Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující,"

Transkript

1

2 Vážené vedení škol, Vážení metodici a metodičky prevence, Vážení vyučující, dovolujeme si vám předložit nabídku vzdělávacího programu realizovaného In IUSTITIA, o.p.s. Vybrat si můžete kurzy zaměřené na další vzdělávání pedagogických pracovníků či určené pro žáky a žákyně, studenty a studentky. Společným tématem všech lekcí je prevence projevů nenávisti ve školním i mimoškolním prostředí a podpora role aktivního svědka jako významná součást této prevence. In IUSTITIA, o.p.s. je institucí akreditovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků a též k provádění vzdělávacího programu Multikulturní výchova: předsudky, projevy nenávisti a aktivní svědek (Kurz 1.1 v nabídce kurzů) a vydávání osvědčení o jeho absolvování. Níže uvádíme stručný popis jednotlivých kurzů, včetně časové dotace a účastnického poplatku. Věříme, že si z naší nabídky vyberete kurz, který bude vyhovovat vašim potřebám či potřebám vašich studentů i celé školy. Přejeme vám mnoho úspěchů při vaší práci a mnoho radosti z ní. Těšíme se na spolupráci! Za In IUSTITIA, o. p. s. Šárka Kadlecová Koordinátorka vzdělávání Tel: (+420) GSM: (+420)

3 Co můžeme nabídnout? o o o o Odbornost Tématům kurzů se In IUSTITIA věnuje na odborné úrovni. Zastoupeny jsou pohledy z oborů práva, sociální práce, společenských věd, psychologie, mediálních studií a vzdělávání. In IUSTITIA je akreditovanou institucí pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. In IUSTITIA. je držitelkou mezinárodních cen Nadace ERSTE za sociální integraci a SocialMarie za společenskou inovaci. Zkušenost Organizace In IUSTITIA byla založena v roce Od té doby se kromě poradenství obětem násilí z nenávisti věnuje i vzdělávání odborné i laické veřejnosti. Realizovala několik vzdělávacích projektů financovaných MŠMT ČR i jinými zdroji, publikovala vzdělávací materiály a spolupracovala se školami i dalšími institucemi, které se věnují vzdělávání. Jedinečnost In IUSTITIA je jedinou organizací v České republice, která se komplexně a specificky věnuje problematice násilí z nenávisti. Profesionalitu Zaručujeme profesionální přístup ke všem složkám vzdělávacího programu praxe v oblasti prevence násilí z nenávisti přes tvorbu vzdělávacích materiálů po realizaci jednotlivých seminářů a lekcí. Všichni lektoři a lektorky mají ve školení praxi. Více informací naleznete na 2

4 Hlavní témata: Témata jednotlivých kurzů lze rozdělit do čtyř hlavních kategorií. Násilí z nenávisti (základní pojmy, projevy, právo, co dělat, když) Násilí z nenávisti (z angl. hate violence) je jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich majetku, hodnotám a způsobu života. Jedná se o symbolický útok vůči jednotlivci z důvodu jeho příslušnosti k určité skupině. Motivem incidentu je skupinová charakteristika napadeného, kterou není možné změnit nebo není spravedlivé tuto změnu požadovat. Projevy předsudků (např. rasismu, antisemitismu, homofobie) Předsudky jsou předpojaté postoje, které se nezakládají na zkušenosti. Předsudky pomáhají člověku orientovat se ve světě. Mohou být však v rozporu s realitou. Projevy negativních předsudků, především takových, které se týkají určitých etnických, národnostních či sociálních skupin, mohou významně ovlivnit dynamiku skupiny ve škole a vést ke konfliktům. Role aktivního svědka (jako prevence projevů nenávisti a šikany) Efekt přihlížejícího (z angl. bystander effect) je jedním z dobře prokázaných objevů sociální psychologie. V mimořádné situaci zmírňuje přítomnost ostatních svědků motivaci pomoci. Převzetí role aktivního svědka je opakem efektu přihlížejícího a může zásadně ovlivnit vývoj mimořádné situace. Motto: Nakonec si nebudeme pamatovat slova svých nepřátel, ale ticho svých přátel." Martin Luther King Škola a bezpečí Škola je pro žáky/žákyně, studenty/studentky významným sociálním prostředím. K nastavení dobrého, motivujícího pracovního, vzdělávacího a výchovného klimatu ve škole přispívá i zajištění bezpečnosti. 3

5 1. Další vzdělávání vyučujících a školních metodiků/metodiček prevence 1.1 Multikulturní výchova: předsudky, projevy nenávisti a aktivní svědek Seminář akreditovaný MŠMT ČR Interaktivní seminář rozvíjí kompetence vyučujících potřebné k zapojení multikulturní výchovy do výuky. Je zaměřen především na odhalování a prevenci projevů předsudků v chování a podporu prodemokratických občanských postojů ve škole. Seminář se skládá ze 4 tematických bloků: 1) multikulturní výchova ve škole, 2) předsudky a stereotypy, 3) projevy nenávisti a 4) aktivní svědek. Každý blok obsahuje A) lektorský vstup, B) odzkoušení výukové aktivity, C) fázi zpětné vazby, sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Školí 2 lektorky. Součástí semináře je představení vzdělávacího materiálu Já a oni jsme my. Nápady a náměty pro multikulturní výchovu. Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek. Materiál bude poskytnut všem účastníkům a účastnicím. Časová dotace: 7 vyučovacích hodin Cena: 1500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 8 osob. In IUSTITIA: Publikace Já a oni jsme my 1.2 Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti Příběh pamětníka druhé světové války Lekce je navržena v souladu s požadavky Rámcových vzdělávacích programů a rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy a výchovy v demokratického občana. Lekce je zaměřena na téma druhé světové války a holocaustu. Otevírá problematiku aktivního postoje a hrdinství. Představí koncept role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti (případně šikany) ve škole. Účastníci a účastnice obdrží didakticky zpracované materiály krátká videa s příběhy osob, které zaujaly aktivní postoj, doplněné o metodický list - připravené pro použití ve výuce. 4

6 Protagonistou videoklipu je pamětník druhé světové války Pavel Vranský, který se tváří v tvář nacistickému režimu rozhodl zapojit do boje za demokratickou Evropu a vstoupil jako mladík židovského původu do spojenecké armády. Ukázku videa můžete zhlédnout zde: Pavel Vranský I když jsem měl tisíckrát možnost zůstat v zahraničí, nikdy jsem to neudělal Pavel Vranský se narodil v roce 1921 v Lipníku nad Bečvou, dětství prožil na Ostravsku. Studoval gymnázium a učil se na mlékařsko-sýrařské škole. V roce 1939 odešel z Československa (stejně jako jeho otec a bratr) a vstoupil do Spojenecké armády. Prodělal výcvik u československé vojenské jednotky a zúčastnil se několika významných bojů vč. boje u Tobruku. Později se přihlásil k americkému protiponorkovému letectvu. Jeho bratr žije v Izraeli, matka zemřela v koncentračním táboře. Je nositelem řady britských i českých vyznamenání. V současnosti je aktivním členem Českého svazu bojovníků za svobodu. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. In IUSTITIA: Pavel Vranský a projektový tým 1.3 Buď aktivní! Role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti Příběh novináře bojujícího s rasismem Lekce je navržena v souladu s požadavky RVP a rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti průřezových témat multikulturní výchovy, mediální výchovy a výchovy v demokratického občana. Lekce je zaměřena na téma médií a projevů rasismu. Otevírá problematiku aktivního postoje proti projevům nesnášenlivosti na internetu. Zapojuje otázky novinářské etiky a šíření zpráv v médiích. Představí koncept role aktivního svědka jako prevence projevů nenávisti (případně šikany) ve škole. Účastníci a účastnice obdrží didakticky zpracované materiály krátká videa s příběhy osob, které zaujaly aktivní postoj, doplněné o metodický list - připravené pro použití ve výuce. 5

7 Protagonistou videoklipu je novinář Patrik Banga, který aktivně vystupuje proti projevům rasismu ve veřejném (především online) prostoru. Ukázku videa můžete zhlédnout zde: Patrik Banga Patrik Banga se narodil roku 1982 na pražských Vinohradech. Své dětství prožil v muzikantské rodině na Žižkově. Od roku 1996 se svým bratrem Radoslavem působil v kapele Syndrom Snopp, později s ním zakládal kapelu Gipsy.cz. Hudbě se dnes věnuje spíše okrajově, jako člen kapely Trio Romano. Pracoval jako koordinátor humanitární pomoci pro Romy vyhnané z Kosova, streetworker. Věnoval se projektům vztahujícím se k tématu Romů a uprchlíků. Je novinář, byl administrátorem blogu na idnes.cz. V současnosti působí jako reportér České televize. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. Novinář Patrik Banga. Foto převzato z 1.4 Násilí z nenávisti a odpovědnost školy Lekce představí problematiku násilí z nenávisti kontextu školy, ilustruje jeho formy a projevy a dopad na jednotlivce a kolektiv. Popíše právní rámec vztahující k rasistickým či neonacistickým projevům a z něj vyplývající práva a povinnosti školy. Lekce rozvíjí dovednosti, jak rozpoznat násilí z nenávisti ve školním kolektivu. Školí právník/právnička. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. 6

8 1.5 Předsudky, stereotypy, násilí z nenávisti a aktivní svědek Online kurz Kurz je navržen tak, aby vyhovoval časovým potřebám účastníků a účastnic. Je rozvržen do 4 tematických celků. Účastníci a účastnice kurzu obdrží vždy jednou týdně texty, video ukázky a další materiály, které budou průběžně studovat a konzultovat. Požadavkem na splnění kurzu je odevzdání 1 písemně zpracovaného úkolu a úspěšné složení závěrečného testu. Komunikace s lektorkou bude probíhat em či při pravidelných setkáních na skype. Časová dotace: 4 týdny Cena: 950 Kč/os. *Kurz bude zahájen v listopadu ** Seminář je realizován pro skupinu 8 osob. 1.6 Bezpečně online Užívání online zdrojů Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí problematiku bezpečného užívání online zdrojů. Je zaměřená především na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma tzv. hoaxů s poškozujícím obsahem a na konkrétních příkladech ukáže, jak ověřovat důvěryhodnost zdrojů a rozpoznat nenávistné projevy (včetně popírání holocaustu) na internetu. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) **Kurz bude zahájen v lednu Bezpečně online Komunikace na internetu Lekce rozvíjí kompetence vyučujících v oblasti mediální výchovy. Představí problematiku bezpečné komunikace na internetu. Je zaměřená především na projevy nenávisti (tzv. hate speech). Otevře téma kyberšikany a poskytne tipy pro bezpečný pohyb v online prostoru. Cena: 500 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) **Kurz bude zahájen v lednu Dítě jako oběť a svědek trestné činnosti Lekce je zaměřena na problematiku trestné činnosti týkající se dětí. Představí právní rámec práv dítěte a zákonných zástupců. Na konkrétních příkladech vysvětlí specifika přístupu k oběti. Cena: 700 Kč/os. (+ doprava mimo Prahu) ** Seminář je realizován pro skupinu min. 7 osob. 7

9 Řekli o nás: "Seminář byl zajímavý, pestrý, metody efektivní, inspirující", ocenil jsem především příklady z praxe, zkušenosti". (účastník semináře, vyučující na ZŠ) Seminář probíhal v příjemném prostředí a tvořivé atmosféře. Nabídnuto bylo několik zážitkových aktivit vhodných k zařazení do výuky 2. stupně ZŠ, víceletých gymnázií i SŠ. V průběhu semináře měli učitelé možnost reflektovat svoje pocity, diskutovat o tom, jak je budou vnímat žáci, i podělit se o svoje zkušenosti s výukou průřezového tématu Multikulturní výchova. Skladba lektorského týmu (školní psycholožka, právnička a učitelka základů společenských věd) obsáhla všechny pohledy na problematiku předsudků, násilí z nenávisti a efektu přihlížejícího. Teoretické bloky a tvořivé dílny se vzájemně prolínaly, což bylo ku prospěchu. Věřím, že stejně jako já, si ostatní kolegyně - účastnice semináře odnesly cenné náměty do výuky. (účastnice semináře, školní metodička prevence) In IUSTITIA: Seminář pro vyučující, Praha 2012 In IUSTITIA: Mezinárodní seminář pro vyučující, Mnichov

10 2. Lekce pro žáky/žákyně, studenty/studentky 2.1 Násilí z nenávisti týká se i mě? Lekce představí problematiku násilí z nenávisti a ilustruje jeho formy a projevy. Studenti a studentky pracují s příběhy osob, jež se setkaly s rasismem, xenofobií či homofobií. Lekce je zakončena příklady, co dělat v případech, setkáme-li se s násilím z nenávisti a částečně se věnuje i tématu šikany. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 2.2 Předsudky, stereotypy a aktivní svědek V lekci žáci a žákyně vysvětlí pojmy předsudek a stereotyp, ilustrují jejich projevy a uvedou příklady dopadu na mezilidské vztahy. Navrhují řešení konfliktů vzniklých v důsledku projevu předsudků. Lekce je interaktivní, zaměřená především na hodnotovou a postojovou složku učení a komunikativní kompetenci. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 2.3 Bezpečně online komunikace na internetu Lekce je zacílena na uživatele internetu, především sociálních sítí. Na konkrétních příkladech ukáže rizika sdílení informací v online prostoru a představí zásady bezpečného pohybu v online prostoru. Cena: 1500 Kč (+ doprava mimo Prahu) 9

11 Lektorský tým Šárka Kadlecová Vystudovala obor společenské vědy a anglický jazyk a literatura na Pedagogické fakultě UK. Věnuje se tématům multikulturní výchovy, prevence projevů předsudků, rasismu a násilí z nenávisti, se zaměřením na podporu role aktivního svědka. Teoretické znalosti i praktické zkušenosti v této oblasti získala během zahraničních stáží v Minnesotě a ve Vídni. Absolvovala kurzy Intercultural Management na Masarykově univerzitě v Brně a Teaching the Holocaust and Anti-Semitism v Památníku Yad Vashem v Jeruzalémě. V In IUSTITIA vytváří a koordinuje vzdělávací programy pro školy. Klára Kalibová Absolventka Právnické fakulty UK, v současné době pokračuje v doktorandském studiu na katedře trestního práva Masarykovy univerzity. Na téma násilí z nenávisti publikovala řadu odborných i populárních článků. V minulosti se věnovala též problematice veřejného prostoru a aktivit krajní pravice. V In IUSTITIA se věnuje programovému vedení organizace a vedení právního týmu. Pravidelně školí Policii ČR i právní odborníky. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Martina Houžvová Advokátka Mgr. Houžvová je absolventkou Masarykovy univerzity. Získala praxi ve všech oblastech práva a v rámci spolupráce s In IUSTITIA se věnuje převážně právu trestnímu. Ve své praxi usiluje o prosazování všech práv, které oběti přiznává právní řád, a zejména relativně nový Zákon o obětech trestných činů. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Kateřina Baňacká Vystudovala sociálně ekonomickou fakultu UJEP. V In IUSTITIA, o. p. s. pracuje s klienty a jejich blízkými, kteří jsou ohroženi či se stali obětmi násilí z nenávisti. Její hlavní vizí je rozšíření povědomí o tématu násilí z nenávisti mezi laickou veřejnost, ale také rozšíření znalostí o možnostech a specifikách práce s touto cílovou skupinou mezi odbornou veřejnost, zejména pak mezi sociální pracovníky. Pravidelně školí ohrožené komunity, sociální pracovnice či Policii ČR. Absolvovala kurz lektorských dovedností. Lucie Michalová Vystudovala andragogiku a personální řízení na Filozofické fakultě UK a průběžně pokračuje v doktorském studiu tamtéž. Z oblasti vzdělávání dospělých se zaměřuje především na profesní vzdělávání v sociálních službách a andragogickou didaktiku. Lektoruje semináře pro vyučující i studující. Absolvovala kurz lektorských dovedností. David Oplatek Je absolventem Právnické fakulty UK. Jako právník In IUSTITIA se podílel na přímé práci s klienty, pravidelně školil odbornou veřejnost i ohrožené komunity. Několik let vede kurzy hry na perkuse. 10

12 Andrea Holá Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Psychologie Speciální pedagogika. Pracovala jako školní speciální pedagožka v ČR a na Novém Zélandě, náplní její práce byla spolupráce na tvorbě IVP, vedení reedukačních a podpůrných skupin a individuálních hodin, zajišťování péče o děti se SVP v rámci školní praxe, komunikace s rodiči a školskými poradenskými zařízeními, poskytování metodické podpory učitelům a asistentům pedagoga. Pravidelně se účastní vzdělávacích programů několika školeními, např. vzdělávací program Kázeň a klima školy (Mgr. Veselá), metodický seminář Legislativní rámec prevence (ProPrev, o.s.), základní kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení (Kritické myšlení, o.s.). Olga Vítková Je absolventkou oboru Mediální studia na Fakultě sociálních věd UK. Mediální pojetí bezpečného přístupu k internetu podpořila technologickým zázemím - svou dosavadní praxi spojila s oborem IT, a to zejména na marketingově obchodních pozicích. Čistě technologický svět vyvažuje svými zálibami - v kultuře, zejména tanci a výukou jógy. In IUSTITIA v pořadu Sama doma Foto převzato z 11

13 Jak objednat kurz? Objednat kurz pro vyučující je možné dvěma způsoby. a) Individuálně prostřednictvím přihlašovacího formuláře Formulář s vypsanými termíny naleznete na odkazu na webové stránce In IUSTITIA v sekci Vzděláváme, rozkliknete-li odkaz NABÍDKA na liště vlevo. Odkaz: b) Skupinově za školu Objednat jakýkoli seminář pro skupinu pedagogických pracovníků a pracovnic za celou školu můžete zasláním u Šárce Kadlecové na adresu Do předmětu prosím napište: Objednávka kurzu + číslo vybraného kurzu. Při objednávkách pro větší skupiny z jedné školy bude navržena skupinová cena. Lekce pro studenty a studentky lze objednat zasláním u Šárce Kadlecové na adresu Do předmětu prosím napište: Objednávka kurzu + číslo vybraného kurzu. Jak kurz zaplatit? Účastnický poplatek za vybraný kurz prosím zašlete předem nejpozději 3 dny před konáním kurzu - na účet In IUSTITIA č /2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo vybraného kurzu (např u kurzu Předsudky, stereotypy a aktivní svědek pro žáky a žákyně). Do zprávy pro příjemce prosím uveďte jméno účastníka/účastnice případně školy, která kurz objednala pro skupinu. Kontakty Více informací naleznete na webové stránce In IUSTITIA v sekci Vzděláváme. Veškeré informace k jednotlivým kurzům, jejich obsahu i organizaci Vám dodá a Vaše dotazy zodpoví: Šárka Kadlecová Tel: (+420) GSM: (+420) *K zastižení v kanceláři je zpravidla v úterý od 8 do h, případně Vám zavolá zpět. In IUSTITIA, o. p. s. Rybná Praha 1 IČ: Č. ú /

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání nabízí Praktické kompetence pro začínající učitele v roce 2012 akreditováno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Dalšího vzdělávání

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR

Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti. Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Kampaň proti rasismu a násilí z nenávisti Realizuje Agentura pro sociální začleňování, Úřad vlády ČR Násilí z nenávisti Jednání motivované předsudky nebo nenávistí namířené proti osobě, skupinám, jejich

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika

Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika Výběr z nových knih 1/2014 pedagogika 1. Činnosti venku a v přírodě v předškolním vzdělávání / Kateřina Jančaříková, Magdaléna Kapuciánová ; [ilustrace Adéla Drtinová] -- 1. vyd. Praha : Raabe, c2013 --

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem,

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2012-2013 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014

Program Primární prevence Program Selektivní prevence. Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program Selektivní prevence Mgr. David Holý Praha 2014 Program Primární prevence Program je určen pro žáky 3. až 9. tříd základních škol a studenty středních škol. Historie programu

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE

Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE Jednodenní akreditovaný seminář SPECIFIKA PŘÍBUZENSKÉ PÉČE 8 výukových hodin (akreditace MPSV) 1 500,- Kč (cena zahrnuje osvědčení pro účastníky a drobné občerstvení) Jednodenní akreditovaný seminář Specifika

Více

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI:

INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: INKLUZIVNÍ ŠKOLA V PRAXI: Školské poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních Školní psycholog, školní speciální pedagog Mgr. Pavla Kubíčková Školní speciální pedagog, speciální pedagog

Více

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY

DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY CENTRUM LOCIKA VÁS SRDEČNĚ VÍTÁ NA KONFERENCI DĚTI A DOMÁCÍ NÁSILÍ NOVÉ PERSPEKTIVY AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ PROFILY VYSTUPUJÍCÍCH A ANOTACE PŘÍSPĚVKŮ PŘÍBĚH O LOCICE

Více

Knihovníci, nebojte se kurikula

Knihovníci, nebojte se kurikula Knihovníci, nebojte se kurikula aneb Tajemství RVP a ŠVP Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. CEINVE, KISK FF MU Brno Seminář IVU, Havířov, 23. dubna 2 014 Co je obsahem 2 Zkušenostní úhel pohledu neknihovníka

Více

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy

Klíčové aktivity projektu. KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Klíčové aktivity projektu KA 3 Praktické kompetence pro začínající pedagogy Podrobný popis realizace klíčové aktivity Cílová skupina (začínající pedagogičtí pracovníci středních zemědělských a lesnických

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Témata závěrečných písemných prací

Témata závěrečných písemných prací Závěrečné práce vede: PhDr. Mgr. Marie Hanušová 1. Možnosti zvyšování motivace k učení u žáků středních škol a učilišť 2. Hodnotová orientace středoškolské mládeže a úloha učitele při jejím ovlivňování

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování

Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Vzdělávací kurz primární prevence užívání návykových látek a jiných forem rizikového chování Termín: 15.10. 2010 14. 1. 2012 Východiska: Při realizaci kurzu vycházíme z myšlenky, že základem kvalitní a

Více

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY

VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY VÝŇATEK Z VYHLÁŠKY Č. 72 / 2005 STANDARDNÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI ŠKOLY Standardní činnosti školy Obsah Standardní činnosti školy...1 1.Standardní činnosti výchovného poradce...2 Poradenské činnosti:...2

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Evropský sociální fond Praha &

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce

vzdělávací program VARIANTY Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce Nabídka skupinových kurzů a seminářů na rok 2008 pro školy a vzdělávací instituce INTERKULTURNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KRÁTKODOBÉ KURZY Multikulturní výchova (obecně) Uvedení do problematiky multikulturalismu, základní

Více

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY

A. PROJEKT A JEHO KLÍČOVÉ AKTIVITY ZADAVATEL: HLAVNÍ MĚSTO PRAHA se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 IČ: 00064581 DIČ:CZ00064581 MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor školství, mládeže a sportu Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT

MULTIKULTURNÍ KONZULTANT Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise v programu Lifelong Learning Programme, Leonardo da Vinci Partnerships. Za obsah prezentace ručí výhradně Slovo 21 a Evropská komise neodpovídá za

Více

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum

Centrum primární prevence, o.s. Prev-Centrum Program 9.00 10.15 představení služeb Centra primární prevence, o.s. Prev-Centrum 10.15 10.30 přestávka 10.30 11.00 diskuse všeobecná primární prevence selektivní primární prevence indikovaná primární

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Vypracoval: Jakub Hřib 1 Obsah 1 Legislativní podklady... 3 2 Personální zajištění prevence ve šk. r. 2014/2015... 4 3 Analýza výskytu rizikových

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Studijní obory, které budeme otevírat v akademickém roce

Více

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství

Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017. Oblast kariérového poradenství Plán výchovného poradce školní rok 2016/2017 Oblast kariérového poradenství. v rámci hodin Pracovních činností podávat žákům informace o činnostech v souvislosti s volbou povolání, o přijímacím řízení,

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště (Vybráno z přílohy č. 3 k vyhlášce č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů.) Standartní činnosti

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015

Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Přehled aktuálních seminářů, workshopů a vzdělávacích aktivit vzdělávací agentury ASTERIA 2015 Objednejte si svůj seminář pro pedagogy nebo dílny/lekce pro děti Seminář Vám připravíme po domluvě ve Vašich

Více

Projekt Zdravá škola I

Projekt Zdravá škola I Projekt Zdravá škola I Milí rodiče, milí žáci. Ve školním roce 2015/2016 probíhal v naší škole projekt s názvem Zdravá škola I, který byl zaměřen na prevenci rizikových projevů chování u žáků. Projekt

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

stručný popis problému, který projekt řeší;

stručný popis problému, který projekt řeší; PROJEKT PRO SŠ - sborníky vymezení modulů, které bude projekt realizovat Vymezení modulů: Projekt se zaměřuje na vzdělávání v oblasti multikulturní výchovy (modul B). Projekt spojuje aktivity modulu výzkumu

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Individuální projekty národní

Individuální projekty národní I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Individuální projekty národní Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: OP Vzdělávání pro

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA

VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA VÝUKOVÝ PROGRAM ANDRAGOGIKA Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Prezentace individuálního projektu národního

Prezentace individuálního projektu národního Prezentace individuálního projektu národního Číslo OP i : CZ 1.07 Název OP: Prioritní osa: Oblast podpory: Podporovaná/é aktivity z PD OP VK: Název Příjemce dotace: Partneři projektu (pokud jsou relevantní):

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY

POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZVÁNKA NA SEMINÁŘE PRO MANAŽERY POZITIVNÍ PŘÍSTUP, TVOŘIVÉ MYŠLENÍ A MOTIVACE K DOSAHOVÁNÍ VÝSLEDKŮ Termín: 7. 8. ledna 2015 ŘÍZENÍ VÝKONU, HODNOCENÍ A MOTIVACE Termín: 18. 19. března 2015 MÍSTO KONÁNÍ:

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Adresa místa konání: Dům s pečovatelskou službou Tyršova 1359 Poděbrady. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Vážené kolegyně, vážení kolegové, rádi bychom Vám nabídli možnost účasti na otevřených vzdělávacích programech, které jsme pro Vás připravili na období duben až červen v Poděbradech. Můžete si vybrat z

Více

Poradenské služby poskytované ve škole

Poradenské služby poskytované ve škole Gymnázium T. G. Masaryka, Litvínov, Studentská 640, příspěvková organizace Studentská 640 436 67 Litvínov Poradenské služby poskytované ve škole Poradenské služby jsou ve škole zajišťovány výchovným poradcem

Více

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ

SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ SELF MANAGEMENT TRAINING OSOBNÍ ROZVOJ Individuální koučink Motto: K čemu je dobrá inspirace, když po ní nenásleduje čin? (Anthony Robbins) Vážení zájemci o osobní rozvoj, dovolujeme si Vás oslovit s možností

Více

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium)

Kurz celoživotního vzdělávání. UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA - KATEDRA PSYCHOLOGIE Kurz celoživotního vzdělávání UČITELSTVÍ PRO STŘEDNÍ ŠKOLY (dříve byl vzdělávací program nazvaný Doplňkové pedagogické studium) Charakteristika

Více

Problémové situace ve školství

Problémové situace ve školství EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" Problémové situace ve školství Řízení lidských zdrojů ve vzdělávacích institucích Řízení lidských zdrojů ve školství Ve škole můžeme

Více

Popis vzdělávací akce

Popis vzdělávací akce Popis vzdělávací akce 1. Název vzdělávací akce:specializační studium pro metodiky prevence Studium k výkonu specializovaných činností -prevence sociálně patologických jevů(dle vyhl. č. 317/2005 Sb. 9c)

Více

Online setkání , h

Online setkání , h Online setkání 19. 2. 2014, 20.00 h Multikulturní výchova: projevy předsudků, rasismu a násilí z nenávisti Mgr. Šárka Kadlecová In IUSTITIA, o. p. s. Motto In IUSTITIA: Nikdo nesmí být napadán pro to,

Více

Studium pedagogiky pro učitele 2014

Studium pedagogiky pro učitele 2014 Studium pedagogiky pro učitele 2014 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických

Více

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý

Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence. Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy se zaměřením na prevence Alžběta Černochová, David Holý Výchovné a vzdělávací programy Primární prevence (Adaptační výjezdy) Selektivní prevence Primární prevence pro MŠ

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s.

OP VVV. Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV Ing. Renata Volejníková MAS Bohdanečsko, z.s. OP VVV: Priority Posilování kapacit pro kvalitní výzkum 37 % Rozvoj VŠ a LZ pro výzkum a vývoj 27,5% Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve šk. roce 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: Pedagogicko-psychologická

Více

Alternativní metody vyučování nové možnosti.

Alternativní metody vyučování nové možnosti. ALTERNATIVNÍ METODY VZDĚLÁVÁNÍ NOVÉ MOŽNOSTI Akreditovaný vzdělávací kurz v rámci DVPP. Akreditace udělena od 23.4.2010 do 19.9.2013 Č.j.: 10458/2010-25-295 1. Název vzdělávacího programu: Alternativní

Více

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění

Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Platné znění dotčených částí zákona o pedagogických pracovnících, školského zákona a zákoníku práce s vyznačením navrhovaných změn a doplnění I. Platné znění zákona o pedagogických pracovnících ČÁST PRVNÍ

Více

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing.

KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování. Mgr. Jana Kadlecová Ing. KOTVA - Systém dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v primární prevenci rizikového chování Mgr. Jana Kadlecová Ing. Michaela Šilhavá VÝCHODISKA činnost P-centra, střediska primární prevence CPPT,

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ?

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA POSILOVÁNÍ STEREOTYPŮ NEBO OSOBNOSTNÍ ROZVOJ? Jana Havlíčková 10. 12. 2013 Co se mi vybaví pod pojmem MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA? Definice edukační činnost zaměřená na to, aby učila lidi

Více

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč

Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, Třebíč Střední průmyslová škola Třebíč Manželů Curieových 734, 674 01 Třebíč PROGRAM PORADENSKÝCH SLUŽEB pro školní rok 2016/2017 I. Základní legislativní rámec Poskytování poradenských služeb je uloženo zákonem

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008

Ing. Štěpán Harašta vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Ústeckého kraje. Č.ev.: 190035/2008 Metodický pokyn ke zřizování pracovního místa asistenta pedagoga ve třídě nebo studijní skupině, ve které se vzdělává dítě, žák nebo student se speciálními vzdělávacími potřebami, s účinností od 1.1. 2009

Více

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016

Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program pro školní rok 2015/2016 Školní preventivní program: Škola: Základní škola Turnov, Skálova 600, 511 01 Turnov, tel.: 481 322 770 Školní rok: 2015/ 2016 Cíl: Cílem je vytváření

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.06/01.0026

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Bezručova 1468 Adresa: Bezručova 1468, 500 02 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 561 Vedoucí

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika)

Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Přijímací řízení zohledňující specifika nekvalifikovaných učitelů s dlouhodobou praxí (metodika) Studijní program Učitelství pro základní školy, Učitelství pro střední školy (navazující magisterské studium,

Více

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ

CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ CENTRUM PRO ROZVOJ MUZEJNÍ PEDAGOGIKY A PRÁCE MUZEÍ SE ZDRAVOTNĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽÍ PŘI MZM V BRNĚ Centrum pro rozvoj muzejní pedagogiky a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží bylo zřízeno při oddělení

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí. 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí 2016/17 Mgr. Zdeňka Požárová Bc. Petra Valíková Obsah: Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního

Více