Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena."

Transkript

1 XML export kurzů na Jobs.cz Kurzy a školení Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace) mezi vaším systémem a Jobs.cz Kurzy a školení. Na Jobs.cz se zobrazují jen ta data, která jsou aktuálně obsažena ve vámi generovaném XML. Pokud z XML odstraníte konkrétní kurz nebo jeho termín, tento se také přestane zobrazovat na Jobs.cz. Citlivost k chybám: Pokud je celé XML nevalidní, nebo strojově nečitelné, nemůžeme vaše kurzy vůbec naimportovat. Chybí-li v XML povinné položky u jednotlivých kurzů, nejsou tyto kurzy importovány. Při importu jsou tyto kurzy a (nebo) jejich termíny "přeskočeny". Pokud jsou špatně (nevalidně) vyplněny nepovinné položky, jsou tyto kurzy i termíny importovány. Tyto nevalidní položky jsou "přeskočeny" a neimportují se. Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. Jak XML feed vytvořit? Na prvním řádku uveďte hlavičku: <? xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Je potřeba mít kódování opravdu ve formátu UTF 8. Nestačí jen kódování uvést do hlavičky souboru. Kódování souboru si ověřte např. ve vašem internetovém prohlížeči. Na dalším řádku uveďte uvozující tag "courses" a identifikátor firmy: <courses company="identifikator-vasi-firmy"> Identifikátor firmy je unikátní hash, který Vám přidělíme. Před přidělením sem můžete vložit např. jméno firmy bez diakritiky a mezer. Na další řádky vložte informace o jednotlivých kurzech s jejich popisem, kategorizací, termíny a lektory. Např.: <course id="1"> <name>marketing na Facebooku a dalších sociálních sítích</name> <description> <![CDATA[ <p><strong>sociální média:</strong> Definice, druhy a principy</p> <ul> <li>proč řešit sociální média, co je WOM a jak využít virální šíření</li> <li>jak sociální média fungují, typologie uživatelů</li> <li>vyhodnocení komunikace, opuštění sociálních sítí.</li> </ul> ]]> </description>

2 <image src="http://www.example.com/images/course1.png"/> <focus id="210">marketing</focus> <language id="1">čeština</language> <keyword>sociální média</keyword> <profession id="155">marketingový analytik</profession> <level id="2">středně pokročilí</level> <retraining enable="1"/> <term id="t1"> <date from=" " to=" "/> <address street="jankovcova" registry_number="1569" city="praha" zip="17000">budova Lighthouse</address> <price amount="3700" currency="czk"/> <lector id="petr-novak"> <firstname>petr</firstname> <surname>novák</surname> </lector> </term> <term id="t2"> </term> </course> <course id="2"> <noterm> </noterm> </course> Informace o dalších kurzech vkládejte ve stejném formátu vždy za značku </course>tak, aby byla dodržena správná posloupnost elementů. Za poslední vložený kurz vložíte ještě ukončení elementu: </courses> Pro lepší představu o struktuře a možnostech XML jsme připravili ukázkový XML soubor, který najdete zde: https://my.teamio.com/edumarket/admin/xml-export/ Dokumentace XML elementů XML soubor se skládá z jednotlivých elementů, u kterých je potřeba dodržet správné pořadí. Na následujících řádcích jsou jednotlivé elementy popsány. Je také dodrženo jejich správné pořadí. U povinných elementů a atributů je uvedeno "povinné", ostatní položky jsou volitelné. Čím více položek vyplníte, tím lépe uživatelé Váš kurz naleznou.

3 Uvozující element <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> Uvozující element s identifikací verze XML a kódování. Element je povinný. Element courses <courses company="identifikátor firmy"> Kořenová značka, v jejímž rámci je vše ostatní. Obsahuje jeden povinný atribut: company="...". Do tohoto atributu uveďte námi přidělený unikátní identifikátor. Tento identifikátor vám bude přidělen po vytvoření profilu firmy našim administrátorem. Identifikátor firmy naleznete také v administraci kurzů na https://my.teamio.com/edumarket/admin/ (položka idfirmy pro import). Element je povinný. Elementy kurzu O kurzu vyplňte co nejvíce položek, díky tomu uživatelé váš kurz lépe najdou. Element course <course id="...">elementy kurzu</course> Základní element, který uzavírá všechny ostatní elementy. Kurzů může být v XML neomezené množství. Atributy: id="..."- povinný. Jedinečný a časově stálý identifikátor kurzu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost a časová stálost. Je důležité, aby atribut idse u daného kurzu v čase neměnil. Pokud se idkurzu mění, při každém importu původní kurz na Jobs.cz smažeme a vytvoříme nový identický kurz, který však má jiné URL. Změna URL pak kurz poškozuje v SEO i v našich marketingových aktivitách, což způsobí, že tento kurz bude mít méně poptávek. Element name <name>název kurzu</name> Obsahuje název kurzu. Neuvádějte prosím celý název KAPITÁLKAMI. Maximální délka 255 znaků. Element je povinný.

4 Element description <description> <![CDATA[ popis kurzu ]]> </description> Popis kurzu může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li> Element je povinný. Element image <image src="url obrázku ke kurzu"/> V atributu src="..."je uveden odkaz na ilustrační obrázek, který reprezentuje daný kurz. Ke kurzu je povolen pouze jeden ilustrační obrázek: minimální rozměry obrázku jsou 300 x 225 px - větší obrázek poměrově zmenšíme, menší obrázek nebude zpracován poměr stran obrázků by měl být 4:3, pokud nedodržíte tento poměr stran, obrázek ořízneme na poměr stran 4:3 obrázek musí být dostupný na uvedené URL v době zpracování importu akceptované formáty obrázků: jpg, png, gif Obrázek se zobrazí ve výsledcích vyhledávání a v detailu kurzu. Díky obrázku bude váš inzerát výraznější! Jaký zvolit obrázek ke kurzu? fotografie nebo ilustrace související s tématikou kurzu fotografie z již proběhlých termínů kurzu fotografie učebny nebo místa, kde bude výuka probíhat obrázek pomůcky nebo učebnice, které se budou při výuce používat Element focus <focus id="id kategorie">název kategorie</focus> Určuje zařazení kurzu do kategorií. Uvnitř elementu může / nemusí být název kategorie. obsahuje atribut id="...": počet uvedených kategorií je 1-3 kurz musí být zařazen do konkrétních podkategorií (id není dělitelné 100) idmusí odpovídat číselníku kategorií: Element je povinný. Proč máme tak málo hlavních kategorií a podkategorií? Prototypy jsme testovali na uživatelích a zjistili jsme, že si mnohem lépe vyberou z omezeného počtu kategorií. Webové stránky se lidem lépe používají a rychleji najdou to, co hledají. Výsledky si pak dokáží upřesnit dle potřeby např. podle profesí a dalších parametrů jako je termín, lokalita, lektor nebo cena. Může se stát, že si žádnou z kategorií nevyberete, nebude odpovídat vašemu kurzu. V tomto případě vás

5 prosíme o návrh kategorie nové. Zvážíme její přidání s ohledem na potenciál obsahu. Element language <language id="id jazyka">název jazyka</language> Slouží po uvedení vyučovacího jazyka kurzu. Uvnitř elementu můžete uvést název jazyka, obsahuje atribut id="...": Číselník id: 1 - čeština 2 - angličtina Není-li element uveden, je kurzu nastaven jazyk "čeština". Element keyword <keyword>klíčové slovo</keyword> Zde uvádějte klíčová slova, podle kterých bude váš kurz lépe dohledatelný. Maximální délka jednoho klíčového slova je 100 znaků. U jednoho kurzu může být zadáno maximálně 20 klíčových slov. Jaká klíčová slova napsat? Jsou to slova nebo sousloví, která charakterizují váš kurz. Můžete použít např. slangové výrazy nebo dovednosti získané na kurzu. Nemusíte uvádět výrazy, které již máte v názvu nebo popisu kurzu, to je zbytečné. Element profession <profession id="id profese">název profese</profession> Slouží pro přiřazení profese ke kurzu. Zde určíte pro jaké profese je kurz nejvhodnější. Těchto elementů může být několik za sebou, uvnitř elementu může být název profese. Element povinně obsahuje atribut id="...": počet uvedených profesí: idmusí odpovídat číselníku profesí: Přidáním profesí své kurzy lépe dostanete k uživatelům. Díky správně zadaným profesím budeme moci zobrazovat relevantní nabídky vzdělávání a rozvoje všem uživatelům Jobs.cz. Element level <level id="id úrovně">název úrovně</level>

6 Určuje úroveň požadovaných znalostí - těchto elementů může být několik za sebou. Uvnitř elementu může být název úrovně. Element povinně obsahuje atribut id, který může mít tyto hodnoty: 0 - nezáleží 1 - začátečníci 2 - středně pokročilí 3 - odborníci Když není element uveden, je kurzu nastavena úroveň "nezáleží". Element Retraining <retraining enable="1"/> Tento element určuje, že daný kurz je rekvalifikační. Rekvalifikační kurz znamená, že účast na kurzu může být uhrazena Úřadem práce. Element povinně obsahuje atribut enable, který může mít tyto hodnoty: 0 - kurz není rekvalifikační 1 - kurz je rekvalifikační Když není element uveden, zpracujeme kurz jako, že není rekvalifikační. Elementy termínu K jednomu kurzu může být uvedeno více termínů konání kurzu. Tyto termíny uvádějte za sebou, každý s unikátním identifikátorem. Termín určují následující elementy. Pokud chcete inzerovat kurz bez termínu (např. e-learning nebo aktuálně žádný termín k danému kurzu nemáte vypsaný), podívejte se níže do kapitoly "Element noterm". Element term <term id="1" state="1"> <date.../> <price.../> <address...>...</address> <lector...>...</lector> </term> Element uzavírá termín kurzu - těchto elementů může být několik za sebou. Obsahuje několik atributů: id="..."- je povinný a v rámci kurzu je to jedinečný a časově stálý identifikátor termínu. Identifikátorem může být jakákoli číselná nebo textová hodnota. Maximální délka 100 znaků. Podmínkou je jeho unikátnost (v rámci kurzu) a časová stálost. state="..."- je nepovinný (defaultně 1), určuje stav termínu, jestli se má nebo nemá daný termín zobrazovat uživatelům. Může nabývat těchto hodnot: 0 - uzavřený (dočasně pozastaven, nezobrazuje se uživatelům), 1 - otevřený (zobrazuje se). Je důležité, aby atribut idse u daného termínu v čase neměnil. Pokud se idtermínu mění, při každém importu původní termín na Jobs.cz smažeme a vytvoříme nový identický termín, který však má jiné URL. Změna URL pak termín poškozuje v SEO i v našich marketingových aktivitách, což způsobí, že tento termín bude mít

7 méně poptávek. Element je povinný u kurzů s termíny. Element date <date from=" t18:00:00" to=" t19:00:00"/> Tento element určuje datum a čas konání kurzu. A obsahuje dva následující atributy, které jsou povinné: from="..."- udává od kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je yyyy-mm-ddthh:mm:ss: yyyy- rok zapsaný čtyřmi číslicemi mm- měsíc zapsaný dvěmi číslicemi (je-li jednočíselný pak je uvozen nulou) dd- den T- oddělovač data a času h- hodiny m- minuty s- sekundy to="..."- udává do kdy se tento termín kurzu koná. Formát data je shodný jako u atributu from="...". Element je pro kurz s termínem povinný. Datum termínu není možné po zadání změnit. V případě nutnosti změny již existujícího data u termínu kontaktuje zákaznickou podporu společnosti LMC. Element price <price amount="cena bez DPH" currency="měna" vat="sazba DPH v %"/> Element určuje cenu kurzu v daném termínu (cena se u jednotlivých termínů může lišit). Je možné také uvést slevu z ceny. Obsahuje následující atributy: amount="..."povinný, cenu za kurz bez DPH, celé číslo bez mezer currency="..."nepovinný, měna ceny, mohou být použity následující hodnoty: CZK, EUR - pokud není atribut uveden, použijeme CZK vat="..."nepovinný, sazba DPH v % jen číslo, znak % neuvádějte pokud je daný kurz osvobozen od DPH, uveďte sazbu "0" pokud není atribut uveden, použijeme aktuální základní sazbu DPH platnou v ČR Element je pro kurz s termínem povinný. Element address <address country="stát" city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> <address flag="online"/>

8 Určuje místo konání kurzu. U kurzů v České republice je možné uvést obec (město) nebo přesnou adresu. U zahraničních kurzů stačí uvést pouze stát. Je možné také místo adresy uvést, že kurz je online. Má následující atributy: country="..."- kód státu nepovinný atribut pokud ho neuvedete, použijeme výchozí hodnotu, kterou je "cz" (Česká republika) tj. je důležité ho uvést u kurzů v zahraničí číselník kódů států: city="..."- název obce (města) povinný atribut pro kurzy v ČR volitelný pro kurzy v zahraničí street="..."- název ulice, volitelný atribut registry_number="..."- číslo popisné, volitelný atribut house_number="..."- číslo orientační, volitelný atribut zip="..."- PSČ, volitelný atribut flag="online"- označení e-learningu/online kurzů/webinářů (bez adresy konání) nepovinný atribut pokud uvedete tento atribut, neuvádějte žádné další atributy Jako textovou informaci tohoto elementu lze volitelně uvést upřesnění adresy - např. "Budova Lighthouse Towers, 11. patro". Element je pro kurz s termínem povinný. Adresy v ČR validujeme proti databázi adres, proto je důležité, aby byla adresa zadána správně a jednoznačně. Jinak nedojde k importu daného termínu kurzu. Velmi doporučujeme uvádět u kurzů přesné adresy. Uživatelé ocení jasnou informaci a díky přesné adrese můžeme uživatelům zobrazit mapku s místem konání kurzu. Příklady zadání přesné adresy v ČR Adresa ve městě i s upřesněním: <address city="praha" street="jankovcova" registry_number="1569" house_number="2c" zip="170 00">Budova Lighthouse Towers, jedenácté patro</address> Adresa v obci bez ulic, bez upřesnění: <address city="kacanovy" registry_number="87" zip="511 01"/> Příklad zadání obce (města) v ČR <address city="praha"/> Příklady zadání adresy v zahraničí (Francie)

9 <address country="fr">francouzská riviera, Cannes</address> <address country="fr" city="cannes"/> Příklad zadání e-learningu/online kurzu/webináře (bez adresy) <address flag="online"/> Element lector Tento element určuje lektora daného termínu nebo na něj odkazuje. Stačí, když je lektor uveden v XML jen jednou, a v ostatních případech se na něj už jen odkazuje. Proč uvádět lektora? Lektoři jsou totiž pro naše uživatele velmi důležití, častokrát hledají přímo jejich jméno. Lektor dokáže ovlivnit celkový dojem z kurzu. Proto uvedené jméno lektora a jeho vyplněný profil dokáže přilákat potenciální účastníky vašeho kurzu. Varianta s uvedením položek lektora <lector id="id lektora"> <firstname>jméno</firstname> <surname>přijmení</surname>.... </lector> Zadání lektora včetně dalších elementů upřesňujících informace o lektorovi. Povinný je atribut id="...", který musí být v rámci dokumentu unikátní (pro daného lektora). Na zde uvedené idse poté můžete odkazovat v celém XML dokumentu (viz. specifikace následujícího elementu). Varianta s odkazem <lector ref="id lektora"/> Odkaz na již existujícího lektora. Obsahuje atribut ref="...", v tomto atributu uvádějte odkaz na existující id lektora. Element firstname <firstname>jméno</firstname> Zde uveďte jméno lektora. Element je povinný.

10 Element surname <surname>přijmení</surname> Zde uveďte příjmení lektora. Element je povinný. Element degrees_before <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> Zde uvádějte tituly před jménem lektora. Element degrees_after <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after> Zde uvádějte tituly za jménem lektora. Řetězec neuvozujte čárku, uvádějte jen samostatné tituly, např.: <degrees_after>ph.d., MBA</degrees_after> Od příjmení budou tituly čárkou odděleny automaticky. Výsledek tedy bude: Ing. Jan Novák, Ph.D., MBA Element description <description> <![CDATA[ popis lektora ]]> </description> Zde uveďte základní informace o lektorovi (krátké CV). Popis lektora může být formátován pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li> Element skills <skills> <![CDATA[ dovednosti lektora ]]> </skills> Zde uvádějte dovednosti, specializace nebo získané certifikáty lektora. Dovednosti lektora můžou být formátovány pomocí pouze těchto HTML značek: <strong> <p> <ul> <li>

11 Element image <image src="url foto lektora"/> V atributu src="..."uveďte odkaz na fotografii lektora. K lektorovi je povolena pouze jedna fotografie: minimální rozměry fotografie jsou 220 x 220 px - větší fotografie poměrově zmenšíme, menší fotografie nebude zpracována poměr stran fotografie by měl být 1:1, pokud nedodržíte tento poměr stran, fotografii ořízneme na poměr stran 1:1 fotografie musí být dostupná na uvedené URL v době zpracování importu akceptované formáty fotografie: jpg, png, gif Elementy kurzu nabízeného bez termínu Inzerci kurzu bez termínu doporučujeme pro tyto případy: e-learning/online kurz aktuálně žádný termín k danému kurzu nemáte vypsaný, ale přesto chcete kurz inzerovat s "termínem po dohodě" Pokud chcete inzerovat kurz bez termínu, musíte místo elementu termínu (term) použít element noterm. Element noterm <noterm> <price.../> <address...>...</address> <lector...>...</lector> </noterm> Element uvádějte u každého kurzu pouze jednou. Pokud má kurz termín, cenu i místo konání dohodou, můžete uvést zkrácenou verzi: <noterm /> Element je povinný, pokud chcete nabízet kurz bez termínu. Pokud v rámci jednoho kurzu uvedete zároveň elementy termi noterm, dáme přednost elementu terma kurz se naimportuje s termíny. Element price Element určuje cenu kurzu. Podrobný popis viz výše. U kurzů nabízených bez termínu je možné uvést také atribut flag="custom". Tím nám říkáte, že "cena kurzu je dohodou":

12 <price flag="custom"/> Element je u kurzů nabízených bez termínu nepovinný. Pokud ho neuvedete, znamená to pro nás, že "cena kurzu je dohodou". Element address Určuje místo konání kurzu. Podrobný popis viz výše. U kurzů nabízených bez termínu je možné uvést také atribut flag="custom". Tím nám říkáte, že "místo konání kurzu je dohodou": <address flag="custom"/> Kurzy bez termínu jsou často e-learningy/online kurzy. V takovém případě uveďte atribut flag="online": <address flag="online"/> Element je u kurzů nabízených bez termínu nepovinný. Pokud ho neuvedete, znamená to pro nás, že "místo konání kurzu je dohodou". Element lector Tento element určuje lektora nebo na něj odkazuje. Podrobný popis viz výše. Povinné a nepovinné informace Souhrn povinných a nepovinných informací ke kurzům a jejich případné omezení. Tyto informace odpovídají jednotlivým elementům nebo atributům. Získáte tak rychlý přehled o datech, která si musíte připravit pro funkční export. Bez správně vyplněných povinných položek nelze kurz naimportovat a zobrazovat našim uživatelům. Položky firmy idfirmy, povinné, unikátní identifikátor přidělený od LMC <coursescompany="identifikátor firmy"> Položky kurzu Povinné idkurzu, omezení na 100 znaků <courseid="...">elementy kurzu</course> název kurzu, omezení na 255 znaků <name>název kurzu</name> popis kurzu, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <description><![cdata[ popis kurzu ]]></description> zařazení kurzu do pokategorie (focus idpodle číselníku), omezení: alespoň jedno zařazení, idnení dělitelné

13 100 (zařazení do konkrétní podkategorie) <focusid="id kategorie">název kategorie</focus> termín kurzu, viz. níže, omezení: alespoň jeden Nepovinné ilustrační obrázek kurzu, omezení: nejvýše jeden, minimální rozměr: 300 x 225 px, poměr stran: 4:3 (pokud použijete jiný poměr stran, obrázek ořízneme), formát: jpg, png, gif <imagesrc="url obrázku ke kurzu"/> jazyk kurzu (podle číselníku), při neuvedení použijeme default id1 čeština <languageid="id jazyka">název jazyka</language> klíčová slova, každé klíčové slovo je omezeno na 100 znaků, maximálně 20 klíčových slov u jednoho kurzu <keyword>klíčové slovo</keyword> vazba na profese (vhodné pro, idpodle číselníku)., omezení: nejvýše deset elementů za sebou <professionid="id profese">název profese</profession> úroveň kurzu (id podle číselníku), omezení: nejvýše tři elementy za sebou, při neuvedení použijeme default: 0 nezáleží <levelid="id úrovně">název úrovně</level> rekvalifikační kurz, při neuvedení použijeme default: kurz není rekvalifikační <retraining enable="1"/> Položky termínu Povinné idtermínu, omezení na 100 znaků <termid="1"state="1">elementy termínu</term> datum termínu OD, formát: ISO ( T09:00:00) nebo YYYY-MM-DD <datefrom=" t18:00:00"to=" t19:00:00"/> datum termínu DO, formát: ISO ( T09:00:00)nebo YYYY-MM-DD <date from=" t18:00:00"to=" t19:00:00"/> cena, viz níže místo konání, viz níže Nepovinné stav (id podle číselníku), defaultně = 1 (otevřený termín) <term id="1"state="1">elementy termínu</term> lektor, viz níže Položky kurzu nabízeného bez termínu Povinné element noterms uvedením dalších údajů: <noterm>volitelně elementy ceny, místa konání, lektora</noterm> element noterm, kdy je cena i místo konání dohodou: <noterm/> Nepovinné cena, viz níže místo konání, viz níže lektor, viz níže Položky ceny

14 cena - uvádějte cenu bez DPH <priceamount="cena bez DPH"currency="měna" vat="sazba DPH v %"> měna, při neuvedení použijeme default = CZK <price amount="cena bez DPH"currency="měna"vat="sazba DPH v %"> sazba DPH v % (znak % neuvádějte), při neuvedení použijeme aktuální základní sazbu DPH platnou v ČR, pokud je daný kurz osvobozen od DPH, uveďte sazbu "0" <price amount="cena bez DPH" currency="měna"vat="sazba DPH v %"/> cena dohodou - je možné zadat pouze u kurzu nabízeného bez termínu: <priceflag="custom"/> Položky místa konání stát - je důležitý pro zahraniční kurzy, pro české ho není nutné uvádět <addresscountry="stát">upřesnění adresy</address> město - je povinné ho uvést u kurzů v ČR, volitelně pro zahraniční kurzy <addresscity="město"street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> ulice - uvedení je volitelné <address city="město"street="ulice"registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> číslo popisné - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice"registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> číslo orientační - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"zip="psč">upřesnění adresy</address> PSČ - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační"zip="psč">upřesnění adresy</address> upřesnění adresy (např. "Budova Lighthouse Towers, 11. patro") - uvedení je volitelné <address city="město" street="ulice" registry_number="číslo popisné" house_number="číslo orientační" zip="psč">upřesnění adresy</address> online kurz/e-learning - v tomto případě zadejte adresu takto: <addressflag="online"/> místo konání dohodou - je možné zadat pouze u kurzu nabízeného bez termínu: <addressflag="custom"/> Položky lektora Povinné Pokud byl lektor již v XML exportu lektor uveden: stačí pouze uvést pouze referenci na idjiž definovaného lektora <lectorid="id lektora"/> V případě, že není použita reference, pak jsou povinnými položkami: unikátní idlektora <lectorid="id lektora">elementy lektora</lector> jméno <firstname>jméno</firstname> příjmení <surname>přijmení</surname> Nepovinné titul před jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_before>tituly před jménem</degrees_before> titul za jménem, omezení: prostý text bez omezení délky <degrees_after>tituly za jménem</degrees_after>

15 fotografie lektora, omezení: nejvýše jedna, minimální rozměr: 220 x 220 px, poměr stran: 1:1 (pokud použijete jiný poměr stran, fotografii ořízneme), formát: jpg, png, gif <imagesrc="url fotografie lektora"/> popis lektora, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <description><![cdata[ popis lektora ]]></description> dovednosti lektora, formát: html, povolené tagy: p, strong, ul, li <skills><![cdata[ dovednosti lektora ]]></skills> Číselníky Číselníky se automaticky aktualizují dle naší databáze. Pro aktuální data doporučujeme XML s číselníky automaticky stahovat z níže uvedených URL. Číselník kategorií kurzů: Číselník kategorií profesí: Číselník států: Ověření validity XML Validitu XML ověříte XSD schématem, které najdete zde: https://my.teamio.com/edumarket/admin/xml-export/ Jak si validitu ověřit: Validace XML proti XSD je možná pomoci nástroje XmlLint (pro Windows jej najdete zde: XmLint spustit a zadejte následující příkaz: xmllint --noout --schema course.xsd název-vašeho-suboru.xml Můžete využít také on-line nástroj:

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další

Více

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena.

Robot bude XML stahovat každý den v brzkých ranních hodinách. Při nedostupnosti souboru nebo dlouhém načítání souboru nebude aktualizace provedena. XML export kurzů na Evzdelavani.cz Jak XML import funguje? XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace)

Více

XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket

XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket XML export kurzů na Jobs.cz a Temio Edumarket XML export kurzů vám umožní automatickou synchronizaci informací o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace) mezi

Více

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte

Více

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách.

Generované XML si vytvářejte synchronně s databází uvedenou ve vašem systému nebo na vašich webových stránkách. Co je XML feed Jedná se o speciální datový soubor ve formátu XML, který obsahuje informace o nabízených kurzech (název, popis, lektor, termín, místo a další důležité informace). Generované XML si vytvářejte

Více

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups

Webová služba. Popis. Dostupné operace. add_subscriber_groups Popis Webová služba Webová služba umožnuje komunikovat se systémem CentralNews přes protokol http. Přístup k systému CentralNews je chráněn loginem a heslem. Navíc je nutné zaslat api klíč, který definuje

Více

Formát XML exportu. Existují zde však některé odlišnosti ve zpracovávání feedu, které jsou popsány níže.

Formát XML exportu. Existují zde však některé odlišnosti ve zpracovávání feedu, které jsou popsány níže. Formát XML exportu Formát XML feedu Formát XML feedu, který akceptujeme, je kompatibilní s formáty, které využívají konkurenční srovnávače zboží, jako třeba Zbozi.cz, Heureka.cz, Hyperzbozi.cz, atd.) Nejjednodušší

Více

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2

Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 Popis XML struktury a XML souboru Verze XML 1.2 1. Soubor XML základní požadavky Pro import do systému Gate Biosuntec, je nutné, aby soubor XML obsahoval hlavičku souboru XML a zároveň počáteční tag XML

Více

Uživatelská příručka SBOX

Uživatelská příručka SBOX Příloha metodického pokynu č. 7 Uživatelská příručka SBOX Zpracoval: Obsah dokumentu 1. Vložení nové zásilky 1 2. Vložené zásilky 3 2.1 Zobrazení detailu vložené zásilky... 3 2.2 Odstranění vložené zásilky...

Více

Specifikace ASYMBO XML feedu

Specifikace ASYMBO XML feedu Specifikace ASYMBO XML feedu Děkujeme, že máte zájem o mobilní e-shop ASYMBO! Aby vše fungovalo, jak má, připravili jsme pro vás detailní specifikaci XML souboru, kterým vzájemně komunikuje Váš e-shop

Více

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny

XML EXPORT ZÁJEZDŮ. popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny prodej zájezdů přes internet XML EXPORT ZÁJEZDŮ popis XML formátu denní aktualizace konečné ceny Formát XML exportu Zajezdy Základní root element, který tvoří kolekce elementů Zajezd a obsahuje popisy

Více

Obchodní příležitosti

Obchodní příležitosti Obchodní příležitosti Celá databáze HBI je koncipována tak, aby v co největší míře přispěla svým uživatelům registrovaným i neregistrovaným k co nejlepší orientaci na trhu. Což v praxi znamená, že se nemůže

Více

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3?

Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Jak se orientovat ve světě ESTOFANu verze 3.0.3? Systém ESTOFAN je určen pro administraci a editaci webových stránek, které jsou provozovány reklamní agenturou PANKREA. 1. Přihlášení Po objednávce a vytvoření

Více

Specifikace XML feedu flips

Specifikace XML feedu flips 1 Specifikace XML feedu flips DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ V XML feedu neuvádějte vyprodané produkty nebo produkty, které teprve budou zařazeny do prodeje. Každý produkt, pokud je ve více barevných variantách,

Více

XML import do RUBIKONU

XML import do RUBIKONU XML import do RUBIKONU Pro import žáků, učitelů a předmětů do systému rubikon je používán formát XML. Celý soubor XML je ohraničen tagem school. Informace o škole: Základní informace o škole. name - název

Více

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor

Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Evidence požadavků uživatelů bytů a nebytových prostor Úvod Pro zjednodušení a zprůhlednění Vaší komunikace se správní firmou (dále jen SF ), která má na starost objekt, v němž se nachází bytový či nebytový

Více

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4

MANUÁL. Jak používat administraci webových stránek. Obsah ZÁKLAD... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY... 4 MANUÁL Jak používat administraci webových stránek Obsah ZÁKLAD... 2 PŘIHLÁŠENÍ DO ADMINISTRACE... 2 HLAVNÍ MENU... 2 VÝBĚR POLOŽKY... 2 ÚPRAVY POLOŽKY... 3 DETAIL POLOŽKY... 3 ÚPRAVY TEXTOVÉ STRÁNKY...

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

Obecní webové stránky. www.benetice.net

Obecní webové stránky. www.benetice.net Obecní webové stránky www.benetice.net Obsah Registrace uživatele Panel uživatele Uživatelský profil Tvorba článků Skupiny Profily odběr informací Reakce na informaci TinyMCE Správa skupin Registrace uživatele

Více

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX

Oznámení FATCA. FATHLA - Struktura vět. FATHLA - e-přílohy. Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Oznámení FATCA Zkratka: FATHLA Verze: 01.01 Ze dne: XX.XX.XXXX Následující popis obsahuje specifikaci struktury souboru konkrétní písemnosti. Další informace lze získat v dokumentu Obecný popis struktury

Více

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN

Národní elektronický nástroj. Import profilu zadavatele do NEN Národní elektronický nástroj Import profilu zadavatele do NEN V 1.2 2014 Obsah 1 Cíl...... 2 2 Nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele...... 2 3 Povinnosti zadavatele dle metodiky k vyhlášce

Více

XML a DTD. externí deklarace:

XML a DTD. <!DOCTYPE kořenový_element [deklarace definující vlastnosti jednotlivých elementů a atributů]> externí deklarace: XML a DTD Kapitola seznamuje se specifikací souboru XML pomocí souboru DTD Klíčové pojmy: Definice typu dokumentu. DTD DEFINICE TYPU DOKUMENTU slouží k bližší definici XML dokumentu textový soubor s uvedenými

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách

Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách Vykazování dat o poskytovaných sociálních službách (verze dokumentu 1.4) Odpovědná osoba: Ing. Radomír Martinka V Praze dne: 24.4.2014 Klasifikace: CHRÁNĚNÉ OKsystem s.r.o. Na Pankráci 125, 140 21 Praha

Více

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd

Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd Komentář k datovému standardu a automatizovaným kontrolám obsahu common.xsd Ohlašovací povinnost: Definice common.xsd popisuje pole společná pro všechna hlášení Formulář: Všechny ohlašovací povinnosti

Více

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006

MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 MODUL BIBLIOGRAFIE ASPI, a. s. 2006 OBSAH OBSAH 1. ÚVOD............................................................... 4 2. ZADÁNÍ DOTAZU...................................................... 6 Pole Forma

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340

Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Popis funkcí webu s redakčním systémem, katedra 340 Základní rozdělení webu veřejná část (veřejná URL adresa) administrátorská část (veřejná URL adresa a přihlášení zadáním jména a hesla) Veřejná část

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů

Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1. Krok 2. Krok 3. Krok 4. Krok 5. Manuál k aplikaci pro zadávání nabídky nových bytů Zakládání nové akce krok za krokem Krok 1 Založení nové akce 1.01 Přihlášení do administrace 1.02 Přidání nové akce 1.03 Zařazená akce Krok 2 Nastavení parametrů 2.01 Dispozice 2.02 Rozšiřující parametry

Více

Propojení Spectu - POSlavu

Propojení Spectu - POSlavu Obsah Nastavení propojení v aplikaci Spectu... 1 Administrace Spectu v POSlavu... 2 Základní informace... 2 Tvorba nabídky pro Spectu... 2 Používání kategorií ve skupině Spectu... 2 Odkaz na skupinu...

Více

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing.

Systém DV. Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců. 13. 7. 2012 Ing. Systém DV Informační systém na podporu vzdělávacích aktivit a plánování osobního růstu zaměstnanců 1. Vítejte... 3 2. Moje aktivity... 3 3. Termíny aktivit... 4 4. Správa aktivit... 5 5. Karta aktivity...

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci

l Kontakt s klientem SSP Popis automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci l Kontakt s klientem SSP automatizované komunikace s ÚP ČR v součinnosti a exekuci Obsah: 1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 3 2. POPIS SLUŽBY... 4 2.1 Forma a struktura rozhraní... 4 2.2 Dostupnost služby...

Více

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech

Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech Jak vyplnit zahraniční platební příkaz - Popis jednotlivých polí zahraničního platebního příkazu v uvedených platebních systémech MultiCash Classic - verze 3.01 Číslo příkazu: Číslo příkazu ponechte tak,

Více

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace

HLEDEJCENY.mobi. Obsah. Mobilní verze e-shopu. Důvody instalace Obsah HLEDEJCENY.mobi Mezi Vodami 1952/9 e-mail: info@hledejceny.cz HLEDEJCENY.mobi... 1 Mobilní verze e-shopu... 1 Důvody instalace... 1 Výhody... 2 Co je k mobilní verzi potřeba... 2 Objednávka služby...

Více

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy

Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Souhrn oznámení o zadání zakázek na základě rámcové smlouvy Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 01.09.2014 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 28.1.2013

Více

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS

NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS NOVINKY v PROGRAMU DOCHÁZKA ADS 4 1.2.2010 Uživatelské prostředí nové grafické prostředí programu rychlé menu ve dvou režimech - pouze ikony, ikony s popisem implementace Drag & Drop při přiřazování kalendáře,

Více

ABRA Software a.s. ABRA on- line

ABRA Software a.s. ABRA on- line ABRA Software a.s. ABRA online ÚVOD 2 2.1 ABRA on-line - úvod 1 ČÁST 1 2 1.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené aplikace z prostředí OS MS Windows 1 ČÁST 2 11 2.1 ABRA on-line - připojení do vzdálené

Více

Postup pro přihlášení k EET

Postup pro přihlášení k EET Postup pro přihlášení k EET Krok 1. autentizační údaje Žádost o autentizační údaje neboli přihlašovací jméno a heslo. Přihlásit se o ně můžete na daňovém portálu MF http://adisspr.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/eet/eet_sluzby.faces,

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

- příručka pro redaktory -

- příručka pro redaktory - - příručka pro redaktory - Úvod Tato příručka slouží redaktorům Pražského zpravodaje ke správnému vkládání příspěvků do redakčního systému WordPress. Jednotlivé části jsou zde sepsány s podrobným popisem,

Více

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR

Propojení Pohoda a Virtuemart 2. popis funkcí, instalace a nastavení. (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR 2013 Propojení Pohoda a Virtuemart 2 popis funkcí, instalace a nastavení (verze 2.5.12) MICHAL KOPECKÝ, MILAN PASTOR FIRMADAT S.R.O. Havlíčkova 1280,765 02 Otrokovice, tel.: 571 112 089 Obsah Propojení

Více

Manuál pro studenty. Obsah

Manuál pro studenty. Obsah Manuál pro studenty Studovat můžete v čase, který Vám vyhovuje a z jakéhokoliv prostředí. Náklady na cestovné a ubytování tímto ušetříte! Kurz Vás nebude nic stát! Počet kurzů bude záviset jen na Vás.

Více

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů

PELIKAN DANIEL Definice XML exportů PELIKAN DANIEL Definice XML exportů 21.10.2013 Aktualizace stavů skladu (dostupnost produktů) Verze: 2.2 30 x denně PELIKAN-DANIEL_Availability.xml (komprimováno v archivu PELIKAN-DANIEL_Availability_XML.zip)

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu

Žádost o certifikát Doklady nutné pro vydání certifikátu Žádost o certifikát Pro získání certifikátu je zapotřebí vyplnit následující položky. Doklady nutné pro vydání certifikátu Občan ČR použije jako primární doklad platný občanský průkaz, jako druhý doklad

Více

Oznámení profilu Zadavatele

Oznámení profilu Zadavatele Oznámení profilu Zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.7.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících

Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Metodické pokyny a validační pravidla pro vyplnění formuláře Oznámení o zahájení nabídkového řízení pro výběr dopravce k uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících Vydání Schváleno Ministerstvem

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/9 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz

Návod na E-Shop. tel.: 224 916 202, fax: 244 922 737, helpdesk: 606 230 000, e-mail: ipo@antee.cz Návod na E-Shop Obsah 1. Založení nového e-shopu 2. Definice kategorií e-shopu 3. Definice atributů e-shopu 4. Vložení nové položky do e-shopu 5. Editace a smazání položky v e-shopu 6. Hromadná aktualizace

Více

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby:

Zadavatel může předat MMR údaje o koncesní smlouvě následujícími způsoby: 1.1 Úvod Tento metodický pokyn je určen pro zadavatele, kteří mají povinnost podle zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) zapsat údaje o koncesní smlouvě do

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Manuál pro zadání prezentace prodejce

Manuál pro zadání prezentace prodejce Manuál pro zadání prezentace prodejce Úvod Tento manuál vznikl pro prodejce, kteří mají zájem se prezentovat na webových stránkách a na facebooku události májového Jihlavského Fler Jarmarku. K textu jsou

Více

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline

Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Dokumentace k nevizuálnímu rozhraní aplikace DopisOnline Rozhraní slouží k automatizovanému podání listovních zásilek elektronickou cestou z aplikací třetích stran. Veškerá komunikace s naším serverem

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S PORTÁLEM DUMY.CZ Přihlášení Na portál se dostanete přes webovou adresu www.dumy.cz Registrace (materiál může vložit pouze registrovaný uživatel) Pole pro přihlášení registrovaného

Více

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů.

GO! Nápověda. Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník. Zakázka. Přepravní list. Denní přehled. Storno. Administrace uživatelů. GO! Nápověda Přihlásit se Zapomněli jste heslo? Nový zákazník Zakázka Přepravní list Denní přehled Storno Administrace uživatelů Adresy Přepravní list emailem Denní přehled emailem Feedback Předpoklady

Více

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS

Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Postup podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru REGIS Vytvořeno dne: 31. října 2016 1 Obsah Žádosti o registrace Vázaných zástupců a Zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru... 3 1.

Více

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti

Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti. o obnovu oprávnění k činnosti NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro elektronické podání hromadné žádosti o obnovu oprávnění k činnosti Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro elektronické podání hromadné

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace k projektu Czech POINT Provozní řád Výpis z Insolvenčního rejstříku Vytvořeno dne: 26.3.2009 Aktualizováno: 18.9.2009 Verze: 1.1 2009 MVČR Obsah 1. Přihlášení do Centrály Czech

Více

Příručka pro editaci kontaktů na eagri

Příručka pro editaci kontaktů na eagri Obsah Úvod... 1 Uživatel a subjekt... 1 Kontakty... 1 Validace hodnoty kontaktu... 2 GPS souřadnice... 3 Certifikát... 3 Datová schránka... 4 Adresy... 4 Změna PSČ v primární adrese a speciální PSČ...

Více

Zrušení profilu zadavatele

Zrušení profilu zadavatele Zrušení profilu zadavatele Vydání Schváleno Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 17.07.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze v03.2 Účinnost 08.02.2013 Verze v03.3 Účinnost 14.07.2014

Více

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010)

MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) MOODLE PRO STUDENTY návod č. 1 (verze 3, září 2010) První přihlášení a úprava profilu, zápis do kurzu První přihlášení a úprava profilu Na stránkách školy přejděte vpravo v sekci elearning odkaz Moodle

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0632

CZ.1.07/1.5.00/34.0632 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Excel Formát buňky Ing. Silvana Žárská

Více

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: Základní hlavička musí být uvedena vždy:

FORMÁT DAT HLÁŠENKY. Hlavička s kódováním by vypadala takto: <?xml version=1.0 encoding=utf-8?> Základní hlavička musí být uvedena vždy: FORMÁT DAT HLÁŠENKY Data se posílají v xml formátu podle níže uvedené struktury dokumentu. Je třeba zajistit na straně aplikace kontrolu na povinné údaje! Záleží na Vás, jestli máte nastavenou kontrolu

Více

Import dat ze souborů csv nebo xml do aplikace FinAnalysis

Import dat ze souborů csv nebo xml do aplikace FinAnalysis Obsah 1 Úvod... 1 2 Nastavení připojení... 2 2.1 Připojení k csv nebo xml souboru a FinAnalysis... 2 2.2 Nastavení csv souboru... 2 2.3 Nastavení xml souboru... 4 3 Vlastní práce s aplikací... 5 3.1 Načtení

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

GRANTYS online formulář žádosti

GRANTYS online formulář žádosti GRANTYS online formulář žádosti Jste tu poprvé? Registrovat Znáte své přihlašovací údaje? Přihlásit (přihlašovací jméno = vaše IČ nebo jiná kombinace písmen a číslic, kterou jste dostali spolu s heslem

Více

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti

Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Oznámení předběžných informací k zakázkám v oblasti obrany a bezpečnosti Vydání Aktuální verze schválena Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky dne 06.02.2015 Verze v03.1 Účinnost 03.12.2012 Verze

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce

ProxyPay3/M.e-commerce. MO/TO transakce ProxyPay3/M.e-commerce MO/TO transakce VERZE AUTOR AKTUALIZACE 1.0 Radovan Bryx 10.10.2013 AKTUÁLNÍ 1.5 Radovan Bryx 10.4.2014 NOVINKY VE VERZI 1.5 Doplnění dokumentace o chybějící body e-commerce MO/TO

Více

AutoCAD definice bloku

AutoCAD definice bloku Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD definice bloku Ing. Richard Strnka, 2012 1. Definice bloku Výklad: Blok je v podstatě definice bloku, která zahrnuje název bloku, geometrii bloku, umístění základního

Více

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR

Modul Kontakt s klientem SSP. OKcentrum. Uživatelská příručka. Poskytování součinnosti ÚP ČR Modul Kontakt s klientem SSP OKcentrum Uživatelská příručka Poskytování součinnosti ÚP ČR OKsystem a.s. 2015 1. Obsah 1. OBSAH... 2 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE... 2 2.1 Základní pojmy... 2 2.2 Přihlášení uživatele...

Více

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: ,

Návod - katalog. ANTEE s.r.o. - tel.: , fax: , helpdesk: , Návod - katalog Strana 1/7 Obsah 1. Úvod...3 1.1. Založení katalogu...3 1.2. Drobečková navigace...3 1.3. Popis funkcí katalogu...4 2. Struktura katalogu...4 2.1. Vytvoření kategorie...4 2.2. Hierarchie

Více

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz

Dokumentace ke službě SMS Connect. www.smsbrana.cz Dokumentace ke službě SMS Connect www.smsbrana.cz Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 3 1.1 Aktivace služby SMS Connect... 3 1.2 Přístupové údaje... 3 1.3 Přístupový bod služby URL adresa pro SMS Connect...

Více

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat

Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Max Homebanking PS uživatelský manuál rozhraní pro automatické stahování dat Obsah 1 Úvod... 2 2 Nastavení přístupů k rozhraní... 2 2.1 Popis obrazovky... 2 2.1.1 Nastavení datových extraktů z banky...

Více

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.

Provozní dokumentace. Seznam datových schránek. Datové soubory. Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1. Provozní dokumentace Seznam datových schránek Datové soubory Vytvořeno dne: 29. 4. 2013 Aktualizováno: 2.5.2013 Verze: 1.1 2013 MVČR Obsah Datové soubory s údaji držitelů datových schránek 1 Úvod...3 1.1

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49

Manuál pro implementaci služby PLATBA 24. Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 Manuál pro implementaci služby PLATBA 24 Datum: 17. prosince 2014 Verze: 1.49 1 Úvodní informace ke službě PLATBA 24... 3 1.1 Obecný popis služby... 3 1.2 Administrativní předpoklady k využití služby PLATBA

Více

WEBTRANSFER česky REGISTRACE

WEBTRANSFER česky REGISTRACE WEBTRANSFER česky REGISTRACE Oficiální stránka Webtransfer Mikroúvěry od lidí k lidem (P2P) PŮJČÍ POSKYTOVATELÉ SPLÁCÍ ZÁJEMCI O projektu Je to platforma pro poskytování mikropůjček (mikroúvěrů) tzv. Peer

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik

Produktový list Zboží.cz. PPC reklama Internetová reklama placená za proklik Produktový list Zboží.cz PPC reklama Internetová reklama placená za proklik O službě Zboží.cz je služba zaměřená na vyhledávání zboží importovaného z řádně registrovaných internetových obchodů na Zboží.cz.

Více

Personální evidence zaměstnanců

Personální evidence zaměstnanců Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Personální evidence zaměstnanců Uživatelská dokumentace Bc. Petr Koucký Bc. Lukáš Maňas Bc. Anna Marková Brno 2015 1 Popis funkcionality Námi řešená

Více

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload

Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Postup při zasílání dokumentů smluvních partnerů České pojišťovny prostřednictvím aplikace externí upload Aplikaci spustíte dvojklikem na ikonu s logem ČP Upload zobrazí se následující okno aplikace: Pro

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele

SEO v CeSYSu. CeSYS manuál pro uživatele SEO v CeSYSu CeSYS manuál pro uživatele Úvod K tomu, abyste byli schopni používat SEO nástroje ve Vašem CeSYSu nemusíte být profesionální webdesignéři, nicméně základní představa o některých HTML prvcích

Více

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Import a export dat EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.19 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Manuál. Omluvenky online

Manuál. Omluvenky online Manuál Omluvenky online Jan Čižmár Chlupac.com Brno 2013 Obsah 1 Přihlášení 2 2 Student 2 2.1 Výpis absencí........................... 3 2.2 Nastavení............................. 3 3 Zákonný zástupce

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt.

Specifikace rozhraní. Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Martin Falc, SW architekt. C E R T I C O N www.certicon.cz V Á C L A V S K Á 1 2 1 2 0 0 0 P R A H A 2 Specifikace rozhraní Oznamovací povinnost podle zákona č. 307/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů Martin Falc, SW architekt

Více