvorby e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 9/2009 do 8/2010. Byl proveden výběr druhé skupiny 10 kurzů, které byly zpracovány do e-learningové formy a předány k akreditaci MŠMT ČR. Proběhl výběr vhodných kvalifikovaných lektorů a jejich proškolení v tvorbě e-learningových kurzů v systému Moodle. Celkově bylo v rámci klíčové aktivity vytvořeno a akreditováno 13 e-kurzů. 6. Pilotní ověření vytvořených e-learningových kurzů klíčová aktivita probíhala od 11/2009 do 10/2010. Na základě provedeného konečného výběru posluchačů pro každý nově vytvořený e-learningový kurz proběhla realizace pilotního ověření všech 23 vytvořených e-kurzů. Úspěšným absolventům kurzů byla předána osvědčení. Byly zpracovány hodnotící dotazníky obdržené od posluchačů jednotlivých kurzů, které hodnotili kvalitu a přínos daného e-kurzu, včetně případných námětů a připomínek na úpravu kurzu. 7. Příprava a realizaci závěrečné konference klíčová aktivita probíhala od 7/2010 do 11/2010. Klíčová aktivita zahrnovala stanovení termínu a místa konání závěrečné konference, oslovení zástupců partnerů, posluchačů pilotního ověřování e-learningových kurzů a zástupců veřejnosti. Byl stanoven vhodný časový harmonogram konference, byly připraveny příspěvky v rámci programu konference a byli zajištěni vystupující. Byly připraveny tištěné podklady pro účastníky včetně propagačních předmětů. Pro účastníky bylo zajištěno občerstvení. 8. Závěrečné vyhodnocení projektu klíčová aktivita probíhala od 12/2010 do 1/2011. Zahrnuje vyhodnocení úspěšnosti projektu, zpracování výstupu projektu, zpracování a předložení závěrečné zprávy, včetně konečného finančního vyúčtování projektu. 18

19 Obrázek 14 Harmonogram klíčových aktivit 19

20 4.1.2 Monitorovací indikátory Pro realizaci projektu byly poskytovatelem finančních prostředků, tj. Moravskoslezským krajem, stanoveny závazné monitorovací indikátory, které bylo nutno při realizaci projektu dodržet. Všechny stanovené monitorovací indikátory byly úspěšně dosaženy, v řadě případů pak překročeny. Zejména se jednalo o navýšení počtu vytvořených e-learningových kurzů z plánovaných 20 na 23. Kód indikátoru Název indikátoru Plánovaná hodnota Dosažená hodnota Počet podpořených osob - klientů služeb ,00% z toho Počet podpořených klientů služeb - muži ,50% z toho Počet podpořených klientů služeb - ženy ,64% Počet úspěšně podpořených osob ,50% z toho Počet úspěšně podpořených osob - muži ,00% z toho Počet úspěšně podpořených osob - ženy ,00% Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích ,67% služeb Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% s komponentou ŽP z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů ,00% s komponentou ICT z toho Počet nově vytvořených/inovovaných produktů výhradně zaměřených na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami ,00% % 4.2 Výstupy vybraných klíčových aktivit projektu Analýza vzdělávacích potřeb a jejich vyhodnocení Pro získání informací o aktuálních vzdělávacích potřebách pedagogů základních a středních škol v Moravskoslezském kraji se provedl průzkum, který byl hlavním vodítkem pro výběr oblastí a kurzů, jež se v rámci projektu pro pedagogy připravily. 20

21 Metody výzkumu Kvantitativní telefonický výzkum (CATI) mezi učiteli základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Celkem bylo pomocí této metody dotázáno 208 respondentů. Tento sběr dat provedl FOCUS. Zadavatel výzkumu dále provedl sběr dat v rámci svých partnerských škol pomocí dotazníkového šetření (paper and pencil technika). Celkem získal 112 vyplněných dotazníků. Výběrový soubor (vzorek dotázaných) Velikost výběrového souboru: N = 320 respondentů učitelů základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Způsob výběru vzorku: stratifikovaný náhodný výběr, stratifikačními kritérii byl typ školy (ZŠ a SŠ), dále zaměření středních škol (školy humanitního, technického zaměření, obchodní akademie). Kvóta byla následující: 50 respondentů je ze základních škol, 50 z gymnázií, 50 z obchodních akademií a 50 ze škol technického zaměření. Termín sběru dat: FOCUS, CATI , Slezská univerzita, PAPI: Nástroj sběru dat: dotazník Doba rozhovoru: průměrně 15 minut. Metodika sběru dat CATI - telefonické dotazování školených operátorů s asistencí elektronického dotazníku. Rozhovory realizovali operátoři call centra agentury FOCUS. Odpovědi byly zaznamenávány operátory do elektronického dotazníku v systému NIPO. PAPI samovyplňování. Respondentům byly rozdány papírové dotazníky s žádostí o vyplnění. Následně byly dotazníku uloženy do datové matice ve formátu SPSS pomocí dokumentového skeneru. Zpracování údajů Datové matice byly podrobeny formální a logické kontrole. Kontrola sběru dat. Sběr dat je kontrolován v souladu s pravidly kodexu Esomar. Kontrola je prováděna v těchto oblastech: správnost výběru požadované osoby podle kvóty, úplnost a správnost vyplnění dotazníku, nahodilá kontrola operátorů náslechem supervizora call centra Statistické zpracování dat proběhlo v programu SPSS/PC. 21

22 Hlavní závěry analýzy vzdělávacích potřeb Naprostá většina pedagogů na severní Moravě považuje informace o možnostech dalšího vzdělávání za dostatečné. Svému dalšímu odbornému vzdělávání se v současné době věnují necelé tři čtvrtiny dotázaných učitelů ZŠ a SŠ na severní Moravě. Nejrozšířenější formou dalšího vzdělávání učitelů jsou akreditované kurzy DVPP, výrazně menší podíl se věnuje studiu na VŠ. Informace o nabídce vzdělávacích programů pro pedagogy získávají učitelé především na internetu, z informačních letáků a prostřednictvím u. Nejvyšší zájem mezi dotázanými pedagogy je o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky. Velmi žádané jsou i oblasti cizích jazyků, komunikačních a sociálních dovedností a počítačů a IT. E-learningu jako výukové metody v současnosti využívá jen třetina pedagogů na severní Moravě. Zájem o vzdělávání prostřednictvím e-learningu projevily dvě třetiny dotázaných pedagogů. O nabídku e-learningových kurzů připravovaných Slezskou univerzitou v Opavě, Vzdělávacím centrem v Krnově, které by byly bezplatné, projevily zájem tři čtvrtiny respondentů Míra zájmu o vybrané oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Nejvyšší zájem mezi dotázanými pedagogy je o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky (77%; 47% rozhodně ano, 30% spíše ano). Velmi žádané jsou i oblasti cizích jazyků (66%; rozhodně 43%, spíše 23%), komunikačních a sociálních dovedností (58%, rozhodně 38%, spíše 20%) a počítačů a IT (50%, rozhodně 24%, spíše 26%). Statisticky významně vyšší zájem o další vzdělávání v oblasti nových metod a postupů výuky mají řadoví pedagogičtí pracovníci ze ZŠ a pedagogických/zdravotnických SŠ. V oblasti cizích jazyků by se rádi vzdělávali zejména pedagogičtí pracovníci ve věku do 49 let. Nejmenší zájem jevili pedagogové o začleňování průřezových témat ŠVP do výuky (zájem 40%) a dotace EU a projektové řízení (zájem 35%). V oboru nových metod a postupů výuky stojí pedagogové zejména o vzdělávání: 22

23 v moderních metodách a technikách vyučování (78% z těch, kteří projevili zájem o tuto oblast), v metodice hodnocení žáků (popisný jazyk, kritéria hodnocení) (47%), o burzy nápadů (46%), v možnostech rozvoje tvořivosti žáků (43%), v přípravě školních projektů (41%). V oblasti jazykového vzdělávání je nejvyšší zájem zejména o: výuku angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé (72%), výuku němčiny pro začátečníky a mírně pokročilé (15%), nové metodické postupy ve výuce cizích jazyků (13%) Vybrané obory dalšího vzdělávání učitelů v tabulkách Respondentům průzkumu byla položena otázka Měl/a byste zájem o další vzdělávání, doplňování své kvalifikace a znalostí v následujících oblastech? Obor Rozhodně ano Spíše ano Spíše ne Rozhodně ne Nové metody a postupy výuky Cizí jazyky Komunikační a sociální dovednosti Počítače a IT Oblast nových maturit Zavádění a inovace školních vzdělávacích programů Práce s žáky z odlišného sociokulturního prostředí a speciálními vzdělávacími potřebami Oblast legislativy škol a vedení školské dokumentace Oblast environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Začleňování průřezových témat ŠVP do výuky Dotace EU a projektové řízení

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy obsah základní údaje o škole hodnocení průběhu vzdělávání přehled oborů základního vzdělávání rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy údaje o zápisu k povinné školní docházce údaje o výsledcích

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKU Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího

Více

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI

NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI NÁVRH KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ŠKOL V PROBLEMATICE PRVNÍ POMOCI Mgr. Pavla Trčková, MUDr. Ondřej Franěk a kol. Projekt: CZ.1.07/1.3.40/02.0022 První pomoc prožitkem PAMATUJ POSKYTNI PŘEDÁVEJ Realizátor

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST

Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělání: Sociální činnost Kód: 75-41-M/01 OBSAH OBSAH...

Více

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů

Prvky angličtiny v základní škole praktické. Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů CLIL do škol Prvky angličtiny v základní škole praktické Publikace vznikla v rámci projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0005 Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění výuky angličtiny formou CLIL do vyučovacích

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST. Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO SOCIÁLNÍ ČINNOST Zpracovaný dle RVP pro obor vzdělání 75 41 M/01 Sociální činnost Kapitola 1 Identifikační údaje Název školního vzdělávacího programu Oficiální název: Školní

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2003 č. 243 k Informaci o plnění usnesení vlády, týkajících se integrace romských komunit a aktivního postupu státní správy při uskutečnění

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013

Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Výroční zpráva Technologické agentury České republiky za rok 2013 Obsah 1. Úvod... 3 2. Orgány Technologické agentury ČR... 5 2.1. Předsedkyně TA ČR... 5 2.2. Předsednictvo TA ČR... 5 2.3. Výzkumná rada

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno. č. 10 M Ě S Í Č N Í K Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno ř í j e n 2014 č. 10 M Ě S Í Č N Í K P R O S T Ř E D N Í Š K O L Y Obsah Cizí jazyky a literatura... 4 Angličtina pro

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

Žákovské projekty cesta ke kompetencím

Žákovské projekty cesta ke kompetencím Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Žákovské projekty cesta ke kompetencím Příručka pro učitele středních odborných škol 1 Publikace vznikla v rámci národního

Více

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010

Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Základní škola Mikoláše Alše, Suchdolská 360, Praha-Suchdol Výroční zpráva školní rok 2009/2010 Zpracoval: Mgr. Jaromír Čížek Datum 19. 11. 2010 1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení

Více

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií

Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako dialog praxe s teorií Publikace vznikla za finanční podpory projektu reg. číslo CZ.1.07/2.00/18.0022 Učitelství MŠ jako Recenzenti: Doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D., PhDr. Zora Syslová, Ph.D. Vedoucí autorského kolektivu:

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012-1 - 1 Základní údaje o škole 1.1 Název školy: 21. základní škola Plzeň, Slovanská alej 13, příspěvková organizace sídlo: Slovanská alej 13, 326 00

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Nymburk, Soudní 20 Školní vzdělávací program SOCIÁLNÍ ČINNOST Obor vzdělání: Sociální činnost 75-41-M/01 1 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název

Více