Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující,"

Transkript

1

2 Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující, dovolujeme si vám předložit nabídku vzdělávacího programu realizovaného In IUSTITIA, o.p.s. Vybrat si můžete kurzy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků či určené pro žáky a žákyně, studenty a studentky. Společným tématem všech lekcí je prevence projevů nenávisti ve školním i mimoškolním prostředí a podpora role aktivního svědka jako významná součást této prevence. In IUSTITIA, o.p.s. je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a též k provádění vzdělávacího programu Multikulturní výchova: předsudky, projevy nenávisti a aktivní svědek (Kurz 1.1 v nabídce kurzů) a vydávání osvědčení o jeho absolvování. Níže uvádíme stručný popis jednotlivých kurzů, včetně časové dotace a účastnického poplatku. Věříme, že si z naší nabídky vyberete kurz, který bude vyhovovat vašim potřebám či potřebám vašich studentů i celé školy. Přejeme vám mnoho úspěchů při vaší práci a mnoho radosti z ní. Těšíme se na spolupráci! Za In IUSTITIA, o. p. s. Šárka Kadlecová Koordinátorka vzdělávání Tel: (+420) GSM: (+420)

3 Co můžeme nabídnout? o o o o Odbornost Tématům kurzů se In IUSTITIA věnuje na odborné úrovni. Zastoupeny jsou pohledy z oborů práva, sociální práce, společenských věd, psychologie, mediálních studií a vzdělávání. In IUSTITIA je akreditovanou institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. In IUSTITIA. je držitelkou mezinárodních cen Nadace ERSTE za sociální integraci a SocialMarie za společenskou inovaci. Zkušenost Organizace In IUSTITIA byla založena v roce Od té doby se kromě poradenství obětem násilí z nenávisti věnuje i vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Realizovala několik vzdělávacích projektů financovaných MŠMT ČR i jinými zdroji, publikovala vzdělávací materiály a spolupracovala se školami i dalšími institucemi, které se věnují vzdělávání. Jedinečnost In IUSTITIA je jedinou organizací v České republice, která se komplexně a specificky věnuje problematice násilí z nenávisti. Profesionalitu Zaručujeme profesionální přístup ke všem složkám vzdělávacího programu praxe v oblasti prevence násilí z nenávisti přes tvorbu vzdělávacích materiálů po realizaci jednotlivých seminářů a lekcí. Všichni lektoři a lektorky mají ve školení praxi. Více informací naleznete na 2

4 Hlavní témata: Témata jednotlivých kurzů lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií. Násilí z nenávisti (základní pojmy, projevy, právo, co dělat, když) Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Motivem incidentu je skupinová charakteristika napadeného, kterou není možné změnit nebo není spravedlivé tuto změnu požadovat. Projevy předsudků (např. rasismu, antisemitismu, homofobie) Předsudky jsou předpojaté postoje, které se nezakládají na zkušenosti. Předsudky pomáhají člověku orientovat se ve světě. Mohou být však v rozporu s realitou. Projevy negativních předsudků, především takových, které se týkají určitých etnických, národnostních či sociálních skupin, mohou významně ovlivnit dynamiku skupiny ve škole a vést ke konfliktům. Role aktivního svědka (jako prevence projevů nenávisti a šikany) Efekt přihlížejícího (z angl. bystander effect) je jedním z dobře prokázaných objevů sociální psychologie. V mimořádné situaci zmírňuje přítomnost ostatních svědků motivaci pomoci. Převzetí role aktivního svědka je opakem efektu přihlížejícího a může zásadně ovlivnit vývoj mimořádné situace. Motto: Nakonec si nebudeme pamatovat slova svých nepřátel, ale ticho svých přátel." Martin Luther King Škola a bezpečí Škola je pro žáky/žákyně, studenty/studentky významným sociálním prostředím. K nastavení dobrého, motivujícího pracovního, vzdělávacího a výchovného klimatu ve škole přispívá i zajištění bezpečnosti. 3

5 1. Další vzdělávání vyučujících a školních metodiků/metodiček prevence 1.1 Multikulturní výchova: předsudky, projevy nenávisti a aktivní svědek Seminář akreditovaný MŠMT ČR Interaktivní seminář rozvíjí kompetence vyučujících potřebné k zapojení multikulturní výchovy do výuky. Je zaměřen především na odhalování a prevenci projevů předsudků v chování a podporu prodemokratických občanských postojů ve škole. Seminář se skládá ze 4 tematických bloků: 1) multikulturní výchova ve škole, 2) předsudky a stereotypy, 3) projevy nenávisti a 4) aktivní svědek. Každý blok obsahuje A) lektorský vstup, B) odzkoušení výukové aktivity, C) fázi zpětné vazby, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Školí 2 lektorky. Součástí semináře je představení vzdělávacího materiálu Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek. Materiál bude poskytnut všem účastníkům a účastnicím. Časová dotace: 7 vyučovacích hodin Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 8 osob. In IUSTITIA: Publikace Já a oni jsme my 1.2 Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti Příběh pamětníka druhé světové války Lekce je navržena v souladu s požadavky Rámcových vzdělávacích programů a rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy a výchovy v demokratického občana. Lekce je zaměřena na téma druhé světové války a holocaustu. Otevírá problematiku aktivního postoje a hrdinství. Představí koncept role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti (případně šikany) ve škole. Účastníci a účastnice obdrží didakticky zpracované materiály krátká videa s příběhy osob, které zaujaly aktivní postoj, doplněné o metodický list - připravené pro použití ve výuce. 4

6 Protagonistou videoklipu je pamětník druhé světové války Pavel Vranský, který se tváří v tvář nacistickému režimu rozhodl zapojit do boje za demokratickou Evropu a vstoupil jako mladík židovského původu do spojenecké armády. Ukázku videa můžete zhlédnout zde: Pavel Vranský I když jsem měl tisíckrát možnost zůstat v zahraničí, nikdy jsem to neudělal Pavel Vranský se narodil v roce 1921 v Lipníku nad Bečvou, dětství prožil na Ostravsku. Studoval gymnázium a učil se na mlékařsko-sýrařské škole. V roce 1939 odešel z Československa (stejně jako jeho otec a bratr) a vstoupil do Spojenecké armády. Prodělal výcvik u československé vojenské jednotky a zúčastnil se několika významných bojů vč. boje u Tobruku. Později se přihlásil k americkému protiponorkovému letectvu. Jeho bratr žije v Izraeli, matka zemřela v koncentračním táboře. Je nositelem řady britských i českých vyznamenání. V současnosti je aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. In IUSTITIA: Pavel Vranský a projektový tým 1.3 Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti Příběh novináře bojujícího s rasismem Lekce je navržena v souladu s požadavky RVP a rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy, mediální výchovy a výchovy v demokratického občana. Lekce je zaměřena na téma médií a projevů rasismu. Otevírá problematiku aktivního postoje proti projevům nesnášenlivosti na internetu. Zapojuje otázky novinářské etiky a šíření zpráv v médiích. Představí koncept role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti (případně šikany) ve škole. Účastníci a účastnice obdrží didakticky zpracované materiály krátká videa s příběhy osob, které zaujaly aktivní postoj, doplněné o metodický list - připravené pro použití ve výuce. 5

7 Protagonistou videoklipu je novinář Patrik Banga, který aktivně vystupuje proti projevům rasismu ve veřejném (především online) prostoru. Ukázku videa můžete zhlédnout zde: Patrik Banga Patrik Banga se narodil roku 1982 na pražských Vinohradech. Své dětství prožil v muzikantské rodině na Žižkově. Od roku 1996 se svým bratrem Radoslavem působil v kapele Syndrom Snopp, později s ním zakládal kapelu Gipsy.cz. Hudbě se dnes věnuje spíše okrajově, jako člen kapely Trio Romano. Pracoval jako koordinátor humanitární pomoci pro Romy vyhnané z Kosova, streetworker. Věnoval se projektům vztahujícím se k tématu Romů a uprchlíků. Je novinář, byl administrátorem blogu na idnes.cz. V současnosti působí jako reportér České televize. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. Novinář Patrik Banga. Foto převzato z 1.4 Násilí z nenávisti a odpovědnost školy Lekce představí problematiku násilí z nenávisti kontextu školy, ilustruje jeho formy a projevy a dopad na jednotlivce a kolektiv. Popíše právní rámec vztahující k rasistickým či neonacistickým projevům a z něj vyplývající práva a povinnosti školy. Lekce rozvíjí dovednosti, jak rozpoznat násilí z nenávisti ve školním kolektivu. Školí právník/právnička. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. 6

8 1.5 Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek Online kurz Kurz je navržen tak, aby vyhovoval časovým potřebám účastníků a účastnic. Je rozvržen do 4 tematických celků. Účastníci a účastnice kurzu obdrží vždy jednou týdně texty, video ukázky a další materiály, které budou průběžně studovat a konzultovat. Požadavkem na splnění kurzu je odevzdání 1 písemně zpracovaného úkolu a úspěšné složení závěrečného testu. Komunikace s lektorkou bude probíhat em či při pravidelných setkáních na skype. Časová dotace: 4 týdny Cena: 950 Kč/os. *Kurz bude zahájen v listopadu ** Seminář je realizován pro skupinu 8 osob. 1.6 Bezpečně online Užívání online zdrojů Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí problematiku bezpečného užívání online zdrojů. Je zaměřená především na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma tzv. hoaxů s poškozujícím obsahem a na konkrétních příkladech ukáže, jak ověřovat důvěryhodnost zdrojů a rozpoznat nenávistné projevy (včetně popírání holocaustu) na internetu. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) **Kurz bude zahájen v lednu Bezpečně online Komunikace na internetu Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí problematiku bezpečné komunikace na internetu. Je zaměřená především na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma kyberšikany a poskytne tipy pro bezpečný pohyb v online prostoru. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) **Kurz bude zahájen v lednu Dítě jako oběť a svědek trestné činnosti Lekce je zaměřena na problematiku trestné činnosti týkající se dětí. Představí právní rámec práv dítěte a zákonných zástupců. Na konkrétních příkladech vysvětlí specifika přístupu k oběti. Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. 7

9 Řekli o nás: "Seminář byl zajímavý, pestrý, metody efektivní, inspirující", ocenil jsem především příklady z praxe, zkušenosti". (účastník semináře, vyučující na ZŠ) Seminář probíhal v příjemném prostředí a tvořivé atmosféře. Nabídnuto bylo několik zážitkových aktivit vhodných k zařazení do výuky 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií i SŠ. V průběhu semináře měli učitelé možnost reflektovat svoje pocity, diskutovat o tom, jak je budou vnímat žáci, i podělit se o svoje zkušenosti s výukou průřezového tématu Multikulturní výchova. Skladba lektorského týmu (školní psycholožka, právnička a učitelka základů společenských věd) obsáhla všechny pohledy na problematiku předsudků, násilí z nenávisti a efektu přihlížejícího. Teoretické bloky a tvořivé dílny se vzájemně prolínaly, což bylo ku prospěchu. Věřím, že stejně jako já, si ostatní kolegyně - účastnice semináře odnesly cenné náměty do výuky. (účastnice semináře, školní metodička prevence) In IUSTITIA: Seminář pro vyučující, Praha 2012 In IUSTITIA: Mezinárodní seminář pro vyučující, Mnichov

10 2. Lekce pro žáky/žákyně, studenty/studentky 2.1 Násilí z nenávisti týká se i mě? Lekce představí problematiku násilí z nenávisti a ilustruje jeho formy a projevy. Studenti a studentky pracují s příběhy osob, jež se setkaly s rasismem, xenofobií či homofobií. Lekce je zakončena příklady, co dělat v případech, setkáme-li se s násilím z nenávisti a částečně se věnuje i tématu šikany. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 2.2 Předsudky, stereotypy a aktivní svědek V lekci žáci a žákyně vysvětlí pojmy předsudek a stereotyp, ilustrují jejich projevy a uvedou příklady dopadu na mezilidské vztahy. Navrhují řešení konfliktů vzniklých v důsledku projevu předsudků. Lekce je interaktivní, zaměřená především na hodnotovou a postojovou složku učení a komunikativní kompetenci. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 2.3 Bezpečně online komunikace na internetu Lekce je zacílena na uživatele internetu, především sociálních sítí. Na konkrétních příkladech ukáže rizika sdílení informací v online prostoru a představí zásady bezpečného pohybu v online prostoru. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 9

11 Lektorský tým Šárka Kadlecová Vystudovala obor společenské vědy a anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě UK. Věnuje se tématům multikulturní výchovy, prevence projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti, se zaměřením na podporu role aktivního svědka. Teoretické znalosti i praktické zkušenosti v této oblasti získala během zahraničních stáží v Minnesotě a ve Vídni. Absolvovala kurzy Intercultural Management na Masarykově univerzitě v Brně a Teaching the Holocaust and Anti-Semitism v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě. V In IUSTITIA vytváří a koordinuje vzdělávací programy pro školy. Klára Kalibová Absolventka Právnické fakulty UK, v současné době pokračuje v doktorandském studiu na katedře trestního práva Masarykovy univerzity. Na téma násilí z nenávisti publikovala řadu odborných i populárních článků. V minulosti se věnovala též problematice veřejného prostoru a aktivit krajní pravice. V In IUSTITIA se věnuje programovému vedení organizace a vedení právního týmu. Pravidelně školí Policii ČR i právní odborníky. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Martina Houžvová Advokátka Mgr. Houžvová je absolventkou Masarykovy univerzity. Získala praxi ve všech oblastech práva a v rámci spolupráce s In IUSTITIA se věnuje převážně právu trestnímu. Ve své praxi usiluje o prosazování všech práv, které oběti přiznává právní řád, a zejména relativně nový Zákon o obětech trestných činů. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Kateřina Baňacká Vystudovala sociálně ekonomickou fakultu UJEP. V In IUSTITIA, o. p. s. pracuje s klienty a jejich blízkými, kteří jsou ohroženi či se stali obětmi násilí z nenávisti. Její hlavní vizí je rozšíření povědomí o tématu násilí z nenávisti mezi laickou veřejnost, ale také rozšíření znalostí o možnostech a specifikách práce s touto cílovou skupinou mezi odbornou veřejnost, zejména pak mezi sociální pracovníky. Pravidelně školí ohrožené komunity, sociální pracovnice či Policii ČR. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Lucie Michalová Vystudovala andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě UK a průběžně pokračuje v doktorském studiu tamtéž. Z oblasti vzdělávání dospělých se zaměřuje především na profesní vzdělávání v sociálních službách a andragogickou didaktiku. Lektoruje semináře pro vyučující i studující. Absolvovala kurz lektorských dovedností. David Oplatek Je absolventem Právnické fakulty UK. Jako právník In IUSTITIA se podílel na přímé práci s klienty, pravidelně školil odbornou veřejnost i ohrožené komunity. Několik let vede kurzy hry na perkuse. 10

12 Andrea Holá Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Psychologie Speciální pedagogika. Pracovala jako školní speciální pedagožka v ČR a na Novém Zélandě, náplní její práce byla spolupráce na tvorbě IVP, vedení reedukačních a podpůrných skupin a individuálních hodin, zajišťování péče o děti se SVP v rámci školní praxe, komunikace s rodiči a školskými poradenskými zařízeními, poskytování metodické podpory učitelům a asistentům pedagoga. Pravidelně se účastní vzdělávacích programů několika školeními, např. vzdělávací program Kázeň a klima školy (Mgr. Veselá), metodický seminář Legislativní rámec prevence (ProPrev, o.s.), základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, o.s.). Olga Vítková Je absolventkou oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Mediální pojetí bezpečného přístupu k internetu podpořila technologickým zázemím - svou dosavadní praxi spojila s oborem IT, a to zejména na marketingově obchodních pozicích. Čistě technologický svět vyvažuje svými zálibami - v kultuře, zejména tanci a výukou jógy. In IUSTITIA v pořadu Sama doma Foto převzato z 11

13 Jak objednat kurz? Objednat kurz pro vyučující je možné dvěma způsoby. a) Individuálně prostřednictvím přihlašovacího formuláře Formulář s vypsanými termíny naleznete na odkazu na webové stránce In IUSTITIA v sekci Vzděláváme, rozkliknete-li odkaz NABÍDKA na liště vlevo. Odkaz: b) Skupinově za školu Objednat jakýkoli seminář pro skupinu pedagogických pracovníků a pracovnic za celou školu můžete zasláním u Šárce Kadlecové na adresu Do předmětu prosím napište: Objednávka kurzu + číslo vybraného kurzu. Při objednávkách pro větší skupiny z jedné školy bude navržena skupinová cena. Lekce pro studenty a studentky lze objednat zasláním u Šárce Kadlecové na adresu Do předmětu prosím napište: Objednávka kurzu + číslo vybraného kurzu. Jak kurz zaplatit? Účastnický poplatek za vybraný kurz prosím zašlete předem nejpozději 3 dny před konáním kurzu - na účet In IUSTITIA č /2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo vybraného kurzu (např u kurzu Předsudky, stereotypy a aktivní svědek pro žáky a žákyně). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka/účastnice případně školy, která kurz objednala pro skupinu. Kontakty Více informací naleznete na webové stránce In IUSTITIA v sekci Vzděláváme. Veškeré informace k jednotlivým kurzům, jejich obsahu i organizaci Vám dodá a Vaše dotazy zodpoví: Šárka Kadlecová Tel: (+420) GSM: (+420) *K zastižení v kanceláři je zpravidla v úterý od 8 do h, případně Vám zavolá zpět. In IUSTITIA, o. p. s. Rybná Praha 1 IČ: Č. ú /

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je.

Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. Nikdo nesmí být napadán pro to, kým je. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 3 O NÁS... 4 HISTORIE... 5 ČINNOST ORGANIZACE 2014... 8 Poradenská činnost... 8 Monitoring násilí z nenávisti a vzdělávání...

Více

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek

předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek NÁPADY A NÁMĚTY PRO MULTIKULTURNÍ VÝCHOVU předsudky stereotypy násilí z nenávisti aktivní svědek Andrea Holá Věra Jirásková Šárka Kadlecová Klára Kalibová 1 Nápady a náměty pro multikulturní výchovu Já

Více

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha

VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU. Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení. Podzim 2013. Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus.

RYTMUS o.s. Londýnská 309/81, 120 00 Praha 2 tel./fax : +420 224 251 610, +420 224 255 819, e-mail : rytmus@rytmus.org, http://www.rytmus. VZDĚLÁNÍM PRO ZMĚNU Nabídka kurzů a seminářů o vzdělávání dětí se specifickými potřebami v učení Podzim 2013 Rytmus, o.s. Londýnská 81 Praha www.rytmus.org POZVÁNKA NA KURZ PRO ASISTENTY PEDAGOGA RYTMUS,

Více

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4.

OBSAH. 2 SEZNAM UŽÍVANÝCH ZKRATEK. 3 1. ÚVOD. 4 2. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. 5 3. MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ. 35 4. INFORMACE O PLNĚNÍ USNESENÍ VLÁDY TÝKAJÍCÍCH SE INTEGRACE ROMSKÉ MENŠINY A AKTIVNÍHO POSTUPU STÁTNÍ SPRÁVY PŘI USKUTEČŇOVÁNÍ OPATŘENÍ PŘIJATÝCH SOUVISEJÍCÍMI USNESENÍMI VLÁDY KE DNI 31. PROSINCE 2012 II.

Více

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky

Národní cena kariérového poradenství 2012. Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového poradenství 2012 Sborník soutěžních příspěvků z České republiky Národní cena kariérového

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/13 Výroční zpráva 2012/13 1 Název a sídlo školy: Evangelická akademie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OBCHODNÍ AKADEMIE Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl

KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl Školní vzdělávací program KOMPAS PRO ŽIVOT aneb i cesta je cíl gymnázium (osmileté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací program

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž

Kompletní ŠVP. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž školní vzdělávací program ŠVP SPgŠ Kroměříž - 3. verze Kompletní ŠVP Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola Kroměříž HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ Správní rada 3 b/

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011

Programová nabídka I. pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. únor srpen 2011 Programová nabídka I pro další vzdělávání pedagogických pracovníků únor srpen 2011 Programová nabídka pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Národní institut pro další vzdělávání, Učňovská 100/1,

Více

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM

ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM ŠKOLNÍ PODPŮRNÝ PROGRAM Doporučení dle priorit školy a projektu CPIV ZŠ Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, okr. Nymburk říjen-listopad 2011 1 1. Východiska pro stanovení priorit ZŠ Bedřicha Hrozného je

Více

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos

KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos Školní vzdělávací program KKK - kooperace, komunikace, konkurenceschopnos gymnázium (čtyřleté, všeobecné) Gymnázium INTEGRA BRNO, s.r.o. Rašelinová 11, CZ 628 00 BRNO Morava, Evropská unie 1 Školní vzdělávací

Více

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus

Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ. Demokracie. versus extremismus Metodická část VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Demokracie versus extremismus DEMOKRACIE VERSUS EXTREMISMUS VÝCHOVA K AKTIVNÍMU OBČANSTVÍ Metodická část Motto: Sám svobody kdo hoden, svobodu zná vážiti každou,

Více

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace se sídlem Štefánikova 7/826, Nový Jičín s akreditacemi MŠMT ČR pro další vzdělávání

Více

Centrum inkluze o.p.s.

Centrum inkluze o.p.s. Centrum inkluze o.p.s. Výroční zpráva 2014 O naší organizaci Obecně prospěšná společnost Centrum inkluze o.p.s. se sídlem Velké Hoštice, Slezská 342, 747 31, byla založena v lednu roku 2013 a své služby

Více

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/

Strasbourg, 29 July 2014. ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ Strasbourg, 29 July 2014 ACFC/SR/IV(2014)011 /Czech language version/ FOURTH REPORT SUBMITTED BY THE CZECH REPUBLIC PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF

Více

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí za rok 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 Výroční zpráva Vzdělávacího institutu ochrany dětí, o. p. s. Obsah: 1. Úvodní slovo 2 2. Orgány 3 a/ správní rada 3 b/

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže

Výroční zpráva 2013. Národní institut pro další vzdělávání. Národní institut dětí a mládeže Výroční zpráva 2013 Národní institut pro další vzdělávání Národní institut dětí a mládeže Národní institut pro další vzdělávání zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Právní forma: příspěvková

Více

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE

III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE III. DRUHÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z EVROPSKÉ CHARTY REGIONÁLNÍCH ČI MENŠINOVÝCH JAZYKŮ V ČESKÉ REPUBLICE Úvod Česká republika ratifikovala Evropskou chartu regionálních či menšinových

Více

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost

Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Školní vzdělávací program Kooperace, komunikace, konkurenceschopnost Gymnázium čtyřleté, 7941K/41 Gymnázium osmileté, 7941K/81 (vyšší stupeň) Vzdělávací institut INTEGRA BRNO gymnázium, základní škola,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola, Hrusická 2537, Praha 4 Evangelická akademie Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha Výroční zpráva

Více

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů.

Cílová skupina Typy aktivit Zdroj fi n a n c o v á n í. aktivit. integrační. 14. 6. 2007 až 14. 6. 2008. Každý kurz proběhne 1 v trvání 3 dnů. Organizace Projekt Kontakt Místo realizace Partneři projektu Typ Převažující Cílová skupina Typy Zdroj projekty a Berkat Pontes Mosty Berkatu www.berkat.cz, Rakovice sociální podnikání v Afghánistánu a

Více

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ

UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE UČÍME SE PRO ŽIVOT 4 - SŠ Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program RVP 78-62-C/02 Praktická škola dvouletá zpracovaný podle: Forma studia: Denní forma studia

Více