Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY"

Transkript

1 Gymnázium Františka Živného INFORMAČNÍ CENTRUM 1/2004 E-LEARNING ZÁKLADNÍ POJMY Bohumín 2004

2 A AICC STANDARD jeden z používaných standardů pro komunikaci mezi texty či testy s řídícím systémem. Jakýsi soubor norem, které musí LMS dodržet pro možnou kompatibilitu s jinými LMS. AUTOR autor tzv.učební opory, který odpovídá za její obsah po odborné stránce. ADL Advanced Distributed Learning - rozvinutý distribuovaný proces učení. Systém vyvinutý ministerstvem obrany USA pro dosažení interoperability výukového SW pro počítačové vzdělávání a pro vzdělávání na Internetu. B BLENDED LEARNING V praktické výuce se nevyskytují obvykle čisté formy, například čistá prezenční, elektronická nebo distanční forma. V praxi se prosazuje koncepce smíšeného vzdělávání (blended learning), což je kombinace prvků prezenčního i e-learningového vzdělávání, která má největší perspektivu použití na středních a především vysokých školách. C COMPUTER-BASED TRAINING (CBT) vzdělávání na počítači. Kurz nebo studijní materiál, který lze samostatně spustit na počítači, zejména na CD-ROMu či disketě. Na rozdíl od Web-based training nevyžaduje CBT, aby počítač byl zapojen do internetové sítě a neposkytuje odkazy na vzdělávací prostředky mimo kurz. D DÁLKOVÉ STUDIUM setkávání studentů s pedagogy v pravidelných intervalech a prezenční předvedení učiva ve zhuštěném časovém prostoru. 2

3 DISTANČNÍ STUDIUM formy studia, při kterých nejsou učitel a student v přímém pravidelném kontaktu, za pomocí studijních materiálů student pracuje převážně formou samostudia. Definiční prvky distančního studia : 1. oddělení studenta od vyučujícího 2. vliv organizátora studia 3. využití technických prostředků ve výuce 4. zajištění obousměrné komunikace 5. umožnění dialogu mezi studenty a pedagogem 6. průmyslová výroba speciálních studijních materiálů DISTANČNÍ TEXT liší se od standardního textu. Zvýšené požadavky na srozumitelnost, vzhled a kvalitu. Často tvořen pomocí šablon.u složitějších textů se na jejich přípravě podílí týmy specialistů. Měl by obsahovat tyto části : 1. uvedení do problematiky 2. studijní cíle 3. čas potřebný k prostudování 4. klíčová slova 5. samotný text 6. průvodce studiem 7. shrnutí 8. úkoly pro zpětnou vazbu, testy atd. E E -LEARNING jakékoliv elektronické studium, tedy jak studium ve formě on-line výuky, tak studium multimediálních DVD či CD-ROM. Základními fázemi e-learningu jsou : 1. tvorba multimediálních kurzů 2. distribuce kurzů ke studentovi 3. řízení samotné výuky viz LMS Výhody : 1. cena kromě tvorby studijních materiálů jsou náklady na samotné studium nižší 2. rychlost volba individuálního tempa, bezprostřednost zahájení výuky 3. kvalita individuální přizpůsobení studentům 3

4 G GRAFIKA významná součást e-learningových kurzů. Hlavním cílem je přehlednost a vhodná struktura pro studenta. Rozvrstvení informací musí být pro studenta jednoznačné. Vždy musí být jasně zřetelné tyto oblasti. Navigační oblast ovládání kurzu Výuková oblast výukové materiály Informační oblast druh kurzu, míst v kurzu, autor apod. Je třeba si uvědomit zpomalení četby z obrazovky proti papíru ( o cca 25%) a také videosekvence by měly být do délky 30 sekund +-. K KONTROLNÍ OTÁZKY umožňují studentům aktivně zpracovat informaci, zisk zpětné vazby, motivují studenta a udržují jeho pozornost. Základní typy otázek : 1. Ano/Ne používat pouze při rozhodování, zda je tvrzení správné 2. Výběr z několika tvrzení výběr toho správného tvrzené 3. Doplňování chybějících údajů 4. Přiřazování vyhledávání a spojování informací 5. Kompletace sestavení celku z částí 6. Sekvence správné seřazení kroků postupu 7. Hledání chyb vyhledání a oprava chybných údajů 8. Otázky s otevřeným koncem např. doplnění věty, definice apod. 9. Tvořené čísla, slova, vzorce L LMS Learning Management Systém neboli systém pro řízení výuky. Integruje v sobě nástroje pro komunikaci a řízení studia ( nástěnka, chat, fórum apod.) a schopnosti zpřístupnit studentům učební materiály. Je to tedy vlastní virtuální studijní prostředí. Student má k dispozici své kurzy, nástěnky se vzkazy od tutora a hlavně možnost komunikace a diskuse.kvalitní LMS by měl m.j. obsahovat možnost studia materiálů off line. Příklady : e-lerning server 3000, Moodle 4

5 M MACROMEDIA FLASH nástroj pro tvorbu učebních opor složitějšího typu, který vyžaduje práci specialisty. Svým charakterem se blíží výukovým CD ROMům. MARGINÁLIE umístěny na okrajích distančního textu, kde stručně vystihují obsah odstavce. N NÁSTROJE pro tvorbu kurzů. Standardní např. kancelářské programy WORD aj. nebo specializované programy AUTHORWARE aj. O ON LINE VÝUKA forma distančního studia realizovaná v prostředí Internetu či intranetu bez osobního kontaktu, komunikace umožněna prostřednictvím webu. P PEDAGOG zkouší studenty z vybrané látky a hodnotí jejich znalosti. Je to často také autor učebních opor. Všechny funkce autor, tutor, pedagog se ovšem nedoporučuje slučovat do jedné osoby. PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ VÝUKY ideální stav Odborný garant výuky Vedoucí centra pro e-learning Manažer studia Tutoři It-specialisté pro tvorbu kurzů atd. 5

6 PIKTOGRAMY soubor předem stanovených symbolů v distančním textu, které viditelně označují některé jeho části. Např.: Příklad (nebo Řešená úloha). Zde vložte nebo napište text příkladu nebo řešené úlohy. Úkol k textu. Zde vložte nebo napište text úkolu. Úkol k zamyšlení. Zde vložte nebo napište text úkolu. Část pro zájemce. Zde vložte nebo napište text úkolu. Korespondenční úkol. Zde vložte nebo napište text úkolu. Shrnutí kapitoly. Zde vložte nebo napište shrnutí kapitoly. PODMÍNKY ÚSPĚŠNOSTI STUDIA Navázání dialogu s pedagogem a dalšími spolustudenty Dodržovat harmonogram studia Nebát se kontaktovat tutora s jakýmkoliv problémem PREZENČNÍ STUDIUM student pravidelně dochází za svým učitelem na přednáška, cvičení apod. Studium je vázáno místem a časem. S SAMOSTUDIUM záklůad e-learningu, nebezpečí izolovanosti nutný aktivní dialog s pedagogem v rámci LMS. SELFTESTY samohodnotící testy, které slouží hlavně jako zpětná vazba pro studenta. STANDARDY normy, garantující (při jejich respektování) vzájemnou přenositelnost a použitelnost softwarových produktů vyvinutých různými firmami. 6

7 STUDENT každý, kdo se rozhodne pro studium v rámci e-learningu. STUDIJNÍ MATERIÁLY veškeré studijní opory, které student dostane v průběhu studia. Mohou být v tištěné, elektronické, zvukové či plně audiovizuální formě. Na jejich tvorbě se kromě autora často podílí také tým specialistů grafik, programátor apod.. T TOOLBOOK nástroj program pro tvorbu učebních opor.možnost tvorby animací, interaktivních testů,vkládání animací, zvuků i videa. Intuitivní ovládání. TUTOR člověk, který řídí celý učební proces daného předmětu, sleduje postup studentů při studiu, zajišťuje organizační věci týkající se předmětu.komunikuje se studentem pomocí prostředků LMS. TUTORIÁL setkání studentů s tutorem obvykle na začátku kurzu. Není podmínkou. TUTOR 2000 jeden z modelových typů LMS, ve kterém si musí provozovatel vytvářet učební kurzy v jiném softwaru. V VÝHODY E-LEARNINGU Studium odkudkoliv Možnost různé úrovně vstupních znalostí Volba času studia Vysoká efektivita W WEB CT jeden z modelových typů LMS, který je zaměřen na integraci řídícího prostředí pro výuku i prostředí pro tvorbu kurzů a testů. WEB-BASED TRAINING (WBT) znamená vzdělávání na webu. Přístup ke vzdělávacímu obsahu se realizuje prostřednictvím webového prohlížeče. 7

8 Z ZKOUŠKY provádí pedagog ( examinátor ) velmi často formou face to face 8

9 LITERATURA Kolibač, R. elearning moderní forma vzdělávání,osu 2003 Bednaříková,I. Jak psát studijní text pro distanční vzdělávání, OSU 2003 Květoň,K. Základy online výuky a elearning,cesnet 2002 Odkazy :

Základy e-learningu 2003

Základy e-learningu 2003 Doc. Ing. Karel Květoň, DrSc., e-mail: kveton@comtel.cz, tel.: 241 444 074 Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003 Karel Květoň Praha, prosinec 2003 Název: Ukázky z publikace Základy e-learningu 2003

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ

BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ BLENDED LEARNING KOMBINOVANÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘENOS INOVAČNÍCH UČEBNÍCH METOD LESNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Tato příručka byla připravená v rámci realizace mezinárodního projektu

Více

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ŘIZENÍ DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA FILOSOFICKÉ FAKULTĚ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI LENKA CIMBÁLNÍKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci Abstrakt: Příspěvek popisuje stav distančního vzdělávání na Filozofické

Více

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon)

Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Kurz Distanční vzdělávání se zaměřením na elearning je určen pro manažery a školitele egon center a svým obsahem doplňuje

Více

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů

Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů 1 Zkušenosti s tvorbou E-learningových výukových materiálů Olga Tomoszková Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě olga.tomoszkova@zuova.cz Milena Menzlová Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ

CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ CELOŽIVOTNÍ VZDÌLÁVÁNÍ NA STØEDNÍ ŠKOLE ANALÝZA A METODIKA DISTANÈNÍHO STUDIA CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLE analýza a metodika distančního studia MOTTO: Vzdělávání ať tříbí člověku rozum, jazyk

Více

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání

Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Vzdělávání pedagogických a organizačních pracovníků v souvislosti s reformou maturitní zkoušky a s hodnocením v oblasti základního vzdělávání Závěrečná zpráva za období 2005 2008 CERMAT září 2008 Obsah

Více

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů

E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů MASARYKOVA UNIVERZITA FAKULTA INFORMATIKY E-learningové řešení pro výuku rekvalifikačních kurzů BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Radek Maleček Brno, jaro 2013 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním

Více

e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007

e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007 e-learning Ondřej Neumajer UNISONA Studio, s.r.o. ondrej@neumajer.cz prosinec 2007 Cíle semináře představení principů a forem e-learningu a vzdělávání s využitím ICT seznámení s možnostmi využití e-learningu

Více

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT

PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT PRŮVODCE STUDIEM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU MANAGEMENT 1 OBSAH 1 ÚVOD Úvod 1 Základní informace 2 Vzdělávací program 5 Studium 8 Vzdělávací moduly 10 Slovník pojmů 17 Zdroje 20 Účel a obsah průvodce

Více

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání

VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH. 1. Vzdělávání dospělých a jeho zařazení do celoživotního vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLAVATELŮ DOSPĚLÝCH Training of Adult Education Trainers Lenka Cimbálníková Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Středisko distančního vzdělávání cimballe@ffnw.upol.cz 1.

Více

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 1 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Záměr kapitoly V této kapitole vás seznámím se základními informacemi z oblasti distančního vzdělávání. Jejich pochopení zaručí úspěch vašeho studia. Nejprve vysvětlím hlavní principy

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra didaktických technologií Využití opor distančního vzdělávání ve výuce přírodopisu na základních školách DIPLOMOVÁ PRÁCE Brno 2007 Autor: Vedoucí

Více

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Aplikační software pro vývoj courseware OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ PEDAGOGICKÁ FAKULTA Aplikační software pro vývoj courseware Jiří Pavlíček Ostrava 2004 Obsah ZÁKLADNÍ INFORMACE O KURSU... 3 POPIS KURSU... 4 1. KONCEPCE COURSEWARE... 6

Více

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí

konference - Fenomén e-learningu v současném vzdělávání Vybrané příspěvky z tématických sekcí Vybrané příspěvky z tématických sekcí 45 3. sekce Využití internetového prostředí pro výuku účetnictví ve vysokoškolské formě studia a jeho srovnání s prezenční formou výuky Ing. Dagmar Bařinová, Ph.D.,

Více

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny

MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE. Petr Korviny MOODLE PRO ZAČÍNAJÍCÍ UŽIVATELE Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné 2006 2 OBSAH MODULU 1 E-LEARNING JAKO FORMA STUDIA...6 1.1 Co je to e-learning a jak probíhá...7

Více

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ

E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ E-KURZ ZOOLOGIE E-LEARNINGOVÁ OPORA VÝUKY BIOLOGIE NA SŠ Sylvie Böhmová Abstrakt E-learningový kurz Zoologie je vytvořen a provozován prostřednictvím LCMS ATutor a je využíván jako opora výuky biologie

Více

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR

TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR TVORBA E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ PROAUTHOR Zdenka Kubištová, Zdeněk Pejsar Tvorba e-learningových kurzů v prostředí ProAuthor Ing. Zdenka Kubištová PaedDr. Zdeněk Pejsar,Ph.D. Tento projekt je

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce

Školení. Metodik a koordinátor ICT. Studijní průvodce Školení Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 2013 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Základní cíle vzdělávání:...3 Klíčové cílové kompetence...3 Struktura studia ICTK

Více

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle

PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Projekt PODPORA MULTIMEDÁLNÍ VÝUKY PŘÍRUČKA TVŮRCE v LMS Moodle Kapitola 1: ELearning nové formy a metody vzdělávání Danuše Bauerová Ostrava 2010 2 ÚVODEM Předkládaný text je součástí Příručky pro tvůrce

Více

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE

VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE VZDĚLÁVACÍ TECHNOLOGIE - NÁSTROJE INGRID NAGYOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM

MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM MANUÁL PRO PRÁCI S E-LEARNINGEM v rámci projektu Dynamizace dalšího vzdělávání v cestovním ruchu, hotelnictví a gastronomii 4IT (I Take - I Teach - I Touch - I Test), registrační číslo: CZ.1.07/3.2.04/05.0057

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Metody a formy vzdělávání dospělých UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Metody a formy vzdělávání dospělých BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Mgr. Zdeněk Šigut, Ph.D.

Více

Posouzení vybraných technických, ekonomických

Posouzení vybraných technických, ekonomických Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta podnikohospodářská Diplomová práce Posouzení vybraných technických, ekonomických a personálních aspektů e-vzdělávání v Learning Solution systému SAP v prostředí

Více

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory

Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Úvod do didaktiky dospělých pro lektory Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. Obsah Úvod... 3 1. Hlavní dimenze didaktického procesu s dospělými... 5 2. Etapy vyučovacího procesu... 11 3. Učební cíle, učební

Více

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller

E-LEARNING MOODLE. Lukáš Heller E-LEARNING MOODLE Lukáš Heller E-learning Moodle Lukáš Heller Tento projekt je součástí IPRM Ústí n. L. Centrum. Tato publikace vznikla v rámci projektu Posilování kompetencí vysokoškolských pracovníků

Více

E-learning a systém Moodle

E-learning a systém Moodle E-learning a systém Moodle Učební text pro autory materiálů a učitele dálkového studia OSŠPo Kolín Projekt Zavádění nových forem výuky do dálkového studia, využití e-learningového prostředí pro zefektivnění

Více

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání

Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Využití programu Learning Space při přípravě výukové jednotky pro distanční vzdělávání Ing. Kateřina Kostolányová Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, katedra informačních a komunikačních technologií

Více