SPOLEČNOST TADY A TEĎ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPOLEČNOST TADY A TEĎ"

Transkript

1 ŽIVOTOPIS Osobní údaje: Jméno a příjmení Titul Kontakt Tereza Zíková PhDr., Ph.D. Vzdělání: Doktorský studijní obor Etnologie, Fakulta filozofická, ZČU, Plzeň (titul Ph.D.). absolvování rigorózního řízení na Fakultě filozofické, ZČU, Plzeň (titul PhDr.). Studijní obor (Mgr.): Sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií, ZČU, Plzeň. Studijní obor (Bc.): Sociální a kulturní antropologie, Fakulta humanitních studií, ZČU, Plzeň. Sportovní a podnikatelská střední škola, Plzeň Praxe: 2007 dosud Katedra antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni odborná asistentka 2008 dosud GrantHelp, s.r.o. v Praze externí konzultantka rozvoje lidských zdrojů, zpracovatelka projektů Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. pobočka Plzeň externí vyučující (kurzy: Metody v sociální antropologii a jejich aplikace, Urbánní antropologie a veřejná správa, Migrace v Evropě a VS) Katedra politologie a mezinárodních vztahů FF ZČU v Plzni externí vyučující (kurzy: Projektové řízení ve veřejné sféře, Projekty a odborné texty v politologii) Katedra antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni tajemnice pro vědu SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s., Plzeň manažerka projektů (sociální projekty zaměřené na vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob; management projektů v oblasti interkulturního vzdělávání) Sdružení pro vzdělávání znevýhodněných dětí, Plzeň koordinace letních seberealizačních aktivit pro svěřence náhradní ústavní výchovy Člověk v tísni Společnost při ČT, o. p. s., Praha povodňové projekty analýza potřeb Plzeňského kraje; sociální rozhodčí pro plzeňský region

2 Absolvované kurzy: 2013 MS Project (UCV), ArcGis analýza dat (Arcdata Praha, s.r.o.) 2012 FileMaker (24U s.r.o.), ArcGIS Desktop I (Arcdata Praha, s.r.o.), ArcGIS Desktop II - (Arcdata Praha, s.r.o.) 2011 Moderace, facilitace, týmová práce a spolupráce (Extima, Praha) 2010 Microsoft Project 2007 (GOPAS, Praha) modul Školení hodnotitelů individuálních a grantových projektů pro Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (MŠMT ČR, Praha) Rozvoj profesionality regionálních NNO (Agnes, o.p.s., Praha) program Finanční mechanismy EHP/Norska (Národní institut dalšího vzdělávání, Praha) Interkulturní a sociální výchova (SPOLEČNOST TADY A TEĎ, o. p. s., Plzeň) letní škola Regionální bezpečnostní komplexy v současném světovém systému ( Katedra politologie a mezinárodních vztahů FHS ZČU v Plzni) Osobnostně sociální výcvik (Člověk v tísni, o. p. s). Kurz lektorských dovedností pro lektory interkulturního vzdělávání (Člověk v tísni Společnost při ČT, o. p. s). Zahraniční pobyt: přednáškový pobyt na Univerzitě sv. Cyrila a Metoděje ve Skopje (Makedonie) v rámci projektu Masters in EU Institutions and Policies and Political Management, TEMPUS JET (Lifelong Learning Programme) kurz European Union Funds and Projects čtrnáctidenní stáž na University of Salford (UK), Department of Politics and Contemporary History (Certificate Professional Language Training for University Teachers 2007 Leonardo da Vinci programme, 12/2009) Pedagogická činnost: kurzy vyučované na Katedře antropologických a historických věd FF ZČU v Plzni - Aplikovaná sociální antropologie 2 - Občanský sektor - Projekt - Rozvojová antropologie - Sport a ideologie - Sport z antropologické perspektivy - Teorie politických systémů z antropologického hlediska - Terénní praxe - Praxe

3 - Migrace, lidská práva, rozvoj Granty a projekty: NOTES - Nové technologie ve vědách o (současných i minulých) společnostech (projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.3.), koordinátorka aktivit Sídelní a krajinný prostor jako odraz kulturního dědictví a paměti národa (projekt NAKI), spoluřešitelka projektu, koordinátorka a výzkumnice Cesta k rovným příležitostem - možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob (projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.2), manažerka projektu INSPOT Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (projekt Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 2.2), manažerka projektu RESPECT - For a Topography of Tolerance and Equal Respect. A comparative study of policies for the distribution of public spaces in culturally diverse societies (projekt 7. rámcového programu EU), členka řešitelského týmu; řešitelka: Mgr. Lenka Strnadová, Ph.D Projektové řízení ve veřejném sektoru (projekt Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 3.2.), členka řešitelského týmu; řešitel: Doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Publikační činnost: Editace: Budil, I. T. Zíková, T. (2009): Totalitarismus V: Podoby politické ideologie. Praha: Dryada Budil, I. T. Zíková, T. (2008): Totalitarismus IV: Interdisciplinární pohled. Praha: Dryada. Budil, I. T. Zíková, T. (2008): Antropologické sympozium VI. Praha: Dryada. Budil, I. T. Zíková, T. (2007): Totalitarismus III: Autorita, moc a ideologie v proměnách času a prostoru. Praha: Dryada. Budil, I. T. Zíková, T. (2007): Antropologické sympozium V. Praha: Dryada. Budil, I. T. Zíková, T. (2006): Totalitarismus II: Zkušenost Střední a Východní Evropy. Praha: Dryada. Skripta, učebnice: Zíková, T. (2012): Sociální marketing. In Vybrané kapitoly z aplikované antropologie (ed. Hirt, T.). Plzeň: ZČU. Cabada, L. Zíková, T. a kol. (2007): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk. Příručky/metodiky: Zíková, T. a kol. (2011): Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele základní školy (s DVD). Plzeň: ZČU.

4 Zíková, T. a kol. (2011): Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele mateřské školy (s DVD). Plzeň: ZČU. Zíková, T. a kol. (2011): Bedekr sociálním znevýhodněním pro učitele střední školy (s DVD). Plzeň: ZČU. Kapitoly v monografii: G. Fatková T. Zíková, Tenkrát na čáře : lidé, věci a čas vepsaní do pohraniční krajiny: případ západočeské obce Lesná, in: Jiří Stočes - Eva Mušková a kol., Tenkrát na západě (Čech). Kapitoly z dějin kultury a každodennosti Plzně a Plzeňského kraje, Plzeň: Vydavatelství ZČU, Studie Zíková, T. (2009): Sport a (politická) ideologie. In Budil, I. T. Zíková, T. (eds.): Totalitarismus V: Podoby politické ideologie. Praha: Dryada. Zíková, T. (2008): Olympijské hry v kontextu naci(onali)smu. In Budil, I. T. Zíková, T. (eds.): Totalitarismus IV: Interdisciplinární pohled. Praha: Dryada. Zíková, T. (2008): Sport, Physical Training and Nazi Ideology. In Svoboda, M. Lenk, L.: Anthropology of / in Post-Socialist World LEDA Publishers, Praha. Zíková, T. (2007): Rozvoj a rozvojová antropologie. Přehledová studie 07/7. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu Katedry antropologických a historických věd FF ZČU. [online]. Dostupné z: <http://www.caat.cz/studie/> Zíková, T. (2007): Národní ideologie jako součást masových tělovýchovných aktivit. In: Budil, I. T. Zíková, T. (eds.): Antropologické sympozium V. Praha: Dryada, s Zíková, T. (2005): Rozvojová pomoc na pozadí teorií rozvoje. In: Waisová, Š. a kol. (ed.): Ve stínu modernity. Perspektivy a problémy rozvoje. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, s Kapitoly v knize: Zíková, T. (2007): Možnosti financování projektů ve veřejném sektoru. In Cabada, L Zíková, T. a kol. (eds.): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, s Hirt, T. - Zíková, T. (2007): Příklad projektového cyklu č. 3. In Cabada, L Zíková, T. a kol. (eds.): Projektové řízení ve veřejném sektoru. Plzeň : Aleš Čeněk, s Recenze: Zíková, T. (2006): Petkov Necov, Neco: Dějiny Vojvodova (recenze). In Budil, I. (ed.): Akta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni II., s Analýzy: Zíková, T. a kol. (2010): Analýza potřeb pedagogických pracovníků ve vztahu k sociokulturně znevýhodněným dětem. Zpráva z výzkumu v rámci projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob, projekt OP VpK, oblast podpory 1.2, reg. čislo CZ.1.07/1.2.00/ [online]. Dostupné z: Koubková, H. Zíková, T. Morvayová, P. Vašát, P. Turnovec, A. Jakoubek, M.

5 (2010): Analýza institucionálních podmínek integrace sociálně vyloučených osob do vzdělávacího procesu. Zpráva v rámci projektu Cesta k rovným příležitostem možnosti a limity vzdělávání sociokulturně znevýhodněných osob, projekt OP VpK, oblast podpory 1.2, reg. čislo CZ.1.07/1.2.00/ [online]. Dostupné z: Uspořádání výstavy: Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru. Vernisáž v Kulturním domě v Bušovicích, výstava přístupná do tamtéž a následně umístěna jako stálá expozice v prostorách Obecního úřadu Bušovice. Autorský tým: Jiří Woitsch, Tereza Zíková, Karolína Pauknerová, Gabriela Fatková, Klára Strohsová, Radek Světlík, Michal Vavroch. Účast na konferencích, workshopech: 2013 Geografické informační systémy a jejich využití ve společenských vědách, , Plzeň FF ZČU. Název příspěvku: Mapování významných krajinných komponent z aktérské perspektivy za pomoci GIS (prezentující T. Zíková) Tenkrát na západě (Čech), , Pedagogická fakulta ZČU v Plzni. Název příspěvku: Tenkrát na čáře : lidé, věci a čas vepsaní do pohraniční krajiny (prezentující: G. Fatková a T. Zíková) Počítačová podpora v archeologii, , Kočovce, Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovenská technická univerzita v Bratislavě a Památkový úřad Slovenské republiky. Název příspěvku: Využití GIS při studiu vnímání krajiny (prezentující: T. Zíková a P. Krištuf) Archeologie & Antropologie: studium archaické kultury a společnosti, 28. listopadu 2013, Národní muzeum v Praze, Název příspěvku: Hranice osvojeného prostoru: modelování aktérského pojetí domova s pomocí GIS a možnosti využití současného modelu k interpretaci minulých populací (autoři: Tereza Zíková a P. krištuf Workshop on Tolerantion, Respect and Space workshop January 2011, for the European Commission s 7th FP collaborative research project RESPECT, Vilnius (Lithuania) předsedající (Session on institutions and tolerantion/respect); Workshop on Tolerantion, Respect and Space: Concepts, conceptions and applications workshop June 2010 at the Centre for Study of Equality and Multiculturalism, University of Copenhagen, for the European Commission s 7th FP collaborative research project RESPECT mezinárodní konference Experiencing Diversity and Mutuality - 10th biennial EASA konference, Ljubljana, August mezinárodní konference pořádaná European Union Agency for Fundamental Rights: FRA CONSULTATIVE MEETING WITH CIVIL SOCIETY ON THE SETTING UP OF THE FUNDAMENTAL RIGHTS PLATFORM, Brussels December Anthropology of / in Post-Socialist World, příspěvek Sport, Physical Training and Nazi Ideology, pořadatel Antropoweb ZČU v Plzni Antropologickém sympozium V., příspěvek Národní ideologie jako součást masových tělovýchovných aktivit, pořadatel KSA ZČU v Plzni. Popularizační texty a publikace, mediální prezentace

6 T. Zíková, J. Woitsch, K. Pauknerová, P. Krištuf, G. Fatková, R. Světlík, J. Anderle, Bušovice a okolní krajina v proměnách času a prostoru, Bušovický zpravodaj, speciální číslo, 2013, 31 s. (Vydáno u příležitosti výstavy, vydal Obecní úřad Bušovice ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni). Jazykové znalosti: Anglický jazyk pokročilý Ruský jazyk základní znalost Jiné: 2013 dosud člen týmu projektu Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů (projekt MMR; realizátor Hospodářská komora ČR, subdodavatel Granthelp, s.r.o.) 2010 dosud členka obecního zastupitelstva obce Bušovice 2009 dosud certifikovaný hodnotitel projektů OP LZZ MPSV ČR 2009 dosud certifikovaný hodnotitel projektů OP VpK MŠMT ČR místopředsedkyně senátu Fakulty filozofické ZČU v Plzni softwarová aplikace - členka expertní skupiny vývoje počítačové hry: Počítačová hra GHETTOUT. Plzeň: Společnost Tady a teď, o. p. s., (Dostupné na členka pracovní skupiny Sociálně vyloučené osoby a lidé bez domova v projektu Zajištění místní a typové dostupnosti sociálních služeb v rámci procesu komunitního plánování sociálních služeb ve městě Plzni.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.

Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Zaměstnání 2008 - dosud Metropolitní univerzita Praha, Katedra humanitních věd docentka 1996 - dosud Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií docentka, vedoucí

Více

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy

pedagogů, Jak vytvářet podnětné výukové prostředí, Spolupráce školy Jméno a příjmení: Věra KREJČOVÁ tituly: Mgr., Ph.D. datum narození: 21.1. 1974 Vzdělání: 1996 Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, odborné magisterské studium oboru Pedagogika předškolního

Více

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.

doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D. Metropolitní Univerzita Praha, o.p.s. Univerzitní středisko Plzeň Koterovská 85 326 00 Plzeň Tel: +420 725 337 816 E-mail: cabada@mup.cz Pracovna č. 2501 (Plzeň), č. 306

Více

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.

PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Curriculum Vitae PhDr. Jiří Šafr, Ph.D. Odborná praxe 2008 dosud. Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., oddělení Lokální a regionální studia, (do r. 2010 oddělení Studia sociální struktury), vědecký pracovník

Více

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ

CURRICULUM VITAE PETRA ANTOŠOVÁ OSOBNÍ ÚDAJE Mgr. Petra Antošová Trvalé bydliště a kontaktní adresa: Zenklova 26/286, Praha 8, 180 00 00420 605 476 843 petraantosova@seznam.cz www.petra-antosova.cz www.about.me/petraantosova www.linkedin.com/in/petraantosova

Více

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma:

1. ÚVOD Název školy: Sídlo: Telefon: Fax: E-mail: Web: Rektor: Právní forma: O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 7 2.2 Infrastruktura 19 2.3 Univerzitní knihovna 22 2.4 Vydavatelství 24 3. Kvalita

Více

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily

DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV KARIÉRA. 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily J A K U B C H A R V Á T, P h. D. DATUM NAROZENÍ, RODINNÝ STAV 11. června 1985 v Praze ženatý, dcera Emily KARIÉRA Od 2010 Metropolitní univerzita Praha o. p. s., Praha, ČR od 1. září 2010 tajemník katedry

Více

O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace

O B S A H 1. Úvod  3 2. Kvalita a excelence akademických činností  7 Kvalita kultura akademického života 30 4. Internacionalizace O B S A H 1. Úvod 3 2. Kvalita a excelence akademických činností 7 2.1 Rozvoj výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 8 2.2 Infrastruktura 20 2.3 Univerzitní knihovna 23 2.4 Vydavatelství 25 3. Kvalita

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2012 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s., za rok

Více

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006,

Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Domov je místo odkud tě nevyhodí, Informační publikace pro cizince Česká Republika 2006, Publikace: Česká republika pro cizince vybrané kapitoly, Helena Nosková, Milada Polišenská, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR 2003, ISBN 80-7285-023-7; Domov je místo odkud tě nevyhodí, Dagmar Zezulová, V.U.G.,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s.

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009. Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na rok 2009 Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. 1. Východiska Předkládaný dlouhodobý záměr Metropolitní

Více

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D.

Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Doc. PhDr. Richard Jedlička, Ph.D. Zaměstnání 2007-dosud Technická univerzita v Liberci docent na katedře pedagogiky a psychologie 2004-2008 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor prevence,

Více

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012.

Multikulturní. Praha. Výroční zpráva 2011. Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. Multikulturní centrum Praha Výroční zpráva 2011 Vydalo Multikulturní centrum Praha o.s. v roce 2012. OBSAH I. O MULTIKULTURNÍM CENTRU PRAHA...6 NAŠE PROJEKTY V ROCE 2011...7 DÁRCI A SPONZOŘI...9 ORGANIZAČNÍ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE

2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ČTVRTLETNÍK VYSOKÉ ŠKOLY 3-4 2013 VYDÁVÁ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s., Č. BUDĚJOVICE ÚSPĚŠNÁ MEZINÁRODNÍ KONFERENCE Ve dnech 21. 3. 22. 3. 2013 proběhla v Českých Budějovicích

Více

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny

ŽIVOTOPIS. Zdenka Nováková. Zdenka.novakova@upol.cz. Odborný asistent (do roku 2006 asistent) Právo, právní disciplíny ŽIVOTOPIS Osobní údaje Křestní jméno / Příjmení Tituly E-mail Státní příslušnost Zdenka Nováková JUDr., Ph.D. Zdenka.novakova@upol.cz ČR Pracovní zkušenosti Období (od-do) Vykonávaná pozice Hlavní pracovní

Více

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty

Řešené a aktuálně ukončené významné projekty UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA s.r.o. Přehled výzkumných, vývojových a rozvojových projektů červenec 2013 Řešené a aktuálně ukončené významné projekty Česká šlechta v proměnách 20. století Modernizace

Více

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace

Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace Univerzita Karlova v Praze (Fakulta humanitních studií) žádost o prodloužení platnosti akreditace navazujícího magisterského studijního programu Humanitní studia studijního oboru Studia občanského sektoru

Více

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK

Vzdělání: 2010, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta: doktorské studium (dosud) - spoluřešitelka výzkumného projektu - GAUK Jméno a příjmení: LAURENČÍKOVÁ Klára Titul: Mgr. Obor: politika, ekologie Specializace: politička a ekologická aktivistka, členka Strany zelených, někdejší náměstkyně na MŠMT Email: klara.laurencikova@zeleni.cz

Více

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2005 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D.

Curriculum vitae. Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Vědecko-pedagogické hodnosti Curriculum vitae Doc. PhDr. Iveta Bednaříková, Ph. D. Mgr. 1979 Filozofická fakulta v Prešově UPJŠ v Košicích Obor: Výchova a vzdělávání dospělých. PhDr. 1988 Filozofická fakulta

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 ČESKÉ BUDĚJOVICE VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2013 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R.

Více

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008

MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA. Výroční zpráva 2008 MULTIKULTURNÍ CENTRUM PRAHA Výroční zpráva 2008 MOTTO 20. století znamenalo narušení multikulturního dědictví českých zemí. S integrací České republiky do Evropské unie a dalších globálních politických

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D.

Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Doc., PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. FUNKCE: docent TELEFON: 585635212 E-MAIL: eva.urbanovska@upol.cz ČÍSLO PRACOVNY: ZI 4.42 VĚDECKO-VÝZKUMNÉ ZAMĚŘENÍ: psychická zátěž studentů ve školním prostředí a formy

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012

Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012 Výroční zpráva Fakulty pedagogické ZČU v Plzni za rok 2012 1 Úvod Pokud bychom hledali vhodné označení pro rok 2012, bylo by jistě nejvýstižnější nazvat ho rokem změn. Tou nejviditelnější je změna dislokace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více