Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena."

Transkript

1 XML export kurzů na Jobs.cz Kurzy a školení Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace) mezi vaším systémem a Jobs.cz Kurzy a školení. Na Jobs.cz se zobrazují jen ta data, která jsou aktuálně obsažena ve vámi generovaném XML. Pokud z XML odstraníte konkrétní kurz nebo jeho termín, tento se také přestane zobrazovat na Jobs.cz. Citlivost k chybám: Pokud je celé XML nevalidní, nebo strojově nečitelné, nemůžeme vaše kurzy vůbec naimportovat. Chybí-li v XML povinné položky u jednotlivých kurzů, nejsou tyto kurzy importovány. Při importu jsou tyto kurzy a (nebo) jejich termíny "přeskočeny". Pokud jsou špatně (nevalidně) vyplněny nepovinné položky, jsou tyto kurzy i termíny importovány. Tyto nevalidní položky jsou "přeskočeny" a neimportují se. Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. Jak XML feed vytvořit? Na prvním řádku uveďte hlavičku: <? xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Je potřeba mít kódování opravdu ve formátu UTF 8. Nestačí jen kódování uvést do hlavičky souboru. Kódování souboru si ověřte např. ve vašem internetovém prohlížeči. Na dalším řádku uveďte uvozující tag "courses" a identifikátor firmy: <courses company="identifikator-vasi-firmy"> Identifikátor firmy je unikátní hash, který Vám přidělíme. Před přidělením sem můžete vložit např. jméno firmy bez diakritiky a mezer. Na další řádky vložte informace o jednotlivých kurzech s jejich popisem, kategorizací, termíny a lektory. Např.: <course id="1"> <name>marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích</name> <description> <![CDATA[ <p><strong>sociální média:</strong> Definice, druhy a principy</p> <ul> <li>proč řešit sociální média, co je WOM a jak využít virální šíření</li> <li>jak sociální média fungují, typologie uživatelů</li> <li>vyhodnocení komunikace, opuštění sociálních sítí.</li> </ul> ]]> </description>

2 <image src="http://www.example.com/images/course1.png"/> <focus id="210">marketing</focus> <language id="1">čeština</language> <keyword>sociální média</keyword> <profession id="155">marketingový analytik</profession> <level id="2">středně pokročilí</level> <retraining enable="1"/> <term id="t1"> <date from=" " to=" "/> <address street="jankovcova" registry_number="1569" city="praha" zip="17000">budova Lighthouse</address> <price amount="3700" currency="czk"/> <lector id="petr-novak"> <firstname>petr</firstname> <surname>novák</surname> </lector> </term> <term id="t2"> </term> </course> <course id="2"> <noterm> </noterm> </course> Informace o dalších kurzech vkládejte ve stejném formátu vždy za značku </course>tak, aby byla dodržena správná posloupnost elementů. Za poslední vložený kurz vložíte ještě ukončení elementu: </courses> Pro lepší představu o struktuře a možnostech XML jsme připravili ukázkový XML soubor, který najdete zde: https://my.teamio.com/edumarket/admin/xml-export/ Dokumentace XML elementů XML soubor se skládá z jednotlivých elementů, u kterých je potřeba dodržet správné pořadí. Na následujících řádcích jsou jednotlivé elementy popsány. Je také dodrženo jejich správné pořadí. U povinných elementů a atributů je uvedeno "povinné", ostatní položky jsou volitelné. Čím více položek vyplníte, tím lépe uživatelé Váš kurz naleznou.

3 Uvozující element <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Uvozující element s identifikací verze XML a kódování. Element je povinný. Element courses <courses company="identifikátor firmy"> Kořenová značka, v jejímž rámci je vše ostatní. Obsahuje jeden povinný atribut: company="...". Do tohoto atributu uveďte námi přidělený unikátní identifikátor. Tento identifikátor vám bude přidělen po vytvoření profilu firmy našim administrátorem. Identifikátor firmy naleznete také v administraci kurzů na https://my.teamio.com/edumarket/admin/ (položka idfirmy pro import). Element je povinný. Elementy kurzu O kurzu vyplňte co nejvíce položek, díky tomu uživatelé váš kurz lépe najdou. Element course <course id="...">elementy kurzu</course> Základní element, který uzavírá všechny ostatní elementy. Kurzů může být v XML neomezené množství. Atributy: id="..."- povinný. Jedinečný a časově stálý identifikátor kurzu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost a časová stálost. Je důležité, aby atribut idse u daného kurzu v čase neměnil. Pokud se idkurzu mění, při každém importu původní kurz na Jobs.cz smažeme a vytvoříme nový identický kurz, který však má jiné URL. Změna URL pak kurz poškozuje v SEO i v našich marketingových aktivitách, což způsobí, že tento kurz bude mít méně poptávek. Element name <name>název kurzu</name> Obsahuje název kurzu. Neuvádějte prosím celý název KAPITÁLKAMI. Maximální délka 255 znaků. Element je povinný.

4 Element description <description> <![CDATA[ popis kurzu ]]> </description> Popis kurzu může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li> Element je povinný. Element image <image src="url obrázku ke kurzu"/> V atributu src="..."je uveden odkaz na ilustrační obrázek, který reprezentuje daný kurz. Ke kurzu je povolen pouze jeden ilustrační obrázek: minimální rozměry obrázku jsou 300 x 225 px - větší obrázek poměrově zmenšíme, menší obrázek nebude zpracován poměr stran obrázků by měl být 4:3, pokud nedodržíte tento poměr stran, obrázek ořízneme na poměr stran 4:3 obrázek musí být dostupný na uvedené URL v době zpracování importu akceptované formáty obrázků: jpg, png, gif Obrázek se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a v detailu kurzu. Díky obrázku bude váš inzerát výraznější! Jaký zvolit obrázek ke kurzu? fotografie nebo ilustrace související s tématikou kurzu fotografie z již proběhlých termínů kurzu fotografie učebny nebo místa, kde bude výuka probíhat obrázek pomůcky nebo učebnice, které se budou při výuce používat Element focus <focus id="id kategorie">název kategorie</focus> Určuje zařazení kurzu do kategorií. Uvnitř elementu může / nemusí být název kategorie. obsahuje atribut id="...": počet uvedených kategorií je 1-3 kurz musí být zařazen do konkrétních podkategorií (id není dělitelné 100) idmusí odpovídat číselníku kategorií: Element je povinný. Proč máme tak málo hlavních kategorií a podkategorií? Prototypy jsme testovali na uživatelích a zjistili jsme, že si mnohem lépe vyberou z omezeného počtu kategorií. Webové stránky se lidem lépe používají a rychleji najdou to, co hledají. Výsledky si pak dokáží upřesnit dle potřeby např. podle profesí a dalších parametrů jako je termín, lokalita, lektor nebo cena. Může se stát, že si žádnou z kategorií nevyberete, nebude odpovídat vašemu kurzu. V tomto případě vás

5 prosíme o návrh kategorie nové. Zvážíme její přidání s ohledem na potenciál obsahu. Element language <language id="id jazyka">název jazyka</language> Slouží po uvedení vyučovacího jazyka kurzu. Uvnitř elementu můžete uvést název jazyka, obsahuje atribut id="...": Číselník id: 1 - čeština 2 - angličtina Není-li element uveden, je kurzu nastaven jazyk "čeština". Element keyword <keyword>klíčové slovo</keyword> Zde uvádějte klíčová slova, podle kterých bude váš kurz lépe dohledatelný. Maximální délka jednoho klíčového slova je 100 znaků. U jednoho kurzu může být zadáno maximálně 20 klíčových slov. Jaká klíčová slova napsat? Jsou to slova nebo sousloví, která charakterizují váš kurz. Můžete použít např. slangové výrazy nebo dovednosti získané na kurzu. Nemusíte uvádět výrazy, které již máte v názvu nebo popisu kurzu, to je zbytečné. Element profession <profession id="id profese">název profese</profession> Slouží pro přiřazení profese ke kurzu. Zde určíte pro jaké profese je kurz nejvhodnější. Těchto elementů může být několik za sebou, uvnitř elementu může být název profese. Element povinně obsahuje atribut id="...": počet uvedených profesí: idmusí odpovídat číselníku profesí: Přidáním profesí své kurzy lépe dostanete k uživatelům. Díky správně zadaným profesím budeme moci zobrazovat relevantní nabídky vzdělávání a rozvoje všem uživatelům Jobs.cz. Element level <level id="id úrovně">název úrovně</level>

6 Určuje úroveň požadovaných znalostí - těchto elementů může být několik za sebou. Uvnitř elementu může být název úrovně. Element povinně obsahuje atribut id, který může mít tyto hodnoty: 0 - nezáleží 1 - začátečníci 2 - středně pokročilí 3 - odborníci Když není element uveden, je kurzu nastavena úroveň "nezáleží". Element Retraining <retraining enable="1"/> Tento element určuje, že daný kurz je rekvalifikační. Rekvalifikační kurz znamená, že účast na kurzu může být uhrazena Úřadem práce. Element povinně obsahuje atribut enable, který může mít tyto hodnoty: 0 - kurz není rekvalifikační 1 - kurz je rekvalifikační Když není element uveden, zpracujeme kurz jako, že není rekvalifikační. Elementy termínu K jednomu kurzu může být uvedeno více termínů konání kurzu. Tyto termíny uvádějte za sebou, každý s unikátním identifikátorem. Termín určují následující elementy. Pokud chcete inzerovat kurz bez termínu (např. e-learning nebo aktuálně žádný termín k danému kurzu nemáte vypsaný), podívejte se níže do kapitoly "Element noterm". Element term <term id="1" state="1"> <date.../> <price.../> <address...>...</address> <lector...>...</lector> </term> Element uzavírá termín kurzu - těchto elementů může být několik za sebou. Obsahuje několik atributů: id="..."- je povinný a v rámci kurzu je to jedinečný a časově stálý identifikátor termínu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost (v rámci kurzu) a časová stálost. state="..."- je nepovinný (defaultně 1), určuje stav termínu, jestli se má nebo nemá daný termín zobrazovat uživatelům. Může nabývat těchto hodnot: 0 - uzavřený (dočasně pozastaven, nezobrazuje se uživatelům), 1 - otevřený (zobrazuje se). Je důležité, aby atribut idse u daného termínu v čase neměnil. Pokud se idtermínu mění, při každém importu původní termín na Jobs.cz smažeme a vytvoříme nový identický termín, který však má jiné URL. Změna URL pak termín poškozuje v SEO i v našich marketingových aktivitách, což způsobí, že tento termín bude mít

7 méně poptávek. Element je povinný u kurzů s termíny. Element date <date from=" t18:00:00" to=" t19:00:00"/> Tento element určuje datum a čas konání kurzu. A obsahuje dva následující atributy, které jsou povinné: from="..."- udává od kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je yyyy-mm-ddthh:mm:ss: yyyy- rok zapsaný čtyřmi číslicemi mm- měsíc zapsaný dvěmi číslicemi (je-li jednočíselný pak je uvozen nulou) dd- den T- oddělovač data a času h- hodiny m- minuty s- sekundy to="..."- udává do kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je shodný jako u atributu from="...". Element je pro kurz s termínem povinný. Datum termínu není možné po zadání změnit. V případě nutnosti změny již existujícího data u termínu kontaktuje zákaznickou podporu společnosti LMC. Element price <price amount="cena bez DPH" currency="měna" vat="sazba DPH v %"/> Element určuje cenu kurzu v daném termínu (cena se u jednotlivých termínů může lišit). Je možné také uvést slevu z ceny. Obsahuje následující atributy: amount="..."povinný, cenu za kurz bez DPH, celé číslo bez mezer currency="..."nepovinný, měna ceny, mohou být použity následující hodnoty: CZK, EUR - pokud není atribut uveden, použijeme CZK vat="..."nepovinný, sazba DPH v % jen číslo, znak % neuvádějte pokud je daný kurz osvobozen od DPH, uveďte sazbu "0" pokud není atribut uveden, použijeme aktuální základní sazbu DPH platnou v ČR Element je pro kurz s termínem povinný. Element address <address country="stát" city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> <address flag="online"/>

8 Určuje místo konání kurzu. U kurzů v České republice je možné uvést obec (město) nebo přesnou adresu. U zahraničních kurzů stačí uvést pouze stát. Je možné také místo adresy uvést, že kurz je online. Má následující atributy: country="..."- kód státu nepovinný atribut pokud ho neuvedete, použijeme výchozí hodnotu, kterou je "cz" (Česká republika) tj. je důležité ho uvést u kurzů v zahraničí číselník kódů států: city="..."- název obce (města) povinný atribut pro kurzy v ČR volitelný pro kurzy v zahraničí street="..."- název ulice, volitelný atribut registry_number="..."- číslo popisné, volitelný atribut house_number="..."- číslo orientační, volitelný atribut zip="..."- PSČ, volitelný atribut flag="online"- označení e-learningu/online kurzů/webinářů (bez adresy konání) nepovinný atribut pokud uvedete tento atribut, neuvádějte žádné další atributy Jako textovou informaci tohoto elementu lze volitelně uvést upřesnění adresy - např. "Budova Lighthouse Towers, 11. patro". Element je pro kurz s termínem povinný. Adresy v ČR validujeme proti databázi adres, proto je důležité, aby byla adresa zadána správně a jednoznačně. Jinak nedojde k importu daného termínu kurzu. Velmi doporučujeme uvádět u kurzů přesné adresy. Uživatelé ocení jasnou informaci a díky přesné adrese můžeme uživatelům zobrazit mapku s místem konání kurzu. Příklady zadání přesné adresy v ČR Adresa ve městě i s upřesněním: <address city="praha" street="jankovcova" registry_number="1569" house_number="2c" zip="170 00">Budova Lighthouse Towers, jedenácté patro</address> Adresa v obci bez ulic, bez upřesnění: <address city="kacanovy" registry_number="87" zip="511 01"/> Příklad zadání obce (města) v ČR <address city="praha"/> Příklady zadání adresy v zahraničí (Francie)

9 <address country="fr">francouzská riviera, Cannes</address> <address country="fr" city="cannes"/> Příklad zadání e-learningu/online kurzu/webináře (bez adresy) <address flag="online"/> Element lector Tento element určuje lektora daného termínu nebo na něj odkazuje. Stačí, když je lektor uveden v XML jen jednou, a v ostatních případech se na něj už jen odkazuje. Proč uvádět lektora? Lektoři jsou totiž pro naše uživatele velmi důležití, častokrát hledají přímo jejich jméno. Lektor dokáže ovlivnit celkový dojem z kurzu. Proto uvedené jméno lektora a jeho vyplněný profil dokáže přilákat potenciální účastníky vašeho kurzu. Varianta s uvedením položek lektora <lector id="id lektora"> <firstname>jméno</firstname> <surname>přijmení</surname>.... </lector> Zadání lektora včetně dalších elementů upřesňujících informace o lektorovi. Povinný je atribut id="...", který musí být v rámci dokumentu unikátní (pro daného lektora). Na zde uvedené idse poté můžete odkazovat v celém XML dokumentu (viz. specifikace následujícího elementu). Varianta s odkazem <lector ref="id lektora"/> Odkaz na již existujícího lektora. Obsahuje atribut ref="...", v tomto atributu uvádějte odkaz na existující id lektora. Element firstname <firstname>jméno</firstname> Zde uveďte jméno lektora. Element je povinný.

10 Element surname <surname>přijmení</surname> Zde uveďte příjmení lektora. Element je povinný. Element degrees_before <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> Zde uvádějte tituly před jménem lektora. Element degrees_after <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after> Zde uvádějte tituly za jménem lektora. Řetězec neuvozujte čárku, uvádějte jen samostatné tituly, např.: <degrees_after>ph.d., MBA</degrees_after> Od příjmení budou tituly čárkou odděleny automaticky. Výsledek tedy bude: Ing. Jan Novák, Ph.D., MBA Element description <description> <![CDATA[ popis lektora ]]> </description> Zde uveďte základní informace o lektorovi (krátké CV). Popis lektora může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li> Element skills <skills> <![CDATA[ dovednosti lektora ]]> </skills> Zde uvádějte dovednosti, specializace nebo získané certifikáty lektora. Dovednosti lektora můžou být formátovány pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li>

11 Element image <image src="url foto lektora"/> V atributu src="..."uveďte odkaz na fotografii lektora. K lektorovi je povolena pouze jedna fotografie: minimální rozměry fotografie jsou 220 x 220 px - větší fotografie poměrově zmenšíme, menší fotografie nebude zpracována poměr stran fotografie by měl být 1:1, pokud nedodržíte tento poměr stran, fotografii ořízneme na poměr stran 1:1 fotografie musí být dostupná na uvedené URL v době zpracování importu akceptované formáty fotografie: jpg, png, gif Elementy kurzu nabízeného bez termínu Inzerci kurzu bez termínu doporučujeme pro tyto případy: e-learning/online kurz aktuálně žádný termín k danému kurzu nemáte vypsaný, ale přesto chcete kurz inzerovat s "termínem po dohodě" Pokud chcete inzerovat kurz bez termínu, musíte místo elementu termínu (term) použít element noterm. Element noterm <noterm> <price.../> <address...>...</address> <lector...>...</lector> </noterm> Element uvádějte u každého kurzu pouze jednou. Pokud má kurz termín, cenu i místo konání dohodou, můžete uvést zkrácenou verzi: <noterm /> Element je povinný, pokud chcete nabízet kurz bez termínu. Pokud v rámci jednoho kurzu uvedete zároveň elementy termi noterm, dáme přednost elementu terma kurz se naimportuje s termíny. Element price Element určuje cenu kurzu. Podrobný popis viz výše. U kurzů nabízených bez termínu je možné uvést také atribut flag="custom". Tím nám říkáte, že "cena kurzu je dohodou":

12 <price flag="custom"/> Element je u kurzů nabízených bez termínu nepovinný. Pokud ho neuvedete, znamená to pro nás, že "cena kurzu je dohodou". Element address Určuje místo konání kurzu. Podrobný popis viz výše. U kurzů nabízených bez termínu je možné uvést také atribut flag="custom". Tím nám říkáte, že "místo konání kurzu je dohodou": <address flag="custom"/> Kurzy bez termínu jsou často e-learningy/online kurzy. V takovém případě uveďte atribut flag="online": <address flag="online"/> Element je u kurzů nabízených bez termínu nepovinný. Pokud ho neuvedete, znamená to pro nás, že "místo konání kurzu je dohodou". Element lector Tento element určuje lektora nebo na něj odkazuje. Podrobný popis viz výše. Povinné a nepovinné informace Souhrn povinných a nepovinných informací ke kurzům a jejich případné omezení. Tyto informace odpovídají jednotlivým elementům nebo atributům. Získáte tak rychlý přehled o datech, která si musíte připravit pro funkční export. Bez správně vyplněných povinných položek nelze kurz naimportovat a zobrazovat našim uživatelům. Položky firmy idfirmy, povinné, unikátní identifikátor přidělený od LMC <coursescompany="identifikátor firmy"> Položky kurzu Povinné idkurzu, omezení na 100 znaků <courseid="...">elementy kurzu</course> název kurzu, omezení na 255 znaků <name>název kurzu</name> popis kurzu, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <description><![cdata[ popis kurzu ]]></description> zařazení kurzu do pokategorie (focus idpodle číselníku), omezení: alespoň jedno zařazení, idnení dělitelné

13 100 (zařazení do konkrétní podkategorie) <focusid="id kategorie">název kategorie</focus> termín kurzu, viz. níže, omezení: alespoň jeden Nepovinné ilustrační obrázek kurzu, omezení: nejvýše jeden, minimální rozměr: 300 x 225 px, poměr stran: 4:3 (pokud použijete jiný poměr stran, obrázek ořízneme), formát: jpg, png, gif <imagesrc="url obrázku ke kurzu"/> jazyk kurzu (podle číselníku), při neuvedení použijeme default id1 čeština <languageid="id jazyka">název jazyka</language> klíčová slova, každé klíčové slovo je omezeno na 100 znaků, maximálně 20 klíčových slov u jednoho kurzu <keyword>klíčové slovo</keyword> vazba na profese (vhodné pro, idpodle číselníku)., omezení: nejvýše deset elementů za sebou <professionid="id profese">název profese</profession> úroveň kurzu (id podle číselníku), omezení: nejvýše tři elementy za sebou, při neuvedení použijeme default: 0 nezáleží <levelid="id úrovně">název úrovně</level> rekvalifikační kurz, při neuvedení použijeme default: kurz není rekvalifikační <retraining enable="1"/> Položky termínu Povinné idtermínu, omezení na 100 znaků <termid="1"state="1">elementy termínu</term> datum termínu OD, formát: ISO ( T09:00:00) nebo YYYY-MM-DD <datefrom=" t18:00:00"to=" t19:00:00"/> datum termínu DO, formát: ISO ( T09:00:00)nebo YYYY-MM-DD <date from=" t18:00:00"to=" t19:00:00"/> cena, viz níže místo konání, viz níže Nepovinné stav (id podle číselníku), defaultně = 1 (otevřený termín) <term id="1"state="1">elementy termínu</term> lektor, viz níže Položky kurzu nabízeného bez termínu Povinné element noterms uvedením dalších údajů: <noterm>volitelně elementy ceny, místa konání, lektora</noterm> element noterm, kdy je cena i místo konání dohodou: <noterm/> Nepovinné cena, viz níže místo konání, viz níže lektor, viz níže Položky ceny

14 cena - uvádějte cenu bez DPH <priceamount="cena bez DPH"currency="měna" vat="sazba DPH v %"> měna, při neuvedení použijeme default = CZK <price amount="cena bez DPH"currency="měna"vat="sazba DPH v %"> sazba DPH v % (znak % neuvádějte), při neuvedení použijeme aktuální základní sazbu DPH platnou v ČR, pokud je daný kurz osvobozen od DPH, uveďte sazbu "0" <price amount="cena bez DPH" currency="měna"vat="sazba DPH v %"/> cena dohodou - je možné zadat pouze u kurzu nabízeného bez termínu: <priceflag="custom"/> Položky místa konání stát - je důležitý pro zahraniční kurzy, pro české ho není nutné uvádět <addresscountry="stát">upřesnění adresy</address> město - je povinné ho uvést u kurzů v ČR, volitelně pro zahraniční kurzy <addresscity="město"street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> ulice - uvedení je volitelné <address city="město"street="ulice"registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> číslo popisné - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice"registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> číslo orientační - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"zip="psč">upřesnění adresy</address> PSČ - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"zip="psč">upřesnění adresy</address> upřesnění adresy (např. "Budova Lighthouse Towers, 11. patro") - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> online kurz/e-learning - v tomto případě zadejte adresu takto: <addressflag="online"/> místo konání dohodou - je možné zadat pouze u kurzu nabízeného bez termínu: <addressflag="custom"/> Položky lektora Povinné Pokud byl lektor již v XML exportu lektor uveden: stačí pouze uvést pouze referenci na idjiž definovaného lektora <lectorid="id lektora"/> V případě, že není použita reference, pak jsou povinnými položkami: unikátní idlektora <lectorid="id lektora">elementy lektora</lector> jméno <firstname>jméno</firstname> příjmení <surname>přijmení</surname> Nepovinné titul před jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> titul za jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after>

15 fotografie lektora, omezení: nejvýše jedna, minimální rozměr: 220 x 220 px, poměr stran: 1:1 (pokud použijete jiný poměr stran, fotografii ořízneme), formát: jpg, png, gif <imagesrc="url fotografie lektora"/> popis lektora, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <description><![cdata[ popis lektora ]]></description> dovednosti lektora, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <skills><![cdata[ dovednosti lektora ]]></skills> Číselníky Číselníky se automaticky aktualizují dle naší databáze. Pro aktuální data doporučujeme XML s číselníky automaticky stahovat z níže uvedených URL. Číselník kategorií kurzů: Číselník kategorií profesí: Číselník států: Ověření validity XML Validitu XML ověříte XSD schématem, které najdete zde: https://my.teamio.com/edumarket/admin/xml-export/ Jak si validitu ověřit: Validace XML proti XSD je možná pomoci nástroje XmlLint (pro Windows jej najdete zde: XmLint spustit a zadejte následující příkaz: xmllint --noout --schema course.xsd název-vašeho-suboru.xml Můžete využít také on-line nástroj:

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte

Více

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

Implementační manuál PayU pro e-shopy

Implementační manuál PayU pro e-shopy 2.2 Implementační manuál PayU pro e-shopy s využitím šablony www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění PayU 2.1 Obecné informace 2.2 Popis jednotlivých kroků 3. Implementace PayU 3.1 Obecné

Více

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0

Nápověda administrace internetového obchodu. verze 2.5.0 Nápověda administrace internetového obchodu verze 2.5.0 Obsah_ Vstup do administrace 1. Přihlášení...5 Základní menu administrace Advanced eshop 2. Katalog...5 2.1. Kategorie...5 2.2. Zboží...6 2.3. Položky...6

Více

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management

Redakční systém UNIWEBSET verze 6. uniwebset. websites management. Příručka pro administrátory. uniwebset. websites management verze 6 Příručka pro administrátory verze 6 Obsah 1. Úvodem 1.1. Struktura UNIWEBSET 1.2. Šablonový systém 1.2.1. Layouty 1.2.2. Šablony 1.2.3. Stránky 2. Stránky 2.1. Vytvoření nové stránky 2.2. Nastavení

Více

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál

ProEshop. ABC Internetové obchody 1.12. Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení. Uživatelský manuál 1.12 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Internetové obchody Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení ABC Českého Hospodářství a.s. 1.2.2011

Více

Aukce online Web Revolution

Aukce online Web Revolution Aukce online Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní verze 1.0 Web Revolution s.r.o. 2008 0 Aukce online Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce administrací webové aplikace

Více

ProEshop Uživatelský manuál

ProEshop Uživatelský manuál 1.15 ProEshop Uživatelský manuál Popis a obsluha aplikace, možnosti nastavení Kapitola: Úvod 1 Obsah 2 Úvod... 8 3 Vlastnosti obchodu... 9 3.1 Víceuživatelské prostředí... 9 3.2 Podpora více jazyků...

Více

platnost od 10. 9. 2012

platnost od 10. 9. 2012 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 10. 9. 2012 Obsah Úvod...... 4 Průvodce nastavením e-shopu... 5 Výkladový slovník... 9 Přihlášení... 11 Odhlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Tvorba WWW stránek. Petr Novák Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Tvorba WWW stránek Petr Novák Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Tvorba WWW stránek Mgr. Ing. Petr Novák Vědecký redaktor: Ing. Jan Popelka,

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

Obsah. Stránka 2 z 138

Obsah. Stránka 2 z 138 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 17. 12. 2012 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 Odhlášení... 14 ThemeCentrik - objednávka

Více

Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz

Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz Možnosti optimalizace zobrazování zboží na porovnávači HLEDEJCENY.cz Poslední revize: 28.8.2013 Obsah Úvod... 3 Specifikace XML feedu... 3 Příklad správného a validního feedu... 4 Nejčastější chyby ve

Více

Obsah. Stránka 2 z 156

Obsah. Stránka 2 z 156 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 12. 8. 2013 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 12 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. ABRA Software a.s.

Obsah. ABRA Software a.s. Obsah 1 Minimum pro načtení a zobrazení dat z Abry Gx na ABRA e-shopu... 4 1.1 Zadejte dva údaje na skladové kartě... 4 1.2 Doplňte obrázky ke skladové kartě... 5 1.3 Zadejte jeden údaj na menu... 6 1.4

Více

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09

Internetový obchod. Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz. www.fajny-shop.cz. verze 1.4 Platnost od června 09 Internetový obchod Uživatelský manuál administrace FajnySHOP.cz verze 1.4 Platnost od června 09 2 / 71 Manuál Obsah Obsah...2 1 Úvod...7 1.1 Přihlášení do administrace...7 1.2 Odhlášení...7 1.3 Hlavní

Více

Implementační manuál PayU pro developery

Implementační manuál PayU pro developery 2.2 Implementační manuál PayU pro developery www.payu.cz Obsah 1. Úvod 2. Od registrace po spuštění provozu platební brány 2.1 Začínáme, testujeme 2.2 Aktivace e-shopů 2.3 Jak vypadá akvizice e-shopů developera?

Více

Obsah. Stránka 2 z 206

Obsah. Stránka 2 z 206 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 13. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 215

Obsah. Stránka 2 z 215 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 19. 6. 2015 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Obsah. Stránka 2 z 209

Obsah. Stránka 2 z 209 P latnost od 3. 9. 2012 platnost od 22. 8. 2014 Obsah Aktualizace Manuálu... 4 Úvod... 5 Průvodce nastavením e-shopu... 6 Výkladový slovník... 10 Přihlášení... 13 ThemeCentrik - objednávka grafické šablony...

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka

Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports. Uživatelská příručka Sunnysoft s.r.o. Manuál mreports Uživatelská příručka Tato dokumentace se vztahuje k verzi mreports z ledna 2014, dostupnost některých funkcí závisí na konkrétní použité verzi magenta, zákaznických úpravách

Více

Uživatelský manuál administrace FastCentrik

Uživatelský manuál administrace FastCentrik Uživatelský manuál administrace FastCentrik (popisované jsou funkčnosti administrace FastCentrik verze Gold) verze 2.7 Platnost od 10. 10. 2012 2 / 240 Obsah: 1. Úvod... 7 1.1. Výkladový slovník... 7 1.2.

Více

WR Web Web Revolution

WR Web Web Revolution WR Web Web Revolution Uživatelský manuál administračního rozhraní Web Revolution s.r.o. 2009 WR Web Administrace uživatelský manuál Praktický průvodce webové aplikace WR WEB seznamuje uživatele s prací

Více

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3

Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Manuál k aplikaci ShopSys 5.3 Popisuje obsluhu administrace verze ENTERPRISE Generováno: 01. 08. 2015, 00:15 Administrace Administrace je ta část e-shopu, která je zákazníkovi skryta, a slouží pro nastavení

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0

Uživatelská technická dokumentace. Verze 3.0 Uživatelská technická dokumentace Verze 3.0 Revize Verze Datum Změny 1.0 23. 2. 2010 - vytvoření dokumentu 2.0 7. 6. 2011 - nový obsah kapitoly 3.7 (vytvoření nové platby s použitím šablony PayU) - hlavičkový

Více

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o.

Manuál k redakčnímu systému WebRedakce. NETservis s.r.o. Manuál k redakčnímu systému WebRedakce NETservis s.r.o. Obsah 1 Základní informace...- 4-2 Položky menu...- 5-2.1 Vytvoření menu...- 5-2.2 Popis nastavení položky menu...- 5-2.3 Modely položky menu (stránky)...-

Více